You are on page 1of 6

Pengumuman ini khas untuk pelajar di Pulau Pinang dan lain-lain pusat jika berkaitan.

Tugasan pelajar Pulau Pinang sahaja - perlu dihantar secara online samada melalui Moodle USM atau ke alamat emel : mcppgusm12@gmail.com pada 25 Nov - 5 Disember 2012. Sebarang masalah di atas kelewatan dari tarikh tersebut adalah tanggungjawab sendiri. Tugasan SSR 3023 Soalan 1. Hasilkan 4 karya bidang menggambar dan 6 karya bidang membuat coirak dan rekaan ( 3 terancang dan 3 tidak terancang). Setiap karya perlu ada keterangan berkaitan dengannya ATAU 10 karya bidang membuat corak dan rekaan ( 5 terancang dan 5 tidak terancang) Tugasan 10 hasil karya perlu dihantar sebanyak 20 muka surat. Satu muka surat berkaitan hasil karya dan tajuk. Satu lagi berkaitan keterangan hasil karya itu tadi. CONTOH :
Contoh sahaja : Huraian karya : Difinasi : Cetakan adalah satu aktiviti dalam bidang menggambar.Cetakan adalah proses perpindahan imej dari plat cetakan ke permukaan lain seperti kertas, kain dll. Alat dan bahan : Nyatakan alat yang terlibat ..... Blok/Plat cetakan, penggelek, dakwat cetak, cermin, kertas beras,Pisau ukir dll.... Teknik yang digunakan : Cetakan kayu di atas kertas ........mengikut bahan/teknik digunakan. Proses hasil karya : Bagaimana karya dihasilkan permukaan kayu diukir sehingga mendapat imej yang dikehendaki...... Dakwat diletakkan di atas cermin kemudian digelek agar rata, dipindahkan kepermukaan plat/blok dengan penggelek. Kertas diletakkan di atas blok cetakan dengan pendaftaran yang betul. Permukaan kertas tadi digosok dengan penggosok ( belakang sudu/ senduk ) agar rata sebaran dakwat atas kertas. Kertas diangkat dan dijemur. Huraian tambahan : boleh dibuat berdasarkan tema yang dipilih atau apa-apa juga keterangan berkaitan hasil karya tadi..........Untuk menghasilkan cetakan pelbagai warna, banyak Blok/plat disediakan mengikut warna yang digunakan.
Ms3

Bidang : Aktiviti Contoh : Menggambar : Cetakan
Ms2

saiz : 11 2. Bagi menghantar fail yang lebih kecil sila gunakan perisian WinRar yang akan mengecilkan (zip) fail yang dihantar.Soalan 2. Huraikan beserta contoh bagaimana anda mengaplikasikan 4 pendekatan Chapman dalam penghasilan sebuah karya seni atau pengajaran mata pelajaran PSV di sekolah. nama . Gambar Pasport MS 2 – 21 (Karya/ keterangan) MS 22 – Senarai rujukan (mengikut APA) MS 23– 25 (Huraian Chapman) MS 26 – Senarai rujukan 3. Font : Arial . Contoh : MS 1 – Tajuk . Arahan tambahan tentang tugasan : 1. Terdapat 4 aspek utama organisasi kandungan menggunakan model pelajaran Chapman iaitu: (i) Pemerhatian (ii) Penerokaan (iii) Penghasilan (pembuatan) (iv) Apresiasi dan perlanjutan 4 aspek di atas boleh diaplikasikan untuk penghasilan karya seni dan juga proses pengajaran P&P PSV di dalam kelas. Gambar untuk menyokong kenyataan adalah digalakkan. angka giliran. No KP. . Tugasan satu dan dua ( Huraian Chapman ) di masukkan sekali. 4. Jawapan tentang sol 2 – Chapman tiga ( 3 ) helai sahaja termasuk gambar. Tugasan tentang Chapman dalam bentuk esei ( Contoh pada nota tambahan ).

