You are on page 1of 46

BAB 8 SISTEM DOKUMENTASI

DEFINISI ISTILAH
RUJUKAN Bahan-bahan yg dirujuk oleh penulis & ditulis dlm teks penulisan. Adalah menjadi tanggungjawab penulis mendokumentasikannya dlm senarai rujukan. Oleh itu, harus diingat bahawa senarai rujukan hanya menyokong artikel yg anda tulis & bukan utk menyokong bidang yg anda bicarakan @ apa yg anda tahu.
11

BIBLIOGRAFI Satu senarai yg disediakan utk memudahkan pembaca mendapatkan bahan-bahan tambahan sama ada utk membaca bahanbahan yg menerangkan konsep asas yg disentuh oleh penulis @ bahan tambahan berkenaan aspek-aspek yg tidak disentuh oleh penulis. Bahan-bahan yg dimasukkan dlm senarai bibliografi tidak dicatatkan dlm teks.
12

Perbezaan Istilah APA dan Gaya Dewan

APA Gaya Dewan Rujukan Bibliografi. bahan-bahan yang Bahan yang dirujuk dirujuk oleh penulis dan oleh penulis dan ditulis ditulis dalam teks dalam teks penulisan. penulisan. Senarai bacaan Bibliografi tambahan. bahan yang dirujuk oleh bahan yang dirujuk penulis, tetapi beliau oleh penulis, tetapi tidak mencatatkan dalam beliau tidak teks penulisannya mencatatkan dalam teks penulisannya
13

NOTA KAKI KANDUNGAN/ END NOTES Menyampaikan satu idea sahaja Cara menulis: Catatkan nombor nota kaki kurungan mengikut urutan dalam artikel atau penulisan anda Bukan di bahagian bawah halaman. Mulakan pada halaman baru Halaman nota kaki kandungan perlu berada selepas senarai rujukan.
14

ELIPSIS()

4 tanda elipsis (.) digunakan untuk menunjukkan terdapat pengguguran perkataan antara 2 ayat yang dikutip. 3 tanda elipsis () digunakan menunjukkan terdapat pengguguran perkataan dalam satu ayat yang dikutip

15

PENGGUNAAN et al.
Dalam teks (bukan dlm senarai rujukan). Sekiranya bahan yang dirujuk ditulis oleh 3,4 @ 5 org pengarang, pd kali pertama anda menulis rujukan teks, catatkan nama semua pengarang tersebut. Kali kedua menggunakan teks yang sama, hanya perlu menulis nama pengarang pertama dan diikuti dgn et al. Bagi bahan yg ditulis oleh 6 org @ lebih, kali pertama anda membuat rujukan teks, anda hanya perlu menulis nama pengarang pertama dan diikuti dgn et al. et al. ditulis dlm btk italik krn frasa asing dlm b. 16 Melayu.

Contoh penggunaan et al. (dlm teks)

- 3 pengarang Baharuddin Aris, Rio Sumarni Shariffudin, Manimegalai Subramaniam (2002) mengemukakan lima bentuk strategi pengajaran yang boleh memaksimumkan proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan perisian di dalam bilik darjah iaitu latih tubi, tutorial, permainan, simulasi dan penyelesaian masalah. Menurut Baharuddin et al. (2002) lagi, strategi latih tubi mudah dijalankan dengan memberikan pelbagai soalan secara bertubi-tubi dalam pelbagai format. Dlm rujukan Baharuddin Aris, Rio Sumarni Shariffudin, & Manimegalai Subramaniam. (2002). Reka bentuk perisian multimedia. 17 Skudai: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

-6/lebih pengarang

Kajian yang dijalankan oleh Kraut et al.(1998) mendapati bahawa orang yang banyak menghabiskan masa untuk melayari internet, mempunyai kenalan yang kurang dalam jaringan sosial mereka di samping menghadapi masalah kemurungan dan kesunyian. Dlm rujukan
Kraut,R., Patterson,M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox:A social technology that reduces social in volvement and psychological well-being? American Psychologist, 53, 1017-1031.

