You are on page 1of 37

PERLEMBAGAAN DALAM KONTEKS HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA

 Undang-undang dasar yang menentukan cara pemerintahan sesebuah negara itu dijalankan.  Perlembagaan menerangkan kuasa-kuasa yang dipunyai oleh pelbagai anggota negara itu, hak-hak yang dipunyai oleh orang yang diperintah dan perhubungan antara yang memerintah dengan orang yang diperintah.

prinsip kedaulatan parlimen II. .Profesor Dicey (dalam Tun Mohd. prinsip undang-undang. (1997) Perlembagaan mengandungi dua prinsip sahaja. iaitu : I. Salleh Abas.

.

.

.

SEJARAH PENGGUBALAN PERLEMBAGAAN .

PERLEMBAGAAN MALAYAN UNION .

PENUBUHAN MALAYAN UNION .

• Pada 10 Oktober 1945 kerajaan Inggeris mengemukakan Kertas Putih untuk melaksanakan satu sistem pentadbiran baru yang dikenali sebagai Kesatuan Malayan di Tanah Melayu. • Sir Harold Mac Michael dilantik untuk mendapatkan persetujuan raja-raja Melayu. • Bagaimanapun perancangan British sebenarnya telah dibuat seawal 1942 apabila British menubuhkan “Unit Perancangan Tanah Melayu” di United Kingdom .

Kelantan.• Pada bulan Januari 1946 kerajaan Inggeris meluluskan perlembagaan Malayan Union. Pahang dan Negeri Sembilan ) ii. Selangor. Terengganu dan Perlis) iii. • Malayan Union mencadangkan penggabungan: i. Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu (Johor. Negeri Selat (Pulau Pinang dan Melaka) manakala Singapura menjadi tanah jajahan berasingan . Kedah. Negeri-negeri Melayu Bersekutu (Perak.

Antara sebab Malayan Union diperkenalkan adalah seperti berikut 1. . untuk memelihara kepentingan Inggeris di Tanah Melayu 2. untuk membentuk pentadbiran yang sistematik di Tanah Melayu dengan menyeragamkan pentadbiran di bawah Malayan Union 3. untuk menjimatkan kos pentadbiran di negerinegeri Melayu 4. untuk menyediakan penduduk Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri.

Malayan Union dianggap dapat mengurang dan mengawal kuasa orang Melayu. . British menyimpan perasaan anti-Melayu kerana orang Melayu memberi kerjasama dengan Jepun sebelum ini.5.

CIRI-CIRI MALAYAN UNION .

Ia terdiri daripada sembilan buah negeri Melayu. Malayan Union diketuai oleh seorang Gabenor yang diberi kuasa penuh terhadap perkhidmatan awam. 1. 1. Beliau dibantu oleh sebuah Majlis Mesyuarat Undangan dan Majlis Kerja. Gabenor ini dibantu oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Undangan Persekutuan . Pulau Pinang dan Melaka disatukan di bawah pemerintahan Gabenor British.1.

5.3. Sultan hanya sebagai satu gelaran dan mereka hanya bersuara dalam soal yang menyentuh agam Islam dan adat resam Melayu. Kuasa raja-raja Melayu dihapuskan dan baginda diberikan peranan sebagai penasihat Gabenor dan Ketua Majlis Penasihat Melayu. Kerakyatan adalah berdasarkan prinsip jus soli iaitu kerakyatan Tanah Melayu diberikan kepada: . 4.

(A ) Orang asing yang berumur 18 tahun ke atas dan telah bermastautin di Tanah Melayu atau Singapura selama 10 tahun daripada 15 tahun sebelum 15 Februari 1942 akan diberi kerakyatan. Kanak-kanak yang berumur bawah 18 tahun yang ibu bapanya warganegara turut diberi kerakyatan. (b) Semua orang yang dilahirkan di Tanah Melayu selepas penubuhan Malayan Union. .

6. . Mengangkat sumpah taat setia dan berjanji untuk kekal bermastautin di Malayan Union atau Singapura. Kerakyatan melalui permohonan diberikan kepada golongan berikut: a. Mereka yang bermastautin selama lima tahun daripada lapan tahun terdahulu semasa permohonan dibuat. b. Berkelakuan baik dan boleh bertutur dalam bahasa Inggeris atau bahasa Melayu c.

Singapura tidak dimasukkan ke dalam Malayan Union tetapi dikekalkan sebagai tanah jajahan Inggeris dengan mempunyai Gabenor dan Majlis Mesyuarat Undangan yang berasingan.7. .

SEBAB-SEBAB PENENTANGAN .

1. Pemberian kewarganegaraan secara jus soli. . Malayan Union digubal tanpa meminta pandangan orang Melayu. Cara Sir Harold Mac Michael mendapatkan tanda tangan raja-raja Melayu tidak disukai. 4. Beliau dikatakan menggunakan kekasaran dan paksaan. Ia akan menjejaskan majoriti orang Melayu yang akhirnya menjejaskan ekonomi dan politik mereka serta hak istimewa Melayu juga terancam. Kehilangan kedaulatan raja-raja 2. 3.

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 .

