You are on page 1of 19

Guru Sebagai Satu Profesion

Nilai-Nilai Keguruan .

Guru yang Baik Sifat dan kualiti peribadi Sifat dan kualiti profesional Sifat dan kualiti sosial / tingkah laku .

Baik Hati Sifat dan Kualiti Peribadi Jenaka Sabar Kepimpinan Yakin Bertanggungjawab .

Sifat dan Kualiti Sosial / Tingkah Laku Budi Pekerti Semangat Berbakti Jujur Ramah Mesra Merendah Diri .

Rakan-rakan sejawat suka bergaul dengannya. Guru itu melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan sosial.Guru yang mempunyai sifat dan kualiti sosial yang murni … Murid-murid suka berdamping rapat dengannya. Memberi sumbangan secara sukarela serta dengan penuh dedikasi. .

Tingkah Laku dan Contoh Teladan Berpakaian kemas Berkelakuan baik Bersopan santun Berbudi bahasa Sentiasa menepati masa Rajin Sikap positif terhadap tugas yang diamanahkan .

cekap dan berkesan Kepimpinan Mencerminkan kualiti kepimpinan .Pengurusan Baik.

imaginatif dan dinamik .Pemimpin pendidikan yang dihormati dan cekap perlu memiliki sifat dan kualiti seperti… Keyakinan diri dan tegas Sahsiah dan akhlak yang murni Ikhlas dan jujur Ilmu pengetahuan yang luas Sifat keberanian dan tindakan yang rasional Kreatif. inovatif.

Pengetahuan Ikhtisas Suka Membaca Daya Usaha .

dirumuskan bawah konteks keguruan .Akauntabiliti dihuraikan Bertanggungjawab kepada seseorang. Bertanggungjawab terhadap sesuatu.

-Kaedah mengajar yang terkini dan canggih. -Perhubungan sosial yang baik.Akauntabiliti guru terhadap sekolah -Kaedah mengajar sejajar dengan perkembangan kognitif murid-murid. -Kawalan disiplin yang berkesan. -Bersifat optimistik. .

-Memupuk nilai dan sikap murni dalam jiwa pelajar. . -Sumbangan secara sukarela kepada masyarakat dan negara. -Mengeratkan persefahaman di kalangan guru serta ibu bapa muridnya.Akauntabiliti guru terhadap negara -Menyebarkan matlamat Falsafah Pendidikan Negara dan Rukun Negara.

.Akauntabiliti guru terhadap program pendidikan -Membaca buku mata pelajaran yang diajar secara meluas. -Menyertai seminar pendidikan. -Merancang dan melaksanakan strategi pengajaran. -Mengajar dengan fakta yang betul. -Memahami isi dan ilmu pengetahuan yang diajar.

-Bersikap adil terhadap setiap pelajar. -Mengutamakan kebajikan. -Mengajar murid-murid tanpa meminta hadiah atau bayaran. kemajuan dan keselamatan murid. .Akauntabiliti guru terhadap pelajar dan ibu bapa -Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi. -Memberi contoh teladan yang baik semasa mengajar.

-Peka terhadap peristiwa yang berlaku di sekeliling. -Melibatkan diri dalam aktiviti atau hobi yang bermanfaat. . -Menguruskan kewangan dengan bijaksana. -Mengawal emosi sendiri. -Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan.Akauntabiliti guru terhadap diri sendiri -Menjaga kesihatan badan diri.

Kesimpulan… Ciri-ciri dan kualiti guru yang profesional .

Berdaya tahan dalam menghadapi cabaran.Cekap melaksanakan kurikulum persekolahan. Menghargai warisan kebudayaan negara . Mahir mengintegrasi ICT dalam pengajaran. Sentiasa mengamalkan nilai-nilai keguruan. Menguasai kemahiran komunikasi.

Terima kasih… Harap anda semua dapat menjadi seorang guru yang baik pada masa akan datang…^^ .