Nešto što mogu napisati samo deca

2. Razred OŠ

„Muslimanska Biblija se zove Kodak.“

Papa ţivi u Vakuumu.

U Francuskoj su nekad usmrćenja kriminalaca izvodili sa ţelatinom. .

Kot nas se muškarci mogu oţeniti samo sa jednom ţenom. . To se naziva monotonija.

. on mora spavati kot mame. Samo tata ne.Kod nas ima svaki svoju sobu.

Ribe se mnoţe tako. da nose iskre. .

.Muškarac se ne moţe venčati sa muškarcem. jer onda nitko ne bi mogao odjenuti odjeću mlade.

. kojeg dobije onaj. koji preţivi smrtni slučaj.Ţivotno osiguranje je novac.

. jer je već bio upotrebljen i ne šteti okolini.Moji roditelji kupuju samo recikliran toaletni papir.

. Tako si mogu roditelji sami izabrati svoje dete i ne trebaju prihvati baš onog.Ustvari je usvajanje bolja mgućnost. kojeg su dobili.

Adam i Eva su ţiveli u Parizu. .

Samo u nedelju dođe u crkvu. .Tokom sedmice Bog ţivi u raju.

.Severni pol se okreće u suprotnom pravcu od juţnog.

Krave ne smiju brzo trčati. da ne proliju mleko. .

.Crvi ne grizu. jer imaju i ispreda i pozadi rep.

Kajsija je kao jabuka sa tepihom. .

dobijemo ISDN. .Ako jedemo bolestne krave.

Riblji štapići su već dugo mrtvi i ne mogu više plivati. .

Nisam kršten. ali sam zato vakcinisan . .

Kad su ljudi prestali biti majmuni. postali su Egipčani. .

Voz se velikom bukom zaustavio i putnici su se ispraznili na kolosek. .

. kad je Luther 1517 obesio svojih 95 proteza na crkvu u Wittenbergu.Čitav svet je postao paţljiv.

U proleće kokoške vale jaja. a seljaci krompir.Proleće je prvo godišnje doba. .

Ujak je svinju doveo u dvorište i zaklao sa dedom. .

Pre 8 dana je tati na glavu seo vrabac. Taj je baš bio na putu na posao. .

Moja tetka je imala tako jake bolove u zglobovima. . I sa nogama je imala isto takve probleme. da je ruke mogla dignuti samo malo iznad glave.

a pri tom su joj vlastiti vetrovi digli suknjicu.Umjetnostna klizačica je izvela svoju piruetu. .

Krug je okrugao kvadrat. .

ne znam. jer je u februaru uvjek jako hladno i to ide malo tvrđe. Moţda zato. pa se to obračuna u februaru. Zašto je to tako. . Zato treba svake godine jedan dan više.Zemlja se okreće 365 dana svake godine.

da se oni ne bi previše uplašili. To krije od roditelja. Svaki dan pojede po jednu pilulu.Moja sestra je jako bolestna. .

četinje za četke i ime za psovanje. . meso od ispreda i od pozadi. Od nje moţemo upotrebiti sve.Najkoristnija ţivotinja je svinja. koţu za cipele.

to su morski psi. Ţivotinjski vrt je super. koje i ne postoje.Ţivotinjska teorija: Psi obićno vole vodu. Ruske čak kaviar. Tamo moţemo vidjeti ţivotinje. Neki ćak toliko. . Sve ribe nose jaja. da u njoj i ţive.