You are on page 1of 2

SMU 3023 MATEMATIK ASAS

LATIHAN 1: LOGARITMA DAN SURD
Tarikh hantar: 20 April 2013 (selepas kuliah 3)
NAMA: __________________________________

1. Tulis dalam bentuk logaritma:
(a) 52 = 25
(b) 120 = 1
(c) 3-2 =

1
9

(d) ax = 8

2. Tulis dalam bentuk indeks:
(a) log10 10000 = 4
(b) log3 a = b
(c) logx 5 = 2
(d) log2

1
=-1
2

3. Selesaikan:
(a) logx 27 = 3
(b) log5

1
5

=x

(c) logx (5x – 4) = 2
(d) log3 81 – log5 125

4. Permudahkan:
(a) 50 + 8 + 32

No. PPG: _______________

. (a) Nilaikan (2 + 3 )(2 – 3 ) (b) Tuliskan 45 dalam bentuk k 5 . di mana k ialah integer.SMU 3023 MATEMATIK ASAS (b) 7 2 7 2 5 (c) 16 a 2 3 4a 2 5. Nilaikan: 2 (a) 8 3 (b) log3 1 81 2x 1 x 3 x 9 3 3 (c) 3 (d) log2 (8 + 2 log2 16) 6.