You are on page 1of 21

Tahun Bidang Tajuk Standard Kandungan

: 2 : Nombor dan Operasi : Tolak dalam lingkungan 100 : Murid dibimbing untuk: 3.1 Menolak sebarang dua nombor

Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk:
i.

Menolak sebarang dua nombor hingga tiga digit tanpa mengumpul semula,

ii.

Secarang dua nombor hingga tiga digit dengan mengumpul semula, dari: (a)puluh ke sa (b)ratus ke puluh

Soalan 1:
Di sebuah dusun durian, terdapat 286 pohon pokok durian. 32 pohon pokok durian tidak menghasilkan buah. Berapakah pohon pokok durian yang telah berbuah?

286 – 32 = ____ Dua ratus lapan puluh enam tolak dengan tiga puluh dua bersamaan dengan berapa? .

Pengiraan Lazim: 286 32 2 54 .

Jadi. balang itu masih mempunyai berapa biji gula-gula? .Soalan 2: Bapa saya mempunyai satu balang gula-gula yang mempunyai 126 biji gula-gula di dalamnnya. Dia telah memberi 23 biji gula-gula kepada saya.

126 – 23 = Seratus dua puluh enam tolak dengan dua puluh tiga bersamaan dengan berapa? .

Pengiraan Lazim: 126 23 1 03 .

Dia mendapati ada 48 biji limau adalah rosak.Soalan 3: Bapa John telah memetik 392 biji limau untuk dijual. Jadi. berapakah biji limau yang masih daam keadaan yang baik? .

392 – 48 = _____ Tiga ratus sembilan puluh dua tolak dengan empat puluh lapan bersamaan dengan berapa? .

Pengiraan Lazim: 8 10 392 48 3 44 .

Soalan 4: Terdapat 241 keping biskut di dalam tin biskut itu. Sekarang. Ali dan Abu telah memakan 26 keping biskut. berapa keping biskut yang masih tinggal di dalam tin biskut? .

241 – 26 = Dua ratus empat puluh satu tolak dengan dua puluh enam bersamaan dengan berapa? .

Pengiraan Lazim: 3 10 241 26 2 15 .

tetapi dia telah menggunakan RM74 untuk membeli buku rujukannya.Soalan 5: Ah seng mempunyai RM246. Berapakah nilai wang yang Ah Seng ada sekarang? .

246 – 74 = _____ Dua ratus empat puluh enam tolak dengan tujuh puluh empat bersamaan dengan berapa? .

Pengiraan Lazim: 1 10 246 74 1 72 .

terdapat 315 orang murid-murid.Soalan 6: Di sebuah sekolah. Berapakah orang murid-murid perempuan di sekolah itu? . 90 orang murid-murid merupakan murid-murid lelaki.

315 – 90 = Tiga ratus lima belas tolak dengan sembilan puluh bersamaan dengan berapa? .

Pengiraan Lazim: 2 10 315 90 2 25 .

Lembaran Kerja: .