Lembaran Kerja: …………………

SP Subunit 1.1.1 / 1.1.1 9.1 / Subtopik 13.1

NAMA: ……………………………………………………………………

KELAS: …………………

TARIKH: …………………

B1D1E1

Menunjukkan atau menyebut kuantiti objek dalam bentuk perbandingan banyak atau sedikit, lebih atau kurang, sama banyak atau tidak sama banyak.

A Warnakan kumpulan yang mempunyai sedikit objek. 1 (a) 2 (a)

(b)

(b)

B Warnakan kumpulan yang mempunyai banyak objek. 1 (a) 2 (a)

(b)

(b)

PENTAKSIRAN

Menguasai

Tidak menguasai

Tandatangan Guru: ……………………………

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2012

Unit 1- Topik 1-B1D1E1(S1).indd 1

12/28/11 4:18:54 PM

(008974-T) 2012 Unit 1. Bhd.Topik 1-B1D1E1(S1).A 1 (a) 2 (b) B 1 (a) 2 (a) © Oxford Fajar Sdn.indd 2 12/28/11 4:18:54 PM .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.