You are on page 1of 26

Nama Ahli Kumpulan

:

Gan Jiun Leong Chey Zhen Cong Tan Yee Ching Tan Hui Jian Ong Ee Na
En. Abdul Ramli Bin Sanusi

Nama Pensyarah :

Kaedah Fonetik
• Sesuai untuk kanak-kanak yang baru mengenal huruf. • Kaedah yang mengenal huruf dan mengaitkannya dengan bunyi. • Hubungan antara bunyi dan lambang. • kanak-kanak mengenal huruf dapat mengaitkan huruf dengan bunyi & menyebut bunyi yang diajarkan.

.

∴ Contoh “a” → ayam. ayah..Arahan:murid menyebut beberapa contoh nama benda dengan bunyi huruf vokal yang disebut oleh guru.. abang. .

a .

e .

i .

o .

u .

∴ Contoh “b” → bapa...b c d h m Arahan: Murid menyebut beberapa contoh nama benda dengan bunyi huruf konsonan yang disebut oleh guru. bata. . batu.

.

ba ca da ga ta Arahan: bunyikan suku kata di atas dengan kuat. .

.Arahan: baca perkataan di bawah dengan kuat.

ba + ba baba .

ba + ta bata .

ba + bu babu .

ba + ra bara .

ba + pa bapa .

.

Arahan: baca ayat di bawah berdasarkan gambar .

Ini buku saya .

Baju saya cantik .

Ini kereta bapa .

Rumah saya besar .

.Arahan: baca frasa di bawah dengan kuat.

Ini beg sekolah saya. . Beg sekolah saya besar. Beg sekolah saya cantik.