You are on page 1of 3

Europa şi România în secolul XX Colegiul Naţional „Spiru Haret” Cls. a XI-a, specializarea ştiinţe sociale (3 ore/săpt.

) Europa şi România în secolul XX (8+1ore) Conţinuturi (detalieri) I.Dimensiunea europeană a istoriei României în secolul XX. 1.Momente care au marcat dimensiunea europeană a istorie României în secolul XX: Care sunt evenimentele politice majore la care participă România? Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Compararea relevanţei surselor istorice în abordarea unui subiect istoric Brainstorming pentru identificarea reperelor cronologice. Negocierea criteriilor utilizate în selectarea evenimentelor Alcătuirea unui tabel cronologic prin tehnica „cronologia inversată” şi analiza acestuia: axa verticalăsuccesiunea evenimentelor şi imaginea de Texte şi surse vizuale selectate din manuale pentru clasele a X-a şi a XI-a Liste de verificare alcătuite de P pentru orientarea activităţilor cu sursele Alternare de activităţi individuale, frontale şi de grup Evaluare Probă orală axată pe întrebări deschise; autoevaluare şi interevaluare

2 ore Dicţionare economice. axa orizontală: sincroniile şi „istoriile” grupurilor 2. Care sunt personalităţile şi „voci” reprezentative ale Românei? 2. Grigore Gafencu Formularea.ansamblu. Modele europene de organizare a societăţii româneşti: Cum influenţează ideile politice şi economice europene organizarea societăţii româneşti? Organizarea informaţiilor sub forma unor diagrame referitoare la organizarea constituţională şi politicile economice. a unor opinii referitoare la o temă de istorie Elaborarea unei Alcătuire de fişe biografice Exersarea tehnicii comentariului Studiu de caz 1 oră Activitate frontală urmată de activitate în pereche 1 oră Memoriile lui G. Imaginea României în Europa: 1. scheme şi grafice Activitate de grup urmată de activitate frontală Poster II. Evaluarea fişelor biografice Analiza tabelelor . în scris şi oral.

şi ideea unitatăţii europene (studiu de caz) argumentări scrise Analiza comparativă a mai multor categorii de texte (oficiale. extrase din presa vremii. documentele de fondare a Uniunii Europene Activitate de grup urmată de activitate frontală 2 ore comparative Observare 3. articole de presă „Hot seating” Gafencu. jurnal. memorii. notarea elevilor 1 oră . Imaginea României în presa internaţională după anul 1989 (studiu de caz) Evaluare: Europa şi România în secolul XX: dosar istoric bilanţ Compararea relevanţei surselor istorice în abordarea unui subiect istoric Analiza de presă Web-searching finalizată cu baza de date Prezentări de grup urmate de discuţii Utilizarea unei liste de verificare 2 ore Completare fişă sintetică discuţii.