P. 1
32977929 Az Isteni Formula J R Dos Santos

32977929 Az Isteni Formula J R Dos Santos

|Views: 31|Likes:
Published by TheKesudio

More info:

Published by: TheKesudio on May 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2014

pdf

text

original

AZ ISTENI FORMULA

KOSSUTH

KIADÓ

A mű eredeti címe: José Rodrigues dos Santos: A Fórmula de Deus Gradiva - Publicaijoes, S. A., Lisszabon

Fordította NAGY VIKTÓRIA

Borítókép WIL IMMINK DESIGN

ISBN 978-963-09-6147-9

Minden jog fenntarva © José Rodrigues dos Santos 2006 © Gradiva - Publicacoes, S. A. 2006 © Kossuth Kiadó 2010 © Hungarian translation Nagy Viktória 2010

Florbelának

Én vagyok az Alfa és az Ómega, kezdet és vég, ezt mondja az Úr, a ki van és a ki vala és aki eljövendő, a Mindenható.
JELENÉSEK KÖNYVE 1 , 8

A könyvben leírt összes tudományos adat megfelel a valóságnak. A könyvben kifejtett tudományos elméleteket fizikusok és matematikusok támasztják alá.

Bevezető

A napszemüveges férfi meggyújtotta a gyufát, és a lángot a cigarettájához tartotta. Mélyet szippantott, és a füst szürke felhőként gomolygott elő az orrából és a szájából. Szemével végigpásztázta az utcát, és nagyra értékelte kis rejtekének nyugalmát. Sütött a nap, a bokrok friss zölden ragyogtak az ápolt kertekben, barátságos faházak sorakoztak az utca két oldalán. Az enyhe levegőt betöltötte a lilaakác illata és a tücskök szorgos ciripelésének meg egy kolibri kedves csicsergésének dallama. A természet harmonikus muzsikájához felszabadult nevetés is társult: egy gyermeké, aki örömében sikongva ugrándozott a járdán, miközben színes papírsárkányt húzott maga után egy kötélen. Tavasz volt Princetonban. A napszemüveges férfi távoli zúgásra lett figyelmes. Kidugta a fejét az ablakon, és az utca végét kémlelte. Balról három motoros rendőr bukkant fel egy gyorsan közeledő autósor élén. A zúgás egyre hangosabb lett. A férfi kivette a szájából a cigarettát, és elnyomta az ablakpárkányon heverő hamutartóban. - Jönnek - mondta, hátrafordulva. - Elindítsam a felvételt? - kérdezte a társa, miközben ujját egy mágneses szalaggal ellátott készülék gombján tartotta. - Indítsd. Az autósor nagy lármával fékezett le az utca túloldalán egy „greek revival" stílusban épült kétszintes, fehér oszlopos ház előtt. Civil és egyenruhás rendőrök ügyeltek a biztonságra. Egy nagydarab férfi - nyilvánvalóan testőr - kinyitotta a ház bejárata előtt leállt fekete Cadillac ajtaját. Egy ősz halántékú, kopaszodó idős úr szállt ki belőle, megigazítva sötét öltönyét.

11

- Már látom Ben Guriont - mondta a napszemüvegei férfi a szemben lévő ház ablakában. - És a barátunk? őt is látod? - kérdezte a felvételt készítő férfi, akit zavart, hogy nem mehet oda az ablakhoz figyelni az eseményeket. A napszemüveges most már a házat kémlelte. A küszöbön megjelent egy barátságos külsejű, enyhén hajlott hátú, hátrafésült fehér hajú, dús, szürke bajszú öregember, és mosolyogva jött lefelé a lépcsőn. - Igen, ő is itt van. Amikor a két idős férfi összetalálkozott a kert lépcsőjén, a magnó hangszórójából megszólalt a hangjuk. - Shalom, miniszterelnök úr. - Shalom, professzor. - Isten hozta szerény otthonomban. Nagy megtiszteltetés, hogy itt fogadhatom a híres David Ben Guriont. A politikus elnevette magát. - Bizonyára tréfál. Részemről a szerencse. Hiszen nem mindennap látogat el az ember a nagy Albert Einstein házába, nem igaz? A napszemüveges ránézett a társára. - Veszed? A másik ellenőrizte a készülék számlapján rezgő mutatókat. - Igen. Ne aggódj. Szemben Einstein és Ben Gurion pózolt a riportereknek a ház verandájáról leomló lilaakácfüggöny előtt. Mivel csodálatos tavaszi nap volt, a tudós jelezte, hogy szeretné, ha kint maradnának, és a kerti pázsiton álló székekre mutatott. Mindketten leültek, a fotósok és az operatőrök rögzítettek minden pillanatot. Néhány perc múlva egy testőr kitárt karral tessékelte ki a sajtó képviselőit, magára hagyva a két férfit, hogy nyugodtan beszélgethessenek a napsütötte kertben. A szemközti ház magnetofonján továbbra is vettek és rögzítettek minden hangot.

12

- Jól alakul az utazása, miniszterelnök úr? - Igen, sikerült némi támogatást és rengeteg adományt szereznem, hála istennek. Ezután Philadelphiába megyek, ahol t ö b b pénzre számítok. De hát soha nem elég, nem igaz? Ifjú n e m z e t ü n k k ö r ü l van véve ellenségekkel, és minden segítségre szüksége van, amit csak megszerezhet. - Izrael még csak hároméves, miniszterelnök úr. Természetes, h o g y akadnak nehézségek. - De a leküzdésükhöz pénzre van szükség, professzor. N e m elég a jó szándék. Ekkor h á r o m sötét öltönyös férfi r o n t o t t be a szemközti házba. Pisztolyaikat rászegezték a két gyanús alakra, akik n é m á n figyelték a jelenetet. - Freeze! - ordították a fegyveresek. - FBI! Ne mozduljanak! Kezeket fel, és semmi hirtelen mozdulat! A napszemüveges és a magnetofonos a magasba emelte a kezét, de nem tűntek rémültnek. Az FBI emberei fenyegetőn közeledtek r á j u k szegezett pisztolyaikkal. - Feküdjenek a földre! - Erre semmi szükség - jegyezte meg higgadtan a napszemüveges. - Azt m o n d t a m , feküdjenek a földre! - üvöltötte az FBI embere. Nem m o n d o m még egyszer. - Nyugalom, fiúk - folytatta a napszemüveges. - A C I A - t ó l vagyunk. Az FBI-os Összeráncolta a szemöldökét. - Tudja bizonyítani? - T u d o m . Ha megengedi, hogy elővegyem a zsebemből az igazolványomat. - Vegye elő. De lassan. Csak semmi hirtelen mozdulat. A napszemüveges lassan leengedte a j o b b karját, benyúlt a zakója zsebébe, és elővett egy igazolványt, amit átnyújtott az FBI-osnak. A C e n t ral Intelligence Agency kör alakú pecsétjével ellátott igazolvány szerint a napszemüveges férfi Frank Bellamy, első osztályú bevetési ü g y n ö k volt. Az FBI-ügynök intett a társainak, hogy eresszék le a fegyverüket, és körülnézett a szobában.

- De hát mit keres itt az OSS? - Már nem OSS vagyunk, you prick. Most már CIA a nevünk. - Oké. Mit keres itt a CIA? - Ahhoz maguknak semmi közük. Az FBI-os a gramofonra meredt. - A géniusz beszélgetését rögzítik, igaz? - Ahhoz maguknak semmi közük. - Tudtommal tilos amerikai állampolgárokat megfigyelniük. Ezzel tisztában vannak, ugye? - Izrael miniszterelnöke nem amerikai állampolgár. Az FBI embere eltöprengett a válaszon. Végül arra a következtetésre jutott, hogy a rivális ügynökség munkatársának valóban kitűnő mentsége van. - Évek óta próbáljuk lehallgatni a barátunkat - mondta, az ablakból figyelve Einstein alakját. - Információink vannak arról, hogy ő meg a titkárnője, az a Dukas nevű némber, fontos titkokat szolgáltatnak ki a szovjeteknek. De Hoover nem engedi, hogy bemikrofonozzuk a házát, mert fél, hogy mi lesz, ha zsenikénk észreveszi. - Megvakarta a fejét. - De úgy látszik, maguk megoldották ezt a problémát. Bellamy összepréselte keskeny ajkait, és valami mosolyféle rajzolódott ki az arcán. - A maguk baja, hogy az FBI-nál dolgoznak. - A fejével az ajtó felé intett. - Na, tűnjenek el, gyorsan. Hagyják dolgozni a big boyst. Az FBI-ügynök megvetően elhúzta a szája sarkát. - Mindig ilyen bunkók - morogta, mielőtt elindult az ajtó felé. Fucking Nazis. - Intett két társának. - Let's go, guys. Amint elhagyták a házat, Bellamy rátapasztotta az orrát az ablakra, és tovább figyelte a szemközti ház kertjében beszélgető két zsidót. - Veszed még, Bob? - Igen - felelte a másik. - A beszélgetés kulcsfontosságú ponthoz érkezett. Fölhangosítom. Bob föltekerte a hangerőt, és a két beszélgető férfi hangja betöltötte a szobát.

14

- ...Izrael védelme - mondta Ben Gurion, nyilvánvalóan egy mondat befejezéseként. - Nem tudom, hogy megtehetem-e - vetette ellen Einstein. - Nem tudja, vagy nem akarja, professzor? Rövid csend következett. - Mint tudja, pacifista vagyok - szólalt meg Einstein. - Ügy vélem, már így is elég sok rossz van a világban, és a tűzzel játszunk. Ez olyan erő, amit tisztelnünk kell, és nem tudom, elég érettek vagyunk-e arra, hogy használni tudjuk. - Mégis maga volt az, aki meggyőzte Rooseveltet, hogy ki kell fejleszteni a bombát. - Az más volt. Az a bomba Hitler ellen kellett. De tudja, már megbántam, hogy rábeszéltem az elnököt az előállítására. - ó, igen? És ha a nácik megelőztek volna? Akkor mi történt volna? - Hát igen - bólogatott Einstein tétován. - Az katasztrofális lett volna. Bármilyen nehezemre esett is a döntés, ez a bomba talán valóban szükséges rossz volt. - Vagyis egyetért velem. - Egyetértek? - Egyet hát. Amit most kérek, az megint egy szükséges rossz, ami biztosíthatja fiatal nemzetünk életben maradását. Arra akarok kilyukadni, hogy a második világháború idején egyszer már félretette a pacifizmusát, és ezt most újra megteheti, hogy támogassa Izrael születését. Szeretném tudni, hogy képes-e rá. - Nem tudom. Ben Gurion sóhajtott. - Professzor, fiatal nemzetünk léte veszélyben forog. Maga is éppolyan jól tudja, mint én, hogy Izrael körül van véve ellenséggel, és olyan meggyőző érvre van szüksége, amelynek hatására ellenségei meghátrálnak. Ellenkező esetben az országot még gyermekkorában fölfalják. Ezért kérem, könyörgök, esedezem teljes szívemből. Kérem, tegye félre még egyszer a pacifizmusát, és segítsen nekünk ebben a nehéz időszakban. - Nemcsak ez a baj, miniszterelnök úr. - Hanem?

15

Tökéletesen. Frank Bellamy sietve firkantott magának néhány jegyzetet.folytatta a politikus. hogy megérti.Az a baj. . hogy minden szót rögzítettek. Tegye meg értünk. . . csakúgy. át kell gondolnom a dolgot. Folytasd! . . professzor. mint egy gondolkodó test.Kétségtelenül . .Nem tudom. érti-e. És ha elválasztjuk a testemtől.Talán . mint a körmeim. azt meg lehet-e csinálni. és amikor végzett.. . hogy amiről beszélek.Nem baj. Egy egységes térelméletet próbálok kidolgozni. . .ismerte be a tudós. megvan a lényeg . amely magában foglalja a gravitációt és az elektromágnesességet is.Megállítsam a felvételt? .Azt hiszem. .. Az agy egy élő szervezet része. de elkezdte ingatni a fejét. mint az asztal. . . . amit mondok..szakította félbe Ben Gurion. Ez nagyon fontos munka.És meg lehet? Einstein tétovázott. . sőt talán a leg.Biztos vagyok benne.Ugyan már. .szólalt meg.néha nem a hagyományos módon képzelem el Istent. A test és a fej együttese teszi lehetővé a gondolkodást. . Bármelyik pillanatban visszatérhetnek a témára.De már másról beszélgetnek. Bob továbbra is figyelte. hogy talán az univerzum sem más.felelte Bellamy. ami azt jelentette. . hogy az anyagon túl semmi nem létezik . De az asztal nem gondolkodik. Ez pedig arra enged következtetni. újra rápillantott a mutatókra. tegye meg Izraelért.Nem tudom. professzor .Tegye meg.Az agy anyagból áll.mondta Ben Gurion.Már csak azt kéne megtudni. akkor az agyam sem gondolkodik.Nézze csak . hogy amit kér tőlem.Ne ... Nem gondolja? 16 . de a körmeim nem gondolkodnak. mit beszélnek. . de azt nehezen hinném el. A piros pálcikák a hang ritmusára rezegtek a számlapon. . az elsőbbséget élvez. csakúgy.Folytasd. hogy rettentő elfoglalt vagyok.mondta végül.

hogy maga szerint a Biblia téved. olyan fantáziaképről. . ennek nem sok értelme van. . hogy megpróbálja befolyásolni a saját sorsát. . Mondhatjuk. hogy a személyes Isten képzete kissé naiv. . atyai Isten vezérli.Igen. és arra jöttem rá. de nem gondolja. hogy megzabolázza a természetet és teljesítse a kívánságainkat. hogy ha sokat imádkozunk.Nem.... sőt gyerekes dolog. hogy nem hisz Istenben. .Azt beszélik.Nem az? Maga vallásos? .Mi a különbség? Sóhajtás hallatszott. Mivel mi magunk nem tudunk beavatkozni a természet rendjébe. . aki meghallgat és vezet minket.. elérhetjük. nem gondolja? 17 . Einstein fölnevetett. . gyerekkoromban nagyon vallásos voltam.. hogy a bibliai történetek nagy része voltaképpen csak mitikus elbeszélés. .Ez azt jelenti.Tudja.Mert antropomorf fogalomról van szó. nem tudom.Lehetséges.. hogy maga ateista. Amikor pedig rosszul alakulnak a dolgok. illetve vigaszra leljen a nehéz pillanatokban. azokat a népszerű kiadványokat. . . ismeri-e. megteremtettük azt a képzetet.. professzor. hogy nem hiszek a Biblia Istenében.Ez viszont azt jelenti. és azzal vigasztaljuk magunkat.Miért? . Szinte egyik napról a másikra veszítettem el a hitemet. hogy egy jó szándékú. nem? Megteremtettük magunknak azt az illúziót. hogy valami titokzatos szándék húzódik mögötte.Hát úgy is gondolom. nem vagyok ateista.. amit az ember teremtett magának. Igazán vigasztaló gondolat. De tizenkét évesen elkezdtem tudományos könyveket olvasni. mint valami varázsló. Nos. hogy. -Igen.. hogy engedheti ezt az Isten... nem fér a fejünkbe.. .és arra a következtetésre jutottam. Aztán jobban belegondoltam.De valahol azt olvastam.

Nos. hogy Isten gondoskodik rólunk? . hogy Isten jó. sőt ez a galaxis is csak egy az univerzumban létező több milliárd galaxis közül. még arra is. hiszen nem képes leszámolni a rosszal. elismerem. csak azért.. aki félelmet kelt. azt hiszem.H m . Melyiket választja? . Márpedig ha egyszer mindent tud. hogy megtörténjen a holokauszt? Ha belegondolunk.Rendben. hogy ölje meg a fiát. az emberiség csak egy a több millió faj közül.Nézze. hogy Ábrahám hűséges hozzá. Ha Isten jó. miniszterelnök úr. egy olyan Isten. akkor azt is tudnia kellett. És ha mindenható. nem igaz? Einstein a tenyerével a térdére csapott. és mindannyiunkról külön-külön. mindenhatónak kell lennie. mi? Hát ez egy abszurd elképzelés! Ha valóban olyan jóságos és mindenható. aki büntet és föláldoz. ez a két fogalom ellentmond egymásnak. . És ezek után azt várja tőlem. észre fogja venni. ahogy a Biblia állítja.Nem hisz benne. nem? 18 . egy olyan Isten. akkor mindenre képes. . a Biblia szerint jóságos és mindenható.De ezzel az elképzeléssel elég sok gond van. A kettő kizárja egymást. nem? Ha pedig olyan jóságos. nem vette még észre? Ha figyelmesen olvassa a Bibliát. miért engedi a rossz létezését? Hogy hagyhatta például. .Jóságos és mindenható. Ha pedig mindenható. ha egyszer megengedi a rossz létezését. aki ebben az elképzelhetetlen méretű világmindenségben veszi a fáradságot. hogy gondoskodjon az egész világmindenségről. aki azt mondja Ábrahámnak. aki vak hűséget követel. Ben Gurion fölkacagott.Most megfogott. hogy hűséges hozzá. hogy mindannyiunkról külön-külön gondoskodjon? . egy olyan Isten. De minthogy ő teremtette a világmindenséget. Talán inkább azt. egy olyan Isten. akkor mire jó ez a kegyetlen próbatétel? Nem. nem lehet jóságos. akkor nem lehet jó. hogy a pátriárka bebizonyítsa neki. professzor . egy több milliárd csillagból álló közepes galaxis perifériáján található csillag harmadik bolygóján. nem lehet mindenható. hogy higgyek egy olyan Istenben. . .kiáltotta. hogy Isten nem feltétlenül jó. hogy nem egy jóakaratú Isten jelenik meg benne. . hanem sokkal inkább egy féltékeny Isten.

képes olyan nehéz követ teremteni. hiszen olyan fogalomról van szó.Jesus Christ! . akkor nem is mindenható.Mindebből az következik.Gondolja? Ha Így van. csak az ember képzeletében.Úgy gondolja. voltaképpen nem önmaga fölött ítélkezik? így tehát az a véleményem.Nem hiszek a fülemnek. Ha Isten nem bírja fölemelni azt a követ. aki a létező dolgok harmonikus rendjében nyilvánul meg. és abban az Istenben hiszek. Frank Bellamy ingerülten forgatta a szemét.Akkor miben hisz? .A Biblia Istenében nem hiszek.Elmosolyodott. .Akkor most hisz vagy nem hisz. hiszen nem képes olyan követ teremteni. hogy az anyagon túl nincs semmi? . ami jól szemlélteti a mindenhatóság lehetetlenségét. és a fejét ingatta.. professzor? . .Ezek szerint nem hisz Istenben.Spinoza Istenében hiszek.Van egy paradoxon. a mindenhatóság sem lehetséges.Mellesleg. amit nem ért. aki az univerzumban nyilvánul meg. amely önmagában is tele van föloldhatatlan ellentmondásokkal. . . . amit még ő maga sem bír fölemelni. aki. . 19 . természetesen nem gondolom úgy. már mondtam. miért bünteti a saját teremtményeit.Hogyhogy? . amit nem bír fölemelni.Nem. illetve magyarázatot mindarra.Itt szünetet tartott. . hogy csakis a nemlétezése mentheti őt föl. .Nem. . aki vigaszt keres. Kell lennie valaminek az energián és az anyagon túl. .Einstein fölhúzta a szemöldökét.. akkor sem mindenható. amelyekért voltaképpen ő maga a kizárólagos felelős? Amikor ítélkezik a teremtményei fölött. hogy nem létezik mindenható Isten. .. Csodálom az univerzum szépségét és egyszerű logikáját. . hogy közelebb húzódjon a magnetofonhoz.Látja? Pontosan ebben áll az ellentmondás. ez pedig a következőképpen hangzik: ha Isten mindenható. abban az Istenben. . Ha viszont föl bírja emelni. nem hiszek a Biblia személyes Istenében. . ha egyszer mindent ő teremtett? Nem olyan dolgokért bünteti őket. Bob megmozdult a székén.morogta. ha jobban belegondolunk.

. . . maga szerint be lehet bizonyítani Isten létezését? . aki még nem veszítette el azt a képességét. hogy hosszú idő után megszólaljon.Nem. és megcsodálta a Mercer Streeten zöldellő növényeket. ha lehetne. ahogy a nem létezését sem lehet bebizonyítani.Ez nem a show business.. Bob.Kötelességünk. Most Einsteinen volt a sor. Hallgassuk tovább. miniszterelnök úr. amint arról beszél. Újabb szünet következett. mi lenne a módja? Néma csönd. . és többet kéne megtudnunk Ben Gurion kéréséről... .És. hogy elkápráztasson minket az univerzum csodálatos felépítése. Csak arra vagyunk képesek. . Ben Gurion ingerülten nézett rá. aber boshaft ist er nicht . hogy további részleteket tudjunk meg. . hogy megérezzük a titkot. hogy mindenki másnak is legyen? Hm? .Igazad van.mondta. hogy szerintem nem lehet. Hosszú csönd következett.És miért nem próbálja meg bebizonyítani Isten létezését vagy nem létezését? .. Szinte gyermeki szemmel csodálta. Isten létezését nem lehet bebizonyítani.Was wollen Sie damit sagen? 20 . hogy elámuljon a természet burjánzásán. Bob. Ha Izraelnek atombombája lesz.szólalt meg végül. . mennyit kell várnunk. és arra. Elnézést. Ez nemzetbiztonsági ügy. hogy mit gondol Istenről? Sok ember mit nem adna ezért! . Frank. amikor beköszönt a tavasz. éppúgy. mit gondolsz. vagy egy olyan bölcs öregember szemével. Spinoza szerint. Aztán Ben Gurion törte meg.Nézd a jó oldalát .Professzor.Mondtam már.Raffiniert ist der Herrgott. nem hiszem.Igazad van.Belegondoltál már. . hogy az emberiség történelmének legnagyobb géniuszát hallgatjuk. Az idős tudós körülnézett. Mélyet lélegzett.

. akik úgy ültek egymás mellett a Mercer Street 112. Majd elvisszük a szalagot az ügynökségre.Damnl .Mi legyen? Folytassam a felvételt? .Mit mondanak? .Die Natúr verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens. Frank Bellamy ököllel rácsapott az ablakpárkányra.kérdezte Bob. . mint egy kraut? Bob zavarba jött. nem lesz nehéz. .kiáltotta..Mit tudom én! Úgy nézek én ki. . . . Az ügynök az ablakhoz nyomta az orrát.Amennyi náci most van nálunk.Megvető fintor jelent meg az arcán. mint két testvér. a tekintete pedig rászegeződött az utca másik oldalán beszélgető két öregemberre.Most meg németül beszélnek. aber nicht durch List. és úgy maradt: a lehelete nedves foltokat képzett az üvegen. . és valami fucking zseni lefordítja. kertjében. .Persze.

a hullámzó ócskavastenger közepe. hogy áttanulmányozza a lehetőségeket. merre menjen. A másik lehetőség az volt. Szó sem lehet róla. hogy jobbra indul. Ott állt a hatalmas Tahrir tér előtt. ahol kitűnő éttermek várják. és felvillantotta elbűvölő mosolyát. Balra nézett. 23 . mint hogy beérje egy kis édességgel. A délelőtti meleg levegőben az égett gázolaj maró bűze terjengett. Behorpadt rendszámtáblájú járművek. ahol bekap néhány süteményt és iszik egy teát. . A múzeumból jött. de sokkal éhesebb volt annál. olajos aszfalton. Sárgásbarna intrikus szeme. .Pardon? . befordul a Corniche al-Nilre. fekete hajú nő állt a közelében. amelynek a másik oldalán a kávézók sorakoztak. A barna hajú. a düledező épületek fölött zsíros szmogfátyol lebegett. smaragdzöld szemű férfi nem tudta. hogy átkeljen rajta. hogy bemegy a Kaszr al-Nil utcán a Groopi'sba. és csak úgy rázkódtak a türelmetlen dudálástól és a rekedt. és visszamegy a fényűző szállodába. hogy éppen ez a tér a közlekedési káosz epicentruma. Csak az a baj.Először jár Kairóban? Egy magas. és pompás kilátás a folyóra és a piramisokra. ideges berregéstől.I Az utcán nehezen elviselhető káosz uralkodott. és tétován megállt a múzeum lépcsőjén.Először jár Kairóban? A férfi hátrafordult. hogy megkeresse az őt megszólító hang forrását. hosszú. A harmadik lehetősége pedig az volt. Volt valami dekadens ebben az előadásban. zajos kamionok és füstölgő autók zsúfolódtak össze a mocskos. amelyben egy régi város a modernség legrosszabb hozadékán keresztül igyekezett megragadni a jövőt.

Nem az? . .Mondja.Tomás ..ismételte a nő. .Nagyon örvendek . . .Ó. . Igazi egzotikus szépség.Hogy van? Megszorították egymás kezét. .Láttam én.Tomás . . .Én.Ez az. hogy arab vagyok? .Hogy van. hogy az iráni nők a legszebbek a világon. Ariana Pakravan.Már sokszor jártam itt. s diszkrét rubinfülbevalót és testhezálló szürke kosztümöt viselt. . Thomas? .Nem árulja el a nevét? .A nevem Ariana. nem éhes? . Hosszú manökenlábainak tökéletes ívét magas sarkú fekete cipő hangsúlyozta ki. A történész alaposan megnézte a nőt testhez simuló kiskosztümjében. . elnézést. . hogy maga egy lovag. .Ööö. és igyekezett utánozni a kiejtését. Tomás elpirult. nem . aki ne örüllne egy kis bóknak.Egyébként meg nincs az a nő. .nevette el magát a férfi.Az á-n van a hangsúly. az ajatollahok földjéről jött. ne is törődjön vele. és Ariana halkan elnevette magát. érzéki ajka volt. Tekintve. hogy Iránból. kivételes eset vagyok. A nő kinyújtotta a kezét. . Már Marco Polo is megmondta. Tomás vagyok. Ki mondta. Tomás Noronha.. . Az arabok nehezen ejtik ki helyesen a nevemet.De hát maga olyan modern.Ariana vetett egy pillantást a Tahrir tér zűrzavarára. ez elég meglepő.helyesbített. . Tomááás.Nem tudtam..dadogta a férfi.mondta mosolyogva. .skarlátvörösre festett vastag.. hogy az iráni nők ilyen szépek.Ah . .Bocsánat. . . Ariana arca ragyogó mosolyra nyílt.. .H m . .Csábosán rebegtette a szempilláját.Nem egészen. . én. Iráni vagyok..Jaj.Hogy nem vagyok-e éhes? Egy egész marhát föl tudnék falni! 24 . kicsúszott a számon. .

Szeretnék bemenni. sárgaréz...Én iráni vagyok. . A taxi Kairó iszlám negyede felé tartott. ahol megkóstolhatja a helyi specialitásokat. . akik sisát szívtak. a másik pedig al-Huszein követőié. utcai árusok.Maga nem tudja. Amikor Kairóban vagyok. . a levegőben pedig sült ételek. 25 . amely tele volt élettel: voltak ott szekerek és szamarak. minden pénteken eljövök ide imádkozni. al-Huszein feje. kerékpárok. Több ezer másik hívővel együtt. az Alsóváros széles sugárútjait lassan fölváltotta a szűk utcák labirintusa.Állítólag itt van az iszlám egyik legszentebb ereklyéje. hát. Mohamed próféta unokája.Al-Huszein? .Kedvesem. . . Ahogy kelet felé haladtak. bőr-. Tomás alaposan megnézte az épület homlokzatát. és az utca másik oldalán magasodó épületre mutatott.csodálkozott Ariana. papiruszokat lóbáló férfiak. sáfrány. az egyik a szunnitáké. . galabijába öltözött járókelők.és vörösréz-.Jó.Igen. szőnyeg. tanija-árusok.A Szajjidna al-Huszein mecset. kurkuma és paprika erős illata terjengett. a Midan Huszeinen.Akkor ez a mecset magának is nagyon fontos. Al-Huszein az alapja az iszlám világ nagy kettészakadásának.. Kairó legszentebb helye mondta az iráni nő. de síita vagy szunnita? ..és szövetüzletek. egy sudár minaret melletti kis kertes téren.Az ott a város legfontosabb minaretje. . Iránban majdnem mindenki síita. és ez az ereklye nagyon fontos a síiták számára. . és üzletek. igen? És mitől olyan fontos? . .Ó. A taxi otthagyta őket egy étterem bejárata előtt. az iszlámnak két nagy irányzata van. tele vásárlókkal. ahol újonnan készített „antik" tárgyakat árultak. persze. a síitáké. elviszem valahova. Tomás megnézte a templomot. ki volt alHuszein? Istenem. .És ő kicsoda? . Tudjá.Akkor jöjjön velem.És maga? Maga mi? .

min fadlik? -Nam. és Ariana intett a felszolgálónak .Talán nem az? Tomás fölkacagott. ugye? .kiáltotta. örvendetesen friss levegővel árasztva el a helyiséget. . Ebbe a mecsetbe csak muzulmánok léphetnek be..kiáltotta Tomás csalódottan. .Hasonlít az iráni nyelvre? . és . mint a többi egyiptomi étterem.mondta. A fehér egyenruhás férfi máris ott termett. . A hitetleneknek kint kell maradniuk a kapuban. mert nem értette a kérdést. . hogy én hitetlen vagyok? Ariana bizonytalanul rásandított. Az étterem bejárata felé intett. jó? Az Abu Huszein nyugatiasabb jellegű volt. Az ablak mellett foglaltak helyet. Étlapot kértem tőle. és megrázta a fejét.kiáltotta.Beszél arabul.Nagyon is hitetlen. . . ahonnan jól látszott az utca másik oldalán álló mecset. értem . .Hogyne. és egy-két szó is megegyezik. 26 . .ami még ennél is fontosabb ebben a városban .Á.Semmi különöset. noha ugyanazt az írást használják.Nem lehet. Az összes asztalon makulátlanul tiszta terítők díszelegtek. még mindig nevetve.A perzsa és az arab két nagyon különböző nyelv. és Tomás az asztal fölött közelebb hajolt a nőhöz.a légkondicionáló berendezés teljes gőzzel működött. -Nam? .És mit mondott neki? .És miből gondolja. . csak ennyi.Ja nadil! . .Ah . amelyeket a vendégek elé tett.Ka imatu takam.De. Tomás egy pillanatra mintha zavarba jött volna.Úgyhogy menjünk inkább enni. A pincér néhány pillanat múlva ismét feltűnt két étlappal a kezében. A férfi otthagyta őket. Tomás ránézett a listára. de .

Remélem. és újra intett a pincérnek.Biztos? . a muszlim Kairó kellős közepén. nem leszek rosszul tőle . Csak az italoknál bizonytalanodott el. aztán lefordította a válaszát. És mit lehet választani? Ariana megkérdezte a pincértől. A nő kiegészítette a rendelést.Mindegy. A müezzin volt.Válasszon maga. .Mit szeretne inni? . Ami van.Egyiptomi bor? Nahát. . A maga kezében vagyok. vagy valami mást? . . Itt is lehet alkoholt fogyasztani? . . tudom.Szeszes italt inna inkább. és kénytelen volt megkérdezni Tomást. .Ebből semmit sem értek. nem is tudtam.Semmi akadálya.Lehet itt alkoholt fogyasztani? . . most nem.Van sör és egyiptomi bor. hogy itt. hogy imára hívja a hívőket. hogy lehet. aki a nagy minaret tetejéről hirdette az adzant. akivel eddig is beszélt.Hát jó. . Nem tudta? . . s bizalmatlanul vizsgálgatta. .Jó.mondta. Ekkor egy éles.. .Abszolút. A dallamos „Allahu akbar" végighullámzott a városon.El akar menni imádkozni? .Mit enne szívesen? . Csak arra gondoltam. Tomás fölemelt az asztalról egy darab savanyított zöldséget. v Az iráni nő átnézte a kínálatot.Hogyhogy? 27 . a város legszentebb mecsetje mellett talán mégsem lehet. Hát akkor megkóstolom. melankolikus hang hasított a levegőbe. és Ariana láthatta az ablakból a mecset felé igyekvő tömeget.Egyiptomban? Hát persze. hogy készítenek bort. amely előételként szolgált. Ariana rásandított az étlapja mögül.Nem. a pincér pedig távozott.

. és távozott.Sajnos a legdrágább éttermekben is lehetnek gondok. és megvakarta az állát. és az egész be van borítva sült hagymával. ahol csótányok szaladgálnak az asztalokon.. . lencséből és paradicsomszószból készül.Ez a baladi. a szálloda éttermében vacsoráztam. rizsből.Babból készül. . A vendég ivott egy kortyot.Rámutatott a fogpiszkálóra tűzött zöldségdarabra. Ariana elé letett egy pohár hideg karkadét. . amikor hasmenést kaptam! . És ne menjen olcsó éttermekbe. finom. .Kezébe vett egy lapos kenyeret. .Mi ez? Ariana rámutatott egy piros és sárga étellel megrakott tányérra.Ez kusari. hogy mit eszik. Tésztából. igen.És a többi? A nő sorra rámutatott mindegyik tányérra. . hogy máris hozza az italokat.Amikor tegnapelőtt megérkeztem. babaganuggal vagy fúllal. tele színes tányérokkal. .Ez a pogácsa a tamija.. Tomás beleharapott a zöldségbe. . az.M i k ezek? -A humusz. A fúl babpüré fűszernövényekkel és olajjal. mindenhol árulják. Oda kell figyelnie. . Kóstolja meg. Megkenheti olajas humusszal.Tényleg jó. Ha akarja. . Tomás megcsodálta az ételek sokszínűségét. A pincér visszatért az italokkal..Ó. De csak palackos ásványvizet igyon. . Letette az asztalra. . Tomás poharát pedig megtöltötte sötétpiros arab vörösborral. amit Tomás az ujjai között tartott. és ismét bólintott. és rögtön hasmenésem lett. mondván. csicseriborsókrém. eheti csípősen. egy jellegzetes egyiptomi étel.De hát én a szálloda éttermében ettem. a harmadik pedig padlizsánkrém tahinával. abból bármennyit ehet. A felszolgáló óriási tálcával jelent meg. . 28 . Kerülje a salátákat és a hámozatlan gyümölcsöket. és rövid ízlelgetés után elismerően bólintott.Kereste a megfelelő szót. Tomás megkóstolta.A savanyúságtól nem lesz baja. ez megesik a maguk gyönge európai gyomrával.

hogy fölmérje az esélyt az Egyiptomi Múzeum alagsorában őrzött Narmer-paletta megszerzésére a Calouste Gulbenkian Múzeum számára. nem gondolja? Csak a nevemet tudja. és arról nevezetes. és egyúttal kihasználja az alkalmat. .Vicces . illetve asszír domborművek ékírásának fordítását..Honnan a fenéből tud rólam ennyit? . és azon töprengett. hogy a világ egyik legelismertebb szaktekintélye a kriptoanalízis és a régi nyelvek területén. . hogy hat évvel ezelőtt történt egy tragédia a magánéletében. maga meg semmit nem tud rólam.lepődött meg Tomás. . .. Ezek az információk már a legintimebb magánéletéről szóltak.mondta. . és jelenleg a Gulbenkian Alapítványnak is dolgozik: felülvizsgálja az alapítvány múzeumában található egyiptomi műtárgyak hieroglifáinak.Úgy beszélt.De hiszen én még semmit nem meséltem. miután elment a pincér. és megrázta a fejét. és hogy nemrég vált el. .Akarja. igen? . aki nyomoz utána.Nem is kell. -Téved. . 29 .Nem hiszem. .Ariana szigorúan elmosolyodott.Én már annyi mindent tudok magáról. A nő fölhúzta a szemöldökét. csak nem gondolja. .Azt is tudom.. és huncut pillantást vetett a férfira. Egy lisszaboni egyetemen tanít. . hogy bebizonyítsam? Nos.Hát persze. és ez az ebéd egy üzleti ebéd.Azért jött Kairóba. le vagyok nyűgözve. .Valóban? . . hogy portugál. Már tájékozódtam. Tomás összeráncolta a szemöldökét.Nahát. hogy részt vegyen egy konferencián a karnaki templomról. mit gondoljon a helyzetről. mintha leckét mondana föl.Drága professzor úr.ó. Én munkaügyben vagyok itt. . hogy én is a könnyű hódításai közé tartozom? .Szó sincs róla. tudom. és kezdte magát kellemetlenül érezni egy olyan ember társaságában. érti? A portugál zavartan nézett rá.

. . . nem értem.Régi nyelvek? . Erről van szó? . ráadásul.. hogy megszólít az utcán egy európai férfit. nagyon szigorú erkölcsi normák uralkodnak. miként nemrég meg is jegyezte. illetve az egyiptomi műkincs megszerzésének szándékával érkezett Kairóba. igazából.De hát nincsenek saját fordítóik? Ariana elmosolyodott.Lehajolt. csaknem protokolláris testtartást vett föl. hogy ez éppen a maga szakterülete. . és az asztalra tette. Tomás megvakarta az állát.Hát.Egyetlen nő sem viselkedik így Iránban.Hm .Nem egészen. hogy a konferencián való részvétel.Igen.Mondjuk. ahol. . . .Igen. professzor úr. mint mondottam. . . Én azonban azért hoztam el ide.Akkor? Rejtjelfejtés? . az ajatollahok országából jöttem. és Tomás szemébe nézett. Mi pedig kizárólag azért ülünk itt kettesben. Mit gondol. fogalmam sincs.Ha jól értem. drága professzor úr.Professzor úr. 30 .mormogta. hogy megkérdezzem.. . hány iráni nő tenné meg. amely az évszázad legjelentősebb felfedezése lehet. szerződtetni akarnak. és meghívja ebédelni? Csak úgy. erről van szó. Egy sem.Milyen kéziratról van szó? A nő kiegyenesedett. tudom. fölvette a földről a retiküljét. hogy egy másik üzletet ajánljak magának. Tomás egy pillanatig meredten nézett az iráni nőre. . és komoly.Nem.Gondolkodjon egy kicsit. .Finoman végigsimította a táskát. .Ebben a táskában egy olyan kézirat másolata van. Én egy muzulmán nő vagyok. segítene-e nekünk lefordítani ezt a dokumentumot. mert fontos tárgyalnivalónk van.Valóban? Ariana az asztalra könyökölt. .. körülbelül? . .Én pedig a kormányom megbízásából vagyok itt. mint tudja.

.Mindenhogy szép.Igen.Maga pedig mindig gavallér.Semmit nem értek abból. hogy Bozorgmer Shafaktól. elővett egy igazolványt és egy papírt. A Tudományos Minisztérium munkatársa vagyok. kutatási és technológiai minisztertől származik. A portugál megvizsgálta a dokumentumot. Ariana kinyitotta a retiküljét. Ha nem jutunk egyezségre. ami rá van írva. amit valamelyik sarki nyomdában készítettek. 31 . igaz? Ariana elmosolyodott. . .Ez a minisztériumi igazolványom. A nő ismét elmosolyodott. közölnöm kell egy fontos feltételt. . . hogy Ariana Pakravan vezeti azt a kutatócsoportot. Perzsa nyelven volt ráírva minden. amit most mondani fogok. . amellyel kapcsolatban igénybe szeretnénk venni a segítségét. . amely alatt nyomtatva ott állt. efelől nyugodt lehet. és volt rajta egy fénykép Arianáról muzulmán viseletben. Az állt benne. . akkor is titokban kell tartania mindent.Igen. Minden.Vagyis akár hamisítvány is lehet. amelyet az Iráni Iszlám Köztársaság Tudományos. kékes irkafirka volt.A férfi szemébe nézett.Majd meglátja. hogy valódi.Világos? . hogy fejtse meg és tudományos szempontból ellenőrizze a „Die Gottesformel"-nek elnevezett kéziratot. igaz? A történész újra ránézett az igazolványra. szigorúan bizalmas.Mielőtt folytatnánk ezt a beszélgetést.Biztos? .. a tudományos. és szóról szóra elolvasta. Beszélgetésünk tartalmáról senkinek sem mondhat semmit. A dokumentum alján az aláírás egy olvashatatlan. és átnyújtotta a beszélgetőtársának. Érti? Senkinek.Ez a dokumentum pedig a Tudományos Minisztérium igazolása annak a kéziratnak a hitelességéről. Az iráni bélyegzővel ellátott hivatalos iratot angol nyelven írták. .Közönyösen adta viszsza az iratot. Tomás a kezébe vette az igazolványt. .Átnyújtotta a papírlapot. . Kutatási és Technológiai Minisztériuma azzal a feladattal bízott meg. amiről most szó esik. .

amit az imént mutattam.ismételte Tomás.Azt akarja mondani. . megkente humusszal.magyarázta Ariana.És ez az aláírás valóban Einsteintől származik? . amely az emberiség egyik legnagyobb alakjától származik. A történész elismerően motyogott valamit.Ez egy kézirat.. Még egyszer megnézte a fénymásolatot: a címet. A kíváncsiság most már úgy égette.És mikor jelent meg ez a szöveg? . mindezt szándékosan lassan tette. érdekes.De hát mi ez? . Több írásszakértő is megvizsgálta és megerősítette. . mintha e teátrális mozdulatokkal akarna nyomatékot adni a szavainak. .Tessék? . . mint ahogy Shafak miniszter említette abban az iratban. és odatette Tomás elé.Arra én is rájöttem. .nevette el magát. négyrét hajtott lapot vett elő a táskájából.Mint látja.Persze.Igen.Úgy látom.Kitől? . és beleharapott. mint a tűz.Jézus Krisztustól? . hogy németül van . hogy kiadatlan? .Az ő kézírása? .De komolyan: mondja már meg. alatta egy vers és egy aláírás.Tomás rámutatott a kézirat elnevezésére. hogy DIE GOTTESFORMEL. . 32 .Die Gottesformel Németül van.Igen. A kockás papírra írógéppel. csupa nagybetűvel volt ráírva.Albert Einstein.Soha nem jelent meg. Kihajtotta. . .. .Einstein? Hm.De hát mi ez? Ariana újabb.kérdezte Tomás nevetve. . maga nagy tréfamester. . ugyanaz a címe. . Die Gottesformel . .Soha nem jelent meg. Ki írta? Ariana letört egy darabka kenyeret. . . . Tomás növekvő érdeklődéssel újra megnézte a fénymásolatot.Die Gottesmicsoda? . .Ez itt a szóban forgó kézirat első oldalának fénymásolata . .Igen.Fölpillantott Arianára.

szakította félbe Ariana magabiztosan. . Először is: egyáltalán nem vagyok biztos benne. havonta? 33 .Amíg el nem végzi a munkát. Ezenkívül más elfoglaltságaim is vannak Lisszabonban. aki megállítja a forgalmat. Órákat tartok a.Azt mondta.Egy-két hónap? . A történész elbizonytalanodott.Nem.Elgondolkodott. ugyebár. mint egy rendőr..Százezer euró . ha máris elindulnánk? Tomás fölkacagott. lassan a testtel. nem erről van szó. egy szó nélkül! Hogy nézne az ki? Ariana odahajolt hozzá az asztal fölött. . .Nyugalom. .Nem. és előrenyújtotta a tenyerét. .. . Teheránba kell utaznia. . És mi százezer eurót fizetünk magának havonta. hogy meg tudom-e oldani. és Einstein aláírását az alján.Teheránban.Százezer eurót? .Lehajtotta a fejét. . Aztán a tekintete a papírról Ariana retiküljére siklott. Uh. és rászegezte mézszínű szemeit. amely még mindig ott hevert az asztalon. hogy el tudom vállalni ezt a munkát.. hogy tanulmányozhassam? A nő elmosolyodott. ..Igen.Egy-két hónap. hogy megnézze a kéziratot.Professzor.És hol van a többi oldal? .És mennyi időre? . Ez a dokumentum szigorúan bizalmas. Az a probléma. hogy vannak más kötelezettségeim is.Miért? Talán a Gulbenkiannál és az egyetemen jobban fizetik? . .H m ..De az mennyi idő? Egy hét? . százezer euró nagyon sok pénz. . . Nem tudom. .Tud nekem másolatot szerezni. plusz a kiadásait. .Százezer eurót tudunk fizetni magának.a verset. . Mégsem tehetem félre őket csak úgy.. Végtére is a Gulbenkian Alapítvány megbízásából jöttem ide. .Mi lenne. . . És álljuk minden költségét.

aki helyettesít.Hogy került magukhoz ez a kézirat? . . . .. az naponta több mint háromezer. Még négy órát kellene megtartanom a szemeszter végéig.Egy hét múlva.Hát persze.Csak azt ne mondja. mellékes dolgokkal. és a címét nézegette. Ariana türelmetlenül felsóhajtott. az nem foglalkozhat más. Ebben az egész projektben minden bizalmas. professzor. A nő ingatta a fejét.. hogy bizalmas.Megegyeztünk. . Tomás elgondolkodott az ajánlaton.mi sem értjük. . .Ha két hónapig tart a munka. . érti? De ez esetben más oka is van annak. mert . Remélhetőleg megérjük. .Igen. . hogy eZ is bizalmas. . Havi százezer euró. ezenkívül el kell intéznem néhány függőben lévő ügyet az egyetemen.erősítette meg. jól van.Hm.Ez a munka sürgős. Mit kell ezen gondolkodni? A történész elmosolyodott.Sajnos.Akkor már indulhatunk is Teheránba . hogy nem tudok válaszolni a kérdésére.Nézze. be kell számolnom a Gulbenkiannál az Egyiptomi Múzeumban tett látogatásomról. Vagyis egy nap alatt több pénzt keresne. akkor kétszázezer eurót és így tovább. Kezet ráztak. mi áll benne. . ahogy mi fogjuk magát.. ugye? Ariana sóhajtott és megrázta a fejét. .Nos. hogy miről szól ez a kiadatlan Einstein-vers. mintegy megerősítve az üzlet létrejöttét. miközben mérlegelte a helyzetet. azt talán elárulhatja. havonta . Akit olyan jól megfizetnek. mint az egyetemen egy hónap alatt. 34 .Vagy úgy. és szereznem kell valakit. és az asztal fölött kinyújtotta a kezét.Azt nem árulhatom el.felelte a történész. Tomás ismét a kezébe vette a fénymásolatot.És mennyi idő múlva tud elindulni? .. azt nem tehetem .. ez ügyben sem szolgálhatok felvilágosítással.mondta a nő. Nem tartozik magára. Egész egyszerűen azért. Csak ezután tudok elindulni Teheránba. .Még el kell mennem Lisszabonba elintézni néhány dolgot. . De ha jól sejtem.bármilyen hihetetlenül hangzik .

de távol állt attól. mert olyan nyelven írták.Okunk van azt hinni. mintha időt akarna nyerni. Ariana mély lélegzetet vett.Csaknem az egész szöveg német nyelven íródott Einstein kézírásával.Akkor milyen nyelv lehet? .A portugál.Van egy erős feltételezésünk.. 35 .mosolygott Ariana.Igen.De miért? Mi volt ezzel a célja? ... amit hallott. hiszen már megbeszéltük. hogy valóban használni tudja.Mi olyan nehéz benne? Nincs maguk közt senki. . Einstein beszélt portugálul? . hogy héberül. . nem? A nő megrázta a fejét. számunkra egyelőre ismeretlen okból. rejtjelezve van. Tomás megdörzsölte a szemét.Tomás döbbenten nézett rá. és az arca hitetlenkedésről és zavarról árulkodott. . . hogy ezt a kis részletet az egyik munkatársa írta és rejtjelezte. hogy ez volt az oka annak. és arra a következtetésre jutottak.És eszerint melyik nyelv az? . aki beszélt portugálul. De egy rövid részlet. Einstein rosszul beszélt héberül.. Megtanulta az alapjait.Idehallgasson.Nem. mintha meg akarna állni egy pillanatra. az a legszigorúbban bizalmas.Hanem? . Olyannyira.Az hogy lehet? . amit most mondok. . .. Tomás kinyitotta a száját. sem az angollal. hogy nem járt a bár-micvá-oktatásra.Természetesen nem . .Lehet. hogy összeszedje a gondolatait és felfogja az értelmét annak. hogy a dokumentum egy része nem németül van írva. . nyugodjon meg. De hát.A z még nem egészen világos. . érti? . A mi kriptoanalitikusaink alaposan megvizsgálták ezt a részletet. aki ért németül? .Az a gond.A portugál?. hogy azért nem tudják megfejteni. . amely nem azonos sem a némettel. Talán a szöveg jelentőségével kapcsolatos.

ami még nem egészen világos. akivel szerződést kell kötnöm. Ariana lassan beszélt. .Bár beszélek portugál.Akkor ezért keresett föl engem. spanyol. haladó szinten tanulom a hébert és az arámit. és figyelmesen megvizsgálta.Mi ez? . más nyelven írták.Sokat nyomozott utánam? . de semmi több. . amikor nyomoztam maga után. . . és tekintete a végtelenbe meredt. A többi mind németül van. akkor nyilvánvaló. Ez egy kiadatlan Einstein-szöveg. Tomás helyeslően bólogatott. DIE GOTTESFORMEL.Ha a rejtjeles szöveg eredeti nyelve a portugál..Valami vers. latin. . . .És Einstein írta. . hogy az. mintha így akarná jobban megértetni magát. vagy nem? . és csak ezután rejtjelezték. . eltekintve egy furcsa utalástól a rejtjeles szakasz előtt. igen. nem? A történész újra a kezébe vette a kézirat első oldalának fénymásolatát.mondta a nő. ugye? Tomás nevetett.Inkább csak információkat gyűjtöttem arról az emberről. amit nem értek.Várjunk csak.A nő fölhúzta a szemöldökét. géppel írott verset tanulmányozta. a rejtjelezett részlet hosszas elemzése után kriptoanalitikusaink arra a következtetésre jutottak.morogta. .Jó . .. és Arianára pillantott.Ariana széttárta a karját. hogy a részlet eredeti nyelve minden valószínűség szerint a portugál.Van valami. mint aki valami evidenciát közöl. . várjunk .Ah . .Ezt én is olvastam. vagy nem? ..Igen. 36 .Figyelembe véve a kézirat történetét. .kérte. Nem tud németül. és az alatta álló. hogy egy portugál kriptoanalitikusra van szükségünk. Ujját a sorokra tette. de a németet sajnos még nem sikerült teljesen elsajátítanom.Majdnem az egészet Einstein írta a saját kezével. görög és kopt nyelven. Átsiklott a nagybetűs cím fölött. De a szöveg lényegi részét valamilyen oknál fogva. Van némi fogalmam róla.Az egész szövegben ez az összes angolul írott rész.Persze. . francia. angol.

Mit jelent? . .Köszönöm szépen . . . .Az isteni formula. aztán letette az asztalra a poharát.Mi ez? .Ez a kézirat címe.A portugál vetett még egy utolsó pillantást a fénymásolatra: visszatért a címhez.Igen.Erre én is rájöttem. . ahogy a hibiszkusz szirmainak íze megédesíti a nyelvét. gúnyos arccal. Ariana ivott egy korty karkadét. . érezte.olvasta.Die Gottesformel? .kiáltotta. Tomás nevetett.Die Gottesformel . és Tomás szemébe nézett. De nem ismerem ezt a német szót.

mondta. anya. hogy valaki hívja a mobiltelefonján. Különben is arab országban voltál.Azért annyira nem rossz ám a helyzet! Sőt nagyon is kedvesek és udvariasak. . . és már vissza is jöttem.Hála istennek! Mindig nagyon izgulok. 38 .Jaj. . . na.Na. Belenyúlt a zsebébe. és elővette a kis ezüstszínű készüléket. ma délután érkeztem. .II A nadrágzsebében megszólaló polifonikus csengőhang figyelmeztette Tomást. folyton csak robbantgatnak meg embereket ölnek. amikor utazol. borzalmas! Te nem nézed a híreket? . .nevetett a fia. Tomás türelmetlenül felsóhajtott. Egészen addig.Szia. .Halló! Tomás? .Jól van. anya! Micsoda butaság! Repülővel utazni manapság teljesen hétköznapi dolog. hogy minden rendben volt.A lényeg az.Halló? A vonal másik végén az ismerős hang mintha csak egy méter távolságból szólna. amíg megint föl nem robbantanak valamit.Minden rendben ment? . nem? Azok mind bolondok. hogy a szülei hívják. . . A kijelző azt mutatta. csak gyorsabb és kényelmesebb.Igen. nézd már. . miket nem beszélsz! . hogy lezárja már ezt a témát. mint autóval vagy vonattal.Persze. Ugyanolyan. fiam? Megjöttél? .De én akkor is mindig aggódom. jól van .Hol vagy. .Igen.

A Gulbenkian Alapítvány. a mesterséges alkotást a természetes tájjal.Akkor ebédeljünk együtt. .Jaj. vízszintes vonalaival.De ugye nem nézegetsz pornográf oldalakat? . Az erős falakat nagy üvegtáblák tagolták.Egy órakor a Gulbenkianban? Megbeszéltük. . Korán reggel indulunk. ^ . Egyre. amely megalitikus építményként emelkedik ki a zöld növények közül. mint valami óriási. egymásra merőleges egyenesekből álló dolmen egy füves domb tetején.Akkor jó .Igen. mint valami modern akropolisz. . valami geometrikus emlékmű.mondta végül.Figyelj.. a beton- 39 .Holnap idejöttök? . és fölment a széles lépcsőn. . . úgyhogy olyan tizenegy-dél tájban érkezünk. ..Majd beszélünk. .. megvan. hát.méltatlankodott az anyja. mint mindig: olybá tűnt számára. Tomás ugyanazzal a csodálattal bámulta az épületet.És mit csináltok itt? Az anyja ismét tétovázott a vonal másik végén. olyan időtlen struktúrának tűnt. anya? Még mindig internetezel? . . szép lassan.felelte Tomás.. .Még jó. fiam . Táskájával a kezében belépett az átriumba.És te.Majd beszélünk. Tomás. A geometrikus betonépület. Megköszörülte a torkát.Apád. . .Akkor gyertek elém a Gulbenkianhoz. . aki nem vette észre a habozást anyja hangjában. .És apa? Hogy van? Az anyja habozott. a maga absztrakt.viccelődött Tomás. metafizikai kompozíció vagy óriási szikla az erdő közepén.Hébe-hóba. amely mintha az idők kezdete óta ott állna. A kikövezett emelkedőn fölfelé gyalogolva. . egybeolvasztva így az épületet a kerttel.. apád és én holnap Lisszabonba utazunk. te meg az ostoba vicceid! .Jól van.

és elmosolyodott. egy kis szobácskába a földszinten. majd finoman megérintve az ajtót. Csak délután jön vissza. de Albertina megállította. mit csináljak. Tomás telefonált egy asszisztensnek. hogy hívja vissza. Megfordította a fejét. és munkához látott: a szemeszter hátralévő óráinak vázlatát készítette.A mérnök úr megbeszélésen van a múzeumiakkal. . Itt van Vitai mérnök? . Itt van a beszámolóm a kairói útról. professzor úr. egyeztette vele az előadások részleteit. Akkor majd hívjon föl. amint tudja.javasolta. igen. igaz? Albertina leült az íróasztalhoz. Ha bármi kérdése lesz.Hagyja csak itt . Tomás elbizonytalanodott.. és elővett egy összetűzött vékony papírköteget. Keresztülment a nagy auditórium előcsarnokán. hogy otthagyja a tanszéken az imént elkészített 40 . Leült az íróasztala elé. A faleveleken és a fűszálakon az öntözővíz cseppjei apró ékszerekként csillogtak a reggeli napsütésben. . Talán jobb lesz.Hát. Máris megjött? .Jó reggelt. bejutott az irodába. amelyet általában az alapítvány konzulensei foglalnak el. . az amerikai nagykövetségrá.Ha majd megjön a mérnök úr. hogy van? A titkárnő a dokumentumokat rendezgette a szekrényben.Tessék? . majd megkeresi magát. ha szükséges. A történész visszament a dolgozószobájába. professzor úr! . Albertina. Azt kérte. A dolgozószoba ablaka a kertre nézett.Tökéletesen.Itt van a beszámoló.mondta. odaadom neki.Helló. és átnyújtotta a lapokat a titkárnőnek.Amint látja. . . .Jól van . .Telefonált Greg Suliivan.Minden rendben ment? . . és megígérte. ha visszajövök délután. rendben? A történész kinyitotta a táskáját.tömeget a növényzettel.. Nem tudom.Jaj. . Tomás indult volna kifelé.

de a véleményem pozitív. hogy a Getty Centernek tett ajánlatunkkal kapcsolatban vannak hírei.szakította félbe Suliivan... és igyekezett kitalálni.Csak azt ne mondja.nevetett az amerikai..Helló.Hi.Rendben. Tomás! Hogy van? A kulturális attasé erős amerikai akcentussal és orrhangon beszélt portugálul. . és még a tanszékre is be kell néznem. azért kértem. valami más. És mikor menjek oda? . mert szeretném. nem lehet telefonon megbeszélni..óravázlatokat. .Nem. nem erről van szó . hogy tudok. amit megtekintettem.Nagyon jól.Semmi különös. Tomás Noronha vagyok. igen? Mi történt? . megnézni a múzeumot. .. És maga? .Most megváltozott a hangja. mi olyan különleges maguknak ezekben az egyiptomi régiségekben . . . .Lehet. ha beugrana a követségre. és megvásárolhatjuk a palettát. Azt hiszem. és felhívta.Azért mondja ezt. és a feltételek is jóknak tűnnek. mi lehet az. az amerikai kulturális attasé folyton azzal nyaggatja. .Ma délután. hogy hívjon vissza.Ma délután? Hú. . . . Csak nem hagyták jóvá Los Angelesben a.mormogta Tomás...Szerintem sokkal érdekesebb dolgokra is el lehet költeni a pénzt. Amióta héberül és arámiul tanul. 41 . a Gulbenkiantól. Aztán előkereste a mobiltelefonja memóriájából az amerikai követség kulturális attaséjának a számát.. . hát. És milyen volt Kairóban? .Nem tudom. .Ó. . .Olyan ügyről van szó.Tomás.Suliivan. A döntés persze a vezetőség kezében van. . amit. meg fogjuk kötni az üzletet. hogy el kell mennie New Yorkba. Greg. . Mindjárt itt lesznek a szüleim. Talán a Zsidó Múzeummal kapcsolatos. mert maga nem történész.Ez. . nem biztos.Ühüm .Great.

Jó. Mély levegőt vett. A kulturális attasé egy darabig tétovázott a vonal másik végén.Jaj. .Oké .Nem mondhatom meg telefonon. . . .Majd meglátja. hogy magával beszéljen. . ki vele. Viszonthallásra. Greg. itt. különben nem teszem be oda a lábam.Tomás csaknem rákiáltott. hogy délután háromra idejön. . ugye? .Nagyon ravasz.Oké. .Nyugodjon meg. . legyen négy.Angelina Jolié? Suliivan elnevette magát. . hallja? Árulja már el.Szóval. jobb dolgom is van annál.Ugyan már. Szóval? Mi az a segítség? .Tény és való. íme a segítség.Négyre. .adta meg magát az amerikai. Greg.Várjon! . igaz? Már második alkalommal beszél róla.Hogy velem beszéljen? Ki az? . magának rögeszméje ez az Angelina Jolié.De hát miért? .Akkor megbeszéltük.Nem mondhatom meg. . hogy ki az. akkor ki? .Gosh. csaló! Suliivan fölkacagott.De ha nem Angelina Jolié.Tomás. De akkor ígérje meg.felelte Tomás mosolyogva. . . . muszáj ma délután. .. a követségen. Kizárólag azért repült ide.Damnl Reménykedtem. . 42 . . . hogy ez a lány figyelemre méltó adottságokkal rendelkezik .M o n d j a már. hogy elfelejti. adok egy segítséget. De tényleg eljön. . mint hogy unalmas alakokkal találkozzak.Nemrég érkezett valaki Amerikából.Még nem árulta el a segítséget.

Drága fiacskám . hallott már a CIA-ról? A történész azt hitte. mi már nem . . miközben hevesen átölelte és megcsókolta. amilyet a fia is örökölt..Igen.Négykor találkozunk. és helyre kéne hoznod az életedet.szakította félbe Tomás.. .kérdezte az anyja. . . . és. göndörített hajú nő kukucskált be az ajtón. amikor találkoztak. aki gondoskodna rólad? . amikor valaki kopogott az iroda ajtaján. de.Intett a fejével. fiam? Hogy vagyunk.N e m gondolkodunk már abban. ..Megyünk enni? Az anyja habozott. na.. . hogy nem egyedül jött. hogy vagyunk? Kissé zavarban voltak. . . -Miről? .. Már lefoglaltam az asztalt.mondta Tomás. . See you.. apa — üdvözölte Tomás az apját. fiam. . Ránézett az órájára. .Hogy vagy? . nagy szemüvege mögé rejtett smaragdzöld szemével. ha előbb beszélgetnénk egy kicsit. rosszul hall. ti már . hogy te és Constanta. . . És letette.Na. és szertartásosan kezet nyújtott neki. szerintem is. .. . A falióra tizenkettő ötvenet mutatott.Majd beszélgetünk az étteremben.Mikor szerzel már egy feleséget. 43 .Szeretnénk már unokákat.Jó. De jobb lenne.Itt kell beszélgetnünk .felelte a nő.Hát nem.Tomás.szakította félbe az asszony.Induljunk.Te hogy vagy? A háta mögül felhangzó köhögés elárulta.Bejöhetek? . és fölállt a székéből. .Szia. és megpillantott egy ismerős arcot: egy szőke. Tomás hátrafordult. hogy másra terelhesse a szót.Anya! .kiáltott fel a történész. hiszen.Minden rendben . mint mindig..Jól van.Már negyvenkét éves vagy.. . .

és az ujjait nézegette. . Tomás felváltva nézett hol az egyikre. és két hete eltűnt. Öreg volt és sovány.. Egészen más okból jöttünk ide. fiam.Aggódom. hogy beszédre bírja. 44 .kérdezte döbbenten.Itt? . Úgy. . .Ismét ránézett a férjére. Odahúzott két széket. Manel? Manuel Noronha lehajtotta a fejét. és köhintett egyet. hogy ő beszéljen.. fiam.Augusto. mintha arra kérné. emiatt erősen kiálltak a csontjai. . .Apádnak mondanivalója van a számodra.Ránézett a férjére. Augusto eltűnése valóban aggaszt. mert eltűnt az egyik kollégám .Nem beszélek mellé.Ugye. hogy Augustóról beszéljünk. Már majdnem kopasz volt. De az nem mondott semmit. igen? . Alaposabban szemügyre véve: az apja kezdett öregedni. . csak néhány hófehér hajszál maradt a füle mellett és a tarkóján. . törékeny. . Őszülő szemöldöke sűrű volt és borzas. leültette a szüleit. . világosbarna szemeit.. Tomás az íróasztala mögül figyelte az apját.Ne beszélj mellé.Szóval? .Jaj.Augusto Siza professzor.. az íróasztala mögé. .Manel. és csaknem egészen elrejtették apró. Tomás ingerült arcot vágott. az arca sovány. ez a történet most senkit nem érdekel.Nem azért jöttünk ide. . így hát neki kellett megszólalnia. . . Manel? Az apa kihúzta magát a széken. szemmel láthatóan kelletlenül. hogy nincsenek körülöttünk idegenek.De hát miért? . . amelyek már sárgák voltak a sokévi dohányzástól.0. apád egyik munkatársa az egyetemen. . szikkadt teste csaknem csont és bőr.Mi történt? A szülők zavarban voltak. . ha nem tudnád. Fizikát tanít. majd lassan becsukta az iroda ajtaját. és várakozón tekintett rájuk. . Az anyja ránézett a férjére. majd visszament a helyére.Mert ezt hatszemközt kell megbeszélnünk.kérdezte.Ugye. .. bizonytalanul.Ki az az Augusto? Az asszony ingerülten forgatta a szemeit. talán túlságosan is beesett.mondta. hol a másikra.szakította félbe a felesége.

és a kora már kezdett ránehezedni: hihetetlen. és közben kezdtem elveszíteni az étvágyamat. A matematikaprofesszor nem volt bőbeszédű ember. a píé és a fíé. mind a fáradtságot a kimerítő munkának tulajdonítottam. . A nikotin és a számjegyek rabja volt. ami mindennel kapcsolatos. . .Elmentem az orvoshoz . Mindennel. a Mandelbrot-halmaz. hogy allergia. Tomás az évek során megszokta.mondta az apa. bezárkózik a padlásszobába. a sok titokzatosságtól ingerülten. Mindhárman hallgattak.jelentette ki Manuel Noronha. a szimmetriáé. hogy folytassa a beszédet. távol az emberektől. akinek absztrakt világa az euklideszi geometria. a formuláké.Hetvenéves volt. a Cantor-tétel.kérdezte Tomás.A mellére tette a kezét.Elkezdtem köhögni egy ideje. a függvényeké. ahol ceruzát vagy krétát ragad. . hogy távolságtartó. de a rektor különleges engedélye is kellett hozzá . és a tételeké. hogy még mindig matematikát tanít a Coimbrai Egyetemen.Közben köhintett kettőt.Manel . . aztán meg. Ha te nem mondod. . . 45 . és egyre gyengébbnek éreztem magam.Mélyet lélegzett. Fermat és Gödel elméletei. szinte tudomást sem véve a családjáról.Aztán elkezdtem sípolva köhögni. hogy ellenőrizzek egy-két egyenletet. Ezt ép elméjének és nagy tudásának köszönhette. csöndes apja. akinek mindig cigaretta van a kezében. és mindené.Gyerünk már. fészkelődni kezdett a székén. Lesoványodtam. hogy azt várják. .Elmondom én .ellenkező esetben már rég otthon ücsöröghetett volna. elvonul az élettől. akkor én fogom elmondani. a sorozatelméleteké. .Először azt hittem. a valószínűség-számításé. mint valami remete.nógatta az asszony. aszketikus elzártságban. mintha ez volna minden. Augusto ez idő tájt kért meg. ezért mind a fogyást. .De hát mit kell elmondani? . hogy nátha. . amit el akart mondani. A köhögés egyre súlyosbodott. egy irreális univerzumba merülve. Az életet kivéve. mondd el. úgy két-három éve. Az egyenletek és a dohány füstfelhőjében élt. Amikor az idős professzor észrevette. a Lorenz-rendszerek és a számok birodalma. mintha csak illusztrálni akarná a mondandóját.

46 . Logikusan kikövetkeztette. Aztán elküldött hörgőtükrözésre. tudod. . ööö. hogy nekem.Mi a fenét jelent ez? Manuel Noronha mélyet lélegzett. Aztán Gouveia behívott a szobájába. hogy a munka miatt van. majd ismét az anyjára. hogy nézessem meg.kérdezte az apa.Hát. Tomás az anyjára meredt.Bevezettek egy csövet az orromon. Tomás....és sípoló hang hallatszott a mellkasa felől. aki türelmetlenül várta a történet végkifejletét. anyádat meg engem.Ránézett a feleségére. . . . . Hogy is mondta? . . a vizsgálat után néhány nappal Gouveia doktor egy hosszadalmas beszélgetés során közölte velünk. . . . Aztán jöttek az erős fejfájások és a csontfájdalmak. és tisztán hallatszott a sípolás a mellkasából. hogy talált egy-két foltot a tüdőmön. te jobban meg tudod jegyezni az ilyesmit. . .Anyád elküldött az orvoshoz. . de én nem hallgattam rá.Gouveia doktor elküldött egy-két vizsgálatra . .mondta Manuel Noronha. és megnagyobbodtak a nyirokcsomóim. és végül megbeszélt egy időpontot Gouveia doktorral. mi ez.sóhajtott az anya. majd CT-re is elküldtek.Phű! .Graca. .Rákos vagyok. Azt gondoltam. .Apád olyan emberkerülő. egészen a tüdőmig.Nos. és csináltatott egy biopsziát.Soha nem felejtem el .A hörgőtükrözés katasztrofális volt. milyennek kellett volna lennie? .Az ujjával mutatta a szonda útvonalát. és megröntgeneztek. . hogy túlburjánzó epiteliális sejtek a tüdő alveolusai és a hörgők nyálkahártyáján.Borzalmas volt. sértődött pillantást vetve a feleségére. milyen .érdeklődött Tomás.Vért vettek. aztán az apjára. de anyád tovább rágta a fülemet. és ledugták a torkomon. hogy az apjának súlyos egészségi problémája van. .szólalt meg Graca Noronha. Tomás hallgatott.. .jegyezte meg az anyja. és közölte.Úgy kellett elvonszolnom a klinikára. Nem tetszett neki a beszélgetés iránya.És mi lett a vizsgálat eredménye? .Úgy mondta.

és ugyanazt mondta.két olyan komplikáció áll fönn.A fia hallotta a szavakat. .Milyen komplikációk? . és igyekezett feldolgozni az információt az agyában. . Azt mondta.Ismét kö- 47 .Rákos? Hogyhogy rákos? . .morogta az asszony. Azt gondoltam. már mentem is egy. ami Gouveia doktor szerint nagyon gyakori az ilyen típusú ráknál. Az asszony előrehajolt a széken. .A dohányzás az oka . Manuel Noronha köhintett egyet.Egy kicsit későn fedezték föl a rákomat. ö elmagyarázta. hogy a betegségemet úgy hívják.Mit mondott az orvos? Mintegy válaszként. másik orvoshoz. valamilyen karcinóma. Alighogy kiléptem a rendelőből. meglátod. mi az.Így hát fogtam magam.. mintha prédikálna.Ismét mélyet lélegzett. hogy a tüdőrákot csaknem kilencven százalékban a dohányzás okozza. A matematikus lemondóan legyintett. valami furcsa neve van. de nem mondta meg. várj egy kicsit . Állítólag a tüdőráknál az esetek hetvenöt százalékában ez történik. aztán hosszasan magyarázta.Assis doktor később felhívott. hogy Manel. Műtét.Hányszor m o n d t a m neki. hogy. amit kezelni kell.Az én esetemben . . A te apád meg úgy füstölt. nem bírt reagálni. sugárkezelés.Tüdőrákom van.. de úgy érezte. . hogy általában többféle gyógymódot lehet alkalmazni az ilyen esetekben. és visszamentem Gouveia doktorhoz. Assis doktorhoz. nem tudja. mintha érzéketlenné vált volna. hogy elcserélték a leleteket.Azt mondta. .Gouveia doktor azt mondta.Elmentem hozzá. . Ránézett az apjára. akit megrázott a hír.. . aki újabb vizsgálatokat rendelt el. .. . hogy van egy fránya betegségem.. hogy megmondja-e apádnak. . . . amit Gouveia doktor.szakította félbe Tomás.Fölemelte az ujját. kemoterápia.a.mondta Gra<.szólalt meg végül az apa .Először nem hittem el.. hogy beszélni akar velem . Kései diagnózis. mint a gyárkémény! . hogy. Nem kis sejtes tüdőrák. .Anya.És melyiket csinálják? Rövid csönd állt be. .

Gouveia doktor azt mondja. zavarta ez a megjegyzés. A csontjaimban és az agyamban is megjelentek az áttétek. hogy csak egy hónapot. lebénult.És ez meggyógyít? .Csak olvastam egyet s mást.Ez mennyi időt jelent? .Elhomályosult a tekintete. . .Ha nem lehet se megműteni. . hogy nem vagyok operálható. . hogy jók a kilátásaim. . nem tudom. . és Gouveia doktor azt mondja. .És hogyan kezelik? . hogy a májamra is átterjed.Istenem! .Remélem.magyarázta a férje. . és tekintsem úgy.A késleltetése? . egy évet. . . húsz évet mondta.Graca. hanem csupán a betegség előrehaladásának a késleltetése. Tomás úgy érezte. és megtudtam. . .Tudom is én! Az én esetemben talán egy hónapot. . -Ah. mert az csak a kis sejtes rák esetében hatékony.A második komplikáció az első következménye.A daganatos sejtek annyira elterjedtek. mert ebben a korban már viszonylag lassan halad előre. 48 .De alaposan utánaolvastam.kiáltotta.Láttál már ilyet? Újabban az a rögeszméje. \ Az asszony fészkelődni kezdett a székén. Mivel a betegséget túl későn ismerték föl. . se kemoterápiát alkalmazni.tiltakozott.Micsoda szamárság! . Ezek az áttétek.högött. . A kemoterápia sem jöhet szóba. . fogalmam sincs.De lehet.Hát persze. a szervezet többi részére is átterjedt. akkor mit csinálnak? .Nem erről van szó . nem lehetne máskor vitatkozni? Graca ránézett a fiára: most ő keresett szövetségest. mint egy krónikus betegséget. hogy őszinte volt. és nem vagyok biztos benne.Sugárkezelést. hogy meg fog halni! . hogy a sugárkezelés célja nem a gyógyítás. hogy természetes. és meredten nézett az apjára. hogy őszinte volt! A matematikus a feleségére nézett.kérdezte a fiú.

. .Apád mindent túldramatizál.Tomis érezte. és nedves barna szemét a fiára emelte. micsoda rögeszme! .háborgott Graca. Az idős matematikaprofesszorra rátört a köhögési roham. Tomás. ahogy lába alól kicsúszik a talaj. mély lélegzetet vett.Jézusom.Haldoklom.Egy hónapot? .. . .. Nagy nehezen összeszedte magát.

Howdy! Üdvözölték egymást. de nyomban fölállt.Don . mélyen belemerülve nyitott laptopjába.Ez itt Don Snyder . akinek rendkívül sápadt arca éles kontrasztot alkotott sima. és álmában sem gondolta. és kétszer vizsgálták át: egy rendkívül bonyolult fémdetektoros rendszeren kellett áthaladnia. hogy megtalálják az esetlegesen az autóra szerelt robbanószert.mondta. amelynek hatalmas. 50 .III A Sete Rios kerület egyik eldugott zöld zugában. de ez őt felkészületlenül érte: régen járt már itt.This is professor Tomás Noronha. A kulturális attasé harmincéves. egyenes tartású férfi volt. Az amerikai végigkísérte a követség folyosóin. nevetségesen el volt túlozva a biztonsági ellenőrzés. . magas. . Egy fehér inges.mondta Suliivan. hogy ilyen többszörös akadályokból álló próbákat kell kiállnia annak. aki be szeretne jutni a diplomáciai létesítménybe. amikor Suliivan belépett a vendégével. fekete hajával. A követség épületének kapujában Greg Suliivan ragyogó mosolya fogadta. Tomás Noronha két őrkordonon ment keresztül. piros nyakkendős fiú ült a terem hosszú mahagóniasztalánál. nyitott ablaka egy napsütötte kertre nézett. Sőt a biztonsági őrök még a kis kék Volkswagenje alját is megnézték egy tükörrel. és bemutatta a fiút. még mindig angolul. és bevezette egy fényes terembe. nyugodt gesztusokkal és némi mormon jelleggel. szőke. amely a szivárványhártya felismerésével azonosítja a körözött személyeket. . A követség bejárata körüli biztonsági intézkedéseket a szeptember 11 -ei támadás miatt többszörözték meg. . az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségének kapuja előtt. kék szemű. és bele kellett néznie egy kis biometrikus azonosító készülékbe.

.Egyszóval kémek. mint fiktív MI6-os kollégámé. az amerikai 007-esek a Directorate of Operations osztályán dolgoznak . Sajnos az én munkám korántsem annyira élvezetes. mert megértette. . . . . és nagyon örült. más szóval az emberi kapcsolatok felhasználásával folytatott titkos hírszerzés módszerével történik. Suliivan összedörzsölte a kezeit. és a kulturális attasé úgy irányította a beszélgetést mint valami gyakorlott ceremóniamester. a nevem Don Snyder.Ez a beszélgetés meg sem történik. Minden. James Bond? Snyder és Suliivan elnevette magát.Nagyon jó .Igen.Szóval bevetési? Mint mondjuk. hogy sikerült egy egyszerűbb nevet találni. Most a piros nyakkendős fiú felé fordult. Mellettem ritkán fordulnak meg csinos nők. ami itt elhangzik.Norona? . talán kezdhetnénk. mint már. 51 . . . A Directorate of Operations osztályának fő profilja a titkos információszerzés. Világos? .egyezett bele Don. miközben föltűrte az inge ujját. Amit nem mondott el. hogy az amerikai sohasem fogja tudni helyesen kiejteni a nevét.. . amiből kiviláglott.Oké . szigorúan titkos és köztünk marad.Mister Norona.Világos. . Tom. ahol terroristaellenes elemző vagyok.nevette el magát a történész. . és közben Tomást nézte. . nincs benne semmi izgalmas.Felejtse el . hogy kizárólag a portugálhoz intézi a szavait. azaz a humán intelligence. .Noronha .Jól van. Don.Á.Habár jómagam nem tartozom közéjük. ami gyakran a HUMINT. és a munkám javarészt rutinfeladatokból áll.kiáltotta.helyesbített Tomás. az az.Mindhárman leültek. . ..Hívjon csak Tómnak.felelte Don.ismételte Don.. Mint már Greg mondta.A vendég felé bökött a fejével. az ügynökség négy osztálya közül az egyik. a Directorate of Operations részlegén. hogy a CIA-nek dolgozom Langleyben. Suliivan hangosan beszélt. . Tom! .

és udvariasan elmosolyodott.Hadd fejezzem be a bemutatkozásomat . hogy is mondjam? .Vezetett már autót ebben a városban? . . .De. folytassa.Terrorizmus Lisszabonban? Ez a két szó valahogy nem illik össze. .Fölhúzta a szemöldökét. .. az tény.. Lisszabonba. . persze .Az apja ismeri őt? 52 . Az amerikai elkezdte nyomogatni a laptopja.A mellére tette a kezét.Ja.Én azonban nem tartozom közéjük.Ez nem egészen így van.Nos. .Elnézést . Lisszabonban nincs terrorizmus. Mi inkább a humán intelligence. . . Tomás elmosolyodott.. azaz az „emberi kapcsolatok felhasználásával folytatott titkos információszerzés" kifejezést használjuk. amelyen egy ősz bajuszú és kecskeszakállú. sötét szemén igen magas dioptriás szemüveget viselő hetvenes férfi mosolygó arca jelent meg..kiáltotta.Ismeri ezt a férfit? Tomás alaposan megnézte az arcot. az apám épp ma említette.És ezért jöttem ide. Suliivan közbeszólt.kérte. . .kissé amatőr.lepődött meg Don.Valóban vannak. . . Nem ő tűnt el? .Tomás felé fordította a számítógép képernyőjét.Ah . billentyűit.Kérem. -Nem.E z a kifejezés kissé. .felelte Tomás. . az ország legnagyobb fizikusa.Igen. Az én munkám a terrorcselekményekkel kapcsolatos információk elemzésére korlátozódik. Három hete. . .A neve Augusto Siza. akik a volán mögött ülve veszélyesebbek.mondta nevetve. Tomásnak a név hallatán kinyílt a szája.Az apám kollégája. és megrázta a fejét. . -A múlt héten hívtak Lisszabonba. . . mint maga Bin Laden. Don Snyder zavarba jött a másik kettő nevetésétől.. egy látszólag értelmetlen esemény miatt.Az apja kollégája? . Tomás . .mondta bólogatva a portugál. híres portugál egyetemi tanár.

Ez a rendőrség begyűjtött néhány mintát. . de a professzor nem jelent meg. a kollégái arra gondoltak. az Al-Mukavama al-Iszlamija nevű szervezetnek dolgozik. hogy előadást tartson nekik. . . belépett a lakásába. aki egy régen kitűzött megbeszélésre igyekezett hozzá. ezért folytathatta a tanítást a korhatáron túl is. egy sötét bőrű. és ott sem jelent meg..Igen.. . hogy is hívják.Nos.Ez az Isten Pártjának a katonai szárnya. Az apám matematikát tanít. bűnözési rendőrség. hogy nincs otthon. Siza professzor pedig ugyanazon a karon. -Nem. aaa. Többször is próbálták elérni a mobiltelefonján.. Amikor megjöttek az eredmények.Újabb arc jelent meg a képernyőn. Ismeri az Isten Pártját? 53 . . Mivel özvegy és egyedül él.Űjabb billentyűket ütött le a laptopján. Siza professzor nyom nélkül eltűnt.. még hajszálakat is. -1 see. . kollégák a Coimbrai Egyetemen. hogy talán történt vele valami. Végül is a professzor egyik munkatársa. de a dolgozószobáját valakik feldúlták. aaa. a nyomozók bevitték az adatokat a bűnügyi nyilvántartó számítógépbe. hiszen a lánya már férjnél van. Idős kora ellenére állítólag mind testileg. Hallott már róla? -Nem. úgyhogy kihívta a rendőrséget.Bűnügyi.Fölismeri ezt a személyt? Tomás alaposan megnézte az arcvonásait: volt benne valami arabos. a fizika tanszéken dolgozik. és megállapította. Egyik nap várták a tanítványai a tanszéken. . és elküldte laborvizsgálatra. amely összeköttetésben áll az Interpollal.kiáltott fel Don. gyér.Igen.De hát mi történt vele? . fölismerve a helyes kifejezést...És megdöbbentő eredményre jutottak. Másnap a Tudományos Bizottság értekezletére várták. telt arcú. . de soha nem vette föl senki. A földön szétszórt papírokat és mindenütt nyitott dossziékat látott. . . az! . fekete szakállú férfié. mind szellemileg ép és energikus. Meg is jelent ott a maguk nyomozó rendőrsége.. és.A neve Aziz al-Mutaki.

A libanoniaknak persze elég sajátos kiejtésük van.És tudja. Márpedig ez lehetetlenné tesz bármiféle szövetséget a két szervezet között.És mi köze van a Hezbollahnak Siza professzorhoz? 54 . . amely 1982-ben alakult Libanonban. ami elegendő ok arra. . Hibz Allah helyett azt mondják.Az Isten Pártja arabul Hibz Allah. az ország déli részének izraeli megszállása ellen harcoló csoportokból. az 1559-es számút. hogy Hezb'llah.Bevallom. amiért nem tud semmit.Hát persze. a nyugati országokban elkövetett merényletért is felelős. .A Hezbollah egy síita iszlám szervezet. mintha csak mellékesen jegyezné meg.Nagyon röviden összefoglalva.Ismét megnyomott néhány billentyűt a számítógépén. . Még az ENSZ Biztonsági Tanácsa is kiadott egy határozatot. illetve több.vallotta be Tomás. Kapcsolatban áll a Hamasszal és az Iszlám Dzsiháddal. és kezdte magát tökéletesen tudatlannak érezni.Hibz Allah. nem igaz? . amelynek vahabita ideológiája világosan kizárja a síitákat. a híradóban. . .Megrázta a fejét. hogy hallottam róla! . igen . . Az al-Kaida ugyanis egy szunnita szervezet. és a képernyőn a pusztítás képei jelentek meg. . gondolom. mármár elkeseredve. ugyebár.Igen. így már ismerősen hangzik? A portugál összekuporodott a székén.Azt sem .Nem azok a libanoni fickók.Ah! Hezbollah! . és egyes feltételezések szerint az al-Kaidával is.mondta. akik háborúban álltak Izraellel? Don Snyder elmosolyodott. . és lehalkította a hangját. Tomás megsimogatta az állát. és ismét a fejét rázta. . . hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió egyaránt terrorszervezetként tartsa számon. Sőt Bin Laden emberei a síitákat egyenesen hitetleneknek tartják.Ettől függetlenül a Hezbollah több nyugati ember elrablásáért.A híradóban.. amelyben a Hezbollah fegyveres alakulatainak feloszlatását követeli.kiáltott föl Tomás megkönnyebbülten. én ebben nem hiszek. . A CNN úgy mondja: Hezbollah. mi az a Hezbollah? .

Tomást a baseball vagy Arnold Schwarzenegger filmjei. Coimbrában? A kérdés ott lebegett a teremben.felelte Don.Nos. Az igazgatóhelyettes szólt a főnökömnek. Greg nem volt a kultúra embere: CIA-ügynök volt.Greg a Directorate of Operations igazgatóhelyettesével beszélt. mint aki most ébredt álmából. Don. hogy tátott szájjal bámulja a „kulturális attasét".Nagyszerű . mindent megértett.És most árulja el nekem. a Hezbollahhal kapcsolatban álló férfi hajszála Siza professzor dolgozószobájában. . . hogy a Zsidó Múzeumról beszéljen és segítsen neki üzletet kötni a Getty Centerrel vagy a Lincoln Centerrel. Azaz semennyire. és mint aki hirtelen megvilágosodott. amilyen ő maga is. Lisszabonba. A barátját. Eme hirtelen megvilágosodás következtében egyrészt immár más szemmel nézett az amerikaira. . ők pedig szóltak Gregnek. Greget. .Nem . 55 . aki megdicséri szorgalmas diákját.Greg szólt magának. aki kulturális attasénak álcázva magát. . a SIS-szel. mint őt. aki a terroristaellenes elemzési csoportot vezeti.Mit keres egy Interpol által körözött.És mi a válasz? Az amerikai megvonta a vállát. pontosan ugyanezt a kérdést tette föl a maguk rendőrsége mondta Don. . Amikor észbe kapott. aki annyiszor felhívta őt. mint egy tanár. hogy mit keresek én itt? A fekete hajú amerikai elmosolyodott. a főnököm pedig ideküldött. igaz? . és ismét Don felé fordult. Tomás ingerült grimaszt vágott. elismerően bólogatva. megrázta magát.mondta. hogy a maguk rendőrsége fölvette a kapcsolatot a portugál hírszerző szolgálattal.Nem tudom.Az amerikai egyetértően bólogatott. éppen annyira érdekelte a kultúra. másrészt azonban azt is megértette. Annyit tudok. Tomás ránézett Greg Sullivanre. . . mennyire csalóka a látszat és mennyire könnyű becsapni egy jóhiszemű embert. aki telefonált Langleybe. a higgadt amerikait. Liszszabonban működött.

Hanem kinek a dolga? .Mindjárt megismeri.Greg. ezt nem az én dolgom megválaszolni .Halvány fogalmam sincs. . hogy avassam be a küldetésembe.Azt hiszem. . Azt az utasítást kaptam.Hát. .mondta.. ...habozott.Ideérnie? Kinek? . mi közöm nekem ehhez az egészhez? Suliivan az órájára a pillantott. . . A portugál most a „kulturális attaséhoz" fordult. .Lassan ide kell érnie. és ezt meg is tettem az imént.

ez itt mister Bellamy..üdvözölte az újonnan érkezett. A szeme sarkából szétfutó ráncok belekarcolták markáns.. Magas. . Ahogy ott állt a félhomályban. és lassan közeledett a mahagóniasztalhoz. ősz haja egészen rövidre volt nyírva. Tomás .Hogy van? . . és sötétszürke öltönyt viselt. hogy eljött. Egész testéből áradt az önbizalom. aztán végre kihúzott egy széket.III Az alak az árnyékban. Még egy pillanatig várt. mintha Tomást tanulmányozná. 57 . . tiszteletteljes suttogással.Hello. s elemezné a helyzetet.Azzal a szándékkal érkezett Langleyből.üdvözölte Suliivan tiszteletteljes hangon.mondta a férfi halk. Tomás és a két amerikai összerezzent. miközben szemét mindvégig a portugálon tartotta. a hatalom. amikor meglátták. ami nem kerülte el Tomás figyelmét. kék szemekkel. a fenyegetés és a lappangó agresszió.Köszönöm. mister Bellamy . hogy. egy oldalajtóban jelent meg. és helyet foglalt a mahagóniasztalnál. anélkül hogy levette volna a szemét Tomásról. szemeit összehúzva. . Suliivan odahajolt a portugál füléhez. Hetven év körüli lehetett. . világító. Greg . rekedt hangon.tette hozzá sietve. jó felépítésű férfi volt.Good afternoon. mint valami váratlanul testet öltött kísértet. de még mindig jó erőben lévőnek látszott. -Mister Bellamy ma reggel érkezett Lisszabonba .Tomás.Nem mutatja be a barátját? Suliivan készségesen engedelmeskedett. kifürkészhetetlen arcába a korát. .Hello. hogy felbukkan a semmiből. . meglepően jól ejtve ki Tomás nevét.

és ez kellemetlen érzést keltett a jelenlévőkben.Igen. Olyan lehallgató rendszereink vannak. hogy még az autók rendszámát is le tudjuk olvasni. Don a Directorate of Operations elemzője. mintha fél méterre állnánk tőlük. de a férfi arca rezzenéstelen maradt. ha úgy tartja kedvünk. és az asztalra könyökölt. Mély légzése hallatszott a súlyos csöndben. az isten háta mögötti Los Alamosban dolgoztam. Az a feladatunk. . és le tudjuk ellenőrizni a pornográf site-okat. . A baljós tekintetű amerikai hátrahúzott székén a terem félhomályában maradt.Amikor kitört a második világháború. . hunyorgó szemével pedig még mindig őt tanulmányozta. egy száraz domb tetején. .Innentől enyém a show. Don Snyder lángvörös lett a szégyentől.vágott a szavába Bellamy. .A nevem Frank Bellamy. . lenyűgözte ez a bemutatkozás. Greg . mi arról is tudomást szerzünk. hogy új technológiák feltalálásával és fejlesztésével támogassuk a hírszerzési tevékenységet. amelyeket Don nézegetett tegnap éjjel a hotelszobájában. . hogy kénytelen volt lehajtani a fejét. a New York-i Columbia Egyetem ifjú és ígéretes fizika szakos hallgatója voltam.Good. Néhány perc elteltével . A történész érezte.Hipnotikus tekintete Tomásba fúródott. és még mindig nem vette le a szemét Tomásról. Én pedig a Directorate of Science and Technology vezetője vagyok.a hideg kék szemű ismeretlen előrehúzódott a székével. amelyek segítségével el tudjuk olvasni az e-mailt. .Yes. mister Bellamy. Mosolyogni próbált. és én irányítom a CIA négy igazgatósága közül az egyiket. Új-Mexikó - 58 .Köszönöm.ami a jelenlévők számára egy örökkévalóságnak tűnt . Amikor véget ért. Műholdjainkról olyan jól lehet látni Afganisztánt. Frank Bellamy hátradőlt a székén. szóra nyitva vékony ajkait. . annyira. méregette. egyúttal kibújt a félhomályból. ha egy béka elfingja magát valahol ezen a bolygón.Kinézett az ablakon a friss kerti pázsitra.Tisztában van hát a hatalmunkkal? A portugál bólintott. hogy verejtékcseppek jelennek meg a homlokán.Egyszóval. . amit ma reggel küldött a kairói Egyiptomi Múzeumnak..

Az ember azt gondolná.Egy év múlva feloszlatták a Manhattan Projectet. .Bang. . . .han.Így hát az ügynökség egyik alapító tagja áll most maga előtt. a háború véget ért. Amerika rettegett. mintha újra átélné a múltbeli eseményeket. amit Truman elnök hozott 1947-ben. beleértve a nácikat is.Ismét széthúzta keskeny ajkait. . amely Alamogordóban robbant föl.Egy pillanatra megdermedt. és engem fölvettek a tudományos területre. Az új ügynökséget CIA-nak hívták.Maga egy fucking zseni .Majd folytatta. valamint a KGB tevékenykedése ráébresztették Amerikát. és Suliivan felé fordult. Mígnem egy tudós barátom fölhívta a figyelmemet a National Security Act törvényre. Elkezdődött a boszorkányüldözés. .Mond magának valamit a Manhattan Project kifejezés? . hiszen arra gyanakodtunk.Nem ott készítették az első atombombát? Az amerikai ajkai kissé széthúzódtak: szinte azt lehetett mondani. hogy nem ülhet ölbe tett kézzel. .ha egyáltalán képes volt ilyesmire. Éppen ellenkezőleg. . Az előző ügynökség. Harmadszor: figyelni a saját tudósainkat. hogy mosolyog . . hogy a Szovjetunió atomfegyvereket fejleszt ki. . Az első egy kísérleti bomba volt.szólt némi gúnnyal a hangjában. kaphatnék egy kávét? 59 . hogy saját tudósaink szolgáltatták ki a titkot Moszkvának. . és ezzel paranoiás hangulatot teremtett köztünk. hogy akkoriban a tudomány területe érdekelte a legkevésbé a CIA-t. Sok tudós más titkos projektekben folytatta a munkáját. amit Hirosimára. Fölmutatta három ujját. de én nem.Greg. de nem így volt.Három bombát csináltunk 1945-ben. . 1949-ben felrobbantotta első atombombáját. Másodszor: külföldi elméket toborozni. Ezt követte a IJttle Boy. hogy megalakítson egy hírszerző ügynökséget.Először is: figyelni a szovjeteket. mintha mosolyogna. De a Szovjetunió.Bellamy lassan beszélt.Széttárta a karját.Ismét a három ujj. Bellamy csak most vette le a szemét Tomásról. és a CIA-nak három feladata volt ebben a kérdésben. minden erőfeszítésünk ellenére. de a félelem a kommunizmus elterjedésétől. . az OSS a háború végén megszűnt. . amit Nagaszakira dobtak le. Hirtelen állás nélkül találtam magam. majd a Fat Man. . és hosszú szüneteket tartott.

Nukleáris energiát? . Ben Gurion valóban azt kérte tőle. . Princetonban.Én azt kérdezem magától. . hogy már a következő hónapban elkezdett dolgozni Ben Gurion kérésén. ami ott volt előtte. . hogy tervezzen atombombát Izrael számára.És Einstein? . Frank Bellamy kék szeme visszatért Tomásra. Tudja. . hogy van-e fogalma róla. . alatt. . . Ránézett egy kis jegyzettömbre. nemde? .1951 tavaszán Izrael akkori miniszterelnöke. . engem meg egy operatív ügynököt. május 15-én zajlott le Einstein házában. a princetoni Mercer Street 112.A „kulturális attasé" fölpattant a székből: úgy nézett ki.Right away. aki parancsot kapott a tábornoktól.Noronha professzor.Az univerzumban minden az atomokkal kapcsolatos. Ahogy azt ilyen esetekben szoktuk. és volt benne valami.kérdezte Tomás. egy évvel a halála előtt. amely csupán három évvel azelőtt jött létre. hogy hallgassuk le kettejük beszélgetését. tudja. mint egy katona.Gondolom. hogy tőkét szerezzen fiatal állama számára. A főnököm úgy vélte.Igen.Halvány fogalmam sincs 60 .A mi kis zsenink egy kicsit ellenállt. .Elfogadta az ajánlatot? . Dávid Ben Gurion eljött Amerikába. . milyen energia ez? .De tudjuk. olyat.mondta.A találkozó 1951. és kiment a teremből. az atomokkal kapcsolatos. Könnyen elkészíthető bombát akart.Fölnézett a tömbből. Ahogy a főnököm sejtette. hogy meg kell figyelnünk ezt a találkozót.jelentette ki Bellamy szárazon. amire fölfigyeltünk. és odaküldött.Ismét belenézett a jegyzeteibe. mister Bellamy . Ben Gurion megbeszélt egy találkozót Albert Einsteinnel. most is áttanulmányoztuk a látogatás programját. amilyet egy szerény anyagi eszközökkel rendelkező ország gyorsan és titokban elő tud állítani. milyen energiát szabadít föl egy atombomba? . miből ered ez az energia? Tomás majdnem elnevette magát. el is készült vele. aki először merte félbeszakítani beszélgetőpartnerét. . drága professzor . és 1954-ben.

de a hatótávolsága végtelen. hogy léteznek még kisebb részecskék.kérdezte. nevezetesen a proton és a neutron. valamint az elektron. ez az elektromos taszításnak köszönhető. ahogy az elektron kering az asztalon nyugvó csésze körül.Ami elvezet minket az univerzumban uralkodó erők kérdéséhez. éppen ezért nevezték el őket atomoknak. és négy gőzölgő kis csészét tett az asztalra. és oszthatatlant jelent. Csakhogy az idő múlásával a fizikusok rájöttek. . amely szerint két atom nem foglalhatja el ugyanazt az állapotot. Fölfedezték. . a mag akkora lenne. a Földön érezzük a Nap gravitációs 61 . és egyetlen másodperc alatt negyvenezerszer tudná megkerülni. . Ebben az esetben egy elektron olyan lenne. és nem megy át rajta? . Négy. de ezúttal négyet.Bellamy megint fölemelte az ujjait. hogy az oszthatatlan tovább osztható. . . az erős nukleáris erő és a gyenge nukleáris erő. -Ah.Megismételte a bolygókeringést imitáló mozdulatot a csésze körül.Kezdetben azt gondolták. . amely úgy kering a mag körül. miután letette a csészét. . és ivott egy kortyot.mondta. amelyek az atom magjában vannak.Greg Suliivan visszatért a terembe egy tálcával. A gravitációs erő például a leggyengébb a négy közül. . hogy képesek vagyunk Lisszabont atom méretűre zsugorítani. amely harminc kilométeres sugárban kering a labda körül.A mutatóujjával utánozta.De ha ennyire üresek az atomok. akár egy bolygó.Az összes részecske közötti kölcsönhatást négy alapvető erő idézi elő.Nos. .Csak hogy fogalma legyen róla. mint egy üveggolyó.Az univerzum elemi részecskékből áll . A C1A embere fölemelte a csészéjét.Itt. . hogy ezek a részecskék az atomok. . Ha ezt megtennénk. a kezem nekiütközik. Az atom görög szó. Tomás háromszor megkopogtatta az asztalt. amit a Pauli-féle kizárási elvnek hívunk. valamint egy kistányért cukros tasakokkal. milyen üres és kicsi egy atom. . mint mondjuk egy futball-labda a város közepén. és annak. hogy ha hozzáérek ehhez az asztalhoz.Most képzeljük azt. akkor miért van az. A gravitációs erő. . az elektromágneses erő. csak éppen hihetetlenül gyorsan.A mindenit.

és már csak a többi erőnek engedelmeskedik.Az ujjával az asztalra koppintott. amely az elektromos erő és a mágneses erő egyesítése. Elnevezték erős nukleáris kölcsönhatásnak. mint a vécépapír.Drámai szünetet tartott. mintha a keze lenne az az energia. Az történik. mintha figyelmeztetni akarna valamire. Fölemelte az ujját.Ökölbe zárta a kezét. ami körül keringünk.De bármilyen borzalmasan erős is. akkor kötelezően taszítaniuk kell egymást. és mondjuk a legerősebb ismert fémötvözettel borítanák be. . Kiszámították.Az erős nukleáris kölcsönhatás valójában körülbelül százszor erősebb. ha a protonok azonos töltésűek. Ha a protonokat két. hogy összetartsa őket. . hogy eltávolodjanak egymástól. Ez egy olyan. . vagyis mindegyik pozitív. kisebb. . Érti ezt? . hogy ha a protonokat futball-labda méretűre növelnék. . igaz? No mármost. hogy a fémötvözet úgy szakadna szét.És mégis. és felfedezték. hogy létezik egy ismeretlen erő. De miért? Miféle erő az. de olyan nagy erő. ekkora taszító erő ellenére is. és megakadályozza. Azután ott van az elektromágneses erő.Csak hogy lássa. . . egymástól nagy sebességgel távolodó vonathoz hasonlítjuk. az azonos töltések pedig taszítják egymást. akkor az erős nukleáris erő elég erős ahhoz.Good boy.Fölhúzta a szemöldökét. Ha egy protonnak sikerül kiszabadulnia a magból. mint egy atommag. akkor az erős nukleáris erő hatása alól is kiszabadul. amelyik összetartja az atommagot.Igen. sőt még a galaxis középpontjáét is. amely a protonokat taszítja egymástól. Ez az erős nukleáris erő.És itt van a bökkenő. A fizikusok megállapították. olyan erős lenne közöttük az elektromos taszítás. De az elektromos erő azt idézi elő. hogy képes összetartani a protonokat az atommagban. ami még a hatalmas elektromos erőnél is erősebb? . hogy az azonos töltésű részecskék taszítják egymást. . .A fizikusok belevetették magukat a probléma tanulmányozásába. . mint az elektromágneses erő. . hogy a proton pozitív töltésű. 62 . mennyire erős az elektromos erő. a protonok együtt maradnak az atommagban.Erősen összeszorította az öklét. a hatótávolsága nagyon kicsi. hogy az elektromos erő miatt az ellentétes töltések vonzzák.erejének vonzását.

Ez két különböző folyamat. Enrico Ferminek hívták. . Az atomok magjai összeolvadnak. és nézte.Robbanás keletkezik? . A neutronok közreműködésének köszönhetően a közelben lévő többi atommag szintén meghasad.Tomásra nézve folytatta. mit jelent a nukleáris reakció? Tomás megvonta a vállát.Ez történik a Napban. . és elindul egy láncreakció.kiáltotta.Mindig úgy gondolták. ha nagy mennyiségben szabadul föl az energiája. amelynek végső eredete a magban végbemenő nukleáris reakciókban gyökerezik.A fizikusok sokat foglalkoztak a problémával. ezáltal fölszabadul az erős nukleáris erő energiája. Tomás kinyitotta a száját. Ezért nevezzük nukleáris reakciónak. és megállapították. Nos. Az amerikai újra a narancssárga gömböt csodálta. ahogy a nap készül a horizontot csipkéző épületek mögé rejtőzni.Figyelje meg a napot... ezáltal még több nukleáris energia szabadul föl. hogy a neutronbesugárzás 63 . fölszabadul annak a mérhetetlen erőnek az energiája. azt már megértette. A magfúzió. . és neutronnal sugározta be az uránt. nem tudom. Mitől ragyog és sugároz meleget? . hogy ezt csak a természet képes előidézni. . őszintén szólva. mi történik. persze. nem? .Bellamy néhány pillanatra elgondolkodott. De 1934-ben volt egy olasz tudós.Hát. Amikor meghasad egy atommag vagy amikor két atommag egyesül. Tudja. . .Már értem. hanem egy plazma mozgásai.A nukleáris robbanások miatt. Valójában nem robbanások ezek.Ah! . amely Lisszabon téglaszínű háztetőire szállt. . hogy bizonyos feltételek mellett föl lehet szabadítani az atommagban található erős nukleáris erő energiáját. A kísérlet elemzése során kiderült. . akivel Los Alamosban együtt dolgoztam. nevezetesen az atommag hasadása.Fölszabadul az atommagban található erő energiája. Visszafordította a fejét az ablak felé. ugye? Akkor most képzelje el. amely összetartja az atommagot.Ügy tűnik. milyen brutálisan erős ez az erős nukleáris erő. gondolom.. . hogy miként magyarázza el a következő lépést. illetve fúziója eredményeként sikerülhet.

Pontosan. Aztán összekulcsolta az ujjait és ellazult. Hirosimában uránt használtak erre a célra. nemcsak a magfúzió által. ami Tomást kissé zavarba ejtette. . Lisszabonba. Úgy tűnt. de az izraeliek lerombolták a berendezéseiket. -Irán? A CIA embere bólintott. Nagaszakiban a plutóniumhoz folyamodtunk. Frank Bellamy elhallgatott. ahol fejlesztik ezt a technológiát. . Az atombomba alapja az atomok magjának hasadása által sorozatosan felszabadított erős nukleáris energia. más szóval kettéválik. Szaddám Huszein Irakja például megpróbálkozott vele. Később a hidrogénbomba feltalálása vetett véget a maghasadás módszerének.Ez az. és megitta a maradék kávéját.kérdezte végül döbbenten a történész. hogy befejezte az előadást.Azért jött ide. hogy ezt elmesélje nekem? . ahogy a Napban történik. 64 . .Elővett a jegyzettömbből egy kis térképet.válaszolta rekedt hangon az amerikai. A harmadik világban több olyan ország is van. és először kellemetlenné. . hogy a besugárzás hatására az urán magja meghasad. hogy az erős nukleáris erő energiája mesterségesen is fölszabadítható. . ismét hátradőlt a székében.És ez az atombomba.eredményeképpen az uránnál könnyebb elemek keletkeztek. és bejelölt egy pontot. ez ugyanis már a magfúziót alkalmazza. és ez egyes esetekben kimondottan aggaszt minket. ami a Nap belsejében is történik.De ez még csak a bevezető volt. . A csönd talán harminc másodpercig is elhúzódott. és ezáltal más elemek jönnek létre. Tomás az asztal fölé hajolt.Igen . . hogy ügyeljek a nukleáris technológia titkának megőrzésére. A CIA Directorate of Science and Technology igazgatóságának vezetőjeként az az egyik fő feladatom. Ez azonban arra is fényt derített. hanem a maghasadás által is. majd egyenesen elviselhetetlenné vált. és megnézte a jelölést. De hogy lehetséges ez? A tudósok arra a következtetésre jutottak. Jelen pillanatban azonban egy másik országra irányul a figyelmünk.

úgy döntöttek. hogy maguk vihart keltenek egy pohár vízben? . vagyis a plutónium gyártására alkalmas reaktorokban használnak. ..Végtére az is lehet. . ami rendkívül nyugtalanító.. mintha idióta lenne. amikor az ország bármiféle modernizációját ellenezték . Natanzban. annyi uránt tudnak majd dúsítani.A másik az araki létesítmények építésének felfedezése volt. hogy sikerül kézben tartani a dolgokat. kicsit nyugatabbra.. hogy inkább az oroszok segítségét kérik a reaktorépítés befejezéséhez. hogy valójában egyáltalán nem vagyunk urai a helyzetnek. Csakhogy időközben Oroszország és az Egyesült Államok sokat közeledett egymáshoz. .Ismét rápillantott a térképre. .Az iráni nukleáris projekt a sah idejében kezdődött. .miután véget ért az a korszak. . hogy vannak még más létesítmények is. Ha pedig ott nincs rá szükség. és meg lehetett győzni az oroszokat. .Mosolygott a saját szóviccén.Az ujját egy Teherántól délre eső pontra helyezte. német tudósok közreműködésével. és úgy tűnt. amennyi egy Hirosima-típusú atombombához elegendő. hogy ne szállítsanak Iránba több lazert.Az atomenergia békés célokra való használata. Az 1979-es iszlám forradalom miatt a németek felfüggesztették a projektet. amelyet a Nagaszakiban alkalmazott bomba hatóanyaga. Kínát is meggyőzték.Két felkavaró dolgot fedeztünk fel.Az ujja átcsúszott a térkép egy másik pontjára.kérdezte Tomás. Ekkor derült ki. amikor Teherán atomreaktort próbált létesíteni Bushire -ben. hogy az irániak titokban urándúsításra alkalmas nagy sebességű centrifuga-berendezéseket építettek itt. Ha ezeket kibővítik. .Jelen esetben egy pohár nehézvízben. . Csakhogy ez az álom 2002 végén szertefoszlott. amely alkalmas arra. Frank Bellamy megvető pillantást vetett rá. . az oroszok által épített bushire-i nukleáris üzemekhez nem kell nehézvíz. A nehézvíz deutériumot tartalmazó víz. hogy békés célokra akarják használni a nukleáris energiát. hogy a természetes uránt katonai célokra használhatóvá dúsítsa.Az első az volt.Békés célokra? . . az ajatollahok pedig . No mármost. . hogy függessze fel az együttműködést ezen a téren. a villamos 65 . amelyek nehézvíz előállítására alkalmasak. akkor hol van? Ezek az araki üzemek arra engednek következtetni.Hideg szeme pengeként villant.De nem arról van szó. kedves professzor.

Az első szerint Észak-Koreától. Csakhogy Irán a legnagyobb földgáztermelő és a negyedik legnagyobb kőolajtermelő a világon.Don. hogy titokban adtak nekik egy kis támogatást. Már több mint két órája itt volt. hogy ugyanebben a csomagban eladta a pakisztáni nukleáris technológiát is. igen. mister Bellamy.Drága professzorom. . ha óriási földgázkészletük és foszszilis üzemanyagaik segítségével sokkal olcsóbban és gyorsabban is megtehetik? És miért titokban építik a nukleáris létesítményeiket? Minek kell nekik nehézvíz. Annak ellenére. miért van rám szükség? A CIA embere az ujjaival dobolt a mahagóniasztalon. amely Pakisztántól szerezte az információt arról. .Szünetet tartott. és nem nehéz elképzelni. ne legyünk már ennyire naivak. ami egy kizárólag a plutónium-előállításhoz szükséges anyag? .Az a kérdés. . Ránézett Don Snyderre.Fölemelte két ujját. A másik hipotézis szerint közvetlenül Pakisztántól vették meg. . . Miért kellene az irániaknak nukleáris módszerrel előállítaniuk a villamos energiát. hogy el tudnám . és kezdte unni. csaknem láthatatlan.energia fejlesztésére szolgáló erőművek építésére korlátozódik.Meredten nézett Tomásra. de későre jár .mondta kissé félszegen. Hat óra múlt tíz perccel.Elnézést. amelynek segítségével ilyen messzire jutott? . beszéltél már a barátunknak Aziz al-Mutakiról? . csak ürügy. . Tudjuk.Két hipotézis létezik. Irán békés nukleáris programja csak látszat. . Az elemző az egész előadás alatt nagyon csöndes volt. hagyta. mint az a jó magaviseletű diák. már értem.mondta halkan. akár az irániak.Hát persze.El tudná nekem magyarázni. hogy miként lehet uránt dúsítani centrifugákkal. .Yes. amely elfedi a nukleáris fegyverkezés programját. hogy vajon hogy jutott hozzá Irán ahhoz a technológiához. hogy Észak-Korea adott el Iránnak NoDong rakétákat. Tomás diszkréten ránézett az órájára. .Érti már? Tomás úgy nézett ki. és lehetséges. 66 . hogy a kérdései ott lebegjenek a levegőben. sok pakisztáni politikai vezető és katona éppolyan iszlám fundamentalista. . hogy Pakisztán elvileg Amerika-barát ország.Igen. akit rémületbe ejtett haragos tanára.

. .szólalt meg végül.Don.Albert Einstein. A CIA embere fölhúzott szemöldökkel nézett Tomásra. . mister Bellamy. Tomás pár pillanat alatt végiggondolta ezt az új információt.Yes. .Tehát maga még nem tudja. mister Bellamy.Nem. . hogy Aziz az Al-Mukavama al-Iszlamija tagja? . . . . beszéltél neki Siza professzorról? .Don. Bellamy most Tomáshoz fordult. .kiáltotta.És ki az a legnagyobb tudós. de továbbra sem vette le a szemét a történészről.Érti? .Akkor most mondd el. . hogy ki a Hezbollah fő finanszírozója? .Princetonban. hol található az az intézet. ahol Siza professzor gyakornok volt? . . mister Bellamy.Elmondtad neki. aki ott dolgozott? .Szóval Irán? .És azt is elmondtad.No. nem.Irán. .Én? . mister Bellamy. mister Bellamy.A z Institute for Advanced Studyban volt gyakornok. mister Bellamy. hogy levonja a megfelelő következtetéseket. . .fordult Tomáshoz.És elmondtad neki.Yes.Ö ö ö .Mondd meg neki.kérdezte a portugál. Don. . . hol tanult Siza professzor fiatalkorában? . hogy az Al-Mukavama al-Iszlamija a Hezbollah katonai szárnya? . mister Bellamy. mister Bellamy.És elmondtad. mister Bellamy. Kék szeme megvillant.Ah! Ezt nem mondtad el! .Yes. ki finanszírozza a Hezbollahot? . 67 . . .Most is ugyanazon a tiszteletteljes hangon szólalt meg.És ez mit jelent? Bellamy ismét Snyder felé fordult.No. . .

hogy van egy sor fucking jó kérdés.Az első kérdés az. .Kezdem fölfogni . Frank Bellamy egyetlen szót sem szólt.Nos.A harmadik kérdés: miért áll érdekében egy olyan szervezetnek. Snyder sietve begépelt valamit a számítógépen. .Ha jól sejtem.A második kérdés az. az új adatok implikációit fontolgatva. A portugál várta a következő felvonást. éppen ennek a fizikusnak az elrablása? Következő ujj. mintha valami fontos dolgon törné a fejét.Mutasd meg neki a kislányt.kérdezte Bellamy Tomástól. bármik legyenek is azok.De mit jelent mindez? Frank Bellamy mélyet sóhajtott.Most következett a középső ujja.Azt jelenti.Fölemelte a bal hüvelykujját. akkor maga mégis mit vár tőlem? A fagyos tekintetű férfi késlekedett a felelettel. magának az összes kérdésre megvan a válasza.Most már érti? A portugál megsimogatta az állát. . hogy kiderítse a nukleáris fegyverek kifejlesztésének új módszerét? Tomás izgatottan megmozdult a székén. . anélkül hogy egy arcizma is megrezzent volna.Felismeri ezt a hölgyet? . és úgy tett. Don Snyder pedig várta a következő parancsot. de nem történt semmi..morogta végül. . hogy mit keresnek Aziz al-Mutaki hajszálai a legnagyobb élő portugál fizikus dolgozószobájában? . .. .Negyedik kérdés: mit tud Siza professzor Ben Gurion Einsteinnel közölt kéréséről az egyszerűen és olcsón előállítható nukleáris fegyverrel kapcsolatban? . amelyikben Einstein dolgozott? . . mint a Hezbollah. aki ugyanabban a princetoni intézetben volt gyakornok. . hogy hol van Siza professzor.Fölemelte a mutatóujját..És a kisujj.hebegte Tomás -. Greg Suliivan az asztalt bámulta. . ha már megvannak a válaszok .felelte Bellamy.Itt van.válaszolta. . 68 . .mondta.Maga egy fucking zseni . . Don . hogy Irán a Hezbollahot használja arra. . és az asztal másik vége felé fordította a képernyőt.Ötödik kérdés: lehetséges-e. még mindig nyitott laptopjával. mister Bellamy . csak ziháló légzését lehetett hallani. . amiket föl lehet tenni.

hogy a Tudományos Minisztériumnál dolgozik? .És tényleg az? Bellamy arca néhány másodpercig rezzenéstelen maradt. pontosan egybevág ezzel a. egyike azon iráni tudósoknak.Elmondta.. hogy egy istennő az ágyban? .Don. Tomás elnevette magát. és a Tudományos Minisztériumnál helyezkedett el. ezzel az életrajzzal. Jean-Marc Ducasse-hoz. elmondta. Ariana egy párizsi iskolában tanult. . Habozott. hát. Bozorgmer Shafak miniszter közvetlen főnöksége alatt.. amikor kitört az iszlám forradalom. Frank Bellamy kérdőn nézett rá. hogy igen.tette hozzá gyorsan Tomás.Elmondta magának. Snyder megnézte a képernyőn megjelent kép melletti adatlapot. és megpillantotta a gyönyörű.Igen.. Nincs gyermeke. . hogy ő is benne van ebben a.. akik részt vettek a hushire-i projektben. . .És azt is elmondta. .Csak azt ne mondja. De az a kevés. amit elmondott. .Nem. Iránban. fekete hajú. Iszfahánban. amiért nem csapták be. megkönynyebbülve. . a beszélgetésünk nem jutott el eddig a pontig mondta zavartan. sárgásbarna szemű nőt.. -Tessék? . 69 .A volt férje azt mondta. 1995-ben visszatért a hazájába.Ariana Pakravan. . Nukleáris fizikából doktorált a Sorbonneon.Ezt mind elmondta magának? A történész nevetett. dehogy. Ránézett Bellamyra.Pontosan ezt mondta ő is . hogy egy istennő az ágyban? Most Tomás nézett rá kérdőn. meséld el a barátunknak.Ariana! .Attól tartok. akitől 1992-ben elvált. és feleségül ment egy francia kémikushoz.mondta. . . de aztán egy halvány mosolyféle jelent meg a szája sarkában.A történész ránézett a képernyőre. . az apja Sanjar Pakravan. született 1966-ban. hogy ki ez a hölgy.Akkor mégsem mesélt el nekem mindent.. .

Egy kiadatlan írást. .Csak ennyi? .. .Nekünk.mondta. ez így nem működik . . Einsteintől. Jól megfizetnek.Kinek dolgozom? .És még pár apróság.Elmegy Teheránba.És mit kellene csinálnom? . amit majd elmondunk.Mi is megadjuk ezt a pénzt. .Havonta százezer eurót. . .Elfogadta a felkérést. . nem fogok. hogy segítsek megfejteni egy régi dokumentumot. hanem egy történész. .És maga elfogadta? .Dehogynem fog. Felkért.Ez lószar. Vajon valóban véletlen egybeesésről van szó? Milyen kapcsolatban állhat ez az itt hallottakkal? .Mennyit fizetnek? . aki a kriptoanalízis és a régi nyelvek szakértője. és cserébe maga nekünk dolgozik. . hogy megnézze ezt a dokumentumot.Mit akart magától? . 70 . Egy Einstein-írás. Összeszorította az ajkait.Nem. . . mint amennyit egy év alatt keresek az egyetemen.Miféle apróságok? . .Mit fogadtam el? Bellamy türelmetlenül csettintett a nyelvével. és hideg szemével ráhunyorított.Igen. Micsoda egybeesés. .Én nem James Bond vagyok. Nem fogok a CIA-nak dolgozni. gondolta.Ó.Nem. és megrázta a fejét.A CIA embere nem nevetett vele.Majd elmondjuk. . Tomás maga is elcsodálkozott.Több.. Tomás zavartan nézett rá. A ClA-nak. hogy fejtse meg a dokumentumot? . A portugál elmosolyodott. . Amint kiejtette a tudós nevét.Egy régi dokumentumot? Miféle dokumentumot? . semmi különöset.

. amiért így megfenyegették. és azt mondja. .bár még mindig vörös volt -. szerencsétlen Siza professzort. amikor a nevetése makacs köhögéssé alakult. Egész teste belerázkódott a kacagásba. és csak egy perc múlva hagyta abba. végre lesz jövője.felelte hirtelen a portugál. . és miután sikerült visszanyernie a normális légzését.Nem sok ember van. ajkát eltorzította a visszatartott düh. .Ujjával Tomásra mutatott.Megértette? A történész viszonozta a haragos tekintetet.ismételte meg a kérdését Bellamy. s rekedt hangja fenyegetővé vált. a másik százat pedig az irániaktól. . hiszen a vele szemben ülő embernek akkora hatalma volt. .Ha nem fogadja el az ajánlatomat. hogy talán segít megtalálni szegény. . professzor. Az amerikai most nevette el magát először.Maga egy fucking zseni. hogy fuck you. úgy tűnt. hogy talán segít megmenteni a világot a terroristák kezébe kerülő nukleáris fegyverek rémálmától.Fölhúzta az egyik szemöldökét. A harmadik. ami egyben talán a legfontosabb a maga számára. ránézett Tomásra. hallja? 71 .Suliivan és Snyder felé intett a kezével. Ám. akik síri csendben figyelték a jelenelet. ha elfogadja. és még annál is dühösebb. . Az első.Fuck you . .Frank Bellamy az asztal fölé hajolt. hogy igen. hogy gyakorlatilag azt tett vele. hogy megkapja a nyomorult kétszázezer euróját havonta: százat tőlünk. szeme tőrként fúródott Tomásba.Sőt még azt is megkockáztatja vele. Big balls. Ne merészelje még egyszer megtenni. És a negyedik. Még az elnök se. Lassan úrrá lett a köhögésen. A második. és hirtelen ráordított.Maga aztán tökös gyerek. Nagyon dühös volt. ez tetszik. . aki rám néz. amit akart.Drága Tomás Noronha professzor. hol lehet a drága apukája.morogta halkan. mire gondolok. akinek a lánya zokog. mintha zokogna. négy dolog fog történni. . azzal nagyon megnehezíti az életét.Hátradőlt a székén. ha érti. amiért nem volt választása. . hogy világosan fejezzem ki magam . mert nem tudja.Megértette? . . engedje meg. arca is fölvette a szokásos kifejezését . hogy egyáltalán nem lesz élete. Tomás lassan bólintott.

. . amelyet Izrael később gyorsan. hogy a kérés olyan bombáról szólt. hogy mire jutott a mi kis zsenink. hogy rábízta valakire. hogy miért akartunk annyira beszélni magával? .Siza professzor! .Ha ragaszkodik hozzá. Ezt a szót használta az informátorunk. Siza professzor. Akarja hallani? . és Einstein magával vitte a titkot a sírba. mintha elfogta volna a kétség. aki együtt dolgozott vele. . . Ma már tudjuk.Most már érti. 72 . olyan nagy. 1954-ig.Nagyon jó .De. igen. Az. alacsony költségvetéssel és titokban elő tud állítani. Az az Irán. és aki rendszeresen informált bennünket.. Emlékezzen vissza.sóhajtotta. De lehetséges. és lehetséges. hol van most ez a dokumentum? . akinek a lakásán megtalálták annak az Aziz al-Mutakinak a hajszálait. ööö. hogy Einstein legalább három évig dolgozott a projekten. . Az a Siza professzor. . ahol titokban minden eszközzel igyekeznek nukleáris fegyvereket előállítani. hogy az informátorunk szerint Einstein egészen.Einstein a Ben Gurionnal való találkozás után egy hónappal elkezdte tervezni az új atombombát.Az imént nem fejeztem be a történetet Ben Gurion Einsteinnek tett ajánlatáról.mondta végül.. amikor meghalt. Állítólag nagyon jó barátságba került egy fiatal fizikussal. .Igen. aki gyakornokként dolgozott az Institute for Advanced Studyben. aki a Hezbollah veszélyes ügynöke. . Egy tudós.Maga egy fucking zseni.Láthatóan meg kellett erőltetnie a memóriáját. aki három hete eltűnt. hogy Einstein azt mondta: a kezében van a legnagyobb robbanás formulája.Ledöbbent. Keveset tudunk arról. amilyet még soha nem látott a világ. . Azé a Hezbollahé. hogy még 1955-ben is.És nem tudják. . aki.. .Úristen.jelentette ki Bellamy. Ledöbbent. ledöbbent a saját felfedezésétől.. közölte.. és ez a fiatal fizikus volt az.. ez az . nem kétséges . Az amerikai megvakarta a homlokát.. nagy önuralommal.. amelyet Irán finanszíroz.Megértettem. pontosan.A dokumentum eltűnt.

Die Gottesformel. amit az informátorunktól tudtunk meg. a férfi. akinek a mi kis zsenink a Ben Gurion-féle projektről beszélt. . hogy menten kiugrik a szíve a mellkasából. Tomás úgy érezte. hogy Einstein egy fedőnevet is adott a projektjének.Milyen informátor? . Az isteni formula.Ja. .Még egy dolgot el kell mondanunk magának. . . ..Az informátorunk azt mondta. igen.Einstein barátja.Milyen nevet? Frank Bellamy mélyet lélegzett. .

a fado és a rock. és arra gondolt. ahova mindenki visszatér. dohszagú lift működött. A szellős főutcákon. Tomás átkelt a Mondegón a Santa Clara hídon. Egy part menti parkolóban állt meg. ők a város egyetlen iparának. cukrászdával és butikkal tarkított. egészen a Ferreira Borges utcáig. és belépett egy háromemeletes házba. és néhány másodperc múlva kiszállt a második emeleten. akkor az Coimbra.Tomás . hogy ha van olyan hely a világon. A folyó békés felszíne úgy tükrözte vissza a bal parton álló óvárost. Ez a számtalan üzlettel. A nap kényeztette Coimbrát. a platánok lombjai között. A mindenek fölé magasodó harangtorony olyan volt.V A festői. .mondta az anyja az ajtóban. hogy a jövő előttük áll. Baixa szövevényes labirintusán. A város utcáin keveredik egymással a régi és az új. és azzal az illúzióval. egy régi kőfal ölelésében. fiúk és lányok. a hit és a tudomány. a hagyományos és a modern. Az egyetem büszke épületei koronázták meg a várost. Az autó keresztülhaladt a Choupalinho parkon. a romantika és a kubizmus. amelyben rácsos ajtajú. majd a Largo da Portagemet megkerülve balra kanyarodott. élénk főutca a festői Praca do Comércióba torkollik. . ahol jól érezné magát. Befordult egy kis mellékutcába.Csakhogy megjöttél! Istenem. és végiggyalogolt az óváros. Megnyomta a gombot. az egyetemnek az örök ügyfelei. kávézóval. fehér falú. mint egy világítótorony a tenger fölé emelkedő hegyfokon: viszonyítási pont. Vezetés közben Tomás megcsodálta a túlparton díszelgő várost. kitárva karját. mint egy igazi tükör. közel az állomáshoz. vörös cserepes házak a Mondego túlpartján sorakoztak. hónuk alatt könyvekkel. a napfénytől fényes házak között jelentős diáksereg közlekedett. már annyira aggódtam! 74 .

és nekiütközött egy békésen haladó autóba.Sóhajtott. fiacskám .Apa? . .Én folyton azt mondogatom neki.A depressziója ellenére azért reménykedik benne. igen . . semmi több. csak mondom. . hát mi másért? .Mi van az autópályával? .Apád? . . hogy lezárja ezt a témát. . . azon töprengve. és hogy mindig van megoldás. . hogy küzdeni kell. anya.mondta végül halkan. hogy a sugárkezelés csak lassítja a folyamatot.Hogyhogy miért? Az autópálya miatt. és bevett valami erős fájdalomcsillapítót..A fejét ingatta. A konyha felé intett. Te nem hallgatod a híreket? Épp tegnap történt egy szörnyű baleset az autópályán.Szerinted tényleg meg fog halni? Az anya visszatartotta a lélegzetét... 75 .Pihen.De a sugárkezelés majd valamit segít.Gyere be. Tomás leült a konyhában: elfáradt az utazástól. úgyhogy csak egy-két óra múlva fog fölébredni. Santarém közelében.mondta. hogy mit kell vagy mit lehet erre válaszolni. és meghalt a kisbabájuk.A baj bármelyik pillanatban utolérhet. akkor ki se mozdulhatnék otthonról. . hát otthon is vigyázni kell! A statisztika szerint a balesetek többsége otthon történik. nem? Graca a fia szemébe nézett. Egy család utazott benne.Igen? Miért? . búskomor. hogy fáj a feje. szegényke.Hogy van mostanában? . Készítem az ebédet. hogy nem.. fiam. szegényke.Hát. gyengélkedik.Meg . .Jaj.Jaj. . .Hát az a sok bolond.aggodalmaskodott az anyja. Fájdalmai vannak.Még jó! Hiszen az emberek az otthonukban töltik a legtöbb időt. Arra ébredt.De Gouveia doktor azt mondta. ha ennyire félnék mindentől. . .Megölelték egymást. nem tudtad? . Bármelyik pillanatban! Tomás levette a zakóját. Tomás lesütötte a szemét.Nincs jól. Egy őrült teljes sebességgel száguldozott. és fölakasztotta a fogasra. . . .Ó. tudod? .

