Pentru conturile la care nu este trecuta denumirea, ci doar simbolul va uitaţi in planul de conturi (se poate găsi si in manual). 5.

CONTABILITATEA ACTIVELOR 5.1. Contabilitatea imobilizărilor
Aplicaţia 1 Societatea comercială IMOBILIZAREA SA are următoarea situaţie iniţială la 01.12.200N: Cheltuieli de constituire 10.000 um, amortizate pentru 4.000 um; Utilaje 330.000 um, amortizate pentru 150.000 um; Mijloace de transport 150.000 um, amortizate pentru 100.000 um; Aparatură birotică 45.000 um, amortizate pentru 40.000 um Titluri de participare 65.000 um, depreciate pentru 3.000 um. Societatea efectuează următoarele tranzacţii în luna decembrie 200N: 2.12.200N se achiziţionează o licenţă de utilizare a programului MS Office în valoare de 3.500 um, TVA 19%; 208 Alte imobilizări necorporale – licenţe soft A+ se deb. 4426 TVA deductibil A+ de deb. 404 Furnizori de imob. D+ se cred. % = 404 208 4426 5.12.200N se achiziţionează un mijloc de transport în valoare de 180.000 um, TVA 19%; 2133 Mijloace de transport A+ se deb. 4426 TVA deductibil A+ de deb. 404 Furnizori de imob. D+ se cred. % = 404 2133 4426 8.12.200N se obţine din producţie proprie un utilaj în valoare de 95.000 um; 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru) A+ se deb. 722 Venituri din producţia de imob. corporale CP+ se cred. 2131 = 722 12.12.200N se vinde un utilaj pentru care se cunosc: cost de achiziţie 130.000 um, amortizat complet, la un preţ de vânzare de 20.000 um, TVA 19%; a) 461 Debitori diverşi A+ se deb. 7583 Venituri din vânzarea activelor si alte operaţii de capital CP+ se cred. 4427 TVA Colectata D+ se cred.

461 = % 7583 4427 Amortizare completa rezulta formula de scoatere din gestiune: 2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru) A+ se deb. 2131 Echipamente tehnologice (maşini, utilaje si instalaţii de lucru) A- se cred. 2813 = 2131 14.12.200N se achiziţionează investiţii financiare pe termen lung în valoare de 30.000 um; 265 Alte titluri imobilizate A+ se debitează. 269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare D+ se cred. 265 = 269 15.12.200N se casează mijlocul de transport existent în societate la începutul lunii decembrie; Aşa după cum ne relatează datele problemei avem Mijloace de transport in valoare de 150.000 um, amortizate 100.000 um; Asta înseamnă ca diferenţa neamortizată ce va trece pe cheltuieli este de 50.000 um. 2814 Amortizarea mijloacelor de transport A- se cred. Diferenţa neamortizată se trece pe 6583 Chelt privind cedarea activelor CP- se deb. 2133 Mijloace de transport - se scoate mijlocul de transport la valoarea de înregistrare iniţiala. A- se cred. % = 2133 2813 6583 31.12.200N se înregistrează amortizarea pentru luna decembrie, astfel:

pentru cheltuieli de constituire 2.000 um; 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor CP- se deb. 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire A- se cred. pentru utilaje 25.000 um; 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor CP- se deb. 2813 Amortizarea utilajelor A- se cred. pentru aparatura birotică 5.000 um;

6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor CP- se deb. 2814 Amortizarea aparaturii birotice A- se cred. 31.12.200N se înregistrează deprecierea titlurilor. Deprecierea calculată pentru titlurile deţinute la 31.12.200N este de 4.500 um. 2963 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate A- se cred.

