You are on page 1of 1

POLSKA AKADEMIA NAUK

Instytut Kultur Śródziemnomorskich

00-330 WARSZAWA

Nowy Świat 72

Tel/Fax: (0-22)-826ó5ó0 e-mail: zaspan@zaspan.waw.pl

i orientaInych

palac Staszica

pok.33

Tel: (0-Ż2)-6572791

-657Ż783

Warszawa, dn. 19.04.20i3 r.

lnstytut Kultur Srodziemnomorskich i Orientalnych PAN uprzejmie informuje,

ze w maju 2013 r.

odbędą się następujące Seminar|a z zakresu archeologii środziemnomorskiej:

07.05.2013 r.

- dr Dagmara Wielgosz-Rondolino Nie tylko rzeŹby, czyli o modzie na marmur w grecko-rzymskiej Syrii'

14.05.2013 r.

- prof. dr hab. Karol MyŚliwiec, dr Fabian Welc, dr Kamil Kuraszkiewicz

Sakkara 2011-2012.

21.05.2013 r.

- prof. Giorgio Bejor - Universita di Milano, Dipartimento di Scienze dell'Antichita Many towns in Nora (Sardinia).

28.05.2013 r.

- dr Bogdan Zurawski

Banganarti sf. Se/ib, sezon 2013.

Seminaria odbywają się we wtorki w godz. 13.15 -14.45

w sali nr 2l2lnstytutu Archeologii UW

w Warszawie, ul. Krakowskie PrzedmieŚcie

26128

W

prof. dr hab. Zsolt Kiss