BAL MUCİZESİ BALIN MUHTEVASI VE FAYDALARI Hazırlayan: ARİF PAMUK PAMUK YAYINCILIK İstanbul Kitap ve Kültür Merkezi Büyük

Reşit Paşa cad. 22/9 Laleli İstanbul Tel-fax: (0212) 5222683 Tel: 5286004 www.pamufcyayincilik.com.tr Sevgili Okurlarım! Sağlık ve mutluluk insan için en önemli iki husustur. Mal, servet, makam ve şöhret, sağlık ve mutluluk olmadan hiçbir şey ifade etmez. Sağlık bir dengedir. Dengesi olmayan bir vücudun düzenli çalışması mümkün değildir. Düzenli çalışmayan bir vücudun ne kendisine ne de başkalarına bir yararı dokunmaz. Buna göre sağlıklı ve dengeli olmamız için de her gün aldığımız besinlerin özelliklerini iyi bilmemiz lazımdır. Birçok bitki hem besin olarak, hem de insan vücudunda meydana gelen çeşitli hastalıkların tedavisinde ilaç olarak kullanılır. Ben şunu demek istiyorum: Yediğiniz besinlerde ilaç kuvveti olması gerekir. Balda hem ilaç hem besin değeri vardır. Rabbimiz balı her derde şifa yapmıştır. Şifa bakımından Kur'an-ı Ke-rim'le eşit tutulmuştur. Bir hadisi şerifte şöyle buyuruluyor: "İki şifaya birden sanlın: Biri Kur'an, öteki baldır." Bal, midede biriken zararlı maddeleri yok eder. Barsaklarda biriken bozuk gıda artıklarından mideyi temizler. Sindirimi kolayda-. İnsanın tabiatını yumuşatır. Midede eksik olmadığı müddetçe kalp hastalıklarına iyi gelir. Sindirimi kalbe basınç yapmadığı için kalbi de yormaz. Çünkü balın ilk sindirimi daha önce arının midesinde tamamlanmış olmasındandır. Şekerin hazmı öyle değildir. Bal, çocuklarda ve yaşlılarda kan dolaşımını kolaylaştırır, sağlığı korur, enerjiyi artırır, karaciğeri besler. Balın insan bünyesine etkisi süratlidir, çünkü sindirimi süratlidir. Bunun nedeni früktoz ve glikoz unsurlarının % 80 nisbetinde oluşudur. Bünyede eritilmesi çok süratlidir. ¦ Bal mideye hiç yorgunluk vermeden kana karışır. Madenler, vitaminler ve daha başka bilinmeyen % 5 oranında besin maddeleri ihtiva eder. Ayrıca folik asidi ve % 5 oranında protein ile % 5 oranında mineral ihtiva eder. % 80'den fazla ihtiva ettiği şeker ile bütün mikropları yok eder. Beyaz bal, ihtiva ettiği potasyum ile mikroplan öldürür. Balı. normal zamanından önce doğan bebeklerin beslenme ve gelişmesini sağlayan özelliği vardır. Bu durumda anne sütüne bal eklenerek bebeklerin beslenmesine destek verilir. Kalsiyum içerdiği için çocukların dişlerini ve kemiklerini güçlendirir. Diğer şekerli maddeler gibi dişleri çürütmez, tersine diş etlerini mikroplardan koruyarak dişleri güçlendirir. Elen Kayas adlı bir Fransız kimyager, balda bir miktar radyum bulunduğunu keşfetmiştir. Radyasyon içeren bu radyumlar birçok lekeli şişik ve yaraları tedavi etmektedir. Bal, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklara, göz ağrılarına ve alerji gibi hastalıklara da iyi gelmektedir. İbni Sina, ciltteki bazı yaralara, bal karıştırılıp merhem gibi sürülmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca balık yağı ile karışımından elde edilen merhemle birçok cerahatli yaralar da tedavi edilir. Bazı İsveçli bilginler migren türünden birçok başağnlarınin % 60'mm şifasının balda olduğunu söylerler. Bazı uykusuz ve vesveseli kimseler, uykudan önce bir bardak ılık suya bir kaşık bal karıştırıp içerlerse şifalı olur. Limon suyu ile de karıştırıp içenler nezle, öksürük ve anjinden korunurlar.

Bal, arpa suyu ve portakal suyu ile karıştırılıp içilirse hem besleyici ve hem de iştahı açıcı ve enerji verici bir karışım elde edilir. Bal, alkol bağımlılarına ilaç olarak da kullanılır. (Karaciğerdeki alkol asitlerini yok edici früktoz maddesi ihtiva ettiği için). Alkol bağımlılarına olumlu etkisi vardır. Ayrıca limonla karıştırılıp içilirse komaya giren alkol bağımlılarının ayılmasını sağlar. Bal, karaciğer hastalıklarının tedavisi için kullanılır. Çünkü ciğerde biriken zehirli maddeleri ve zararlı maddeleri yok eder. Yanıktan ileri gelen yaralara merhem olarak kullanılır. Yaraya sürüldüğü zaman cerahati süratle olgunlaştırıp atar ve yarayı temizler. Bazı batılı uzmanlar balın cilt güzelliğini sağladığını tesbit etmişlerdir. Cildi yumuşatır, korur ve özellikle ellerdeki cilt çatlaklarına mani olur. Çeşitli bal türleri vardır. Her bölgenin iklimine, coğrafî özelliğine ve mevsimlere göre değişir. En kaliteli bal ilkbahar mevsiminde üretilen baldır. Bu mevsimde yapay işlemler olmadığı takdirde verimli ürün alınır. Bu mevsimde arılara sunî gıdalar verilmediği ve yapay pefekler kullanılmadığı için bal anlarının ilahî vahiyle yaptıkları kendi bannaklan olan petekleri ve kendi gıdalannı kendileri seçmektedirler. Bu şifa kaynağı asırlardan beri insanlar tarafından bilinmekte ve kullanılmaktadır. Buna rağmen bizim millet olarak hâlâ bu şifa kaynağımız olan balın faydalarını tam olarak bildiğimizi zannetmiyorum. Süleyman (a.s.) da balın faydalarını bildirmiş ve kullanılmasını ümmetlerine emretmişlerdir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyuruyorlar: "Bal ne güzel şerbettir. Kalbi korur ve göğüs soğukluğunu giderir." "Her ay sabahları üç kaşık bal yiyen büyük hastalıklara yakalanmaz. "Her sabah aç olarak bal şerbeti içerlerdi." 300 arı tam 40 bin defa kovana bal taşımak suretiyle 1 kg. bal elde ederler. An ve karınca mübarek iki hayvanlar. Ancak karınca her şeyi yalnız kendisi için hazırladığından ayaklar altında ezilmekten kurtulamaz. Mübarek arı kanaatinden dolayı başlar üstünde uçar, ilahî bir emirle yaptığı balı insanların emrine sunar. . 1 KG. BALIN BESİN DEĞERİ 60 portakal veya 50 yumurta veya 5 kg. süt veya 5 kg. et veya 26 adet muz veya 12 kg. şeker ihtiva eden sebze değerindedir. Değerli okuyucularım! Balın besin gücünü böylece öğrenmiş bulunuyoruz: Bal başlı başına bir besin ve şifa kaynağımızdır. Bir özelliği de balda mikroplar hayatiyetini devam ettiremezler. Burada sizleri Suzanna Köhler'in cümleleri ile başbaşa bırakıyorum: "Şifalı otlara ve bunların kudretine inandırmaya değil, her şeyden önce şifamızın kaynağı olan ve bize sağlık veren Yüce Tanrı'nın sonsuz gücüne sığınarak inanmaya davet ederim. Çünkü yalnız O'ndan yardım ve teselli dileriz ve ağır hastalıklarda O'nun ecza dolabına, yani O'nun yarattığı şifalı otlara sığınırız. Çünkü hayatımızdaki herşey yalnız O'nun rızası ve arzusuna göre şekillenir." Arif Pamuk • ARI VE BAL • Bal arısı, yaratılışı zarif, görünüşü tatlı, faydası çok fazla, şerefli ve temiz bir topluluktur. Rahatsız edilmedikçe insanı incitmezler. Allah Rasulü (s.a.v.) arı hakkında şöyle buyurdu: "Bal arısı hariç sineklerin hepsi cehennemdedir... Sinekler cehennemliklere eziyet etmek için orada bulunacaklardır." Yüce Allah (c.c.)'ın:

Arıların miktarı ve gücü bakımından birbirlerine eşit olan iki kovanın bal miktarı. kendisine bahşettiği özel bir kabiliyetle. Tabii ki bal verimi de o nisbette fazla olur. bal yapmayı arıya o günde ilham buyurdu. belki de arıların yaşayışları gözönüne alınarak söylenmiş bir sözdür. Ana arıya bazı yerlerde "Bey Arı" da derler. Kışlık yiyeceğini önceden hazırlar ve depo eder. P Çiçek aramak üzere kovandan ayrıldıktan I sonra. Bal arısı o kadar anlayışlıdır ki." Arının bal yapması ne kadar düşündürücü ve harikulade bir başarı ise. ondan hasıl olan balı insana ikram ettiği için bal arısına nahl denilmiştir. Kazvinî. Onda insanlar için şifa vardır. dönüşte yanılmamak için belli başlı yerlere dikkat ederler. . ce Allah. ellerine geçirdikleri herhangi bir ağaç kovuğunu kendilerine mesken edinirler.c)." Bal arısı. Arı. diğer kovandaki bal ancak üç kilo kadardır. yöreyi öğrenmeleri için kovanlarının her zaman ve aynı yerde bulunması gerekmez. Yağmur mevsimlerini bilir. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır. eğer ana arılar arasında eşitlik yoksa. Ölenlerini hiç bekletmeden dışarı çıkarırlar. bal mumundan imal ettiği muntazam ve birbirine bitişik altı köşeli muhafazaların meydana getirilmesi de o derece ve belki daha da üstün bir başarı örneğidir. Kovan içine bir avuç tuz koymak ve her ay bir defa kovanın ağzını açıp sığır tezeğini yakarak tütsü vermek güvenin yok olması için başvurulan çarelerden biridir. Memleket memleket gezdirirler. arıdaki bu üstün hafıza _." Talebeleri bunun nasıl olacağını sorduklarında da şöyle demişlerdir: "Arılar. YüW**Sf >. Oğul." (Nahi Suresi. usulüne uygun bir şekilde alınarak başka bir kovana aktarılır. Toplum hayatına uyar ve baş olana kayıtsız itaat eder. || Böyle yapılmadığı takdirde. Onların işe yaramadıkları halde yerlerini daraltmalarına ve bal tüketmelerine izin vermezler. ayet: 68-69) buyurması arının şerefi ve faydası için başka söze hacet bırakmaz. nis-bet kabul etmeyecek derecede farklı olur. geleceği düşünür ve tedbirini alır. kudretinden yararlanarak kovanlarını çiçeği I bol yörelerde dolaştırır dururlar. Çünkü Yüce Allah (c. işe yaramayan ve tüketici durumunda olan arıları kovanda bırakmayıp dışarı atarlar. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına git. oğul vermek suretiyle neslini devam ettirir. İtaatları son derecededir. İşte arıcılar. Arı topluluğu. "Bin işçi. diğerinin anası ise yaşlı ve zayıftır. Hafızaları o kadar kuvvetlidir ki. Her arı kovandan çıkıp gereğince yayıldıktan ve üzerine aldığı görevi yerine getirdikten sonra tekrar kovana döner. Bulunduğu kovandan yeni ve genç ana arıyla ayrılan ve oğul denen genç arıların yaptığı bal çok açık renkli ve fazlasıyla beğenilir. Örneklemek gerekirse kovanın biri otuz kilo bal verirken. eliyle koymuş gibi kolayca bulur ve onlardaki tatlı ve nefis kokulu usareyi alarak yuvasına döner. arı sahibi tarafından. elbise değiştirir. yılan gibi kav atar. bir başçı" deyimi. kimin tembel ve asalak olduğunu çok iyi bilirler. Her arı kovandaki yerini bilir ve doğruca oraya gelip yerleşir. güzel sesten hoşlanır. bal arısı çiçekli yöreleri."Rabbin bal arısını vahyetti: Dağlardan. ana arıya karşı son derece itaatli ve bağlıdırlar. Bal arısının düşmanlarından biri güvedir. balın korunması için. İmam Züccac diyor ki: "Nisa Suresi'nde geçen ve an anlamına gelen Nahl kelimesi bahşiş manasınadır. Bundan anlaşılan şudur: Kovanlardan birinin anası genç ve zinde (sağlıklı). Eski Yunan hekimlerinden biri talebelerine şöyle nasihatta bulunmuştur: "Sizler arının kovanda olduğu gibi olunuz. Arılar kovanı son derece temiz tutarlar. Arı. Onların kursaklarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar." Yüce Allah'ın. "Acâyibül Mahlukât" adlı eserinde şöyle diyor: "Ramazan Bayramına rahmet günü derler. Kendi aralarında kimin çalışkan ve üretici. ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin.