.Nem. . fia bőröndjét kereste. . és ott átszállók a teheráni gépre. Mozambikba. sőt van. Az asszony az arcára csapta a kezeit.De Gouveia doktor már megmondta. . Tomás? . .Jaj. Szentséges Szűzanyám! Mindig olyan ideges vagyok. mintha ki akarná rázni belőle a rossz gondolatokat. segít kijönni a depresszióból.Ó. . .És mit szól hozzá? .Változó. De igyekszünk életben tartani a reményt.. hogy őszinte legyek.Először Frankfurtba.Hát. úgy reszketek.. És. mondjuk.És hova mész. Képes terveket szőni utazásokról.Holnap reggel indul a repülőm.Megrázta a fejét. amikor nagyon búskomor. 76 . Ilyenkor vigasztalom. anya. de nem látott semmit. Gra^a megint sóhajtott. amikor óráról órára. és használjam ki az időt. hogy ne legyenek illúzióim. . igen. De aztán vannak pillanatok.Mi az. hogy nem akar meghalni. Ma este vissza kell mennem Lisszabonba. hogy témát vált.. nem alszol itt? . Gouveia doktor azt mondja. nincs rá okod. ami még hátravan.Máris? De miért? . . mintha csak náthás lenne.De elég a szomorkodásból.Jaj. én is így gondolom. Tomást mélyen lehangolta amit hallott. hogy nagyon súlyos beteg. és ezt a tényt nem hallgatta el előle senki. ilyesmi. Vannak pillanatok. Napról napra változik a hangulata. Úgy döntött.És ezt ő is tudja? . azt mondogatja. hogy el kéne menni Brazíliába vagy egy szafarira. hogy nem hülye az apád. ez jót tesz neki. hogy meg fog halni. mint a tyúk a mészárosbárd láttán. hogy hagyni kell. amikor utazol. . tudom is én. A munkám miatt. . hadd álmodozzon.. Körbenézett.Úgy érted. arról. igaz? Tudja. . Istenem! A repülőd? Már megint repülni fogsz? . borzalmas. és aztán.Jaj. amikor úgy beszél.De nem kell.. igen. de szörnyű ez.

.Ez azért túlzás! . az irániakra és az európaiakra. akárcsak a zsidók. Az arabok viszont szemiták.Szia. akárcsak az irakiak meg az algériaiak. . hogy azok mind fanatikusok. .De hát jártál ott valaha is. .Nem kell nekem ahhoz odamennem.Micsoda zűrzavar! . az irániak meg árják. hanem irániak. Muzulmánok.Nem. Láttam a hírekben.Teherán? De hát az nem az araboknál van? .kiáltotta.Szó sincs róla! Az árja szót az indoeurópai népekre használjuk.Annál rosszabb! Ha árják.Ez túlzás! ..Iránban van.Nem érdekel. Nagyon is jól tudom. Tomás.Megvagyok.. miről beszélek.Iránban? De hát mit keresel te azon a bolondok földjén. 77 . és Manuel Noronha gyűrött ruhában.De komolyan! Láttam egyszer a híradóban. vagy bombákat robbantanak mindenfelé..Ugyan! Arabok.Szia. apa. . akkor nácik! Tomás elkeseredett grimaszt vágott.De ők nem arabok. Már alig volt a tejberizsből. Jól vagy? A fia fölállt. . hogy ezt így ki mered jelenteni? .Még hogy túlzás! Én tudom. . Hogy vagy? Az idős matematikaprofesszor bizonytalan arcot vágott. kócosan bekukucskált az étkezőbe. Ezek az arabok folyton felgyújtják az amerikai zászlókat meg. Pár pillanat múlva kinyílt a szobaajtó. amikor Tomás meghallotta. azaz az indiaiakra. . nem azok. . és gyűlölik a külföldieket? . . egész nap csak Mekka felé fordulva térdepelnek. . Az arabok szemiták. mi folyik azon a fertályon. a törökökre. . egyre megy. . te Szent Isten? Nem tudod. hogy köhög az apja. Arabok vagy nácik. de nem arabok.

hogy a professzor munkatársa egy darabig ki sem merészkedett az otthonából. .Leült az asztalhoz.Szia. . az esze máshol jár. ez elég. hogy ez jó ötlet volt. De meg kellett törnie valahogy a csöndet. Tulajdonképpen nem emlékezett rá. ha gondolod.Én addig beugrom a Szent Bertalan-templomba.Tessék. Kérsz még valamit? . van egy kis marhahús a hűtőben. de az apja csak annyit tudott. de nyilvánvaló volt. hogy az ügy mindenkit felkavart az egyetemen. csak néha hümmögött egyetértően. Az apja szó nélkül végighallgatta. elzárkózott. hogy hozzanak neki élelmet a boltból. hogy miről lehetne még beszélgetni. aki hallgatag volt és távolságtartó. . és elkezdett mesélni a kairói útjáról. felesége. Tomás föltett neki néhány kérdést az eltűnt kollégájáról. Graca Noronha távozott a lakásból. Csak ki kell sütnöm. aki mindig elvonult a dolgozószobájába. amit Manuel Noronha hallatott.Jó. gyengéden ránézett. Nem vagyok éhes. Manel? . Kínos hallgatás telepedett a lakásra. annyira. anya. és részletesen leírta neki az Egyiptomi Múzeumban megtekintett palettát. Legyetek jók. aki szedte össze az edényeket. Augusto Sizáról. Tomás nem volt biztos benne. hiszen mindig is közelebb állt az anyjához.Szeretnél enni valamit. amikor szájához emelte az ételt. a családjától pedig. Graca telemert egy tányért meleg levessel. mint az apjához. csak ha egy-egy szívességet kért valakitől.Kiment a konyhából. például. hogy nem figyel rá. és minden mástól is. 78 . . amelyet csak a kanalazás hangja és az időnkénti szürcsögés tört meg.Nem. és Tomás nagy gondban volt. . amennyit nyilvánosságra hoztak. és letette a férje elé. hogy belevesse magát a számok és az egyenletek világába. hogy valaha is beszélgetett volna kettesben az apjával. magukra hagyva apát és fiát. Mindössze annyit tett hozzá. A Siza professzorról szóló társalgás hamar kimerült. Csönd. és fölvette a kabátját. hm? .Csak egy kis levest.

irigyelnek másokat. Értelmetlen életet élnek. beesett arcát. mintha hidat emeltek volna egy folyó fölé.mondta egyszerűen. sápadt. és azt mondja: meg fogsz halni. mit mondjon. ami nem fontos. amely elválasztotta őket egymástól. és ránézett a fiára. fiam. Nem tudod. apám? Manuel Noronha kezében megállt a kanál. Apja hatalmas léptekkel haladt a halál felé. A nagy ember. .Visszatért a csönd.Végre a szájához emelte a kanalat.Te fölébredtél? 79 . Az apja megrázta a fejét. és az volt a legszomorúbb. s akkor fölébredünk. Nézte hát az apját.Kinézett a konyhaablakon egy éttermi terasz vendégeire.Félek . Tomás kinyitotta a száját. Ebben a másodpercben valami nagy átalakulás ment itt végbe. ami csak másokkal történik meg. mint az alvajárók. . hogy az apja válaszával valami nagy változás történt: az öregember most először mondta ki előtte. mitől fél. amelyen addig nem lehetett átkelni. azzal foglalkoznak. mintha örökké tartana. a Praca do Comérción. Számunkra a halál csak egy elvont fogalom. és megérintette a fiát. Hirtelen megértette. . .Hogy vagy. . mintha apa és fia között hirtelen leomlott volna a gát.Tudom . . odalent. hogy megkérdezze. ráncos bőrét. a matematika géniusza. de még idejében elhallgatott.Nem. amikor az ember szokása szerint éppen alvajáróként sétálgat az utcán. Az az igazság. mintha megnyílt volna egy rés a falon. És ekkor az álom hirtelen elviselhetetlenné válik. . hogy mit érez. egyszer csak jön egy orvos. és olyan dolgokért ügyeskednek.Csakhogy a halál nem elvont fogalom. Ügy éljük az életet. hogy Tomás még most sem tudott vele beszélgetni. hogy ott áll a következő sarkon. . öreg testét. mintha a halál valami olyasmi lenne. pénzt akarnak és hírnevet. amikért nem érdemes.Tudod. Aztán egy napon. . Tomás már nem tudta.Megrázta a fejét. . az emberek egész életükben olyanok. hirtelen leszállt volna a földre. törékeny. és megfeledkeznek a lényegről.mondta végül Tomás. aki egyenletek és logaritmusok és tételek és elméletek között élt.

. az ördögbe is. hogy átgondoljam. hogy lehet.Fölébredtem. és kinyitotta a csapot. köpköd és veri a feleségét. . . hogy egészséges.Dehogynem ismered. egyik nap éppen a kórházba mentem.Amikor erre gondolok.. . . már megbocsáss. és néha látjuk.De ez igazságtalanság! Tudom. fölébredtem .Köhögött.Fölébredtem. . . Az az öreg.Megsimította az arcát. egy szó.Néha rettentő haragot érzek azért. emlékszem rá gyerekkoromból. az üres tányért betette a mosogatóba. soha nem is dolgozott.Tágra nyitotta a szemét.Manuel fölkelt az asztaltól.A.Tudom. Miért épp velem történik mindez? . de nem tudok másra gondolni! . aki egész nap a kocsmában üldögél. egy. és azt gondoltam. Emlékszel rá? . azt hiszem. .A mosogatóra nézett.Köhögött.. ami velem történik. miközben ez a mihaszna majd' kicsattan az egészségtől? . . hogy öszszeszedjem magam.. nem szabad így gondolkodni. hogy ő nem beteg? Miért sújt az Isten engem ilyen súlyos betegséggel. mint ez a víz a lefolyóban. egy naplopó.Másrészről tisztában vagyok vele. hogy lássam. ki az. Ki kell használnom az időmet. hogy erkölcstelen így megkülönböztetni magunkat másoktól. és ránézek egy Chico da Pinga-féle fickóra. hogy nem engedhetem meg. rongyos ruháiban.Megértelek. . bűzlik. . annyi ember.. egy mihaszna! Nahát. hogy ez az érzés elhatalmasodjon rajtam..Igen. vele találkoztam. szinte megőrülök! . mi a fontos. talán azért. ahogy az élet eltűnik.. Azt kérdezgetem: miért pont én? Amikor annyi ember van még rajtam kívül. . hogy azt tekint- 80 .De apám. mint a kefekötő. akiről lerí.felelte. ahogy részegen dülöngél.Nem. mocskos. tudom. Még él? . most már minden percem értékes.. hogy az utolsó pillanataimat megéljem. . nem ismerem. mint száz. de amikor ilyen állapotban látom magam. amikor belebotlottam Chico da Pingába. hogy leöblítse. Képzeld. hogy nem szabad így nézni a dolgokat. nem dolgozik.Hogy él-e? Az az ember makkegészséges! Iszik. igen! Tudom már. aki nem csinál semmi hasznosat. . és visszaült az asztalhoz.

Hogy lehettem ennyire ostoba? . és mindarról. amit soha nem tettek együtt. amiket ebben az életben elkövettél. 81 . nem törődtem veled. . hogy újra megtestesül valakiben. És ez nagyon dühít. Hiszel ebben.De nem tudom. Csak azt érezte. . . ami valóban fontos. . és kötelességem. hogy ne hagyjam magam becsapni. Úgy érezte. és akkor. amelyeket nem olvasott föl neki lefekvéskor. apa? . megengedi-e. amiben nem volt részük. az apja valójában az ő kapcsolatukról beszélt. Magamhoz akarom ölelni mindazt. és a mellkasára nézett.Szeretnék hinni benne. Az apja közvetetten kettejük viszonyáról is beszélt. Tomás nem tudta. és hogy kibéküljek önmagammal és a világgal. a labdázásról. milyen jó is lenne egy második lehetőség.Miben? A reinkarnációban? . . Hiszel benne? Manuel Noronha arcán szomorú mosoly jelent meg.Ki akarom használni a maradék időmet.Mit akarsz ezzel mondani? Szerinted nem lehetséges. ami valóban az. nem törődtem a feleségeddel és a lányoddal.Lehalkította a hangját.Igen. .nem lényegesnek. az elmulasztott közös játékaikról. hogy ez itt. nem törődtem anyáddal. . ki tudod javítani a hibákat. . Később lehetséges. hogy rettenetesen és fájdalmasan vágyik egy második lehetőségre. hogy az egész életet alvajáróként éltem le. persze.Túl sok időt töltöttem magamba zárkózva. hamarosan meghalok. hogy tudom.hallotta a saját hangját. mintha valójában nem is éltem volna. a reinkarnáció által. mit feleljen. hátat fordítottam mindennek. ami bennem van. .De én a tudomány embere vagyok. ami lázba hozott. Soha nem hallotta még az apját Így beszélni. de a lelkünk tovább él. mint gondolod . . Igen.Megrázta a fejét. Most. úgy érzem.Lehajtotta a fejét.Legyintett. De hát az én helyemben ki ne akarna hinni az ilyesmiben? A lélek tovább él. hogy valóban fia lehessen az apjának. és akkor újra élhetünk. az apja pedig igazi apja lehessen. kivéve a matematikát. Milyen szép gondolat. hogy a lélek tovább él? Az öreg matematikus egy pillanatig a fiára meredt. És ő ezért nem tudta. a mesékről. Talán a testünk meghal. mit mondjon. szinte suttogott.Talán több időd van.

. A testem az enyém. egy szellem. egyfajta program. Úgy beszélek róla..Idehallgass.Nézz rám. . nem..Vajon egyszer majd.Egy testet látsz. hogy az agyvelő a hardver. a jövőben. Ez vagyok én. Én egy tudat vagyok. ami én vagyok.Téged látlak. a lélek mégis tovább él? Hol él tovább? Milyen helyen? . a tudatom pedig. emlékezni fog a lelkem erre a létemre? . hogy ez a test az enyém. Tomás . vagyis ezek alakítják ki ezt az ént... és miből van ez a lélek. az én golyóstollam. a tapasztalataim.Nem atomokból áll? . Bizonyára valami testetlen anyagból. . ez újabb kérdést vet föl bennem . hanem elkerül a. mintha azt mondanám: ez az én tévém. akkor az azt jelenti. ez a lélek? .Igen.mondta. .. elkerül egy másik dimenzióba.Nem. az én autóm. 82 . azt hiszem. akkor vajon van-e lelke? Ha az egész áramkör meghal.. De akkor ki vagyok én? .Nos. . .Én a gondolataim vagyok. hogy ez az én.De ha azt mondom. . Ami természetesen érdekes kérdéseket vet föl. . a tudat pedig a szoftver. Mit látsz? . Jelen esetben: az én testem. De most figyelj.N e m .. Az agyam egy bonyolult elektrokémiai szerkezet. a testemben keringő különböző vegyi anyagoknak. az én testemet. .Az a probléma.. kiszáll a testből és fölmegy. Érted? Vagyis mondhatjuk azt. föl a. mit tudom én.. mint egy számítógép. hogy én nem a testem vagyok. Hanem egy.Na.A mellkasára tette a tenyerét. ami kiszáll a testből? Atomokból? . ami én vagyok.Fölmegy a mennybe? . nem én vagyok az.Szerintem nem. a DNS-emben kódolt genetikai örökségnek és még számtalan külső és belső körülménynek az eredménye. Vajon a számítógépnek van-e lelke? Ha az ember egy rendkívül bonyolult számítógép.. vagyis a saját létezésem képzete. igen. a neuronjaim elektromos impulzusainak. talán igen.Az ujjával a homlokára bökött. azt hiszem. az érzéseim. amely úgy működik.Igen.. ez az én.. . ...Nos.. . ami én vagyok. Vajon a tudatom.jegyezte meg a matematikus. hát.

De hát ennek semmi értelme nincs. Tomás. hogy Castelo Brancóban születtem. mint aki valami nyilvánvalót közöl. A számítógépek meg nem.Azok miatt a dolgok miatt. élőlények. és szintén meghalnak. igaz? Másrészt pedig. Ilyen körülmények között hogy emlékezhetne a lélek bármire is? Nem gondolod. a memóriasejtjeim nem kapnak több oxigént. hogy a te apád vagyok és az anyád férje? Honnan tudom. számítógépek. és annak az emléke is.De hát úgy beszélsz. És éppen itt van a probléma. Azért tudom. Amikor meghal a testem. amiket megéltél. ugye? . . Az emlékeim az agyamban találhatóak. hogy én vagyok én. Ezek a sejtek a testem részét képezik. 83 .Idehallgass.. már meghaltak. sejtekben elraktározva. hogy matematikaprofesszor vagyok. Márpedig ha ez így van.Széttárta a karját.Hát.Mért ne lenne? .Az agyban. mintha mindannyian valamiféle gépek lennénk. Ezzel megszűnik az egész emlékezetem. akkor memóriasejtjei sincsenek. hogy olyan nagyon különbözünk? . Hogyan rendszerezzük a tudatunkat? Honnan tudom. hanem emberek. hogy én vagyok én. amiket tettél.De hát mi nem számítógépek vagyunk.Miért. . És hol található ez az emlék? . hallottál és láttál vagy megtanultál. hogy én vagyok én. és hogy már csaknem kopasz vagyok? Honnan tudom magamról mindezt? . . érzünk.Á. azok a sejtek.Pontosan. A saját magamról őrzött emlékem vagyok. . ami velem történt. amelyekbe bele volt vésve az életem emléke. hogy ez az egész értelmetlen? . . . mondtál. élünk. Manuel Noronhá az égnek emelte az arcát. tényleg? És mi a különbség a kettő között? . a számítógépek meg csak áramkörök. mintha valakihez beszélne. természetesen. akkor hogy a csudában emlékezhetne a lélek a létezésemre? Ha a lélek nem atomokból áll. hogy mi gondolkodunk.Pontosan.Biztos vagy benne. mert emlékem van önmagamról és mindarról. szerinted talán nem? Az élőlények biológiaiak.

hogy élő sejteket alkossanak? . akik azt állítják. amit bármelyik biológus mondana. Vagyis: nem az atomok. fiam . Gondold el: hogyan képes az élettelen atomok együttese élő 84 .Valami hülyeséget mondtam? . ahogyan az atomok szerveződnek. hogy az első földi életformák nem szénatomokon alapultak.. Mit gondolsz. hanem az a mód. valami ilyesmit válaszolna neked: az élet szénatomokra épülő bonyolult folyamatok összessége.Nem hiszem. amelyek lehetővé teszik az életet.Az anyagból. egy információs struktúra. vagy bármely más atom bármelyik távoli galaxisban.Valami életerő? Valami szellem? Talán Isten? -Lehet. Mind egyformák. a fejét ingatva.A testemben lévő atomok pontosan ugyanolyanok. mi rendezi el úgy az atomokat. de valójában nem ez a lényege az élet definíciójának.És ez a fiú egyetemen doktorált. hanem kristályokon.Az ujjával az asztalra koppintott.Nem tudom.Köhögött.Figyelem! Még a leglíraibb lelkű biológus is elismerné azonban. .Megrázta a fejét. . hogy minden általunk ismert élőlény szénatomokból áll.Az atomokat a fizika törvényei rendezik el úgy.Fölemelte a mutatóujját.. Igaz. Tomás elbizonytalanodott. Az atomok csupán az anyagot adják. az egy minta. . ahogyan elrendeződnek. micsoda újdonság! . mire akarok kilyukadni. mint ennek az asztalnak az atomjai. Vannak olyan biokémikusok.mondta. hogy élő sejteket alkossanak.. .Nem érted.. .Hű. . nyugodj meg. hogy ennek a definíciónak a kulcsa nem a szénatom. Csakhogy ha megkérdeznéd egy biológustól. És ez a központi kérdés. miből ered az élet? . hanem a bonyolult folyamatok. Képzeld el. Ami miatt én vagyok én.. de valami oknál fogva kicserélődik B atomra. A különbség abban áll. hogy mi az élet.Nem. . hogy a fejemben A atom van. Nem fontos. . Vajon emiatt már nem én leszek én? .Miből ered? . .Csak azt mondtad. .Tudod. hogy A vagy B atomról van szó. . .

Látod ezeket a betűket? Milyen színű tintával nyomtatták őket? . Erted.Képzeld el. amelyek nagyon specifikus és bonyolult módon kapcsolódnak össze. és elővett egy receptkönyvet. hogy fekete vagy vörös festékkel nyomtatták. mire akarok kilyukadni? . hanem a benne található információ struktúrája.Becsukta a könyvet és meglengette. hogy nem. Ennek a könyvnek az identitását nem a betűk színe adja.rendszert alkotni? A válasz a komplexitás törvényeiben rejlik.. hogy nem. élő szervezetek valójában a szervetlen rendszerek hihetetlen mértékű komplexifikációjának az eredményeként jönnek létre. hanem az anyag spontán szerveződése következtében. mert kimutatta. hogy a szervetlen kémiai reakciók mögött rejlő matematikai egyenletek hasonlítanak azokhoz az egyenletekhez. Vagyis az. Ez a struktúra pedig azért létezik.Kihúzott egy fiókot. nem pedig az anyag. a működését pedig olyan komplex kémiai struktúrák szabályozzák. csak a könyv informatív tartalma számít. hogy a nyomdász fekete festék helyett vöröset használt. . . Nem számít.Az élet titka nem a molekulát felépítő atomokban rejlik. .Persze. Elolvashatom a Háború és békét 85 .Vajon a könyvben található üzenet megváltozna ettől? . a komplex szerveződésükben. a tudat pedig az élet komplexifikációjának az eredménye. . Egy molekula például akár egymillió atomból is állhat.Nyilvánvaló. amit kinyitott és fölmutatott. mert az anyag spontán szerveződési törvényének engedelmeskedik. aki azért kapott Nobel-díjat.Azt hiszem. amelyek egy városhoz hasonlítanak. igen. . A lényeg tehát a szerveződés komplexitása.. .. Sőt volt egy fizikus. hogy a rendszerek spontán módon szerveződnek úgy. hogy egyre komplexebb struktúrákat hoznak létre. És ez a komplexifikáció nem valami életerő tevékenysége folytán jön létre. miközben a fizika törvényeinek engedelmeskednek és kifejezhetőek matematikai egyenletekkel. És ahogy az élet a tehetetlen anyag komplexifikációjának az eredménye. hanem a struktúrájukban.Feketével. amelyek a fejlett biológiai rendszerek egyszerű viselkedési mintáit irányítják. . Minden tanulmány azt mutatja.

Sőt az összes atomot kivehetik belőlem. Mellesleg már bizonyított tény. egy komplex szerveződéstől válik életté. A Benfica egy fogalom. .. akkor mi voltaképpen egyfajta program vagyunk. De a Benfica akkor is a Benfica marad. szemantikája. .Az élet egy nagyon összetett információs struktúra. és betehetik a helyére a B atomot. És én mégis én maradok. igaz? Hiszen nem a betűtípus és nem a festék színe határozza meg a könyvet. . és mindkettő ugyanazzal a betűtípussal van szedve. egy szemantika. Ha az atomok kivitelezhetővé teszik azt az információs struktúrát. Maga a struktúra az. Nem számít. Vagy vegyük a Benficát. egy szemantika. ha van egy Háború és béke meg egy Anna Karenina. hogy melyik atom az. amely meghatározza az identitásomat és a szerveim működését. hanem a szöveg struktúrája.Ennek a definíciónak azonban van egy mélyreható konzekvenciája. Engem Manuelnek hívnak.Igen. . amely folyamatosan fejlődik és kölcsönhatásban áll a környező világgal.A homlokára bökött az ujjával. Érted? . függetlenül attól. attól a könyv még Lev Tolsztoj Háború és békéje marad. egy információs struktúra.Köhögött. egy információs struktúra. létrejöhet az élet. én akkor is mindig én maradok. Ugyanez a helyzet az élettel is. és másikkal helyettesíthetik. hogy a szénatom-e az alapja vagy a kristályok vagy valami más. hogy életünk során valóban csaknem az összes atomunkat lecseréljük. én továbbra is én maradok. Ellenben. amelyik egy adott pillanatban a struktúra alkotórésze. A Benfica nem A vagy B játékos miatt Benfica. Ugyanez a helyzet az élettel is. hogy ez vagy az a játékos rúgja a labdát. és minden tevékenysége információfeldolgozással jár. . szerveződése. egy szemantikától. hogy ha az élet egy minta. a számítógépnek a programja? 86 . Nem fontos. a tudatunk pedig a szoftver. és cseréljük le az öszszes játékosát. ami számít.És mi ennek a. de ha ez az információ és ez a struktúra érintetlen marad. . attól még a két könyv nem lesz azonos. Mégpedig az. Az anyag a hardver.Egy nagyon összetett és fejlett számítógépes program vagyunk..Times New Roman betűtípussal vagy Arial betűtípussal szedve. és matematikaprofesszor vagyok. Kivehetik a testemből az A atomot. Az élet egy információstruktúrától.

hogy ha az ember is állat.H á t .Az a problémád. Tudom. akik úgy definiálják az embert. . . a szemben lévő járdán álló fára.. hogy a számítógép egy olyan gép. . .De a szöcskék természetes gépek. amit az ember készít. igen. valami ötlet után kutatva. A számítógépek pedig mesterség e s gépek. amelyik arra van beprogramozva. amit készít. hogy fenntartsa a géneket.Pontosan ezt teszik a szénatomokból álló élőlények is . akkor természeti lény. valami vak robotot. ugye? .A gének fönnmaradása.Mert a számítógép csak egy előre meghatározott programnak engedelmeskedik. A fészkek. és minden. mint valami túlélőgépet. De ez csak az emberi felfogásban van így. amelyeket a fákra építenek. amely a beprogramozott inger-válasz alapján működik. akárcsak a madarak. nyilván. Vagyis az alkotásai is természetesek. mesterséges. Manuel körülnézett a konyhában.Akkor az is természetes. Vannak olyan biológusok. minden. . akik emberközpontú természetfelfogásunk miatt megkülönböztetjük a természetest a mesterségestől. A gének fönntartására beprogramozott számítógépek.De hát ez nem lehetséges! . hogy minden. amit az ember készít. természetesek vagy mesterségesek? . .E szerint a meghatározás szerint a számítógép is élőlény. a növények vagy az állatok. . szintén természetes.válaszolta az apja.Na és Pavlov kutyája? Ő talán nem egy beprogramozott inger-válasz alapján működik? És egy hangya? Vagy egy növény? Egy szöcske? . amelyre rárepült egy veréb. amikor azt mondjuk. Mi vagyunk azok.Kétségtelenül. az természetes. Egy olyan élőlény. Figyelme végül az ablakra irányult. de ezek vagyunk mi. . Az igazság az.Ha pedig természeti lény. .Természetesek. . nem igaz? -De. hogy cz így sokkolóan hangzik. .Miért nem? . amit a természet. akárcsak a madarak 87 .Nézd meg a madarakat. amely nem szénatomokból épül föl.

mint azok a tárgyak. a szöcskék és a számítógépek egyaránt rendelkeznek intelligenciával. mint a madárfészkek.De. .Azt mondtam: nem hiszem el. amelyeket alkot.Ja.Vágott egy grimaszt.Jaj.hajtogatta. holott valójában éppolyan természetesek. akkor minden. Amivel nem rendelkeznek. . .Azt akarom ezzel mondani. hogy hol tartottak. amelyeket a madarak alkotnak. .Nem akarsz lefeküdni egy kicsit? Talán jobb. . Manuel Noronhát hirtelen elfogta egy köhögési roham. Pontosabban a madarak.fészkei. És ha az ember a természet produktuma.Azt hiszed. Tomás próbálta felidézni.Igen. éppolyan természetesek. .A madaraknak és a szöcskéknek sincs. Amikor elmúlt a roham. hogy a természetben minden természetes. Ezt el akarom magyarázni. hogy a számítógépeknek lehetnek érzelmeik és tudatuk.Köhögött. és igyekezett lecsillapítani. mint a miénk.Jobban vagy? . aggódva nézett az apjára. ugye? 88 . az a mi intelligenciánk. mert fontos. Olyan erős köhögés jött rá.Jól vagyok. Tomás próbált segíteni neki: vizet hozott. minthogy egy természetes állat alkotásai. . .. hogy a tárgyak. szintén természetes. hogy a számítógépeknek nem lehetnek érzelmeik. Csupán egy nyelvi hagyomány miatt gondoljuk úgy. de.De nincs intelligenciájuk.Hagyd csak. mintha a tüdeje ki akarna szakadni. igen . hogy úgy tűnt.Ezt nem hiszem.Hol is tartottunk? . amit alkot. .kiáltott föl Manuel. . biztos lehetsz benne. . .. . Ebből az következik. hogy száz év múlva nem lesz ugyanolyan vagy még magasabb intelligenciájuk. És ha elérik a mi intelligenciafokunkat. és tudatos lényekké válnak. és újra fölvette a gondolatmenet fonalát. nem érdekes.ellenkezett az idős matematikus. hogy a számítógépek. . hogy érzéseik és érzelmeik is lesznek. jól vagyok . jól vagyok . . miközben visszatért a normális légzése. De például a számítógépek esetében semmi nem garantálja. mesterségesek.

Igen. elképzelhetőnek tartja. ha megkérdezed egy kutya gazdáját. . . mint egy giliszta.Az.Az intelligencia az összetett gondolkodás képessége. . . lehetséges. No mármost. mi különbözteti meg az ember intelligenciáját u giliszta intelligenciájától? A komplexitás. A földi halandók számára sokkoló az az elképzelés. aki ezzel a problémával foglalkozik.És ezért úgy véled. Vagyis az érzelmek és a tudat olyan mechanizmusok. akik nem foglalk o z n a k részletesen ezzel a kérdéssel.Tudod. de intelligensebbek. csakhogy az emberi agy összehasonlíthatatlanul összetettebb. szerintem. mi az agy? .. Vagyis az intelligencia a magas komplexitás egy formája.Én ezt nem tudom elhinni. szintén érzelmes és tudatos lényekké válnak? . .Rákoppintott u halántékára. Például a kutyák sokkal kevésbé intelligensek az embernél. gondolkodás nélkül azt fogja válaszolni.De te tényleg azt gondolod. mint a gilisztáé. No mármost. . hogy ha a számítógépek elérik ezt a komplexitást. 89 .Nem olyan intelligensek. A kutyának vannak érzelmei. Ugyanazoknak az elveknek engedelmeskedik. .Se te nem tudod elhinni. amelyek egy bizonyos fokú intelligencia eredményeként jönnek létre. ami itt van a koponyánkban. és van tudata. mint az ember. mint például egy giliszta. Intelligensebbek.Tudod.Pontosan. A tudósok többsége azonban. hogy egy szimulált elme tudatossá váljon. A mi agyunk sokkal összetettebb. hogy nyugodtan lélegezzen. Se érzelmeik. és mindkettőben vannak szinapszisok. mint a giliszta agya. . . hogy egy számítógép magától gondolkodjon? . . hogy kedvencének vannak-e érzelmei és tudata. hogy létrejöjjön a tudat. ie tudatuk. se az emberek többsége.Efelől semmi kétségem. hogy igen. mi az intelligencia? Hm? . És nem is kell elérni az emberi intelligencia szintjét ahhoz. . Mellesleg a számítógépek már most is intelligensek.Akkor nagyon tévedsz.Fölemelte az ujját. az érzelmek és a tudat egy bizonyos fokú intelligencia eredményei. mégis.Mély levegőt vett.Hogyne. . hogy a gépeknek is lehet tudatuk.

de egyébként pontosan ugyanolyan. mind megoldhatóak. mert a számítógép gondolkodik. Egy másik szabály egy másik inger küldését eredményezné.Tudod. hogy nem. mint amilyenen mi. Gondold el.. az univerzum pedig matematikai egyenletek szerint van felépítve. mert a számítógép intelligenciája a miénk szintjén van.. csipek helyett pedig agyvelő.Majd mindjárt meglátod . az nem azért van.Miben? 90 . egy bonyolult matematikai probléma miatt.Nos..Tényleg lehetséges ez? . amit most mondok: én mindig hazudok. Tomás kétkedő arccal nézett rá.ígérte az apja. ahogy a számítógépeknél. hogy Isten egy matematikus. Például. hanem mert az emberi intellektusnak korlátai vannak. mint amilyen az ember? . mindig is szentül hittük. hallgasd meg. hogy a tudósok hosszú ideig úgy vélték. matematikusok. bármilyen bonyolultnak tűnjenek is. tény. . mi. A számítógép egyik atyja. Az idegsejtek küldenek egy elektromos ingert a kar felé egy bizonyos paranccsal.. . . . Amiben óriási hiányosságai vannak. hogy a számítógépeknek lehet-e tudatuk vagy nem. . az önreferenciális paradoxonok kérdésével. Vezetékek helyett neuronok vannak benne. mire akarsz kilyukadni. ahogy bármelyik emberrel.Köhögött. szoros összefüggésben áll egy matematikai problémával. .És lehet olyan intelligenssé alakítani. Ezzel azt akarom mondani.Az agy egy szerves massza. A működése determinisztikus.Nem tudom.. egy előre meghatározott elektromos áramlási szabály szerint. ami pontosan úgy működik. Ha egy egyenletet nem sikerül megoldani. Pont úgy. a számítógépek már legyőzik az embert a számolás gyorsaságában. ahogy egy elektromos áramkör. Észreveszel ebben valami furcsát? .A kérdés. az azért lesz. . hogy ha majd egyszer pontosan úgy tudunk beszélgetni egy számítógéppel. mint amilyen most. az angol Alan Turing kijelentette. mert megoldhatatlan. hogy ha sikerül a számítógép agyát sokkal komplexebbé alakítanunk. az a kreativitás. olyan szinten működhetne.Elméletileg nincs semmi akadálya. Ezek az egyenletek pedig.

Pofonegyszerű.Tessék. hogy bármilyen szofisztikáltak legyenek is a számítógépek.. Ezt az illúziót azonban 1931-ben szertefoszlatta egy Kurt Gödel nevű matematikus. amit mondtam. Gödel tételei azt sugallják. amellyel be lehetne bizonyítani a matematika koherensségét. hogy Gödel bebizonyította.Ebben a mondatban. de fontos. A nemteljességi tételeket a XX. De a számítógép 91 ..Mit próbáljak meg? Elmagyarázni a nemteljességi tételeket? . . állítást a matematika nyelvén is megfogalmazták. . A matematikusok rengeteg időt töltöttek azzal. amelyek sokkolták a matematikusokat. . akkor ezúttal igaz at mondtam. hogy mi is áll ezekben a tételekben. Bár az emberi gondolkodás nem olyan koherens. hogy ez a probléma pusztán szemantikai jellegű.Egy pillanatra elgondolkodott. . Vannak olyan állítások. Az apja elnézően mosolygott rá. de nem bizonyíthatóak a rendszeren belül. . mindig lesznek korlátaik. Ez a fölfedezés mélyreható következményekkel járt.Sokáig azt hitték. amelyek igazak. mégis megérti. Mély levegőt vett. és az emberi nyelv korlátainak eredménye. mint a matematika. vagyis nem hazudok mindig. . rávilágított ugyanis a matematika korlátaira. Ha igaz. hogy megoldható. és ezáltal fölhívta a figyelmet az univerzum felépítésének addig ismeretlen kifinomultságára. abban a meggyőződésben.. hogy mindig hazudok. az ellentmondás akkor is megmaradt.Próbáld meg. . itt van.A lényeg az. hogy nem létezik olyan általános módszer. . .mondta. hogy megpróbálják megoldani ezt a problémát. Tomás fölkacagott. mintha össze akarná szedni a bátorságát.De mi köze van ennek a számítógépekhez? . aki két tételt fogalmazott meg nemteljességi tételek néven. hogy sok rendszeren belüli állítás igaz. .Igen. De amikor ezt ar. . akkor eleve ellentmondást hord magában. Ha ez a mondat igaz. és ingatta a fejét.Egy kicsit bonyolult elmagyarázni.Elégedetten fölhúzogatta a szemöldökét. század legfontosabb intellektuális teljesítményei közt tartják számon.Ez egy nagy igazság.Nem könnyű . Én mindig hazudok. hogy.

mint az emberek. érted? Aki a rendszeren kívül van. Elégedett arcot vágott.. csupán a képzelet szüleménye.Tény. mint az emberre.Aha. hogy igaz. . ha mi is rendkívül bonyolult számítógépek vagyunk.mondta az öreg matematikus. mint rendkívül bonyolult számítógépek. hogy a számítógép is meg tudja velünk tenni ugyanezt. a struktúránk bonyolultságának az eredménye.Akkor.A lélek. De az is igaz. és megszűnünk létezni. hogy egy számítógép olyan intelligens legyen. most már értem . a memóriánk és az intelligenciánk csipjei is eltűnnek. .. édes fiam. . Tomás felsóhajtott. amit érzünk.Nem feltétlenül . . A tétel csak annak nem bebizonyítható. Tanulság: lehetséges. Vagyis a számítógépek soha nem lesznek olyanok.Vagyis igazat adsz nekem.Szerintem nem. nekünk sem lehet. mint az ember.Ez azt bizonyítja. hogy nem vagyunk mások. .kiáltott föl Tomás. csodálatos illúzió. de a számítógép nem tudja bebizonyítani. aki a rendszeren belül dolgozik. Ez éppúgy érvényes a számítógépre. amiről mi tudjuk. A tudatunk. mindaz. . Szerinted lehet a számítógépeknek lelkük? . amit az az égő vágy szült. . hogy igaz.egy ilyen feloldhatatlan ellentmondás előtt leblokkol. az érzelmeink. és hátradőlt a székén. vagy még intelligensebb.Nagyot sóhajtott. hogy valóban meg tudunk fogalmazni a számítógépnek olyan tételt. az be tudja bizonyítani a tételt. . hogy megmeneküljünk az elkerülhetetlen haláltól. . Amikor meghalunk.És mindez mit bizonyít? .

csak kissé tartok tőle. . 93 .Folyton viccelődök anyámmal. .Szálúm.Nagyszerűen . hogy ezen a radikális hagyományokkal rendelkező földön miképpen szokás egymást köszönteni. De ezt leszámítva minden rendben volt. professzor . óriási volt a különbség a zöld fátylas nő és a között az elegáns iráni nő között. Hogy van? A portugál várt. A frissen érkezett Utaa. amikor Ariana megérintette a karját. amikor jött egy-egy légörvény. amiért fél a repüléstől.Khosh amadin! .Félni nem félek. hogy rá ütöttem. egészen elveszettnek érezte magát. . Ariana. akivel egy hete Kairóban együt ebédelt. Mindig kevés csomaggal utazom. miközben a fekete és színes csadorok tömegében az ismerős arcot kereste. . . hogy megjelenjen Tomás.Majdnem elájultam néhányszor. .Nincs több poggyásza? . amit ti vállán vitt.Jól utazott? . Nem volt könnyű fölismerni a muzulmán viseletben.A meleg szemű Ariana Pakravan a régi Mehrabad Nemzetközi Repülőtér kijáratánál várta. mert nem tudta.Helló. A szemeit forgatta.Fél a repüléstől? . vetett egy pillantást a zsákra. Az iráni nő megnézte a férfit. de az az igazság.mondta Tomás.Grimaszolt. . nem jön-e mögötte a hordár a többi bőrönddel. Ariana nevetett. és a tekintetével kereste. .Nincs.köszöntötte az érzéki hang. Az iráni nő megoldotta a problémát: kezet nyújtott felé. Csak akkor nyugodott meg.

. Tomás kíváncsian nézett rá. A taxik akkor is megállnak fölvenni új utasokat. és arcának tökéletes vonásai elkápráztatták Tomást. hogy elforduljon és kinézzen az ablakon. Tomás csak a hotel szót tudta kivenni. 94 . Elhelyezkedtek a taxi hátsó ülésén. hogy nem tudja levenni a szemét erről a szép arcról. .Ez iráni szokás. -Ó.Lotfan. amit azok az utasok fizettek volna.Azt mondtam.Akkor jó. tejfehér bőrével.Taxival megyünk? . amely a repülőtér kijáratánál állt. milyen gyönyörű ez a nő.Igen. érzéki ajkaival.. akiket miattunk elveszít. az út szélén. Tomás látta.Darbast mikhajin? . egzotikus arcával. . . és Ariana előrehajolt a sofőrhöz. akik autót vezetnek.Nincs autója? .A legjobb. ha már ülnek bennük. .Csak kettőnknek? Ezt nem értem. . Indulhatunk.válaszolta a nő.felelte Ariana. És mit felelt neki? . -Balé..A Simorgh .Professzor. akkor ki kell Szemünk a különbözetet. még mindig nyájas hangon. Kényszerítette magát.Mit akar? . vagyis azt az összeget is. csak kettőnknek akarjuk a taxit. A nő elvezette egy gépkocsisorhoz. .. . egy ócska. öreg Paykanban. man o bebarin be hotel Simorgh. .Aha. Már nem emlékezett rá.Milyen hotel? . Iránban vagyunk . A taxis hátrafordult.Bale .Azt kérdezte.mondta a nő. mert félt. karamellszínű szemével. Ha csak ketten akarunk utazni a taxiban. hogy csak kettőnknek akarjuk-e a taxit. hogy a narancssárga színű autók szedték öszsze az utasokat. hogy igen. . .Itt nem nézik jó szemmel az olyan nőket. Ariana levette a fátylát.

Több mint ötezer méter magas. .Teherán az első látásra sokkoló volt. fehér tömeg vonta magára.Sarkcsillag? Az iráni nő vidáman elmosolyodott. Amikor már úgy tűnt. pedig jó magasak és elég közel vannak. . és mocskos köd lebegett fölötte. akik hozzá vannak szokva a közel-keleti városok kaotikus közlekedéséhez.érdeklődött Ariana. Az iráni nő nevetett. hogy elkerülhetetlen az ütközés. . ami nagyot fékezett és eszeveszettül dudált.Mindennapos? . .A várostól északra terül el. Néha alig lehet látni a hegyeket. és mindig hó borítja.Vigyázzon! Egy fehér autó jobbról egyenesen a taxi felé száguldott.A legmagasabb csúcs a Demavend-hegyen van. rendetlen. .Ó. Tomás kérdő tekintetét a szürke köd fölé magasodó ragyogó.Igen.Ez a szmog miatt van. és amerre a szem ellátott az egész város egy betondzsungelnek tűnt. a taxis hirtelen balra rántotta a kormányt. . és ha megpillantjuk hófödte csúcsait. tudjuk. A portugál megkönnyebbülten felsóhajtott. mi így hívjuk az Elburz-hegységet. . az biztos.. csúnya. aztán visszament a sávjába.Huh! Épphogy megúsztuk. Szörnyű a légszennyezettség a városban. szürke.Elég rosszul látszik. jobbra. mint Kairóban. Itt valóban gyorsan vezetnek.Igen. és mindig. . még azok is.. s majdnem belerohant egy kamionba.Hát. hogy minden külföldi pánikba esik. Ha eltévedünk. mint valami szürkésbarna kísértet.Nézte a távoli hegyláncot. De tény.. egy tizedmásodperccel elkerülve a karambolt. hogy arra van észak. . amikor megérkezik ide.Mi történt? . amikor. . Hosszabb. még nyáron is. .Ez a teheráni sarkcsillag . -Rámutatott. . magasak. . az ott. .magyarázta Ariana. Az utcák zsúfolásig voltak autókkal. rá se rántson! Ez itt mindennapos. és az ide 95 . csak megkeressük a házak fölött. ..

látogatók naponta többször halálra rémülnek. De ritkán történik baj, az utolsó pillanatban mindig minden helyreáll, majd meglátja. - Gondolja? - kérdezte Tomás, erős kétkedéssel a hangjában. - Nem, nem gondolom. Tudom. - Legyintett a kezével. - Lazuljon el, nyugalom. De a férfi képtelen volt ellazulni, és az út hátralévő részében még nyugtalanabb volt, és még jobban odafigyelt erre a pokoli közlekedésre. Egy idő után észrevette, hogy senki nem indexel, se balra, se jobbra, amikor kanyarodik, nem használják a visszapillantó tükröt, mielőtt irányt váltanak, és alig van, aki bekapcsolja a biztonsági övét. A lehető legnagyobb sebességgel közlekednek, a dudálás és fékcsikorgás pedig állandó és természetes zaj. A legmeghökkentőbb jelenet az autópályán játszódott le, a Fazl-ol-Lahnurin, amikor egy autó hirtelen tiltott irányba kanyarodott, és a szembejövő sávban több száz métert haladt a forgalommal szemben, végül pedig ráfordult egy szamárútra. De ahogy Ariana megígérte, épen és egészségesen érkeztek meg a szállodához. A Simorgh egy ötcsillagos luxushotel, előkelő recepcióval. A nő segített neki a bejelentkezésnél, majd a lift előtt elbúcsúzott tőle. - Pihenjen egy kicsit - tanácsolta. - Délután hatkor magáért jövök, és elviszem vacsorázni. A szoba tetszetősen volt berendezve. Miután Tomás ledobta a földre a hátizsákját, odament az ablakhoz, és megcsodálta Teheránt. A várost a csúf betonépületek mellett a karcsú minaretek uralták, amelyek a színtelen házak fölé magasodtak. A háttérben, mint valami alvó óriás, az oltalmazó Elburz-hegység magasodott. Tomás leült az ágyra, és áttanulmányozta a Simorgh áriapján a szálloda luxusszolgáltatásait: a legfontosabb a hidromasszázsfürdő, az edzőterem és a medence volt, amelyet felváltva használhattak a férfiak és a nők. Lehajolt, és kinyitotta a minibár ajtaját. Különböző ásványvizek és üdítőitalok sorakoztak benne, még Coca-Cola is, de Tomás leginkább egy Delster márkájú dobozos sörnek örült meg. Habozás nélkül fölnyitotta, és megitta. - Basszus! - Majdnem kihányta a löttyöt. Semmi söríze nem volt, inkább a ciderre emlékeztetett. És persze nem volt benne alkohol.

96

Megcsörrent a telefon. - Hello! - szólt bele Tomás. - Hello! - hangzott a vonal másik végéről egy férfi hang. - Tomás Noronha professzor? -Yes? - Nagy örömére szolgál, hogy itt van, Iránban? - Tessék? - Nagy örömére szolgál, hogy itt van, Iránban? - Ah - értette meg Tomás. - Ööö... sokat fogok vásárolni. - Very well - felelte a hang, elégedetten nyugtázva a választ. - Találkozunk holnap? - Ha tudok, igen. - Jó szőnyegeim vannak a maga számára. - Igen, igen. - Jó áron. - Rendben. - Várni fogom. Kattanás. Tomás hosszú másodpercekig úgy maradt, a teleformai a kezében, és próbált visszaemlékezni a beszélgetésre, fölidézni minden szót és hanghordozást. A vonal másik végén a férfi erős helyi akcentussal beszélte az angolt, kétségtelen volt tehát, hogy iráni. Logikus, tűnődött a történész, és közben bólogatott. Logikus. Logikus, hogy a CIA teheráni emberének iráninak kell lennie. Amikor kinyílt a lift ajtaja és Tomás kilépett a hotel halijába, Ariana már ott várta, egy kanapén ülve, előtte egy csésze gyógyfüves tea az asztalon. Az iráni nő most egy másik hidzsábot viselt, bő nadrággal, a fejét színes kendő, testét pedig selyemköpeny fedte. - Mehetünk? Ezúttal egy sofőr vezette autóban járták Teherán utcáit. A férfi hallgatag volt, fején szemellenzős sapkát viselt. Ariana elmagyarázta, hogy az, a széles út, ahol a szálloda található, a Valiasr, több mint húsz kilométer hosszú, és a szegény déli városrésztől a gazdag északon át egészen az Elburz lábáig tart. A Valiasr képezi azt a tengelyt, amely körül

97

felépült a modern Teherán, itt találhatók a divatos kávéházak, a luxuséttermek és a diplomáciai épületek. Jó időbe telt, míg átkeltek a városon, és elérték a hegység lábát. Az autó megmászta a sziklás hegyoldalt, és egy festői kertbe ért, amelyet ! magas fák vettek körbe. Mögötte az Elburz meredek fala emelkedett, alant a teheráni házak, mint valami hangyaboly, jobbra pedig a nap már az alkony narancsszínében pompázott. Leparkoltak a kertben, és Ariana elvezette Tomást egy hatalmas a b lakokkal ellátott, teraszokkal körülvett épülethez: egy török étterem volt. A létesítmény kiváltságos helyen állt, pazar kilátással a városra amit meg is csodáltak. Nézték, ahogy az esthomály leereszkedik a völgyre, de aztán föltámadt a hűvös szellő, és nem akartak tovább ott időzni. Amikor beléptek az étterembe, igyekeztek az ablak mellé telepedni Teherán ott hevert a lábuk előtt. Az i ráni nő egy vegetáriánus mirza' gaszemit rendelt magának, vendégének pedig brokét, egy krumpliból és zöldségekből készült ételt ajánlott. - Nem zavarja ez a kendő a fején? - kérdezte a portugál, miközben az ételre vártak. - Nem, ez csak szokás kérdése. - De egy olyan nőnek, aki Párizsban tanult és megismerte a nyugati szokásokat, nem lehet könnyű... Ariana kérdőn nézett rá. - Honnan tudja, hogy Párizsban tanultam? Tomás rémülten vette észre, hogy szörnyű hibát követett el. Eszébe jutott, hogy ezt az információt Don Snydertől kapta, és ezt természetesen nem vallhatta be. - Ööö... nem is tudom - dadogta. - Azt hiszem... azt hiszem, a követségen mondták... igen, a maguk Lisszaboni követségén. - Ah, tényleg? - csodálkozott a nő. - Sokat fecsegnek a diplomatáink. A portugál magára erőltetett egy mosolyt. - Nagyon... nagyon kedvesek. Beszéltem magáról, tudja? Ök pedig elmesélték ezt. A vendéglátó hölgy felsóhajtott.

98

- Nos, igen, Párizsban tanultam. - És miért jött ide? - Mert ott nem jól alakultak a dolgaim. Volt egy házasságom, ami Ne m működött, és amikor elváltam, nagyon magányosnak éreztem Magam. Másrészt pedig az egész családom itt van. Nehéz döntés volt, El sem tudja képzelni, mennyire. Egészen európaivá lettem lánytól való félelem és a családom hiánya végül erősebbnek bizonyult, Mért döntöttem úgy, hogy visszajövök. Ez akkoriban volt, amikor a reformerek teret nyertek, az ország liberalizálódott, és úgy tűnt, hogy javolt a nők helyzete. Mi, nők, főleg a fiatalabbak, juttattuk h Khatami elnököt, tudta? - Próbált visszaemlékezni. - Ez még, lássuk csak, ez. .. 1997-ben volt, két évvel az után, hogy visszatértem. Kezdetb e n jól mentek a dolgok. Először lehetett hallani a nők jogairól, és még olyanok is akadtak, akik bekerültek a Madzsliszba. A Madzsmicsodába? A Madzsliszba, a parlamentünkbe. Aha. Tényleg bekerültek a nők a parlamentbe? Igen, és volt még más is, tudja? Hála a reformereknek, az egyedülnők kiharcolták maguknak a jogot, hogy külföldön tanulhassanak, a lányok házasságkötésének korhatárát pedig kilencről tiz re emelték. így hát ekkor kezdtem el Iszfahánban, a szülőföldemen dolgozni. - Elfintorította az arcát. - Aztán a 2004-es választásokon a konzervatívok visszavették az irányítást a Madzsliszban, és... nem tudom, majd most meglátjuk, hogy ez hova vezet. Addigra átkerültem Iszfahánból ide, Teheránba, a Tudományos Minisztériumba. És mivel foglalkozott Iszfahánban? Egy erőműnél dolgoztam. Milyen erőműnél? Kísérleti dolog. Nem érdekes. És mikor került ide, Teheránba? Tavaly. Gondolom, a férje nem örült az áthelyezésnek, igaz? Nem mentem újra férjhez. Akkor az udvarlója. álló

99

- Nincs udvarlóm. - Fölhúzta a szemöldökét. - De hát mi ez? Tesztel? Ki akarja deríteni, hogy el lehet-e csábítani? A portugál fölkacagott. - Nem, dehogy. - Aztán elgondolkodott. - Vagyis... talán igen. - Professzor, Iránban vagyunk. Vannak bizonyos viselkedési formák, amik... amik. - Ne hívjon professzornak, öregít. Hívjon inkább Tomásnak. - Nem lehet. Meg kell őriznem a látszatot. Igazság szerint profeszszor agának kellene szólítanom. - Az meg mi? - Professzor úr. - Hát akkor hívjon Tomásnak, amikor kettesben vagyunk, és hívjon professzor agának, amikor van valaki a közelünkben. Megegyeztünk? Ariana a fejét rázta. - Nem lehet. Meg kell adnom a tiszteletet. A történész széttárta a karját, annak jeléül, hogy föladta. - Ahogy akarja - mondta. - De áruljon el nekem valamit. Hogy lehetséges az, hogy egy ilyen nő, mint maga, egy ilyen szép, nyugatias, elvált nő egyedül él, és az irániak ezt hagyják? - Hát, én csak itt élek egyedül, Teheránban. Iszfahánban a családomnál laktam. Tudja, itt az a szokás, hogy az egész család együtt él. Testvérek, nagyszülők, unokák, mindenki egy fedél alatt. A gyerekek is, amikor megházasodnak, még egy ideig a szüleikkel élnek. - Ühüm - morogta Tomás. - De nem válaszolt a kérdésemre. Mit szólnak a honfitársai az életmódjához? Az iráni nő mélyet sóhajtott. - Nem nézik túl jó szemmel. - Elgondolkodó arccal folytatta. Tudja, itt a nőknek nem sok joguk van. Az iszlám forradalom idején, 1979-ben nagyon megváltoztak a dolgok. Kötelező lett a hidzsáb, és megtiltották a nőknek, hogy olyan férfival jelenjenek meg nyilvánosan, aki nem a családjukból való, vagy hogy a férjük vagy az apjuk engedélye nélkül utazzanak. Azt a nőt, aki házasságtörést követett el, megkövezték, még abban az esetben is, ha megerőszakolták, de még a hidzsáb helytelen használatáért is vesszőzés járt. - Akkor nem lehetett itt könnyű élni!

100

- Képzelheti. Én abban az időben már Párizsban voltam, de nővéreim unokanővéreim tájékoztattak az új időkről. És higgye el, hogy nem nem volna vissza 1995-ben, ha úgy láttam volna, hogy a dolgok így. maradnak. Akkoriban nőtt meg a reformerek népszerűsége, a nyitás jelátuzottak, és. .. végül is úgy döntöttem, hogy megkockáztatom. - Maga muzulmán? - Persze. - és nem gondolja, hogy az iszlám durván bánik a nőkkel? Ariana zavarba jött. - Mohamed próféta azt mondta, hogy a férfiaknak és a nőknek kükülönböző jogaik és kötelességeik vannak. - Fölemelte az ujját. - Nézze, Ő nem azt mondta, hogy az egyiknek több joga van, mint a másiknak, hanem csak azt, hogy mások a jogaik. Az ilyen problémák mögött az áll hogy a próféta szavait félreértelmezték. - Úgy véli, hogy nincs, hogy kilencévesen, tizenhárom vagy tizennyolc évesen mehetnek-e férjhez és hogy van-e viszonyuk valakivel a házasságon kívül? Ügy gondolja, hogy érdeklik ezek a dolgok? - Persze, hogy nem. De annak semmi jelentősége nincs, hogy én Hogy gondolom, nemde? Ez a társadalom úgy működik, ahogy működik. és nincs semmi, ami rábírhatná, hogy változtasson ezen. - De hát a társadalom működik így vagy az iszlám? - Nem tudom, de azt hiszem, hogy a társadalom - mondta Ariana tűnődve. - Az iszlám a vendégszeretettel, a nagylelkűséggel, az idősek Iránti tisztelettel, a család és a közösség fontosságával egyenlő. A nő itt kizárólag feleség és anya, meghatározott a szerepe, és kész. - Megvonta a vállát. - De aki ennél valami többet akar... hát, az lehet, hogy nem jár sikerrel, igaz? Kihallgattak. Megbánta, hogy visszajött? Ariana vállat vont. Szeretem a szülőföldemet. Itt van a családom. Az emberek fantasztikusak, észrevette már? Külföldön azt hiszik, hogy itt mindenki ffnatikus, szidjuk a nyugatot és kalasnyikowal lövöldözünk, pedig ez nincs így. - Elmosolyodott. - Még Coca-Colát is iszunk.

101

- A z t észrevettem. De nnir megint nem válaszolt a kérdésemre. - Melyik kérdésére? - Hogy megbánta-e, hogy visszatért Iránba? Ariana mélyet sóhajtott, kissé nyugtalanította a kérdés. - N e m t u d o m - m o n d t a végül. - Keresek valamit. - Mit keres? - N e m t u d o m . Ha majd megtalálom, tudni fogom. - Valakit keres? - Talán. - Ismét vállat v o n t . - N e m t u d o m , n e m t u d o m . Azt hiszem... valami értelmet keresek. - Valami értelmet? - Igen, értelmet. Valamit, ami értelmet ad az életemnek. Kicsit elveszettnek érzem m a g a m , aki eltévedt valahol félúton Párizs és Iszfahán között, valahol a senkiföldjén, egy ismeretlen országban, ami se n e m francia, se n e m iráni, se n e m európai, se n e m ázsiai, ugyanakkor mindez együttvéve. Az igazság az, hogy még n e m találtam meg a helyem. A barna bőrű, kissé mongol beütésű török felszolgáló megjelent a tálcával. Letette a mirza gaszemit Ariana elé, a brokét pedig Tomás elé, valamint két pohár ab portugált, vagyis narancslevet, amit mindketten a vendég hazájának tiszteletére ittak meg - elvégre n e m sok olyan ország van, amelynek a neve a perzsa nyelvben összekapcsolódik egy gyümölcsével. Addigra az ablakból kitekintve valóságos fénytenger úszott a sötétségben: Teherán éjszakai fényei. A város egészen a láthatárig ragyogott, mint valami óriási karácsonyfa. - Tomás - suttogta Ariana a narancslevet szürcsölgetve. - Szeretek magával beszélgetni. A portugál elmosolyodott. - Köszönöm, Ariana. Köszönöm, hogy Tomásnak nevezett.

VII

Az ormótlan betontömb olyan volt, akár egy szörnyeteg, amely elrejtőzött Teherán egyik rejtett mellékutcájában egy akáccal sűrűn benőtt, magas fal mögé. A fal tetején szögesdrót futott végig. A sofőr leeresztette az ablakot, és perzsa nyelven beszélt az őrrel. A fegyveres férfi benézett a jármű hátsó ülésére, egy darabig ide-oda járatta a tekintetét Ariana és Tomás között, aztán visszament az odújába. Fölemelkedett a sorompó, és az autó beállt a bokrok mellé. - Itt dolgozik? - kérdezte Tomás, a szürke épületet szemlélve. - Igen - felelte az iráni nő. - Ez a Tudományos, Kutatási és Technológiai Minisztérium. Az első dolguk az volt, hogy regisztráltatták a látogatót, és kiállíttattak neki egy belépőkártyát, amellyel egy hónapig bejárhat a minisztériumba. Ez elég sokáig tartott: Tomásnak egy sor űrlapot kellett kitöltenie a titkárságon. A hivatalnokok egyfolytában mosolyogtak, és olyan kedvesek és udvariasak voltak, hogy az m á r - m á r abszurd volt. Amikor végre megkapta a kártyáját, fölvezették a második emeletre. Itt bemutatták a különleges projektek részlege igazgatójának, egy sötét szemű és hegyes, ősz szakállú alacsony, sovány embernek. - Ez itt aga Mozaffar Dzsalili - mondta Ariana. - Együtt dolgozik velem ezen a projekten. - Szobh bekhejr - üdvözölte az iráni mosolyogva. - Jó napot kívánok - viszonozta az üdvözlést Tomás. - Maga vezeti a projektet? A férfi legyintett. - Hivatalosan igen. - Gyors pillantást vetett Arianára. - De gyakorlatilag Pakravan asszony irányítja a munkát. Neki van meg hozzá a kü-

103

lönleges képesítése, én csak a logisztikai hátteret adom. A miniszter úr nagy tudományos jelentőséget tulajdonít ennek a projektnek, tudja? Ezért úgy döntött, hogy azonnal el kell kezdeni a munkálatokat. A portugál rájuk pillantott. - Nagyszerű. Akkor lássunk is hozzá, igaz? - Máris el akarja kezdeni? - kérdezte Ariana. - N e m akar előbb meginni egy teát? - Nem, nem - felelte, a kezeit dörzsölve. - A szállodában ettem. Itt az ideje, hogy munkához lássunk. Alig várom, hogy megpillantsam azt a dokumentumot. - Nagyszerű - mondta a nő. - Lássunk hozzá. Mindhárman fölmentek a harmadik emeletre, és beléptek egy tágas terembe, amelynek a közepén egy hosszú asztal állt hat székkel. A falakat végig dossziékkal telepakolt polcok borították, és csak két cserepes növény színesítette a helyiséget. Tomás és Dzsalili az asztalhoz ültek, az iráni bonyolult szónoklatba kezdett, miközben Ariana távozott. A portugál a szeme sarkából látta, hogy a szomszéd szobába ment. Néhány perc múlva egy dobozzal a kezében tért vissza, amit az asztalra helyezett. - Itt van - mondta. Tomás jól megnézte a dobozt. Egy eléggé elnyűtt, erős kartondoboz volt, vörös madzaggal átkötve és lepecsételve. - Megnézhetem? - Természetesen - válaszolta a nő, miközben a kötelet bogozta. Kinyitotta a dobozt, és elővett belőle egy néhány oldalas megsárgult kéziratot, amelyet letett Tomás elé. - Itt van. A történész érezte a régi papír jellegzetes illatát. Az első oldalon, egy kockás lapon, amelynek a fénymásolatát már látta Kairóban, az írógéppel írt cím állt, és egy vers.

104

Alatta egy ákombákom, amely n e m volt más, mint Albert Einstein odafirkantott neve. - Hm - mormogta a történész. - Milyen vers ez? Ariana vállat vont. - Nem tudom. - Nem nézett utána? - De. Fölkerestük a Teheráni Egyetem Bölcsészkarát, és több angol szakos professzort megkérdeztünk, olyanokat is, akiknek a költészet a szakterületük, de senki nem ismerte föl a verset. - Különös. Lapozgatta a dokumentumot, és átfutotta a fekete tintával írt sorokat, amelyeket itt-ott egyenletek szakítottak meg. Oldalról oldalra mindenhol ugyanazok az ákombákom betűk és egyenletek. Huszonkét, a jobb felső sarokban megszámozott oldalból állt az egész. Miután szép lassan, csöndben végiglapozta, visszarendezte, és ránézett Arianára. - Ennyi az egész? - Igen. - És hol van az a rész, amit meg kell fejteni? - Az utolsó lapon. A portugál elővette a kézirat utolsó lapját, és kíváncsian megnézte. Ugyanazok a német nyelvű irka-firkák voltak rajta, de rejtélyes szavakkal végződött.

- Nem t u d o m elolvasni ezt a kézírást - mondta Tomás. - Mi van ide írva? - Nos, a mi kézíráselemzésünk szerint !ya és ovqo. - Aha - bólogatott. - Igen, nekem is úgy tűnik... - Fölötte pedig az áll, hogy see sign. - De ez angolul van. - Ez nem kétséges. A történész megdöbbent. - De hát miből gondolják, hogy portugál nyelvű titkosírásról van szó? - A kézírásból. Ez nem Einsteiné. Nézze csak meg. Ariana rámutatott az ujjával a német nyelvű sorokra, majd az angol nyelvűre, hogy összehasonlítsa őket. - Valóban - bólintott Tomás. - Úgy látszik, másvalaki írta. De nem látok arra utaló jelet, hogy az illető portugál lenne. - Pedig portugál. - H o n n a n tudja? - Einstein egy portugál fizikussal dolgozott ezen a dokumentumon, aki az Institute for Advanced Studynál volt gyakornok. Már összehasonlítottuk ezt az írást a gyakornok kézírásával, és az eredmény pozitív lett. Ezt a rejtjelezett mondatot kétségtelenül a portugál írta. Tomás az iráni nőre meredt. Nyilvánvaló volt, hogy Augusto Siza professzorról van szó, de vajon Ariana mennyit hajlandó elárulni neki az eltűnt tudósról? - Akkor miért n e m keresik föl ezt a portugált? - kérdezte a történész, és úgy tett, mintha semmit nem t u d n a a történtekről. - Ha abban az időben fiatal volt, akkor bizonyára még most is él. Ariana zavarában elpirult. - Ez a portugál most... most... nem elérhető. Aha, gondolta Tomás. Titkolsz valamit. - Hogyhogy nem elérhető? Dzsalili Ariana segítségére sietett. A kis iráni türelmetlenül legyintett. - Nem érdekes, professzor. A lényeg az, hogy nem tudjuk elérni ezt a honfitársát, és meg kell tudnunk, mit jelent ez a szöveg. - Hirtelen a papírra pillantott. - Mit gondol, meg tudja fejteni ezt a zűrzavart?

106

Tomás újra a rejtvényre tekintett, és elgondolkodott. - Szükségem lesz a teljes német nyelvű szöveg fordítására - közölte végül. - Az egész kézirat fordítására? - Igen, az egészre. - Az nem lehet - mondta Dzsalili. - Pardon? - Nem adhatom oda magának a német szöveg fordítását. Erről szó sem lehet. - Miért? - Mert szigorúan bizalmas! - kiáltotta az iráni, és visszatette a kéziratot a dobozba. - Csak azért mutattuk meg magának, hogy legyen valami kapcsolata az eredeti dokumentummal. Leírom magának egy papírra a rejtvényt, és ennek alapján kell elvégeznie a munkáját. - De hát miért? - Mert ez a d o k u m e n t u m szigorúan bizalmas, m o n d t a m már. - De hát hogy fejtsem meg a rejtvényt, ha nem ismerem az előtte lévő szöveget? Nagyon is lehetséges, hogy a német szövegben rejlik a megfejtés kulcsa. - Sajnálom, de ez parancs - közölte Dzsalili hajthatatlanul. Megnézte az utolsó oldalt, és átmásolta a rejtvényt egy üres A4-es lapra. Mostantól ezzel a lappal fog dolgozni. - N e m t u d o m , hogy ilyen feltételek mellett el t u d o m - e végezni a munkát. - El tudja. - Kissé fölhúzta a szemöldökét. - Mellesleg nincs is más választása. A miniszter úr parancsára csak akkor hagyhatja el Iránt, ha befejezte a megfejtést. - Tessék? - Sajnálom, de ez a parancs. Az Iszlám Köztársaság jól megfizeti magát azért, hogy megfejtse ezt a részletet, és betekintést kapott egy rendkívül értékes bizalmas dokumentumba. Nyilván megérti, hogy a bizalmasságnak ára van. Ha úgy hagyja el Iránt, hogy nem fejezte be a munkáját, abból nemzetbiztonsági probléma támad, hiszen a kérdéses részletet megfejthetik külföldön, mi pedig, akiknél az eredeti dokum e n t u m van, továbbra sem fogjuk érteni ezt a kulcsfontosságú részt.

107

- Dzsalili szigorúan összehúzott arca kissé fölengedett, elmosolyodott, és igyekezett kedves lenni, hogy enyhítse a hirtelen keletkezett feszültséget. - Ettől függetlenül, nem látok okot arra, hogy ne teljesítse sikeresen a feladatát. Nekünk meglesz a teljes szöveg, maga pedig gazdagabban térhet haza. A portugál Arianára nézett. A nő a kezével jelezte, hogy tehetetlen, neki nincs beleszólása az ügybe. Tomás megértette, hogy nincs választása, Dzsalili felé fordult, és sorsába beletörődve nagyot sóhajtott. - Rendben - mondta. - De ha már dolgozom, jobb lenne, ha a teljes munkát elvégezném, nem? Az iráni habozott, nem értette a megjegyzést. - Mire akar kilyukadni? Tomás r á m u t a t o t t a kéziratra, amely m á r ismét a kartondobozban volt. - Az első oldalra gondolok. Esetleg azt is lemásolná nekem, kérem? - Másoljam le az első oldalt? - Igen. Nincs benne semmi borzalmas titok, ugye? - Nincs, csak a kézirat címe, a vers és Einstein aláírása. - Akkor másolja le nekem. - De miért? - Hát a vers miatt, természetesen. - De hát mi van azzal a verssel? - Az a vers, drága uram, egy másik rejtvény. A délelőtt hátralévő részét azzal töltötte, hogy próbálta megfejteni a két rejtvényt, de nem járt sikerrel. Tomás mindig abból indult ki, hogy a második egy portugál nyelvű üzenetet rejt, és úgy képzelte, hogy a see sign utalás, ami megelőzi a zagyva részt, nyomra vezetheti, de n e m jött rá, hogyan. A vers pedig úgy tűnt, hogy angol nyelvű üzenetet tartalmaz, de erőfeszítései itt is az érthetetlenség kemény akadályába ütköztek. Ebédidőben Tomás és Ariana egy közeli étterembe ment, hogy elfogyasszanak egy darált húsból készült maksus kebabot.

108

- Bocsánatot kérek azért, ahogy aga Dzsalili beszélt magával mondta a nő, miután a felszolgáló kihozta az ételt. - Az irániak rendszerint nagyon udvariasak, de ez az ügy rendkívül érzékeny. Einstein kézirata rendkívüli prioritást és bizalmasságot élvez, ezért nem kockáza t h a t u n k . A maga iráni tartózkodása a m u n k á j a elvégzésének ideje .itt nemzetbiztonsági kérdést jelent. - Nem b á n o m , ha itt kell m a r a d n o m egy darabig - válaszolta Tomás, miközben egy falat kebabot rágott. - Már ha maga mindig mellettem lesz, persze. Ariana lesütötte a szemét, és finoman elmosolyodott. - Remélem, ez csak azt jelenti, hogy szüksége van a tudományos közreműködésemre. - Ó, igen - felelte a portugál komoly arccal. - Csak ennyit várok magától. - Ártatlan arcot vágott. - Kizárólag tudományos közreműködést, semmi többet. Az iráni nő közelebb hajolt hozzá. - Miért van az, hogy nem hiszek magának? - Halvány fogalmam sincs - felelte Tomás nevetve. - Ugye jól fog viselkedni? - Jól, jól. - Kérem, Tomás - könyörgött. - Ne felejtse el, hogy nem nyugaton . agyunk? Ez egy különleges ország, ahol az emberek bizonyos dolgokat nem engedhetnek meg maguknak. Nem fog kellemetlen helyzetbe nozni, ugye? A portugál szófogadó arckifejezést vett föl. - Rendben, megértettem - mondta. - Nem teszek semmi olyat, ami kellemetlen helyzetbe hozhatja, nyugodjon meg. - Akkor jó. Tomás ránézett a kezében maradt kis kebabra. Beszélgetésük témája pompás ürügy volt arra, amit most tenni készült. - Ebéd után sétálok egyet - jelentette ki. - Ó, igen? És mit akar, hova kísérjem? - Nem, maga nem jön velem. Ha mindig együtt vagyunk, az magára nézve kellemetlen megjegyzéseket szülhet. Elvégre, ahogy maga mondta, ez egy különleges ország, nemde?

109

- Igen, igaza van - ismerte be Ariana. - Akkor keresek magának egy kísérőt. - Nincs szükségem kísérőre. - Már hogy ne lenne. Különben hogy igazodna el a... - Nincs szükségem kísérőre - ismételte Tomás, nyomatékosabban. - Hát... szóval... itt van ez a biztonsági kérdés, tudja? A maga biztonsága a mi felelősségünk, szükségünk van rá, hogy valaki elkísérje, aki vigyáz magára. - Micsoda baromság! Tudok én vigyázni magamra. Ariana zavartan ránézett. - Nézze, én akkor is szerzek magának egy kísérőt. - Nem akarom, már megmondtam. A nő egy pillanatra elhallgatott, mintha gondolkodna. Aztán lehajtotta a fejét, és odahajolt a vendégéhez. - N e m hagyhatom magára, érti? - suttogta. - Ha maga egyedül megy valahova, és én nem szólok senkinek, megbüntethetnek. - A hangja csábítóan könyörgőre váltott. - H a d d szerezzek magának egy kísérőt, kérem. Ha aztán lerázza, az már az ő baja, nekem semmi közöm hozzá, n e m igaz? - Tágra nyitotta a szemét, hogy megértésre leljen. - Beleegyezik? Tomás rámeredt egy pillanatig, végül bólintott. - Rendben - mondta. - Hívja azt a gorillát. A gorilla egy alacsony, ám vállas, gyér szakállú, sűrű, fekete szemöldökű férfi volt, sötét öltözetben, akárcsak egy testőr. - Szálam - üdvözölte a kísérő, amikor Ariana bemutatta neki. Haletun chetor e? - Azt kérdezi, minden rendben van-e. - Igen, m o n d j a meg neki, hogy minden rendben. - Khubatn - mondta a nő a kísérőnek. A férfi a mellkasára bökött. - Esmam Rahim e - mondta, és közben le sem vette Tomásról a szemét. - Rahim. Tomás megértette.

110

- Rahim? - Most rajta volt a sor, hogy a mellkasára bökjön. - Én Tomás vagyok. Tomás. - Ah, Tomás - felelte a férfi mosolyogva. - Az ashenayton kosbaktam. A történész mosolyt erőltetett az arcára, és a szeme sarkából Arianára sandított. - Ez jól kezdődik - sziszegte a fogai között. - Úgy érzem magam, mint Tarzan, amikor Jane-nel beszélget. - Grimaszolt. - Me Tomás, you Rahim. Ariana elnevette magát. - Nagyszerűen megértik egymást, majd meglátja. - De csak ha beleegyezik, hogy maga legyen a Jane-em. Az iráni nő körülnézett, hogy senki nem hallotta-e meg őket. - Na, ne kezdje megint - kérte, zavartan. - Mit akar, hova kísérje? - A bazárba. Kedvem támadt sétálni és vásárolgatni. Rahim megkapta az utasításokat, és a két férfi beült egy fekete Toyotába, amit a minisztérium bocsátott a portugál rendelkezésére, a délutáni sétájához. A jármű belevetette magát a kaotikus teheráni forgalomba, és a város déli része felé vette az irányt. Ahogy haladtak, tovább romlott a városkép: még zsúfoltabb, még rendezetlenebb, még elhanyagoltabb volt minden, mint ennek a tizennégymilliós nagyvárosnak a nagyobb részén. A sofőr egyfolytában perzsául fecsegett, Tomás pedig szórakozottan bólogatott, miközben nem értett semmit és nem is akart érteni semmit. Tekintete elmerült az utcák és a házak zavaros és mocskos rengetegében, gondolatban pedig már azt tervezgette, hogyan fog megszabadulni beszédes védelmezőjétől. Egyszer csak elértek egy fasorhoz, Rahim r á m u t a t o t t pár kereskedőre, és m o n d o t t valamit perzsául, amiben benne volt az is, hogy bazarisz. Erre a szóra Tomás fölriadt, mintha a fülébe csörgött volna az ébresztőóra, kétségbeesetten kutatott valami fogódzó után, és észrevett egy táblát, amelyen az állt, hogy Khordad út. Emlékezett rá, hogy látta a térképen, amikor előző éjjel alaposan áttanulmányozta, úgyhogy habozás nélkül cselekedett. Hirtelen mozdulattal kinyitotta az autó ajtaját, és kiugrott az úttest közepére, óriási fékcsikorgást és dudálást idézve elő.

- Bye-bye! - kiáltotta, és menekülés közben integetett az elképedt Rahimnak, aki tovább szorongatta a kormányt, leesett állal, miközben tehetetlenül nézte, ahogy a rábízott férfi elpárolog. Amikor a meglepetés okozta pillanatnyi bénultságából magához tért, leállította az autót a Khordad kellős közepén, és ő is az autók közé vetette magát, folyamatosan perzsául kiáltozva. De védence addigra elvegyült a tömegben, és eltűnt a szűk utcák labirintusában, amely a teheráni nagy bazár elejét jelezte.

VIII

Egy szűk utcácskákból, sikátorokból és a legkülönbözőbb típusú üzletekből álló labirintus képezte Irán fővárosának kereskedelmi központját. A bazár valóságos város volt a városban, az utcácskák néhol kisebb-nagyobb terekbe torkollottak, az üzletek sorát helyenként megszakította egy-egy mecset, bank, panzió, sőt még egy tűzoltókaszárnya is. Az utcák szövevényét áttetsző tető borította, védelmező árnyékot vetve a piacra. Sűrű embertömeg tolongott a labirintusban, de a zsúfoltság ellenére mindenki nyugodtan, lassan nézelődött, vásárolgatott, mint akik tudják, hogyan kell élvezni az életet. Kellemes frissesség járta át a sikátorokat, minden zugban más és más jellegzetes illattal. Egy fűszerboltokkal teli utcácskában, ahol a színes, illatos áru ki volt téve a szabadba, Tomás a zsebébe nyúlt, és elővett egy papírfecnit, amelyre ráfirkantott egy nevet. - Szálam - mondta egy kereskedőnek. - Zamjad Sirazi? - Sirazi? - Bale. A férfi elkezdett perzsa nyelven magyarázni, és a portugál igyekezett a gesztikulációjából megérteni, hogy merre menjen tovább, és valahol az emberrengetegen túl, forduljon balra. Megköszönte az útbaigazítást, és továbbment a fűszerárusok utcáján, amíg el nem érte a keresztutcát, ahol balra fordult. Beért hát a rézáruk utcájába, ahol ismét segítséget kért, és pontosították az útmutatást. Végül elérte a szőnyegesek utcáját. Amikor ismét Z a m j a d Sirazi után érdeklődött, egy kereskedő lendületes taglejtésekkel és sok perzsa magyarázattal közölte vele, hogy az üzlet körülbelül tíz méterre van. Tett néhány lépést, és körülnézett. Az utca minden üzlete, így a keresett üzlet is perzsaszőnyegekkel volt beborítva, és a bejárat mellett to-

113

Nemrég ebédeltem.Miközben iszik.Z a m j a d Sirazi? . és száraz. és hangosan tüsszentett. Az egész teret betöltötték a perzsaszőnyegek. Tomás belépett az üzletbe. .Maga Zamjad Sirazi? A férfi könnyedén meghajolt. átható szag terjengett. . a legkülönbözőbb motívumokkal. beleértve a klasszikus mianfarsh. . méltóságos uram. hogy megcsodálja pompás szőnyegeimet. Kiválóak! Kiválóak! . . szép madárés virágdíszítéssel. mint aki értékes kincset rejteget a padló alatt. főleg krizantémot. Valami csiklandozta Tomás orrát.Tágra nyitotta a szemeit.Ó! Ha nemrég ebédelt. térjen be Sirazi boltjába! . talán naftalin. . amelyek kerteket vagy virágcsokrokat ábrázoltak. . kérem! Csodálatos teánk van. .. .Jobbra mutatott.Köszönöm. hogy senki sem követte. Hogyha perzsaszőnyeg az álma. a levegőben szállt a por. még a falakat és a plafont is beborították. nem kérek. .Nézze csak. .. aki nagy léptekkel és tárt karokkal közeledett felé. majd meglátja. körbejárhat.Elégedet- 114 . .Vannak ott kurd sajadehek is.Ó. olyan arccal. rózsát és lótuszt.Szolgálatára.Odahajolt a vevőhöz.Kövér kezével végigsimította a legközelebbieket.És ha szereti a nagy Sáhnáme költeményt. de a legtöbb a geometrikus és az arabeszk mintájúakból volt. ezek itt gyönyörű gul-i-bulbul szőnyegek. . arcán barátságos mosollyal.Köszönöm. kellegi és kenareh fajtákat. .Khosh amadin! Khosh amadin! .üdvözölte egy jól táplált férfi. annál jobb! A tea kiváló hatással van az emésztésre! Nagyszerű! Széles mozdulatot tett a karjaival. egyenesen Bidzsarból. . Elfogad egy teát? . illetve azokból a kidolgozottabbakból. . mintha át akarná ölelni az egész boltot.vábbi feltekert szőnyegek sorakoztak.Isten hozta szerény üzletemben. Mindenféle színű és típusú szőnyeg volt itt.szakította félbe Tomás. A sötét helyiség belsejében halvány sárga lámpák világítottak. nem kérek. Komból. Rendkívül exkluzív darabok. Miután megbizonyosodott róla. akkor biztosan elámul majd a.

A gyors szóváltás után a kereskedő letette a kagylót. . hogy jöjjek ide. Tomás ülve maradt a díványon. kérem .mutatkozott be. és kissé riadtan nézett vendégére. hogy ellenőrizze. Hirtelen meghallotta. . Kissé megnyugodva becsukta az üzlet ajtaját. . ahogy Sirazi léptei eltávolodnak. . A beszélgetés csupán néhány másodpercig tartott. Ez volt a válasz jelszó. amint bekukkant a kis szoba ajtaján. a kezét nyújtva.mondta. és Tomás hallotta. hogy Iránban vagyok.ten mosolygott. milyen hatást tesznek rá a szavai. és lopva intett vendégének. Fölmentek egy csigalépcsőn. keresztbe tett lábbal. aztán kinézett az utcára. és várt. majd onnan egy szűkös raktárba jutottak. amelyiken idejöttek. . A kövér férfi megfordult. Az eladó mosolya egy csapásra eltűnt.Máris jönnek . hogy Iránban vagyok . majd megpillantotta Sirazi pufók arcát.Sokat fog vásárolni? Tomás elmosolyodott. és rövid szüneteket tart.Tessék? .Nagy örömömre szolgál. majd rövid csend után egy régimódi telefonkészülék tárcsázásának hangjára lett figyelmes. 115 . ahogy ismét közelednek a léptei. mert tetszett neki az üzletét reklámozó egyszerű versike. és ugyanazon az útvonalon ment vissza a boltba.Itt várjon. ahogy a házigazda a távolban valakivel perzsa nyelven beszél.Miben segíthetek? Tomás figyelmesen fürkészte a kereskedő arcát. mit m o n d a másik. .Nagy örömömre szolgál. Beléptek egy sötét helyiségbe.mondta a kereskedő.mondta.Tomásnak hívnak .Azt m o n d ták. hogy lássa. Hallotta. Tomás leült egy díványra. Zamjad Sirazi nyugtalan arccal. és várakozott. hogy kövesse. tiszta-e a levegő. hogy meghallgassa. sietve üdvözölte. . . amely zsúfolásig tömve volt szőnyegekkel. és a kereskedő betessékelte Tomást egy kis szobába.

Kezet fogtak.Azt nem t u d o m . én vagyok. fekete bajusszal. Feltehetőleg a dok u m e n t u m minden sora az ő kézírása. Bagheri elővett a zsebéből egy jegyzettömböt. kivéve egy rejtjelezett üzenetet a végén.Ü h m . Az első oldal kivételével.Nagyszerű. A nevem Golbahar Bagheri. a borítója gépelve van. . kiugró szemöldökcsonttal.Az iráni olyan volt.Igen. nagyszerű . tömött. Az irániak úgy vélik.Eredeti? Tomás megvonta a vállát. Újabb jegyzetek. . .Megbizonyosodott róla. és az első oldal irkafirkája Einstein aláírásának tűnik. már a bazár előtt leráztam a kísérőmet. hogy az írásszakértői vizsgálatok is ezt támasztották alá. azt hiszem. a lapjai már megsárgultak.Nem. persze. izmos karját nyújtva felé. .Elmondták. . a többi pedig kézzel írott. . . Az biztos. Ma reggel.Igen.Igen. .Még valamit odafirkantott a füzetébe. és bőszen jegyzetelni kezdett. Energikusan lépett be a szobába.Úgy tűnt. .kérdezte. hogy nem követte senki? . Langley arra kért. a tenyerét dörzsölve. mint akinek nincs vesztegetni való ideje. hol őrizték ennyi ideig a kéziratot? .Örvendek. És az irániak azt mondták. . .Nagyon örvendek. . testes.Az egészet kézzel írták. .És ott állt rajta Einstein aláírása? . . szőrös. .Igen. hogy még ma küldjek nekik beszámolót. . dús. mint egy ökölvívó: magas. fekete szőrzettel. látszott. hogy réginek látszik. láttam. hogy ezt a titkos üzenetet Siza professzor írta. Mik a hírek? Látta a dokumentumot? .mondta az óriás. hogy siet.Noronha professzor? . hm? . ami kilátszott nyitott gallérjából. Én vagyok a teheráni kapcsolattartója.

Nézze. . kidugva nyelve hegyét. nem engedik. alatta pedig az ákombákom.Nem volt benne semmi arra utaló részlet.. Másrészt pedig az az igazság.Nemzetbiztonság? . és rámeredt. a nyelvtudásom nem teszi lehetővé. aztán egy vers jön. hogy újra megnézzem a d o k u m e n t u m o t . amilyeneket az egyetemi matematikaórákon látni.Nem tudom. ami Einstein aláírásának tűnik. mi van odaírva. abból a fajtából. hogy meg sem engedték. fekete tintával. hogy nukleáris szerkezetről szól? . hogy elvégezze a munkáját? 117 . hogy nemzetbiztonsági okokból nem nézhetem meg újra.hümmögött ismét Bagheri. Az első oldalon a címe van.Igen. de azt mondták. . Van egy kopott szöveg sok furcsa egyenlettel.Ha m a j d visszamegy. Ráadásul kézzel írták. Újabb jegyzetelés. ezt mondták. hogy megértsem.Ü h m .Egyetlenegyszer sem. hogy legyen némi fogalmam arról. sem az értelmét nem tudták kideríteni az irániak.És a többi? . .Csaknem az egész németül van.A maradék huszonvalahány oldalt németül írták. Az iráni folytatta a heves jegyzetelést. Bagheri abbahagyta az irogatást. . le tudná ellenőrizni legalább ezt az információt? . tudja. Csak egyszer mutatták meg.Akkor hogy akarják. hogy miről szól a kézirat. miközben írt. és nehéz elolvasni. . A nemzetbiztonságra hivatkoztak.És mi áll a szövegben? . .Nem.És a tartalma? . Bagheri mozdulatlanul meredt beszélgetőtársára. . . még azt sem voltak hajlandóak elárulni. amelynek sem az eredetét. hogy alaposabban megnézzem. hogy miről van szó.Egyszer sem? . Bár valamicskét beszélek németül. Die Gottesformel.

Ennyi? . és megmutatta a sorokat. inkább ne. Tomás elővett a zsebéből egy négyrét hajtott papírlapot. .Mi ez? . amelyeket Dzsalili fekete tollal másolt át Einstein eredetijéről.Nos. . . akkor én továbbítom mindezt Langley felé. hogy újra rákérdezzek? . És megkaptam az első oldalon található verset is. és nem voltak hajlandóak kifejteni. Csak annyit említettek.Ott most hajnal van. Ez egy kézzel írott szakasz az utolsó oldalon.Rápillantott az órájára. .Az első rész a vers. elég kínos nekik ez a téma. és tekintetét rászegezte a látogatóra.Nem. Az iráni elvette a papírt.. és átmásolta róla a szöveget a jegyzetblokkjába. Ha nem akarnak róla beszélni. . Mutassa. Ezzel kell dolgoznom. hogyne.Ennyi.Lemásolták magának a rejtjelezett részt? .Itt van. hogy nem elérhető. Úgy tűnt. Csak reggel fogják elolvasni a beszá- 118 .És Siza professzor? Mondtak róla valamit? .Fogalmam sincs. akkor nem is fognak. . a második a titkos üzenet. Kihajtotta. igaz? .Semmit. Akarja. . .Hogyne.Igen. eltette a tömböt.Ez meg mit jelent? . A hatalmas iráni befejezte az irogatást.Lemásolták nekem a rejtjelezett részt egy papírlapra.Én is így vélem. Akarja látni? . . Ez fölösleges gyanút keltene.

és még ki is kell elemezniük. hogy Babak taxijára vár.Miféle négyzetrácsos napot? . jó sokáig bámulhatom a négyzetrácsos napot. . ugye? Délután háromkor? . Ha elkapják.mólót. . mi történik azután? -Nem. Bagheri fölkacagott. Nagyon figyeljen.Ha elkapják. . . . és ezzel jelezte. Tomás keserűen elmosolyodott. hogy vége van a megbeszélésnek.Ja. . vége.A titkosrendőrségre. H o l n a p délután h á r o m k o r odamegy a hotelben a londinerhez. A CIA iráni embere a homlokának szegezte a mutatóujját.Mire? . addigra itt már éjszaka lesz.A következőt fogjuk tenni.Durr! Golyót kap a fejébe.Sóhajtott. és azt m o n d j a neki. Értette? Babak taxijára. .Megrázta a fejét.Fölállt.Babak. Most Tomás jegyzetelt. mint egy kanári! És tudja. amíg mindent be nem vall! Úgy fog énekelni. Feltehetőleg csak holnap délelőtt kapom meg a választ a további utasításokkal. . .Igen. És legyen óvatos. . addig kínozzák.

hogy megfejtse. Ariana odament az asztalához.Az ajtó felé intett a fejével. a minisztériumba. forgatta a fejét. A szép iráni nő kinyújtotta a nyakát. . amely tele volt ételekkel. .ismerte be a nő.Köszönöm. nem. igen. . fölösleges odamennünk.mondta Tomás. .Igaza van .De hát nem is engednek a kézirathoz . miközben kihúzott egy széket. nem? .Ah. . . Tomás.Dolgozunk. hogy belefutok a gorillájába. és közben mosolygott. . . . . és leült a beszélgetőtársával szemben.Hát.Ahhoz. .Kér valamit? . ha odamennék. .Különben is. . amikor Tomás beleharapott a pirítósába..Az étterem közepén álló nagy asztal felé intett. amelyre rámásolták a rejtvényeket. Rahim.Hova? . gondolom.. .Mit tett vele? Tomás hangosan fölkacagott. Már ettem.Helló.És mit csinálunk ott? Az iráni nő zavartnak tűnt. karcsú alakja éppen abban a pillanatban bukkant föl a Hotel Simorgh éttermében.IX Ariana Pakravan magas.Kíváncsian közelebb hajolt hozzá az asztal fölött.Ha úgyis csak azt a lapot tanulmányozhatom. 120 . Ariana. és szemével végigpásztázta az éttermet. valóban nem kell bemennie a minisztériumba. megkockáztatnám. .Mehetünk? .Jó reggelt. míg tekintete meg nem akadt az integető történészen a terem végében.

. . Pontosabban: nagyon dühös volt magára. Az én némettudásom elég gyengécske.Kiegyenesedett.Tulajdonképpen hol akar dolgozni? Hol máshol? Itt. . a bár mellett? . hogy tilos. Szüksége lesz rám. telefonálok a minisztériumba. .A nő felállt az asztaltól. Gondolom. uram.kiáltotta.Már hogy ne lenne! Kell egy múzsa. és körülnézett az étteremben. . Csak azt ne m o n d j a . hogy n e m megyünk föl a szobájába.Igen. nem? Ariana fölhúzta a bal szemöldökét. és gyanakodva nézett rá. Nézőpont kérdése . Ha meggondoljuk. a szállodában.felelte óvatosan. . Akkor jó .De akkor is jobb. és megmondom. ennyi. út k ö z e p é n .gúnyolódott.Amíg befejezi a reggelijét. a főnök pedig rá. hogy inkább itt dolgozna.Akkor szükségem lesz magára.. de tisztázzuk. .Odahajolt a férfihoz. egyáltalán nem örült. ha itt maradunk a szállodában. ugye? .Nagyon vicces . .S e m m i t . Tudomásom szerint nem az.Szüksége lesz rám.Rendben. vagy nem? . -Hát. értette? . . aki megihlet. Mért szökött meg tőle? Egyedül akartam sétálni a bazárban.Mi lenne. ha itt dolgoznánk. és a fejét ingatta.Jól van. hanyagul az említett hely felé intve. ugye? Tomás széles mosolyra húzta a száját. .Rendkívül szellemes.Na.De komolyra fordítva a szót: hol fogunk dolgozni? .Beszél németül. . . a díványokon.O t t h a g y t a m az.És miért nem? A nő arcán erőltetett mosoly jelent meg. 121 .mondta Tomás. itt sokkal kényelmesebb.kérdezte a történész. . a szállodában! . . m o n d j a már meg.. Ariana a szemeit forgatta. hát persze.Kényelmesnek látszanak. . és kell a segítség.

. nem igaz? . Ha például megállapodunk abban.. .Rámutatott a betűkre. Tomás üres A4-es lapokat tett az asztalra. . hogy a titkos üzeneteket is ezen a nyelven írták.Lássuk. A szeszes italok hiánya és a reggeli fény inkább kávézó jelleget kölcsönzött a helynek. . hogy titkosírással van dolgunk.Első ránézésre is egyértelmű.Őszintén szólva. . ezért nem zárhatjuk ki. hogy felvázolhassák a különböző hipotéziseket. hogy magát mos . egy dolog egészen nyilvánvaló. és figyelmesen elolvasta a rejtvényeket.folytatta a történész.mondta végül.Akkor szólok. Mi a különbség? A kódok szavakat vagy mondatokat helyettesítenek. A rejtjelek viszont betűket. Ez egy rejtjel. hogy szükség van a német nyelvre a rejtvények megfejtéséhez? Tomás megvonta a vállát. és leültek egy széles díványra. és igyekezett erőt gyűjteni az előtte álló kemény szellemi munkához -. Mindketten gyógyfüves teát rendeltek. egymás mellé. nem tudom. . mi az. A bárnak nem volt bár hangulata. Elővette a zsebéből az összehajtott papírt.Kedves kislány. I lalvány fogalmam sincs . hogy elinduljon. miközben megfordult.De hát tényleg azt gondolja. Nézzük a második rejtvényt . hogy csaknem az egész szöveg németül íródott. hogy én is itt maradok magával dolgozni.Ariana felé fordította a lapot.kezdte Tomás. . Nézze meg ezt. rájön-e. A nő megnézte a rejtvényeket. Látja? Ez nem kód. No . De tény.mondta Ariana.Rendben .

Miről szól Einstein kézirata? Nem m o n d h a t o m meg.„Terra if fin. Az Ariana nevet a Róka kóddal helyettesítettük.A fejét ingatta. . Jobb. Van valami a kéziratban. Megfigyelte? Milyen érzelmet közvetít? Ariana gondosan elolvasta a négy sort. . . az azt jelenti. Olyan.Ezek szerint előbb az első rejtvényre akar koncentrálni? . egy kicsit.Gondolja. Mit jelent a Terra? . ha későbbre hagyjuk. A d o k u m e n t u m szigorúan bizalmas. Jól megnézte az első sort? Nem értem. .Igen.Igen. hogy nem m o n d h a t o m meg.Nem tudom. a téma meghatározó lehet a vers értelmezésében. a portugál nyelvben is használják. . . Persze. hogy a második egy rejtjelezett üzenet. hogy felcseréljük egymással az a-kat és az i-ket..Figyelje meg a vers hangulatát. hogy megérthessem a verset? 123 . Földet jelent. Irigyeljen. hogy ez egy kód? . ha azt írom. -De nem érti.Nehéz lesz megfejteni. Katasztrofista? Igen. rémisztő. amely komoly lenyegetést jelent a Földre nézve? Mondtam már. hogy Iraini. egyértelmű. hogy t u d n o m kell ahhoz.. A fin pedig franciául véget jelent. . Christ nite" .Ha ránézünk ezekre a rejtvényekre.Ha viszont abban állapodunk meg egymás közt. . .olvasta fennhangon. . a világ végére.Értem. Ez a rejtjel. . . akkor az egy kód. Az első Apokalipszisre utalna. fenyegető.Ránézett az iráni nőre. de terrors tight. ami valami nagy katasztrófára utal.Ez egy latin szó.Megvakarta az állát.tantól Rókának nevezzük. sötét. . hogy Ariana. akkor.Igen. Érti? . Sabbath fore. A vers talán könnyebb lesz. hogy katasztrofista. a Föld elpusztítására. a bolygónkat.

Ha nem ismerem. . Bármiről szóljon is ez Az isteni formula. .Arianára nézett. olyan erőkkel. amelyet Isten megáldott a Teremtés hat napja után. és magyarázza el neki a problémát. Ha ő meggyőződik róla.Letette a csészét. Ezért a zsidók számára kötelező pihenőnap.. nyugtalanító. ha ezt a figyelmeztetést ráírja a kéziratára. az komolyan gátol a vers megfejtésében. . . hogy megmutassák nekem a dokumentum tartalmát. 124 . hogy fontos. hogy valóban szükséges elmondani a kézirat tartalmát. de egy részét biztosan. . eljön a Messiás. . Sabbath napján lehűlnek a pokol tüzei. hogy a harmadik-negyedik sorban ismét visszatér a valláshoz. Christ nite". . és itt a Sabbathra utal.Visszafordult a vershez. . az biztos. hogy továbbítom a kérést a feletteseimnek.Most nézze meg a második sort.A negyedik sor megerősíti a miszticizmusra mint a szorongató félelemnek. . Megint ez a katasztrofista. Legfeljebb annyit tehetek. sötét hang. mintha az üdvösséget keresné Istenben. Az egész egy kicsit. nevezetesen a miniszternek." Szorongató félelem. és ha m i n d e n zsidó képes teljes egészében tiszteletben tartani ezt a napot. az biztos.Nem kétséges. amit felfedezett vagy feltalált.Lecsúsztatta a tekintetét az utolsó sorra. ." Krisztus éjszakája.Talán nem az egész üzenetet. de belőlem akkor sem fog kiszedni semmit. .De értem. Olyannyira. ezt a sort is az Einstein-kézirat ismeretében lehetne értelmezni. hogy a természet elemi erőivel áll kapcsolatban. . hátborzongató. akkor jó. és jónak látta. hogy nagyon nagy hatással volt Einsteinre. .Bármiről szóljon is az a kézirat. Akárcsak az elsőt. Látja? „Sabbath fore. A nite a night szó helytelen formája. akkor beszéljen vele.Újabb hátborzongató utalás. „Christ nite.Gondolja. a világvégével fenyegető pokol tüzeinek a legyőzésére való utalást. „De terrors tight. . Ezért m o n d o m . hogy ez a sötét hang képezi az üzenetet? Tomás a kezébe vette gőzölgő teáscsészéjét.Rendben. Einstein zsidó volt. kedvesem. Tomás beletörődően sóhajtott. és belekortyolt. .Einstein nyilvánvalóan megrémült attól.A Sabbath az a nap.. amelyek meghaladnak minket..Tűnődve összeszorította az ajkait.

„Ha a Föld a végéhez ér. a minisztériumban. Az igaz ..De gondolja.A nite rímel a tightra. Az a benyomásom. a kriptoanalitikusi tapasztalat beszél belőlem. . ha ugyanúgy rímel. ami bel valamiféle hatodik érzék.Ez az angol nyelvezet kissé különös. Újra a költeményre nézett.Igen. I'trra if fin". miért írt helyet te mégis nite-ot? Talán hogy művészibb legyen? A történész grimaszolt: mérlegelte ezt a lehetőséget. nem? Márpedig. Ha úgy tetszik. de a konkrét értelem elillan.Mondtam már. először is igyekszik rímet találni. hogy titokzatos jelleget adjon a versnek? Nem tudom megmagyarázni. Neki azt kellett írnia. Na lássuk csak. egy benyomás. rögtön feltűnt a sorok furcsa szerkezete.. hogy meg fogom kérdezni a minisztert . valami nem stimmel. egy. . hogy nincsenek kétségeim. .. De a night ugyanígy rímelne. miért.értett egyet Tomás.egyezett bele.." De mi a csudát jelenthet ez? Hát. ott. feltűnik a Sabbath. Ez egy megérzés.Ügy gondolom. . amikor tegnap figyelmesen elolvastam a verset. próbáljuk meg elmondani a sorok szó szerinti értelmét.Lehet. De nem. 125 . ez egy.ismételte az iráni nő. hogy . Az általános értelem ott van. De ami engem illet. Észrevette? A mutatóujját ráhelyezte a papírra írt versre.Egy megérzés? . De az biztos. . Talán . hogy van itt még valami. t u d o m is én. .Megnézte az első sort. . Lehet.És miért m o n d Terrát az Earth helyett? Miért használ latin szót? És miért áll fin az end helyett? Azt is írhatta volna. nekem továbbra is rendkívül furcsa. hogy Earth if end. hogy az egész csak a stilisztikai hatás kedvéért van. . a rémület összeszorít. Miért? -Nem azért. . nem gondolja? Ha szó szerint olvassuk. egy megérzés. igen.Miért m o n d j a ezt? . Krisztus éjszakája. hogy más üzenet is rejtőzhet ebben a versben? Tomás hevesen bólogatott. Tudja.N e m t u d o m ..

és ez automatikusan leleplezné valódi szándékait. Tomás hamar rájött. Természetesen volt egy másik jelöltje is: maga Dávid Ben Gurion. Talán az otthonában? Talán a princetoni intézetben. amelynek segítségével megfejthette a vers jelentését. . hogy legyenek olyanok. Elvégre Einstein Izrael akkori miniszterelnökének ígérte meg a könynyen elkészíthető atombomba formuláját. hogy Ben Gurionnál van a kódkönyv. mi lehet az a kód. hogy ha az üzenetet kódolta. A Hezbollah és Irán közötti kapcsolat fölfedése. gondolta Tomás. ami segít kibogozni a csomót. amelynek segítségével meg tudja fejteni. hogy szüksége lenne a kódkönyvre. mert valakinek szánta. a probléma megoldása olyan bonyolult. hogy vajon egy olyan ember. akik viszont értik. Különben nem kódolta volna. mi történt a fizikussal. hogy mivel kódolt üzenetről van szó. valakinek. Ez a könyv természetesen nem állt a rendelkezésére. akkor ezt abban a tudatban kellett tennie. Ezt pedig semmiképpen sem kockáztathatta meg. az izraeli Moszad bizonyosan hozzáfér ehhez a szótárhoz.Hogy van valami üzenet az üzeneten belül. ezért a kriptoanalitikus azon kezdte törni a fejét. ahol a kutatást végezte? Talán odaadta valakinek? Kétségtelen.Mi felől? Tomás mélyet sóhajtott.. hogy a kódkönyv 26 . de az utolsó pillanatban sikerült megfékeznie a nyelvét. amely egyfajta szótár. hogy valaki tájékoztatta őt. akinek a birtokában volt a kódkönyv. hanem egyáltalán le sem írja. hogy az emberek többsége ne értse. de azért is. És talán ez a hipotézis a legérdekesebb. katasztrofális következményekkel járna: az irániak azonnal rájönnének. Ha ez így van. és próbálták megfejteni. ezt nyilván azért tette. Az egész délelőttöt a vers mellett töltötték. hogy megkérdezze Arianától. feltéve. Ha Einstein versbe rejtette a titkos üzenetet. és lehetővé teszi a vers minden egyes szavának megértését. hol rejthette el. mint Einstein. Már majdnem kibuggyant a száján a kérdés. Vajon nála van a megoldás kulcsa? Vajon Einstein neki szánta az üzenetet? Tomás hirtelen ellenállhatatlan késztetést érzett. De kinek? Kinek? A körülményeket tekintve nyilvánvalóan felmerül Siza professzor neve. Biztosan azért írta le.

Ariana pedig görögdinnyével fejezte be. sziesztázom egyet . azaz csirkét rizzsel. hogy ő m á r továbbküldte Langleybe. Nincs az kávé.a nyugati világ kezébe került. Nagyon elfáradtam. . . Tomás megkóstolta a zereshk polo ba morkot. hogy a CIA mostanra már meg is fejtette a versben elrejtett üzenetet. hogy fog aludni .nevetett a nő. Ha ez így van.Azt hiszem. Az étkezést Tomás rizsfagylaltból és gyümölcsből álló desszerttel.Nem akar tovább dolgozni? . feltételezte.mondta. Falatozás közben megvitatták a vers megfejtésének lehetséges módjait. A rejtvény elemzése után a szálloda éttermébe mentek. Drága b a r á t n ő m . az is előfordulhat. nem . .jelentette ki Tomás. ami legyőzi. Mivel Tomás előző este adta át a verset a CIA teheráni emberének. Nem t u d o m . Az ebéd teljes egészében iráni ételekből állt. .Azt. fölemelt kezekkel. vagyis darált húst babbal. a szieszta régi ibériai hagyomány. miután a feketekávét is megitta.Nagyon erős a kávénk. Ariana a kávéscsészére mutatott. Ariana pedig egy ghorme szabzit evett. mint aki megadja magát.

u r a m . Tomás a londiner kezébe tett egy százriálos érmét. ránézett a sofőrre. aki olyan sovány volt.Maga Babak? . és intett egy narancssárga autónak. Bake. a sugárutak és a keresztutcák szövevényében. . m a j d elhelyezkedeti a hátsó ülésen. A fiú kiment az utcára. de Babak csak a fejét csóválta. é Igen. miközben kinyitotta neki a hátsó ajtót. Az autó elindult. A taxi elindult. a m i k o r T o m á s kilépett a liftből. hova m e n n e k . a kapushoz. és a szálloda halljába sietett.X Öl perc h í j á n h á r o m óra volt. és megkérdezte. és belevegyült a teheráni forgalom őrüli áramlásába. Az utas megpróbált beszélgetést kezdeményezni. hogy megpróbálja kideríteni.Hm? Babak? A férfi bólintott.m o n d t a a fiú. jobbra-balra kanyarogva az utcácskák. Babak taxija. diszkréten megnézte a p a p í r j á r a fölírt nevet. Tomás megállt az ajtóban. n e m figyeli-e valaki. mint egy csontváz. A tőle telhető legtermészetesebb m ó d o n nézett körül. O d a m e n t a londinert. és a szálloda bejárata elé gördült. amely jobboldalt parkolt. . és mielőtt beszállt volna. Kérem.

Úgy döntött. . hogy a Time magazin az 1951-es év emberének választotta. mindig ugyanazzal a technikával.H e l l ó . . és ilyenkor még többet nézett a tükörbe. hogy üljön be a taxiba. hogy vigye az autó. amiért lettével felbátorította a fejletlen orszá- 129 . hogy türelmesen vár. Az iráni olajkutak akkoriban az Angol-Iráni Olajtársaság kizárólagos tulajdonát képeztek . és kivillantak rossz fogai. hogy csak úgy utazgasson a városban. A taxi húsz percig kanyargott Teherán utcáin. Ezt többször megismételte. A portugál felfogta. . Odavetett néhány mondatot perzsául a sofőrnek. professzor? A CIA-ügynök volt. és Moszadek megpróbált javítani a szerződés feltételein. hiszen a CIA embere nem azért utasította. Bagheri nevetett.Nyilvánvaló volt. ahol beszállt egy nagydarab férfi.A portugál habozott. . Tudta. hogy államosítja az olajtársaságot. annyira. ha nem jegyzi meg. n e m emlékszem a nevére. és leült Tomás mellé. Néha hirtelen bekanyarodtak egy-egy keresztutcába. hátradőlt hát az ülésen. akit demokratikusan megválasztottak és kineveztek Irán miniszterelnökének. és hagyta. erre ő elhatározta. hogy nem érdemes tovább próbálkoznia. . . Aztán megállt az Amir Kabir Egyetem közelében. Az ügy óriási port kavart. is. hogy valami történni fog. miközben Babak állandóan figyelte a visszapillantó tükröt.Hogy van. .Mohamed Moszadek egy ügyvéd volt. akit előző nap ismert meg. és ugyanazon a sugárúton haladt tovább. A britek visszautasították. hogy n e m beszél angolul. A férfi elmosolyodott. majd végül elégedetten rákanyarodott az Avenida Talekanira. Az autó elindult.Elnézést.

. hogy hogyan döntse meg Moszadek hatalmát. n e m pedig 1953-ban.Bagheri ránézett az épületre. . hogy buktassa meg Moszadeket. .Megváltoztak a dolgok. köztük vallási vezetőknek.Igen. . és Churchillnek sikerült meggyőznie Eisenhowert. mint például a „Down with the USA". . .Ez az Egyesült Államok teheráni nagykövetségének régi épülete. . Mellesleg akkor még meg sem születtem.Balra mutatott. azok nem felvilágosult férfiak.Látja azt az épületet? Tomás odanézett. katonatiszteknek és lapigazgatóknak a támogatását. De a britek n e m nyugodtak bele a helyzetbe. Óriási építményt látott. ahol néhány fölfegyverzett tartalékos szolgált. akik fel-alá járkáltak a régi nagykövetség előtt. . Akik most vannak hatalmon.gokat. igaz? Ili mosolyodott.De hát a CIA döntötte meg a hatalmát. .És maga mit gondol Moszadekról? . hogy függetlenedjenek gyarmatosítóiktól. látom. ahogy annak idején Moszadek ellen. hanem egy vallási fanatikus banda. s a falakon olyan feliratok díszelegtek.kiáltotta Tomás.A fegyveres őrökre mutatott. . hogy a követség ugyanúgy összeesküszik Khomeini ajatollah ellen.Azt. mint Moszadek. magas falak mögé rejtve. . elnézést. A követség egyik bunkerében tervezte meg a CIA. Rengeteg megvesztegetés és félrevezetés árán a CIA megszerezte a sahnak és az ország más kulcsfiguráinak. . .Igen. ők az ellen ségeim. és több mint egy évig túszként fogva tartottak mintegy ötven diplomatát. hogy nagy ember volt. Nem tudom. . az iszlám forradalom idején a diákok megszállták az amerikai követséget.E miatt az epizód miatt 1979-ben.É n most dolgozom a CIA-nek. . fis a CIA ellenségei is.A k k o r . Ajax-hadműveletnek hívták. ha az ügynökség buktatta meg ezt a nagy embert? Bagheri lemondóan legyintett. Maga a CIA-nek dolgozik. Attól tartottak. .De hát hogy dolgozhat a CIA-nek.Ah! . de nem értem. . így hát 1953-ban megbuktatták Moszadeket. amely visszanyomja hazámat a középkorba. .

hogy gyanút fognak. Ez a dokumentum eg cső és könnyen elkészíthető atombomba terveit tartalmazza. anélkül hogy levette volna a szemét a forgalomról. Tudni akarják. két lehetőség van. hogy lebombázzák az épületet. amelynek maga az utazás volt a lényege. az iráni kolosszus egy darabig hallgatott. és dél felé haladt a Moffateh sugárúton. és összeráncolt szemöldökkel nézett Tomásra. Az a fickó a minisztériumban nagyon féltette. és ezt a sejtést megerősítette. mintha az autó céltalanul cirkálna Teherán utcáin és főútjain. hogy megtegye. Céltalan kirándulás volt ez. Ha túlságosan erősködöm. félek. kőzni.Utasításokat kaptam Langleyből . Nekem úgy tűnik. hiszen voltaképpen az egész csak ürügy volt arra. Miután elhagyták a követség környékét. Az egyik. hogy nincs. majd visszakanyarodtak az Enkelabra.Ez. amikor befordultak az Enkelabra. nem semmiség. Ha egy olyan rezsim. és folyton a nemzetbiztonságra hivatkozott. amely az amerikai nemzetbiztonságot érinti.hallotta-e már ezt az arab szólást. . csak most az ellenkező irányba. nincs-e mégis valami módja. ben maradjon. ahol a kéziratot őrzik. A taxi befordult a sarkon. fenyegetést jelent a nemzetközi biztonságra nézve. Vagyis a CIA most a barátom. de az ellenségem ellensége a barátom. -Ebben a helyzetben. Úgy tűnt. megkerülték a Ferdoszi teret. mint az iráni. és meredten nézte az utcákat elöntő autó falkát. . . vagy még az sem. hogy a kíváncsi tekintetektől távol tartsák magukat. amely terrorista csoportokkal áll kapcsolatban.mondta végül Bagheri. kedves professzor. bagheri levette a szemét a forgalomról.

higgye el.. Bagheri mélyet sóhajtott. . Az egyik az..Ilyen körülmények között egy teheráni épület bombázása a lehető legkisebb rossz. biztos lehet benne.Tessék? Bemenni a Tudományos Minisztériumba. hogy más iráni páncélszekrényekben léteznek másolatai. Az iráni néhány pillanatig ismét a tájat nézte a taxi ablakából. hogy az olyan hülyék. A kézirat persze megsemmisülne. hogy ha nem férkőzhet újra hozzá a kézirathoz.Az a tény.Ezért kaptam Langleyből azt az utasítást. hogy tegnap látta a kéziratot a Tudományos Minisztériumban. Olyan eszközök lesznek a kezükben. hogy egy ilyen jellegű katonai beavatkozásnak kellemetlen politikai visszhangja van. ha érti.Értem. amelyek sokkal. . de több mint valószínű. ezek után nem kis repülőcskékkel fogják megtámadni New Yorkot. De két dolog is szól ez ellen a lehetőség ellen. elhiszem. hogy ott őrzik. főleg az iszlám világban. Ilyen egyszerűen. Az iráni elhallgatott. és semmi nem tudná megakadályozni a rezsimet abban.. robbanékonyabbak.El kell lopni a kéziratot. Ez pedig az. sokkal.. . . hogy a szövegben található formula alapján elkészítse a bombát. hogy a bombázás ugyan megsemmisítené az eredeti kéziratot. De ezt az akadályt még le lehetne győzni. mint Oszama bin Laden és a többiek. . . ami Einstein dokumentumának és az olcsón és könnyen előállítható atomfegyverek formulájának a megsemmisítése lenne. mire gondolok. Ezzel azt akarom mondani. ha nem lenne egy másik. Az iráni rezsimet áldozatnak tekintenék. legyőzhetetlen akadály is. gondterheltnek tűnt. .Ezt jól látja.Elhiszem.kérdezte Tomás. . .könnyen elkészíthető nukleáris fegyvereket fejleszt ki.És mi a második lehetőség? . de a formula másolatait nem. és ellopni a kéziratot. azonnal lépjen életbe a második lehetőség. hogy a bombázás minden valószínűség szerint nem érné el végleges stratégiai célját. megerősít minket abban a sejtésben. .

maguk aztán nem viccelnek! . . de azt még nem tudom megmondani. túl meg átgondolni. . ha már megfejtettem a rejtvényeket. . . Ezért kell elmennünk érte. mutatóujját. Nem hülyék. De hogyan? Azt mondták. hallja? C 133 . Ki kell menekítenünk Iránból.Ellopni a kéziratot? De mégis hogyan? .Fölemelte . Engem az aggaszt.Ne beszéljen mellé.kiáltotta.Hát akkor m o n d j a már el: hogy oldjuk ezt meg? .A történész a kezdeti döbbenet után hangosan fölkacagott. amikor ellopjuk a kéziratot..Az életben minden veszélyes. . több mint gyanús. hogy összefügg dolgok között. és néhány nap múlva. ha az irániak észreveszik. nyilván vannak másolataik valahol. Az utcára is veszélyes kilépni. és rájönnének.Hl kell hagynia az országot. Az Egyesült Államok el akarja vinni a dokumentumot az ENSZ Biztonsági Tanácsához..De hát nem túl veszélyes ez? . Valahogy elintézzük az őrt.Nem.Ne hagyja el a szállodát. hogy is mondjam? Ez. Szándékaim szerint a lehető leghamarabb. . beugrók a szállodába. hogy csak akkor engednek el. hát. megkeressük a dokumentumot és elvesszük. és közlöm a részleteket. ha a kezükben van az eredeti kézirat. . még azon az éjszakán. hiszen mint maga is mondta.Akkor inkább miért nem készítenek róla mikrofilmet? Ha már ott állnak előtte. hogy mi lesz. hogy nincs meg a dokumentum. nem lenne jobb diszkréten elintézni? Az ellopása úgysem oldaná meg a problémát.. . Ez.. Igen. Holnap viszont már tudni fogom információ. maga nem lesz biztonságban. de ehhez előbb hitelesíteni kell. belépünk.Te jó ég. És hitelesíteni csak úgy lehet. Tomás az akció következményeit mérlegelte. hogy mikor. azt nem lehet. És mikor lesz mindez? Még nem t u d o m . nem? Egyik nap megmutatják nekem a dokumentumot. hopp! eltűnik.. . mintha csak anyámmal beszélgetnék..Ez igen egyszerű.

És mi ez az apró részlet? . amíg jelentkezem. . .. más. és arcán tétova kifejezés ült. és kivisznek Iránból? így van? Bagheri mélyet lélegzett. ..bólintott Tomás. ellopják a dokumentumot. és aztán rögtön fölvesznek engem. . ami. és várja meg. . és bent tartotta a levegőt. és ez fölkeltette a történész kíváncsiságát.Ah. folytassa a rejtvény fejtegetését. hogy behatolnak a minisztériumba.Rendben . ahogy szokta.mondta. Az iráni elhallgatott.. tériumba.Részt fog venni a rablásban. ..Maga velünk jön. van egy apró részlet... körülbelül így van.Hát.De.Igen.úgy. . igen .Akkor most hadd foglaljam össze. Az az elképzelése. . igen? .

A sötét szoba csöndje és nyugalma megértette ve le. csak egy-két pillanatig ott tartotta. akik mintha valami előadásra vártak volna. hogy ott áll néhány hosszú. Valaki meglökte Tomást. és hol lesújtja a gondolat. hogy szabadon legyen a tarkója és a nyaka. nagyon is valóságos volt. amibe az az iráni előző nap belerángatta. főleg fekete csadort viselő nőkkel. hogy ez az egész csak rémálom volt. fölült az ágyban és megdörgölte a szemét.XI A hatalmas aréna padsorai zsúfolásig megteltek emberekkel. Hirtelen nem tudta. hogy térdeljen le középen. és megmosakodott. Zihált. Ezzel az utolsó reménye is szertefoszlott. hogy lefejezze Tomást. hogy éjszaka álmatlanul forgolódott. szikrázott a szeme a haragtól. A tükörből egy karikás szemű férfi nézett rá vissza: a mély árkok tanúsították. és átizzadt pizsamája rátapad a mellkasára és a hátára. hajtsa le a fejét. tapintható. él-e vagy meghalt. akik odajöttek hozzá és körülállták.dörmögte Kitántorgott a fürdőszobába. ám az. Letolta a takarót. Érezte. de aztán rémülettel vegyes megkönnyebbüléssel vette tudomásul. A történész a szeme sarkából látta. Köztük volt Ariana is. Rahim egy mozdulattal kirántotta a kardját. fenyegető. de nem mert odamenni hozzá. hogy él. Úgy érezte magát. „Mibe keveredtem?" . ahogy a hideg verejték elönti a homlokát. hogy szörnyű bűnt készül elkövetni egy olyan országban. rövid ideig. és a helyén ott termett Rahim. Aztán az iráni nő eltűnt. Fölébredt. hogy legalább egy búcsúcsókot váltson vele. mint aki teljes sebességgel robog egy érzelmi hullámvasúton. fehér tunikát viselő ember. szomorúan nézte. mielőtt teljes erejéből lesújtott vele. ahol borzal- . és az övében egy görbe kard csillogott. két kézzel a magasba emelte. és arra kényszerítette. hogy elmenekülhet a vesztőhelyről.

hogy ne engedjék oda a szöveghez. . sajnos." A fogadalom nyomán váratlanul elfogta a bizakodás. hogy megtalál benne minden információt. mintha csak most értené meg a kérdést. „Na jó. Lehunyta a szemét. amelyek fölöslegessé teszik a kézirat elrablását. hogy olyan dolgokat fedez föl. . hogy biztosan a miniszter is belátja. gondolta a tükör előtt. és leveszi a válláról ezt a súlyos terhet. lehet.Ja. Tökéletesen értelmes az az érv. A történész alig bírta türtőztetni magát. borotválkozás közben. hogy végre rátérhessen a tárgyra. Ezekben a reményteli pillanatokban minden erejével az Arianával folytatott előző esti beszélgetésbe kapaszkodott. és narancslevet rendelt. amire nem érzi magát alkalmasnak. belépett a zuhany alá. és lehet. ígérem. kizárt dolog. . és elsuttogott egy fogadalmat. és amikor megfelelőnek találta. és mérlegelte fogadalma súlyát.Hát. ellenőrizte a víz hőmérsékletét. Tomás már elfogyasztotta a reggelijét. ahol előző nap. gondolta. majd a nő ugyanott foglalt helyet. és? A miniszter? .mas büntetések vannak.Mi van a miniszterrel? . megnyitotta a csapot.. A tudományos miniszter minden bizonnyal meg fogja érteni. hogy a kérése ésszerű..Beleegyezett? .kiáltotta. és ez olyan nyilvánvaló. hol meg hirtelen elfogja a reménykedés. Igen. . és türelmetlenül várta a nőt a bár díványán..Na. ami mintegy varázsütésre megoldja a problémát. hogy a rejtjelezett üzenet kulcsa valószínűleg a kézirat szövegében van elrejtve. És amikor elolvassa.. amire a CIA-nek szüksége van. Ariana kecses alakja a megbeszélt időpont után néhány perccel feltűnt a hallban.Hogy beleegyezett-e? . Üdvözölték egymást. hogy hátha történik valami. az év minden napján tényleg túl sok." Kinyitotta a szemét. De a jövő hónap minden napján imádkozni fogok. nem. igen! . ő pedig megszabadul egy olyan feladattól. hogy ebben az évben mindennap fogok imádkozni.Beleegyezett? Ariana olyan arcot vágott. „Ha ezt megúszom.

és hogy a kód kulcsa a szövegben található.Ezt is elmondta neki? . de hát ez akár azt is jelentheti.Nyugalom. sajnálom. a magáé. Ariana megérintette a karját.. .folytatta a portugál. a megfejtés pedig nem csupán Irán problémája. hogy nagyon sajnálja. hogy jobban megismerje a d o k u m e n t u m tartalmát.Ariana lemondóan legyin- tett.hebegte. de arra van ítélve. tud várni. nem egyezett bele . ne tegye ezt. . Én tudom. hogy a vers egy kódolt üzenet.Elmondtam. A történész mélyet sóhajtott. hogy a nemzetbiztonság mindenekfölött való. . N e m emlékszik. hogy az ügy eljutott az elnökhöz is.m o n d t a Ariana. . . hogy megfejtse azokat a titkos üzeneteket.Tomás meredten nézett rá.Nem. Az igazi probléma az.. . . mint azért. Meg fogja fejteni ezeket a rejtvényeket. mert úgy gondolta. hogy a miniszter kijelentése.E l m o n d t a m neki. szertef ügy a bazárbeli férfi által fölvetett rablási akció nélkül is. és tekintetét a csillogó márványpadlóra szegezte: elcsügg Csapdába estem .A maga problémája is. Valójában nem voltak kétségei alelől.Nem? . mint aki nem hisz a fülének. persze hogy elmondtam. A férfi arcára szomorú kifejezés ült. így hát sokkal inkább azért akarta megnézni a kéziratot. Tomás.De hát. Erre azt mondta. hogy ez valóban így van. .Úgyhogy.Rámutatott a beszélgetőpartnerére. . hogy benne találja meg a megfejtés kulcsát. de nemzetbiztonsági okokból nem férhet hozzá a dokumentumhoz.Az enyém? . hogy egyáltalán nem tudom megfejteni a verset . De nem akar róla tudomást venni.Igen. hogy addig nem hagyhatja el Iránt. hogy maga kiváló kriptoanalitikus. hogy aga Dzsalili azt m o n d t a . biztos vagyok benne.mondta levert hangon. miszerint nem engedélyezi a kézirat megtekintéséti. amíg meg nem fejti a rejtvényeket? A miniszter megerősítette. . . hogy maga úgy véli. Mellesleg úgy tűnik. . hogy meg tudja fejteni a rejtvényekben rejlő titkos üzeneteket. és ha ez késlelteti a vers megfejtését. Azt m o n d j a .

. a terrors. és elővette a zsebéből a tollát. úgyis meg fogja oldani a problémát..Emiatt nem kell elcsüggednie.mondta.Ide hallgasson . majd rögtön át is húzták őket. . hogy öngyilkosságot kövessek el . Ijedtében összerezzent. Tomás elnézést kért. . Frusztráló munka volt: különböző hipotéziseket állítottak föl és írtak le. Ariana elnevette magát.felelte szinte gépiesen. . Három órán keresztül elemezték a vers különböző kulcsszavainak sokrétű szimbolikáját. -Hm? . sőt a levegőben kellemes parfümillat terjengett. hogy egy darabig még együtt dolgozzunk. amelyekben a szükségletek elvégzésére csupán egy padlóba vájt lyuk áll az ember rendelkezésére. hogy tovább dolgozhat velem? A történész megcsodálta az iráni nő tökéletes vonásait. de semmire nem jutottak azon kívül.Maga nagyon kedves. Ellentétben az iráni mosdók többségével. ez kétségtelen. különösen a Terra. ami visszatart attól.Nos.Odahajolt hozzá .mondta Ariana.Akkor hát mire várunk? Vágjunk bele! . Ez.Ez az. amire már előző nap is rájöttek.Dolgozzunk. a Sabbath és a Christ szavakét. hogy vigasztalja. kihajtogatta és az asztalra tette.Hát gyerünk dolgozni! Tomás fogta a papírt. ez lehetőséget ad arra. . és kiment a mosdóba. . Amikor már közel volt az ebédidő.Ez az egyetlen dolog. . igaza van .. ez nem tetszik? Tomás fölriadt a töprengésből. a szálloda vécéjében vécékagyló és vizelde is volt. mert abszurdnak és alaptalannak bizonyultak.Mibe vágjunk bele? .Nem örül.. egyszer csak valaki megérintette a vállát. Amikor odaállt a vizelde elé. professzor? Bagheri volt az. Különben is. . de ez el is várható az ország egyik legjobb hoteljától.

mint hogy azzal törődjön.Na. hallgasson.. kénytelenek voltunk változtatni a terven. .Aztán a mutatóujjá . azonosítása végett. tekintve.Csak maga látta azt a kéziratot.És csak maga látta.Tomásra mutatott. mint valami csó- .Figyeljen . Ha egy olyan ország.Bagheri fölemelte a hüvelykujját. úgy tévelyegnénk a minisztérium épületében. amit csinál .így hát. hogy nem megyek. milyen őrültségbe akar helerángatni? .. főleg.Széttárta a karját. és. hogy Washingtonnak kisebb gondja is n gyobb annál. ez az ügy a Nyugat biztonságát is érinti. fejezze be. elhiheti. Mivel nem sikerült elolvasnia a kéznatot. biztos lehet benne. amelyek túlmutatnak Langleyn. . Gondolkoztam. felhúzta a sliccét és odament a mosdóhoz kezet mosni.Talán nincs rá okom? Belegondolt már. Megváltoztak a körülmények.Nagyon ideges. és a tükörből nézte Bagherit. Csak lábatlankodnék ott. melyik szobában őrzik. .m o n d t a Bagheri. kulcsfontosságú a művelet sikere szempontjából. .Mosza! . mint Irán. .. miközben arrébb ment és nekidőlt a mosdónak. . . hogy mindenki megijed. részt kell vennem. hogy mi forog kockán. . aztán amikor végzett. Tomás még néhány pillanatig a vizelde felé fordult. és úgy döntöttem. .Nagyon megijesztett! . Maga nélkül hogy boldogulnánk? Gondoljon bele.lihegte. hogy maga vagy én szívesen veszünk-e részt abban a küldetésben. hozzájut egy könnyen előállítható nukleáris legyver formulájához. szeptember 11. professzor. amire kiválasztottak minket.Én alkalmatlan vagyok az ilyesmire. Mellesleg vannak olyan új határozatok. Logikus. . után. hogy szükségünk van a segítségére a dokumentum lokalizálása. tam.mondta.

