You are on page 1of 23

SENI DALAM PENDIDIKAN

TOPIK 3: DERIA DAN SENI

KESEDARAN KENDIRI ……sambungan

PENGENALAN:

Deria terdiri daripada pancaindera lihat, dengar, sentuh, rasa dan hidu. Deria penting dalam p&p pendidikan seni visual

DERIA DAN SENI ……Peta Minda DERIA & SENI PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA PERSEKITARAN DALAM PROSES P&P PERKEMBANGAN NILAI ESTETIKA AKTIVITI MENGALAMI MELALUI DERIA PENGABUNG JALINAN AKTIVITI SENTUHAN DENGAR LIHAT RASA HIDU .

Ketika inilah perkembangan kepekaan derianya berlaku • Deria & seni membolehkan KK meneroka alam sekelilingnya secara berterusan. mengenal objek melalui organ deria & tangan) • Umur 6. • Melalui aktiviti seni KK berinteraksi dgn persekitaran secara langsung & membuat pertimbangan yang baik melalui pengalaman yang diperolehi.12 tahun: penglihatan & pendengaran berkembang secara pelahan dan mula matang.PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA Pengenalan: • Perkembangan kepekaan deria bermula ketika umur 0.2 tahun( memperolehi kordinasi & kawalan otot. .

aspek perkembangan psikomotor yg mula-mula diperolehi oleh KK • Melalui aktiviti seni: KK melukis menggunakan tangan / jari • Melalui muzik: cuba mencipta corak irama apabila mendengar lagu. . • Melaui pergerakan: KK dapat mengetahui aras. ruang tinggi atau rendah.menggunakan jari.SENTUHAN • Sentuhan. dekat atau jauh.

DENGAR • Mendengar lebih menumpukan kepada persoalan apa yang mereka denngar • Dalam seni visual: KK merakamkan apa yang di dengar melalui aktiviti seni visual • Dalam seni muzik: mereka mencipta pelbagai bunyi daripada ketukan yang berbeza • Dalam pergerakan: KK dapat tahu dan membuat interpretasi sama ada pergerkan itu cepat atau lambat melalui perlakuan manusia .

LIHAT • Deria mata mengakibatkan pengamatan & pemerhatian • Melalui deria lihat. . ruang & jalinan • Pemahaman mengenai warna akan di aplikasikan dalam seni visual • Dengan deria lihat KK dapat tingkatkan lagi kecerdasan ruang (visual. bentuk. KK dapat mengalami pelbagai jenis warna.spatial ) dengan lebih tepat.

(persepsi : membuat interpretasi atau makna terhadap rangsangan yang diterima) • Ahli psikologi gestalt: -kecenderungan memberi persepsi keseluruhan drp bahagian2 kecil mengikut pengalaman persepsinya. • Dalam aktiviti pergerakan: apabila mendengar muzik. • Melalui aktiviti seni visual: pelajar meluahkan perasaan • Melalui seni muzik: kaki pelajar akan bergerak kerana rangsangan daripada mod muzik tersebut. kita akan melakukan pergerakan .RASA • Merupakan gerak hati atau kata hati pelajar • Melalui deria ini pelajar cuba membuat persepsi dengan tepat.

•PANCAINDERA •PEMPROSESAN (KOGNITIF) GAMBAR KERETA (ALAM SEKITAR) MANUSIA SAKIT •PENANGGAPAN (KONSEP) OTAK MANUSIA •PENGAMATAN PROSES RINGKASAN PENGAMATAN & PENANGGAPAN .KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA 1. Pelajar dapat membentuk satu persepsi / pengamatan secara keseluruhan drp rangsangan di persekitarannya.

KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Persekitaran Dalam Pengajaran & Pembelajaran Pengenalan: • Peranan persekitaran penting utk perkembangan deria pelajar • Persekitaran yg kondusif-pelajar bermotivasi (bilik khusus pendidikan seni visual/bilik seni. tanggungjawab guru seni ( pengurusan bilik seni visual) .. sumber ilham utk semua.) • Bilik seni: daya penarik.

bahan & hasil kerja Panel & rak pameran: ada ruang pameran Perabot: kerusi & meja sesuai (saiz. menerangi ruang Peredaran udara: pengedaran udara yg baik & selesa Stor: penyimpan alat.KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Persekitaran dalam p&P : Pengursan Bilik PSV 1.jumlah) utk aktiviti pendidikan seni Kemudahan asas: sinki & elektrik-tempat sesuai . Pengurusan Bilik Seni: Aspek fisikal: Cahaya: sesuai.

aktiviti mewarna.KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Persekitaran dalam p&P : Pengursan Bilik PSV 2. menggambar. lukisan alam semulajadi. Aspek Emosi Hiasan Dalaman: hiasan & susunatur sesuai Ruang: kondusif & selesa Peragaan hasil kerja: kelengkapan sesuai utk peragaan karya ( beri keyakinan & kepuasan pelajar) Susunan bahan karya mengikut jenis ( cth: unsur seni. seni huruf dan sebagainya) .

KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Persekitaran dalam p&P : Pengursan Bilik PSV 3. Aspek Sosial Interaksi murid: pergerakan dalam bilik darjah sesuai kemudahan aktiviti kumpulan: ruang selesa * Contoh pelan Bilik PSV ada pada modul SDP m/s 50 .

Hidu minyak wangi-persepsi dan kaitkan dengan wanita atau bunga . reaksi & interpretasi terhadap rangsangan dalam persekitaran. (cth. Proses melalui penajaman daya intuisi Persepsi: proses kesedaran. 2.KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan Nilai Estetika Proses estetik & daya kreativiti pelajar dibahagikan kepada 4: 1.

KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan Nilai Estetika ---sambungan------Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi: -jangkaan -hubungan latar depan & belakang -penumpuan -tempoh masa -tugasan jelas -pengalaman -susunan objek .

hidup di air & di darat dan menetus telur * PSV ada 4 bidang MS 52 * pelajar membuat ciptaan dgn perspektif yg luas dari aspek estetik atau aspek gunaan . Imaginasi: daya khayalan. 4.KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan Nilai Estetika Sambungan--3. mencipta secara konseptual mengenai peristiwa atau fenomena. maujud atau abstrak. kemampuan menggambar atau mencipta sesuatu secara khayalan Konsepsi pelajar: merupakan idea. Cth: konsep reptilia (merujuk kpd haiwan yang bercirikan kulit keras.

rujuk pada contoh aktiviti (rajah MS 53) .. mendorong kepekaan deria serta berfungsi dengan berkesan Kepekaan deria akan diekspresikan melalui seni ….KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan Nilai Estetika AKTIVITI KEPEKAAN DERIA Pengenalan: Aktiviti-aktiviti SDP mempastikan pelajar memahamai tentang seni.

Sederhana & Rendah SUBUH Gambar macam Biasa .KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA Perkembangan Nilai Estetika ms 53:Contoh aktiviti kepekaan deria sentuh MASA DERIA EKSPRESI Melalui Seni SENTUH Apa yang disentuh SENI VISUAL Lukis gambar MUZIK Cipta irama Yg berbeza PERGERAKA N Aras tinggi.terdapat Banyak idea Corak irama yang menyegarkan TENGAH HARI Gambar macam biasa Idea kurang MALAM Corak Irama segar Pergerakan Aras tinggi Ruang jauh luas Corak Irama yang lembut Pergerakan Rendah Ruang dekat Pergerakan Aras sederhana Ruang dekat .

DERIA DAN SENI AKTIVITI Mengalami melalui deria: • Semua aktiviti perlu diolah utk menajamkan lagi pengalaman deria pelajar • Aktiviti perlu kerap diadakan utk mempastikan deria bertambah matang Penggabungjalinan • Proses mengintegrasikan pelbagai kemahiran dalam p&p yang bersepadu & menyeluruh • Menjadikan Pengajaran seronok & tidak membosankan • Pelajar dapat menguasai pelbagai kemahiran .

DERIA DAN SENI Rajah: Penggabungjalinan kemahiran2 Melihat Menyentuh Cth Aktiviti Mewarna Mendengar .

DERIA DAN SEN: Ciri-ciri Penggabungjalinan MS 56 • • • Merupakan integrasi beberapa kemahiran dalam sesuatu aktiviti Kemahiran: lisan. ini membantu meningkatkan penguasaan kemahiran fokus serta p&p yang lebih menarik . Kemahiran sampingan (kemahiran yg digabungjalinkan dgn kemahiran fokus). 2. menulis. membaca. mengira. mwarna dan lain-lain Ada 2 kategori kemahiran: 1. melukis. kemahiran fokus ( kemahiran utama -ikut objektif p&p).

Secara merentas kurikulum MELIBATKAN KEMAHIRAN SEPERTI BERIKUT: ms 57     Kemahiran belajar untuk belajar Kemahiran berfikir secara kreatif & kritis Kemahiran pelbagai kecerdasan Kemahiran generik (berketrampilan) .DERIA DAN SENI: Penggabungjalinan kem.

5. 2. harmonis & berepadu. Sebagai pengukuhan kpd kemahiran Kemahiran sampingan dalam pengabungjalinan dapat membantu penguasaan kemahiran fokus. . Pelajar berpeluang menyepadukan kemahiran yang perlu dalam kehidupan Suasana pembelajaran yang menarik & elakkan kebosanan Mengalakkan proses pertumbuhan & perkembangan pelajar secara seimbang.DERIA DAN SENI: Penggabungjalinan kemahiran merentasi kurikulum KEBAIKAN PENGABUNGJALINAN DALAM PENGAJARAN: 1. 4. 3.