You are on page 1of 14

MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBAHAGI NOMBOR 3-DIGIT DENGAN NOMBOR 1-DIGIT DENGANMENGGUNAKAN KAEDAH “CARI KEMBAR ATAU ADIKNYA” Oleh

: Norhazlinawati Bt Ab Aziz SK Ladang Tereh, 86009 Kluang, Johor

1.

REFLEKSI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LALU Saya mengajar di kelas 4 Pintar bagi mata pelajaran Matematik. Masalah utama bagi sebahagian pelajar saya ialah membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit. Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian, semakan latihan murid, keputusan ujian, dan temubual di dalam kelas semasa saya mengajar. Selain tidak menghafal sifir, muridmurid tidak dapat menguasai langkah-langkah membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit. Berikut analisis antara kesilapan yang dapat dikesan semasa pelajar menjawab soalan bahagi.

Contoh 1:

3 _

3 4 1

6

8

Murid meletakkan 1 dan 3 bukan pada tempat yang sepatutnya.

1

2 . seterusnya mengenalpasti tempat sepatutnya meletakkan sesuatu nombor. namun kaedah ini tidak berjaya.Contoh 2 3 _ 1 4 3 6 6 8 Murid menurunkan 6 tanpa menolak 4 daripada 3 terlebih dahulu. Contoh 3 3 _ 1 4 3 1 2 6 6 6 0 8 Murid mengabaikan baki dan hanya mencari di dalam sifir “berapa darab 3 sama dengan 6” yang mana jawapannya ialah 2. Walaupun saya telah melatih murid-murid agar meletakkan simbol „x‟ dan „=‟ serta anak panah (seperti ditunjukkan di bawah) bagi membantu mereka memahami apa yang dicari. x 3 = ? 4 6 8 Berdasarkan rajah. murid seharusnya membaca “berapa darab 3 sama dengan 4”.

didapati murid tidak dapat membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit adalah kerana : (a) murid kurang cekap dalam penguasaan sifir. Masalah ini berlaku di kalangan murid adalah kerana mereka tidak mahu dan malas menghafal sifir.  Murid dapat mengingat dengan mudah langkah-langkah membahagi nombor 3digit dengan nombor 1-digit. (ii) Objektif khusus  Murid dapat membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit dengan betul menggunakan kaedah ” Cari kembar atau adiknya”. 3 . 3. Kaedah yang saya jalankan ialah “Cari kembar atau adiknya”. (b) Murid susah mengingat dan memahami langkah-langkah penyelesaian. saya telah mengambil inisiatif daripada minat dan keghairahan murid terhadap ‟game‟ sama ada yang sedia ada dalam komputer atau secara ‟online‟. Murid akan menggunakan perisian microsoft office excell yang dibina untuk membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit. OBJEKTIF KAJIAN Selepas kajian ini selesai dijalankan pelajar diharap akan mencapai objektif berikut: (i) Objektif Umum Tujuan kajian ini adalah untuk meningkatkan kemahiran membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit bagi murid tahun 4. FOKUS KAJIAN Daripada refleksi di atas. Jika perkara ini tidak ditangani akan menjadi lebih teruk. Murid akan terus keliru dan lupa langkah-langkah yang harus diselesaikan. Bagi mengatasi masalah ini. mereka lupa langkah-langkah membahagi kerana tidak membuat latihan yang diberikan guru.  Guru dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk permainan.2.

daripda 5 soalan yang diberikan. murid dapat menjawab dengan betul hanya 1 soalan. PELAKSANAAN KAJIAN 5. mereka sama ada tidak dapat menyelesaikan langsung atau menyelesaikan tapi dengan kesilapan-kesilapan seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh di atas.4. 4 . tinjauan masalah yang telah dibuat adalah berdasarkan seperti berikut: (i) (ii) (iii) Pemeriksaan buku latihan. kerana dibimbing langkah demi langkah. Ujian Pra Temubual 5. Baki 4 soalan.1 Tinjauan masalah Dalam pelaksanaan kajian ini.2 Analisis Tinjauan Masalah (i) Pemeriksaan buku latihan Berdasarkan pemeriksaan buku latihan. KUMPULAN SASARAN Kajian ini melibatkan 10 orang pelajar daripada 30 orang pelajar tahun 4 Cerdik yang terdiri daripada : 5 orang pelajar lelaki 5 orang pelajar perempuan 5.