000 um. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus.se cred. 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire -16. 6811 = 2801 6811= 2812 6811 = 2813 8.60.200N următoarele solduri iniţiale ale conturilor de imobilizări: 201 Cheltuieli de constituire .000 um pentru cheltuieli de constituire.se cred. 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor CP.000 um.000 um pentru clădiri şi 3. de amortizări şi de deprecieri.07. pe bază de factură.000 um. 211 Terenuri . b. 2812 Amortizarea construcţiilor . Aplicaţia 2 Societatea comercială ALFA SA prezintă la data de 1.se deb. 2812 Amortizarea construcţiilor A. 2675 împrumuturi acordate pe termen lung A+ se deb 5151 conturi la bănci in lei A. 6863 = 2963 Cerinţe a. 16. la preţ de cumpărare de .000 um pentru utilaj. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de imobilizări.200N se înregistrează amortizarea imobilizărilor în valoare totală de 20. 212 Construcţii .000 um. 2675 = 5121 9. 2813 Amortizarea utilajelor A.200N se acordă un împrumut pe termen lung în valoare de 15.se deb.200N se achiziţionează acţiuni emise de societatea A.000 um unei întreprinderi asociate.07.000 um. 2131 = 404 3.se cred.07.000 um. 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire A.20.000 um.200.200N societatea achiziţionează un utilaj de la furnizori la preţ de cumpărare 100.07.6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare CP.se cred. în cursul lunii iulie au loc următoarele tranzacţii: 1.07.150. din care 1.

404 = 5121 La 31. 265 alte titluri imobilizate A+ se deb. Aplicaţia 3 Societatea comercială ALFA SRL achiziţionează la 1. 5121 Conturi la bănci in lei A.se deb. cu plata imediată din contul de la bancă.01.200N autoturismul este vândut la preţul de vânzare de 240.02. .se deb.000 um.200N se înregistrează amortizarea autoturismului în valoare de 10. CP.se cred. 5121 conturi la bănci in lei A. 6811 = 2813 La data de 10.000 um. 2133 Mijloace de transport A+ se deb. 2813 Amortizarea mijloacelor de transport A. 461 debitori diverşi A+ se deb.000um. 2133 = 404 Plata se face în aceeaşi zi prin contul curent la bancă. 2111 terenuri A. 461 = 7583 valoarea de vânzare a terenului 6858 cheltuieli cu cedarea activelor CP.se deb.80.07.se cred.01. 265 = 5121 10. privind amortizarea imob. 404 Furnizori de imobilizări D+ se cred.200N se vinde terenul deţinut la preţul de vânzare de 180. 6811 Chelt.se cred.000 um în scopul obţinerii unui control asupra emitentului.000 um.se cred. 6583 = 2111 valoarea de achiziţie a terenului Cerinţă Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la sfârşitul lunii iulie 200N pentru conturile de imobilizări şi de amortizări.200N un autoturism la preţul de cumpărare de 200. 7583 venituri din cedarea activelor CP+ se cred. 404 Furnizori de imobilizări D.

). 4426 TVA deductibil A+ se deb. depreciate pentru 3. Aplicaţia 4 Societatea comercială ALFA SA deţine un teren achiziţionat la preţul de 80.000 um. Chelt …. produse finite. 301 materii prime A+ se deb. TVA 19%. Ajustări…. CP. . A.12.se deb. % = 401 301 4426 116.2.200N achiziţionează cutii de compot în valoare de 180. Contabilitatea stocurilor Aplicaţia 1 Societatea comercială STOCUL SA are următoarea situaţie iniţială la 01.000 um.200N: Materii prime 55. % = 2133 6583 2813 se înregistrează pe acest cont val neamortizată se înregistrează pe acest cont val amortizata Cerinţă Să se efectueze analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi să se întocmească fişele de cont pentru conturile Mijloace de transport şi Amortizarea mijloacelor de transport.000 um. Valoarea terenului a scăzut în cursul exerciţiului şi este de 60. Se înregistrează creanţa fata de clienţi doar când este vorba despre o tranzacţie comerciala (vânzare de mărfuri.000 um.Orice imobilizare nu se vinde clienţilor.200N achiziţionează fructe la un preţ de 110. Care este consecinţa asupra valorii terenului în Bilanţ? Se înregistrează ajustări de valoare care afectează negativ valoarea prezentata in bilanţ.000 um.12.se cred.000 um. etc. 461 = 7583 Se scoate din gestiune imobilizarea vânduta.12.000 um Produse finite 40. Imobilizările se vând debitorilor diverşi.000 se include transportul in val materiilor prime achiziţionate 5. 6813 = 2911 5. TVA 19%. 401 Furnizori D+ se cred. în cursul lunii decembrie societatea efectuează următoarele tranzacţii: 2.000 um Mărfuri 32. cheltuieli de transport 5.000 um. servicii.

