You are on page 1of 63

Pengenalan kepada Komputer

Apa dia Komputer?
Definasi: Komputer adalah merupakan sebuah mesin elektronik yang mampu memproses dan menyimpan data mengikut arahan manusia untuk dijadikan maklumat.

Fungsi Komputer
Secara umumnya, fungsi utama komputer ialah mengubah Data kepada Maklumat. Data merujuk kepada sesuatu yang tidak tersusun atau tidak mempunyai organisasi yang teratur. Maklumat pula merujuk kepada data yang telah digubah kepada yang lebih tersusun dan bermakna. Maklumat biasanya lebih tepat, sempurna dan meyakinkan. Ex: Graf, gambar dan sebagainya

Pengenalan kepada Komputer Dua prinsip komputer yang utama ialah : Ia akan bertindakbalas kepada set arahan yang spesifik mengikut kaedah atau turutan yang telah ditentukan. . Ia mampu menjalankan senarai arahan yang pelbagai bentuk dan aras secara lebih sistematik.

Kepentingan Komputer Bidang-Bidang Yang Melibatkan Penggunaan Komputer: 1) Sistem maklumat dan pemprosesan data 2) Sains. perubatan dan penyelidikan 3) Pendidikan 4) Bank 5) etc .

jarang melakukan kesilapan. Kebolehpercayaan – Mesin yang boleh dipercayai. Kemampuan Storan – Boleh menyimpan semula data dan maklumat yang diproses. .Sifat Semulajadi Komputer Kepantasan – Memproses data dengan pantas. kebanyakan kesilapan datang dari manusia.

Bagaimana Komputer Beroperasi? Komputer beroperasi berdasarkan empat operasi asas seperti yang berikut : 1. Peranti Masukan (input) Pemprosesan (processing) Peranti Keluaran (Output) Storan (storage) . 4. 2. 3.

Bagaimana Komputer Beroperasi? Storan .

Papan kekunci (keyboard) . Peranti input juga digunakan bagi membolehkan seseorang memasukkan data serta memberi arahanarahan kepada sesebuah sistem komputer. Contoh. . tetikus (mouse) merupakan antara contoh peranti input yang sering digunakan.Masukan (input) Peranti masukan atau peranti input membolehkan seseorang untuk berkomunikasi dengan sistem komputer.

membuat pengiraan dan menguruskan laluan infomasi menerusi sistem Komputer. RAM .Pemprosesan Berperanan untuk memproses arahan dan data. Contoh . Unit Pemprosesan Pusat (Central Processing Unit @ CPU) . Papan Induk (Motherboard).

Pemprosesan Unit Pemprosesan Pusat (Central Processing Unit atau CPU) .

Pemprosesan Motherboard ( Papan Ibu ) .

. menghasilkan salinan bercetak atau menghasilkan bunyibunyian. Peranti ini memaparkan maklumat pada skrin komputer.Keluaran (Output) Peranti output membolehkan sesebuah sistem komputer berkomunikasi dengan penggunanya.

(Inkjet. Laser) Skrin paparan (monitor).Keluaran (Output) – Keluaran Imej pencetak (printer) that produces a hard copy. (CRT. that takes signals and displays them. LCD) – Keluaran Audio Pembesar suara (speaker) Headset .

Storan dalaman dan storan boleh ubah .Storan (storage) Peranti storan berperanan untuk menyimpan data atau maklumat. Komputer menggunakan maklumat yang disimpan dari peranti ini untuk melaksanakan arahan-arahan lain yang berkaitan.

mainly for backup and long-term storage . – Storan boleh ubah (removable media writer): CD DVD Floppy disk Zip drive USB flash drive AKA a Pen Drive Tape drive . Hard disk – Untuk simpan jangka panjang.Storan (storage) – Storan dalaman – Simpan dalam komputer untuk kegunaan seterusnya.

Storan (storage) .

Elemen Komputer •Peranti Masukkan (Input) •Keyboard. •Perisian Utiliti •Antivirus . Auto CAD.Speker •Unit Pemprosesan •CPU. UNIX.RAM •Storan Perkakasan (Hardware) Komputer Perisian (Software) •Hard Disk •Sistem Pengoperasian (Operating System) •Windows.Paparan Video. Mause. Adobe.Motherboard. Scanner •Peranti Keluaran (Output) •Printer.Memori. Linux •Perisian Aplikasi •Office.

Sistem Pengoperasian (Operating System (OS)). peranti output. komponen pemprosesan. Persian Utiliti . Perisian aplikasi. storan Perisian (Software) – Program yang ditulis untuk menjalankan tugasan yang diarahkan – Contoh.Elemen Komputer Perkakasan (Hardware) – Bahagian fizikal satu komputer – Peranti input.

Kad Audio (Expansion cards) 6.Perkakasan Komputer 1. 9. Papan Kekunci (Keyboard) 10. Hard Disk -Secondary storage (HD). Papan Ibu (Motherboard) 3. Moniter 2. Sistem Bekalan Kuasa (Power supply) 7. Memori (RAM) 5. Pemacu CD ROM/DVD (Optical disc drive) 8. Unit Pemproses Pusat (CPU) 4. Tetikus (Mouse) . Kad Video.

simbol. askara. nombor. . dan kekunci khas.Perkakasan Komputer Peranti masukkan Papan Kekunci – Yang popular jenis QWERT – Mempunyai diantara 85-120 kekunci – Mempunyai.

program.Memilih secara banyak .Membuka dokumen. Folder – Klik sebelah kanan – Memarkan senarai arahan pada skrin – Heret dan lepas (Drag dan Drop).Perkakasan Komputer Peranti masukkan Tetikus – Mengawal penunjuk (kursor) di skrin – Klik Sekali Membuat pilihan pada skrin – Klik berganda.

Perkakasan Komputer Peranti masukkan Pengimbas (Scanner) – Memasukkan teks dan grafik ke dalam komputer Kayu Ria – banyak digunakan dalam permainan komputer. Sistem pengenal suara – Memasukkan suara dengan microphone Skrin Sentuh Pen Cahaya .

Video input devices Image scanner Webcam  Audio input devices  Microphone .Perkakasan Komputer Peranti masukkan  Text input devices Keyboard  Pointing devices Mouse Trackball  Gaming devices Joystick Gamepad Game controller  Image.

Perkakasan Komputer Peranti Pemprosesan Papan Induk Papan Litar sokongan  Kad Video  Kad Grafik  Kad Audio (Sound card) CPU (Unit Pemproses Pusat) Central Processing Unit. Ingatan Utama  RAM -Ingatan capaian rawak (Random Access Memory)  ROM.Ingatan baca Sahaja (Read Only Memory) Talian BUS Liang (Port) .

– Tanpanya komputer tidak akan berfungsi. – Di papan utama inilah dipasangkan dengan antara komponenkomponen diatas.Perkakasan Komputer Peranti Pemprosesan Motherboard ( Papan Ibu ) – Ianya adalah tapak utama untuk sesebuah komputer. Contohnya Socket A. . Socket 478 etc. – Jenis motherboard bergantung kepada CPU yang direka untuknya.

Motherboard ( Papan induk) .

Motherboard ( Papan induk) .

Motherboard ( Papan induk) .

PC2100-DDR SDRAM. PC800-RDRAM) Kapasiti memori dalam Unit Mb (Megabaite) . PC66-SDRAM. EDO.Ingatan capaian rawak (Random Access Memory). PC133-SDRAM.Memori Terdapat dua jenis cip memori dalam komputer iaitu RAM dan ROM. Contoh jenis memori (FP. ROM .Ingatan baca Sahaja (Read Only Memory) Digunakan oleh CPU untuk menyimpan sementara. RAM . arahan dan data diberikan kepadanya. PC100-SDRAM.

digunakan untuk membuat lukisan.Perkakasan Komputer Peranti Keluaran Skrin Paparan – CRT (Cathod Ray Tube) – LCD (Liquid Crystal Display) Pencetak – Dot-matrix – Bubble jet – Pencetak laser Pemplot – Plotter. peta Speaker .

(CRT.Perkakasan Komputer Peranti Keluaran – Image. Headset A device similar in functionality to that of a regular telephone handset but is worn on the head to keep the hands free. LCD) – Audio output devices Speakers A device that converts analog audio signals into the equivalent air vibrations in order to make audible sound. Laser) Monitor Device that takes signals and displays them. (Inkjet. Video output devices Printer Peripheral device that produces a hard copy. .

vcd.Perkakasan Komputer Peranti Storan Cakra Keras (Hard Disk) Cakra Liut (Floppy Disk) Cakra Optik – DVD. .cd.

Perkakasan ini dipanggil (I/O).Input and Output Input and Output – Sesetengah perkakasan komputer melakukan dua proses dalam satu masa iaitu input dan output. – Ex: .

Perisian Komputer .

1 bait mewakali 1 askara. Contohnya no 8 diwakali kod binari dengan 00111000 . terdapat 8 bit signal.Konsep Binari Komputer beroperasi berdasarkan konsep elektronik on dan off. ini dinamakan Bait. Ataupun boleh diwakali dengan 0 dan 1 Ini dinamakan sistem Binari Setiap digit dinamakan Bit (BInari digiT) Dalam seni bina komputer 8 bit.

. Komputer tidak dapat befungsi dan akan menjadi komponen perkakasan yang tidak bernilai tanpa adanya perisian. Perisian ini biasanya dicipta oleh pengaturcara.Apa itu Perisian? Perisian atau dipanggil juga program adalah arahan langkah demi langkah yang mengarahkan komputer bagaimana menjalankan tugas. Pengaturcara ini ialah orang yang mahir dalam mencipta program komputer.

OS)  Perisian Aplikasi  Perisian Utiliti .Perisian (Software) Dibahgikan kepada 3 jenis.  Perisian Sistem Pengoperasian (Operating System .