tepat dan mantap) Menghasilkan tugasan dengan kemas dan cemerlang. Dihasilkan dengan lengkap beserta contoh – contoh proses kerja. Dihasilkan dengan kurang lengkap beserta contoh – contoh tetapi kurang pemahaman dari segi konsep(isi) Menghasilkan sebuah karya seni yang baik. sesuai dengan tema yang dipilih dan menepati konsep tajuk dan bidang serta mempunyai ciri-ciri kreativiti yang baik ( Huraian yang jelas dan tepat) Menghasilkan tugasan dengan kemas. sesuai dengan tema yang dipilih dan menepati konsep tajuk dan bidang tetapi tidak mempunyai ciri-ciri kreativiti yang baik ( Huraian yang tepat tetapi kurang jelas) Menghasilkan tugasan dengan baik.Berkolaborasi dengan bahan online secara aktif Jumlah Markah Markah Penuh 20 Aspek Karya Seni Visual 70% Tidak menghasilkan karya seni dan tidak sempurna (termasuk huraian yang tidak jelas dan tepat) Tidak menghasilkan tugasan dan tidak berkolaborasi secara online 70 Aspek Kekemasan/ Keterlibatan 10% 10 100 BAHAN PANDUAN PENGHASILAN ESEI DI BAWAH . Menghasilkan sebuah karya seni yang kurang baik. sesuai dengan tema yang dipilih tetapi tidak menepati konsep tajuk dan bidang ( Huraian kurang jelas dan tepat) Menghasilkan tugasan kurang baik dan kurang berkolaborasi dengan bahan online Menepati Sebahagian Piawai 2 Mengikut format Chapman. sesuai dengan tema yang dipilih dan menepati konsep tajuk dan bidang serta mempunyai ciri-ciri kreativiti yang cemerlang ( Huraian yang jelas.RUBRIK UNTUK TUGASAN SSR 3023 Kriteria Aspek ESEI Wajaran 20% Tidak menepati piawai 0 Tidak menghasilkan esei mengikut format Chapman Lemah 1 Tidak mengikut format Chapman. Mempunyai rujukan dari bahan yang diiktiraf. Dihasilkan dengan lengkap beserta contoh – contoh. Berkolaborasi dengan bahan online Menepati Piawai 3 Mengikut format Chapman. Menunjukkan kefahaman yang tinggi dalam kefahaman dalam konsep (isi) Menghasilkan sebuah karya seni yang baik. Ada unsur kefahaman dalam konsep (isi) Menghasilkan sebuah karya seni yang baik. Berkolaborasi dengan bahan online secara aktif Melebihi Piawai 4 Mengikut format Chapman. Dihasilkan dengan kurang lengkap tanpa contoh – contoh proses kerja.

Rujuk nota tambahan. Chapman juga mengutarakan proses kreativiti dalam penghasilan karya yang melibatkan 3 peringkat. uji menguji B . kecenderungan dan latar • Bahan2 berkaitan – contoh2 karya/bahan • Mencetus idea dan imaginasi • Melihat kesan2 alam sekitar • Melihat karya2 pelukis/ karya agung • Lawatan – muzium/galeri Aspek Penerokaan • ………….PENDEKATAN CHAPMAN 4 aspek utama organisasi kandungan menggunakan model pelajaran Chapman iaitu: (i) Pemerhatian (ii) Penerokaan (iii) Penghasilan (pembuatan) (iv) Apresiasi dan perlanjutan 4 aspek di atas boleh diaplikasikan untuk penghasilan karya seni dan juga proses P&P PSV. suaikenal dengan bahan • Membuat lakaran – sketches/thumb nail • Pemurnian idea – kajian warna/lukisan pemurnian/lukisan akhir • penemuan oleh penghasil/pelukis.Kontruktivisme • • Pengetahuan sedia ada Membina pengetahuan baru Interaksi dengan objek dan idea Mencari idea. buat kajian Berinteraksi dengan bahan dan idea • • • . Pendekatan Chapman dan Pendekatan Konstruktivisme A – Model Chapman Aspek Pemerhatian • Melibatkan sensitiviti deria • Pengetahuan sedia ada • Benda yang konkrit • Minat. • cuba-mencuba.

