You are on page 1of 3

Sekarang marilah kita lihat apakah langkah-langkah yang harus diambil kira oleh guru dalam persediaan

teknik bercerita.

Garis Panduan Teknik Bercerita
1) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan, minat, dan ada kaitan dengan isi pelajaran yang hendak dan disampaikan. Pastikan objektif pengajaran

pembelajaran ada kaitan dengan cerita tersebut 2) Kaji isi kandungan cerita itu terlebih dahulu dan selitkan nilai-nilai murni yang bersesuaian dengan tema.

3)

Semasa bercerita guru boleh menggunakan gambar, objek-objek sebenarnya seperti patung wayang kulit, pelbagai jenis ‘pupet’, gambar kartun dan alat-alat bantu mengajar yang bersesuaian.

4)

Tempoh masa bagi sesuatu pelajaran sama ada 30 minit atau 60 minit turut mempengaruhi peruntukan masa untuk bercerita

5)

Tahap kebolehan murid dan pengetahuan sedia ada murid amat mempengaruhi guru dalam pemilihan cerita

8) 9) Gerak-geri guru haruslah sesuai dengan isi cerita. 11) Guru tidak peluang untuk murid-murid mengambil bahagian atau turut serta dalam proses penceritaan boleh murid menumpukan atau kelompok perhatian tertentu kepada sahaja. 12) Akhiri cerita dengan kemas dan berikan suatu kepuasan kepada murid di samping mengutamakan unsur pengajaran pembelajaran.6) Cerita boleh diselang-seli dengan latar belakang muzik dan unsur bunyi kehidupan alam yang menarik. guruh dll. Contoh: bunyi air. Guru haruslah menggunakan bahasa serta istilah yang mudah agar semua murid dapat memahami cerita yang menjadi isi pelajaran. api. 7) Kepelbagaian penekanan nada dan intonasi guru. . hujan. semasa bercerita menjadikan penyampaian cerita lebih berkesan. 10) Mewujudkan tersebut. sebahagian Sebaliknya cuba memandang kepada keseluruhan kelas secara bergilir-gilir.

16) Selepas mendengar cerita daripada pelbagai pendekatan. minta murid tuliskan sinopsis cerita yang diperolehi daripada cerita itu. . Aktiviti tersebut boleh dijalankan di dalam kelas Pendidikan Moral. Jangka masa bercerita perlu ditetapkan supaya guru dapat mengawal masa. 15) Merakamkan sesi bercerita dan menayangkannya kembali kepada murid.13) Murid juga boleh ditugaskan untuk bercerita dengan garis panduan yang diberikan oleh guru. 14) Memasukkan unsur pertandingan bercerita secara spontan/berstruktur.