You are on page 1of 1

POLSKA AKADEMIA NAUK

Instytut Kultur rdziemnomorskich WARSZAWA 72 Tel/Fax: (0-22)-82650 e-mail: zaspan@zaspan.waw.pl


00-330

i orientaInych
palac Staszica

Nowy wiat

Tel: (0-2)-6572791
-657783

pok.33

Warszawa, dn. 19.04.20i3

r.

lnstytut Kultur Srodziemnomorskich i Orientalnych PAN uprzejmie informuje, ze w maju 2013 r. odbd si nastpujce Seminar|a z zakresu archeologii rodziemnomorskiej:

07.05.2013 r. - dr Dagmara Wielgosz-Rondolino Nie tylko rzeby, czyli o modzie na marmur w grecko-rzymskiej Syrii' 14.05.2013 r. - prof. dr hab. Karol Myliwiec, dr Fabian Welc, dr Kamil Kuraszkiewicz Sakkara 2011-2012. 21.05.2013 r. - prof. Giorgio Bejor - Universita di Milano, Dipartimento di Scienze dell'Antichita Many towns in Nora (Sardinia).
- dr

28.05.2013 r. Bogdan Zurawski Banganarti sf. Se/ib, sezon 2013.

Seminaria odbywaj si we wtorki w godz. 13.15 -14.45 w sali nr 2l2lnstytutu Archeologii UW w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmiecie 26128

prof. dr hab. Zsolt Kiss