You are on page 1of 22

TUTORIAL MINGGU 8

:
Bincangkan tentang pentaksiran lisan dan bacaan pemulihan. Membina ujian untukmenguji kebolehan mengenal lisan, membaca suku kata dan bacaan. (Membina modul bahan bacaan bergred)

Asuwani Thayer Yuvaneswary Thambiraja

PENTAFSIRAN LISAN

TAKRIF. .  murid dengan murid. • digunakan oleh para guru bagi mengumpul maklumat semasa berlakunya interaksi  murid dengan guru. dan juga  murid dengan bahan pembelajaran.

SKOP PEMBENTANGAN Matlamat Mata Pelajaran Bahasa Melayu Objektif Mata Pelajaran Bahasa Melayu Objektif Pentaksiran PLBS Konstruk PLBS Konstruk PLBS .

.Matlamat Pendidikan Bahasa Melayu Melahirkan murid yang terampil berbahasa dan bertutur dalam pelbagai situasi serta mempunyai kemahiran dan keyakinan diri untuk berkomunikasi dengan berkesan.

tepat dan bertatasusila. . OP3 .tepat dan bertatasusila.kebolehan berbual untuk menjalin dan mengeratkan hubungan dengan menggunakan bahasa yang betul.tepat dan bertatasusila.kebolehan berbincang dan berurus untuk mendapatkan barangan dan perkhidmatan dengan menggunakan bahasa yang betul. OP4 .kebolehan memberikan respons berdasarkan pelbagai bahan rangsangan.kebolehan menyebarkan maklumat yang diperoleh dengan menggunakan bahasa yang betul. OP2 .OBJEKTIF PENTAKSIRAN OP1 .

KONSTRUK • Kosa bahasa/ Tatabahasa • Sebutan. intonasi dan nada • Fasih dan bermakna • Bertatasusila .

tepat dan ikut konteks. Pengucapan beradab. seperti penutur jati. lancar dan bermakna.KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT KONSTRUK 1. intonasi Betul. A 2. sesuai dengan situasi. Bertatasusila Pengucapan fasih. jelas dan tepat . . dan nada 3. Fasih dan bermakna 4. Sebutan. Tatabahasa dan kosa kata KETERANGAN Gramatis.

Sebutan. tepat dan ikut konteks. Tatabahasa dan kosa kata 2.KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT KONSTRUK 1. intonasi dan nada 3. Masih betul. Bertatasusila KETERANGAN Masih gramatis. B . seperti penutur jati. Masih beradab. sesuai dengan situasi. Masih fasih. Fasih dan bermakna 4. lancar dan bermakna. jelas dan tepat .

KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT KONSTRUK 1. C . sesuai dengan situasi. jelas dan tepat . tepat dan ikut konteks. Sebutan. seperti penutur jati. intonasi dan nada 3. Tatabahasa dan kosa kata 2. Kurang betul. lancar dan bermakna. Kurang fasih. Kurang beradab. Bertatasusila KETERANGAN Kurang gramatis. Fasih dan bermakna 4.

Sebutan.KRITERIA PENSKORAN PERINGKAT KONSTRUK 1. Tatabahasa dan kosa kata 2. intonasi dan nada 3. Fasih dan bermakna 4. Bertatasusila KETERANGAN D Keseluruhannya persembahan calon menggambarkan ketidakcekapan berbahasa. .

PROSES PENTAKSIRAN LISAN RANGSANGAN AKTIVITI LISAN PENTAKSIRAN REAKSI .

AKTIVITI 1. Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara 3. Berbincang .AKTIVITI . Berbual 2. Menyampaikan maklumat dalam pengucapan 4.

MODEL 1.Penggalak 4. Kumpulan . Individu .Pendengar 3. Kumpulan . Individu .Berpasangan 5. Individu 2.

PAKEJ PLBS MODEL HP 1.0 3.0 AKTIVITI Berbual dengan keluarga/rakan sebaya dlm situasi formal/tidak formal Bercerita dan melaporkan sesuatu perkara yang didengar. dibaca atau dialami Menyampaikan maklumat dalam pengucapan yang mudah secara bertatasusila Berbincang tentang tajuk-tajuk yang releven secara bertatasusila 1 2 3 4 5 2.0 .0 4. ditonton.

MODEL 1 (INDIVIDU) Murid bersoal jawab dengan pentaksir tentang isu/perkara/tajuk Murid Pentaksir .

MODEL 2 (INDIVIDU-PENDENGAR) Murid menyampaikan maklumat/idea secara sehala Murid Pentaksir Pendengar .

Murid Pentaksir Penggalak .MODEL 3 (INDIVIDU-PENGGALAK) Murid berkomunikasi dengan penggalak. Pentaksir akan mentaksir murid sahaja.

Pentaksir hanya pemerhati dan terlibat jika perlu Murid Pentaksir Murid .MODEL 4 (BERKUMPULAN:MURID-MURID) Murid bertutur dengan murid.

MODEL 5 (BERKUMPULAN:BERBINCANG) Murid bertutur sesama mereka Murid Murid Pentaksir Murid Murid .

KRITERIA PENSKORAN & PELAPORAN Menggunakan borang pelaporan Pentaksir Guru Kelas Murid/ Ibu Bapa .