You are on page 1of 1

BORANG PENYELIAAN KANTIN

TARIKH HARI MASA NAMA PENYELIA :………………………………………….. :………………………………………….. :………………………………………….. :…………………………………………..

Sila tandakan untuk Ya/Tidak pada petak–petak yang berkaitan dengan perkara di bawah :A : Murid (MASA REHAT ) 1. Murid-murid beratur dengan tertib. (Ya/Tidak )

2. Murid-murid duduk dan makan di meja dengan sopan. (Ya/Tidak ) 3. Makanan dan minuman tidak tumpah di atas meja. 4. Sisa makanan tidak berselerak. ( Ya/Tidak ) 5. Pinggan, cawan, gelas dan sudu dimasukkan ke dalam bekas. ( Ya/Tidak ) 6. Tidak ada kertas-kertas, sampah-sarap dan tumpahan di atas lantai.( Ya/Tidak ) Jika tidak, nyatakan tindakan :……………………………………..............………. ……………………………………….............................................…….................. B : PENGURUSAN KANTIN (SEBELUM/SELEPAS REHAT) 1. Pekerja-pekerja memakai apron. ( Ya/Tidak ) ( Ya/Tidak ) (Ya/Tidak )

2. Makanan pelajar dan guru bertutup.

3. Penyepit digunakan untuk mengambil makanan. ( Ya/Tidak ) 4. Tempat memasak terurus dan bersih. ( Ya/Tidak ) 5. Meja makan guru bersih dan ceria. ( Ya/Tidak )

6. Makanan yang dijual memenuhi kehendak pelanggan. ( Ya/Tidak ) 7. Meja-meja makan pelajar telah dibersihkan. ( Ya/Tidak )

8. Kawasan tempat menjual makanan bersih dan terurus. ( Ya/Tidak ) 9. Menggunakan plastik hitam untuk tong sampah. ( Ya/Tidak ) 10. Tempat membasuh pinggan mangkuk bersih. ( Ya/Tidak ) 11. Tandas pekerja-pekerja bersih. ( Ya/Tidak )

Tindakan dan cadangan :…………………………………………………… ……………………………………………………. …………………………. Tandatangan Penyelia