601 = 301 10.200N consumă fructe în valoare de 160.200N vinde compot la un preţ de vânzare de 130.12.000 um. TVA 19%.000 um. 4111 = % 707 4427 607 = 371 16.000 um.200N constată că produsele finite sunt depreciate pentru valoarea de 2.500 um. TVA 19%cost de producţie 170.000 um. .12.200N vinde dulceaţă la un preţ de vânzare de 200.000 um. TVA 19%.12.de cred. 603 = 303 23. 4111 = % 701 4427 711 = 345 31.200N cumpără halate în valoare de 7. 6864 cheltuieli financiare privind ajustările pentru valoarea activelor circulante CP. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus.000 um.000 um.se deb.12.12. 345 = 711 15.500 um iar mărfurile pentru valoarea de 1.12. 6864 = 3945 Cerinţe a. cost de achiziţie 90.200N obţine borcane de dulceaţă în valoare de 150.000 um.200N dă în consum halate în valoare de 5. 3945 ajustări privind valoare produselor finite A.% = 401 371 4426 7. % = 401 303 4426 18.12.

TVA 19%.200N se obţin produse reziduale la cost de producţie 50. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 80.05. Aplicaţia 2 Societatea comercială ALFA SA prezintă la data de 1. pe bază de factură.000 um. % = 401 301 371 4426 12.000 um.30.000 um. 346 = 711 15. 302 Materiale consumabile 10. TVA19%.b.200N se consumă întregul stoc disponibil de materii prime în procesul de producţie.200N se obţin produse finite la cost de producţie de 300.000 um.200N se vând mărfuri la preţ de vânzare de 200.05. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de stocuri şi de deprecieri. % = 401 .05.000 um. 371 Mărfuri .260.800.000 um.180. în cursul lunii martie au loc următoarele tranzacţii: 1.200N se achiziţionează mărfuri la preţ de cumpărare 100.000 um.05. 345 Produse finite .000 um şi materii prime la preţ de cumpărare 8.200N societatea achiziţionează de la furnizori materiale consumabile (hârtie de scris) la preţ de cumpărare 100.03. Aplicaţia 3 Societatea ALFA SA prezintă la începutul lunii martie 200N următoarele solduri iniţiale pentru conturile de stocuri: 371 Mărfuri .000 um.000 um.03.000 um.000 um.200N următoarele solduri iniţiale pentru conturile de stocuri: 301 Materii prime -200. TVA 19%. 345 Produse finite . 601 = 301 13. 345 = 711 Cerinţă Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la sfârşitul lunii mai pentru conturile de stocuri. 4111 = % 707 4427 607 = 371 15.000 um de la acelaşi furnizor.05. In cursul lunii mai au loc următoarele tranzacţii: 10.

000 um. % = 401 605 4426 30. Contabilitatea creanţelor .03. 401 = 5121 401 = 5121 31. TVA 19%. din care TVA 19%. 5.03. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute este de 160.200N se achită prin contul curent la bancă factura de energie electrică şi contravaloarea materialelor consumabile cumpărate.200N se vând produse finite la preţ de vânzare 300.000 um.03.3.000 um.200N se primeşte factura de energie electrică în valoare totală de 119. 4111 = % 707 4427 607 = 371 4.200N se vând mărfuri la preţ de vânzare 200.302 4426 2. Daca TVA colectat > TVA deductibil => TVA de plata Daca TVA colectat < TVA deductibil => TVA de recuperat Cerinţă Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la sfârşitul lunii martie pentru conturile de stocuri.03.000 um.000 um.200N se înregistrează regularizarea TVA. Costul de producţie al produselor finite vândute este de 120. 4111 = % 701 4427 711 = 345 28. TVA 19%.03.

