You are on page 1of 2

S GIO DC V O TO IN BIN TRNG THPT TUN GIO CHNG TRNH T CHC L TRI N V TRNG THNH CHO HC SINH KHI

HI 12 KHA HC 2010-2013 1. Thi gian t chc: T 7 h 15 ngy 7/5/2013 ; 2. Thnh phn d l: i biu; i din ph huynh nh trng, cc bc ph huynh khi 12, hc sinh cc lp K12; K11; i din K10; CBGVNV nh trng. 3. Chng trnh: STT 1 2 3 4 5 NI DUNG Chng trnh Vn ngh cho mng Khi cc em trn 18 tui Cho c, Quc ca. Tuyn b l do, gii thiu i biu Pht biu khai mc l trng thnh cho hs khi 12 NGI THC HIN P. Ngc + on trng P. Hi - MC P Hi - MC L Hng - Hc sinh khi 12 tng hoa tri n: Cc v i biu; Cc bc ph huynh; Cc thy c - L Hng; L.Hon mi L - HS khi 12 tng hoa B GHI CH ( 7h 15- 7h 45 )

6 7 8 9 10

Li hc tr tm s Khi chng em trn 18 tui : - Gi li tri n thy c, ng b cha m, L Lan - Trch nhim ln lao m cc em nhn thy khi ri mi trng THPT: vi chnh mnh, vi t nc qu hng Tuyn b trng thnh, chc mng, cn dn HS K12 /C L Hng ca lnh o S, Huyn lin lc trc Li chc mng, cn dn ca ph huynh hc sinh Li chc mng ca i din hc sinh khi 10,11 Li ha quyt tm ca tt c hc sinh khi 12 khi cc em va trn 18 tui. B mc bui l - chuyn sang chng trnh lin hoan cui nin kha cc lp 12 N.Hoa lin lc trc L Lan chon hs hng dn vit bi, duyt li P.Hi - MC MC GVCN ch tr

i din Hc sinh K10,11 tng hoa cho hc sinh K12 ( Tng cho i din 12 lp ) - GVCN 12 cho hc sinh ca lp thuc li tuyn ha trc. GVCN mi i biu d

4. Lu ; Phn cng nhim v: - T Vn phng kt hp vi Cng on trng : Chun b giy mi; Mi khch; chun b CSCV; Chun b tng m loa i. Khch mi Lnh o S, Huyn , Ban i din hi cha m hc sinh nh trng, Ph huynh hc sinh cc lp 12 ( GVCN mi trong tit sinh hot th 4 ngy 4/5/2013) - T Tin th dc, T Ton: Trang tr cho l tri n:

( 17 h ngy 6/5 Hon thnh ) T ha sinh : K bn gh cho i biu v thu dn bn gh T S a : Tip tn, n khch; T L: tp trung hc sinh, gi gn trt t cc lp T Vn: Tp trung h tr vit cc bi v duyt cc bi vit. Ch o tng Hoa; vit bi a tin. on trng: Thc hin chng trnh vn ngh; Chun b Hoa ; h tr trang tr v tng m loa i. GVCN : Mi lp K11,12 mang 3 c; Lp trc tun 2 ca h tr cc t thc hin nhim v trn theo ngh ca t trng; V trang phc trong ngy l: + Hc sinh cc lp mc ng phc: o trng ngn tay. + CBGVNV: Mc o l phc Tun gio, ngy 29.4.2013 HIU TRNG L Th Hng