. örökre? . . . . miután elvégezte a munkáját? ..Én azt tartom valószínűbbnek. mélységesen hisznek a morális magatartásban.Maga tényleg azt hiszi. és nem találnánk semmit. Iránban. . hogy ez súlyos kockázatot jelent az iráni nukleáris projekt titkosságára nézve? Nem gondolja.Gyorsan az ajtóra pillantott. .. Úgyhogy nem zárhat .Maga. és elvileg meg fogja fejteni a titkokat. hogy itt fognak tartani. bárki tökéletesen. és valószínű.Két dolgot tehetnek magával. hogy örökre itt tartják. lehet..Nem lehet.. ha csak nincs ésszerű morális indokuk a megölésére. vagy fogva tartják egy aranyketrecben. Túlságosan fontos dolgok forognak kockán ahhoz.És maga ezt elhiszi? Gondoljon bele. hogy miután végzett a munkájával és részben a birtokába jut a titok. .Már meghozták a döntést. annak ellenére. se én nem tehetünk semmit. . hogy meggyőződjön róla. . nem igaz? Es morális indokokat mindig lehet találni.Elég . miközben igyekezett megemészteni az iráni férfi által fölvetett kérdéseket. . hogy ezek az emberek visszaengedik a hazájába. ha már nem lesz magára szükségük. tényleg. hogy maga itt tétovázzon.. A kormány fanatikus fundamentalistákból áll.. Mindent föltúrnánk. kissé megemelve a hangját.Bagheri ismét gyors pillantást vetett az ajtóra. . Másrészről viszont ne feledjük. nyugodtan visszaengedi magát a hazájába? Nem gondolja.Egyébként m o n d j o n meg nekem valamit. a kormány komoly fenyegetésnek fogja tekinteni Irán biztonságára nézve? Tomás kimeresztette a szemét. Noha könyörtelenül alkalmazzák a sariát. Nem furcsállja. az iszlám törvényt.dadogta. hogy a rezsim számára alapvető fontosságú titkokról van szó.Hát. inkább fogva tartják.. amelyeket Einstein elrejtett a nukleáris formulákba. . . . maga tényleg úgy gondolja. és se maga.. Vagy megölik. hogy.Ezt mondták.vágott a szavába Bagheri. . hogy még mindig kettesben vannak.Igen? . Maga látta Einstein kéziratát. aminek megvannak a maga előnyei is.De figyeljen. hogy a kormány.A fejét csóválta.. hogy mindent a legnagyobb titokban akar tartani.tányok.

Meg kell jegyeznie. megmasszírozta a halántékát és felsóhajtott. .Tényleg csapdába estem. .Figyeljen.N Mohamed. egy kis falucskába.Mi áll készen? .Végighúzta az ujját a nyakán. A támadás után elvisszük magát a Kaszpi-tengerhez. Ezt a hajót mi béreljük. ezt nem írhatja föl.Bandare T o r k e m a n . muszáj.juk ki annak a lehetőségét sem. . Érti? lem jön? Bagheri megrázta a fejét. legyen nyugodt. érti? A történész bosszús arcot vágott.Csak azért jöttem ide. . Tomás elővett a zsebéből egy darab papírt és egy tollat. és a Nagy Sándor-fal maradványai közelében található. amelynek Baku a neve.Bandar micsoda? . Biztonsági okokból. Amikor odaér a Bakuhoz.mondta. ami a Bandare Torkeman-i kikötőben várja. Nem. Gyakorlatilag befejeződtek. hogy elmondjam. De Babak odaviszi. .Érti? A történész lehunyta a szemét. Megjegyezni? Igen. Akkor mondja. Bagheri ismét a mosdó ajtajára sandított. hívassa Mohamedet. nincs sok időnk . . Nagyo ban. . a nyomokat. amit Bandare Torkemannak hívnak. Bandare Torkeman kikötőjé lászhajó. Mondja. hogy a maga elhallgattatásának a radikálisabb és biztonságosabb módját választják. Bakuba. n e m messze a türkmenisztáni határtól. és ez elviszi magát Azerbajdzsán fővárosába.Fölemelte az ujját.Hát a küldetés előkészületei. . hogy minden készen áll. . Ez egy kis török kikötőfalu. hogy megjegyezzen valamit. .

Éjfélkor eljövök magáért.És ha ő azt feleli. . ugye? .Nos. .Még nem mondtam? . . .Egyszerűnek tűnik. .Éjfélkor? És hova megyünk? Az iráni meglepetten nézett rá. Ez a jelszó és a válaszjelszó. nekem mennem kell.Szándékában áll idén elmenni Mekkába? .Mint a próféta.Ez az.Igen.Bagheri az órájára pillantott. hogy memorizálja a kérdést. . hogy insallah. hogy szándékában áll-e idén elmenni Mekkába. . hogy insallah.Pontosan. Kérdezze meg tőle. akkor minden rendben van. .Persze.kérdezte Tomás. . Erre ő azt feleli. hogy egyszerű. . .Mit? .Hát az akciót! Ma éjjel lesz. ez az..Pontosan. .

Tomás? Tomás? A portugál megrázta a fejét. . Minél jobban igyekezett a versre figyelni. A tekintete a papírra vetett betűkre meredt. hogy éjfélkor elmegy? I eadnák a drótot? És ha bejutnak a minisztériumba. utána hogy lesz? Mi van. És hogy lép ki a szállodában! észrevétlenül? Nem furcsállnák a dolgozók. annál jobban elkalandoztak a gondolatai a felé az ó'rült kaland felé. m i n t h a a láz jeleit keresné a történész sápadt arcán.Fáradt? Nem. Vigyen magával csomagot? De nem lenne gyanús. Ezt most befejezzük. de az esze a történteken járt. . azzal a jellegzetes mozdulatával.XII Amikor Tomás visszament Arianához. ha meglátnák. hogy visszatérjen a jelenbe. nem. amelyben éjszaka része lesz.. annyira föl volt kavarva. csak egy kis szatyrot vihet magával. amit mondok. hogy képtelen volt koncentrálni. Lehet? . egészen addig a pillanatig. aggódjon. kezdve az előkészületektől. sem ügyelne arra. és majd délután pihenek. ha. sorra vett minden részletet.Lehajtotta a fejét. a legfontosabbakkal.. hogy elhagyja a szállodát. mindent itt kell hagynia. amikor azon a bizonyos hajón találkozik Mohameddel. -Hm? Ariana idegesen nézett rá. hogy a holmijával együtt távozik? Nem. .

mitévő legyen. . . .N e m árulhatom el. .Nem.Hát. hogy az egészet megértsük. hogy van jelentősége? . m o n d t a m már. nem tehetem.Nem m o n d o m meg. . Legfeljebb annyit tehetek. hogy fogom ezt megfejteni anélkül.Nyugtalanítja magukat. tényleg? . Ahogy óhajtja.Csak nagy vonalakban. ami olyan nyugtalanító? .. Talán már így is túl sokat m o n d t a m el. Ez a maga érdeke is. hogy legalább némi fogalmam lenne az Einstein-kézirat témájáról . .jegyezte meg. . Tomás felsóhajtott.N e m m o n d h a t o m meg. és visszafordította a tekintetét a versre. Elárulhat-e valamennyit? És ha elárul valamennyit. .. elképzelésem sincs. hogy beillesztem ezt a kéziratot Einstein életébe. . .Miért? Ariana türelmetlenül legyintett. lehalkítva a hangját.Idehallgasson. nem árulna el belőle legalább egy icipicit? Ariana zavartan nézett körül. abban a reményben. . nem fogunk előbbre jutni. hogy minket is nyugtalanít a dokumentum.Csupán annyit mondhatok. hanem magát és önmagamat is ..Figyeljen. igen.Nem.. .De mi van benne. miről szól a kézirat. és úgy véljük.. miért is ne? Ügy véli. aztán határozott.Igen.Ha tudni akarja. Érdekli? Tomás habozott. jól van. nem lehet. és nem lesz szükség az éjszakai akcióra. és nem tudta. . hogy hátha mégis sikerül kihúznia valamit az iráni nőből. na.Ugyan már.Tomás. ha nem m o n d semmit.közölte. A nő erősen nézte.. hogy csak a rejtvények megfejtése teszi lehetővé. . Legalább valami irányt adjon. Könyörgő tekintettel nézett a nő szemébe.Persze.. mert ezzel nemcsak az iráni nemzetbiztonságot sodornám veszélybe. . mi legyen az? Milyen következményekkel járhat ez? Néhány másodpercig fontolgatta a dolgot.

De volt két probléma a fénnyel kapcsolatban. . Ez az én világom. Az apám matematikával foglalkozik.. hogy mindkettő relatív. De én nem. Ez alapvető.Hogyne. hogy a mindenségelmélet kutatása a relativitáselmélettel kezdődött. Például az idő változik. .Pontosan. mi a fizika fő kutatási területe manapság. . azt azért nyilván tudja. és igyekezett összeszedni a gondolatait. hogy van.Tudom.. . végtére is az egész életét egyenletek és tételek között töltötte.Halvány fogalmam sincs. hogy miért bocsát ki fényt egy fölmelegedett tárgy.. .Rendben. . . amit nem sikerült megoldani.Mondja. mi a relativitáselmélet.Kevéssé . Lehet.felelte.De lehet.Nem. hogy Einstein volt az. amely tökéletes magyarázatot adott az univerzum működésére. Einstein előtt a fizika Newton munkájára épült.A történész végül rászánta magát. meséljen. aki fényt derített a fény problémájára . . Tomás. a másik pedig az. . ahogyan azt az ember érzékeli. Az egyik az volt.Na jó. én történész vagyok és kriptoanalitikus.Mint tudja. Einstein 1905-ben megalkotta a speciális relativitáselméletet. . nézzük. . mennyire jártas a fizikában? A portugál nevetett.Mondjuk. hogy nincs. hogy miként tudná ezt a legjobban elmagyarázni. én inkább a hieroglifákat meg a héber és az arámi írást szeretem. mert mozgás van 145 . igaz? . meg a régi kéziratok és papiruszok dohos leheletét. és azon törte a fejét. ki tudja. hogy miként lehet meghatározni a fény sebességének állandó értékét.Hallott már a mindenségelméletről? . . a fizika nem kimondottan része az érdeklődési körömnek. Csak arra vagyok kíváncsi. és a könyvtárak porszagát. és őt érdekli az ilyesmi.Feltételezem tehát.viccelődött Tomás.Nem tudom. . tudja-e. amelyben rávilágított a tér és az idő összefüggésére. Ariana elhelyezkedett a díványon. és kijelentette. Az iráni nő beletúrt gyönyörű fekete hajába.

hogy egyik átalakítható a másikká. így legalább nem kell ezzel vesztegetnünk az időnket.Pontosan. Mint tudja. . az anyag pedig energiává. . hanem abszolút.Ezt már tudom.. Ez azt jelenti. A probléma az. .Ha jól emlékszem. Azt feltételezte. amennyi egy egész hétig képes lenne elektromossággal ellátni egy kisvárost. és fölhúzta a szemöldökét. .a térben. Energia egyenlő tömeg szorozva a fénysebesség négyzetével. vagyis az energia anyaggá alakítható. hogy m o n d j u k követ lehet csinálni az energiából? 146 .Ez nem függ össze az erős erővel.Ez azt jelenti.Szerencsére. akkor maradjunk annál a gondolatnál. Sőt még ennél is több: a tömeg és az energia egyetlen érem két oldala. a távolságok pedig lerövidülnek. . hogy az energia és a tömeg ugyanazon érem két oldala. ami összetartja az a t o m o k magját? Ariana lehajtotta a fejét. . A nehézség egyedül abban áll. A fénysebesség négyzete pedig olyan nagy szám. Az egyetlen dolog.Ezek szerint mégis tud egyet s mást fizikából. . hogy a legapróbb tömeg is brutális menynyiségű energiát tartalmaz. a fény sebessége óriási. ami nem relatív. akkor a tömeg és az energia is az. Maga például körülbelül nyolcvan kilós lehet. .Nagyjából igen.Ez nem az a híres egyenlet? Ariana fölírta egy cetlire az egyenletet. . hogy ha a fény sebességén kívül minden relatív.Na. az a fény sebessége.Biztos olvastam valahol. hogy ezt az anyagot energiává alakítsuk. . hogy a fénysebességhez közeli sebességnél az idő lelassul. .Igen.Azt mondja. ez az egyenlet az atombombák alapja is. igaz? .. . hogy a maga testében annyi energiát hordozó anyag van.

az idő összemegy. . Newton úgy vélte. . .Hihetetlen.. Einstein 1905-ben dolgozta ki a speciális relativitáselméletet. a tárgy tömege pedig megnő. amikor fénysebességgel haladnak? . és ezt meg kellett oldani. hogy nem egy. ez elméletileg lehetséges. hogy egyetlen tárgy sem érheti el a fénysebességet. A svájci CERN Részecskegyorsítójában. hogy a tömeg hirtelen megváltozása a gravitációs erő hirtelen megváltozását implikálja. Ha elérné. annak a tömege végtelenül nagyra nőne. Fotók is vannak az ütközések utáni protonnyomról. nő fel es pusztul el. számukra az univerzum időtlen. hogy negyvenezerszeresükre nőtt a tömegük.És ezeknek a részecskéknek nem nő meg a tömegük. Az volt a probléma.Ezt megfigyelték valaha is? .Igen. Ariana ivott egy kortyot a narancsléből. akkor pedig végtelen energiára lenne szükség ahhoz. De megtörténik. amit általában nem látunk.Fotonoknak nevezett részecskékből. de a gravitációt nem. A fotonok tömeg nélküli részecskék. Márpedig ez nem lehetséges. hanem két relativitáselmélet létezik. és nem is tapasztalják meg az idő múlását. ehhez 147 . hogy ez a tárgy megmozduljon. A fotonok szemszögéből az univerzum ugyanabban a pillanatban születik.Hát ez az. Mellesleg ezért van az is. . . a tiszta energia álapotában vannak. amelyben egy sor fizikai jelenséget megmagyaráz. hogy a fénysebesség a lehető legnagyobb sebesség az univerzumban. mert ha egy test elérné. Mivel fénysebességgel haladnak. De ez n e m lehetséges. Semmi n e m érheti el. ugye? Ezért mondják azt. Az elektronokat olyan sebességűre gyorsították. bár az energia tömeggé alakulása olyan dolog.Kettő? . hogy a speciális relativitáselmélet összeütközésbe került a gravitáció klasszikus leírásával.Amit talán nem tud.De hát a fény miből áll? . Ebben a helyzetben a mozgás energiája adja át a helyét a tömegnek.Igen. az az. Például ha egy tárgy megközelíti a fény sebességét. .Igen. a tömege végtelenül nagyra nőne.

hogy a tér egy kettőnk között kifeszített lepedő. Minél nagyobb tömegű egy test.Képzelje el. hogy a testek az időt is torzítják. mint egy fényfoton. Pontosan abban a pillanatban. A Nap olyan nagy. Tegyük fel. valamint kimondta. Alapjában véve ezt mondja az általános relativitáselmélet. Minél nagyobb tömegű egy test. nekiütközik a Napnak. egy kicsit úgy. . Mivel a tér és az idő egyazon érem két oldala.ugyanis arra lenne szükség. Minden test torzítja a teret. ugye? Ha rádobok egy golyót a lepedőre. hogy beleesne vagy elszabadulhatna tőle. ugye? Hogy megoldja ezt és még más problémákat. elkezd keringeni a Nap körül. ami megoldotta a gravitáció kérdését. Ha egy külső tárgy lassan közeledik hozzá.Ez az egész nagyon furcsa . annál jobban torzítja maga körül a teret. a focilabda magához vonzza. annál lassabb körülötte az idő. hogy meggörbíti maga körül a teret. hogy a Nap pontosan ebben a pillanatban felrobban. és ennek következtében nagyobb gravitációs erőt fejt ki. ugye? Az univerzumban ugyanez történik. No de hát ez nem lehetséges. Einstein 1915-ben kidolgozta az általános relativitáselméletet. ami gyorsabb a fénynél. és minél nagyobb tömegű egy test. A speciális relativitáselmélet szerint ezt az eseményt csak nyolc perc múlva érzékelnénk a Földön. A tér görbül? Mit akar ezzel mondani? Ariana széttárta a karját. Mi történik? A lepedő meggörbül a labda körül.jegyezte meg Tomás. ahogy az energia és az anyag. hogy a tér görbült. Ha pedig egy tárgy nagyon nagy sebességgel halad. Képzelje el. . . a Föld megérezné ennek a hatását. hiszen a fény ennyi idő alatt teszi meg a Nap és a Föld közötti utat. annál jobban meggörbíti maga körül a teret. akkor a Nap közelébe érve egy kicsit meggörbül a röppályája. anélkül. mint például a Föld. nem nagyon. ez azt jelenti. hiszen semmi n e m lehet gyorsabb a fénynél. hogy létezzen olyan dolog. hogy azonnal megéreznénk a hatását. amikor a Nap felrobbanna.H m . . de el tud szabadulni és folytathatja az útját. De Newton úgy gondolta. mint a Föld. érti? .De mi köze van mindennek Einstein kéziratához? 148 . Tomás. mert sokkal nagyobb a tömege. hogy ráteszünk a közepére egy focilabdát. . Például a N a p nagyobb gravitációs erőt fejt ki a testekre. Ha egy tárgy egy bizonyos sebességgel közeledik.

De fontos.. igen.Tudja. . Akkor megnyugodtam. ám egyszer csak beleütközött a kvantumelméletbe. hogy tudja: a kézirat xkor íródott.. . . Az iráni nő fölkacagott.Aha..Ariana lehajtotta a fejét..Persze.Bár fontos hangsúlyozni.Minden vagy semmi. a maga je módján.A kvantumelmélet 1900-ban született.Nos. . amelyeket a relativitás elméleteinek hívnak.Vagyis: a relativitáselmélet a nagy testekre vonatkozik. . A newtoni fizika alkalmas arra.Így van. . mint például a rendkívüli sebesség vagy a részecskék világa. . 149 . hát. A részecskék világának problémáit pedig a kvantumelmélet hivatott kezelni.Einstein eleinte azt hitte.Ah. hogy elég. . Ez egy újabb Einstein-elmélet? . .Még azok a tudósok sem értik egészen a kvantumelméletet. .. amely szerint az elektronok éppúgy keringenek az atommag körül.Grimaszolt. akik kidolgozták. de a részletek. jó. a mérnökök a newtoni és maxwelli fizikához folyamodnak..A probléma a következő. Niels Bohr dolgozta ki. amely a felhevült testek által kibocsátott fényről szólt. hallottam már róla. Ezt a klasszikus fizikát csak olyankor nem lehet alkalmazni. hogy a mikrorészecskék világának is vannak makroszkopikus megnyilvánulásai..Igen. . ami nyilvánvaló. . De ki dolgozta ki a kvantumelméletet? . amikor Einstein a mindenségelméletén dolgozott. mi az a kvantumelmélet? . Max Planck munkája nyomán.Nem volt elég a két relativitáselmélet.mondta. Amikor hidat építenek agy Föld körüli pályára helyeznek egy műholdat.Ez köztudott. nem tudom. mi? .Nem kell szégyenkeznie . A nagy tömegek és a nagy sebesség problémáinak megoldására dolgozta ki Einstein a két elméletét. amelyek nem részei a mindennapi tapasztalatainknak. . aki a legismertebb atommodell megalkotója is. . a kvantumelmélet pedig a kis testekre. amikor olyan dolgokkal foglalkozunk. hogy magyarázatot adjon a mindennapi világunkra. akár a bolygók a Nap körül.

.Ez az elképzelés valóban. . furcsa. .. meg tudjuk jósolni a jövőbeli és a múltbeli mozgását.. hogy amikor a szubatomi világról beszélünk. Segítségével megjósolható a testek mozgása. a hullámok és a részecskék az anyag két arca. hogy az anyag egyszerre jelenik meg részecskék és hullámok formájában. . Tudjuk.Újabb grimasz.Ez nagyon különös és vitatott. Például néhány fizikus megállapította. Ariana fölemelte a mutatóujját. milyen irányba és milyen sebességgel halad. anélkül hogy lenne köztes állapot.. .Anélkül hogy átjutnának a két állapot közötti átmeneten? Ez hogy lehet? . . anélkül hogy rálépne egy köztes fokra..De van még más is. A klasszikus fizika és a relativitáselmélet esetében a mechanika determinista. van. ahogy a tér és az idő. hogy a két állapot közötti átmeneti állapoton is keresztülmennének. a fizikának van egy mechanikája. hogy megfigyeljük az anyag viselkedését. Ez konszenzuális. egy óra múlva ezer kilométerre lesz balra.De hát ez bizarr. . Ugyanúgy. hogy milyen bizarr m ó d o n tudnak viselkedni a részecskék. vagy az energia és a tömeg egyazon érme két oldala. aki szerint a kvantumvilágban ugyanez történik az energia szintjén. hanem granulációs. igaz? Nincs félfok. hát. A benne lévő részecskék úgy ugrálnak.Mechanikává? . hol van a Hold.Nagyon. a tér már nem folytonos. Ez a mechanika. No mármost. Van. hogy mondjam: én nem hiszek ebben. 150 . Egyik fokról a másikra ugrunk. amikor ezt mechanikává kellett alakítani. . Egyik állapotból át lehet kerülni a másikba.Igen.Meg kell. amely arra szolgál.Valóban. Kvantumugrásnak hívják. Ha például tudjuk. A probléma akkor merült föl. hogy a mikrorészecskék ugrálnak. . Fölfedezték. Egyik fokról a másikra lép. aki úgy véli. és soha nem találkoztam erre utaló bizonyítékkal. Ha a Hold balra halad óránként ezer kilométeres sebességgel. hogy nem mennek át a köztes állapoton. Mint amikor valaki fölmegy a lépcsőn. Az azonban már kevésbé köztudott. hogy a szubatomi részecskék A energiaállapotból B energiaállapotba juthatnak anélkül.

a kvantummechanika a valószínűség-számításhoz folyamodott. és az elektron részecskévé változik. Tudhatom a Hold helyzetét és sebességét. hogy egyszerre pontosan meghatározzam egy elektron helyzetét és sebességét. akkor ötven százalék az esélye annak. amely az egyik oldalon van. . ha a két oldalt elválasztjuk és több ezer 151 . de a kettőt egyszerre sohasem. hogy a kvantumvilágban másképp működnek a dolgok. ahogy m o n d o m . . Ha pedig jól ismerjük a sebességét. Még akkor is megmarad egyszerre mindkét oldalon. amit Werner Heisenberg fogalmazott meg 1927-ben. n e m t u d j u k megmondani a pontos sebességét. Hogy ezt kiküszöbölje. De felfedezték. a bal oldali és a jobb oldali lyukon. az elektron ott lesz egyszerre mindkét oldalon. hogy melyiken m e n j e n át. ezért le t u d o m írni minden múltbeli és jövőbeli mozgását. Vagyis: két helyen van egyszerre! . nem tudjuk meghatározni a pontos helyzetét. hogy a jobb oldalit. Nem tudhatjuk.Pontosan ez a probléma. az elektron hullám formájában egyszerre ott lesz mindkét oldalon.Ez jó módszernek tűnik arra. Ha egy elektronnak két lyuk között kell választania. . egyszerre megy át mindkettőn. Ha jól ismerjük egy részecske helyzetét. ezért nem is t u d o m leírni a múltbeli és a jövőbeli mozgását. Ez a határozatlanság. Amikor az elektronnak választania kell a két útvonal közül. Ez a határozatlansági reláció elve.És mégis ezt m o n d j a a kvantumelmélet. Csakhogy Niels Bohr tovább bonyolította a dolgot. hogy az elektron egyszerre két lyukon megy keresztül. Minden nagyon egyszerű. . hogy megoldódjon a probléma. és azt mondta. A határozatlansági reláció szerint pontosan tudhatjuk egy részecske sebességét vagy helyzetét. Ha nem nézünk oda. . a hullám hirtelen megszűnik. De ha belenézünk a dobozba. hullám formájában.Úgy. De az nem áll módomban.amennyiben tudjuk a sebességüket és a helyzetüket. Ha például beteszünk egy elektront egy két részre osztott dobozba. hogy a bal oldalit választja. A bal oldalin és a jobb oldalin.Hát igen.Akkor h o n n a n tudhatjuk egy részecske mozgását? .De hát ez nem lehetséges. és ötven százalék annak.Hogyan? .

amíg a doboz zárva lenne. hogy Isten nem játszik kockajátékot. köztük Einstein is. hogy leleplezze ezt az abszurdumot. aki kitalált egy paradox helyzetet. mintha minden a Föld körül keringene. hiszen úgy látszott. Einstein kijelentette.Ennek semmi értelme nincs.Csak akkor dönt. Hogy lehet. .A megfigyelő szerepét először a határozatlansági elv említette. vagy ott.kérdezte Tomás hitetlenkedve. és nem fordítva. hogy a megfigyelő jelenléte miatt nem tudjuk soha egyszerre pontosan megmérni egy részecske helyzetét és sebességét. amikor bekukucskálunk? . Csak akkor dönti el. Az intuíció azt mondta. . hogy amikor a matematika ellentmond az intuíciónak. hogy melyik helyen van. egybevág m i n d e n kísérleti adattal. aki azt mondta. hogy volt. Minden tudós tudja. hogy az.Ezt más tudósok is mondták. .fényévnyi távolságra helyezzük egymástól. hogy a Föld a centrum. Az emberek általános kétkedése közepette Kopernikusz szövetségesekre lelt egyes matema- 152 . amely ötven százalékos valószínűséggel összetörné az üveget. vagyis a macska egyszerre lenne élő és halott. Gondolatkísérletében elképzelte. ha bekukucskálunk az egyikbe. ha van egy megfigyelő. Ez történt például akkor is. Akkora volt a hitetlenkedés.Ez meg micsoda badarság? . amikor Kopernikusz azt mondta. Lenne ott egy kalapács is. A probléma az. igaz? . amíg nem figyeli senki. ahogy az elektron egyszerre van a doboz két oldalán. ugyanúgy. általában a matematika győz. Mivel a számítás probabilisztikus lett. hogy melyik oldalon legyen. nem lehet egyszerre két helyen. . Schrödingernek hívták.. Ennek az égvilágon semmi értelme nincs. hogy az elektron csak akkor dönti el. hogy volt egy másik fizikus. hogy ezt az elméletet még mindig nem vetették el? . vagyis egy részecske helyzete nem függhet a megfigyelő jelenlététől és főleg a valószínűség-számítástól. Márpedig ez abszurdum.. A kvantumelmélet szerint a két egyformán valószínű történés egyszerre menne végbe. A részecske vagy itt van. Heisenberg megállapította. hogy bármilyen bizarrnak tűnik is ez az elmélet. amit beletesz egy dobozba egy lezárt üveg cián mellé. Az elmélet odáig fejlődött. hogy a Föld kering a Nap körül. hogy van egy macskája.Hát persze.Pontosan ezt gondolta Einstein is.

. a másik pedig arra. mi? . megegyezik azzal az erővel. hogy egy elektron egyszerre két helyen van. amely ellentmond az intuíciónak.Újabb elmélet. jó. Ez volt az ő mindenségelmélete. hogy Az isteni formula összefügg ezzel a kutatással. hogy az az erő. hogy egyetlen tételbe sűrítse a gravitáció és az elektromágnesesség jelenségeit. . a kis részecskék esetében pedig probabilisztikusak. Einstein relativitáselméletei egyetlen tételbe sűrítették az összes törvényt. . de az igazság az. Ezzel kezdődött az egységes elmélet kutatása. Vagyis: az egyik arra volt jó. -Ah. hogy a matematikának volt igaza.Igen. hogy az univerzumban nem érvényesülhetnek különböző törvények. Ugyanis a kvantumelmélet elkezdett nem egybevágni a relativitáselmélettel. a nagy testek esetében determinisztikusak. amely a természet alapvető erőit egyetlen erő különböző megnyilvánulásaiként írná le. mint például. Az új elmélettel az volt a célja. amely szerint a Föld kering a Nap körül. amelyik az elektront az atommag körül mozgatja.És ezen dolgozott éppen. amíg nem figyelik.Úgy gondolja. De Einstein úgy vélte. Ha azt mondjuk. igaz? 153 . Kell egy közös szabályrendszer. .Aha. Itt is ez történik.tikusokban. . mégpedig igen egyszerű oknál fogva. Ma már tudjuk. Ezt egyesített térelméletnek nevezte. az ellentmond az intuíciónak. amelyik a Földet a Nap körül mozgatja. A relativitáselméletekkel ugyanez volt a helyzet. annak semmi értelme. hogy matematikailag csak az a feltételezés helytálló. Mégis egybevág a matematikával és minden elvégzett kísérlettel. hogy az idő kitágul és más hasonló agyrémek. hogy a nagy testek univerzumát értsük meg általa. Ennek az elméletnek több olyan eleme is van. amelyek a teret. az időt és a gravitációt irányítják. hogy az atomok univerzumát szemléltessük vele. hogy ezeket az elképzeléseket elfogadják a tudósok. akik az egyenleteikkel alátámasztották. Úgy gondolta. hiszen egybevágnak a matematikával és a valóság megfigyeléseivel.Einstein azonban nem fogadta el ezt a gondolatot. amikor megírta ezt a kéziratot.

és minden egyes szótagot nagyon lassan. . értette? .kérdezte.A biztonsága az intelligenciáján múlik. hogy véget vessen ennek a veszélyes párbeszédnek. és elég furcsa. Olvastam a dokumentumot. hogy maga Einstein volt az. . . hogy titokban tartja.Nézze. amit föltesz neki.Kérem.És többet ne beszéljen erről. .. . tudja? És az az igazság.Nem éhes? . Ez ideális ürügy volt arra. . Tomás egy pillanatra elhallgatott.kérdezte. minek kell m i n d e n t olyan nagy titokban tartani? . akkor mivel? . nagyon nyomatékosan ejtett ki. . és kész. Meg volt rémülve és lázasan járt az agya.Talán igen. mintha meg sem hallottam volna ezt a kérdést . .A biztonságom? . És ha így döntött. A történész megremegett.Nukleáris fegyverekkel? Most Ariana nézett erősen a szemébe.De ha erről van szó. és látta. én nem t u d o m . Megfordult. talán nem. hogy erről van-e szó. .És ha Az isteni formula nem a mindenségelmélet kutatásával függ össze.mondta.A mutatóujját a h o m lokához nyomta. Csak végezze a munkáját. minden bizonnyal jó oka volt rá.Úgy teszek. és figyelte. hogy reagál a kérdésre. Kérdő tekintettel nézett a nőre.mondta a nő. nemde? Tomás mélyen az iráni nő szemébe nézett.Nem t u d o m . aki úgy döntött. Senkinek a jelenlétében ne ejtse ki ezeket a szavakat. . hogy belép egy pakisztáni csoport a szálloda éttermébe. Tomás . .m o n d t a Ariana. hallja? Csak végezze a munkáját.Ne beszéljen erről senkinek. szinte könyörögve.

de mivel rajta már semmi nem múlott.Rámutatott a papírra firkantott betűkre. hogy a CIA emberei pontosan tudják. . . Kedve lett volna mindent elmondani neki.mondta Tomás. úgy érzem. és szinte szomorúan nézte a nőt. ebben a versben szavak és m o n d a t o k vannak. .Látja a különbséget? 155 . . hogy biztos vagyok. értelmetlen betűsorokból kéne állnia. de tudta. . A rejtjelek csak betűk.kérdezte a nő. két külön világban élnek.Az igazat megvallva. valahogy úgy. hogy Tomás megérkezett Iránba.Szükségem van a kód kulcsára . Közben rádöbbent. Persze ott volt a minisztériumi rablás problémája.Gondolja. olyasmikből. .Hát persze.Persze. kikerülve a férfi fürkésző tekintetét. Már torkig volt vele. egymással ellentétes küldetéssel.Könnyebb lenne. hipnotikus szemei gyengédséget és intelligenciát sugároztak. hogy talán utoljára ebédel együtt Arianával. nemde? Ha ez rejtjelezett titkosírás lenne. . megkérni. hogy ő is jöjjön vele. . mit tesznek. hogy hwxz. hogy meg tudja fejteni a rejtvényt? .Az asztal sarkán kihajtotta a papírt. De ezek nem rejtjelek. talán már a tizedik kebab azóta. e nélkül lehetetlen feladat előtt állunk.Biztos benne? .Nézze csak. Valóban gyönyörű és érdekes nő volt. . ha rejtjelekről lenne szó? . és valahogy megkönnyebbülten gondolt arra. hogy ez hiú ábránd.XIII Az ebéd cselo-kebab volt. ahogy a második rejtvény. ezt a gondot elraktározta az agya egyik zugában. hogy éjszaka titokban kimenekítik ebből az országból. azzal nyugtatva magát.

Egy pillanatra elgondolkodott. . amikor a titkos üzenetet valamilyen egyszerű rendszerbe rejtik.Nem értem. de őszintén szólva. amelyek valódi szavakhoz hasonlítanak? . Erre a legrégebbi ismert példa.. Megvárták.Hacsak n e m .De hát nincsenek olyan rejtjelek. hogy a két szó ugyanazokból a betűkből áll.Igen.. mint a lya meg az ovqo. háromféle rejtjel létezik..Persze. 156 . Ebben az esetben a betűket más betűkkel helyettesítik. . De vannak még a transzpozíciós rejtjelek is. . . Vagy: az elegant man az a gentleman anagrammája.Hallottam már róla. . Aztán visszafordította a tekintetét a versre. .Az anagramma olyan szó.Tudja. látjuk. egy előre meghatározott kulcs alapján. amíg kinő a haja. amikor egy rabszolga kopasz fejére írták az üzenetet... A modern titkosírásban ezt a rejtjelet használják a leginkább.Igen. Tudja.Aztán van a helyettesítő rejtjel.jelentette ki a nő. és ilyenkor születnek az olyan betűsorok.Ügyes. hacsak nem transzpozíciós rejtjelek. hogy nincsenek . ez a !ya meg az ovqo nyilvánvalóan rejtjelek . Például az Elvis a lives szó anagrammája. . .felelte Tomás. A szöveg tehát a hajas fejbőrön volt elrejtve. . amelyeknél csak a betűk eredeti sorrendje cserélődik fel. mi az az anagramma? . amely egy másik szó betűiből áll. Az első az elrejtett rejtjel. .Az meg mi? .Transzpozíciós titkosírás lehet például egy anagramma. . aztán elküldték a rabszolgát. hogy adja át az üzenetet. Ha figyelmesen megnézzük.Ezek a leggyakoribbak? . manapság ezek.

hogy az egyetlen olyan rejtjelezési mód. És ha a végére odatesszük az i-t? .Aha.És hogyan tudjuk megvizsgálni ezt a lehetőséget? .Taffi? .Tegyük egymás mellé a t-t és az a-t. . hogy ezek a sorok is ilyenfajta rejtjeleket tartalmaznak? A történész meredten nézte a szöveget. értem..kérdezte Ariana. . az a transzpozíciós rejtjelezés. lássuk csak. ha az i-t az f-ek elé tesszük. Mi jön ki? -Taff? ...H o g y esetleg Miért is ne? anagramma-e? . csak egy f -fel írják. És mi lenne. A papír fölé hajolt. Vegyük egybe a két/-et.Na.Próbáljuk ki. és kezébe vette a tollat. egy i és egy n.Taiff? Ez egy kis település valahol Szaúd-Arábiában. Újabb szó. lesz belőle. Gyerünk. de nem jutottunk semmire. ha betennénk egy r betűt az a és az i közé? Akkor.Ez semmit nem jelent. Hm. ugye? Talán angol szavakkal sikerülni fog.m o n d t a Tomás. és töprengve csücsörítette a száját. egy r. van még egy e.Nézzük az első sort..Na. . . mindezzel csak azt akarom szemléltetni..Megpróbálhatunk különböző szavakat leírni ugyanezekkel a betűkkel.mondta Tomás. .. .És maga szerint elképzelhető.Tűnődött.Milyen más szavakat tudunk leírni ugyanezekkel a betűkkel? . . hogy mit csináljunk a fennmaradó betűkkel. lehet. . Ariana megnézte a verset. mi van. Portugál szavakkal már megtettük. amellyel értelmes szavakat lehet alkotni. . látja? Máris találtunk valamit. . látja? Már csak azt kéne kitalálnunk. Na.. De ha jól tudom. tariff.Ennek egyetlen módja van .Na lássuk csak . fogjunk hozzá. . 157 .

egy o és két t? .. Vagy rine. Briliáns ötlet.Németül? .Erin? . Die Gottesformel.Igen. a De terrors tightból csak egy anagrammát sikerült kihozniuk.Megéri kipróbálni. ha beleírta az üzenetbe a d o k u m e n t u m címét? .Gott? .közölte. nem? .Lehetséges.. .Na.Angolul sem jutunk semmire . .kiáltott föl. annyit vakarta a fejét.. az Isten szó németül.Igen. de továbbra sem kaptak semmi koherens jelentést.Tariffrien? Ez meg mit jelent? Tomás vállat vont. amikor egyszer csak új ötlete támadt. nem? Ha az egész szöveget németül írta. és mi van. erin? Vagy talán nire. de ezek közül egyik anagramma sem jelentett semmit. Az első sor betűiből összerakták.H m . hadd nézzem.Igen.A második sorban van! . hogy finer rift. Tomás barna haja már egészen kócos volt. . de németül. hogy Einstein németül írta ezt az üzenetet? . retrainfit és faint frier.Gondolja? . . 158 . miért ne írta volna a titkos üzenetet is németül? Nem igaz? . .Semmit. ha rien? Megvan. Mi van. Fölírta. Nézzük meg másképp. . .. És. . A következő egy órában különböző lehetőségeket vázoltak föl. A második sorból. ..Milyen címet? Az isteni formulát? . .Ránézett a papírra. Elképzelhető. Csak egy próbálkozás volt.Aláhúzom. Van itt olyan sor. azt.Megvakarta az arcát. hogy retorted rights. amelyikben van egy g. . Ariana végignézte a sorokat.Az angol nyelvű versben egy német nyelvű üzenet rejtőzik.

Ez tényleg anagramma! .Herrgott dersit. . Sikerült rést ütniük a rejtvény falán. . . mit lehet még kirakni németül? Az iráni nő megfogta a tollat. . . . . az nincs benne.Hogy lesz? Herrgott der ist? . Togt.Ránézett a nőre.kiáltott föl a történész. . De kettéválaszthatjuk. .Mi a csudát jelent ez? . hogy más német szavakat is talál a többi sorban? 159 . Lesz belőle der sit.A mindenit! .kiáltotta hirtelen. És a sit lehet. .Nem. Ha átrendezzük.Aha! .Hát.Várjunk. Nahát. és lelkesen felcsillant a szeme.. azaz Herr.kiáltotta.. És akkor Herrgott lesz belőle.Herrgott. és fölírta a megmaradt betűket. . .Jelent ez valamit? .Dersit? Nem.. nézze csak. lehet... ist. És azokból a betűkből.. A történész tovább fejtegette a verset.. ..Úristen.V a l ó b a n .Már csak a formel hiányzik. . . hogy Gott.H m . Látja? A kettó't össze is lehet rakni.. . akkor megkapjuk. Fordítva. Ariana elgondolkodott.hümmögött. . És akkor máris kapunk egy jelentést.Ist der Herrgott.Van benne Gott.Gondolja. . de vicces! .. Ariana leírta a sort.Herrgott? Az mit jelent? . vagyis Isten.az Úristen. A történész végignézte a maradék betűket. . amik kimaradtak. és van benne Úr is. Ez is Isten egyik neve.

.Er? És ez mit jelent? . .kiáltotta. Egyetlen u betű sincs a versben.Dehogynem látom. hadd nézzem csak.kiáltotta Ariana izgatottan.Na tessék. . Egyet már fölhasználtunk az isiben. .. -Re? .Nem.Melyek a leggyakoribb német szavak? . Mi marad? ..Már van egy istünk. . . várjon..De. . .Mit t u d o m én.kiáltott a történész. 160 . hogy találunk-e még egy í-t. De ez mit jelent? .Nem .mondta Tomás.. Nem látja? . . Meg is van a nicht. Jelent ez valamit? . ha fölcseréljük a két-két betűt. akkor nich lesz belőle.káromkodott Tomás.Marad egy r és egy e.Jó . nincs benne und.. talán. . várjon! . némileg elkedvetlenedve. . .. Er lesz belőle. hogy ő nem az.. még soha nem csináltam ilyet. A kezébe vette a ceruzát. .Akkor most nézzük meg mindegyik szó első két betűjét.. Chni. Az a kérdés.Ist er nicht.Ez az! .Van tehát egy isíünk és egy nichtünk ebben a sorban.Nem.Er. és megnézte a többi három sort. és aláhúzta a három betűt.Bassza meg! .És ist? Van benne még valahol? Ariana rámutatott az utolsó sorra. . Van valahol egy und is? Az iráni nó' alaposan megvizsgált minden egyes betűt. . .Ariana fogta a lapot.Nem tudom.válaszolta a nő...Itt van! .Azt. például az und.Melyek a leggyakoribb német szavak? -Hm? .Van még egy t. Vagy az ist.

.Ezt én is látom .Tomás fogta a vázlatot. mindvégig Tomás irányításával. váltogatták a betűket és ellenőrizték a jelentéseket.Mi ez? . és mindketten próbálgatták a szavakat. Az iráni nő diadalmas mosollyal az arcán írta föl a papírra a rejtjelezett vers négy megfejtett sorát. visszamentek a bárba. és odaírta a két megfejtett sort a második és a negyedik sor alá.kérdezte. és Ariana kénytelen volt kölcsönkérni a szálloda recepciójáról egy német szótárt. Két kimerítő óra után a rejtvény végül megadta magát és fölfedte titkát. . cserélgették a szótagokat. és ez elvezette őket a végső megoldáshoz. A maradék két sor hihetetlenül nehéznek bizonyult.De mit jelent? 161 . . Aztán elhagyták az éttermet. Először az aber szót fedezték föl a harmadik sorban.mondta türelmetlenül. .Nézzük meg az első és a harmadik sort.Na és a többi? . akinek a német sorok még mindig sok titkot rejtettek.Raffiniert ist der Herrgott. hogy ellenőrizhesse az egymást követő lehetőségeket. aber boshaft ist er nicht. . .kérdezte Tomás. Különböző kombinációkat próbáltak végig.

. Megnyalta érzéki ajkait. fáradtan és egyben új erőre kapva: egyszerre volt kimerült a szellemi erőfeszítéstől és izgatott a felfedezéstől. mint akit megbabonáztak. és a legmagasabb csúcson megpihenve csodálja a világot.fordította suttogva. és szinte mosolygott. . amelyet Einstein a titokzatos versbe rejtett. Azt az eksztatikus érzést élte át. amit a hegymászó. aki fölért a hegy tetejére.De nem rosszindulatú. . ízlelgetve azt a csodálatos mondatot.Ravasz az Úristen .Ariana hátradőlt a díványon.

Bagheri masszív alakja ott gubbasztott Tomás mellett. Tehetetlennek érezte magát.XIV A fekete autó óvatos lassúsággal haladt a város kihalt utcáin. kérlelhetetlenül közeledve céljához. Azt hiszem. és éberen figyelt minden gyanús mozzanatra. amelyeken végigsöpört a hegyekből leszálló hideg szél. ami miatt meg kellene szakítani a műveletet. ahonnan már nem lesz visszaút. hogy ki lehessen venni az elefántcsontszínű hófoltot. halványan megvilágította az Elburz-hegység alvó alakját. a tiszta égen hullámzó csillagtenger pedig. Éjfél volt Teheránban. Gyöngécske derengés volt ez. nyugtalan tekintete az utcák sötét zugai és a visszapillantó tükör fénylő képe között ugrált. Nem tudta. Azt hiszem. tekintete a csupasz homlokzatokra és üres járdákra meredt. Ez a gondolat zakatolt a fejében megállás nélkül. mint valami hajótörött. amely fehér selyemfátyolként borult a távoli hegyekre. A lámpák kísérteties fényt vetettek a járdákra. amelybe akarata ellenére rángatták bele. miközben az autó megállíthatatlanul haladt az iráni főváros utcáin. Az ablakból nézte az egymás után következő üzleteket. már-már betegesen. folyamatosan ismétlődve. Tomás begombolt zakóval védte magát a hideg ellen az autó hátsó ülésén. épületeket és mecseteket. de ahhoz elég. teljesen megőrültem. te- 163 . hogyan fékezhetné meg az eseményeket. akit magukkal rántanak a tenger hullámai és elnyelnek a habok. és egyre közelebb jutva a félelmetes pillanathoz. mint a sötétben csillogó gyémántpor. Ahonnan nem lehet visszafordulni. miközben gondolatai a körül az őrült kaland körül forogtak. megőrültem. Babak némán ült a volán mögött.

Ennek nagy ereje van. hogy ellopjon egy súlyos katonai jelentőséggel bíró titkos dokumentumot. és leparkolt két kamion közé.m o n d t a Bagheri. aztán a járda mellé állt. .Innen már gyalog megyünk. Tomás megigazította a zakóját. a lámpák kialudtak. .Igen. és kivett belőle egy zöld százdolláros bankjegyet. aki minden tapasztalat és gyakorlat nélkül betör egy kormányépületbe két ismeretlen társaságában.Mitől olyan biztos ebben? Bagheri elővette a zsebéből a pénztárcáját.Megérkeztünk? . hogy csak egy őrült vesz részt ilyen bevetésben világos ruhában.De nyugodjon meg. a legutolsó részletekig áttanulmányozta a tervet. fejébe nyomta a fekete turbánt. minden rendben lesz. . aztán még kétszer bekanyarodott. ott van. és rámutatott a szemben lévő utcasarokra. .kérdezte Bagheri. és még a szállodában átadott Tomásnak egy fekete iráni turbánt azzal. és érezték. megtörve a csendet. Babak ismét a visszapillantó tükörre nézett.Ideges? . és sokadszorra is.Igen. . Ezenkívül fölvetette vele a lehető legsötétebb ruháit. ahogy a fagyos szél átfúj a ruhájukon.De igen .De hát a minisztérium nem is itt van. ahol drasztikus büntetéseket szabnak ki. Amikor odaértek. jobbra. Az autó balra fordult. . Kiszálltak az autóból. Tomás körülnézett.kintete a Tudományos Minisztérium nagy térképére meredt. és mindezt azért. A CIA embere fekete öltözetben jött. majd lelassított. próbálta fölismerni a környéket. amit az utóbbi napokban fölvázolt. . hogy vegye föl. mert ebben kevésbé feltűnő. a történész végre fölismerte az utcát és az épületet a másik oldalon: valóban a Tudomá- 164 . és a három férfi elindult a sarok felé. hiszen ki lenne őrültebb annál.mosolygott az iráni. De Tomás már amúgy is őrültnek érezte magát. Tomás bólintott.Ez természetes . A motor elnémult. egy olyan országban. . . m o n d v á n . amit átadott a történésznek. .

Mindig maradjon csöndben. de a történész megtorpant. A katona kinyitotta az ajtót. igen? És mi van.nyos Minisztérium volt az.A derekára 165 . Bagheri intett. és a sofőr visszament az utcára. Tomásnak elgyengült a lába. beengedte a két idegent az épületbe. érti? Nem vehetik észre. közvetlenül az őrhely mellett.És a sofőr? . Ez volt az a pillanat. és ez a gondolat némi vigaszt nyújtott neki. majd újra bezárta az ajtót.adta ki a parancsot Bagheri halkan. .suttogta reszkető hangon. és belépett a minisztérium területére.Gyerünk . nyúlánk alakja. Babak egy iráni katona mellett várta őket. Ahonnan nincs visszaút. halkan váltott néhány szót Babakkal. összeszorult a gyomra. Nálam van a vevőkészülék. hogy átlépte azt a bizonyos félelmetes láthatatlan határt. hogy külföldi. ami rögtön megszólal. tudják. de magában azt ismételgette. és vagy három percig nem lehetett látni. A sofőrt elnyelte az árnyék az őr kunyhójánál. megnyomja a gombot az adókészülékén. . A CIA embere viszonozta a tisztelgést. hogy jöhetnek. . Az iráni meggyújtott egy lámpát. amely valószínűleg szolgálati bejárat volt. . nyugodtan átkelve az úttesten. A történész követte. de Bagheri kinyitott egy mellékkaput. és tisztelgett Bagherinek. ismét tisztelgett. remegett a keze. Végül mégis előbukkant a sötétből sovány.De. és odaértek a rácsos főkapuhoz.És most? . . a minisztérium felé. mit csinálnak. .Akkor gyerünk. A főkapu zárva volt. és intett. ha jön valaki? . Tomás és Bagheri a katonával maradt. hogy a kísérői profik. .Most fölmegyünk a harmadik emeletre . és most csak Babak ment tovább. és a homlokáról csorgott a hideg verejték.felelte Bagheri.Nem ott őrzik a kéziratot? .Á. Átkeltek az úttesten. nyilván ő volt az őr. úgy emlékszem.Babak kint őrködik az utcán.Ha gyanús mozgást észlel. aki elvezette őket egy rejtett ajtóhoz. . hogy álljon meg. . majd kiugrott a mellkasából a szíve. amikor Tomás rádöbbent.

Benyitott. kör alakú fényt vetve az épület mélységes sötétjébe. ami arra utalt.Akkor menekülünk. de az ajtó nem engedett. Bagheri folyamatosan maguk előtt világított. a virágcserepek és a fali polcok. Fölértek a harmadik emeletre. és kezével megérintette. Miként sejteni lehetett. mint a többi ajtó. a h o n n a n Ariana kihozta a dobozt a d o k u m e n tummal.Igen. be volt zárva. .Igen. de Bagheri inkább a lépcsőzést választotta. . hogy különleges biztonsági szerkezettel látták el. Bagheri odament az ajtóhoz. . ugye? .Erre van. mert nem akart zajt csapni vagy olyan lámpákat gyújtani. Ráadásul nem fából készült. és rámutatott a szoba ajtajára. Az iráni lenyomta a kilincset.világított a lámpával.kérdezte Tomás. hogy valóban: ott van a hosszú asztal. hanem fémből. .És most? . Bagheri előreengedte Tomást. a székek. arra a helyiségre.Ott van .Aha.Igen. A sötétben egész máshogy nézett ki minden. és rámutatott egy kis fémkészülékre. és a történész vállalta a vezetést. 166 . és az iráni a jobb oldali folyosóra pillantott. igaz? . ami az övébe volt tűzve. mint nappali fényben. . . és megállapította.És ha megszólaltatja? Bagheri elmosolyodott. és a központi hallba jutottak. . amelyeket nem tud kikapcsolni. A két férfi óvatosan haladt előre. ahol impozáns lépcső díszelgett. de a furcsa körülmények ellenére a portugál fölismerte a helyszínt. Balra volt a tárgyalóterem ajtaja. Aztán jobbra nézett. Oldalt liftek voltak. ahol megmutatták neki a kéziratot.mondta. -Itt? .kérdezte. Végigmentek egy folyosón. Ez a riasztó.Látja? .

. miközben a szája sarkában kidugott nyelvvel és meredt szemekkel koncentrált. .Nem megy? . A hátsó falon.Nem gond.És én vagyok Ali baba. tárulj . Lehajolt. . majd egy végső kattanás. a falakat és a plafont egzotikus faburkolat fedte. Majd elővett egy sztetoszkópszerű tárgyat.kérdezte Tomás suttogva. de ezúttal más szerszámokat használt. .Egy pillanat. és kinyitotta a táskát. Elővett egy nagyon hajlékony fémszálat. Az iráni ismét a zárra helyezte a hallgatófejet.Csak ennyit mondott. .viccelődött a történész. és keresett a táskájában egy másikat. Aztán leguggolt. és alaposan megvizsgálta a zárat. Kivett egy hegyes fémszerszámot. néhány cserepes növény fölött volt egy szürke széf. . és bedugta a kulcslyukba. Beléptek a szobába.Nem gond .Na? . ki tudja nyitni a széfet? Bagheri odament a széfhez. és végtelen türelemmel figyelte a fémszál útját.mondta Tomás. Kinyílt a fémajtó.Biztosan itt van a kézirat . Végtelenül hosszú percek teltek el így. és lassan bevezette a zárba. amelyeken látszott. Egy kis iroda volt. és figyelmesen hallgatta a zárba vezetett szerszám kattanásait. és alaposan megvizsgálta a zárat. a két fülhallgatót a fülébe dugta.Szezám. Türelmetlenül várta. . Bagheri rákacsintott. Újabb kattanások hallatszottak. Egy idő múlva Bagheri kivette a szerszámot a zárból. és a hallgatófejet a széf zárjára helyezte. talán három. hogy rendkívül bonyolultak és ultramodern technológiával 167 . a vezeték végén található hallgatófejet pedig a zárra helyezte. majd megismételte az előző műveletet.Bagheri nem válaszolt azonnal. .mondta végül röviden. amelyben a szerszámokat tartotta. .Mit gondol. hogy kijussanak. és az iráni körbejáratta a lámpafényt. amelynek zárját kör alakú kódrendszer védte. Ismét bedugta a fülébe a sztetoszkóp két végét.

Megnézzük . ebbe bevezette a képernyős gép kábeleit.mondta Tomás. és a számítógépet is hozzákötötte. elnyűtt lapok régi illatot árasztottak. a doboz fölé hajolva. Bagheri kinyújtotta a karját. Egy icipici billentyűzeten betűket és számokat pötyögött be. amit az idő elnyűtt: ott nyugodott a rejtekhely közepén. . de egyben különösen titokzatosan tűntek föl előtte: ezek. A széf ajtaja kipattant. és fölismerte a kopott kartondobozt. Tomás odahajolt. egy régmúlt idő titokzatos illatát.A kartondoboz? . és különböző kombinációkkal kísérletezett. hogy világítson oda. Óvatosan leemelte a tetejét. Tomás az iráni válla fölött kukucskált. A kopott. csípőre tett kézzel. Bagheri szó nélkül nyitotta tágra az ajtót. Az egyikben volt egy beépített számítógép. . és fölismerte a kockás lapra gépelt címet és verset. a másikon meg egy plazmaképernyő. 168 . mígnem néhány perc múlva kialudt a képernyőn a piros fény. Úgy ért hozzá. és helyette kigyulladt egy zöld. amelyen borostyánszínű számjegyek villogtak.kérdezte az iráni tétován. és óvatosan letette a földre.Az az . . Bagheri bedugta egy villanyfúró fejét a széf titkos reteszébe. és intett Bagherinek. A fényben csak úgy ragyogtak a régi kézirat megsárgult lapjai. bekapcsolta és fürt egy apró lyukat. .készültek. az eredeti lapok. A széf retesze elfordult. valami kincs. amelyeket maga Einstein gépelt tele.Igen. mintha hirtelen életre kelt volna. Aztán egy száraz reccsenés. mintha valami isteni ereklye lenne benne. ami a legkisebb durvaságtól is tönkremehet. és bevilágított a széf belsejébe.És most? . A szavak ismerősen.mondta. gondolta alig visszafojtható meghatottsággal. és kivette a széfből a dobozt. és fém fogaskerekek hangja hallatszott. hunyorogva nézte az első oldalt.

. ami hírt ad nekik a külvilágról. ez az. valami végtelenül rémisztő dologtól. A vevőkészülék. Még jobban kikerekedett a szemük. A zümmögés Bagheri övéből jött.Ez az? .. .A riasztó! . Zzzzzzzzzzzzz Az övből jött. mi volt az. Sőt ennél is rosszabb: a Bagheri övére tűzött vevőkészülékből jött. A vevőkészülék. de most már nem a meglepetéstől.Biztos benne? .Tökéletesen .Igen. . . ami csak nagyon indokolt esetben szólal meg. és mindketten a zaj irányába fordultak. Zzzzzzzzzzzzz Megdermedtek. sokkal félelmetesebb. Az első reakciójuk a meglepetés volt. visszafojtották a lélegzetüket.kérdezte Bagheri. . milyen zajt hallottak. és figyeltek. A vevőkészülék. Valami sokkal ijesztőbb.felelte Tomás.. A vevőkészülék. kétségbeesetten próbálták kideríteni. A rémülettől. ami Babakkal áll összeköttetésben.Pontosan ezt a. A megértéstől.

Valami sokkal ijesztőbb.. valami végtelenül rémisztő dologtól. sokkal félelmetesebb..Biztos benne? .Igen. és mindketten a zaj irányába fordultak.Pontosan ezt a. A zümmögés Bagheri övéből jött. ami Babakkal áll összeköttetésben.kérdezte Bagheri.Ez az? . de most már nem a meglepetéstől. ez az. . . Az első reakciójuk a meglepetés volt. A rémülettől. A vevőkészülék. és figyeltek. A vevőkészülék. mi volt az.felelte Tomás. Még jobban kikerekedett a szemük. ami csak nagyon indokolt esetben szólal meg. .Tökéletesen . A megértéstől. ami hírt ad nekik a külvilágról. kétségbeesetten próbálták kideríteni. Zzzzzzzzzzzzz Az övből jött. A vevőkészülék. visszafojtották a lélegzetüket..A riasztó! . milyen zajt hallottak. Sőt ennél is rosszabb: a Bagheri övére tűzött vevőkészülékből jött. . Zzzzzzzzzzzzz Megdermedtek. A vevőkészülék.

nem merték meggyújtani a lámpát. botladoztak az akadályokban.Láttam a térképen. . Futás közben Tomás a kézirat dobozát szorongatta. hogy sietve érkeztek a helyszínre és elfoglalták a helyüket.Merre menekülünk? . aztán rémülten.XV A minisztérium udvarát hihetetlen fényáradat öntötte el.Van egy hátsó kapu a földszinten. Bagheri pedig a szerszámos táskát vitte a vállán. Emberek rohangáltak mindenfelé. és elképedve figyelték a jelenetet. .mondta Bagheri. maga után vonszolva a történészt. és máris lepergett a szemük előtt a legszörnyűbb rémálom.Mosza . mintha valami vidám vásár készülődne. . amit el tudtak képzelni. egyesek pisztollyal. bukdácsoltak. ahogy növekszik benne a pánik. .suttogta Tomás. először hitetlenkedve. Észrevették. hogy itt vannak. egyértelmű volt. amikor terepszínű egyenruhás katonák ugráltak le róluk. ügyetlenkedtek. A sötétben haladtak előre.H o n n a n tudja? . . a legrosszabb. 170 .És most? . és még meg sem álltak egészen. bútoroknak ütköztek.szólt a portugál.Meneküljünk . parancsszavakat ordítottak. Nem vesztegethették tovább az időt. tapogatták a falakat. mások puskával. és érezte. megint mások automata fegyverrel a kezükben. az óriási iráni sarkon fordult és elhagyta a termet. Odamegyünk. Ebben a pillanatban két zöld ponyvás teherautó kanyarodott be. Tomás és Bagheri dermedten állt a tárgyalóterem ablakában. amikor meghallották Babak riasztását. ami az utcára nyílik. ugyanis ide szaladtak. csaknem megigézve.

akármit. Tomás a nyomában. De Bagheri elhatározta. ami most már tökéletesen ki volt világítva. . hogy nem hagyja magát elfogni. rekedt torokhangon. De az első emelet előtt hangokat hallottak. Valóban itt volt a vészlépcső. és elkezdték a kutatást. Sokkal gyorsabban körbevették az épületet. Az. hátha megpillantanak valami másik utat. kétségbeesetten forgatták a fejüket. és máris elindultak fölfelé a lépcsőn. és kétségbeesetten keresték a vészlépcsőt: ez volt az utolsó lehetőségük. -Ist! A parancs. egy alumínium csigalépcső. és visszahúzódtak a második emeletre. egy ajtót. Odalentről zajokat hallottak.Iiiiiiiiist! Végigrohantak a folyosón. hogy álljanak meg. Akármit. E váratlan fejlemény súlyos jelentőségét egyszerre fogták föl m i n d ketten. mint gondolták volna. Ebben a pillanatban az egész épületben kigyulladtak a fények. Fény. Befordultak egy folyosóra. és rohantak lefelé. és a rettegés totális pánikká változott. hogy a két betolakodót bármelyik pillanatban elfoghatják. hogy a földszinten r e n d ő r ö k és katonák vannak. Megtalálták őket. hogy bekövetkezett az elkerülhetetlen. és gyorsan elindult lefelé. Még mindig bénultan álltak a lépcsőn. egy rést. ~ogy abban a pillanatban mindketten felfogják. valami másik kijáratot. A hangok a földszintről érkeztek. de ahhoz elég tisztán. valahonnan a folyosó végéről. N e m volt más kiút. azt jelentette. így hát karon ragadta Tomást. az irániak körülzárták az épületet. és leírhatatlan rettegés vett erőt rajtuk. és a végén kinyitottak egy fémajtót. reszkető . az irániak nagy iramban közeledtek. a hátuk mögül mennydörgött. Bagheri megragadta i korlátot. sürgősen el kellett érniük azt az ajtót. mielőtt még teljesen körbeveszik az épületet. és megtorpantak. Elvágták. Az irániak már benn voltak az épületben. és egyre világosabbá vált.Elérték a középső lépcsőt. hogy elvágták a menekülés útját.

hogy társa újabb három lövése közül legalább egy talált. jobbra. Bagheri odaért a tárgyalóterem ajtajához. de n e m ugyanarra a folyosóra. Sarkon fordultak. . .Isti . ahol megtalálták a kéziratot.Úgyis elkapnak. . Krak.felelte Bagheri. Két lövést adott le a pisztollyal. hogy egy pisztolyt tart a kezében. Krak. hogy fölmennek a harmadik emeletre. Ehelyett inkább úgy döntöttek. mi történik. és visszafutottak a második emeletre. és a fáradtságtól és az elkeseredettségtől lerogyott egy székre. amikor lentről újabb dobogó hangokat és kiáltásokat hallottak. aztán kidugta a kezét. Krak. A történész a futástól kimerülten ledobta a kézirat dobozát a hosszú asztalra. Tomás nem akarta elhinni. Befordultak arra a folyosóra. a folyosó végére célzott. és gyorsan megfordult.kiáltotta. hogy álljanak meg. hogy a folyosó másik végére célozzon. de azonnal megálltak. Krak.Maga megőrült! Bagheri mozgást észlelt balról. nyomában a lihegő Tomással. de itt is őröket pillantottak meg.Maga megbolondult? Bagheri kilesett az ajtón.mondta két levegővétel között. ismét felszólítva őket. ahonnan érkeztek. . Krak.ordították a fegyveres férfiak.Mosza! . a vészlépcső felé.mondta az iráni megvető mosollyal. és tüzet nyitott. .Egyet eltaláltam . és benyomult rajta. . Ez az útvonal is el volt vágva. hiszen ott már meglátták őket.Hiába . . Egy kiáltás és egy tompa puffanás azt jelezte Tomás számára. . 172 . Tomás nagy rémületére fölismerte a fényárban. akik azonnal rohanni kezdtek feléjük.lábakkal. miután kinézett a folyosóra. A hatalmas iráni sietve elővett valamit a szerszámos táskájából.Azt majd meglátjuk .

Újabb két vakmerő . és a mellkasára tette a kezét.sziszegte fogcsikorgatva. Az iráni újra kilesett az ajtón. Hirtelen megállt a keze a táskában: valószínűleg megtalálta. Maga csak ront a helyzetünkön! Bagheri gyors pillantást vetett rá. 173 . . .Most már emberöléssel is vádolnak. Tomás elképedt arcot vágott. amit keresett. de nem is ez a lényeg .Hogy én befecskendezzem magamnak? Minek? Hogy ne fogják el élve. figyeljen ide . . a ballal pedig a táskában matatott. és amikor látta.N e m érdekel . hogy megnézze. megkereste a földön a táskáját.magyarázta Bagheri.felelte a történész.Micsoda?. . . Megrázta a fecskendőket. Ezek szerint kettő.jelentette ki szárazon.Már háromnál tartok. Az lenne az őrültség.Langleyi utasítás. Jobb kezében a pisztolyt tartotta. bizalmatlan tekintettel. . Halálra fognak kínozni bennünket .Amin most rajtakaptak minket.Számomra nem kérdés. ha hagynánk. hogy élve elfogjanak minket. . . aminek látszik. .És mire való? .Nem kapnak el minket .Mosza. valóban az-e. Rövid szünet után két fehér tárgyat vett elő. hogy üldözőik a váratlan ellenállás miatt visszahúzódtak.kérdezte.. . . .Potassium chloride.Ez meg mi? . . miután ellenőrizte lövései eredményét. Maga megőrült. Maga megőrült. és odahúzta magához. . Ehhez képest már semmiség megölni néhány fickót.Akárhányat öl is meg. az nem segít. hogy megölnek.Káliumoldat.Hátha nem ölnek meg. Fecskendők.morogta Bagheri. Tomás odahajolt. . .Maga nem ismeri ezt az országot .felelte Bagheri. .Hogy befecskendezze magának.könyörgött Tomás. az mindennél súlyosabb.

. Márpedig ezt nem engedhetjük meg. hogy bizonyos esetekben föl kell magát áldoznia az ügy érdekében. Ezt alkalmazzák egyes amerikai államok is a halálra ítéltek kivégzésekor.Ide hallgasson . Egy ügynöknek meg kell értenie. ne hagyjuk. igaz? . hogy még kettőt kinyírjak ezek közül a banditák közül. .Én.A folyosó felé intett. Fecskendő vagy pisztoly. . de ez a módszer brutálisabb. . . hogy ne emelje föl a hangját -.Most a pisztolyt rázta meg.Én nem fogom ezt befecskendezni magamnak.mondta.Érti? Tomás tekintete a két lehetőség között ugrált.. és komoly erőfeszítésébe tellett..Nem fogom..Tessék? .. hogy maga szépen befecskendezi magának ezt a folyadékot. Ez esetben sem fog sokat szenvedni. és jelentősen hozzájárulnak a nemzetközi biztonság romlásához.Kit érdekel? . A fecskendő vagy a pisztoly.Én nem vagyok ügynök.Maga ebben a pillanatban a CIA ügynöke . Higgye el. amelyek ha Irán tudomására jutnak. Fecskendő vagy pisztoly. szép halála lesz.Dehogynem. Képtelen vagyok rá. Az iráni Tomás fejére irányította a pisztolyt. . hogy élve elkapjanak.Nekem édes mindegy. . Ezenkívül a maradék két golyót inkább arra szeretném használni. . a másikban a pisztolylyal Tomás felé intett. ígérem. Mégpedig gyorsan. Bagheri egyik kezével a fecskendőt nyújtotta. . és olyan ismeretek birtokában van. A történész a fecskendőkre meredt.A másik lehetőség pedig az. .Langleyből az az utasítás jött. . hadd gondoljam át. 174 . Én. nehéz helyzetbe hozzák az Egyesült Államokat. Az egyik lehetőség az. hogy ha észrevesznek. A kálium-klorid a véráramba jutva azonnal megbénítja a szívizmot..szakította félbe Bagheri. nem fog szenvedni. hogy kap két lövést.Szünetet tartott. . .Nem foghatnak el bennünket élve. . és megrázta a fejét. hogy magát mi érdekli és mi nem.Kétféleképpen csinálhatjuk.. .

Valójában csak az időt húzta, mert egyik megoldás sem volt ínyére. Mellesleg nem is tartotta egyiket sem megoldásnak. Ő egy történelemprofesszor, nem CIA-ügynök, és reménykedett, sőt m a j d n e m bizonyos volt benne, hogy ha sikerül meggyőznie az irániakat, ők is belátják ezt a nyilvánvaló tényt. -Na? - Én... n e m . . . nem t u d o m . . . Bagheri jobban kinyújtotta a karját, azt, amelyikben a pisztolyt tartotta, és a csövét határozottan a történész szeme közé szegezte. - Látom már, hogy nekem kell megoldanom a dolgot. - Ne, ne, várjon - könyörgött Tomás. - Adja ide a fecskendőt. Bagheri odadobta Tomásnak az egyik fecskendőt, a másikat pedig eltette a zsebébe. - Fecskendezze m á r be - m o n d t a . - Meglátja, hogy semmiség az egész. Tomás az idegességtől reszkető ujjakkal fogta a fecskendőt védő tasakot, és megpróbálta feltépni. - Ez... ez... nem megy. - Siessen. Bagheri türelmetlenül intett a bal kezével. - Adja ide. Tomás odaadta neki a fecskendőt. Bagheri a fogával föltépte a tasakot, kivette belőle a fecskendőt, a helyére tette a tűt, fölemelte a fecskendőt, és kinyomott belőle egy cseppet a levegőbe. - Tessék - mondta. - Szeretné, hogy inkább én adjam be, hm? - Nem, nem. Majd... én. Bagheri visszadobta neki a fecskendőt. - Gyerünk már, siessen. Tomás az idegességtől őrülten remegő kézzel fogta a fecskendőt, föltűrte a zakója ujját, hogy szabaddá tegye a karját, aztán visszatűrte, és megismételte ugyanezt a másik karjával, végül megrázta a fejét. - Nem t u d o m megtenni - mondta. Bagheri odament hozzá. - Majd én. Látom már, hogy maga nem csinál semmit - morogta. Majd én...

175

A folyosón hirtelen felerősödő zaj visszakényszerítette az ajtóhoz, ám abban a pillanatban két alak jelent meg, s rávetették magukat Bagherire, aki már készenlétben tartotta a fegyverét. Krak. Krak. Krak. Közben Tomás a földön kúszva igyekezett a terem másik végébe, hogy kimaradjon ebből a szörnyű lövöldözésből. Egyre többen nyomultak be, kezükben AK47-es, és parancsszavakat üvöltve rászegezték a történészre. Tomás lassan, félelemmel, de megkönnyebbült tekintettel emelte föl a karjait. - Megadom magam.

XVI

A kendőtől, amellyel bekötötték a szemét, Tomás semmit sem látott, csak egy kis fénycsíkot alul, de érezte, hogy meleg van, és új hangokat hallott egy zárt térben, amiből megértette, hogy bevitték egy épületbe. Erős karok vonszolták ajtókon, lépcsőkön és folyosókon keresztül, miközben az ő keze hátra volt bilincselve, majd miután hosszasan botorkált a sötétben, mint valami játékszer az idegen kezekben, egyszer csak belökték egy helyiségbe, és ledobták egy székre. Láthatatlan férfiak perzsa nyelven beszéltek körülötte, végül valaki angolul kérdezte: - Passport? Mivel Tomás nem tudta megmozdítani a kezét, lehajtotta a fejét, és az állával a mellkasa bal oldala felé bökött. - Itt van. Egy kéz benyúlt a zakója belső zsebébe, és kivette az iratokat. Körülötte továbbra is nagy volt a lárma, de most egy jellegzetes, szaggatott kopácsolás, amit már régóta nem hallott, azt jelezte, hogy valaki írógéppel kitölt egy űrlapot. - Melyik hotelban szállt meg? - kérdezte ugyanaz a hang. A szobában hirtelen csönd lett, mindenki kíváncsian várta, hogy többet megtudjon a férfiról, akit letartóztattak. Tomás furcsállotta a kérdést. Ha azt kérdezik tőle, hogy melyik szállodában lakik, az azt jelenti, hogy még nem azonosították, és azt sem tudják, mit keresett Bagherivel a minisztériumban. Talán van esély, hogy meggyőzze őket: ez az egész óriási félreértés. - A Simorghban lakom. Az írógép tiktakolt néhányat, nyilván leírta ezt a választ. - És mit csinál Iránban? - Egy projekten dolgozom.

177

- Miféle projekten? - Egy titkos projekten. - Miféle titkos projekten? - Az iráni kormány projektjén. A hang egy darabig hallgatott, a válaszon töprengve. - Az iráni k o r m á n y n a k dolgozik, hm? És az iráni k o r m á n y b a n kinek? - A Tudományos Minisztériumnak. Újabb kopogás az írógépen. - És mit csinált a K szobában? - Dolgoztam. - Dolgozott? Hajnali egy órakor? És úgy, hogy engedély nélkül lépett be a K szobába? - Meg kellett néznem néhány dolgot. - És miért nem nyitotta ki az ajtót a saját kulcsával? Ha volt engedélye, miért nem kapcsolta ki a riasztót? - Volt riasztó? - Persze, hogy volt. A K szoba ajtaját olyan riasztórendszer védi, amely a biztonsági erőkkel áll összeköttetésben. Mit gondol, h o n n a n tudtuk meg, hogy betolakodók vannak az épületben? Ha a saját kulcsát használta volna, a rendszer automatikusan kikapcsolt volna. - Sürgősen ellenőriznem kellett valamit, nem érti? N e m volt nálam kulcs. - Ha így van, miért nyitottak ránk tüzet? - Nem én lőttem. A másik volt. Azt hitte, hogy maguk támadók. - Nos, ezt majd kiderítjük - mondta a hang. Perzsa nyelvű utasítások hallatszottak, valaki lelökte Tomást a székről, és egy másik helyiségbe vonszolta. Levették róla a kendőt és a bilincset, és a történész megállapította, hogy egy erősen kivilágított stúdióban van. Előtte fényképezőgép volt, föntről pedig két lámpa világított rá. A kamera mögül intett neki egy férfi, hogy nézzen a lencsébe, és készített egy képet. Ugyanezt megismételték profilból is, balról és jobbról. Amikor a fényképész végzett a munkájával, Tomást odalökték egy pulthoz, ahol ujjlenyomatot vettek tőle: festékbe mártott ujjait rá kellett nyomnia egy nyomtatványra.

178

Aztán egy öltözőbe vitték, a stúdió mellé. - Vegye le a ruháit - szólította föl egy férfi. Tomás meztelenre vetkőzött, vacogott a hidegtől, libabőrös lett, és a karját maga köré fonva igyekezett fölmelegedni. Az iráni elvette a ruháit, betette egy ládába, és odadobott neki egy meglehetősen elnyűtt, pizsamának látszó, rossz minőségű, durva anyagból készült, csíkos öltözéket. - Vegye föl ezt - utasította. A portugál alig várta, hogy valami megvédje a hidegtől, és rögtön engedelmeskedett. Végül rabruhába öltözve, a személyiségétől megfosztva, végignézett magán, és miután túltette magát a megalázottság és az elkeseredés érzésén, amitől m a j d n e m elsírta magát, meg sem próbálta elhessegetni azt a gondolatot, hogy úgy néz ki, mint egy Beagle Boy. Az első huszonnégy órát egy mocskos és nyirkos cellában töltötte, ahova rajta kívül négy másik rab volt bezsúfolva, csupa iráni. Közülük hárman csak perzsa nyelven beszéltek, de a negyedikről, egy idős, törékeny külsejű, kerek szemüveget viselő férfiról kiderült, hogy folyékonyan beszél angolul. Amikor Tomás bekerült a cellába, a férfi hagyta, hogy egy órán keresztül sírjon, de aztán, amikor a történész megnyugodott, odament hozzá és a vállára tette a kezét. - Az első alkalom mindig a legnehezebb - mondta kellemes, vigasztaló hangon. - Először van itt? Tomás végigsimította az arcát, és bólintott. - Igen. - Ah, borzasztó - mondta az öregember. - Amikor én először bekerültem, két napig sírtam. Nagyon szégyelltem magam, úgy éreztem magam, mint egy közönséges bűnöző. Én, aki irodalomprofesszor vagyok a teheráni egyetemen. A történész megdöbbenve nézett rá. - Maga egyetemi tanár? - Igen. A nevem Parsza Khani, és angol irodalmat tanítok. - És mit keres itt?

179

- Ah, a szokásos. Azzal vádolnak, hogy reformista lapokkal állok kapcsolatban, szidom azt az idióta Khameneit, és támogatom a régi elnököt, Khatamit. - És ez bűn? Az öregember vállat vont. - A fanatikusok szerint igen. - Megigazította a szemüvegét. - Először nem ide hoztak, tudja? - Hova ide? - Ebbe a börtönbe. Először nem az Evinbe hoztak. - Erin? - Evin - javította ki Parsza. - Ez az Evin börtön, nem tudta? - Nem. Evinnek hívják a helységet? Az iráni nevetett. - Nem, nem. A börtönt hívják Evinnek, itt, Teherán északi részén. Ez egy rettegett börtön. A hetvenes években építtette a sah, és az ő titkosrendőrsége, a SAVAK tartotta ellenőrzés alatt. 1979-ben, az iszlám forradalom idején a börtön hivatalosan a Nemzeti Börtöniroda irányítása alá került. De csak hivatalosan. A dolog itt most úgy működik, mintha Irán különböző hatalmi szerveinek lenne egy ENSZ-e. A börtön 240-es részlege a bíróság kezében van, míg a 325-ös részleget a Forradalmi Gárda, a 209-es részleget pedig az Információs és Biztonsági Minisztérium irányítja. Ráadásul ezek rivalizálnak is egymással, sőt az is előfordul, hogy a foglyok egymást vallatják, úgyhogy senki nem igazodik ki ebben a zűrzavarban. - Mi melyik részlegen vagyunk? - Ez egy vegyes részleg. Engem a Forradalmi Gárda ostoba tagjai tartóztattak le, és ők tartanak fogva. Magát ki tartóztatta le? - Nem tudom. - Miért fogták el? - A Tudományos Minisztériumban kaptak el ma éjszaka. Óriási félreértés az egész, úgyhogy remélem, hamar kiengednek. - A minisztériumban? De nem kémkedésért, ugye? - Dehogyis. Parsza elgondolkodott.

180

- H m , ez köztörvényes bűncselekménynek hangzik - mondta. - Ha így van, akkor szerintem a bíróság hatáskörébe tartozik. Tomás még j o b b a n összehúzta magán a rabruhát, hogy fölmelegedjen. - Maga szerint megengedik, hogy fölvegyem a kapcsolatot az Európai Unió valamelyik nagykövetségével? Az öregember megint elnevette magát, de nem jókedvűen. - Ha szerencséje van, igen - mondta. - De csak miután jól megszorongatták. - Hogy érti azt, hogy jól megszorongattak? Az iráni kimerülten sóhajtott. - Idehallgasson, kedves... ööö... - Tomás. - Idehallgasson, kedves Tomás úr. Maga az Evin börtönbe került, ami Irán egyik legkellemetlenebb helye. Van b á r m i fogalma arról, hogy mi folyik itt? - H á t . . . nincs. - Akkor, hogy legyen, elmesélem, hogy az első bekerülésem jókora pofonsorozattal kezdődött. De hamar rá kellett jönnöm, hogy ez még csak a bevezető, mert rögtön utána felszolgálták a chicken kebabot. Tudja, mi az a chicken kebab? - Nem. - Nem evett még kebabot az iráni éttermekben, Tomás úr? - ja, de - felelte a történész. - Már a könyökömön jön ki... - Na, hát ezek is adnak chicken kebabot. - Á, igen? - Igen. Csakhogy itt, az Evinben a chicken kebab n e m valami gasztronómiai különlegesség. Itt egy vallatási módszert neveznek így. -Ah. - Először megkötözik a bokánkat és a kezünket, aztán a csuklónkat ráteszik a bokánkra, és átvetnek a térdhajlatunkon egy hatalmas fémrudat, hogy csaknem magzati pozícióba kerülünk. Fölemelik a rudat, fölakasztják valahova magasra, és így lógunk, teljesen kicsavarodva, mint egy csirke a nyárson. Aztán ütlegelnek.

181

Tomásnak a rémülettől eltorzult az arca. - Ezt már magával is megtették? - Igen. - Azért, mert kritizálta az elnököt? - Nem, nem. Azért, mert védtem az elnököt. - Mert védte az elnököt? - Igen. Akkor éppen Khatami volt az elnök, és olyan reformokat sürgetett, amelyek véget vetettek volna az életünket nap mint nap pokollá tevő vallási fanatikusok túlkapásainak. - És az elnök nem engedi ki? Parsza a fejét csóválta. - Már nem ő az elnök, hanem egy radikális. De ez nem is számít. Az igazság az, hogy amikor Khatami volt az elnök, neki sem volt hatalma ezek fölött az ostobák fölött. Tudom, hogy őrültségnek tűnik, de ebben az országban így mennek a dolgok. Itt nem úgy van, mint Irakban, ahol Szaddám parancsolt, és mindenki engedelmeskedett neki. Itt másként működik. Nézze, 2003-ban például Khatami elnök elrendelt egy ellenőrzést ebben a börtönben. Idejöttek az emberei, és meg akarták nézni a 209-es részleget. Tudja, mi történt? Tudja? -Nem. - Az Információs és Biztonsági Minisztérium fickói nem engedték be őket. - Nem engedték be? - Nem. - És mit csináltak az elnök emberei? - Na, mit! Behúzták fülüket-farkukat, és elmentek, naná! - Legyintett. - Csak hogy értse, ki az úr ebben az országban. - Hihetetlen. - Itt, az Evinben hihetetlenebbnél hihetetlenebb dolgok történnek, és senki nem tehet semmit. - Mint az a kínzás, aminek magát is alávetették. - Igen, a chicken kebab. De van még. Egyszer beletettek a körhintába. Tudja, mi az a körhinta? - Nem.

182

- Háton fekve odakötöztek egy ágyhoz, Y alakban. Aztán elkezdtek nagy sebességgel forgatni, és közben énekelve ütlegeltek, ahol értek. Mélyet sóhajtott. Az öreg rámutatott az egyik cellatársára, egy karikás szemű, csontos fiúra. - Azzal a fiúval, ott, a Faramarzzal, nagyon csúnyán elbántak mondta. - A lábánál fogva fölakasztották a plafonra, rátettek egy súlyt a heréire, és három órán keresztül lógatták így, fejjel lefelé. Tomás rémülten figyelte Faramarz beteges arcát. - Gondolja... gondolja, hogy én is így járhatok? Parsza elhelyezkedett a padlón. - Az attól függ, hogy mit gondolnak, mit keresett a Tudományos Minisztérium épületében - felelte, miközben megnyalta vékony ajkait. - Ha úgy gondolják, hogy el akart lopni valamit, talán verés közben eltörik a kezeit, aztán néhány év börtönbüntetésre ítélik. Ha úgy gondolják, hogy kémkedni próbált... hát, abba bele se akarok gondolni. A történész hátán végigfútott a hideg, és azon töprengett, nem lett volna-e jobb, ha mégiscsak használja azt a fecskendőt. - Még akkor is, ha külföldi vagyok... - Ráadásul külföldi - vágott a szavába Parsza. - És egyvalamiben biztos vagyok. - Beszélgetőtársára mutatott. - Nem ússza meg a legrosszabb kínzást. Tomásnak majd kiugrott a szíve. - Gondolja? - Ezen mindenki keresztülmegy. A leghatásosabb módszer. - És mi... mi az? - A koporsó. - Tessék? - Van, aki koporsónak hívja, mások fehér kínnak. Bárkiről legyen is szó, a végén biztosan megtörik. Mindenki megtörik. Van, aki három napig áll ellen, van, aki három hónapig is, de a végén mindenki vall. És aki nem tesz vallomást itt, az Evinben, azt átküldik az 59-es börtönbe, ami még rosszabb. A végén minden fogoly vall. Bevallja, amit elkövetett, amit csak el akart követni, vagy bármit, amit csak akarnak.

183

- És... és... mit művelnek az emberrel ebben a koporsóban? - A koporsóban? Semmit. - Nem csinálnak velük semmit? Ezt nem értem. - A koporsó egy magánzárka. Olyan, mint egy koporsó. Képzelje el, milyen lehet egy nagyon kicsi szobában élni, ami alig nagyobb egy koporsónál, és senkihez nem lehet szólni, és semmilyen hangot nem lehet hallani. Ez így elmesélve semmi különös, igaz? Főleg, ha összehasonlítjuk a körhintával vagy a chicken kebabbal. De átélni... - Legyintett. - Uh! - Olyan borzalmas? - Őrjítő. A koporsók a részlegeken működnek, de mint mondtam, a legrosszabbak nem is itt, az Evinben vannak. A legrosszabbak a fogvatartási központokban vannak. - Fogvatartási központok? - Az újságokban nahadeh mozaviknak, vagyis párhuzamos intézményeknek hívják őket. Annyira titkosak, hogy hivatalosan nem is léteznek, a törvénykezés nem ismeri őket, bár a sajtóban, sőt a parlamentben is emlegetik őket. A baszidzsi vagy az Anzar-e Hezbollah vagy más titkosszolgálatok hadseregeihez tartoznak. Nincsenek b ö r t ö n k é n t nyilvántartva, és nem regisztrálják a rabok nevét, de még a kormányszervek sem kaphatnak betekintést a költségvetésükbe vagy a felépítésükbe. A képviselők és Khatami elnök fel akarták számolni a nahadeh mozavikat, de nem jártak sikerrel. - Ez lehetséges? Parsza föltekintett a szeme fölé, mintha továbbítaná a kérdést egy isteni lény számára. - Csakis Iránban, drága barátom - sóhajtotta. - Csakis Iránban. - Maga már volt ilyen helyen? - Persze. Az igazat megvallva, amikor először letartóztattak, nem is hoztak be ide, az Evinbe, tudja? Egyenesen az 59-es börtönbe vittek. - Ah, már megint egy börtön. - 59-es börtönnek vagy eshraat abadnak hívjuk, de nincs börtönként nyilvántartva. A nahadeh mozavik közül ez a leghíresebb. - Itt van, Teheránban?

184

- Igen, az 59-es börtön egy Valiasr sugárúti komplexumban található, és a Sepah, azaz a Forradalmi Gárda információs szolgálatának irányítása alatt áll. Ebben a fogvatartási központban a legrosszabbak a koporsók. Azokhoz képest az eviniek luxuslakosztályok. El sem tudja képzelni, milyen ott. Az ember egy éjszaka alatt megőrül. Tomás akaratlanul is belehelyezkedett a leírt helyzetekbe, m i n d egyikben megpróbálta elképzelni magát. - És... és külföldieket is be szoktak tenni ezekre a helyekre? - kérdezte félve. - Azt tesznek be oda, akit akarnak. Aki bekerül az 59-es börtönbe, az olyan, m i n t h a onnantól nem is létezne. Itt, az Evinben legalább nyilvántartják a foglyokat. De ott semmiféle nyilvántartás nincs. Aki oda bekerül, az egyszer csak vagy újra előkerül, vagy örökre eltűnik, senki nem veszi észre. - Értem. - Úgyhogy hadd adjak egy tanácsot. Egyetlenegyet. Rövid hallgatás után Tomás megszólalt. - Mi az? - Ha van valami bevallani valója, azt rögtön az elején vallja be mondta az öregember fáradt hangon. - Megértette? - Igen. - Ezzel rengeteg szenvedést spórol meg. Tomás, bezárva abba a mocskos cellába, amelynek levegőjét penész, vizelet és ürülék keverékének u n d o r í t ó szaga járta át, egész éjjel és másnap reggel is azon törte a fejét, hogy mit m o n d j o n , és mit ne, amikor majd kihallgatják. Az egyértelmű volt, hogy soha nem vallhatja be, hogy a CIA-nek dolgozik, ez ugyanis a saját halálos ítéletének aláírásával volna egyenértékű. Ha viszont nem vallhatja be az igazságot, akkor azzal a nehézséggel találja magát szembe, hogy meg kell magyaráznia a megmagyarázhatatlant, azaz meg kell indokolnia a széf feltörését és Bagheri jelenlétét. Amikor elfogták, valószínű, hogy iráni társát megölték, de ezt nem állt módjában ellenőrizni, és fennállt a veszélye, hogy Bagheri életben van, és olyan vallomást tesz, amely bajba keveri őt. Sőt, ha tényleg meghalt,

185

még akkor sem tud meggyőző magyarázatot adni arra a tényre, hogy vele együtt kapták el a minisztériumban. A vele való kapcsolata mindenképpen zavaró tényező. Másrészt, ha meghalt, akkor is fennáll a kockázata annak, hogy a rendőrségnek sikerül azonosítania, és kinyomozzák, milyen kapcsolatban állt vele. Az irániak kihallgathatják a rokonait és a barátait, átkutathatják a házát, s komoly esélye van annak, hogy összefüggésbe hozzák az amerikai titkosszolgálattal. És ha ezt megteszik, onnan már kézenfekvő a következő kérdés. Mit keresett Tomás egy CIA-ügynökkel éjfélkor a Tudományos Minisztérium épületében, ahol feltörtek egy széfet, amelyben egy szigorúan bizalmas dok u m e n t u m o t őriztek? Hogyan magyarázza meg a megmagyarázhatatlant? És nem feledkezhet meg Bábákról sem. Vajon őt is elkapták? Ha igen, mit fog vallani? Ha nem, akkor vajon később elkapják-e? - Min töpreng annyira? - kérdezte Parsza. - Mindenen - felelte Tomás. - De hát olyan, mintha magában beszélne... - A kihallgatás. Azon töröm a fejem, hogy mit fogok mondani. - Mondja el az igazat - javasolta újfent az öregember. - Rengeteg fölösleges szenvedéstől kímélheti meg magát. - Persze. Nem mondhatta meg ennek az ismeretlennek, hogy nem mondhatja el az igazat. Úgy tűnt, hogy Parsza megérti, mert rögtön elfordult, és a rácsos ablakon beáradó nappali fényt bámulta. - Ha viszont nem mondhatja el az igazat - tette hozzá -, akkor adok egy tanácsot. - Mi az? - Ne higgyen el nekik semmit, amit mondanak. Megértette? Ne higygyen el semmit. - Ránézett Tomásra, és csillogtak a szemei. - Amikor először vittek be, az 59-es börtönbe, közölték, hogy Khatami elnök elmenekült az országból, valamint elkapták a lányaimat, akik súlyos dolgokat vallottak be rólam. Mindezt a világ leghitelesebb módján adták elő, és felszólítottak, hogy írjak alá egy vallomást, mondván, hogy ez az én érdekemet szolgálja, mert csak így nyerhetek bűnbocsánatot. Amikor később kiengedtek, rájöttem, hogy semmi nem volt igaz mind-

186

abból, amit mondtak. Az elnök továbbra is a hivatalában volt, és a lányaimat sem kapták el soha. Tomás órákig törte a fejét a kihallgatáson, próbálta kiküszöbölni kitalált verziójának ellentmondásait, következetlenségeit és abszurditásait. Ezen töprengett ebéd közben is, amikor a híg húslevest szürcsölte, amit alumíniumedényben lökött eléje az őr. És még akkor is ezzel volt tele a feje, amikor délután végre legyűrte a fáradtság, és elaludt a cella hideg és nyirkos padlójára terített gyékényen.

XVII

Tomás arra ébredt nyugtalan álmából, amelybe néhány órája merült, hogy erősen rázza valaki. Amikor kinyitotta a szemét, egy fekete borostás, durva arcú kopasz férfit pillantott meg, amint vaskos kezeivel hevesen rázza az ő vállát. Kissé még kábultan körülnézett, és megállapította, hogy már leszállt az éj, sötét van, és a cellát ugyanaz a sárga fény világítja meg, amelyik előző éjjel. - Ébrrresztő - mondta a férfi tétova angolsággal, erős iráni akcentussal. - Az ezrrredes márrr várrrja. Gyorrrsan. A férfi fölráncigálta és lábra állította, aztán elővett a zsebéből egy kendőt, amivel bekötötte a fogoly szemét. Az így elvakított Tomásnak a háta mögött megbilincselte a kezét, és kivonszolta a cellából. A rab most újra folyosókon bukdácsolt végig és lépcsőkön mászott föl-le, míg végül, a kendőtől továbbra sem látva semmit, belépett egy fűtött helyiségbe, ahol lelökték egy székre, még mindig hátrabilincselt kézzel. Néma csönd. Tomás érezte, hogy van még valaki a szobában. Halk lélegzést és ízületek szaggatott ropogását hallotta, de senki nem szólt egy szót sem, és a történész is hallgatott. Öt perc telt el így, néma csöndben, csak a lélegzés és a kis ropogások hallatszottak. A rab megmozdult a széken, és érezte, hogy jobbra van valami. Rájött, hogy egy kis asztalka az, ami rá van erősítve a szék karfájára, akárcsak az iskolában. Néhány pillanat múlva megérezte, amint a láthatatlan alak leül az asztalkára, és rémületében összerezzent. Tíz perc néma csönd. - N o r o n h a professzor - szólalt meg végül a hang visszafogottan, mint egy oroszlán, mely szelíd dorombolás mögé rejti, hogy ordítani készül. - Üdvözlöm szerény palotánkban. Jól berendezkedett?

188

- Beszélni akarok egy európai uniós diplomatával. Az ismeretlen várt még néhány másodpercet. - A nevem Szalman Kazemi, a VEVAK, vagyis az Információs és Biztonsági Minisztérium ezredese vagyok - m o n d t a , szándékosan tudomást sem véve a kérésről. - Föltennék magának néhány kérdést, ha nem bánja. - Beszélni akarok egy európai uniós diplomatával. - Az első kérdés kézenfekvő. Mit keresett éjjel egy órakor a Tudományos és Technológiai Minisztérium épületében? - Csak akkor vagyok hajlandó válaszolni, ha m á r beszéltem egy európai uniós diplomatával. - Miért törte föl a K szobában található széfet, és miért vette ki belőle az Iszlám Köztársaság honvédelme és nemzetbiztonsága számára elsődleges fontosságú dokumentumot? - Beszélni akarok egy európai uniós diplomatával. - Mi volt a szándéka azzal a dokumentummal, amit kivett a széfből? - Jogomban áll beszélni egy... - Csönd! - üvöltötte az ezredes Tomás jobb füle fölött, váratlanul kikelve magából. - Maga ebben a pillanatban nem létezik! Magának ebben a pillanatban nincsenek jogai! Maga súlyosan megsértette a vendégszeretetünket, és olyasmibe keveredett, ami veszélybe sodorhatja az Iszlám Köztársaság biztonságát. Maga egy olyan akcióban vett részt, amelynek során az iráni biztonsági erők négy embere megsebesült, és egyikük kórházban fekszik, válságos állapotban. Ha meghal, akkor magából gyilkos lesz. Fölfogta? Tomás hallgatott. - Fölfogta? - üvöltötte a férfi még hangosabban, egyenesen Tomás fülébe. - Igen - felelte a rab nagyon halkan. - Akkor jó - ordította Kazemi ezredes. - Akkor most, legyen szíves, válaszoljon a kérdéseimre. - Tartott egy kis szünetet, hogy megnyugodjon, és udvariasabb hangnemben folytatta a kihallgatást. - Mit keresett éjjel egy órakor a Tudományos és Technológiai Minisztérium épületében? - Csak akkor válaszolok, ha már beszéltem egy...

189

Tomás erős ütést érzett a tarkóján, és majdnem leesett a földre. - Rossz válasz - üvöltötte a VEVAK tisztje. - Megismétlem a kérdést. Mit keresett éjjel egy órakor a T u d o m á n y o s és Technológiai Minisztérium épületében? A rab hallgatott. - Válaszoljon! Csönd. Újabb ütés, ezúttal ököllel, a feje jobb oldalára, olyan erővel, hogy Tomás lebillent a székről, és nagy puffanással elterült a földön, miközben még mindig meg volt bilincselve a keze. - Én... m a g u k . . . m a g u k . . . - dadogta zavartan, a hideg padlón, miközben fél arca sajgott az ütéstől. - Nincs joguk ehhez. Tiltakozni fogok. Panaszt teszek, megértette? Az ezredes nagyot kacagott. - Panaszt tesz? - kérdezte, és szemmel láthatóan jót mulatott. - És kinél tesz panaszt? Hm? A mamájánál? - Ezt nem tehetik meg. Jogomban áll felvenni a kapcsolatot egy európai diplomatával. Erős kezek ragadták meg Tomást, és visszalökték az iskolai székre. - Magának semmilyen jogai nincsenek, m o n d t a m már - ordította az ezredes. - Magának egyedül ahhoz van joga, hogy megmondja az igazat, értette? Az igazat! Az igazság kiszabadítja innen! Az igazság megszabadít. Ez a mottónk, ez a VEVAK mottója. Az igazság megszabadít. Mesélje el nekünk az igazságot, és ezt figyelembe fogjuk venni a döntéshozatalkor. Segítsen nekünk megtalálni az Iszlám Köztársaság ellenségeit, és cserébe megjutalmazzuk. Sőt mi több, elengedjük. Az igazság kiszabadít. Ha viszont makacsul hallgat, keserű csalódásban lesz része. - Lehalkította a hangját, hogy már-már gyengéd és mézesmázos lett. - Figyeljen arra, amit most mondok. Maga elkövetett egy hibát, az tény. De még nem késő helyrehozni. Ezt garantálom. Végtére is, mindannyian követünk el hibákat, nemde? Baj akkor van, ha ragaszkodunk ehhez a hibához. Akkor van baj, érti? - Még nyájasabb lett a hangja, csaknem bizalmas. - Idehallgasson, kössünk egyezséget. Maga elmond nekem mindent, én pedig nagyon pozitív jelentést írok magáról. Végtére is semmi bajunk nincs magával, nem igaz? Miért akar-

190

nánk magának rosszat? Mi csak azt akarjuk, hogy segítsen nekünk felderíteni az ellenségeinket. Látja, milyen egyszerű? Maga segít nekünk, mi segítünk magának. Nos? Mit szól? - Szíves-örömest segítek magának - mondta Tomás, és föl volt készülve rá, hogy bármelyik pillanatban újabb ütés érheti. - De értse meg, hogy előbb beszélnem kell egy európai uniós diplomatával. Meg kell tudnom, mik a jogaim, meg kell tudnom, mi a hivatalos vád ellenem, és szeretnék üzenni a családomnak. Ezenkívül szükségem van egy ügyvédre. Mint látja, egyáltalán nem kérek sokat. Az ezredes hallgatott, mintha mérlegelné a kérést. - Lássuk, jól értem-e - mondta végül a VEVAK tisztje. - Ha lehetővé tesszük, hogy beszéljen egy európai diplomatával, maga mindent elmond, ugye? Tomás habozott. - Igen, hogyne... mindent elmondok, követve a... diplomata tanácsait, és az ügyvédemét, természetesen. Kazemi ezredes hallgatott. A rab meghallotta egy gyufa sercegését, és pár pillanat múlva megérezte egy füstölgő cigaretta csípős szagát. - Maga nyilván hülyének néz minket - m o n d t a Kazemi két slukk között. - Mért állna érdekünkben értesíteni az Európai Uniót anélkül, hogy biztosak lennénk benne, hogy kapunk valamit cserébe? Az égvilágon senki nem tudja, hogy maga hol van, és nekünk nem áll érdekünkben ezen változtatni. Ha csak nem ad rá valami nyomós okot, természetesen. - Milyen okot? - Például azt, hogy mindent elmond nekünk. Nézze, kezdhetné például azzal a személlyel, aki magával volt. Ki volt ő pontosan? Ebből a kérdésből Tomás hirtelen azt a következtetést vonta le, hogy Bagheri valószínűleg meghalt. Mert egyrészt: ha az ezredes nem tudja őt azonosítani, az minden bizonnyal azt jelenti, hogy a CIA embere elhallgatott, talán örökre. Másrészt pedig: a tiszt múlt időben beszélt Bagheriről, ami szintén sokat sejtető. A történész úgy döntött, hogy leellenőrzi kihallgatóját. - Ezt miért nem tőle kérdezik meg?

191

Kazemi hirtelen zavarba jött a kérdéstől, ami már önmagában is fölért egy válasszal. - Mert... mert... - dadogta. Aztán összeszedte magát. - Idehallgasson, itt csak én kérdezhetek, megértette? Csönd. - Megértette? - Igen. Az ezredes ismét beleszippantott a cigarettájába. - Maga a CIA embere. Tomás rájött, hogy a tiszt taktikát váltott, hogy meglepje, és hogy ebben a kulcskérdésben nem tétovázhat. - Ezt kérdezi, vagy kijelenti? - Kijelentem. Maga a CIA embere. - Baromság. - Bizonyítékaink vannak. - Ó, igen? Hogy lehetnének bizonyítékaik egy képzelgésről? - A barátja beszélt. - Beszélt, igazán? És azt mondta, hogy a CIA embere vagyok? - Igen. Mindent elmesélt magáról. Tomás mosolyt erőltetett az arcára. - Ha mindent elmondott rólam, akkor megnyugodtam. Ugyanis semmi közöm a politikához, én csak egy egyetemi tanár vagyok, és ezt maguk is tudják. - Maga kém. Maga egy kém, aki azért jött Iránba, hogy ellopja tőlünk az atombomba titkát. Kazemi ezzel újabb csapdát állított, de nem túl ügyesen, és Tomás észrevette. - Az atombomba titkát? - kérdezte, a tőle telhető legcsodálkozóbb arccal. - Te jó ég, hova fajul még ez az egész? Soha senki nem beszélt nekem semmiféle atombombáról, érti? Itt valami félreértés van. Én nem azért jöttem ide, hogy bármit is ellopjak. Engem ide meghívtak, érti? Azért jöttem ide, hogy segítsek az irániaknak megfejteni egy tudományos dokumentumot, ennyi. Mi ez a história az atombombáról? - Ne játssza itt az értetlent - vitatkozott az ezredes. - Nagyon is jól tudja, hogy miről beszélek.

192

hogy látni akarok egy ilyen tudományos ereklyét. .Megvolt rá az okuk. .Hát persze. miért? . hogy megvolt! . és természetes. de amit mond.Nem tudom.Ez nevetséges .Szóval azért jött. ez igaz. hogy a kérdéses d o k u m e n t u m természetéből adódóan maga minden bizonnyal kémkedni próbált.T u d o m á n y o s okuk volt rá. Soha senki nem beszélt nekem atombombákról meg más hasonlókról. De ez csak tudományos kíváncsiság.A miniszter már megmondta. hogy megfejtsem? Hm? Gondolja? Nem itt kerestek volna valakit. Legalábbis nekem ezt mondta. Maga rémeket lát. hogy meggyőzőbbnek tűnjön. . Erre kötöttek velem szerződést.Államtitoknak nevezte.A miniszter nem nevezte ereklyének. . .kiáltott föl a rab. Az én dolgom annyi. . ha akarja. már mondtam. hogy nagyon kíváncsi voltam arra a d o k u m e n t u m r a .Hangnemet váltott. gondolja.Ez egy tudományos dokum e n t u m . Kérdezze meg a tudományos minisztert. . Nem Irán hajtogatja azt folyton. és kivennie azt a dokumentumot a széfből.Idehallgasson. és összeesküvést sejt mindenhol! . És ha beszéltek volna ilyesmiről. hogy békés célokra kell 193 . Tudós vagyok. hogy megfejtsek egy tudományos dokumentumot. hogy engem szerződtettek volna. Az egy tudományos d o k u m e n t u m . . .tiltakozott Tomás. és én ebben egy pillanatig sem kételkedtem. . . Soha nem hallottam ilyesmiről.Akkor minek nevezte? . .Hogy én? Kémkedni? Ez nevetséges! Beismerem. Látni akartam. .Irán biztonságára nézve igen fontos dokumentumnak. el sem fogadtam volna a meghívást. mi? Akkor miért kellett titokban behatolnia a minisztérium épületébe. és kész. ha valóban államtitokról lenne szó. hogy megfejtsen egy tudományos dokumentumot.Már megbocsásson.Az nem egy katonai dokumentum. érti? Úgyhogy ne jöjjön nekem ilyen mesékkel. nem gondolja? .. fogalmam sincs. hogy egy ilyen fontos d o k u m e n t u m o t megfejtsen? . aki elvégzi ezt a munkát? Miért bíztak volna meg egy nyugatit.Közelebb húzódott a rabhoz. annak az égvilágon semmi értelme nincs. és a fülébe súgta.Politikai okuk.

. mi történt.Az nem én voltam.N e m . hogy csillagokat látott.Elég . és Tomás hirtelen mozgást észlelt maga körül.Maga valóban a mi vendégünk.Követelem. Rajtakapták. Kazemi kiadott néhány perzsa nyelvű utasítást.Ha nem megy szép szóval. maga tüzet nyitott és megsebesített.Tessék? . .. m o n d o m . . és akkor maguk egyszer csak fölkerestek. és megkértek.mondta a tiszt közönyös hangon. . hogy nem én hívattam meg magam Iránba.. de mégsem eszerint viselkedett. 194 . . . várva az ütéseket.És ki volt az a másik? Tomás elbizonytalanodott.. hanem a másik. hogy nem atomfegyvert akar gyártani? Hát hogy lophatnék én el Irántól olyasvalamit. hogy előbb beszélhessek. Azzal az elhatározással jött ide. amelynek során lassan az egész életét elmeséli. hogy jöjjek ide. amelyben egy államtitkot őriznek. akkor majd megy másképp .Maga nagyon ravasz.. Én soha. Amikor megjelentünk a helyszínen.. ez csak józan ész kérdése. Én nagyon jól elvoltam a kis kuckómban.Maga volt. Maguk hívtak ide. és beletelt néhány pillanatba. hogy előbb beszélhessek egy európai uniós diplomatával. ami az országnak nem is kell? . Az ezredes a nyakán oltotta el a cigarettáját. és összehúzta magát a széken.Ez nem ravaszság kérdése.szakította félbe Kazemi ezredes... hogy belebonyolódott egy beszélgetésbe. hogy nem én kezdtem el lövöldözni. . Üvöltött fájdalmában. és talpra állították. Ekkor ismeretlen kezek a karjánál és a ruhájánál fogva megragadták. . ahol végeztem a dolgomat.Követelem. . míg rájött. Olyan erős ütést kapott a nyakára. .neki a nukleáris energia? Nem Irán állítja azt.. és feltörte a széfet. Jusson eszébe. hogy nem m o n d semmit. Fölkészült a legrosszabbra. és most azon kapta magát. h a n e m a másik. amint az éjszaka kellős közepén behatolt a Tudományos Minisztérium épületébe.

mintha minden oldalról össze akarnák préselni a rabot. A cella hihetetlenül kicsi volt. Betettek egy koporsóba. A padló. belökték a szűk cellába. Olyan szűk volt. . de valójában csak másfél. hogy beszéljen . de ennél többet nem is tehetett. ami percről percre a hatalmába kerítette.Rávesszük. hogy megnézhesse. Körülbelül négy méter. mintha élve eltemették volna. szűkek. . meszelt falú. úgy érezte. Tomás még soha életében nem érezte magát ennyire szorongatva.. már eloldozott kézzel. hogy úrrá t u d j o n lenni a pánikon.Most mit. A cellát a plafonról lelógó kis lámpa világította meg. Légzési nehézségei támadtak. negyvenwattos lámpával megvilágított sírba. Időnként elfogta a légszomj és egy-egy közeledő pánikroham. ami Tomás becslése szerint nem lehetett több negyvenwattosnál. most mit akarnak tenni? . Sokkal rosszabb.kérdezte rémülten.Mit akarnak tenni? . A hossza két méter volt. . Most fölnézett. mert nagyon szenvedett attól. Tett egy lépést. hogy nem látja. mintha be lenne zárva egy kriptába.Meg fognak kínozni? . mi történik körülötte. és megállapította a magasságát. és végre levehette a kendőt a szeméről. úgy tűnt..Átküldjük a 209-es részlegre. a falak által összenyomva. Egy koporsó. Nem akart leülni a padlóra. inkább állva maradt. szorongatóak. mert csak egy méter széles volt. Kimerülten nekidőlt a falnak. a falak pedig fehérek voltak.hangzott Kazemi száraz válasza.Nem. mintha bedobták volna egy kis fehér. hol van. Amikor Tomást. Valóságos koporsó. 195 . ami körülbelül h á r o m kis lépés. Eltelt egy óra. mészből volt. olyan szűk volt a tér. máskor meg szédülni kezdett.. hiszen a többi részét elfoglalta a vécé és a mosdó. Úrrá lett rajta a klausztrofóbia. hogy még a karját sem tudta kinyújtani. ez volt az első benyomása. le kellett hunynia a szemét és a magasba kellett emelnie az orrát.

elektromos hangja hirtelen betöltötte a cellát. m i n t h a csak úgy lógna az időben. néma csönd. ebbe a koporsóba. hogy emberi hangot halljon. Nem látott mást.Két óra. nem hallott mást. halott. az elkeserítő helyzetén. de a dalok többségének nem tudta a szövegét. mint valami hatalmas dongót. Minek ellenállni. de egy idő múlva elhallgatott. hogy észre sem vette a múlásukat. de el sem tudott képzelni ennél a helynél rosszabbat. annyira mély. mint valami nagy vihart. mintha elveszett volna egy titkos dimenzióban. úgyhogy végül csak eldúdolt néhány gyerekdalt. percek. Próbált énekelni. mint egy élőhalott. Visszatért a csönd. hogy az öregember a közös cellában azt mondta neki. Elvesztette az időérzékét. Hihetetlen volt számára. Egy hangosbemondó hangja visszhangzott a levegőben. aztán elhallgatott. órák. hogy élve eltemették ide. hogy m o n d j o n valamit. Baljós csönd volt ez. hogy vannak ennél rosszabb magánzárkák is. és most már nem más. Tomás fölugrott és zavartan körülnézett. például abban az 59-es börtönben. fojtogató. Órák. és mégis leült a földre. Úgy jöttek egymás után a másodpercek. mint inkább azért. Be volt zárva ebbe a szűk térbe. nem tudta kinyújtani a karját.Allaaaaahu akbaaaaar! Az üvöltő iráni elnyújtott. csak a falakat. ha már úgyis halott? Igen. Csönd volt. mert az a helyzet. A hívás három-négy percig tartott. a lélegzését és a lámpa zümmögését. mintha lebegne a feledésben. fülsiketítőén. ha már eleve meg van írva a vége? Nem lenne értelmesebb. Eszébe jutott. mert hülyének érezte magát. csak a csöndet. Elgyengült a lába. hogy a saját lélegzését úgy hallja. amint imára szólította a híveket. olyan volt. nem is annyira azért. anélkül hogy meghalt volna. ahol egyetlen éjszaka alatt megőrül az ember. végig teljes hangerővel. Elkezdett magában beszélni. 196 . ami a fülébe dong. ha megadná magát a sorsnak? Miért kéne félnie a haláltól. és két lépést sem tudott tenni egy irányba. síri csönd. . így hát Tomás elméje elkezdett a körülményein. hogyan lehetséges ilyen mélységes csönd. az ellenállás feleslegességén rágódni. a lámpa zümmögését pedig úgy.

Már csak vegetált. hogy mennyi idő telt el. mert csak így tudott egy kis melegséget termelni magának. lefeküdt a földre. és a betonkoporsóba zárt rabnak fogalma sem lehetett arról. Tomás evett. egy műanyag kanállal és egy pohár vízzel. A börtönőr felnyitott egy kis rácsot az ajtón. és azon keresztül tolt be egy fémtálkát az étellel. szükségét végezte a vécén. .Az ételt csöndben adták be neki. és hogy mindjárt kiengedik vagy örökre eltemetik ebbe a koporsóba. Minden más bizonytalan volt. amikor felnyílt a rács és megjelent a tálka. amíg feledésbe nem merül az egész léte. Aztán félóra múlva összeszedte és elvitte az evőeszközöket. Csupán ezek a kis közjátékok meg a hangszórókból üvöltő imára hívás jelentette a külvilágot a koporsólakó számára. ha álmos volt. A lámpa fénye állandóan világított. hiszen nem volt több helye. Egyfajta folt az időn. meg azért is. hogy nappal van vagy éjjel. összehúzta magát magzati pózba. hogy hány óra van.

Gyerünk . milyen ábrándosan nézi Tomás a folyosóról beszűrődő fényt. és legszívesebben kirohant volna. bármilyen kínzás jobb. ha alávetik a chicken kebabnak. A ruhái voltak benne. amint megcsillant egy sarokban.XVIII Hosszú kábultságából. A zár többször kattant egymás után. 198 . Felöltözött és felállt. máris. aki ránézett a rabra. hogy kilépjen ebből a koporsóból és friss levegőt szívjon. . amikor az iráni előhúzott a zsebéből egy kendőt. amiért mindjárt elhagyhatja a cellát.morogta bosszúsan a férfi. A történész leguggolt. amikor észrevette.Forduljon meg. hogy átölelje a napot. amelybe mélyen elmerült. amiről az az öregember mesélt. hegyes szakállú férfi. A félig nyitott ajtón keresztül hosszú idő óta először pillantotta meg a napfényt. és körkörösen intett a kezével. és kinyitotta a zsákot. amikor végre megragadhatja a lehetőséget. -He? . amint elfordult a zárban. és csaknem ugrándozott izgalmában.Vegye föl ezt . hiszen alig várta a pillanatot. . és megjelent benne egy alacsony. . mire végre kinyílt az ajtó. Akkor is. ha kihallgatásra viszik.Siessen.mondta az iráni férfi. . akit akkor ismert meg. akkor is. amikor behozták az Evin börtönbe: bármi jöhet. megtöltse a tüdejét friss levegővel és minden pillanatot átéljen a maga teljességében.Igen. . mint ez az élve eltemetettség. egy kulcs csikorgása ébresztette föl.Forduljon meg. A történész két perc alatt átöltözött és fölvette a cipőjét. mert ennél a szörnyű helynél minden csak jobb lehet. és ledobott egy kék műanyag zsákot az apró cella padlójára.

Jól szórakozott az enferadiban? Megint Szalman Kazemi ezredes volt az. Tomásnak az volt a benyomása.Hova visz? . . Tomás megmozdult a széken. . hogy a börtönőr vonszolja. Most már hajlandó beszélni? . . 199 .Tomás hátat fordított az ajtónak. Magának is elég volt? .Követelem.Csönd. aki úgy gondolja. amelynek a végén lépcsők vezettek fölfelé. . és leültették egy székre. hogy fogytán a türelme. és a háta mögött megbilincselte. Az őr végigvezette egy hosszú folyosón.Az enferadiban. hogy a 209-es részleg a föld alatt van.Már megint kezdi? . most. hogy kijött onnan. és az iráni rákötötte a szemére a kendőt.Még mindig ragaszkodik ehhez a hülyeséghez? . . mint az első kihallgatása alkalmával. hogy engedjék meg.Menjünk .kiáltotta. Amikor a magánzárka felé vitték. és érezte a karfán az asztalkát: ugyanolyan iskolai széken ült. és ez a benyomása még jobban megerősödött. A tiszt fölkacagott. H á r o m napig volt bezárva az enferadiba. és a karjánál fogva húzta. hogy mindent bevalljon.Három napig? Három nap telt el? . . hogy ugyanazon a széken.mondta aztán. A rab bukdácsolt és elbotlott. . majd beléptek valahova. -Hol? . de nekiütközött egy falnak. Újabb folyosókon mentek végig. és az ezredes nagyot sóhajtott: látszott. az is lehet. Mindketten elhallgattak.Beszélni akarok egy európai diplomatával. ugyanabban a szobában.Nos? .Magának ahhoz van joga. hogy három nap a koporsóban éppen elég. A magánzárkában. Van. Aztán hátrahúzta a karjait. .Jogomban áll beszélni egy diplomatával.Igen.kérdezte egy ismerős hang. ami egy szobának tűnt. hogy beszéljek egy európai uniós diplomatával. miközben hagyta. és sikerült visszanyernie az egyensúlyát.

továbbra is kendővel a szemén és a háta mögött összebilincselt kézzel.Nem veszik le? Miért? . . Tomás nem mert hinni a fülének.Na jó.Ja. ahogy Kazemi gúnyos hangon válaszol az utolsó kérdésre: . azt hiszem. mi itt. . sőt: el kell mennie. . .És ezt mikor veszik le a szememről? .mondta.Hát persze.Nagyon egyszerű. olyan hangon. . és ők ültek le a helyére..Na. de a következő pillanatban az ismeretlenek lelökték az ülés elé. az már nem a mi felelősségünk. az Evinben. nem volt elég . . nagyon jóindulatúak vagyunk. ha rossz fát tesznek a tűzre.közölte az ezredes.Maga. Talán túlságosan is jóindulatúak. mintha csak egy zsák krumpli lenne. induljon kifelé. továbbra is hátrabilincselt kézzel. Maga most elhagyja ezt az intézményt. de a történész még hallotta.Látom. lábukat pedig kényelmesen föltették a hátára. az ilyen hitvány alakoknak. hogy leköpjük őket. Kitesszük az utcára. Az imént írtam alá a parancsot az elbocsátásáról.írás hangját lehetett hallani. mint maga. maga most elenged? Kazemi hangosan fölkacagott. A történész föltápászkodott. és ami azon a kapun kívül történik magával. Erőszakkal végigtaszigálták a folyosón.Most írtam alá a parancsot a szabadon bocsátásáról . azt nem vesszük le.Jó szórakozást az 59-esben! Egy kéz lenyomta Tomás kendővel bekötött fejét. .Elmehetek? . .. Ettől a pillanattól kezdve már nem tartozik az Evinhez.Mit akar ezzel mondani? Erős kezek ragadták meg Tomást. durván kivonszolták a szobából. 200 . Ez a mi bajunk: túlságosan tiszteletben tartjuk a jogait az ilyen gazembereknek. Az ülések kialakításából arra következtetett. amilyen hangon a gyerekekhez beszél az ember. Sőt már meg is tettem. Ettől a pillanattól kezdve már nem tartozik az Evin börtön szárnyai alá. . hogy hátul ül. .Újra sóhajtott. és a történészt belökték egy autóba. egyszerre hitetlenkedve és reménykedve.. .Elmehet. .Tudja. akik arra sem méltók.

Milyen hülye volt. A történész. . most újabb fékcsikorgásokat hallott. ami a torkát szorongatta: nem tudta.utasította egy iráni női hang. . ő pedig összevissza rázkódott kényelmetlen és megalázó testhelyzetében.. Tomás a tarkóján érezte a tűző nap melegét. Iiiiiiii. Megmondaná az amerikaiaknak. és a hangjuk alapján zavartnak tűntek. hogy fejtse meg Einstein rejtvényeit.Nincs sok időnk.Az autó elindult. A városi hangok az elvesztett szabadság utáni nosztalgiával töltötték el. . de még ennél is jobban meglepődött. aki még mindig a földön feküdt. akik Tomás hátán pihentették a lábukat. a legfontosabb talán az. Vissza kellett fojtania a zokogást. angolul. és arcát elárasztotta a napfény. Az autó jobbra-balra kanyargott. és nemet mondana az irániaknak is. gondolta. okoskodott. amikor meghozunk egy döntést.Gyorsan . mi van? 201 .. hogy megmentse a világot. Másrészt. Mekkora őrültség volt tőle elmenni az amerikai követségre. parancsszavakat kiabáltak. hogy belekeverjék ebbe a szörnyű zűrzavarba. és ez még gyötrelmesebbé tette a helyzetét. amikor egy kéz hirtelen lerántotta róla a kendőt. Különben is. miként szabadulhatna ki ebből a pokolból. . és hallotta a város kaotikus közlekedésének tülkölésből és motorberregésből álló koncertjét. és hatalmas hangzavar tört ki benne: a sofőr káromkodott. Éktelen fékcsikorgás szakította félbe a gondolatmenetét. és bevetette magát a kusza teheráni utcaszövevénybe. és hagyni. miközben a kanyargó autó összevissza rázta megbilincselt testét. Az őrök halkan válaszoltak. a férfiak pedig. Az autó megállt. amit csak később szerzünk meg. hogy. azt sosem annak a tudásnak a birtokában tesszük. ami igencsak meglepte Tomást. gondolta magában. .Mi? De hát m i . ahogy perzsa nyelven bekiabál valaki. hanem annak. hogy keressenek helyette más barmot. és hallotta. Óriási volt a zűrzavar. amit addig a pillanatig megszereztünk. a mai eszével nemet mondana az amerikainak. aztán pedig dörömbölést az autó ajtaján. Hirtelen kinyílt a hátsó ajtó. hogy bízzanak meg más idiótát. az irániaknak pedig. De késő bánat . A mai eszével.és ezt Tomás is jól tudta.

A férfi erősen rácsapott a mellkasára.utasította ugyanaz a hang. -He? Űjra a mellkasára csapott. az ajtó nagy robajjal becsapódott.Ingilisi halad nisztam.Szabbar . . Teljesen megállt a forgalom. Eszman Szabbar e. 202 . mintha csak játszadoznának vele. miközben az utcán valószerűtlen jelenet játszódott le. elégedetten. és pár pillanat múlva ki is szabadult a keze. .Hova visz? Az iráni megrázta a fejét. . ami ott állt az előző autó mellett. és szinte meglepettnek tűnt.Szabbar. . fehér autóba. akik körbeállták azt az autót. ahonnan kirángatták a rabot. és megpillantott egy férfit. amely a szeménél ki volt lyukasztva. Az egész akció nem tartott tovább néhány másodpercnél. és belökte egy kis. akinek harisnya volt a fején. hogy végre megnyugodott a szíve és minden visszatért a normális kerékvágásba. Szőrös keze szilárdan tartotta a kormányt.A francba. hogy a kulcsot illesztik a bilincs zárjába. . A sofőr egy erősen kiálló pofacsontú. amiért az utas megszólította.tudakolta. álarcos férfiak is voltak ott.Nem beszél angolul? Ingilisi? Na ingilisi? . A férfi vetett rá egy gyors pillantást. . mindenfelől dudáltak. .Na . . A férfi kiráncigálta az autóból.Ingilisi halad nisztam. -Hm? .Jöjjön . és máris eltűnt az egyik közeli mellékutcában. Pisztoly volt a kezében.Gyorsan. Először úgy tűnt neki. Tomás fölemelte a fejét. Amikor Tomás úgy érezte.erősítette meg a férfi. . Amikor Tomást elhelyezték a hátsó ülésen. amiért sikerült megértetnie magát. vastag. .Eszman Szabbar e. fekete bajszú férfi volt. azonnal előrehajolt. és megérintette a férfi vállát. a második autó azonnal elindult.ismételte. Más fegyveres. de gyorsan rájött. gyorsan.Hova visz? .Valaki elkezdett matatni Tomás bilincsén.

Szabbar kiugrott a kocsiból és bezárta a kaput: ezzel elvágta a kapcsolatot a külvilágtól és biztosította zavartalan magányukat. . . a sarkok és a kereszteződések között: így bizonyosodott meg arról.válaszolta a sofőr. Szabbar végig nagyon figyelt mindenre. amely tele volt autóval.Nagyon ravaszak . A történész nem értette. és a mellettük álló régi fekete Mercedeshez vezette. Intett Tomásnak. és elmosolyodott. de nem volt ott szerelő.Khandedar e. . ami körülöttük történt. hogy kilásson. Amikor egy műhelyhez értek. és beeresztette a kipufogófüsttel szennyezett levegőt. Kinyitotta a gépkocsi hátsó ajtaját. a lepel alatt csípőre tett kézzel. és Szabbar felé fordult.Ez az enyém? . az arcánál fátyollal. a sofőr bekanyarodott és behajtott. Most úgy nézett ki.Nőnek akarnak öltöztetni. Tomás letekerte az autó hátsó ablakát. és intett a kezével. igaz? . Tomás fölvette a csadort. mit mond.mondta. A lehető legkonzervatívabb és legízléstelenebb fekete csador volt. a járda és az úttest között. amit odanyújtott a történésznek. amikor rájött. a tekintete folyamatosan ugrált a visszapillantó tükör. és kivett belőle egy hatalmas fekete szövetet. és beült a Mercedes hátsó ülésére. Szabbar. Tomás kiterítette a szövetet. de a sofőr derűs arcából arra következtetett. mint valami gazdag és konzervatív iráni matróna sofőrje..Bale . és elnevette magát. Egy csador. hogy vegye föl. és lélegezni tudjon. Szabbar föltett a fejére egy sofőrsapkát. ami csak létezik.felelte Szabbar. hogy senki nem követi és senki nem figyeli őket. A testét borító nagy lepel ellenére. Az autó csak rótta az utcákat.Ah. aztán elhajtott. .Bale . Lehajolt. és kiállt a garázsból. hogy mi az. mint valami ajándékot. Újra bezárta maga mögött a kaput. hogy ő is szálljon ki. Szabbarnak hívnak? Szabbar? A sofőr elmosolyodott. felfedve fogatlan ínyét.Na? Jól nézek ki? Az iráni végigmérte.Bale. és jobbra-balra kanyargott. amely egészen bokáig eltakarta. hogy minden rendben. beült a járműbe. . . amely 203 .

ha valóság volt. Szabbar a luxussofőr szerepnek megfelelően kiszállt az autóból. majd egy kattanással kinyílt a kapu. és intett neki a fejével. és előzékenyen kinyitotta a hátsó ajtót. amely egy gondosan ápolt kertből emelkedik ki. jobbra kanyarodtak. Beléptek az épület előcsarnokába. és megnyomták a lift hívógombját. Egy gépi hang szólalt meg a hangszóróból. ahogy eltűnik a teher a válláról. az égett gázolaj undorító szaga töltötte meg az orrát. hogy az utca levegője. nem csak rossz álom volt-e az egész. m á r . mélyet lélegzett és boldogan. Más körülmények között biztosan zavarta volna ez a ruházat. tiszteletteljesen meghajolva az iráni „matróna" sötét alakja előtt. szinte eksztázisban szívta magába a szabadság illatát. Miután elhagyták a Golesztán-palotát. hogy mindjárt megfullad . Aztán elkísérte a csadorba öltözött alakot az épület kapujáig. Szabad. Szabad volt.csak egy szűk résen keresztül engedte látni a világot. Áthaladt a bazár területén. A lift ajtajában egy kövér iráni nő várta őket. egy hatalmas park mellett. A lényeg az. abban a pillanatban. és lassan megálltak egy új épület előtt. hogy kövesse. Beszálltak. Szabbar bemutatkozott. és az érkezők kiléte felől érdeklődött. és megnyomott egy gombot a kaputelefon fémtábláján. megkerülték az I m a m Khomeini teret. amin keresztülment. 204 . hogy megtörtént mindaz.m á r azon tűnődött. és amelynek pompás homlokzatát pazar tornyok és kupolák alkotják. ahogy leesik a kő a szívéről. Úgy érezte. nem is nagyon tudta elhinni. ez a fátyol maga volt a szabadság. most végre megszabadult tőle. és ő még soha nem érezte ilyen illatosnak ezt az átható bűzt. De mindegy is: ha rémálom volt. A Mercedes több mint húsz percig körözött Teherán utcáin. s fölmentek a második emeletre. és szinte megrészegült a szabadság ízétől. és egy hosszú sugárúton haladtak tovább. mintha végre fölébredt volna egy rémálomból.de akkor és ott. aranyszínű salvar kamizban. úgy érezte volna. De jó szabadnak lenni! Érezte. Aztán berregés hallatszott. Az iráni férfi Tomásra pillantott. és elment a lenyűgöző Golesztán-palota mellett. végre fölébredt. ami megtörtént. könnyű. Amikor a park végéhez értek.