6583 = 2111 valoarea de achiziţie a terenului 7. 5121 = 461 12.se cred.12.se deb. 4111 = % 707 4427 607 = 371 9.000 um.200N vând la preţul de vânzare de 80.000 um Debitori diverşi 12.200N vinde la preţul de vânzare 120.12. 7583 venituri din cedarea activelor CP+ se cred.12.200N încasează 70.200N primeşte de la acţionari un utilaj pentru aportul la capital.12. TVA 19%. TVA 19%.000 um.12.000 um.12.Aplicaţie Societatea comercială DEBITORUL SA are următoarea situaţie iniţială la01.200N încasează contravaloarea terenului vândut.000 um din contravaloarea mărfurilor.12. . prestează un serviciu unui client în valoare de 130. 5311 = 4111 20.000 um.000 um In cursul lunii decembrie societatea efectuează următoarele tranzacţii: 5. 461 = 7583 valoarea de vânzare a terenului 6858 cheltuieli cu cedarea activelor CP. 2131 = 456 1011=1012 24.12.000 um Decontări cu asociaţii privind capitalul 40.TVA19%. mărfuri achiziţionate cu 75.200N acordă un avans salariaţilor în valoare de 12. un teren achiziţionat cu 90.200N 4111 = % 704 4427 15.000 um. 461 debitori diverşi A+ se deb.200N: Clienţi 25. 2111 terenuri A.000 um.

4.000 um Conturi la bănci 150. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus.200N 581 = 5311 5121 = 581 Sau direct 5121 = 5311 transferă 10.12.425 = 5311 Cerinţe a. % = 4111 5121 5311 13. 5. la un preţ de vânzare de 39.12.000 um şi le achită cu bani din bancă. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de creanţe. 5121= % 5081 7642 Daca diferenţa era negativa se înregistra pe cheltuieli 6642 încasează de la un client 63. comision 1.12.200N: Acţiuni30.200N um.000 um.000 um şi încasează prin bancă toată suma.000 um din casă în bancă.200N vinde acţiuni cumpărate cu 35. în valoare de 13. 404 = 5121 7.000 um Casa 15.12.000 um In cursul lunii decembrie societatea efectuează următoarele tranzacţii: 2.000 . 4. 5081 alte titluri de plasament = 5092 % = 5121 622 5092 5.200N chitanţă.12. din care 3.000 um.000 pe bază de achită o datorie faţă de un furnizor de imobilizări în valoare de 50.12. b.200N cumpără acţiuni în scop speculativ. Contabilitatea trezoreriei iniţială Aplicaţia 1 Societatea comercială NUMERARUL SA are următoarea situaţie la01.000 um.

4. 5124 Conturi la bănci în valută . cursul valutar era de 3. din conturile de la bancă.200N se înregistrează şi se achită dobânda aferentă creditelor bancare pe termen scurt în valoare de 1.20 um/EURO).03. Aplicaţia 2 Societatea comercială ALFA prezintă la data de 1. . în luna martie au loc următoarele tranzacţii: 1.000 um.80 um / EURO.200N 457 = 5121 Cerinţe a.200 um (1. 581 = 5121 5311 = 581 Sau direct fără viramente interne 5311 = 5121 421 = 5311 17.% = 5081 5121 6642 15.20. 5311 Casa în lei . 5191 Credite bancare pe termen scurt . b. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de creanţe.000 um (se face iniţial transferul banilor din bancă în casierie).000 um.000 um reprezentând rata scadentă a unui credit bancar pe termen scurt. plătesc dividende în valoare de 16. 5191 = 5121 12.03.200N se rambursează suma de 6.6. 5191 = 5121 5.03.200N se contractează un credit bancar pe termen scurt în valoare de 15.12.000 um.000 EURO x 4.200N următoarele solduri iniţiale ale conturilor de trezorerie: 5121 Conturi la bănci în lei .25 um / EURO. 666 = 5198 5198 = 5121 7. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus.03.000 um.000 um.200N plăteşte salarii prin casierie în valoare de 25.1.600 um. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate . 501. la data evidenţierii creanţei.200N se încasează suma de 600 EURO de la un client.03.12.000 um. cursul valutar este de 4.

