You are on page 1of 2

Nyasar Rumah Sakit amarga Facebook

Ing salah sawijining dina. Sak rampunge pelajaran Basa, Jawa wektu istirahat Adel Angganie, Fahri, lan Adin mlaku menyang kantin sekolah. Wektu iku lagi udan deres lan juben sekolah rada lunyu. Bocah papat mau mlaku cepet-cepet amarga bel wes arep muni. Adin : ayo !!!! Cepet wis arep bel.. Fahri : Alon-Alon wae lunyu ki ndak kepleset Angganie : Hoa, sant wae lho.. sant wae lho wong bar iki pelajarane Pak Sugeng Kok Hoo ora Del ? Fahri : E mlaku ndeloke dalan Del ora sinabi Facebookan, mengko kepleset nangis, Hahaha Adel tetep ora nanggapi omongan bocah 3 mau, Adel tetep mlaku sinambi facebookan sak tekane kantin sekolah, bocah telu mau cepet-cepet tuku panganan nanging adel isih sibuk facebookan.. Fahri Angganie Adin Adel Fahri Adel Adin Adel Bocah Telu : Wah Adel ki nek wes Facebookan rak raiso diganggu! : Haiyo.. : Tinggal Wae yo.. : Hayo do ngomongke opo ?? Ngomongke Aku to ?? : Ealah gi nyadar to ? kowe ki napa we e ? : Facebokan, Update status cahating karo irvan, lan sak liane.. : ckckckck.. bocah jaman sak iki.. yo lek bali neng kelas : Wellllah aku rong jajajn .. : Sapa akon !!... Nangis.??

TRINGGGKKK .!! TRINGGGKKK .!! TRINGGGKKK .!!


Adin : Akh, Wiss bell .. , yo tinggal wae adel. Fahri : Hoo ndak pak sugeng selak mlebu kelas Angganie, Adin : Yoo

Angganie, Adin lan fahri mlaku menyang kelas ninggal adel sik isih sempet jajan. Sakwise bocah telu kuwi mau melaku saktekane ngarep TU Adel mlayu-mlayu ning mburine sinambi mangan lan facebookan. Wektu kuwi adel wis di ilingake menawi aja mangan kalian facebookan, nanging adael tetep mangan, facebookan sinambi mlaku. sakwise bocah 3 kuwi mau ninggal adel. Tekan tangga ana suara Grubyakkkkkk Angganie :Apa kuwi mau sing muni ?

Adin :Yo paling tibo Fahri : Hust ra ngono, nek tenan yo mesake to!! Angganie : Coba di tiliki Banjur bocah telu kuwi mau niliki Adin : wooooo lhaaa rakk tenan to adel tibo!! Makane nek dikandhani manut Angganie : wealah, kowe ki din kancane tibo malah di senen seneni tulungi pow piye!! Fahri : palah eyel-eyelan, ayo ! Adin & Angganie : napa ??? Fahri : tulungi lah Adel : aduhhh, lara banget e Adin : makane nek di kandhani yo manut, saiki keno akibate dewe to? Adel : iyo-iyo aku insyaf, eh hp ku nengdi e aku mau apep upload foto je !! Fahri : haduhhh wis tiba mikirke hape, facebookan, ckckck Angganie : weslah tanganmu metu getihe, gawa neng rumah sakit, hpmu ikhlas ke wae Fahri :isih wae guyu, makane nek mangan karo facebookan aja sinambi mlaku, akibate laran nyasar rumah sakit to..hpmu yo dadi korban melu tiba Adel : Yo owes aku ngaku salah Angganie : wis ndang di gawa neng rumah sakit wae.. Sakwise kuwi bocah papat kuwi mau njikuk hikmahe, tata cara wong mlaku kuwi menawi ditindakake kanti bener saget nguntungaken diri kita piyambak lan sing paling penting aja mlaku karo disambi kalo liyane, misale mangan lan facebookan amarga bias nglarakake awak lan hp bias katut dadi korbane