Kim ayetlere göre amel ederse muhakkak cennete girer. Mücahid'in rivayetine göre şöyle diyor: "Ömer (r. Temiz şeyleri yer. temiz yere konar ve üzerine konduğu çiçeği kırıp berelemez. o da şudur: Allah Rasulü (s. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse. emanetlerine ve verdikleri sözlerine riayet ederler.a. Hz.v. Ha10 I lis mü'min altın parçası gibidir.v. Ona danışırsan sana faydalıdır. ayet: 1-11) İbn Mace. hiçbirini kaçırmaz. Allah Rasulü (s. bizden razı ol." (Mü'minûn Suresi.) yönünü kıbleye karşı döndü ve şöyle dua buyurdu: "Allahım! Artır.a.)'e vahiy inince. İkram ue ihsanınla bizi memnun ue razı eyle.a. Ve onlar ki. zekat görevlerini yerine getirirler. Onlar ki. Ömer (r.a. Ebu Yüsr Bekir ibn Half ten rivayet ediyor: Allah Rasulü (s. bulunduğu yerde arı iniltisi gibi zayıf bir ses duyulurdu. Çiçekten çiçeğe konar. Onlar ki. boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Bu teşbihlerin an iniltisi gibi inlemeleri ve sesleri vardır ki. Onlar ki." Beyhaki'nin Şuayb'ında. 11 ondan faydalanabilirsin.)'e vahiy geldiğini anladık ve sonucunu beklemeye başladık. sahiplerini zikrederler. Mü'min inancında süreklilik arzeder. Ateş içine düşse bile rengini vermez. Ona sahip olursan senin için yarar sağlar.) ile tâ Mekke'den Medine'ye gelinceye kadar arkadaş oldum. vahyi sırasında meydana gelirdi. 8 Onlar ki. temiz şeyler üzerine konup rızkını arar.a.) şöyle buyurdu: "Mü'min bal arısına benzer.)'nün üzerine çöken vahiy ağırlığı gitti. O. Mu'cem-i Evsafında.v. Taberanî ve İbn Ebi Şeybe'nin rivayetlerine göre Allah Rasulü (s. İhsanını üzerimize yay. Kim kendisinin Arş'ı A'lâda anılmasını istemez?" İbn Ömer (r.) şöyle buyurdu: "Bilal-i Habeşî bal arısına benzer. Bizim değersiz amellerimize bakıp rızanı bizden esirgeme. (Evet) Firdevs'e varis olan bu kimseler. iffetlerini korurlar.v.asıl bunlar varis olacaklardır. namazlarında huşu içindedirler. Sonra Allah Rasulü (s. En sıkıntılı zamanında bile onun ağzından dökülen sözleri tatlıdır. Cebrail Aleyhisselam'ın Allah Rasulü (s.anhüma)'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Allah Rasulü (s. Ebu Hüreyre (r.)'ne. Yine onlar (o mü'minler) ki. eksiltme.v. Tatlı ve ekşi yediği her şey sonunda tatlıya dönüşür. (Bunlarla ilişkilerden dolayı) kınanmış değillerdir. namazlarına devam ederler. Tirmizi ve Neseî.a. İkram eyle arkasını kesme.a. Mü'min her hali ve her yönü ile faydadır.v. onu aleyhimize çevirme.c." Taberanî'nin.) şöyle buyurmuştur: "Mü'min arıya benzer. Verioer.v.a. Onunla birlikte olursan.v. Yani halini değiştirmez.v.a. kesintiye uğramaz.a.) şöyle buyurdu: "Yüce Allah'ın teşbihi ve tehlüi Arş-ı A'lâ tarafına meylederler. orada ebedi kalırlar.) şöyle buyurdular: "Halis bir mü'min bal ansına benzer. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu (cariyeleri) hariç. Bal ansı da öyledir.v.) bana on ayet inzal buyurdu. Bu ses.İmam Ahmed ibn Hanbel." Ahmed ibn Hanbel.)'dan şu hadis-i şerifi rivayet etmişlerdir: "Allah Rasulü (s." .)'dan rivayete göre Allah Rasulü (s.a. mahrum bırakma. Yani Bilal her halinde tatlı ve güzel şeyler söyler.a." Daha sonra henüz vahyolunan ayetleri okudu: "Gerçekten mü'minler kurtuluşa ermiştir. İşte.) bu duayı okuduktan sonra bize dönerek şöyle buyurdu: "Yüce Allah (c. Yine bir gün Allah Rasulü (s.v." Allah Rasulü (s. haddini aşan kimselerdir. Hakim. Tartıya girse noksan gelmez. Bu süre içerisinde kendisi tek bir hadisi şerif rivayetinde bulundu.a. işte onlar.a.

temiz yerde oturur. Kişi kıyamet günü ameli ve sevdiği ile birlikte haşr olunur. fakat arılar camı mumla sıvayarak nasıl çalıştıklarını göstermemişlerdir. Müstedrek ve Darimî'de. arif büyüğünü tanıyıp onu dinlemeye kendisini mecbur kabul eder. babasının evinde uyuyordu. İhtiyaç fazlasını israf etmeyip saklar ve gerektiğinde kullanır veya kullandırır. tadı çok güzel ve güzel kokulu bir gıda maddesidir. Mü'min de öyledir. ameliniz ve kalbiniz onlarla birlikte olmasın. büyüğüne kayıtsız şartsız itaat eder. Mü'min de öyledir. "İşi arı sırrı gibidir" derler. kanaat sahibi bir böcektir. Kendinin dışındakiler için de yapacağı mesaileri vardır. O. Balın faydaları saymakla bitmez. gündüzleri akşama kadar çalışır. Çömlekçi Ali usta. Birçok mide ve bağırsak hastalıkları için şifa veren 14 bir özelliğe de sahiptir. Bal arısını ve balı rüyada görmekle ilgili bir takım yorumlar vardır. Mağ-ripli: "Mağrip halkı çok yakın bir gelecekte oğlunun etrafında toplanırlar ve oğlun yakında hükümdar olur" dedi. Eğer kuşlar berekette bal arısının içinde olan bereketleri bilselerdi bal arısını zayıf saymazlardı. Mağrip hükümdarı Abdül-mü'min ibn Ali'nin hayatını anlatırken şöyle der: 13 tirfil* -. yaptıklarını gizli tutanlar için. Sözüyle.)'den rivayete göre insanlara olan bir hitabesinde şöyle demiştir: "Kuşlar içinde bal arısı ne ise insanlar içinde siz de onun gibi olunuz. Arı. İmam-ı Ali (k. gündüz sonunda gelip yuvasına çekilmesini bilir. çok zeki ve çok yararlı bir böcektir. yörede yaşayan ve gizli bilgilere aşina olup gaybtan haberler veren bir Mağrip'liye gördüklerini anlattı. hazmı kolay. Çünkü kişinin kendisi ile birlikte ebedî olarak kalacak serveti amelidir. Arılar. Gerçekten de Mağripli-nin dediği çıktı. son derece besleyici. bir müddet sonra. Bedeniniz insanlarla birlikte olsa bile. Eskiler. 12 Mü'min de aynı şekilde yapmak durumundadır.v. Alçak gönüllü olmayan mü'min düşünülemez. Bu sırada tezgahının başında çanak yapmakla meşgul olan Ali usta gökten bir uğultu duydu. Arı. Yediğinden arta kalanı saklamasını bilir. bulut halinde bir küme arının evin üzerinde uçuşmakta olduğunu ve az sonra tezgahın yanındaki odada uyumakta olan oğlu Abdülmü'min'in üzerini kapladığını ve hiçbir zarar vermeden bırakıp gittiğini gördü. kazancından başkalarını da yararlandırır. işleriniz ve kalplerinizle insanlarla olmayın. Mü'min için de tevazu esastır. hayatın ucuzlayacağını görse eline helal mal geçer. Arının her hali faydalıdır. Mü'min de hemcinslerine en az sıkıntı vermek durumundadır. Arı. sadece kendi ihtiyacı için kazanmaz. bütün davranışları ile hemcinslerine ve bütün canlılara karşı yarar sağlar. temiz yerden rızkını arar ve pisliğini yuvasının dışına çıkarır." İbn Hallikan. Eğer kovanın . alçak gönüllü bir varlıktır. Arıların nasıl bal yaptıklarını tetkik için camdan kovan yapmışlar. çömlekçinin oğlu Abdülmü'min ülkeye hükümdar oldu. Rüyada bal arısı görmek." "Ey insanlar! İnsanlarla birlikteliği diliniz ve cesedinizle yapın. Arı. Mü'min de öyledir. Abdülmü'min henüz çocuktu.İbn Esir diyor ki: "Mü'min ile bal arısı arasındaki benzerlik şunlardır: Bal arısı. "Hükümdar Abdülmü'min'in babası çömlekçi idi ve balçıktan çanak çömlek yapardı. Başını yukarı kaldırıp uğultudan yana bakınca. Bunun içindir ki. balı ilaçlarında birinci derecede katkı maddesi olarak kullanmışlardır. Bütün kuşlar arıyı zayıf ve basit bir kuş sanırlar. Mü'min de çok zeki ve çok yararlı bir insandır. İnsan da alim. Arı. Arı. işiyle. kendi cinslerine en az eziyet eden böceklerdir. Mü'min için de durum aynıdır.