A park fáinak pompás zöld lombja éles ellentétet képezett a város kellemetlen.mondta. és fölhúzta a hosszú.Teherán belvárosában. .mondta. Hamideh fölállt. és ghorme szabzi is. és Szabbar eltűnt a folyosón. ha akarja . . mint a szénaboglya. mi történik? És ki ön? Az iráni nő jóságosan elmosolyodott. hogy akarom! . és elengedte magát. Ziiiiiiim.Óhajt valamit? .Van valami ennivalójuk? . farkaséhes vagyok! . .Van bandemjun. . Barna haja úgy összekuszálódott. Előrehajolt. persze. aki válaszol a kérdéseire. Kinézett az ablakon. professzor .H á t .kiáltotta Tomás. és eltűnt a folyosón. hogy pihenjen egy kicsit. hogy óhajtok. . nem áll m ó d o m b a n megmagyarázni semmit sem. . lehajtott fejjel. A nő elmosolyodott. .Hol vagyunk? . .kiáltotta.Maga tréfál velem? Persze. .Igen..Jobban érzi magát? . Mindent.Hát még én. . és lehunyta a szemét. . de attól tartok. Beléptek egy lakásba. A testes iráni nő intett Tomásnak. .Ezek ételek? . magára hagyva Tomást a szobában.Üdvözlöm.Naná.lélegzett föl a történész. de a lényeg.Megmagyarázná.Örülök.gondolkodott el a nő. hogy végre megszabadult tőle. hogy kerüljön beljebb és üljön le a díványra. fekete leplet. piszkos szürkeségével.köszöntötte.Akkor hozzon mindent. .Leveheti a csadort. . . Azonban nemsokára jön valaki.Sokkal . . Leroskadt a díványra. .Azt elhiszem. hogy kiszabadult. 205 .Türelem . A Shar Park mellett. lássuk csak . A történész kimerült volt.A nevem H a m i d e h .Kicsoda? . míg végül előbukkant a feje.

Megint csöngettek. hogy így lesz. megáll.Már jön is az illető. fekete hajából elszabadult tincsek hullottak hófehér homlokára. Egymásra néztek. Tomás zöld szemei megteltek könnyel. karcsú alakot. gondolt és érzett ebben az utolsó. aztán. Valaki csöngetett. Tomás ülve maradt a díványon. Aztán visszatette a kagylót. először csak egy sötét folt volt. hogy ez a természetes lezárása m i n d a n n a k . aztán elindul fölfelé. amikor megpillantotta a bejárati ajtóban tétovázó magas. aki mindent meg fog magyarázni. h a n e m azon. mintha mindig is erre vágyott volna. a nő vastag ajkai kissé szétnyíltak. megáll. hogy elkészítse a vendégnek a kért ételeket. Mozdulatlanul meredtek egymásra. Amikor kilépett a liftből. hogy egyáltalán n e m lepődött meg rajta. mi történik. és kirajzolódott az alakja. hogy Tomásra nézzen. Hallotta H a m i d e h lépteit. . A viszontlátás öröme. ahogy közeledett. Látta a fényét. és megfordult. izgalom és megkönnyebbülés tükröződött. aki mindent megmagyaráz neki. a nappalival szemben. ahogy lemegy. hogy ki az. egyre inkább körvonalazódott a sziluettje. . hogy lássa. majd egy kattanással kinyílik az ajtaja. Az ember. Mintha mindig is tudta volna. és váltott néhány szót perzsa nyelven. Ziiiiiiim. ahogy befordul a lakás halijába. aztán a folyosón visszament a konyhába. gyönyörű mézszínű szemeiben pedig nyugtalanság. . Tomás nem azon lepődött meg leginkább. intenzív hétben. és látta színes alakját. Hamideh levette a biztonsági láncot.Egy váratlan hang hirtelen fölébresztette. amit átélt. egy árny. Hallotta a lift hangját. és várakozó tekintettel meredt a nyitott ajtóra. amint közeledett a folyosón. kinyitotta az ajtót.Ariana. A nő fölvette a kaputelefont. ahogy fokozatosan közeledik a második emelethez.

Talán az 59-es börtön a leghíresebb. darált húsból. és azonnal riasztottam az embereimet. állítólag az az 59-es börtön. Tudtam.Vannak kapcsolataim a Nemzeti Börtönirodánál. . hogy magát bevitték. ahol nem tehetnek semmi olyat. néhányat bezárnak.Igen. . akik szívességgel tartoznak nekem. .Csóválta a fejét. hogy mi történik odabent. hogy mi lesz.Ó. . Az iráni nő n é m á n hallgatta. ahova át akartak szállítani.Ebbe senkinek nincs beleszólása. De akárhogy is. Akkor ugyanis elvesztettem volna szem elől. milyen kellemetlenségek várnak magára az Evinben. Tomás elmesélte Arianának mindazt. babból és zöldségekből készült ghorme szabzit falta. Amikor megtudtam. amikor megnő a tiltakozás egy-egy ilyen illegális fogvatartási központ ellen. . . az Irodának mindig tudomása van róla. és ami még ennél is 207 . olyan emberek. az Edareh Amaken vagy a Towhid. sok van.XIX Miközben a Hamideh által felszolgált. halálosan megrémültem. amikor megtudta. ha átküldik valamelyik illegális fogvatartási központba. hogy hol vagyok? . hogy más szervezetek irányítják. de azzal vigasztaltam magam.És az Evin még csak nem is a legrosszabb hely. Időnként. amit ne regisztrálnának. amin az utóbbi négy napban keresztülment. hogy bántak vele a kihallgatás során és mit kellett elszenvednie a magánzárkában. hogy legalább legális börtönben van. Az igazság az.És maga h o n n a n tudta meg.mondta. de rögtön újakat nyitnak helyettük. Például a 60-as b ö r t ö n . bár ez inkább csak formalitás. Valiasrban. Az Evin börtön az Iroda irányítása alatt áll. de ezen kívül még sok másik van. és szomorúan csóválta a fejét. Inkább attól féltem.Sajnos sok ember megy keresztül ezen . főként az Evin börtönben történtek részleteit. .

hogy előkészítsük az akciót. hogy megakadályoztunk egy illegális bebörtönzést? Maga abban a pillanatban hivatalosan szabad ember volt. . és megsimogatta a kezét. hogy megöljék. .Én. Az egyetlen lehetőségünk a fogvatartási központba való átszállításban rejlett. mint amennyit kötelessége lett volna . Két okból is. . Mégsem hagyhattam. és a továbbiakban mi is ezzel védekezhetünk. mindannyiunkat agyonlőttek volna. és ijedten elhúzta a kezét. hogy ha továbbra is megtagadja az együttműködést.mondta.. .mondta Tomás. tekintve a kapcsolataimat a Nemzeti Börtönirodánál. ma délután átszállítják az 59-es börtönbe. Amíg maga bent volt az Evinben. 208 . a kötelességemet teljesítettem.Nem. az érintést érintéssel viszonozta. hogy pontosan mikor fogják átszállítani. A nő összerezzent. úgyhogy m a j d n e m 24 óránk volt arra. nem. .A fő kérdés az volt. amikor kilépett az Evinből. és nem is tudom. hogyan köszönhetném meg. Ezt az információt pedig. Tomás félretolta a tányérját. hogy valaha is újra felbukkan. és tágra nyílt szemekkel meredt rá.rosszabb: semmi nem garantálta volna.Én csak.Értem már. és kissé nyugtalan lett. Ariana az ajtóra pillantott. Olyannyira. hogy kilépett az utcára.. Másrészt ott van a törvényesség kérdése..Sokkal többet.Megmentette az életemet. .Nyilvánvalóan sokkal többet tett. .dadogta. .. mivel vádolhattak volna meg? Azzal.. de a következő pillanatban a folyosóról hallatszó zaj felé fordult. maga gyakorlatilag már nem volt fogoly. Az Evin egy legális börtön. hogy már tegnap értesültem róla. Mivel a fogvatartási központok illegálisak.Maga rendkívüli nő . nem tehettünk semmit. akik kapcsolatban állnak a reformista mozgalmakkal. abban a pillanatban. hogy megérintse Ariana kezét. Egyrészt az a tény. Ha akkor elkaptak volna minket. jelentősen megkönnyítette a megközelítését.Értem akartak jönni az Evinbe? . miközben megpróbáljuk magát kiszabadítani. és kinyújtotta a karját. nem volt túl nehéz megszerezni. hogy megállítottuk a forgalmat? Vagy azzal. .. én. ha elkapnak. és segítséget kértem tőlük. Ezért szóltam néhány barátomnak. .

úgy érzi . . Kínos csönd telepedett közéjük. az a gyengéd érintés az előbb váratlan varázsütésként hatott rájuk. de egyúttal zavarba is jött. és most szörnyű dilemmába került. talán nem is fölébresztette. de folyamatosan. . .szólalt meg végül.válaszolta a nő. A tűz nem most éledt föl. . hogy. . Mennyit mondhat el a nőnek. tudja? A jó hírem. Gyötört a kíváncsiság. . . hogy kitárja a szívét és bevalljon mindent. és helyette azt a történetet adja elő. és ez a pillanat nem volt alkalmas arra. tényleg bármire. és ennek a szüntelen lángolásnak a tudomásul vétele volt az. 209 ..Vigyáznom kell. Látnom kellett.. hogy feltöri a K szoba ajtaját és a széfet? Tomás óriási késztetést érzett. Megakasztotta a társalgás menetét. é n . Ezenkívül Tomás agya arra volt beprogramozva. hogy átprogramozza magát. amire .Tomás . Bármire szívesen válaszolt volna neki. hogy föltehesse a kérdését. A történész önkéntelenül elmosolyodott.É n . kereste a megfelelő szavakat. hogy megnézzem a kéziratot. de valami mást is tett: fölébresztett bennük valamit. hogy mindenáron tagadja a kapcsolatát a CIA-val. A gyönyörű nő a földön elterülő perzsaszőnyeget nézte. Nem akarom bajba keverni.Föl kell tennem egy kényes kérdést. hogy biztos lehessek benne. nem keveredtem bele valami katonai projektbe.. de tisztában volt vele. Ez volt az egyetlen kérdés. kivéve ezt a kérdést. hogy vívódik. Ariana tétovázott. amit a magánzárkában talált ki. zavarban volt.mondta. .. egyértelmű volt. ami nyugtalanította Arianát. csak felszínre hozta azt a valamit..nem volt megfelelően fölkészülve. . ellenállhatatlan vágyat éreztem.Bármit.Elnézést .. szelíd lánggal.De hát éjjel egy órakor? Úgy. hogy őt megmentse? .Mit keresett éjjel egy órakor a Tudományos Minisztériumban? Tomás határozottan ránézett. Vagy talán nem is. . . hogy ezt nem teheti meg: az igazság túl súlyos.Látni akartam a kéziratot.Persze. már ott égett bennük.Azt értem . ráadásul valahol őt is elárulta. aki mindent kockára tett azért. kihasználva a bizalmát és a barátságát.. . hogy. .

felelte Tomás. hogy fölbérelem. Előrehajolt a díványon. de ezt n e m m o n d h a t o m meg. aki magával volt? Ő ki volt? Az a tény.Most hadd tegyek föl én egy kényes kérdést. Tomás.Mosza? Mint Moszadek? . hogy mibe csöppentem. . ha azt m o n d o m . . de még csak a tartalmát sem hajlandó elárulni. . hogy nagyon meggondolatlan volt. Megsebesült azon az éjszakán.Nem tudja.Mondja.. mint akinek támadt egy ötlete. Egy dolog magát megmenteni...Mosza? Egy fickó. Egy szó mint száz: nagyon megijedtem. Amikor láttam.Miről szól Einstein kézirata? .Igen . még az ENSZ is beleszólt. . és még csak elmondani sem volt hajlandó. Azt m o n d t a . .De t u d o m . . mi történt vele? . .helyeselt a történész. és pár órával később meghalt a kórházban. és amikor meghallottam az amerikaiak gyanúját az iráni nukleáris p r o g r a m m a l szemben. hogy miről szól.Szóval a bazárban találkozott vele? . hogy miféle zűrzavarba keveredtem. . . . és egész más elárulni a hazámat. ráadásul maga is elejtett egy-két dolgot.Szegény. . hogy kezdett gyanús lenni.Katonai projektbe? . hogy maga tényleg nem fogja nekem megmutatni a kéziratot.És a férfi. .Igen. érti? Azon törtem a fejem.Elkezdtem kételkedni. Annyira vonakodott megmutatni nekem a kéziratot. akivel a bazárban találkoztam. hogy Tomás már elfelejtette Bagheri nevét. . az amerikaiak meg folyton fenyegetőznek. Csak egy idióta nem ijedt volna meg a helyemben. . .A többit már tudja. hogy ért a betöréshez.Igaza van .Igen.Legyintett.Értem. . nem gondolja? Úgyhogy eldöntöttem. . nagyon megijedtem. meggyőzőbbé tette a válaszát. Muszáj volt utánajárnom a dolognak. .H á t . az a legenyhébb kifejezés. És akkora nemzetközi felhajtás van az iráni nukleáris projekt körül.Ne haragudjon. 210 .

. A nap leereszkedett az épületek mögé.csodálkozott Tomás.Sajnálom.Mi történt Siza professzorral? Az iráni nő fölhúzta a szemöldökét.Mi az? . de hülye nem.Hotel Orchard.Nem erről van szó . .Arról van szó.Tényleg? . mindvégig az ablakra meredve.felelte Ariana... . . . .Iránból. 211 .magyarázta a nő. . . amire tud válaszolni . hogy szórakozott vagyok.Érdekes. . hogy ha a főnökeim észreveszik.Miből gondolja. a városi horizont közelében úszó felhőpamacsokra pedig furcsa árnyakat rajzolt. . . Ariana zavarba jött. amit elárulhatok. .. . szükségszerűen rám esik a gyanújuk. hogy Siza professzornak bármi köze van hozzánk? .Ebből a lakásból? . hogy maga sok olyasmit tud.mondta a nő. .Tényleg.Gyorsan legyintett egyet a kezével. akik segítettek magát megszöktetni.tette hozzá. rám és az összes barátomra nézve.Hotel Orchard? Az meg hol van? . és felsóhajtott. mintha el akarná hessegetni a gondolatot. igaza van.Igaza van. amire nem számítottak. . Siza professzor kézírásával.Tomás szemébe nézett. ez nem lenne hazaárulás. a kék égre bíbor és lila fátylakat festett. .Ki kell vinnünk innen . aggodalommal telt hangon. Ariana az ablak felé fordult.Tessék? .De a szálloda neve oda van írva ceruzával az Einstein-kézirat egyik lapjának a hátoldalára.Lehet. . .De talán van valami. . Felejtse el.Fogalmam sincs .Az itt-tartózkodása most már óriási veszélyt jelent magára.Miért? Gondolom.Összefüggés van a professzor és a Hotel Orchard között. felejtse el.Mi az? . .De van valami. de erről sem beszélhetek.

Próbált visszaemlékezni.És tényleg Nagy Sándor építtette? .Igen? És mi az? . de nem tudom. . hogy sokkal hosszabb neve volt.Én tudok egy lehetőséget. . ..A Nagy Sándor-fal? .Mosza mindent előkészített.Tovább erőltette a memóriáját. .Persze.A Perzsa-öbölben? . . de n e m vagyok benne biztos. ki. lehet.Úgy rémlik.Értem. .M a h m u d Abad? .N e m t u d o m . és visszament a helyére. században építették. föl kellett volna írnom valahova.A Kaszpi-tengeren? . . hogy nem. az lehet. az biztos. ami rám vár egy kikötővárosban.. Ismeri? .Hogy is hívják. . .Az a baj. Följebb.Bandare-Torkaman? 212 . igen? Hol? .Talán Nur? . nem. . és odament a szekrényhez. Valamikor a VI.. De nem emlékszem a település nevére.És van a közelében valami kikötőváros? Ariana fölkelt a díványról.Ah. ... Úgy emlékszem. Összeköti a Golesztán-hegység vidékét a Kaszpi-tenger vidékével. és megkereste a falhoz legközelebb álló kikötőt. . .A legenda szerint igen. .Nem. .A francba.. és elmagyarázta a legfontosabb részleteket. amiket még Nagy Károly vagy Nagy Sándor épített.. hogy nem lesz könnyű ezt megszervezni. A Sándor-fal jelzi a civilizáció határát.Igen. Az egyik polcról levett egy atlaszt.Nem.Igen. ott van a türkmén határ közelében. Van egy halászhajó. Az ölében kinyitotta a hatalmas kötetet Irán oldalán. . . hogy vannak ott valami romok. Végignézte a Kaszpi-tenger partját. A történész összeráncolta a homlokát. de ez nem igaz. .. elfelejtettem a nevét.

azt hiszem. azt hiszem. azt hiszem. nem lehet holnap. . mint Azerbajdzsán vagy valamelyik másik -án végű ország fővárosa. kissé talán hosszan szorongatva egymást.Halászhajó.Milyen hajó? .Tíz perc múlva. És az az igazság.. . amit Hamideh és Szabbar árgus szemekkel figyelt. . hogy melyik az? Újabb töprengő fintor. . fölismeri.Itt van. és hirtelen melankolikus.Baku? . és a térkép fölé hajolt. Ha odamegy. .Akkor mikor? Még ezen a héten? A nő megrázta a fejét. hogy kettesben legyenek.Igen! Baku. Tomás..szólalt meg végül. most már nagyobb meggyőződéssel.Igen. de nem vagyok biztos benne. A nő rámutatott a térképen arra a pontra. hogy semmiképpen nem akarta Arianát bajba keverni. hogy nyugodtan elbúcsúzhasson tőle. 213 . . és rámeredt. . hogy ez itt Irán.Ez az . . Szeretett volna félrevonulni Arianával egy sarokba. . hogy már holnap elindulhatunk? Ariana tágra nyitotta a szemét. így hívják a hajót.Nincs vesztegetni való időnk . De tisztában volt vele. és az ilyesfajta vágyak a jelen körülmények között veszélyes ábrándok.Rövid neve van. . . ugyanaz.m o n d t a Tomás. csaknem szomorú kifejezés jelent meg a szemében. az az.Sok halászhajó van a Kaszpi-tengeren. . Bandare-Torkaman.Gondolja.A lehető leggyorsabban el kell juttatnunk magát Bandare-Torkamanba. Baráti öleléssel búcsúztak el egymástól. ahol a települést jelezték.. .Hadd nézzem. .Ott vár engem egy hajó. Ariana tovább nézte a térképet. Tomás bármit megadott volna azért.És mi lesz Bandare-Torkamanban? .Holnap? Nem. ha csak egy pillanatra is. .Tomás odaült mellé.

.kérdezte a nő nagyon halkan. és újra magára öltötte álruháját.mondta az iráni. .Adott neki két puszit az arcára. -He? .Igen. hogy fölvegye. Még meg sem állt a lift. Maga nekem több mint Allah.Ariana gashang . míg csöndben lépkedett. ahogy becsukódik a háta mögött a lakás ajtaja. és kibontakozott az ölelésből. Erőt vett magán. A liftben szórakozottan forgatta a kezében az összehajtogatott fekete csadort.mosolyodott el szomorkásán. amikor Tomás bebújtatta a fejét a lepelbe. . Követte Szabbart a lifthez. Szabbar rámutatott a csadorra. amikor távozik. . . hogy itt az idő.Esküszik? . amit Hamideh-tól kapott az útra. Sokkal több. Csókot dobott a levegőbe. .ír majd? . és érezte.Nagyon szép. . amikor a lift egy zökkenéssel elindult lefelé.Gashang.ismételte. hogy hátra se nézzen.Esküszöm. .Ariana gashang . és intett a férfinek.Igen .Allahra? . beharapva az alsó ajkát. .Magára esküszöm. A zár kattanása visszhangzott a fülében. pár pillanattal azelőtt.

ami nem létezik. aki némasági fogadalmat tett. Valójában minden a terv szerint haladt. Tomás egy vakbuzgó asszonyt játszott a csadorbim. ide-oda ugrált a tekintete. csak a képzelete láttat vele olyasmit. hogy mindig Szabbar. hogy a hatóságok lezárták az utakat.közölte Szabbar. ezért úgy döntöttek. és a legvalószínűtlenebb részletekre is fölfigyelt. túlságosan kicsinek ahhoz képest. hogy az egész Koraszan tartomány és a Kaszpi-tenger vidékének forgalmát kiszolgálja. Úgy érezte. és ismét átkeltek a nagy Imam Khomeini téren. Belemerültek a zajos főutak zűrzavarába. Teherán kaotikus közlekedésének sűrű forgatagában. hogy nincs semmi baj. hogy elkapják a szökevényt. minden hangban és minden dudálásban riadót hallott. minden megállásban és minden elindulásban támadást sejtett. Átkeltek az úttesten. . mintha minden sarkon veszély leselkedne rá.Terminal e-sharg . Indulás előtt megbeszélték. Tomás aggódva fürkészett mindent. Minden arcban és minden járműben veszélyt érzett. miután megbirkóztak az esti forgalommal és elérték a legközelebbi céljukat. hiszen fönnáll a veszélye. Tervüknek megfelelően fél óra múlva megálltak az autóval.XIX A Mercedes idegtépően lassan haladt át a városon. és miután átverekedték magukat a berregő autóbuszok és az utazásra váró. A keleti buszok pályaudvara volt. Tomás az út másik oldaláról szemlélve nagyon kicsinek találta. hogy aztán belevesszenek a kelet felé elnyúló labirintusba. a kísérője fog helyette beszélni. bőröndöket cipelő emberek tömegén. Folyton azt kellett ismételgetnie magában. hogy túl kockázatos lenne autóval utazni Bandare-Torkamanba. beléptek a pályaudvar területére. és megállapodtak. hogy inkább tömegközlekedési eszközökkel mennek. az égett gázolajszag és élénk hangzavar 215 .

az ágyán ülve majszolt egy kebabot. és Tomás végre nappali fényben csodálhatta meg a tengerparti tájat. hiszen senki nem látta az arcát. hogy siessen. Reggel fölszálltak egy Gorgan felé induló autóbuszra. koszos járművet pillantottak meg. Időtlen utazás volt ez. Miközben Tomás. Tomás ablakot nyitott. hangos motorberregéssel. de végre maguk mögött hagyták a várost. A nyitott ablak azonban kifejezetten zavarta néhány utastársát. a szokásos őrült manőverekkel. akik szívesebben utaztak a meleg. bűzös levegőben. Éjjel tizenegy körül értek Száriba. vele szemben. és az európainak hatalmas erőfeszítésébe tellett. fekete koromfüstöt eregetve. ahol egy kis központi szállodában szálltak meg. Öt perc múlva elindult a busz. és a füstölgő jármű a békés hegyvidék mellett folytatta útját. Az üléseken mindenütt ételmaradékok voltak. Fölszálltak a buszra. barna bőrű halászokkal és csadoros nőkkel. kacsák és csibék. holott nyugodtan megtehette volna. mint a fagyos. amely ott magasodott a Szahat tér közepén. mire a busz átverekedte magát a főváros maradék részén. ritka levegőjét. pontosan hat óra volt. miközben a busz fényszórói föl-fölvillantották az út szélén fölgyülemlett havat. és mindketten alváshoz készülődtek. Szabbar a szobáikba kérte az ételt. némi emberi verejtékkel és vizelettel keveredve. és intett Tomásnak. Zötyögve-rázkódva haladt az úton. folyamatos dudálással és hirtelen fékezésekkel. az utasok melletti ketrecekben tyúkok. leginkább azt a különös fehér tornyot az órával.közepette eljutottak a jegypénztárhoz. Az iráni vett két jegyet. immár csador nélkül. amely tele volt parasztokkal. mert mindjárt indul a buszuk. Csaknem két órába telt. és mélyen beszívta az Elburz hideg. hogy ne fintorogjon. A levegőben madáreledel és madárürülék szaga terjengett. éjszaka a hegyek között föl-le és jobbra-balra kanyarogva. tiszta légáramban. A teheráni közlekedés még mindig pokoli volt. és ehhez jött még az egész pályaudvart belengő égett gázolaj undorító bűze. az ablakból szemlélte az alvó települést. Az indulás helyén egy régi. Hogy legyűrje az állandó kanyargás és a gázolaj szaga miatt érzett hányingert meg a csador okozta klausztrofóbiát. amelyet moszaferkuneh-nak hívtak. Egészen más 216 .

El sem tudta képzelni. amelyek a Kaszpi-tenger mélykékjével váltakoztak. tétlenül lófráló férfiakat és nőket. hogy kibírja. Míg a főváros fölé magasodó meredek. hogy a társalgás hiánya szükségszerűen növelte benne a feszültséget. és az idegesítő csador is kikezdte a türelmét. A piac ugyan nyitva állt. 217 . ameddig a szem ellát. és ujjával valahova balra mutatott. hogy megszabaduljon ettől az öltözéktől. és megmártózzon a mámorítóan friss. és a fullasztó csador jelentős mértékben nehezítette Tomás helyzetét. sűrű. hogy ledobja magáról ezt a pokoli szövetet. mígnem két hosszú óra múlva megpillantották az első kis tengerparti házakat. tiszta levegőben. Kora délután fölszálltak a végső úti céljuk felé induló járműre. az Enkelab téren nagy volt a hőség. hogy a történész egész idő alatt hallgatott. és nem vetette le az álruháját. és a helyi autóbusz-pályaudvaron várták az újabb csatlakozást. ám ezt az egyhangúságot kellőképpen ellensúlyozta a türkmén lakosság festői kavalkádja. De ellenállt az újra meg újra rátörő kísértésnek. Maga a település egyhangú. Három óra múlva megérkeztek Gorganba. Időnként ellenállhatatlan vágyat érzett. török ruhákat és durva csizmákat lehetett kapni. csaknem trópusi erdő zöldellt: valóságos esőerdő a dinamikus hegyek és a tenger nyugodt tükre közé préselve. Ez önmagában nem volt kellemetlen. itt dús. tekintve. Szabbar megszólított egy nőt. hófödte hegyek aljában kopár. A gorgani pályaudvaron. a két idegen döbbenten szemlélte a jellegzetes ottomán viseletben. mint Teherán környéke.volt. száraz földek terültek el. aki egy ház bejárati lépcsőjén üldögélve kötögetett a napon. Tomás testét elgyengítette a fáradtság. hogyan lehet ebben a viseletben élni. Az asszony megigazította a kendőjét. alacsony házakból állt. ami kifejezetten unalmassá tette. Ráadásul Szabbar nem beszélt angolul. unott arccal. de a választék szegényes volt: csak halat. Az öreg autóbusz folyamatosan rázkódott a kanyargó hepehupás utakon. sőt kifejezetten előnyös volt. Bandare-Torkaman. és minden erejét össze kellett szednie. Amikor leszálltak a buszról. hogy a némaság szerves részét képezte az álruhának. de az is tény. és a kettejük közötti kommunikációs gátra az volt az egyetlen megoldás.

de úgy érezte. Nem ez az. pedig még soha nem járt itt. Érezte. mint valami óriási impresszionista festmény. Tüdeje megtelt a levegőben terjengő friss tengerszaggal. a Gorgan-öböl pedig úgy festett mögöttük. és elolvasta a fára festett nevet. ahogy a tengeri szellő végigsimítja verejtékes arcát és összekócolja a haját: lehunyta a szemét. és ez elkeserítette. hogy ez az. Lehet. Arcát úgy tartotta a szél felé. A történész közelebb ment a vízhez. és próbálta kivenni. amelyek erős olaj. Tomás továbbment. A bandare-torkamani kikötő.és benzinszagot árasztottak. mintha mindig is itt élt volna. Ez az.Eskele. amit keres. megálltak. haladtak néhány üzemanyagtartály felé. mintha az egye- 218 . de ezúttal nem volt szüksége Szabbar segítségére. ahol a tengernek ilyen a szaga. a hajó oldalán ugyanis az ismerős latin betűk virítottak. amely nagyon közel horgonyzott a parthoz. Ezen is kereste az arab feliratot. csak éppen arab betűkkel írták rá? Szabbar odament hozzá. Elmentek a tartályok mellett. Ez az illat és ez a hang tette ismerőssé a helyet Tomás számára. lábfejét körülfonta a víz fehér habja. Három halászhajó himbálózott kellemesen a Kaszpi-tenger nyugodt vizén. és ahol a sirályok így sikoltoznak. Intenzív só. a víz szelíd felszíne pedig a sirályok vijjogásától visszhangzott.és tengerszag terjengett. mi van az egyes hajók oldalára írva. Szabbar ment elöl. Egy régi vasúti sínpár mentén. hogy a szél csókot repít neki. Baku. Tomás türelmetlenül levetette magáról a csadort. amelyet nem bírt tovább elviselni. mintha azt várná.. Tomás fáradtan baktatott mögötte. és az ég felé fordult. -Anahita. hogy megnézze a második halászhajót. az egyre elviselhetetlenebb csadorban. és ledobta a földre. egy kis piros-fehér hajót. amelynek talpfái már elkorhadtak a sínek között. amikor megpillantottak néhány kezdetleges facölöpöt a tenger szélén. mintha mindig is ez lett volna az otthona. majd. a napra kiterített hálóival és fölötte keringő sirályokkal. Az első hajón arab betűk álltak.

Hangja csak úgy visszhangzott a békés víztükrön.Chikar mikonin? . a természet kellemes morajlása anyai gyengédséggel fogadta és kényeztette. kinyitotta a szemét. tölcsért formált a tenyerével. és már-már hisztérikus vijjogással válaszolt. mint valami hangszórót. messziről. hogy elmegy Mekkába? A történész távolról is észrevette.kérdezte a halász onnan. .Ye lahze shabr konin .Igen . A Baku fedélzetén megjelent egy fej.mondta végül. reménykedve. és a halászhajó felé fordult. és tudta. Egyszerre több is fölemelkedett. ringatózásához a zenét a homokot nyaldosó víz nyugodt morajlása adja. hogy végre kitárta karjait a szabadság felé. . Tomás lélegzet-visszafojtva nézte a halászhajót. . és nevetett a megkönnyebbüléstől.nesen Isten tiszta lehelete volna. . Amikor véget ért az extázis pillanata. és a szája elé tette. . Ezúttal a második férfi szólalt meg. Segíthetek valamiben? .Én vagyok Mohamed. Tomás felbátorodva szívta tele a tüdejét levegővel. és már-már imádkozva. méghozzá angolul.Insallah! .kiáltotta. .Tervezi. egy másik ember kíséretében. .Hahóó! . és intett Tomásnak.Hahóóó! . A halászhajó a tenger ritmusára himbálózott a hullámokon.kiáltotta.Mohamed? A halász tétovázott. és megijesztette a sirályokat. hogy minden a megbeszéltek szerint történjen. A férfi eltűnt a hajó fedélzetén. . hogy várjon.ismételte. Fél perc múlva újra megjelent az iménti halász. hogy Mohamed elmosolyodik.

miként tűnik el Szabbar alakja a homokos parton. hanem sokat látott városi ember.Ő is közülünk való? . Ő egy sofőr. már csak egy távolodó pont volt a parton. Mohamed ősz szakállú azeri férfi volt. fehér körmei arról árulkodtak. hogy nem igazi halász.Még egy nap. aztán útra keltünk volna. amelyet már Szabbar is elhagyott.XXIII Szabbar apró alakja beleveszett a messzeségbe. és hátrafordult.Tudom. hogy odavetnek nekik egy-két halat. hogy még itt talált minket. Ő is a mi emberünk? Tomás megrázta a fejét. ahogy a hajó megállás nélkül hasította a Kaszpi-tenger sötét vizét és a nyílt tenger felé haladt. finom bőre és kifogástalan. Egy alak közeledett Tomás felé.Igen. . . rövidre vágott. Az immár kihalt part felé intett. . és a hajózásra összpontosítottak: a tétlenség és a madarakkal való játszadozás ideje lejárt.Hogyhogy? Ellenőrizték a személyazonosságát? Tomás fáradtan felsóhajtott. A halászhajó kapitánya egy pillanatig szótlanul szemlélte.szólalt meg Mohamed. tudja? Szerencséje. Mohamed volt az. akinek ápolt külseje. amely lassacskán el is tűnt. A portugál megérezte a jelenlétét.Szabbar? . abban a hiú reményben.Sofőr? . . . A sirályok alacsonyan keringtek a hajó körül. .Nem. 220 .Egy hajszálon múlott . .Fölvonta a szemöldökét. de a matrózokat nem hatotta meg az állandó vijjogásból kihallatszó könyörgő hang.

én sem lehetnék itt.Itt az ideje. fekete sötétség vette körül. De többet nem beszélt róla: a lényeg az. . csaknem elnyomva a sirályok állandó vijjogását és a fáradhatatlan motorzúgást.Langleyt. Mindketten ott maradtak a hajó végében. hasztalanul igyekezve. dehogy. Az észak felől érkező fuvallat lehűtötte a levegőt. akik megmentették az életemet. hogy megmelengesse magát. a kapitány erősen megdörzsölte a karjait.Bakut hívja? . hogy telefonáljak.Akkor? . aztán föladta és sarkon fordult. M o h a m m e d nem fűzött több megjegyzést az ügyhöz. a part vonalán pedig az Elburz hosszú láncolata törte meg a horizontot. Tomás. . mint valami nyomasztó lepel. A szél halkan morajlott. Az ég meleg színeket öltött a tenger olajkékje fölött. hogy lelkét belemerítheti az ég végtelenjébe és tüdejét teleszívhatja a friss levegővel.Bemegyek . tudomást sem véve a hidegről. . hogy halászhajó vagy teherhajó jár arrafelé. jelezvén. .De Szabbar egyike azoknak az embereknek. utasának a rendkívül balszerencsés körülmények ellenére is sikerült ideérnie. 221 . és az egyik matróz. aki beszélt angolul.mondta. Az éjszaka úgy hullt a Kaszpi-tengerre. akár nem. hogy akár profi. amely elvehetné tőle ezt az élvezetet. de látszott rajta. és fölvegyem a kapcsolatot a bázissal. Ha ő nem lenne. intett neki. hogy nem híve az ismeretlenekkel való együttműködésnek: ez nem profi munka. Kinyílt a fedélzet ajtaja. a visszanyert szabadság élvezetét. és ezt el kellett ismernie. és a berregő hajót sűrű. . és most nincs az a fagyos fuvallat vagy sötét éj.Nem.közölte. ott maradt a hajó orrán: három napig élt bezárva egy betonkoporsóban. nagyokat szippantottak a levegőből.Ez egy hosszú történet . Ebből a feketeségből csak egy-egy hullámzó fénypontocska bukkant elő néha a horizont vonalán.. és csodálták az iráni partvidéket a lemenő nap fényében. Leszállt az éj.

. . .mondta Tomás. jöjjön ide . kissé előrehajolt. miközben a kapitány befejezte a beszélgetést. Megköszörülte a torkát.mondta. akit hidegen hagyott a vonal biztonságosságának kérdése. hadd nyugtassam meg.Bertie Sismondini.mondta. Nem túl oké. ám a dohányfüst elviselhetetlen volt.Nem túl oké. intett a kezével.Hello? . A matróz rámutatott egy keskeny lépcsőre.Most magával akarnak beszélni . én vagyok az intelligence gathering műveletek felelőse Iránban. 222 . A kapitány fülén hallgatók voltak. és a falba rejtett. Amikor végzett. . mintha így jobban tudná fogni a mikrofont. . ahol egy kis szobát talált.De kicsoda? .. Tomás a fülére tette a hallgatókat. természetesen rosszul ejtve a nevét. .Mister.Hogy van? . és Tomás lement az alsó szintre. titkos elektromos készüléken beszélt. ami tele volt számokkal meg fox trotokkal és papa kilókkal. A történész kényelmesen elhelyezkedett. A fedélzeten meleg volt és világos. és megigazította a szája előtt a mikrofont.Nagyszerű . bármennyire fontosnak tűnt is a CIA emberei számára. én vagyok.Hívatott? Amikor Mohamed meglátta. . -Kik? . . hogy üljön le mellé. . Oké.Igen.A kapitány hívatja. és benne Mohamedet.Itt Bertie Sismondini. . professzor. . Mohamed levette a hallgatókat és odaadta Tomásnak. mielőtt elkezdjük. mikrofont tartott a szája elé.Langley.Langley van a vonalban. hogy biztonságos vonalon beszélünk.Norona professzor? Egy nagyon amerikai orrhang szólalt meg.Ő az Iránért felelős Directorate of Operations koordinátora.Az meg ki? .

és azt is.Ráillik a leírás.Nézze. de ez nem az igazi neve. persze . Később mondták. Lenne olyan kedves.Melyik két ügynökről van szó? . . biztonsági okokból nem mondhatok neveket. hogy a fickó meghalt.De hát mi történt pontosan? Tomás részletesen elmesélt mindent. azokkal az eszközökkel. hogy miként segített neki a nő távozni az országból. és egyikre sem tudok válaszolni. . számtalan kérdést tesznek föl nekem. sajnálom.Bagh. és azt is elmesélte. és hogy azután mi mindenen ment keresztül az Evinben. hogy megsebesült. és mintha ez még nem lenne elég. de úgy tűnik. .Szóval? . .. róla nem tudok semmit. A tervek szerint végrehajtott volna magával együtt egy nagyon kényes műveletet. Láttam őt lövöldözni a minisztériumban. . Sokan pánikba estek itt.Figyeljen.Ja. elmondta.. Az a helyzet.Professzor. 223 . Moszát nem ismerek. mi történt a minisztériumban. meghalt? Biztos benne? . és aztán kivitte volna magát az országból. Ami pedig Babakot illeti. hogy mi az ördög történt? . amit Ariana mondott el neki. egy nagydarab. amiket most maga használ. . hogy nekem kell közölnöm. nem vagyok biztos benne.Nekem a Mosza nevet m o n d ta. Beszámolt a kiszabadításáról..Nem kaptak róla hírt? .Eltöprengett. erős és ügyes emberről van szó? . .Nem.Semmit.Babak oké. majd a kórházban belehalt a sérüléseibe. . az első számú teheráni ügynökünk már napok óta nem jelentkezik.jutott Tomás eszébe.Mosza és Babak? . N e m ad hírt magáról. és azt is láttam. maga is eltűnt egy időre. és elmagyarázná nekem. hogy ez a mi e m b e r ü n k eltűnt. A vonal másik végén rövid csönd támadt. amikor néhány iráni üldözőbe vette és többször rálőtt. Ezenkívül egy másik ügynökünkkel is elvesztettük a kapcsolatot.Attól tartok. .

Amikor már m a j d n e m elkaptak minket a minisztériumban. .Nézze..Akkor most azt szeretn é m megtudni.jegyezte meg a végén Sismondini.Tessék? . hogy hogyan használnak ki másokat az amerikai ügynökök a céljaik eléréséhez. Maga szerint hajlandó lenne belépni a teheráni ügynökeink közé? . soha n e m lett volna hajlandó részt venni az akcióban. 224 . És nem válogatnak az eszközökben. hogy nekem miért n e m szóltak.Ezt verje ki a fejéből! ..Oké.Pocsék ötlet .Hát.Idehallgasson . ne aggódjon . amit akarnak.Maguk parancsot adtak a. . . ez a parancs mindenkire vonatkozik. hogy öljön meg. hogy fennáll ez az eshetőség. aki nagy horderejű politikai akcióban vesz részt. Mosza azt akarta. . ami már napok óta foglalkoztatta.Ez aztán a belevaló kislány . t u d j a . .kezdte. de adtak ilyen parancsot vagy sem? . ugyebár..Oké. a fickónak. úgyhogy. . A portugál nagyon dühös lett a gondolattól. és fölemelte a hangját.felelte az amerikai a vonal túlsó végén.Jó. ha elkapnának minket? . oké .Hagyják őt békén. hogy fecskendezzek be magamnak valami mérget. és szóba hozta azt a kérdést. . relax. n e k ü n k megvannak a biztonsági intézkedéseink.. meghökkenve a heves reakciótól. Felháborító ötlet volt.Ez csak egy ötlet volt.szakította félbe Tomás.Igen? .Szóval adtak . Tomás kihasználta az alkalmat. hogy ha maga tudott volna erről a biztonsági intézkedésről. ha elkapnak? .. . hogy elérjék.biztosította ismét. abban az esetben. Maguk adták ezt a parancsot? . csak az a fontos. hallották? .következtette ki Tomás. . Ha már így benne voltak a beszélgetésben. .Azon egyszerű oknál fogva.Tessék? . .Hát.Szeretnék föltenni egy kérdést. . .méltatlankodott még mindig a történész. ebben biztos lehet.

.. és ez komoly veszélybe sodorta volna a teheráni akciónkat. oké? .Sajnálom. mister Bellamy? . aki beszélni akar magával. egyértelmű volt. . . mintha valaki súgott volna neki valamit. köszönöm az információt. Ezért fontos megtudnunk.. hála istennek .Rendben. én ezzel nem így vagyok. a Directorate of Science and Technology vezetője.Elnézést.. egy pillanat. Most van itt. amely tele volt fenyegetéssel és rosszul leplezett agresszióval. nagyon hasznos volt.Miért? . . teheráni emberünk pontosan végrehajtotta a biztonsági intézkedést.Az ügy szempontjából ez mellékes. A maga élete ugyanis.Hibázott. Ha kihallgatták volna.Youre a fucking genius. 225 .Hát.Minden nézőpont kérdése .Amikor elkapták. . hogy ezt kell m o n d a n o m . Furcsa hangok hallatszottak a telefonban. mint az Egyesült Államok nemzetbiztonsága. Egyáltalán nem örülök. .mondta az amerikai.De nem tették.A maga barátnője miatt. Az irániak megtalálták volna a módját. az katasztrofális következményekkel járt volna. miszerint nem hagyta. Egyértelműen Frank Bellamy volt az.Egy pillanat. Igazság szerint csak később halt meg. alattomosan nyugodt hangot. .Hello. . . hogy mi történt pontosan. akár akarja. . .Figyeljen. Tomás. akár nem.mondta Sismondini. hogy mindent kiszedjenek belőle. kevésbé fontos. van itt még valaki. hogy élve elkapják.Mister Bellamy? . aztán pár pillanat múlva ismét megszólalt valaki. hogy átkapcsolják a vonalat. .De ha jobban meggondoljuk. . de rendkívüli esetben valóban ez történt volna. .Megváltozott a hangja. kissé bizonytalanná vált. .Hogy van. még élt.Nem örülök. És ugyanezt tették volna magával is. A portugál fölismerte ezt a rekedt. aztán zene következett.

Harmadszor.Nem egészen így van.Akkor hibázott . annyit tudok.Küldetése paraméterei nem teljesültek.Elolvasta a kéziratot? . Egy szálloda neve. hogy tanácstalanul állnak a kézirat előtt? .vágott a szavába Bellamy. Bellamy szünetet tartott. .Magánál van a kézirat? -Nem. és nem képeztek ki fegyveres bevetésre.Tegye azt . . . mert a maguk embere nem volt elég képzett ahhoz. a kézirat-elrablási akcióért nem én vagyok a felelős. hogy elolvassam az Einstein-kéziratot.Hotel Orchard. szokásos jéghideg hangján. . hogy tudja-e.. .Először is.helyeselt Tomás.Ki az az iráni. Nem tudom. hogy sikerrel véghez vigye.. legalábbis nekem ezt mondták. és nem tudják. .Kicsoda? .Melyik szállodáé? . .Majd meglátjuk. mintha jegyzetelne. . 226 . .Eh.Rendben.Akkor hogy van? . van egy nyomom Siza professzor tartózkodását illetően. Csak ezt a nevet tudom... ez azért túlzás! Nem egészen így van. de én nem vagyok a maga átkozott ügynökségének a tagja. .N e m . .Or.Másodszor.mondta lassan.Igen..Igen.Nem tudom. . . .egyezett bele a CIA vezetője.Is that so? . aki azt mondta magának. Az akció azért fulladt kudarcba. . majd ellenőriztetem. .Ariana Pakravan. .Biztos ebben? . hogyan értelmezzék. mit szól hozzá a kollégám a Directorate of Operationsnél. de.Tessék? .. .És az hol van? . Hibázott.chard .Fair enough . bár én nem kaptam engedélyt. . hogy az irániak tanácstalanul állnak előtte.

. .Ott. az iszfaháni szépség.Ja igen! .Erre a hülye kérdésre nem vagyok hajlandó válaszolni. hiszen Ariana is segített neki a munkában. . Tudom.hol is tartottam? . amit mondani akarok.kiáltotta Bellamy. Valami azt súgta neki. és úgy tűnik. de a kriptoanalitikus jobbnak látta. .You're a fuckinggenius! Tomás nevetett.. . . Rövid csönd állt be. abban bíznak. . hogy őszinte legyek. . Itt vannak nálam. . hogy a két. nem egészen értem. . . Einstein által titkosított üzenet majd segít az értelmezésben.. . . .Nem megmondtam? .felelte.Go on. kényes téma? Szóval máris beleszeretett.Pardon? .kiáltott Tomás..És az egyiket már meg is fejtettem. -Aha.Ah. Bellamy nagyot kacagott. hogy Bellamy kijönne 227 . .Megfejtettem . amit olvastak. vagy nem? Az amerikai hangnemet váltott. Ha jól értettem. És mi áll ebben a megfejtett üzenetben? Ö ö ö .. Tomás türelmetlenül csettintett a nyelvével.Jól hallotta. Ez meg mit jelentsen? Most megfejtette. mit gondoljanak a szövegről.Hajlandó meghallgatni..Idehallgasson . . .. vagy nem fejtette meg? .H m . ha ezt az apró részletet elhallgatja.. hogy ehhez a két üzenethez hozzáférhettem. .És az a helyzet. nem tudják. Szóval az irániak megzavarodtak attól. -Igen. valóban istennő az ágyban? .méltatlankodott. és újra fölvette a beszélgetés fonalát. .Szünetet tartott. hogy az irániak tanácstalanul állnak a dokumentum előtt.És mondja. Tomás valójában nem egyedül fejtette meg a verset..

hogy az üzenet maga is egy rejtvény . Az evini börtönőrök igazán szadisták voltak. mit m o n d ez a fucking üzenet. ahova tette. . .Olvassa már föl. de úgy látszik.És mi áll ebben a versben? 228 . .a sodrából. .Azt kérdeztem. . Tomás megtapogatta a kabátja zsebét.Várjon egy pillanatot.Igen.Miben maradjunk? . ember! A történész végigfutotta a papírra vetett sorokat.Nem. nem gondolja? .Pardon? . mit várt. . egy vers volt a kézirat első oldaláról.Persze.Egyfajta mottó? . ha megtudná. még mielőtt alaposan átfésülnék. és nagy megkönnyebbülésére megtalálta az összehajtogatott papírlapot. és kihajtotta a lapot. már itt is van . hogy megmenekül.felelte Tomás. a lényeg az. . nem.Azt akarom mondani. talán igaza van. növekvő türelmetlenséggel a vonal túlsó végén. amit megfejtettem. ki tudja? Akárhogy is.Hát.magyarázta a kriptoanalitikus.Nos. mindig megjelenik egy újabb.érdeklődött az amerikai.Mégis mit várt? Hogy ki lesz nyalva a segge? . érti? A rejtélyes üzenet mögött újabb rejtélyes üzenet rejlik. amit megfejtett. hogy a papír túlélte a börtönt. hogy az az érzésem. Egy mottó. hogy a dokumentum szerzője a legokosabb ember.Kezdte elveszíteni a türelmét. aki valaha élt a földkerekségen.De árulja már el. . Nyilvánvaló. És ahogy sorra fejtjük meg ezeket az üzeneteket. Itt van a rejtvény. a rejtvény. . hogy a Die Goffes/ormeZ-projektért felelős iráni nő mindenről tud. hogy a rejtvényei is rendkívül bonyolultak. pontosan ott.Akkor? . hogy igazam van. . legalább a holmiját tiszteletben tartották. Vagy csak n e m számítottak rá. .Ugye nem akar sokáig váratni? — kérdezte Bellamy. .Mint valami hologram. . rögtön a cím alatt. Hogy máris elérakják a tejbepapit? Ne feledje. . mondhatjuk.

elég titokzatos mondat.Hát. biztosan rohadt nagyot robban! . .Kissé félelmetes . .Az üzenetben ez áll. megvan..tette hozzá.Lássuk csak.Ezt a m o n datot én már hallottam. mégpedig magának Einsteinnek a szájából.Rájöttem. amikor Princetonban meglátogatta őt az akkori izraeli miniszterelnök.Tessék? . Az angol nyelvű vers mögött egy német nyelvű üzenet rejtőzik.kiáltotta Bellamy.Ki vele.Na.Fölolvasom.Micsoda? 229 .. . mint valami apokaliptikus kinyilatkoztatás. nem? Olyan.Ez pedig a következőt jelenti.Maga ezt nem érti . .Ah.Elég sötét sorok. amit Einstein feltalált. . .. . . de terrors tight. . én adtam neki oda a szöveget. . maga szerencsétlen! Teheráni emberünk már egy vagy két hete elküldte ezt a verset.Megköszörülte a torkát. . Christnite.jegyezte meg Tomás. valahol itt kell lennie. . ..kiáltott föl Bellamy. aber boshaft ist er nicht . . Bármi legyen is az.Damn it! Tényleg kénytelenek leszünk katonailag beavatkozni.Ezt már én is olvastam.Egy pillanatra megállt.Nos.1951-ben. hogy fölvegye a helyes német kiejtést. . .Raffiniert ist der Herrgott. . . Én ott voltam. Tomás furcsállotta beszélgetőpartnere hirtelen lelkesedését.El sem t u d o m hinni. én megfejtettem a sorok mögött rejlő üzenetet.Szünet. ...Terra i f f i n . ahol a szöveg fordítása állt. de nem rosszindulatú. amelyek német nyelven íródtak.A vonal túlsó végéről zörejek hallatszottak. talán m i .vágott a szavába a CIA embere.Megkereste azt a sort.kérte Bellamy.Hát.. . . Einstein pontosan ezt a mondatot mondta. . .Megismételné? .Ravasz az Úristen. . . .Jesus Christ! . Sabbath fore. igen? Ez rendkívül érdekes. és mindent hallottam. . hogy anagrammáról van szó. Most a vonal túlsó vége is elcsöndesedett. valahol. .Ez nem lehet igaz! . .Raffiniert ist der Herrgott. . .olvasta föl Tomás újra. megváltozott hangon. majd néhány pillanat múlva visszatért Bellamy rekedt hangja. . . Tomás átfutotta az alsó sorokat. aber boshaft ist er nicht. Tudja.

.Ezt már tudom.Újabb szünet..Ez meg mi a fenét jelent? ..Most elváltoztatta a hangját. aber nicht durch List. Egyszer csak átváltottak németre. és a végletekig fokozza a kíváncsiságát.Mit akar ezzel mondani? . . . .Újabb hangelváltoztatás. nem pedig fondorlatból.Ezt hallva. .Újabb lapozgatás. aber boshaft ist er nicht. .. Akarja hallani? .Újabb szünet. mintha utánozni akarná a tudóst. aber nicht durch List. de nem rosszindulatú. . . . Einstein azt m o n d t a .Lássuk csak.Ravasz az Úristen. és végre fölolvasta Albert Einstein utolsó mondatát azon az ötvenöt évvel ezelőtti beszélgetésen. . .Igen. igen.Nyugi. . .Megint elváltoztatta a hangját.Einstein azt felelte: Die Natúr verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens.Ismét elváltoztatta a hangját. Hadd nézzem. Tomás majd szétrobbant a kíváncsiságtól.. -A Természet fenséges mivolta révén rejti el titkait. . .És Einstein azt felelte.Raffiniert ist der Herrgott..Was wollen Sie damit sagen? . .Na. Ránézett a fordításra. Meghallva ezt a mondatot. . .Die Natúr verbirgt ihr Geheimnis durch die Erhabenheit ihres Wesens. .Itt van a fordítás. ezt már hallottam. De mit jelent? Frank Bellamy elmosolyodott: szórakoztatta.Einstein ezt mondta.Bellamy megköszörülte a torkát.Igen. meg is van. hogy ezúttal a volt izraeli miniszterelnököt utánozza. Ben Gurion megkérdezte. . hogy megváratja a portugált.Itt van az Einstein és Ben Gurion közötti beszélgetés átirata. . .Lapozgatás hallatszott. Ben Gurion megkérdezte tőle.Újabb szünet. . .

csak egyet jelenthetett. Még a lisszaboni repülőtéren vett egy képeslapot.Tomás most értette meg . ami a saját neve fordítva: ez egy kis titkosírási trükk. Először átkelt a Kaszpi-tengeren észak felé. mint valami karmazsinvö- 231 . és úgy érzi. hogy kiszabadította. mint itt: ez az ő igazi otthona. és elért Baku kikötőjébe. amivel Moszkvába repült. Az igazat megvallva. Tomás Noronha kis híján fölkiáltott a megkönnyebbüléstől. ha a levelet elfogná a VEVAK vagy valamelyik másik iráni hatóság a sok közül. és egy rövid üzenettel feladta Arianának. hogy hamarosan szembesülnie kell az Ariana-problémával. de szóba se jöhetett. üdvözletét küldte. A város ott tündökölt a Mondego folyó partján. Az iráni nő állandóan ott volt a gondolataiban. és Samot néven írta alá. Most ébredt rá. főleg azután. majd másnap reggel elhagyta az orosz fővárost. Közölte vele. Normál körülmények között egyenesen hazament volna. mintha ez a föld és ezek a házak kitárt karral fogadnák. tisztában volt vele. közel a Kremlhez. emlékezetét minduntalan megrohanták azok a varázslatos. Átszelte egész Európát. ami . hogy sehol sem érzi magát annyira jól. Szerelmi próba volt. mire ma délután megérkezett Lisszabonba. hogy épségben megérkezett. hogy ne látogassa meg azonnal beteg apját. a város központjában. karamellszínű szemek és az érzéki ajkak. Az utóbbi napokat utazással töltötte. Azerbajdzsán fővárosában Mohamed föltette az első Tupoljevre. hogy magukhoz öleljék. amint kissé megnyílnak. tökéletes vonásai folyton megjelentek álmában. hiszen kimerült volt és pattanásig feszültek az idegei.XXIII Amikor megpillantotta az út bal oldalán Coimbrát. Amióta otthagyta. vidám napsütés és enyhe szellő bókolt neki. Ott egy szép szállodában töltötte az éjszakát. arra az esetre.

. mihez kezdjen Ariana iránt táplált gyengéd érzelmeivel. Mindketten elhelyezkedtek a díványon. hogy megszakítsa ezt a nemkívánatos kapcsolatot az amerikai ügynökséggel: torkig volt a kisded játékaikkal és azzal. a szavakból csókok. hogy puszta eszköz legyen gátlástalan emberek kezében. Az igazság az.felelte az asszony. Tomás tudta. De még korai volt azon töprengeni. . hogy újra a maga ura legyen. kezelésre. amikor kinyitotta az ajtót és megpillantotta mosolygó fiát. Azt mondta. Gra<.Már nem zsörtölődik annyit.kiáltotta. gyere csak. szegényke. hogy Gouveia doktor egy fabatkát sem ér.Tomás! . .. Tomás berontott a szobába.Gyere be. . hogy háborogjon. annyira megszokta kellemes társaságát.Apád bement a kórházba. Nemsokára hozzák. Magába zárkózott. Itt volt az ideje. amikor a percekből órák lesznek. de a legjobban a beszélgetéseik hiányoztak neki. Most az volt az első. A nő sudár alakjának karcsú formái érzéki vággyal töltötték el. hogy hiányzik neki Ariana. Volt idő. amikor lehetetlenül viselkedett. hogy meglátogassa az apját. fiam. . mártírnak érezte magát. egyszóval. Azután még egy problémát meg kellett oldania: a CIA problémáját. . amíg el nem veszíti az időérzékét.Minden rendben.És hogy van? . akivel képes lenne addig beszélgetni.Csakhogy megjöttél! Megölelték egymást. Ez egy olyan nő.És már nem ilyen? 232 . az ápolók faragatlanok.a N o r o n h a örömében fölsikoltott.Megvagyunk valahogy . csak azért tette. mindenki és minden ellen tiltakozott. anya? .. -Apa? . és ha megszólalt. Chico da Pingának kellett volna megbetegednie. annyira megszerette az illatát és derűs jelenlétét. állapította meg.rös virágszirmok a napsütésben. és széttárta karjait. hogy meg kell találnia a módját.

kiáltotta. . . ahogy bármelyik beteg és bármelyik beteg családja egy ilyen helyzetben. . . mit akarsz hallani? A sugárkezelés szörnyű dolog. . és ő is tehetetlennek érezte magát.Hát az ugyanaz! Ott van a sivatagban.Igen. . .Nem. Az anyja megfogta a kezét. szentséges Szűz Máriám! Nem adtak neked enni? 233 . hogy történik valami.A lényeg az. és tetőtől talpig végigmérte Tomást.És te? Jól vagy? .Reménykedik. .Irán valóban arrafelé van.Nem. annyit se mond. fiam. és összeszedte minden türelmét.Jaj. .Igen. abban reménykedik. hogy fapapucs. . hogy nem fog tőle meggyógyulni. hogy rendbe tegye anyja elméjében a földrajzi zűrzavart.Miben reménykedik? Abban.kiáltotta Tomás.És hogy éli meg? . .És ezt ő is tudja? . nem? . .N e m adtál hírt magadról! Mi itt gyötrődünk. Reménykedik. nem? .Jaj.Iránban. Már nyugodtabb. de nem a sivatagban. érted? És az a legrosszabb.Tudja.Én már nem m o n d o k semmit.Ó. fiam.Nem érdekel .És a kezelés? Van eredménye? Gra^a vállat vont.mondta az asszony. . . szerencsére nem. hogy meggyógyul? .bólintott Tomás. hát tudod. mint egy gebe.Nagyon sovány vagy. hogy van ez. tudom is én! . amitől meggyógyulhat. .De . Gra^a asszony hátralépett egyet. az a benyomásom. anya.Szóval? . a m u n k a . a fiunk meg nem jelentkezik.Reménykedjünk benne. . . .. hogy fölfedeznek valamit. Az orvostudomány története tele van ilyesmivel. nem! . jól. Milyen ocsmányságokat ettél te a sivatagban? . hogy olyan vagy. hogy kezdi elfogadni a dolgokat.

. aztán meg.kiáltotta útközben. hogy a CIA még mindig nem szállt le róla.. Az anyja hitetlenkedve nézett rá.Nagyon finom báránysültem van... gyere ki a konyhába. de. gyere! Tomás a báránysült felénél tartott. hogy napokra bevonulsz a könyvtárba meg a m ú z e u m o k b a . . én vagyok.Na. úgy nézel ki. Itt Frank Bellamy.Aztán meg ez van! . mint egy bairradai szopósmalac levágás előtt. hogy kövesse. kövérebb leszel. Intett. jól ettem. Az asszony elszántan fölállt.Elfelejtettem ebédelni. és sarkon fordult.Akkor hogy lehetsz ilyen vézna. meglásd! .Hát.Itt az amerikai Central Intelligence Agency Directorate of Science and Technology részlegének munkatársa beszél.De. . mintha Biafrából jöttél volna! . .kiáltotta. várj csak! Majd én fölhizlallak! Meglásd. vagy ne legyen a nevem Maria da Gra^a Rosendo Noronha! ... Kapcsolás közben zene szólt a telefonban.Ahá! Jól láttam én! Jól láttam én! Az a mániád. A telefonáló összetéveszthetetlen amerikai akcentussal beszélt. .Mister Norona? Tomás a szemét forgatta a bosszúságtól.Alig bírta visszatartani a nevetést.Tomásra mutatott.. . kérem. talán így volt. Langleyből. Egy pillanat. mintha valami bizonyítékot mutatna fel a bíróságon. 234 . amikor valóban rosszul ettem. gyere már. Tomás. . ami csakis azt jelenthette. hát volt néhány nap. könnyű dourói vörösborral leöntve.Na. igen. Graca fölemelte a jobb kezét.. tudod? Igazi csemege! Mind a tíz ujjadat megnyalod. . aztán meg.Hello. és elfelejtesz ebédelni. Ez egy biztonságos vonal.Rendben. hm? T e r e m t ő m . amikor megszólalt a mobiltelefonja. .Ó.. . . .Igen. . . . és az igazgató úr óhajt beszélni magával.

amit tudok.Miféle nyom? .Csupán annyi. Tomás. és kiderült. Zsákutcába jutottunk volna. mintha tűt keresnénk a szalmakazalban. Semmi más. .. mister Bellamy. Csak az a baj.. .mondta. San Franciscóban. .Nos.Ah. hogy azonnal föl lehessen ismerni. .Jól bántak magával a srácok az ügynökségtől? . hogy így évekig is eltarthat. .Csak a Kaszpi-tengertől kezdve. .Nincs . Csak a Kaszpitengertől kezdve. hogy több száz Orchard nevű szálloda létezik szerte a világban.Idehallgasson. így aztán olyan az egész. tulajdonképpen mindenfelé. . ez minden. . a nyommal kapcsolatban telefonálok.Nos. uram. Az amerikai megköszörülte a torkát. . ez így nagyon kevés . hogy ennyire érdekli a hogylétem . amit elmesélt nekünk.mondta Tomás. .Ja.. .Folytatjuk a keresést. hogy a maguk gorillája Teheránban mérget akart belém fecskendezni. hogy maga nem hagyta . hogy mi történt azután. . Londonban.Különben soha nem tudtuk volna meg mindazt.Hát igen.Hz.Nincs még valami adat. persze. Bellamy fölkacagott. mister Bellamy.Semmi különös .Azt észrevettem. Van Szingapúrban.mondta Tomás élesen. rekedtes hangjával Bellamynak nem kellett sokat beszélnie ahhoz.gúnyolódott a portugál. még szerencse. amivel segíthetne? . nemde? 235 .Értem. szentimentális vagyok..Hotel Orchard. ..Ha meggondoljuk.állapította meg az amerikai.A bemutatkozás rövid volt és tömör.Meg vagyok hatódva.Van valami kapcsolat Siza professzor és a Hotel Orchard között. valóban? Van valami panasza a Kaszpi-tenger előttről? . utánajártunk. Csak a maga egészségére gondolok. .Köszönöm. . igen. . . . amit adott nekünk. . de a maga jellegzetes.

Ariana Pakravantól. . Ez egy.De neki van. .Idehallgasson.Szó se lehet róla! .Igen..És megbízhatunk benne? . ahogy mondják? Tomás türelmetlenül forgatta a szemeit. Ha maguk fölkeresik. Az amerikai elnevette magát. . . hogy igazat mondott.Értem..Biztos vagyok benne. azért hívott föl. . hogy is m o n d j a m .Milyen értelemben? .Hm . nem igaz? Ha ő nem lenne. m i n t amennyit adott.Valóban olyan jó. most nem beszélgetnék itt magával.Arianával? . .Kitől kapta ezt az információt? . hogy erről beszéljen? .Gondolja? . . mert segíteni akart nekem. . . hogy igazat m o n d o t t .Ő iráni. de nem tudok segíteni. fölvehetjük vele a kapcsolatot? .Azért hívtam föl. . . Bellamy egy másodpercre elhallgatott. személyes cselekedet volt. Még azt sem árulta el. hogy nem feltétlenül az ő oldalukon áll! . ő mentett meg. mindent el fog mondani a feletteseinek.Hát. 236 . hogy nem volt hajlandó részleteket közölni az iráni nukleáris programról. .Miért? Ha magának segített. mert többre van szükségem.Azért segített nekem. ..morogta Bellamy tűnődve. az azt jelenti.Szóval tényleg lefeküdt vele.Arra. . hogy miről szól az Einsteinkézirat. és a saját hazája oldalán áll. Ez nem politikai cselekedet volt.. És mit gondol. . . .Mire alapozza ezt a kijelentést? . .Többet nem akarok erről hallani. -1 see. .Nincs több.Abban az értelemben. Gondolom.

ordította az amerikai.Igen.tette hozzá.. akár csak egy pillanatra is. mi történik magával. amellyel megfékezheti az amerikaiakat. megvolt már az adagom.. Nem m o n dom el. hogy Ariana hűséges a teheráni rezsimhez.Világos? ..Bocsánat. értette? -Hát.Maga mindent végig fog csinálni. . megnyomva minden szót. amíg meg nem oldódik. .Ebből az ügyből senki nem száll ki. . megértette? . .De..Bellamy elgondolkodott. . hogy azt akarom. T u d n u n k kell. . .É n ? Igazság szerint.. . A történész úgy gondolta. csakhogy én. ha még egyszer meginog. é n . Tomás pedig visszafojtott lélegzettel várta. .Versenyt futunk az idővel. még mindig vadul.Ezek szerint nincs más hátra. De legyen tisztában vele. mint hogy egyesével átfésüljük a szállodákat? . .Pardon? . mi? . és nem akarok. hogy közbe tudjunk 237 . Tudja. hogy száz százalékosan teljesítsen ebben az ügyben..N i n c s e n semmiféle „de"! Maga belekeveredett egy rendkívüli jelentőségű küldetésbe.. szeretnék kiszállni ebből az ügyből. . hogy ez az egyetlen érv. én már n e m . milyen döntés születik a vonal túlsó végén. bármibe kerüljön is.mondta végül Bellamy. . . amit végig fog csinálni. . .Jó is lenne. jól van . miről szól az a kézirat. az lesz a legjobb.Na. vagy zaklatni fogja őt a CIA. .És maga? Hogy halad a második rejtvénnyel? . idehallgasson.Maga tökéletesen elvégzi a dolgát. bármennyire fáj is.. és ezzel veszélybe sodródik. Világos? . de jól figyeljen! . . értse meg.H m . a CIA emberének agreszszív hangja nem adott neki teret a küzdelemre.És még valami . .Igen. . hogy vereséget szenvedett..Értette? Tomás érezte.Igen. Vagy meggyőzi őket arról. . de én..üvöltötte Bellamy ellentmondást nem tűrő hangon.

. és a fejében egyetlen kifejezés visszhangzott Frank Bellamyval kapcsolatban: „A kurva anyád. hogy kiszedjük belőle a szükséges információkat..Most sem hiszek . Tomás egy hosszú pillanatig úgy maradt. .Egyezséget? Miféle egyezséget? Manuel az ajtóra lesett. sem más. . mint akinek nincs több mondanivalója. szinte cinkos hangon.Pssz. hogy minden eszközt. amikre gondol. 238 . nem marad más lehetőségünk.Egyezséget kötöttem Istennel. ha mégis létezne. amire szükségünk lenne. hogy megmentsem. . . A matematikus megette a levest. Hogy elűzze a csöndet. és nem válogatok az eszközökben. . A hazám nemzetbiztonsága forog kockán. megkérte a fiát.De mégis kötöttem Vele egy egyezséget.Itt megállt.lépni. Amikor befejezte.. Aztán szó nélkül letette. nem m o n d o m el. az alatt valóban minden eszközt értek. . hogy sok információt tud. ..Rendben.. a beszélgetés szükségszerűen a betegségre terelődött. ugye.suttogta. Tomás apja kimerült volt a sugárkezelés után. hogy hajoljon közelebb. szedje össze magát. a fia odatelepedett az ágya szélére. amit kell. és siessen. A felesége a szobájába vitt egy tányér levest. . . és miközben a férfi evett. Az a helyzet. És ha azt m o n d o m . és rögtön lefeküdt. . hogy nincsenek. Sem ő. néma mobiltelefonjára meredve próbálta fölidézni a beszélgetést és mérlegelni a lehetőségeit.Ügyhogy azt javaslom. beleértve azokat is. H a m a r rájött. . és amikor a felesége kiment a szobából. Tomás beszámolt apjának teheráni útjáról." Egy ápoló hozta haza Manuel N o r o n h á t .Egyezséget kötöttem . és vallomást tett neki.Anyád nem tud semmit. Ha maga túl sokat késlekedik a megfejtéssel. megértette? Minden eszközt felhasználunk. és a mutatóujját a szája elé tette.motyogta. mint hogy fölkeressük és szerződtetjük a kis barátnőjét.erősítette meg a matematikus.Istennel? De hiszen soha nem hittél Istenben. de a valódi küldetését és az utolsó napok eseményeit természetesen elhallgatta.

reménykedve ébredni. .H o g y vagy? . a remény is él bennem. . valójában az idő nagy részében igyekszem az életre koncentrálni. Miközben élek..Jól van. megnézem.Már hogyne gondolnék? Azért. ez tényleg borzalmas. . .Nem tudod. hogy sírok.Megígérem.Megígéred? . és hátraejtette a fejét.Néha azzal a reménnyel ébredek. kelj útra. és nem ellenkezhet vele ilyesmi miatt. csinálj neki gyereket.morogta a beteg. amit az orvosok mondanak. Vannak reggelek. .Igen. szerezz egy jó kis menyecskét.Tomás elmosolyodott. .Ezt jól kitaláltad.Hogy kéne lennem? . hogy közben találnak valami megoldást. aztán rögtön kiábrándulni. mintha nagy tehertől szabadult volna meg. 239 . apa. Mindent. és hipp-hopp. kiderül.Jaj. egy hónapom. és nem tudom. hogy egy hetem van hátra. Nem akarok úgy meghalni. Hallgattak. Cserébe csak annyit kérek tőle. . egy évem vagy tíz. ugyanúgy nem gondolhatunk egyfolytában a halálra sem. . amíg nem lesz egy kis unokám. . és ha felébredek. Ez a betegség belülről elemészt. amikor azon kapom magam. De néhány másodperc múlva rádöbbenek. hogy mindent megteszek.Akkor jó. hogy nem látom az unokámat.Szóval a következő. .De hát mindig erre gondolsz? . . .. Megígértem. Tomás elnyomta az arcára kívánkozó bosszús grimaszt. Ez borzalmas! . hogy nincs semmi baj. Megrázta a fejét. h a n e m valóság. mit tehetek az ügyért. ahogy nem nézhetünk egyfolytában a napba. milyen az.Hallottad? Úgyhogy gyerünk. hogy még addig élhessek.Lehet. Mégiscsak beteg az apja. hogy nem álom volt. hogy ez az egész csak egy rossz álom. Manuel nagyot sóhajtott. Hiszen. fejét a párnájába fúrva.

és soha nem hittél Isten létezésében.Mert nem ismerek olyan bizonyítékokat.Az apja szeme most felcsillant. Például valaki átmegy egy hídon.De te a t u d o m á n y embere vagy. Mondjuk.Tudod. . . egy matematikus.kiáltotta.Szünetet tartott. . és azt mondja: N o r o n h a professzor. ami vigaszt nyújt. .Az előbb Istenről beszéltél.Ideadja a gyógyszert.Megtörténhet. Egyébként Gouveia doktor azt mesélte. hogy agnosztikus vagyok. Mivel senki nem tudja.Miért? . . mintha valóban átélné ezt az álmot. kipróbáltak egy új gyógyszert. . amit az univerzumról tudok. amelyek alátámasztanák Isten létezését. mindig ebbe a gondolatba kapaszkodom.Ásított. az egyik felem ateista. és hopp. . . mi az álmom? -Hm? . . . hogy sok ilyen történet létezik.Voltak ilyen esetek. őszintén szólva. 240 . hogy Isten csupán az ember teremtménye.Igen. . Ez az én álmom. hogy nem létezik. és meggyógyultak.Ez az. Most pedig egyezségeket kötsz Vele.Bent fekszem a coimbrai egyetem klinikáján. létezik-e vagy sem.H á t . mitől szakadt le a híd. Hallgattak.Vállat vont. Megtörténhet. . és úgy tűnik.Tudod. néhány nap múlva csinálnak egy CT-t. azt sem t u d o m biztosan kijelenteni. Olyan emberek. . . üveges tekintettel meredt a végtelenbe. hogy nem tudom. új erőre kaptak. ami most érkezett Amerikából. Gouveia doktor leül mellém. . .Elmosolyodott.. nagyon hatásos. itt van nálam egy új gyógyszer.Amikor nagyon el vagyok keseredve. akiknek már nem sok volt hátra. nincsenek bizonyítékaim a létezéséről vagy a nemlétezéséről.Elhallgatott. mindenki isteni szándékot sejt az esemény mögött. de figyelembe véve mindazt.Köhögött. és a híd leszakad. . Ki akarja próbálni? . . és ami kitölti ismereteink hiányos részeit. olyan kitaláció. .Meg. be kell vallanom. Mindig is úgy gondoltam. és ujjongva mondja: eltűnt! Eltűnt a betegség! Felszívódtak az áttétek! .. talán történik valami .

hogy az univerzum törvényeinek olyan jellemzői vannak. A természetfölötti nem más.Igen. A bennem élő ateista azt mondja.mint aki beletörődik valamibe. csak az ismereteink változtak időközben. azok viszont nem hatnak 241 . . mindenhatók.Köhögött. csak még nem ismerjük.Vagyis a természetfölötti nem létezik.Végigmutatott a szobán. amikor valami természeti dolgot nem tudunk. természetfölötti magyarázathoz folyamodtunk. hogy az a híd nem azért szakadt le. .A természetfölötti az. . és máris megvan a magyarázat. Például abszolútak. elég.De ma már.Mindenre. vagy mert túl nehéz terhet kellett viselnie: vagyis van rá valami magyarázat.Szerinted nem létezik természetfölötti beavatkozás? . Hiszem. mert ilyen a természete.. hogy a „fehér foltok istene". amelyek abszolútak és örökkévalók. Ha ma megbetegszik valaki.. Régen. amit még nem ismerünk. mert az Isten úgy intézte. Érted? Ezt hívják úgy. holott valójában létezik más magyarázat is. Most. amihez olyankor folyamodunk. érted? Amikor nem ismertük az okokat. ha akarod. Való igaz. csak a természeti. hanem az ember teremtette Istent. ha Istenre hivatkozunk. ami nem isteni eredetű. ami körülvesz minket. mint egy kitaláció. nem pedig természetfölötti okai. hogy a dolgokat univerzális törvények irányítják. . . . amit a természetről való hiányos ismereteink táplálnak. tudományos ismereteink birtokában. azt mondták: megszállták a gonosz szellemek.Az univerzum törvényeinek azért vannak ilyen tulajdonságai. mint Isten. hogy már ismerjük őket. van valami magyarázat. . hogy nem Isten teremtette az embert. tudjuk.Isten akarata. . mindenütt jelenlévők és mindentudók. Amikor valamit nem tudunk. vagy a talaj eróziója miatt.Hogyhogy? . hanem mert elöregedett az anyaga. azt mondjuk: megfertőzte egy baktérium vagy egy vírus vagy valamilyen más kórokozó. A betegség ugyanaz. . . . természeti magyarázathoz folyamodunk. de ennek természeti okai vannak. Az apa halkan elnevette magát.Egy kicsit. amelyeket általában Istennek tulajdonítunk. ha valaki megbetegedett. mert nem függnek semmitől: hatással vannak a fizikai állapotokra.Nem.

Newton és Darwin a legismertebb példák.Az univerzum törvényeinek eredete nagy rejtély. és aztán mindig rendkívül kínos helyzetbe került. amikor valamit nem tudunk. mert az új felfedezések megcáfolták az isteni magyarázatot.Fölemelte az ujját. minden létezőre kiterjed az erejük. és minden bizonnyal a jövőben is ugyanilyenek maradnak. Tomás tűnődve megvakarta az állát. . Mellesleg van az univerzumnak néhány olyan tulajdonsága. hogy olyankor folyamodunk a természetfölöttihez.Ne felejtsd el. amelyek megakadályozzák. 242 . amire akkor még nem volt magyarázat. hogy ezeknek a törvényeknek csupa olyan jellemzőjük van. Való igaz. hogy az univerzum mögött nagy titok lappang. hogy a dolgok tájékoztassák őket a létezésükről. hogy Isten nem létezik.Most megfogtál. még nincs meg a megfelelő magyarázat. hogy itt ezek a törvények érvényesek.És h o n n a n jönnek ezek a törvények? A matematikus arcán kisfiús mosoly jelent meg. hogy nem ismerjük az eredetüket. Mindenütt jelenlévők.A lényeg az. amelyeket Istennek szokás tulajdonítani. . . Ha mindig a természetfölöttire hivatkozunk.Köhögött.Köhögött. . . Galilei. hogy kategorikusan kijelentsem.rájuk. ott meg azok. mert az univerzum minden részén megtalálhatóak. Ez arra figyelmeztet minket. nincs szükségük rá. hogy az univerzum törvényeinek eredetét egyelőre homály fedi. amikor valamit még nem tudunk megmagyarázni. Kopernikusz. hogy bohócot csináltunk magunkból. . mert nem változnak az idővel. holott van rá természetes magyarázat. hogy a természetfölöttitől származnak. .Szóval? . Örökkévalók. és akkor kiderül. Hamarosan fölfedezik a valódi magyarázatot. Az alapvető törvények eredetének kérdése is közéjük tartozik. mert automatikusan érvényesülnek.De figyelem: az a tény. Mindenhatók. És m i n d e n t u d ó k is. mert semmi nem bújhat ki alóluk. Tomás. nem úgy van. nem jelenti feltétlenül azt. . akkor a „fehér foltok istenéhez" folyamodunk. a m ú l t b a n is ugyanilyenek voltak. Az egyház például folyton a fehér foltok istenével magyarázott mindent. . amikor vissza kellett vonnia a tanait. Aztán a kabátzsebe felé nyúlt.

De hát mit jelent? Az apa ismét ásított egy nagyot. .Van nálam két titokzatos mondat. és szeretném. majd az apja felé fordult. .. . . Manuel Noronha párnába temetett fején megjelent egy mosoly. nem pedig fondorlatból. de nem rosszindulatú .Ki mondta ezt? . apa . aztán kihajtogatta. . és elővett egy lapot.M o n d d csak.Helyes. Átfutotta a szöveget.Gyerünk. ha tudod.Fáradt vagyok . A matematikus bólogatott.Kezdhetem? .mondta.M a j d holnap elmagyarázom. és megtapogatta a zsebét. Tomás belenyúlt a zsebébe. .Ravasz az Úristen. . . .A Természet fenséges mivolta révén rejti el titkait. . .Figyelj.olvasta.m o n d t a egyszerűen.Einstein. ha megmagyaráznád őket.

de az a baj.Van banán. hogy éjszaka ne törjön rá a köhögés. egy pohár meleg tejjel a kezében és két szelet pirítóssal a tányérján. ne aggódj. és megnézte a tetejére nyomtatott dátumot. . Kivett egy narancssárga dobozt. -Apa? . ..Finom. . mintha próbálná összeszedni a gondolatait. . édes. és intett az egyik pirítóssal. és benézett a hűtőszekrénybe. Tegnap bevett néhány tablettát. fiam. öt perc alatt elkészült a fürdőszobában. hogy ilyenkor mindig többet alszik a kelleténél.De hát korán elaludt. 244 . Fölkelt az ágyból.Az asszony levetette a kötényét. Algarvéból való.És licsibefőtt is van.És gyümölcs? Van gyümölcs? Gra^a a hűtőszekrény melletti pulton álló színes kosárra mutatott.XXIII Amikor Tomás fölébredt. . .Igen.Jó reggelt. Tomás a meghámozott mandarinnal leült egy székre.Ó. és körülnézett. alma és mandarin. . ez már lejárt.Kérsz reggelit? . amelyet azonnal elkezdett hámozni. . Van narancslé? Az asszony fölkelt. Tomás .Újra bekukucskált a hűtőbe. és köntösében a konyha felé vette az irányt.Mandarint kérek.Figyelj. nem? Már fönt kéne lennie.Még alszik. és eszegetni kezdte. Mit szeretnél? Tomás betett a kenyérpirítóba két szelet kenyeret. . . edények csörömpölését hallotta a házban. és kivett a kosárból egy mandarint.. azt hiszem.Hát. .köszöntötte a fiát. Vennem kell egy újat. . mindjárt fölébred. . Anyja ott ült az asztalnál.

ahogy a felesége megjósolta. Mindent előkészítek a reggelijéhez. és a kihajtogatott papírral leült a helyére. Tomás bement a szobába. arra. úgyhogy ahogy ismerem.olvasta föl ismét. Minél inkább igyekszünk megközelíteni egy rejtély magját. csak a tejet kell megmelegíteni. Nagyon éhes volt. de te úgyis itt maradsz. jó? Tomás elvette a dobozt. mutasd csak még egyszer azt a két Einstein-mondatot . és az asztalra tette. hogy bevásároljak az ebédhez.a következőképpen csináljuk.Itt van .szólt Manuel. . most majd be akarja pótolni.Amikor fölébred. Amikor elkészült. és öntsd rá a zabpehelyre egy mélytányérban.Menj csak. hogy elővegye a papírt. elgondolkodva válaszolt. Tegnap csak egy kis levest evett vacsorára. nyugodtan. ahogy megígérte. . . amely megakadályozza. annál inkább rá kell jönnünk. 245 . .Ravasz az Úristen. .Szerinted mit jelent ez a mondat egy tudós szájából? A matematikus lenyelt egy kanál zabpelyhet. .Na. .Ránézett az apjára. .Jól teszi.Zabpehelyhez.A Természet fenséges mivolta révén rejti el titkait.Einstein szerintem az univerzum egyik alapvető tulajdonságára utalt. de nem rosszindulatú . aztán visszatért a konyhába. hogy teljesen feltárjuk. mindketten leültek az asztalhoz reggelizni. .Persze.Ha fölébred. igaz? . Melegítsd meg a tejet. hogy miként m a r a d n a k ügyesen elrejtve a legmélyebb rejtélyek. és Tomás elkészítette neki a zabpelyhet. és lassan. hogy van egy vékony gát. . így hát nem lesz gond. . Az apja jó félóra múlva jött ki a konyhába.mondta. . .És mihez issza a tejet? Gra^a elővett egy aranyszínű dobozt. nem pedig fondorlatból. farkaséhes lesz. jó? Nekem most el kell mennem. amelynek a tetejére egy óriási madár volt festve.

anélkül hogy ennek tudatában lennék? Hm? .Például én azért jöttem most Coimbrába. hogy számtalan tényezőtől függnek. Az apa leírt egy kört a kanállal a levegőben.. vagy esetleg azért.Ez a nagy kérdés .. Te pedig azért eszed ezt a kását. mert befolyásol egy tévéreklám. . . hogy ezek mögött a kérdések mögött valami lappang .Nos. hogy a szabad akarat csupán illúzió? Nem lehetséges.Figyelj.Arra a kérdésre célzói. de ha alaposabban megvizsgáljuk az eredetüket. vagy nem? .Igen . mert pszichológiailag arra vagy beállítva.Ha nem tévedek. Ez a probléma régóta foglalkoztatja a filozófusokat.Valóban így gondolod? Szerinted ezek a döntések valóban szabadok? . nemde? .bólintott.Hát.Itt van a determinizmus és a szabad akarat kérdése.És mit m o n d erre a tudomány? Szabadok vagyunk. mondok egy példát .Aztán az asztalon lévő tányérra mutatott. . hogy szabad döntéseket hozunk. hogy ennek nem vagyunk tudatában? Tomás fészkelődött a székén.mosolyodott el az apja huncutul. amelyek első pillantásra szabadnak látszanak. hogy meglátogasd a beteg apádat? Én pedig nem azért eszem ezt a kását. .Milyen mértékben vagyunk szabadok? N e m lehetséges. . Kijelentette. persze. vagy nem? .Te mit gondolsz? .Tomás az ablakra mutatott. akit Leukipposznak hívtak. Platón és Arisztotelész azonban másként gondolkodott: ők nyílt teret hagytak a szabad akaratnak. akkor kiderül. . . azt hiszem.jegyezte meg gyanakodva.N e m értem. hogy ezzel hangsúlyozza a szavait. mert így akartad. igen. hogy szabadok vagyunk. . mert szabadon így döntöttem. . a determinizmus első nagy hirdetője egy görög volt. hogy semmi nem történik véletlenül. hogy minden determinált. hogy olyan döntéseket hozunk..magyarázta. hát. mert fiziológiásán függök tőle. annak ellenére.. és mindennek megvan a maga oka.Nem azért jöttél Coimbrába. .Fölvonta és leeresztette a szemöldökét. én azt mondanám. . és már a fizika és a matematika is foglalkozik vele.Látom már. amelyeknek a létezéséről gyakran nem is veszünk tudomást? Nem lehetséges.. . .

ezt nemrég magyarázták el nekem. nemde? Ha az ember szabad akarattal rendelkezik. . amelyet. Kapóra jött neki.morogta Tomás. akkor Isten többé nem tehető felelőssé a világban történő rosszért. amely indeterminista szemléletet hozott az atomok világába. A tudósok azt a nagy elméletet kutatják. amely feloldhatná ezt az ellentmondást? . Nem ez a kérdés indította útjára a mindenségelmélet keresését.. De a dolog bonyolultabbá vált.kiáltotta.A mindenit! . és a relativitáselméletek arra az elvre épültek. hogy ha ismerjük ezeket a törvényeket. a kicsiké indeterminisztikus. de olyannyira. sebességét és irányát. illetve megoldaná az univerzum determinisztikus vagy indetermi- 247 .Igen. amely többek között egyesítené magában a relativitáselméletet és a kvantumelméletet. és ha pontosan meg t u d j u k határozni az univerzumban létező összes tárgy és részecske helyzetét.Hm .amit az Egyház is a magáévá tett. aki 1927-ben megállapította. . . . így született meg a határozatlansági elv. hogy az univerzum determinisztikus. akkor megismerhetjük az egész múltat és jövőt..Einstein egyetértett ezzel a nézettel. A kvantummechanikai indeterminizmust Heisenberg alapozta meg. Így aztán évszázadokon keresztül uralkodott az a nézet.A nagy testek viselkedése determinisztikus.helyeselt a matematikus.Erről már hallottam . hogy az ember szabad akarattal bír.N e m gondoltam volna. .És mit m o n d a modern tudomány? . Manuel egy pillanatig a fiára meredt.Napjainkban ez a fizika nagy álma. amikor megjelent a kvantumelmélet. . Ennek a gondolatkísérletnek Laplace démona a neve.Pontosan . hogy benne vagy a témában! . század egyik legnagyobb fizikusa. hiszen minden determinált. hogy nem lehet egyszerre pontosan meghatározni egy mikrorészecske sebességét és pozícióját. Eszerint minden determinált. Pierre de Laplace márki igen fontos kijelentést tett. mert eszébe jutott az Arianával folytatott teheráni beszélgetése. hogy a XVIII. és azt állította. . Megfigyelte. Csak Newtonnal és a tudomány fejlődésével tért vissza újra a determinizmus gondolata. hogy az univerzum alapvető törvényeknek engedelmeskedik.szakította félbe Tomás.

.Ezt persze Einstein és más fizikusok kifigurázták. Az évek során rengeteget beszélgettem erről Siza professzorral. Ez volt az a kijelentés.Igen. hogy ha betesznek egy elektront egy dobozba. akkor helyesnek kell lennie. amikor megjelenik egy megfigyelő. amely helytálló. hogy egybevág . amelyek közül a leghíresebb a Schrödinger macskája. hogy ha igaz az az állítás. amely megalapozta azt a megállapítást. .Köhögött. amely minden különössége és intuíciónknak ellentmondó mivolta ellenére mégiscsak egybevág a matematikával és a valósággal? . A határozatlanság elve szerint egy részecske viselkedését a megfigyelő jelenléte miatt nem lehet pontosan meghatározni. . akkor egy macska is lehet egyszerre élő és halott. amikor valaki kinyitja a doboz valamelyik felét. . hogy egy részecske csak akkor dönti el.. Hanem az a kérdés. aki eltűnt.De nem az a kérdés.. . amelyeket mindig is ostobaságnak tartottunk. Schrödinger megmutatta. hogy mennyire abszurd ez a gondolat. és ezt a dobozt két részre osztják. hogy hol van. hogy helyes-e az értelmezése.bólogatott Tomás.mondta.Köhögött. Különböző példákat hoztak fel annak szemléltetésére. Az idős matematikus elmosolyodott. . .Itt van szó arról. . .mondta Tomás. 248 .helyeselt az apja. .Pontosan .Az történt. Egyes fizikusok ugyanis azt állították. . Heisenberg ugyebár azt mondta. nem ez a kvantummechanika az..Itt lép be az univerzum inherens leleményessége ..Persze.De feltétlenül meg kell jegyezni valamit.Erről is hallottam már . hol legyen. akit lenyűgöztek Tomás kiterjedt ismeretei a kvantumfizika területén.Igen .De apa. hogy egy részecske egyszerre két helyen van.Szóval. hogy egybevág-e. . . . hiszen azt látjuk. hogy egy részecske helyzetét és sebességét a megfigyelő jelenléte miatt nem lehet egyszerre és pontosan meghatározni.kiáltotta Manuel. emlékszel? . hogy a mikrorészecskék univerzuma indeterminisztikus.Hogyhogy? Ha egybevág. és csak akkor dönti el. ami természetesen abszurd. hogy a határozatlansági elv. az elektron egyszerre mindkét oldalon ott van. hogy egybevág. tudod.nisztikus voltának problémáját. egy sor olyan kijelentést szült.

Ugyanis a határozatlanság elve azt is megmondja. .Fölemelte a kezét. hogy n o h a m i n d e n determinált. hogy a viselkedésük valóban indeterminisztikus. Az univerzum e mögé a furfang mögé rejtette a titkát. Érted? . hogy a viselkedésüket nem lehet meghatározni. . Arról van szó.De nem ez a lényeg. micsoda összevisszaság! Semmit nem értek.. Tomás újraolvasta Einstein mondatait. hogy soha nem tudjuk bebizonyítani. determinálni. érted? Tomás értetlenül csóválta a fejét. hiszen amint megpróbáljuk. Ez a lényeg.De akkor miért áll fönn ez a vita? Az apa elnevette magát. . . 249 . vagyis nem határozható meg.Figyelj.Siza és én sosem értettük. . miért nem fogja föl senki. hogy azzal.És ehhez jön még egy furfang.Ühüm. hogy a mikrorészecskék viselkedése indeterminisztikus. Ez a furfang. . de ezt ti soha nem fogjátok tudni sem bebizonyítani. . a megfigyelő interferenciája megakadályozza a bizonyítást. . A lényeg az.Ez benne a furfang.Én is ezt kérdezem magamban .dünnyögte Tomás. Mintha az univerzum ezt mondaná nekünk: az idők kezdetétől determinálva van az egész történet. milyen leleményes.Fölemelte a kezét. De ez még nem jelenti azt. Vagyis: a mikrorészecskék viselkedése determinisztikus. hogy tagadja a teljes múlt és jövő megismerésének lehetőségét. .mondta.. a végső valóság nem determinálható.Tény. .Jaj. a megfigyelő jelenléte és a megfigyelt részecskék interferenciája miatt. A határozatlansági elv által t u d t u k meg. Tomás. hogy nem lehet meghatározni a viselkedésüket. amely a determinisztikus és a determinálható szavak összetévesztéséből származik. A határozatlanság elve soha nem állította azt. figyeld. . hogy ez egy szemantikai probléma. hogy az anyag viselkedése determinisztikus. csak éppen nem determinálható. Először is Heisenberg megállapította. a határozatlansági elv fölfedi az univerzum alapvető leleményességét. hogy a megfigyelő jelenléte miatt n e m határozható meg egyszerre és pontosan egy részecske helyzete és sebessége. ugye? Ismétlem: a megfigyelő jelenléte miatt.Értem . sem pedig pontosan megismerni.

de ezt a végtelen bonyolultsága révén teszi.. . .Az univerzum elrejti titkát.Figyelj csak..mondta Tomás csodálkozva. . . régebben így is gondolták. . de olyan álmodozó tekintettel.Nos. ahogy egy kalitkába zárt madár nézi az eget a rácsokon keresztül. azt m o n d o d .Értem .Milyen felfedezéseket? Manuel Noronha kinézett az ablakon a városra.De az anyag viselkedésének meghatározhatatlansága nemcsak az atomi univerzumra vonatkozik? A matematikus vágott egy grimaszt. hogy ez a leleményesség m i n d e n szinten létezik.Nos.Fölemelte a fejét. hogy Isten nem rosszindulatú? . .Ezt mondogatom neked én is . . . nem pedig fondorlatból. mi lenne.. .válaszolta az apja. .Ravasz az Úristen. az igazság az. .bólintott Tomás. ha kimennénk a térre inni egy kávét? .A Természet fenséges mivolta révén rejti el titkait.szólt. .És abban a részben sincs semmi csel. de nem rosszindulatú . hogy csak kvantumfizikai szinten van meghatározhatatlanság.Azt hittem. Csakhogy közben újabb felfedezéseket tettek.

. Az épületek közül egyedül a Szent Jakab-templom barnássárga román homlokzata tűnt ki.Igen. és most is azok.Milyen felfedezések? 251 .Az előbb azt mondtad. Nem ezt jelenti a megjósolhatóság? . nem? . Kezében jegyzettömbbel megjelent a pincér.De. sebességét és haladási irányát.és jövőbeli mozgását. Tomás gyengéden az apjára nézett. pontosan ki t u d o m számítani minden múlt. Az utcaképet kis bódék tarkították. .. és arcukat a nap felé fordítva élvezték a bőrüket simogató meleget.A dolog nem egészen így áll. amit azelőtt mondtak. A tér hívogató volt. de szerintem ez ellentmond mindennek. . . . hogy ha ismerem a Hold helyzetét.És az anyag viselkedése mindkettő szerint megjósolható. Nekem egyszer azt mondták. Történt néhány későbbi felfedezés. Amikor a fiú távozott. hogy a meghatározhatatlanság nem csak a kvantumfizika világára vonatkozik. kinyújtották a lábukat. . amelyekben tarka ruhákat... ha tévedek. .Nem egészen. A napfény meg-megcsillant a teret körülvevő öreg házak fehér falain és erkélyein. Hiszen a relativitáselmélet és a klasszikus newtoni fizika deterministák voltak. így hát apa és fia leültek egy kinti asztalhoz. és a vendégek két feketét rendeltek nála. a térség jellegzetes kék fajanszedényeit és egyszerű bizsukat árultak.XXIII A Comércio tér a reggel kellemes kábulatában lustálkodott.Akkor javíts ki. amelyek mindent megváltoztattak. azok voltak..Ezt nem értem.

Az egyenlettel van a baj. . a légnyomás és a szél sebessége alapján jósolták meg. amelyek az időjárás változásait mindössze három változó. Nem vezetett be semmilyen új adatot az elejétől kezdve. csaknem jelentéktelen dolgot.Na. . óvatosan belekortyolt a kávéba. hogy felhők vonulnak rajta.Ha jól emlékszem. ha a meteorológus nem akart volna részletesebben megvizsgálni egy bizonyos számot. .szólt közbe a fia. nevezetesen a hőmérséklet.Mi az oka annak. .Megjelent a pincér.Mit t u d o m én .Hogyhogy? . már csak ilyenek vagyunk. és közben otthagyta a számító- 252 . . ez aztán a memória! .Ejha. az égre emelte a tekintetét..Mert tökfejek a meteorológusaink. a. és a nap felé fordította az arcát. Miért n e m t u d j u k pontosan megjósolni az időjárást? -Hm? A matematikus az égre mutatott.A 0. matematikusok. és rámutatott az asztalon gőzölgő csészékre. Tomás.506 . és elvett egy papírszalvétát az asztalról. Egy aprócska. amit ott talált. .Elővett egy tollat a zsebéből.Mi.506 volt az. Fölírt négy számjegyet. hogy a tévében az időjárás-jelentés szerint Coimbra fölött ma derült égnek kellene lennie. Manuel Noronha kihúzta magát a széken. és nézte. milyen könnyedén siklanak a tiszta kékségben a halvány felhőpamacsok. ahogy most mi. én mégis azt látom. .nevetett Tomás. gondolom. megcáfolván az előrejelzést? .mondta. és letette a két csészét az asztalra.Elmosolyodott. . és kimásolta azt a számot.. szóval úgy.H a d d kérdezzek valamit. A kísérlet semmi különöset nem tárt volna fel.1961-ben egy Edward Lorenz nevű meteorológus leült egy számítógép elé. . Lorenz is megivott egy kávét.Rossz válasz . és elkezdte vizsgálni azokat a hosszú távú meteorológiai előrejelzéseket. Az apa ismét kihúzta magát. hanem csak megnézte az eredeti kísérlet kinyomtatott másolatát. . . 0. .

Teljesen. Lorenz fölfedezte a káoszt. A kezdeti feltételek apró megváltoztatásai hatalmas változásokat idéznek elő a végeredményben. Vagyis: kis okok. vigyük tovább ennek a kicsiny pillangónak a hatását a világ összes pillangóira. .Miután mindent alaposan átnézett. 253 . Ideges lett.Ez volt a teljes eredeti szám. Ez a pillangóhatás lényege. Mintha egy előre nem látott kis szélfuvallat képes lenne megváltoztatni az egész bolygó időjárását. . .Tessék? . . észrevette. Eszerint egy pillangó szárnycsapása itt. és segít megmagyarázni az univerzum rengeteg jelenségét. ami mozog és lélegzik. .Az időjárás . Fölfedezte.mondta. Fölírta az egész számot. hogy egy idő múlva óriási vihar kerekedne belőle Amerikában. milliomodnyi mértékben megváltoztatná maga körül a légnyomást.A tolla hegyével rábökött a papírszalvétára fölírt négy számjegyre. hadd dolgozza fel az adatokat. Mi következik mindebből? .506127" . 0. csak az eleje egy hosszabb számsornak.M o n d j egy példát.A leghíresebb példa az úgynevezett pillangóhatás. . .Ami az indetermináltságra utal. mint aki evidenciát közöl. alig tudott hinni a szemének. és mindenre. amelyek időnként idegesítő árnyékot vetettek a Comércio térre. hogy az adatok milliomodnyi. mi változott. az összes állatra. nagy hatások. amelyet használt. Amikor ezt észrevette. akkor döbbent rá arra a tényre. mint az előző volt. Ez az aprócska változás olyan dominóhatást idézne elő a levegő molekuláiban. .Széttárta a karját. Ám amikor visszaült elé. No mármost. Coimbrában.A káoszelmélet az egyik legbámulatosabb matematikai modell.Hatásszünetet tartott. Az apa ismét felmutatott az égre és a rajta úszó felhőkre. és elkezdte keresni. A kaotikus rendszerek alapelvét nagyon egyszerű megfogalmazni. hogy az új előrejelzés teljesen más.gépet. vagyis már-már elhanyagolhatóan aprócska megváltoztatása is teljesen megváltoztatja az előrejelzést.Maga az előreláthatatlanság. hogy a négy számjegy. .

Képzeld el például. mint ahol valójában elkezdett. .A káosz mindenütt jelen van. -Hm. hogy nem lehet hosszú távra előre megjósolni a viselkedését. Maga a naprendszer is. De attól még a naprendszer is kaotikus. nagy következmények.Tomás. hogy ez részben valóban a megfigyelő hatása miatt van. Mindenütt. amelynek a viselkedése látszólag megjósolható.Nagyon tévedsz . hogy előre meghatározott. Mit teszel erre? Kinyitod az ajtót.Nem! . annak ellenére. százezer évvel később negyvenmillió kilométerre került volna az eredeti pályájától. hogy ez nemcsak a meteorológiára érvényes. azaz okszerű. . hogy a kvantumvilágban is azért nem t u d j u k biztosan megjósolni a mikrorészecskék viselkedését.vetette közbe Tomás. észreveszed. meghatározatlannak tűnik.bólogatott Tomás. mert nagyon lassú mozgásokat figyelünk. . Valójában a mikrorészecskék viselkedése is determinált. Az anyag viselkedése ettől még továbbra is meghatározott. de még mielőtt elindulnál.. de a kezdeti feltételek ingadozásai olyan aprócskák. hanem a meghatározhatatlanságra. miként azt a határozatlansági elv megállapította. hanem más területekre is? . hogy nem vagyunk képesek megjósolni a változásait.Az előre nem láthatóság nem a meghatározatlanságra utal. . .mondta az apja.kiáltott föl a matematikus. hogy ha a Föld mindössze száz méterrel odébb kezdett volna el keringeni a Nap körül.Aha . . Csak mi ezt nem vesszük észre. Ez az oka annak. mint amilyenek az atomok vagy a molekulák. 254 . de látszólag esetleges. azaz determinált. Ez a viselkedés előre meghatározott.. Úgy vélem. hogy beülsz az autóba. Egy számítógépes kísérlet például kiszámította. hogy a kaotikus rendszerek viselkedése kazuális. hogy a kvantumvilág számunkra indetermináltnak. csak éppen mi nem tudjuk meghatározni. a nagy testeket is beleértve. a káoszelmélet m i n d e n ü t t jelen van.. . mert az kaotikus. hogy rácsuktad az ajtót a zakód csücskére. Ha akarod. Lehet. még a mi életünket is a káosz irányítja.Sőt. Kis okok.Jó. úgy is mondhatjuk. Vagyis az anyag úgy szerveződik. de ez csak a miniatűr dolgokkal van így.És gondolod. . de részben a kaotikus rendszerek inherens meghatározhatatlansága miatt is. valójában kaotikus rendszer.

ott terem egy kamion és beléd rohan. és ez az egész hátralévő életedet megváltoztatja. Ugyanis reggel rosszul vetted föl a zakódat. hogy nem csuktad rá az ajtót a zakód csücskére. mert keveset aludtál. Az udvarlója pedig szintén valamilyen okból telefonált neki. és próbálta rendezni a gondolatait. akkor láthatnánk a múltat és a jövőt. hogy rá fogod csukni az autó ajtaját a zakód csücskére.Igen. de nem meghatározható. . nem igaz? .Képzeljük azt. meglátod a közeledő kamiont. Már előre meg volt határozva. és elindulsz. A kamion sofőrje is időben fékezhetett volna. Most képzeld azt. . amelyben minden determinálva van. Az egész múlt és jövő eleve létezik. És azért ébredtél rosszul. . Ebben az esetben meg tudnánk határozni az egész múltat és jövőt. És azért feküdtél le későn.. Mindennek megvan a maga oka.megigazítod a zakót. A zakód csücskére rácsukott ajtó miatt elvesztegettél öt másodpercet. mert rosszul ébredtél. és oldalra nézett. nagy következmények. amelyek újabb okai lesznek újabb következményeknek. aztán folytatod az utadat. mert késésben volt. . amely olyan következményeket idéz elő. ugye? Jobbra nézel. megvárod.Nem. Ez a káoszelmélet. elméletileg nem lehetséges. . akkor lehetne alkalmazni Laplace démonát.Legyintett. de nem tette. Az eredmény: egész életedre lebénulsz. . Mégpedig azért vetted föl rosszul. De most figyelj.És mindez egy ilyen apróság miatt? . 255 . Mi történik? Azonnal elindulsz az autóval.Várjunk csak . .mondta.. És azért volt késésben. És azért aludtál keveset. mert telefonált az udvarlója. Ezalatt elvesztettél öt másodpercet. majd becsukod az ajtót. mert be kellett fejezned valami munkát az egyetemre. mert meglátott egy csinos lányt. mert későn feküdtél le. irányát és helyzetét. Tomás megsimította a haját. végtelen dominóhatás ez.Kis okok. amíg elmegy. és ha ismernénk az összes törvényt és meg tudnánk határozni egyszerre és pontosan minden anyag sebességét. Ezt a munkát pedig ezért vagy azért kellett elvégezned. A lány pedig azért volt ott abban a pillanatban. Minden ok és okozat. és öt másodperccel előbb érsz a sarokra.Igen. Amikor odaérsz az első sarokhoz.Vagyis elméletileg lehetséges. hogy be tudjuk táplálni az univerzum összes adatát egy szuperszámítógépbe.

. de a nyúl sokkal gyorsabb.Igen.Már megbocsáss .Mi ez? Valami vizsga? . De még elméletileg is lehetetlen mindent tudni az univerzum jelenlegi állapotáról. . A hosszú távú előrejelzést két tényezősor teszi lehetetlenné. . a nap tevékenységét. minder. igen? És miért? .Akkor m o n d d el. Tomás elfintorította az arcát.Ah. és az a fél is tovább felezhető. meg tudnánk határozni a múltat és a jövőt.vetette ellen Tomás.A végtelenség? . hogy a végtelen problémája kikerülhetetlen az előreláthatóság kérdésében. a nyúlnak le kell futnia e távolság felét. . hogy Zénón szerint a nyúl soha nem érhetné utol a teknőst. ugye? .Az univerzum másik inherens leleménye miatt . Ha t u d n á m is.Elméletileg lehetséges. . Az egyik egészen gyakorlati.De igen. élőlény mozgását. egy vulkánkitörést.Zénón paradoxonja jól illusztrálja a végtelen matematikai problémáját. Ha mindent tudhatnánk az univerzum jelenlegi állapotáról.Nos.És ez a végtelenség. .Ez egy újabb szellemessége az univerzumnak . hogy egy métert fusson. gyerünk! A fiú hunyorogva kutatott az emlékezetében. amelyek befolyásolják az időjárás változásait mindet figyelembe kéne vennem. .bólintott az apja. Ahhoz. Csak gyakorlatilag nem.mondta.felelte a matematikus. és hamar utoléri. hogv melyek azok a tényezők.Azt akarom bizonyítani.Ismét az égre mutatott. ha jól emlékszem... Ez az. És ez a fél tovább felezhető. . a teknős és a nyúl futóversenyéről szól. . és így tovább.Térjünk vissza az időjárás példájához. Minden állat lélegzetvételét. nem? A teknős előbb indul el. hiszen minden előre meg van határozva. légy szíves. a végtelenségig. A probléma abban áll. Nem hallottál még Zénón paradoxonjáról? . .De mit akarsz ezzel bizonyítani? . min- 256 .Ugyan már! M o n d d el. . Az apja megrázta a fejét. . mert a kettejük közti távolság végtelenül osztható. .Igen .

. hiszen a legapróbb eltérés is óriási hatást képes előidézni. nagyon is gyakorlati akadálya van annak. C o i m b r á b a n f o g o m a h ő m é r ő t .A másik tényezősor a végtelen problémájával függ össze. Manuel hozzáírt három számjegyet. m o n d j u k . . akkor alapvető fontosságú. . hogy mindezen tényezőket egyszerre figyelembe tudjam venni. így hát le kell írni a következő számjegyeket is.. akkor pontosítsd. Csakhogy mi már tudjuk. Tételezzük fel.Na és a. ugye? Csak az egész fokokat mértem meg. századnyi. amely hozzásegítette Lorenzt a kaotikus rendszerek felfedezéséhez. hogy a kezdeti feltételek apró változtatásai nagy változásokhoz vezetnek a végeredményben. ahova azt a számot is följegyezte..Nagyon jó. No mármost. -Aha.Jó.. minden kémény. és délben mérek. hogy tizednyi.M o n d j u k húsz fokot? Az apa ismét elővette a zsebéből a tollat. 20 fok .De ez a szám valójában nem teljes. . többi szám? Nem lehetnek szintén fontosak? A káoszelmélet szerint azok.mondta a matematikus. .. ezrednyi pontossággal tudjuk a hőmérsékletet. és fölírt néhány számjegyet arra a papírszalvétára. hogy itt. hogy számításokat végezhessek.den autó. Ha pedig így van. nem igaz? . Például képzeljük el. A matematikus újabb számjegyeket írt a papírra. hogy egy adott pillanatban meg kell mérnem a globális hőmérsékletet.Persze. m o n d j egy számot. nemde? . minden gyár kieresztett füstjét. . . t u d o m is én. .. akármilyen aprócska eltérésről legyen is szó. mindent. ez nem lehetséges.

258 . soha nem t u d j u k egészen pontosan m e g m o n d a n i a hőmérsékletet egy meghatározott helyen és időben. és ez az univerzum egyik titokzatos sajátossága. a Zénón-paradoxon állítása szerint soha nem kaphatom meg ezt a mérést. mint az egész örökkévalóságban. . Ugyanis az ezen az asztalon mért hőmérséklet icipicit különbözhet az egy méterrel odébb mért hőmérséklettől. hogy a méréskor végtelen számú számjegyet kellene figyelembe venni. az egyik. Ez azonban megint csak nem lehetséges.Elmosolyodott. hiszen olyan számítást kéne végeznünk. igaz? Akárcsak Zénón paradoxonjában. mindig tovább felezhető. . melyek a kezdeti feltételek.O d a m u t a t o t t . .De a probléma még ennél is bonyolultabb. értem. Márpedig ez nem lehetséges. . . mint az egész univerzumban. soha nem fogom tudni megmérni az egész teret.De még ez sem elég . De mivel az egyes helyek közötti távolság.Igen.Aha. .jelentette ki. . hogy egyetlen méterben annyi tér van. . Gondold csak meg: a Zénón paradoxonja mögött húzódó gondolatmenet azt sugallja. bármennyi számjegyet veszünk is. hogy m i n d e n egyes méter végtelenül osztható. illetve egy másik pillanatban mért hőmérséklet között lehetnek nüansznyi eltérések..Értem.Vagyis Coimbra minden pontján meg kellene m é r n ü n k a hőmérsékletet.Az asztalra ütött. legyen az bármilyen kicsi. amikor egyszer Gödel nemteljességi tételeiről beszéltem neked? . és egyetlen másodpercben annyi idő van. .Emlékszel. ugye? Vagyis. amely végtelenednyi adatokat tartalmaz. nem nehéz belátni. Egy másodperc és egy másik másodperc között végtelenül osztható a különbség.. De mivel az idő is végtelenül osztható. Manuel fogta a csészéjét. Mélyet lélegzett.Ugyanis minden egyes következő számjegy is kulcsfontosságú lehet. . kinyújtózkodott a székén és lehunyt szemmel élvezte a napsugarak melegét.. és megitta a maradék kávét. hogy tudjam. igaz? No mármost.Ezzel azt akarom mondani. Az összes létező helyen meg kellene mérnem a hőmérsékletet ahhoz. És ugyanez vonatkozik az időre is.

Nem emlékszel? . miután bebizonyít valamit. De még a matematika nyelve sem képes teljesen megfejteni ezt a kódot.Nagyon egyszerű .Na. A matematikus széttárta a karját.Szóval nem emlékszel rá. amin nem látszik. hogy a nemteljességi tételek megmutatják. Az igazság nagy részét megismerhetitek. Az univerz u m alapvető törvényei kifejezhetőek matematikai egyenletekben és tételekben. hogy egy matematikai rendszer n e m tudja minden állítását bebizonyítani? . Minden mindennel összefügg. ahogy mindig szokta. lássuk csak. amelyekről ti. . .Jaj. ahogyan elrejti a végső igazságot. Érted már? . a fizika törvényei az adatfeldolgozás algoritmusai. a kaotikus rendszereknek és a nemteljességi tételeknek van egy közös. hogy igazak.. Az apa kinyitotta az egyik szemét. de a dolgok úgy vannak kitalálva. .mondta. már! Mit t u d o m én. fenséges m ó d o n elrejtettem az igazság utolsó morzsáját.Ez a felfedezés nagyon nagy jelentőségű. És ez az univerzum legrejtélyesebb tulajdonsága: az a mód. Ezekkel a tételekkel az univerzum a következőt m o n d j a nekünk: vannak bizonyos dolgok. az univerzum. .kiáltotta. . tudjátok.Igen. mire emlékszel belőle . mert én. hogy a teljes egészet soha nem lesztek képesek felfogni. az univerzum titka pedig matematikai nyelven van kódolva.Az egész kozmosz a matematikán alapszik.Ja..Voilá! . hogy azt mondtam.Az ég felé intett. de m i n d e n meghatározha- 259 . mély jelentésük: feltárják az univerzum működésének hihetetlen leleményeit. tudod? .De miért? Mi ebben olyan rendkívüli? .A nemteljességi tételek rávilágítottak az univerzum egy újabb titokzatos tulajdonságára. de soha nem fogjátok tudni bebizonyítani. . emberek. még az is.A határozatlansági elvnek. és Tomásra nézett.mondta Manuel. .Miből állnak ezek a tételek? Tomás fáradtan megrázta a fejét. . .Nem nagyon. de.. M i n d e n meg van határozva. .

. mindig találunk egy különös fátylat. A matematika az univerzum nyelve. amely elrejti a rejtély utolsó láncszemeit.Az univerzum mélyén mindig lesz titok. hogy a legmélyebb titkukat nem lehet teljesen föltárni. -Hm. A teremtő itt rejtegeti a kézjegyét. Amikor leásunk a dolgok mélyére. de ezt nem áll módunkban m i n d e n kétséget kizáróan bebizonyítani. A dolgok olyan leleményesen vannak kitalálva.tatlan. .

hogy a továbbiakban a professzor első számú asszisztense. Tomás meg akarta ismerni Rochát. és ez az egész Coimbrai Egyetemből idevonzotta a diákokat. akik más szakokról jöttek ide. az az állandó morajlás volt. és erre a célra a terem hátsó része tűnt a legalkalmasabbnak. ő pedig már a negyvenkettediket taposta. hiszen a következő előadás különlegesnek ígérkezett.XXVII Az előadó zsúfolásig tele volt. Erről pedig nem akart lemaradni. könyveket rakosgattak. de aztán rögtön úgy döntött. valahogy úgy. Nagy volt a nyüzsgés. De ami igazán élettelivé varázsolta a nagytermet. a matematikusok és a fizikusok gyakran különc életet élnek. egymásra tekingettek: a fizika tanszék földszinti terme teljesen fölbolydult. Kissé zavarta a korkülönbség. amelyet nem ő tart meg. és leült az egyik hátsó padba. Régen látott már előadótermet ebből a perspektívából: de diszkréten meg akart húzódni. ahogy a sirályok vijjogása megtöri a tenger zúgását. megkereste a terem legtávolabbi zugát. hiszen a körülötte nyüzsgő diákok húsz év körül jártak. hogy jó ötlet volt-e idejönni. de a felfüggesztés nem tarthat az örökkévalóságig. Siza professzor eltűnésekor az egyetem felfüggesztette az asztrofizika-órákat. már csak azért sem. Az apja azt mondta neki. hogy igen. akárcsak a többi olyan diák. Mivel az idő múlásával nem oldódott meg Augusto Siza eltűnésének rejtélye. Luís Rocha fogja megtartani az órákat. a diákok ülőhelyet kerestek. az egyetem úgy döntött. ami érthető is. hogy finoman fejezzük ki magun- 261 . hogy Siza munkatársa nagyon ideges mentorának eltűnése miatt. Tomás Noronha elvegyült a diákok sokaságában. ha belegondolunk. mert a fizikaszak egyik igen fontos tantárgyáról van szó. hiszen ez lesz Siza professzor első olyan órája. amit időnként megszakított egy-egy köhögés. De mint ismeretes. még el is bizonytalanodott.

hogy beszéljen vele. Igen. aztán azonnal folytatódott a halk morajlás. Ezek szerint itt is érvényben van a híres „akadémiai negyedóra". de ez csak néhány másodpercig tartott. hogy eljött az első órára. Fontosnak tartotta ugyanis. Az órájára pillantott. a maradék haja pedig máris őszült. és a munkatársainak kellett bevásárolniuk helyette. jól tette. Az apja elmesélte neki. A diákok kíváncsian méregették az új tanárt. Mégis úgy érezte. másrészt segített elűzni a démonokat. 262 . amely részletek komoly segítséget jelenthetnek a nyomozásban. jól tette. Már csak az kell. és a nyugalom mögött csapongó természet rejtőzik. találgatva. hogy eljött. hogy ez alól Luís Rocha sem kivétel. mik a szándékai és mik a gyengeségei. Luís Rocha magas férfi volt. hogy ez csak a látszat. azaz a coimbrai egyetemen megszokott hagyományos késés. Már tizennégy perccel múlt tizenegy óra. de úgy gondolta. de Tomás gyanította. hogy tartsa meg mentorának óráit. hogy ellássák élelemmel és más alapvető fontosságú dolgokkal. hiszen Luís Rocha elfogadta a felkérést. aki valaha sovány lehetett. hogy lehetősége nyílik megismerkedni az adjunktussal. milyen lehet. hogy a professzor paranoiás lett Siza eltűnése óta: napokig ki sem mozdult a lakásából. amelyek a professzor váratlan és megmagyarázhatatlan eltűnése által szabadultak el. Nem mintha arra számított volna. hogy Luís Rocha is megjelenjen. hogy bármit is tud a professzor eltűnésének körülményeiről. amikor elvileg el kellett volna kezdődnie az előadásnak. Ránézésre türelmesnek tűnt. hogy bizonyára érdekes részletekkel szolgál majd a gondolkodásával.kat. csönd telepedett a hallgatóságra. A homloka fölött kopaszodott. Amint belépett a tanár a terembe. A jelek szerint ezen a paranoiás viselkedésen már sikerült úrrá lennie. a kutatásaival és a projektjeivel kapcsolatban. Kétségtelen. hogy volt ebben valami katartikus: a tantárgy átvételével a fiatal tanár egyrészt mestere természetes örököseként léphetett föl. Tomás bólintott. Tomás számára ez az előadás elsősorban azt jelentette. de az idők során úrrá lett a termetén a sör vagy a város éttermeiben elköltött bőséges ebédek. és Tomás úgy hallotta.

talán az Augusto Siza iránti tiszteletből. de kifejezetten félénk is. úgy gondoltam.Hát. de a tanár kitartott a kérdése mellett.dadogta. és szembenézett a hallgatókkal. . . . és ki akarták puhatolni a határokat. és biztatásképpen bólintottak. állapította meg Tomás. Akárhogy is. aki.. A hallgatók összehangolatlan „jó napot"-tal válaszoltak.A tanár pár pillanatig az asztalnál ült.köszöntötte a diákokat. akik nem akarták válasz nélkül hagyni a tanárt. 263 . és nem számított rá. amiért így kivágta magát. csak két lány akadt az első sorban. hogy talán érdemes lenne egy általános áttekintéssel kezdeni a tantárgyat. mi az az alfa-. az alfából és az ómegából kiindulva.Hogy hívják? . aztán fölállt.Mi az az alfa-pont? A diák összerezzent: egész idáig nyugodtan nézte az előadást. nem tud itt lenni ... és rendkívül elégedett volt magával. Ami pedagógiai szempontból helyes. azt hiszem. . de Luís Rocha nem adta föl. Az óra rosszul kezdődött. . a tanárnak csak a néma csönd felelt. . hogy a görög ábécé első betűje kiáltotta mosolyogva.. átfutotta a jegyzeteit. talán mert érezték Luís Rochán a tapasztalatlanságot.. illetve ómega-pont? Luís Rocha nemcsak tapasztalatlan az óraadásban. Az egyenletek és a számítások majd később jönnek.. hogy folytassa a beszédet. hogy megszólítják.Mint tudják.Mivel ez az első asztrofizika-óra ebben a félévben. az. .. de jelen helyzetben kétségtelenül felettébb kockázatos is.Jó napot .Nos. akkor..Szóval? Még mindig csönd. ki tudja nekem megmondani.. és rámutatott egy szakállas hallgatóra. Jó lesz így? A diákok hallgattak. A hallgatók passzívak voltak. .. hát. a két kulcsfontosságú pontból.. Siza professzor urat helyettesítem... azt hiszem.Nelson Carneiro. és a helyzet kezdett kissé kínossá válni..

aktív. pár pillanat alatt felrázta az egész csoportot. . se vége.válaszolta sietve a fiú. a diákok még nem emésztették meg az új módszereket. Azzal. a kezdet és a vég.Jól figyeljenek .Az univerzum vége. aki együttműködik az órán és gyakran felszólal. Akkor most azt kérdezem.Hát. . az univerzum születése és halála . a többieket pedig arra biztatta. rémülten. hogy tévedett: mégsem tapasztalatlan tanár. . Nelson elvörösödött. .Én azt a diákot díjazom. tanár úr. nemde? Egy örökké tartó univerzum. hogy az univerzumnak legyen eleje és vége? Mi a gond azzal. .. mondja. hogy maguk szerint mit m o n d erre az elképzelésre az egyház? 264 .Két lépést tett oldalra. .Az alfa és az ómega.í m e a mai beszélgetésünk témája. hogy néhány mondatban bukással fenyegetett egy diákot. hogy maga a bukás szélén áll. mi a válasz? Egy szemüveges lányra mutatott.. ott. megértették? . hogy vele is az történik.m o n d t a . ami az imént Nelsonnal.mondta.. Luís Rocha összedörzsölte a tenyerét.Az asztrofizikában mit nevezünk alfa-pontnak? . nem tudom. tanár úr. és mindig létezni fog. aki azonnal elpirult a megszólítástól.Hirtelen rámutatott egy jól táplált diákra a másik oldalon: . ha az univerzum örök? Lehet-e örök? A csoport hallgatásba burkolózott. sem más .. . nem pedig szivacsokat.. amely mindig létezett. . hogy legyenek aktívabbak.De érdemes megfontolni ezt a felvetést.vette át a szót a tanár. . és a terem végéből figyelő Tomás kénytelen volt megállapítani. vizsgálódó elméket akarok. . és a hallgatók felé fordult.Az univerzum kezdetét. amelynek nincs se eleje. .Maga. én.Nelson. Gondolkodó fejeket. de a tanár nem vett róla tudomást. én.Fölteszem a kérdést: miért kell.És mi az ómega-pont? .Nem tudja sem maga. egy univerzum. ez nem nyelvészeti és n e m is történelemóra. tanár úr . A válasza alapján azt gondolom.

ha úgy vélik. Galilei és Newton felfedezései nyomán a tudósok kezdték azt gondolni.válaszolta Luís Rocha. . kénytelen vagyok elbúcsúzni. hiszen ha kiküszöböljük a Teremtést. hogy az univerzum örök.Egy pillanatig függőben hagyta a kérdést. ami szintén inkább arra enged következtetni.. a Genezis és az Apokalipszis. . maguk megelégszenek azzal a válasszal. h a d d lebegjen a teremben. nem gondolják? Egy pillanatra elhallgatott. A hallgatók döbbenten figyelték. hogy jól hallották a tanár kérdését. hogy az univerzum örök. nincs értelme folytatnunk ezt az órát. . .kérdezte valaki elképedve. vagy talán egészen.Úgy tűnik.A diákok hitetlenkedve néztek rá. és félig-meddig.De hát mi köze van ehhez az egyháznak.kérdezte zavartan egy diák. . hogy mindig létezett és mindig létezni fog. kezét a kilincsen tartva. Kopernikusz. . igaz? Ha az univerzum örök. . .Intett.Igen . válaszra várva. hogy létezik a kezdet és a vég. hogy a kérdés le van zárva.válaszolta.Viszlát . hogy sokkal valószínűbb.És be lehet bizonyítani az ellenkezőjét? 265 .Rendben.. nem létezik alfa és ómega. stabil mechanizmus. . tanár úr? . metafizikai kérdés.Máris elmegy a tanár úr? . . mások abban sem voltak biztosak. ám ezek már meg is oldódtak. De a tudomány egyszer csak előállt egy másik elképzeléssel. Másrészt a megfigyelések szerint az univerzum állandó. már-már átlépi a fizika határait. Ennek következtében egyrészt a Teremtés problémája felvetette a Teremtő problémáját.A Bibliában leírtak alapján az egyház mindig is azt hirdette.Az univerzum kezdetének és végének kérdése nem kizárólag tudományos kérdés: teológiai probléma is. és elindult az ajtó felé. S minthogy ezt az órát ennek a két kérdésnek szenteltem. Úgyhogy a probléma meg van oldva. . visszaült az íróasztal mögé.Minden és semmi . azzal a teremtő szükségességét is kiküszöböljük.Az egyház? . Volt vagy nem volt Teremtés? . az Alfa és az Ómega. magához vette a jegyzeteit. Mivel lényegi kérdésről van szó. de mivel senki nem szólalt meg.ismételte a tanár. Akkor a jövő heti viszontlátásra.

. . bár ennek nem sok jelentősége van a fizika területén.Tudja valaki. mi ez? A diákok a táblára meredtek.kérdezte az egyik szemüveges. . . .Összedörzsölte a kezét. hogy Isten egy óriási.Pontosan! . . . a tudomány mégis erőteljesen megkérdőjelezte. melyek ezek az ellentmondások? Senki nem tudta.. hogy az univerzum nem örökkévaló? Ez a kérdés rávilágít egy kulcsfontosságú problémára: arra. . ez érdekes felvetés. hogy folytassa az órát. . Van még egy apró részlet. fényes ősrobbanás kíséretében teremtette a világot. . Elvégre a Biblia nem tudományos szöveg.Ki tudja. ugye? így vált általánosan elfogadottá az örök univerzum elmélete.A termodinamika második főtétele.És sorra rámutatott a táblára írt egyenlet minden tagjára. az első ellentmondás a Bibliában merül föl. . az imént felvázolt okokból. Az Ószövetségben az áll. visszament az asztalához. az S az entrópia jele. században történt azonban egy fontos felfedezés. A tanár a kezébe vett egy fekete filctollat. egy olyan felfedezés. természetesen. hogy a megfigyelések ellentmondanak a teóriának.Nos. melyik volt ez a felfedezés? Mindenki hallgatott. és fölírt a táblára egy egyenletet. . Be lehet-e bizonyítani. a tudomány egyik legnagyobb felfedezése.Nos. amely megingatta a végtelen korú világegyetem elméletét.kiáltotta Luís Rocha. mint tudják. amit meg kell oldani.Ah! .Nem a termodinamika második főtétele? . még sincs vége az órának. aki persze az évfolyam egyik legjobb tanulója. amit érdemes megvizsgálni. a keresztény és a muzulmán vallások egyaránt ezt a nézetet vallják mind a mai napig. mintha végre valami nyomós érvet hallott volna. és újra letette a jegyzeteit.Sarkon fordult.kiáltott föl Luís Rocha. A háromszög változást jelent. a >.Tudja valaki. kócos fiú.A XIX. Bár a zsidó. De egy olyan érdekességről van szó.Színpadias mozdulatot tett a kezével.Úgy tűnik. 266 . .Végignézett a hallgatóságon. . .

amikor meghalnak. rádöbbent. amelyben azt állította.A második az. csak átalakítani.Clausius korábban már megfogalmazta az energiamegmaradás törvényét. hogy az univerzum determinált és már létezik az egész története. és úgy gondolta. Csakhogy amikor elkezdett méréseket végezni. . sőt az emberen is méréseket végzett. hogy szereti ezt a témát. Vagyis az egyenlet szerint az univerzum entrópiájának változása mindig nagyobb. .kezdte a tanár. és ezáltal csökken a hatékonysága. mint nulla.Rámutatott a diákra. hanem mindig nő. 1861-ben. Kiderült. és tisztán látszott. akkor van egy pont az időben. amely magában foglalja az energia és a hő minden formáját.Rudolf Julius Emmanuel Clausius .A termodinamika második főtétele. és arra a következtetésre jutott. amikor a hőmérséklet egyenletesen eloszlik az univerzumban. aki az imént megszólalt. Bárhogy küzdött is ellene. ezért a természetben. .a nagyobb mennyiséget jelenti. . Az entrópia nem állandó. de mindig a múlttól a jövő felé fejlő- 267 . hogy létezik az idő nyila. hogy legyen.bólintott a tanár. akkor az energiája és az entrópiája szintén örök kell.A dolgok öregszenek . . azt hiszem. hogy egy gép hővesztesége mindig nagyobb. amikor az entrópia eléri a maximumát. Clausius a termikus viselkedésben fedezte föl ezt a törvényt. . Később bevezette az entrópia fogalmát. így született meg a termodinamika második főtétele. végül mégis megadta magát a nyilvánvalónak. hogy ez a jelenség mindenütt jelen van.Ránézett a hallgatókra.A termodinamika második főtétele három dolgot bizonyított be.mondta a szemüveges diák. Ez akkor következik be. Mindig. sem megsemmisíteni. .A dolgok öregszenek . a 0 pedig a nulla.Mi következik ebből a felfedezésből? . de az entrópia fogalma hamar általánossá vált m i n d e n természeti jelenséggel kapcsolatban. abban a pillanatban. . Ebbe az eredménybe nem akart belenyugodni. hogy ha a dolgok öregszenek. .Már csak két ujj.Fölemelte három ujját. hogy az univerzum energiája állandó.Ki fogalmazta meg? .Clausius. . Ha az univerzum örök. hogy szintén állandó. Az első az. mint amennyi hő munkává alakul. Vagyis lehet. .Rákoppintott a táblára a filctoll hegyével. hogy az entrópia az egész univerzumban létezik. tanár úr. soha n e m lehet sem előállítani. . .

