You are on page 1of 8

DETYRA KONTROLLUESE

Informatë do të thotë : a. shfaqje , njohuri për diçka b. e dhënë për dicka c. një numër d. Asnjëra prej tyre

Kl.

IX

1

Pergjigju:

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

2

ABACUS a përdoret edhe në ditët e sotme ? a. Po b. Jo

Pergjigju:

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

3

Cilës periudhë i takon kompjuteri ENIAC? a. Periudhës elektronike b. Periudhës mekanike c. Periudhës elektromekanike d. Periudhës paramekanike

Pergjigju:

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

a

4

Cilës gjeneratë i takojnë kompjuterët e sotëm ? a. 2 b. 3 c. 4 d. 1

Pergjigju:

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

5

Me cfarë teknologjie janë prodhuar kompjuterët e gjeneratës së parë : a. me tranzistorë b. me llamba elektronike c. me qarqe të integruara d. me qarqe të shumëfishta integruese

Pergjigju:
Sa bita ka një bajt ? a. 7 b. 8 c. 16 d. Asnjëra prej tyre

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

6

Pergjigju:

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

7

Cili prej këtyre është kompjuter transportues(që e mbajme më vete)? a. Kompjuteri Personal b. Kompjuter Desktop c. Laptop d. Njësia komanduese

Pergjigju:

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

8

Si quhet kompjuteri i parë që u prodhua më vitin 1946? a. Eneiac b. Enias c. Eniac d. Enitel

Pergjigju:
Çfarë është kompjuteri i sotëm? a. elektrik b. elektronik c. mekanik d. elektromekanik

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

9

Pergjigju:

GABIM!

Pergjigja e Saktë :

Kompjuterë të mëdhenj c. shtëpizë prej druri c. Të gjitha që u përmendën GABIM! Pergjigja e Saktë : 15 Pergjigju: GABIM! Pergjigja e Saktë : 16 Kompjuteri Personal . digjitale d. për organizata pune etj. të gjitha që u përmendën . Mikrokompjuterë d. sepse e përdorin shumë njerëz c. a është makië digjitale? a. për punë shtëpiake etj. numra binarë b. tekstual c. angleze GABIM! Pergjigja e Saktë : 19 Pergjigju: GABIM! Pergjigja e Saktë : 20 Fjala bit është shkurtesë e fjalës angleze binary digit . sepse punon me rrymë d. futen b. shtëpizë prej alumini b. Po b. të gjitha që u përmendën Pergjigju: GABIM! Pergjigja e Saktë : 11 Që ti përpunojë kompjuteri të dhënat e futura në të . pse? a. b.10 Në kompjuter . Jo Pergjigju: GABIM! Pergjigja e Saktë : 17 Çfarë shtëpize kishte kompjuteri i parë (Apple)? a. Po b. të gjitha që u përmendën Pergjigju: GABIM! Pergjigja e Saktë : 18 A është pohimi i saktë : Kompjuteri është makinë automatike sepse të gjitha të dhënat i përpunon në mënyrë automatike a. shifër binare b. që do të thotë a. Po b. sepse e përdor vetëm një njeri b. shifër fjalësh d. Jo Pergjigju: Kompjuteri njeh vetëm gjuhën? a. përpunohen d. i përkthen në : a. për lojëra GABIM! Pergjigja e Saktë : 13 Pergjigju: PC . hulumtime shkencore etj. quhet Kompjuter Personal . Nuk mundet d. elektronike b. ruhen c. d. c. për: a. sepse punon në mënyrë automatike GABIM! Pergjigja e Saktë : 14 Pergjigju: Bit-i mund të ketë dy vlera : 0 ose 1 a. mekanike c. shtëpizë prej metali d. numerik d. muzikor Pergjigju: Lloje të kompjuterëve janë ? a. Jo c. të dhënat mund të: a. Superkompjuterë b. fjalë c. Të gjithë që u përmendën më lart GABIM! Pergjigja e Saktë : 12 Pergjigju: Superkompjuterët shërbejnë .

Pergjigju: GABIM! Pergjigja e Saktë : .

Per dobet 15 8 4 1 18 14 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .Rezultati Gjithsej pyetje: Pergjigje te sakta: Pergjigje te gabuara: 20 0 20 100% 0% 100% Perqindja per shkelq. Perqindja per mire Perqindja per mjaft. Per mire Per mjaft.m.m. Perqindja per sh. 95% 75% 40% 20% Kriteriumet Pika maksimale 20 Per shkelq. 19 20 Per sh.

21. 12. 26. 20. 32. 15. 23. 35. 3. 2. rendor 1. 29. 28. 22. 16. 25. 24. 34. 31. 14. 6. 18. 5. 33. 8. 4. 19. 11. Emri dhe mbiemri Albin Veseli Adhurim Ahmetgjekaj Arbnora NIKOLLAJ David Dema Engjell Gojani Fazli Tallamishi Gabriel Marku Leonard Veseli Miranda Mustafa Matilda Gojani QerimTallamishi Robertina Quni Rashit Hisenaj Yll Tunaj Ermedin Tallamishi Sabinara Tallamishi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .Klasa 0/ January 1900/ 0/ January 1900/ 0/ January 1900/ 0/ January 1900/ 0/ January 1900/ IX Lista e nxenesve Nr. 13. 7. 9. 10. 30. 27. 17.

. Perqindja per sh. 24. 18. 10. 2. 25.m. 32. 12. 26. 11. 27. Perqindja per mire Perqindja per mjaft. 4. Dobet 20 20 18 14 7 3 35 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 0 Shkelqyeshem 0 0 Mire 0 Dobet Zahvaljujemo se kolegi Zlatku Loboru na ustupljenim predlošcima. 35. 15. 34. 13. 33. 3. 9.TESTI I PARE N. 14. 22.r. 4 Per dobet 1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 95% 75% 40% 20% Mesatarja e pikeve Nota mesatare Shkelqyeshem Sh. 8. 21. 7. 15 Per mire 8 Per mjaft. 16. Kriteriumet Pika maksimale Per shkelq. 17. 23.00 0 0 0 0 35 Data Klasa IX Informatike Canë Zhuja Lenda Arsimtari Numri i pikeve Detyra 1 Detyra 2 Detyra 3 Detyra 4 Detyra 5 Detyra 6 Detyra 7 Detyra 8 Detyra 9 Detyra 10 Detyra 11 Detyra 12 Detyra 13 Detyra 14 Detyra 15 Detyra 16 Detyra 17 Detyra 18 Detyra 19 Detyra 20 Perqindja per shkelq. 1.m. 6. 20. 5. 31. 29. 30. Emri dhe mbiemri Albin Veseli Adhurim Ahmetgjekaj Arbnora NIKOLLAJ David Dema Engjell Gojani Fazli Tallamishi Gabriel Marku Leonard Veseli Miranda Mustafa Matilda Gojani QerimTallamishi Robertina Quni Rashit Hisenaj Yll Tunaj Ermedin Tallamishi Sabinara Tallamishi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pikat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nota 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 1. 28. 19 Per sh. 19. mire Mire Mjaft.

Shkelqyeshem Mire Dobet Zahvaljujemo se kolegi Zlatku Loboru na ustupljenim predlošcima. .

Zgjidhe emrin dhe mbiemrin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Albin Veseli Adhurim Ahmetgjekaj Arbnora NIKOLLAJ David Dema Engjell Gojani Fazli Tallamishi Gabriel Marku Leonard Veseli Miranda Mustafa Matilda Gojani QerimTallamishi Robertina Quni Rashit Hisenaj Yll Tunaj Ermedin Tallamishi Sabinara Tallamishi .