B69. Balın özellikleri: Balı meydana getiren maddelerden bazılarının ne kadarının çiçek özünden. Rüya yorumcularının piri İbn Şirin Hazretleri der ki: "Rüyada görülen mumlu bal helal rıziktır. enzimler. Bu da balı götürüp buharlaşmanın sağlanacağı bir petek gözüne bırakır. Kovana gelen bu arı. B19. magnezyum. yaptığı peteğe bırakır. mangan. Rüyada arıya bakım yaptığını ve yiyecek koyduğunu gören kimse emri altında bulunanlara hayırlı ve adaletli muamelede bulunur. Fakat kovanın sabit ısısı ve arıların düzenli kanat çırpmaları sonucunda havalanması ile bal suyunu kaybeder. 15 BAL* Bal arıları tarafından çiçeklerden emilen. çinko. Bal ile dolan petek gözleri yine çok ince balmumu ile örtülüdür. Bu arada bileşiminde bulunan enzimlerin etkisi ile bal olgunlaşır. Eğer arının hissesini ayırırsa.7 mg demir. for-mik. Sakkaroz yüzde beş civarındadır. 19 mg fosfor. B29. Balda bulunabilenler. çiçeklerden nektar denilen bal özünü emdiği zaman sakkaroz.bütün balını alır ve arıların hisselerini bırakmazsa halkı zulümle idare ettiğine işaret eder. Balın bileşiminde % 17. 26 mg klor. Balın konduğu kap kapaksız veya nem geçirici ise ve balın nem oranı % 25'i bulursa kristalleşme ve bazı özelliklerinde değişme olur.4 oranında su vardır ki. Bu balı kuluçka devresinde ve kışın yemek üzere hazırlar.2 kadar organik asidler vardır. Balı işçi arılar yapar. kursağında meydana gelen balı ya peteğe veya arkadaşının ağzına bırakır. Baldaki vitamin miktarı polen ve nektar kaynaklarına bağlı olarak değişir. Onbeş tür şeker ihtiva edebilmektedir. aksi durumda nem alır. sarımsı beyazdan esmere kadar renkleri vardır. Rüyasında bal yediğini gören kimse ise iyi bir kadınla evlenir. vitaminler. Havanın nis-bi nemi % 58'in altına düşerse bal nem kaybeder." Rüyada bal yemek. fruktoz. bu atmosferin (havanın) % 58'lik nisbî (bağıl) nem oranıyla dengededir. özsuların arının kursağında değişmesi ile meydana gelen tatlı madde. Peteklere bırakılan bal suludur. Petekler balmumundan ibaret olup gözler halindedir. Yüzde 0. Bal piyasada petekli veya peteksiz olarak bulunur. Balı bir kap içerisinde görmek. Malik ve sitrik asit balın tat ve kokusuna ençok etki eden maddelerdir. kovana doğru yola çıktığı zaman kursaktaki bu karışım bala dönüşmeye başlar. Bu yüzden bal katılmış hamur işi yiyecekler yumuşaklığım uzun süre korur. Çünkü o henüz ateş görmemiştir. silisyum ve krom bulunur. 0-2-0. 6 tanesine ise çeşitli araştırmalarda rastlanmıştır. Fakat olgun bal yıllarca dayanır. asitler ve sudan meydana gelmiş karışımı kursağında toplamış olur. Bunlar sitrik. Yüz gram balda 68 mg. . kalsiyum. Süzme bal santifüj ile veya sıkma ile elde edildiği gibi enzimleri kaybetmiyecek şekilde hafif ısıtılarak da elde edilir. Peteksiz bala süzme bal denir. kursağında meydana gelen balı. Bir kimse rüyasında başına bal arısının konduğunu görse. ne kadarının balın kendinden geldiği tayin edilememiştir. Arı. Rüyada çiçekli bal görmek helal mirasa işaret eder. iyot. halkı adaletle idare edeceğini gösterir. 16 Balın kendine has kokusu ve arının bulunduğu bölgenin bitki örtüsüne bağlı olarak. glutamik. Arı.1-0. B5 ve B3 vitaminleridir. Balın akıcılığı nem oranı ile balı meydana getirenlerin cinsine bağlıdır. Balın kovanda beklemesi ile bal olgunlaşır. Başına bal ansı konduğunu gören kimse yüce bir mertebeye erişir. Balda en çok kalsiyum ve fosfor minerali bulunur. Baldaki karbonhidratların yüzde 32-49'unu friktoz. riyaset mevkiine yükselir. Baldaki şeker oranı % 75 civarındadır. Arı. Balın rengi kaliteyi göstermez. Isıtılan bal akışkan olur. Baldaki sakkaroz. malik. asetik ve amino asidlerdir. dost ile kucaklaşıp öpüşmeye işaret eder. Ham bal çabuk ekşir ve bozulur. yüzde 2244'ünü glikoz teşkil eder. fruktoz (meyva şekeri) ve glukoza (üzüm şekeri) dönüşür. Dokuz 17 çeşidi kafi olarak bulunmuş. bilgiye delalet eder.

. kilosu. onun kimyasal bileşimindedir. İnsanın tatlı olarak yediği yegâne karbonhid21 rat olan bal soframıza geldiği zaman yüzde doksan dokuz hallolmuş tabiî bir şekerdir. soğuk içilirse 20 dakikada kana karışır. Balın şekerlenmesinin kalite bozukluğu ile ilgisi yoktur. Balın faydaları: — Doğru düşünme kabiliyetini artırır. Bu sıcaklığın altında da üstünde de bal kristallenebilir. — Süte bol miktarda bal karıştırılıp içilirse tenya (şerit) parazitini düşürür. Ilık su ile şerbet yapılıp içilirse kabızlığı giderir. enerjisi. Şekerlenmiş bal 60-65°C'de 30 dakika ısıtıhrsa tekrar eski halini alır (65°C'nin üstünde bal kalitesinde bozulmalar olur. canlılığı ve genel görünüşü derhal değişerek normal çocuklardan farksız hale gelmiştir. Yatmadan önce içen sabah gayet rahat olarak helaya çıkar. 20 • ARI KOVANINDAKİ HAYATİYET "Eski Yunanlıların olimpiyat oyunlarında. sirke karıştırılıp ve bununla gargara yapılır ve içilirse bademciğe şifa verir. — Bal soğuk su ile karıştırılıp. İsviçre'de yayınlanan "Arı Dergisi" şu deneyi yayınlamaktadır: Cİç cılız çocuk üzerinde bal denemesi yapılmış ve bal yiyen çocuğun kanı.. Bal ısıtılırsa bu enzim özelliği yok olur. Bunun için yüz gram balı ilâç olarak yemeli. bal. (Şekerlenmektedir. insanı kamçılar ve mahmurluğu giderir. Ayrıca boya ve nişasta bulunur.8°C'de tutmak gerekir. Bakterilerin su kaybederek ölmesine sebep olur. Alkolün vücuttaki etkisini de azalttığından sarhoşu ayık tutar. Yan tesiri olmayan bir müshildir. insana nasıl canlılık veriyor? Balın sihri. yarım saat bekledikten sonra yüz gram daha yemelidir. — Kestane balı (acıbal) astıma iyi gelmektedir. 19 '"ipte— Bir haftada 4 kg bal yiyen ve bir ay devam eden hastanın ülseri şifa bulur. şerbet şerlinde içilirse ishali durdurur. —Balın mikrop öldürücü özelliği vardır. Yapma balı tabi 18 baldan ayırmak oldukça güçtür. Böylece vücut kuvvetleri ile aklî çalışmaları artarmış. Acaba bu sihirli tatlı.) Balın kristal-lenmesine mani olabilmek için balı 13. — Sarılık olanların sabah akşam bal yemeleri çok faydalıdır. Bu özellik glukooksidaz enziminden ileri gelir. besleyiciliği yanı sıra. Çünkü bu derecenin altında mayalanma olmamaktadır. atletler bol bol bal yerlermiş. Balın sindirimi kolay olduğu gibi vücutta enerjiye çevrilmesi de qabuk olur. — Altını ıslatan çocuklar 2 ay gibi bir zaman devamlı bal yedirilirse bu huylarından vaz geçerler.Bal sıkı kapalı kaplarda petekli olarak ll°C'de saklanırsa yıllarca bozulmaz.) Bal tabilikten uzaklaştıkça kalitesi bozulur. — Glikoz yüzdesi düşük balları şeker hastaları yiyebilir. — Damar sertliğine olumlu etki etmektedir. bronşit ve öksürük gibi hastalıklar tedavi edilir. — Sırt ağrılarını kesmek için sırta bir miktar bal sürülür ve üzerine karabiber ekilir. Akıl ve fikre kuvvet verir. Bu yüzden bakterilerin sebep olduğu göz hastalarına iyi gelir. — Kemiklerin gelişmesi bakımından çok iyi bir gıda kaynağıdır. Besin gözüyle . Analiz yapıldığında. — Bal karın ağrısını keser. — Bademciklerin tedavisinde bal kullanılır. — Bebek ve çocukların beslenmesi için iyi bir gıda kaynağıdır. Ada çayından elde edilen çaya. Bundan başka dalgıçlar da deniz içi çalışmalarında kuvvet ve kudretlerini arttırmak için bal yerlermiş. Bal. Önce azdan başlayarak her gün biraz arttırmak şartıyla üç hafta devamlı yerlermiş balı. — Arpanın kaynatılması ile elde edilen arpa suyuna bal karıştırılır içilirse kusma. Bazı ballar petekli iken de kristallen-mektedir. — Bal sıcak içilirse 7. Dedelerimiz sofralarında tatlı olarak bal yerlerdi. yapma balın külü az çıkar.

vs. yumuşatıcı etkisi olduğundan kabızlığı önler. Yanamıyan fazla maddelerden de böbrekler zarar görür. hamur tatlıları. çukulata. THE LANCET adlı İngiliz TİP gazetesi balın kalp hastaları için değerli bir besin olduğunu belirtiyor. Korku. Bal. Bunun sonucu olarak da şeker yanamadığı için vücuda besin olarak mal edilemez. her yemekte bir iki çay kaşığı baldır. Yediğimiz beyaz şeker ise enerji vermek niteliğinden uzaktır. Glikojen azalması ile vücut kuvvetten düşer. Kanda şeker seviyesi demek devamlı olarak kan dolaşımında bir miktar glikojenin bulunması demektir. Kalp zayıflığında olduğu gibi genel beden zayıflığında da balın olumlu etkileri görülmüştür. Çünkü yarım baş ağrısı nöbetleri beyne giden damarların genişlemesinden olur. yarım saat sonra da ağrı hafifler. Bütün bunlardan başka bal mide-bağır-sak yolunda fermantasyonu önler. kalbin kuvvet ilâcı olan Digatilin'in etkisine benzer. vücuda girer girmez çabucak glikojen'e çevrilir. heyecan. Bal peteği ağızda beş dakika çiğnenir ve . Meselâ. Karaciğerin fena çalışması bir problem haline gelir. Her yemek24 te bir çay kaşığı bal yemek yarım baş ağrılarına iyi gelir. Bütün bunların sonu ŞEKER HASTALI-Gl'na dayanır. hem de vücutta suyu tutarak gece işemelerini önler. kalp de. Bal bir besin olduğu gibi vücudun yorgunluğunu çabuk gideren ve enerji veren hoş bir tatlıdır da. yani en iyi besindir. sinir sistemini teskin etmekle. Bundan başka beyaz şeker vücut organlarını tahriş eder. damarları genişletir ve yükselmiş olan tansiyonu da düşürür. Gece yatağa işeyen çocuklar daima sinirlidirler. difteri gibi ateşli hastalıklarda kalp kası bal yemekle çabuk iyileşir. karaciğerde. Akıl hastalarına yapılan İNSÜLİN şokunda kandaki glikojen azalır azalmaz hasta komaya girer. Ayrıca bal çocukların gece işemelerini de önler. gibi maddelerin tüketimi her geçen gün biraz daha artmaktadır. bal ile şahlanır. İşte bal bu hassas maddelere karşı insanı dayanıklı kılar. İşte beden hareketlerinde ve kalbin fazla çalışma anlarında gerekli enerji bu depo edilmiş glikojen ile temin edilir. bunun allerjiye karşı iyi geldiği anlaşılmıştır. içtiğimiz meşrubat. Bu koma akıl hastasını iyi etmek için çok önemlidir. Besinlerde aranan nitelik.baktığımız şeker ve şeker ile yapılmış pasta. Bir at yulaf veya arpa yedikten sonra nasıl şahlanırsa. üzüntü ile her türlü hiddet ve kederlerde kalp atışları hızlanır ve tansiyon yükselir. tuz ve vitaminler vardır. Pankreası fazla çalıştırarak yeteri kadar insülin üretilmesine mâni olur. kaslarda ve guddelerde depo edilen bir şeker şeklidir. Böyle bir günde yatmadan önce yenecek bir iki çorba kaşığı bal vücudu dinlendirir. Balın etki22 si. 23 • BALIN FAYDALARI • Her türlü yorgunluk ve üzüntüye maruz kalan günümüzün iş adamı evine dönünce sükûnet bulamaz ve derin bir uyku uyuyamaz. Çünkü şekeri sindirmek için vücut onun verdiği enerjiden daha fazla enerji harcar. besleyici ve enerji verici olmasıdır. Bal tatlı olarak da çocuklarda önde gelir. Bal kalbin yulafıdır. Şeker yerine balı tercih etmek insanı şeker. Veyahutta yarım baş ağrısı geldiği zaman bir çorba kaşığı bal yenirse beyinden fazla su kaybı olacağından ağrı hafifler. Bu maddeler çabuk emilip kana karıştığı için balı yiyen çocuk titizliğe engel olan sıhhatli bir sinir sistemine sahip olur. Balın içinde protein. Fakat kanda bulunan glikojen daha aşağı düşerse ölüm meydana gelir. Glikojen. Bu enerji veriş şöyle olur: Balda bulunan dextrose maddesi. İki yemek arasında da insanın kanındaki şeker seviyesi düşer ve insana yorgunluk gelir. Alınan bal yirmi dakika sonra kana karışır. Bal peteğine gelince. Yatağa girmeden çocuğa verilecek bir miktar bal hem çocuğun sinir sistemini teskin eder. Annelerin küçük çocuklarına verecekleri en iyi besin. Bu gibi hallerde bir miktar bal yenecek olursa insanın eski enerjisi yerine geliverir. Sağlam kalbe kuvvet veren bal hasta kalbin de gücünü arttırır. Bilindiği gibi aller-jik kişi bazı maddelere karşı hassas doğmuştur. Çok şeker yiyenler yorgun ve sinirlidirler. Oysa bu karbonhidratların sağlığımız üzerinde zararlı etkileri vardır. müzmin böbrek ve daha birçok hastalıklardan korur.

) rivayet etmiştir. Bunlardan birini İbn Mes'ud (r.) şöyle buyurdu: "Bal bütün hastalıklar için şifadır. ağaçlardan (ve insanların kuracakları) çardaklardan kendine evler (kovanlar) yap! Sonra bütün meyvelerden ye! (Meralardan) Rabbinin sana kolay kıldığı yaylım yollarına git!" diye ilham etti. Vücudun ihtiyacı olan bal miktarı yemeklerde iki çay kaşığından ibarettir. ayet: 69) Bu ayet balın bir şifa kaynağı olduğunu açıklamaktadır. Kur'an da kalp hastalıkları için şifa hazinesidir. 7 . takat yetmez belalardan emin olur. Bugün arı zehirinden birçok ilâçlar yapılmış ve piyasaya sürülmüştür. İçinde bir çeşit hormon bulunduğundan artritik dediğimiz eklem romatizmalarına da iyi gelir. Eğer fazla dışarı çıkarlarsa bu sefer her gün yedikleri miktarı azaltırlar. Bunlar bal ile Kur'an'dır.İki çay kaşığı bal iki çay kaşığı limon suyu ile karıştırıldıktan sonra bir bardak su ile de karıştırılıp içilince vücut yorgunluğunu giderdiği için. Bal peteğinin yapışkan kısmı tabiî bir antibiyotiktir." (İbn-i Mâce) "Şu iki şifayı bırakmayın: Bal ve Kur'an. 25 2 . Bal peteği özellikle kimyasal bileşimi sayesinde burun deliklerine kurutucu etki yaparak öksürük ve nezlevî akıntıları azaltır. Arıların kursaklarından muhtelif renkler de şerbetler (bal) çıkar ki.Göz seyirmesi ile kas seyirme ve kramplarına iyi geldiği için. Arı ze-hiri. 4 . Vermont eyaleti halkı şu hallerde balı çok kullanır: 1 .a.yutulursa insanı bir çok allerjiler-den korur." (Nah! sûresi. bir fincan bal üç çay kaşığı limon suyu ile karıştırılır ve yatmadan önce bu karışımdan iki çay kaşığı yenirse çok tatlı bir uyku verir." (Nahl sûresi: 68-69) "Kim her ay üç sabah birkaç parmak bal yalarsa.Kabız oldukları zaman her gün yedikleri bal miktarını çoğaltırlar. düşü28 nen bir kavim için. Halkınınyüzde yirmisinin yaşı altmışın üstündedir. romatizma ve damla hastalığının ağrılarını keser." Allah Teâlâ buyuruyor: "Rabbin bal arısına da "dağlardan. 6 . Kocası kovanlardan bal alırken ona yardım eder ve bu arada arılar kendisini sokunca romatizma ve eklem ağrıları geçermiş.Günlük çalışma gücünü arttırmak ve kaslara enerji vermek için. mutlaka ibret vardır. bal hepimize canlı bir hayat sağlamaktadır." 26 27 l'l'l I i 'i S'i'ı • İLAÇ OLARAK BALIN ÖZELLİKLERİ • Yüce Allah. Bal enzimleri sayesinde hazmı kolaylaştırır. Amerika'nın Vermont eyaleti en çok arı besleyen bir eyalettir ve halkı da çok bal yer.Gübre toprağı nasıl zenginleştirirse bal da yaşlanmış vücutta aynı etkiyi yaptığı için bu eyaletin halkı hergün bol bol bal yemektedir.v. Buna "Fihi" zamiri ile işaret olunmaktadır. Kısaca diyebiliriz ki. Size bu iki önemli şifa kaynağını tavsiye ediyorum. (Eğer uyku hapı yerine.) 5 . Bir arıcının hanımını bilirim.Yine teskin edici etkisinden ötürü baş ağrılarını geçirdiği ya da hafiflettiği gibi sinir ve eklem ağrılarını da hafiflettiği için. onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda. Allah Rasulü (s.Teskin edici etkisinden ötürü derin bir uyku uyumak için." (İbn-i Mâce) . Kovanların bulunduğu bölgeden uzaklaştıktan günlerce sonra ağrıları çıkar gelirmiş. 3 . bal ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Balda insanlar için şifa vardır.a. 8 . Aynı zamanda bu halkın bedenî ve ruhî kuvveti diğer eyaletlerde yaşıyanlardan üstündür. mide gazlarını ve ekşimeleri giderdiği için.Mideyi dinlendirdiği. Balın her hastalığa iyi geldiğini ifade eden hadis-i şerifler vardır.

sonra âfet ve musibetleri def etmesi ve yağmur yağdırması için Allah (c. hem de ilaçtır.) nasıl âfet ve hastalıkların şifasını balın içine koymuşsa.) şerbetler içinde.c.): "Bal ve Kur'an gibi iki şifalı şeyden uzak durmayın" demekle beşerî ve ilahî tıbbı bir araya getirmiştir.c. Romatizmalar.) şu gibi tedbirlere riayet ederlerdi: Bal şerbeti içmek. balgam çıkaranlara iyi gelir. Başa dert açmaz. Çünkü bal.a. Cima etmek. eti taze olarak üç ay korur.Hz. Bal macunların etkisini arttırır.)'a yalvarır. yumuşar. Müslim) Hz.a. Allah (c. Dişi fırçalamak diş etlerini korur ve dişleri beyazlaştırır. doktorların ve araştırıcıların dikkatini çekti ve balı araştırdılar.v.)'a güvenir. Cabir diyor ki: "Peygamber (s. kalplere ânz olan şek ve şüphelerin ilacını da Kur'an'ın içine koymuştur.c. böbrek.v. üzüm ve hurma şerbeti içmek. midedeki fazlalıkları dışarı atar. Peygamber Efendimiz (s. Bal maddî. Tatlı ve meyvelerin yerini tutar.) her gün aç karnına bir bardak bal şerbeti içerlerdi. Damar hastalıklarına. Balla gözü sürmelemek göze cila verir. habis hastalıklara. hem yiyecek.v. Koku.a. Bal.c. Elinden geldiğince Allah (c. Mideyi tıka basa doldurmamak. Abdüllatif diyor ki: Birçok hastalıklarda bal şekerden üstündür. Teneffüs yolu hastalığına.c. bahar. İşte Peygamberimiz (s. Tabiatı yumuşaktır. Bu yüzden bala. Cenab-ı Allah (c. çıbanlar ve Yaralara iyi geldiğine dair balda birçok ilaç buldular. En sonunda da nimetini tamamlaması için Allah (c. yağ ve sürme kullanmak. uzatır ve güzelleştirir. Kalp.v.)'in şöyle dediğini işittim: "Eğer işe yarar bir ilaç varsa o da kan aldırmak ve bal şerbeti içmektir." (Buharı) Balın en iyisi. Bal.a. Kur'an ise manevî şifa kaynağıdır.anha) da şöyle diyor: "Peygamberimiz (s. Az yemek. Tohumu atar. incelediler ve balın birçok hastalıklara şifa kaynağı olduğunu tesbit ettiler. Balın en iyi bir tedavi vasıtası olduğunda bütün doktorlar ittifak ediyorlar. Misal olarak birkaç hastalığı zikredelim: Çocukların dişlerinin çürümesine.)'ın emirlerini yerine getirip rızık için gayret ve çaba göstermelidir. Yatakta iradelerinin dışında idrar yapmasına.) balı çok severlerdi. (güvenilir koruyucu) demişlerdir. hem içecek. Aç karnına birkaç parmak bal yalamak mide fesadını düzeltir. idrarı söker. Ciğer.a.v. sızıyı dağıtır ve mideyi yıkar. Aişe (r. sırasıyla. tıkanık organları açar. Mesela bir çiftçi önce tarlayı sürer.a.v." (Buharı. Sağlığını korumada Peygamberimiz (s.) bizler için bundan daha üstün yiyecek yaratmamıştır. mideyi takviye eder. yaz ve kış ballarıdır. Yukarıdaki iki husus. . Çünkü bal. kuvvet verir.c. iştah açar. 29 Vücut balla oğuşturulursa. "Peygamberimiz (s. böbrek ve mesane tıkanıklığını açar. vücudu iyi besler. Bazı alimler şöyle demişlerdir: 31 Cenab-ı Hak (c." "Peygamber Efendimiz (s. Bunda şöyle ince bir sır da vardır: O sadece Kur'an ile yetinip çalışmazlık etmemelidir. Bu tecrübe ile sabittir.)'dan yardım ve muvaffakiyet dilemelidir. en çok bal şerbetini severlerdi. İhtiyarlara.a. Şeker hastalığına. 30 Görüldüğü gibi bunlar sağlam ve geçerli tedbirlerdir." Bunun sağlığı korumada insanı şaşırtacak hikmetleri vardır. Saçı yumuşatır.) sağlığını korumak ve tehlikeyi bertaraf etmek için gerekli uyarıları yapmıştır.v. Efendimiz bu hadisi ile aynı zamanda ruh ve beden tedavisi ile semavî ve arzî sebepleri bir noktaya toplamıştır.

.... Potasyum.. Öyleyse. Sodyum.............. Amerikalı doktor "Salit" bu hususta deney yapmış.23 gr.....a........... Çünkü bağırsaklar bir defada temizlen-memektedir.... Bu faydalar... dedi..........) adama... Onda bunlardan başka maddeler de vardır...v.05 m/g....a.... ondaki şeker....v." Allah Resulü (s. Gitti bal içirdi.... • İshale karşı balın iyi geldiği ve mideyi kötü kokudan temizlediği de sabit olmuştur. Hatta doktor aynı ilacın tekrar edilmesini fe» $'*?£?-: 0&SJ.... Protein. Kalori.......17 m/g. Allah Resûlü'nün (s........ Peygamber (s... insanoğlu için çok kıymete haiz maddeleri öğrenmiş oluruz. Bunları bilirsek.. ishale karşı bağırsaklarının tamamen temizlenmesi için..0......... madem ki Peygamber (s.... Magnezyum. "İçirdim hiçbir fayda vermedi...v......a.4 gr.) sözündeki büyük hikmeti açığa çıkarıp vurguluyor.....Ogr.. birkaç defa bal içmesini tavsiye etti. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki....... birkaç saat içinde o mikroplar bir bir ölmüş.. daha da ishal etti. daha hasta olmayan insanları hastalıktan koruyan ilaçları anlamak için.......... iyileştirme enzimler. gelin hep beraber bir arı balı eczanesini açalım.... cilt hastalıklarını da tedavi etmektedir..4 m/g..288 gr...... hatta onu zikreden sureye Nahl (Arı) sûresi denildi.. Madem ki bal Kur'an'da varit oldu. fakat kardeşinin karnı yalancı çıktı..5 m/g..v....2 m/g..5 m/g. biz onu birkaç gün alırız. Kalsiyum. Yağ. muhtelif hastalığın mikroplarını safi bal tarlasına atmış....a.." Görüyorsunuz... üstelik karnı daha da ishal oldu. Demir..)'in hadisinden tam ondört asır geçiyor..........a.. arı iğnesi.... L «T....0.......... ..v. hem de sağlam ve sağlıklı insanlarda eşit şekilde paylaşılır... bal......... Bir adam Peygamber (s.............) ona: "Ona bal içir!" dedi..Kaldı ki bal... Hangi ilaç olursa olsun.4 gr.................. Fosfor.11 m/g...0...........a.v. birkaç saat içinde bütün mikropları öldürüyor.............a.. Bakır..a.... birçok hastalıklara.." deyince Peygamber (s... 34 • 100 GR..... birçok faydaları ihtiva etmektedir....) de hastalıklara karşı balı tavsiye etti... öyleyse içerdiği hususları beyan etmemiz vacip oldu ki.v...... Bütün bunların yanısıra. İnsanı güzelleştiren bir takım ilaçların yerini de tutmaktadır. Sonra dördüncü kez gelince yine: "Bal içir" buyurdu............ Allah Resulü (s....)'e gelip dedi ki: "Kardeşim ishal oldu. Enfilüanza ve zehirlenmeleri de giderip tedavi etmektedir...............) şöyle buyurdu: "Allah doğru söyledi.... 32 33 söyler..... BALIN BESİN DEĞERİ • (İÇİNDE BULUNAN MADDELER) Karbonhidrat ...76. iyi gelen.......) ona üç kere aynı şeyi tavsiye etti....... onda birçok iyileştirme unsuru bulunduğunu açıkladı.. arı balı ve diğer doyurucu hususları... hem hastada. Su.." Peygamberimiz (s..........v... Çünkü bir kere içmek kafi gelmiyor..... vitamin protein maddelerini ve madenî unsurları iyice anlayalım.... sonra gelip şöyle dedi: "Ona bal içirdim...... sonra modern tıp geliyor..........