18

Proses Merekod
Terbahagi kepada 2 iaitu rujukan primer dan rujukan sekunder. RUJUKAN PRIMER RUJUKAN SEKUNDER

Kutipan 1 Kutipan 2 Kutipan 3 Rujukan Teks

Kutipan 1 Kutipan 2 Kutipan 3 Rujukan Teks

19

Rujukan Primer
Rujukan primer ialah rujukan langsung. Ini bermakna, penulis mengambil, mengutip, mencatat secara langsung dari bahan rujukan yang digunakan. Bahan rujukan tersebut ditulis dengan idea pengarang asal itu sendiri. Contohnya, buku A ditulis (dengan idea sendiri) oleh pengarang bernama Siti. Sekiranya penulis hendak mengambil idea Siti dari buku A, maknanya, penulis sedang menggunakan rujukan primer. Rujukan primer boleh digunakan dalam kutipan (1, 2 dan 3) atau dalam rujukan teks.
20

Rujukan Sekunder
Ungkapan yang dipetik dan dicatatkan dlm penulisan, tetapi penulis tidak membaca buku yang ditulis sendiri oleh penulis yang dirujuk tadi. Contoh: anda telah memetik ungkapan Edward de Bono dan mencatatkannya dlm penulisan anda. Walau bagaimanapun, anda tidak membaca sendiri buku tersebut. Sebaliknya anda telah memetik pendapat tersebut drpd tulisan Naapie Mat dan Noraini Abdullah. memandangkan anda mengambil bahan bukan berdasarkan rujukan asal, istilah yang digunakan ialah rujukan sekunder.
21

Contoh rujukan sekunder


menurut Ahmad Zahid (seperti dipetik dalam Mohd Adam Ali, 2001, hlm. 14) stilistik ialah suatu bidang kajian Contoh di atas menunjukkan bahawa penulis mengambil idea Ahmad Zahid, tetapi idea Ahmad Zahid tersebut tertulis dalam buku Mohd. Adam Ali. Dalam senarai rujukan, penulis mestilah merekod nama Mohd. Adam kerana buku pengarang tersebutlah yang dirujuk oleh penulis.
22

KUTIPAN

Kutipan sumber-sumber
Dlm menghasilkan sesebuah penulisan ilmiah penulis perlu membaca pelbagai bhn spt jurnal, buku, majalah, laporan, akhbar & lain-lain lagi. Sewaktu menulis, penulis akan merakamkan kutipan @ petikan secara terus drpd penulisan pengarang lain @ penulisan penulis sendiri yg pernah diterbitkan.

Panduan merakam kutipan


Rakaman kutipan yg pjgnya krg drpd 40 patah pkataan, kutipan ini boleh digabungkan sekali dlm ayat. Tanda pengikat kata bg kutipan yg tlh dirakam perlu digunakan. Rakaman kutipan yg dirakam melebihi 40 patah pkataan, perlu menggunakan bentuk blok tanpa tanda pengikat kata.
23

CONTOH-CONTOH KUTIPAN

Kutipan 1 Budaya berasal daripada perkataan budi dan daya. Dalam memperkatakan hal ini, Abdul Rahman Salleh (2000) mengatakan manusia mempunyai budi dan daya yang membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain. Budi dan daya atau budaya itu adalah perlakuan manusia yang dipelajari dan bersifat simbolis (hlm. 31).

24

Ciri-ciri Kutipan 1

Ayat penyata Nama pengarang (tahun) Tanda kutipan (pembuka dan penutup kata) Ayat yang dikutip (ayat tersebut mestilah lengkap dari titik ke titik, dan ayat yang dikutip tidak melebih 40 patah perkataan. Sekiranya bukan bahasa tulisan, hendaklah diitalik) (halaman) Tanda titik selepas merekod halaman
25

Kutipan 2 Budaya berasal daripada perkataan budi dan daya. Menurut Abdul Rahman Salleh (2000) budaya membolehkan manusia berinteraksi antara satu sama lain. Budi dan daya atau budaya itu adalah perlakuan manusia yang dipelajari dan bersifat simbolis (hlm. 31).

26

Ciri-ciri Kutipan 2
Ayat penyata Nama pengarang (tahun) Tanda kutipan (pembuka dan penutup kata) Ayat yang dikutip (penggunaan elipsis sama ada atau . , dan ayat yang dikutip tidak melebih 40 patah perkataan. Sekiranya bukan bahasa tulisan, hendaklah diitalik) (halaman) Tanda titik selepas merekod halaman

27

Kutipan 3 Budaya berasal daripada perkataan budi dan daya. Abdul Rahman Salleh (2000) memperincikan maksud budaya atau budi dan daya seperti berikut: Manusia mempunyai budi dan daya yang membolehkan mereka berinteraksi antara satu sama lain. Budi dan daya atau budaya itu adalah perlakuan manusia yang dipelajari dan bersifat simbolis. Budaya terbentuk dan dipelajari oleh setiap ahli dalam masyarakat melalui sosialisasi. Dalam proses sosialisasi, individu secara tidak langsung boleh memahami proses budaya komunikasi yang simbolik.(hlm.31)
28