• Malayan Union kemudiannya mendapat tentangan hebat orang Melayu daripada seluruh Tanah Melayu bermula dari Johor hingga ke utara tanah air. • Respond daripada penubuhan Malayan Union ini juga UMNO kemudiannya ditubuhkan pada 11 Mei 1946. bukan sahaja menentang Malayan Union tetapi juga berjuang untuk menuntut kemerdekaan. . • Namun pihak British tetap isytiharkan Malayan Union pada 11 April 1946 namun dipulaukan oleh orang Melayu.

. Malayan Union kemudiannya digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu.• Melihat kepada penentangan yang hebat itu Inggeris akhirnya membubarkan Malayan Union kerana yakin tanpa sokongan orang Melayu ia tidak akan berjaya.

Antara ciri jawatankuasa ini ialah: a. 2 wakil UMNO dan 6 pegawai British b. Jawatankuasa ini bertanggungjawab merangka sebuah perlembagaan baru yang boleh diterima oleh orang Melayu . terdiri daripada 4 wakil raja-raja Melayu.• Penubuhan Jawatankuasa Kerja 1946 Bulan Julai 1946 kerajaan British telah menubuhkan satu Jawatankuasa Kerja untuk menggubal perlembagaan baru bagi menggantikan Perlembagaan Malayan Union.

tujuannya untuk dapatkan orang bukan Melayu mengenai perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. .terdiri daripada orang Eropah. Cina dan India. British menubuhkan pula Jawatankuasa Perundingan pada Disember 1947.C.

Ciri-ciri Perlembagaan Persekutuan .

1. Sembilan buah negeri Melayu serta Pulau Pinang dan Melaka terlibat di dalam Persekutuan. 3. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi British dan dibantu oleh Majlis Undangan Persekutuan dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Persekutuan. Namun Singapura kekalkan di bawah jajahan British. 2. Majlis Mesyuarat Persekutuan akan dianggotai oleh 17 ahli .

50 ahli tidak rasmi yang mewakili kaum-kaum asing 5. Majlis Undangan Persekutuan dipengerusikan oleh Pesuruhjaya Tinggi yang terdiri daripada: a.4. Sultan-sultan diberi semula hak dan kuasa memerintah tetapi dengan nasihat Majlis Mesyuarat Negeri dan Majlis Undangan . 2 wakil Majlis Mesyuarat Negeri Melaka dan Pulau Pinang d. 14 ahli rasmi b. 9 orang Yang Dipertua Majlis Undangan Negeri c.

lahir di Tanah Melayu dan telah bermastautin selama 8 – 12 tahun. mempunyai pengetahuan Bahasa Melayu yang baik. iii. ii. Syarat kewarganegaraan diketatkan iaitu seseorang pemohon mestilah : i.6. Umur minimum bagi kedua-dua situasi tersebut adalah 18 tahun dan iv. . Seorang pemohon asing mestilah bermastautin selama 15 tahun .

Orang Melayu diberi hak keistimewaan sebagai kaum bumiputera dan mempunyai perwakilan terbesar dalam Kerajaan Persekutuan dan Negeri.7. 8. kesihatan dan kerajaan tempatan. . Jawatan Menteri Besar diwujudkan untuk menggantikan jawatan residen British dan kuasa kerajaan negeri diperluaskan meliputi kewangan.

. Cina dan India) mesti menunjukkan kemuafakatan yang tinggi serta boleh bekerja sama dalam mentadbir negara. • Syarat utama pihak Inggeris untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu ialah tiga kaum utama (Melayu.• Perlembagaan Persekutuan yang terbentuk pada 1948 sebenarnya telah menjadi titik tolak kepada perpaduan antara kaum di Malaysia.

• ia kemudiannya merintis kepada perbincangan dua belah pihak antara British dan Tanah Melayu (melalui Perikatan) yang dikenali sebagai Rundingan London. . MCA dan MIC) apabila parti Perikatan telah berjaya memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi yang dipertandingkan dalam Pilihan raya Umum yang pertama pada 1955.• syarat ini telah dipenuhi oleh Perikatan (UMNO.

. manakala Ketua Kerajaan adalah Perdana Menteri yang dilantik dari parti yang mempunyai jumlah terbesar di Dewan Rakyat.• Suruhanjaya Reid yang ditubuhkan 1956 seperti yang termaktub dalam Perjanjian London telah diberi tanggung jawab untuk menggubal semula Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. • Perlembagaan Persekutuan 1957 kemudiannya dipersetujui dan antara lain menyatakan Ketua Negara adalah Yang Di Pertuan Agung yang akan dilantik dari sembilan buah negeri.

. Malah syarat kewarganegaraan juga diperketat kan bagi menjaga hak keistimewaan orang Melayu. pilihan raya bandaran kemudiannya dilaksanakan bagi memberi pengalaman kepada sistem dan perjalanan pilihan raya. Dengan pengisytiharan Persekutuan Tanah Melayu pada 1 Februari 1948 ini British kemudiannya menubuhkan Majlis Mesyuarat Kerja Persekutuan dengan tujuan memberi latihan dan pengalaman kepada rakyat tempatan kepada sistem demokrasi dan berkerajaan sendiri. MCA dan MIC kemudiannya bergabung membentuk Perikatan.RUMUSAN • Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan 1948. kedaulatan raja-raja Melayu dipertahankan walaupun tiada lagi kuasa mutlak. Dalam usaha merintis kemerdekaan. UMMNO.

OPPPPSSS.TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN ANDA….. ADA PEMBENTANGAN LAGI.. Tajuk seterusnya >>>> =_= .