You are on page 1of 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN 06000 JITRA, KEDAH DARUL AMAN.

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN PPISMP SEMESTER 3, 2011

BAHASA MELAYU 2 JPM 3312P4

NAMA AHLI KUMPULAN

: SRIYANI BINTI FADZIL (910519125348) SYARMIMI BINTI ELLIAS (910923135476) NORSILAWATI BINTI SARIDAH (910313125510) SITI SYAKIRA BINTI SIDI (920427115424) : 3PPISMP PL/BM/MT/BI 2

KUMPULAN KULIAH

NAMA PENSYARAH

: ENCIK NORDIN BIN WAN DAUD
1

• Konotasi adalah lawan kata bagi denotatif . • Konotasi bermaksud asosiasi atau idea yang dimaksudkan oleh sesuatu perkataan atau ungkapan selain makna yang tersirat.DEFINISI KONOTATIF • Konotatif mengikut pengertian linguistiknya berkaitan dengan atau mempunyai konotasi.

• Makna konotatif ialah makna lain yang ditambahkan pada makna denotatif yanga da hubungannya dengan nilai rasa orang yang menggunakannya. • Terdapat kata-kata sinonim yang mempunyai makna denotasi yang sama. tetapi amkna konotasi yang berbeza. .• Istilah lain bagi konotasi ialah makna emotif atau makna evaluatif.

• Memang dasar perempuan! .Contohnya :• Perempuan itu buah hati saya.

Berikan makna konotatif bagi kata-kata yang berikut :a) hamil b) mengandung c) bunting .