Ciri-ciri Kutipan 3

Ayat penyata Nama pengarang (tahun) Penyataan - seperti berikut: Ayat yang dikutip (ayat tersebut mestilah melebihi 40 patah perkataan, sama ada ayat lengkap atau menggunakan kaedah elipsis. Ayat tersebut hendaklah ditulis dalam bentuk blok. Sekiranya bukan bahasa tulisan, hendaklah diitalik) Tanda titik diletak selepas ayat kutipan (sebelum merekod halaman) (halaman)
29

Rujukan Teks
Penulis memahami pendapat pengarang yang dirujuk dan menggunakan pendapat itu dengan perkataan sendiri. Parafrasa, tidak meniru bulat2, satu bentuk ulasan. Contoh 1 Dalam karangan, Greogory Leech (1969) menyarankan dua cara penulis boleh mengeksploitasi bahasa secara kreatif: i. Menggunakan kemungkinan-kemungkinan bahasa yang sedia ada secara original. ii. Penggunaannya melewati kemungkinan2 bahasa yang sedia ada. 30

Contoh 2 Umar Junus (1980) menjelaskan bahawa manipulasi bahasa (gaya bahasa) meliputi seluruh unsur bahasa, iaitu kata (bunyi dan erti dan kesatuannya dengan unsur lain untuk membentuk kata majmuk.
*Cara memudahkan pemahaman BACA > FAHAM > ULAS * Tidak menggunakan tanda kutip ().
31

CARA & KAEDAH MENULIS SENARAI RUJUKAN MENGIKUT FORMAT APA

Nama penulis Tahun terbit (dalam tanda kurungan) Judul bahan Maklumat tambahan (sekiranya ada) Tempat terbit Nama penerbit

32

Cara penulisan

Nama penulis,editor @ penyusun diikuti dgn tanda noktah (.) Tahun terbit dlm kurungan & diikuti dgn tanda noktah. Judul hendaklah dicondongkan & diikuti dgn tanda noktah.

33

Jilid, diikuti dgn tanda noktah. Edisi & cetakan dlm kurungan & diikuti dgn tanda noktah. Tempat terbit diikuti dgn tanda titik bertindih. Nama penerbit diikuti dgn tanda noktah. Nama penterjemah, diikuti dgn tanda noktah. Judul penerbitan bkala, diikuti dgn tanda noktah. Kata singkatan hlm. digunakan utk hlmn. Bil. siri jika bkaitan, diikuti dgn tanda noktah

34

Panduan ringkas penyediaan senarai rujukan

Mulakan dengan halaman baru. Taipkan perkataan Rujukan di bahagian tengah dan atas halaman tersebut. Langkau satu @ dua baris antara kemasukan Jangan nomborkan senarai rujukan Baris kedua setiap kemasukan, anjak 5@7 ruang Tajuk buku, nama jurnal, diitalikkan

35

Bagi pengarang barat, nama keluarga didahulukan Susun nama pengarang mengikut abjad Dahulukan buku yang ditulis bersendirian berbanding buku yang ditulis bersama Bagi penulis yang sama, dahulukan buku terawal ikut kronologi Susun berdasarkan abjad tajuk jika pengarang dan tahun sama

36

Contoh buku seorang penulis: Shaik Mohd. Noor Alam S.M. Husin. (2000). Undang-undang komersil di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Nelson, K. (1996). Language in cognitive development: The emergence of the mediated mind. New York: Cambridge University.

37

Buku 2 orang pengarang Nama pengarang: Edward, S. Inch dan Barbara Warnick
Cara menulis dalam rujukan Inch, E. S., & Warnick, B. (2002). Critical thinking and communication: The use of reason in argument. Boston: Allyn and Bacon

38

Buku 5 orang pengarang Nama pengarang: Mortimer Chambers, Barbara Hanawalt, Theodove K. Rabb, Isser Woloch dan Raymond Grew.
Cara tulis dalam rujukan Chambers, M., Hanawalt, B., Rabb, T. K., Woloch, I., & Grew, R. (2003). The western experience. New York: McGraw Hill.
39

Buku yang diedit nama editor di kulit buku, nama pengarang bersama dgn artikelnya.

Pengarang Editor

: Kamariah Junus : Sanat Md. Nasir

Kamariah Junus. (2003). Fungsi wacana dalam pembinaan kendiri. Dalam Sanat Md. Nasir (Ed.), Bahasa Melayu Alaf Baru, hlm.15-26. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. *kalau editor lebih seorang (Eds.) *kadang kala penerbit menggunakan perkataan penyusun/ penyunting.

