You are on page 1of 2

IMLAK (RENCANA

)

minit. majalah) yang merupakan pendapat surat khabar atau majalah itu. catatan mengenai perbincangan dalam mesyuarat. karangan. antara maksud rencana ialah cerita.Definisi rencana / imlak • Merujuk Kamus Dewan Edisi Keempat. laporan. kisah (terutama dalam surat khabar. .