. Más szóval: volt olyan pillanat. A születés pillanata. szükségszerűen statikus is. Ez a paradoxon csak akkor oldódik meg. . Amikor a termodinamika második főtétele megfogalmazódott és bizonyítást nyert. Ha fölnézünk az égre. hanem mindenütt állandó hőmérséklet van. hogy már a XIX. ami a totális entrópiával. Azonban maga Newton volt az. . . aki rájött. . nemde? Mégis létezik a sötétség. hogy volt olyan pillanat.Ezek szerint mégis volt egy Alfa-pont.Egy ujj. hiszen a végtelen számú csillagból érkező fény elárasztja. A tudósok úgy gondolták. Ha az univerzum valóban végtelen és örök.Az Olbers-paradoxon az ég sötétségével kapcsolatos. Az anyag vonzza az anyagot. És ezt a felfedezést két másik is kísérte. mégis azt 268 . Ez a törvény magában foglalja azt. amikor minden fiatal volt. amit meg kellett oldani.Végül a harmadik dolog. igaz? . . akkor nem lehet éjszaka sötétség. amelyiknek volt elég ideje ideérni az univerzum születése óta. amit a termodinamika második főtétele bebizonyított. hogy az univerzumnak van kora. században tudták. és az egész newtoni fizika erre a feltételezésre épült. Az univerzum egy kiegyensúlyozott termodinamikai állapot felé tart.dik. az. hogy az egész univerzum összeolvad egy nagy maszszába.Pontosan. ha elfogadjuk. hogy az univerzum nem örök? . hogy éjszaka sötét van.Igen.Clausius bebizonyította.kérdezte egy diák. De volt egy másik probléma is. hogy csak az a fény jut el a Földig. Ismeri valaki az Olbers-paradoxont? Senki sem ismerte. a tudósok rögtön megértették. . amelyben nincsenek többé hideg zónák és meleg zónák. hogy az univerzumnak is volt születése. hogy az örök univerzum fogalma nem összeegyeztethető a visszafordíthatatlan fizikai folyamatokkal. hogy az általa megfogalmazott gravitáció törvénye. végső soron azt a következményt vonja maga után. amikor az entrópia minimális volt. hogy mivel az univerzum örök. ez pedig a gravitációval függ össze.A tanár úr azt mondja. hogy az idő múlásával minden fejlődik.Drámai szünetet tartott. az azt jelenti. hogy ha minden öregszik. azaz a maximális rendezetlenséggel egyenlő. . Ez az egyetlen lehetséges magyarázat arra a tényre. és ez egy paradoxon. hiszen akkor mondhatjuk. amely szerint minden anyag vonzza az anyagot.

A táguló világegyetem felfedezése azt a következtetést vonja maga után. hogy a Tejúton kívül is léteznek galaxisok.Ha az univerzum minden anyaga távolodik egymástól.De. hogy Georges Lemaítre. amikor minden egyben volt. izgatottan fészkelődve a helyén. Lemaítre azt mondta. és szétvetődött minden irányba. . hogy mindegyik távolodik tőlünk. volt egy belga pap. az azt jelenti. és egy szempillantás 269 . és amikor elkezdte megmérni az általuk kibocsátott fény spektrumát. hogy a gravitáció törvénye ellenére miért nem olvad össze egyetlen nagy masszába az univerzum minden anyaga. Azért. hogy ez egybevág az általános relativitáselmélettel is. hogy az anyag egybeolvadását az a tény akadályozza meg. .Nem Newton volt az.T e r m é s z e t e s e n a csillagász. aki a végtelenségre utalt? . Mivel magyarázzuk ezt a jelenséget? . hogy ez nem így van. így derült ki a valódi oka annak. Egyébként a tudósok rájöttek.Az űrtávcső vagy a csillagász? . megállapította. De az igazi választ Hubble adta meg. No mármost. hogy az univerzum végtelen. Sőt. mert a világegyetem tágul.Azt kérdezem maguktól: mi a jelentősége ennek a felfedezésnek az Alfa-pont problémája szempontjából? . . hogy a világegyetem egy óriási ősrobbanással született. hogy volt egy pillanat. amely dinamikus univerzumról beszél. . ugye? Az anyag szét van osztva. Newton azt mondta.A Big Bang.m o n d t a a szemüveges diák.Pontosan. Az 1920-as években Edwin Hubble megerősítette.A tanár hirtelen megállt az emelvény közepén. egy kiindulópont. és a hallgatók felé fordult.látjuk. A nagy robbanás. hogy valamikor a múltban még egyben voltak.Egyszerű . . annál gyorsabban távolodik. .Ismét a diákok felé fordult. . azt is megfigyelte. és aki az 1920-as években előállt egy új elképzeléssel. mindezen fölfedezések alapján. Ez az elképzelés rendkívüli jelentőségű. akit úgy hívtak. hogy minél messzebb van tőlünk egy galaxis. és fölírt két angol szót. A tábla felé fordult.

alatt megoldotta az összes létező problémát. Az univerzum a Big Banggel kezdődött. Az idő a térrel kezdődött.. .. Azt kérdezni. mielőtt létezett volna az idő. hogy bizarrnak tartja ezt az elképzelést. . amelyben létrejött az anyag. tanár úr? .kérdezte a szemüveges diák. hogy mi volt.. ami pedig a Big Banggel kezdődött. Bár a tágulás kifejezés talán jobban megfelelne.Csak a vákuum? . akkor az idő is ezzel az ősi történéssel kezdődött. .. megoldotta az Olbers-paradoxont.. A Big Bang azt feltételezi.És ez előtt a. érti? A lány tágra nyitotta a szemeit és bólintott. mi volt a tágulás előtt? Valaminek csak kellett lennie. Nincs értelme. aki tisztában volt vele. mint azt kérdezni. hogy nagyon furcsa dolgot próbál megmagyarázni.De mi idézte elő ezt a robbanást? . A Big Bang összhangban állt a termodinamika második főtételével. a relativitáselméletek szerint a tér és az idő egyazon érme két oldala. de. aki nagyon ügyelt a részletekre. és hirtelen történt egy robbanás. hiszen nem létezett az idő. ugyanolyan.folytatta a tanár. nem? . tágulás előtt mi volt.Mellesleg ennek a kezdeti pillanatnak a problémája a legbonyolultabb az egész elméletben . mi van az Északi-sarktól északra. Úgy gondolják.. ami az örök és statikus univerzummal kapcsolatos..Ezt szingularitásnak nevezik. . A tér a hirtelen tágulással született.ismételte Luís Rocha.kérdezte egy értelmes arcú lány. ami szép lassan megtelt.Nem volt „előtte". igaz? Ha ez így van. hogy nem volt semmiféle tér. és egybevágott Einstein relativitáselméleteivel. a tér.Éppen ezt m o n d o m . Nem volt előtte. . de nyilvánvaló volt. de. logikus a következtetés. megmagyarázta a világegyetem mai kinézetét a newtoni gravitációs törvény követelményeinek megfelelve.Igen. hogy létezett egy üres tér. hogy az egész világegyetem bele volt sűrítve egy végtelenül kicsi energiapontba. az idő és az univerzum törvényei..Nem volt „előtte". mint a robbanás. A diáklány zavartan nézett rá. 270 . . Ha a tér a Big Banggel kezdődött. Nem arról van itt szó. . érti? Mármost. A világegyetem egy óriási hirtelen robbanással kezdődött.

Többé-kevésbé. miután elérte a maximális entrópiáját. hogy mindez nagyon furcsán hangzik. . mert a magyarázatok ellentmondtak az intuíciónak. ez az elmélet valóban megoldja az örök világegyetem hipotéziséből fakadó paradoxonokat.Nem gondolja a tanár úr. . azután az okozat. hogy nyomatékot adjon a szavainak. Figyeljenek. Az igazság az.Hogyhogy nem alkalmazható? . ez az a pont. hogy nem volt kiváltó ok? .Néhány fej bólintott: ez egy fizikai evidencia. Ahelyett. sem „után".kérdezte a diák. . kis robbanások során. n e m voltak megelégedve a Big Banggel. és nem is cáfolom. Vagyis nem létezett sem ok. amelyek ma a rendelkezésünkre állnak. én is tudom. ugye? Előbb jön az ok. és alternatív magyarázatot kerestek. . De akadtak olyan tudósok. . hanem azért is. és nemcsak azért. Minden történésnek vannak okai és következményei. . hogy következhetett volna egyik történés a másikból? N e m volt sem „előtt". akárcsak maguk közül is néhányan. Én csak próbálom megmagyarázni a Big Banget azokkal az adatokkal.Fölemelte a kezét. akik.Nos. fokozatosan jelenik meg. Ezáltal az univerzum mégis örök. Ugye? . ezzel kompenzálva az anyagnak azt a részét. hogy az egész anyag egyetlen nagy kezdeti robbanással jönne létre. . hogy kövessék a gondolatmenetemet. hogy a kezdeti szingularitást leszámítva. mert maguk a tudósok is zavartan állnak a probléma előtt. ahol az ok-okozati mechanizmus nem alkalmazható .Én nem gondolom. hogy az alacsony entrópiájú anyag állandóan létrejön. ezt volt a legnehezebb megmagyarázni. Ez volt az egész elmélet legkényesebb pontja.Luís Rocha arca ismét idegesen összerándult.No mármost. amely meghal. sem okozat. és ez utóbbiak egyben a következő történések okai. amely azon a gondolaton alapult. az ok-okozati folyamat feltételez egy kronológiát. Ezt a lehe- 271 .Most figyeljenek: ha az idő még nem létezett abban a végtelenül kicsi pontban.A tanár úr arra céloz. . hogy ez a magyarázat nem kielégítő? kérdezte a szemüveges diák. hiszen egyetlen történés sem előzte meg a másikat. az idő folyamán. de fontos.felelte. A legérdekesebb ilyen elmélet az állandó állapotú világegyetem elmélete volt.

A visszhang erős kifejezés.. .csodálkozott a szemüveges diák. Mígnem 1965-ben két amerikai asztrofizikus egy New Jersey-i nagy kommunikációs antennával végzett kísérlet közben véletlenül rátalált egy fülsértő háttérzajra. egy csillag felé. azaz 5 fokkal az abszolút nulla fok fölött. 272 . . nem találtak semmit. Egy éven keresztül próbálták kiküszöbölni. A zaj idegtépő volt. egy fény.tőséget komolyan fontolóra vette a tudomány. egy üres tér felé vagy egy távoli ködfolt felé. persze. hogy a hőmérséklete 5 Kelvin körül van. olyannyira. amely egyfajta visszhangja ennek az ősrobbanásnak. .Hogyhogy a visszhangja? . kérdőn. tágra nyitotta a szemét és kitárta a karját. akkor léteznie kell egy kozmikus háttérsugárzásnak. És a magyarázat meg is érkezett. amely a vízforraló fütyülő hangjára emlékeztetett. Ennek a visszhangnak a létezését 1948-ban következtették ki.Idehallgassanak. . mintha az ég minden részéről jönne. a hang nem múlt el. De hol az ördögben van ez a visszhang? . soha nem fordult még elő magukkal.A Big Bang-elmélet egyik következtetése miatt. .Akárhogy keresték.Tudomásom szerint az űrben nincsenek hangok.És most már miért nem egyenértékűek? . keresték a hiba forrását. hogy mi történt. de nem sikerült lokalizálniuk a problémát. ami igen közel áll az 1948-as előrejelzéshez. és úgy tűnt. és magyarázatot kértek. Ellenőrizték az elektromos kábeleket.. Ugyanis a tudósok rájöttek. elmondták nekik. Végső elkeseredésükben úgy döntöttek. hogy ha volt egy nagy kezdeti kitágulás. és a termikus mérések szerint 3 Kelvin a hőmérséklete. és azt hangoztatták.Statikát. ami elért hozzánk. . ahol nem volt adás? Mit látnak olyankor? Hm? . egy galaxis felé. hogy az állandó állapotú világegyetem elmélete sokáig egyenértékű volt a Big Bang elméletével. A Big Bang visszhangja volt. az a legrégebbi fény volt.Kiegyenesítette a nyakát. amit az idő mikrohullámokká alakított. Amit elkaptak. hogy felhívják a Princetone-i Egyetem kutatóit. megtettek mindent. hogy olyan frekvencián kapcsolták be a tévét. Hiába forgatták mindenfelé az antennát. amely ezt az elviselhetetlen zörejt okozza.Gyors mozdulatot tett a kezével. Ezt hívják kozmikus háttérsugárzásnak. tanár úr. .

Elkezdődtek az első nukleáris reakciók. hogy a Big Bang elkerülhetetlen. hogy a gravitáció vonzerő tud lenni az olyan extrém körülmények között. Látjuk azokat a kis pontocskákat ugrálni a képernyőn.Mivel e szerint az egyenlet szerint az energia egyenlő a tömeggel. 273 . miközben azt az idegesítő krrrrrr hangot halljuk. és nincs benne semmi érdekes.De tanár úr.. ahol éppen nincs adás. úgymint a hidrogénét. hogy mi történt a Big Bang után. Visszafordult a tábla felé. és hirtelen óriási robbanássá tágult. a tér megjelenése automatikusan magában foglalta az idő megjelenését is.A tábla felé intett. Az első pillanatban kialakult a tér. tanár úr? . amelyek igazolták. .Valamelyik órán majd megismerjük ezeket az elméleteket.És ezt az ősrobbanást le lehet vezetni matematikailag. . valójában az történt. . kapcsoljanak olyan csatornára.Mindez valamikor tíz-húsz milliárd évvel ezelőtt történt.Zajt. és nézzék meg a világegyetem születését. hogy ennek a jelenségnek az egy százaléka ebből a visszhangból származik. és rögtön kitágult. Az energia egyetlen pontban összpontosult.Úgyhogy azt javaslom. meséljen már egy kicsit arról. Nincs is ennél jobb reality show. . igaz? Hát tudják meg.Elmosolyodott. mivel a tér összefügg az idővel.Igen. és fölírta Einstein híres egyenletét. a héliumét és nyomokban a lítiumét. amely szintén kitágult. A hőmérséklet hihetetlen magas volt. Egyébként Penrose és Hawking egy sor olyan elméletet bizonyítottak. hogy ha egyszer tévét néznek. Kialakultak a csillagok. a legvalószínűbben tizenötmilliárd évvel ezelőtt. No mármost. . . ugye? . . több tízmilliárd fok. hogy az energia átalakulásából megjelent az anyag. Ebben az első pillanatban megszületett egy szupererő és megjelent az összes törvény. amelyekben kialakult az univerzum. Három perc alatt létrejött a ma létező vagy a valaha létezett anyag kilencvennyolc százaléka. feltéve. amelyek létrehozták a legkönnyebb elemek atommagjait. A szupererő elkezdett több különböző erővé osztódni.

Mózes. . És annyi.De térjünk vissza a Bing Banghez . vagy nem? . m i n t h a kis csillagok lennének. . amíg el nem ért egy kritikus pontot.De így lesz. Buddha vagy Mohamed testében is megvolt. amikor a szupererő négy erővé szakadt szét: először a gravitációs erő vált ki.A tanár úr az előbb azt mondta. az első pillanatokban kialakult törvényeknek megfelelően. Megszülettek a bolygórendszerek. amely a testünkben megtalálható. A bolygók kezdetben kis izzó testek voltak. . Ez azt jelenti. . aztán az erős erő. hogy csaknem az összes atom. .Ugyan már! Ne rontsák el a reggelt egy ilyen gondolattal! A hallgatók fölnevettek. Ez azt jelenti. hogy majd a Nap is megszilárdul egyszer? Luís Rocha elfintorította az arcát. A ma létező anyag kilencvennyolc százaléka a Big Bang energiarobbanásából alakult ki.Fölhúzta a szemöldökét. .Ez azt jelenti. Az idő múlásával csökkent a hőmérséklet. . . Aztán ezek a testek lehűltek és megszilárdultak.És itt vagyunk mi.Az ősrobbanás után a világegyetem automatikusan elkezdett struktúrákba rendeződni.m o n d t a Luís Rocha.. megjárt már rengeteg csillagot és több ezer különböző organizmust. amelyek a csillagok körül keringtek. Morajlás futott végig a termen. a galaxisok és a galaxis halmazok.erősködött a diáklány. amely valamikor régen más emberé volt. miként a Föld is. kedveseim. hogy a becslések szerint mindanynyiunknak van legalább egymillió olyan atomja. .Igen.Kitárta a karját. Kétszázmillió évvel ezelőtt kigyúltak az első csillagok. A gravitációs erő helyhez kötött csoportokba szervezte az anyagot. . hogy mindannyiunkban sok olyan atom van. és elmosolyodott. amelyek később megszilárdultak.A testünket fölépítő atomok m i n d erre a pillanatra vezethetők vissza? . egészen addig. mielőtt eljutott hozzánk. hogy a bolygók kis csillagoknak tűntek. Jézus Krisztus. végül pedig az elektromágneses erő és a gyenge erő is kettévált. igyekezve túlkiabálni az elképedt diákok morajlását. amely már Ábrahám. de annyi atomból állunk.

275 . .. ami megszületik. Idegesen összerándult az arca.No de.Az első az úgynevezett Big Freeze. hm. Ez az elkerülhetetlen következménye a második termodinamikai főtételnek. .A jelek szerint két lehetőség áll előttünk. Az univerzum a teljes entrópia felé tart. Igen. akkor most lássuk a másik lehetséges ómega-pontot. Nevetés. . és végül m i n d e n ü t t egyenletes hőmérséklet lesz. És ez elvezet minket az Alfa-ponttól az Ómega-ponthoz. Az entrópia növekedésével a fények fokozatosan kialszanak. Ez azt jelenti. .A tanár kinyújtotta két ujját.Ez nem holnap lesz.. igaz? A hallgatók bólintottak.viccelődött az egyik diák. . . vagyis a nagy fagy. igaz? Ki ne örülne egy gyermek születésének? . Fekete filctollával újabb angol szavakat írt a táblára..Megrázta a kezét.Minden. és fölmutatta a csoportnak. aztán a galaxis.Színpadias mozdulatot tett. A tábla felé fordult. a Nap meg fog halni. .Mindig jó a születésről beszélni. és fölírt két angol szót. és a Nap majd utána. . aki százhúsz éves korában fog meghalni. Képzeljék el. Ez nem hangzik rosszul. . hogy az univerzum egy ember.Igen. az meg is hal. . fagyott galaktikus temetővé változik. ami nem m o n d maguknak semmit. ha a halálról van szó. most pedig tizenöt éves. ezért megpróbálom kissé érthetőbben szemléltetni. Mellesleg előbb a Föld fog meghalni. végül az egész világegyetem. vagyis a világegyetem egyetlen óriási. . hogy van még százöt éve. hogy ez olyan nagy szám.Tudom. . az már egészen más. A válaszom a kérdésére sajnos: igen.Jól van. és Luís Rocha ismét a tábla felé fordult.A számítások szerint legkorábban úgy százmilliárd év múlva. ugye? . Nos.Az univerzum végéhez. akkor tízéves korában jelent meg a Nap. Ez a végső következménye a termodinamika második főtételének és az univerzum örök tágulásának. az univerzum végéhez.

és elővett egy pénzérmét. hogy ezt a fekete anyagot nehe: megtalálni.Két okból is.Összeért a két tenyere. aztán megállt a levegőben és leesett. mint amennyit látunk. ha létezik is. majd elkezd szűkülni. . az nem elég ahhoz. azaz a nagy összeomlás . aztán leereszt? .Pontosan.Vállat vont. Először legyőzte a gravitációt. . úgy egy méter magasra. hogy beszéljen. .Látták? Az érme fölszállt. . Másrészt a Big Freeze éppen a világegyetem tágulásával kapcsolatos u megfigyelések miatt is valószínűbbnek tűnik. Az elméle: szerint ez a fekete anyag alkotja az univerzumban létező anyag legalább kilencven százalékát. vajon rendelkezésre áll-e elegenc mennyiségben ahhoz. .Szélesre tárta a karjait.Az asztrofizikusok inkább a Big Freeze felé hajlanak. vissza a kiindulópontra. az univerzum halálának két lehetősége közül melyik az erősebb? Luís Rocha rábökött a filctollával az első pontra. .Földobta az érmét a levegőbe.közölte. Ezenkívül. látják? . hanem inkább a gravitációs hatás miatt. . amely a gyenge kölcsönhatásának köszönhetően szemünknek láthatatlan. és a tanár intett neki. Először is a Big Crunchhoz az kéne. hogy sokkal több anyag legyen az univerzumban.Mint egy léggömb. ami felfúvódik.Luís Rocha belenyúlt a zsebébe. majd megállna és elkezdene zsugorodni. majd visszaesett a kezébe. ha úgy tetszik. vagyis egy olyan anyagé. és eljön a pillanat. Ennek a problémának a megoldására jött létre a fekete anyag létezésének elmélete. az idő és az anyag elkezdenek konvergálni. De az összehúzódás nem a leeresztés miatt van. . Amennyiről tudunk.A Big Crunch.A második lehetőség a Big Crunch.Tanár úr. és mindkettő a csillagászati megfigyelések eredménye.Miért? . hogy a gravitáció által létrejöjjön a világegyetem öszszehúzódása. 1998-ban felfedezték. és végül egyetlen végtelen energiájú ponttá zsugorodnak. . a Big Bang ellentéte. hogy megfékezze a tágulást? . 276 . mintha egy óriási léggömb növekedne a kezei között. Egy másik hallgató fölemelte a kezét. amikor megáll. aztán a gravitáció győzte le őt. ismét a hallgatók felé fordulva.Mint ez az érme.A gravitációs erőnek köszönhetően a tér.. . .A világegyetem tágulása lelassul. A gond az. .

. végül pedig elkezdődjön az összehúzódás. No m á r m o s t . . igaz? De ha a tágulás sebessége nő. abból csak egyféle konzekvenciát lehet levonni. majd megálljon.A világegyetem a Big Freeze felé halad. és elmosolyodott. hogy mi ez a konzekvencia? A szemüveges diák föltette a kezét. .Meg tudja nekem mondani valaki. A tanár széttárta a karját. egyre növekszik. eddig ismeretlen erőnek köszönhető. s amit Einstein is megjósolt. .Bingó. Ismétlem: növekszik. és ami harcol a gravitációs erővel. hogy a tágulás sebessége lelassuljon. . a Big Crunchhoz az kell. Ez valószínűleg egy új.Végignézett a hallgatóságon. amit sötét erőnek neveznek.hogy a galaxisok sebessége. amellyel távolodnak egymástól.

XXVII A diákok egymásnak préselődve özönlöttek ki a teremből. Először Siza professzor eltűnése. . 278 . Tomás követte. aki matematikát tanít itt.Jó napot.Katasztrófa . . . annak a Manuel Noronhának a fia. mintha ráismert volna. . . Coimbrában. és várt.Igen? . Egészségi problémái vannak.. és megszólította a kollégáját. . . hogy m o n d j a m . míg végül kilépett a teremből.Ki látott már ilyet? Az egyetem egyik pillanatról a másikra két ilyen kiváló elmét is elveszített! Ez. majd a hír.Á! Manuel Noronha professzor! Nagyon jól ismerem. hogy az édesapja már nem fog tanítani! . mint egy szolgálatban lévő őr.Úgy tűnik. és amikor az utolsó diák is eltűnt. ez katasztrófa.. valaki megátkozta a Coimbra: Egyetemet. Olyan volt ehhez a tolongó áradathoz képest. és elindult a folyosón. Ez eltartott pár percig.Megszorította a felé nyújtott kezet.ismételte Luís. nem is tudom. tudja? Majd meglátjuk. meggyorsította a lépteit. . közben néhány diák kérdéseire válaszolgatott. Az asztrofizika-tanár zavartan bólogatott.Rocha tanár úr? Luís megfordította a fejét.Ez rossz hír .Sajnos nem túl jól.mondta.. hogy azt hitte. nagy baj. még mindig egy diák kíséretében. Tomás Noronha vagyok. nagyon jól. a Lisszaboni Új Egyetem történelem szakos tanára.Tehetetlenül legyintett.. . mi lesz. valóban.Igen.. . miközben Tomás hátrasétált a terem végébe. újabb diákjával áll szemben. Luís Rocha összeszedte a jegyzeteit. Luís Rocha fölhúzta a szemöldökét. Az arckifejezése arra utalt.. és ránézett. ez.Hogy van az édesapja? .

.H á t .Mit szeretne tudni? . . és egyenesen rátért arra a témára.Akkor kicsoda? .Milyen szórakozott vagyok! Visszamentek az épületbe. csak úgy. és lesütötte a szemét. A bűnügyi rendőrség fölkereste magát? H á t . csak éppen óriási kőszobrok álltak a sarkain.Még mindig nem t u d o m elhinni. .Ő több. jobbrabalra nézegetett.hebegte a fizikus. . nem egészen ők. ami miatt idejött. nekem ő a második apám volt. . nekem ő . megkerestek.Pontosan az eltűnéséről szeretnék beszélni magával.Maga meg akarja találni? Igen. . . Úgy festett. mint egy kórház. Akkor talán a PSP rendőrei? . Majd elgondolkodva megfordult. amelyből kijöttek: a fizika tanszék épületét. falát pedig betöltötte a kerékpározó Einstein óriási portréja.Az én mesteremmel? .Elnézést . . . Kollégájának kicsiny és rendetlen szobájában Tomás kihasználta a csöndet. alaposan megnézte a nagy épületet.Tanár úr. . mint mesterem.Nem.Kiléptek az utcára. a tanári szobák felé. A fizikus csodálkozva nézett rá. Tomás Luís Rocha mellett haladva igyekezett lezárni a Coimbrai Egyetemet sújtó átokról szóló beszélgetést.Majdnem elcsuklott a hangja. egy kényes ügy miatt vagyok itt.Rámutatott a beszélgetőtársára. Siza professzorral.A maga mesterével kapcsolatos. 279 . Luís Rocha arcán csodálkozó kifejezés jelent meg. . .Igen. . .Mindent. egy. . . egyik napról a másikra.. és fölmentek a lépcsőn. és a fizikatanár bizonytalannak tűnt. egy nemzetközi rendőrség. így a társalgás az ország oktatási rendszeréről szóló szokásos megjegyzések felé vette az irányt. ami segíthet a felkutatásában. .Nem is ők. hogy eltűnt. .Az édesapjával kapcsolatos? . . Luís Rocha zavartan nézett rá. . . nem. hogy vegyek részt a nyomozásban.

. és mélyet sóhajtott.Azt szeretném megtudni. tényleg? . Luís Rocha kihúzta magát. vagy nem? .A.Attól tartok. ami miatt jött.Az Interpol? . A meleg nappali fény csak úgy áradt befelé a nagy abla- 280 .Idehallgasson.Mit szeretne megtudni? . .A. igen? Miféle érdekek ezek? . hogy segítsek a nyomozásban.Igen . hogy maga történelemtanár. igaz? . .Nem m o n d h a t o m meg . az vagyok.És miféle rejtjelek ezek? .Miért pont az Interpol? .Igen. tud nekem segíteni. mert kriptoanalitikus vagyok. kinézett a szobája ablakán.Nem enne valamit? A Hotel Astoria étterme csaknem teljesen kihalt volt. A történész rendkívül kellemetlenül érezte magát. és egyenesen rátért a tárgyra. Leült az íróasztala elé. amiért valakinek a szemébe kellett hazudnia. Beszélgetőtársa faggatózása rákényszerítette. hogy milyen kutatásokat végzett Siza professzor. hogy megemlítse a CIA-t. és Tomásra nézett. amit betett egy fiókba.Mert úgy tűnik. hogy tudok! . . hogy valamilyen választ adjon.hazudta Tomás.Akkor miért kérte a segítségét az Interpol? . Aztán hátradőlt. .De azt mondta. hogy Siza professzor eltűnése nemzetközi érdekekkel áll kapcsolatban.. hogy ez zavarná a nyomozást. . Mivel arról szó sem lehetett. ezért megpróbálta elterelni a beszélgetést. Nyilván megérti. amelyek talán elvezetnek Siza professzorhoz. Luís Rocha elgondolkodva vakarta meg az állát. és találtak olyan rejtjeleket. nem áll m ó d o m b a n többet elárulni az ügyről.kiáltott föl a fizikus.Luís rendkívül érdeklődőnek mutatkozott ebben a témában. berakta a jegyzeteit egy mappába. az Interpol tökéletesen megfelelt. . talán mert még túl korán volt. .felelte Tomás. .Hát persze. .Megkértek.Azért kerestek föl.

Tudja. Ebédre kacsa-magret-t kértek mézzel és naranccsal.. . amikor végre befejezték az ételrendelést. .Nos.Kant A tiszta ész kritikája második kiadásának előszavában fogalmazta meg a t u d o m á n y korlátait . de az az étel kissé nehéz volna most.. derűsebbé varázsolva a termet. amelynek az 1930-as évek táncos vacsorái során elnyűtt parkettája ugyancsak felújításra szorult. hiszen történészként szerette a nagy múltú épületeket és magába szívni a régi korok illatát. .Kedves N o r o n h a professzor . ami megmagyarázta a tekintélyes domborulatot a hasán.. Olvasta. miközben beleharapott a kenyerébe. hogy olvastam A tiszta ész kritikáját. amin nincs mit csodálkozni: a Belle Époque rózsaszínes építészeti stílusa sajátos jelleggel itatta át a helyet. hogy olvastam volna. ugye? Tomás tágra nyitotta a szemét. Ez egyébként kellemes volt számára.m o n d t a Rocha.Második kiadás . persze..A második kiadás előszavát. de be kell vallanom.. a huszadik század elejéig. nem mondhatnám. Tomás ránézett.javította ki Luís. . szóval ennek a kiadásnak. nem emlékszem. bevallom. . gondolta Tomás. aki nyolcvan évet ugrott vissza. .. .Biztos vagyok benne.. hogy van három alapvető metafizikai probléma. mint egy időutazó. amit 281 . . hogy olvastam . mi a jelentősége ennek az előszónak? . hogy beszélgetőtársa igen falánk.Hát.m o n d t a .Mit kutatott Siza professzor? Luís Rocha fogott egy szelet kenyeret. Tomás úgy érezte magát.kokon.Arra a következtetésre jutott. A szállodában ódon hangulat uralkodott. . A fizikus már a második szelet kenyerét kente meg a pástétommal. jó vastagon. Talán a grillezett marhatüdő jobban illene a helyszínhez.. A tiszta ész kritikája harmadik kiadásának az elősza. . válaszoljon . és kénytelen volt azt gondolni.hebegte.Fogalmam sincs. . hogy olvasta Kant A tiszta ész kritikája című műve második kiadásának az előszavát.. hogy az előszavát ennek a.Úgy értem. elvégre Coimbrában vannak.szólalt meg a történész. és gusztusosán megkente kacsapástétommal. .A.

Mert Siza professzor hitt benne.A legtöbb halandó egyetértene vele . A történész izgatott lett. hanem a metafizikáéba. hogy Siza professzor tudományos munkája Isten létezésének kérdésével állt kapcsolatban? . Egyébként azon a véleményen volt.Kant szerint nem. hogy ezek a kérdések mind összefüggnek egymással.Minden attól függ. Tomás elgondolkodva bólogatott. és Tomás ezen az új információn töprengett.Hogyan? .De Siza professzor szerint igen? . és bizonyosságot szerezni arról.Miért? . . Tomás nyugtalanul fészkelődött a székén: próbálta megemészteni a hallottakat. . . hogy tudományosan be lehet bizonyítani Isten létezését. tényleg? Miért? .Arra céloz. Ezek a kérdések szerinte már nem a fizika hatáskörébe tartoznak.Ó. hogy mit értünk Isten alatt. hogy a tudósok soha nem lesznek képesek bebizonyítani Isten létezését.Isten. és meg lehet oldani a szabad akarat és a halhatatlanság kérdését. .Ez értelmesnek hangzik. hanem ezt állítom. .Siza professzor hitt benne. . . . . . .Fölmutatta h á r o m ujját. eldönteni. hogy van-e szabad akaratunk. hogy még a metafizikai kérdésekre is lehet bizonyítékot találni.Kant azon a véleményen volt. .Igen.a t u d o m á n y soha nem lesz képes megoldani.folytatta Luís Rocha.De hadd kérdezzem meg: be lehet bizonyítani Isten létezését? . mi történik a halál után. a szabadság és a halhatatlanság. .Á.Nem.Mit akar ezzel mondani? 282 .De Siza professzor nem. Nem bizonyíthatóak. nem célzok erre.Bocsássa meg a tudatlanságomat . Elhallgattak. igen? . .mondta a történész.

Elképzeljük.dünnyögte Tomás..Hm . és öblös hangon beszél. . És ez a valaki Isten. ez a legelső kérdés. hogy ez az Isten nem létezik! . Valaki.értett egyet Tomás nevetve. Mi az Isten? . akihez fordulhatunk. Valaki. mert Ádám megevett egy almát? De hát van olyan épeszű ember. segít elfogadni az elfogadhatatlant.Ha azt várjuk. amely segít vizualizálnunk valamit. a Teremtő. hogy be lehessen bizonyítani egy ilyen személy létezését. .Na. hogy megpillantunk egy öreg. gondolunk és kérünk.De hát ki a Biblia Istene? Az az alak. és. felfogni a felfoghatatlant és szembenézni a borzalmakkal.. aki az egész emberiséget elátkozza. hogy Isten nem létezik . aki figyel és óv minket. . Ez az Isten egyszerűen nem létezik. Szükségünk van valakire.Azt állítja.Hát nem . Ilyen értelemben megalkottunk magunknak egy atyai Istent. . .Én csak azt m o n d t a m .Nos.. és akit a zsidó-keresztény hagyomány hagyott ránk. hogy a pátriárka hűséges hozzá? Az az alak.. igaz? . hogy a Biblia Istene nem létezik? . azt hiszem.Hát. amit föl kell tenni.helyesbített a fizikus. szakállas pátriárkát. hogy az az antropomorf Isten nem létezik. aki törődik velünk. aki megparancsolta Ábrahámnak. .De ha Isten nem létezik. nem is tudom..Ez nem valami nagy definíció. aki aggódva nézi a Földet.. és figyeli. hogy lássa. . akkor miről beszélünk? . amikor vigaszt keresünk. nos. . hoppá! Megvan! íme az Isten! .De akkor milyen Isten létezik? 283 . figyeljen. hogy ölje meg a fiát csak azért.Luís Rocha sóhajtott. igaz? Mi az Isten? Luís Rocha széttárta a karját. hogy mit teszünk. vigaszt nyújt a nehéz pillanatokban.Én nem mondtam. hogy létezik Valaki odafönt. egy felsőbbrendű lény.Akkor inkább m o n d j a meg maga. aki oltalmaz minket. megvéd a gonosztól. Magának mi az Isten? . csupán egy antropomorf elképzelés. akkor várhatunk az örökkévalóságig.. . ami fölöttünk áll. akit rendszerint elképzelünk. aki hisz egy ilyen szeszélyes és kicsinyes Istenben? Hát persze.. egy. csak azért.A plafonra mutatott.

hogy be lehet bizonyítani ennek az Istennek a létezését? .Attól függ. . A titok abban áll. Mi az a tudományos eljárás? . . A tudományos eljárás során az ember kérdéseket tesz föl a természetnek.Attól függ.Értem .Ez egy definíció . minden lélegzetvételben.Hát.bólintott Tomás. Noronha professzor.Hogyhogy? Magyarázza már el bővebben. gondolom. minden tekintetben. h a n e m mint egy teremtő intelligencia. hogy Isten létezik? Luís Rocha elmosolyodott.Nos.Mióta? . vagy hogy 284 . jelen van a kozmoszban és az atomokban. hogy kikérdezze a természetet. ahogy a zsidó-keresztény hagyomány hirdeti. és miként értelmezzük a válaszokat. . mindenütt jelen van és talán amorális.És hitt benne. hogy Isten ott van mindenben.Amióta ismerem. információgyűjtés a természetről. Nem m i n d e n ember képes rá.De áruljon el nekem valamit: tényleg hisz benne.Siza professzor abban hitt. nem gondolja? . hogy miként fogalmazzuk meg a kérdéseket.helyeselt Luís Rocha. amely mindent teljessé tesz és mindennek értelmet ad.Mitől függ? . ezt talán inkább Siza professzortól kéne megkérdeznie. . ami körülvesz minket. Szerintem ezt a meggyőződését még a princetoni gyakornoki éveiből hozta. . amely szellemes. . és válaszokat kap. N e m mint valami fölöttünk álló entitás..És miként lehet bebizonyítani. amely benne van minden lépésben.De nekem van egy másik. hogy be lehet bizonyítani Isten létezését? . . . hogy maga mit nevez bizonyítéknak.Igen. . .És mi az? .A tudományos eljárás egyfajta párbeszéd az ember és a természet között.Drága uram. . aki őrködik fölöttünk és oltalmaz minket. A fizikus megkente a harmadik szelet kenyeret.

. hogy értelmezzük a kapott válaszokat. melyek azok a kérdések.Igen. . mert ez az Isten nem létezik.Mit t u d o m én.Ugyanez történik Isten kérdésével is. amit mond. vagy amint az egyik kezében a Törvénytáblákat tartja. . és elengedhetetlen a megfelelő intelligencia. Ilyen kép soha nem fog készülni.Mint például? 285 .Milyen kérdésekről beszél? . amelyeknek közük van a logikus gondolkodáshoz. akkor talán más lesz a helyzet. amikor Isten létezésének bizonyításáról beszélünk. fehér szakállát simogatja. T u d n u n k kell. De ha a természetnek bizonyos specifikus kérdésekre adott válaszairól beszélünk.. . amiről épp ma beszéltem az órámon. hogy megértsük a válaszok leleményességét. az bizony csalódni fog.. Ehhez szükséges némi gyakorlat. hogy képeket szerzünk DVD-n Istenről. Mármost egy ilyen elképzelésnek komoly következményei vannak. hogy az energia mindig a melegtől a hideg felé halad. nem gondolja? .Ezzel azt akarom mondani.Igen. . Mi van vele? . hogy Isten létezésének vagy nemlétezésének a megértése attól függ. óvatosnak kell lennünk. . és soha nem fordítva. nos.megértse. például. m a j d pedig képesnek kell lennünk arra. Például a termodinamika második főtétele azoknak a kérdéseknek az eredménye.. és miként kell őket megfogalmaznunk. az azt jelenti.Nézze. hogy az univerzumot megteremtették. .Hogy mi van vele? Hát nem nyilvánvaló? Ha volt Big Bang.Az egész éttermen végigmutatott. amelyeket föl kell tennünk. . itt van a Big Bang problémája. amint figyeli az univerzumot. a másikkal pedig hatalmas. hogy megmutatta. Érti? . Tomás megrázta a fejét. és hogy az energia átalakulása a testek között mindig veszteséggel jár. A természet azzal válaszolt. alapvető fontosságú az éles elme és az éles látás. hogy miként fogalmazzuk meg a kérdéseket.Nem értem. Ezért. Ha valaki azt várja. kérdésekről. amelyeket a hővel kapcsolatos kísérletek során tettek fel a természetnek. és hogy képesek vagyunk-e értelmezni a válaszokat.

Érti? A világegyetem teremtése nem mesterséges cselekedet. . hogy Isten. a csodák. Ki teremtette a Teremtést? . kedves professzor úr.. a logika központi kérdései. hogy lehetnek. Isten az univerzum. . A logika nem bizonyít be semmit.m i n d baromság.Jól vésse ezt az eszébe. . aki életet lehelt az univerzumba? . Ki volt az.. és a végső bizonyítékot egy elegáns leleményekből szőtt fátyol mögé rejti. hogy ez így van. Isten természeti probléma.Kacsintott. De nyomra vezet. m i n d .Nézze. nem lehetnek természetes kiváltó okok? . a matematika az Én nyelvem. . . Ismeri a nemteljességi tételeket? . A teremtés egy teremtő létezésére utal. .. ha létezik. Mintha a létező Isten azt mondaná: a matematikában fejezem ki magam. De a kérdés mindig visszatér ugyanarra a pontra.Azt akarja mondani. hogy ezek igazak.A mutatóujjával a homlokára bökött.Az asztal fölé hajolt. a mágia.. . aki az univerzum törvényeit megalkotta? Ki volt az. amely specifikus törvényeknek és meghatározott univerzális állandóknak engedelmeskedik.Igen. Én már előre meghatároztam az 286 . .De. de nem adom meg a bizonyítékot arra. A természetfölötti. Hiszen egy természeti problémáról beszélünk. meg kell értenie. .Rácsapott az asztalra. aki az univerzális állandókat meghatározta? Ki volt az.Hát. hogy soha nem lehetünk képesek egyszerre pontosan meghatározni egy részecske pozícióját és sebességét. persze.És itt van még a határozatlansági elv is. semmi esetre sem. Noronha professzor. .Ezek. mélységes misztikus jelentéssel bíró üzenetet képeznek. csupán egy részét engedi látni a létezésének. hogy a logika segítségével be tudjuk bizonyítani Isten létezését? Luís Rocha elfintorította az arcát. hogy egy logikai rendszer soha nem képes bebizonyítani az összes benne lévő állítást. Isten a létezésével az univerzum része. hogy felfedik..Hm? .Nem. annak ellenére.A nemteljességi tételek azzal. Ez az elv azt mutatja meg. hanem természetes.Újabb szelet kenyeret vett a kezébe.A Teremtés kérdése maga után vonja a Teremtő problémáját. Mintha Isten azt mondaná: a részecskék viselkedése meghatározott. .

a jeleket. éppúgy. kissé zavarban. hogy minden történésnek van egy oka. De ha a világegyetemnek volt kezdete. . hogy a részecskék viselkedése determinisztikus. hogy Isten létezik. Az ok-okozati érvről van szó. hogy minden múltbeli eseménynek megkeressük az okát. igaz? Azt m o n d ta. ahogy soha nem kaphatjuk meg a végső bizonyítékot arról sem.Isten kutatása olyan. A fizikából és a mindennapi tapasztalatainkból tudjuk. Csak a végső bizonyítékot takarja fátyol. az óráján megválaszolta ezt a kérdést. A kérdés mindig visszakanyarodik ugyanahhoz a ponthoz. és minden következmény újabb történések oka lesz.Látom.ismerte be a fizikus. végül Leibniz finomított rajta. amit ma Big Bangnek nevezünk. amelyek megelőzték a Big Banget. És mégis tudjuk. hogy mivel még nem volt megteremtve az idő.Ez igaz .Gondolom.Akkor hát melyek az Isten létére utaló jelek? . . ahhoz. hogy ennek az oksági láncolatnak is volt egy kezdete. amelyek arra utalnak. megkérdezte: . . de soha nem adom meg a végső bizonyítékot arra.Értem. vagy a részecskék determinált viselkedésének kutatása. hogy így van. az azt jelenti. Mi volt a legelső ok? És mi okozta a legelső okot? 287 . hogy a Big Bang létezett. mint a logikus rendszerek állításai igazságának kutatása. hogy a logikai rendszerek nem bebizonyítható állításai igazak vagy hogy a részecskék determinisztikusán viselkednek. és tudjuk. ezzel a magyarázattal szoktuk kikerülni ezt a kellemetlen kérdést. tudósok. . Most képzeljük el. igaz? És okról okra haladva egyszer csak elérkezünk az univerzum teremtésének pillanatához.A logika területén a legérdekesebb jelet Platón és Arisztotelész mutatta be. Az alapötletet könnyű megfogalmazni. . nem is létezhettek olyan okok.egész múltat és jövőt. egy végtelen dominóelv alapján. hogy ezeknek az állításoknak igazak a konklúziói. . Az az igazság.De hadd mondjak valamit: mi. majd ezt továbbfejlesztette Aquinói Szent Tamás. hogy valóban így van. valami előidézte. figyelt az órán. Mosolygott. Mi volt a legelső ok? Mi indította be a gépezetet? Mi a Big Bang oka? Tomás. Ha pedig létezett. hogy minden jel arra utal. uram. Soha nem kaphatjuk meg a végső bizonyítékot arról.

Azaz ha mindennek van oka. az első probléma az.. Most. nincs se legelső ok.Ez az érv érdekesnek tűnik. ha a Big Bang előtt nem létezett sem idő. . hogy ezt elmondtuk. Sőt. nemde? Vigyáznunk kell.suttogta. hogy hol volt Isten.Úgy. nem igaz? . ha Istent beletesszük az egyenletbe. fontos kihangsúlyozni. . Egyszerűen van. sem tér? A második probléma annak megállapítása. és kész.. hogy Ő teremtette a Teremtést.Már tudom. hogy létezik valami számunkra eddig ismeretlen mechanizmus.Fölemelte az ujját. A kérdés tehát az: ki hozta mozgásba a gépezetet? . az ok-okozati dominóhatás végtelen. be kell látni. . hogy Istennel magyarázunk meg minden olyan problémát.Nos. Ilyen értelemben azt is mondhatnánk. amire még nincs meg a válaszunk. igaz? 288 . . mi több. a Big Banget szingularitásnak nevezzük.Megismétlem: ez csak egy lehetőség. és akármennyit körözünk is. ki tudja? Mi. se végső következmény. hogy döntő. azaz ne essünk abba a hibába. miközben bizonyára létezik más magyarázat is..Vagy talán mégis van. ami megoldja ezt a kérdést.Ezek szerint nincs legelső ok.A fejét ingatta. Az univerzum mindig létezett.. Tomás végigsimította a haját. mondván.Isten? Luís Rocha elmosolyodott. de nem mondhatnánk.. . ha volt Teremtés.? . hogy létezik egy teremtő is. csak egy nyom. az örökkévaló világegyetem kizárja Istent. hogy mi okozta Istent. amelynek nincs se eleje. a kérdés mindig visszatér ehhez a kulcsfontosságú ponthoz. . Az örök univerzumban.De a Teremtés megköveteli az első ok létezését.Ez az egyik lehetőség .Másrészt. . . Elvégre az is elképzelhető. . ahogy a Big Bang is egy szingularitás. ugyanúgy. nincs oka.Ha jól meggondoljuk.. csak van. hogy a válasz: Isten. egyből újabb problémákba ütközünk. mint. . Ez a logikus érvelés nem bizonyíték. hogy ne használjuk a „fehér foltok Istenét". akkor Istennek is van oka. se vége. hogy a Teremtés magában hordozza a Teremtő problémáját. fizikusok. hogy Isten egy szingularitás..

.Valóban nem az . . . Maga szerint van olyan ember.Tomás felé intett. Vagyis lehet..Ha tudnám. hogy is. . .. én értelmezhetem valahogy a maga cselekedetét.Azt hiszem. hogy ez volt a szándéka. ja. ez a húszmilliós kérdés . Mint tudja.mondta Luís nevetve. én kapnám meg azt a pénzt . .De attól tartok. és alaposan megfontolta a következő szavait. hogy ez és ez volt a szándék. hogy szándékosan csinálta.Van egy igen erős érv. hogy vajon szándékosan csinálta-e vagy sem.Ha azonban pontosabb választ szeretne. azon tűnődve. teljesen szubjektív. .Nos. .helyeselt a fizikus.Pontosan. aki megválaszolja nekünk ezt a kérdést? A fizikus nagyot sóhajtott.Képzelje el. . amit William Paley fogalmazott meg a XIX.. hogy.De mire akar kilyukadni? . . De van egy második érv is. . században.. ő most nincs itt.m o n d t a a történész mosolyogva. igen. hogy amikor beléptem ide.Mondja.Ha maga most felborítja ezt az asztalt. igaz? .Nem döntő érv. de egy kívülálló soha nem lehet egészen biztos benne. de Siza professzor úgy hívta.. Csak néztem.És mi a válasz? . megvan! Az intencionalitás érvének nevezte. az intencionalitás értelmezés kérdése.Intencionalitás? Mint szándékosság? . Lehet sejteni. az én bizonyosságom mindig szubjektív marad.Az étterem parkettájára mutatott. Lehet. észrevettem egy követ a földön. . de van néhány érdekes dolog. de egyedül a cselekvő tudja az igazságot.válaszolta Tomás. és azon tűnődtem: hogy az ördögbe került ide ez a kő? Talán rögtön azt 289 . A filozófusok különböző neveket adnak neki.Erre a kérdésre akarok kilyukadni: milyen szándék rejlik az univerzum teremtése mögött? Luís kérdőn nézett Tomásra. akkor inkább Siza professzortól kérdezze meg. ami még erősebbnek tűnik. mintha véletlen lett volna. Valójában csak maga lehet teljesen biztos a szándékában.Igen . . és mint ilyen. jaj. hogy valaki szándékosan csinált valamit. . erre a kérdésre nem könnyű igennel válaszolni. és utána úgy tett.

290 . nemde? . . amelyik a követ feltalálta.Rámutatott a közelben folydogáló Mondego szelíd vizére: . és végül az ablakon kinézve megállapodott az égbolton és a hársfák zöld lombjain. tudom. hova akarok kilyukadni. hogy nem. mire akar kilyukadni .Mivel magam is tagja vagyok annak az intelligens fajnak. nem? . . . mint egy egyszerű óra szerkezete? Tomás meredten bámult a beszélgetőtársára. hogy egy intelligens lény készítette meghatározott célra. És többet nem is gondoltam rá. . . Miután alaposan megvizsgálnám az óra bonyolult szerkezetét.A tekintete körbejárt az étteremben. hogy egy intelligens elme alkotásáról van szó. azt m o n d a n á m . mint amit az óra létezésére adtam? A kérdés egy pillanatig függőben maradt. Érti már? . . . ha valaki még soha nem látott órát.Hát persze. A kérdés tehát a következő: miért nem adhatom ugyanazt a választ a kő létezésére.Két különböző dologról beszélünk. milyen bonyolult az egész univerzum? Belegondolt már. az is könnyedén kikövetkeztetheti.feleltem: nos. hogy kő helyett egy órát találok a földön. természetes dolog.vágott közbe Tomás.Vagy ahhoz. A fizikus szélesre tárta a karját. amelyik feltalálta az órát. milyen pontos szervezésre van szükség egy naprendszer működtetéséhez? Vagy az a t o m o k közötti kölcsönhatásokhoz? Vagy egy élet megfoganásához? .N e m értette meg.Egy pillanat .Megfigyelte már. De gondolhatom azt. hogy volt mögötte valamilyen szándék.Akkor magyarázza el. Csak nem akarja egy óra bonyolultságát egy kő bonyolultságához hasonlítani? Luís megrázta a fejét.Nézzen csak körül. és sokkal bonyolultabb és intelligensebb. hogy ez végtelenül összetett. milyen szándék vezetett az óra létrehozásához.jegyezte meg Tomás. hogy az a folyó úgy folyjon? Nem gondolja. ez a kő mindig létezett. igaz? Most képzelje el. Ám nem tartozom ahhoz a fajhoz. mintha mindent át akarna fogni. Vajon ugyanazt a választ adnám a kérdésre? Persze. Elvégre. ezért nincs objektív bizonyosságom a létrehozásának szándékossága felől.Valóban? .Látom már.

. . Miből áll egy élőlény? . akkor felmerül a kérdés.felelte Tomás. márpedig minden jel arra utal. . ha egy olyan egyszerű dolog. . valóban. hogy az órát egy intelligens lény tervezte... mint egy kis óra. Ugyanez a helyzet az univerzummal is. képes egyetlen pillantásra felfogni.Értem. mit mondhatnánk az egész univerzumról? Ha valaki. Ennek ellenére 291 . hogy a Teremtés mögött is van egy szándék? Ha a dolgok mögött intelligens tervezést sejtünk. hogy egy intelligens teremtés eredménye. És sok molekula együtt alkotja a sejtet.Nézze meg az élőlényeket. amely megteremtette.Értem.Ez az intencionalitás érvének az alapja. .. Ha minden. miért ne láthatnánk be azt is. felidézve azt. hogy soha nem ismerem meg azt az intelligenciát. amit az apjától hallott. amikor megállapítjuk.Pontosan.De hát hol van ez az intelligencia? .És hol van az óra készítője? Ha meglátok egy órát a földön. igaz? És sok atom együtt alkotja a molekulát. ha körülnézek. és megértem. hogy vajon a megfelelő m ó d o n tanulmányozzuk-e. és valamilyen szándék húzódik mögötte. . egy információs struktúrából.. de elég.Csakhogy ha valóban intelligens teremtésről van szó. aki még soha nem látott órát. miért ne láthatnánk be. És sok szerv együtt alkotja az élő szervezetet. hogy valóban valami vagy valaki intelligens tervezte őket? Miért ne láthatnánk be.Egy információs struktúrából . hogy intelligens teremtésről van szó. mi miért ne j u t h a t n á n k ugyanerre a következtetésre. amely megalkotta. amit látunk. milyen nagyszerű és összetett az univerzum? . Lehet.Mit akar ezzel mondani? Luís Rocha végigmutatott a saját testén.De.. lehetséges. egy intelligens lény alkotása. De ezt az információs struktúrát atomok alkotják. . hogy igen. igaz? És mégsem kételkedem benne egy pillanatig sem. hogy fennáll annak a lehetősége. valamiféle szándékot és intelligenciát sejtet. hogy az intelligens teremtés mögött egy intelligencia áll? . hogy soha nem ismerem meg az intelligenciát.Ezek szerint. És sok sejt együtt alkot egy szervet.

Egyszóval rengeteg redukcionista szempontból megvizsgálhatom. míg a karom egyik sejtje a redukcionista síkon oxigént kap az egyik artériából. hogyan gyártották a tintát és a papírt vagy hogy vannak-e szénatomok ebben a példányban. Elemezhetem a Beatles All you need is love című dalát redukcionista módszerrel. . A másik sík a szemantikai. több milliárd molekulából és több millió sejtből áll. hiszen két különböző síkon helyezkednek el.mégsem helyes azt állítani. . Mint intelligens élőlény. hogy ezt kiderítsem. A szemantikai én észre sem veszi. mit csinál a redukcionista én. igaz? Mondjuk. mi ez a dal. . megnézem a tintát egy bizonyos példányban. . azt akarom mondani..Értem. amely pusztán ezekre az adatokra korlátozódna. mint atomok vagy molekulák vagy sejtek összessége. hogy igazán megértsem. utánajárok. a levegő molekuláinak rezgését. szemantika: síkon kell elemeznem. Az egyik a redukcionista sík. .Igen. rendkívül hiányos volna. amelyben az egész több mint a részek összessége. Tanulmányozhatom Ringó Starr dobolásának hangját. megnézem a papírt. hogy egy élőlénv több trillió atomból. a sejtek és az élet egész mechanikája. igaz? Ahhoz. Például elemezhetem a Háború és béke című regényt is redukcionista síkon.A zenével ugyanez a helyzet. a szemantikai síkon éppen Isten létezéséről beszélgetek magával. ide tartoznak az atomok. . . amely valamilyen szándéktól vezérelve mozog. a redukcionista analízis nem alkalmas. amit George Harrison gitárjának hangjai keltenek. nem gondolja? . igaz? Arra. a molekulák. hogy ez a két sík mindenben megtalálható. mi is az a Háború és béke. . de mindez nem fogja nekem fölfedni. John Lennon és Paul McCartnev hangszalagjainak rezgéseit. Nos. amire nyomtatták. hogy egy élőlény nem más. Tudja követni a gondolatmenetemet? . ugye? Igaz.Elmosolyodott. Az élet olyan információs struktúra. amelyben az egész nincs is tudatában az őt alkotó egyes részek létezésével és működésével.Az élet két síkon írható le.Tomásra meredt.Persze. De ezek közül a szempontok közül egyik sem fedi föl igazán. de minden olyan leírás.Szemantikus szemléletre van szükség. 292 .Jól van.

.. tudósok..Ez egyértelmű. azt hiszem. ha egyértelmű. De vajon ez a fajta tanulmányozás valóban fölfedi.A világegyetem szemantikai elemzése? .Ez a mai matematika és fizika egyik legnagyobb problémája. Hiszen ha egy olyan egyszerű dolgot is.Igen.Vagyis ha a Háború és béke valamely példányának megvizsgálom a tintáját és a papírját. .Ez pedig elvezet minket a következő kérdéshez: lehetséges-e szemantikai módszerrel elemezni az univerzumot? .. a világegyetem szemantikai elemzése.. . . A redukcionista sík a hardvert tanulmányozza. mint egy számítógép. . az a könyv tanulmányozásának igen tökéletlen és hiányos formája. akkor miért ne tehetném meg ugyanezt a jóval összetettebb és intelligensebb univerzummal is? -Hát. kizárólag a hardverjére koncent- 293 .Arra vagyok kíváncsi. mint a Háború és béke vagy az Ali you need is love. hogy redukcionista vagy szemantikai módszert kell-e alkalmaznom.. akkor h a d d hívjam föl a figyelmét egy problémára..Hát. Van egy hardver. erőit és törvényeit tanulmányozom.Persze. Amikor az univerzum anyagát.Alapjában véve olyan ez. hogy amikor a világegyetemre gondolunk. De akkor hogy az ördögbe lehetne kielégítő az univerzum tanulmányozásakor a kozmoszban megtalálható atomok és erők elemzése? Vajon nincs az univerzumban is szemantika? Nem lehet benne valami üzenet az atomokon túl? Mi az univerzum funkciója? Miért létezik? .Nagyot sóhajtott. . . elemezhetek szemantikai módszerrel. . összetételét. hogy mi az univerzum? Nem kellene szemantikai síkon is megvizsgálnunk? Nem kellene meghallanunk a zenéjét és megértenünk a költészetét? Lehetséges. a redukcionistát.Nem értem a kérdést. akkor melyik szemléletet alkalmazom? .Nohát. a szemantikai pedig a szoftverre koncentrál. Tomás egy pillanatra elgondolkodott a kérdésen. Luís Rocha arcán szélesebb lett a mosoly. Mi. . túlságosan sok figyelmet szentelünk az univerzum tintája és papírja tanulmányozásának. és van egy szoftver.

De Siza professzor úgy gondolta.Körülnézett. . . hogy soha nem zárulhat be a kör. ha egyszer megfogalmazzák a Mindenségelméletet. akkor mit látunk: Isten teremtményét vagy Isten egy részét? . akkor mit látunk: egy teremtményemet vagy egy részemet? .Ha az univerzumot nézzük.így gondolja? . Egy olyan egyenlet. Meg akarta érteni az univerzum szemantikáját.A matematika és a fizika Szent Grálja. Sőt olyan is akad. .De hogy lehet az univerzum szoftverjét tanulmányozni? .Értem .válaszolta Luís. .Ezek a kérdések vezérelték Siza professzor m u n k á j á t az utóbbi években. aki úgy gondolja. .Maga mit gondol? .A nemteljességi tételek miatt. akár a makrokozmoszban.Miért? . .Én nem gondolok semmit. az egy teremtmény vagy egy önálló intelligens lény? .Ha ránézünk a kezemre.Hogyan? A fizikus fölmutatta a bal tenyerét. Bár szerintem nem fog nekik sikerülni. hogy a válasz erre a kérdésre egy másik kérdésre adott választól függ. Ezek a tételek és a határozatlansági elv kimondják. akár a mikrokozmoszban. 294 . Az univerzum végén mindig lesz egy titokzatos fátyol. hogy meg lehet találni ezt a Mindenségelméletet. aki szerint föl lehet írni egy alapegyenletet.rálunk. Van. és figyelmen kívül hagyjuk a szoftverjét? . amelv magában foglalja a világegyetem egész struktúráját. Ezt a kérdést pedig nagyon egyszerű megfogalmazni: amit m a g u n k körül látunk.Mert nem mindenki ért egyet velem.Sóhajtott. .mondta Tomás.Egy alapegyenletet? Az meg micsoda? .Ezzel foglalkoznak mostanában a fizikusok. . . Ha igaza van. abban elméletileg Istenről is szó lesz. akkor.Ezt Siza professzortól kéne megkérdeznie . Meg akarta ismerni a szoftvert.Akkor miért próbálják mégis megfogalmazni ezt az elméletet? . De azt hiszem. amely a kozmosz hardverjébe van programozva. nem? A Mindenségelmélet megfogalmazásával. hogv minden Isten része.

..Luís az asztal fölé hajolt. .Van. mintha épp most hajtott volna végre egy varázslatot. Nagyon magas hőmérsékleten az erők egyesülnek. hogy valójában csak három erőről van szó. hogy az univerzumban négy alapvető erő létezik: a gravitációs erő. akkor már csak a gravitációs erőt kell beolvasztani ahhoz. hogy az univerzumban létező törvények és erők bősége annak a ténynek köszönhető. amelyet ma már elektrogyenge erőnek neveznek.És ez lehetséges? .Mestertétel? . Olyan egyenletről van szó. és megjelenik a szupererő. amikor szupererőről beszélünk. vagyis isteni formulának nevezi. Hosszú ideig például általánosan elfogadott nézet volt. Ilyen körülmények között meg lehet fogalmazni egy alapvető matematikai egyenletet. aki Isten-tételnek. . És olyan tudós is van. hogy eljussunk az egyetlen erőhöz. hogy a hőmérséklet emelkedésével az energia egyesül. . aki szerint az erős kölcsönhatás az elektrogyenge erő másik arca. nem tudom . a különböző erők egyesülnek. 295 . egyre erősebb az a meggyőződés. minden erő egyetlen szupererő része volt. az elektromágneses erő.bólintott Luís Rocha.válaszolta Luís Rocha. . az összetett szubatomi struktúrák pedig egyszerű struktúrákra törnek szét. Sok fizikus úgy véli. .Igen .A tudósok most kezdik fölismerni. az erős kölcsönhatás és a gyenge kölcsönhatás. hogy az ősrobbanás idején.Talán. ugyanis az elektromágneses erő és a gyenge kölcsönhatás voltaképpen egyetlen erőt képez. Sok jel utal arra. .Széttárta a karját.No mármost. hogy amikor egy bizonyos szintről megemelkedik a hőmérséklet. amelyet le lehet írni egy egyszerű matematikai egyenlettel. . Ha ez így van.Isten? A fizikus elmosolyodott. amellyel meg lehet magyarázni az egész anyag viselkedését és struktúráját. hogy alacsony hőmérsékletű állapotban vagyunk. és vállat vont. De azóta felfedezték. miféle entitás jut rögtön az eszünkbe? .Tudja. amikor mérhetetlen magas volt a hőmérséklet. és le lehet vele írni minden történést.Ez az egyenlet lenne az univerzum mestertétele.

Tomás egy mély sóhajtás kíséretében ezennel letett róla. mindig arra a következtetésre jutott. és Tomás egy óra leforgása alatt vagy hússzor nézett a papírlapra. sőt Tomásnak már-már az volt a benyomása. Akármennyit foglalkozott vele. De miféle jelet? Hátradőlt a konyhaszéken. így aztán nem tudta ellenőrizni ezt a feltevését. Egyértelműen úgy tűnt. hogy megértse ezt az első sort: akármennyit erőlködik is. hogy a tizenhárom betű és a felkiáltójel jót mulat az erőlködésén. Ha megtalálná a kulcsot.XXVII Késő délelőtt volt. s csak csóválta a fejét. hogy újabb és újabb megfejtési stratégiákkal próbálkozzon. hogy föllelje azt a bizonyos jelet. hogy képtelenség megfejteni. minden próbálkozása kudarcra van ítélve. amelyet Einstein meg akart nézetni. hogy nézd a jelet. Ez valószínűleg Einstein utalása valamilyen jelre. hogy a két sor két különböző rejtvényt képez. és letette a ceruzát. hogy muszáj elolvasnia a dokumentumot. Nézd a jelet. meg- 296 . meg kell keresnie benne az elrejtett nyomokat. és alaposan bele kell ásnia magát a szövegbe. De a rejtvény szilárdan tartotta magát. Mélyen belemerült a problémába. ám még abban sem volt biztos. hogy az első egyáltalán rejtvény. Csak hát az a ba . Van valamilyen titkos jel az eredeti szövegbe rejtve? A kriptoanalitikus a fejét csóválta. A kézirat nélkül lehet. ha egyszer nincs a kezében a kézirat. See sign. amely a kéziratában található. A See sign angolul annyit tesz. hogy Tomás nem olvashatta el a kéziratot.

Ejnye. A legtermészetesebb lehetőségnek mégis a monoalfabetikus helyettesítés tűnt. A nehézség abban állt. Ránézésre ezt az üzenetet nyilvánvalóan egy behelyettesítő rendszer segítségével rejtjelezték. Ha így van. Érezte. Egyértelműnek tűnt. .többszörös behelyettesítés. akkor jóval nehezebb dolga lesz.fejthetné a rejtvényt. Nyugtalanul fölkelt. Odalent vár.sziszegte a fogai közt.vagy több helyettesítő ábécével. akkor elég.Szünet. hogy egyszerű monoalfabetikus helyettesítésről van szó. amelyben már maga a helyettesítő ábécé is rejtjelezve van. Vagy pedig . . milyen kulcsot használt Einstein a második sor titkosításához. ahogy a türelmetlenség belülről fölemészti.rémálmok rémálma . megszólalt a kaputelefon. . Az is lehet. hogy ha ilyen módszerrel kódolták a szöveget. Tökéletesen tisztában volt vele. Ha megtalálja ezt a kulcsot. hogy poligrafikus helyettesítés. hogy máris megyek.Ah! . hogy az eredeti betűket más betűkkel helyettesítették. de sürgős .Rocha tanár úr. 297 . Lehet. és most a második sorra összpontosított. . M i u t á n megbizonyosodott róla. egy pillanat. amit viszonylag könnyű megfejteni.Ránézett a fiára. Lehet például Caesar-rejtjel. . elkezdte mérlegelni a különböző hipotéziseket. a helyettesítés kulcsát bizonyára nem találomra választották. és már meg is van a megfejtés. Ismét rámeredt a papírra. megfejti a rejtvényt. amelyben bizonyos betűcsoportokat együtt helyettesítenek be más betűcsoportokkal. két. Ám ha polialfabetikus helyettesítéssel kódolták a sort.Kicsoda? . ha minden egyes betűt egy bizonyos számmal eltol az ábécében.A. Miközben így morfondírozott. így hát ezzel az előfeltételezéssel látott m u n k á h o z . kivett a hűtőszekrényből egy narancslevet.M o n d d meg neki. Fölvette a kagylót. amelyet Julius Caesar használt udvari intrikái és katonai hadjáratai során. . hogy valószínűleg behelyettesítő módszert alkalmaztak. téged keres. valamilyen előre meghatározott kulcs alapján.kiáltott föl Tomás. az egyik legrégibb titkosírás. . és az ajtóhoz sietett. .Ki az? . hogy kitalálja. aztán visszaült a székre.Szünet. Graca asszony kijött a szobájából.

Meg akarja nézni? Jöjjön csak. A kis előszoba padlója csempével volt kirakva.Te jó ég! . jobbra a konyha. Leírhatatlan rendetlenségben hevertek a földön a szanaszét szórt könyvek. A fizikus elővett a zsebéből egy kulcsot. . Maga elé tessékelte Tomást. A fizikus kinyitotta a bal oldalit: a bejárat le volt zárva egy rendőrségi szalaggal. mintha tökéletes rend lenne. .Igen. Egy tölgyfa árnyékában parkoltak le. látnom kell azt a helyet. Amint kiszálltak az autóból. majd követte. s egy kattanással kinyílt az ajtó. Tomás le sem tudta venni a szemét a papír.jegyezte meg Luís Rocha. dossziék és papírok.Ne haragudjon. Az előszoba végén három ajtó volt.mondta.Szóval itt élt Siza professzor? . balra nyílt egy szoba. 298 . itt.és könyvhalomról. és a ház bejárata felé tartottak. megforgatta.Úgy tűnik. A házban csaknem teljes csönd fogadta őket. Intett Tomásnak.Mert még nem látta a dolgozószobát . . . és bement a szobába a zakójáért. . de a kertre már ráfért volna egy kis kertészkedés: a túlburjánzó növények kezdték benőni a járdát és a kis udvart is a bejárat előtt. amely túlélte a vihart. hogy kukucskáljon be. hogy megkértem erre a szívességre . a nyugodt Dias da Silva úton. ahonnan a még mindig bekapcsolt hűtő kellemes morajlása hallatszott.kérdezte a fizikus.Látott már ilyet? . . amellyel semmit nem haladt előre a délelőtt folyamán.kiáltotta a történész. bedugta a zárba. és a ház homlokzatát nézegette. ahol egyébként az egyetemi tanárok többsége lakott. ahol mindez történt. és elindult a rövid előszobán. Tomás megcsodálta a sövény mögött megbújó kis házat. De úgy éreztem. .kérdezte Tomás. hogy megzavarták a m u n k á b a n . A könyvespolcok gyakorlatilag üresek voltak. . A ház nagyon barátságos volt. csak itt-ott állt egy-egy magányos kötet. Beléptek a kerítéskapun. Összehajtotta a papírját.Egyenesen örült neki. A történész ránézett a kollégájára. aki megelőzte.

A betolakodók a Hezbollah emberei voltak. hogy mit tartott itt a professzor. és hívtam a rendőrséget. Tomás megfordult. Elsétáltam a dolgozószobáig. Lepecsételték a területet. . . de hát szerintem ez teljesen normális egy olyan ember esetében. Szólongattam a professzort. . és mindent ledobált a földre. hogy aki idejött.Maga talált rá erre a felfordulásra? . De amikor ideértem a kapuhoz. de senki nem válaszolt.Például? . és akkor megláttam. és ismét végignézett a szétszórt könyvek zűrzavarán. hogy betörtek. Sok emberrel találkozott. Ezt furcsállottam. és átnézzük a számításokat. De később egyre több kérdést tettek föl.Én . mit. ezt mondta. A professzor előző nap hiányzott az egyik órájáról. .Biztos voltak.kérdezte Tomás. és bevallom.Először semmi különös. hogy a professzor utazgatott. tudta Frank Bellamy.Megbeszéltem Siza professzorral. találkozott más tudósokkal. amelyet végül meg is találtak valahol a dolgozószobában. főleg azzal kapcsolatban.Rögtön rájöttem. és mintákat vettek. 299 . csak azt nem tudjuk. de beléptem. és a Die Gottesformelt keresték.bólintott Luís.És voltak közel-keleti ismerősei? Luís Rocha grimaszolt. a régi kéziratot. és voltak-e közel-keleti ismerősei. hogy kissé szórakozott. Tudta Tomás Noronha. hogy voltak-e értékes tárgyai.. Szemmel látható volt. hogy idejövök. aki a kutatásnak szenteli az életét. a káoszra mutatva.És mi történt? . . . Azt akarták megtudni.. nyilvánvaló.És maga mit válaszolt? . keresett valamit. Konferenciákra járt és szemináriumokra. észrevettem.H á t . Vagyis Tomás tudta.. . . hiszen tudtam. de nem nagyon foglalkoztam vele. és rengeteg kérdést tettek föl. amelyeket az elektronok elméleti tömegváltozásának következményeivel kapcsolatban végzett.. hogy sokat utazott-e a professzor.Meg akarták tudni. Aztán többször kijött a bűnügyi rendőrség is. .. mit t u d o m én. egyik-másik elég furcsa volt. hogy a bejárati ajtó tárva-nyitva áll. és rajtuk kívül még néhányan. .

Amikor Tomás hazaért. Luís elvégezte a dolgát a m o s d ó b a n .m o n d t a . Itt Tomás Noronha.szólalt meg az orrhang a vonal másik végén. . és megnézte a dátumokat: az utóbbi hónapokból valók voltak. A kíváncsiságtól hajtva belépett a szoba félhomályába. . és próbálta kitalálni. A történész kihúzott egy fiókot. és kinyitotta az ajtót. Kettő a családjától jött. Aztán a borítékok között rábukkant három képeslapra. Trakatrakatraka.Addig nyugodtan nézelődjön.Helló. Benyitott. Úgy sejtette.Greg Suliivan here . és minden helynek megvolt a maga szerepe. Hogy van? 300 . Kivette a legfelső köteget. Figyelme most a harmadik ajtóra irányult. amelyet kék-fehér csempe borított. mintha mi sem történt volna. és figyelmesen körülnézett. itt minden szép rendben volt. kiadói újdonságokról.A Tomás mögött álló Luís megmozdult. hogy legfölül vannak a legújabbak. A levegőben némi dohszag terjengett: érződött. jelezve az idő múlását. bibliográfiai adatok kéréséről és más oktatással kapcsolatos ügyekről. Egy nagy ágyat pillantott meg. . Éles ellentétben a szomszéd szobában történtekkel. vizsgaidőpontokról. ám a harmadik fölkeltette az érdeklődését. még egyszer végignézett a feldúlt dolgozószobán. és egyre nőtt a kíváncsisága. jó? Becsukta az ajtót. aztán megfordult. Tomás egyedül maradt. mindkét oldalát megnézte. és belépett a kis helyiségbe. és legalul a legrégibbek. A legtöbb egyetemi értesítésnek tűnt. Forgatta. amely arról tanúskodott. és képeslap. hogy hetek óta zárva van a szoba. hogy előkeresett egy telefonszámot a mobiltelefonjából. minden tárgy a helyén volt. Nézegette a leveleket. Greg. A zárban elfordított kulcs zörgése az előszoba felé irányította a tekintetét.és levélkötegeket pillantott meg benne. amelyeket mellékesen megnézett. és kinyitotta az ajtót. mi állhat bennük. A bútorokat finom porréteg fedte. és felhívta. hogy ez Siza professzor hálószobája. . Tomás gyors mozdulattal a zakója zsebébe csúsztatta ezt a harmadik borítékot. első dolga volt. és úgy tett.Bemegyek a m o s d ó b a .

301 .Igen.Szeretném. és hangjába hirtelen tisztelet vegyült. Tomás. .Ő a CIA négy directorate-je közül az egyiknek az igazgatója. .. Márpedig ha így van.Igen. .mondta Greg. . Greg sóhajtott. N e m mások akarnak vele beszélni. hogy nehéz sora volt Teheránban.Á! Helló.Felkacagott. és közvetlen bejárása van a Fehér Ház ovális irodájába. Hogy van? . szívességet szeretnék kérni magától.bólogatott Tomás. A vonal másik végén rövid csönd támadt. van? -Van.Figyeljen. akkor bizonyára neki is érdekében áll. . Hm? Egy igazi James Bond! . akkor nyilván úgy gondolja. mister Bellamy nem akárki . .Miért. ha egyszer ideutazott Lisszabonba..You name it. és azt mondja: a nevem Noronha.Ne túlozzunk.Hallottam. amiért telefonált. . hogy sürgősen hívjon föl.Nagyszerűen. elég komplikált volt.De jól kivágta magát. amint megtudja. érti? Ő akar beszélni másokkal. továbbá kétszer is beszélt velem telefonon. hogy rátérhessen a tárgyra.Greg.. you got it. .Tomás megköszörülte a torkát.De komolyan! Egyszer még idejön hozzám a british akcentusával. . . . hogy velem beszéljen.Jól van. erre már rájöttem .Idehallgasson. hogy az ügynökség szempontjából kulcsfontosságú ügybe bonyolódtam. Újabb csönd a vonal másik végén. he? Mint egy igazi profi! . tudja? Atta boy! . büszke vagyok magára.Na. ne gúnyolódjon. Tomás. és megkérné Frank Bellamyt. hogy bármilyen fontos ember is. elég lesz. ha telefonálna Langleybe. hogy fölhívjon. . . hogy mondanivalóm van a számára. . Tomás Noronha! .De arra is rájöttem.

valószínűleg olyan eseményt indít el. hogy telefonáljak Langleybe? . m i n t aki ad egy utolsó esélyt az elítéltnek. hogy rájöjjön: ez az üzenet föllebbenti a fátyol egyik sarkát..Telefonáljon. mit tesz. de a lényeget ügyes célzások mögé rejti. szépen formált betűkkel. Többször is elolvasta a képeslapra vetett rövid sorokat. az azt jelenti. Elővette a zakója zsebéből a képeslapot. A képeslapon mindössze egy rövid üzenet állt. hogy „örömömre szolgáltak az új hírei". És ha Tubten azt kérdezi. mint a tartalom. hogy azt akarja. akkor Siza professzor nyilván beszámolt neki róla. akkor előbb nyilván Siza professzor vette föl vele a kapcsolatot. Ki lehet ez a Tendzin Tubten? Ha „kedves barátom"-nak szólítja Siza professzort. hogy bármi legyen is az a felfedezés. De vajon h o n n a n ? Ha Tubten azt írja. mintha a külalak éppolyan fontos lenne. Ha azt állítja. amit Siza professzor szobájából csent el. A feladó címe nem volt rajta. akkor nyilván jól ismerik egymást. Mister Bellámé val n e m lehet játszadozni. N e m kellett sok képzelőerő ahhoz. Tomás. .Várt. -Oké. . és figyelmesen megvizsgálta. hogy „elérkezett hát a nagy nap?". 302 . mintha fölösleges információ lenne a címzett számára. ha tisztában van vele. amelyre már mindketten régóta várnak. De jó. hogy elmeneküljön.Biztos. hogy „nagyon kíváncsi vagyok erre a felfedezésére".Oké.

morogta az összetéveszthetetlen. és olyan terület fölött haladok éppen. hogy beszélni akar velem.Igen. amit felfedeztem. .De mi az ördögöt jelenthet ez az egész? . azt hiszem. De csak abban lehetek biztos. . hogy kihúzta magát a széken.Na. miről szól a dokumentum. aki tiszteleg a tisztje előtt. mit mond. . Tomás ..Akkor mivel magyarázza azt. amelynek a koordinátáit n e m a d h a t o m meg. Nem biztonságos vonalon beszélünk. Tomás szinte észre sem vette. . és ami miatt el kellett utaznom.kérdezte magában Tomás. nyugodtan kijelenthetem. . amitől tartunk? . Teljes bizonyosságot csak akkor nyerhetnék. ha elolvashatnám magát a kéziratot. ami jelen pillanatban nem tűnik valószínűnek az ismert okok miatt.Helló. hogy az. azt hiszem.Really? . Egy repülőgépen ülök.. Értette? . mint amit gondoltunk.Úgy gondolom. . amit felfedeztem. Milyen az idő Langleyben? . mister Bellamy.Annak alapján. hogy a d o k u m e n t u m témája n e m az.Hello. végre rájöttem. úgyhogy vigyázzon.Nem Langleyben vagyok. tudja. Megszólalt a telefonja. mint egy katona. akkor mondja.Biztos benne? . rekedt hang. . csak a vonal állandó zúgása hallatszott. hogy a d o k u m e n t u m témája n e m ad okot az aggodalomra. Rövid csönd állt be. amin eddig rágódtunk. majdnem biztos. tényleg ezt mondta? 303 . hogy a mi kis fucking zsenikénk egy magánbeszélgetés során azt mondta.H á t . ahányszor csak elolvasta a képeslapra írt üzenetet. soha nem látott erejű robbanást fog előidézni? Tomás elbizonytalanodott. . Egyébként egészen másról szól.De tényleg úgy gondolja.Hát.. amit felfedezett. másban nem.Mister Bellamy. . miért kell annyira beszélnie velem. . . Hallottam.

Tomás elképzelte a CIA-vezetőt.Ezt hát. hogy fölidegesítse az embert. . mintha valaki beszippantaná a láthatáron túlról. Tomás. hogy még az Egyesült Államok elnökére is rájön a hasmenés. Csupán néhány napja vált el tőle. ezt az adottságát mindenkivel szemben kamatoztatta. Ha belegondolunk.Igaza van . hogy ezt kiderítsem .mondta. Tomás ilyenkor fölriadt. És mi az? Újra el kell utaznom. hirtelen égető hiányát érezte Arianának.. Maga egy fucking zseni. 304 .helyeselt hirtelen. Lehet. ha eszünkbe jut Greg Suliivan és Don Snyder mármár vazallusi testtartása azon az emlékezetes lisszaboni találkozón. és máris nagyon hiányzott.So long. Minden éjjel róla álmodott. elég. és Tomás egy pillanatig még a telefonjára meredt. valamilyen ismeretlen erő húzta. talán csak azért. aki a mi i n f o r m á t o r u n k volt. fölveszem a kapcsolatot a lisszaboni követségünkkel. . és mosolyra húzódott a szája. és gombóc nőtt a torkába. Frank Bellamy letette a kagylót. hogy m e g m o n d j a m az úti célt? Frank Bellamy káromkodott egyet.Nagyszerű. rendben? .Akkor miben maradunk? A történész nagyot sóhajtott. de Ariana egyre csak távolodott. . amint a Fehér Ház ovális irodájában tárgyal. amikor ezzel a sötét alakkal kell beszélnie? Tomás. és utasítom őket.Ez a vonal nem biztonságos. messziről látta és hívogatta. amikor Lisszabonban voltam? . hogy ezt már elmeséltem magának. Nem emlékszik rá. Egyetlen módja van annak. hogy ellensúlyozza a Bellamy által előidézett hidegrázást. Egy fizikusnak m o n d t a . összeszorult a szíve.De igen. hogy biztosítsák a szükséges anyagi hátteret. igaz? Ennek ellenére azt akarja. . Fölsóhajtott. Ez az átkozott pasas érti a módját.Figyeljen. Hova? .

Megvan a feladó neve. a lényeg ott áll a képeslap másik oldalán. Igen. az alant sorakozó házak fölé magasodó hegyfok tetején. és ha a lakcíme nincs is feltüntetve.Igyekezett elvonatkoztatni a nő hiányától. És valóban. gondolta. amely előbukkant a ködből. és megcsodálta a fenséges barna-fehér kolostort. ki ne ismerné ezt a tibeti palotát? A Potala. A feladó címe ugyan hiányzott. hogy nincs szüksége annál több információra. ez a Tendzin Tubten. Mosolygott. de Tomás tudta. . és tovább tanulmányozta a kezében tartott képeslapot. Megfordította a képeslapot. mint amennyi a birtokában van.

és odament az ablakhoz. Az első éjszaka nagyon nehezen aludt el. hogy nincs idő fokozatosan hozzászokni ehhez a magassághoz. Miközben teleszívta a tüdejét és kinyújtóztatta a testét. .M a j d n e m minden külföldi. de végül föltápászkodott.XXVIII A hegyek kristálytiszta fénye beáradt a szoba ablakán. fejfájás gyötörte és a legkisebb erőfeszítéstől is kifulladt. amikor hányt. hogy meghosszabbítsa az édes reggeli henyélést. s a szőnyegen heverő bőröndre pillantott. Pirkadat Lhászában. hogy megnézze. Tomás a harmadik hajnalt töltötte Tibet fővárosában. Orvos nem volt. . ugye? . A történész néhány percig még a paplan melegébe burkolózott.Hegyi betegség . . A tengerszint feletti nagy magasságtól van.Igen. amelyek gyakoriak voltak az újonnan érkezőknél. és attól. amikor fölment a szobájába. hogy a repülőgép leszállt a Gonkar repülőtéren.De hát mi okozza? 306 . Végre jobban és erősebbnek érezte magát. milyen napra virradt.Acute Mountain Sickness . a nap sugarai csak úgy csillogtak a környező csúcsok fehér hótakaróján. émelyegni kezdett. .Repülőgéppel érkezett. aki repülővel jön. megkönnyebbülten állapította meg. A reggel tiszta volt és hideg. . Röviddel azután. de csak akkor döntött úgy. hogy fölhívja a recepciót és orvost kér. és fölébresztette Tomást. és azonnal felállította a diagnózist. hogy elmúlt az utóbbi napok rosszulléte. ebben a betegségben szenved.magyarázta.mondta. de a recepciós már jól ismerte ezeket a tüneteket.

Tomás mélyet lélegzett. ezek voltak az úgynevezett butikok. . Valószínűleg szaporábban ver a szíve. . . Ne erőlködjön. gyerekruhákat. hogy ellensúlyozza az oxigénhiányt a vérében.És most? Mit tegyek? .Éppen ellenkezőleg: ez a legjobb gyógyír. hogy kialakulóban van a hegyi betegség súlyosabb formája. A szálloda recepcióján megkérdezte. . Maradjon a szobában. Azt jelentheti. a forgalomtól bedugult főúttal. az rossz jel. Ebben az esetben azonnal el kell hagynia Tibetet. mint a tenger szintjén. hogy érezze a különbséget. ritkábbnak tűnt. fagylaltos.. a légnyomás idefönt sokkal alacsonyabb. amely előtt kínai turisták tolongtak. . és ettől lesznek rosszul az emberek. ezért pihennie kell. és megnyúlt az arca. Ez azt jelenti.Hát. cukrászda.. Néhány nap múlva jobban lesz. hogy kimegy az utcára. valamint itt volt a legtöbb étterem. mintha a levegő valóban könnyebbnek. virágbolt.Akkor meghal. ha tovább romlik az állapota. a háttérben a palotával. és mindegyiket feltűnő. A tér után.De vigyázzon. meglátja. hogy nem elég a nyomás ahhoz. a széles főút mentén modern jellegű építmények álltak.Figyelmeztetően fölemelte a mutatóujját. A Potala előtti óriási téren ízléstelen szobor állt. hogy oxigént pumpáljon a vérbe. . Mintha 307 . és kényelmesen elindult a Bei Jin Guilamon a pompás Potala-palota felé. és lassan hozzá fog szokni a magassághoz. és ezen felbuzdulva elhatározta. . merre menjen.Semmit. Valóban. cipőket árusítottak. hogy lefényképezzék. márkás holmikat.Semmit? De hát ez nem megoldás.. m i n d e n h o n n a n látható neonreklám hirdette. gyógyszertár. sportfelszereléseket. tudja. Próbáljon gyorsabban lélegezni. pihenjen. A harmadik napon valóban jobban érezte magát. Ne tegyen semmit. Akkor m a j d kimehet. A dalai láma pazar palotájának lábánál valósággal sokkolta az értelmetlen kínai nagyvárossá alakult környék látványa.És ha nem hagyom el? A recepciós tágra nyitotta a szemét. ami tüdővizenyőhöz vagy agyödémához vezet. dohányüzlet.

Tomásnak nem kellett megnéznie a térképen. angol „hello"-val vagy a tibeti „tashi deleh"-hel.Hello? . amdói zarándokok. . jádéból vagy szantálfából készült imakereket pörgettek. hogy tudja hol van: a Barkhor bazár a vallási útvonal köré épült. A lüktető tömegben mindenféle népek megfordultak. k a t m a n d u i limlomokat. drepungi pondu amuletteket. Néhány háztömbbel odébb Tomás jobbra fordult. fényképeket a dalai lámáról. hogy üdvözölje az idegent: egy mosollyal.kiabált egy másik. egy integetéssel. Egy tibeti lány integetett neki az ablakból. egy óriási betolakodó a hatalmas kínai tengerben. .Look'ee! Look'ee! . .köszönt vissza Tomás mosolyogva.Cheap'ee. Lehetett itt vásárolni szőnyegeket és tangka festményeket. Úgy tűnt. és végre belépett a nyugodt tibeti negyedbe. Ez a nagy vallási menet volt a Barkhor. gyógynövényeket a Himalájából. Ebben a szűk zugban. a kínai befolyástól távol eső. A résztvevők mantráka: mormoltak és jobb kezükben bőrből. régi indiai érméket. fekete ablakos. cheap'ee. miközben egy harmadik jakcsontból faragott vallási szobrocskákat pakolt ki. amelyet elképzelt. üzemanyaggal töltött kannákat.' Közben a téren sűrű tömeg vonult végig.Tashi deleh! Hello! . mindenki megtalálja a módját.szólított meg egy árus. földre boruló vagy mantrákat kántáló szerzetesek. Darjeeling teát. a szűk utcácskák szövevényébe. eldugott utcácskákban rejtőzött az a Tibet. Néha egy-egy sáros pocsolya vagy undorító ürülékszag keresztezte útját. voltak ott nomádok és kecskéik. türkizkövekkel díszített ezüstgyűrűket és minden elképzelhető árut mindenféle színben.Hello! . és mindenütt fehérre meszelt.üdvözölte egy női hang a magasból. szecsuáni sálakat. diszkrét meghajlással.a Potala-palota valami idegen test lenne. nyüzsgő térbe torkollott. A hagyományos 308 . akrobatamutatványokat előadó komédiások és mindenféle árusok. A békés labirintus egy óriási. kasmíri kendőket. khami utazók. régi vályogházak szegélyezték őket. . sigacei függönyöket.Tashi deleh . amely az óramutatók járásával megegyező irányban megkerülte a Dzsokangtemplomot. . A kanyargó utcák itt-ott kiszélesedtek.

Pontgyűjtő játék. de Spanyolországban élt. hogy legközelebb előnyösen reinkarnálódjunk.Igen. Ha kevés pontot gyűjtünk. sokan a földön feküdtek. és megrázta a fejét. az univerzumot teremtő szótagnak neveznek. . és imákat kántáltak. Ha viszont nagyon jámborak 309 . . majd végigsietett a nyitott belső udvaron. A kap u t piros oszlopok díszítették. odahúzódott a tömjénes füstölőpálcikákhoz. Egy jóságos arcú nyugati férfi közeledett Tomás felé. mi? . nyakában fényképezőgéppel.Egyszerű . Carlos Ramosnak hívták. Tetején aranyszobrok fénylettek: két kecske egy harmonikus Dharma Csakra. Tomás hogy megszabaduljon ettől az undorító szagtól. csak most értettem meg igazán. és mexikói volt. faerkélyes tibeti házak között volt a templom bejárata. akik több száz kilométert tettek meg idáig.Miután annyi könyvet elolvastam. megint mások gyomorforgató szagú vajdarabokat tettek a kis Buddhaszobrok előtti oltárokra.Szép kis jelenet.mondta a mexikói mosolyogva. hosszan visszhangzott a téren.jegyezte meg. h o m l o k u k a t a kőnek támasztva. azaz a Teremtés imájának szent hangját: „ooooooom". A férfi bemutatkozott. A levegőben megavasodott jakvaj kellemetlen szaga terjengett. annál nagyobb az esélyünk arra. és körülnézett. . az „om mani padme hum". Néhány szerzetes a templom előtt leborult a kövezetre. és belépett a szentély kapuján. Ez a mély torokhang. mi is az a buddhizmus . .Minél több érdemet szerzünk az életben. amit a buddhisták őshangnak. . Tomás átvágott a tömegen. akkor rovarokként vagy gyíkokként születünk újjá. amelyek egy jakszövettel ékesített szerkezetet tartottak.Hogy érti ezt? . mások fémből készült imakereket pörgettek. vagyis a kapunál sorakozó arany imamalmok fémes csörgése is kísérte. és egyöntetűen búgták a hatszótagú mantra. A zarándokok lépéseit a körten.fehér falú. Minden zarándok hozott magával egy kis jakvajat a Dzsokangba. Az udvar tele volt zarándokokkal. Némi kölcsönös udvariaskodás után Carlos végignézett a hívek tömegén. vagyis a Törvény Kereke felé fordulva.

merre 310 . újra emberekként térhetünk vissza. . m i n t a kereszténység.Minél jobbak voltunk. nem? . mint egy számítógépes játék.H á t ez az! .. . aki egyetlen nap alatt több mint ezerszer borul le a földre. .Ez egy kicsit olyan.. Az épület félhomályba burkolózott. no pasa nadal Megszűnnek a reinkarnációs problémák! . és belépett a templomba. és elértünk egy bizonyos szintet.De az ezer nagyon sok ám! Megfájdul az ember háta.kiáltotta. Miután még egy utolsót mosolygott. vagy akár láma. az is beleszámít a jó reinkarnációhoz szükséges pontszámba. annál több pontot kapunk odafönt. .És aki tökéletes életet él? . A több pont jobb életet jelent a következő reinkarnációban. és egy világosabb helyen megnézte. azt mondják. amit valaki behozott a templomba. Van. Tomás nevetett a turista naiv buddhizmus-meghatározásán.Elfintorította az arcát. hogy k a p u n k egy helyet a paradicsomban. abban az esetben még gazdag ember is lehet belőlünk. . és annál nagyobbak az esélyeink. nos. hogy megszakítjuk a földi élet ördögi körét.Ránézett egy kecskére. tudja? A nirvána azt jelenti. hogy ez egy szent szám. Ott pedig nem történik semmi. A mexikói vállat vont. Ha például megmentjük egy állat életét.És hogyan lehet ilyen pontokat szerezni? A mexikói a Dzsokangot benépesítő tömeg felé intett.kérdezte Tomás. és nem erőltetik túl magukat. .Ó.voltunk. Tomás elővett a zsebéből egy papírdarabot. annál több pontot kapnak. Az is sok pontot ér. Tomás elbúcsúzott a turistától. hát az a b u d d h i z m u s főnyereménye! Az El Gordo! A maxim u m p o n t s z á m ugyanis elvezet a nirvánához.H á t hajlongással! Látja? Minél többet hajlonganak.. És ha igazán jók voltunk. Egy kicsit olyan ez. A többségük megáll száznyolcnál. .De van más módja is. .Voltaképpen m i n d e n vallás lényege a pontgyűjtés. Vagy ha alamizsnát adunk egy koldusnak. . csak az oltárokon sorakozó apró jakvajlámpások fénylő pontjai világították meg. ..

Hát. jelezve.A nevét és a címét a. hogy beléphet.köszöntötte. és mosolyogva fogadta az idegent. A szerzetes egy kis kötetet tartott a kezében. és intett az idegennek. és balra fordultak. .Tashi deleh. mindkettő üvegszekrénybe zárva. a kápolnák bejáratának félhomályában megpillantott egy kopasz szerzetest..közölte a szerzetes.kell mennie. barátaim adták meg. Fölmentek a Dzsokang első teraszára. . egy csöndes külső folyosóra. még egyszer meghajolt. hogy kövesse.Dzsinpa Khadroma? A szerzetes figyelmesen megnézte.Milyen barátai? . Amikor megtalálta. aki a Gelukpa-rend skarlátvörös tasenjét viselte. amelyre Greg Suliivan jegyzett föl néhány dolgot a lisszaboni amerikai nagykövetségen..Beszélni szeretne velem? Tomás bemutatkozott. De barátok. és bekukucskált. meghajolt Tomás előtt. Szelíden becsukta. és megszólította. nem nevezhetem meg őket. . Halkan elsuttogott egy kérdést. 311 . amelyen egy kövér szerzetes ült. . attól tartok.Tashi deleh .Igen? . . A végén. mire a szerzetes elhúzta az egész függönyt. törékeny egyensúlyban. amelyre bentről szintén suttogással válaszolt valaki. egy kis asztalon pedig könyvek voltak egymásra halmozva. és egy napsütötte kis udvarba jutott. A szerzetes összeszorította húsos ajkait. Egyetlen ablak volt a falba vájva. Óvatosan fölemelte a függöny sarkát. hogy maga tud segíteni. ..És miben segíthetek? . fölemelte a fejét. átkelt a sötét épületen. Némi habozás után köszönésképpen meghajolt. akik azt mondták.dünnyögte elgondolkodva.Én vagyok Dzsinpa Khadroma . . egy sarok után. A szoba kicsi volt és sötét. a szerzetes megállt egy kuou függöny előtt.Keresek valakit. itt. és végül eltűnt. .. és meglobogtatta a kezében tartott papírt. Tibetben. . Itt. A látogatóra a száműzött dalai láma és az elhunyt pancsen láma fényképe mosolygott. onnan esett a fény a gyékényszőnyegre.

a legcsekélyebb érzelem sem tükröződött az arcán.Gyors mozdulatot tett a kezével. .Jelenjen meg holnap reggel pontban tíz órakor az Arya Lokeshvara-kápolna előtt.A Potala-palotában.Ezt a képeslapot Tibetből küldték egy barátomnak. és beszélnünk kell néhány emberrel. mintha elbúcsúzna.És az hol van? Dzsinpa elfordította az arcát. soha nem fog találkozni az emberrel. .T o m á s elővette a zsebéből a képeslapot. De ha mindent rendben találunk. és átadta Dzsinpának. és a hátoldalon az üzenetet.Tomás előrehajolt. .mormogta a látogató. . . Tendzin Tubten.m o n d t a . A szerzetes elvette a lapot.Természetesen. . A tibetit úgy hívják.. és letette a képeslapot maga mellé. megnézte a Potala képét. A szerzetes mélyen a szemébe nézett. .Aha .Senki n e m juthat el csak úgy Tendzin Tubtenhez .Lokeshvara. aki eltűnt. hogy ez a tibeti segíthet nekem kideríteni. akkor eléri a célját. . és állával a maga mellé tett képeslap felé bökött. . Ha valami gyanúsat találunk magával kapcsolatban. Tomás följegyezte. . . a földre.Arya Lokeshara? . és leolvasta a Dzsinpa kezében tartott képeslapról az aláírást. hogy.Holnap megkapja a választ. . mi történt a barátommal. Előbb ellenőriznünk kell néhány dolgot. Kijavította a följegyzést. Van okom azt feltételezni..Mi ez? . akit keres.

ahogy a tiszavirág életünk elterül a végtelenben. a magasból minden olyan nyugodtnak. rövid időre megállt. Lassan. az ablakmélyedések pedig az alant ébredező várost figyelték. mint egy vártorony. fölnézett. amely a felhők közé emelkedve őrzi és védelmezi a várost. mint egy pazar világítótorony. hogy valahol ég és föld között lebeg. mintha minden egyes ház egy földre boruló hívő lenne a Potalából szemlélődő istenség előtt. a fényt és a sötétséget. hogy az életnek misztikus értelme 313 . széles fehér homlokzata összefonódott a sötét kőzettel. Amikor elérte a háztetők szintjét. Tomás zihálva. átlátszónak. A Potala fennkölten állt a meredek sziklafalon. Színes imazászlók lobogtak a szélben. amikor Tomás Noronha elindult a laposan elterülő házak fölé emelkedő hegyre. Sehol máshol nem járta át még ez az érzés. hogy megérintse Istent. szürkésbarna fátylat eresztve a városra. az univerzumot egyetlen leheletben. kényelmesen gyalogolt fel a cikcakkban húzódó lépcsőn. Egy másodpercbe sűrítve megérezte az örökkévalóságot. amely őt várta. egy óriási erődítmény Lhásza fölött. Az egész palota olyan volt. Tiszta. a kimerültségtől és az izgatottságtól kalapáló szívvel nekidőlt a falnak. vöröses színű közepe úgy emelkedett a magasba. irányítja Tibet lelki életét. Tisztának.XXIX Lhászában f i n o m a n és állhatatosan szemerkélt az eső. és megcsodálta a pompázatos palotát. Innen. érzi az ómega kezdetét és az alfa végét. folyamatosan figyelve légzésének ritmusát és a szívverését. magasztosnak tűnt. és megcsodálta a fennsíkon elterülő várost. amely úgy ékelődött a hegyek közé. szabad lélekkel kiemelkedik az emberek tömegéből.

Odakint a szél bizonyára rést ütött az eget beborító felhőpaláston. a plafonról. Tomás belemerült a felsőbb emeletek melegébe. A folyosókon visszhangzott a szent szövegeket kántáló szerzetesek éneke. amit csak érezni lehet. A sötét helyiségek. vörös köpenyes szerzetes bukkant fel a folyosón. az ősi ooooooom hangját. azt a benyomást keltették. amelyeket csak a plafonról lógó halovány lámpák és az ablakokat takaró sárgás függönyökön beszűrődő fény világított meg. és végigsiettek a narancsszínűre festett folyosókon.felelte a szerzetes. hogy gyorsítsa meg a lépteit az alvó palota belseje felé. a szerzetes rámutatott egy kis kápolnára. hogy titokzatos aura tölti meg a teret. miközben a füstölők füstjének lilás fonalai m i n d e n ü t t illékony szellemekként szálltak fölfelé. ugyanis a felragyogó napsugarak hirtelen beáradtak a sárga függönyökön át.köszöntötte. Csak a távoli harangok hangja törte meg a mantrák kellemesen hullámzó búgását. amelyeket vörös szövetekkel borított oszlopok tartottak és az arany tetőkre néző erkély óvott. bűzös szaga.van. egy hang. Fölmentek a Vörös Palotába. akár az istenek morajlása. és érezte. Ez volt a dalai lámák téli rezidenciája. . A világ titka. . Miután két sarkon befordultak. mintha valami elveszett kincset rejtegetnének. amely a palota eldugott zugában rejtőzött. Egy fiatal. kopasz. amely úgy zengett a palota falai között. és a tömjén illata. hirtelen eloltotta a keblét égető misztikum lángját. ókori írással írt rejtvény. és arra késztette. Elérte a Potala nagy külső udvarát. egy megfejthetetlen. 314 . és Tomás rögtön megszólította. De ekkor egy fagyos fuvallat. A levegőt átjárta a jakvaj erős. Tomás kérdőn nézett rá. elérték a felső árkádokat. hogy a látható mögött nagy titok rejtőzik.Tashi deleh .Arya Lokeshvara? A tibeti intett neki. és megmászta a Fehér Palotába vezető lépcsőket. A bejárati lépcsőket egy váratlan napfénysáv világította meg. . hogy kövesse. hallani nem.Tashi deleh . egy kurta meghajlás kíséretében. és elözönlötték a palota belsejét. amely vadul végigszáguldott a magasban.

ha minden ajtó bezárul előtte? Hogy folytatja akkor a nyomozást? ..Vagyishogy igen.Azt kérdeztem. Ellenőriztük az ajánlóleveleit. jól van-e a teste? Mi így szoktuk üdvözölni a barátainkat. .. és felismerte azt a szerzetest.hebegte Tomás..Kale shu . akivel előző este beszélt a Dzsokang-templomban. vagy esetleg megszólítja valaki a sötétből.Tendzin nem jöhet el magához. és kínzó kétségek gyötörték. és tele volt szobrokkal. belépett a kápolnába. . Nem Tendzin Tubtennek kéne itt lennie? Dzsinpa megrázta a fejét. nem . aki ott ült a kápolnában.Meglepődött. Hosszú percekig állt így.. hátha megpillant valami arra utaló jelet. mint egy élő Buddha-szobor. ahogy a t ö m j é n f ü s t megtölti a levegőt. 315 . ránézett és kedélyesen elmosolyodott: olyan volt. az üvegszekrényben tartott szobrok felé fordulva. hogy elijesztette a vadat? Mi van. Tomás tétován fölment a lépcsőn. a meredek bejárati lépcső előtt. és csak egyetlen szerzetes tartózkodott odabent: ült és meditált. bámulta a gyertyák reszkető fényét. Tomás körülnézett. . A szerzetes volt. hogy valaki rá vár. de magas.Tessék? .Dzsinpa Khadroma? A kövér szerzetes felé fordította az arcát. A jakvajlámpások sárgás fényében látszott. majd eltűnt. hogy itt talált? . háttal neki.. Húsz perc elteltével nyugtalankodni kezdett. aki Tendzin Tubten néven mutatkozik be. mozdulatlanul. . megkerülte a tibetit. semmi akadálya nincs annak. az árkádokat figyelte. de magának kell elmennie hozzá. . Talán gyanúsnak találták a szerzetesek? Vagy talán olyan ügyetlen volt.búcsúzott a szerzetes. A kis Arya Lokeshvara-kápolna keskeny volt ugyan. érezte a vaj és a t ö m j é n szagát és hallgatta a távoli hangokat. szóval.Hát. hogy létrejöjjön egy találkozás.Khyerang kusu depó yinpe? Tomás tágra nyílt szemmel meredt a hang irányába. és úgy tűnik. De nem jött senki. amint mantrákat kántálnak.

akit keres. ami nálunk magasabb rendű? . . amelyet a VII. de tisztában volt vele. és egyetlen kérdés gyötörte: minek élni.Semmit. . században építettek. . amit csak a szent szövegek éneklésének távoli hangfoszlányai törtek meg.Maga nem érzi itt a dharmakája jelenlétét? . .Rendben .mondta. hogy itt más a dolgok ritmusa. hogy keresek. hogy a szerzetes vezesse. hova.Maga vallásos ember.bólintott a történész. Noronha professzor? Tomás ránézett.Ez a kápolna a Potala legszentebb kápolnája. és mélyet lélegzett. hogy létezik valami.Mit tud a buddhizmusról? . . és amelyre ráépült a Potala. Sziddhártha 316 .Mit keres? . Annak a palotának az emlékét őrzi.Nem igazán. Dzsinpa ismét mélyet lélegzett.Talán ő tudja az igazságot.. gondolom. A szerzetes visszafordult a szobrok felé.Nem hiszi. hogy a test szükségleteiről való lemondás spirituális energiát szül. mozdulatlanul ült. .Szünet.Több m i n t kétezer-ötszáz évvel ezelőtt született Nepálban egy Gótama Sziddhártha nevű herceg. nem tudom. . hogy Dzsinpa nem árulta el neki azonnal.Csak m o n d j a meg. lehunyta a szemét. . hogy a palotán kívül csupa nyomor és szenvedés az élet. hogy az erdőben éljen. mintha meditációba merülne. Kissé frusztrálta. talán. amely elvezet a megvilágosodáshoz. Öt aszkéta meggyőzte őt. mert hittek benne. és elment Indiába. otthagyott mindent. Tendzint keresi. . mint egy aszkéta. és egy palotában élt.Azt hittem. aki a nemesi kaszthoz tartozott. De amikor meglátta.Az igazságot. Mondjuk.Őt is . . .Kicsodáét? A szerzetes lehunyt szemmel. hol találja meg az embert. . hogy böjtöljön.H á t . Tomás nevetett. és hagyta. Újabb csönd állt be. . és kereste a választ erre a kérdésre. . . ha minden csupa fájdalom? Hét évig járta az erdőt.

és megszületik az egység képzete: minden egy. hogy a világ egy folyó. a felébredést. Ez a szenvedés a Második Nemes Igazságnak a következménye. de nem is az aszkéták önkínzása.Sóhajtott. Buddha meghatározta a felébredéshez vezető utat a Négy Nemes Igazságon keresztül. Ez a Buddhává válás útja.. míg csont és bőr nem lett. Negyvenkilenc nap meditáció után végre eljött az éj.azonban addig sanyargatta magát. és mindannyian az egy részei vagyunk. miután megfürdött a folyóban és édes rizst evett.De miből ébredt föl? . ami halad. ahogy van. mondta Buddha. Ezért úgy döntött. ezt az illúziót? . a Megvilágosodottá. . és el lehet érni a teljes megszabadulás állapotát. a megvilágosodást. ahhoz az elképzeléshez. Számára az igaz út nem a paloták fényűzése volt.Dzsinpa kinyitotta a szemét.Az élet álmából. hogy táplálja a kereső elmét. a Megvilágosodás Fája. . .Igen. Bodhi alá. hogy meg lehet törni a szenvedés körforgását. hogy elhagyja a szélsőséges utakat. Az Első annak felismerése. és megesküdött. az egyensúlyt. Egyszer. meg lehet szabadulni a karmától.És el lehet oszlatni ezt. hogy mindent meg lehet tartani úgy. . és a testnek szüksége van energiára. amely a szenvedés megszüntetéséhez. hogy egyéni lények vagyunk. amíg el n e m éri a megvilágosodást. Inkább a középutat választotta. 317 . A Harmadik Nemes Igazság éppen azt m o n d j a ki. mintha ő is fölébredt volna. hogy addig nem kel föl o n n a n . mert ragaszkodunk az élet álmához. vagy ahogy mi nevezzük. leült meditálni egy fügefa alá. Azért szenvedünk. amikor minden kétségétől megszabadult. hogy az emberi lét szenvedéssel teli. Abban a meggyőződésben élünk. A nirvánát. holott valójában egy oszthatatlan egész részei vagyunk. az eggyel való egyesüléshez és a nirvánához vezet. . hogy nem akarjuk tudomásul venni az élet egyik alapvető tényét: hogy minden mulandó. és nem fogadjuk el. Végül rádöbbent.. az érzéki csalódásokhoz. És ez a mi karmánk. Minden születik és meghal. vagyis annak. Ekkor szertefoszlik az individualitás illúziója. hogy az önsanyargatás n e m vezet semmire. Teljesen fölébredt. Sziddhártha ekkor vált Buddhává. . és a köldöke a gerincét érte.A Negyedik Nemes Igazság a nyolcrétű szent ösvény. vagyis egyik szélsőség sem.Miután megvilágosodott.

és ügyet sem vetve a helyiséget díszítő szobrokra és kápolnákra. . . az utat .És melyik ez az út? . hogy szeretné. mutassa meg.motyogta. A látogató egy pillanatra ismét megzavarodott az új utasítástól. átsietett a nagytermen.A sigacei út .Hotel Orchard. 318 . . sietve elhagyta a Potalát. ahol a hatodik dalai láma trónja állt. és m o n d j a azt. összegyűrte és a papírkosárba dobta.Igen..Teendziiiin.Ne írja föl.Jegyezze meg.Melyik szállodába? . ahogy visszatért a kiindulóponthoz. ha Tendzin Tubten bódhiszattva megmutatná magának az utat. végtelennek tűnő lépcsősorokon. hogy fölírja az utasításokat. .És ott hova menjek? . . annyira váratlanul érte a szerzetes hirtelen témaváltása. De rögtön kapcsolt. De a nyugatiak adtak neki egy másik nevet.Menjen el a szállodába.Sigace. ..Sigace? . .. Leereszkedett a csaknem függőleges. miközben igyekezett az elméjébe vésni a részleteket. . mintha visszatérne a meditációhoz. és elővette a jegyzetfüzetét.Tessék? ..A sigacei út.V a n Sigacéban egy kis szálló. . Keresse meg. . de aztán engedelmesen kitépte a lapot a füzetből. Dzsinpa újra lehunyta a szemét. . .Milyen Utsi? . .A Gang Gjal Utsiba.kérdezte Tomás.Dzsinpa egy ujjal a homlokára bökött.felelte kurtán..Jól v a n . . . miközben buzgón jegyzetelt. ugye? . Tomás egy pillanatra megdermedt. .Egy másik nevet? .Gang Gjal Utsi.m o r m o g t a .

erős akcentussal. . aki reményei szerint felvilágosítással szolgálhat Siza profeszszor eltűnésével és az Einstein-kéziratot övező rejtéllyel kapcsolatban. Egy durva mozdulat azonban visszarántotta a valóságba.Üljön be .kérdezte egy hang. akik kiszálltak belőle.Mi folyik itt? Hova visznek? A férfi továbbra is mosolygott.Nem emlékszik rám? 319 .utasította egy ismeretlen hang angolul. hogy szinte felordított a fájdalomtól. aki mellette mosolygott. . Majd megtudja. és azt a két férfit sem. A következő kép az volt. végig a földre szegezett tekintettel. . hogy az orra egy jármű hátsó ülésének nyomódik. hátrakötözött karral. Úgy érezte. . Közelkeleti külseje.Kicsoda maga? Az ismeretlen odahajolt Tomáshoz. . amint kinyílik az autó ajtaja. amely a járda mellett állt. A fejében őrizte a találkozó helyét azzal a tibetivel. mi történik. és minden elsötétült. enyhén barna bőre volt.. . amely hevítette a testét és felélénkítette a lelkét. s arra kényszerítette. ..Na? .Eresszenek el! Mi folyik itt? Eresszenek el! Hirtelen erős ütés érte a tarkóját. Ezért nem vette észre azt a fekete autót. . az ú j o n n a n nyílt perspektívákról ábrándozva. a rázkódásból és a motor hangjából pedig rájött. hogy már ott áll a megoldás kapujában. Valaki erősen megszorította a karját. Látta. és úgy érezte.Nyugalom.Tomásnak küldetése volt. hogy egy autóban van. mintha berepülne a belsejébe. és ismeretlen emberek viszik valahová. és megpillantott egy fekete bajszú férfit.De hát mit. és képtelen volt leplezni az izgalmat.Megnyugodott? Hason feküdt az ülésen. hogy megforduljon. . és sötét szándékkal közeledtek feléje. Elfordította a fejét. Tomás zavarában föl sem fogta. Az izgalomtól hajtva haladt lefelé egy ösvényen a Bei Jin Guilan felé.

hogy azért jött ide. Emlékszik? Tomás emlékezett. De mit? Az Einstein-kézirat titkát akarjuk megtudni. Kazemi ismét elmosolyodott. a maga szeme be volt kötve. .És mit keres itt? . Ez az idegen egy iráni.Azt már régóta tudjuk. És a kevésbé kedvesek közül. hogy megértse ezt a titkot. . A férfi fölkacagott.A nevem Szalman Kazemi. . Amiről az a d o k u m e n t u m szól. vagy mi? Akkor mit akar megtudni? Még mindig ugyanazt. Maga hülyének néz minket.Mit? Csak azt ne mondja.kiáltotta. vagyis a VEVAK ezredese vagyok . mi történt azon az éjszakán a Tudományos Minisztériumban! Az ezredes nagyot kacagott.A történész igyekezett ismerős vonásokat felfedezni az arcán. drága professzor. .A maga értelmi képességei nem teszik lehetővé. 320 . . aki felpofozta és eloltotta a cigarettáját a nyakán. mert még mindig meg akarja tudni. . Ő volt a titkosrendőrség kihallgató tisztje. .Magát kerestem. Tomásnak sikerült legyőznie a félelmét. már mondtam.Még mindig ugyanazt.Nem.Ha jól emlékszem.Nem. És a hangomat sem ismeri föl? Tomásnak elkerekedett a szeme. az túl van a maga korlátain. . . . és az Iráni Iszlám Köztársaság Információs és Biztonsági Minisztériuma.Hát persze! . .De hát mit akar tőlem? Kazemi széttárta vaskos karjait. de nem talált semmit. döbbent rá rémülten.mutatkozott be.Amikor találkoztunk. Semmi kétség. és megvető fintorral mondta: . az. volt egyszer egy vidám beszélgetésünk az Evin börtönben.

. . hogy igaza van . és csak most vette észre. a finom vonásokat az arcán. hogy mindent megértsen. Tomás látta. . aki elég képzett ahhoz.Lehet. hogy az ezredes int a kezével.De van köztünk valaki.Maguk között? Kétlem.. Szemügyre vette ezt az embert. .ismerte be. az érzéki ajkakat és a mézszínű szemeket.Ariana. hogy a sofőrön kívül ül még valaki az első ülésen. amelyek leplezetlen és elfojthatatlan szomorúsággal néztek rá. és döbbenten ismerte föl a fekete hajat.

az nem lehet. töprengett. látta. és volt még ott egy kancsó víz meg egy vödör. Ezen a szűk nyíláson jött be az összes fény. matt üveggel. barom. Nem. hogy kezdettől fogva becsapta? Mekkora barom volt! Barom. Tomás egy rögtönzött cellában találta magát. Fontolgatta a lehetőségeket. hogy ismét rab lett belőle. Mindazonáltal az igazság az. hogy a kényelem nem tartozott Tomás legfőbb aggodalmai közé. A hideg kőpadlóra egy színes tibeti pokrócot terítettek.kérdezte magában csaknem félszegen lehet. És minden jel arra mutat. gondolta. Talán túlzás is ezt a csupasz helyiséget szobának nevezni. Vagy lehet . hogy mindig is ellene volt? Lehet. Ariana nem lehet ennyire kétszínű. Leguggolt a pokrócra. Fogva tartói az irániak. kereste a magyarázatot. és most az ő élete is veszélyben fo- 322 . és mérlegelte a helyzetet. hogy segítsen nekik. de annak fényét Tomás még nem láthatta. Ez már túlzás. hogy elfogták. amely megvilágította a kis helyiséget. hogy elvégezze a szükségleteit. de látta. próbálta felmenteni.XXXI A szoba sötét volt és hideg. és a jelen körülmények között a legmegfelelőbb kifejezés talán a cella lenne. Kell lennie valami magyarázatnak. Alig bírt hinni a szemének. csak egy kis rácsos ablak volt a magasban. A plafonról lógott ugyan egy kis lámpa. amit látott: látta Arianát az iráni ezredessel. vastag. Az Einstein-kéziratba rejtett titkot akarják megfejteni. mire volt jó ez az egész? Mire volt jó az egész teheráni színjáték? Nem. Semmi más. Lehet. ez inkább csak arra a megállapításra korlátozódott. hogy részt vett ebben az akcióban. Kétségtelenül pince volt. barom! De hát. Hogy lehetséges ez? Ariana talán ellene van? Szörnyű kétség mardosta belülről. hogy még Ariana is az ő oldalukon áll. hogy kényszerítették? Lehet.

professzor . próbálva megmagyarázni a megmagyarázhatatlant. Pakravan nem tartozik magának magyarázattal. s hozzá szólt. . Valaki jön. De a megcsalatás fájó érzése vele maradt. Léptek.Térjünk a lényegre. amint a kulcs az ajtó zárjába hatol. és megpillantotta Arianát. és hegyezte a fülét. egy kétség. 323 . A közeledő léptek zaja megszakította gyötrelmes gondolatmenetét. tudomást sem véve róla. le sem véve a szemét Arianáról. Visszatartotta a lélegzetét. Kinyílt az ajtó. kétségek között. hogy van a mi professzorunk? . Hozott egy széket a kezében.Beszéljen .morogta Kazemi. Aztán letette a széket a földre. .kérdezte a VEVAK-tiszt nyájasan. hogy Tibetbe utazzon? Órákig maradt így.Hogy tehette ezt velem? A nő kikerülte a tekintetét.mosolygott Kazemi jóindulatúan. szinte mozdulatlanul. akkor hogy engedhették meg. . . mentegetni az elfogadhatatlant. . . Klikk.Tudja maga.folytatta Tomás konokul. amely beszennyezi az érzelmeit.Mit akarnak tőlem? . .Hajlandó beszélni? Kazemi betessékelte Arianát. amely végtelenül nyugtalanítja.ordította fenyegető hangon. egy folt. amely beárnyékolja a gondolatait. és mögötte mások is voltak. és tekintete bizalmatlanul cikázott a két iráni között. klikk. és leült. mint valami kísértet.Na.rog? De ha veszélyben forog az élete és megfenyegette a kormány. majd pillanatra csönd lett.. Pakravan n e m tartozik magának magyarázattal .Dr. és becsukta maguk mögött az ajtót. . Hallotta. .Mi folyik itt? Az ezredes megfenyegette az ujjával. . és a földre sütötte a szemét.Dr. Maga tartozik nekünk magyarázattal. Emberi hangokat is hallott. és Kazemi ezredes nagydarab teste benyomult a kis helyiségbe. Tomás. Klakk. Arianára nézett. .Figyelmeztetem.. A fogoly fölállt a tibeti szőnyegről. Tomás kinyújtotta a nyakát.

. .Mit akar ezzel mondani? .Maga szerencsétlen . hogy ilyen könnyen meg lehet szökni az Evinből? . Pakravannak ebben a históriában. a színjátékot az utca közepén hogy azt higgye. hogy megszökhessen. Undorodva elengedte Tomást. hogy nem volt minden hazugság. hogy megszöktetik.Fogja már be.Azt akarom mondani. .Igaz ez? Ariana hallgatása sokatmondó volt.Tomás semmi jelét nem adta annak.üvöltötte. de aztán ránézett az ezredesre.. még mindig Arianához beszélt. és nem akart hinni a fülének. hogy megszökött. Ariana rákiáltott valamit perzsa nyelven.Szóval színjáték volt az egész. A fogoly döbbenten meredt Arianára. és az ezredesnek megállt a keze a levegőben.. Rövid. galléron ragadta Tomást. . és ismét mondott neki valamit perzsa nyelven. Tomás Arianára nézett. és minden figyelmét a nőre irányította. és Tomás felé fordult. A VEVAK-tiszt gúnyosan elmosolyodott. érti? Mi hagytuk. dr. .Maga tényleg azt hiszi.Dr. és a levegőbe lendítette a jobb kezét. bosszús kifejezéssel az arcán. M o n d j o n már valamit.. .A fogoly nem tágított.közölte az ezredes.Mondja. . és visszaült a székére.Az átszállítás az Evinből az 59-es börtönbe csak ürügy volt. .Az átszállítást.Hogyhogy? . hogy megszökjön. Pakravan tervelte ki az egészet . hogy meghallotta a VEVAK emberének szavait.Azt akarom megtudni. Kazemi hirtelen fölállt a székről. mintha csak helyette beszélne.Szóval? . hogy felpofozza. .mondta. Mivel magyarázza mindezt? Ariana pár pillanatig még hallgatott. . . hogy milyen szerepe van Ar. érthetetlen szóváltás után Kazemi ideges mozdulatot tett. idióta! . .Mit akar megtudni? . hogy nem a maga érdeme. mindent. 324 .

ha bedugtuk volna az 59-es börtönbe. mert mi azt akartuk. ami megoldotta a problémát. . Pakravan előállt az ötletével. maga nem értett meg engem.ismételte Kazemi. . hogy folytatni fogom a kutatást? Elvégre a kézirat Teheránban van..Hát arra. hogy időt nyerjünk. Érti? Tomás zavarba jött.Az egész .Kényelembe helyezte magát a széken. hogy nem azért próbálta meg éjszaka ellopni a Tudományos Minisztériumból a nukleáris programunkhoz kapcsolódó kéziratot. hogy ilyen könnyen ki lehet csúszni a kezeink közül.. . Mert azt akartuk.Hollywood .De hát miből gondolták. mert ahhoz támadt kedve.Gúnyosan mosolygott. .De hát. . Hagytuk. . .Akkor miért nem dugtak be? . hm? . Ha pedig kapcsolatban áll a CIA-vel. természetesen.Drága professzor. Nyilván a CIA vagy valami más amerikai szervezet utasítására cselekedett így. .Nem is akármilyen! . .Úgy értem. Egyértelmű volt.Szóval színjáték volt az egész.mondta Kazemi. mint hogy kövessük. Maga Siza professzor kutatásának a részleteit keresi. hogy n e m indul a d o k u m e n t u m keresésére. Egyértelmű. Az ezredes nagyot nevetett. hol a másik iránira. amit bevall. . hogy ez a legutolsó dolog. és felváltva nézett hol az egyik. . aztán már nem volt más dolgunk. mint egy pacsirta..Mert nem vagyunk hülyék.Hogyhogy „és aztán"? Aztán dr.Semmi kétségem nincs afelől. De akár hónapokba is beletelt volna. .Csak azért tudott megszökni.kérdezte megvetően. . . Érti? Tomás ismét Arianára nézett.Vagy maga azt gondolja. természetesen mindenképpen vallott volna. hogy úgy dalolt volna nekünk. hogy minél előbb elvezessen minket a rejtélyhez.Hogy mire? .Vállat vont. 325 . világos. hogy megszökjön. mi volt a céljuk? Mire volt jó mindez? Az ezredes felsóhajtott.És aztán? . És nekünk nincs ennyi időnk. . hogy megszökjön.

Persze.Ezért úgy határoztunk.. hogy. .M o n d j u k úgy.Meghívtuk Siza professzort. és mindenfélével.... b o m bázásokkal. hogy látogasson meg minket. . rövid habozás után elő is készítettük az akciót..Fölhúzta a szemöldökét.így értesültek hát Az isteni formula létezéséről. .. ebben az évben óriási nemzetközi nyomás volt rajtunk a nukleáris p r o g r a m u n k miatt. soha nem látott erejű robbanásról. Az emberünk kiderítette a tudós nevét.Igen.Miféle baleset? . amelyek a d o k u m e n t u m felfedezéseit fejlesztik tovább.Siza professzor.. amelynek során megszereztük ezt a titkot. . ha az elejéről kezdjük .Egyszóval nukleáris fegyvereket akarnak kifejleszteni. Mit műveltek vele? Kazemi köhintett egyet.m o n d t a Kazemi. hogy a birtokában van egy ismeretlen kézirat a legnagyobb. amit csak el lehet képzelni. . . hogy hallotta más fizikusok beszélgetését. .Tavaly az egyik tudósunk.. . . hogy látogasson el Teheránba. legyőzhetetlen pozícióba kerüljünk. talán jobb lesz. 326 . hogy betörnek az otthonába és feldúlják a dolgozószobáját? A tiszt elmosolyodott. És ha meglesznek. Egy bizonyos Augusto Siza professzor volt az.kiáltotta Tomás. .Ah! . .És mi történt vele? . . és hogy ő éppen most fejezi be a kutatásait.. Elmondta. . hogy is m o n d j a m . . győzködni kellett. Ennek következtében a k o r m á n y úgy döntött.Hát...Meghívták? Maguk úgy szokták meghívni a vendégeiket.Nos. Mint tudja. G o n d o l j o n csak Észak-Korea példájára. akik közül az egyik bizalmasan elárulta. a Coimbrai Egyetemről. egy kicsit. hogy meggyorsítja a kutatásokat. hogy hangsúlyt adjon a szavainak.. hogy a professzort egy kicsit. igen.. aki a natanzi erőműnél dolgozik. szankciókkal fenyegettek. senki nem mer minket megtámadni. És amint t u d o m á s u n k r a jutott. történt egy kis baleset. hát. rendkívül érdekes információval tért vissza egy párizsi fizikuskonferenciáról. aki fölfedte ezt a titkát. .

