You are on page 1of 11

Kaunseling, Bimbingan dan Psikoterapi

DEFINISI KAUNSELING Jones (2004) • satu perhubungan. bersama-sama memikirkan dan meneliti beberapa alternatif untuk mengatasi sesuatu kecelaruan dan seterusnya melaksanakan alternatif yang dipilih. satu proses psikologikal dan mempunyai matlamat Mizan Adilliah Ahmad Ibrahim & Halimatun Halaliah Mokhtar (1995) • proses pertolongan yang profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam sekelilingnya. . Zainal Abidin Ahmad (2002) • satu perbincangan antara seorang kaunselor yang terlatih dengan seorang individu atau kelompok kecil yang mengalami kekeliruan dan memerlukan bantuan. intervensi.

Muhd Mansur Abdullah (1993) . membuat keputusan dan pemilihan bagi memenuhi keperluan diri mereka sendiri. • suatu pemusatan hal peribadi. menukar sikap. Perhubungan tersebut disifatkan oleh ciri-ciri seperti penerimaan klien secara tulen.KAUNSELING INDIVIDU Zuraidah Abdul Rahman • Satu perhubungan yang bersemuka di mana seorang klien mendapatkan bantuan daripada seorang kaunselor. saling hormat menghormati dan penekanan terhadap keperluan-keperluan serta perasaan klien. hubungan bersemuka antara dua manusia apabila seorang kaunselor dengan kemampuan yang ada padanya menyediakan satu situasi pembelajaran yang membolehkan kliennya mengenali dirinya. membuat perubahan.

• Tujuan akhir kaunseling individu diberikan ialah mengharapkan klien dapat memenuhi keperluan diri dan persekitarannya dan pada masa yang sama melalui perubahan yang dilakukan.• Kaunseling individu merupakan satu pertemuan seorang kaunselor dengan seorang klien untuk mengadakan satu proses perhubungan atau interaksi profesional dan memusatkan tumpuan kepada aspek-aspek penyesuaian dan perkembangan diri klien dan diikuti dengan pembuat keputusan terbaik dari alternatif-alternatif yang diperlukan. • Kaunseling individu mewujudkan interaksi dan komunikasi di mana klien akan berpeluang membina kesedaran dan pemahaman melalui penerokaan kendiri serta penjelasan ke atas beberapa matlamat dan alternatif penyelesaian. RUMUSAN .

Kaunselor perlu menyakinkan klien bahawa segala maklumat yang diberikan adalah rahsia tetapi harus diberitahu kepada pihak tertentu jika ia mengancam nyawa klien @ orang lain. Menjadi tugas kaunselor untuk memberi kefahaman kepada klien tentang matlamat serta limitasi kaunseling supaya tidak timbul salah tanggapan atau persepsi yang meleset. Kaunselor harus sentiasa menyedari limitasi dan menghormati etika untuk menyakinkan klien bahawa segala maklumat yang diberikan adalah dirahsiakan di samping klien bebas memberi maklumat serta memilih alternatif yang difikirkan dapat membantu kaunselor untuk membantunya.CIRI-CIRI KAUNSELING INDIVIDU Kaunselor sebaiknya menghormati kejujuran klien yang datang meminta pertolongan. . Kaunselor harus menyedari keupayaan dan tanggungjawabnya dengan mengundurkan diri jika tidak berupaya menangani keperluan klien dengan mencadangkan perkhidmatan profesional lain yang lebih dominan dan signifikan dengan konflik yang dialami oleh klien.

ELEMEN DALAM KAUNSELING INDIVIDU 1 2 3 Kerahsiaan Wujud status yang sama antara kaunselor dengan klien. Kaunseling yang dilakukan tidak terburu-buru 5 Bilik kaunseling yang bersesuaian 6 Suasana perbincangan adalah menenangkan .

. perkembangan peribadi. kerjaya dan persoalan patologikal • Kaunseling dilaksanakan oleh individu yang boleh berfungsi dengan baik dan juga mereka yang mempunyai masalah yang lebih serius • Kaunseling adalah berdasarkan teori • Kaunseling adalah satu proses yang bersifat perkembangan atau intervensi. 2001) menjelaskan ciri-ciri kaunseling individu sebagai. • Kaunseling berkaitan dengan kesejahteraan.American Counseling Association (dlm Smith.

Contohnya ialah seperti memilih gaya hidup yang diingini. . Gladding (2003) bimbingan berfokus kepada membantu individu memilih apa yang paling mereka inginkan dan hargai kaunseling perlu berfokus kepada membantu klien untuk berubah.DEFINISI BIMBINGAN Bimbingan adalah satu proses membantu individu untuk membuat keputusan yang akan memberi kesan kepada kehidupan mereka.

DEFINISI PSIKOTERAPI psikoterapi terutama sekali terapi yang bersifat analitikal menekankan bahawa: peristiwa lepas lebih daripada peristiwa sekarang celik akal lebih daripada perubahan peranan ahli terapi sebagai pakar .

• Psikoterapi dilihat sebagai melibatkan satu perhubungan yang lebih lama iaitu sebanyak (20-40 sesi) atau selama enam bulan hingga dua tahun. . • Psikoterapi juga berfokus kepada perubahan yang rekonstruktif jika dibandingkan dengan perhubungan yang lebih bersifat jangka masa pendek (8 hingga 12 sesi) dan jangka masa kurang daripada 6 bulan.

KELOMPOK • melibatkan lebih daripada seorang individu atau kelompok tertentu • peserta berpeluang memberi dan menerima pertolongan di antara satu sama lain PERBEZAAN ANTARA KAUNSELING INDIVIDU DENGAN KELOMPOK • proses terapuitik terhad antara kaunselor dan klien sahaja • pertolongan diberikan oleh kaunselor sahaja • Fungsi kaunselor tidak berubah • klien mendapat respons daripada kaunselor • pengalaman dikongsi di antara kaunselor dengan seorang klien sahaja INDIVIDU • kaunselor boleh bertindak sebagai pemimpin dan boleh diambil alih oleh ahli-ahli kelompok • Peserta mendapat perhatian daripada ahliahli dan juga daripada kaunselor • perkongsian pengalaman berlaku di antara ahli-ahli dan kaunselor .