PLAN TEMATSKOG IZVOĐENJA NASTAVE (PRIJEDLOG

)
Model moguće razrade po nastavnim jedinicama
VII razred devetogodišnje osnovne škole (1 sat/čas sedmično, 35 časova godišnje)

Redni broj časa i naziv nastavne jedinice
1. Uvod u fiziku

Vrsta časa
Obrada

Mjese c
IX

NASTAVNA TEMA 1.Predmet izučavanja fizike
2. Fizika – prirodna nauka Razvoj fizike Metodi istraživanja u fizici Ogledi 3. Teorijska i eksperimentalna fizika Podjela fizike po oblastima Pronalasci koji imaju masovnu primjenu Obrada IX Obrada IX

NASTAVNA TEMA 2. Tijela i pojave
4. Priroda Fizička tijela 5. Osobine fizičkih tijela Fizičke pojave Fizičke veličine 6. Ponavljanje (5, 6) Ponavljan je X Obrada X Obrada IX

Srednja vrijednost mjerenja fizikalne veličine Apsolutna greška Relativna greška Obrada XI Obrada XI 11. Pomično mjerilo – nonijus (šubler) Mikrometarsko mjerilo Odabir mjerila Obrada XII Obrada XII .NASTAVNA TEMA 3. TEST – Pismena provjera znanja Ponavljan je Ponavljan je XI XI NASTAVNA TEMA 5. Mjerenje fizičkih veličina 7. Zašto se javljaju greške pri mjerenju Kako se rješavaju problemi mjerenja u fizici Vrste grešaka 10. Mjerenje duljine 13. Greške pri mjerenju 9. Mjerila Prikaz mjernog rezultata Fizičke veličine i njihove jedinice u međunarodnom sistemu mjernih jedinica (SI) Prefiksi Obrada X Obrada X NASTAVNA TEMA 4. Metar Manje i veće jedinice od jednog metra Mjerne trake i mjerne letve 14. Ponavljanje (11 i 12) 12. Ljudska čula Subjektivan način određivanja fizičkih veličina Mjerenja 8.

Zapremina. Laboratorijska vježba 1 Određivanje površine figura pravilnog geometrijskog oblika u ravni 19. Određivanje zapremine. Jedinica za masu. Masa. Mjerenje mase 22. Obrada Litar. Određivanje i mjerenje zapremine 20. Ponavljanje (26) NASTAVNA TEMA . Određivanje površine figure. Laboratorijska vježba 3 Obrada Određivanje površine i zapremine trodimenzionalnih tijela pravilnog geometrijskog oblika II II NASTAVNA TEMA 8. Ponavljanje (15 i 16) Ponavljan je XII NASTAVNA TEMA 6. Određivanje i mjerenje površine 16. Direktno mjerenje površine.15. Manje i veće jedinice za površinu 17. Određivanje površine figure pravilnog geometrijskog oblika 18. Laboratorijska vježba 2 Određivanje površine figura nepravilnog geometrijskog oblika pomoću milimetarskog papira Obrada XII Obrada Obrada I II Obrada II NASTAVNA TEMA 7. Manje i veće jedinice za zapreminu 21. Određivanje gustine tijela 23. Vaga Obrada III NASTAVNA TEMA 9. Specifična masa (gustina) tijela Određivanje gustine tijela Obrada Obrada Ponavljan je III III III 24. Laboratorijska vježba 4 25. Veće i manje jedinice od 1 kg.

Obrada Struktura gasova. Termometri 30. Veće i manje jedinice za vrijeme. Elementarne čestice Obrada V V Ponavljan je NASTAVNA TEMA 12. Građa supstanci 31. Molekule. Ponavljanje . Celzijusova skala. Kelvinova skala. Mjerenje vremena 26. Klasifikacija supstanci prema agregatnom stanju 33.Godišnja sistematizacija gradiva Ponavljan je Ponavljan je V V VI . Ponavljanje (29) 28. Mjerenje temperature 29.Laboratorijska vježba 5 Mjerenje temperature vode Obrada IV V Obrada NASTAVNA TEMA 11.TEST Obrada IV IV IV Ponavljan je Ponavljan je NASTAVNA TEMA 10. Građa molekula.Ponavljanje (33) 35. Struktura čvrstih tijela. Molekule. Temperatura. Građa molekula. Vrijeme. jedinica za vrijeme.10. Atomi. Struktura tečnosti 34. Mjerenje vremena 27. Atomi. Elementarne čestice 32.Čvrsta tijela.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful