You are on page 1of 14
LAPORAN MINGGU 1 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 2 Januari 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Mej. Khairul Albar Bin Masror Mesyuarat AJK AKTIVITI Memilih ajk bagi sesi 2013/2014. Menerangkan tentang bahagian tugasan. Menentukan jumlah yuran yang perlu dibayar untuk badan beruniform Kadet Remaja Sekolah. REFLEKSI Penentuan AJK melalui pemilihan. Mengagihkan tugas ahli biasa. Yuran dikenakan sebanyak RM 10 seorang bagi setahun LAPORAN MINGGU 2 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 9 Januari 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Mej. Khairul Albar Bin Masror Latihan Kawad AKTIVITI Pengenalan kawad. Tatacara pemakaian. Latihan kawad statik. Bergerak ke kanan, ke kiri, menghadap ke belakang, menghadap ke hadapan. REFLEKSI Menghafal hukuman kawad kaki statik yang diberikan. Dapat menambahkan keyakinan diri untuk memberikan arahan dan dapat berinteraksi dengan baik antara rakan pelbagai opsyen. LAPORAN MINGGU 3 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 16 Januari 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Mej. Khairul Albar Bin Masror Latihan Kawad dan cara pemakaian seragam AKTIVITI Latihan kawad statik. Bergerak ke kanan, ke kiri, menghadap ke belakang, menghadap ke hadapan. Cara pemakaian seragam. REFLEKSI Kemahiran kawad dan pemberian hukuman dapat ditingkatkan. Dapat mengawal kumpulan kawad dengan tersusun. Melahirkan sikap kepimpinan dan kerjasama. LAPORAN MINGGU 4 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 23 Januari 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Mej. Khairul Albar Bin Masror Latihan Kawad AKTIVITI Latihan kawad statik. Membuat barisan bertiga-tiga. Buka barisan dan tutup barisan. REFLEKSI Dapat meningkatkan kemahiran membuat barisan. Dapat mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh pegawai bertugas. Setiap ahli dapat menghafal arahan kawad. Dapat meningkatkan sikap bekerjasama antara rakan sepasukan semasa kawad. LAPORAN MINGGU 5 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 30 Januari 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Mej. Saminathan A/L Govindasamy Latihan Kawad AKTIVITI Latihan kawad berjalan masa cepat jalan. Latihan kawad berhenti semasa cepat jalan. REFLEKSI Fokus kepada arahan yang diberikan. Mengalami kekeliruan apabila setiap permulaan kawad dimulakan dengan kaki kanan. LAPORAN MINGGU 6 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 6 Februari 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Mej. Saminathan A/L Govindasamy Latihan Kawad AKTIVITI Latihan kawad berjalan. Berhenti semasa cepat jalan. Berpusing semasa cepat jalan. Hentak kaki. REFLEKSI Fokus kepada arahan yang diberikan. Langkah masih tidak sama. Perlu tambahkan latihan terhadap arahan kawad berpusing semasa cepat jalan. LAPORAN MINGGU 7 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 20 Februari 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Kapt. Abu Kassim Bin Ali Musa Latihan Kawad AKTIVITI Latihan kawad berjalan. Berpusing semasa cepat jalan. Hentak kaki. Tukar langkah. REFLEKSI Perlu tambahkan latihan terhadap arahan kawad tukar langkah perlahan semasa cepat jalan. LAPORAN MINGGU 8 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 27 Februari 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Kapt. Abu Kassim Bin Ali Musa Latihan Kawad KOT AKTIVITI Latihan kawad cepat jalan. Latihan hormat ke kanan hormat. REFLEKSI Langkah kaki dan hormat ke kanan memerlukan masa yang sama dan tepat. LAPORAN MINGGU 9 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 6 Mac 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Dataran perhimpunan Kapt. Abu Kassim Bin Ali Musa Latihan Kawad KOT AKTIVITI Latihan kawad cepat jalan. Latihan hormat ke kanan hormat. Pemilihan ahli untuk perbarisan KOT. REFLEKSI Perlu tambahkan latihan terhadap latihan hormat ke kanan hormat. Tidak terpilih untuk perbarisan KOT. LAPORAN MINGGU 10 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 13 Mac 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Makmal 3, Blok A Kapt. Syakirah Bt Md Din & Mej. Mohammad Zaki Bin Shamsudin Buku Log & Penubuhan KRS AKTIVITI Penerangan isi kandungan yang perlu dilampirkan di dalam bukiu log. Pengenalan dan sejarah KRS. Penghargaan memenangi perbarisan kawad KOT. REFLEKSI Buku log perlu dikemaskini. Buku log perlu disiapkan pada tarikh yang ditetapkan. LAPORAN MINGGU 11 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 3 April 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Makmal 3, Blok A Kapt. Syakirah Bt Md Din Nyanyian Lagu KRS AKTIVITI Menyemak buku log KRS. Berlatih menyanyikan lagu KRS. Menyanyikan lagu-lagu patriotik. REFLEKSI Nyanyian lagu KRS tidak mengikut tempo dan perlukan latihan. Mencari lagu-lagu patriotik. LAPORAN MINGGU 12 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 10 April 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Makmal 3, Blok A Mej. Sajap Bin Maswan Ikatan tali AKTIVITI Belajar ikatan tali buka sila, simpulan pencuri, bunga geti, tindih kasih, simpul manok, simpul belit lucut, sheep shank dan simpul pengail. REFLEKSI Dapat mempelajari semua ikatan tali yang diajar. Mengetahui cara ikatan yang betul dan tepat. LAPORAN MINGGU 13 TARIKH HARI MASA TEMPAT PENSYARAH TOPIK 17 April 2013 Rabu 2.30-4.30 petang Astaka Waja Kapt. The Koon Hoo Usahawan AKTIVITI Belajar tentang keusahawanan. Belajar terperinci tentang elemen-elemen penting dalam keusahawanan seperti proses, ciri-ciri, sikap dan sebagainya. REFLEKSI Dapat mempelajari secara terperinci tentang keusahawanan. Dapat mengetahui elemen-elemen yang penting untuk menjadi usahawan. Dapat menetahui secara terperinci tentang latar belakang Bill Gates dan prinsip-prinsip beliau.