úgyhogy hathatósabb eszközökhöz kellett folyamodnunk.Vallatás közben meghalt. Ne feledje. Heves vitát folytattunk. szívpanaszai voltak. amire nem voltunk felkészülve. A professzornak. Először nagyon udvariasak voltunk. és éppen vesszőztük. hogy mutassa meg.Igen. . de végül sikerült meggyőznünk. . . Mindenféle baromságot válaszolt. Megvizsgáltuk. rávettük. 327 . hol van a kézirat.Rohadékok. Fejjel lefelé lógattuk. Úgyhogy kénytelenek voltunk más eszközökhöz folyamodni.Vallattuk.Mi történt? . ami n e m volt valami világos.És aztán? . . . úgy tűnik. . és persze meghívtuk. Azt hittük. hogy valaki bekerüljön az 59-es börtönbe.Ahhoz. hogy jöjjön velünk Teheránba.Bevitték az 59-es börtönbe? És milyen váddal? Kazemi fölkacagott. . . így aztán elhelyeztük ott egy ötcsillagos szobában. és föl akartuk ébreszteni. hogy az 59-es b ö r t ö n hivatalosan n e m létezik.hogy belevágunk.Hathatósabb eszközökhöz? . De sajnos a dolog n e m jól sült el.Bevittük az 59-es börtönbe. hogy halott. .Mi lett vele? . amikor végső érvként az orra alá dugtunk egy jó adag kloroformot. és mellesleg hivatalosan Siza professzor sincs Iránban. de ő konokul hallgatott. de volt benne egy s más. megragadtuk Siza professzort.Amikor Teheránba értünk. amikor a teste elernyedt.Tessék? . Úgyhogy föltettünk pár kérdést a professzornak.Elégedetten elmosolyodott a saját előadásmódján. azonnal elolvastuk az Einstein-kéziratot. nincs szükség vádra. de nem tért magához. Néhány libanoni barátunk segítségével elmentünk Coimbrába.Meghalt. . és kiderült. csak elvesztette az eszméletét. de sajnos n e m volt együttműködő.

még az első rejtvény. . Csakhogy a matematikusról megtudtuk. és elkezdett a rejtvényeken dolgozni. Amikor értesültünk róla. . gondolhatja. mint Siza professzorral. rendkívül bonyolította a helyzetet. aki rejtjelfejtő. hogy a CIA is benne van a buliban. De akkor jött az a betörés a Tudományos Minisztériumba.Az apám.. Semmiképpen sem akartunk úgy járni vele. Megtaláltuk hát a tökéletes megoldást.Megvonta a vállát. hogy súlyos beteg.Kazemi előredőlt a székén. . És ez. akkor hogy érthetnénk meg a tartalmát? Óriási probléma előtt álltunk. Tomásnak tátva maradt a szája rémületében. hogy. .Azt szerettük volna kideríteni. Ez kissé megnehezítette az életünket.Az öreg meghalt. .Mit vártak. a vers sikeres megfejtéséről is beszámolt. valószínűleg föltesz neki néhány kérdést. . .mondta Kazemi..Eleinte jól is mentek a dolgok. gondolhatja. Idehozzuk a fiút. Szerencsére a VEVAK titkosszolgálata előre felderítette Siza professzor ismeretségi körét. Érti? Vagyis csak föl kellett volna tenn ü n k néhány apró kérdést a matematikusnak.Nos. ismervén az apja és Siza professzor közeli barátságát. Maga elment Teheránba. hogy barátja volt egy matematikusnak. nyilván. . és ő majd segít megfejteni a kézirat rejtvényeit.Az Einstein-kézirat értelmezését. mielőtt bármit mondhatott volna. valami Noronha. De hát meg kellett oldanunk a problémánkat. a tulajdonosa pedig halott. Dr. .Értem. és romba dőlt minden. hogy ez alatt a rengeteg baráti beszélgetés alatt vajon elárult-e valamilyen titkot az Einstein-kéziratról az elhunyt fizikus a kiváló matematikusnak.Akivel Siza professzor a jelek szerint sokat beszélgetett. 328 . Ha ez nem sikerül. . a szemében már-már cinkos tekintettel. Tökéletesnek tűnt. ugye? . mint nyilván sejti. hogy ennek a matematikusnak van egy fia. így tudtuk meg. Pakravan nagyon dicsérő jelentéseket írt magáról. mit tudnak meg tőle? . hogy letartóztatták. ha a kéziratban rejtvények vannak. azonnal megértettük.Elég bosszantó volt . akit úgy hívtak.. Nagyon meg voltunk elégedve. Na most.Drámai hatásszünetet tartott. akkor fedeztük fel.

De hát h o n n a n tudják. .Abból.Ne is m o n d j a . . de h a m a r nyilvánvalóvá vált. majd jön a rejtvény. hogy maga nem tudta elolvasni a Die Gottesformelt. nagyon okosan. hogy magának még arra sem volt ideje.Bizonyára elrontotta az egész estéjüket .Van a kéziratnak egy második része. . amit tud? . Úgy véljük. hogy fölfedezte azt a formulát. Hol van a másik fele? Nem válaszolt. hogy kiszedjük magából az információt. . Tehát meg kellett adnunk ezt a lehetőséget.Elképzelhető. . n e m teljes.És mi lenne az. felhívta a figyelmünket arra a tényre. és hagynunk.kiáltotta. amely előidézi a nagy robbanást.Mi az ördögről beszél? Kazemi nagyot sóhajtott. .Mondja meg maga! 329 . .A rejtvényből.Nem tudom! . . . . Hol van a másik fele? Ezt kérdeztük Siza professzortól. .Elhelyezkedett a székén. hogy maga nem tud mindent. Aztán hozzáteszi. hogy ez a kulcs a kézirat második részében leírt fölfedezéshez.Hát a Die Gottesformel második része.Nagyon dühítő volt. Az a dokumentum. hogy see sign. . aztán pedig a nyomába kellett erednünk.De hát maguk tényleg azt hiszik.Melyik rejtvényből? . de elmagyarázom. amelyik a kéziratban van. Először arra gondoltunk.felelte Kazemi.. m á r jó közel a végéhez. Einstein azt írja. hogy beszéljen az apjával. amit elvittünk Teheránba. hogy elvezessen minket valahova. hogy van második rész? . Pakravan.De hol van ez a második rész? Kazemi sóhajtott. nemde? Először lehetővé kellett tennünk. Dr. és hogy ez a formula valahol máshol van leírva. hogy hol van a második kézirat. . .Hátha tudja például. mintha valami gyerekhez beszélne.Tudom. . és némi idegesség vegyült agresszív testtartásába. A szövegnek egy bizonyos p o n t j á n . hogy kifaggassa az apját. hogy az apám tud valamit? Az ezredes vállat vont.Miféle második kézirat? .gúnyolódott Tomás.

azt hiszem.Mit keres Tibetben? . a francba! Egyébként meg követelem.vicsorogta az iráni.Én? De hát nekem fogalmam sincs.. ami az ügy szempontjából hasznos lehet. fölösleges tovább kutatnom utána. .Idehallgasson.Ne játssza a hülyét . hogy ne tréfáljon velem. hogy nem beszélt vele? . . mérlegelte. . hogy mit mondott el magának az apja. természetesen. hol rejtőzhet ez a. .Szóval mit keres itt? .Azt akarom megtudni.És miért éppen Tibetben keresi Siza professzort? Miért éppen Tibetben? Tomás habozott.De nem Einstein kéziratáról. azt tanácsolom. hogy azonnal. nem igaz? .Én? Én azért vagyok itt. .Én nem tréfálok magával. Különben is csak most tudtam meg.De ha maguk megölték.Arról sem. Kazemi türelmetlen arcot vágott. T u d t o m m a l maguk azok. hogy esetleg tud valamit. Mert.És Siza professzor kutatásairól? . . . Hazudik. hogy voltak kapcsolatai Tibetben. Siza professzor után nyomozok.Azt akarja bebeszélni nekem. . .. . . mennyit mondhat el a VEVAK emberének. hogy egyáltalán létezik a kéziratnak második része. újra föltéve a kérdését. ..Vagy úgy .szakította félbe az iráni.értette meg Tomás. .. Miféle kapcsolatai? Azt nem tudom. . értette? .Csüggedt kifejezés ült ki az arcára.. akik tréfálkoznak! . ez a második rész. mert rájöttem..Nem ezt akarom magától megtudni. Meg sem fordult a fejemben.Dehogynem beszéltem .mondta Tomás..Az apám? Az apám nem mondott el semmit. mert maguk elraboltak. .Hát akkor mit? .H á t . Miféle kapcsolatai? 330 .

. Mivel semmi más n y o m o m n e m volt.És most mihez kezd? .Otthagytam.O n n a n .Miért pont a Potalában? .De hát akkor miből gondolta. Az ezredes zavartan nézett rá.Üresen érkezett. senki nem utazik el egy ilyen távoli és nehezen elérhető helyre egy ilyen homályos sejtés alapján. .M e r t .Hol van ez a képeslap? . úgy gondoltam. hogy ideje volna befejezni ezt az ostoba színjátékot? . mert találtam a házában egy tibeti képeslapot. tudtommal. és megpróbálta összerakni a bonyolult puzzle darabjait.Én? Már semmihez. . hogy szembe kéne nézniük a valósággal. . hogy Tibetből jött. 331 . hogy nem tudom.. otthagytam Coimbrában. . és sóhajtott. amikor meglátogatta a Dzsokang-templomban. . és kész. . így az irániak nem juthatnak hozzá. hogy a képeslapnak köze van Siza professzor tartózkodási helyéhez? .Igen.Már megpróbáltam.Nem t u d o m . . Siza professzor. . nem gondolja? A fogoly ingerülten forgatta a szemeit.Idehallgasson. .M o n d o m . de szerencsére Dzsinpánál hagyta. -Hol? .A Potalában. mielőtt maguk elraboltak. Elvitte Tibetbe. Az iráni értetlenül nézett rá. Úgy értem. halott. Ez persze hazugság volt. de hol próbálta volna megtalálni? .Mit akar ezzel mondani? . n e m gondolja.Hm . Különösnek találtam. érdemes ezen elindulnom. Ezt próbáltam kideríteni..Azt akarom ezzel mondani.mormogta Kazemi. . mint akinek fogytán van a türelme.. .Nem győzött meg a magyarázata. amin a Potala volt.hazudott ismét.És ki küldte ezt a képeslapot? .

és széles mosoly ragyogott fel az arcán.Hogy érti ezt? . . Lehunyta a szemét.Akkor mihez van köze? Tomás hanyatt feküdt a tibeti szőnyegen. nem? Akkor mi? .Ah. és a tarkóján összekulcsolt kézzel heverészett.Egy ennél sokkal fontosabb dologhoz van köze. aminek hiszik? . mintha élvezné a meleget.A kéziratnak semmi köze az atomfegyverekhez. ..Az Einstein-kézirat. . Még mindig nem fogták föl. hogy nem az. mintha csak a strandon napozna.

és halvány fénye fölmelegíti a cellát. mintha valaki titokban lopakodott volna az ajtóhoz. Kinyílt az ajtó.Ki az? . de az a hő. A csitító hang határozott volt. Klakk. A baj csak az. távolról sem volt elég ahhoz.XXXI A takaró. Amikor rájött. hogy nem fog nyugodtan aludni: ahányszor elkezd fázni. és Tomás fölemelte a fejét. ki lépett be hozzá. beburkolózott a pokrócba. olyan volt. Türelem.Pssssz. kétségbeesetten tornázni kezdett. Tomás a szemét meresztgetve próbált kivenni a sötétben bármilyen apró részletet. föl kell kelnie. hogy még egy kis hőt termeljen. hogy itt van. 333 . hogy folytassák a kihallgatást. és világossá vált számára. amit az irániak otthagytak neki a cellában.kérdezte. amikor fölkel a nap. magzati pózba kuporodott. hogy megnézze. Amikor végzett a gyakorlatokkal. Nem is hallotta a közeledő léptek zaját. amiből kitalálhatja. és csak ezzel a kulcszörgéssel árulná el. hogy az irániak is valószínűleg pont akkor fognak visszatérni. De teljes sötétség volt. Majd elalszik. Klikk. Tomás összehúzta magát alatta. . és fölült a tibeti szőnyegen. és az ismeretlen lámpa nélkül jött. . De pár perc múlva ugyanúgy didergett. amennyire csak tudta. mint a nyárfalevél. így hát visszafeküdt. gondolta. amitől reszketett. és ez némileg sikerült is neki. hogy tornázzon. hogy megvédje a kemény éjszakai fagytól. de valahogy mégis ismerősen csengett. klikk. édeskevés volt ahhoz. amit a teste termelt. és megpróbált aludni. és amit a vastag pokróc megtartott. ki jött be hozzá. hogy ellensúlyozza a hideget. nem fázott annyira. hogy dideregve n e m tud elaludni. mert csak így tudja elviselni az éjszakai hideget. A kulcs zörgése a zárban meglepte Tomást.

.Jöjjön velem. szinte tapogatózva. . és odavezette a terepjáróhoz.könyörgött suttogva.Hova megyünk? . . Kinyitotta az ajtót.kiáltotta Tomás. . Rendkívül lassan haladtak. hogy vezessék a sötétben.Ariana? . Észrevette. átkeltek egy belső udvaron. Kiviszem innen. a környező növények és egy sötét terepjáró. .suttogta. Tomás hátrafordult. egyre messzebb jutva a város központjától..Ne hangoskodjon. és szemügyre vette a sötét alakot. Az utcai lámpa sárgás fényében kirajzolódtak az út körvonalai. . . de végre megpillantott egy kis fényt. és minden nyugodtnak tűnt. Az éj leple alatt elhagyták a környéket. Tomás érezte. és az ajtó felé húzta. hogy meg van pakolva a jármű: üzemanyaggal teli kannákat látott. . Túl veszélyes itt maradni. Ariana tovább húzta. . De halkan. Kint voltak a szabadban.Előbb el kell m e n n e m a szállodába a holmimért. a repülőtér irányába. Mindez arra utalt. és nyugat felé haladt tovább.suttogta a női hang.Ne hangoskodjon . Azonnal talpra ugrott. és intett Tomásnak. .kérdezte. és igyekeztek elkerülni minden zajt. A terepjáró jobbra kanyarodott. Fölmentek egy kis lépcsőn. 334 .Jöjjön velem.Először is azonnal elhagyjuk a várost.Mi történik? .Siessen.És a többiek? Érezte Ariana kezének gyengéd érintését. majd kiléptek egy kapun. hogy a szökést gondosan megtervezték. m i n t h a csak lélegzetet venne. A terepjáró fényszórói és a városi lámpák halvány fénye világította meg az utat. A fogoly hagyta. két nagy palack vizet és egy ládát. senki nem követte őket.ismételte a nő. beléptek egy fűtött folyosóra. .Pssssz . . hogy szálljon be.Igen .Várjon! . valószínűleg élelmiszerrel megtöltve. Tomásnak nem kellett kétszer mondani. Ariana meleg keze összekulcsolódott az övével. mielőtt fölébrednek. nagyon halkan. ahogy az éjszaka hidege az arcába csap.Gyorsan .

. . ha n e m vagyunk következetesek.Tomás.Igen.felelte a nő. egy hónap vagy egy év múlva. hogy tájékoztasson minket minden lépéséről.Egyébként az egyik recepciósnak fizettünk azért.Meggyőződésem.Emlékszik.És ez tényleg így van? .Nagyon furcsa szöveg.Visszafordult az út felé. N e m t u d t u k megfejteni. aztán következik az a két szóra osztott hatbetűs rejtvény. érti? . A nő bekapcsolva hagyta a lámpákat. . . és behúzta a kéziféket. hogy igen. hogy nincs okuk üldözni minket. nem gondolja? . .És akkor? Mit javasol? . hogy see sign.Azt javaslom.Tegnap adott egy jó ötletet . hogy eltűntünk.Hogyhogy én m o n d j a m meg? Maga tervelte ki ezt a szökést. és elfintorította az arcát. hogy bizonyítsuk be nekik. bár maga olvasta a kéziratot. Tomás. nem én! Miről szól? Ariana megrázta a fejét. mindenütt ránk találnak. a jövő héten. nem számít. azt mondta.És hogy bizonyítjuk ezt be nekik? . hogy odamennek. nem én. De mindenképp elkapnak.Úgy értem. De Einstein egyértelműen utal arra a nagy robbanásra. . Bárhova szökjünk is. Ma. hogy nem elég megszökni. és a terepjáró csikorogva megállt egy PetroChina benzinkút mellett. . . mit jelent.Akkor hova megyünk? Ariana hirtelen rátaposott a fékre. .Hogy érti ezt? . maga megőrült? Amint észreveszik.Azt maga m o n d j a meg. hogy Einstein kéziratának semmi köze nincs a nukleáris fegyverekhez . . hogy visszamenjen a szállodába. holnap. az lesz az első dolguk. A nő felsóhajtott.Ariana rémülten nézett rá. majd ránézett az utasára.Tomás. Azt írta. ez a szökés n e m ér semmit. és szemei ragyogtak a sötétben. . Szó sem lehet arról. 335 .

majd a hegyek uralta horizonton megjelent a kristálytiszta fény. nyugatra. élelemmel megrakott jakot vagy távolabb felállított sátrat. . hogy egy ilyen fontos formula ilyen rövid lehet. . . és megkereste Tibet térképét.Értem.Nagyszerű . A reggel lélegzetelállító szépségű tájat tárt fel a szemük előtt: az utat kopár. nem vagyok benne biztos .Értem. hogy hiába keresik. De meg lehet próbálni. akkor békén hagynak minket. . .Hova induljunk? Tomás kinyitotta a terepjáró kesztyűtartóját. Lhászától kétszáz kilométerre. Kiterítette.mondta Tomás óvatosan. Maga mit gondol? Ebből következtettünk arra.Be lehet bizonyítani ilyesmit? . Láttak legelésző juhnyájakat. hogy a rejtvény kulcsa a kézirat második részében van elrejtve.Sigace.Induljunk. . Tűnődő csend támadt a terepjáróban.Nem tudom. Be kell ezt bizonyítanunk. . nyugalmat árasztó völggyel. hogy a kéziratban nincs elrejtve a könnyen elkészíthető atombomba titka. hogy hirdesse a hajnalt.az elején a felkiáltójellel. időnként egy-egy pásztort.Akkor csak egyet tehetünk.Nézze. „!Ya ovqo". itt-ott egy-egy zöldellő. Tomás sóhajtott. meredek hegyek szegélyezték. aztán rábökött az ujjával egy pontra. .bólintott a nő.De nekem úgy tűnik.Akkor lássunk neki. . . Mögöttük lassan fölkelt a nap. emlékszik? N e m hinném.Maga valóban úgy gondolja. Ha bebizonyítjuk nekik.kérdezte Ariana. Be kell bizonyítanunk nekik.Akkor mi tévők legyünk? . hogy nem.Szóval? . . Először egy kis világosság kékre festette a csillagos eget. . hogy nem egy atombomba formulájáról van szó? . Hiszen ők ezt keresik. 336 . néhány másodpercig tanulmányozta.

de a természet. hogy n e m csap be újra? Elvégre Teheránban szép kis színjátékot rendezett. . hogy történtek volna! Az 59-es börtön sokkal rosszabb.Figyeljen. Némi sértődéssel vegyes bizalmatlanságot táplált Ariana iránt. Mellesleg így is történtek velem kellemetlen dolgok. de túl ideges és izgatott ahhoz. amit azzal a. nincsenek illúziói azzal kapcsolatban. Az a színjáték csak része volt a maga megvédésének.. .. hogy ezúttal nincs szó színjátékról. azzal a Drakula ezredessel eszelt ki. ez a világtól elzárt csodás. szinte érintetlenül tárult eléjük. és hosszú hallgatás után úgy döntött. tágas fennsík még mindig szabadon.mondta. vagy hogy is hívják? Ariana visszafordult. most fölhúzta a szemöldökét szép. Tomás .elvétve traktort vagy szekeret.Kellemetlen dolgok történtek volna velem... egy titkos kézirattal a kezében. aki eddig figyelmesen nézte az utat. . . mi történt volna magával. hogy pihenni tudjon.Megértem. hogy megvédjem magát.Teheránban mindent megtettem. egyszer már becsapott. hogy gyanakszik . hogy nem játszik kettős játékot? Ariana.mondta. összezárt fogakkal. mézszínű szemei fölött. . amíg nem tisztázzák a kétségeit. hogy nem csap be másodszor is? Hogy ez nem egy újabb színjáték.Mi változott meg? .Hogyhogy? Nem értem. Tomás nagyon fáradt volt. ezt ugye nem kétli? És ugye..Mi a biztosíték arra.És mitől lehetek benne biztos? . hogy mindent bevallott volna? 337 .. . hogy becsapom? . miután elkapták a Tudományos Minisztériumban.Hogyan lehetek biztos afelől.De biztos lehet benne. . .H á t . és egy lövöldöző idiótával az oldalán? . . és ismét az utat nézte. . A nő lefékezett. . nem? H o n n a n tudjam.Azt hiszi.Megváltoztak a dolgok.De még mennyire. . mint az Evin.Mit gondol. az éjszaka kellős közepén. -Hm? . és a szemébe nézett. hogy addig nem nyugszik.

és akkor támadt az az ötletem.Nyilván nem engedhettük el csak úgy. ami segít a rejtély tisztázásában. m o n d t a m nekik. hogy törvényesen kisétálhassak rajta? Mire volt jó az a jelenet az utcán.De engem miért nem avatott be? 338 . hova vezet a nyomozás? Elvégre.Érti már? Így győztem meg őket. hogy a maga apja tényleg tud valamit. és pár nap múlva elengedjük? Csak úgy. akik a maga fejét követelték. . történetesen vannak.. Ezután már csak meg kellett rendezni a színjátékot.Nos. . akkor miért nem nyitották ki egyszerűen a börtön kapuját. . hogy titokban kifejlesszenek egy könnyen gyártható atombombát. . és közben diszkréten minden lépését figyelnék? Nem jutnának többre így.Tudom. amint egy lövöldöző CIA-ügynökkel az oldalán el akar lopni egy d o k u m e n t u m o t . Rajtakapjuk éjszaka a minisztériumban. és a maga elengedése ezt a célt szolgálja. hogy mire megy ki a játék. mint az ő módszerükkel? . . Mindenki bevall mindent. hogy meglássák.Az ötletemet.De ha így volt. Mi lenne. fontolóra vették a dolgot. hogy visszamenjen az apjához.bólintott Tomás. . amit sem a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség. hogy megmentsem az életét. sem az amerikai kémműholdak nem tudnak lokalizálni. hogy beletelt volna egy kis időbe.. .Gondolja? A nő ismét az utat nézte. Csakis szökésnek lehetett álcázni. . Ez a legfontosabb cél.Beharapta az alsó ajkát. amikor eljátszották.kiáltotta Ariana.Nem gondolom . se beszéd.Mert különben a CIA rögtön tudta volna.Válaszképpen megrázta a fejét a beszélgetőtársa helyett. Mégpedig hihető szökésnek.mondta. miért ne engedhetnék el? . nagyon érdekesnek találták. A nagykutyák. lehet. . ha elengednék.Komoly arccal elmosolyodott. . az elsődleges cél az.Értem . se szó..Pár pillanatra ismét Tomásra meredt. hogy a CIA-nek gyanús lett volna ez a viselkedés? . . hogy engedjék megszökni. m o n d t a m nekik. amit a kétségbeesés szült. . Mi lenne. Nagyon kétségbeestem.Lehet. Szökésnek kellett álcázni. egy-két napba vagy hétbe. de a végén mindent bevallott volna. nem? Ha pedig igen. simán kinyitjuk a börtön kapuját? Nem gondolja. hogy megszöktetnek? .Ne beszéljen ostobaságokat! . Végül is. aztán követnék. ha hagynák.

hogy természetesen viselkedjen.kérdezte Tomás. és olyan meleget sugárzott. anélkül hogy levette volna a szemét erről a varázslatos jelenségről. Másodpercekig hallgatott.. egy ragyogó indigókék tükör az arany földbe ékelve. . mindketten meghalunk.Dehogynem.És most. és a kerék nyomában sűrű porfelhő szállt föl. hogy megöljék . maga is meghalhat. Tomás arcát a hűsítő szélbe tartotta.De hát..Mi az ott? .. most már maga is.Értem .m o n d t a .. és közben csodálta a természet alkalmazkodását. ha sikerül bebizonyítanunk. és zötyögve haladt a keskeny úton. Megállapította. Lhászában? Nincs maga is veszélyben? . a zöldek sokkal erőteljesebbek.. olyankor engem is figyeltek. olyan élénkek és eltúlzottak voltak.Akkor.Mert nem hagyhattam. hogy a jármű belseje az elviselhetőnél sokkal jobban felforrósodott: le kellett tekerniük az ablakokat.m á r elvakították az embert. mire Ariana válaszolt. hogy a tibeti tájban a vörösek sokkal energikusabbak.És ha nem sikerül bebizonyítanunk? A nő gyönyörű arcára szomorú kifejezés ült. azzal mindent veszélybe sodortam volna. . .. Pokoli hőség volt a terepjáróban. miközben átszelt egy kavicstengerrel borított völgyet. 339 . . a sárgák sokkal aranyabbak voltak. és csak nézte az utat. hogy m á r .Nem. . A nap az ég tetejéről tűzött. . mint egy csiszolt ékkő. hogy a frissítő szél leszárítsa a bőrükről a verejtéket. . .. Jobbra egy tündöklő kék folt csillant fel. Akkor pillantották meg. hogy kihozott abból a lyukból. gondolhatja! Ezenkívül fontos volt. miért tette? Beletelt egy kis időbe.mondta végül halkan. a színek csodás fényt sugároztak magukból. . Ha bármit is elárultam volna. A terepjáró egy szoroshoz érkezett. A történész végigsimította a haját.Akkor attól tartok. csillogó égszínkék zafír fényes aranyfoglalatban.Mert nem tehettem! Mert amikor magával találkoztam. hogy a kéziratnak nincs köze az atomfegyverekhez.

.Beszívta a levegőt. Ariana leállította a motort. A lábuk égett a perzselő napon. . ahogy a csillogó sárga homokot nyaldossa. miközben a hegyek csúcsa tejfehéren ragyog.Túl ritka . sem pedig megszűrni az erejét. Olyan volt ez a tó. Ismét odébb húzódtak.Ez nem lehet víz . amely csodás m ó d o n egy arany-bíbor hegylánc közepén nyugszik. és elővett egy kosarat. Itt meg nagyon hideg volt. .Egy tó. hogy ilyen erőteljes a hőmérséklet-ingadozás: legalább tíz fok volt a különbség.mondta Ariana vidáman. Tomás átvette a kosarat. lementek az útról és elindultak a tó felé. .kérdezte Tomás. dideregni kezdtek. Egymásra néztek. a törzsük meg reszketett a hideg árnyékban. letaglózva a látvány erejétől. mélyen bent intenzív tengerkék.szólalt meg Tomás.N e m tudja magába szívni a nap melegét. csakis vízből lehet.Amikor Iránban a Zargoshegységben jártam. és ez a hely ideális volt az ebédhez. . csak a törzsük maradt az árnyékban. amely elárasztotta az érzékeiket. Valóságos színorgia. és hagyták. a partnál pedig opálzöld. hogy nem tartja meg a hőt.magyarázta. . és elnevették magukat. Amint beléptek az árnyékba. de olyan erős volt a napsütés. Dél felé járt az idő. Leültek egy szikla mellé a tóparton. kicsit közelebb élénk kobaltkék. . . Megálltak a terepjáróval. kinyitotta a hátsó ajtót. olyan hevesen. A nap hevesen tűzött. mint egy kivilágított tükör. Tomás nem akarta elhinni. hogy égette a bőrüket. az árnyékuk pedig barnásvörös. hiszen mindketten jól tudták. Érti? Itt olyan gyenge a levegő. Egy tó. hogy a tó.A levegő miatt van . kiszállt a terepjáróból. néha éreztem hasonlót.Ariana is észrevette a ragyogó foltot.N e m éhes? . hogy árnyékba kellett húzódniuk. de nem ilyen erősen. .Az nem ragyog így. Mint egy atoll. a lábuk a napon volt. a hegy tövébe. és ő is megbűvölten nézte. egy több színűre csiszolt lazúrkő. és nem is véd 340 . bármilyen megdöbbentő színben pompázik is. hogy magával ragadja őket ez a nagy kékség.Akkor mi ez? Költői kérdés volt ez. .

meg az ultraibolya-sugárzástól. levette a zakóját és ráterítette. erős kontrasztot képezve a csupasz és színekben bővelkedő tájjal. és gyümölcslevet ittak. Eközben kicsit megdörzsölte a hátát. a gyengédség átadta helyét a vágynak. . ha itt maradunk. Egyik rosszabb. amely eddig fogva tartotta. Megérezte a nő bőrének puhaságát. ahogy a nő keze kapkodva matat az övén. amint kissé megnyílnak az érzéki ajkak. Szendvicset ettek. m i n t h a még többet és még többet akarnának. és lassan odahajolt. miközben a teste remegett az izgalomtól.panaszkodott Ariana. végtelen gyengédséggel. Egymásra néztek. amelyben a víz különböző kék. Először fin o m a n csókolták meg egymást. és megszabadítja a ruhájától. Tomás gondolkodás nélkül közelebb húzódott hozzá. Mindkettőjüket elfogta a m o h ó 341 . Tomás rátette a kosarat egy sziklára. . Ö hirtelen benyúlt a nő pulóvere alá. és mintha a szivárvány a talaj jelensége lenne. a gyorsuló légzését. és mindketten kiszolgálták magukat. a hajából áradó enyhe levendulaillatot.és zöldbársony árnyalatai. a szerelem a bujaságnak. nem a levegőé. mintha itt a fény más szabályoknak engedelmeskedne. Látta. kigombolja a nadrágját. miközben a tájat csodálták. mintha a forrása nem az égen lenne. és még szenvedélyesebben csókolgatta a száját. de talán mégis jobb. de váratlan hatása lett. a félénk érintés féktelen csókolózássá változott. Érezte. hogy fölmelegítse. a hegyek fehérje és barnája keveredett egymással. mint a másik. meleg melleit. Az ég sötétkék volt.A vakítóan fényes oldalra nézett. és ez az érzés valóságos érzelmi örvényt szabadított föl benne. egyre közelebb azokhoz a skarlátvörös szirmokhoz. az árnyékban. aztán egyre m o h ó b b a n .Fázom . Úgy tűnt. a kövek vörös és arany színe. mintha hívogatnák. szenvedélyesen megszorította puha. Lélegzetelállító volt. E könnyed mozdulatnak csupán ez volt a célja. Megízlelte Ariana ajkainak meleg és izgatott bársonyát. Ariana mellei Tomás mellkasának nyomódtak. hanem a földön. Összeért az ajkuk.

hosszú táncban egyesülve. Fölkiáltottak. minden eltűnt. a hideg. a zöld és az aranyló. . és nem tétovázott. Abban a pillanatban. Hogy ez a nő a végzete. Tomás fölhajtotta Ariana szoknyáját.vágy. a hang és a dallam. Ariana beleremegett az érintésbe. amikor az egész örökkévalóság belesűrűsödött egy múló és végtelen pillanatba. a színek. amikor megérezte az egész testét átjáró színek és fények és érzések robbanását. hogy elszakadt. a tó. és odavezette. a fény. Végigsiklott az ujja a lábai között. A hegyek. hogy ujjbegyével megérintse a férfit. lassú és gyors. a bőre még bársonyosabb. Mintha megrészegültek volna az érzékei. hogy véget ért a keresése. sárga szemei még aranylóbbak. végigsimította. minden szertefoszlott a szenvedély hevében. Tomás megérezte a remegő. hogy magába akarja őt fogadni. a verejték és a levendula. és kinyújtotta a kezét. csak Tomás és Ariana. m o h ó és falánk. ahol a legjobban vágyott rá. hogy ez a mézszínű szem az ő kárhozata. amikor a szenvedély magasabbra hágott a legmagasabb hegycsúcsnál és teljes lett az eggyéválás. és olyan hévvel rángatta le róla a bugyit. két eggyéolvadt test ritmikus mozgásban. összehangolt mozdulatokkal táncolva a zihálás ritmusára. ziháló testen. Az univerzum két dologra szűkült le. a próza és a költészet. a jin és a jang. Nem volt más. rajtuk kívül minden más megszűnt létezni. a teste még forróbb. ez az ajak az ő virága. abban a pillanatban Tomás tudta. széttárta a combját. ez a test az ő otthona. és az Ariana testéből áradó jelek erősebbé váltak volna: levendulaillata még intenzívebb lett.

és előre mutogatott. Nyilvánvalóan a megszállók területén jártak. akár a többi város. és az út kiszélesedéséből meg az épületek ízléstelenségéből kitalálták. Tomás megköszönte az útbaigazítást. Innentől kezdve szűkebb utcákon haladtak tovább. és együtt nézték a völgyben elterülő várost. hogy a kínai övezetben vannak. hogy közelednek Sigace felé. ám annál több kerékpárt. és a terepjáró elindult. a megadott irányba. . jellegzetes fekete ablakaikkal és a szélben lobogó színes imazászlókkal. ami nyilvánvalóvá tette szá- 343 . Ariana is felébredt. Megálltak egy kínaiakból álló csoport mellett.kérdezte Tomás. Elérkeztek a kereszteződéshez. egy kanyarban bukkant fel: balra egy hosszú árkád húzódott. Egy széles útra értek. Valóban elértek egy szállodához. Ariana a vállán aludt. de nem az Orchard volt. hogy a recepción érdeklődjön. . hogy a város közelébe értek. hogy jó karmát hoznak a házra. Az utazók úgy döntöttek. amelyeket a sötét tetőkhöz erősítettek. hogy nem értette a kérdést.Hotel? A férfi érthetetlen mandarin nyelven magyarázott. áthajolva Ariana fölött. Ariana kiszállt. amely tömbökből áll.Hotel Orchard? . hogy a kulcsszóra koncentrálnak. lelassított. Most Tomás ült a volán mögött. kék kapuk fölött rengeteg ablakkal. és olyan. A PetroChina benzinkútjait éber kínai őrök védték.Hm? . Végighaladtak Sigace kínai részének széles utcáin.felelte egy kínai. és balra kanyarodtak.XXXII Az első jel. és egy-egy járdán pihenő kamiont is. Megjelentek a hagyományos tibeti fehér vályogházak. Egyértelmű volt. . és Ariana letekerte az ablakot. Kevés autót lehetett látni. Elértek egy jelzőlámpához. Amikor észrevette. abban a reményben.

A tibeti kissé bizonytalannak tűnt. noha kisebb és a kínai elnyomás romboló szeleinek emlékét őrzi. hogy kövessék. amely egy zöldellő hegy lábánál pompázott. . A sarkon ismét balra fordultak. . a város régi erődje. Közepén óriási asztal állt. intett nekik. Megálltak a szálloda előtt. Az úti céljuk. amely sok hasonlóságot m u t a t a pompás Potalával. színes sárkányokkal borítva.köszöntötte őket. jó szerencsét kívántak egymásnak.Szeretnék beszélni Tendzin Tubten bódhiszattvával.Tashi deleh . és beléptek a hallba. balra egy kirakatos ajándékbolt. ha Tendzin megmutatná nekem az utat. . hogy üljenek le a terem kanapéira.mondta. végigmentek egy jellegtelen utcán. és a tibeti jelezte nekik. Amikor beléptek. .Tashi deleh . . a recepciós pult mögül rájuk mosolygott egy napbarnított arcú tibeti fiú. hogy beértek a tibeti kerületbe. aztán megint Tomásra fordította a tekintetét. és a végén megpillantották a gazdagon díszített homlokzatot. A szokásos tashi deleh köszöntéssel üdvözölték egymást. Aztán sietve távozott a szállodából. hogy itt áll a Sigace Dzong. tetején a fehér neoncsövekkel. a pagodákhoz hasonlóan fölfelé hajló sarkokkal.Igen . Próbálta felidézni.Tendzin? . A fiú meghökkent. és Tomás látta. a recepciós kíséretében. milyen utasításokat kapott Dzsinpától a Potalában. amelyek azt hirdették.Szeretném. majd röpke pillantást vetett Arianára. Egy d o m b o n körbeállványozott romok jelezték. jobbra pedig kényelmes. Tomás bólintással viszonozta az üdvözlést.bólintott Tomás. és amikor láthatóan döntött. hogy átkelt az úttesten és a túloldali kis kertes téren. és meghajolt az ismeretlenek előtt. Egy szerzetes érkezett a szálloda bejáratához. 344 . A fehér és vörös épületnek gyönyörű arany teteje volt.mukra. Körülnézett. hogy ez a Tibet GangGyan Shigatse Orchard Hotel. fekete kanapék. Egy óriási vallási építmény felé közeledtek.

A Tasilhungpo-kolostor. A tibeti gyors léptekkel mászta meg az emelkedőt. Azt hiszem. de amint megpillantották a kolostor kapuját. a pancsen nagymestert jelent. . amelyen a Tasilhungpo nyugodott. és megigazította hagyományos bíbor köpenyét.kérdezte Tomás a szerzeteshez fordulva.bólintott a szerzetes. és száraz volt a levegő. Az utcán kellemetlen szemét. Ekkor vált világossá számukra.La ong .kérdezte Tomás.Egyfajta Buddha? Az meg mit jelent? 345 . . és itt lakik a pancsen láma is.Beszél angolul? . aki egy kis kövezett utcácskán gyalogolt fölfelé a hegyoldalban.Egy bódhiszattvával fogunk találkozni . hogy egy óriási.és vizeletszag terjengett. hogy meggyengítsék vele a dalai láma tekintélyét. a magashegyi ritka levegő kimerítette őket. amelyet Lhászában jegyzett meg. Erősen tűzött a nap.Ismered? . hogy kifújják magukat egy fa árnyékában. amelyet hosszú fal vesz körül. itt van eltemetve az első dalai láma. aki néhány méterre előttük várta őket mosolyogva.Az meg kicsoda? . . Sigace még magasabban fekszik. de a két látogatónak hamar meg kellett állnia. de nem sok sikerrel.A pancsen láma a tibeti buddhizmus második legjelentősebb alakja. A tibeti közelebb lépett. a dalai láma után. Azt mondják.mondta a történész. hallottam már erről a kolostorról. . .De tulajdonképpen mi az a bódhiszattva? . a pancsen láma végül mindig Kína-ellenesnek bizonyul.. a bűzt felváltotta a füstölő illata. és közben rámutatott az épületre. .mondta Ariana.Igen. .Az egyfajta Buddha.Gompa? . . fehér házak sorakoztak. A domb lábánál. és egy nagy udvarba kerültek. Úgy rémlik.Tasilhungpo gompa. . ahonnan az egész kolostort be lehetett látni.Egy kicsit. A kínaiak arra használják a pancsen lámát. pompás épületegyüttesben vannak.Tasilhungpo . fönt pedig ragyogó aranytetős vörös épületek álltak. . szemlátomást szerzeteslakok. Beléptek. . Egy kicsit még lihegett. a kolostor szót használva. mint Lhásza. Tomás és Ariana követte a szerzetest.

aki már megvilágosodott. aki visszautasította az üdvözülést. és kijutottak egy belső udvarra. és a jobb válla csupasz volt. Elértek egy úthoz. amíg nem üdvözülnek a többiek is.Thu djitchi.. megtölt két csészét. de valakit hozott magával. . jelezvén. és ezzel vetekedett egy másik illat. és a tibeti balra fordult. Egy másik szerzetest. aki fogadta őket. A tibeti intett nekik. A sárga lángok egy öreg fekete vízforralót nyaldostak.Gong da . Egy szent. A szerzetes megfordult. visszatért a kis szobába. átmentek egy sötét folyosón. Jakvajtea volt. . Jakvaj és tömjén szaga keveredett egymással. és fölmutatta a tenyerét. hogy lépjenek be egy kis árnyas helyiségbe.mondta. Leültek két piros tangka szőnyeggel borított ülőkére.Olyan ember. amely vörös színű épületegyüttes mellett haladt el. A fiatalabbik segített neki elhelyezkedni egy 346 . A látogatók kissé lemaradva. lihegve követték az épületbe. Az egész nagyon rideg volt. . de kilépett a nirvánából. fölment egy kis fekete kőlépcsőn. A szerzetes.Ez az. . és igyekezett elnyomni az undort a zsíros ital láttán. . és tovább vezette őket a komplexum teteje felé. amelyet csupán egy kis ablakon beszűrődő fény és gyertyák világítottak meg. ahogy a szerzetes leveszi a tűzhelyről a teáskannát. Húsz perc sem telt el. . és odanyújtja nekik. mielőtt eltűnt. egy botra támaszkodott. nehezen járt. aki nagyon sovány volt és apró. majd belépett egy élénkpiros tömbbe.Köszönöm . és nézték.Thu djitchi. Ránézett Arianára. Ez volt a Maitréja-templom udvara. hogy várjanak. hogy köszönöm? . reszkető fényeket vetve a kis kamra árnyékos zugaira.m o n d t a Tomás. ahol szerzetesek szorgoskodtak egy nagy edény körül. . A szerzetes elmosolyodott.Meghajolt a szerzetes felé. idős kora miatt meghajlott a háta. széntüzelésű vaskályhából áradt.Hogy mondják tibeti nyelven.Cha she rognang. hogy segítsen a többi embernek. amely egy ódon.

és mintha életre kelt volna. A szerzetes mosolyogva kérdezte: .óriási párnán. itt ül vele szemben Tendzin Tubten. Tomás kis híján felsóhajtott megkönnyebbülésében. mit tegyenek. talán meg tudja oldani a kutatása során felmerült rejtélyeket. Meglepő m ó d o n tökéletesen beszélt angolul. .. . hogy megvilágosodjanak? . Tomás és Ariana zavartan egymásra nézett: nem tudták. egyszerűen csak ott volt.Fejet hajtott. Tomás és Ariana szemügyre vette az újonnan érkezőt. hogy fogad minket. Csönd. vagy esetleg vak. hogy maguktól folyjanak az események. talán transzba esett. . Csak a madarak csivitelése hallatszott az udvarból. mintha a buddhista tudomást sem venne a két idegenről. 347 . mígnem egyszer csak megrázkódott. hogy újabbakat tesz hozzájuk. megszólaljanak-e vagy sem. Kétségeik között inkább hallgattak.Azért jöttek hozzám. és várták. vagy ez a megszokott helye. . végül az ifjabbik meghajolt és elment. Talán meditált. Végre itt van. vagy ki tudja. az is lehet. A néma csönd tíz percig tartott. és nem tudták. a Lisszaboni Új Egyetem történelemprofesszora. Az öreg szerzetes mozdulatlanul. tulajdonképpen igen. Váltottak néhány szót tibeti nyelven.Én Tomás Noronha vagyok. és ritkán vett levegőt. üveges tekintettel ült.Hallottam. Hosszú utat tettük meg idáig. a Siza professzor házában talált titokzatos képeslap küldője. Úgy tűnt. mintha eltávolodna az őt körülvevő világtól.Tendzin Tubten bódhiszattva vagyok . Az öreg szerzetes megigazította bíborköpenyét. aki szinte eltűnt azon a nagy párnán. erős brit kiejtéssel.Arianára mutatott. . hogy megmutassam az utat. Néma csöndben ültek.Nagyon köszönjük.közölte nyájas hangon.Hát. . hogy engem keresnek.Ő pedig Ariana Pakravan.. hogy a szerzetes tévedésből jött-e ide. Mindenesetre nem szólt egy szót sem. és kihúzta magát. megszólalt: . Ez az ember talán meg tudja válaszolni a kérdéseit. és a szén kellemes pattogása a vaskályhából. magfizikus a teheráni Tudományos Minisztériumnál. Tekintete a végtelenbe meredt.

Üdvözlégy. Lisszabonból való? .Keresed az utat? . .Jó orvosa leszek a betegeknek és a szenvedőknek.így m o n d j a az Avatamszaka szútra.Neki persze nem tetszett. A Coimbrai Egyetem fizikaprofesszora volt. és segítek a szegényeknek és a nélkülözőknek.Igen.Én úgy hívtam.Nem.Portugál? . hogy rejtett kincsekre leljenek . akkor hát milyen vallást hozol most nekünk? Tomás mosolygott. .mondta Tendzin.szavalta. a fejét csóválva. .Meghajolt. a Guge király- 348 . hogy létezik egy keresztény szekta egy eldugott tibeti völgyben.mormogta. Az elődei iránti tiszteletből neveztem őt jezsuitának. . . hogy itt lehetünk. akik eljutottak Tibet szívébe. De nem rosszindulatból tettem. a Garuda-völgyi Guge királyság erődjéig. .Ez mikor volt? . szintén portugálok voltak.mondta Tomás. mégpedig egy Augusto Siza nevű férfi útját.Isten hozta Sigacéban a sötét éjszaka utazóit! ..csodálkozott Tomás. Építettek ott egy templomot. nem . átkeltek Indián. .Két jezsuita pap volt .Keresem. .Fölemelte a kezét. akik négyszáz évvel ezelőtt eljöttek ide.Ő nem volt jezsuita. mintha meg sem hallotta volna a helyesbítést. Elvezetem a helyes útra a tévelygőket. portugál zarándok.1624-ben.Azt mondta.A jezsuita. Ha nem hindu álruhában vagy. . .mondta Tendzin. . és eljutottak Tsaparangig. Csak néhány kérdést.Az első európaiak.Az vagyok. Ragyogó fény leszek azoknak.Andrade atya és Marques atya úgy hallotta. Nevetett. . . hogy a jezsuita .N e m hozok semmilyen vallást. Tendzin Tomásra mutatott. . Tendzin elmosolyodott a név hallatán.Hm .Hogyan? . és ezzel elsőként létesítettek kapcsolatot a nyugati világ és Tibet között. Hindu zarándokoknak álcázták magukat. akik a sötét éjszakában járnak. . . . . .Nagy öröm számunkra. .

És mi ez a sors? A bódhiszattva nagyot sóhajtott. hogy ő fogja kihirdetni. Elváltak az útjaink. ő a másikon. Lehunyta a szemét. De amikor elágazáshoz érkeztünk. hogy Augusto Siza professzor elhunyt. . ami azt jelenti: Haladás a Hétszemű 349 . Én és a jezsuita együtt jártuk az utat egy ideig.Miért? . egy nemesi család fiaként. Az első nevem Dhargey Dolma volt. . megszabadulunk a barmától. Mintha eggyé olvadna az örök Dharmakájával. amibe mindketten belemerültünk. az igaz.1930-ban születtem. .Az új életben? . De mindez ávidja.mondta. .ságba. de a sorsunk ugyanaz maradt. és meditációs testtartást vett föl. Jó és bölcs ember lesz. Tendzin mozdulatlan maradt. és arra a munkára vonatkozott. akit mindenki tisztel. és ránézett az öreg tibetire.Szünetet tartott. . Tomás és Ariana egymásra nézett. A történész mély lélegzetet vett. .Sokunkat gyötör a dukkha. Lhászában.Úgy tudjuk. . .Megigazította bíbor köpenyét. és kinyitotta a szemét. vagy inkább hallgasson? Vajon a segítségére siet-e öreg barátja.Milyen munka volt ez? A bódhiszattva lehajtotta a fejét. De vicc is volt. amely rabságban tart minket. ha ragaszkodunk a májá teremtette illúziókhoz. tudatlanság. a férfi. hogy fölfedezik egymást. .Mert megegyeztünk. mint útitársak. . . akik elhatározták. az biztos. és fölül kell rajta emelkednünk. M i n t h a azon t ö r n é a fejét. Ha így cselekszünk. mint akit nem rázott meg a hír. Mintha fölemelné a tudatát a súnjatához.Jó barát volt .Azt nem m o n d h a t o m meg. a kudarc és az élet fájdalma.Lámaként fog reinkarnálódni.Sok boldogságot kívánok neki az új életben. én az egyik úton mentem tovább. Mindent elmondhat.Rossz hírt kell közölnöm . aki megismerheti. . és benne keresné a választ a dilemmájára. hogy mitévő legyen. a nagy ürességhez.suttogta. . akit jezsuitának hívott? Meghozta a döntést.

a fizika. .Mi az? . elküldtek a rongbuki kolostorba. és aki az új nevemet ihlette. A szüleim azért adták nekem ezt a nevet. olyan brit az angolja.. mindent egy kicsit másnak talált. és nyitottnak kell lenni a változásra. Gondolom. Hatéves koromtól kezdve Tendzin Tubten a nevem. Tendzin Gjaco trónra lépési ceremóniáján.. .Dolma istennővel. Ám amikor négyéves lettem. 1940-ben. semmi n e m létezik önmagában. Ennek a módszernek megvannak a maga előnyei. Erre jöttem rá Darjeelingben a maguk tanárai mellett. Fölfedeztem. a testnevelés. hogy jobban tudják elemezni őket. hogy Tibet útja a fejlődés. egy világ választ el minket egymástól. amit mi az Univerzum Anyaistennőjének nevezünk. a szüleim hazahívtak Lhászába. Rögtön ezután elküldtek egy angol iskolába.Tomásra nézett. hogy részt vegyek a tizennegyedik dalai láma. Maguk Everestnek hívják.Mélyen vallásos lettem. nem tagadom. de van egy szörnyű hátránya is. Ha elemezni kell egy kérdést. . barátom. ahogy ez a magas rangú tibeti családoknál szokás volt. ami azt jelenti: a Dharma Védelmezője. A maguk számára külön létezik a matematika. aki Buddha Útját követi. a nagy hegyhez. amikor kapcsolatba kerültem a rongbuki szerzetesekkel. a Csomolungma lábához. nyugatiak. .Más volt a viselkedési norma. A buddhista hagyomány szerint minden egy név és egy gondolat révén létezik. hogy maguk. a filozófia vagy a botanika. és a szertartások is. hogy a valóság töredezett.Nagyon másnak . Ő az.Maga angol iskolában tanult? A bódhiszattva bólintott. hogy más ember legyen belőlem. De a legfőbb különbség a módszerekben rejlett. Amikor tízéves lettem.. . szeretik a problémákat több kisebb problémára osztani. külön a kémia. hét szemmel kell figyelni rá.Hosszú éveken keresztül. Tibet ekkoriban kezdett megnyílni a Nyugat előtt.Ismét fölvette az előző testtartását. mert úgy hitték.Azt a benyomást kelti.mondta Tendzin. az angol.Szóval ettől olyan. és ez a változás tetszett a szüleimnek. . . Ennek megfelelően nevet változtattam. . A maguk gondolkodásmódjában minden 350 . .. és ezeket szeretik szétválasztani egymástól. aki még ma is vezet minket. Darjeelingbe.

. . Ekkor nyakkendőt hordtam. visszatértem Lhászába. most elmaradottnak tűnt.Két teljesen különböző világgal . az emberi elmében pedig bódhiként. Az egyetlen dolog. Ráadásul két tantárgyból is kitűnő eredményt értem el: matematikából és fizikából. Minden dolog és minden történés összefügg egymással. minden dolog és minden történés ugyanannak az egységnek a kifejeződése.Amíg be nem töltöttem a tizenhetedik életévemet. tárt karokkal fogadtam az új gondolkodásmódot. Ami azelőtt olyan otthonos volt számomra. jobb.Az egyik mindent szétdarabol. a Lét Testében. láthatatlan szálak kötik össze őket. ismerték Mao Ce-tung Tibettel kapcsolatos terveit. a másik mindent egyesít. a nagy ürességben.Megrázta a fejét.Két évvel az után. Tájékozott emberek lévén. . hogy ismét Indiába küldenek. Sőt mi több.Rosszul érezte magát Darjeelingben? . amely a mahajána b u d d h i z m u s alapszövege.Igen. hogy visszatértem Tibetbe. . . a valóság lényegének buddhista szellemű keresése. A nyugati gondolkodás nagy felfedezés volt számomra.Maga tehát két teljesen különböző világgal találkozott. Én. .különálló dolog. mint az anyaméh. azaz a megvilágosodott bölcsességként van jelen.helyeselt a bódhiszattva.Meddig maradt Darjeelingben? . szegényesnek. .Minden egy. mint bármelyik angol vagy indiai diák. Az Avatamszaka szútra. . . De India már nem ugyanaz az India 351 . és ez erős hatást gyakorolt a mi életünkre is. . A tibeti kormány száműzött minden kínait az országból. de a szüleim ennél is előrelátóbbak voltak. a misztika volt.Ekkor tért vissza Tibetbe? . hogy a Dharmakája mindenben jelen van.Kényelmesebben elhelyezkedett az óriási párnán. 1947-ben. .Ez persze illúzió.Szünet. aki azelőtt folyton elvágyódtam Tibetből. A dolgok természete a súnjatában rejlik. A Dharmakája benne van az univerzum minden anyagi dolgában. szintén azon a gondolaton alapszik. amikor a britek kivonultak Indiából.Éppen ellenkezőleg. és rendkívül nehéz volt visszaszoknom a tibeti életbe. illetve a Dharmakájóban. jelentéktelennek. Az angol iskola legjobb tanulója lettem. ami elvarázsolt. a levitáció intellektuális érzése. Pekingben a kommunisták kerültek hatalomra. éppen abban az évben. Ezért úgy határoztak. .

. 1950-et írtunk. mert tudta. . sejti már. például a konfucianizmusnak. és nagy csodálója volt a keleti kultúra bizonyos aspektusainak.Gondolom.No. a Columbia Egyetemen. hogy beajánlott a m e n t o r á n a k . .volt. egészen a Jang-Ce folyóig. Persze.A Tiltott Országból a Nagy Almába.Sokkoló volt. annyira lenyűgözték a képességeim. és új mesterem úgy döntött. . Peking már januárban bejelentette. abban a katonai programban.Siza professzor. és abban az időben súlyos események történtek Tibetben. . . mert Manhattanben indult el a vállalkozás. . ösztöndíjat kaptam a New York-i Columbia Egyetemre. aki egy évvel idősebb volt nálam.Olyan keveset? . Einstein szimpatizált Tibet ügyével.m o n d t a Tendzin nagyon lassan. . 352 .Albert Einstein .Képzelje csak . és a kínai hadsereg megszállta az egész Kham régiót.N e m tudtam. .Igen. . amely összegyűjtötte a legnagyobb nyugati fizikusokat. hogy felszabadítja az országunkat. És amikor megismert.mosolygott Tendzin.Ki volt az? . hogy egy másik gyakornok mellett fogok dolgozni. a Potalától az Empire State Buildinghez. Az egyik t a n á r o m benne volt a Manhattan-projektben. Egyébként éppen azért nevezték el Manhattanról. Az egyik pillanatban még a Barkhoron sétáltam. hogy ki volt az.A bódhiszattva felhúzta fehér szemöldökét.Nevetett. hogy kifejlesszék az atombombát. szintén részt vett a programban.Rövid időt töltöttem ott. . a következőben pedig a Times Square-en találtam magam. aki nagyon híres ember volt. aki a Columbián volt fizikaprofesszor.Lhászából egyenesen New Yorkba került? . akik ismerték a képességeimet. akkor még nagyon fiatal voltam. . . mindössze húszéves. hogy senki nem marad közömbös a név hallatán.És milyen volt a Columbia Egyetemen? . és a tanárom. Ekkor kezdődött a függetlenségünk elvesztése. Csupán hat hónapot.Einstein akkoriban a princetoni Institute for Advanced Studyban dolgozott. így hát tárt karokkal fogadott. és a régi darjeelingi tanáraim révén.

Dehogynem.. mikor. egyszer Hitler-bajuszt festettünk egy Mahatma Gandhi-portréra. . Egyszerűen csak Augusto volt. hiszen valóban szerzetes voltam Rongbukban. és az új projekten kezdtünk el dolgozni. 353 . Képzelje. aztán 1951ben Einstein egyszer csak behívott minket a dolgozószobájába. Egy évig ezen dolgoztunk. amely egyetlen tételbe foglalja a gravitációs erőt és az elektromágneses erőt. . . hogy minket is bevon a munkába.Igen.Az isteni formulának nevezte. .Ó. és kopasz szerzetesnek nevezett. nem igaz? .És miket csináltak együtt? . és mivel ismertem Tibet első európai felfedezőinek a történetét.Ah. nagyon titkos volt. amely Einstein Mercer Street-i házának első emeletén lógott a falon. Egy-két héttel korábban. Einstein fontos látogatót fogadott a házában. . Tomás és Ariana előredőlt. Hú! Nagyon dühös lett az öreg. . és elvette tőlünk a projektet. Ki akarta dolgozni a Mindenségelméletet.Ó.Einstein adott neki egy fedőnevet .Jóízűen felkacagott.mondta Tendzin. Einstein akkoriban egy nagyon bonyolult és nagyratörő m u n k á n dolgozott.De hát maguk nem dolgoztak? . mindenfélét.Einstein ennek a munkának szentelte az utolsó éveit.mondta Tomás.És minket is bevont ebbe a m u n k á b a .De javarészt csibészségeket. látnia kellett volna. igen? Miért? .. . és úgy döntött.Ismét elnevette magát. .Miféle. Einstein először nem akart belemenni.. Beszélgetésük során a miniszterelnök nagy jelentőségű ajánlatot tett neki.. nem tudom pontosan. . de én nem bántam. Rám és Augustóra bízta a különböző tételek tesztelését. de néhány nap múlva föllelkesült. Egyfajta nagy univerzumelméletet akart.Akkor még nem volt professzor. milyen arcot vágott! Tajtékzott a dühtől! Ellentámadásba lendült. Rögtön összebarátkoztunk. ami nagyon bizalmas. miféle projekt volt ez? . . hogy megtudják. ezt t u d o m . Izrael miniszterelnökét. rögtön elneveztem őt a jezsuitának. .Mert valami mást akart ránk bízni. mi volt az.. még a haja is égnek állt! Látniuk kellett volna. Félbehagytuk a Mindenségelméleten a munkát.

. aki valószínűleg minden kérdésükre tudta a választ. ami megváltozott. a döntő pillanathoz. itt ült velük szemben az az ember. . . . és az igazság is mindig ugyanaz az igazság.Ez a szoba ugyanaz a sötét szoba.mondta Tendzin. és beszélgetésük legfontosabb pillanatához értek. . kétségbeesetten küzdöttek a titok leleplezéséért. Epedve várták a választ.Fenséges mozdulattal az ajtó irányába intett. De a szívem megunta.Mit akar ezzel mondani? . fojtogatta őket a kíváncsiság. . a kezét a derekára tette. kétségbeesetten és türelmetlenül.ismételte meg Ariana a kérdést.Miről szólt ez a projekt? . Körülnézett a sötét szobában. és nagyot sóhajtott. amit csupán a jakvajlámpások és a tűzhely sárga lángja világított meg. A bódhiszattva arca felderült.Síri csönd lett a kis szobában. Zavart csönd támadt.És miről szólt ez a projekt? . hogy itt legyen. és fájdalmas kifejezés jelent meg az arcán. Erre mit csinál Tendzin? Arról beszél.A szívem az. .Nem unják még ezt a bezártságot? A két látogató ideges lett. hogy régóta be vannak zárva ebbe a szobába.kérdezte Ariana. és közben a mellére tette a tenyerét.Menjünk ki oda. .A fényre . hiszen kutatásuk kulcspontjához érkeztek. és az út is mindig ugyanaz az út mondta.A hegy ugyanaz a hegy marad.Egy világos helyen világosítom meg magukat. . . aki most szólalt meg először.Hova? . A bódhiszattva megmozdult a párnán. .

a koz- 355 . a szent szövegeket. éppen kellemes volt. meghajlással köszöntötték Tendzint. Távolról hallották.idézte. csak járj. amikor leülsz. A szerzetesek. A tibeti intett a két látogatónak. . a teremtő hanggal.Jün-men azt mondta . Árnyékban volt. az öreg pedig megállt és intett nekik. a bódhiszattvával szemben. Ariana pedig a három párnát a melléhez szorítva követte őket.szólalt meg a bódhiszattva. ne habozz. amikor közeledett a helyhez. Elhelyezték a párnáikat a földön. Tomás pedig segített neki leülni. ahova a vendéglátója mutatta. és ügyelt minden egyes reszketeg lépésére -. hogy az öreg jó helyet választott. amely egy a pancsen láma palotája melletti szerény. akikkel találkoztak. egy virágágyásba ültetett fára mutatott. . Aztán továbbment. Tomás belekarolt a bódhiszattvába. Megértették az invitálást. Végigmentek a kápolnák menti szűk folyosón. és megállapították. akik álltak körülötte. fákkal beültetett udvarra vezetett. dolgozz . és feléje vették az irányt. hogy segítsen neki járni. pihenj. lementek a lépcsőn. a szent szótaggal. Körülnéztek. és beléptek az első kapun. amikor jársz. se túl meleg. Ariana letette a nagy párnát a fa mellé. vágyak nélkül. Az erdő szélén élj boldogan.XXXIII Elhagyták hát a Tasilhunpo kolostor tetején álló Maitréja-templom bejáratánál lévő sötét szobát. és leültek. Mindenekfölött. Hallgattak.Buddha azt mondta: ülj le. csak ülj le. de a falevelek között beszűrődött némi napfény. és balra kanyarodtak.Csak magadban. . az állandó torokhangú ómmal. amint a szerzetesek kórusban kántálják a mantrákat. amely megelőzte az univerzumot. így hát nem volt se túl hideg.

A tanárok kinyitják a kaput.Nekünk. . . az egészet nagyon szórakoztatónak találtam. békés. megjelenik a mester. hogy a nyugati gondolkodás különös m ó d o n közeledik a keleti gondolkodáshoz. Minden olyan barátságos volt. Tomás és Ariana egymásra nézett. . hogy elmagyarázzak? . . . . és nagy felfedezéssé alakult. Szeretnék többet is tudni.Az imént Az isteni formula projektjét említette . függetlenül az ősi hangtól. mindent. Elmagyarázná nekem.És mit fedezett föl? . . aztán pedig Arianára. van egy m o n d á s u n k .mondta. Az öreg tibeti mélyet sóhajtott. Apró madarak csicseregtek szerelmesen a faágakon. volt egy tanárom. hogy megértsék Einstein 356 . de belépned egyedül kell.H á t . derűs.Mit tudnak a Kelet misztikus tapasztalatairól? .tette hozzá Tomás. . Darjeelingben.szólt. és egy madár kedves éneke megtöltötte az udvart. ismereteim az iszlámra korlátozódnak mondta . . Tendzin a fejét csóválta. . de soha nem volt mesterem. . tökéletes a szemlélődésre.Ahhoz. . Aztán amikor elkerültem a Columbiára. . . . mint valami háttérmorajlás.mikus rezgéssel.Mit ért ez alatt? Tendzin Tomásra nézett. mint egy nagy és szép játék. mert olybá tűnt számomra. hogy mi volt ez? .A kínaiaknak van egy mondásuk . amely m i n d e n t megteremtett és m i n d e n t egyesít.Amikor a diák készen áll. izgágán és gondtalanul. hogy a játék megszűnt játéknak lenni. A bódhiszattva sóhajtott. buddhistáknak.Az én az iráni nő.Mit szeretnének.Én a zsidó-keresztény kultúrát ismerem .Elhallgatott. amely ott zengett a kolostorban.És most már tudok néhány dolgot a buddhizmusról is.kezdte Tomás.Fölfedeztem.Amikor elkezdtem fizikát és matematikát tanulni. aki olyan dolgokkal ismertetett meg.Akkor nyissa ki nekünk a kaput. persze. aki tanítson.

m i n t h a a sok különböző név és különböző arc ugyanazt az egy lényeget jelentené. és ez a valóságos Brahmá. .szakította félbe Tomás. mely szerint a világot Síva. amelynek a filozófiája ősi szanszkrit nyelven írt anonim írások gyűjteményén nyugszik.utolsó munkájának lényegét. de mindegyik ugyanarra az egyre vonatkozna. minden dolog belső lényege.A hindu mitológia alapja az a történet. Ő és csak ő az egyetlen valóság. hogy ezek az istenek csak az egyetlen isten. mint ugyanannak a valóságnak a különböző megnyilvánulásai. az isten- 357 . hogy a hinduizmus tele van mindenféle istenekkel. bár ezt nem vesszük észre. és mindegyik egy-egy istené lenne. De hangsúlyozom: a változatosság csupán illúzió. . és ő a valóság maga.Ez részben igaz. megsemmisítése. mint a Dharmakája a buddhizmusban.Kitárta a karját. a születés és a halál nagy körforgásává változtatta az életet. A hinduknak valóban sok istenük van. . akinek a tánca a teremtés és a pusztulás. de én ezt nem értem . Mintha Istennek ezer neve lenne. . A Védák utolsó része az Upanisádok. az egyetlen valóság megnyilvánulásai. Mi magunk is Brahmá vagyunk. .Bocsásson meg. de a szent iratok világosan kimondják. a Védákon. Aztán elhúzta. és egy pillanatig rajta hagyta.Értem. meditatív pózba kulcsolva. . A hinduizmus alapeszméje az. Csak egy valóságos van. .A buddhizmus réges-régi gyökerei a hinduizmushoz nyúlnak vissza. hogy az általunk látott és érzékelt dolgok és események sokfélesége nem más. ami a h i n d u i z m u s b a n olyan. Én mindig is úgy képzeltem. meg kell érteniük egy-két dolgot a keleti gondolkodással kapcsolatban. Ebben a pillanatban az anyag is elkezdett lüktetni Síva ritmusára. A Brahmá jelentése növekedés. és a másikba fűzte. Síva tánca az egység és a lét szimbóluma. a Tánc Ura tánca teremtette. mintha egyesítené őket.A kezét a fa törzsének támasztotta. . Brahmá éjszakáján. mert májá teremtő varázsereje megteremti a változatosság illúzióját.Brahmá minden és egyetlen. A legenda szerint az anyag egészen addig élettelen volt. amíg Síva el nem kezdett táncolni egy tűzgyűrűben. és rajta keresztül megy végbe az istenség öt tette: a világegyetem teremtése. az árják szent szövegein. fenntartása az űrben. A valóságot Brahmának hívják.

A hinduizmus lényege abban rejlik. mindent összefűznek egymással a láthatatlan szálak. Minden Dharmakája. De ez nem egy megváltoztathatatlan valóság. .Pontosan . A karma a teremés ereje. hogy ez a tágulás fel fog gyorsulni.Az univerzum Síva táncának és a felsőbbrendű lény áldozatának köszönhetően jött létre.bólintott a tibeti. a fejét csóválva.Hihetetlen . A világegyetem egy isteni színdarab óriási színpada. . és amely által Isten a világgá változik. ahol Brahma a nagy varázsló szerepét játssza.Nem ugyanezt m o n d j a a buddhizmus is? . amikor az egy valóságról beszélünk. amely által létrejön a szentség. és végül Síva eljárja a pusztítás szörnyű táncát. és a jóga és a meditáció által megértsük. . Minket is beleértve. .Önfeláldozás? Mint a keresztény hitben? .ismételte. erről az esszenciáról. Az univerzum első fázisát az űr töltötte ki. amit a szamszára határoz meg. a cselekvő univerzum.Csak mi a Brahmá helyett a Dharmakája szót használjuk. .bólintott az öreg tibeti. a dolgok csupán ugyanannak a valóságnak a különböző arcai.A Big Bang és az univerzum tágulása.Nem . vagyis abban az értelemben. minden össze fog keveredni.ség természetének elrejtése és az igazi tudás átadása.suttogta Tomás. hogy megszabaduljunk a májá illúzióktól és a kanna erejétől. A világ teremtésének h i n d u története az isteni tett története. az isteni színdarab cselekvő elve.A bódhiszattva közelebb hajolt hozzájuk. . . A tömeg és az energia megfelelése. amelyben kialakult az anyag és az energiák építőanyaga. amely az univerzum minden tárgyában és jelenségében benne van. aki a májá teremtő ereje által és a karma működése által a világgá változik. . hogy az általunk észlelt különböző jelenségek ugyanannak az egy valóságnak a részei. és hogy minden Brahmá.mondta Tendzin. nem pedig a szenvedés értelmében.Minden. . A szent szövegek azt jósolják. hogy valami szentté válik. ahova minden kiterjeszkedett Síva energiájával.A sacrificium szót itt az eredeti értelmében használják. a világ pedig Istenné változik. . A Big Crunch. A szent írások szerint a tánc először egy tágulást idézett elő.A bódhiszattva a mellére tette a kezét. .Valóban figyelemre méltó a hasonlóság .Ismerősen hangzik? . hanem inkább egy olyan valóság.Minden Brahmá . vagyis 358 . .

az egy. mi van az álarcok mögött.Csuang-ce azt mondta: ha valaki megkérdezi. . és a másik válaszol neki.az az elképzelés. a dolgok nem állandóak.Van különbség a formában..A Tao a valós. . . de a lényegük ugyanaz. akkor egyikük sem tudja.. .Valóban? És melyek ezek? A tibeti mélyen belélegezte a tiszta levegőt. és hogy az egyet keressük. amelyből a sok 359 .Ez a Tao alapszövege. illetve Dharmakája másik neve .A Tao Brahmá.De hát akkor mi a különbség a h i n d u i z m u s és a b u d d h i z m u s között? . A két vallás között óriási különbségek vannak. A különböző dolgok csupán ugyanannak az egynek a különböző jelmezei. és a mozgás és az átalakulás a természet alapvető tulajdonságai.közölte a tibeti. van különbség a módszerekben.Sajnos nem. mi az a Tao. hogy meglássuk. mi az a Tao.Igen . . de nem tulajdonított nekik nagy jelentőséget. bár különböző formákat ölt. a buddhisták pedig Buddha nyolcszoros szent útja által.Értem: szóval nem tudja elmagyarázni nekünk. ha többnek látszik. amely szerint m i n d e n állandó átalakulásban van. Egyetlen valóság van. Buddha elfogadta a h i n d u isteneket. az univerzum esszenciája.Olvasta a Tao Te Kinget? . .Vagyis a keleti gondolkodásmód lényege abban rejlik. lényegében egy és ugyanaz a dolog. hogy a való. amely maga sem állandó. van különbség a történetekben. De különböző módszereket alkalmaznak ugyanannak a célnak az elérésére. akkor is. . amelyek a hinduizmusban és a buddhizmusban már megvoltak. . annak a végső valóságnak. A hinduk a védanta és a jóga által jutnak el a megvilágosodásig. Tomás nevetett. . hogy a különbségek elkendőzik az egységet. hogy megértsük. Mindkét gondolkodásmód arra sarkall. amely szellőként átsuhant az udvaron.mondta Tendzin.És mi az a Tao? .A taoisták pedig később nagy hangsúlyt fektettek bizonyos eszmékre. . . mi az a Tao.

hol pedig a jang felé hajlanak.Ismét fölemelte a kezét. de ezek a változások ciklikusak. . nem az igazi név. .Ez meg mit jelent? . Az élet. a jin és a jang harmóniája. . fekete és fehér csak egymáshoz viszonyítva ismerhetők meg. mely szerint minden Tao. n e m az igazi Tao. a paradoxonok és a lelemény alkalmazásával jut el a Taóhoz. valójában az egység részei. . amely Kínában született. két véglet. amit meg lehet nevezni.De figyelem! A végletek csak illúziók. . amelyek meghatározzák a mozgás ciklikus ritmusát. . és pontosan ezt mondta Buddha is a dualitás tagadásakor.Nem értem . a Tao két arca. .Lao-ce azt mondta: ahhoz. miként a fekete sem a fehértől. . A jin és a jang két ellentétes pólus. amely az ellentmondás. . Néhány lényeges tanítása azonban 360 .Odahajolt hozzájuk. Csuang-ce szerint. csak viszonyítások. Nincsenek ellentétek. aki a gondolkodást egyetlen lényegi fogalomra szűkítette. . És ahogy a jóga a hindu út a megvilágosodás felé. Buddha azt mondta: fény és árnyék.származik. amely minden ellentét egysége. mely szerint minden Dharmakája. Az a Név. és hol a jin.A Tao Te King fontos kinyilatkoztatással kezdődik .Ez a kifinomult bölcsesség. amit egy láthatatlan kötél köt össze egymással. Az univerzum a jin és a jang között ingadozik.A Tao a dolgok lényegének meghatározásában a mozgás szerepét hangsúlyozza. A taoisták a természet változásait a jin és a jang dinamikus kapcsolatán keresztül magyarázzák. A fény nem független az árnyéktól. előbb ki kell tágítani. amit ki lehet m o n d a n i .mondta Tomás.Az a Tao.Akkor hát melyek a taoizmus fő újításai? . hogy valamit összenyomjunk. .És mi az? . azé a Taóé.m o n d t a Tendzin. A taoista utat Lao-ce jelölte ki. és ahogy Buddha nyolcszoros szent útja a buddhista út a megvilágosodás felé. és amelyekben a Tao megnyilvánul. hosszú és rövid. A való állandó változásban van. A taoizmus egy módszer.A taoizmus n e m is igazán vallás.Fölemelte a kezét. h a n e m inkább egy filozófiai rendszer. mely szerint minden Brahmá. ugyanígy a taoizmus a taoista út a megvilágosodás felé.

mi az a Tao.Ez mind nagyon csodálatos.közölte Tendzin. amelyeket ismerünk. A valóság kifejezhetetlen.Pontosan ezt m o n d j a a zsidó Kabbala is. mester . és a másik válaszol neki. nem az igazi Tao.Lassú mozdulatot tett a kezével. hogy elérjük a megvilágosodást és elérkezzünk a valóhoz. ahol a szem nem elég. . soha nem tudjuk leírni. nem értünk és nem tudunk tanítani. . Buddha azt mondta: annak adunk nevet.Milyen értelemben elérhetetlen? . ha elmesélné nekünk. Tomás megmozdult a párnáján és Arianára nézett. a Dharmakájára.Tényleg nem ad választ? . hogy a szavak csak olyan dolgok és eszmék leírására alkalmasak. És mit is mondott Csuang-ce? Ha valaki megkérdezi.egybevág a buddhizmussal.De b á r m i t teszünk is. amiről azt gondoljuk. . bármit m o n d u n k is. 361 . A Tao túl van az értelmünkön.Mit is m o n d o t t Lao-ce? Az a Tao. Kifejezhetetlen. . . és hogy a Tao elérhetetlen. nem tudunk. Túl van a szavakon. -A valóság kifejezhetetlen .mondta. . . Maga Buddha. egyre nagyobb kifinomultságot találunk. mint például az az elképzelés. milyen munkába vonta be Einstein. széttörhetjük a májá illúziókat és a karma ciklusát. . hogy a Tao dinamikus. de ha megnézzük. de nem ad választ a kérdéseinkre. akkor egyikük sem tudja. a szó nem elég. túl van a szavakon és a definíciókon. amely nincs részekre osztva.m o n d t a Tomás mosolyogva. hogy mi a megvilágosodás.makacskodott Tomás. aki hallgatott. mi van a név mögött. Buddha ezzel a gesztussal azt akarta kifejezni.Tényleg .Már a h i n d u k Upanisádokja is egyértelműen utalt a végső valóság elérhetetlenségére: ott. .Vicces .Szeretném. . Taónak vagy Istennek. felelet gyanánt némán fölemelt egy virágot. . ez a valóság változatlan marad. az elme nem elég. ehhez nem fér kétség. és ez elválasztja a többi dologtól vagy állapottól. mi az a Tao. amit ki lehet mondani.Bocsásson meg. Isten kifejezhetetlen. hogy ez vagy az a dolog vagy állapot. akitől egy tanítványa megkérdezte. Dharmakájcuvák. és a hangjába némi türelmetlenség vegyült.A ráébredés a végső valóságra. Megérezhetjük a valót egy epifániában. Hívhatjuk Brahmának. .Sóhajtott.

többé-kevésbé. az igaz. hogy kinyitotta a kaput.Tomásra nézett. Úgy tűnt. . és tele vagy kételylyel.Az esőcseppek a basho-leveleket verik. De amíg nem. ezer könyv sem elegendő.Ügy gondolja. Érdeklődésének legfőbb oka pedig a mi gondolkodásunk és a fizika. rászegezve a mutatóujját. .Tétova szavai olyanok.N e m . Itt az idő. portugál.felelte Tendzin. de rögtön újra kinyitotta. . hogy mindez kapcsolatban áll Einstein munkájával? .Nagyszerű . megérti. amit most elmeséltem. becsaptak. de nem értem .Azt m o n d o m . Ne feledje a kínai mondást: a tanárok kinyitják a kaput. . de nem hall meg. csak annak a szenvedése. . . A bódhiszattva néhány pillanatra lehunyta a szemét. .Hasonlóságok a keleti gondolkodás és a fizika között? Konkrétan mire céloz? Tendzin elnevette magát. Ha majd meghall.felelte a tibeti. hogy belépjek? . .H á t . mintha belemerülne a meditációba.Úgy gondolom. ezer könyv sem lesz elég. hogy szenvedek? . mintha figyelmeztetné valamire. hogy nem hall meg. akit nagyon érdekelt a keleti világfelfogás.bólintott Tomás. mester. dolgozz erőfeszítés nélkül. . akinek tudós elméje meglepődött. . de belépned egyedül kell. végtelenül nyugodt hangon. Ha majd megérti. és ezt feltétlenül meg akartam osztani az új mentorommal is.Érti? . de ezek nem a bánat könnyei.Igen. Erről eszembe jut egy Zen mondás . egy szó is túl sok lesz. . Azt mondta Lao-ce: tégy cselekvés nélkül. 362 .Itt az idő. . Princetonban e l m o n d t a m Einsteinnek is.mondta Tendzin.Mindazt. Ha eléred a tisztánlátást.Elnézést. . . aki meghallja őket. Meghallgat.A bódhiszattva sóhajtott.Azt mondja. hogy meghallgasson. . mint az esőcseppek. illetve a matematika területén tett új felfedezések kulcsfontosságú részletei közötti hasonlóság volt.Fez Yang azt mondta: ha úgy érzed. amit m o n d o k . .Akkor most már t u d o m . már egyetlen szó is túl sok.szólt közbe most Ariana. amit én már a Columbia Egyetemen megállapítottam.

. Megpróbálhatunk közeledni hozzá.Emlékeznek rá. amit meg lehet nevezni.Az Upanisádok szerint olyan a kozmikus test. a nemteljességi tételek és a káoszelmélet bebizonyították. ..A kisasszony pontosan úgy reagál. .felelte a tibeti.. hogy Buddha a híres Virágbeszédében azt mutatta meg. hogy a valóság komplexitása olyan nagy. hogy nem tudjuk pontosan megjósolni a mikrorészecskék viselkedését. a hinduizmus szent szövegei. hogy ez a fejlődés előre meghatározott. hát ez. Olyan a kozmikus elme. hogy a ráébredés Dharmakájára nem elbeszélhető? -Igen. n e m t u d u n k . és mélyet lélegzett. hogy Lao-ce azt mondta. mint a mikrokozmosz.A bódhiszattva elhelyezkedett a nagy párnán. mint az emberi elme. ahogy Einstein reagált. holott tudjuk. hogy a valóság lényege elérhetetlen. a Védák utolsó részében. Az univerzum 363 . mert mindkettő ugyanazt m o n d j a .mondta az iráni nő. hogy ez a viselkedés előre meg van határozva.De bármelyik tudományos szövegben is megtalálhatjuk. de soha nem juthatunk el hozzá igazán.Én pedig azt kérdezem: mit m o n d a határozatlansági elv? Azt mondja. mint az atom. ahol a szem nem elég. nem értünk és n e m t u d u n k tanítani? Emlékeznek rá. enyhén szólva furcsa. Olyan az univerzum. megpróbálhatjuk leírni. És azt kérdezem: mit mondanak a nemteljességi tételek? Azt m o n d ják. hogy az Upanisádokban azt írják. . A valóság májá illúziók mögött rejtőzik. ..Nem.. akkor sem. nem? . holott tudjuk. a szó nem elég. amit el lehet mondani. . de azt hiszem. . és hogy az a Név. mint az emberi test.. ha a nem bizonyítható állításai igazak.Ez hol áll? . nem az igazi név? Emlékeznek. amikor elkezdtem erről beszélni.Ez az Upanisádokban áll. az elme nem elég. nem az igazi Tao. hogy nem lehet előre megjósolni az univerzum jövőbeli fejlődését. És azt kérdezem: mit m o n d a káoszelmélet? Azt mondja. hogy nem tudjuk bizonyítani egy matematikai rendszer koherens mivoltát.Tendzin felvonta fehér szemöldökét. . Olyan a makrokozmosz.A tudományt egy lapon említeni a miszticizmussal. hogy az a Tao. hogy a végső valóság olyan hely.Bocsásson meg. nem? . A határozatlansági elv... bármelyik tudós természetes reakciója ez lenne .

és ezáltal az élet egy nagy ciklikus folyamattá változott? . . mert olyan kifinomult a tervezése. megoldhatatlan rejtély? Tendzin nyugodt hangon föltett kérdései hangosan zakatoltak a két látogató fülében. aki ott ült előttük.Bizonyára emlékeznek rá. hogy beszéltem erről? .folytatta Tendzin. M i n d e n jin és jang. hanem dinamikus . Az univerzumot soha nem lehet teljességében leírni. hogy elmeséltem. T é r j ü n k hát vissza a lényegi kérdéshez. Most gondoljanak ismét a relativitás elméleteire: a tér és az idő összefügg egymással. És most jusson eszükbe a kvantumfizika: az anyag egyszerre hullám és részecske.A világegyetem egységes. A h i n d u k Brahma ja növekedést jelent. Tér és idő.Aztán ott van a kettősség problémája . Tomás és Ariana meredten nézte az öreg tibetit.m o n d t a Tomás. Jin és jang. . Jin és jang.Igen. . A taoisták Taója a jin és a jang által képviselt ellentétek dinamikájára utal.Igen. ami. persze. Az energia és a tömeg ugyanannak a dolognak két különböző állapota.jelentette ki Tendzin. Emlékeznek rá. . amely a káoszelmélet szerint elérhetetlen.Akkor most jussanak eszükbe a relativitás elméletei. Mi az a megjósolhatatlan anyag. Az univerzumot az ellentétek dinamizmusa mozgatja.A z univerzumot az ellentétek dialektikája mozgatja .Emlékeznek rá. . . de nem statikus. A szélsőségek végső soron ugyanannak az egységnek a különböző kifejezései. Energia és tömeg. ha nem a Tao? És végül: mi az univerzum. ha nem egy óriási. amely által az anyag elkezdett lüktetni és ringatózni a tánc ritmusára. ha nem Brahma? Mi az az igazság. 364 . nem bizonyítható.Széttárta a karjait. . és lassan emésztgették a különös párhuzamokat a nyugati tudomány és a keleti miszticizmus között. amire a határozatlansági elv utal. miként teremtette meg az univerzumot Síva tánca. A buddhisták szamszárája állandó mozgást jelent.végén mindig ott lesz a titok. miként a nemteljességi tételek rámutatnak. ha nem Dharmakája? És mi az a végtelenül összetett valóság. Hullámok és részecskék. hogy a keleti gondolkodás a dolgok dinamikájából vezeti le az univerzum dinamizmusát.

amikor a férfi eggyé olvad a nővel és életnedve a petesejt felé halad. miben rejlik a kozmosz ritmusa? .. megváltoztatva az ingák lengését. Ezt a XVII. . mint ahogy a balett-táncos forog a színpadon. mindenben van szinkrón. nézzék a bolygók mozgásának ritmusát.. a vérkeringésben. nézzék az atomok rezgésének ritmusát. minden egyes szervünkben néma szimfóniák ritmusára táncolnak. A rend úgy emelkedik ki a káoszból. Mindennap. egy titokzatos szinkronizmusnak engedelmeskedve. valami titokzatos koreográfia szerint. hogy két egymás mellé tett óra ingái változatlanul mindig egyszerre lengenek.érvelt Tomás. mintha az ingák valami láthatatlan karmesternek engedelmeskednének.De levonhatunk-e általános következtetést ebből az egy esetből? 365 .Szinkrónia van a légzésben. században fedezték fel. ha sok időt töltenek együtt más nőkkel. megállapította.bólintott Tendzin. nézzék a molekulák mozgásának ritmusát. mert az élet Síva táncának ütemére lüktet.Akkor nézzék csak az elektronok ritmusát az atommagok körül. Mindenben van ritmus. megmagyarázhatatlan m ó d o n összehangolódik a menstruációs ciklusuk. ha nem az univerzális zene rejtélyes ritmusa... ez kétségtelenül különös . hogy a szinkrónia nem az élő dolgok kizárólagos sajátja.Hát persze. hogy félóra múlva újra egymáshoz igazodott a két óra járása. A testünkben az elektromos áramlások minden pillanatban. nézzék a kozmosz lüktetésének ritmusát. . amelyre a kozmikus Síva táncol? . Huygens fölfedezte.. és egyszerre világítanak. Éppen azért természetes. Az élettelen anyag is ugyanarra a ritmusra táncol. Megfigyelték már. tudja? Az élettelen anyag is ugyanerre a zenére táncol. .De hát az életben természetes a szinkrónia .Hát.Malajzia folyói m e n t é n m i n d e n éjjel szentjánosbogarak ezrei gyűlnek össze. De nem csupán az élet. . Mi ez. a spermiumok egyszerre és egy irányba csóválják a farkukat. És hiába próbálta széthangolni őket.A kozmosz ritmusa? . amikor Christiaan Huygens véletlenül észrevette. A nőknek. hogy természetes a szinkrónia .ismerte be Tomás. melynek ütemét láthatatlan sejtek ezrei hangolják össze. a szívdobogásban. mindenben van szimmetria.

amely a Hold táncát úgy rendezi.Miféle zene ritmusára. 366 . amely a generátorok forgását egymáshoz igazítja. gondolták. másrészt a bódhiszattva igazán meglepte őket ennek a ritmusnak a létezésével. hogy a vízmolekulák.. akkor is.ismételte meg a kérdést Tendzin. amely az órák ingáit összehangolja. . és ennek az oszcillálásnak olyan pontos a ritmusa. hogy a céziumot használják a másodperc meghatározására az atomórákban. és a természetnek ez a különös ritmusa teszi lehetővé az elektromos hálózatok működését. arra a zenére. amelyek húszmillió év alatt kevesebb mint egy másodpercet tévednek. amelyek szabadon mozognak. Felfedezték. nulla fokos hőmérsékleten összehangoltan kezdenek mozogni. hogy a párhuzamosan kapcsolt generátorok automatikusan összehangolják a forgásuk ritmusát. hogy a céziumatom ingaként oszcillál két energiaszint között. hogy mindig ugyanazt az arcát mutatja felénk. hogy mindig ugyanazt az arcát mutassa a Föld felé.A kozmikus zene ritmusára. kérdem én? Tomás és Ariana meg se tudtak szólalni. Felfedezték. hogy bizonyos atomok az abszolút nulla fok közeli hőmérsékletre hűtve egyként kezdenek viselkedni: atomok trilliói mozognak egy óriási öszszehangolt táncban. kérdem én? . Hogy az atomok egy szólamban énekeljenek.És honnan ered ez a ritmus? . ha nem összehangoltan kezdenek el működni. amely Sívát táncra perdíti. Felfedezték. .Az egymás mellé tett órák ingáinak összehangolt tánca csak az első volt a hasonló felfedezések sorában. Miféle zene ritmusára. A Nobel-díj Bizottság azt mondta. Ezért a felfedezésért három fizikus 2001-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. Ezt a kifejezést használták az indoklásukban.kérdezte Tomás. . Síva táncának ritmusára. Az univerzum titokzatos ritmusra ring. amelyre az anyag lüktet. arra a zenére. hogy a Hold pontosan arra a ritmusra forog a tengelye körül. A kérdés költői. amelyre az atomok egy szólamban énekelnek. A tibeti körbemutatott az udvaron. arra a zenére. hogy az atomok egy szólamban énekeljenek. amelyre a Föld körül kering. arra a zenére. hogy sikerült elérniük. és ez a mozgás hozza létre a jég szerkezetét. Észrevették például. és ez a furcsa összehangoltság eredményezi. arra a zenére. Felfedezték.

ősi mítoszt. Annak ellenére. és aztán később véletlenül kiderült. de hosszú távon megjósolhatatlan a valóság komplexitásának köszönhetően. 367 . hogy a káosz meghatározott.Mit jelent ez? . azokból a matematikai rendszerekből születik.Belátom. egy pislákoló mécses. . aki nincs megvilágosodva. . hogy hogyan képzeljük el a világot. Buddhának kell lenni ahhoz.. az univerzum zenéje a fizika törvényeinek ritmusára szól mondta Tendzin. és nem tudták. egy buborék a vízben. szabályoknak engedelmeskedik.Azzal kapcsolatban. .mondta.Mindig lesz titok az univerzum végén.érvelt Tomás. hogy mindez nagyon titokzatos .mondta. hogy az élő rendszerek és az élettelen anyag ugyanannak a matematikai egyenletnek engedelmeskedve szinkronizálódnak.Kitalálták Síva táncának történetét. egy látomás és egy álom. Vajon hogy tudhattak a szent iratok szerzői a kozmikus ritmus létezéséről. akik nem állnak készen a meghallgatására? .Azt jelenti. hogy azok a névtelen bölcsek. de valójában determinált a viselkedése. hogy a káosz összehangolt. . amelyeken az univerzum fölépítése. . Rövidtávon megjósolható a determinisztikus törvényeknek köszönhetően. . Buddha ezt mondta: egy csillag alkonyatkor. hogy észrevegyük.. ezt a szép. A látogatók zavarba jöttek a választól.Soha nem hallottak még a zene és a matematika összefüggéséről? A két látogató bólintott. ha az nem hallható az olyanok számára.Nos. .A Dharmakájából.Széttárta a karját. hogy valóban van az univerzumnak ritmusa.1996-ban felfedezték. amelyik ezt a kozmikus ritmust szabályozza. tudtak ennek a. ezért kijelenthetjük. . Tomás fészkelődött a párnáján. kozmikus ritmusnak a létezéséről? Tendzin elmosolyodott. az univerzum esszenciájából . És az a matematikai egyenlet. mégpedig nagyon jól meghatározható szabályoknak. de n e m meghatározható.De gondolja. nincs benne ismétlődés. .. egy fénysugár a felhős nyári égen. a káoszelmélet alapszik. mit mondjanak. akik leírták Síva táncát. hogy összehangolt. hogy a kozmikus ritmust nem érzékeli az. A káosz kaotikusnak látszik.Talán véletlen egybeesés . . Felfedezték. ahogy ez a ritmus előtűnik a dolgokból.

az egy. hogy a nyugati tudomány ugyanazt m o n d j a most.Igen. Egy pillangó szárnycsapása hatással van az időjárásra a világ másik felén. .Csakhogy az anyag egybefüggése nem korlátozódik az egyszerű dominóelvre. Minden mindennel összefügg. hogy az anyag szervesen egybefügg? Hol van az leírva. . buddhisták úgy tartjuk. Minden dolog ugyanannak az egynek a különböző megjelenése. hogy a hinduk szerint a végső valóságot Brahmának hívják. . A bódhiszattva mélyet sóhajtott. mintha eltűnődne a válaszán. hogy minden dolog ugyanannak az egynek a különböző megjelenése? Most hallok erről először. hogy mi. ezt már mondta.Valóban véletlen egybeesés lenne hát. hogy azt m o n d t a m .Emlékeznek rá. .A bódhiszattva egy ideig hallgatott. . .A nyugati tudomány? Hol van az leírva. és hogy mindent láthatatlan szálak kötnek össze egymással.Nem értem .Ez igaz. . . hogy a végső valóságot Dharmakájának hívják.Igen.És ezt mondja a nyugati tudomány is . amiből a sok származik? . . A történész hitetlenkedve nézett rá. . hogy az anyag szervesen függ egybe. mert minden ugyanannak a valóságnak a más-más arca? Emlékeznek rá. hogy azt m o n d t a m ..Hallottak már az Aspect-kísérletről? 368 .A káoszelmélet megerősítette.mondta Tomás. az univerzum esszenciája. és a különböző dolgok csupán ugyanannak a dolognak a különböző megnyilvánulásai. . hogy a taoisták szerint a Tao a valóságos. mint amit a mi keleti bölcseink már kétezer vagy még több évvel ezelőtt megmondták? . és az általunk látott és érzékelt dolgok és események változatossága nem más.Ezt mondja a keleti gondolkodás .Mint tudja. Az igazság az. mint ugyanannak a valóságnak a különböző megnyilvánulásai? Emlékeznek rá. amelyben m i n d e n dolog hat a másikra. a keleti gondolkodás szerint a valóság egy. hogy azt mondtam.felelte Tendzin. A bódhiszattva elmolyodott. hogy ez így van..vetette közbe Tomás.

. Igaz. Ha egy bölcs a megismeréshez folyamodik. . hogy nem tud róla semmit. Csináljon belőle közönséges embert. különösen a Tendzin által említett kísérlet és a most megismert Dharmakája fogalma közötti váratlan kapcsolaton. .Lenne szíves valaki elmagyarázni nekem. .jegyezte meg Tendzin. fürkésző tekintettel.Szünetet tartott. és Tomásra mutatott. akkor bölcs. akkor közönséges ember. jóformán csak a fizikusok és néhány más tudós ismeri. 369 .Egy másik zen mondás szerint: ha egy közönséges ember a megismeréshez folyamodik. leolvasta róla.M i n d e n fizikus ismeri ezt a kísérletet.Fölemelte a mutatóujját.Ne hallgass ismételte.Úgy látom.Tomás arca arról árulkodott. . .Alain Aspect egy francia fizikus. . Arianát mintha megrázták volna a hallottak. .Egy zen mondás szerint: ha az úton olyan emberrel találkozol.Egyetért velem. ne hallgass. a kisasszony ismeri ezt a kísérletet . hogy a televízióban és az újságokban nem beszéltek róla. .Lehetséges. amit most mondok. . A bódhiszattva továbbra is a nőre nézett. de amikor ránézett Arianára. . Látszott rajta. . hogy tudós elméje az öreg buddhista észrevételének értelmén töpreng. hogy meséljem el neki az Aspect-kísérletet? Tendzin elmosolyodott. . Tendzin megigazította a testét borító köpenyt.Úgy érti. ne m o n d j semmit. .Nyissa ki előtte a kaput. Arianára nézett.Igen . akinek a vezetésével a Dél-párizsi Egyetem kutatócsoportja nagy jelentőségű kísérletet hajtott végre 1982-ben. aki tud. hogy mi ez? . Ariana tekintete ide-oda cikázott a két férfi között.bólintott az iráni nő. hogy a jövőben úgy fogják emlegetni az Aspect-kísérletet. . .Arianára nézett. kisasszony? Ariana bólintott. de jól jegyezze meg. Tomásra meredt.Ismét Tomásra mutatott. miközben igyekezett rendezni a gondolatait. századi tudomány egyik legrendkívülibb kísérletét.türelmetlenkedett Tomás. mint a XX. hogy neki ismerősen cseng a szó.

Ha a viselkedésük automatikusan azonos. ezzel szemben a relativitáselmélet determinisztikus univerzumról beszélt. igaz? . azaz nincsenek külön szabályok a makrokozmosz és a mikrokozmosz számára. amelyek azonban előtte egységet alkottak. amelyben a megfigyelő a megfigyelés része. . Niels Bohr között. amely két különálló rendszer megmérésén alapult. . Egységes törvényeknek kell lenniük. hogy a két rendszert két dobozba teszik. ugye? . De akkor mi magyarázza a két nézet közötti különbséget? A probléma rengeteg vitát szült a relativitás atyja.dadogta. az azt jelenti. hogy megnézzék. A három tudós azt tervezte. hasonlóan viselkednek-e. Einstein a kvantumelmélet egyik rendkívül bizarr részletére összpontosított: arra. amikor ez az ellentmondás világossá vált. mint egy tiszta és friss tó. ekkor fogalmazták meg a paradoxonjukat. hogy megemlítenénk az EPR-paradoxont. amikor megfigyelik. akiknek a kezdőbetűi adják az EPR elnevezését.Akkor én most az EPR-paradoxon felől fogok belépni . .Emlékszel.Nagarjuna azt mondta: a bölcsesség olyan. Einstein és csapata megállapították. Podolski és Rosen. Csakhogy ez egy paradoxon. amikor megfigyelik őket. vagy akár több kilométer távolságra egymástól. .Nem lehet elmagyarázni az Aspect-kísérletet anélkül. Ránézett a tibetire. . Tomás felé fordult. amelyben a megfigyelő szerepe irreleváns az anyag viselkedése szempontjából.Az Aspect-kísérlet. Albert Einstein. ezeket egy terem két végébe helyezik. és a kvantumfizika fő teoretikusa.. hogy nem 370 . mintha utasításokat várna tőle. és még ma is azt feltételezik.határozott Ariana. majd egyszerre nyitják ki őket.No mármost. Emlékszel erre. és megmérik a belső állapotukat. hogy beszéltem arról. Einstein.. bármelyik irányból beleléphetünk.Persze. megpróbálták összebékíteni egymással a két nézetet. Hogy szemléltesse a kvantumfizikai értelmezés abszurditását. hogy a két rendszernek sikerült azonnal kommunikálnia egymással. Azt feltételezték.. hogy az univerzum indeterminisztikus. hogy a részecske csak akkor dönti el a helyzetét. hogy a kvantumfizika azt állította. hogy nincs kétféle törvény az anyag különböző dimenziói számára.

. hogy ha a szubatomi részecskék nem léteznek.. a végső valóság. mielőtt válaszolt volna Tomás kérdésére. hogy ezt a paradoxont n e m lehet kísérleti ú t o n bemutatni. hanem végül Alain Aspect és párizsi kutatócsoportja tette meg 1982-ben. Azt mondta. Oszthatatlan. hogy ha el lehetne végezni ezt a kísérletet. amelynek minden dolog és esemény csupán a más és más megjelenési formája. amíg meg nem figyelik őket. és azt állította.Oszthatatlan. .jöhet létre azonnali információcsere. de a lényeg az. 1964-ben a genfi CERN fizikusa. hogy igenis létezik azonnali kommunikáció. mint a fény. hogy ez az elképzelés abszurd. .felelte Ariana.mondta az iráni nő. amelyből a sokaság származik. Oszthatatlan. nem? .Álljunk csak meg . . hogy az anyag egy oszthatatlan rendszer része.Einstein korában valóban nem lehetett . 371 . akár Dharmakája láthatatlan szálakkal egyesített valósága. Azzal érvelt.szólt közbe Tomás. . akár a Tao egysége. 0 maga azonban még nem végezte el. De Einstein másként gondolta. kijelentette. akit Dávid Bohmnak hívtak. az egy. hogy ha kísérleti úton be lehetne mutatni az EPR-paradoxont. be lehetne bizonyítani. az bebizonyítaná ezt.Igen.De 1952-ben a Londoni Egyetem egyik fizikusa. . hogy valóban sikerült véghez vinni. hogy miként lehet elvégezni.És mi lett? Ariana rásandított Tendzinre. John Bell le is vezette. . .visszhangozta Tendzin.Az a baj.Oszthatatlan rendszer .A franciák ellenőrizték a paradoxont? . . akkor nem lehet őket független dolgoknak tekinteni. .Einstein úgy gondolta. amelynek különböző jelmezei vannak.Kétségtelenül . Ez egy nagyon bonyolult kísérlet.És mit felelt erre a kvantumfizikus? .Bohr azt felelte. . hiszen semmi nem lehet gyorsabb. Oszthatatlan. akár az anyag végső eszszenciája. hogy el lehet végezni ezt a kísérletet. és nehéz elmagyarázni egy laikusnak. akár Brahma végső valósága. .Ezt mondta a kvantumfizika.

1998-ban.Nem értem .mondta.De Aspect bebizonyította. hogy a mikrorészecskék mégis azonnal kommunikálnak egymással. amiről nem is álmodtunk. . helyesek. hogy az anyagnak olyan belső szerveződése van.Ez nem lehetséges . hogy az univerzumban léteznek láthatatlan kapcsolatok. .Hiszen semmi nem halad a fénynél gyorsabban. hogy a dolgok között olyan viszony van.Nincs valami tévedés ebben a kísérletben? . kereste a legmegfelelőbb m ó d j á t annak. A történész hitetlenül nézett Arianára. hogy elmagyarázza a szavai értelmét.Aspect fölfedezte. És ez a kommunikáció azonnali. Ez egyszerűen azt jelenti. nem. Zürichben és Innsbruckban újabb kísérleteket hajtottak végre.mondta Ariana.. hogy a mikrorészecskék távolról kommunikálnak egymással.felelte Ariana. Ariana körülnézett. A szétválasztásuk csupán illúzió. Az.Nem. .Bohrnak igaza volt. . Tomás megvakarta a fejét. .Nincs benne tévedés . kifinomultabb technikákkal.. .Aspect rátalált az univerzum egyik tulajdonságára. .Mi az.Ezt állítja Einstein és a speciális relativitáselmélet .mondta a történész.biztosította Ariana. nem azt jelenti. 372 .Akkor mivel magyarázható ez a jelenség? .Ez azt jelenti. . . amit eddig nem sejtettünk. . hogy egyetlen entitást képeznek. távoli pontjain vannak egymástól. hogy bizonyos feltételek mellett a részecskék automatikusan k o m m u n i k á l n a k egymással.Egyetlen magyarázat lehetséges . .A mikrorészecskék egyetlen entitást képeznek? A szétválasztásuk illúzió? Nem értem. Kísérletileg bebizonyította. . hogy jeleket küldenek egymásnak. és ezek megerősítették az eredményt. még akkor is. . hogy igaza volt? Mi derült ki a kísérletből? Ariana mély lélegzetet vett.. hogy a relativitáselméletek tévesek? . ha ezek a szubatomi részecskék a világegyetem különböző.

és nem tudja. észreveszi. hogy különböző játékosokról van szó. M i n d e n dolog és történés ugyanannak az esszenciának a más és más arca. Úgy vélem. Tomás .. Ez persze csak illúzió.Lehunyta a szemét. Az csak illúzió.Láttál már televíziós közvetítést futballmérkőzésről? . a másikon jobbról látja ugyanezt a játékost. .Mindent láthatatlan szálak fűznek egymáshoz. hogy mindegyik kamera más és más játékost mutat. . Ha nem ismeri ezt a játékost. ugyanúgy. amelyből a sok ered. A való az egy. és mindig ugyanazt a részecskét látjuk. a másik is megmozdul. hogy kettő van belőle.Meg van írva a Pradzsnyápáramitában. ez Dharmakája.Persze. .mormogta a buddhista meditatív hangon. Elkezdte szavalni. amikor eszébe jutott egy ötlet. . A szent szövegek megmagyarázzák az univerzumot. mintha egy szent mantrára zendítene rá: 373 . Akár az egész univerzum is elválaszthat egymástól két mikrorészecskét. de ha az egyik megmozdul. ez a Tao. Buddha költeményében.Na. hanem ugyanarról az egy mikrorészecskéről.Egy tévés közvetítésben néha több kamera is mutatja ugyanazt a játékost. csak éppen a másik irányba. meditatív pózban. . mert valójában nem két különböző mikrorészecskéről van szó. Ez egyértelmű. hogy valahányszor tesz egy mozdulatot az „egyik" játékos az egyik irányba. De ha jobban megfigyeli. ugyanakkor a „másik" is tesz egy ugyanolyan mozdulatot. hogyan működik ez az egész. és belélegezte a levegőt.Igen. azt hiheti. Az egyiken balról látja. azt hiheti. A valóság mélyebb rétegében az anyag nem egyedi. ahogy az is illúzió. . . ez azért történhet meg. amely mindennek az esszenciájáról szól. Ha valaki mindegyik kamera felvételét látja.Figyelj.A körülöttünk látott és érzékelt dolgok és történések sokfélesége ugyanannak a valóságnak a különböző megnyilvánulásai . . Hallgattak. hogy két játékost mutattak a különböző helyeken elhelyezett kamerák. valami hasonlót mutatott meg az Aspect-kísérlet is az anyaggal kapcsolatban. Mindig ugyanazt a játékost látjuk. Tendzin megköszörülte a torkát. hanem csak egy alapvető egységnek a megjelenése. Ez Brahma.mondta.

És ez az a pillanat.Belépni. Hihetetlen. . ha nincs akarás vagy nem akarás. Nincs vég.Csao-csou azt mondta: az Út nem nehéz. Egy egyedi lény sem Létezik a valóságban. amikor belépek? . Tomás kerek szemekkel bámult rá. de egyedül kell belépned.A tanárok kinyitják a kaput.idézte Tendzin. Sem közép. a tiszta és igaz. Szomjas vagyok. . . Mosolygott.Látogatója felé intett. . .Igen. .Üres és nyugodt és szabad A dolgok természete. Tomás fölhúzta a szemöldökét. elég.kérdezte csodálkozva. . ami jóllakatja a lélek gyomrát.Útravalót? . . még mindig hitetlenkedve.Így írta le Buddha a dolgok esszenciáját? . . Akár egy látomás vagy álom. De előbb igyunk egy teát. Végső természete. A történész zavartan nézett a buddhistára.Akkor most mit kell tennem? .Belépni? . Ismét hallgattak. A bódhiszattva nyugodt derűvel nézett rá. sem kezdet.Igen. Minden illúzió.Egy zen mondás szerint: ragadd meg lelked szilaj lovát . Akár a tér végtelensége.De adok egy kis útravalót. . A világ minden lénye Túl van a szavak világán.

Sokáig vonakodtam elfogadni a felkérését. .. . . hogy segítsenek nekem ebben a munkában.Mást se tettem. .kérte.. hogy ő is osztozik a megkönnyebbülésében. . hogy megállítsák az őket üldöző VEVAK-ot. . és hajtotta a kíváncsiság.Várjon! . aztán újra mozdulatlanságba 375 .Einstein egyszer odajött hozzám és a jezsuitához. .Ezt mondta? Megkérte magukat. és azt akarom.Látod? .mosolygott. hogy ez az információ kulcsfontosságú lehet abban a szándékukban.kiáltotta a történész. -Az isteni formula megértése mindennek a megértését jelenti? . Tomás azonnal Arianára nézett. . hogy mi az.Hát persze hogy nem.Atombomba? Miféle atombomba? . és megállapította.Ah! . egy egyszerű atombomba előállításában? A bódhiszattva döbbenten húzta össze az arcát. . és kért tőlem valamit. mintha így jobban föl tudná fogni mindazt. Tomás elpirult. Ezért nézett olyan kétségbeesett érdeklődéssel a tibetire.Hát nem az atombombáról szól az „Az isteni formula"-projekt? Tendzin zavartan nézett Tomásra. és lassan leeresztette.Milyen útravalót? .De hát miről szól Az isteni formula? Tendzin Tubten fölemelte a kezét.kiáltotta Tomás. Ő már olvasta a kéziratot.Shunryu Suzuki azt mondta: ha teljesen megértesz egyetlenegy dolgot. Meghallott.De akkor mondja el . mindent megértesz.Mi az az isteni formula? . amit hallott. hogy működjenek közre egy.Még mindig nem magyarázta el.Én megmondtam! Az iráni nő előrehajolt. .. hogy végre megértse. . de n e m értett meg. De nem elég tudni az igazságot: be is kell bizonyítani.Az isteni formulát. . szinte könyörögve. Ezenkívül volt még egy motivációja: tudta.Igen. . mint ezt magyaráztam. mintha valami bájos kínai torna mozdulata lenne. és azt mondta: beszéltem Izrael miniszterelnökével. de most már elfogadom.

amire emberi elme még soha nem vállalkozott. és alig tudták leplezni az izgalmukat. végre készen arra. . A bódhiszattva látta az őket fojtogató kínt.dermedt.Isten létezésének a tudományos bizonyítékáról. a világegyetem legfontosabb rejtélyének kutatásáról. . aki épp arra járt. Tomás és Ariana óriási várakozással tekintettek rá. hogy föllebbentse a titok fátylát. és elmosolyodott. és teát kért tőle. Belélegezte a templomudvar friss levegőjét. és érezte a napsugarak kellemes melegét. a létezés szándékának feltárásáról. és a látogatóira nézett. . Intett egy szerzetesnek. Aztán elhelyezkedett.Arról a kutatásról.

és szerettek volna minél több részletet megtudni a szokatlan munkáról. A két vendég alig bírta véka alá rejteni csalódottságát. óvatosan Arianára pillantva. Rendkívül izgatottak voltak az imént hallott közlés miatt. Ehelyett kénytelenek voltak meginni ezt a gusztustalan.szólalt meg Tomás. . A látogató csüggedten meredt a csészéjére: úgy érezte.. aki nem értette.Türelem.Mondja el nekünk. kezében tálcával. és töltött a csészékbe a forró italból. miből áll az isteni formula. . . hogy ne látsszon rajta a grimasz.Mester .súgta oda neki a nő lopva.állapította meg. képtelen meginni ezt a zsíros löttyöt.Ha majd bölcsek lesznek. és hallgasson? Ha visszautasítja a teát. A házigazda kezébe vette a kancsót. Mondania kéne valamit? Vagy hajtsa föl..Mit akar ezzel mondani? . A házigazda fenséges mozdulattal elhallgattatta. azzal vajon vét a tibeti etikett ellen? Most mit tegyen? .Mester . . és amikor a fához ért.És ez most a tea ideje. . teán kívül? 377 . ..válaszolta Tendzin.kérdezte Tomás. el kellett fordítania az arcát. a. zsíros kotyvalékot. mit jelent ez a mondás ebben a helyzetben.XXXII Egy szerzetes közeledett feléjük.. Tomás megvizsgálta a teát. meghajolt és letette a vendégek elé. még mielőtt belekortyolt volna a teába.Nincs valami más ezen a.Shunriyu Suzuki azt mondta: a kezdő lelkében sok lehetőség rejlik. . tudni fogják. . és amikor megérezte jellegzetes szagát. hogy mindennek megvan a maga ideje .határozta el magát végül. amelybe Einstein a tibetit is bevonta. .El kell viselnünk .Jakvajtea . . ám a bölcs lelkében kevés.

amely után számtalan étterem nyílt itt. Az igazat megvallva. megállapították.Úgy látszik. a helyi ételek. és a szerzetes azonnal elpárolgott. mit mondott. . Ebből a szempontból kijelenthetjük.Thu djitchi. hogy megállapítsa. m i n d a hallgatás lehet túl sok. Ezúttal nem kancsó volt a tálcáján.Arianára nézett. Letérdelt a két vendég elé. nincs valami ennivaló? Bevallom. és várták. mintha ebben a pillanatban ez a tea lenne az egyetlen fontos dolog az egész világegyetemben. kissé megéheztem a mai nagy utazás után. hogy a bódhiszattva már megitta a teáját. figyelmét a csészére irányította. ezen a téren áldást jelentett. Tomás még megpróbált egy-két tapogatózó kérdést föltenni neki azzal kapcsolatban.N e m t u d o m . és meglepően gusztusos volt. amit a tibetieknek adott. mint a leves minőségének. A bódhiszattva utasítást adott tibeti nyelven. ezt tukpának hívják. A történész Arianára pillantott. noha talán ez az egyetlen jó dolog. mi van benne. . Egyikük sem értette. . és minden jel szerint elmerült a meditációban. amit itt töltött. de a házigazda nem vett róla tudomást. hanem két gőzölgő edény. és csak egyetlenegyszer törte meg a csöndet. . .Te is éhes vagy? A nő bólintott.Mit szeretne tea helyett? . Élvezettel ették. de megköszönték. miközben a tibeti a teáját kortyolgatta. Tendzin hallgatott.mondta mosolyogva. hogy a kínai megszállás. bár gyanították. aki kiszolgálta őket. 378 . Tomás nem rajongott a tibeti gasztronómiáért.Egy zen m o n d á s szerint m i n d a beszéd. elsősorban szecsuáni konyhával. A szerzetes. ők pedig mindketten ülve maradtak. hogy történjen valami. .Di simpo du..Tukpa . Közben visszajött a szerzetes. . és átadott nekik egy-egy edényt. Amikor a vendégek végeztek a levessel. aki a teát hozta. . elég volt. elvitte az üres edényeket. hogy ez inkább az éhségüknek köszönhető. nem túl ízletesek. . Tomás megnézte. Spárgaleves volt hússal és zöldségekkel. Többet senki nem szólalt meg. hogy mi történt Princetonban. Az a pár nap.

Tendzin egy pillanatra eltöprengett ezen a válaszon.A maguk keresése túlságosan az öregekre koncentrál.kezdte ne keresd az öregek nyomait. Rám. Éppúgy. . hogy a keresés nem csupán eszköz. . mintegy kikapcsolódásként.Amikor az izraeli miniszterelnök Princetonban találkozott Einsteinnel. hanem maga a cél. De pár nappal később. így hát elmesélek mindent. arra kérte a tudóst.Azt. . amiért végre elérkeztek keresésük végállomásához.Igazság szerint Caj Ken-tan azt mondta: túlságosan tiszta vízben nincsen hal. akik már elérték? .jelentette ki. hogy eljussanak az igazságig. őt is sokkolta a keleti szent iratok feljegyzései és 379 . amit mi kerestünk.Nem könnyebb úgy elérnünk a célunkat.Basho.Maguknak megvannak a maguk okai. amelyen az öregek jártak. elkezdett kérdezgetni a keleti gondolkodásról. . . hanem egyszerre eszköz és cél.kérdezte Tomás.És ha a mi keresésünk célja is ugyanaz? .Értem . nekem pedig tiszteletben kell tartanom őket . hogy lehetetlen ilyen bizonyítást elvégezni. de az utat is meg akarjuk ismerni.Hogyan? . . szintén a keresésünk célja. amit ők is kerestek. rajtunk kívülálló okokból kifolyólag. Ahhoz.Krishnamurti azt mondta: a meditáció nem eszköz. . .Mit akar ezzel mondani? .Sóhajtott. Augustóra. amelyen végigmentek. hogy megvan rá az okuk. . hogy elérjük a célt.Húsz perc múlva Tendzin kinyitotta a szemét.Elfogadom. keresd azt. Ne a mi utunkat keressék. hogy bizonyítsa be Isten létezését vagy nemlétezését. hogy elérjük a célt. hogy valaki eljusson az igazságig. hanem keressék azt. Einsteinre. A két vendég megkönnyebbülten pillantott egymásra. Einstein azt felelte neki. a költő azt mondta . ahogy magukat. Meg akarjuk ismerni az igazságot. végig kell járnia az utat. ha követjük azoknak a nyomait. . . hogy ne legyen teljesen tiszta a vizük. hogy kicsit elterelje a figyelmét a mindenségelmélet kidolgozásával kapcsolatos munkájáról.Sajnos. amit erről a projektről tudok. az az út. .mondta Tomás.

Egyrészt azért. mintha egy pontból indultak volna ki. Ez arra ösztönözte. Másrészt az Olber-paradoxon miatt.Gondolom. amely szerint a világegyetem örök. ami arra utal. Vajon a Bibliában is tudományos igazságok rejlenek? Vajon a misztikus tudás nagyobb tudás. és setétség vala a mélység színén. és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett. amit keresett.Ehhez tudni kell. és nem tudták kivenni a címét.Egészen p o n t o s a n az Ószövetség kezdete. .Jangbu hozta ide.a legújabb fizikai és matematikai felfedezések közötti hasonlóság.idézte. és nagyjából egyenrangú volt a másik nagy elmélettel. ismerik ezt a művet. és rájuk meredt. . . . lapozott néhányat. és megtalálta. Tomás és Ariana jól megnézték a vaskos kötetet. hogy 1951-ben még nem vált általánossá a tudósok körében az az elképzelés. . hogy ott van. Aztán a kezébe vett egy könyvet. amikor a rendezettség és az energia maximális volt.„A föld pedig kietlen és puszta vala. és fölmutatta a vendégeinek. ha az univerzum nem örök. hogy az univerzum egy nagy robbanással kezdődött. . Eddig nem vették észre. mely szerint a galaxisok távolodnak egymástól. ." Fölemelte csontos arcát. Ez az alapvető részlet ugyanis nagy vonalakban egybevág a Big Bang eszméjével. amely csak akkor oldódik meg. főként egy bizonyos okból. Kinyitotta a könyvet. a Genezis.A könyv így kezdődik: „Kezdetben teremté Isten az eget és a földet" . . . És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. De Einstein különböző okokból inkább a Big Bang hipotézise felé hajlott.Fölismerik ezt a szöveget? . . mert Hubble felfedezése. -Nem. hogy az univerzum az entrópia felé halad. miközben maguk a tukpával voltak elfoglalva magyarázta. Végül pedig saját relativitáselméletei is azon 380 . mint gondolnánk? Egy pillanatra elhallgatott.Letette a könyvet az ölébe. Továbbá a termodinamika második törvénye kimondja. arra enged következtetni.Megköszörülte a torkát. hogy volt egy kezdeti pillanat. hogy valaha együtt voltak.A szövegnek ez az egész része különösképp érdekelte Einsteint.Ez a Biblia. amely mellette hevert. hogy megvizsgálja az Ószövetséget ebből a szempontból. A Big Bang csak egy volt a sok hipotézis közül.

Később ő maga vonta vissza ezt az elképzelést. De nem metaforikus igazságokat keresett. mégiscsak igaza volt. és vagy tágul. h a n e m sötét energiának. a Big Bang tökéletesen beleillett a tágulás folyamatába. és n e m is erkölcsi igazságokat.Az öreg buddhista tekintete ide-oda ugrált a két vendég között.Elfintorította a száját. ami ellentmond a gravitációs vonzásnak. Ennek a megoldására Einstein bevezette egy ismeretlen energia fogalmát. Persze lehetne azt mondani. Vajon lehet-e ilyeneket találni az Ószövetségben? Tendzin ismét hallgatói arcát fürkészte.Mint m u z u l m á n . . Vagy talán nem? . . Azonban mint tudós. és valóban létezik egy ismeretlen energia. hogy a Bibliának mindenáron igaza legyen. hogy az univerzumot hat nap alatt teremtették. merő csalás. hogy van-e rejtett igazság a Bibliában. . Tudósként nem volt hajlandó ilyen eszközökhöz folyamodni.Einstein azt akarta kideríteni.Természetesen rögtön a Genezisnél akadályokba ütközött. amelyet kozmológiai állandónak nevezett el. élete legnagyobb tévedésének minősítve. így hát a bódhiszattva folytatta előadását. hogy Isten hat fázist akart mondani. hogy az univerzum dinamikus. . de most úgy tűnik. nem szeretném megcáfolni az Ószövetséget. mintha azt várná. vagy zsugorodik.a feltételezésen alapultak.kiáltotta elégedetten. Most azonban nem kozmológiai állandónak nevezik.Szünetet tartott. .Fürkészőn nézett a hallgatóira. hogy válaszolnak a kérdésére.Igen. . .Maguk mit gondolnak? Ariana megmoccant a párnáján. hogy vajon miféle dolog ez. Nos. hogy ez meg az.Ott volt persze az a probléma. A Bibliában az állt. de Einstein úgy gondolta. Mindössze hat nap alatt. De egyikük sem szólalt meg. De hát ez tudományos szempontból abszurd. . hogy az egész szöveg metaforikus. A Biblia első sorai minden kétséget kizáróan kijelentik. amely ellensúlyozza a gravitációt és az univerzum tágulásának gyorsulását eredményezi.Nagyszerű! . . De a probléma megmaradt. h a n e m t u d o m á n y o s igazságokat. nem szeretném 381 . hogy a világegyetemet hat nap alatt teremtették. . Ez pedig nyilvánvaló tévedésnek tűnt.Tudják követni a gondolatmenetemet? . amit az iszlám igaznak ismer el. hogy ez a kérdés meghamisítása lenne.

. hogy az embert a hatodik napon teremtették. hogy létezhet valami transzcendens az univerzum o n túl. és induljunk ki abból. . a világegyetem már egymilliárd kilométernyit tágult. hogy ölje meg a fiát. és azon belül is leginkább a Teremtés hat napjának kérdésében. a Földet.mondta. aki belevetette magát a témába. és a szupererő h á r o m erőre szakadt: a gravitációs erőre. . Hogy oldjuk meg a problémát? Nos. Ez a kutatás olyan szokatlan. aki azt parancsolta Ábrahámnak. Mielőtt még letelt volna az első másodperc. Hitt abban.Én olvastam .szakította félbe Ariana. hogy.Megértem az álláspontját . a növényeket. de ez a valami nem feltétlenül felel meg annak az Istennek. hogy mindent? . és egy rendkívüli kutatásba vont be minket. Mi ez a hat nap? Ez a kérdés szöget ütött Einstein fejébe. . Egy intelligens jelenlétben hitt. Einstein valamiféle transzcendens harmóniában hitt. De vajon meg lehet-e találni a Bibliában? Minél tovább tanulmányozta a héber szent iratokat. nem egy antropomorf istenségben. De eme kézenfekvő előfeltevése ellenére odajött hozzánk. Egy univerzális erőben hitt. . hogy ürítsük ki az elménket.Einstein is így gondolta. A Bibliában az áll.Mit ért az alatt. . ez lehetetlen. a csillagokat. hogy a válasz valahol a Genezisben rejlik.megerősíteni sem. az erős erőre és az elektrogyenge erőre. annál inkább meg volt róla győződve.kérdezte Ariana. hogy a gordiuszi csomó a hat nap definíciójában rejlik. Einstein nem volt vallásos.A Big Banggel kapcsolatos számítások szerint az anyag egy pillanat alatt jött létre. hogy bebizonyítsa.Tendzin a fejét csóválta. hogy nincs nálam a kézirat. Meg lehetett teremteni mindent mindössze hat nap alatt? ..A minden alatt itt a fényt. hogy az univerzumot hat nap alatt teremtették. A bódhiszattva elmosolyodott. hogy mindez lehetséges. .Kár. hogy hűséges Hozzá. és arra kért minket. Nem lehet mindent megteremteni mindössze hat nap alatt. .Tudja. nem pedig egy jóságos lényben.Ah. az állatokat és az embert kell érteni. mindannyiunk számára egyértelmű volt. . hiszen nyilvánvalóan lehetetlen.. nem pedig valami kicsinyes hatalomban. 382 .

Természetes.És milyennek találta? . hogy olyan furfangosan van megírva. ez egy hosszú történet. .És Augusto megengedte..H á t . hogy ezt a benyomást kelti. ez a d o k u m e n t u m .Mosolygott.Ez sok mindent megmagyaráz .Nem létezik második kézirat? ..Ez hosszú történet . értem! . . igen. . .kiáltotta Ariana. A bódhiszattva elmosolyodott. Tendzin kérdőn meredt rá.Mert azt akarta.Beismerem. Az üzenetet úgy titkosította. 383 .Einstein úgy dolgozta ki a kéziratot.De hát hogyan? . .Igen. ahogy vártuk. hogy olvastam. hogy egy olcsón és könnyen előállítható atombomba receptjét tartalmazza.Olvasta? . Siza professzornak megvolt a dokumentum. . .Igen..Az öreg tibeti félbehagyta a mondandóját. de az egész olyan érthetetlennek tűnt. .Olvasta a Die Gottesformel című kéziratot? . . hogy így tűnt maguknak . hogy minden felfedezése megerősítést nyerjen.. . . hogy is mondjam? Igen megdöbbentő.A lényeg. talán van egy második kézirat. mintha nem lenne sem értelme. hogy elolvassa? . De mint már mondtam. Valójában igen leleményesen írta át a szöveget. mielőtt közzéteszi.Á.mondta lelkesen Ariana. hogy senki ne szerezzen tudomást még a létezéséről sem.mondta.. .Tudja. . Arra számítottunk. . és összeráncolta a szemöldökét.. azt gondoltuk. sem határozott célja. megengedte.Igen. de a szöveg zavarba ejtett minket. Egyenletek és számítások voltak benne.Persze.De miért tette ezt? . .Második kézirat? . hogy nem. .felelte Ariana. hogy csak a beavatottak értsék. .

a Földön ötven év.Annyit.Hát. hogy metafora.mondta Tomás.Igen.Elmesélné? . és a megértés izgalmától tágra nyíltak a szemei. . de a következő pillanatban rájött.Elnézést. .felelte Tomás.De előbb el kellene m o n d a n o m . . . . . mint egy nap? De hát mit jelent ez a kijelentés? Talán csak egy metafora? Einstein azt gondolta. zsoltár összevethető a saját relativitáselméleteivel. az egy nap pedig egy másik perspektívából ábrázolja ugyanezt az időt. Ennek a szemléltetésére hozta föl a szétválasztott ikrek példáját. . Az egyikük elmegy egy nagyon gyors űrhajóval.Pontosan ez jutott eszébe Einsteinnek is.Minek? . Az űrhajós egy hónappal később visszatér a Földre. mi az idő.Nem értem . amennyit minden ember." A buddhista a látogatóit fürkészte. és döbbenten tapasztalja.mondta Tendzin.„Ezer esztendő annyi előtted..mondta Ariana. Az idő relatív. amikor elolvasta a 90. A bódhiszattva mélyet lélegzett.Majd meglátják .felelte Tendzin. hogy mit fedezett föl Einstein.Ezer esztendő annyi.Hogyan? . hogy Einstein azt mondta.Egyszerű . . .Okos a kisasszony . a Zsoltárok könyvét tanulmányozta. Míg ugyanis az űrhajóban egy hónap telt el. de nekem ez erőltetettnek tűnik .. mint egy nap. hogy a 90. például. rátalált egy m o n d a t r a a 90. hogy az idő különböző gyorsasággal telik az űrben való mozgás sebességétől függően. . én úgy tudom. és intett a kezével.Tendzin néhány pillanatig az emlékezetében kutatott. gondolom . zsoltárt.Hogy lássam.Mit tud a relativitáselméletek időfogalmáról? . valóban érti-e. hogy az ikertestvére megöregedett. amely valahogy így hangzott. Az ezer esztendő előtted egy bizonyos perspektívából ábrázolja az időt.. 384 . .Ismerem az ikrek paradoxonát. . . zsoltárban. .Az idő relatív. .szólt közbe Tomás.Amikor Einstein egy csaknem háromezer éves szöveget. . Ezt mondják a relativitáselméletek is. a másik itt marad a Földön.

