You are on page 1of 3

Soalan Cadangan : Huraikan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara dan menghubungkaitkannya dengan kemajuan seni

bina di negara kita pada hari ini.

Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Pengenalan Aspek Memahami kehendak tugasan soalan Perincian 1. Pengenalan Jelaskan secara ringkas tentang pengaruh agama Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara Markah Penuh

5 Markah

Isi dan Huraian

Memahami cara-cara kedatangan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

2. Cara-cara kedatangan pengaruh Hindu-Buddha dalam kerajaan awal di Asia Tenggara. Huraikan cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha dan bukti kemasukan pengaruh kebudayaan dari India dalam kerajaan awal di Asia Tenggara

30 Markah

Menganalisis pengaruh HinduBuddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur

3. pengaruh Hindu-Buddha dalam binaan Candi Angkor Wat dan Borobudur Sejauh manakah binaan Angkor Wat dan Borobudur melambangkan pengaruh 15 Markah

Hindu-Buddha Mengaplikasikan penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. 4. Penerimaan pengaruh luar demi kemajuan negara. 15 Markah Bagaimanakah kemasukan ilmu dan teknologi dari luar dapat menjana kemajuan negara. Menilai kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. 5. Kejayaan negara hasil sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. Berdasarkan pemerhatian anda, jelaskan kejayaan yang dicapai oleh negara hasil daripada sifat keterbukaan terhadap pengaruh luar. Mencipta/Menjana idea menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju 6. Pengaruh luar telah membentuk kepelbagaian unsur budaya di negara kita dari dahulu sehingga sekarang. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah generasi hari ini dapat mempertahankan warisan bangsa dalam aspek kesenian dan kebudayaan. 7. Penerapan nilai-nilai murni/ iktibar/patriotism yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia Nyatakan nilai-nilai murni/iktibar yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia 10 Markah

10 Markah

Menghayati nilai-nilai murni/ iktibar/patriotisme yang diperoleh daripada sifat keterbukaan masyarakat Malaysia

10 Markah

Kesimpulan

Merumus secara keseluruhan isi yang telah di bincangkan

8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan masyarakat Malaysia yang lebih cemerlang 5 Markah