. annesinin memesini emdiğinde tabiî gıdasını alır. Rus çocuk koğuşunda yapılan diğer deney de göstermiştir ki... diğer madenî unsurlar. işte o zaman bu gibi gıdalarına bal katmak.... kalsiyum. kükürt. çocuğu bağırsak sancılarından (gazlardan) korur. Sebep ne olursa olsun.. bal bu adeti tamamen giderir..... B3.. bakır.. her ikiyüz veya ikiyüz santimetre süte iki küçük kaşık bal katılmalıdır. A lar bulunmaktadır.1 m/g. onların vücutlarının gelişmesinde çok yararlı olur.. Birincisi enfartiza mayasıdır ki... mesanelerine sahip olamazlar ve irade dışı yatağa idrarlarını yaparlar. Orada kalıp mayalanmasına fırsat bulamaz. Sitrik asit. "Co-leb" hasta çocuklar üzerinde birçok deneyler yapmıştır. • YATAĞA İŞEMEYİ ÖNLEMEK • Bazı çocuklar. Miktarına gelince. Kaldı ki onlara nisbetle kiloları da ikibuçuk kat artmıştır... B6 folik asit Cy... Çünkü bağırsaklar balı hemen emer... İşte böylece vücuda çok faydalı olan maddeleri ihtiva etmesi sebebiyle balın sayılmayacak kadar meziyetleri vardır.... yatağa kendine güvenmeyen çocuklar yapar... Konuya balın bebeklere olan faydalarından başlayarak onun sayılmayacak kadar olan yararlarından söz edelim.. Rbo felagin.. Bütün bunlar arının çiçeklerden topladığı polen tanelerinde mevcuttur.. ishal olmalarına neden olan ateşler yükselir...... Bütün bu vitaminler cisim için gereklidir. sodyum.. 35 Ayrıca bal... eczanede satılan veyahut hayvan sütü gibi sunî sütlerden emer.05 m/g.. Amerika Fermun vilayetindeki halk tıbbında varit olduğu gibi. bu hastalıklar da bağırsak hastalıkları ve ishallerdir. oksijen suyunu normal suya ve oksijene dönüştürür. ¦• ÇOCUK (BEBEK) DİŞLERİ • Dişleri çıkmaya başladığında... Doğumundan iki yıl geçtikten sonra çocuk ....... Ayrıca bal birçok mayalar da ihtiva etmektedir.. Bu deneyleri yaparken onların günlük gıdalarına bal katmıştır. Bunların eksilmesi vücutta çeşitli hastalıklara sebep olur. içerse.. hısbe (bir nevi hastalık) veya doku iltihabına yakalanan çocuk hastalıklarında bal alan çocuklar hastalığı almayanlardan daha hafif geçirmişlerdir...... dişlerinin normal çıkmasını ve herhangi bir diş hastalığına yakalanmamasını salar...... eritir.... potasyum ve fosfor gibi az miktarda madenî maddeler de ihtiva etmektedir. Gıdalarına bal katılmayan çocuklardan daha çabuk iyileştikle36 37 ri.. • BAL VE ÇOCUKLARA OLAN FAYDALARI • Çocukların (bebeklerin) günlük gıdasına bal katıldığı zaman.Kükürt...... Dünya tıp enstitülerinde yapılan deneylerden.0. Çocuğun diş hastalığına yakalanmaması ve onu böyle bir hastalıktan korumak için.. Kaldı ki balda bulunan bütün bu güzel maddeler kişiyi çeşitli hastalıklardan korur. Onları genel olarak çocuklara bulaşan hastalıklardan da korur.. Dr. nişasta ve iksterin'i şekere dönüştüren emiliz mayasıdır.. Kabız halinde bu miktar yarım kaşık daha artırılabilir...... Bir bebek. magnezyum.. Humaz nikotin..... Cismi besleyen. demir. vitaminler. proteinler de balda mevcuttur. Vitaminlerden de: Bl.. Psikoloji ile uğraşan doktorlar derler ki. İshal halinde yarım kaşık azaltılabilir.. Böyle bir adete onlar yakalanır.. B2.. Kendini birçok hastalıklardan korur.. Ama kataliz mayası.50 m/g. H. Eğer o. K. sonucunu doğurmuştur...... İkincisi. her emmede yarım kaşık bal verilmelidir.02 m/g. "Nibru beterufsik" Enstitüsünde. iyileştirme ve kilo arttırma hususunda balın çocuklara gayet iyi geldiği tesbit edilmiştir. hazmı kolaylaştırmak için ikili şekeri birli şekere dönüştürür. Bu husus. Hazmı kolaylaştırır..

hiçbir hastalık bırakmamıştır. • ŞEKER HASTALIĞI VE BAL Şeker hastalığı hakkında son senelerde tartışmalar oldu. şeker hastası için en iyi baldır. balı bir ilaç olarak denemedikleri. sinirleri yatıştırdığı. Arının safi çiçekden başka bir şey yemediği yaz balı. 38 39 Buna rağmen yine uyumazsan. bal sinirleri de teskin eder rahata kavuşturur. şeker hastasına iyi gelmez. Bu sadece yataklarını irade dışı ıslatan çocuklara değil. Oysa glikoz şekerini damardan iğne vasıtasıyla vermek kan şekerinin 40 çok miktarda yükselmesine neden oluyor. doktorlar sana şunu tavsiye ediyorlar: Bir fincan bala üç kaşık elma suyu Karıştırırsın ve uykudan evvel iki kaşık bal alırsın. bal vermek onlarca günlük kan şekerinde herhangi bir etki mülahaza edilmesine yol açmamıştır. şeker hastasının düzenli olarak takip ettiği gıdadan sonra uygulanmıştır. sabaha kadar rahat uyurlar.hâlâ yatağını ıslatıyorsa. . uykudan evvel bir kaşık almanın. Lakin bal suda eritilip öyle alınırsa daha iyi olur. bu şurubun vücuttaki rutubeti emdiği ve öksürüğü durdurduğu tesbit edilmiştir. Sonuçları da gerçekten çok iyidir. Bu onlara gayet iyi gelir. * UYKUSUZLUĞA KARŞI BAL • Sabaha kadar güzel bir şekilde gayet sakin ve deliksiz uyuman için. 41 • BAL VE SOLÜNÜM YOLLARI • • BADEMCİK • Solunum yollarını bal ile nasıl tedavi ederiz? Doktorlar... Teneffüs cihazında da bunu denediklerinde güzel ve olumlu neticeler almışlardır. Gece idrara kalkan büyükler yatmadan evvel ılık suya veya ılık süte biraz bal katarlarsa. İbn-i Sina: Akciğer hastalığının ilk başlangıcında. diğer şekerli şeylerden değişiktir. Kaldı ki. mesela diğer şekerli şeylerin ihtiva etmediği birçok madenler ve vitaminler ihtiva etmektedir. hemen onun bal ile tedavisine bakılmalıdır. iki kaşık daha alırsın. Ebu Krat şuna işaret etmiştir: Baldan yapılan bir şurup içildiğinde. doktorlar bunu da bulup keşfetmişlerdir. İn-sülin miktarında ve günlük gıda programında hiçbir değişiklik yapmadan. Dr. Oysa kış balı çok miktarda şeker veya kamış şekeri ihtiva ettiği için. Fatif. öğleden sonra da yirmi gram verilmiş. sabahleyin yirmi gram bal. büyüklere de fayda verir. Oldfild'in görüşü: Yaşlı ve gücünü yitirmiş kimseler de her gün bir bardak suya bir kaşık bal karıştırıp içebilirler. Kilyan ve Tubyaş'ın denemesinden sonra şu da sabit olmuştur: Şeker hastasına. gece idrara kalkmazlar. kan şekerini düşürüyor. Bu iki âlim şunu da vurguluyor: Çeşitli balların tesiri de çeşitlidir. Sofya Üniversitesinde 1939 tarihinde. bütün gece böbreği rahat eder. güzel neticeler elde etmiştir. baldan yapılan ilaçları yine damardan vücuda vermek. kan şekerini az miktarda yükseltiyor. acaba şeker hastası bal yiyebilir mi? Evet bal. Bu da uykudan evvel ona bir kaşık bal vermekle başlar. Tabiî bu. şeker hastalığına yakalanan 36 çocukta yaptığı deneyde. uykusuzluğu giderdiği tıbben sabit olmuştur. Alimlerin dedikleri gibi. Vücuttaki suyu da emdiğinden. Diğer şekerli şeylerden değişik olduğu için. bal iyi gelmiştir. üzün tartışmalardan sonra nihayet araştırmacılar şu neticeye varmışlardır: Batdan elde edilen früktoz şekerini damar yoluyla vücuda vermek. Yani onlara her öğünde verdiği küçük kaşıkla.

Carfis)'in tavsiyesi budur. sonra tedricen onu tamamen giderir. iyice karıştır. öksürüğün nöbet hallerinde. Bu şurup nasıl kullanılır? İçmek için gereken miktar. Geceleyin rahatsız eden öksürük nöbetleri halinde ise. geceleyin de başka bir küçük kaşıkla aynı miktarda alınır. üstelik yan tesiri de yoktur. öğleden evvel bir kaşık. — Gliserinden iki kaşık limon suyuna kat. akşam uyurken kullanıldığı zaman da burun akıntısına iyi gelip önler. Öksürüğün azalmasına göre bu adet de tabii azaltılır. • UYKUSUZLUK • Bal. hiçbir ilacın fayda vermediği durumlarda bile bu karışım. elli gram bal karıştırılmış yemeğin peşinden günde üç kere bademcikleri yağlamışlardır. Sene 1965 Clifof şehrindeki çocuk hastanesinde bulunan 48 çocuk üzerinde yaptıkları araştırmalar şöyledir: Yarım milyonluk penisilinle beraber.) 44 45 . Akciğer rahatsızlığından dolayı. (D. — Bardak doluncaya kadar o karıştırılmış suya bal kat. Bunu ilk tatbik eden 1938'de Kizel Pitayn olmuştur. hastadaki öksürük nöbetinin şiddetine göre ayarlanır. beklet. günde beş veya altı kere bir parça bal mumu çiğnemekle iyi-leştirilir. Öksürüğü durdurmak için. — Kaynar sudan limonu çıkar. kullanmadan evvel. önce öksürük nöbetlerini hafifletir. sonbahardan başlayarak haziranın ortasına kadar her gün bir parça balmumu çiğnemekle korunmak mümkün olur. İşte bu ilaç. Akciğerin o sayede güzel görev yaptığı tesbit edilmiştir. ona aynı miktarda bal karıştırılır. Reşh denilen hastalıktan da. horoz öksürüğü denilen öksürüğe iyi gelir ve onu tedavi eder. ikiye ayır. her sabah kahvaltıdan sonra. sabahleyin yataktan kalkınca bir kaşık.S. herhangi bir akciğer hastalığına yakalanmamıştır. Müzmin öksürüğe de cevizle karıştırılmış bal iyi gelmektedir. yatsıdan evvel dördüncü kez bir kaşık. onu on dakika su içinde bırak. (Tecrübesi yapılmış faydası görülmüştür. Saf bal. Şu husus da vurgulanmıştır: Küçüklüklerinden itibaren her öğünün peşinde bir kaşık bal almayı adet edinenlerde teneffüs cihazı salim kalmış. Buna tam iki hafta devam etmişler. Bunun meziyetlerinden birisi de şudur: Bu karışım büyüklere verildiği gibi küçüklere de verilir. Çiğneme işine en az çeyrek saat devam etmelidir. M 42 43 • ÖKSÜRÜK • Halk arasında öksürük şöyle tedavi edilir: Bir miktar soğan kesilip sirkeye koyulur.gül suyuna karıştırılmış balın içilmesini tavsiye etmiştir. Tabiî bu şurup öksürükle mücadele etmek için en iyi bir ilaçtır. Bu hususta Sovyet doktorları "Bufadya ile Gold" iyi neticeler elde etmişlerdir. büyük başarılar elde etmişlerdir. şu usule riayet edilerek kullanılır: — Ateşte kaynatılmış suyun içine bir limon koy. uykudan evvel bu karışımdan bir kaşık içilir. Limonun kabuğunun yumuşaması için. elma suyu ile karıştırılıp içildiği zaman. Balla kaynatılmış soğan suyunu her gün birkaç defa hasta aldığında. öksürük tedavisinde. bilhassa onun üst kısmına iyi gelen usûl şudur: Belirli bir cihazda bal mahlulunu buruna çekmek. uykusuzluğu giderdiği gibi. Şiddetli öksürüklere gelince. gayet güzel bir ilaç olarak kullanılır. gece başlamadan. uykudan evvel beşinci olarak bir kaşık alınır. * BÜRÜN İLTİHABI • Burun iltihabına gelince. her zamanki gibi suyunu sık. Teneffüs cihazına iyi gelen. Bal bademciklerin iltihabına da iyi gelir. ikindi zamanı bir kaşık. iyice sallandıktan sonra bir kaşıkla alınıp içilir.

