Lembaran Kerja: …………………

SP Subunit
1.1.1 / 3.1.1
9.1 / Subtopik 13.1

NAMA: ……………………………………………………………………

B1D1E1

KELAS: …………………

TARIKH: …………………

Menunjukkan atau menyebut kuantiti objek dalam bentuk perbandingan banyak atau
sedikit, lebih atau kurang sama banyak atau tidak sama banyak.

Tandakan (✓) pada nombor yang paling besar dan (✗) pada nombor
yang paling kecil.
1
18

19

17

11

15

13

20

14

16

2

3

PENTAKSIRAN

Menguasai

Tidak menguasai

Tandatangan Guru: ……………………………

© Oxford Fajar Sdn. Bhd. (008974-T) 2012

Unit 1- Topik 3-B1D1E1(S1).indd 1

12/28/11 4:17:10 PM

Bhd. (008974-T) 2012 Unit 1.1 2 3 18 19 17 ✓ ✗ 11 15 13 ✗ ✓ 20 14 ✓ ✗ 16 © Oxford Fajar Sdn.Topik 3-B1D1E1(S1).indd 2 12/28/11 4:17:11 PM .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful