You are on page 1of 5

TÍTOL: DESNUDO FEMENINO (NUDE IN THE STUDIO) AUTOR: HENRY MATISSE DATA: 1898-1899 MOVIMENT: PROTOFAUVISME MUSEU

D'ART DE BRIDGESTONE, TOKIO ANÀLISIS ESTILÍSTIC: CONTINGUT: trobem una dona/model nua a l'estudi de Matisse COMPOSICIÓ: tema del color més la pinzellada. Els colors de la pell de la dona son taronges, vermells, grocs que contrasten amb la zona dreta del quadre a on predominen els colors freds. Matisse juga amb els complementaris els quals creen harmonia i ritme i a la vegada tensió. Per marcar l'estructura utilitza el color intens. Deixa zones sense pintar. Matisse utilitza el color per representar la emoció no la impressió. MOVIMENT: etapa del preludi puntillista de l'etapa protofauvista. Les seves primeres obres son neoimpressionistes. Matisse no busca una realitat, no dóna la il·lusió de realitat com els neoimpressionistes, al contrari. Recordem a Van Gogh i la seva pinzellada pastosa, densa.

neix d'un impuls. 5. El color lliure i antinaturalista. que és qui adquireix la obra quan és exposada en el Saló dels Independents la primavera del 1905. 4. color en clau emocional. És a dir que és un art espontani principalment que es desenvolupa a través de les emocions. el paraís natural. barca. 2.12m Museu D'Orsay. Matisse realitza estudis preparatoris i la versió final la realitza en el seu estudi de Paris utilitzant els bossets. valor estructural del color. i aquesta es descriu per les regles pictòriques no com a representació literària. doncs. ESTIL I MOVIMENT: la obra es pot incloure en la etapa de preludi divisionista/puntillista en la etapa plenament fauvista. En Lujo. El procés d'elaboració. CALMA Y VOLUPTUOSIDAD AUTOR: HENRY MATISSE DATA: 1904-1905 MOVIMENT: FAUVISME 1x1. un cel serè. que és la dona de Matisse. Les formes sintètiques. COMPOSICIÓ: la obra és la representació pictòrica d'un poema de Baudelaire. . va vestida precisament perquè és una dona de la burgesia. Paris ANÀLISIS ESTILÍSTIC: CONTINGUT: es representa l'arcadia feliç. Matisse s'enfronta a un paissatge ple de llum que li desperta la sensibilitat del pintor. Paissatge idíl·lic.Influència de l'art primitiu. la llibertat. arbres. La obra neix de l'estància el 1904 de Matisse a Saint-Tropez a casa del seu amic Signac.autonomia entre el color i la forma. tranquil·litat i molta pau. 6. expressant-se a mitjançant el color principalment. inclús substitueix la línia. És la reinterpretació pictòrica d'una idea. La no imitació. El títol pertany a un fragment del poema. Matisse té adoració per aquest autor literari. respectable que mai es posaria despullada en públic. Matisse la dibuixa amb la intenció de remarcar la moralitat burgesa en contra de la llibertat de les altres dones. és bastant llarg i aquest fet xoca amb la imatge de Matisse com a representat del fauvisme ja que aquest moviemnt es caracteritza principalment per: 1. a través de figures nues fent un picnic al costat d'un riu. Contrasta la dona que va vestida. calma i voluptuosidad Matisse fa moltes proves i bossets abans del resultat final i a més a més fa servir una referència literària.TÍTOL: LUJO.No es comñu trobar temàtiques (tot i que Vlamick si les té). 3.

interès també per l'art Oriental. comparteixen una doctrina.40m The Barnes Foundation. Merion. la utilització del color intens i els complementaris. no respecta les regles de la proporció i perspectiva. Dos presonatges tocant la flauta i dos cabres. la llibertat del cos. Però en aquest cas abandona la tèncica puntillista fet que Signac no li perdonarà. MOVIMENT: el mateix que Calma. la obra adquireix gran importància així. realitza molts bossets i proves a on hi va incloent els personatges estudiats prèviament en individual. Fauvisme és el ormier moviemtn vanguardista que es nutreix de moments anteriors. contorns molt marcats. Camps de colors purs. mural. forts contrasts de tons primaris. mite de l'arcadia feliç. simplificació de l'anatomia. Cossos femenins i cossos més ambigus. lujo i voluptuosidad.75x2. arabescs. linies sinuoses.TÍTOL: LA ALEGRÍA DE VIVIR AUTOR: HENRY MATISSE DATA: 1905-1906 MOVIMENT: FAUVISME 1. Utilització de l'art Oriental com a crítica dels cànons de l'art Occidental. Referències també a Ingres amb “La edad de Oro” de 1862 i sobretot amb “El baño tirco”. Protofauvisme: etapa en la que utilitzen els colors intensos. És una obra de gran format. És un procés totalment acadèmic. calma y voluptuosidad per el tema dels nus i el paissatge idíl·lic. Dibuixa contorns i taques de color. Pennsylvania ANÀLISIS ESTILÍSTIC: CONTINGUT: trobem la idea del nu immers en la naturalesa. . COMPARACIÓ: amb Lujo. Els artistes fauvs no fan declaracions teòriques. COMPOSICIÓ: la obra neix després d'un llarg procés d'elaboració.

40m LUJO I: oli sobre tela Museu nacional d'art modern. l'harmonia del cos amb la natura. la dona rossa subjectant un mocador o tovallola. les banyistes de Cézanne. També es pot comparar amb “banyistas con tortuga” de Matisse del 1908. una amb un ram de flors. amb la seva obra de “Lujo. És el paraís. és una obra molt enigmàtica ja que acaba de veure les señoritas de Avignon de Picasso i es queda horroritzat. muntanyes. natural de Matisse on vol aconseguir ordre i bellesa. Boticelli amb “el nacimiento de Venus”. altre s'ho mira tot tranquil·lament. del clar. Punts de contacte entre les dues: el ram de flors de la primavera. és un tema amb una llarga tradició pictòrica. calma y voluptuosidad” pel poema. una rossa occidental i dos morenes orientals. .TÍTOL: EL LUJO y EL LUJO II AUTOR: HENRY MATISSE DATA: 1907 2x1.. sorra. amb aigua. Es representa el moment pre-civilització.. serenitat. COMPARACIONS: es pot relacionar amb “L'alegria de vivir”. comfort. El gènere acadèmic NUDE. l'arcàdia feliç. Copenhagen ANÀLISIS ESTILÍSTIC: CONTINGUT: hi veiem tres noies nues. Georges Pompidou LUJO II: témpera sobre tela Statens museum for Kunts. amb el japonès Tori Kyionaga “onna yu” (Le bain des femmes) del 1780 pel contornejat dels cossos. Un paissatge natural. euilibri. l'altre amb una tovallola. aleshores intenta experimentar en la linia del primitivisme amb les 3 dones. Constant preocupació de Matisse per conciliar modernitat i tradició.

Pinta també els objectes de la taula representant una naturalesa morta. Emfatització del color. alguns només hi marca el contorn amb línies molt fines. i les seves escultures. és espai pictòric. Pinta la finestra blanca. .TÍTOL: EL ESTUDIO EN ROJO AUTOR: MATISSE DATA: 1911 MOMA. No és espai real. l'eternitat. Representa la tombona fruit d'un dels seus viatges a on emfatitza els teixits. la tradició. en altres casos pinta els objectes que ell considera importants. l'art es justifica per sí mateix. Inicia la perspectiva però elimina la vertical. Falten les agulles del rellotge. Tot es relaciona amb la finestra fent un giny a la perspectiva del Renaixement. Autonomia de la l'art valorat per criteris artístics. Paral·lelisme entre la seva obra i obres de d'art primitiu o popular i la naturalesa morta. NY ANÀLISIS ESTILÍSTIC: Els objectes els pinta diferent. Deduïm que és el seu propi estudi. com el no temps dins l'estudi. Hi reconeixem la seva obra “EL Lujo”.