. vücutta bir et parçası vardır. Böylece küçük taşlar idrarla beraber çıkar ve böbrek tertemiz kalır. nabzın normal atmasına sebep olur. kalp afet ve hastalıklarının başlıca sebeplerindendir. Alimler bu asrın başlangıcından beri şunu vurgulamışlardır: Bir hayvanın kalbi alınıp üzüm şekeri olan glikozdan yüzde bir ihtiva eden bir eriyiğe konsa. kalbin beslenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. son derece az miktarda protein ihtiva etmesi. Durumları gayet güzel olarak düzelmiştir. her birimizin sonunun başlangıcıdır. Ayrıca bal yüksek tansiyona da iyi gelmektedir. Yalnız böbrek hastalarının iyileşmesinde. Günde 50 ile 140 gr. 46 47 STRES Hülasa olarak.a. stres. bir miktarda balı. bir türlü stresten kurtulamayan kimselere. uyumadan önce bir bardak. bir ay veya iki ay süre ile yemek. vücudun tümü arızalanıp bozulur. Hayat boyunca asla hareketten geri durmayan uzuv ancak kalbimizdir. son derece habis hastalık olan kansere çare bulmak ve onu tedavi etmek hususu hâlâ yolun başındadır. Böbrek hastalarında dayanılmaz sancılara sebep olan şeylerden birisi de böbrekte taş bulunmasıdır. BÖBREK HASTALIKLARI VE BAL * Kalp hastalığı. Acaba arı balı bu hastalığı önlemede ve tedavi etmekte birkaç adım ileri gidebilir mi? Kökünü kurutmaktan başka çaresi olmayan vücudun her tarafına kolayca yayılabilen bu habis hastalığın hücrelerinde bir etki getirebilir mi? • ÜZÜN YAŞAMA* . o kalptir. uzun zaman amel ve hareketine devam eder. vücudun tümü doğru ve sağlam olur. Bu Allah Resulü (s. İdrar yollarından çıkan küçük taşlardan kurtulmak ve böbreklerde kalmaması için. Çünkü kalp arızalandığı zaman vücudun tümü arızalanır. % 20 veya yüzde 40 arası bal katılan iğne bir kurbağada denenmiş ve kalbinin çarpmasında yavaşlama görülmüştür. O doğru ve sağlam olduğu zaman. Dr. Hastaların her birine on santim ile üç santim vermiştir. Durduğu zaman. bütün dünyada birçok mütehassısların anlaşma ve çalışma toplantıları yapmalarına rağmen.v. Hasta olan kalbi korumak için. bilhassa kalbi. Kalbin güzel ve normal çalışması sağlanır. Kanı muhtelif yerlere gönderen kalbin çalışmasının azaldığını gösteren tansiyon düşmesine yol açmıştır. uykusuzluk çeken. % 40 bal hulasasından elde ettiği bir iğneyi damardan yapmış ve iyi neticeler elde etmiştir. • BÖBREK HASTALIKLARI VE BAL • Bu asrın üçüncü çeyreğinde yapılan araştırmalar şunu göstermiştir ki böbrek hastalıklarını tedavi etmekte balın çok büyük ilaç değeri görülmüştür. 48 • KANSER İLACI VE BAL • Birçok para harcanmasına rağmen. tuzlardan tamamen hali olması gerekmektedir. bal karıştırılmış su içmelerini tavsiye etmiştir. beyni ve böbrekleri besleyen damarların sertleşmesi. Ayrıca âlimlerin deneyleri şunu göstermiştir.)'in şu mübarek hadisine ne kadar uygun düşmektedir: "Dikkat edin. Kalp büyümesine yakalanan hastaya bal verildiği zaman. Zira baldan yapılan ve en önemli olan Glikoz şeker ile früktoz şekeri. böbrek hastalıklarında istenmeyen iki ana unsurdur. Kandaki hemoglobinin artması da bu sayede temin edilir. eşit miktarda: Bal. Pimert göğüs ağrısına yakalanan bir hastaya. hayvan cisminin dışında o. Arızalanıp bozulduğu zaman. sahibinin ölümünü ilan eder." Doktorlar kalbe giden ana iki damarın sertleşmesi. Dikkat edin..• KALP. Çünkü bunlar. zeytin yağı ve limon suyu karıştırma-lı ve bu karışımdan günde üç kez bir yemek kaşığı alınmalıdır. arasında değişen. büyüme bir müddet sonra normale döner. bu son derece ehemmiyetlidir.

uzun yaşayanların ya çok bal yedikleri veyahut arıların otlakları olan yerlerde ikamet edip birçok 49 ¦ I . hava karşısında hemen kurur. Ateşin düşmesinde aspirinin beş katı etkisine sahip olması onun özelliğinden-dir. Zehirlenmenin belirtileri görülür. rengin yeşillenmesi ve Allah korusun çolaklıktır. O da gayet güzel kokan bir sıvıdır. Lakin bu iğne arıların arkasındaki sokma aletinde bulunan iğne guddelerinden çıkan bir ifrazdır. acaba uzun yaşama sebebinin ne olduğu hususunda soruşturmalar neticesinde. Yalnız sokulduğu yer kızarır o kadar. sebep olarak yalnız arı balını bulmamışlardır. Arı sokmasının da bunda büyük bir rolü bulunduğunu keşfetmişlerdir. Mısır'da arıcılık yapanlarda yapılan araştırmalarda. N.Çeşitli hastalıkları tedavi etmekte arı balının tedavi sahasında iken az bir bilgi olsa da bu hususta bilgi edinmemiz kaçınılmazdır. sayısı elli beşi bulanenzimlerden oluşmaktadır. O da nefes darlığı. Daha işin başlangıcındayken şunu söyleyebiliriz: 1950 de Sovyetler Birliği'nde çok yaşayan insanlar üzerinde yapılan araştırmalardan. hatta arı balından ve mumundan yapılan hapları yuttukları meydana çıkmıştır. Bu iğnenin yararını keşfetmekte tevafuk gayet zarif bir rol oynamıştır. Sadece sokulduğu yerde bir acı ve sızı duyabilir. arı sokmasının romatizma hastalığı için bulunmaz bir şifa olduğunu anlatmaya yetti. . Mesela beş yüz arı sokmasıyla karşılaşan kişi ölür. Çünkü onun sokmasından meydana gelen iğne. Oradan başka. bir gün onu bir arı topluluğu sokmuş çok geçmeden romatizması gitmiş ve o hastalıktan iyileşmiş. uzun yıllar sıhhat ve afiyetlerini koruyan kimseler için an balı olumlu bir rol oynamış mıdır? Öyleyse henüz bu hususu bulup su yüzüne çıkaramayan araştırıcılar için arı balında mutlaka bir sır ve hikmet bulunmaktadır. birçok proteinler. Sancıları dindirmek için kişi onu kullanabilir. an balı ürünleri yedikleri. vücudunda bir acı görmez. Bu tevafuk ona. 50 • ARI SOKMASI • Sovyetler Birliği'ndeki bazı insanların uzun ömürlü olmalarının sebebini araştıranlar sadece. Arı sokmasının yukarıda geçen hastalığa bir şifa olduğunu anlatan kişi. Onun için birçok araştırıcılar bu müşkülün halline çok önem vermişlerdir. nabzın süratli atması. arıcılık yapanların fertlerinde hiçbir romatizma hastalığı görülmediği meydana çıkmıştır. Bu bölümü. Sonra bu deneyimi 1888'de yayınladığı kitabında yayınladı. bitirmeden önce şunu da söylemek gayet yerinde olur: Arı sokmasından elde edilen "Odolin" maddesi. tesir bakımından morfinden daha 52 kuvvetlidir. 51 1 ^1 A-^&. uçan yağlar. Şöyle: Dr. sağlıklı kişi ise aynı vakitte 5-10 arının sokmasına tahammül edebilir. Ve orada 173 romatizma hastasını arı iğnesiyle tedavi ettiğinden söz etti. Acaba arı balı onlar için. Böyle bir durumla karşılaşan hasta derhal hastahaneye kaldırılmalıdır. şimdi olduğu gibi arılardan tam manasıyla ilaçlar elde edilmiş değildi. Lakin bir arı sürüsünün hücumuna uğrayan iki yüz veya üç yüz sokumla karşılaşan kişi zehirlenebilir. O zamanlar. o aynı zamanda romatizma hastalıklarını iyileştiren bir ilaçtır. Şu husus da su yüzüne çıkmıştır: Arı sokması sadece insanı hastalıktan koruyan bir madde değildir. o habis hastalığı önleyici olabilir bir şey mi? Normal yaşayan insanların iki katı bir ömrü elde eden.^> Sonra muayenehanesine gelen romatizma hastalarına arı sokması ile tedavi etmeye başladı. Giretş romatizma hastalığına yakalanmış.