semua 10 orang murid mengakui mereka merasakan amat sukar untuk mereka mengingati langkah-langkah membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit. Tidak menolak nombor sebelum menurunkan nombor yang seterusnya. (c) Mengabaikan baki yang sepatutnya menjadi gandingan nombor yang diturunkan. 5 . Bil soalan betul 5 4 3 2 1 0 Bil murid 3 ( 30%) 7 (70%) Antara kesilapan yang ditemui ialah: (a) (b) Meletak nombor bukan pada tempat yang yang sepatutnya. Analisis ujian Pra. (iii)Temubual Berdasarkan temubual yang dijalankan. Tujuannya adalah untuk mengesan sejauh mana kefahaman dan ingatan mereka setelah membuat latihan dengan bimbingan guru.(ii) Ujian Pra Ujian pra diberikan kepada kumpulan sasaran seramai 10 orang yang sentiasa tidak dapat membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit tanpa bimbingan guru.

3 Tindakan yang dicadangkan Setelah analisis tinjauan dijalankan. seterusnya highlight sifir tersebut dengan warna kuning sebagai penanda. saya akan mengumpulkan murid kumpulan sasaran saya untuk memperkenalkan kaedah terbaru iaitu menggunakan teknik ”Cari kembar atau adiknya” untuk membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit .4 Pelaksanaan Tindakan yang akan dijalankan Aktiviti 1: Mencari kembar atau adiknya. (rujuk Rajah 1) Rajah 1 6 .5. Terdapat 2 aktiviti yang saya rancangkan dan murid perlu lakukan iaitu: Aktiviti 1 : ”Cari kembar atau adiknya” (berkomputer) Aktiviti 2 : Ujian Bertulis (i) (ii) 5. Bahan: perisian Microsoft Office excell Langkah 1: Murid mengenalpasti sifir yang terlibat.

akan terpapar arahan untuk mencari ‟kembar‟. seterusnya highlight warna pink pada ‟kembar‟ atau ‟adiknya‟ yang dijumpai (rujuk Rajah 4) Rajah 3 7 . iaitu nombor yang sama atau jika tiada. maka murid harus mencari ‟adiknya‟ iaitu nombor yang lebih kecil . Rajah 2 Murid menggerak anak panah pada papan kekunci (rujuk Rajah 3).Langkah 2: Apabila murid mouse over.

Rajah 4 Langkah 3 Murid menaip nombor pada tempat sepatutnya berdasarkan warna yang sepadan(rujuk Rajah 5) Rajah 5 8 .

arahan untuk menulis baki akan terpapar (rujuk Rajah 6). murid akan dipandu untuk menolak. seterusnya menaip baki (rujuk Rajah 7) Rajah 6 Rajah 7 9 .Dengan simbol ‟-‟ yang sedia ada.Langkah 4 Apabila murid mouse over.

Langkah 5 Murid menurunkan nombor seterusnya di sebelah baki .Anak panah menghala ke bawah yang sedia ada mengingatkan murid untuk menurunkan nombor seterusnya di sebelah baki (rujuk Rajah 8) Rajah 8 Langkah 6 Murid mengulangi langkah 2 hingga langkah 5 (rujuk Rajah 9) Rajah 9 10 .

