You are on page 1of 19

.

perluasan ego dipengaruhi oleh interaksi lingkungan sosial dimana semakin luas lingkungan sosialnya.   . penyesuaian. lingkungan dimana anak-anak tinggal sangat menentukan perkembangan. semakin luas perkembangan egonya. dan sumber dari kesedaran diri dan identiti Personaliti seseorang kanak-kanak dibentuk daripada perkembangan psikososial.

. Perkembangan individu bergantung kepada tindakbalas individu terhadap keperluankeperluan asasnya. Perkembangan individu mengikut tahaptahap tertentu.     Setiap individu mempunyai keperluan asas yang sama. Setiap tahap mempunyai konflik Kegagalan menghadapi konflik akan menjejaskan perkembangan tahap yang seterusnya.

Developmental stage Basic Components Kepercayaan vs Kecurigaan Otonomi vs Perasaan malu. ragu-ragu Inisiatif vs Kesalahan Fase Bayi ( 0-1 tahun ) Fase anak-anak ( 2-3 tahun ) Fase Pra sekolah(4-6 tahun) Usia Sekolah ( 6 -11 tahun ) Industri vs rasa rendah diri .

Remaja ( 12 – 20 tahun ) Dewasa Awal (21-40 tahun) Identiti vs Kekacauan Identiti Keintiman vs keasingan Dewasa ( 41-65 tahun ) Usia tua ( >65 tahun ) Generativiti vs kekakuan Integritas vs Keputusasaan .

Sekiranya tidak diberi penjagaan yang sepatutnya oleh penjaga ini akan menimbulkan ketakutan dan berprasangka kepada orang lain.    Bayi mula membentuk perasaan percaya dan tidak percaya. Asas kepercayaan seorang bayi ialah apabila mendapat jagaan yang sempurna oleh penjaganya. . Perlu beri asuhan yang seimbang.

Layanan mesra terhadap murid.   Menetapkan rutin bilik darjah yang berkala. . Letakkan dalam sistem rakan sebaya.

Timbul keraguaan akibat dendaan terhadap kesalahan. Permulaan kepada pembentukan kanak-kanak.    Cuba Melakukan aktivit fizikal tanpa bantuan. . Mempunyai keinginan melakukan sesuatu secara bebas tanpa bergantung kepada orang lain.

.    Beri peluang dan sokongan mencuba kemahiran-kemahiran baru. Pastikan persekitaran selamat. Jangan menghukum kanak-kanak apabila tersalah. Tetapkan peraturan yang ringkas.

Timbul rasa bersalah apabila dikritik . Mula berdikari dan melakukan kerja melangkaui usia mereka. Mula berentereksi dan berinisiatif untuk memenuhi naluri. .    Terdedah terhadap persekitaran dan mula meneroka kemahiran baru.

Elakkan daripada menghukum. Beri peluang mencuba kemahiran-kemahiran baru.    Beri pujian keada kanak-kanak yang menunjukkan inisiatif baru. Galakkan murid bertanya soalan tentang perkara yang baru dipelajari. .

 Pemikiran mula mencapai operasi konkrit dan berupaya membuat rumusan. Timbul rasa rendah diri apabila sentiasa di marahi dan dikritik. dan mula berfikiran dengan logik.  .   Tugasan utama adalah untuk menimbulkan rasa kompetensi dan industri. Berusaha melakukan tugasan dengan sebaik mungkin.

. Galakkan kanak-kanak bersaing. Beri peluang berkongsi kejayaan. Beri pujian dan penghargaan setiap usaha yang dilakukan.    Berikan aktiviti mencabar bersesuaian dengan kebolehan kanak-kanak.

     Persoalan SIAPA SAYA? Mula membina personaliti diri. Harus menyeimbangi kehendak diri dengan orang lain. . Meniru identiti orang lain. Memahami diri sendiri dan bagaimana berbeza dengan orang lain.

Dedahkan kemahiran berkomunikasi dan kemahiran mendengar.    Beri peluang meneroka kebolehan diri sendiri. Jemput personaliti-personaliti yang berbeza. Dedahkan dengan pelbagai jenis peluang pekerjaan. .

Sekiranya tidak berjaya membina keintiman akan menyebabkan rasa keterasingan. percintaan yang membawa kehidupan berkeluarga. .   Mula memikirkan soal teman hidup. Sudah berupaya menjaga dan melindungi orang lain tanpa hilang identiti.

Dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dan generasi akan datang. Berjaya membina keluarga bahagia. . membina hubungan baik dengan pasangan.    Individu yang berjaya dikatakan sebagai seorang yang kreatif dan produktif. Mereka yang gagal lebih bersikap mementingkan diri sendiri.

  Peringkat paling akhir. Mula membuat refleksi keseluruhan kehidupannya. .