You are on page 1of 4

Tahun: 1 Bidang: Membuat Corak dan Rekaan Aktiviti: Titisan Tema: Alam Benda Tajuk: Kertas Pembalut Hadiah

Masa: 60 minit Media: alatan: Bahan: kertas lukisan, warna air, lilin Bahan Bantu Mengajar: contoh hasil kerja, contoh kertas pembalut hadiah EMK: Kreatif dan Inovatif

Standard Kandungan: 1. Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni 2. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 3. Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 4. Murid dapat membuat aspresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual

Standard Pembelajaran: 2.1 Persepsi Estetik 2.1.1 Unsur seni 2.1.1.1 Warna- primer dan sekunder 2.1.1.2 Jalinan - tampak

2.1.2 Prinsip Rekaan 2.1.2.1 Imbangan- warna 2.1.2.2 Ritma dan pergerakan- rawak

2.2 Aplikasi Seni 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media 2.2.1.1 Media basah (warna air) 2.2.1.2 Alat- palet, berus warna 2.2.1.3 Bahan- kertas lukisan Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya 2.2.2.1 Teknik- titisan (corak tidak terancang)

2.2.2

2.3 Ekspresi Kreatif 2.3.1 2.3.2 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif Menghasilkan corak teknik titisan

2.4 Apresiasi Seni 2.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan 2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan 2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

Standard Pembelajaran Persepsi Estetik Guru menunjukkan beberapa contoh kertas pembalut hadiah Aplikasi Seni I. Guru menerangkan cara pelaksanaan untuk menghasilkan sesuatu aktiviti titisan II. Murid mengeluarkan jenis- jenis media yang digunakan.

Illustrasi aktiviti

Ekspresi Kreatif Murid menjalankan aktiviti titisan dengan bimbingan guru Langkah 1: Murid memilih dan mengadun warna air mengikut kreativiti masing- masing.

Langkah 2: Murid mula melaksanakan aktiviti titisan berdasarkan imaginasi masing- masing 2(i)

2(ii)

2(iii) Langkah 3: Murid menghias karya titisan masing- masing mengikut kreativiti dan imaginasi menggunakan media yang sedia ada.

3(i)

3(ii)

Apresiasi Seni I. Murid mempersembahkan karya yang telah dihasilkan. II. Guru merumus isi pembelajaran dan pengajaran.

Disediakan oleh: Magdeline Ensimai ( SK Ulu Bawan) Kiah Sakudan (SK Nanga Balingiau) Eve Lona Iran (SK St Francis Xavier) Gawai Merom (SK Nanga Tada) Pitrus Kassim (SK Nanga Lipus) Hii Lu Nguong (SJK (c) Ming Wok) Salimah Bt Jos(SK Nanga Machan) Suraimie Bt Raie(SK Nanga Jagoi) Charles Thomas Kana (SK Ulu Machan)