You are on page 1of 7

TEORI KONTRUKTIVIS

Konsep :  Murid membina sendiri pengetahuan melalui pengalaman sedia ada.  Menyesuaikan pengetahuan yang diterima dengan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru

Asimilasi # Proses kognitif yang membolehkan individu mengintegrasi pengalaman baru dengan skema yang sedia ada iaitu.Akomodasi # Proses mengubah maklumat yang sedia ada untuk memahami maklumat baru.Skema # Struktur – struktur kognitif atau mental yang diperolehi oleh individu untuk mengadaptasi dengan persekitaran dan mengorganisasi persekitaran berkenan.Keseimbangan # Keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi menentukan interaksi individu dengan persekitaran.Teori Pembelajaran Jean Piaget Pengenalan -Jean Piaget yang berasal dari Switzerland -memulakan profesionnya dalam bidang biologi. # Dalam kehidupan seharian kita sentiasa cuba mewujudkan keadaan keseimbangan antara kedua – dua proses kognitif berkenaan. . 2. meletakkan ransangan atau pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada 3. 4. Empat konsep utama Teori Jean Piaget -Menggunakan idea daripada biologi beliau mencadangkan bahawa pembelajaran adalah hasil daripada 2 proses utama iaitu organisasi dan adaptasi 1.

Akomodasi : Satu keadaan apabila individu dapat menukar skema lama untuk disesuaikan dengan pengalaman baru. PENGALAMAN BARU Asimilasi & Akomodasi Asimilasi : Satu keadaan apabila seorang individu cuba memahami pengalaman baru dan cuba untuk menyesuaikan pengalaman ini dengan skema-skema yang telah sedia ada. Berjaya Individu dapat ADAPTASI pengalaman baru Gagal KESEIMBANGAN BERLAKU SKEMA BARU terbentuk .Skema Pengalaman/ Pembelajaran Proses penyusunan pengalamanpengalaman yang dialami oleh seorang manusia dalam minda mereka Organisasi Proses penyusunan dan pembentukan skema.

perkembangan dalam diri kanak-kanak berlaku dua kali iaitu pada peringkat masyarakat dan pada peringkat diri sendiri yang akhirnya membolehkan pemikiran pada tahap tinggi ( high order thinking ) dan intrapersonal terbentuk. 1997). -Dalam teori ini. bahasa ( ucapan dan tulisan ) yang digunakan semasa berinteraksi memainkan peranan yang amat penting sebagai alat komunikasi bagi membina dan memperkembang pengetahuan dan pengalaman. -Menurut L. -Beliau merupakan seseorang psikologi berbangsa Rusia. -Beliau percaya bahawa pembelajaran dan perkembangan adalah suatu sosial. -Tema utama teori ini ialah interaksi sosial memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kognitif.S Vygotsky ( 1978).TEORI VYGOTSKY Pengenalan -Diperkenalkan oleh Lev Semenovich Vygotsky ( 1896 – 1934 ). . -Beliau turut menekankan pengaruh kebudayaan dalam perkembangan kognisi para pelajar. iaitu Zon perkembangan Proximal(ZPD) dan bantuan (Scaffolding). iaitu aktiviti kerjasama. -Ada dua konsep penting dalam teori ini (Slavin.

memberikan contoh-contoh dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan para pelajar belajar sendiri. peringatan. Panduan dan arahan memainkan peranan yang penting dalam teori ini. dorongan . Bantuan tersebut boleh berbentuk petunjuk. . 1997 ). Zon perkembangan proximal ini berbeza antara individu. Scaffolding Scaffolding pula merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada para pelajar pada tahap-tahap awal pembelajaran. ZPD adalah merupakan jarak antara peringkat perkembangan sebenar semasa ditentukan oleh ‘problem-solving’ yang perlu dilakukan secara berdikari dan peringkat perkembangan yang berpotensi semasa ditentukan di bawah bantuan orang dewasa atau semasa bekerjasama dengan rakan sebaya yang lebih berupaya melalui ‘problem solving’. Kemudian bantuan ini mula dikurangkan dan para pelajar diberikan tanggungkawab yang semakin besar untuk melakukan pembelajaran yang telah ditetapkan ( Slavin.Konsep-konsep penting dalam Teori Pembudayaan Sosial Zon Perkembangan Proximal (ZPD) ZPD merupakan suatu kemampuan untuk pemecahan masalah secara sendiri di bawah pimpinan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih berketerampilan. menghuraikan masalah ke pada langkah-langkah yang lebih mudah. Teori ini juga cuba untuk menerangkan kesedaran terhadap produk akhir yang akan terhasil daripada proses sosialisasi.

Teori belajar tersebut berkenaan dengan persiapan anak untuk belajar. -Ilmu pengetahuan seorang asimilasi diperkembang kanak-kanak dan akomodasi dalam dengan sesuai pemikiran kegiatan dengan skemata yang dimilikinya . yang dikemaskini dalam tahap perkembangan intelektual dari lahir hingga dewasa.-Teori belajar konstruktivisme : teori perkembangan mental Jean Piage (teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan kognitif). melainkan melalui tindakan. dengan ruang berbeza-beza berdasarkan tahap kematangan intelektual seseorang kanak-kanak. -Perkembangan kognitif anak bergantung pada seberapa jauh mereka aktif memanipulasi dan -Kemampuan anak mengkonstruksi ilmu berinteraksi lingkupnya. Pandangan Teori Belajar Konstruktivisme -Pengetahuan tidak diperoleh secara pasif oleh seseorang.

dapat menyediakan pengalaman belajar dengan mengaitkan pengetahuan sedia ada murid melalui proses pembentukan pengetahuan.IMPLIKASI TEORI KONSTRUKTIVISME -Membantu murid untuk membina konsep – konsep berdasarkan kemampuannya sendiri. Menggalakkan interaksi dan kerjasama murid dengan masyarakat lingkungannya. . Proses pembelajaran juga semakin efektif.