You are on page 1of 3

Referat

La Istorie Tema:Primul Război Mondial. Arma chimică.Vaporii chimici

cantităţile de fum şi gaz au fost suflate înapoi în tranşeele britanice martie 1916. Franţa 60.500. purtat de vânt a cauzat moartea a 5. M3.000 tone. punctele de comandă şi control.provocând o imensă panică.Romania nu a fost ferită de folosirea armelor chimice. la Verdun. prin amplasarea a 400 de obuze de clor.realizându-se o serie de mijloace mai mult sau mai puţin eficace.Armata germană a folosit cu violenţă bombe incendiare de artilerie pentru distrugerea multor localităţi din Moldova.000 tone.000 de soldaţi şi scoaterea din luptă a altor 1. neavand caracteristicile unei securităţi globale. Printre ţintele acestor muniţii pot fi enumerate: aglomerările de trupe. evul mediu.000 tone clor industrial. cantităţi importante de materiale de decontaminare şi tehnică specială pentru folosirea acestora. Exemplele din antichitate. producerii. porţiuni de tranşee acoperite. baze aeriene cu .Utilizarea armelor chimice s-a făcut cu mult timp înainte de epoca modernă. în regiunea Ypres. efectul psihologic a fost devastator septembrie 1917. poate la fel de şocaţi ca şi adversari de efectele devastatoare ale gazului otrăvitor.Chiar şi folosirea pe scară largă a armelor chimice nu are impactul estimat asupra acţiunilor de luptă. iar Germania 100. dar din cauza schimbării vîntului. germanii au răspîndit 6000 de cilindrii conţinînd 180 tone de clor pe o lungime de 6 km. secolele XVIII şi XIX sunt numeroase şi vin să demonstreze că armele chimice au contribuit la obţinerea victoriei pe câmpul de luptă.000 de răniţi Pe 25 septembrie 1915. stocarii si utilizarii armelor chimice si distrugerea lor” la 9 decembrie 1994. a fost folosit„gazul muştar”(sulfură dietil diclorică) sau iperita (numită după Ypres). M2. De asemenea. iar norul de clor. Germanii. care a provocat vomă şi greaţă.Datorită acestor caracteristici tactice. britanicii răspund atacului de la Ypres.Belgia. nu au dobîndit un avantaj deplin. fiind al 25-lea stat care a depus instrumentele de ratificare. a avut loc răspândirea fosgenului din avion iulie 1917. deoarece succesele obţinute pot fi evaluate numai pe plan local.aparatele Draeger şi cele cu oxylită) care erau distribuite trupei în cutii metalice. s-a folosit un amestec de clor şi fosgen care a provocat moartea a 6. in momentul cand acestea au suportat un atac cu arme chimice. in condiţiile folosirii aparaturii de detecţie a substanţelor toxice şi a mijloacelor de protecţie chimică. Importanţa militară a armelor chimice:Prin natura lor. renaştere. Deexemplu. în apropiere de localitatea Ypres. la 12 km de Bsura Rumka. făcând soldaţii incapabili de luptă       Protecţia împotriva substanţelor toxice de luptă a constituit o preocupare din ce în ce mai mare a specialiştilor în domeniu. fiind folosite pe scară largă în o serie de bătălii:  22 aprilie 1915. reclamă timp. gaz vezicant.adăposturi închise cu pânze. prima utilizare a gazului„Clark”pe bază de arsenuri.Armele chimice au fost„vedeta”Primului Război Mondial. 31 mai 1915. datorită limitării capacităţii de mişcare a trupelor. personal calificat. persistent care atacă căile respiratorii şi provoacă arsuri puternice.mulţi dintre aliaţi menţinîndu-şi poziţiile.Romania a ratificat“Conventia privind interzicerea dezvoltarii. centrele logistice. Pe frontul din România s-au folosit substanţe toxice de luptă la Mărăşeşti (6– 14august 1917)şi pe Valea Oituzului (8 august 1917). pentru protecţia colectivă au fost amenajate adăposturi contra gazelor. Au in acelaşi timp caracteristica de incetinire a acţiunilor de luptă. s-au folosit obuze cu fosgen martie 1917. pe frontul rus.000 de combatanţi şi 3. Pentru protecţia individuală s-au confecţionat ochelari speciali şi măşti pentru protecţia căilor respiratorii de diferite tipuri (TN. englezii foloseau în interior ventilatoare de mână sau aparate speciale pulverizatoare de soluţii neutralizante. armele chimice au o rază limitată de acţiune: ele pot provoca numai probleme legate de apărarea locală. Anglia a produs în anul 1915 circa 200. organizarea raioanelor de decontaminare pentru tehnică şi personal. armele chimice sunt mult mai apropiate de armele convenţionale decat de armele nucleare şi biologice.

centre cu densitate mare de populaţie.3 4.5 3 2 7. instalaţii de infrastructură cu rol cheie in harta inamică (rafinării.7 Substanţele toxice de luptă folosite in Primul Război Mondial (tone) Tara Rusia Germania Franta Marea Britanie SUA Austria Italia Total 1915 200 2150 350 170 0 0 2870 1916 2 000 7 200 3 800 1 705 880 450 16035 1917 3 000 16 200 8 200 5 365 3 020 2 800 38585 1918 30 500 16 500 8 460 1 100 4 900 3 700 65160 Total 5 200 56050 28850 15700 1100 8800 6950 122650 .aeroporturile adiacente. uzine de apă. uzine electrice. noduri de cale ferată etc).7 10 6.5 4. Victimele muniţiei chimice in primul Război Mondial Tara Rusia Germania Franţa Marea Britanie Austria /Ungaria SUA Italia Alte state Total Morţi 475 340 200 000 190 000 188 706 100 000 72 807 60 000 10 000 1 286 853 Rantii 56 000 9 000 8 000 8 109 3 000 1 462 4 627 1 000 86 571 % Victime 12 4.