penghargaan dan refleksi diri • tindakan susulan • • Proses inkuiri Refleksi tentang interaksi mereka dengan objek dan idea Pendekatan Proses Kreativiti Laura H.• mencari alternatif.pembingkaian • perasaan. Menurut Chapman lagi. Proses artistik yang dijelaskan oleh Chapman tidak bersifat statik. Dalam konteks ini. Namun demikian. digunakan oleh penggiat seni dalam penghasilan karya. 3 disiplin ini tidak menjadi keutamaan asalkan objektif menghasilkan karya seni tercapai. Chapman ( Nota tambahan ) Laura H. Proses artistik ini. hal benda dengan bentuk hasil • Proses penghasilan – langkah2 Aspek Apresiasi • Kekemasan . guru-guru pendidikan seni visual perlu memahami bahawa proses penghasilan karya tidak hanya tertumpu kepada satu cara sahaja dan pemahaman ini perlu diaplikasikan ke atas murid di dalam kelas. Ini kerana. menurut beliau. seseorang guru itu sendiri perlu mempunyai pengalaman luas di dalam penghasilan karya seni. bimbingan dan panduan yang akan diberikan kepada pelajar oleh guru bergantung kepada pengalaman guru itu sendiri. Pelbagai cara dan kaedah boleh diketengahkan selagi proses penghasilan karya tersebut dijelaskan dengan baik kepada murid. namun perlu diingatkan bahawa pengajaran pendidikan seni visual di sekolah mempunyai panduan yang telah ditetapkan agar tidak keluar daripada objektif asal pendidikan seni di sekolah. Terdapat tiga kaedah yang diperkenalkan oleh Chapman bagi menghasilkan karya seni: . idea. Bagi menggalakkan pelajar menghasilkan karya seni. Chapman di dalam bukunya bertajuk Approches in Art Education (1978) menjelaskan bahawa proses kreativiti mempunyai pertalian dan hubungan yang hampir sama dengan proses penghasilan karya ataupun dikenali sebagai proses artistik. variasi dan kemungkinan lain • menghasilkan ‘mock up’ jika arca • Kajian lapangan/kajian intelektual Aspek Penghasilan/Membuat: • penggunaan alat bahan dan teknik • penyampaian kandungan subjek. bersifat boleh ubah dan berulang-ulang. di dalam proses ini guru mungkin mempunyai kecenderungan untuk menggunakan kaedah atau teknik yang sama semasa menghasilkan karya terdahulu.

Yang jelas. pemilihan bahan yang dipilih memberikan kesan terhadap masa yang diambil bagi menyiapkan sesuatu karya dan persediaan yang perlu dilakukan sebelum menghasilkannya. Sekiranya diabaikan. Di dalam konteks pendidikan seni visual pula. Guru perlu menjelaskan melalui demonstrasi dan tunjuk cara supaya pemilihan bahan oleh murid mempunyai makna dan nilai tersendiri. Rajah 5. Sesetengah pengkarya akan terus menggunakan bahan yang sama bagi menghasilkan karya dan tidak kurang juga yang gemar membuat eksperimentasi bagi melihat kesan-kesan tertentu. pengkarya menetapkan objektif. (c) Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) Pemilihan bahan bagi menghasilkan karya sangat bergantung kepada pemilihan yang dilakukan oleh pengkarya. guru dimestikan untuk membimbing pelajar dalam menetapkan hala tuju penghasilan karya selain menerangkan kaedah menjana idea. guru perlu membimbing murid melalui pengenalan terhadap bahan dan teknik penggunaan serta penghasilan. haluan dan tujuan penghasilan karya. proses ini agak lambat dan memakan masa. (b) Pengolahan dan Pemurniaan (Elaboration and Refinement) Proses pengolahan dan pemurnian idea dilakukan bagi mendapatkan kajian visual yang lebih sistematik dan tersusun. Proses ini perlu didedahkan kepada murid di sekolah supaya mereka dilatih untuk mempunyai pengamatan mendalam terhadap ketelitian. Yang nyata. Proses ini digunakan oleh pengkarya bagi memastikan imej atau visual yang hendak dihasilkan atau dipilih bertepatan dengan tema dan objektif penghasilan. Dalam penghasilan karya di peringkat kanak-kanak. Di dalam pendidikan seni visual.(a) Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Di dalam menjana idea.7: Proses penghasilan karya seni menurut Chapman (1978) Kaedah Penjanaan Idea (Inception of Idea) Pengolahan dan Pemurniaan (Elaboration and Refinement) MCNOV2012 Kemahiran Menggunakan Bahan (Execution in a Medium) . Terdapat juga pengkarya yang tidak dapat menetapkan haluan penghasilan karya kerana penetapan ini bergantung kepada ilham dan cetusan idea. proses ini dianggap signifikan kerana proses pengolahan dan pemurnian biasanya diulang beberapa kali bagi mendapatkan hasil terbaik. adalah dikhuatiri murid mungkin tidak mampu menghasilkan karya.