kaedah murid ‟Cari diuji kembar samada atau boleh adiknya‟(berkomputer) selama mengaplikasikan kaedah yang sama secara bertulis. Tetapi bagi murid-murid yang tidak biasa bermain komputer.Langkah 7 Selepas nombor terakhir diturunkan. 11 .5 Refleksi i. Aktiviti 1 Aktiviti 1 melibatkan kemahiran asas menggunakan papan kekunci komputer. langkah 2 hingga langkah 5 sekali lagi diulang (rujuk Rajah 10) Rajah 10 Guru-guru boleh menggunakan template sedia ada untuk menukar atau memperbanyak soalan. Aktiviti 2: Ujian Bertulis Setelah membuat latihan menggunakan 1 minggu. 5. guru terpaksa memberi lebih bimbingan. malah mereka hanya memerlukan sedikit bimbingan pada peringkat permulaan sahaja. jadi murid-murid yang biasa dan suka bermain „game‟ dalam komputer dapat melaksanakan Aktiviti 1 tanpa sebarang kesukaran.

teknik „Cari kembar atau adiknya‟ (berkomputer) mampu menarik minat pelajar lelaki berbanding pelajar perempuan untuk membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit. Ini menunjukkan murid-murid dapat menvisualisasikan petak sifir berwarna dan langkah-langkah dalam Aktiviti 1. saya mendapati murid-murid masih menyebut „biru‟ dan „pink‟ sambil menyelesaikan soalan membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit. Pelajar lelaki juga lebih teruja berbanding pelajar perempauan dalam menjalankan aktiviti ‟Cari kembar atau adiknya‟ (berkomputer) . Refleksi Kajian Terhadap Pelajar Sepanjang masa ujian.ii. Berikut adalah analisis keputusan ujian bertulis selepas pelaksanaan Aktiviti 1. 12 . iaitu „Cari kembar atau adiknya. saya mendapati. Hal ini mungkin disebabkan oleh pelajar lelaki mempunyai minat yang lebih mendalam terhadap komputer atau lebih khususnya ‟game‟. Bilangan murid yang menjawab dengan betul 8 6 4 2 0 5 soalan 4 soalan 3 soalan 2 soalan 1 soalan Bilangan murid yang menjawap dengan betul Berdasarkan pemerhatian semasa pelaksanaan Aktiviti 1.. Malah mereka meminta soalan tambahan setelah selesai menjawab 10 soalan yang diberikan.

malah murid-murid begitu teruja. 6. maka saya bercadang untuk mengaplikasikan kajian tindakan ini kepada kumpulan sasaran yang lain di sekolah saya untuk membantu meningkatkan kemahiran mencongak membahagi nombor 3-digit dengan nombor 1-digit.Berikut adalah keputusan temubual dan soal selidik yang dijalankan terhadap 10 orang pelajar yang telah menjalani Akitviti 1. sedangkan sebelum ini mereka langsung tidak menunjukkan minat terhadap matapelajaran Matematik. hasil keputusan ujian bertulis agak memuaskan hati. Memandangkan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan bukan sahaja mampu menarik minat murid. Perkara paling menggembirakan ialah apabila murid-murid meminta agar saya memberikan lebih banyak latihan. Namun perisian yang dibina dalam Microsoft Office Excell mungkin boleh diperbaiki agar lebih mesra murid. 13 . Cadangan Untuk Kajian Seterusnya. Perasaan pelajar Bilangan pelajar Sangat suka 6 Suka 3 Tidak suka 1 Perasaan murid Sangat Suka Suka Tidak Suka Bagi pihak diri saya sendiri.

Rabiyah Bt Fakir Mohd (2011). Huraian Sukatan Pelajaran Matematik Tahun 4. Nancy L.. Matematik Tahun4 SK.Reys. United States of America. Lindquist. Lee Gik Lean. smith. 14 . Kuala Lumpur. Inc. Suydam (2001). Helping Children Learn Mathematics (2001). Kuala Lumpur. Diana V.BIBLIOGRAFI Kementerian Pendidikan Malaysia (2003). Bahasa dan Pustaka. Pusat Perkembangan Kurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. Mary M. Wan. john Wiley & Sons. Yusof Wan Ngah. Robert E. Lambdin. Marylin N.