03.03.03. cu plata imediată din contul curent la bancă.000 um. 5081 = 5121 28.200N se ridică din contul curent la bancă suma de 1. 581 = 5121 5311 = 581 Cerinţă Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la sfârşitul lunii martie 200N pentru conturile de trezorerie. 16. .200N se vând acţiunile deţinute la preţul de 12.000 um şi se depune în casierie. în scopul achitării datoriilor faţă de furnizori. cu încasarea imediată prin contul curent la bancă. 665 / 765. 5121= % 5081 7642 30.000 um.200N se achiziţionează acţiuni în scop speculativ la preţul de 3.Se înregistrează venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs pentru diferenţa pozitiva sau negativa de curs.

200N: Furnizori 35.000 um.12.200N achită prin bancă 40.000 um Credite pe termen lung 230.12. rambursează 50.12. CONTABILITATEA DATORIILOR Aplicaţia 1 Societatea comercială CREDITORUL SA are următoarea situaţie iniţială la 01.12. TVA 19%. TVA19%. reţineri privind contribuţia la asigurările sociale în valoare de 7.200N 1621 = 5121 19.000 um.12. costul mărfurilor 70.000 um Impozit pe profit 24. TVA 19%. utilizând bani din bancă. plăteşte impozitul pe profit. % = 401 605 4426 9.200N cumpără materiale consumabile în valoare de 53.000 um Personal .000 um în cursul lunii decembrie societatea efectuează următoarele tranzacţii: 3.salarii datorate 130.12.000 um. 4111 = % 707 4427 607 = 371 20. % = 401 301 4426 4.200N primeşte factura de energie electrică în valoare de 25.12.12.000 um. 404 = 5121 7.000 um Furnizori de imobilizări 60.000 um.000 um.000 um şi impozit pe salarii în valoare de 10.200N 6911 = 5121 15.6.200N înregistrează salarii în valoare de 75.000 um din creditul pe termen lung. .200N vinde mărfuri la un preţ de vânzare de 90.000 um furnizorilor de imobilizări.

02. 161 împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni .000.000. 1621 = 5121 11.salarii datorate-23.000.200N reglează conturile de TVA.12.000.000 um.02.200N următoarea situaţie a conturilor de datorii (um): 401 Furnizori -20.641 = 421 421 = % 4311 444 24.01. întocmiţi fişele de cont pentru conturile de datorii. Aplicaţia 2 Societatea ALFA prezintă la 1.000.60. contractează un nou credit pe termen lung în valoare de 150.30.160. b.200N 5121 = 1621 31. 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj .02. 421 Personal . pentru luna ianuarie. 4423 = 5121 03. 666 = 1682 1682 = 5121 .200N um.80.56. Analizaţi din punct de vedere contabil tranzacţiile de mai sus.000.000 um din conturile la bancă. In luna februarie au loc următoarele tranzacţii: 2. înregistrează contribuţia unităţii la fondul de şomaj în valoare de 2.12. 6452 = 4371 26.500 Daca TVA colectat > TVA deductibil => TVA de plata Daca TVA colectat < TVA deductibil => TVA de recuperat Cerinţe a. 4372 Contribuţia angajaţilor la fondul de şomaj .200N se achită TVA de plată aferentă lunii precedente din disponibilul în contul la bancă.200N se înregistrează şi se achită dobânda aferentă creditului bancar pe termen lung.12.200N se rambursează o rată scadentă a creditului bancar pe termen lung în valoare de 10.000. 4423 TVA de plată . 4311 Contribuţia unităţii la asigurări sociale . rata dobânzii este de 20% pe an.