Nurfolk Nurveytış hastanesinde. Bu da. Sonra meme kanserine yakalanan bir kadının ameliyatla memesini aldıktan sonra. Şimdi Ridenc el-Am hastanesiyle. hikmetler elde etmeye ve tecrübelerini artırmaya çalışıyorlar. balı göz sürmesi olarak kullanırdı. Tedavi süresi dört gün sürerdi. 53 Tıbbın dallarından cerrahide bayağı ilerlemeler kaydettiler ve diğer akıllara hayret verecek ilaçlar keşfettiler. iltihaplı yaralarda. Onun tedavi edilmesinde balın büyük bir payı vardır. Zatında temiz olduğu gibi başkasını temizlemekte de son derece etkilidir. Çünkü yaralar çok kısa. güzel neticeler elde etmişlerdir. iyileşmesi güç ve hatta imkansız birçok yaralarda. arı balının onda bir payı olmasın. • YARA VE ÇIBANLARIN TEDAVİSİ • 7000 seneden beri eski Mısırlılar. herhangi bir kirlenme meydana gelmeden kapanırdı. Eski Mısırlılar tüm göz hastalıklarını bal ile tedavi ederlerdi. hem de ruhen daha sağlıklı. İngiltere'de. Oysa bu yaralar diğer ilaçlarla tedavi edilseydi iyileşmesi uzun zaman alacaktı. her ne zaman yeni bir tedavi yolu keşfetmiş ise. derin yaraların bir haftada. hatta laboratuarlar.bir zamanda tamamen iyileşmiştir. İngiliz doktorların da. orada da birçok operatörlerin. balık yağıyla bal karışımı Haçları kullanmak sonucu olmuştur. tansiyon yüksekliği gibi hastalıklara da rastlanmamıştır. 55 • GÖZ HASTALIKLARI VE BAL • Tıbbî sahalarından hiçbir saha yoktur ki. Böylece hasta süratle iyileşir. Sovyetler Birliği'nde otuz beş kemik kırılması olayında yaralar ve ilikler iltihaplanmış-tır. eski Mısırlıların yaraları balla tedavi etmede kullandıkları usulleri denemiştir. tarih ve ilmî miras bakımından daima bize ters düşen yabancı ülkelerde biz bunları sık sık görürüz. hücreleri de onların inkısamını takviye eder. Her hastalığı. bal ile tedaviyi denemişler. önümüzde kendini göstermiştir. müthiş neticeler elde etmiştir. insanoğlu birçok ilaçlar buldu. Önümüzdeki örnekler. Oysa üzerinden altı ay geçtiği halde iyileş-miyordu. boğaz ağrısı. Mur-veytiş hastanesinde yapılan ameliyatlarda az önce geçen usul ile bal tedavisi uygulanmaktadır. Bal ile tedavi edilmiş ve süratle yaraların iyileşmesi görülmüştür. Bilindiği gibi gözler. ilaç fabrikaları ve mütehassıslar birçok bitki ilaçları buldular. Mesela kadın tenasül uzvunda meydana gelen ameliyat yaralarını tedaviyi denemiş. çünkü bal. Bu müddet zarfında yara. Buna rağmen eskilerin tıbbî deneyimlerine baktıklarında gururları biraz azalıyor. bal kullanıldıktan sonra çarçabuk iyileşti.Asrın hastalığı olan. Araplar da hasta gözlerini tedavi etmek için. 54 İngiltere'yi bir yana bırakır da Sovyetler Birliği'ni ele alırsak. diğer insanlara nisbetle hem bedenen. Mikail Bulman. bu kesme ameliyatında iyi neticeler verir. Tedavi için. Aradan binlerce sene geçti. Birçok kurşun isabet etmiş yaralarda da balı denemişlerdir. yaralarını bala batırılmış pamuk bezleriyle tedavi ederlerdi. Çünkü balda yaralara tesir eden birçok cilvetasyon ifrazatı bulunmaktadır ki. mutlaka "onda insanlar için bir şifa vardır" Kur'an ayetinin hikmeti. çok mühim duyulardandır. Onlar. Arap ülkelerinde yoktur ki. ilim. Mukrizi "Nahlum Abberen-Nahlulu" adlı kitabında şunu nakletmiştir: "Kıymetli Sahabi Avf b. akide. hatta o deneyimlerden bilgiler. bal tedavisiyle iyileştiği sabit olmuştur. Malik el-Eşcaî. baldan maddeler alırlardı. Hem de diğer ilaçlara kıyas edilemeyecek şekilde. Dr." . onunla iyi ederdi. Pislenmeye ve kokuşmaya karşı da en etkili bir düşmandır. İyileşmesi uzun zaman alacağı düşünülen yara. mikroplara karşı en iyi bir ilaçtır. ecdadımızın bize bıraktığı ilmî mi-raslarıyla övünelim. daha güçlüdürler. Ahlak. ameliyat yerinde meydana gelen derin bir yaranın tedavisinde bal ile tedaviyi denedi ve iyi neticeler elde etti.

yüzde yüz balık yağı katmakla elde edilir. Kısa mesafeyi görebilme hastalığında. alt kirpiklerinin arkasına günde 3-4 kere bal sürmekle. hastaya birkaç gün yatakta istirahat etmesini tenbih ediyorduk ki. 2 . Bu maddeler birbirine karıştırılır. üç gün devamla alınır. Damarları açar. Çünkü ateşin tesiri. Baş yaralarını tedavi eden merhemlere de konuldu. Gliserin 100 gr. Mesane ve böbrekleri temizler. Selfidin merhemi. Enflüanza hastalığı balla nasıl tedavi edilir acaba? İşte doktorlar. ENFLCİANZA HASTALIĞI VE BAL • Şimdiye kadar bu hastalığı tedavi etmekte.. Göz kapağı hastalığında her öğünde iki küçük kaşık bal almak yeterlidir. Bu karışım günde üç kere. Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor: "İki şifaya birden sanlın: Biri Kur'an. üç gün yataktan kalkmamak şartıyla. muhtelif ilaçlardaki deva yerini aldı. • Sindirimi kolaydır. balla tedavi edilen çocuklarda gayet olumlu neticeler alınmıştır. O yavaş iyileşen baş yaralarında kullanılan merhemdir.Sonra bal. kaslarını halsiz bırakır. öteki baldır.Yüz gram bal. bazı ağrı kesiciler kullanılıyor. 40-80 gr. içinde ateş düşürücü maddeleri taşıdığı için. ateşi düşürür. İnsanın tabiatını yumuşatır. doktorlar günde iki kere onlara bal sürmek suretiyle tedavi edilmesini uygun gördüler. • Bağırsaklarda biriken bozuk gıda artıklarından mideyi temizler. Ama bademciklerin şişmesi halinde. yanan göz kapaklan ve kirpiklere ve yanıklarına iyi gelmektedir. Sabahlan yalamak mideyi kuvvetlendirir. Bir neticeye ulaşmak için iki ay aralıksız devam edilmelidir. Çocuklar İçin: Günlük doz olarak bir çay kaşığı yeterlidir. hasta onu günde üç kere içer. içine bal katılan merhemlerdendir. 59 • ÖKSÜRÜĞE KARŞI • Bal 100 gr. İkincisi ise. 30-40 gr. • Midede eksik olmadığı müddetçe kalp hastalıklarına iyi gelir. Bu tam iki hafta müddetle uygulanır. . hasta bu müddet zarfında iyileşsin ve ateşi normal seviyeye düşsün. bal mikropları öldürür. yüzde elli bal. bir bardak sıcak süte karıştırılır. Elma sirkesi 100 gr. 57 Hekimler bu inatçı hastalığı balla tedavi etmek için teşebbüse geçti. bir büyük sıkılmış limon suyuna karıştırılır.Bir bardak bal karıştırılmış çayı günde üç kere aynı müddette alır. Bal soğuk su ile şerbet yapıp içmek sıhhati korur. Şifa bakımından Kur'an-ı Kerim'le eşit tutulmuştur. her iki saat bir veya iki kaşık alınır. sancı. 58 • İLAÇ OLARAK BAL NASIL ALINMALI? • Sabahlan Öğlenleri Akşamlan 30-60 gr. Çünkü birincisi. 37 çocukta yapılan deneylerden anlaşılmıştır ki. terleme ve balgamı beraberinde taşır. Balgamı eritir." • Midede biriken zararlı maddeleri atar. hastayı yorar. yemeklerine günde 40-80 gram bal katmakla. Büyük ölçüde iyileşme görülmüştür. Bu bir nevi hastalıktır ki.. O bazı sanat dallarında. 3 . Sonra göz kapaklarının iltihabını iyileştiren merhemlere katıldı. Kımıldayacak hali kalmaz. Nasıl Kullanılır: Bal yemeklerden 1 saat önce alınmalı veya yemek yendikten iki saat sonra alınır. Karaciğeri kuvvetlendirir. bunun için şu terkibi uygun gördüler: 1 .Bir büyük kaşık bal. Cenab-ı Hakkın ikramı olarak bilinen balı Rabbimiz her derde şifa yapmıştır. Bu karışım. 56 Balık yağı katılmış bal da böyledir. vücudu acayip şekilde tehdit edip perişan eder.

(Karaciğerdeki alkol asidlerini yok edici fraktoz maddesi ihtiva ettiği için) alkol bağımlılarına olumlu etkisi vardır. — Ayrıca folik asidi ve % 3 oranında protein ile % 5 oranında mineral ihtiva eder. Mideye hiç yorgunluk vermeden kana karışır. Radyumlar birçok lekeli şişik yaralan tedavi etmektedir. Normal şekerin hazmı öyle değildir. unla karıştırılıp merhem gibi sürülmesini tavsiye etmiştir. ağaçlarda ve yapılan kovanlarda yuva edin. nebati maddeler. kuraklık nedeni ile ölür. enerjiyi artırır. — İbn-i Sînâ. Çünkü balın ilk sindirimi. Her bölgenin iklimine. Rabbın arıya 'Dağlarda. Diğer şekerli maddeler gibi dişleri çürütmez. Balda dekis-tor. Çünkü ciğerde biriken zehirli maddeleri ve başka türlü zararlı maddeleri yok eder. — Bal. cilddeki bazı yaralara. mireraller. — Limon suyu ile de karıştırıp içenler. soğuk algınlığı. nezle gibi hastalıklara. Bu mevsimde arılara sun'î gıdalar verilmediği ve yapay petekler kullanılmadığı için bal arılarının ilahî vahiyle yaptıkları kendi barınakları olan petekleri ve kendi gıdalarını kendileri seçmektedirler. coğrafî özelliğine ve mevsimlere göre değişir. — Bazı uykusuz ve vesveseli kimseler. uykudan önce bir bardak ılık suya bir kaşık bal karıştırıp içerlerse şifalı olur. — Elen Kayas adlı bir Fransız kimyager.. Ayrıca limonla karıştırılıp içilirse komaya giren alkol bağımlılarının ayılmasını sağlar. 68) 62 63 Bundan şunu anlıyoruz: . tuzlar ve su bulunur. — Kalsiyum içerdiği için çocukların dişlerini ve kemiklerini güçlendirir. Ayrıca balık yağı ile karışımından elde edilen merhemle birçok cerahatli yaralar da tedavi edilir. Sağlığı korur. Bu durumda anne sütüne bal eklenerek bebeklerin beslenmesine destek verilir. çünkü sindirimi süratlidir. — Karaciğer hastalıklarının tedavisi için kullanılır. Bu mevsimde yapay işlemler olmadığı takdirde verimli ürün alınır. • Aişe validemiz Peygamber Efendimizin balı çok sevdiklerini söylemiştir. % 80'den fazla ihtiva ettiği potasyum ile mikropları öldürür. Bunun nedeni firik-töz ve glikoz unsurlarının % 80 nisbetinde oluşudur. Yaraya sürüldüğü zaman ce-rehatı süratle olgunlaştırıp atar ve yarayı temizler — Bazı batılı uzmanlar balın cild güzelliğini sağladığını tespit etmişlerdir.ij§ lerini mikroplardan koruyarak dişlen güçlendirir. daha önce arının midesinde tamamlanmış olmasındandır. — Bazı İsveçli bilginler migren türünden birçok başağrılarının % 60'ının şifası. — Balda. enzimler. balda bir miktar radyum bulunduğunu keşfetmiştir. nezle. — Balın çeşitli türleri vardır. normal zamanından önce doğan bebeklerin beslenme ve gelişmesini sağlayan özelliği vardır. Şu ayet-i kerime bunu anlatır: "Ey Peygamber. — Arpa suyu ve portakal suyu ile karıştırılıp içilirse hem besleyici ve hem de iştihayi açıcı ve enerji verici bir karışım elde edilir. sonra her çeşit mahsûlden ye. Rabbının hazırladığı uygun yollardan git' diye ilham etti. (Nahl. — Oksijenli su mikroplan besleyen rutubeti yok eder ve bu suretle o mikroplar. balda olduğunu söylerler. göz ağrılarına ve allerji gibi hastalıklara da iyi gelmektedir. tersine diş et61 . öksürük ve anjinden korunurlar. Madenler. Cildi yumuşatıp korur ve özellikle ellerdeki cild çatlaklarına mani olur. — Alkol bağımlılarına ilaç olarak kullanılır.• Sindirimi kalbe basınç yapmadığı için kalbi de yormaz. Balın insan bünyesine etkisi süratlidir. 60 • Çocuklarda ve yaşlılarda kan deveranını kolaylaştırır. kara ciğeri besler. vitaminler ve daha başka bilinmeyen % 5 oranında besin maddeleri ihtiva eder. — Yanıktan ileri gelen yaralara merhem olarak kullanılır. Bünyede eritilmesi çok süratlidir. En kaliteli bal ilkbahar mevsiminde üretilen baldır.

