You are on page 1of 8

KELIEDSCOPE 1. Pertama, buat satu bentuk pilihan dengan menggunakan titik sekurangkurangnya 3 titik.

Rajah 1 : Bentuk titik

2. Kemudian, pilih semua titik tersebut mengikut arah pusingan jam. Tekan butang ‘construct’ pada bahagian atas kiri anda dan pilih ‘Polygon Interior’.

Rajah 2 : Melorek bentuk 3. Langkah seterusnya, bina satu ‘segment’ di atas bentuk tadi kemudian putarkan garis tersebut kepada 450. Garis tersebut akan kelihatan sepseti huruf V melintang.

hasil pantulan akan dipantul pula pada garis pantulan yang berada di atas bentuk tersebut seperti gambar rajah 5. gantikan warna kedua-dua imej tadi dengan warna yang menarik seperti gambar rajah 6. Kemudian. Rajah 4 : Memantulkan bentuk ke bawah Rajah 5 : Memantul bentuk ke atas . pilih bentuk tadi dan pantulkan pada garis yang berada di bawah bentuk tersebut seperti gambar rajah 4.Rajah 3 : Membina garisan segmen 4. Kemudian. Seterusnya.

. Rajah 7 : Membuat satu file 6. tekan butang ‘custom tool’ yang berada pada tepi kiri dan pilih ‘create new tool’. tekan garis pantulan bawah diikuti pula garis pantulan atas. Seterusnya. Seterusnya imej yang terhasil paling akhir akan dipilih dan tekan pula garis pantulan di bawah diikuti dengan garis pantul di atas seperti gambar rajah 8. Labelkan nama dokumen dengan FILE 1 seperti rajah 7. Seterusnya. Kemudian. Kemudian. tekan butang ‘custom tool’ tadi diikuti dengan imej pantulan atas. garis pantulan bawah. garis pantulan atas dan akhir sekali imej pantulan atas. pilih kesemua item yang ada pada kertas GSP bermula dari bentuk asal.Rajah 6 : Mewarna imej 5. imej pantulan bawah.

Kotak atas diisi dengan nilai satu manakala kotak bawah diisi dengan nilai 2 seperti rajah 9. Kemudian. pilih bentuk yang mempunyai warna yang sama. . pastikan anda memilih titik pusat ‘dilate’ terlebih dahulu. Langkah seterusnya. kemudian pilih butang ‘transform’ dan pilh ‘dilate’.Rajah 8 : 7. sebelum melakukan tranformasi ini. Peringatan. Maka terbentuklah imej kecil dibawah objek seperti rajah 10. cara yang sama dilakukan pada bentuk yang mempunyai warna yang lain seperti rajah 11.

Rajah 9 : ‘Dilate tranformasi Rajah 10 : Pembentukan imej kecil .

Setelah sambung. sambungkan mana-mana titik pada setiap bulatan begitu juga pada garis pantulan seperti gambar rajah 13. Kemudian. bina dua bulatan pada luar kawasan bentuk-bentuk tersebut seperti gambar rajah 12. Rajah 12 : bina dua bulatan Rajah 13 : menyambung bucu-bucu bentuk . Kemudian.Rajah 11 : hasil pembentukan kesemua bentuk 8. anda boleh mengubah corak-corak mengikut kreativiti masing-masing.

buat satu bulatan dengan menggunakan titik tengah garisan sebagai titik pusat seperti gambar rajah 14. Kemudian. Seterusnya. sambungkan hujunghujung garis tersebut pada bulatan yang baru dibina seperti gambar rajah 15.9. pilih butang ‘edit’ dan ‘action buttons’ diikuti dengan ‘animation button’ seperti gambar rajah 16. Rajah 14 : membuat bulatan luaran Rajah 15 : menyambungkan garis pada bulatan 10. Rajah 16 : Memasukkan kedalam animasi . Kemudian. pilih titik-titik bucu dan titik garis yang menyambungkan garisan dengan bulatan. Seterusnya.

titik dan garis segmen seperti gambar rajah 18 supaya memperoleh hasil yang menarik. Kemudian. Rajah 17 : menukar warna latar belakang Rajah 18 : menghilangkan garisan bulatan.11. Tukar latar belakang kepada warna hitam supaya lebih menonjol seperti gambar rajah 17. hilangkan semua bulatan. titik dan garis segmen .