02. contribuţia la fondul de şomaj 500 um. . 641 = 421 28. 421 = 5311 pe card bancar 421 = 5121 24. 425 = 5311 28.200N se contractează un împrumut din emisiunea de obligaţiuni în valoare de 20. 421= % 4372 444 425 28.200N se înregistrează contribuţia unităţii la asigurările sociale în valoare de 600 um şi la fondul de şomaj în valoare de 380 um.02.200N se înregistrează pe baza statului de salarii salariile datorate personalului angajat în valoare de 30.02.200N se achită datoriile fiscale şi sociale aferente lunii precedente din disponibilul în contul la bancă.15. 6451 = 4311 6452 = 4371 28. Fără primire de sume imediata 461 = 1681 urmata de 5121 = 461 la primire Cu primire de sume imediata 5121 = 1618 18.000 um şi avansuri 6.000 um.200N se înregistrează reţinerile din salarii: CAS 1.200N se achită în numerar salariile datorate personalului.000 um.000 um.02.02.300 um. % = 5121 4311 4371 4372 Cerinţă Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus şi întocmiţi fişele de cont la sfârşitul lunii februarie 200N pentru conturile de datorii. în numerar.000 um.02.02. impozit pe salarii 1.200N se acordă salariaţilor un avans chenzinal în valoare de 6.

TVA 19 %. % = 401 611 4426 .000 um. TVA 19%.02. % = 401 301 4426 La data de 5.02.02.000 um.200N achită factura de la operaţia 1 prin ordin de plată.000 um.200N achiziţionează materii prime de la furnizori în valoare de 80. Costul de achiziţie al mărfurilor vândute 210.500 um.000 um şi factura de apă în valoare de 100. % = 401 626 4426 % = 401 605 4426 % = 401 605 4426 La data de 2.200N înregistrează pe bază de factură o reparaţie efectuată de un terţ asupra unui utilaj în valoare de 30. pe credit comercial. 4111 = % 707 4427 607 = 371 La data de 15.200N primeşte factura de telefon în valoare totală de 25.200N vinde produse finite aflate în stoc la preţul de vânzare de 290. 401 = 5121 La data de 10.02.000 um (pe facturi este înscrisă TVA 19%).Aplicaţia 3 Societatea comercială ALFA SA efectuează în cursul exerciţiului următoarele tranzacţii: La data de 1. din care TVA 19%. cost de producţie 190. TVA 19%. 4111 = % 701 4427 711 = 345 La data de 6. factura de energie electrică în valoare de 80.000 um.02.200N vând pe bază de factură mărfuri din stoc la preţul de vânzare de 135.000 um.000 um.02.

valoarea totală înscrisă pe factură 100. 401 = 5121 La data de 20.000 um.02.01. TVA 19%. % = 5311 301 4426 Cerinţe a.000 um.La data de 5. b.02. ştiind că: bl) soldul iniţial al contului 4423 TVA de plată este de 20.01. acolo unde este cazul.000 um b2) soldul iniţial al contului 4424 TVA de recuperat este de 30.02.000 um.000 um şi că societatea are dreptul de a efectua compensarea TVA de plată din luna curentă cu TVA de recuperat din lunile precedente. Să se înregistreze regularizarea TVA şi. TVA 19%. TVA 19%. cu plata în numerar în aceeaşi zi.200N cumpără pe credit un autoturism. 4111 = % 704 4427 La data de 10. . % = 1621 2133 4426 La data de 20. Să se înregistreze în contabilitate tranzacţiile de mai sus.200N achită datoria către furnizorul de la prima tranzacţie prin ordin de plată. % = 5311 302 4426 La data de 15.000 um. plata.200N cumpără materii prime la preţul de 30.200N emite o factură pentru prestarea de servicii de consultanţă în valoare de 20.200N cumpără cu plata pe loc produse de papetărie în valoare totală de 60.