Microsoft Windows. DOS. yang membolehkan sistem komputer beroperasi dengan lancar Contoh. Unix.Perisian Sistem Pengoperasian Merangkumi Sistem pengoperasian dan kemudahan berkaitan . etc .

boleh beroperasi pada komputer lama samada 386 atau 486 dengan RAM 4MB. Membenarkan larian pelbagai tugas dan popular dikalangan pengguna komputer peribadi atau rangkaian. MS Window Linux Operasi yang percuma. Tanpa DOS sesebuah komputer tidak akan dapat berfungsi. Pemangkin kepada perisian-perisian lain atau ianya berfungsi sebagai tapak. bertindak berbilang tugas. rumit untuk dipelajari DOS Disk Operating System amat penting didalam operasi sesebuah komputer. digunakan untuk komputer berkuasa tinggi. operasi boleh diubahsuai.Sistem Pengoperasian (Operating System -OS) Sistem Pengoperasian Keterangan UNIX Terbaik dari segi keselamatan. .

Sistem Pengoperasian (Operating System -OS) Secara asasnya fungsi yang dijalankan oleh Perisian Sistem Pengoperasian ialah : memulakan komputer atau “boot” mengawal dan menjaga keseluruhan komputer antaramuka pengguna mengurus sumber komputer menguruskan fail menguruskan tugasan (multitasking) .

DOS .Disk Operating System .

DOS .Disk Operating System .

Windows 95 .

Windows XP .

Windows Vista .

Mac-Apple .

LINUX- Interface

LINUX- Interface

Perisian Aplikasi
Perisian yang membolehkan seseorang melakukan tugas yang dikehendaki. Contoh Pemperoses Perkataan -(Ms Word) Pengkalan data – Ms Access Grafik - Adob Fotoshop Persembahan – Power Point

AutoCAD. Adobe.Perisian Aplikasi Dikenali sebagai aplikasi pengguna. Visio dan banyak lagi aplikasi yang dibangunkan dan dijual dipasaran. . Merupakan perisian yang dibangunkan khas untuk membantu melakukan tugas-tugas tertentu ataupun membantu menyelesaikan masalah mereka. Perisian ini akan berinteraksi dengan komponenkomponen perisian sistem supaya ia dapat berfungsi dengan sempurna. Contoh perisian aplikasi ialah Microsoft Office. Pengguna akan berinteraksi secara langsung dengan perisian aplikasi ini apabila menggunakan komputer.

dan Perisian Aplikasi. Contoh.Perisian Utiliti Perisian Sokongan. perisian Sistem pengoperasian.penjagaan Cakra keras. . Antivirus. membantu kelancaran perkakasan.

Ia dikodkan (encoded) ke dalam cip IC ingatan baca sahaja (read only memory – ROM) yg terletak pada papan induk. BIOS berfungsi sebagai pengawal input dan output atau menghubungkan antara muka (interface) perisian dengan perkakasan komputer. Syarikat AMI dan PHOENIX juga turut mempelopori BIOS. . Ia mula diperkenalkan oleh syarikat IBM.BIOS BIOS – Basic Input Output System Ia merupakan perisian asas bagi sesuatu system komputer pribadi (PC). Setiap kali program hendak mempamerkan atau membaca kekunci yang ditaip ia harus melalui BIOS.

you will receive a combination of beeps indicating what is malfunctioning within the computer.  If the computer does not pass the POST.  The BIOS includes instructions on how to load basic computer hardware.BIOS Every computer with a motherboard includes a special chip referred to as the BIOS or ROM BIOS (Read Only Memory Basic Input/Output System). The BIOS also includes a test referred to as a POST (Power On Self Test) which will ensure that the computer meets requirements to boot up properly. .

Configuration program which allows you to configure hardware settings including system settings such as computer passwords. BIOS . ensuring hardware is properly functioning before starting process of loading Operating System. If capable Operating system located. the BIOS has 4 main functions: POST . When running DOS or Windows you are using complete BIOS support. Bootstrap Loader . .Test computer hardware. time. BIOS / CMOS Setup .Process of locating the operating system. and date. BIOS will pass the control to it.Software / Drivers which interfaces between the operating system and your hardware. Additional information on the POST can be found on our POST / Beep Codes page.BIOS In most PCs.

BIOS / CMOS Setup AMI BIOS .

BIOS PHOENIX BIOS .

BIOS PHOENIX .AWARD BIOS .

Super Komputer Untuk menyelesaikan pengiraan bagi data yang besar. Contoh. untuk kajian ramalan kaji Cuaca. CRAY . Contoh kegunaan.

Kerangka Utama(Main frame) Mampu menyokong ribuan pengguna dalam satu masa Digunakan di bank atau syarikat besar .

. Saiz lebih kecil dari kerangka Utama.Komputer Mini Mampu menyokong 4-200 terminal.

Stesen Kerja Komputer berteknologi tinggi. anamasi. Mempunyai paparan jelas. Digunakan dalam bidang Rekabentuk komputer. pantas. Contoh. Silikon Graphics .

Notebook Computer. Desktop Computer. Contoh.Komputer Mikro Kecil. Palmtops Computer . Personal Computer. Laptop Computer. tidak mahal. Dibina berasaskan pemproses mikro.