Ráadásul ez egybevág Laplace állításával is. aki közelebb áll A eseményhez.bólintott Tendzin. mint egy láthatatlan óra. Az ikerparadoxonnal kapcsolatban fontos megjegyezni. Nincs egyetlen idő. de Einstein bebizonyította. de meg fog történni. a másiknak múlt. mint B. Érti. olyannyira nem.értett egyet a bódhiszattva. . hogy a fénysebesség állandósága miatt az idő nem univerzális. mint a jin a janghoz.Tomásra mutatott. Csak annak tűnik úgy. és mindenütt egyformán méri az időt. a saját szemszögükből nézve van igazuk. amit Einstein állandónak tekintett. Azelőtt úgy gondolták. És ez az esemény elkerülhetetlen. Az idő múlása a megfigyelő helyzetétől és sebességétől függ. mit jelent ez? Azt hogy valami még nem történt meg.Az idő úgy viszonyul a térhez. mert bár egy ponton már megtörtént. a szerint pedig. ez a két esemény egyszerre zajlik. annál lassabban jár az órája. hogy mindegyiküknek igaza van. Minél jobban megközelíti a fénysebességet. nem? . Mármint a megfigyelő számára természetesen normális marad az idő. hogy egyetlen globális idő létezik. és már megtörtént. És az az igazság. hogy a megfigyelő időérzékelése a saját sebességétől függ. egy perc továbbra is egy perc marad. hogy még a téridő fogalma is megszületett. éppen ellenkezőleg.Nagyon . hiszen az idő összefüggésben áll a megfigyelő helyzetével. amely az egész világegyetemé. A esemény előbb történik.Igen. . Ami az egyik megfigyelőnek jelen. hogy ez nem így van.. . .Ez elég furcsa. miszerint a jövő és a múlt már előre meg van határozva. aki B-hez áll közelebb. Magyarán a két dolog nem válik el élesen egymástól. globális idő. A dolog kulcsa a sebesség. . aki a kettőtől egyenlő távolságra áll. A szerint a megfigyelő szerint viszont. hogy a gyorsan mozgó meg- 385 .Erről van szó . a harmadiknak jövő.És mégis ezt állítják a relativitáselméletek. mindez azt jelenti. A és B. hogy nem létezik univerzális jelen.No mármost. A szerint a megfigyelő szerint. Világos ez? . ami olyan. Jobban mondva.Tegyük fel.Egymás mellé tette a két mutatóujját. Nem létezik egyetlen. A relativitáselméletek azt mondták ki. . a viszonyítási pont pedig a fénysebesség. Jin és játig. . egy másikon még nem történt meg. hogy két történés zajlik.

hogy később összevessék az általa mért időt egy másik nagyon pontos órával. Ez megmagyarázza a gravitációt. Úgy fog tűnni neki. ami nem más. ami azt jelenti. hogy a kozmoszban létező m i n d e n tárgynak megvan a maga gravitációja. Amikor nyugat felé haladt.Konkrétan bizonyított tény . Amikor a gép kelet felé haladt. A második következmény az. hogy felgyorsul és véget ér a világegyetem története. mint a gravitáció kérdése.Most pedig elérkeztünk a kulcsponthoz. . a Földön pedig gyorsabban telik az idő. mintha a Föld nagy sebességgel keringene a Nap körül. Amikor valami egy nagyon nagy tárgyhoz közeledik.figyelő órája lassabb. a fedélzetén lévő óra csaknem hatvan nanoszekundumot veszített a földihez képest. Ez a különbség természetesen a repülő sebességének és a Föld forgási sebességének az összeadódásából ered. hogy az idő lassabban múlik az erős gravitációs helyeken. . úgy fogja látni. annál lassabb az idő a felszíne közelében. azt ez az óriási tömeg magához vonzza. az idő is meggörbül. és gyorsabban a gyenge gravitációs helyeken. -Hm. . aki megközelíti a fénysebességet. de a Földön egy év továbbra is egy év maradna.1972-ben egy nagyon pontos órát helyeztek egy nagyon gyors űrrepülőbe. A tér meggörbül. mintha valami szakadék lenne. hogy a téridő görbe. és mintha egy perc alatt eltelne egy év. ugye? . mint a Napon. és mivel a tér és az idő öszszefügg egymással. és ez azt jelenti.De ez csak elmélet. mint a Földön. amely a saját jellegéből adódik. amely a Földön maradt. mintha fölgyorsult volna a Föld ideje. a legénysége azt látná. .válaszolta Tendzin. Ennek különböző következményei vannak. és mindegyik összefügg egymással. . Az első az. Mindezt később a Space Shuttle űrhajósai is megerősítették. hogy a Holdon gyorsabban telik az idő.Az öreg tibeti kihúzta magát a párnán. Az általunk ismert legnagyobb gravitációval rendelkező égi jelenségek a fekete lyukak. Minél nagyobb egy tárgy tömege. Az általános relativitáselmélet kimondja. hogy az univerzum minden egyes pontján másként telik az idő. És ugyanígy: az a megfigyelő. mint amilyen például a Nap. aki nála kisebb sebességgel mozog. több mint kétszázhetven nanoszekundumot nyert. 386 .Einstein egyik fölfedezése az volt. hogy ha egy űrhajó megközelítene egy fekete lyukat.

amikor az egész anyag össze volt sűrítve. hogy a Bibliában leírt Teremtés hat napját talán a földi idő és az univerzum térideje közötti viszony fényében kell értelmezni.Pontosan .Persze.12 milliomod részével megnyúlik. hogy figyelembe vette.Az.De mi a mérés referenciapontja? .Álljunk meg egy pillanatra . hogy a gravitációs 387 . .m o n d t a Tendzin mosolyogva. hogy a Nap egymillió földi másodpercenként két egész tizenkét század másodpercet veszít.jegyezte meg Tomás. nyilvánvalóan egy földi napra utal. bár a földi nap mértékegységét alkalmazza. . De a relativitáselméletek szerint minél nagyobb egy tárgy tömege. nyilvánvalóan az univerzum skáláján mért harmadik napra utal. A következő kérdés: ha a Nap több mint két másodpercet veszít a Földhöz képest.Most kezdem megérteni a kéziratban olvasott számításokat és egyenleteket .suttogta Ariana. hogy Einstein végül abból a feltételezésből indult ki. mint később. .Ez rendkívüli . . univerzális tikk-takkból.A Bibliában az áll. Kezdetben. Az Ószövetség azonban. hogy a Föld csak a harmadik napon teremtetett.T u d o m á s o m szerint az univerzum gravitációja változott az idők során.érdeklődött az iráni nő. . . Einstein pedig a következő kérdést tette föl: mennyi időnek felel meg egy földi nap az univerzum időskáláján? A kérdés egy pillanatig ott lebegett a levegőben. Ez azt jelenti. annál lassabban telik az idő a felszínén. amely sokkal nagyobb tömegű? . .. nagyobb volt.Einstein egy 1948-as jóslatból indult ki.A buddhista összefonta a két kezét. Amikor az Ószövetség egy napról beszél. mintha össze akarna nyomni valamit.De mi köze van a kérdésünkhöz? . Ez azt jelenti. Eszerint minden egyes fényhullám egy-egy tikk a nagy. . A világűrből a Földre érkező fény hullámhossza a Föld felszínén eredeti hosszának 2. .szólalt meg Ariana.Kezdetben az egész univerzum egy pontba volt sűrűsödve.Az univerzum skáláján próbálta mérni az időt. Einstein is figyelembe vette ezt? . akkor mennyit veszít az egész világegyetem. hiszen az első két napon még nem is létezett a Föld. . amely a Big Bang elméletéhez kapcsolódott: a világegyetem teremtéséből visszamaradt fény létezéséből.

kiáltotta. az mennyi lesz? .Milyen mértékben? .Az első bibliai nap nyolcmilliárd évig tartott. mit állapítottak meg a legújabb számítások a világegyetem koráról? . Ariana az öreg buddhistára meredt. .A tudományos számítások az univerzum korát tíz.Milliószor millióval .Tizenötmilliárd év. . .Na és? . a tizenötmilliárd éppen a kettő között van. .Ahogy az anyag elkezdett tágulni.és húszmilliárd év közé teszik. nem.Persze.Na és? Tudod.Magyarázzák már el nekem is. hiszen csökkent a gravitáció.felelte Tendzin. Tomás? A Biblia azt m o n d j a .. Nos. Mi olyan különös abban a tizenötmilliárd évben? Ariana ránézett.És mi következik ezekből a számításokból? A bódhiszattva széttárta a karját.erő ekkor óriási volt.Őszintén.Annyi. az ötödik ötszázmillió évig.De hát ez döbbenetes egybeesés! Tomás megmoccant a párnáján. .És mennyivel volt lassabb az idő? . A harmadik nap kétmilliárd évig.Az univerzum méretének minden megkétszereződése megkétszerezte az idő múlásának sebességét. .És ha mindet összeadjuk. . hogy az univerzum tizenötmilliárd évvel ezelőtt kezdődött. A második nap négymilliárd évig. . ..kérdezte az iráni nő. a hatodik pedig kétszázötvenmillió évig.Tizenötmilliárd év? . .Egy rendkívüli dolog! . . Sőt 388 . és ennek következtében az idő nagyon lassan múlt.Két keze lassan szétvált.De később fölgyorsult. az idő múlása felgyorsult. a negyedik egymilliárd évig. .vágott közbe. . .Ezt az értéket támasztják alá az ősi fényhullámok mérései is. .Elnézést . . .N e m érted. . .

tudjuk. a szárazföld és a tenger kialakulásáról szól.A második bibliai nap négymilliárd évig tartott. hogy ezen a negyedik napon fények jelentek meg az égbolton. És a harmadik napon? . pontosabb számítások még inkább megközelítik a tizenötmilliárd évet. és ekkor teremtetett az ég és a föld.Einstein is pontosan ezt gondolta. A Biblia szerint Isten ezen a napon teremtette az égboltot. Tizenötmilliárdhétszázötvenmillió évvel ezelőtt kezdődött.És mire jutott? . és hétmilliárd hétszázötvenmillió évvel ezelőtt ért véget. A NASA legújabb becslése például közel tizennégymilliárd évre tette a világegyetem korát. Különös egybeesés. .De hát a Nap és a körülöttünk lévő csillagok már a második napon létrejöttek. A Biblia szerint ekkor támadt világosság. . .a legutóbbi. ebben az időszakban keletkezett.vágott közbe Tomás. ami a Föld környékén van. Azaz minden. Elhatározta.Várjunk csak . valamint a növények megjelenéséről. . nagyon érdekes dologra. .Nagyon jó . amit azonnal követett a baktériumok és a tengeri növényzet.bólogatott Tomás töprengve. amely kétmilliárd évnek felel meg. . a Hold és a csillagok. és egy egész hét tized milliárd évvel ezelőtt ért véget.Érdekes.A buddhista fölemelte a hüvelykujját. hogy minden egyes bibliai nap történéseit összeveti az univerzum megfelelő történéseivel.Különös egybeesés .Pillanatnyi szünet után folytatta. hogy további számításokra ösztönözte őt. . A Bibliában az áll.kérdezte Ariana. és hétszázötvenmilló évvel ezelőtt ért véget. nevezetesen a Nap. . nem? 389 . . Tendzin odahajolt hozzá.A negyedik bibliai nap egymilliárd évig tartott. és hárommilliárdhétszázötvenmillió évvel ezelőtt ért véget. nevezetesen az algák megjelenése. Nos. .0.A harmadik bibliai nap.És aztán? .bólintott Ariana. . Kialakultak a csillagok és a galaxisok. Olyannyira különös.Az első bibliai nap nyolcmilliárd évig tartott. . . hogy ekkor ment végbe a Big Bang és jött létre az anyag. A tudományos adatok szerint a Föld ebben az időszakban hűlt ki. és megjelent a folyékony víz.

. . .helyeselt Tendzin. a fajtáik szerint. .Hogyhogy még nem voltak láthatóak? . . a geológiai és biológiai tanulmányok erre az időszakra teszik a többsejtű élőlények. . .Mint tudjuk. amikor a Föld atmoszférája átlátszóvá vált. . . Tudja.Az egyik sorra tette az ujját. a negyedik nap pontosan annak az időszaknak felel meg. nem? 390 . És később még hozzáteszi: teremtsünk embert. .H á t .A Nap és a Tejút csillagai a második bibliai napon jelentek meg. már értem.A tibeti néhány függőleges vonalat húzott az ujjával a levegőben.vetette közbe Ariana. .Ide az van írva. az égen pedig szálljanak madarak.A Biblia szerint Isten azt mondta: a szárazföld népesedjen be élőlényekkel. Tendzin a kezébe vette a mellette heverő vaskos kötetet. valamint az egész tengeri élet és a repülő állatok megjelenését. kisasszony. hogy ezen az ötödik napon Isten azt mondta: a vizet népesítse be számtalan élőlény. . No mármost.De hát állatok már kétszázmillió évvel ezelőtt is léteztek . . körülbelül hétmilliárd évvel ezelőtt. csúszómászókkal és vadállatokkal. hogy léteztek . . háziállatokkal.helyeselt Tendzin. . .Valóban . volt egy nagy kihalás. amely kétszázötvenmillió évvel ezelőtt kezdődött.Mondja. és látni engedte az eget. .Hihetetlen. A Bibliában az áll.És elérkeztünk a hatodik naphoz.Ezt hogy érti? A bódhiszattva Arianára szegezte a tekintetét.Aha.Az ötödik bibliai nap ötszázmillió évig tartott.De még nem voltak láthatóak. és kétszázötvenmillió évvel ezelőtt ért véget. mi történt a biológia terén pontosan kétszázötvenmillió évvel ezelőtt? . . hogy csak a negyedik napon váltak láthatóvá. . de még n e m voltak láthatóak a Földről.Fölemelte a fejét.De n e m ezek az állatok.Érdekes.Persze. és belenézett az első oldalakba. nem? . Továbbá ebben az időszakban kezdett a fotoszintézis oxigént bocsátani az atmoszférába.A vendégeire nézett. a fajtáik szerint.. .

.Gyors pillantást vetett a kezében tartott nyitott könyvre. hogy ez azt jelenti. . hogy volt evolúció.Ezt a benyomást kelti. Furcsamód éppen akkor. Einstein nem hitt a Biblia féltékeny és hiú Istenében. . Ugyanakkor arra a következtetésre jutott. Tomás megköszörülte a torkát. .Akkor ez azt jelenti. Azaz az evolúciós lánc végén. amikor elkezdődött a hatodik bibliai nap.Ezután a monumentális méretű. megegyezik az univerzum tudományos történetével. amely a hüllőkre vonatkozik. nem pedig evolúció? . .De úgy véli. De Einsteinnek ebben a munkájában az a legérdekesebb.amelyet egyesek egy óriási égitest antarktiszi becsapódásával hoznak összefüggésbe ..Felfigyelt már arra a kifejezett utalásra a Bibliában.az akkor élő fajoknak körülbelül kilencvenöt százaléka egyik pillanatról a másikra kihalt.Egy nagy titkot? Miféle titkot? 391 . ez.. és kezdte azt hinni.. tömeges kihalás után újra benépesült a Föld.? . Úgy gondolta. Egy még nem tisztázott kiváltó ok következtében . aki feltétlen hűséget és imádatot követel.Igen.tiltakozott Tendzin. A permi kihalás bekövetkeztekor állt a Föld a legközelebb a teljes elnéptelenedéshez. az ember a végén jelenik meg.Pontosan ..Persze. döbbenetes .. .Kétszázötvenmillió évvel ezelőtt történt a földtörténet legnagyobb méretű fajkihalása.szólalt meg Ariana..Nem egészen.Ez. ami példátlan mértékű rovarkihalást jelent. ha az időt a Big Bang-elmélet által felvázolt fényhullámoknak megfelelően mérjük. amiről tudomásunk van: a permi kihalás..Ezek lennének a dinoszauruszok? . fajtáik szerint? . . igaz? És valóban egybeesik ezzel az időszakkal. hogy tartalmaz néhány mélységes igazságot.felelte a tibeti. Még a rovarok egyharmada is eltűnt. Ez az óriási világkatasztrófa pontosan kétszázötvenmillió évvel ezelőtt történt. .Erről szól az Einstein-kézirat? . . hogy az univerzum bibliai története. hogy a Biblia emberi alkotás. És figyelje meg. hogy az Ószövetség egy nagy titkot rejt. .Szamárság! .Kis szünetet tartott. hogy teremtés volt. . hogy igazat adott a Bibliának.

Megtalálta azt a formulát. . nagy és kicsi.Tökéletesen. . Az intelligens erő. de nem mondott semmit. . amely létrehozta az univerzumot.Nem.Biztos benne? . Az igazi Isten. minden és semmi. amely megmagyarázza a létet.Isten létezésének a bizonyítékát? .Kezdetben valóban ezt hitte. . Az.Fölfedezte a bizonyítékot? . .Elnézést. a jin és a jang. miközben Tomás emésztgette ennek a közlésnek a következményeit. A történész ismét a tibetire meredt. . . az Alfa és az Ómega.Hogyhogy? . Rövid csönd támadt.Milyen Isten? A féltékeny és hiú? .A kéziratban. akinek ezer neve van.A Die Goltesfarmeban? 392 . amely mindennek az alapja. A formulát. Tomás zavartan nézett Tendzinre. .Einstein fölfedezte ezt a bizonyítékot.Nem.Igen. nem értem. amely sokszorosan jelenik meg. Ám ez egy idő után már nem hit kérdése volt.És hol van ez a formula? .Einstein úgy hitte. A múlt és a jövő. azt mondta. A nő arcán csodálkozó kifejezés jelent meg. mert mindegyik ő.Isten létezésének a bizonyítékát. Az egy. élet és halál. aki. aki változatlan és változó. amely ott van minden mögött. Az. hogy a Biblia rejti ezt a titkot.Igen.Isten. . a Tao.. aki magára ölti Síva ruháit.Mindenen végigmutatott. A Brahma. a Dharmakája. amely Istent azzá teszi. Az. . hogy az Ószövetségben rejlik Isten létezésének bizonyítéka? . . Tomás és Ariana egymásra nézett. örök és pillanatnyi. és eltáncolja a kozmikus táncot. . Azt hittem. hogy Einstein azt hitte. és egyik sem ő.

amelyek a Big Bang során keletkeztek.A munka 1951 és 1955 között. amikor elolvasta a kéziratot. Hogy is jelenthette volna ki határozottan a relativitáselmélet atyja. gondosan átírta a szöveget úgy. hogy ha valóban fölfedezte Isten létezésének bizonyítékát. hogy a Teremtés hat napja megfelel a világegyetem tizenötmilliárd évének. 1948-ban született elmélet részét képezték. ilyen rendkívüli felfedezést? ... . mint ma. . hogy ő nem talált semmit. abban az időben pusztán egy nemrégiben. hogy a tudományos világ akkoriban egyenrangúnak tekintette a Big Bang elméletét az örök világegyetem elméletével. a legtermészetesebb dolog lenne.A kézirat melyik részében? . hogy a felfedezéseit leírta egy kéziratban. Ezenfelül az Isten-bizonyítékot még külön is rejtjelezte. Mindezek fényében hogy is tehette volna Einstein kockára a hírnevét? Tomás helyeslően bólogatott. . hogy a kézirat rossz kezekbe kerül. A nő megvonta a vállát. amelynek a Die Gottesformel címet adta... dupla rejtjelezéssel. . Másrészt azt se feledjék. Einstein haláláig folyt.Értem.Dupla rejtjelezéssel? . .Igen.Igen. 393 .Mert még meg kellett bizonyosodnia néhány dologról. . . A történész elgondolkodva vakargatta az állát. A probléma az volt. Az első az volt. De attól tartva. hogy rajtam és Augustón kívül senki más ne értse. mintha azt mondaná..Miről? Tendzin mély lélegzetet vett. hogy azok a bizonyos fényfrekvenciák. Tomás ismét Arianára nézett.Einstein nem akart nevetségessé válni.De hát ezt miért rejtette el Einstein? Nem gondolja. ha a számítások csupán egy újdonsült elmélet feltételezésein alapultak? Ráadásul akkoriban még nem voltak olyan pontos számítások az univerzum koráról. ezért két óvintézkedést is tett.El van rejtve. hogy világgá kürtöli? Miért kellett titkosítania egy ilyen.

Hogy Augusto és én különböző utakon indultunk el.És hol van ez a rejtjelezett üzenet? Az a rejtvény az. . hogy folytassuk a kutatást. . az új információn töprengve.Az átírás csak az első óvintézkedése volt. . .Nem . .mondta Tomás. meg kellett ígérnünk valamit.És mi a kulcsa? Tendzin a fejét csóválta. . hogy see sign és aztán még néhány betű? . ahol rátaláltam a saját. amely a kézirat vége felé van? .Ez mit jelent? . .Igen. és ha megtalálják az ősi fény frekvenciáit. .A mi dolgunk volt. a Tasilhunpo kolostorba. és keressünk egy másik utat Isten létezésének bizonyítására..bólogatott Tendzin. . .És Siza professzor? 394 . hogy megtaláljuk .Valami ilyesmi .Nem t u d o m . gondolta Tomás.Hat betű két csoportban. az az. . és bódhiszattva lettem. és idejöttem. csak menj tovább előre.mondta. Sok év telt el azóta.felelte a tibeti. A kéziratot csak akkor lehet nyilvánosságra hozni.Csak annyit tudok. gondolhatják. Einstein nem akart kockáztatni. Isten létezésének bizonyítékához vezető utamra.Laoce mondta: amikor egy út véget ér.Igen. Egyesültem a Dharmakájával. Egy meditálással töltött élet végére elértem a fényt. . „Ezt majd alaposan megvizsgálom".Érthető . ha megerősítést nyer a Big Bang elmélete.válaszolta Tendzin.!Ya ovqo.idézte föl Ariana a rejtvényt. hogy az első kulcs Einstein nevével kapcsolatos. felkiáltójellel az elején . hogy eljussunk ugyanahhoz a célhoz. . és amikor átadta nekünk a kéziratot. megváltozik az iránya . Visszafordult a tibeti felé.Nem emlékszem pontosan. . .Szóval ezek voltak az óvintézkedései? .Milyen másik utat? . Azt is kérte.miután irányt váltasz.Ahol az áll. Én Einstein halála után visszatértem Tibetbe.

Először azt hitték. .Igen. . természetesen..Az első lépés tíz évvel Einstein halála után történt. . A fizika és a matematika útja. és az egész életét annak a célnak szentelte.Augusto útja a nyugati tudomány útja volt. . Ezzel még csak az első feltétel teljesült.És teljesítette a második feltételt? A bódhiszattva várt egy pillanatig. ugye? .Ó. amit Einstein fölhasznált az univerzum korának kiszámításakor.Augusto a Coimbrai Egyetem útját járta.Igen . A Big Bang-elméletben leírt ősi fény keltette. valóban? Mire gondol? . . de kozmikus óraként is szolgálhat. .Erről már hallottam . mielőtt válaszolt.És ez milyen út volt? . .És Siza professzor? .Isten létezésének más úton való bizonyítása? . hogy hibás az antenna. Ezt a jelenséget ma kozmikus háttérsugárzásnak hívják.Végül is teljesültek Einstein kikötései. amelyek a kézirat terjesztéséhez szükségesek.helyeselt a tibeti.Augusto is a saját útját járta. mi ez a zaj. . amely nem más. Ez az a háttérzaj. . amely a tévé képernyőjén is megjelenik. . ráismerve a történetre.mondta végül.Tendzin a mellkasára tette a kezét. az univerzum minden pontjáról érkező háttérzajra. Nála maradt a kézirat. . Voltaképpen a Big Bang visszhangja. 1965-ben két amerikai asztrofizikus egy antennát tesztelt New Jerseyben.Az ősi fény felfedezésével tehát megteremtődtek a kézirat nyilvánosságra hozatalának a feltételei.Igen . de miután fölvették a kapcsolatot a Princetoni Egyetem kutatóival. . . amikor a készülék nincs ráhangolva egyetlen csatornára sem. hogy bebizonyítsa Isten létezését. . amikor fölfigyeltek egy különös.Buddha nyolcszoros szent útját követve. mint az univerzum legrégebben kibocsátott fényének a hozzánk érkezése mikrohullámok formájában. végre megértették.Tendzin elmosolyodott. a magam részéről teljesítettem ezt a feltételt.mondta Tomás.Nem egészen.Ennek a zörejnek az egy százaléka a kozmikus háttérsugárzásból származik. A második még hátravolt. 395 .

.És mi történt? . Egy másik. ami megmagyarázta a csillagok és a galaxisok születését. hogy ossza meg velem a nagy hírt. ez alatt a fa alatt. és tenyerével megérintette a fát. egyúttal meghívtam Augustót.közölte Tomás. 1989-ben apró hőmérséklet-különbségeket fedezett föl ebben a sugárzásban.Igen.És a másik feltétel? . .További adatok merültek föl az első feltétellel kapcsolatban. Eljött a Tasilhunpóba. a WMAP. hogy készül a nyilvánosságra hozatalra. Gondolhatják. .Tomás és Ariana izgatottan előrehajoltak.Igen. Most már kétféleképpen is be lehet bizonyítani tudományosan Isten létezését. hogy ha a tudományos világ megkérdez. Azt írta.Augusto elmondta. 396 .És mi ez a másik mód? A bódhiszattva tehetetlenül széttárta a karját. . . és azonnal válaszoltam.És idejött? Az öreg tibeti kinyújtotta a karját. .De hát. amelyet a NASA bocsátott útjára. tanúsítsam. az anyagsűrűség fluktuációjának megfelelően. hogy megmérje a kozmikus háttérsugárzást a földi atmoszférán kívül. Csak annyit mondott. továbbfejlesztett műhold.Azt állítja.. hogy befejezte a kutatásait a második úttal kapcsolatban.Láttam a képeslapját . .Év elején kaptam Augusto barátomtól egy képeslapot. ezen a helyen. hogy részt vettem Einstein munkájában. . A legújabb információk szerint a világegyetem egy erőteljes kezdeti tágulás következtében jött létre. . Egy COBE nevű műhold.. hogyan? Tendzin sóhajtott. . és megkért. amelyek további részletekkel szolgálnak az univerzum születésével kapcsolatban. amelyen közölte az örömhírt. körülbelül tizennégymilliárd évvel ezelőtt. 2003 óta küld újabb és újabb adatokat a kozmikus háttérsugárzásról.kezdte a történész. hogy Siza professzor talált egy másik Isten-bizonyítékot is? . és pontosan itt ültünk. hogy végre teljesült a mesterünk által 1955-ben állított feltételek második fele is.Ezt nem mondta el.Elnézést . mennyire megörültem ennek. .

hogy közel járnak az ügy végéhez.döbbent rá Tomás. . Hallgattak.És erre maga mit felelt? .Luís Rocha professzor . . .Mit akar ezzel mondani? A bódhiszattva elmosolyodott.És nem lehet valahogy megtudni? . . . .Nagarjuna mondta: a kölcsönös függés a létnek és a dolgok természetének forrása.Ismerem is. Tomás és Ariana ismét egymásra néztek. .De hát mi a második bizonyíték? . akitől függött. elmondom az igazat. Mi van vele? .Augustónak volt egy munkatársa. .Természetesen beleegyeztem.. Ha csupán annyit kér tőlem. Meg lehet tudni.De.Hogyan? . és ezek önmagukban semmik.Ő mindent tud. érezve.Nem tudom. hogy m o n d j a m el az igazat.

idegesen elővette a mobiltelefonját. .Helló.Hi. De mivel nem találta a személyt. Greg . Tomás ott maradt az ajtónál. Moreira odavezette őket a vámzónához. hogy kövesse. 398 . Miután üdvözölték egymást. ahogy Ariana az irodában egymás után tölti ki a különböző papírokat. és odamentek Tomáshoz.Itt vagyok. és kissé feszengve figyelte az ablakon keresztül.Minden el van intézve? Az amerikai attasé intett egy alacsony. de Tomás abban reménykedett. . hogy ki tudják kerülni. .üdvözölte Greg Suliivan. de a kisember eléállt.XXXVIII Az Európai Unión kívüliek sora rettentő hosszú volt és lassú. maga elé tessékelve az iráni nőt.Hol van a kérdéses hölgy? . és odament a határrendőrség ablakaihoz. udvariasan. amitől úgy nézett ki.kérdezte a határrendészet igazgatója. az ismeretlen férfit bemutatván. . amelyeket Moreira elétett. Arianát otthagyta a sorban. akivel találkoznia kellett volna.kiáltotta. . mint egy m o r m o n . A történész megkönnyebbülten sóhajtott fel. ápolt külsejével. mindketten átkeltek a vámsorompón. itt. és belépett egy kis irodába. Tomás intett a fejével. sötét bajszú. Miután bemutatkoztak egymásnak. meghozta-e a kívánt eredményt a Lhászából való elindulásuk előtti kapcsolatfelvétel. az unión kívüli utasok sorát pásztázva. Tomás lépett egyet. az Idegen. Tomás! . hogy fölhívja. kerek hasú férfinak. Moreira egyből a tárgyra tért. . a repülőtéren . amikor végre megpillantotta az ismerős arcot a jegypénztárak mögött.mondta. . . hogy kiderítse.Csak elintézem a hölggyel a bürokratikus teendőket . és csatlakozott a három férfihoz. Még el sem kezdett tárcsázni. de határozottan.és Határrendészeti Hivatal igazgatója.mondta Greg. szokásos jólfésült. széles mosollyal.Ez itt mister Moreira.Az urak addig itt várakozhatnak. mire Ariana kilépett a sorból.

és föl akarná ébreszteni. Greg hitetlenkedve nézett a történészre.Sorry. amelyeket a t u d o m á n y még csak most tudott igazolni. és amelyben szerepel egy Isten létezését bebizonyító formula. . hogy a Bibliában benne van az univerzum keletkezésének története.Arról van szó. de ennek nincs semmi értelme. . . . Például a Bibliában az áll. .Idehallgasson.Az olcsó atombomba előállításának formulája.Amikor Lhászából telefonált..Minden rendben lesz .Azért nem értette. h a n e m Istenről. hogy mindannyian olyasmit keresünk. maga még mindig nem érti . Az Einstein-kéziratról. . hogy a Big Bang tizenötmilliárd évvel ezelőtt történt.Greg. hogy a Biblia bebizonyítja Isten létezését? De hát ezt bármelyik negyedikes diák meg tudná mondani. . Az amerikai megrázta a fejét. nem egészen értettem a részleteket.mondta Tomás.Nem létezik? De hát akkor miről szól az a kézirat. Az amerikai megigazította piros nyakkendőjét. Azt mondja. Tomás. Tomás. . 399 . türelmetlenül és fáradtan. hogy mi történik .Nyugi. magyarázza már el nekem. ahogy mindenki hitte.De hát miről van szó? .Einstein fölfedezte. és amely nem a nukleáris fegyverekről szól.Ez egy titkosított tudományos dokumentum. amely a Bibliában található.kérte. . hogy a Biblia olyan információkkal szolgál a teremtésről. .Az isteni formuláról. amelyben Einstein bebizonyította. Ez a formula nem létezik. legyen szíves. mintha még túl tompa lenne az agya. a fizika legújabb eredményeinek köszönhetően. .Valóban? És mi az? . és ezt most megerősítik a kozmikus háttérsugárzást elemző műholdak. és az Ő létezésének a bizonyítékáról. mert el se mondtam. hogy Einstein leírta. ami nem is létezik... bevallom. Telefonon nem lehetett. . amely az irániak birtokába került.De hát mégis miről beszél? .Remélem is.mondta Greg. amely annyira foglalkoztatja mister Bellamyt? .

Ariana olvasta az eredeti dokumentumot.A kérdés a következő: honnan tudhatták ezt az Ószövetség szerzői évezredekkel ezelőtt? Greg még mindig hitetlenkedve nézett rá. aki még mindig az emigrációs papírokat töltögette. ő mondta.És ő mondta. hogy a Big Bang tizenötmilliárd évvel ezelőtt történt? . Majd később mindent részletesen elmagyarázok. .Igen.Azt mondja. m a j d eltűnt a lisszaboni repülőtér egyik folyosóján. Biztos benne. hogy a kézirat nem az atombombáról szól? . majd meghozta a döntését. .Elfintorította a száját. . hogy beszéltem egy egykori tibeti fizikussal.El kell intéznem néhány apróságot. nem olvastam.Engem leginkább az atombomba kérdése érdekel. Tomás türelmetlenül felsóhajtott. hogy az Einstein-kéziratban nem szerepel a könynyen előállítható atombomba képlete? . hogy hat napig tartott a Teremtés. rendben? Az amerikai néhány pillanatig csak meredten bámult rá.Nekem úgy rémlik. aki Princetonban együtt dolgozott Einsteinnel és Siza professzorral. . .Nem.Hm . . .Akkor hogy állíthatja ilyen biztosan. amit állít? .Ellenőriztem.Igen. és megerősítette az információt.mondta Tomásnak. Elővette a zsebéből a telefonját.Soha nem hallottam még erről.kérdezte döbbenten.Hogyan? Tomás a határrendészet igazgatójának irodája felé bökött a fejével.. 400 . Az attasé rövid ideig Arianára meredt. kissé eltávolodott.Hagyjuk. Greg elfordította a fejét.Elnézést .. .Úgy. .És maga ellenőrizte ezt az információt? . . . . .A Bibliában az áll. . .dünnyögte. . és ránézett az iráni nőre.De hát olvasta azt a kéziratot? .Biztos. ő elolvasta a kéziratot? .

hogy az őrizetünk alatt? . aztán újra Gregre.A hölgy mostantól az őrizetünk alatt áll . . . . aki ijedtnek látszott. Maguk nehezítik meg azt.Bocsásson meg. . A történész idegesen nézett rá.Dehogynem.Nincsenek rendben a papírok? . hogy kihallgatják? Egy óráig beszélgetnek vele? . Ariana Pakravan az iráni nukleáris program egyik felelős alakja. 401 . minek kell őt kihallgatni? Greg a vállára tette a kezét.közölte Greg az irodából kifelé jövet.Úgy értem. . de téved.kérdezte Tomás. az amerikai nagykövetség őrizete alatt.A követségre megy? Ő? Minek? Az attasé vállat vont. ahogy beszélgetnek. .Kinyújtotta a karját. Tomás az ablakon keresztül figyelte. ne nehezítse meg a dolgunkat. és elindultak az ajtó felé. csodálkozva. De az őrizetünk alá kerül. nem? . amiben semmi nehézség nincs. egymást követték a kitöltenivaló papírok. és semmit nem értett. Elhúzta.Nem . és nem sokkal később behívták a határrendészeti igazgató irodájába. . ... A történész idegesen pillantott az attaséra. . míg végül Arianával együtt elbúcsúztak Moreirától.. menjünk innen. és kézen fogta Arianát.Tomás. Greg közben visszatért. Greg.Mi az. . és ott akarta hagyni az amerikait.Nézze. Most a nagykövetségre megy. Ki kell őt hallgatnunk.A bürokrácia a végtelenségig elhúzódott.Kihallgatni? De hát. Dr. .Ki kell hallgatnunk. szinte atyaian.Gyerünk.. . .válaszolta az amerikai. Tomás. az elintéznivaló telefonhívások és a d o k u m e n t u m o k r a ütött pecsétek. de Greg megállította őket.Napokig tart a kihallgatása? Szó se lehet róla! .De mi az. Tomás elképedt. Tomás. kérem. . Tomás Arianára nézett.Idehallgasson.Napokig fogunk vele beszélgetni.

. . tényleg mindent . és maguk mindent elintéznek.Akkor mi az isteni formula? Tomás megtorpant. Annyi mindenen kellett keresztülmennem. . .Elhiszem.És el is árultuk. hogy még nem teljesítette. hogy Ariana beléphet Portugáliába. végtelen türelemmel. Tomás hirtelen átölelte a nőt. Tájékoztattam 402 . Megegyeztünk. Nyilvánvaló volt.mondta Greg. de nem találta. aki segítségért könyörgött a tekintetével. .Az egész egyezség azért jött létre. maga hallgasson meg engem.De parancsot kaptam. hogy bekísérjék Arianát. mintegy ünnepélyes ígéretként. Greg arcán diadalmas mosoly terült el. igaz? Tomás nem engedte el Ariana kezét. .Figyeljen.De teljesíteni fogom. és a fejét csóválta. ha az irániak veszélyt jelentenek ránk.Nem.A mellkasának szegezte a mutatóujját. Legyenek szívesek megtartani a szavukat. bármi legyen is az. elhiszem.. És amíg maga nem teljesíti az egyezségünk magára eső részét. hogy meg fogja védeni. mindentől. . hogy szabad ember lesz. . és kereste a fejében a választ. . .Tomás . úgyhogy nálam jobban senkinek nem áll érdekében ennek a titoknak a megfejtése és az egész idióta helyzetnek a tisztázása. . hogy maguk elárulják az Einstein-kézirat titkát. ugye? Ebben a pillanatban két férfi jelent meg.Látja? Még maga sem teljesítette az ígéretét. A kulturális attasé ránézett a párra. E miatt az egész história miatt napokig börtönben ültem Teheránban és gorillák fogságába estem Lhászában. hogy engedjék el velem Arianát Coimbrába. és csak abban az esetben helyeznek minket védelem alá. akiket azért vezényeltek a repülőtérre. Csak az a baj. csak annyit. és katonai tisztelgéssel köszöntötték Greget. . és nem kérek semmi mást. Greg.Telefonon megegyeztünk. valószínűleg civil ruhás katonák az Amerikai Egyesült Államok lisszaboni nagykövetségén.mondta. Igazán nem kérek sokat.Én mindent értek. Ráadásul itt vannak a nyomomban ezek a dühöngő őrültek. és nem áll m ó d o m b a n megtagadni a teljesítését. hogy mindketten amerikai biztonsági őrök. addig tőlünk sem követelhet semmit.

Annak ellenére. m a j d végleg elnémultak. szédelegve körülnézett. megkereste a határrendészet igazgatóját. hogy moccanni sem bírt. és telefonált az Egyesült Államok nagykövetségére. Befolyásos embereket próbált 403 .Tomás. és összeesett. hátha megpillantja az ismerős női alakot. . mintha pehelykönnyű lenne. . de a tarkóján ütést érzett. Végre fölemelhette a fejét. és olyan könnyedén elhúzták. nem látott semmit.Maguk nehezítenek meg mindent. . .Velünk jön . Mindenfelé nézelődött. Visszament a repülőtérre.Szó sem lehet róla. Utasokat látott kis kocsikkal és bőröndökkel. Megpillantotta az amerikai őrt is. Nem lesz semmi baja. Langley pedig fölvette a kapcsolatot a portugál hatóságokkal. ne aggódj.Hagyd. és végül kénytelen volt belátni a nyilvánvalót. ahogy Ariana felkiált. Az őr.És lehetőleg önként. ne nehezítse meg a dolgokat. . hölgyem.Nem. Pakravan a mi meghívottunk. és újabb utasításokat adott. Dr. Hallotta. hogy kiszabadítsa a karját.hallotta Ariana csöndes hangját. és elkísér minket a követségre. de bármennyire igyekezett is. Jöjjön.Langleyt mindarról. megszorították a karját. maga disznó! Egyedül is tudok menni. Tomás még erősebben szorította Arianát. Tomás . hogy elkábult. aki a földhöz szorította és arcát a hideg gránitpadlóhoz nyomta. Nagy nehezen föltápászkodott. . akik megvetően néztek rá. A következő egy órát őrült telefonálgatással töltötte. Greg intett a fejével.N e m esik bajom. aki a poggyászfelvétel irányába távozott. . és körülnézett.Vegye le rólam a kezét. Ariana eltűnt. . de egy erős kéz olyan szilárdan fogta. hallották? Ne merjenek hozzáérni.Ne aggódjon. A történész kétségbeesetten kapálózott. Az amerikai mélyet sóhajtott. csak ekkor engedte el. forgatta a fejét.Hagyják őt. mire a két őr megragadta Tomást.Hirtelen megváltozott a hangja. megpróbált fölállni. . A hangok egyre távolodtak. amit nemrég elmondott. . .jelentette ki Greg. .

alatta pedig ott virított a titkosírás. Az a helyzet. H a j ó i emlékszik. Megszólalt a mobiltelefonja. amely m i n d e n n e k az alapja.Halló? 404 . amelyre még Teheránban följegyezte a rejtvényt. Szinte remegett az izgalomtól. Kétségbeesett volt. és tehetetlennek érezte magát. Fölül volt a megfejtett vers. De hogyan kezdjen hozzá? Talán először is meg kell tudnia. hogy Arianát elvitték. milyen másik utat fedezett föl Siza professzor. Belenyúlt a zsebébe. A formula. Talán mégsem volt hiábavaló a sok telefonálás? Talán valaki segít neki kiszabadítani Arianát. A formula. Azután ott volt még a dokum e n t u m rejtjelezett üzenete. és megnyomta a zöld gombot. De semmi nem használt.. amit még nem fejtett meg. igen. és megpróbáljon beszélni Frank Bellamyval. amely Istent azzá teszi. Hogy is nevezte Tendzin? Ja. aki. hogy. hogy elszigeteljék a világtól és tőle. Nincs más választása. mit m o n d o t t a bódhiszattva Einstein titkosírási módszeréről. Mi tévő legyen? Hogyan döntse le a váratlan akadályt. mint maga Az isteni formula.t ű n ő d ö t t . és a tenyerével dörzsölgette az arcát. Hogy a fenébe kezdjen hozzá? . és végül arra vetemedett. meg arról.. . mindig oda lyukadt ki. amely létrehozza az univerzumot. Leült egy padra az érkezési oldalon. és ami feltehetőleg nem más. Próbálta felidézni.megkeresni a Gulbenkian Alapítványnál és a Lisszaboni Új Egyetem rektori hivatalában. és elővette a papírt. és ő képtelen elérni. hogy telefonáljon Langleybe. Mintha valami láthatatlan falat emeltek volna köréje. ami elválasztja Arianától? Vajon ő most mit érez? Hogy elárulták? Bárhogy mérlegelte is a lehetőségeket. hogy meg kell fejtenie az Einsteinkéziratot. amely megmagyarázza a létezést. amikor elővette a zsebéből a telefont. Tendzin valami kettős rejtjelezésről beszélt.

Halló? Tomás? Az anyja volt az. nem? . és Tomás u n o t t hangja aggódóvá vált.Bevitték a kórházba? Hova? . anya. mennyire aggódtam. hiszen jól tudtad. .Én vagyok.Csak aznap. . . és soha nem veszed föl. . .Azt mondták. Az asszony most már hangosan zokogott a telefonban. . Torkig vagyok már azzal. . .Mi az. hogy nem volt időm telefonálni. hogy elértelek! Nem is tudod. mit akarsz? Olyan zűrzavar volt ott. hogy meg fog halni.Jaj. hogy folyton hívogatlak. amikor megérkeztél. és nem is adsz hírt magadról! . anya.Jaj.Azt mondták.Szia.Az egyetem klinikájára. anya? Mi a baj? . és az a helyzet. és alig bírta leplezni csalódottságát.motyogta. . anya .A z apád. De most már itt vagyok.És m o n d t a m is.. hogy készüljek fel. .De azért mondhattál volna valamit. Azóta egy szót sem. Graca asszony hangja hirtelen elcsuklott.. fiam! De jó.Mire? .Az apádat bevitték a kórházba. fiam. nyugodj meg. Hála istennek.. ..Mi van apával? . . . . nem? . hogy Tibetben vagyok.Anya.Jaj.Hála istennek.

.A szülei sokat beszélnek magáról. Papírokat lapozgatott. . kopasz. de uralkodott magán. . doktor úr. igen? És mit mesélnek? Gouveia rákacsintott.kezdte Gouveia. ő pedig leült a saját helyére.XXXVIII A jellegzetes kórházszag. amíg szembenézett az aggódó tekintetekkel. . . és ez a tudat erőt adott neki ahhoz. hogy amikor meglátja a férjét. ami mintha beleivódott volna a fehér falakba. szemüveges férfi lépett be a váróba. Oldalra fordult és gyengéden megsimogatta anyja haját.Ó. Úgy tűnt. mintha az időt akarná húzni. Vörös volt a szeme a sírástól. . Graca asszonyt megcsókolta mindkét arcán. bizakodónak.Ricardo Gouveia . Tomásnak pedig kezet nyújtott.Ahá. Az orvos intett nekik. tudja? . és elindult feléjük. Noronha professzor fia vagyok. amit egy ember nagyságú. de nem történt jelentős változás a férje állapotában . de végül fölemelte a fejét. nyugtalanította Tomást. optimistának kell látszania. a kalandor! . Hellyel kínálta őket az íróasztallal szemben. hogy kövessék. hogy legyűrje a gyötrő aggodalmat.N e m hallott még az orvosi titoktartásról? Az orvos és a páciensei közötti beszélgetések mindig bizalmasak. Egy fehér köpenyes. nyitott hasú bábu uralt.kiáltotta mosolyogva az orvos. Az apja orvosa volt. Graca asszony zsebkendőt szorongatott a kezében. és beletelt néhány percbe. Graca asszony felé fordul- 406 .Jó napot. és bevezette őket egy kis irodába. . az a könnyed fertőtlenítőszag.mutatkozott be. hogy ezt kell m o n d a n o m .Jó napot. mert tudta.Sajnálom.

N o s . a csontokban és most már a májban is. a negyedik stádiumban . . akkor is. mint már m o n d t a m tegnap.Nem szenved. ha nagyon nehéz. mi történik pontosan az apámmal? .A maga férje nagyon súlyos beteg. Legfeljebb annyit lehet hozzátenni. Graca asszony beharapta az alsó ajkát. legalábbis nem rossz. . . arra a területre. mondja meg az igazat. és olyan gyógyszereket. hogy javul az állapota. Tegnap valóban fájdalmakkal érkezett. . hogy rátérhet a szakmai részletekre. és szemmel láthatóan megkönnyebbült.Ez egy tüdőrák.Jaj.kérdezte az asszony.Oxigént adagolunk neki. . efelől biztosíthatom. Az ő esetében pedig.Összeszorította a száját. . amelyek tágítják a légutakat. Szentséges Szűzanyám . stabilizálódott az állapota.sopánkodott Graca asszony. 407 .Csüggedt kifejezés jelent meg az arcán. .válaszolta az orvos. mint tegnap.Biztos benne a doktor úr. . Áttétek vannak az agyban. Erről nem szabad megfeledkezni. . és ettől megkönynyebbült. aki eddig hallgatott.Ezt nem lehet valahogyan kezelni? Az orvos megrázta a fejét.Néha bele kell törődnünk a dolgokba. reálisan és nyugodtan kell szembenéznünk a helyzettel. .Tud Manel lélegezni.válaszolta az orvos. . nem szenved.va. De akárhogy legyen is.Az édesapjának pikkelysejtes karcinómája van. hogy úgy tűnik. . nem lehetetlen. ezért erős fájdalomcsillapítót adtunk neki. el tudná nekem magyarázni. . föl kell készülni a legrosszabbra. hogy ezt nem fogja túlélni? Gouveia sóhajtott. Graca asszony. . Volt már ilyenre is példa. doktor úr? .Nagyon szenved? . Tomás.Nehezen . . most nyugtalanul fészkelődött a székén.Kérem. . .Nem. . amely már az egész szervezetben szétterjedt. nagyon feszülten.Doktor úr. .És az jó? .Ugyanúgy van. ahol otthonosabban mozog. ezáltal enyhítik a problémát.Persze. .

és rámutatott az íróasztal mellett álló életnagyságú műanyag bábu két pontjára. . Talán inkább öt százalék körül lehet. . Abban a stádiumban. azt mondanám.És mire való a sugárterápia? Csak arra. . .Disz. . .És hogy kezelik ezeket a mellékhatásokat? .Attól tartok.Ilyen kevés? . . hogy öt évig lehessen így élni. .Az orvos megvakarta az állát.Nézze. ami köhögést.Diszpnoét.Igen. ez az egyes esetektől függ.helyeselt Tomás. Amikor a beteg már nem műthető. amelyben a maga apja van. Ezek közé tartozik a tüdőgyulladás.Mi ennek az oka? Gouveia vállat vont. . Légszomjat.És mennyi idővel lehet így meghosszabbítani a beteg életét? Az orvos arcán bizonytalan kifejezés jelent meg.Visszaült. nem nagyon lehet kezelni. amikor már mindenfelé szétterjedt. .És a legszörnyűbb az. akinek a halálát daganatos megbetegedés okozza. .Fölállt. például Prednisonát. . .Persze a sugárkezelésnek is megvannak a maga kellemetlenségei. .Másrészt enyhíti a vena cava superior szindrómát és a gerincvelőre nehezedő nyomást. . . Gouveia kissé eltűnődött azon. . tüdőrákban hal meg. lázat és diszpnoét idéz elő.. Ez történt az édesapjával is az utóbbi időben.Igen. hogy időt nyerjünk? . Minden harmadik ember. Ezt a rákfajtát általában sebészeti eljárással szokták gyógyítani. és tekintete a gyermekkori emlékeibe révedt.Az apám valóban sokat dohányzott .Úgynevezett kortikoszteroidokat adunk a betegnek. hogy a tüdőrák egy nagyon gyakori neoplázia. tudta? A leggyakoribb daganatos halálok. csak a betegség előrehaladását késlelteti. nem. hogyan folytassa. Ezenkívül a csontfájdalmak csillapítására is szolgál..N o s . micsodát? . . ami enyhíti a tüneteket. Ezt nehéz m e g m o n d a n i . de nem a negyedik stádiumban. . akkor szokt u n k a sugárterápiához folyamodni. . hogy kevesebb mint tíz százalék az esély arra.Hát mi lenne? Természetesen a dohány.Sokszor láttam a dolgozószo- 408 . .szólt döbbenten Tomás.. .

.Hát persze. nem is tudom.. Tizennégyszer. ugye. Tudatánál van.Elnézést . Ami megtörtént. . de végül ránézett Tomásra. .Láthatjuk? . mint a nemdohányzóknak. Az ápolónő ránézett.Legyenek szívesek . . hogy kapott levegőt. ő most na- 409 .Hogy van az apám? . .Az ápolónő majd szólítja magukat. Graca asszony idegesen fészkelődött a székén.. hogy Bertának hívják. Tomás felsóhajtott. Kérem. de a tüdőrákos megbetegedések csaknem kilencven százalékát a dohányzás okozza.Amikor fölébred. kövessenek. A dohányzóknak tizennégyszer nagyobb esélyük van erre a daganatra. Tomás kissé meggyorsította a lépteit. tudom.Jól van. . bemehetünk a férjemhez? Az orvos fölállt a székéről.felelte készségesen.És az mikor lesz? .jegyezte meg az orvos. . . mondja. nincs jól. .Nincs szükségünk a dohányzás káros hatásairól szóló moralizálásra.Persze.mondta kissé ingerülten.mondta az orvos.a asszony . . hát. . . akit kínosan érintett a gondolat. Az ápolónő hirtelen toppant be a kis váróba. Köpenyére tűzve egy kis táblácska hirdette. .Most ébredt föl.Gouveia doktor. .Ennek nagy ára van . jelezvén.mondta. megtörtént.bájában füstfelhőbe burkolózva. Sietve intett nekik. . . . hogy hogy érzi magát. Te jó ég. Gra<. . ..Kevesen tudják. . hogy túl messzire ment.Nézze.Csak válaszoltam a kérdéseire.Tett még néhány sietős lépést. amikor eljön az ideje.. rendben? . de én arra lennék kíváncsi. és sikerült utolérnie.N o s . igyekezve lépést tartani a fürge Berta nővérrel. Végigmentek a folyosón.Persze.Jó.Fölébredt. De fájdalmai nincsenek. elég lesz . hogy befejezettnek tekinti a beszélgetést.

Igen. elővett egy fonott kosárkát. és ez szörnyű. volt értelme az életének. Rettenetesen lesoványodott. Berta megállt az egyik ajtónál. Föltett néhány kérdést a hogylétéről és a szükségleteiről. hogy csak úgy. hogy meghal? . hogy Tomás nem győzte csodálni anyja lelkierejét: odakint össze volt törve. hogy ne zavarják a kórtermekben a betegek nyugalmát. a halál elfogadása. majd intett a két látogatónak. . . valami. óvatosan benyitott. hogy az apám már elfogadta. Másrészt viszont úgy érzi. hogy lépjenek be. Igyekeztek halkan végigmenni a folyosón. Az ember természetétől idegen. Tomás előreengedte az anyját. egyszerűen elfogadja a halált. Fehér haja kócosan terült el a párnán. belépett az elfogadás fázisába. amikor fölismerte a feleségét és a fiát. A fiatalabbaknak nagyon nehéz elfogadniuk a halált.gyon gyenge és fáradt .Ne nagyon zaklassák. Manuel Noronha szinte felismerhetetlen volt. hogy teljesítette a küldetését. és végre elérkeztek a magánkórtermekhez. . a férje mellett nyugalom áradt belőle.Igen. hosszú sála alá rejtve hozott be. bár egy pillanatra felcsillant. . amikor a végső stádiumba érnek. bár még ragaszkodik az élethez. legszívesebben elsírta volna magát. aminek már a látványától is 410 . hogy történik valami.Igen. természetesen. elnyújtott hangon. borzalmasan sápadt.Elfogadás? . és a tekintete üres volt.Ügy látom. Amikor megpillantotta az apját. De az idősebbek között vannak olyanok . mint valami kórházi Mikulás. ami javít az állapotán. Még él benne a remény. amelyekre a férje alig hallható hangon válaszolt. és kivett belőle egy kerek sajtot. akik jobban el tudják fogadni a dolgokat. érti? . és szó nélkül. egy Rabacalt. csaknem csont és bőr. és életben tartja.főleg. de olyan bizakodón.mondta. és csaknem lélegzet-visszafojtva követte. Aztán. Graca asszony megcsókolta és rámosolygott. akik úgy érzik. hogy volt célja az életüknek -.Ügy érti. de itt bent. amit diszkréten. és ez segít neki szembenézni a halállal. Általában csak az idősebb betegek szoktak idáig eljutni.

megfogta apja gyenge. meglátod. megpaskolta a párnáját.összefut az ember szájában a nyál. M i n t h a visszatért volna a gyerekkorom. mi? Az öregember arcán törékeny mosoly jelent meg. megint tudsz m a j d gondoskodni magadról. nézte. de az elképzelhetetlen már a küszöbön állt. . osztoztak jóban és rosszban. . ahogy apja gyámoltalanul fekszik az ágyban. és megrendítette a kettejük közötti láthatatlan kötelék. Még a seggemet is kitörlik. Amikor anyja m i n d e n t elrendezett. Tomás odalépett az ágyhoz. hogy elváljanak egymástól.Butaság. kisimította a pizsamája gallérját. ragyogó nappalokban és sötét éjszakákban.Micsoda szégyen. és az arcára erőltetett egy mosolyt. Fiuk el sem tudta képzelni. Az apa tehetetlenül legyintett.Akkor lassan be kéne szerezned egy cumisüveget . mint egy csecsemő.Állandóan alszom. Ezekben a finomságokban Tomás az apja kedvenceit ismerte föl. ahogyan egy anya gondozza csecsemőjét. érzelmekkel teli és mély kötelék. ápolja és kényezteti. . . mint egy csecsemő . hogy most az utolsó pillanataikat töltik együtt. és mindezt olyan gyengéd gondoskodással.Olyan vagyok.Csak most. Ötven éve éltek együtt. 411 . nemsokára elválnak útjaik. .. Ha jobban leszel. . .Én már nem leszek jobban. nézte.ismételte. Graca asszony szép lassan megetette a férjét. Érett szerelem fonta őket egybe. Persze. hideg kezét. Etetnek. meg egy magos kenyeret és m a n d u lát. Öltöztetnek.Hát nem látod? Már semmit nem tudok egyedül megtenni.. szinte csak suttogva.Micsoda? Egy csecsemő? Az öreg lassú mozdulattal végigmutatott az ágyán.viccelődött Tomás. és fájdalmasan egyértelmű volt. ahogy anyja fölé hajol. Tomás csak nézte őket. továbbra is nagyon gyenge hangon. olyan szelíd nyugalmat árasztva. . hogy jobban leszel.Ügy nézek ki. . . egy gyengéd. közben mindenfélét mesélt neki. Végül megigazította a haját és a paplanját.

. milyen lesz a halál. hogy egy ilyen icipici dolog is kulcsfontosságú morzsája a nagy kozmikus tortának. apró porszemek az idő végtelenségében. mint a születés előtti nemlét? . .Ugyanolyan. kimerülünk és meghalunk. Szörnyű.felelte az öreg.Szünetet tartott. Az univerzum is meghal. és azon gondolkodtam. de ha jól meggondoljuk. Jelentéktelenek vagyunk.Az utóbbi hónapokban mindig olyan nehezen aludtam el . . és az univerzumnak nem fog hiányozni. Meghalok. hogy milyen lehet a halál.Ez igaz . . lehet. hogy még minek örülhetsz! .Mélyet lélegzett. hogy mindannyian egy küldetéssel jövünk a világra.Máskor meg azt gondolom.Csak forgolódtam az ágyban.Milyen lesz a halál? . . 412 . Manuel Noronha pedig a fiára nézett.Milyen értelemben? . felnövünk. . jó? Fontos nekem.mondta Tomás.Megszületünk.Mereven bámulta a fiát. üres tekintete a plafonra meredt. mindannyian részei vagyunk egy nagy rendszernek. szemrehányó tekintettel. Az emberiség is meghal.Összeszorította az ajkait. mindannyian betöltünk egy szerepet.Mindenkinek ez a sorsa. hogy az élet nem ér semmit.Jaj. .Néha azt gondolom. Talán csak icipici ez a küldetés. és az emberiségnek nem fogok hiányozni.Gondolok néha. hadd beszéljek róla.Zihált a kimerültségtől.Jaj.Éppen ezért gondolkodom azon. nem érted? Az asszony csüggedten hallgatott el. ugye? De egyszer m i n d a n n y i a n szembenézünk vele. . . .Az idős matematikus halványan elmosolyodott. . egészen halkan.Apa.motyogta az öreg professzor.Fölemelte a fejét. .vágott közbe a felesége. . Gracácska.Aprócska pillangók vagyunk.Inkább azt nézd. igen . n e m igaz? . amelyeknek gyenge szárnycsapásai talán mégis távoli viharokat képesek támasztani az univerzumban. és az örökkévalóságnak nem fog hiányozni. . . Manel.Ki ne gondolna a helyemben? De talán a halálnál is többet gondolok az életre.Ennyi volna csupán? Csak ennyi az élet? . ne beszélj ilyeneket! . . . De aztán rögtön kérdőre vált a tekintete. elérjük a csúcsot. sokat gondolsz a halálra? . .

a létnek.Egy pillanat .. . szemrehányó hűvösséggel a hangjában.kérte Tomás. . .Jól van. Most már hagyják pihenni a professzor urat.Igen. . . Manuel fölsóhajtott.Mitől más? . és végre eszébe jutott. .idézte. a másik afgán. megszólalt Tomás mobiltelefonja. az univerzumnak. ez meg iráni.üdvözölte a hang a vonal túlsó végéről. amit tudni akartak? . .A csönd végén ott van a válasz . .mondta. nagyon régen. és megszorította apja hideg kezét.Szünetet tartott.Mi az.Életünk végén ott van a halál.Azért az más. . Nem vagyunk mi vadállatok. és a karjaival gesztikulált.. anélkül hogy viszonozta volna az üdvözlést. Greg volt az.Erőlködve igyekezett felidézni.Az életnek.Mi az? . elég lesz . .Egy Lao-ce-mondás. A halál végén ott van az új kezdet. . Ne legyen már ilyen. Berta nővér belépett a szobába.Kiverték Arianából. Az egyik iraki.Az más. .És mi volt a válasza? . .felelte Tomás. .Tomás eltöprengett ezeken a szavakon. Egy tibeti barátjától hallotta. hunyorított. Tomás .Tényleg? Akkor mit műveltek az iraki börtönökben? . hogy mindennek? .Siza professzornak? . .kérdezte. szerinted egyszer mindennek megfejthetjük a titkát? .Fejezzék be a beszélgetést.Come on. . nem? 413 . .Hogy hangzott ez a mondás? Az apja megköszörülte a torkát.Hz. Mindennek. Tomás. Istennek.Apa. . Amikor kiléptek a kórházból.És Guantánamóban? . Maguknak mind egyforma.Hogy is van. . hogy levegőhöz jusson. elnehezült a szemhéja.Augustónak volt erre egy válasza. úrrá lett az arcán a kimerültség.

Haza akarják küldeni. Hiszen segített nekem! .. amit ostoba m ó d o n annyira véd? 414 . Nem hagyhattuk ki ezt a lehetőséget.Jaj.Nézze. ha visszaküldjük az irániakhoz. és ezért telefonálok most magának. . ez nem tréfa.Na és? Tudtommal nem tartozunk neki köszönettel.Idehallgasson. hogy ki kellett őt hallgatnunk. milyen fontos ez nekünk? Részt vesz az iráni nukleáris projektben. nézze.Nem én vagyok ilyen. maga mit tart annak. . Elvégre a nemzetbiztonság forog kockán.Azt fogják gondolni.Milyen parancsot? .Maguk megőrültek? Ezt nem tehetik meg! Ott megölik. .Az irániak megölik? .Langleyben azt mondták. . . .mentegetőzött Greg. .. hogy nem húztunk ki belőle semmi olyat.Mi közünk nekünk mindehhez? .. muszáj volt kihallgatnunk .A kihallgatás civilizáltan zajlott.. Langleyben ezért nagyon dühösek rá. .Persze.Hát.Come on. amit ne t u d t u n k volna.És vannak fizikai nyomai a kihallgatásnak? . Elvégre semmit nem segített nekünk. Ne legyen már ilyen.mondta Greg. jobb lesz.Á. ha visszaküldik. Miért kéne azzal foglalkoznunk. . a halálba küldik. Ezek paranoiások! .Maga igazságtalan. de jó. igen? Akkor mit keres Ariana a maguk nagykövetségén? .. . pal. annyit elmondhatok. .Megismétlem a kérdésemet . . hogy ha nem működik együtt. Maguk ilyenek.És nekünk mi közünk ehhez? .. hogy mit művel vele az a rezsim.Micsoda? . és értékes ismeretekkel rendelkezik. nyugodjon meg. az ördögbe is! Egyértelmű.Nem fogja fel. érti? Langleyből parancsot kaptam vele kapcsolatban.Nem hiszi? Nos. . .Civilizáltan? Attól függ. . ezt örömmel hallom. hogy átállt a CIA-hoz.. Tomás. Greg bosszúsan csettintett a nyelvével.

Nem véd ő semmilyen rezsimet. .Nem. Akkor az is természetes. Nem gondolja. . .Ez az egyetlen. Maguk minek nevezik az ilyen aljasságot? .Ez csak duma.Come on. van rá m ó d . hogy még nem fedett föl semmit.A lényegét már fölfedtem. Nem sokkal reggel nyolc után továbbindul a pakisztáni Iszlámábádba.. . Ez egy langleyi döntés.N e m lehet . Ennél mi sem természetesebb. .Rendben. most még át is akarják adni azoknak az irániaknak. nem gondolom! .Ma éjjel felszáll egy CIArepülőgép a texasi légitámaszpontról. hogy megállítsa. Ne essen túlzásba.ordította Tomás magából kikelve. akkor közönséges bűnözők! Gengszterek! . és elindul Lisszabon felé. hogy már kiadták a parancsot a Joint C o m m a n d and Control Warfare Centernek. Tomás. Csak nem akarja elárulni a hazáját. Rövid csönd támadt. hogy nagyon közel járok a megfejtéséhez. hogy elrabolták.válaszolta Greg nyugodt hangon. Nem elég. .Ezt nem tehetik meg! .Adjanak még néhány napot. Holnap hajnalban ér ide. Az igazság az. és kész. nem gondolja? .Tomás.És mi Az isteni formula? . ez nem az én döntésem. hogy visszaküldjük a hazájába. Tudomásom szerint maga még nem fedte föl ezt a titkot. Tomás.Ez bűncselekmény. hogy megvédik az irániaktól? Most meg játsszák itt nekem az eszüket. Mi azt ígértük. hogy ez ugyanolyan természetes? . . Kaptam egy üzenetet.Azt gondolom. Tomás. De m o n d t a m már.üvöltötte Tomás. hogy ez bűn! Ha megteszik. Holnap reggel nyolcig át kell 415 .Ez politika .Én? Nem maguk ígérték meg. az idő meg egyre fogy. most először emelve fel a hangját. . ha nem segít nekünk. amit még nem sikerült megfejtenem. hogy az Einstein-kézirat titkának felfedéséért cserébe megvédjük. .De ne feledje. Kellyből. . a Kelly AFB-n.Idehallgasson. amelyben az áll. ahol a kis barátnőjét átadják az irániaknak. amit már elkezdtek végrehajtani. . . akiktől az ígéretük szerint meg kéne védeniük.m o n d t a végül Greg. ugye? .

Idehallgasson.. hogy ilyen rövid idő alatt mindent megfejtek? Hiszen ez lehetetlen! .. nem tudom megakadályozni a barátnője hazatoloncolását. ami megállíthatja a barátnője hazatoloncolását. Semmi. amikor maga Lhászában volt. Én csak elmondom. .. . Megértette? .Maga profi. hogy nekünk se kell maradéktalanul teljesítenünk a miénket. És letette. . A döntés Langleyben született és visszavonhatatlan. akkor automatikusan arra kötelez minket. A portugál egy szót sem szólt a vonal másik végén. addig mi úgy gondoljuk.Ezt nem tehetik meg. hogy nincs beleszólásom! . .Tomás. Ha maga felfedi a titkot.. Több időt kell adniuk. Amíg maga nem teljesíti maradéktalanul a maga részét.Azt magyarázom. aki döntést hozhat.adnia nekem a kézirat titkát. vagy mi? Tomás megdermedt az amerikai hirtelen támadt haragjától.Maga még mindig n e m érti. elveszítve a türelmét. . Fejtse meg azt a fucking titkot. . és kész. . N e m én d ö n t ö t t e m így. Tomás. hogy mindent megfejtsek. . értette? Ha addig nem adja át a titkot. hogy miként állíthatja meg ezt a folyamatot. Tomás! . Egyetlen dolog van. hogy teljesítsük az egyezség ránk eső részét. .De meg tudja győzni Langleyt. . amit telefonon kötöttünk. Semmi nem függ tőlem.Tomás.Tomás.Ez nagyon kevés ahhoz. .Nem én hoztam ezt a döntést. nem érdemes ezen vitatkoznia velem.kiáltotta Greg.Maga teljesen hülye. Egyetlenegy dolog. hiszen nem én vagyok az. és csak tizenöt órám van. Ez nem változtat semmin. . .Holnap reggel nyolcig kap haladékot. .Damn it. Greg.üvöltötte az amerikai.Holnap reggel nyolc óráig? De hát hogy gondolja. 416 . először kelve ki magából. hogy adjanak nekem több időt.Már délután öt óra van.

a tetején Portugália címerével. hogy a barokk itt érte el teljes pompáját. kétemeletnyi magasságban. . Amint belépett ebbe a csaknem háromszáz éves emlékműbe. de erőfeszítése nem járt sikerrel: vonásai szomorúak és gondterheltek maradtak. A Biblioteca Joanina. amelyek mögött már hétszáz éve folyik az oktatás. lelassította a lépteit. középen a tágas udvar kaviccsal volt felszórva. itt született és élt az első dinasztia több uralkodója. Az épületegyüttes U alakot formált. és megpillantotta Luís Rochát. aranyozott polcok borították. és a túlsó felén álló épület felé igyekezett. Tomás átkelt az udvaron. aki mosolyogva közeledett felé. Régen itt volt a királyi udvar. ahol az apja is tanított: a Coimbrai Egyetemnek. Az épület bejárata egy pazar diadalívbe ágyazott kapu volt. azonnal megcsapta az orrát a kéziratokat borító bőr szaga és a régi könyvek édes-fanyar illata. Miután Tomás belépett az öreg vaskapun. Megpróbálta a mosolyt viszonozni. A falakat körben gyönyörű faragott. csak egy diákcsoport masírozott fölfelé a nagy lépcsőn a Via Latina irányába. 417 . A könyvtár félhomályban szunyókált. és a ránehezedő nyomás ellenére nem tudta megállni. de néhány évszázaddal ezelőtt ez a hely lett a központja annak az egyetemnek. hogy ne csodálja meg a pompás homlokzatok egyvelegét. A hang irányába fordult. A festett mennyezet tökéletesen harmonizált a díszítés vörös és arany színével: kétségtelen.XXXVIII A Pátio das Escolas csöndes volt ezen a késő délutáni órán. a Porta Férreán. belül a világ egyik legszebb könyvtára. kétszintes termet az impozáns bejárati kapu stílusában díszített boltívek választottak el egymástól.Noronha professzor. A három hatalmas.

. és amelyben bizonyos szempontból maga is érintett.Köszönöm. Tomás felsóhajtott.Százezer könyv vesz minket körül. .üdvözölte kollégáját.Jöjjön.Á. Rocha professzor? .Hogy van. Kezet fogtak. Luís keresztbe vetette a lábait. . .. . hogy az egész azzal az eseménnyel kezdődött. így hát kényelmesen el tudtak helyezkedni. és körbemutatott a könyvtáron. és kinyújtotta a karját.Mondja. .. Luís elvezette Tomást a második nagy terembe. nincs mit megköszönnie . Ilyen későn már alig vannak a könyvtárban.De miféle élet-halál kérdésről van szó? Nagyon kétségbeesettnek tűnt a telefonban. aminek maga is tanúja volt. és hirtelen elkomorult az arca. . A lényeg az.Üdvözlöm kedvenc coimbrai kuckómban! ..Értem. Siza professzor eltűnésével.Ah! .Tudja. . laza legyintéssel. aki a második terem első emeletén tisztogatta a könyveket. . Mi történt? . amely itt kezdődött.Igen. 418 .bólogatott Tomás. Coimbrában. . nem érdemes most ezzel húznunk az időt.Ne is m o n d j a . .Hosszú történet. Csak két látogatót láttak..válaszolt a fizikus. egzotikus sötét fából készült óriási asztalhoz ültek. nagyszerű .. . .Csak maga tud nekem segíteni. hogy értékelni tudja a körülötte lévő kincseket.N e mondja. de .lelkendezett Luís.Ah. hogy hajlandó ilyen hirtelen fogadni. -Én? . .kiáltotta tétován. néhány hónapja. belekeveredtem egy zavaros történetbe. menjünk ki innen. és az egyik végében álló.De. Mesterének neve hallatán a fiatal fizikus m i n t h a megremegett volna. meg egy alkalmazottat.Bólintott. Nem volt abban a hangulatban. Luís Rocha kíváncsian nézett rá. . .m o n d t a a történész.válaszolta. de nem sok lelkesedéssel. akik a harmadik terem polcait csodálták.

Igen..Most jöttem vissza Tibetből.Az nem érdekes. amikor a professzor eltűnt. amely Albert Einsteintől származik.hebegte. ugyanakkor. és folytatta a mondandóját. . . kiről van szó. . Tomás újrarendezte a gondolatait. lehetséges.Hát nem érti? Ez a kézirat Siza professzorral együtt t ű n t el. de ellopták. hogy ismeri Tendzint. hogy átlátnak rajta. . Siza professzor birtokában volt. Rocha professzor.Nézze.Gondolom. az az. ahol találkoztam Tendzin Tubtennel.Na mondja. lehalkítva a hangját. talán inkább hagyjuk a köntörfalazást m o n d t a gyorsan. . de hát hogyan? . a nyomozás végül Tibetbe vezetett.kiáltott föl Rocha. . egy bizonyos Tendzin Tubtennel. igen . hogy elvezet a professzor tartózkodási helyéhez is. . Mondja csak.Teheránban? ..És? Tomás kihúzta magát a székén. hogy fejtsek meg egy rejtélyes szöveget.. Tudja.Miről van szó? . A lényeg az.kezdte. . Nyilvánvaló volt. ahol találkoztam egy buddhista szerzetessel. A fizikus próbált úgy tenni.Kérem. ha a kéziratot megtalálták Teheránban. Teheránban. . mintha nem tudná. hogy én megtaláltam. Siza professzor sokat beszélt róla.. ismerős magának ez a név. hogy megtaláltam.Buddhácskának? Nagyon találó név.Nos. nem? .pontosított a fizikus. Nemrég megkerestek. mert érezte. professzor .De hát ez fantasztikus! .Csak hírből . Luís szeme tágra nyílt a döbbenettől.De hát.Hát persze. tényleg.. de az erőlködése n e m volt meggyőző. Mármost. . Tomás halványan elmosolyodott. . . Buddhácskának nevezte.Tehát Tendzin elmesélt nekem 419 . mint az imént tudomásomra hozta. Amit viszont bizonyára nem tud.Rátérek a tárgyra.Csak hírből.. . ilyen-olyan úton-módon.Fürkészőn húzta fel a szemét. hadd fejezzem be .Hát. akit. türelmes hangon. . . .Abbahagyta a mosolygást. A szöveg címe Az isteni formula.kérte Tomás. és mint maga is tudja. . . maga is ismer..

Rocha professzor. . kivéve magát a formulát.egy nagyon érdekes történetet.Nézze. Einstein állítólag többek között ehhez a feltételhez kötötte a kézirat közzétételét. amely 1951-ben kezdődött. akit ez szemmel láthatóan zavart. . amit felfedezett. hogy előadja az eredményeit. Princetonban. hogy nyilvánosságra hozza mind a kéziratot. amelynek segítségével elő lehetne állítani egy egyszerű és olcsó nukleáris fegyvert. amely még mindig nincs megfejtve. . és beszélgetőtársa arcát fürkészte.Ha jól tudom. amit illetéktelen fülek is meghallottak.kérdezte döbbenten. mi történt. Tomás szünetet tartott. A fizikus elbizonytalanodott. .Nem mondhatok semmit . . Luís Rocha ideges mozdulatot tett. hogy talált egy másik utat Isten létezésének bizonyítására. és Einsteinről.Ez egy nagyon bonyolult história. hogy nemrég megkereste őt Siza professzor azzal a hírrel. Tendzin elárulta Az isteni formula titkát.Kicsodák? . és nem értettek meg teljesen. hogy a maga mestere tett egy kétértelmű és óvatlan kijelentést egy nemzetközi szimpóziumon. mind az általa felfedezett másik bizonyítási módszert. és elmondta azt is.Nem.Na? Stimmel? .Nem mondhatok semmit. .Nem mondhat semmit? . Siza professzorról meg saját magáról szólt. pontosan erre készült. . és ez a félreértés vezetett az elrablásához. nem mondhatok. Siza professzor kutatásai Siza professzorra tartoznak.mormogta Luís.Mi ez az egész história? . Csak ő beszélhet arról. A jelek szerint Siza profeszszor arra készült. Luís Rocha furcsán nézett rá. amikor iráni parancsra elrabolták a Hezbollah emberei. . . nem? . A jelek szerint Siza professzor szavait úgy értelmezték. mintha egy olyan Einstein-formuláról beszélne.De hát maga Siza professzor munkatársa volt. Muszáj tudnia. Úgy tűnik.De hogy a csudába tud maga ennyi mindent? 420 .Éppen azt tervezte.

Mondjuk. hogy belekeveredtem Siza professzor felkutatásába.Hihetetlen! Tomás előrehajolt a székén. és tágra nyitott szemmel mérlegelte az imént hallott kijelentés következményeit. .Rocha professzor. ... és zavartan nézett rá... Nyilván megérti.Elnézést. . és én. . amit ő vezetett. amit Siza professzor felfedezett? A fizikus még mindig nem tért magához az imént hallottak után.. Egy pillanatra síri csönd támadt. amikor találkoztunk. . amit kétségbeesetten keresett. hogy neki kell közölnie egy ilyen hírt.Igen.m o n d t a . mert nagyon meg akarta szerezni azt az információt. . úgy tűnik. ... emlékszik? ..Árulja el: mi az a másik út. Szóval azt m o n d j a . .. . Tomás összezavarodott beszélgetőtársára szegezte a tekintetét.Biztos benne? . 421 .Siza professzor meghalt a fogságban...Abszolút biztos. mert kínosan érintette.. amikor elhunyt. Rocha professzor . fontos lenne..hogy felkutassuk Siza professzor tartózkodási helyét.. . . hogy az Einstein-kézirat miatt elrabolták és Iránba vitték? .Idehallgasson. Luís Rocha a sokktól beharapta az ajkát. hogy. . szóval. érti ugye? Van egyfajta lojalitási és titoktartási kötelezettségem. de azt n e m t u d t a m . hogy m á r ennyi m i n d e n t kiderített a professzor eltűnésével kapcsolatban.Rocha professzor.Nagyon sajnálom.. A szája elé tette a kezét.Lehajtotta a fejét. Az irániak éppen vallatták..eloszlassuk ezt az ostoba félreértést. de meg kell várnunk.. amíg Siza professzor kiszabadul..Rocha professzor. amíg. hogy olyan kutatásról van szó. én nem mondhatok róla semmit. De ezt már elmondtam.. és. és csak akkor beszélhetünk m a j d erről.Igen. De akárhogy is.. Siza professzor meghalt..Tessék? . . .

mintha sértette volna a kérdés.Hogyne t u d n á m . professzor .Meghalt vallatás közben.Most egy másik ember élete is veszélyben forog.De hát ez. és.Nem gondolja.Micsoda világ ez! Tomás hagyta. .. amit meg kell kapnom magától. ezt a kutatást Siza professzor vezette. hogy elrabolták Siza professzort.. érti? A fizikus bólogatott.szakította félbe Tomás.Nem lesz semmiféle nyilvánosságra hozatal . ..Nos.. bár igaz. csak ezen dolgoztunk. Maga tudja. . . Luís Rocha közben kissé összeszedte magát... mert csak így akadályozhatom meg. hogy még egy percig eméssze mesterének halálhírét. mi a második út.. ...Meg kell tudnom. érti? Semmi 422 . hogy Siza professzor soha többet nem jelenik meg. ..Ez az információ nem hivatalos. mi az? . hogy meghalt a kezeik között! Nyilvánvalóan nem fognak mondani semmit..Meg kell tudnom. amiért ő. mi az a másik út. . . hát még azt. Az irániak soha nem ismernék be. minden türelmét összeszedve.. hát ez meg micsoda. most már türelmetlenül.kezdte aztán.Értse már meg.Siza professzor meghalt. az attól a kulcsfontosságú információtól függ.Figyeljen. nem érti? . abszurd hír .ismételte Tomás. .Ez szörnyű! És mikor. hogy Siza professzor halott . ha most hoznám nyilvánosságra Siza professzor kutatását? . Luís Rocha tétovázott. . és viszonozta a fürkésző tekintetet. Hogy sikerül-e megmenteni vagy nem. hogy még egy ember meghaljon ugyanazért.Ez már mind nem számít. szóval. amit Siza professzor fölfedezett. . mikor fogják nyilvánosságra hozni ezt a. de még mindig nem tért napirendre a hír felett. -Mondja.dadogta.válaszolta a fizikus nagyon gyorsan. .Akkor esetleg megosztaná velem? .felelte Tomás. Csak maga tud segíteni.Hogy történt? . Csak annyi lesz. . hogy helytelen lenne. szintén a kézirat és a félreértés miatt..Siza professzor meg én mást se csináltunk az utóbbi években. ezt a hírt? .

de nem hagyta ennyiben a beszélgetést.Igaza lehet. hogy nyilvánosságra kellene hoznom? . Tomás meghökkenve nézett rá. amit egyébként. mindent közzéteszek. amiért így talpra szökkent. .Fogjunk hozzá. A fizikus elgondolkodott ezen az érven. hogy nyilvánosságra hozhassa. .Hozok két kávét . hadd emlékeztessem még egyszer. .Rendben! . Siza professzor már nincs köztünk. nem? . . Tomás felsóhajtott kis győzelme feletti megkönnyebbülésében.Igen . most már határozottabb hangon. Lehetne akár társszerzője a műnek. . éppen ez lehetne a legméltóbb tisztelgése a mestere előtt. vagy akár könyvet írjon a második út fölfedezésének összes részletével. amit maga megír.Hova megy? A fizikus sarkon fordult és elindult. És ha ráadásul maga Siza professzor is éppen erre készült.De még mielőtt bármit is tesz. hogy megjelentessen egy cikket egy tudományos magazinban. Sőt ha jobban meggondoljuk. hogy igazam van. mint mondtam. Mert. számomra egyértelmű. .Máris jövök.Hát maga szerint nem kellene megtenni? Egy ilyen fölfedezés igazi szenzáció. hogy a maga kötelessége véghez vinni a szándékát. . nem maradhat titokban az örökkévalóságig.Persze. .kiáltotta.Úgy gondolja.mondta.Igen. Luís Rocha hirtelen felpattant a székéből. el kell mondania nekem ezt a második utat. ő maga is tervezett. .mondta végül. Mellesleg ez nem is rossz ötlet. hogy nyilvánosságra kell hoznia.Rendben.m o n d t a Luís Rocha. plusz az Einstein-kézirat részleteivel. egy ember élete függ ettől az információtól. igaza van . . . Persze.nem akadályozhatja meg magát. de még egyszer hátranézett. például. .

cinkos pillantással.Kér cukrot? . .Belélegezte a gőzzel felszálló illatot.XXXVIII A gőzölgő.Kacsintott. . aztán megkeverte a kávéját. 424 .Igen . .Megérteni azt. .bólintott a házigazda. és amikor vendége elhelyezkedett a szűkös helyen. Tomás feltépett egy kis papírzacskót. hogy úgy adjam elő. Tomás körülnézett a rendetlen helyiségben. miután kilesett.Tudja. . nem lesz bonyolult . . érti? . hogy ilyenkor muszáj meginnom egy kávét. hogy ne tűnjön bonyolultnak. . Behívta Tomást a bejárat melletti kis rejtett szobába.Na. amint Luís Rocha megjelent a könyvtár bejáratánál a tálcával. hogy megbizonyosodjon róla: senki nem látta meg őket. amit mondani akarok.Tessék.Inkább az a bonyolult.Ha a könyvtár igazgatója meglát. megöl minket . ha kimennénk a szabadba? .Igen. itt jól el tudunk rejtőzni. presszókávé . Segít összeszedni a gondolataimat.m o n d ta Luís.jegyezte meg a fizikus halkan. Letette a tálcát egy asztalkára.Nem. . .Ezért kellett ide behúzódnunk? . Senki nem talál ránk. . amikor az ember bonyolult beszélgetésre készül.Nem lenne jobb. és odanyújtotta a csészét Tomásnak.A mi beszélgetésünk is bonyolult lesz? . ahova elrejtőztek. kezébe vette az egyik gőzölgő csészét. ez aztán a bonyolult! . és beleszórta a tartalmát a csészébe. mint egy presszókávé.Az egyszerűség bonyolult.mondta. illatos aroma azonnal betöltötte a teret.Ebben a kis zugban nyugodtabban ellehetünk. az az igazság. . Nincs is jobb.

és rendezte a gondolatait. ha jól értettem. amelyen keresztül tudományosan be lehet bizonyítani Isten létezését? Ez volt a nagy kérdés. .Persze. .Gondolom. Siza professzor meg hideg kávét. Ezek közül semmi nem újdonság magának.Nos. ahogy két hete m á r elmagyaráztam. . mire ő kidolgozta Az isteni formulát. levett egy óriási. amit Olaszországban tanult meg elkészíteni. ugye? . . abszurd. Ezt már mind tudom. állandóan azt a hideg löttyöt itta. Úgy hívta: granita di caffé. nem igaz? . Ittak egy kortyot az erős kávéból. Mi az Isten? Amikor Istenről beszélünk. hogy e titok megfejtésének szenteli az életét. és kilépett a helyiségből. az első dolga az volt.És hogy fogott hozzá? . igaz? . . aztán visszatért a rejtekhelyre. hogy folyton kávéztam.. és úgy döntött.. Siza professzor tibeti barátja már elmondta. gondolhatja! Én presszókávét ittam. se több. mint az emberek hinnék. .Nagyszerű .Megremegett. mire kérte Einsteint. hogy Siza professzor nagyon a szívén viselte Einstein tervét. és azt is tudja. tudja. Fölállt. fényűzően bekötött könyvet..Igen.. hogy meg kellett határoznia a kutatás tárgyát. . ugye? .Bonyolultabb.De hát ízlések és pofonok. ölében a nyitott könyvvel. hogy igen. Vajon lehet-e találni egy másik utat is. hogy a kézirat nyilvánosságra hozatalának feltétele a második tudományos út. pontosan miről beszélünk? A Bibliában leírt Istenről? .De a Bibliában leírt Isten. 1951-ben. . mi történt Princetonban. 425 .Ez egy frappé. se kevesebb.Nem. Egy közeli polchoz ment. . jéghideg és tejszínhab van a tetején.Akkor ismeri az izraeli miniszterelnök történetét. mindent elmesélt.sóhajtotta.Igen.Szóval. és leült. Luís Rocha letette a csészéjét a tálcára. Az egész kutatást azzal töltöttem..Az történt.

hogy Isten kijavítja a hibáit? Hát Isten is követ el hibákat? -Hát. Akkor kivon egyet annak oldalbordái közül. akkor miért hagyja. miért teremtette az embert ilyen tökéletlennek? ." Aztán a Biblia hozzáteszi: „. asszonynyá." .Ismét lapozott néhányat. intelligens lény. mert a mely nevet adott az ember az élő állatnak. . hogy Isten egyszerre mindenható és jóságos..Akkor most mégsem mindentudó az Isten? Nem kellett volna előre tudnia.Becsukta a könyvet. ha létezik. az annak neve. hogy az ember el fog zülleni? Ha valóban tökéletes és mindenható. mégis hagyja. hogy milyen neveket ad az ember az állatoknak? Ha mindentudó. akkor ezt is előre kellett volna tudnia. amikor Isten vízözönt bocsátott a földre: „Megbáná azért az Úr. és letette a földre. . és elvivé az emberhez. .. hogy a rossz létezzen? Ha Ő maga tökéletes. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát. és addig lapozgatott.Mindez meggyőzte Einsteint. hogy Isten egy segítő társat akart adni az embernek. Hiszen ha jó és hatalmában áll előírni a jót. akkor nem kéne mindent idejében előre látnia? Mi ez a história.Hát. . hogy teremtette az embert a földön.. igaz? .mondta.Fölemelte a fejét. nem? . hogy egyik állat sem lesz megfelelő segítőtársa az embernek? És miért kellett megvárnia. minek nevezze azokat. Egy m i n d e n t u d ó ..Nem beszélve arról." .Nem vesz észre semmi furcsát ebben a beszámolóban? Tomás vállat vont. .de az embernek hozzá illő segítő társat nem talált vala. és hússal tölté be annak helyét. és bánkódék az ő szívében. Bocsáta tehát az Úr Isten mély álmot az emberre.Az Úr megbánta a tettét? Újra fölmerül a kérdés: hát nem mindentudó? Nem láthatta volna előre. amíg meg nem találta a keresett részt.. . a melyet kivett vala az emberből. és a következőképpen cselekedett: „És formált vala az Úr Isten a földből mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat. Mindjárt az Ószövetség elején az áll.. nem azonos a Biblia Istenével.Lássuk csak . hogy Isten. hogy mindenfelé elterjedjen a rossz. mi történt.És most figyelje. és vivé az emberhez. és ez elaluvék.Ismét Tomás szemébe nézett. az univerzum 426 . hogy ott van az a régi paradoxon. . szóval. ez amolyan bibliai történet. . hogy lássa.Itt van.

Csakhogy a Biblia Istene az ember teremtménye. hogy a professzor n e m a bibliai Istent kutatta. Egy kicsit bonyolult elmagyarázni.Ez tehát azt jelenti. . hogy titokzatos m ó d o n mély igazságok rejtőznek az Ószövetségben. mert makacsul kitartanak amellett. hiszen van.Mint már mondtam. Most például különös összefüggést fedeztek föl az Ószövetség kabbalisztikus értelmezése és a legmodernebb fizikai elméletek között. a fizikusok úgy vélik. hogy nagyobb biztonságban érezzük magunkat. hogy a régi szövegekben. Einstein meg volt győződve róla. de nem a Biblia antropomorf. . Ahogyan a Big Bang után az erős kölcsönhatás és a gyenge kölcsönhatás csak a mikrokozmoszban maradt körülhatárolt. nem azt.És ennek mi a magyarázata? .És mi van azzal a bizonyítással az Einstein-kéziratban.Nem. . .. más néven bozonok számára huszonhat-. a többi mikrorészecske. ha van egy apánk. nem jó érzés. hogy a Biblia Istene nem létezik. aki mindig gyámkodik felettünk? . okkult titkok rejtőznek. egy olyan képzet. Mondja csak. valami általunk nem ismert oknál fogva. Valamilyen oknál fogva csak a gravitációs erő és az elektromágneses erő terjesztette ki a látható hatását a makrokozmosz- 427 . amelyek az energia-mikrorészecskék. hogy a teológusok azért nem tudják Isten létezését tudományosan bebizonyítani.. hogy ez alátámasztja a Bibliát? . amely szerint az univerzum hat nap alatt teremtetett? Nem gondolja.Hogyhogy? . de az elmélet számításai szerint az anyagot rezgő húrok alkotják. És Einsteinnek ezt a meggyőződését vette át Siza professzor is. hogy huszonkét dimenzió szintén csak a mikrokozmoszban írható le a világegyetem keletkezése után.mögött álló erő.Nincs magyarázata.ismerte el Luís Rocha.Ez valóban nagyon fontos elem . vagyis a fermionok számára pedig tízdimenziós térben léteznek. hogy ez a bizonyítás a bibliai Istenről szóljon. . . a mindenség nagy építésze. atyai és erkölcsi figurája. De tény. aki oltalmaz és vigasztal minket. Mellesleg mindig úgy gondolta. Ugyanakkor megállapította.Az egyik legígéretesebb mindenségelmélet a húrelmélet. amit azért találtunk ki.

Akkor jó.. és csak a mikrorészecskék viselkedését befolyásolják. .Egy kabbalisztikus technika. mi az a gemátria. mi az az Élet Fája. amely a Biblia szavainak számértékét a héber ábécé betűi és a számjegyek megfeleltetésével kapja meg.Igen. minden betűnek megvan 428 .A matematika szerint igen . feltételezem. azaz tíz részlet. a Teremtés elemi egységét. .ra. Mind a tíz szefirá megfelel egy-egy isteni tulajdonságnak..Persze . azt. Ezért tűnik úgy számunkra. azaz a húrelmélet és a Kabbala közötti összefüggéseket.Az Élet Fája egy kabbalisztikus struktúra. ráadásul a régi nyelvek és a rejtjelfejtés a szakterületem. . hogy Isten számokkal és szavakkal teremtette az univerzumot.Ismételje csak el: hány szefirá van az Élet Fáján? -Tíz.Professzor. amely megmagyarázza az univerzum születését. De rajtuk kívül van még huszonkettő másik. mert a mikrokozmoszban fejtik ki hatásukat.Nagyon jó . Ezek érintik a látható világunkat. mintha az univerzumnak három térdimenziója és egy idődimenziója lenne. amelyek láthatatlanok. mert így könnyebben meg fogja érteni az egyik legmodernebb fizikai elmélet. .válaszolta a történész. Történész vagyok.Ha jól sejtem.Hogyne . A kabbalisták azt mondják. . aki magabiztosan mozgott ezen a területen.A fizika és a Kabbala közötti összefüggéseket? Miről beszél? A fizikus elmosolyodott. . hogy a legkisebb oszthatatlan részecske is tartalmazza a mindenség összes elemét.bólintott a fizikus.mondta Tomás. . Tomás döbbenten nézett rá. Kötelességem ismerni a Kabbalát. Tíz szefirá található rajta. . amelyeket Isten a Teremtéskor nyilatkoztatott ki. Az utóbbi időben sokat tanulmányoztam a héber és az arámi nyelvet. hogy tudja. és ugyanez történhetett a maradék négy dimenzióval. azt is tudja.Lehetséges ez? . így aztán otthonosan mozgok ezen a területen. . .Na. . és minden számnak. . hogyne.kiáltotta elégedetten. azaz a téridődimenziókkal is. de most azt mondja meg: ismeri a Kabbalát? .

nem tudom.Közelebb hajolt Tomáshoz.Isten legszentebb nevének gemátriája huszonhat.A kabbalisták szerint a bölcsességnek hány útját járta végig Isten.jegyezte meg Luís Rocha. . és shith.Akkor azt m o n d j a meg nekem. . A mutatóujját is fölemelte. .Huszonkét betűből áll a héber ábécé. Az Ószövetség első szava például a bereshith.Milyen egybeeséseket? . hogy az Eliezer nevű szolga nevének számértéke pontosan 318. Luís Rocha elmosolyodott.Észrevette az összes egybeesést? ..H á t . a hüvelykujját fölemelve. ... A világegyetem teremtésekor az Isten által végigjárt utak száma megfelel az Élet Fája tíz szefirája és a héber ábécé huszonkét betűje összegének. . amely azt jelenti: kezdetben. . . Isten legszentebb neve a. A gemátria egy másik formája egyszerűen a betűk számlálása. és huszonhat dimenzió van a bozonok húrjaiban. .mondta a fizikus. akkor bere.Akkor most még egy utolsó kérdés . A Genezisben az áll.Isten legszentebb nevének gemátriája huszonhat. azaz hat lesz belőle. milyen gemátria felel meg ennek a névnek. . hogy megteremtse az univerzumot? .Végül a negyedik.Következett a harmadik ujja. . . azaz teremtett. Jod-hé-váv-hé. De a kabbalisták felfedezték.Hány betűből is áll a héber ábécé? . Látja? Ez a gemátria egyik formája. .. No mármost. Ki kéne számolnom. ha a bereshith szót két szóra osztjuk.a maga misztériuma és megfejtése. .Látom. . Az Ószövetség első szavában benne van a Teremtés hat napja. amihez még hozzá kell adni négy utat. hogy Ábrahám csak ezt az egyetlen szolgáját vitte magával. benne van a témában . és huszonkét dimenzió marad számunkra rejtve a mikrokozmoszban. az anyag létrehozására.Harminchat utat 429 . A Teremtés hat napig tartott.A világ teremtésének tíz kabbalai szefirája a fermionok húrjainak tíz dimenziója az anyag létrehozására .mondta.Huszonkettő. hogy mi Isten legszentebb nevének a gemátriája? . ami azt jelenti. .Harminchat. De bevallom. hogy Ábrahám 318 szolgát vitt magával egy csatába.

a szent írásokban rejlő tudományos igazságok is egy és ugyanazon valónak az immanenciái. Senki nem tudja. nem igaz? De az is lehet..így van . a taoista szövegek .Véletlen egybeesés csupán? . sem Siza professzor nem hitt a Biblia Istenében. mindenütt jelen lévő.Hát.. amelyekben a bozonok és a fermionok vibrálnak. Valami mást.helyeselt Luís Rocha.. .És mi a válasz? . se nem jó. Lehet persze. . és harminchat a dimenziók számának összege. Elvégre az ember szeret mindenben szabályszerűséget látni. aki megtalálta a játszószoba kulcsát. . A kérdés a következő: hogyan juthattak hozzá a régi bölcsek ezekhez az igazságokhoz? Szünetet tartott. ám láthatatlan dolog ihlette volna. olyan igazságokat.Értem. hogy megteremtse az univerzumot.Kacsintott. mint egy gyerek. .. amelyeket a saját koruk még nem ismerhetett. a buddhista szövegek. amelyeket a t u d o m á n y csak most kezd feltárni. hogy megértse: bár sem Einstein. És ez nemcsak a Bibliára vonatkozik ám! A hindu szövegek. se nem rossz. ez valóban megdöbbentő.Nem tudom. . de nem feltétlenül morális. Siza professzor valami teremtő erőt keresett. hogy akárcsak az Aspect-kísérlet mikrorészecskéi. .Vagyis eme különös egybeesések ellenére Siza professzor nem a Biblia Istenét kereste. a második feladat annak a meghatározása. hogy a szent szövegekben mély tudományos igazságok rejtőznek.Sóhajtott..Mindezt azért m o n d o m el. Újabb kortyot ittak a kávéból. 430 . . hogy véletlen egybeesésekről van szó. .N e m a Biblia Istenét. Mintha ezeket a régi bölcseket valami mély.Einstein azt állapította meg. mindketten úgy gondolták.járt be Isten.mind-mind örök igazságokat tartalmaznak. amely intelligens és tudatos. .Miután megvan a kutatás tárgya. hogy a szent iratok bizonyos szempontból és bizonyos formában mély igazságokat rejtenek. . örök. hogy mit is jelent az Isten létezésének bizonyítása? A fizikus a levegőben lebegtette a kérdést.. .

amelynek segítségével megláthatjuk Istent. amely láthatatlanná teszi Őt. bevallom. persze. mint vezetékek és elektromos sémák összessége.mondta.jegyezte meg Tomás. pszichológiai hatást gyakorol m i n d e n emberre. . és azt mondja. . hogy a tévé egy bizonyos m ó d o n összeállított vezetékek és elektromos sémák összessége. . . . miközben hosszú fehér szakálla lengedezik a levegőben? Vagy kitalálunk egy olyan matematikai egyenletet.Nem hinném. hogy a kérdés csak retorikai elem-e.szakította félbe Tomás.De én azt kérdezem magától: maga szerint ez teljes választ ad arra a kérdésre.Azt jelenti. képzelje azt. ez egy mérnöki válasz. különböző okokból .Tőlem kérdezi? . mint sejthetjük. . ez kétségtelen . .. vékony fátyol mögé.És miért nem? .Igen.Az első: Isten leleményes. amely tartalmazza Isten DNS-ét? Mégis mit jelent az. hogy Isten az univerzum. Mit jelent Isten létezésének a bizonyítása? . szétszedi.így van. ahogy a mérnökök a tévékészüléket.Nos. . nem tudom. A káoszelmélet. Tomásra mutatott. . hogy a Teremtő elrejtette előlünk a kézjegyét egy ügyesen megalkotott. jelentősen megnehezíti létezésének bebizonyítását.érdeklődött Tomás tétován. Képzelje el.Nem tudom.És mi a válasz? Luís Rocha fölemelte három ujját. hogy mi a tévé? . hogy a fizikusok és a matematikusok egy kicsit úgy szemlélik az univerzumot. ahogy Einstein gondolta.Kinyújtotta a második ujját. . nem? A tévé tájékoztató és szórakoztató műsorokat közvetít.A második: Isten nem észlelhető a megfigyelés által. a nemteljességi tételek és a határozatlansági elv megmutatták. ez egy mérnöki válasz. Ez pedig.Jó kérdés. Ez azt jelenti. vagy valóban meg kell válaszolni. mert nem tudta. üzenetek közvetítésére alkalmas. hogy nem lehet bebizonyítani a létezését teleszkóp vagy mikroszkóp segítségével. ahogy a csillagokkal játszik. De a tévé jóval több.felelte a fizikus. . . hogy bebizonyítjuk Isten létezését? .A válasz három ponton nyugszik . komoly szociológiai hatás- 431 . hogy fölteszi a kérdést egy mérnöknek: mi a tévé? A mérnök alaposan megvizsgálja a készüléket. hogy szerzünk egy olyan erős távcsövet. gondolom.Mondjuk. Hogy lehetne Őt teljes egészében megfigyelni? Siza professzor arra a következtetésre jutott.

Széles mozdulatot tett a karjával. szenved. szövetekből.Ilyen a lét legmélyebb valósága is. . politikai és kulturális síkja is van. énekel. jóval összetettebb dolog annál.Pontosan . amelyen Isten szoftverje fút.mondta Tomás. aki hozzánk képest akkora. mint az őt alkotó hardver. Ez a hardver. mint a mérnökök a tévékészülékre vagy a számítógépre. Az ember sejtekből. . emberek. olyan nagy. Az univerzum a hardver. De az ember ennél sokkal több. . olyan nagy. igaz? Például hogy ha mi.Merész gondolat . amely a hardverre koncentrál. A fizikusok és a matematikusok úgy tekintenek az univerzumra. hogy n e m is látjuk.Ha ugyanis az univerzum Isten hardverje. nevet. álmodik és vágyakozik. . De mi az üzenete ennek a hatalmas tévének? Mi a programja ennek az óriási számítógépnek? Siza professzor arra a következtetésre jutott. Vagyis a világegyetem sokkal több.A redukcionista perspektívára. és a szemantikai perspektívára. az azt jelenti. .Pontosan. mint 432 .Mint az ember . A hardver csak azért van. hogy a hardver részei vagyunk. Bonyolult struktúra. amiről már beszélt nekem? . és ha jól meggondoljuk. hogy lehetővé tegye a program futását.. rendelkezik egy szoftverrel. Csak az atomot látják és az anyagot. .jelentette ki a fizikus. ez mind csak a hardver. amely messze túlmutat a komponensei öszszességén. vagyis van egy olyan dimenziója. . amelyen a tudatunk szoftverje fut. amelynek tudata van.De van benne logika.És elvezet minket a végtelenség problémájához . nemde? De vajon mi magunk is egy-egy univerzum vagyunk? Vagy az univerzum valami hatalmas nagy dolog. de sokkal többek vagyunk az alkotórészeink összességénél. . amely a szoftvert vizsgálja. az további érdekes kérdéseket vet föl. . szervekből. . A testünk a hardver.A hardver és a szoftver problémájára akar kilyukadni. vérből és idegekből épül föl.helyeselt Luís Rocha. az univerzum részei vagyunk. egyszóval. meg az ezeket szabályozó erőket és törvényeket. sír. hogy pusztán a műszaki alkatrészeit írjuk le. Vagyis sokkal. Egy óriási szoftverprogram. hogy az univerzumnak van egy programja.sal van a társadalomra.. gondolkodik.jegyezte meg Tomás. hogy láthatatlan? Valaki.

. és ahogy a második termodinamikai törvény kimondja. Mintha az univerzumunk csupán egy buborék lenne egy óriási óceánban. rengeteg másik ugyanilyen buborék között.Véges univerzum? Maga szerint ez lehetséges? 433 . de amikor végre megtaláljuk őket. A mikrokozmosz végtelenül kicsi. . meg fog halni.Szünetet tartott.Ez egy lehetőség.Mindent tovább lehet felezni.Tudja. hogy az atom még kisebb részecskékből áll: protonokból. A mi univerzumunk például hatalmas. Először azt gondolták. Akkor azt gondolták.Pontosan . és mi csak az apró sejtjei vagyunk? Vajon mi vagyunk a sejtjeink Istene.Én azt gondolom. és így tovább.kérdezte Tomás.helyeselt a fizikus. hogy ezek a legelemibb részecskék.És ugyanilyen okokból mindent meg lehet kétszerezni. hogy az atom az elemi részecske. az alapvető részecskéket keressük. és egyben az Isten sejtjei? Mindketten eltűnődtek egy darabig ezeken a kérdéseken. . . A mi világegyetemünk megszületett.Ezt metauniverzumnak nevezik. hogy a végtelen problémája nagyon bonyolult válaszolta Luís Rocha. mint a Zénón-paradoxon . hogy még kisebb részecskékből állnak. . növekszik.Ez olyan. . mi. neutronokból és elektronokból.mi a saját sejtjeinkhez képest? Vajon mi olyanok vagyunk az univerzum számára. aki úgy véli.jegyezte meg Tomás. .Létezik egy olyan lehetőség is. . . Mellette rengeteg ugyanilyen létezik. De aztán fölfedezték. . De nem az egyetlen. fizikusok. azok pedig még kisebb részecskékből. . igaz? De a legutóbbi kozmológiai elméletek szerint elképzelhető. hogy a kvarkok további mikrorészecskékből állnak. hogy a protonok és a neutronok még kisebb mikrorészecskékből állnak: ezek a kvarkok. és egyben valaki sokkal nagyobbnak az idegsejtjei? Vajon az univerzum valami szerves lény. .Maga mit gondol? . . hogy csak egy az univerzumok milliárdjai közül. amely szerint az univerzum véges. Aztán fölfedezték. mint amilyenek számunkra az idegsejtjeink? Vajon mi vagyunk az idegsejtjeink univerzumai.Miért? Van másik is? . mindig rájövünk.Vagyis az univerzum végtelen. És van.

. az intelligencián és a szándékon keresztül.De minden nehézség ellenére van egy közvetett módja annak. hajózott.Nem egészen.Nos. nem? Ha az univerzum végtelenül nagy. hajóval. hogy nem lehet Őt távcsövön vagy mikroszkópon keresztül megfigyelni. mindezt azért meséltem el. és egyszer csak. hogy az univerzumot egy tudatos intelligencia hozta-e létre.Értem. Magellán elindult keletre. de határtalan.válaszolta Luís Rocha. .. így hát nem elég az intel- 434 . Végtelen. elérkezett a kiinduló pontra.. Ha sikerül bebizonyítani. . hogy van intelligencia ebben a mozgásban. hogy nem . vagy nincs? . hajózott.Luís Rocha fölemelte a kezeit. . igaz? Hajózott. mint amilyen a miénk. hogy van mögötte intelligencia. hogy Isten leleményes. . érti? Tomás elgondolkodott. mert mint mondtam.Ha véges is.Ha a Föld Nap körüli keringésére gondolunk.Egyszerű. ez is egy lehetőség. nagy meglepetésére. hogy a végtelen számú különböző helyzet közül olyan is előforduljon. Az első az a megállapítás.De hát.Két lényeges vonáson. hogy az univerzum is ilyen. Megitták a kávéjukat. ha a világegyetem véges. az maga szerint nem elég? . . . mintha egy labdát tartana. Lehetséges. . egyértelműnek tűnik. akkor mi van a határain túl? .Közelebb hajolt. .Fölemelte a harmadik ujját.Nézze. Isten létezésének bizonyítása három alapvető ponton nyugszik.. De vajon ez az intelligencia szándékos vagy véletlen? Hiszen merő véletlen is lehet. hogy a Föld véges. nincsenek határai. meg kell válaszoln u n k egy alapvető kérdést: van-e intelligencia és szándék az univerzum teremtése mögött. Mindkettőre pozitív választ kell kapnunk. hogy megtudjuk. a második pedig az a megállapítás. szükségszerű.Persze. . ha az egyikre pozitív választ kapunk. és leírt velük egy kört. hogy eljussunk Isten létezésének bizonyításáig. Siza professzor megállapította. . hogy ahhoz.Nem elég.És mi az? . . .Vagyis bebizonyította. de nincsenek határai.Ezt nem értem.

A bírósági perekben is az egyik legnagyobb nehézséget az okozza. hogy van-e benne szándékosság.Értem.Megmutatom a második utat.Pontosan. mégpedig valamilyen konkrét szándékkal. de n e m bizonyíték. hogy a szándékosság fogalmát nagyon nehéz pontosan meghatározni. De vajon ez az intelligencia véletlen vagy valami szándék húzódik mögötte? És ha van valamilyen szándék. . . 435 . igaz lehet. William Paley órája igen erős érv. . hogy kövesse. . amiről korábban mesélt? .Nem adja meg a választ annak az órának a metaforája. szörnyűséges baleset történt.Hogyan? A fizikus fölállt a helyéről. Ha körülnézünk.ligencia. és megvizsgáljuk.Akkor hogy lehet elvégezni a bizonyítást? Luís Rocha kiegyenesedett a székén.Jöjjön . igaz? Azt is meg kell állapítanunk. De vajon szándékosan tette vagy véletlenül? A vádlott tisztában van vele. . hogy a szándékos emberölés súlyosabb bűncselekmény. intett Tomásnak. hogy a vádlott megölt valakit. hogy ő nem akart ölni.mondta. . akkor mi ez a szándék? És a kulcskérdés: be lehet-e bizonyítani valahogy egy ilyen szándék létezését? . hogy egy intelligens lény tervezte.Erősen feltételezi az intelligenciát és a szándékot. mi volt a vádlott szándéka. . Ez nem elég bizonyíték? . A nehézség tehát a szándékosság megállapításában áll. akkor nem láthatjuk benne bizonyosan az Isten kezét.Valóban. amikor elkövette a tettét. akkor hogy ne lehetne igaz a sokkal intelligensebb és bonyolultabb univerzumra? .Csak az a baj. Ezt bármelyik tanár tanúsíthatja itt. hogy nagy intelligencia áll a dolgok megtervezése mögött. És ha ez egy olyan egyszerű dologra.mondta.Kitárta a karját. Tegyük fel. és elindult kifelé a szűk szobából.Ugyanez történik az univerzumban is. ezért általában azt vallja. mint egy óra. megállapíthatjuk. a jogi karon. rögtön rájövünk. .Einstein vezetett rá a megoldásra . . Ha találunk a földön egy órát. hogy meg kell határozni. hiszen ha véletlen.

s benyúlt az így keletkezett résen.De hát mit keres itt egy ekkora jelentőségű dokumentum? . . miközben nehézkesen leült a zongora melletti székre. Fölmentek egy szűk lépcsőn. A fizikus balról a harmadik polcon megkeresett egy fehér könyvet. és belépett a sötétbe. majd előhúzott egy világoskék kartonmappát. Luís Rocha.Siza professzor a Biblioteca. .kérdezte döbbenten a történész. és intett Tomásnak. amelyen keresztül eljutottak a nagy festmény tetejéhez. Az utolsó terembe vezető boltív egyik oszlopához ment.kérdezte Tomás kíváncsian. . A Coimbrai Egyetem lógójával ellátott karton viseltesnek tűnt.Jöjjön . hogy kövesse. . de utánament. falba illesztett festményhez. Tomásnak leesett az álla döbbenetében. akár egy idegenvezető.felelte Luís Rocha. váratlanul kinyitott egy titkos ajtót a falon. amely V.Joaninában tartotta a dolgait? 436 . levette. Tomás ránézett a mappára. és intett a vendégének.Ez a második út .mondta. amikor visszaértek a földszintre. és az első emeleten egy kis faerkélyre értek. piros szőnyegen.Isten létezésének bizonyítása. Siza professzor tollából. V.Mi ez? . Aztán visszatette a könyvet a helyére. és csak egy gumikarika fogta össze. A könyvtár az ő nevét viseli. . gyönyörű kerettel díszített. A fizikus letette a holmiját a portré előtt álló elegáns fekete zongorára. hogy m e n j e n e k vissza ugyanazon az úton. János királyt ábrázolta.XXXVIII Végigmentek a könyvtár közepén húzódó hosszú. János megörökített alakja elé. elvezette Tomást ahhoz az óriási. .

Érthető.. Karjaival széles mozdulatot tett. messze a legfontosabb dok u m e n t u m mind közül.Ezt a képet az Einsteinnel folytatott beszélgetései ihlették. amikor a professzor eltűnt. és persze azt is tudja. hogy az egész könyvtár valamilyen rend szerint szervezett. . . ..De ez a mappa.Rámutatott a könyvekkel teli polcokra. . De a betörés után.Hát hogy ne ijedtem volna meg! Ha a professzor elrablása során Az isteni formulát is elvitték. beleértve a maga apját is. Ezért úgy döntöttem. Ezért a kisebb dolgokat inkább szétosztogattam a professzor kollégái között. és végül arra a gondolatra jutottam.A mellére tette a tenyerét. például. és ebből arra következtettem.Ez mit jelent? . mintegy átfogta az egész könyvtárat. hogy az sem biztonság hely. . és körülnézett. egyre idegesebb lettem. hogy ez a könyvtár az isteni kézjegy metaforája. a király portréja mellett.Mi is olyan u n k vagyunk. többségében latinul íródott.Képzelje el. egy kicsit megijedtem. dehogy. mint ez a gyerek. . Néhány napig a saját lakásomban őriztem őket. . És mivel én is részt vettem a kutatásban. hogy talán az egész kutatás veszélyben van. Siza professzor gyakran mondogatta. a könyvek mögött. Luís Rocha elhallgatott. de ez a rend számára titokzatosnak tűnik. Törtem a fejem. A gyerek tudja. . mint ez 437 .. hogy mitévő legyek.Nem. de azt nem tudja. Amikor átnéztem. Sejti. hogy hiányzik az Einstein-kézirat. nyilvánvalónak tűnt az összefüggés a betörés és a kutatás között. de állandóan idegeskedtem miatta. hogy egyszer csak az én ajtómon is kopogtatnak. .Tudja. ami ezzel a kutatással kapcsolatos. hogy belép egy gyerek ebbe a könyvtárba. hogy valaki megírta őket. és hát magamnál sem akartam tartani. és azt sem. hogy szólnak valamiről. észrevettem. amely a második utat tartalmazza. . hogy miről szólnak. hogy ki írta őket.Jól megijedhetett. s akkor eszembe jutott. hogy van ez az üreg itt fönt. hogy mindent elhozok. az univerzum pedig olyan.Végigsimította a kék kartont. Mind idegen nyelven. Ezt senkinek nem akartam odaadni megőrzésre. . és meglátja ezeket a könyveket. Attól féltem. hogy mit vittek el.

. a könyvtár pedig valamilyen intelligens rend szerint van elrendezve. n e m is nehéz megérteni. a laikus számára érthetetlen egyenletekkel.mondta. hogy ezek a művek üzeneteket hordoznak. és soha nem ismerjük meg a szerzőiket. és ez a metafora az Einsteinnel folytatott beszélgetésein alapult. mi sem ismerjük a részleteket. . vagyis hogy a logikus egyszerűség igénye hagy-e némi szabadságot?" . akkor is tudjuk. amíg rá nem bukkant a keresett lapra. tele furcsa. számunkra érthetetlen rend szerint. Homályosan értjük a törvényeket. amikor a világegyetem szándékos intelligenciáját szemléltette. A fizikus addig lapozgatta a jegyzeteket.Ezzel vezette rá Einstein Siza professzort a második út fölfedezésére? . amiben biztosak lehetünk: az egész könyvtárat valamilyen szándékkal építették fel.így szól: „Az a kérdés érdekel legjobban: vajon Isten teremthette-e volna másmilyennek a világot. Akárcsak a gyerek.Ez volt az. és valamely.Mi ez? . .magyarázta Luís Rocha. valamilyen titokzatos céllal. hogy miért. Ilyen az univerzum is. és felszínesen észleljük. hogy a csillagképek és az atomok meghatározott m ó d o n mozognak. csak halvány fogalm u n k van az egésznek a szándékosságáról. és ha jobban meggondoljuk. .Nem. Einstein itt a szükségszerűség és a determináltság kérdését teszi mér- 438 .a könyvtár. ezen a nyomon akart elindulni a második út felé.Igen.Ez az a nyom.Itt van . Ha nem tudjuk elolvasni a könyveket. nagy vonalakban felfogjuk a rendet.Ez egy híres Einstein-mondat . Tomás a jegyzet fölé hajolt. amelyen Siza professzor elindult? . Ezt a metaforát Siza professzor használta.De akkor hogyan vezette rá Einstein a megoldásra? Luís Rocha kinyitotta a mappát: egy köteg d o k u m e n t u m és feljegyzés volt benne. Tomás kérdőn nézett rá. Siza professzor mindig is nagy jelentőséget tulajdonított ennek a mondatnak. Az univerzum törvényeit és erőit valaki megteremtette. . . De van valami. amely szerint minden szerveződik.

a molekulák. .. Másként megfogalmazva. Például nem voltak még meg hozzá a megfelelő matematikai modellek. nem is. az emberek. és nem is va- 439 . a különböző erők szerveződését. amelyek már az univerzum születésekor megvoltak. amit a tudósok fölfedeztek. Tomás álmélkodva hallgatta a fejtegetést. én.Ó. De figyelembe kell venni az univerzum törvényeit.. és mindent ezek szabályoznak. a bolygók és a csillagok mérete és szerkezete nem a véletlen műve. . elnézést. és történetének bármely pillanatában. mennyiben lenne más az univerzum? -Hm. a természeti állandók olyan értékek. hogy egy laikussal beszélgetek . . Fölfedezték például. hogy mi történik.kérdezte Tomás..Persze.Mit ért kezdeti feltételek alatt? . és ez a fő kérdés: ha a kezdeti feltételek mások lettek volna.legre. néha megfeledkezem róla. ami a világegyetem létrejöttének első pillanataiban történt az energiával és az anyaggal. ha megváltoztatjuk egy-egy rendszer kezdeti feltételeit.. .. -A kezdeti feltételek kifejezés arra vonatkozik. mint valami kód. . Ezek az állandók alapvető jelentőségűek.A természeti állandóknak? Hát. hogy az atomok.Elhiszem . De a természeti állandók olyan titokzatos értékek. De egy évtizeddel később. ami körülvesz minket. egy csapásra megváltozott m i n d e n . a káoszelmélet megjelenésével.. . de az átlagembereknek fogalmuk sincs róla. Nem gondolja. mindent. az univerzum rejtélyes tulajdonságát képezik. és amelyek elvileg ugyanazok az univerzum bármely pontján.Nahát! Én még soha nem hallottam erről. amely a lét titkát rejti. abban az időben hihetetlen nehéz volt választ adni erre a kérdésre. Nézzük például a természeti állandókat.vágott közbe a fizikus mentegetőzve. amelyek alapvető szerepet töltenek be az anyag viselkedésében.Nos. A káoszelmélet nagyon pontos matematikai eszközöket szolgáltatott annak vizsgálatára.. és amelyek sok jelenlegi tulajdonságát adják. Például egy hidrogénatom ugyanolyan a Földön. hogy kulcsfontosságú szerepük van ebben a számításban? .bólintott Luís Rocha. mint egy távoli galaxisban. a természet állandóinak értékét. amilyen. Hogy szükségszerűen olyan-e az univerzum. .Sok olyan dolog van. mindent..

megértette. de amikor ott volt az első előadásomon.Hát.. ilyesmik.vagy addig tágul. ha apró változtatások történnének ezekben az értékekben? Elhallgattak. emlékszik-e. emlékszik még? . Mi lenne. az univerzum örökké tágulni fog. egy kicsit más értéke lenne.Hát.És mi maradt meg a szavaimból? . amíg végleg el nem fogy az energiája. . amit földobnak a levegőbe. amit az órán mondtam. h a n e m ezeknek az állandóknak az értéke határozza meg őket. néhány héttel ezelőtt. . De végül mégis a gravitáció győz... beszéltem az ómega problémájáról. . és aztán visszahull.Pontosan! . alig leplezve a kíváncsiságát. hogy kétféle vége lehet a világegyetemnek. Szóval.És mire jutott a professzor? .Azt hiszem.lamilyen kiválasztási folyamat eredménye. . lássuk csak.Ez pedig a Big Freeze. visszatér a kiindulóponthoz. hogy a gravitáció.. elmondta.Ez a Big Crunch.. És mi idézte ezt elő. és fagyos temetővé változik. a gravitációs erő egy kicsit gyengébb vagy erősebb lenne. Vagy abbahagyja a tágulást és összehúzódik. 440 .. ugye? .Igen. mint amilyen. Luís Rocha előrehajolt.kiáltotta a fizikus bólogatva. . mondjuk. végül pedig teljesen összeomlik. ..Látom. amíg ki n e m meríti az energiáit. ha a természeti állandók egy icipicit mások lennének? . Miközben fölfele repül. a fény sebessége vákuumban egy kicsit nagyobb vagy kisebb lenne.Hogyhogy mások? . a gravitáció fölébe kerekedik. a Planck-állandónak. Ha a tágulás sebessége legyőzi a gravitációt. .. Ha nem győzi le a gravitációt. amely meghatározza a legkisebb energiaegységet. hogy.. ahogy az érem. mint amilyen.. Emlékszik? ..N e m t u d o m . Ennek fényében Siza professzor kérdése nagyon egyszerű: mi lenne.kérdezte Tomás. valahogy úgy. ..

ha a világegyetem tágulását pontosan ellensúlyozná minden anyag gravitációja. Van egy harmadik hipotézis is. Az univerzum tágulásának sebessége hihetetlen m ó d o n megközelíti azt a kritikus vonalat. a lottó jackpotja. emlékszem erre a példára. bármilyen hihetetlenül hangzik is.És mégis ezt mondja a megfigyelés. . amely szerint a tágulás ereje pontosan megegyezik a minden létező anyag gravitációjának erejével. Ez pedig. amely a világegyetem keletkezésének pillanatában szabadult fel. hogy vannak alacsony entrópiájú struktúrák. amely elválasztja egymástól a Big Freeze univerzumát és a Big Crunch univerzumát. drága uram. igaz? Ez a tágulás vagy legyőzi az egész anyag gravitációját. nem gondolja? . hogy a tágulás gyorsul.Hát persze. Ennek igen kicsi az esélye. drága uram. hogy a tágulást nem lehet kontrollálni. hogy pontosan a két lehetőség közötti választóvonalon vagyunk. ami a Big Freeze valószínűségét növeli. . Az igazság az. Ennek ellenére m i n d e n jel arra utal. nem gondolja? Ez pedig.Csakhogy nem m o n d t a m el mindent.Valóban? . Ha a Big Bang mérhetetlen erejére gondolunk. Luís Rocha fölemelte egy ujját. azt hiszem.Hogyhogy? . hogy nagyon közel vannak a teljes egyensúlyhoz.De igen. óriási lenne a valószínűsége annak. hogy az univerzum örökké kaotikus állapotban marad. kontrollálatlan esemény lett volna. egyértelmű.Természetesen nem. . . hogy nem. hogy az ölünkbe hullt a szerencse. de ez korántsem biztos. hogy a tágulás egyensúlyban legyen a gravitációval. vagy nem.Nagyon egyszerű. Maga szerint lehet kontrollálni egy ilyen hatalmas robbanást? . hiszen ilyen óriási értékek esetében rendkívüli egybeesés lenne.Igen. Közben fölfedezték. Képzelje csak el azt a rendkívüli energiát. akkora rejtély. Na most. Az a tény. Végtelenül kicsi a valószínűsége annak.Különös. maximális entrópiával. hacsak nincsenek valóban teljes egyensúlyban egymással.. ha a Big Bang egy véletlenül bekövetkező. hogy számos 441 . azt jelenti. .

. a tágulás visszafordult volna. ha a beállítás egy semmiségnyit téved. hogy egy icipicivel gyengébb vagy erősebb. olyan gyorsan szétszóródott volna az anyag.fizikus hihetetlen véletlennek tartja. hogy az univerzum megfelelően ki t u d j o n tágulni. .Folytatta a kerek számjegyek pásztázását. . és az anyag egy óriási fekete lyukká zsugorodott volna össze. vagy túl gyorsan szétterjedt volna. Ha a Big Bang által felszabadított energia egy icipicivel gyengébb lett volna. hogy maga véletlenül feldob egy nyílvesszőt az űrbe. ez akkora esélyt jelent. és leírta az értéket. Ha pedig egy icipicivel erősebb lett volna.Jóval kevesebbnek .Ez minek felel meg? M o n d j u k annak az esélynek. hogy ahhoz.Nézze. . anélkül hogy kialakultak volna a galaxisok..Ez azt jelenti.Elképzelhetetlenül kicsi törtrészekre gondolok. aztán a legközelebbi galaxisban belefúródik egy egy milliméter átmérőjű céltáblába. Monumentális fekete lyukká zsugorodott volna össze. Kidugta a nyelve hegyét..Amikor azt m o n d j a . hogy ki sem tudtak volna alakulni a galaxisok. Nézze. mint az. és az univerzumban nem alakulhatott volna ki élet. billiomodnyi különbségekre. 442 . akkor pontosan mire gondol? Öt százalékos eltérésre? Tíz százalékosra? Luís Rocha elnevette magát. Tomás rámeredt erre az óriási nullahalmazra. hogy elég lett volna. . . . és igyekezett megemészteni a jelentését.N e m . Siza professzor elvégezte a számításokat.m o n d t a . A fizikus a tollát harapdálta. és fölfedezte.m o n d t a . hogy ma nyerek a lottón? Luís Rocha megint elnevette magát. az átszeli az egész kozmoszt. miközben ezt a hosszú számot nézte. . Vagyis.Hihetetlen! . ennek az energiának 10120 nagyságrendű pontosságúnak kellett lennie.Luís Rocha fogott egy filctollat. .

fokozatosan csökkent a hőmérséklet. . meg ami utána jött. és a kvarkok és antikvarkok nagyobb részecskéket kezdtek alkotni. A legmegdöbbentőbb az egészben az. részecskékkel és antirészecskékkel. . .Ez a megdöbbentő felfedezés adta a professzornak az ötletet. .. amennyi ahhoz volt szükséges. az úgynevezett hadronokat.. és lapozgatta őket.A Big Bang energiájának mégis ilyen hihetetlenül pontosnak kellett lennie. hogy egészen pontosan annyi energia szabadult föl.. . és esély sem látszott arra. és a szája elé tette a kezét. hogy tartós anyag keletkezzen. Azaz se több. Mivel az anyag és az antianyag egyenlő mennyiségben létezett és kölcsönösen kioltották egymást. se kevesebb.Ismét lapozott néhány oldalt. hogy az univerzum kezdeti feltételeit tanulmányozza. 443 . és amikor találkoznak.A Big Banget? . Amikor a nagy.Ez elképzelhetetlen. mint amennyi feltétlenül szükséges. Ezek a részecskék. hogy beleessen ebbe az iszonyatosan szűk intervallumba.Igen. hogy az univerzum rendeződjön.Igen. Érti? . A világegyetem egy fortyogó katyvasz volt. olyan magas. és folyton megsemmisítették egymást.Te jó ég! . hogy még az atomok sem tudtak kialakulni. így keletkezett az anyag és az antianyag. A hőmérséklet elképesztően magas volt.helyeselt a fizikus. hogy egyszer csak egy icipicivel több anyag kezdett termelődni. csak éppen egymással ellentétes töltésűek. . teljesen egyformák.Az bizony . a kvarkok és az antikvarkok. és ismét energiává változnak. . . amelyek az energiából lettek. m i n t antianyag.Fogta a jegyzeteket.Csakhogy valamilyen rejtélyes oknál fogva az történt.Itt van például az anyag teremtésének a kérdése. M i n d e n tízmilliárd antirészecskére tízmilliárd-egy részecske jutott. ám továbbra is kioltották egymást. még n e m volt anyag.kiáltott fel Tomás. De ahogy az univerzum tágult. aztán megállt az egyik oldalon. teremtő robbanás történt. Fölvázolta az összevetést a filctollal. fölrobbannak. . az univerzum akkoriban energiából és rövid életű részecskékből állt.

mégis így lett.Ismételten rákoppintott az ujjával a feljegyzésre.Széttárta a karját. .Minimális. akkor nem lenne anyag. És pontosan ez a túlélő részecske volt az. ami természetesnek tűnik.Elmosolyodott. Vagyis a homogenitásnak pontosan ilyen mértékűnek kellett lennie ahhoz. csaknem jelentéktelen különbség.. Se több. Vagyis tízmilliárd részecskét megsemmisített tízmilliárd antirészecske. Ha a részecskék és antirészecskék száma továbbra is egyenlő maradt volna. amelyik más túlélőkkel együtt létrehozta az anyagot. . hogy ebben is példátlan szerencsére volt szükség. . a galaxisok gyorsan sűrű agglomerátumokká válnának. fölmutatva a számokat..Aztán ott van még az univerzum homogenitása. ez rémisztő. és az idők során nőttek meg az anyag gravitációs instabilitása folytán. Ennek minimális volt az esélye. de nem teljesen az.A Naphoz hasonló felépítésű csillagok létezése szintén óriási szerencsének köszönhető. . . még mielőtt létrejönnének az élet feltételei. ami szintén hihetetlen pontosságot igényel. hogy létrejöjjön az anyag. Siza professzor arra jött rá.. hogy kialakulhassanak a csillagok.Értem. . A Big Bang idején a sűrűségi különbségek nagyon csekélyek voltak. egy a százezerhez. . .motyogta Tomás ijedten. Ha viszont az inhomogenitás egy icipicivel kisebb lenne.Nézze. . 444 .Látja? .kérdezte. . ami pontosan annak az értéknek felel meg. . hogy az élet lehetővé váljon. de mindig maradt egy. . se kevesebb. Az anyag sűrűségének eloszlása meglehetősen homogén.És ha nem lenne anyag. az anyag nem lenne elég sűrű ahhoz.Vagyis Siza professzor rájött. ugyanis az inhomogenitás aránya rendkívül kicsi. igaz? De ahhoz mégis elég.Újabb oldalt keresett meg. mi sem lennénk itt. amelyik nem semmisült meg. .Ez.Értem .Minden annak a plusz egy részecskének köszönhető. Ha egy icipicivel nagyobb lenne. .Egy üres lapra lerajzolt egy csillagot. . hogy a világegyetem teremtéséhez még egy rendkívüli véletlen kellett. és fekete lyukak alakulnának ki. ami az univerzum strukturálódásához kell.

Az egyik túlságosan meleg. azaz a béta állandó. és lehetetlenné tennék az olyan precíz folyamatok megvalósulását. hogy nukleáris reakciókat idézzen elő. . a másik túlságosan hideg. az elektronok összevissza rezegnének. milyen következményekkel jár a változtatás. a fejét csóválva.a csillagok szerkezete a belsejükben lévő finom egyensúlytól függ.Ha egy kicsit növeljük a béta értékét. semmi nem válik lehetővé mindabból.jegyezte meg Tomás. Ha csak egy hajszálnyit is változtatunk a gravitációs erőn.Például elkezdett vizsgálni két fontos természeti állandót. De a csillagok többsége. akkor vörös törpe lesz belőle. amit az univerzumban látunk. hiszen a béta értéke határozza meg az atomok magjának jól körülírt és stabil pozícióját.005-del meghaladná az alfa értékének 445 . e között a két szélsőség között van. és ebben az a megdöbbentő. az alfával együtt. Siza profeszszor úgy döntött.És milyenekkel? . akkor a csillag kék óriássá változik. Luís Rocha ismét lapozott néhányat. az egyik éppen ez az arány az elektronok és a protonok tömege között. . Ha a hősugárzás túl erős. Másrészt a béta értéke felelős azért is. hogy a mikrorészecskéknek szenteli a figyelmét.Fogalmam sem volt minderről .Miután kielemezte az univerzum kezdeti feltételeit. Megváltoztatta az értéküket. Ha a béta 0. és valószínűleg egyiknek sincsenek bolygói. és kiszámította. azaz a finomszerkezeti (alfa) állandó. hogy a csillagok közepe elég meleg legyen ahhoz. hogy a csillagok nagy része a két véglet közötti szűk intervallumban helyezkedjen el. Ha a béta értéke egy icipicit más lenne. amilyen a Nap is. mintha összeesküdtek volna. valamint az elektronok pontos pályáját a mag körül. akárcsak a Nap. és ez által az olyan csillagok legyenek többségben. Ehelyett a részecskék erejének és tömegének aránya olyan értéket mutat. hogy a szélsőségeken kívül eső értékek valószínűsége rendkívül nagy. a rendezett molekuláris struktúrák lehetetlenné válnak. Üjabb egyenletekkel teli oldalon állt meg. az elektromágneses erőn vagy az elektron és a proton tömegének arányán. ha viszont túl gyenge. . . mégsem nagyon fordul elő. a másik pedig az elektromágneses kölcsönhatás ereje. mint amilyen például a DNS reprodukciója.

Egyébként a hidrogén héliummá alakulása. nem lenne Föld sem. nem keletkezhetne szén a csillagokban. szintén abszolút pontosságot követelő folyamat.a négyzetét. . És ha csak 0. És ez még nem minden. és hélium 2-vé alakulna át. még mielőtt megteremtődnének az élet feltételei. hogy a finomszerkezeti állandó értéke pontosan annyi legyen. Se több. A fizikus megkeresett egy újabb oldalt a jegyzetek között. se kevesebb. Elvégezte a számításokat. . Ha viszont tíz százalékkal csökkenne az erős kölcsönhatás.Hihetetlen.Siza professzor az erős nukleáris erőt is megvizsgálta. az az atommagokat érintené oly módon. Ha az alfa mindössze négy százalékkal nagyobb lenne. . akkor a Big Bang utáni kezdeti időben a világegyetem összes hidrogénje túl gyorsan elégne. nincs élet. és fölfedezte. amilyen a szén is. hogy az erős kölcsönhatás értéke szintén csak egy szűk intervallumban mozoghat ahhoz. Újabb érthetetlen egyenletekkel teleírt lapok. Márpedig nehezebb elemek nélkül. n e m lennének csillagok.A mutatóujjával rábökött a számokra. hogy nem jöhetnének létre a hidrogénnél nehezebb elemek.De hát ilyen szűkek a határok? . hogy a csillagok gyorsan kimerítenék az üzemanyagukat. azt. hogy az univerzumban élet lehessen. mert azt jelentené. Ez pedig katasztrofális lenne. hogy megteremtődhessenek az élet feltételei. az átalakulás nem megy végbe.motyogta Tomás. szórakozottan simogatva az állát. . nem lenne Nap sem. elengedhetetlen.Vagyis Siza professzor fölfedezte. amennyi. és sokan közülük fekete lyukakká alakulnának. Tömegének a hét ezreléke alakul át energiává. amely előidézi a nukleáris fúziót a csillagokban és a h i d r o g é n b o m b á b a n . Ha ennél egy hajszálnyival kevesebb. hogy ha mindössze négy százalékkal nagyobb lenne az erős kölcsönhatás.Rettentő szűkek. .1-del nőne.Ez hihetetlen . . Ha nem lennének csillagok. . és az univerzumban csak 446 . és élet sem. ami kulcsfontosságú az élet létrejöttéhez. Ha pedig nem lenne Nap. és láss csodát. Vagyis ahhoz. nem lenne fúzió a csillagokban. pontosan ebben a szűk intervallumban van ez az érték. Szén és csillagfúzió nélkül pedig nem lenne élet.

.. bonyolult láncokat alkosson.Ez nem egyszerű szerencsés véletlen.! Újabb szerencsés véletlen..Most nézzük a szenet. És. hogy a radioaktív berillium magába olvasszon egy héliummagot. Különböző okoknál fogva. . nem? Csak az a probléma. hogy szén jöjjön létre. ha az atom- 447 .mondta. Ez a jackpotok jackpotja! .Abszolút semmi. hogy miként magyarázhatná el a folyamatot.És mégis pontosan ez alatt a hihetetlen rövid idő alatt kell a berilliumatomnak találnia egy héliummagot. azon töprengve. hogy így szén keletkezzen. a héliummá átalakuló hidrogén mennyiségének ebben az intervallumban kell lennie. Szén nélkül a spontán komplex élet nem lehetséges. Ha egy hajszálnyival több.Bizony . amelyen az élet alapul.Továbblapozgatott. hogy a berillium élettartama mindössze a másodperc kicsiny töredéke. Tomás megpróbálta elképzelni.Azt a. Egyszerűnek hangzik. amelyek az életfolyamatokhoz szükségesek. . összeütköznie vele és magába olvasztani. . az kell. . lám.helyeselt a fizikus.Szerencsés véletlen? . . Fölírta az értékeket. Ahhoz. hogy létrejöhessen az élet. a hidrogén gyorsan elfogy az egész univerzumban. mennyi idő ez. hiszen csak ez az elem elég rugalmas ahhoz. A gond csak az. a szén az az elem. Ez csak abban az esetben lehetséges ilyen rövid idő alatt. Egyetlen másik elem sem képes erre.Ahhoz tehát. hogy a szén kizárólag bizonyos rendkívüli körülmények közepette jöhet létre. . hogy hosszú.hidrogén lesz. .Látja? A radioaktív berillium csupán ennyi ideig létezik. A papírra firkantott egy számot.Megvakarta az állát. . micsoda véletlen! Pontosan ebben is van! . . ..nevetett a fizikus.De hát ez semmi .

az ősi univerzum hőmérsékletében. amelynek következtében létrejön a szén. bármelyik fizikus abszolút hihetetlennek tartana ekkora szerencsét.Óriási szerencse. és a szén nem alakul át oxigénné. amelyek elengedhetetlenek az élet keletkezéséhez. .Gondolom. de akár a saját bolygónk rendkívüli véletlenjeiben is.Kacsintott. hogy megtaláljuk és összegyűjtsük azokat a teljesen valószínűtlen véletleneket. a tágulás mértékében. És lám. Négy jackpot egyszerre! Luís Rocha fogta az egész. a másik meg megfagyna az állandó éjszakában.magok energiája pontosan egyenlő az ütközésük pillanatában. aztán fordítva. hogy a szénnek túl kell élnie a csillag belsejében a folyamatos nukleáris tevékenységet. nincs egy icipici eltérés sem.folytatta Luís Rocha.jegyezte meg Tomás. De higgye el. Valami hihetetlen szerencse folytán a csillagok nukleáris alkotóelemeinek energiája pontosan akkora. Aztán ott van az a probléma. ami nyilvánvalóan lehetetlenné tette volna az élet kialakulását. amekkorának lennie kell ahhoz. .A hélium ütközési ideje ugyanis még a radioaktív berillium élettartamánál is rövidebb. Azt a mérhetetlen pontosságot.De van ám ezen kívül más elképesztő egybeesés is! . amely állandóan sütne. . . . mi? Ha a legkisebb eltérés lenne köztük. .Látja ezt? Tele van hasonló felfedezésekkel. De a mi bolygónkat óriási szerencse érte. Siza professzor és én az utóbbi éveinket azzal töltöttük. minimális. A különböző bolygók keringésének rezonanciája és a naprendszer égitestjeinek összessége eredményeképpen a Föld forgási tengelyének kaotikus m ó d o n kellett volna fejlődnie. De bármilyen rendkívülinek tűnik is. nem jöhetne létre szén. Itt van például a bolygók tengelyének dőlésszöge. És minő meglepetés! Tényleg egyenlő! . . nem lenne éjszaka. Tudja. jegyzetekkel és számításokkal teli papírköteget. ami csak nagyon speciális körülmények között lehetséges.Elmosolyodott. ami ott van a különböző erőkben. és meglobogtatta a hallgatója előtt. hogy létrejöhessen a fúzió. mi az? 448 .Bámulatos . egy újabb rendkívüli véletlennek köszönhetően ezek a körülmények megvannak. és ez teszi lehetővé azt a nukleáris reakciót. Az egyik félteke hat hónapig pörkölődne a napon. egy laikus számára ez kínaiul hangzik.

Csakhogy ebben az esetben sokszoros telitalálatról beszélünk. az ölünkbe hullt az a szerencse azzal. . .Nevetett.Az antropikus elv azt jelenti. a finomszerkezeti állandó pontos értéke. hogy mi most itt legyünk. bolygónk tengelyének dőlésszöge. Persze a nyertes szemszögéből nyilvánvalóan iszonyú valószínűtlennek tűnik az egész. Rögtön gyanús lenne. hogy észrevegyük: itt valami 450 . Az azonban már igazán rendkívüli lenne. nem? Úgy értem. hogy az univerzum pontosan a kellő mértékben tágult ki. aztán az ősi hőmérséklet. . a mágneses mezőt létrehozó fémek jelenléte a Föld magjában. De nem. rettenetesen kicsi a valószínűsége annak. az erős kölcsönhatás. ugye. ez egy kicsit olyan. hogy nyerek a lottón. ha két országban is az ölembe hullana a szerencse. nem lenne élet. hogy valamelyik országban megnyerjem a főnyereményt. Aztán amikor hazatérnék.Ez az egyetlen magyarázat a véletlenek és valószínűtlenségek hihetetlen sorára. A történész tűnődve vakargatta az arcát. észrevenném. hogy valakinek nyernie kell. a szén képződésének rendkívül finom folyamata. az anyag homogenitása. .Ez igaz .ismételte a fizikus.. . hogy az univerzumot azzal a szándékkal teremtették. a héliummá alakuló hidrogén pontos mennyisége. minden egybevág. Nézze.értett egyet vele Luís Rocha.De mindez lehet a véletlen műve is.Ez valóban elképesztő . az elektrogyenge kölcsönhatás és a gravitációs erő értékei. De hát valakinek csak kihúzzák a számait.Nyilvánvalóan nincs kizárva. . nem gondolja? . és puff!. amelyek lehetővé tették.ismerte be. Tomásnak tátva maradt a szája. De hogy minden országban megnyerjem a lottót. Ez rendkívüli. nem? A valószínűség törvénye szerint igen. és minden országban vennék egy lottószelvényt.. az anyag minimális előnye az antianyaggal szemben. hogy mindegyikkel megnyertem a főnyereményt. hogy élet legyen benne. hogy olyan fantasztikus szerencsém legyen.. az teljesen elképzelhetetlen. Elég lenne egy aprócska változtatás valamelyik tényezőben.Antropikus elvnek . Az összessel! . De tény. mintha körbeutaznám a világot.Széles mozdulatot tett a kezével. nem? Nem kellene zseninek lennünk ahhoz. . . szóval minden. Ne feledje.Értem.

nem gondolja? Na hát.Igen.Az egyik az intelligencia. növelve szavainak drámai hatását. Minden paraméterben az ölébe hullt a szerencse. Fölemelte mutatóujját is: ..Fölemelte egy ujját. Hanem elkerülhetetlen következménye a fizikai törvények alkalmazásának és a természeti állandók rejtélyes értékeinek. amit már megnézett. .különös dolog történt. hogy az élet tervezésében szándékosság van. .Hüvelykujját fölemelve folytatta: . amely egy intelligens és tudatos erő cselekvésére utal.. Noronha professzor.A világegyetemet arra tervezték. Csalás történt.A másik pedig az a szándék. hogy előre meg lett volt tervezve az egész.Emlékszik a tippre. annál inkább arra a következtetésre jutunk. hogy létrejöhessen az élet. az.Értem . . gyanakszik a koldus. . amely áthatja az egész tervezést. hogy minél tovább szemléljük és elemezzük az univerzumot. A fizikus felolvasta az oldalt. hogy élet legyen benne.Ismét belelapozott a papírkötegbe.Azt akarom mindezzel mondani.. nem a véletlen eredménye. .Elképesztő. . nem igaz? Luís Rocha előrehajolt a széken.Einstein azt m o n d t a . csalás vagy ilyesmi. hogy megvan benne mindkét vonás.értett egyet vele Luís Rocha.Az antropikus elv felfedezése képezi Isten létezésének második bizonyítását. amit Einstein adott? . idézem: „Az a kérdés érdekel legjobban: vajon Isten teremthette-e volna másmilyennek a világot. . . vagyis hogy 451 .Ebből pedig egyetlenegy következtetést lehet levonni: valahogy az egész előre meg volt tervezve.Igen . pontosan ugyanez történt az élettel is. Ha bőséges az alamizsna.Eléggé megmagyarázhatatlannak tűnik ekkora szerencse. . .. . Az antropikus elv kimondja.Szünetet tartott. akár egy felhő az égen. Az összesben! . Az biztos. Szavai visszhangoztak a könyvtárban. aztán úgy foszlottak szerte. Amit ez a második út mond. nem az abnormális körülmények véletlen terméke. végül rátalált egy oldalra. Az élet nem egy baleset.suttogta Tomás. m i n i m u m félelmetes. . . hogy minden úgy legyen megtervezve.

ugyanúgy ez a halvány lehetőség is csupán azt gátolja meg. hogy teljes bizonyosságot nyerjünk. amiket elmondott.Tomásra meredt.És mi van. . Valóban nem az. akármilyen kicsi legyen is. addig nem jelenthetjük ki teljes bizonyossággal. igaz? De mégis ott motoszkál az emberben egy kis kétség. hogy esetleg minden csak monumentális véletlen. hogy ez a zavaró. . az nyilván azért van. de nem a végső bizonyíték. mi a válasz erre a kérdésre? . nem? .a logikus egyszerűség igénye hagy-e némi szabadságot?" . amely nem engedi.Luís Rocha megrázta a fejét. hogy létrejöhessen benne az élet. . . hogy m i n d e n kétséget kizáróan bizonyítást nyerjen az 452 . . ha mindezek a körülmények egy rendkívüli szerencsejáték eredményeként jöttek létre. amelyekről m á r Einstein is beszélt. ez nem vitás. szinte ravaszul elmosolyodott.helyeselt Tomás. . mindig ott van az icipici esély. . és halványan. mint egy pici szálka a talpunkban. elképesztő véletlenek folytán? Sokszoros kozmikus lottónyertesnek kellett lennünk. szinte suttogott. csak az lehet. Vagyis ahogy a nemteljességi tételek megmutatják.Összehúzta a szemöldökét. hogy az antropikus elv a végső bizonyíték. .Mi az? . .Igen. hogy létrejöhessen az élet.De van még valami. de bármilyen valószínűtlennek tűnik is. persze .Lehalkította a hangját. . de ott van. igaz? Erős érv. hogy „nem". . amit nem m o n d t a m el. egy kis zavaró kellemetlenség. . A válasz: nem.Igen.Az ugye nyilvánvaló. Nagyon kicsi.Nem.És amíg létezik ez az esély. Isten nem teremthette volna másnak a világot.Tudja. már régóta foglalkoztatta Siza professzort.Ez a halvány lehetőség. ha a nem bizonyítható kijelentései igazak. hogy mindez egy gigantikus véletlensorozat műve. . Azt gondolta.Pontosan. akkor sem. bár jelentéktelen bizonytalanság Isten szokásos leleményei közé tartozik. Vagyis ha minden ilyen hihetetlenül pontosan ki van találva.Ez az esély létezik. mert az univerzum tényleg azzal a szándékkal teremtetett. ha az egész egy óriási véletlen? Mi van. hogy nem lehet bebizonyítani egy matematikai rendszer koherenciáját.Mindazok fényében. hogy az antropikus elv komoly érv Isten létezése mellett.

hogy a döntéseink valójában n e m is a mieink. hanem maga a végső bizonyíték.Egészen addig. Siza professzor azonban szentül hitte. amíg év elején meg nem világosodott. . noha szabadnak tűnnek.Megköszörülte a torkát. de a tudományos felfedezések fokozatosan szűkítették ezt a szabadságunkat. úgymint a DNS. Minden. a testünk biológiája és kémiája.Értem. .Hogyhogy világosság gyúlt az elméjében? . akkor ezt a döntést a tudatom hozta vagy a testem egyik biológiai szükséglete diktálta? Lassan kiderült. Kant egyszer azt írta.A végső bizonyíték? Megtalálta a végső bizonyítékot? Luís Rocha arcán megmaradt a finom mosoly. hogy Isten csak ismét elrejtőzik a végső lelemény tükörlabirintusában. hogy meddig a pontig vagyunk szabadok a döntéseinkben. Fölfedezték.A végső bizonyíték a determinizmus problémájában gyökerezik.Hogyan? . amikor hirtelen az az ötlete támadt.Világosság gyúlt az elméjében. a halhatatlanság és a szabad akarat. hogy szabadon döntünk. Siza professzornak úgy tűnt. és mindez dinamikus és összetett interakcióban van 453 . amikor már majdnem a kezünkben volt. éppen akkor. hogy h á r o m kérdés van. valójában számtalan tényező következményei. hogy eszem. és még sok más tényező. és hunyorogva kérdezte: . és magával viszi a bizonyítékot.Mint már m o n d t a m . . amelyeket soha nem fognak megoldani: Isten létezése. Sokáig azt gondolták. . hogy egy füst alatt véget vet a végső bizonytalanságnak és átalakítja az antropikus elvet. de össze is függnek egymással. . . . . Ha például úgy döntök. . amit teszünk. megfelel annak. hogy ezek a kérdések nemcsak megoldhatók. hogy a döntéseink.Nem értem.A szabad akarat problémája azt a kérdést veti fel.univerzum architektúrája mögött álló intelligens és tudatos erő létezése. amire a belső tulajdonságaink késztetnek. Tomás mocorogni kezdett a székén. Egy kissé előredőlt. hogy az ne csupán Isten létezésének erős érve legyen.Siza professzor a dolgozószobájában az elektronok kaotikus viselkedését elemezgette mágneses térben.

Az anyag hajlamos a spontán szerveződésre. és bevallom.Akkor most figyeljen. hanem egyszerűen azért. n e m spontán jön létre.. mert a szervezetük nem termel szerotonint. ez egyértelmű. Lehet. Fölfedezték például. mintha robotok lennénk. mit állapított meg a tudomány. 454 . hogy a szabad akarat csupán illúzió. A fizika pedig a matematika alkalmazása az univerzumban.Lehet. ahol az anyag és az energia univerzális törvényeknek és erőknek engedelmeskedik. az nem azért van. a világegyetem törvényeinek megfelelően. és nem is a Szentlélek műve.Az apám már beszélt erről. Tudja. . mert erre kényszerítik a fizika törvényei. .De lássuk csak. mert így tartja kedve.m o n d t a Tomás tétován. vagyis amikor az atomok elemekké szerveződnek. hanem azért. Kettő meg kettő mindig négy. Amikor ezek az anyagok még tovább bonyolódnak. Amikor a biológia nagyon bonyolulttá válik. Olyan. amikor ez a bonyolódás elér egy küszöböt. ami körülöttünk történik. hogy vannak emberek.Igen. Érti? . amelyek arról ismerszenek meg.bólintott Luís Rocha. Ez így világos? . nem pedig a szabad akarat. akik nem azért szomorúak. vagyis azt az anyagot. h a n e m a kémia foglalkozik velük. a világnézet és minden esemény. . Ezzel azt akarom mondani. a matematika determinista. megjelenik az intelligencia és a tudat. Ha egy bolygó a Nap körül vagy egy elektron az atommag körül kering. De a pszichológusok és a pszichiáterek már bebizonyították.olyan külső tényezőkkel. hogy képesek szaporodni és teleologikus a viselkedésük. m i n t h a semmilyen törvénynek nem engedelmeskednének. belátom . nekem ez még mindig sokkoló. hogy a biológia komplexifikált kémia. Vagyis a kémia voltaképpen komplexifikált fizika.Érteni értem . mint a kultúra.. hogy m i n d e n viselkedésnek van valami oka. amely a kedélyünket szabályozza. Ezeknek a búskomor embereknek sok cselekedetét ez a kémiai elégtelenség irányítja. mert szomorú az életük. azaz egyetLen cél hajtja őket: a túlélés.Micsoda? .Ez a gondolat. attól kezdve már nem a fizika. . megszületnek az élőlények. Ez a szerveződés komplexifikációt is jelent. . ugye? No mármost. hogy n e m rendelkezünk szabad akarattal. amelyeknek sokszor bizarr a viselkedésük.

amelyeknek a befolyásáról. de akkor is van. . hogy ő hozta a döntést. hogy amikor a dolgok legegyszerűbb gyökerét keressük.A mellkasára tette a kezét. Lehet. hogy a tudat azt hiszi. Mivel mi is atomokból állunk. mert szabad akarata van. Tudja követni a gondolatmenetemet? . amelyek a fizika törvényeinek engedelmeskedve szerveződtek rendkívül komplex m ó d o n .hogy nem ismerjük az okát. hiszen egy inherens kaotikus komplexitás eredménye. nem azok. a mi viselkedésünk sem determinálható. amelynek egy szárnycsapása vihart idézhet elő a világ másik végén. ahogy az időjárás. az agy már eldönti. Vannak olyan dokumentált kísérletek. Az agy meghozza a döntést. az esetek többségében. igaz? Mi ez. hogy bár a döntéseink szabadnak tűnnek.Nagyszerű. a kémiáé a fizika. 455 .Ezzel azt akarom mondani. ha nem a pillangó-hatás alkalmazása az emberi életre? . . hanem azért. hogy az elektron viselkedése n e m meghatározható. a fizikáé pedig a matematika. amelyek bemutatják. hogy a tudat alapja a biológia. determinált. azt találjuk.Igen. És ismétlem: egy elektron n e m azért fordul jobbra vagy balra. mert a fizika törvényei erre késztetik. . a biológiáé a kémia. a mi viselkedésünk is determinisztikus. Ez azt jelenti. hogy egy gyermekkori esemény meghatározhatja az ember felnőttkori viselkedését. De akárcsak az elektroné. Azt akarom mindezzel mondani. mert úgy tartja kedve.Értem. egyáltalán nem is tudunk. de nem determinálható. hogy még mielőtt a tudat észrevenné. tényezői komplexitása és a végtelen problémája miatt. és utána közli a tudattal. Itt jön az a régi história a pillangóról. A pszichiáterek is azt mondják. Éppen ellenkezőleg: minden döntésünket olyan tényezők határozzák meg. rendkívüli kaotikus komplexitása miatt. Valahogy úgy. és a kezdeti feltételek apró változtatása hosszú távon előreláthatatlan következményekkel jár. de meghatározott. nem határozható meg. A meteorológia is determinált. de ezt olyan kifinomultan teszi. hogy a pszichológia komplexifikált biológia. hogy így vagy úgy cselekedjen.

.A probléma továbbra is fennáll . . minek foglalkozunk azzal. De az tény.Nem. hogy a múlt determinált. Bármit tesznek is a játékosok a felvételen.Elmosolyodott.Csak marionettbábok vagyunk. igaz? Ennyi.Maga összetéveszti a determinizmust a fatalizmussal. A DVD lejártakor úgyis Olaszország győz. hogy megkapta felvételen a 2006-os világbajnokság Olaszország-Franciaország döntőjét.De hát ez szörnyű .. nem ugyanaz a kettő? .m o n d t a Tomás.Ez azt jelenti. mint egy felvétel.Nos. a játékosok szabad döntéseket hoznak. dehogy. ami abban a pillanatban szabad.. amikor Zidane lefejelte Materazzit.Gondoljon egy futballmeccsre. . igaz? Odaérnek a labdához. .. Makrokozmoszi szempontból minden determinált. hiszen senki nem tudja előre. De miközben nézzük a felvételt. a felvételen már determinált. De ha minden determinált. úgy döntünk. hogy nem t u d j u k megváltoztatni azt. Még az is. noha determinálva volt. Képzelje azt. hiszen .felelte a fizikus.De hát.bár nem tudtuk -. hogy erre a helyzetre az esernyő az adekvát válasz. hogy. De az egyes emberek mikrokozmoszi szempontjából semmi nem tűnik determináltnak. Sőt a játékosok minden egyes mozdulata. Ha például elkezd esni az eső. Érti? A szabad akarat a jelen fogalma. hogy minden determinált. Sok külső tényező van. Ez a döntés a miénk. amelyek bizonyos döntésekre késztetnek minket.mondta Tomás. Ha pedig múlt és jövő együtt létezik. .Ne gondolja így . akkor a jövő is determinált. hogy kinyitjuk az esernyőt..l lesz. a vége úgyis determinálva van. és elrúgják az egyik vagy a másik irányba. mielőtt átkelünk az úttesten? . a fizika törvényei idézték elő. amit a múltban cselekedtünk. . hogy nem vagyunk a magunk urai. tudjuk. ha jobban megnézzük.. Ez azt jelenti. bár külön síkokon. Miközben zajlik a mérkőzés. . de ezek már determináltak. nem változtathatnak rajta. hogy abban a pillanatban elkezdjen esni. az agyunkba beépített szoftver pedig determinálta. Szabad döntéseket hozunk.. A mérkőzés vége l . mi fog történni. és Olaszország tizenegyesekkel győz. . hogy például körülnézzünk. mit t u d o m én. 456 . az élet is olyan. .

Milyen értelemben? A fizikus habozott egy pillanatig. és implicit m ó d o n azt mondják.Mert ez végül is még mindig azt jelenti. Ez sokkal többet és fontosabbat jelent ennél.Minden determinált. . Ha tehát teljesen megismerjük minden anyagnak. energiának és törvénynek az állapotát. .Bingó!. de ez nem vigasztal meg . hogy minden eseménynek van oka és következménye.Tomásra mutatott. amelyeknek az egyenletei deterministák.makacskodott Tomás. században. hogy hogyan magyarázza el. csak más időben. és a következő állapotának az oka. abból ki tudjuk következtetni az egész múltat és jövőt. hogy ha a múlt determinált. hogy minden. ..Sokkal fontosabbat. drága profeszszor . .Értem. És ugyanúgy. a tudomány fölfedezte. . . hiszen a kettő ugyanaz. ahogy nem tudjuk megváltoztatni a múltat.Az okok és okozatok állandó folyamatát végigkövetve Laplace arra a megállapításra jutott a XVIII. hogy az univerzum jelenlegi állapota az előző állapotának a következménye. a jövőt sem tudjuk megváltoztatni.Mint tudja. .Igen. . Ez azt jelenti. ami valaha történt és történni fog. .Emlékszik Laplace démonára? . a legapróbb részletig. . A múlt és a jövő valahogy létezik. . akkor a jövő is az. ugye? . Laplace saját kifejezésével élve. minden következmény pedig egy következő esemény oka. le van írva az univerzum kezdeti információjában.Nem.Minden determinált. .Sokkal fontosabbat? .És most azt kérdezem: mi következik ebből a kijelentésből? A történész sóhajtott. Luís Rocha nem vette le a szemét a beszélgetőtársáról.Többé-kevésbé. a jövő és a múlt megjelenne a szemünk előtt.kérdezte csodálkozva a történész. és minden ok egy korábbi esemény következménye. hogy nem vagyunk a magunk urai.kiáltotta Luís Rocha. hogy a tér és az idő ugyanannak az egységnek a két különböző megnyilvánu- 457 . Ez megvan. . Gondoljon arra.jelentette ki. azon gondolkodva. Érti? Ezt a felfedezést egyébként megerősítették a relativitáselméletek.

ahogy a múltból nem látszik a jövő.És nem látja az összefüggést az elmondottak és az antropikus elv között? Tomás gondolkodott. Az energia és az anyag meghatározott m ó d o n terjedt szét. hogy a világegyetem különböző helyein másként telik az idő. Ez azt jelenti.És. előre látható volt az idők kezdetén. Nos.dadogta zavarában. bár mindkettő létezik. ugyanúgy a múlt és a jövő is egyaránt létezik. és ez egyből meghatározta az egész anyag és energia egész jövőbeli történetét. amint megértette. . hogy az univerzum egyik pontján B még nem történt meg. .lása. . . ugyanúgy. A relativitáselméletek másrészt azt is kimondják. hogy az a tény. az anyag sebességétől és a gravitáció erejétől függően. a törvények és az állandók értékei meghatározott m ó d o n keletkeztek. Még ez a beszélgetés is előre látható volt. .Te jó ég . abban a pillanatban. kérdezem most. Mintha színészek lennénk egy nagy filmben.Azt akarom mondani.Hogy mikor? .. hihetetlen! . hogy minden determinált. de meg fog történni. mert ez már determinálva van. kereste az összefüggést.Minden az elején lett meghatározva.Pontosan! . Történjék bármi. ahogy a bizonyíték kiteljesedik. azt jelenti. csak nem ugyanabban az időben. csak nem ugyanabban a térben. Érti? -Igen. Lisszabonból n e m látszik New York. és utána A.Előrehajolt.Igen: mikor? . hogy minden. .Ez.Mit t u d o m én! Az elején.. De ez csupán egy röpke pillanatig tartott. . egy másik pontján A előbb történik. gondolom.. ezért Einstein bevezette a téridő fogalmát. mindenki játssza a szere- 458 .. ami történt.. miközben végig Tomás szemébe nézett. mert izgalmában és rémületében tágra nyíltak a szemei. mint B. míg egy harmadik p o n t o n B történik először. ahogy Lisszabon és New York egyaránt létezik. amikor az univerzum keletkezett. mikor lett mindez determinálva? . egy kicsit úgy. ez. Az univerzum egyik pontján A és B esemény egyszerre történik. B meg fog történni. történik és történni fog.kiáltotta Luís Rocha. ahogy a jin és a jang..

egyszerűen azért. ami intelligenciára utal.Ez hát az az érv. hogy egy kicsit leülepedjenek a szavai. mert minden determinálva van a kezdetektől. amit egy láthatatlan dramaturg írt.Minden determinált.. .pét egy m o n u m e n t á l i s forgatókönyv szerint. amely Siza professzor szemében Isten létezésének bizonyítékává változtatta az antropikus elvet. Esélye sincs annak. .Hagyta. . hogy létezésünk a véletlen műve legyen. és olyan pontossággal. .. . amikor megszületett az univerzum. A világegyetem olyan ügyesen lett megteremtve. ami szándékosságra utal.Istenem.

és intett neki. Mánuel-stílusban épült díszes kapun. hogy már csak tizenegy órája van a rejtély megfejtésére. miről szól Einstein rejtjeles üzenete? A fizikus furcsán nézett rá. és friss szellő fújdogált a csaknem teljesen kihalt Pátio das Escolason. elvette az étvágyát. de az aggodalom.A XVI.Fogalma sincs róla. Luís Rocha balra fordult. miközben Istenről beszélgetünk? . és Tomással a nyomában a könyvtár melletti kápolnához indult. A falakat kék azulejo-csempe fedte. 460 . hogy Luís Rocha fölfedte előtte a titok jelentős részét. akit bemutatott nekem.De hát az az Isten. és elmosolyodott. a mennyezeten pedig Portugália címere díszelgett.Áruljon el nekem valamit .mondta. . . században kezdték el építeni. . Beléptek a pompás. .szólalt meg Tomás. A fizikus leült egy bőrrel borított pad szélére. . a legapróbb részletekig kidolgozva. . fenséges barokk orgona volt. hogy kövesse. és a fejével az oltár fölötti megfeszített Krisztus-szobor felé intett. ha Isten házában vagyunk. de az utolsó részlet még hiányzott. Jó ideje nem evett. Tomás hirtelen megállt.Nem gondolja. hogy stílusos.XL Együtt hagyták el a könyvtárat. de a kápolna fő látványossága a falba épített.Ez a Szent Mihály-kápolna . .Jöjjön velem . és ránézett a toronyórára: már kilenc óra van. Igaz.kérdezte Tomás. Leszállt az est Coimbrában.m o n d t a a házigazda m á r bent az épületben. gyönyörű hangszer. nem a Biblia Istene jegyezte meg a történész. a tetején trombitáló angyalokkal. Az isteni formulát rejtő rejtvény.Miért hozott ide? .

de ugyanaz a lényeg. A többi már csak részletkérdés. Ha Isten létezik. de egyben rávilágított egy másikra.Azért van értelme. . tévedtek. .érvelt Luís Rocha. drága professzorom . hogy a világegyetem hihetetlen mértékű pontossággal arra jött létre. . hogy üljön mellé. igaz? . .Azokat az orosz babákat? .Értem . megint mások Allahnak vagy Brahmanak. mindig van benne egy másik.De ennek nincs sok értelme. az arra enged következtetni. tudósok. Amikor kinyitunk egyet. hiszen az idők kezdete óta erre van 461 . hogy az univerzum célja a mi létünk.De a tudomány mindig azt mondta. A történész engedelmeskedett. hogy élet legyen benne. mások Jahvénak.Maga szerint nincs? .Mi.Szerintem nagyon is van. hogy az élet csak egy komédia. .Ha maga m o n d j a . igaz? Sőt voltak olyan fizikusok is. akik azt mondták.Hát igen .Logikus. .bólintott a történész. és intett Tomásnak. hogy az univerzumhoz képest jelentéktelenek vagyunk. .Mi a problémája? . nem gondolja? . . . . .De ez nem oldja meg a problémámat.Egyesek Istennek hívják. különböző tulajdonságok. . mert megnyugtató megállapítás .. univerzumnak hívjuk.bólintott Luís Rocha. a lét végtelenségéhez képest eltörpülünk.Igen.Akárcsak a matrjoska. . és ez nem véletlen. és hogy a jelenlétünk teljesen fölösleges. .Úgy tűnik.Mit jelent Einstein utolsó rejtjeles üzenete? Luís Rocha beljebb csúszott a padon.Bemutattam Istent. netán Dharmakájának vagy éppen Taónak.felelte Luís Rocha. hogy determinálja a mi teremtésünket.kérdezte Tomás csodálkozva.kérdezte a fizikus.Annak fényében. ugye? .A mellére tette a kezét. nem igaz? . a második bizonyítási m ó d felfedezése is megoldott egy rejtélyt. . .Ismeri a matrjoskákat? . Különböző nevek. . Mosolygott. és olyan pontossággal tervezte meg az univerzumot. bár az aggodalom már türelmetlenné tette.

Hanem a kezdet után nem sokkal.Tessék? -Az isteni formulában elhelyezett Einstein-rejtvény megoldja létünk okának problémáját. hogy a mi létezésünk legyen az univerzum célja. . .determinálva. amit mindig magánál hordott. nem? De mi nem a végén jelentünk meg.Igen.De hát miért mondja ezt? .Azon egyszerű oknál fogva. akkor a végén jelennénk meg. azt kell m o n d a n o m .Igen.De miért olyan fontos ez? Luís Rocha egyenesen Tomás szemébe nézett. és elővette az összehajtogatott papírt. egyetértek abban.Mit t u d o m én! . A probléma mégis megmarad: nincs értelme annak. .Mert ezt a kérdést válaszolja meg Einstein utolsó üzenete. . . A történész ismét megvizsgálta az üzenetet. és fölolvasta a rejtjelezett üzenetet.Azt állítja. Ha mi lennénk a cél.Siza professzor mondta. hogy a kollégáim tévedtek. Tomás benyúlt a zsebébe. Miért? .Ez az? . . hogy ez a rejtvény megoldja létünk rejtélyét? .kiáltotta.Talán Isten sietett megteremteni minket? . Kihajtogatta a lapot. hogy a világegyetem életének viszonylag kezdeti szakaszában jelentünk meg. .De hát minek? Hogy jól érezzük magunkat? Hogy nézhessük a tévét? Hogy iszogathassunk egy teraszon? Hogy folyton csak a fociról meg a nőkről beszéljünk? A nők meg magazinokat olvassanak és vásárolgassanak? Minek? Tomás vállat vont.De hát ezt honnan tudja? . Fölfedi az élet létezésének célját. . . hogy igen.Siza professzor ismerte a titkot? 462 .

az azt jelenti. amelynek növekvő felszíne elnyeli az összes belső bolygót. igaz? . N e m lesz túl kellemes. ezen a bolygón. amíg a kvantumhatások nem stabilizálják. Az idő. Arra célzok. A magja. nagyon rövid. hogy fenntartsa az energiatermelést.Én most nem erről beszélek .Igen. mindannyian meghalunk. . hogy mindez mulandó. fokozatosan melegíti föl a bolygónkat. míg végül el nem pusztítja a bioszférát.Micsoda horror! .De jobb.Mire akar kilyukadni? A fizikus széles mozdulatot tett.Mire céloz ezzel? . . . Akkor aztán a Nap akkorára duzzad.Ezzel arra célzok. amely alatt lehetséges az élet az univerzumban. négy-ötmilliárd év múlva el fog fogyni az összes üzemanyag. életet látunk. addig zsugorodik majd. .Nézzen csak körül . Ha ember lenne. hogy Einstein elárulta neki. Akárhová nézünk. Mintha ez nem lenne elég. hogy eltűnjön.. .mondta. Tomás a fejét csóválva igyekezett felfogni a hallottakat. hogy mindez arra ítéltetett. az .Elnézést. . hogy ez az életet termő időszak csak egy kis epizód a világegyetem történetében.mondta. A síkságokon és a hegyekben. .mondta a fizikus.Az univerzum endgame-jét? . hogy minden mulandó. Márpedig a Nap nem fog örökké létezni. a kövek között és még a föld alatt is.Ez a kifejezés nagyon népszerű Amerikában.Nézze.Persze. a tengerekben és a folyókban. A játék célját jelenti.Egy kis epizód? . az élet a Földön a Nap tevékenységétől függ.mondta Luís Rocha. ami úgy egymilliárd év múlva fog bekövetkezni. ami azt jelenti. ami a naptevékenységet működteti. .Itt. hogy semmi nem örök. hogy ez a rejtjelezett üzenet az univerzum endgame-jét rejti. . És tudjuk. Elmondta.Siza professzor a titok nyitját ismerte.Amikor azt m o n d o m . ha hozzászokunk a gondolathoz. hogy valószínűleg túl van a létezése felén. A csillagunk napról napra egyre fényesebb. nem értem . . tudja? Magát a Földet is elnyeli majd 463 . . hogy óriási vörös csillaggá alakul. végső erőfeszítésében. már negyvenéves lenne. mindenütt élet van.

a Nap.Ez elég sötét jövő . De még a fekete lyukak is eltűnnek. és az univerzumból egyetlen óriási temető lesz.Éppen ellenkezőleg: van megoldása. Tomásnak tágra nyílt a szeme. ez megoldhatatlan kérdés. ha az a terv. De tudjuk. Egymás után fognak felfúvódni és meghalni: vagy törpévé zsugorodnak vagy szupernovaként fölrobbannak. mert fogynak az őket alkotó elemek. a belső nyomás összeomláshoz vezet. . akkor mi az élet célja? Miért teremtette Isten úgy a világegyetemet. . hogy aztán rögtön elpusztuljon? Minek ennyi munkát belefektetni. hogy megszülethessen benne az élet.hüledezett.Ami újabb kérdést vet föl az antropikus elvnek. nem? . . Ugyanez a folyamat a többi csillaggal is lejátszódik. nem? . Csak galaktikus temetések lesznek.kiáltotta türelmetlenül a történész. ha az eredmény ilyen mulandó? Mi hát az endgame? . És amikor m i n d e n üzemanyag elfogy. Siza professzor megtalálta a megoldást. Néhány milliárd év múlva nem fog több csillag születni. Egy késői fázisban már csak sugárzás marad.Dehogynem. . A csillagok fokozatos kihalásával a galaxisok egyre sötétebbek lesznek.Igen. Minek életet teremteni.Pontosan erre gondolt Siza professzor is. hogy megjelenhessen az 464 . és a Nap akkorára zsugorodik.Van rá megoldás? . . . és a gázok elkezdtek szertefoszlani. és elmerül abban a pokoli kemencében.Nagyon sötét .M o n d j a már! . nem gondolja? .Nos.szólalt meg Tomás. vagyis fogyóban van az ősi hidrogén.Nem . mint amekkora most a Föld. . hogy nincs értelme mindent úgy szervezni.mondta a fizikus.Micsoda? .Ne tartson ilyen izgalomban! . tele fekete lyukakkal. amikor az anyag teljesen visszaváltozik energiává.értett egyet Luís Rocha. mígnem egy napon mind kihunynak.Születnek is új csillagok. és lehűlve fekete törpe lesz belőle. Ha az univerzum ilyen halálra van ítélve. . hogy már most is egyre kevesebb új csillag születik. hogy el is pusztítja? Mi az egésszel a szándéka? . ha azt tervezte. .De születhetnek új csillagok. és abból a megállapításból született.Végső antropikus elv a neve.

465 . Intelligens élet. . .Ó! Hát természetesen más csillagokhoz.Hát.És hova megyünk? . soha nem tűnik el. A végső antropikus elv szerint a világegyetem azért lett ilyen pontosan megalkotva. de ha így lesz is. De nem akármilyen élet ez. az egyetemi előadásokra jellemző semleges hangon..És az mire jó? Hát nem tűnik el a többi csillag is? Nem alszik ki minden galaxis? Nem hal meg az egész univerzum? Ha a Földről elmenekülünk. és később sok más tudós finomított rajta. és mindegyik teljes egészében a fizika törvényein és a számítógép-elméleten alapult. hogy a Föld elpusztul? .mondta. Dyson egy első vázlatot közölt itt. ez hogy lehetséges? N e m maga m o n d t a az előbb.Elnézést.élet. de gondolatban messze járt. az ezzel kapcsolatos kutatások egy 1979-es cikk megjelenésével kezdődtek. akiket szintén érdekelt ez a kérdés. azzal csak késleltetjük az elkerülhetetlent. 1982-ben. Például Steve Frautschi.Az élet távoli jövőbeli túlélésének és viselkedésének tanulmányozása a fizika egyik legújabb területe . . hogy utána így eltűnjön. Tomás továbbra is értetlenül nézett rá. megmenekülünk a Föld elkerülhetetlen pusztulása elől.. Tomás zavartan ingatta a fejét. el fog pusztulni. .Dehogynem. nem gondolja? Ilyen körülmények között hogy lehet olyat kijelenteni. hogy az intelligens élet soha nem tűnik el? Luís Rocha végignézett a kápolna manierista oltárán. És ha az intelligens élet megjelenik. az mit old meg? .Tudja. egyértelmű. amelyet Freeman Dyson írt a következő címmel: Time without end: Physics and Biology in an Open Universe. nem? Ha más csillagokhoz költözünk. aki a Science magazinban publikált egy tudományos szöveget ugyanebben a témában.De hát. amely még nagyon kidolgozatlan volt. . csak azért. Ez elkerülhetetlen. A történész hitetlenkedve hallgatta. . Aztán újabb tanulmányok következtek. hogy lehetővé tegye az élet születését. A Földnek nincs jövője.

mert képes megépíteni bármit.Igen. hogy civilizációnk még csak az első lépéseknél tart a komputertechnológia terén. . nem tudom. Amikor elérik a mi szintünket. és a NASA 466 . Hogy maradhatna fönn az élet ilyen körülmények között? . De az ember univerzális konstruktor. hogy föl lehet találni olyan gépet. . hogy kifejlesztünk olyan számítógépeket. -Jó.Akarja. attól a pillanattól kezdve tudatra tesznek szert. . hogy egyszer sikerül kifejlesztenünk egy olyan technológiát. amit meg lehet építeni. amely az élet távoli jövőbeli túlélésével foglalkozik. . ismervén a rémisztő képet. hogy azon túl. legalábbis ezt mutatja a Turing-teszt. hogy lehetséges ez az egész. mint mi.Nos. mint mi. A mesterséges intelligencia kifejlesztéséről van szó. csak nagy vonalakban vázolom fel. amely univerzális konstruktor. de a fejlődés nagyon gyors. amelyek meg tudnak építeni mindent. .Az univerzális konstruktorok olyan géniuszok. .. hogyan lehet megalkotni. jó? A részletek túlságosan tudományosak. mi az az univerzális konstruktor? .Legyen szíves. hiszen csak autót tud építeni. Ez igazán érdekel. amely olyan intelligens lesz. N e u m a n n János matematikus már bemutatta. az apám már említette. Egyébként a fejlődés jelenlegi mértékét tekintve. Tudja. a számítások szerint a számítógépek körülbelül egy évszázad múlva. és lehetséges. a mérnökök azt jósolják. vagy egy kicsit később érik el az emberi szintet az információfeldolgozásban és az adatintegráció képességében.Ez nekem nagyon magas .Az első fázis már zajlik. Igaz. amit meg lehet építeni. amit az imént felvázolt a csillagok és a galaxisok elkerülhetetlen haláláról.mondta.Nem. Nos. vagy akár még nálunk is intelligensebb. amelyek univerzális konstruktorok lesznek.Fogalmam sem volt róla. nem értem. amelyek olyan intelligensek. és szerintem fölöslegesek ebben a beszélgetésben. Ha kíváncsi a véleményemre. hallott-e már róla. hogy megjelent egy új fizikai irányzat. Például egy autógyár gépe nem univerzális konstruktor. a tudósok meg vannak győződve róla. olyan robotokat is ki tudunk majd fejleszteni. hogy elmagyarázzam? .Nos.

találjunk olyan bolygókat. . mint valami túlságosan élénk fantáziával megálmodott sci-fi? . hogy új univerzális konstruktorokat építsen. biztosíthatom. . És ez nem ugyanaz.Nos. sőt akár emberi élettel is. holnapután valóság lesz.Jó. . hiszen meg lehet nekik adni a genetikai kódunkat. A Holdat és naprendszerünk bolygóit is ezért vizsgáljuk. hogy sokszorosítsanak minket. hogy ma mindez képzelgésnek tűnik. Az intelligencia egy kis periferikus bolygóról kiindulva az egész Tejutat meghódítja. De amikor majd a naptevékenység fokozódásával és a bioszféra hanyatlásával súlyosbodik a helyzet a Földön. Ezenkívül a robot feladata lesz az is.Az univerzális konstruktorok hatványozott terjedésével egész galaxisunkat be lehet lakni. amelyeket elküld a következő csillagokra. A történész eltűnődött. ahova át lehet menteni az életet.Pontosan. Természetes.De hát mi lehet ennek az egésznek a célja? . . hála az univerzális konstruktoroknak és automatikus benépesítési programjuknak. ha a feltételek megengedik. És ha az eredeti civilizáció valamilyen katasztrófa következtében eltűnik. A természet csak kivételes körülmények között képes intelligenciát létrehozni. De a szén csak egy 468 . Azt mondtam. hogy nagyon is komolyan veszik majd az emberek ezt a problémát. hogy az intelligencia elterjed a galaxisban. a szénatomokból.Nem gondolja. hogy mire a Föld lakhatatlanná válik. ez az új civilizáció automatikusan folytatja a terjeszkedést a galaxisban.így az élet megmenekül a Föld elkerülhetetlen pusztulása elől. Az idő előrehaladtával a csillagok benépesítése egyre gyorsabb lesz. . Minél többet szeretnénk megtudni az univerzumról.Ezt nem m o n d t a m . Tomás nyugtalanul fészkelődött a padon. A másik pedig az. beismerem. az egyik a felfedezés. .De. talán igaza van.Átmenteni az életet? Mint valami galaktikus Noé bárkájába? . hiszen egyre több univerzális konstruktor lesz. hogy ez kezd olyan lenni.mozott mesterséges élettel. amelyeknek bonyolult szerveződését életnek nevezzük. . Ami ma még sci-fi.

Lehet. hanem például egy fémtestben. hogy én én vagyok. . bár nem szénből felépülő szerves testben. akik mesterséges lábbal vagy szívvel élnek. hogy a mesterséges intelligencia képes rá. hogy lássak.Tehát ezzel azt mondja. például szilíciumból. és kamerákat kapok. ha az életet az információfeldolgozás bonyolult folyamataként definiáljuk. igaz? Csillagok nélkül pedig a szénatomra épülő élet nem lehetséges. így aztán tovább élhetek. hogy az élet fennmarad.M i n d e n attól függ. az élet nem is a hardver. hogy ez 469 . az intelligencia nagyon kis helyen is elfér. A szénatomra épülő élet valóban kihalásra van ítélve. hogy mit nevezünk életnek. hogy az élet kihalásra van ítélve. hogy a szénatomra épülő élet képes túlélni a több ezer éves csillagközi utazást.. Egy másik testben. akkor is tény. Mi. Gondoljon csak bele. Csupán annyi a különbség. hogy a hardver már nem a biológiai szervezet lesz.Nem feltétlenül. hogy nem. és akkor sokkal kevesebb energia is elég a működéséhez. A mesterséges intelligenciához nem kellenek működő csillagok. de én. nem m o n d hatom. és semmi akadálya nincs annak.. persze. igaz? Hanem a szoftver. De ha belegondolunk. hogy egyszer az összes csillag eltűnik. hogy sikerül. de távolról sem biztos. más atomokból fejlesztünk ki egyfajta életet. N e m biztos. hogy beszélhessek. Ilyen értelemben. Energiaforrás lehet például egy atommag erős kölcsönhatása.nagyon szűk hőmérsékleti zónában van jelen nagy mennyiségben. ez nyilvánvaló. a nanotechnológia segítségével. Az univerzális konstruktorok a mesterséges intelligenciát fogják elterjeszteni a galaxisban. . és hangszórót. emberek. szilárd halmazállapotban. érti? Ami viszont biztos. számítógépeik csípjében. de nem feltétlenül csillagok. . akkor továbbra is úgy érezhetem. hanem a csipek. Ha vannak olyan emberek. miért ne lehetne az egész test mesterséges? Ha átvisszük az egész memóriámat és a kognitív folyamataimat egy számítógépre.De hát ez nem érvényes a mesterséges intelligenciára is? . Még ha véghez lehetne is vinni ezt a galaktikus Noé bárkáját és át lehetne menteni az életet m o n d j u k a Proxima Centauri egyik bolygójára. efelől nincs kétség. a tudatom voltaképpen egy számítógépes program. Kellenek energiaforrások. mondhatjuk azt. Ha jobban belegondolunk. az az.

Ha pedig meg lehet csinálni. nem nehéz kikövetkeztetni.De ez nem jelenti feltétlenül azt. matematikusok és mérnökök tanulmányozzák.Értem .Megköszörülte a torkát. mert a világegyetem tágulásának gyorsulása mindenképpen meg fog állni. . hogy a természetben megfigyelt jelenségek mind arra utalnak. hogy biztosan tudjuk.És maga tényleg lehetségesnek tartja ezt? .szólt közbe Tomás. hogy a tágulás összehúzódásba fordul . Siza professzor úgy vélte.Valóban nem . .a program tovább létezzen. hogy megállapítást nyert. . . Innen már csak egy lépés a zsugorodás.És mi történik akkor. Vannak olyan galaxisok.mondta Tomás.H o n n a n tudja? . . nincs mese. . hogy meg is fogják csinálni. Ezt a kérdést már ma is fizikusok. két lehetőség van. . amelynek valószínűsége egy egyszerű megállapításból következik. amikor a legvégén teljesen eltűnik az anyag. hogy bármilyen rendkívülinek tűnik is most még mindez. amelynek egyszer véget kell érnie.Két okból.És miért? . A történész hitetlenkedve nézett rá. . De annak ellenére. .értett egyet a fizikus. ha van 470 . Először is. az univerzum tágulása a kritikus pont közelében van.Nos. hogy fennmaradhasson az intelligencia az univerzumban. . hogy a végkifejlet a Big Crunch lesz. A világegyetem vagy a Big Freeze-zel vagy a Big Crunchcsal ér véget.Azt azonban igen. amikor a tágulás sebessége meghaladná a fénysebességet. hogy a tágulás gyorsul. amelyek a fénysebesség kilencvenöt százalékával távolodnak tőlünk. lenne egy olyan pont. mi lesz a sorsa. Először is. ha sikerül egy olyan hardvert készítenem. amelybe betáplálhatom.Nézze. .Hát persze. Az univerzum tágulásának tehát le kell lassulnia. . és ez megakadályozza. tökéletesen megvalósítható. hogy a gyorsulás egy olyan fázis. . Ha a gyorsulás örökké folytatódna. hiszen energiává alakul? A fizikus ránézett a beszélgetőtársára. nem? Ez azonban nem lehetséges.A végső antropikus elv ezt meg is követeli.A fogják szót erősen megnyomta. És ők már megállapították.Ennek igen egyszerű oka van.

Olyanok lennénk. . hogy az idő a Föld bolygó. .olyan dolog. . El tudja ezt képzelni? . a harmadikat M87-es galaxisnak.Akkor mi történik? .Ez azt jelenti.dünnyögte Tomás. a bolygók megszületnek és meghalnak. a Big Bang pontján hajók vannak. hogy az univerzum is lehet gömb alakú. az állatok megszületnek és meghalnak. hiszen ezek is megszülettek egyszer..Pontosan. . hogy minden.Pontosan. Siza professzor úgy vélte.Képzelje el. hogy minden. ez azt jelenti. mind együtt. .Képzelje el. 471 . és a kezével egy gömböt formázott. . ami megszületik.H á t . nem. meg is hal egyszer. és ez megszegi ezt a törvényt. Ebből az következik. a galaxisok megszületnek és meghalnak. a csillagok megszületnek és meghalnak. elkezdenek távolodni egymástól. hogy nem fog zsugorodni. A növények megszületnek és meghalnak.Nem. valószínűleg visszaérkeznénk a kiindulóponthoz. Siza professzor úgy vélte. ha egy rendszert elemzünk. . És miként a relativitáselméletek megmutatták. amikor az anyag elkezd visszahúzódni.Igen. és a Big Bang az Északi-sarkon történik. hogy mindennek van eleje és vége. az ökoszisztémák megszületnek és meghalnak. hiszen megfelel annak az elvnek. . Mi történik? .Képzelje el a következőt . mint valami kozmikus Magellán. Ha sikerülne mindig egy irányban haladnunk.m o n d t a Luís Rocha.. hogy a tér és az idő ugyanannak a dolognak a különböző megnyilvánulásai. hogy egymástól is távolodnak. vagyis véges. hogy a Big Crunch sokkal valószínűbb vég az univerzum számára. . . hogy lesz egy olyan pillanat. a tudósok úgy gondolják. ugye? . hogy valahogy az idő is gömb alakú. különböző irányokban. . meg is hal egyszer. a hajók pedig távolodnak az Északi-sarktól. Aztán egyszer csak elindulnak dél felé. . Mivel a Föld gömb alakú.Az idő gömb alakú? Ezt nem értem. hogy az Északi-sarkon. Az egyiket Tejútnak hívják. amivel mindig szembesülnünk kell. De a Big Freeze elmélete szerint a tér és az idő soha nem hal meg. az az. de határtalan. Ennél is fontosabb.Értem . a másikat Andromédának.Mint már m o n d t a m . ami megszületik.

. mint valami fordított Big Bang. . mígnem olyan nagy lesz közöttük a távolság. a tér elkezd zsugorodni.És lehetséges.Úgy.Pontosan. A galaxisok egyre távolabb kerülnek egymástól. hogy egy idő után nem is látják egymást. valamint a tér és az idő valószínűleg gömb alakú tágulásának következtében az anyag távolodik. A Déli-sark felé közeledve aztán ismét megpillantják egymást.Nem. és élettelen anyag lesz belőlük. Közben lassanként el is pusztulnak. amikor a tágulás eléri a csúcspontját.Ha nem vigyáznak. a hajók pedig elkezdenek közeledni egymáshoz. vagyis a csúcspontot. Tomás fölnevetett.És a Déli-sarkon összeütköznek. hogy oly m ó d o n terjed szét az univerzumban. . ugye? . De lesz egy pillanat. ugye? . már mondtam. mivel a Föld gömb alakú. A téridő zsugorodása egy brutális összeütközéssel végződik.Maga most viccel.Komolyan beszélek. hogy miként.Annyira eltávolodnak egymástól. ugyanúgy. hogy az intelligencia f e n n m a r a d j o n a világegyetem története során. és az idő és a tér elkezd zsugorodni. Tomás ismét elnevette magát. De onnantól kezdve. Jelenleg a Big Bang. Ez az élet jóval előbb véget ér.Siza professzor úgy gondolta. sőt néhányan már azt is bemutatták. .Megrázta a fejét. De a végső antropikus elv megköveteli. . hogy az élet túlélje mindezt? . . hogy ez lehetséges. Sok fizikus állítja. amíg el nem érik az Egyenlítőt. . Ez a Big Crunch.De hogyan? .A biológiai életre gondol. .Igen. az univerzum Délisarkán. hogy már nem is látják egymást. . hogy az univerzum is ilyen. amely a szénatomra épül? . hogy átvegye az egész folyamat irányítását. amikor összehúzódnak. Ettől emelkedni fog a hőmérséklet. 472 . Mindenütt hideg lesz.A távolodás addig tart. A téridő gömb alakú. ahogy a gázok is fölmelegednek.

soha nem tűnik el? .. . drága professzor. hogy az intelligencia.A válasz erre a kérdésre. A történész hátradőlt a padon. amelyik a kéziratban szerepel? . ugye. .Igen. és Tomás magához térve beszélgetőtársa felé fordult. . .Igen.Abban. Einstein utolsó rejtvényében rejlik. De a gondolatok örvényét hirtelen szétzúzta egy nyugtalanító kétség. ezt állítja a végső antropikus elv. .Ez. és belemerült a borzasztó gondolatmenetbe.Értem . Ez az a formula.sóhajtott Tomás. amelyik fölfedi az univerzum endgame-jét. ez hihetetlen. miután megjelent.De hát hogy élheti túl az intelligencia a Big Crunchot? Hogy élheti túl az univerzum végét? Luís Rocha elmosolyodott. eltűnődve ennek az elképzelésnek az implikációin.De figyeljen: azt mondta.. ..

Jelentősége a ráírt betűknek volt. .Kilenc órája? Mire van kilenc órája? 475 . amelyen a zakózsebben keresztülment. amelyet Einstein 1955 körül titkosított. elvégre csak egy füzetből kitépett lap volt. aki szendvicseket és gyümölcslevet hozott. Az automatákból lehet venni. sarkai elszakadtak. és átnyújtott a vendégének egy szendvicset: . és a rejtvényt bámulta. amikor Princetonban megfogalmazta azt a dokumentumot. . .Vacsora . . ránézett az órájára. hogy valóban ilyen későre jár. barátom.Tomást elfogta a pánik. és az egész csupa gyűrődés volt a sok gyötrelemtől. és amely most valahol Iránban rejtőzik. Már korgott a gyomrom. amelyet a tanítványai titokban tartottak. De a papír állapotának nem volt jelentősége. A történész beleharapott. Kinyílt az ajtó.mondta nevetve Luís Rocha.Már éhes voltam. homlokát a kezére támasztotta..XLI A cetli. miközben elméje a megfejtési stratégiát kereste. . .Üres gyomorral nem dolgozik az ember. .Tizenegy óra van.Tonhalas szendvics.A francba! Már csak kilenc órám van.jelentette be Luís Rocha. A Coimbrai Egyetem Fizika Tanszékének egyik dolgozószobájában Tomás az íróasztal fölé görnyedt. annak az üzenetnek. és megállapította. amelyre Tomás Teheránban följegyezte a megfejtendő sorokat.Tizenegy óra? . miközben a saját szendvicsét bontogatta. A fizikus leült az íróasztal mellé.Hát hogy ne lett volna az . már nagyon megviselt volt.. és elismerően bólogatott. .

A történész folytatta a rejtvény vizsgálgatását. .. jelen esetben az ein-t a v géről.És adott valami segítséget a megfejtéséhez? . hogy van valami kapcsolat a rejtjel kódja és az Einstein név között. és újra belemerült a gyűrött papírba. hogy kell megfejteni? . Maga olvasta? . . .Fogta a tollát.Tendzin is ugyanezt mondta.Arra. . odahúzta a székét melléje. sorban.Dolgoznom kell. hogy ő is lássa a gyűrött papírt. és elővett egy üres papírt. nem olvashattam el a kéziratot.Sajnos nem. . . Érti? . Túl sok időt vesztettem. . ki kell venni. Siza professzor megmutatta.Látja? Az elejére kell írni a kulcsszót.Megvakarta a fejét. .Igen. Talán a Caesar-rejtjelet alkalmazta a saját nevével. a kulcsszóban felhasznált betűket kihagyva. de az ismétlődő betűket. .Nem értem . .Ez egy Caesar-rejtjel.Nyugalom! Előbb egyen. Tomás sóhajtott. .Nem.magyará ta Tomás. A kollégája miközben falatozott. .Tudja.Letette a szendvicset az asztalra.mondta Luís Rocha. . . Fölírta a rejtjeles ábécét az Einstein névvel. hogy az Einstein név lehet a rejtjeles ábécé kulcsszava.Igen. bár szája még tele volt a tonhalas szendviccsel. aztán következik az ábécé többi betűje. Csak annyit m o n d o t t .Ez azt jelenti. De most mit kezd mindezzel? 476 . lássuk. ami Einstein nevével kezdődik . és le sem vette a szemét a följeg zett betűkről.Nem lehet. ami ebben az esetb az Einstein név.Na. hogy megfejtsem a rejtvényt.

.Ez mit jelenthet? . . Nem talált olyan rejtjeles ábécét. . . .Most? Most a rejtjeles ábécé alá felírjuk a normál ábécét.m o r m o g t a elkeseredve. de éjfél körül úgy érezte.Feladja? . hogy nem ez a megoldás . hogy más utat kell keresnünk. lesz-e belőle értelmes üzenet. az o pedig p.N e m megy . és megfeleltetjük egymásnak a betűket. amely működött volna ezzel a névvel. Mindketten az eredményt vizsgálgatták. nem megy. . Aztán megnézzük.és az első sorra bökött.Mi a fene lehet az a rejtjel. .kiáltotta. Kimerülten és csüggedten dőlt hátra a székén.Az y marad y. .Dehogy! Nem lehet! .De már mindent kipróbált! .Amikor elolvasta a kéziratot. vagyis nézd a jelet. az a-ból e lesz.mondta Tomás sóhajtva.A szeme elkezdett a két sor között ugrálni. Fölírta a megoldást. hogy see sign. . a v marad v.Azt mondja. minek felel meg ez a ya ovqo.Ye pvrp? . . a q-ból r lesz. .Fölnézett a papírból. . .Töprengve vakargatta az állát. hogy zsákutcába jutott. és lehunyta a szemét.Azt jelenti. amely az Einstein névvel kapcsolatos? A történész különböző alternatívákat próbált ki.Folytatnom kell a munkát. talált benne bármiféle jelet? 477 .. . . Próbáljuk meg inkább ezt .Akárhogy próbálom. . mindegyik kapcsolódott az Einstein névhez. az o-ból p lesz. de most kicsit félretesszük ezt a második sort.Azt jelenti.suttogta Luís Rocha.Akkor most nézzük. és a beszélgetőtársa szemébe nézett. Leírta a normál ábécét a rejtjeles ábécé alá.Még nem.

. ami váratlanul megjelent a papíron. . a m a gánhangzók pedig az e és az i .Válasszuk szét a mássalhangzókat és a magánhangzókat. Megtorpant. A mássalhangzók az s.kérdezte Luís Rocha. ha megváltoztatjuk a betűk sorrendjét.Visszahajolt a papír fölé.A fizikus összeszorította a száját. ha anagramma. dehogy! Megnézzük. . .Nem emlékszem semmi ilyesmire. és közben tátva maradt a szája. biztos buta ötlet. .Ez jó ötletnek tűnt. hogy maga ez a mondat a jel? .Mélyet lélegzett. Végigpróbálta tehát a különböző kombinációkat a see sign betűivel. .állapította meg a kriptoanalitikus. a g és az n . . Döbbenten meredt a betűsorra. . .Igen. mi történik. Egy pillanatig meg sem tudott szólalni. az n-nel kezdve.Nem. miért is ne? Nézzük csak. 478 . míg végül sikerült kimondania az anagrammában rejtőző üzenetet. Kezdjük az n-nel. Tomás kérdőn húzta fel a szemöldökét.Hogy maga a mondat a jel? . Nézzük csak. .N e m lehet.Nem. csakis úgy. . . ennek nincs értelme . és elkezdte fölírni a különböző kombinációkat. .Akkor meg miről beszélhet ez a kriptogram? Mindketten meredten nézték ezt a see sign-t. . .Felejtse el. csak nézte némán a szót. Próbáljuk meg inkább a g-vel.Hogy lehetne ez a m o n d a t a jel? H á t .

. és a setétséget nevezé éjszakának: és lőn este és lőn reggel.Nem látta Einstein rejtjelezett mondatát? A see signból Genesis lett. A következő egy órát azzal töltötték. első nap. És monda Isten: Legyen világosság: és lőn világosság. akinek izgalmát lassan legyűrte a fáradtság. Véleményem szerint ez csak egyet jelenthet. miután hosszasan dörömböltek az ajtaján a Szent Mihály-kápolnában. és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett." . Azt várta talán. izgalmukban majd kiugorva a bőrükből.felelte Tomás. .. amely nyitva feküdt az íróasztalon. hogy see sign in Genesis. hogy itt van az a jel? A történész meglobogtatta a gyűrött papírt. Vagyis Einstein valójában azt sugallja. Azaz nézzék a jelet a Genezisben.. egyszer csak megjelenik a szeme előtt.„A föld pedig kietlen és puszta vala.Nem fogja megint végigolvasni az egészet.szólt Luís Rocha. a mely.olvasta fennhangon harmadszor is.És úgy találja ki. amit a rémült plébános kezéből téptek ki. hogy izgatottan. ugye? Tomás habozott. Van más ötlete? Luís Rocha rámutatott a rejtjelezett üzenet második sorára. És nevezé Isten a világosságot nappalnak. Különben hogy találom meg a jelet? . akkor úgy . . ha harmincszor elolvassa a Teremtés könyvét? . . És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között. hogy Genesis. Tomás újra meg újra végigolvasta Mózes első könyvét. forgatták a Bibliát. keresve benne a jelet. nem? . tárulj". ahol a rejtjel és a rejtjelezett üzenet kiegészítik egymást. hogy jó a világosság. miféle jelre célzott Einstein. hogy mint valami „Szezám.Figyeljen . és setétség vala a mélység színén.Nem tudom. És látá Isten. 479 . .Genezis. . amíg rá nem jövök.„Kezdetben teremté Isten az eget és a földet" . Pont ezt kell kitalálnom. Nem érti? A see sign kiadja.Végig kell olvasnom.Biztos. .De hát milyen jelet? Tomás ránézett a vaskos Biblia-kötetre.. amennyiszer csak kell. Holografikus üzenetről van szó.Ha másképp nem. .Annyiszor olvasom el. és elválasztá Isten a világosságot a setétségtől.

Már megbocsásson. sürgősen ide kellene jönnie. Az apja orvosa volt. 480 .Az egy anagramma. mintha épp az imént fejtette volna meg az első sort. Gouveia doktor.Jöjjön ide.Igen. . de nekem úgy tűnt. . A rejtvényre kellett koncentrálnia. mint az. hogy mégis csak fölveszi.Az édesapja nem éri meg a reggelt.Az az ötletem. . Ha nem sikerül. Különben is. ha kikapcsolja a telefont. . az egyetem klinikájáról. akkor a második sort is meg fogja fejteni. Megszólalt a mobiltelefonja. ami sokkal könnyebb. mi történt? .Mi történt? Rövid csönd támadt a telefonban. Végül úgy döntött. Még mindig csörgött a telefonja. Arianát visszaviszik Iránba.M a g a ezt nem érti.Nem számít.Igen. még az is megfordult a fejében. A második sor ezerszer nehezebb.Hova? A kórházba? . én vagyok. Talán jobb lesz. .De ezt nem tudom megfejteni! . Ezt a! ya ovqo-t.Nincs jól.Noronha professzor. hátha Greg az... kérem.Mi történt? Hogy van az apám? . .Noronha professzor? Nem Greg volt.De doktor úr. és m o n d valamit Arianáról. . hogy még reggel nyolc előtt megfejtse. . . Nemrég találkoztunk. Tomás habozott. és ezt nem engedheti meg. Muszáj megfejtenie az utolsó rejtjelet. Kivel beszélek? . ..Gouveia doktor vagyok. Ha meg tudta fejteni az első sort. . hogy próbáljuk meg megfejteni ezt a másik üzenet. .Ah. hogy kikapcsolja. Hogy van? .

csak egy-egy kislámpa sárgás fénye világított. és látta. de halványan megcsillant. apa? Hogy vagy? Az idős matematikus kétszer is levegőt vett.Már értesítettük.Na. Manuel Noronha gyengén elmosolyodott. A betegek nyugtalan álmát kísérő nehéz szuszogást pedig olykor egy-egy hurutos vagy száraz köhögés szakította félbe. mintha energiát és erőt adhatna neki.Nagyon súlyos krízise volt . amelyek mellett sietve elhaladtak. és egy pillanatnyi habozás után. Tomás belépett a szobába. hogy egy szót is szóljon. A tekintete üveges volt. Az idős professzor feje egy óriási párnán pihent. A látogató h o m l o k o n csókolta. és úgy tűnt. . és leült. és a nővérszobákban. és komoly arccal üdvözölte. hogy lépjen be a szobába. de n e m t u d o m . odahúzott egy széket az ágyához. . Gouveia doktor a folyosón fogadta. 481 . az éjjeliszekrény mellé. amikor fölismerte a fiát. meddig. ahogy apja testének körvonalai kirajzolódnak a fehér lepedőn. hogy nehezen lélegzik. . Már elmúlt éjjel egy óra.Anyám? . . és közben intett. hogy hideg: gyöngéden megszorította.Most tudatánál van.XLII Alighogy odaért a kórházba. Tomás megfogta apja gyönge kezét. képtelenül arra. amíg nem tudta.m o n d t a az orvos. kísérteties árnyakat vetítve a falra. mielőtt meg tudott szólalni. és úton van. egy lámpa halovány fényében. hogy a fia felbátorodjon és megszólaljon. mit m o n d j o n . Tomást azonnal elkísérte az ügyeletes nővér az apja szobájához. és ez elég volt ahhoz. és érezte.

. hogy mindent kiadjon magából. ne m o n d d ezt.Lassan fölemelte a kezét. Elfogadom.Nemrég még reszkettem a félelemtől. . Az idős professzor gyengén elmosolyodott. .Értem. és könnyeivel küszködve átölelte az apját. De attól is féltem. Érezte.Nem bírom. és az ablak felé mutatott. . amely a legkisebb szellőtől is kész elszakadni az ágtól. Tomás fölemelte a fejét. hogy ez a vég. És nem is érdemes. .N e m . . . apa. hogy mély lélegzetet vehessen. Elfogadom. mert nem tudtam. . ugyanakkor mintha megragadná az utolsó lehetőséget. .Úgy beszélt. . .Ó.Jaj. Az utolsó állomásra érkeztem a végső utazás előtt. Jó apa voltál.. . . féltem. Meglátod.. .. mint akinek már alig van ereje beszélni. Már nem érdekelnek az egyetemi intrikák. Nem félek.Újabb szünet. mint egy száraz falevél..Most már nem félek. sem a politikusok ostobaságai.Majd meglátod. . . Már nem akarok tudni róluk. Ilyen az élet. hogy nem tudok lélegezni. hogy milyen törékeny. .Bocsánatot akarok kérni tőled. . hogy egyedül kell végigmennem ezen a rémisztő úton.Nem. hogy képes leszek-e a következő belégzésre. milyen fáradt.Ne higgy a csalóka látszatnak.De hát nem is nézel ki olyan rosszul. Tomás. amiért nem voltam a legjobb apa. Manuel gyengéden végigsimította a fia karját. .. 482 . . . .Zihált.. Az öreg gyengéden megsimogatta a fia hátát.Szívesebben hallgatom egy madár csiripelését vagy a fák susogását a szélben.Nem bírom ki.Tudod. és az apjára nézett.Ne aggódj. mert nem tudtam. hogy kibírod. elszakadok a világ dolgaitól. nem félsz? Manuel finoman megrázta a fejét. A fia most erősebben szorította meg a kezét.Nem bírom tovább . hogy fog-e fájni. Tomás. . Ez sokkal többet jelent nekem. Tomás az ágya fölé hajolt. mint aki most ért célba a maratoni futás után.suttogta. féltem.

hogy visszanyerje a lélegzetét. szebb ruhát. . mit keres. és ezt te is tudod. egyre inkább azt gondolom.De ennek semmi értelme. Te nem akartál mindent megszerezni. . Én egész életemben a tudást kerestem.. . csak a munkámmal. és büszkék vagyunk rád.Megint zihált. a birtoklás. igen. . Anya se panaszkodik. Az idős matematikus elmosolyodott: energiát nyert. ahonnan nem számított rá. Tudod. nagyobb házat. A családnak és a közösségnek. . mint egy olyan. . . ház vagy ruha csak rövid ideig szerez nekik örömet.Újabb légzési szünet. a hatalom.Nem volt hozzád elég türelmem. Soha n e m akartam tárgyakat birtokolni.Ó.Én mást kergettem. hogy nem látják a lényeget. Mindig nagyon büszke voltam rád. a kutatásaimmal foglalkoztam. . tudod? Jobb egy olyan apa. hogy a legfontosabb.. . hogy elhanyagoltam a családomat.Jaj. . . Tudod. Az emberek többsége úgy éli le az életét. N e m kapnak szeretetet. és nem találják sehol. Boldogságuk mulandó. ami eltakarja a lényeget.. mért teszik ezt? . aki nem tudja.Látod? Ez azért sokkal jobb.. te nem törődtél a pénzzel.Mély levegőt vett. Csak ennek van értelme.De hát nem találtál értelmet a munkádban? . le akarják nyűgözni a többi embert. Én n e m panaszkodom.Persze. A tárgyak csak pótlékok. nem tárgyakat..Zihált. semmi nem pótolja a szeretetet. . De az volt az ára. hogy jobb. mint egy alvajáró? Annyira el vannak foglalva a felszínnel. . Jól vagyunk. . amit nem talál. 483 .Ne törődj vele. hogy egymásnak szenteljük magunkat. Az új autó. Új autót akarnak.Ezek a dolgok nem igazán fontosak..Szeretetéhségből. .De te nem ilyen voltál.A plafont bámulta. az igaz. A pénz. mit keres. onnan. nem baj.Nem voltam az. és ezért a pótlékot keresik. nem? . aki az egyenletekben keresi a világegyetem titkait. persze. csak a felszín. Sok ember nem tudja. De cserébe elhanyagoltalak..Miért? . Valójában szeretetet akarnak. Mindenki kétségbeesetten keres valamit.De. Éheznek a szeretetre. és a fiára nézett.A fejét csóválta. .

kicsit zavarban is vagyok ettől. ha csak egy kicsit is. az egész univerzum történetére. És mivel mi a természet részei vagyunk. miért n e m látják az emberek azt. azzal foglalkoznak. ami nem fontos. hogy megértsük a minket körülvevő világ lényegét. . Érted? 484 .Figyelj.Ismét átölelték egymást. Időnként fölfedezünk valami furcsa dolgot a matematikában. Isten részei is vagyunk egyben.. Érted? Még a teljesen különböző dolgok is. . hogy voltaképpen mindvégig Istent kerestem. . .És ezt kerested a matematikában? . .. Az univerzumot intelligensen teremtették. És csak most jöttem rá. valami viccet.Megtaláltam az intelligenciát a világegyetem teremtésében. .Ábrándos kifejezés jelent meg az arcán. vitatkoznak.És megtaláltad? Az öreg szemei a távolba meredtek. még ezek is összefüggnek egymással. . Később kiderül. tudod? Ügy gondoltam.A matematikán keresztül Istent kerestem. Egy kicsit emiatt is menekültem a matematikába. .mondta végül. .Soha nem értettem. A dolgok lényegét kerestem. és néhány pillanatig csönd volt a kis szobában.Mit találtál? . ami a természet része. Isten minden. valami rendkívüli.Nem t u d o m ..Sóhajtott. Nem tudom. hogy ez a számbeli furcsaság voltaképpen alapvető szerepet tölt be valami természeti dolog felépítésében. a mellékesre pazarolják az idejüket.Valami nagyon különöset találtam. . ami szám o m r a egyértelmű. .A természetben az a legkülönösebb. Tomás.Értem. Ez tagadhatatlan. de valami. Ha ránézel bármire. Veszekednek.Nem tudom.Hogyan? Ezt nem értem. Azt kérdem magamtól. ami első pillantásra teljesen jelentéktelennek tűnik. És ez az apró változás hatással van. nem vagyunk-e magunk is Istenek.Igen. . . hogy minden mindennel öszszefugg.. . . csak az a fontos. néhány elektron elmozdul az agyunkban. és miért vannak annyira elfoglalva a jelentéktelen dolgokkal. Amikor gondolkodunk.Elmosolyodott. hogy Isten-e. Isten egyik arcát látod.

ahol már nem látszott. .Siza professzor? . Az egyes idegsejteknek minden bizonnyal fogalmuk sincs róla.Szaggatottan beszélt.Mintha Isten lenne a testünk. nem az én részem. csak nem vesszük észre. és az is. vajon mi lehet vele? Tomás m a j d n e m elárulta.Ismét elmosolyodott. Én pedig a szkeptikus oldalt képviseltem. hogy a testünk gondolkodó és tudatos szeletének részét képezik. amelyek valójában egy egésznek a részei. mi lett apja barátjával. aki mindig ellentétes véleményen van.Jóban voltatok egymással. amit nem látunk. . .Képzeld el az idegsejtjeinket. Augusto hitt Isten létezésében.Ó. igen. amiről csak akar.Ó. amit Einsteintől kapott. hogy mit gondolt Einstein? .. amit látunk. . akik elkülönülnek a többiektől.Szegény. ugye? Mindegyik azt hiszi. lehet. holott az egész részei vagyunk.Mit mondott? . Az idős matematikus erőt merített onnan. . ugye? . . . A karom sejtjei nem gondolkoznak. mintha minden szava az utolsó lenne. Az az ember hős volt számára. és mi lennénk ennek a testnek az idegsejtjei. A tudatom mégis ezeknek a különálló sejteknek az összessége. Augusto.Elmosolyodott.Einstein úgy vélte. hogy tőlem független. Sokat beszélgettünk. és nem veszik észre. mint egy-egy kő a természetben: nincs tudatuk. . Inkább hagyta.Ezt h o n n a n tudod? H o n n a n tudod. emberek is.Igen. . . . De az agyam idegsejtjei gondolkoznak.Igen? 485 . Ugyanígy mi. Azok talán úgy tekintenek rám. hogy egyéniségek vagyunk. hogy Isten mindaz.Sokat idézte a mesterét. olyanok. mintha Isten lennék.Megőrzött mindent. de még időben meggondolta magát. hát Augusto mesélte.Értem. . hogy apja beszéljen. hogy van. tudod? . Einstein ezt mondta.Elkomorodott az arca. Azt hisszük. hogy belőlük állok. . hogy Isten idegsejtjei vagyunk. Einstein azt mondta.

Az íróasztalom fölső fiókjában.Igen. .Dehogy. .Alberti? Biztos vagy benne? . hogy megnézzem. . . a beteg fölé hajolva. hogy bárki rabolta is el Augustót.Alberti. apa . ami Augustóé volt. . A keresztnevét írta oda olaszul. amire Einstein jegyzetelt. látod. Tomás megmoccant a székén. persze. Miért? .Einstein neve olaszul? De hát hogy hangzik Einstein neve olaszul? Einsteinini? Az apja gyengén elmosolyodott.Amikor Augusto eltűnt.Tudod. Na. apa.Nagyon ideges volt az a fiú. a munkatársa átadott nekem egy lezárt borítékot.Ereklyék. . hát Augusto még ezt is megőrizte. Értelmetlen dolgok. . hogy ne rohanjon azonnal haza. és leroskadt a székre. hogyne. visszatérhet. ezt már meséltem. . otthon. amiket Augusto még a princetoni időkből őrizgetett. kinyitottam hát azt a borítékot. . . ezért szétosztotta a professzorok között Augusto dolgait. . . H á r o m egymás alá írt ábécé. és az izgatottságtól majd kiugrott a szíve. mi van benne.Jól tetted.Semmi. erőnek erejével visszafogta magát.. hirtelen kipirult az arca. milyen kíváncsi vagyok. és fölöttük Einstein neve olaszul. Manuel gyanakodva nézett rá: furcsállotta hirtelen kedélyváltozását. Azt hiszem. Azt mondta. Egy kis papírdarab.Mindent.Komolyan. . Miért? A fiú alig bírt uralkodni az izgalmán.mondta.Igen.Hol van ez a boríték? . te bolond . És tudod.mondta Tomás.Tényleg? . és ő maga sincs biztonságban. Mélyeket lélegzett.Nosztalgikus kifejezés jelent meg az arcán.Figyelj. Úgyhogy eltettem azt a borítékot. Csak úgy. mi volt? -Nem. . .

Hogyhogy? .Elárulok neked egy titkot.így lesz. -Jó. mert azt hisszük. aztán újra megszületik. ne aggódj. Miket beszélsz.Van valami békés a halál gondolatában .. . . Azt hisszük. Minden ciklikus. . és hirtelen az ajtóra nézett.Történt valami? M o n d t a m valami furcsát? ..Augusto mesélte. . . De előbb még ö n m a g u n k n a k kell megbocsátanunk. Minden rendben.Tudod. Meg kell bocsát a n u n k másoknak. . előbb az élettel kell kibékülnünk. még maga az univerzum is. Az apa túl fáradt volt ahhoz.Bánj mindig jól anyáddal. hogy kifújja magát. Valahogyan mi is egy univerzum vagyunk. él.Hadd beszéljek. hogy mi meg az univerzum két különböző dolog vagyunk. nagyon jó otthont válassz neki. . .A világegyetem ciklikus.. . Az univerzum megszületik. Manuel megállt.Igen.Ha egyszer be kell tenned egy otthonba. . végtelen ciklusban. Efelől nyugodt lehetsz.Nem. hogy tovább faggassa. persze. apa.Segítsd.Azért félünk a haláltól. hallod? . . Mindjárt itt lesz.Már úton van.Újabb levegővételnyi szünet. . mit? 487 .A kezével megkereste a fia kezét. . De a természetben minden meghal. Ezt Brahma nappalának és éjszakájának nevezik. .Igen. . Akarod hallani? . hogy méltósággal élje le élete hátralévő részét.De ahhoz. így hát mi is meghalunk. örök visszatérésben.Tágra nyitotta a szemeit. és egymásba fonták az ujjaikat. átlép a nemlétbe. hogy nem vagyunk a természet részei. hogy eljussunk idáig.Anyád? . Néhány pillanatig csak súlyos zihálása hallatszott. .suttogta. . Mély levegőt vett. hogy a hinduk szerint az univerzumban minden ciklikus. meghal.Jaj.Köhögött. . .Vigyázz rá. nem.

Hallották. . hogy ez csak színjáték. mint amelyik örökre szól. már csak néhány pillanatuk maradt. és erősen magához ölelte.A hinduknak igazuk van. és Tomás megpillantotta az anyját. hogy búcsút vegyenek egymástól. hogy ez a szülei utolsó találkozása. az apjára roskadt. Tomás ebben a pillanatban döbbent rá. és a mosoly mögött könnyek vannak. De Tomás tudta. amikor utoljára lehetnek gyengédek egymással. a bizakodás mögött pedig kétségbeesés. hogy ezek a búcsú percei. és szemét elöntötték a könnyek. Az örökkévalóságig. hogy halkan kinyílt az ajtó. . Az apa elmosolyodott. szenvedélyesen megcsókolta.Mondjad. ez az az alkalom. mintha csak látogatóba jönne. hogy eluralkodjanak rajta az érzelmek. Tudta. Nincs fájdalmasabb elválás annál. Hagyta.. Nem bírta tovább visszatartani a torkát szorongató érzelmeket. Graca asszony mosolyogva lépett be. és szétválnak az útjaik.

489 . és látta a sűrű fellegeket. közel a földhöz. latinul rázendített a miatyánkra. N é m á n hallgatták az egyetem káplánjának ünnepélyes szavait a Conchada temetőben. hogy a pap. megvédi. Súlyosnak tűntek. Pater noster. A magas. diákok és volt diákok kisebb tömege gyűlt össze. amikor meghallotta. Fiat voluntas tua Sicut in caelo et in terra. A sírgödör körül rokonok. mint valami sötét mennyezet. amelyek alacsonyan gyülekeztek. Sed libera nos a malo. Et ne inducas nos in tentationem. ismerősök. Az ég sírni készült. Amen. mintha ezzel nyugtatgatná. Et dimitte nobis debita nostra. szomorú félhomályba borítva az egész tájat. A lakkozott diófa koporsó csillogott a halvány reggeli fényben. barátok. mély hangon. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. fia pedig szorosan ölelte. befejezvén a prédikációját.XLIII A távoli mennydörgés az eső közeledtét jelezte. Graca aszszony halkan sírt. Panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie. qui es in caelis. Adveniat regnum tuum. hogy ne féljen. zsebkendőt szorított az orrához. karcsú ciprusok hajladoztak a szélben. Tomás fölnézett az égre. Tomás magához szorította az anyját. Sanctificetur nomen tuum.

és a pap megáldotta a koporsót. amikor magához szorította. Semmivé. Amikor meglátták. Lassan lépdeltek egymás felé. gyermeknek. hogy a férfi akkor válik igazán férfivá. Néhány arcot fölismert: messziről jött unokatestvéreket és nagybácsikat. A nő melle a melléhez nyomódott. az apja egyetemi munkatársait. mézszemei olyan erővel vonzották a férfit. és közben megjelent előtte a képe. A temető kijáratánál észrevette a hosszú. mint egy hegyre. talán azért. megerősítve ezt a végső áment. ahogy felsóhajt. és kicsinek érezte magát. Tomás megsimogatta Ariana fekete haját. Mondtak néhány udvarias. akit elhagyott a védelmezője. és lassan leeresztették a koporsót a gödörbe. hogy búcsút vegyenek az idős matematikaprofesszortól. ahogy az apját elnyeli az a szörnyű lyuk. megcsókolta kedves orcáit és nedves ajkát. akire mindig úgy tekintett. kihúzták magukat. ujjai a hajába merültek. fekete limuzint a diplomáciai rendszámmal. bársonyos bőrét. Tomás anyjának zokogása most kissé felerősödött. bezárkózott a dolgozószobájába. amely ott parkolt a járdán. talán tiszteletből. Egy kék ruhás. aki eltévedt az ellenséges világban. hogy a világegyetem rejtélyein törje a fejét: olyan nagy volt életében. de Tomás nem érzett ebből semmit. Sorra jöttek az emberek megszorítani a kezét. de a többséget nem ismerte.Morajlás futott végig a tömegen. mert készültek valamire. amint elvonult a világtól. 490 . és érezte. ahogy könnyei végigcsurognak az arcán. Hallotta. bátorító szót. Nézte. majd erősen átölelték egymást. Mindig azt hallotta. nevetséges napszemüvegben ezen a borongós napon: vidáman álldogáltak egy pad körül. Figyelte. A sírásók elfoglalták a helyüket. ahogy az első rögök koppanva hullnak a koporsóra. akár a mágnes a fémet. akit nem oltalmaz többé a férfi. Körülnézett. és még Tomás is alig bírt uralkodni magán. soha nem látta őket azelőtt: ők egyszerűen csak azért jöttek. és megpillantott néhány sötét ruhás férfit. Ariana. keze a hátát simogatta. amikor meghal az apja. karcsú alak tűnt fel közöttük. most pedig semmivé lett.

. jól vagyok. hogy megtudja a választ. hogy jobban szemügyre vegye a férfit. Ebben a pillanatban csak Ariana érdekelte.hallatszott egy ismerős hang.Helló.Hi. milyen üzenetet rejtett el Einstein a kéziratában. . Ariana.Te is nekem . akivel osztozhat a sós könnyekben és a csokoládé ízű csókokban. Amikor felhívott a hírrel. hogy mi is teljesítsük az ígéretünket.Nem. ne aggódj. nem tartozik neki hálával. mekkora kockázatot vállaltam a CIA iszlámábádi járatának törlésével. aki a viszontlátás örömétől és a megrendültségtől ott remegett a karjaiban.felelte Ariana. hogy meggyőzzem Langleyt. hogy körülötte emberek járkálnak. de nem nyújtott kezet az amerikainak: úgy gondolta. továbbra is hivatalos hangnemben.És most mit vár? .Hiányoztál . És te? Hogy érzed magad? . hogy ha maga teljesítette az üzlet magára eső részét. . Maga mister Bellamy kétszer is telefonált. . Ariana.Jól vagy? . akit végre a karjában tartott. és arra sincs oka. . Greg volt az. hogy udvariaskodjon vele.Jól bántak veled? . . jól vagyok.m o n d t a Greg. 491 . .Igen. Tomás érezte. hogy megmutassa. Ariana.Jól vagyok.Igen.Nagyon.kérdezte Tomás szárazon.Nyilván sejti. de van egy munkánk. . és nem kis m u n k á m b a tellett.mondta Tomás.Elhúzta az arcát. igaz? Tomás elengedte Arianát. .Inkább azt várom.Elnézést. de nem törődött vele. Tomás . .. nem várok ilyesmit . már a repülőtér felé tartottunk.. suttogva.. Talán nem a legalkalmasabb. . amit el kell végeznünk. hogy megzavarom az idillt.Igen. .Részvétem az édesapja miatt. . rajtunk a sor. .Hogy megköszönjem? .

és becsukta az ajtót. . A többi amerikai. A limuzin tágas volt. .Szemerkélni kezdett az eső. és még sokan jöttek a temetésről. Kinyitották fekete esernyőjüket. és sietve szétszéledtek a járdán. amelyen kígyózó nyomot hagyva csordogáltak le az esőcseppek. De hol van a megfejtett üzenet? Tomás az első sorra mutatott. és a rejtvényt látta rajta. szemben pedig egy kis asztalkával. miközben belekukkantott a minibárba. de ez meg mi? . sok jéggel. nem kérek. Tomás körülnézett.Látja ezt a see sign-t? 492 . és elővette a gyűrött papírt.Menjünk oda. egymást melengetve és oltalmazva. az egyik oldalán végig ülésekkel.Köszönöm.Itt van. valószínűleg mind testőr. amelyet át is adott az attasénak.Nos? Hol van az az üzenet? Tomás belenyúlt a zakózsebébe. Greg odaült hozzájuk. és a történész felé fordult. nincs valahol a közelben egy hely. Tomás és Ariana egymás mellé ültek. . kint maradt a most már záporozó esőben. ahol leülhetünk? Az amerikai az óriási követségi Cadillacre mutatott.Ez a rejtjelezett üzenet. . . Greg ránézett a papírra.kérdezte az attasé.Whiskyt? .Azt én is látom. . Közel voltak a temető kapujához. . amely tőlük néhány méterre várakozott. A limuzin tetején az esőcseppek sűrű kopogása hallatszott. A szerelmesek összebújtak. mintha keresne valamit. . .Már megbocsásson. háttal a hoszszú oldalsó ablaknak. Greg töltött magának egy pohár whiskyt.Figyeljen.

Ez nem anagramma. hm? N e m azt m o n d ta.Hát akkor? Mit keresek én itt? Tomás most először mosolyodott el ezen a napon: titokban örült. Azt mondták nekem. mert szükségünk van egy kulcsra. . a Teremtés könyvében. 493 . Nézzék a jelet a Genezisben. Greg zavartan pislogott.Tessék? . hogy sikerült? Nem azt mondta.Ez a betűsor bizonyára megadja a választ erre a kérdésre. hanem helyettesítő rejtjel.Nem értem. hogy Einstein neve a kulcs. Az amerikai egyre vörösebb lett dühében. . Greg értetlenül nézett rá..Hát. .Megbocsásson. próbálkozásaim kudarcba fulladtak.Igen.. hogy lya ovqo. de maga most tréfál. ahogy megfejtem a rejtvényt. .A jelet a Genezisben? Miféle jelet? A kriptoanalitikus összeszorította az ajkait.Hát. hogy Caesar-rejtjelről van szó. hogy megfejthessük.Egyik sem. ez itt a bökkenő. Tomás! Mit mondott a telefonban. ami nagyban megnehezíti a dolgunkat. .Ez egy anagramma. vagy mi? Még nem fejtette meg a rejtvényt? . hogy megszerezte azt a kulcsot? -De. egyik sem. . . hogy a see sign-ból Genesis lesz. Miféle jelet? . De hiába próbáltam Einstein nevével alkalmazni ezt a rejtjelet. ahol az állt.És melyik próbálkozása járt sikerrel? Tomás zavartan nézett az amerikaira.Nem. Vagyis Einstein azt akarja ezzel mondani. . . . hogy végignézze. amiből arra következtettem. hogy see the sign in Genesis. . észrevesszük.Most rámutatott a második sorra. Ha felcseréljük a betűket. hogy fölidegesítette beszélgetőtársát. .Damn it..Azért van itt.

. A papír egyik oldalán ez állt: Die Gottesformel.Most megfejtjük. nem volt se időm.Nézze. ha talál még egy tudományos módszert Isten létezésének bizonyítására.A h . ha már megtalálta a második utat. megvan a kulcs. alatta Einstein aláírásával. . Régi. hogy soha nem fogják megfejteni. . . a másik oldalán pedig három tintával írott betűsor. lepecsételte.De tett még egy óvintézkedést: rejtjelezte az isteni formulát. se kedvem a rejtvény megfejtésével foglalkozni. .No mármost.Igen. Tomás elővette a zsebéből a borítékot. .Ez a kulcs. az egyik oldalán egy feltört pecséttel.kérdezte Greg fintorogva. azzal a feltétellel. Ezért leírta a kulcsot. hogy a relativitáselméletek atyja nem akart nevetségessé válni.Az történt. .Meglobogtatta a borítékból elővett cetlit. . természetesen nem tudtak 494 .. megsárgult boríték volt. amit a Teremtés hat napjának relativista elemzésével fölfedezett. . akik elrabolták a professzort és elvitték a kéziratot Teheránba. igaz? Szüksége volt a megerősítésre azzal kapcsolatban. Mivel nagyon bonyolult rejtjelet választott. nyugodjon meg. hogy csak akkor hozza nyilvánosságra. és odaadta Siza professzornak. rendben? . beletette egy borítékba.Mi ez? . . érti? . Természetes. hogy Einstein odaadta Siza professzornak a Die Gottesformel című kéziratot. attól félt.A rejtvény kulcsa? .A l l right. a Hezbollah emberei. . Előhúzott belőle egy szintén megsárgult papírdarabot. hogy csak akkor bontsa föl. De mivel éjszaka meghalt az apám.A gyűrött papír két sorára mutatott.Kihúzta magát. de azzal a feltétellel. . oké.

Ez a maga apjánál volt? . .Látja ezt a nevet? .Most pedig megfejtjük a rejtvényt. csak annyit tudott. .kiáltotta.Mi van vele? . hogy egészen másról van szó.Igen.Nem.a boríték létezéséről. .Az Albertit? . -1 see. és Luís Rocha professzor úgy gondolta. hogy Einstein írta. nincsenek véletlenek. hogy az apámnál biztonságban lesz a lepecsételt boríték. akinek munkatársa volt a Coimbrai Egyetemen. odaadta apámnak megőrzésre. . . tudja? Einstein a saját nevével játszott. fölbontotta és belenézett. azt hiszi.Van ilyen? Tomás elmosolyodott. . de egy kriptoanalitikus rögtön tudja. . De minthogy nagyon kíváncsi ember volt. .Okos ötlet.És az apja tudta. de azt hitte. megoldva így a rejtélyt. Ha ezt egy laikus látja. 495 . csak valami ereklye.Igen. században. .Puszta véletlen volt.Great! Tomás rámutatott a megoldókulcs fölött álló névre.És most? . nice story .Igaza van.Azt kitalálta. hogy megemlítette. . hogy a rablók visszatérnek. amelyiken Einstein aláírása volt. egyszerűen csak olaszosan írta le a nevét. az Alberttel. egy kis Leonardo da Vinci. hogy mi ez? .kérdezte Greg. semmi fontos. hogy a mestere számára nagyon értékes volt. . hiszen rajta van az aláírása. fogalma sem volt róla. Az olasz reneszánsz egyik kiemelkedő alakja. és abbeli félelmében. de erre csak az utolsó beszélgetésünk során jöttem rá.Puszta véletlen? .Igen? És miről? .Fölmutatta a cetlinek azt az oldalát. . igaz? Az amerikai ivott egy korty whiskyt. Siza professzor munkatársa. Luís Rocha profeszszor szintén nem ismerte ennek a borítéknak a történetét.Oké. . Apám nagyon jó barátja volt Siza professzornak. . Ez predesztinálva volt.Leon Battista Alberti egy firenzei polihisztor volt a XV.

illetve az x. . értem. Ez zseniális ötlet. Vagyis ha ezzel a módszerrel rejtjelezem az aacc-t.Filozófus. hogy azt akarom leírni. a b pedig a c-nek. Azzal az ötlettel rukkolt elő. költő. . még a házi légyről is írt egy értekezést. .Az első sorban van a normál ábécé. építész és festő volt.Einstein ezen a papíron azt közli velünk.Elmosolyodott. hogy melyek a rejtjeles ábécéi. a perspektivikus ábrázolás első t u d o m á n y o s elemzésének szerzője. ugye? A második rejtjeles ábécében a g. aki a pápának dolgozott. hogy írjon egy esszét a témáról.Egyszer ez az Alberti a Vatikán kertjében sétált. igaz? Az alatta lévő két sor a két rejtjeles ábécé. és azt is elárulja. 496 . nem ismétlődnek a betűk. érti? Mivel az eredeti üzenet váltogatja a két rejtjeles ábécét. Beszélgetésük során felmerült a rejtjelezés egy-két érdekes kérdése. Az első rejtjeles ábécében az f felel meg az a-nak. hogy aacc. zeneszerző'. és ez megnehezíti a megfejtést. így minden betű két betűnek is megfelelhet. Mondjuk.Ő tervezte az első Trevi-kutat Rómában. és ez arra indította Albertit. hogy két rejtjeles ábécét is lehet használni. .mondta legyintve a rejtjelfejtő. ezáltal megtévesztve a rejtjelfejtőket.Soha nem hallottam róla. Greg a fejét csóválva szólalt meg: . Tomás kisimította a megoldókulcs cetlijét. hiszen így az egyszerű szöveg egyes betűi nem mindig ugyanazzal a betűvel helyettesítődnek.Á. .Egyszerű . . . és találkozott egy barátjával. és rámutatott az ábécésorokra. . .mondta.Nem értem. hogy az Alberti-rejtjelet használta.Nem fontos . de képzelje. Lelkesedésében egy új rejtjelfajtát is javasolt. akkor fgbx lesz belőle.

és m i n d e n egyes betűt összevetett a rejtjeles ábécével.Látja itt ezt a szót? . .Greg rámutatott a rejtjelezett szöveg második sorára.. az o pedig b.Atbash. hogy.Igen. .mondta Greg. elvileg igen.ismételte az amerikai.. és kérdőn nézett a portugálra. amelyik az ábécé végétől számolva 497 .Na. amit arra használtak. meg fogjuk tudni.. Az alapötlet az.Az első rejtjeles ábécé y-ja i-nek felel meg. .De hát ez nem jelent semmit. Az amerikai fölemelte a tekintetét. akkor lássuk csak.Nem bizony.Atbash . a v-ből pedig s. . .Ha ezt a módszert alkalmazzuk. .Több lépésből áll a rejtvény? . az o-ból r lesz. Mi van vele? . .Hát akkor mire várunk? Let's do it.H m .Sóhajtott. Ezzel még nincs megfejtve. hogy különböző jelentéseket rejtsenek el az Ószövetségben. mit takar ez a lya ovqo? . A q v.Mi ez? .. .II rsvb? Hát ez meg mi? . .Az atbash egy tradicionális héber helyettesítő rejtjelezési m ó d szer. mit jelent ez a lya ovqo.Fölírta a betűket.Igen. atbart? . m o n d j u k az ábécé harmadik betűjét kicseréljük arra a betűre. . . .At.El tudja olvasni? Greg a papír fölé hajolt. . .Hát persze! . pal! Tomás a kezébe vette a tollát. amit Einstein rejtjelezett . . a szemöldökét fölhúzva. A papíron megjelent egy mondat. . a második rejtjeles ábécé a-ja pedig l-nek.Az ábécésorok alá írt szóra mutatott. .Ez az eredeti szöveg..magyarázta Tomás.Nem értem .

Nem tudom. Azaz a sin-sin-kaf. Felmutatta az eredményt. .N e m tudom.Az Ószövetségben több példa is van az atbashra.Ezt sugallja a feljegyzés. az i a kilencedik betű. bét-bét-lámed lesz.Ez meg mi? . úgyhogy a tizenkettedik betűre kell cserélnünk. nemde? .Talán valamilyen idegen nyelven írta? Az ötlettől felcsillant Tomás szeme. hogy most meg kell keresnünk az il rsvb szimmetrikus megfelelőit. .Ügyes és egyszerű. mi lehet. A chechac tehát azt jelenti: Bábel. A kaf hátulról a tizenkettedik.a harmadik.kérdezte Greg. alatta pedig ott van a két rejtjeles ábécé. No.mondta. . Az r-ből i lesz. nem? Figyeljen. és ha kicseréljük az ábécé második betűjére. ami az o-nak felel meg. igaz? Az ábécé elejétől számolt harmadik betűt kicseréltük az ábécé végétől számolt harmadik betűre. a b-ből pedig y.Ez valóban érdekes . Az Atbash pedig azt jelenti. és minden betű helyét kiszámolta. Vagyis Bábel. .Logikusan hangzik .Értem. ami kiolvasva chechac. szóval. Hátulról a kilencedik az r. Az Alberti nyilvánvalóan az Alberti-féle rejtjelre utal. ami két héber sin betűből és egy kaf betűből áll. ami a lámed. És így tovább. Jeremiás könyvében például néha megjelenik a chechac szó. .felelte Greg.Na. 498 . . . beharapva az alsó ajkát. Az l a tizenkettedik.Ro ihey? Az mit jelent? A kriptoanalitikus kissé idegesen tanulmányozta a betűket. a sin a héber ábécé utolsó előtti betűje. Nagyon ügyes. .Einstein az atbash módszerét alkalmazta? .Igen. akkor bét-et kapunk. . . A c-ből így x lesz. a v-ből e.Akkor lássunk neki! Tomás figyelmesen nézte az Hl rsvb feljegyzést. az s-ből h. . Érti? .

m o n d t a . de mit jelent ez a yehi or? Tomás d ö b b e n t e n nézett Gregre és Arianára.Istenem! Istenem! . egymásba kapcsolódtak. amikor megértette a Teremtés titkát. fölzendült emlékezetében. a kozmosz hardverjéhez írt szoftvert. a tibeti szerzetesek mély hangján.Fogta a tollát.De hát ez mit jelent? . A teremtő m a n t r a átható hangja felidézte a születés és a halál. n e m pedig balról jobbra.Yehi or! N e m érti? Yehi or! . küzdve a képek. az egyenletet. Yehi or! . . Várjon. .Hát persze! . . A lét endgame-jét.Ha a Genezisből való jel. amelyek abban a pillanatban.Ez meg mit jelent? Tomás elsápadt. az élet megdöbbentő célját. Yehi or! .Jó. mintha valami koreográfiát követnének. amely az univerzumot univerzummá teszi. a teremtés és a pusztítás állandó táncát.Mi történt? -. Az ősi om. nyilván héberül van. hirtelen összhangba kerültek egymással.Ez a jel a Genezisben.. a szavak és a gondolatok hadával. megfordítom. . Fölírta a fordított mondatot. . igaz? . És még mindig ez a szent szótag visszhangzott az elméjében. .olvasta föl Greg.Mutatóujjával a papírra vetett mondatra bökött. és a sötétségből elővarázsolták a legmélyebb igazságot. 499 . a Síva táncában rejlő isteni koreográfiát. amely az univerzumot teremtette. a hangok. Om.De annyit m á r tudok.Tanulok . az Alfa és az Ómega rejtélyét.See sign Genesis.Yehi or! . hogy a héberben jobbról balra olvasnak. . Igyekezett megemészteni az óriási felfedezést. Isten titokzatos kézjegyét.És maga tud héberül? .kiáltotta.

de ennek semmi értelme. . szinte félénken. érti? Valójában ez az oka annak. . hogy ez a bibliai mondat nem elég. bármilyen hihetetlennek tűnik is. Érti? Ez az igazolás már megvan. mint egy csukott ablak.Mi a francot jelent ez a yehi or? A kriptoanalitikus ránézett Gregre és Arianára. mély tudományos igazságokat rejt.Legyen világosság? . hogy Einstein nem akarta közzétenni a kéziratát.Ez az Isten létezésének bibliai bizonyítéka. Mindent. Magyarázza el jobban. A t u d o m á n y területén tett felfedezések kontextusában kell értelmezni. .. és tágra nyitotta a szemét. Tomás előrehajolt. m i n t aki hosszú transzból tért magához.Ez az igazolás már megvan. tollal fölírva. Greg. a kinyilatkoztatást.Figyeljen. Hogy bizonyítja ez a mondat Isten létezését? A kriptoanalitikus türelmetlenül felsóhajtott. és egy gyenge sóhajjal.Nem értem. és mindent újrakezdjen. de én még mindig n e m látom. A mondat önmagában még nem bizonyítja Isten létezését. beleértve a Teremtőt is. Tudta.. Legyen világosság! Beszélgetőtársa megrázta a fejét: még mindig nem értett semmit. . izgatott arca így közelebb került az amerikai üres tekintetéhez.Elnézést. amelyhez az univerzumban szétszóródó intelligenciának majd folyamodnia kell. és azt mutatja. . egyre jobban elragadtatva. És ebben az értelemben válik a legyen világosság kifejezés Isten létezésének bizonyítékává. . végre kimondta a mágikus egyenletet. szinte rázva a történészt. türelmetlenül. .Elnézést.Legyen világosság! Greg arca kifejezéstelen maradt. hogy a Biblia.unszolta az amerikai.Tomás . 500 . . tudományosan is igazolni kell. amely megtöri a nemlétet és mindent megteremt. . . hogy megmeneküljön az idők végezetének kataklizmájától. Az isteni formula.motyogta végül.Hátradőlt az ülésen. . a formula. hol itt a bizonyíték.Ott volt előtte.

és Greg szemébe nézett. Miért teremtetett az emberiség? Mi a terv? Mi a csudának vagyunk mi itt? Mi okból teremtettek minket? ... hogy elérje az endgame-et. 501 . Az univerzum valóban egyfajta robbanással született. amelyen tisztán kivehető volt a yehi orl felirat. az a következő: az univerzum a Big Banggel kezdődött. hogy ez a bibliai kijelentés igaz. . hogy van.Einstein azt gyanította.kiáltotta Tomás.Most fölmerül az a kérdés.Mire céloz? Hogy van válasz ezekre a kérdésekre? . hogy a Bibliának végül is igaza van: minden azzal kezdődött. hogy az utóbbival.. Évekkel a halála után fedezték fel a kozmikus háttérsugárzást.. Einstein úgy gondolta.Igen. . hogy mindig is létezett az emberiség teremtésére irányuló szándék.A Bibliában az áll. hanem eszköz ahhoz.Talán nem is annyira kideríthetetlenek. ami azt jelenti. hogy a világegyetem egy fényrobbanással kezdődött. hogy az emberiség nem az univerzum endgame-je. miközben a gondolatait rendezte. aki világosságot gyújtott..Persze.Na. hogy miért. . Megint előrehajolt. hogy ki volt az.Rendben! .Ami a Big Bang ellentéte.Istenről beszél. . A kérdés az. .Pontosan . Mély lélegzetet vett.Igen. hogy minden determinálva van az idők kezdete óta. ha akarja. amely bebizonyította.. és ujjai hegyével masszírozta az arcát.helyeselt Tomás.Eszköz? Nem értem. Ami számít.A válasz le van írva az isteni formulában. Legyen világosság! Einstein arra a következtetésre jutott. .Meglobogtatta a papírt. . hogy világosság lett. igaz? Monda Isten: legyen világosság! És lőn világosság. . .Kideríthetetlen rejtélyek. az izgatottságtól nem fért a bőrébe. . . azt m u tatja. most figyeljen. és majd a Big Freezezel vagy a Big Crunchcsal ér véget. . a neve nem számít. .. . hogy a Big Bang elmélete helyes. . Az antropikus elv és az a felfedezés.Hívja Istennek.

. mint a biológiai. az évmilliárdok során behálózzák az egészet. De az ő létét is veszélyezteti a Big Crunch. Tomás huncutul elmosolyodott.Sehogy. univerzális számítógép bebiztosítsa. . hogy újra létrejöhessen. hogy a nagy. .Istent. A kriptoanalitikus szünetet tartott. Megszületik a nagy. és néhány millió év múlva képesek lesznek arra. hogy a legyen világosság!-ot az isteni formulával azonosította. Néhány száz év múlva a számítógépek intelligensebbek lesznek az embernél...Tessék? . Nincs menekvés. Greg összehúzta a szemöldökét. . az anyag életet szül. amelyek a biológiai élet végét jelentik. m i n t h a feszültséget akarna kelteni.Nem tudom. Nevezetesen a számítógépek. az élet intelligenciát szül. tudom-e követni a gondolatmenetét. . Einstein az első. . Az energia anyagot szül. amely még kifinomultabb.Ah. hogy megmeneküljenek azok elől a kozmikus változások elől.Az intelligencia Istent szül. univerzális számítógép akkor a következő problémával találja szemben magát: hogyan meneküljön meg a világegyetem vége elől? A válasz pedig szörnyű lesz.Szünet.Akkor tehát mindennek vége.Azzal. amikor a kozmikus feltételek megváltoznak.Nagyon egyszerű .Az emberiség azért teremtetett. . igaz? A nagy.Nem egészen. Van egy módja annak. univerzális számítógép. . igen? És mire jutott? . . A mesterséges intelligenciát. Szét fognak széledni az univerzumban. és megrázta a fejét. . A szénatomra épülő élőlények nem lesznek képesek fönnmaradni évmilliók múlva.Gondoljon az univerzum történetére.Szünetet tartott. 502 .. hogy kifejlesszen egy olyan intelligenciát.mondta Tomás. de a más atomokra épülő élőlények talán igen. aki megválaszolta ezt a kérdést.És az intelligencia? Az intelligencia mit fog szülni? . . A számítógépeket. . mindentudó és mindenütt jelenlévő entitást fognak képezni. és egyetlen. a vég elkerülhetetlen.Fogalmam sincs.

hogy a Big Crunch után újrateremtse ugyanazt az univerzumot úgy.Minden intelligencia komputerizált .Maga arra céloz. . számítás. . Minden.. önmagát is beleértve.Az isteni formula.Előrehajolt. jó? Hívjuk m o n d j u k . . .felelte a rejtjelfejtő elnéző hangnemben.Legyen világosság! .vágott a szavába az amerikai. hogy az új univerzumban újra megjelenjen az anyag. De ez a formula létezni fog. A nagy. Ennyi.Mindent újrateremt? . ha annyira zavarja. . hogy az új univerzumban újra megjelenjen. . mi bonyolultabbak vagyunk. fölemelt kezekkel..És mi ez a formula? Tomás vállat vont. ..Ezt a fizikusoktól és a matematikusoktól tanultam. hiszen olyan bonyolult. . de kitalál egy formulát. Ez a formula magában foglalja az energia szigorú és rendkívül pontos eloszlását.Ez a definíció nekem kicsit erős. amely lehetővé teszi. hogy minden újra létrejöhessen.kérdezte az amerikai. . ami később a pontosan meghatározott állandóknak és törvényeknek megfelelően determinisztikus m ó d o n úgy fejlődik. teremtő intel- 503 . Vagyis ismét érvényesül az antropikus elv. és metaforikusán megjelenik a Bibliában. A hangya egyszerű biológiai számítógép. és kék szemei fölragyogtak. amely lehetővé teszi. m i n t aki szünetet kér.. univerzális számítógépnek a legapróbb részletekig az ellenőrzése alatt kell tartania a Big Crunch lezajlását. .Mi az? . . .Várjon egy pillanatot . .Pontosan. aztán az élet. hogy Isten egy számítógép? . Tomás vállat vont. Az ember például egyfajta biológiai számítógép.. . hogy csak egy szuperintelligencia képes kitalálni.Nézze. hívjuk. és végül az intelligencia.Tomás elmosolyodott. mit t u d o m én. Ujjával a homlokára bökött. .A nagy. Mindent az ellenőrzése alatt kell tartani egy formula szerint.suttogta Greg.Legyen világosság! .Azt nem tudjuk. ne nevezzük nagy. univerzális számítógép el fog tűnni a Big Crunchcsal. univerzális számítógépnek. .Igen.Az intelligencia komputáció. .

Az számít. Az univerzum végső célja az.ligenciának.Mire gondol? . amit a kriptoanalitikus erősen az ujjai között tartott. Kis pocsolyák keletkeztek itt-ott a járdán és az úton.Ez.Einstein rájött. hogy újrateremtse Istent. és mi csak az eszközei vagyunk ennek az aktusnak. nagy építésznek. . átlép a nemlétbe. Ránézett a papírra. amikor eljön a Big Crunch. akik egy sűrű lombú. ez az a formula.mondta. már-már illatos. Istent is beleértve. hogy régen mennyire érezte az emberiség az univerzum mélyén rejlő igazságot . könnyű volt és tiszta. Mielőtt elindultak. csak a távozó felhők szűrték meg itt-ott. az univerzum szándékának. Az attasé n é m á n intett nekik a fejével. él. aztán újra 504 . Tomás nem válaszolt.Értem. . . Kinyitotta az autó ajtaját.Észrevette? . amit a nagy.. Már nem esett. és végre megértette Einstein utolsó titkát: Isten létezésének. és tükörként tükrözték vissza az eget. az emberi lét céljának felfedését. még mindig könnyező tölgyfa alá húzódtak be. és Greg arcát vizslatták. A történész kiszállt az autóból és kinyújtózott. Egy friss fuvallat megsimogatta az arcát. hogy az univerzum azért létezik. A napfény derűsen áradt szét mindenütt. elmesélte. felsőbbrendű lénynek vagy aminek akarja. A világegyetem megszületik. ami majd előidéz egy új Big Banget. hogy a hinduk szerint minden ciklikus.Mielőtt apám meghalt.. Az amerikai biztonsági őrök. Ez az univerzum szoftverje. Tomás visszafordult a limuzin ajtaja felé. ami majd létrehozza a következő univerzumot. ez hihetetlen.Érdekes. . és mindent újrateremt. hogy ez az intelligencia van mindennek a gyökerében. univerzális számítógép m a j d kinyilatkoztat. hogy létrehozza azt az intelligenciát. Nem számít a neve. ez a lét endgame-je. és még egyszer Greg szemébe nézett. Az amerikai tekintete Tomás és Ariana között ugrált. . hogy minden rendben. elindultak az autó felé. ez az a formula. aztán kisegítette Arianát is. Mindent. m i n t h a utasításra várnának. így hát visszahúzódtak. A legyen világosság! az univerzum teremtésének bibliai metaforája. és kilesett az utcára.

s bosszút akarna állni. és úgy idézte föl a verset. . De Tomás nem zavartatta magát. A hindu teremtéstörténet nem más. a világ pedig Isten. .Az. végtelen ciklusban.Igen. Akarja hallani? . amely az univerzum titkáról szól. . amikor Isten a világ lesz. egy taoista verset. ugye? .Egy érdekes aforizmát is idézett Lao-cétől. mint aki tudja. és az a sorsa. Tomás elmosolyodott. örök visszatérésben. mintha újabb vízözönnel fenyegetne.Mély lélegzetet vett. már-már baljósan. ami az esőt követte. mint maga az aktus. mintha szét akarná zúzni azt a lágyságot.Elképesztő. . amit Brahmáéjnek és Brahmá-nappalnak neveznek. Egy hirtelen támadt szellő erősen megrázta a tölgyfákat. Mintha az ég üvöltött volna föl.megszületik. hogy végigjárja. Egy új kezdet. hogy megtalálta az utat. amiért leleplezték legmélyebb titkát. mintha még mindig hallaná apja reszkető ajkáról.

De az 1930-as években Arthur Eddington és Paul Dirac váratlan egybeesésekre figyelt föl egy hatalmas számmal kapcsolatban. a tudományos közösség egy része intenzív vitába merült az emberiség univerzumban elfoglalt helyéről és létének végső értelméről. hogy az ember léte irreleváns a kozmosz számára. sok tudós azt mondja.Utószó Amikor Brandon Carter asztrofizikus 1973-ban előállt az antropikus elvvel. A felfedezésekből levonható egyértelmű következtetést kétségbe vonva. De ki határozta meg ezt a szerepet? És ha már itt tartunk: mi ez a szerep? Kopernikusszal kezdődött a tudósoknak az az elképzelése. Ám ez a konklúzió elkerülhetetlenül fölvet egy sokkal magasztosabb filozofikus problémát: a szándékosság kérdését az univerzum teremtésében. Ez a szám a különös 1040. hogy létrejöjjön az a rejtélyes egyensúly. hogy az univerzum pontosan úgy teremtődött. Ahogy telt-múlt az idő. hogy van valamilyen szerepünk az univerzumban. Hiszen ha az univerzum azért van. amilyen. hogy a világegyetem olyan legyen. például a Naphoz hasonló csillagok megjelenése vagy a szénképződés folyamata. és ettől kezdve ez volt az általánosan elfogadott tudományos álláspont. hogy az élethez feltétlenül szükséges struktúrák. amely lehetővé teszi a létezésünket. újabb egybeesésekre derült fény. Megértették. Mit jelentenek ezek a felfedezések? Az első megállapítás az. hogy életet szüljön. hogy a világegyetem tágulásának a legapróbb részletekig ellenőrzött folyamatnak kellett lennie ahhoz. és rájöttek. az talán azt jelenti. hogy a természeti állandóknak hihetetlen pontos értékeknek kell megfelelniük ahhoz. egymást követő véletlenek meghökkentően valószínűtlen sorozatától függnek. amely a kozmológia és a kvantumfizika legkülönbözőbb kontextusaiban merült föl. A felfedezések egymást követték. Fölfedezték. hogy a mi univerzumunk csupán egy az univerzu- 507 . hogy létrehozzon minket.

Soha senki nem látta a legkisebb jelét sem annak. hogy ez a gyorsulás átmeneti. Az univerzum ezek szerint voltaképpen egy óriási ciklikus program. amit a tudomány a legtöbbet kritizál a nem tudományos gondolkodásban: a hiten. hogy léteznének más univerzumok vagy más értékkel bíró természeti állandók. a Big Freeze-t vetíti előre. azzal a céllal. hogy szinte egyiken sincs élet. Igaz. ám jó o k u n k van azt hinni. de a tudományos világban először Alexander Friedmann vetette föl. Ezzel az érveléssel az a probléma. Vagyis a multiuniverzum-elmélet pontosan azon a dolgon nyugszik. Arról a lehetőségről van szó. amelyet az előző univerzum intelligenciája dolgozott ki. amely ennek a regénynek az alapját képezi? Az egymást követő Big Bangek és Big Crunchok ritmusára pulzáló ciklikus világegyetem gondolata megjelenik több misztikus kozmológiában is. hogy a kozmosz úgy van felépítve. hanem eszköz. Noha mindez csak spekuláció. hogy a mi univerzumunk előtt már létezett volna egy másik univerzum. hanem a Big Crunch. E szerint a felfogás szerint puszta véletlen. Ez az elmélet persze egy lényeges premissza függvénye. és mindegyiknek más és más állandói vannak. hogy rajta keresztül kifejlődjön az intelligencia és a tudat. de még ennél is továbbmegy. a pulzáló univerzum lehetősége az emberiség számos t u d o m á n y o s felfedezésével egybevág. majd Thomas Gold és John Wheeler fejlesztette tovább. amely ciklikus univerzumot feltételez. amely szerint az univerzum vége nem a Big Freeze. Az a megfigyelés. Ez az endgame pedig nem más. m i n t Isten megteremtése. amelyek pedig szintén eszközök lesznek. Ebben a regényben egy még merészebb hipotézist j á r u n k körül. Elmondható-e ugyanez arról a tézisről is. az univerzum endgame-jének eszközei. ami lehet - 508 . ami azt jelenti. egymástól függetlenül. de ez az élet nem cél.mok milliárdjai közül. hogy biztosítsa a visszatérését a következő univerzumban. De ha léteztek más univerzumok a miénk előtt. hogy semmilyen megfigyelés vagy felfedezés nem áll mögötte. köztük a hinduban. és mégis a Big Crunch a valószínűbb vég. amely szerint az univerzum tágulása gyorsul. hogy semmiféle bizonyíték nem utal arra. hogy a mi univerzumunkban lehetséges az élet: az univerzumok döntő többségében ugyanis nem így van. hogy élet teremjen benne. amely egy Big Crunchban végződött.

és a Gradiva kiadó egész csapatának. Valami. John Barrow The Constants ofNature-je és Paul Davies The Accidental Universe-je. amelyet regényem alaptézisének alátámasztásául használtam. illetve God and New Physics. Trinh Xuan Thuan Káosz és Harmónia. Az utolsó Ómega nyomait eltörölte a mi Alfánk. Köszönettel tartozom Carlos Fiolhaisnak és Joao Queirónak. Róbert Hilborn Chaos and Nonlinear Dynamics.ha mégis van benne hiba. 509 . noha metafizikai. hogy mi. Az antropikus elvvel és a kozmoszban szétszóródó intelligenciával kapcsolatos kérdések tanulmányozásához elengedhetetlen művek a következők: John Barrow és Frank Tipler The Anthropic Cosmological Principle-je. amiért tudományosan lektorálták ezt a regényt . valamint Michael Shermer How We Believe című művét ajánlom. Bili Bryson A Short History ofNearly Everything. amely megváltoztatta a világot. Edward Lorenz The Essence of Chaos. Vagyis csupán egy lehetőségről beszélünk . és természetesen Florbelának. illetve La nature dans la physique contemporaine. aki mindig az első olvasóm és legfőbb kritikusom.de ez a lehetőség. Akinek kétségei vannak eme hipotézis tudományos alapja felől. Werner Heisenberg The Physical Prináples ofthe Quantum Theory. amiről nem tudjuk. tibeti vezetőmnek. olyan hipotézisen nyugszik. akkor az is tény. Martin Rees Universe. Frank Tipler The Physics of Immorlality-yd. hanem az én híres makacsságom miatt Samtennek. De valami előidézte a Big Banget. James Gleick Chaos. Paul Davies The Mind ofGod. Steven Strogatz Sync. Albert Einstein The Meaning of Relativity. Guilherme Valentének. Michael Guillen Öt egyenlet. a Coimbrai Egyetem fizika-. Craig Callender és Ralph Edney Introducing Time. illetve matematikaprofesszorának. Fritjof Capra The Tao of Physics. amelyet a fizika is alátámaszt. Általános tudományos tájékozódásra. valamint a regény által érintett más tudományos részletek ellenőrzésére leginkább Gary Moring Theories of the Universe. hogy a Big Bang megsemmisített minden bizonyítékot. az nem miattuk van. Ziauddin Sardar és Iwona Abrams Introducing Chaos. fáradozásukért és elhivatottságukért. hogy nézze át a szakirodalmat. a szerkesztőmnek. A képzeletbeli Die Gottesformel konklúziói Gerald Schroeder The Science of God című munkáján alapulnak.séges. Albert Einstein és Leopold Infeld The Evolution of Physics. annak azt javaslom.

hu / e-mail: kiado@kossuth.hu Nyomtatta és kötötte a Szekszárdi Nyomda Kft.Felelős kiadó Kocsis András Sándor a Kossuth Kiadó zRt. elnök-vezérigazgatója A kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének a tagja A kötetet Hajnal Gabriella szerkesztette Műszaki vezető Badics Ilona www.kossuth. Felelős vezető Vadász József igazgató .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->