01.01. acţionarii depun restul aportului sub formă de numerar în conturile de 05. . pentru conturile de capitaluri: Capital subscris nevărsat 50.000 um.01. se reportează rezultatul obţinut în anul anterior. întocmiţi fişele de cont la sfârşitul lunii ianuarie pentru conturile de capitaluri.000 um 106 Rezerve 20. din conturile de la bancă.000 um.01. în cursul lunii ianuarie efectuează următoarele tranzacţii: 01.01. 1012 = 456 456 = 5121 Cerinţe a. cu o valoare nominală de 10 um /acţiune şi un preţ de emisiune de 11 um / acţiune.200N la bancă.200N se rambursează către acţionari o parte din capitalul social în valoare de 25. restul sub formă de numerar depus în conturile de la bancă.000 de acţiuni.200N 03.200N.200N se aduce aportul astfel: un teren în valoare de 10.000 um 121 Rezultat (profit) 5.01.000 um. Efectuaţi analiza contabilă a tranzacţiilor de mai sus.500 um şi prime de emisiune în valoare de 500 um.000 um Capital subscris vărsat60. 456 = % 1011 1041 05. b.Aplicaţie Societatea ALFA are următoarea situaţie la 01.200N se încorporează în capitalul social rezerve în valoare de 1. % = 456 2111 371 5311 1011 = 1012 15. % = 1012 1068 1041 21.200N se majorează capitalul societăţii prin emisiunea a 2.01. mărfuri în valoare de 3.000 um.

200N 4111 = % 704 4427 10. se obţin produse finite în valoare de 28.12. % = 401 301 371 4426 5.12.000 um.000 um Materii prime 3. se achită factura de energie electrică primită pe data de 6. TVA 19%.12.000 um.000 um Datorii salariale 4. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR Şl VENITURILOR Aplicaţie Societatea comercială GAMA are următoarea situaţie iniţială la 01.000 um. societatea prestează servicii în valoare de 15.12.12. 200N se vând mărfuri la un preţ de vânzare de 25.000 um Conturi la bănci 3.12.000 um.12.8. TVA 19%.000 um Capital social 21. TVA 19%.000 um Impozit pe profit 1. 601 = 301 6.200N se consumă materii prime în valoare de 9.12.200N: Amortizarea echipamentelor 15.000 um Echipamente 45.000 um Provizioane privind deprecierea mărfurilor 700 um Societatea efectuează următoarele tranzacţii în luna decembrie 200N: 1.12. . 200N 345 = 711 9. % = 401 605 4426 8.000 um.000 um Furnizori 7.500 um Credite pe termen lung 14. 200N 401 = 5311 12. TVA 19%.200N.000 um şi mărfuri în valoare de 15.300 um Materiale consumabile 1.000 um şi materiale consumabile în valoare de 500 um. 200N se primeşte factura de energie electrică în valoare de 10.200N se achiziţionează materii prime în valoare de 10.500 um Decontări cu asociaţii 5.000 um Mărfuri 6.

TVA 19%.000 um.700 um.12. astfel: pentru materii prime 500 um. TVA 19%.12.2003 se regularizează TVA.12.000 um. 25. întocmiţi Balanţa de verificare. 31.200N % = 401 612 4426 19. întocmiţi fişele de cont (Registrul Carte Mare) pentru utilizate. 200N se înregistrează salarii în valoare de 13. 200N se înregistrează deprecierea valorii stocurilor.12.2003 se constată că mărfurile nu mai sunt depreciate.12. se primeşte factura pentru o chirie în valoare de 3. 200N 6581 = 462 462 = 5311 24.valoare de intrare 17.2003 se hotărăşte repartizarea a 30%» din profit ca dividende.2003 se calculează şi se înregistrează impozitul pe profit.12. 4111 = % 707 4427 607 = 371 13. în valoare de 100 um. b. 31.200N bancar.12. cost de producţie 24. 200N se vând produse finite la un preţ de vânzare de 30. c.000 um şi se încasează prin bancă.12.12. Analizaţi contabil tranzacţiile de mai sus. aferentă creditului se înregistrează şi se plăteşte o amendă în valoare de 800 um.000 um. 4111 = % 701 4427 711 = 345 20. 31. 31. pentru produse finite 300 um.000 um şi impozitul pe salarii în valoare de 1.12.200N se înregistrează dobânda primită pentru disponibilul din contul de la bancă. Cerinţe a. întocmiţi Registrul jurnal. 200N 2.12.000 um. 31.200 um. 24. 31. conturile . d.12. reţineri de la salariaţi privind asigurările sociale în valoare de 1. se înregistrează contribuţia societăţii la asigurările sociale în valoare de se înregistrează dobânda în valoare de 250 um.