40

Buku edisi baru Nama pengarang: A. Aziz Deraman


Cara tulis dalam senarai rujukan A. Aziz Deraman. (2000). Tamadun Melayu dan pembinaan bangsa (edisi baharu). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

41

Kamus Nama editor: Noresah Baharom Judul kamus: Kamus Dewan Edisi Keempat Cara tulis dalam rujukan
Noresah Baharom. (Ed.). (2005). Kamus Dewan (edisi ke5). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Kamus Dewan (edisi ke-5). Kuala Lumpur: Pengarang.
42

Ensiklopedia Nama penulis: Nano Kalter

Kalter, N. (2004). Sosial readjustment. In The Psychosomatic Encyclopedia, jil. 5 (pp. 631-633). New York: Meredith.

43

Artikel Jurnal, 1 pengarang Nama pengarang: Michael J. Zickar


Cara tulis dalam rujukan Zickar, M. J. (2001). Using personality inventories to identify things and agitators: Applied psychologys contribution to the war against labor. Journal Of Vocational Behavior, 59(1),149-164.
44

Kaset Cara tulis dalam rujukan


Kahn, R., & Perlin, S. (speaker). (2002). Stresslife events: Relationships on health. (Cassette Recording No. 2212). New York: Wiley Co.

45

Filem Cara tulis dalam rujukan

David Teoh. (Penerbit). (2006). Jangan pandang belakang. [filem] Kuala Lumpur: Metrowealth Movies Production.

46

Artikel Majalah Cara tulis dalam rujukan


Azlina Uzir. (2001, Mac). Membeli-belah di dalam internet. Majalah Pc, 51, 54-55 Nuraini Yusoff, & Abdul Shukor Shaari. (2003, Februari). Jati diri bahasa Melayu di institusi pengajian tinggi. Dewan Bahasa, 3(1), 18-25.
47

Artikel Akhbar Cara tulis dalam rujukan

Saufi Hamzah. (2003, 19 April). Taman Negara pulihara khazanah biologi. Berita Harian (Utara), hlm. 2.

48

Artikel Buletin Cara tulis dalam rujukan


Tan Chin Lee. (2001, April). Kelemahan pelajar Cina dalam penguasaan bahasa Melayu: Punca dan penyelesaian. Jendela Utara, 3, hlm. 5.

49

Buku terjemahan Kagan, J, Moss, H. A. (2003). Persediaan kelahiran bayi (Salasiah Daud, Pentj.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (Karya asal diterbitkan tahun 2000). *tahun karya asal diterbitkan perlu dimasukkan jika ada.

50

Kertas kerja seminar Ainal Akmar Ahmad, Maizatul Azura Yahya, & Nor Hafidah Ibrahim. (2006). Penggunaan telefon bimbit di kalangan mahasiswa. Kertas kerja yang dibentangkan di Persidangan Kebangsaan Pengurusan Awam, 11-13 Disember di Hotel Holiday Villa, Alor Setar, Kedah.

51

Laporan penyelidikan Syamsul Anuar Che Mey, & Nor Hafidah Ibrahim. (2005). Remaja dan penggunaan sms. Laporan penyelidikan yang tidak diterbitkan, Fakulti Komunikasi dan Bahasa Moden, Universiti Utara Malaysia.

52

Projek ilmiah/tesis
Hasnol Hisham Yusoff. (2004). Membaca fikiran dan minda dari konsep wacana. Projek Ilmiah Sarjana Muda Pengajian Melayu yang tidak diterbitkan, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. Said Draman. (2001). Pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab berbantukan komputer. Persepsi guru bahasa Arab di daerah Hulu Langat. Tesis Sarjana yang tidak diterbitkan, Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
53

DOKUMEN DALAM INTERNET


Fakhrul Anuar Aziz. (2002). Memanfaatkan sumber-sumber percuma internet dan www untuk pendidikan. Diakses pada 3 Februari, 2003,daripada http://www.malaysia.net/people/rkho/ pdf/fakhrul.PDF.
Pengenalan kepada komputer. Diakses pada 3 Februari, 2003, daripada http://sedaka.et.tripod.com./itasaskomp.htm.

54

Pengarang korporat
Committee of Public Finance. (1959). Public finance. New York: Pitman
Pusat Perkembangan Kurikulum. (2001). Sukatan pelajaran Teknologi Maklumat. Diakses pada 5 Januari 2003,daripada http://www.tkc.hypermart.net/ upload/data/matapelajaranteknologimaklumat.doc

55