...... Diğer maddeler....... Stres..... Bu vitaminler vücudumuzu kansızlıktan korurlar. bala 2 gr. Magnezyum. Akciğer hastalıkları. Ağaçlarda yerleşmeleri ise ikinci derecede kaliteli ürün sağlar. Yaşlılık.... Mikropları imha eder.22...... İnsan eli ile yapılan petekler ise üçüncü derecede barınak sayılır ve balların kalitesi de bu derecelere tabidir... Silikon.... Klor.. demir......... hormon ve mikropları imha edici maddeler bulunmaktadır..... Prostat iltihabı. alınır.... Kan kanserinde.... Ayrıca: Bl........8 gr. demir..... Zafiyet..... Ancak 200 gr....... Ömrü uzatır. Bakır...%5 Yüzde ikisinde de yüksek oranda vitamin... Kilo kaybı... birinci derecede ve en kaliteli ürün için elverişli bir ortamdır. Şeker. Polenin Şifalı Olduğu Hastalıklar: Cinsel güçsüzlük.......... kükürt ve inositol ihtiva etmektedir..2 gr............... Mikropları yok etmekte ağızdan 40-50 gr.....................9 gr....8 gr......% 14 Protein. fosfor.3 gr.................. Kalsiyum.. İnositol denilen madde kandaki yağları düşürür....Bal arılarının dağlarda yerleşmeleri...24.. . Çinko ve Enzimler ihtiva etmektedir. Kanser.. Sodyum..24..... potasyum..........1 gr... Protein......... 65 • ARI SÜTÜ • An Sütünde Bulunan Maddeler: Su.. silikon... Kurşun.. Netice alabilmek için en az 7 hafta devam edilir.................. Cilt hastalıklarında her babah aç olarak 1 çay kaşığı alınır...... 100 gr..... Bu maddelerin yanında: Potasyum...............% 13 Yağ...........................3.... Yağ..9. Elyaf........... 64 Aliminyum. Fosfor..3gr....... B6...... Mafsal ağrılarında iltihaplı romatizmalara.. Bunların yanı sıra: Kalsiyum. B2.. bakır...... B12 vitaminleri bulunur.. Saçlarımızı besler ve kuvvetlendirir. Polen Terkibinde Bulunan Maddeler: Su. Arı sütü....... Arı sütü karıştırılmış baldan alınır.. Demir.......4....1......... İştahsızlık... Nişasta..%66 Nişasta..

Vücudu dinç ve zinde tutar. Erken yaşta hayızdan kesilen kadınlarda tesirini gösterdi. ik Bal cinsel gücü tahrik eder. Süleyman (a. cildi daha ' n7\ *?:#. 66 67 iyi yumuşatır. Hatta Fransa'daki (Bordo) üniversitesinde. ince gerilmeleri önler. ihtiyarlardan daha az görülmüştür. ik Bal damarları genişletir. ik Bal gazları çıkarır. gençlerde. Ona bambaşka bir şeffafiyet sağlar. t( Sulandırılmışı içilirse vücudu yumuşatır. Bu altmış miligram. o umumiyetle sabah kahvaltısından evvel ham şeklinde. kalbi güçlendirir. Peygamberimiz efendimiz Hz. iki kerede 30'ar miligram olarak verildi. midede veya bağırsakta eriyen haplar da yapılabilir. Yahut 1/100 nisbetinde bala karıştırılarak. 69 iV Bal kimyon suyu ile içilirse mantar zehirlenmelerine iyi gelir.) da ümmetine bal yemelerini tavsiye ederlerdi. ik Bal kanı çoğaltır. Onlardan altmış dördüne 60 miligram arı sütünü ağız yolu ile verdi. İV Bal kumları döker. Düşük tansiyon çeken hastalarda da. tekrar hareket eder hale geldiler.) sadece balla tedavi görmezdi. Allah (c. Muhammed (a. ik Bal zehirlenmelere karşı iyi gelir. Karşılaştığı hastalık durumu gerektirdiği zaman. Yaşlılığın. Yüzde 67 nisbetinde. ik Bal balgamı kurutur.Arı sütü. sizin en kıymetli devanız 68 baldır" buyurarak ümmetinin bal şerbeti içmelerini tavsiye buyurmuşlardır. günde kırk-elli miligram ağız yoluyla alınır. İşte bunlar. 44 hastada iyileşme görüldü. . ik Bal vücuttaki zehirli maddeleri dışarı atar. ik Bal vücudu güçlendirir. Ne var ki.v. Ondan hastanın durumuna göre.c. Prostat tedavisinde de bu gayet iyi geldi. bu yüksek tansiyonlu hastalara hiçbir etki göstermedi.a. ik Bal öksürüğü keser. Yaşlılık hastalığında en vurgulayıcı. s ik Bal siroza karşı iyi gelir. Ömürleri 44-89 yaş arası idi. balın faydalı olduğunu bildirmişlerdir. hacamat (kan aldırmakla) da tedavi olurdu. Arı sütü ile tedavi edilmekte kişiyi hayrete düşüren şey şu olmuştur: Bunun etkisi. ik Bal mide ve ciğerdeki artık maddeleri dışarı atar. Deri hücrelerine gençliği yeniden verir. "Desturim" 134 müzmin hastada deney uyguladı. tansiyonlar nisbeten yükseldi. Dr. cinsî iktidarsızlığın tedavisi yanında. k Bal felç ve yüz felcine karşı iyi gelir. • BALI ÖZETLEYECEK OLURSAK • Asırlardan beri bütün dinler. t^ Bal mide ve bağırsak gazlarını izale eder. bir küçük kaşıkla (5 gram civarında) alınır. ik Bal vücuttaki rutubeti dışarı atar. güzelleştirmede de arı sütünün meziyeti görülmüştür. Mesane iltihabını da temizler. Allah Resulü (s. ik Bal dimağı. ik Bal idrar zorluğuna iyi gelir. tıbbın baldan elde ettiği bazı çeşitli faydalardır ki. en etkili bir ilaçtır. arı ürünlerinin en önemlilerin-dendir. hepsi "Onda insanlar için şifa vardır" ayetini okuyunca gözlerimizin önüne serilir.s. damar sertlîliğinin ruhî ve asa-bî bunalımların.) Kur'an'da: "Bal insanlar için bir şifa kaynağıdır" buyurmuşlardır. Kullanma şekline gelince. idrarı söktürür. ¦ft Bal idrarı söktürür. ik Bal çörek otu yağı ile içilirse mafsal ve sırt ağrılarına şifa verir ve cinselgücü artırır.s.): "Ey ümmetim. Onlar normal olarak her ayda hayız görmeye başladılar.

. iV Bal kanı temizler. 5 . tV Bal arısının iğnesi romatizmaya devadır. Gargara yapılır. üstüne bir bardak ılık su içilirse bağırsak tembelliğini giderir. uyku verir. kuyruk yağı. iV Bal banyolardan sonra birkaç defa tenasül uzvuna sürülerek masaj yapılırsa tenasül uzvunu güçlendirir. iV Bal mideye ferahlık verir. iV Bal akıl ve zekâya fevkalâde kuvvet verir. iV Bal yiyen kimse halsiz kalmaz.. iV Bal karın ağrılarını keser.. Kanun 1/402. iV Bal asap bozukluklarında uykusuzluğu giderir. 402. ik Bal sırtın ve göğsün ağrıyan yerlerine sürülüp. üzerine karabiber ekilirse derhal ağrıya iyi gelir... iV Bal hazım için de kati devadır. iV Bal çocukların gelişmesine yardım eder. iV Bal bademciklere karşı iyi gelir. 72 İÇİNDEKİLER Arı ve bal . iştahsızlığa karşı bal yenilmelidir. iV Bal kemik hastalıkları için kati devadır. bal bir havanda dövülerek bele sarılır ve üç gün devam edilirse ağrıdan eser kalmaz. Tuhfet'ül Müminin (yazma). ık Kaynatılmış ada çayına biraz bal biraz sirke karıştırılıp gargara yapılırsa boğaz ve bademcik ağrılarını yok eder. 71 wm & Mide ve bağırsak yaralarında: 4 kilo balı bir haftada mutlaka yiyiniz. iV Bal buğday unu ile merhem yapılır. iV Bal ile gargara yapılırsa ağız kokusunu keser. iV Bal ılık su ile şerbet yapılır içilirse ishali temin eder. iV Bal soğuk su ile içilirse ameli durdurur. iV Bal damar sertliklerini giderir.. Gâmûsül Ğıza. ik Parmakta dolama çıkarsa ballı ekmek lapa gibi sarılırsa şifa verir. yaraların kabukları kaldırılıp bal sürülürse bir haftada yarayı iyileştirir. 70 Bal kalp çarpıntıları için yegâne devadır. %V Karın ağrısına. iV Bal sinirli yaprak suyu ile lavman yapılırsa bağırsak yaralarını giderir. 100 gr. ik Öksürük için sıcak su içine bir miktar bal ve tereyağı katılıp içilir. iV Bal ile gargara yapılırsa diş etlerini kuvvetlendirir. iV Bal sarılık hastalıklarına tutulmuş kimselere sabah akşam yedirilirse 15 günde hastalıktan eser kalmaz. iV Bal bağırsaktaki lekeleri tamamen yok eder. iV Bal bel ağrılarında. deveranı kolaylaştırır. parmağı temizleyerek balı göz kapaklarına sürmeli. iV Bal ağız ve boğaz hastalıklarında ağızda tutularak yavaş yavaş emilir. iV Bal süt ile sulandırılıp içilirse bağırsak şeritlerini telef eder. 10 gr. çıbanlara sürülürse iltihabını temizler. iV Bal temiz bir beze sarılıp ılık olarak boğaza tatbik edilirse gırtlak ağrılarından eser kalmaz. ik Yatağına işeyen çocuklara bal yedirmelidir. tV Bal göz ağrılarına devadır. tV Bal kansız olanlar için bir kan deposudur.iV Sedef hastalığında bal nişadırla merhem haline getirilip sürülür. s.C1) (1) Tezkere 1/236. iV Bal. ik Sabahleyin aç karnına bal yenilir. ülser denilen hastalıktan eser kalmaz.

.... 39 Şeker hastalığı ve bal ............. 60 100 gr. 28 100 gr...... 57 İlaç olarak bal nasıl alınmalı . 46 Stres . 35 Bal ve çocuklara olan faydaları .... 49 Uzun yaşama ....... 56 Enflüanza hastalığı . 37 Çocuk (bebek) dişleri ......com..... böbrek hastalıkları ...tr . 53 Göz hastalıkları ..... 43 Uykusuzluk ........... 59 Öksürüğe karşı ...pamukyayincilik.......... 43 Burun iltihabı .. 49 Arı sokması ..... 38 Uykusuzluğa karşı bal .................. 68 İçindekiler .. 21 Balın faydaları ......... 51 Yara ve çıbanların tedavisi ............... 64 Polenin şifalı olduğu hastalıklar ... 43 Öksürük ......... 67 Balı özetleyecek olursak ................ 66 Prostat tedavisi ...... 40 Bal ve solunum yolları ............ 65 Arı sütü ........ balın besin değeri ...... 38 Yatağa işemeyi önlemek .. 42 Bademcik .. 16 Arı kovanındaki hayatiyet .. 44 Kalp. Yümni İş Merkezi 22/9 Tel : 0212 528 6004 Faks: 0212 522 2( Laleli-İSTANBUL www. 73 •73» bitkilerle TEDAVİ ATLASI ' PAMUK YAYINCILIK Hastalıksız uzun ömür için PAMUK YAYINCILIK İSTANBUL KİTAP VE KÜLTÜR MERKEZİ Büyük Reşit Paşa Cad........ 24 İlaç olarak balın özellikleri .........Bal ...... 48 Kanserr ilacı ve bal ... polen terkibinde bulunan maddeler ....... 48 Böbrek hastalıkları ..........

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful