You are on page 1of 606

Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 1.

Osnovna škola Banovići Pozicija:1.2. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:20

: Urednih:14 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14)
RB Prezime i Ime 1 BRČANINOVIĆ DAMIR 2 BRKIĆ MERIMA 3 ĆEHAJIĆ ELVIR 4 GOGIĆ NIJAZ 5 GRAHIĆ MIRELA 6 HUREMOVIĆ ELDIN 7 KADRIĆ KENAN 8 KARAHMETOVIĆ SAMIR 9 MUJKIĆ NESMINA 10 MURATOVIĆ INES 11 OMERDIĆ AMELA 12 RAHMANOVIĆ ARNEL 13 REKIĆ MIRZA 14 SELIĆ MEBRURA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 4 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 5 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da

1   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 1.Osnovna škola Banovići Pozicija:1.4. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najduže do 09.08.2013.godine;
Ukupno:22

: Urednih:13 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(13)
RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BIBEROVIĆ VEDRANA Da Da Da Da 2 FAJIĆ EMINA Da Da Da Da 3 HAMZIĆ AIDA Da Da Da Da 4 IMAMOVIĆ VAHIDA Da Da Da Da 5 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA Da Da Da Da 6 MUMINOVIĆ NAIDA Da Da Da Da 7 OSMANOVIĆ ALBINA Da Da Da Da 8 SABUROVIĆ SELMA Da Da Da Da 9 SELIMOVIĆ ANELA Da Da Da Da 10 SELIMOVIĆ FATA Da Da Da Da 11 SELIMOVIĆ SAIDA Da Da Da Da 12 SOFTIĆ MERSIHA Da Da Da Da 13 ŠIŠIĆ EMINA Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 2 HOT IRMA 3 4 5 6 7 8 9 IMAMOVIĆ ALENA JAHIĆ ELDINA MANDŽUKIĆ IGOR PETROVIĆ IVANA SMAJIĆ AIDA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena Nema položen stručni ispit

 

2   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 1.Osnovna škola Banovići Pozicija:1.5. engleski jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:28

: Urednih:17 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:11 (11+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17)
RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 BIBEROVIĆ VEDRANA 3 DEMIROVIĆ DENISA 4 FAJIĆ EMINA 5 HAMZIĆ AIDA 6 HASIĆ ADISA 7 HASIĆ ZLATA 8 IKANOVIĆ SABINA 9 IMAMOVIĆ VAHIDA 10 LAPANDIĆ SELMA 11 LUGAVIĆ INELA 12 MALKIĆ ANIDA 13 OSMANČEVIĆ SUVADA 14 SELIMOVIĆ FATA 15 SELIMOVIĆ SAIDA 16 SOFTIĆ MERSIHA 17 ŠIŠIĆ EMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 2 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 3 HOT IRMA 4 5 6 7 8 9 10 11 IMAMOVIĆ DIANA JAHIĆ ELDINA JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR OKANOVIĆ MIRZA PETROVIĆ IVANA SAKIĆ AMRA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema položen stručni ispit

                                                                                                                                   KOMISIJA:  3   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 2.Osnovna škola Banovići Selo Pozicija:2.2. engleski jezik 1 izvršilac – 7 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:18

: Urednih:11 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(11)
RB Prezime i Ime 1 BIBEROVIĆ VEDRANA 2 DEMIROVIĆ DENISA 3 FAJIĆ EMINA 4 HAMZIĆ AIDA 5 HASIĆ ADISA 6 HASIĆ ZLATA 7 IKANOVIĆ SABINA 8 LUGAVIĆ INELA 9 SELIMOVIĆ FATA 10 SELIMOVIĆ SAIDA 11 SOFTIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 2 GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da 3 HOT IRMA 4 5 6 7 IMAMOVIĆ ALENA KARAMEHIĆ DIJANA OKANOVIĆ MIRZA SALKANOVIĆ LARISA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema položen stručni ispit

 

4   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 2.Osnovna škola Banovići Selo Pozicija:2.4. njemački jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine.
Ukupno:10

: Urednih:7 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(7)
RB Prezime i Ime 1 BRKIĆ MERIMA 2 KADRIĆ KENAN 3 MUJKIĆ NESMINA 4 RAHMANOVIĆ ARNEL 5 SELIĆ MEBRURA 6 SMAJIĆ AMELA 7 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 H.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 3 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da

Napomena

                                                                                                                                          KOMISIJA:   

5   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 3.Osnovna škola Grivice Pozicija:3.3. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:73

: Urednih:67 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(67)
RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ DEMIRA 3 ALJIĆ ALMA 4 AŠČIĆ SUBHIJA 5 BABAJIĆ NIHADA 6 BABAJIĆ SENAD 7 BAŠIĆ FATIMA 8 BJELIĆ MERSIJA 9 BOJIĆ NISVETA 10 BREKO SANITA 11 BRKIĆ SEJLA 12 BUTKOVIĆ ENISA 13 ČAMDŽIĆ AMERLINA 14 ČANIĆ SANEL 15 ČERKEZOVIĆ NERMINA 16 ČOLO LJUBOMIRKA 17 ĆEHAJIĆ INELA 18 DERVIŠEVIĆ JASMINA 19 DIVKOVIĆ IGOR 20 DOSTOVIĆ AMIR 21 DZINIĆ AMRA 22 DŽINIĆ ASMIRA 23 DŽIZIĆ OHRANA 24 ĐONLAGIĆ GORAN 25 FAIĆ ELDINA 26 FAIĆ ELDINA 27 HASIĆ ARMINA 28 HAŠIMBEGOVIĆ SAMRA 29 HODZIĆ NAIDA 30 HORVAT AIDA 31 HUSEJNOVIĆ AMIRA 32 IBRAHIMOVIĆ ELVIRA 33 ISAKOVIĆ JASMINA 34 ISIĆ ZEHRA 35 JAHIĆ FAHRUDINA 36 JAHIĆ FAHRUDINA 37 JAHIĆ INDIRA 38 JUNUZOVIĆ ALBINA 39 KADIĆ ADILA 40 KARIĆ DENISA , 41 KRBULJIĆ EDINA 42 LAČIĆ ANIDA 43 LAZAREVIĆ MIRJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044067/12 Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043538/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

6   

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

LJUMANOVIĆ MIRELA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUMIĆ SANEL NUKIĆ NERMA NURKIĆ AZRA ORUČEVIĆ SABINA PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ SENADA SARAJLIĆ ADNAN SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠLJIVIĆ NIHADA TABAKOVIĆ EDINA TALETOVIĆ EDINA TRNAČEVIĆ ALMA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA VEJZOVIĆ AMELA ŽUNIĆ OMER

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

VEZA UP1-10/1-34-044204/12

RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 KARIĆ MERISA 3 MEMIĆ SELVIRA 4 OKANOVIĆ MERIMA 5 RIZANAJ LARISA 6 TOMIĆ IVANA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

 

7   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 3.Osnovna škola Grivice Pozicija:3.5. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme;
Ukupno:43

: Urednih:41 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:2 (2+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(41)
RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 ALIHODŽIĆ NAIDA Da Da Da Da 2 ALJUKIĆ MEDISA Da Da Da Da 3 BABIĆ ALMA Da Da Da Da 4 BEČIROVIĆ ALMA Da Da Da Da 5 BRČANINOVIĆ AZRA Da Da Da Da 6 ČELIKOVIĆ MELA Da Da Da Da 7 DELIBAJRIĆ FAHRETA Da Da Da Da 8 DEMIROVIĆ DENISA Da Da Da Da 9 DŽINIĆ ALISA Da Da Da Da 10 FAJIĆ EMINA Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044206/12 11 GRABČANOVIĆ MAJDA Da Da Da Da 12 GRBIĆ ALMA Da Da Da Da 13 HALILOVIĆ AMIR Da Da Da Da 14 HAMZIĆ AIDA Da Da Da Da 15 HASANAMIDZIĆ TIJANA Da Da Da Da 16 HASIĆ ADISA Da Da Da Da 17 HASIĆ ZLATA Da Da Da Da 18 HUDIĆ IGOR Da Da Da Da 19 HUSANOVIĆ DAMIR Da Da Da Da 20 IKANOVIĆ SABINA Da Da Da Da 21 IMAMOVIĆ VAHIDA Da Da Da Da 22 KATANA DAMIR Da Da Da Da 23 KIJAMETOVIĆ KITIĆ ILVANA Da Da Da Da 24 KOVAČEVIĆ ANEL Da Da Da Da 25 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA Da Da Da Da 26 LAPANDIĆ SELMA Da Da Da Da 27 LUGAVIĆ INELA Da Da Da Da 28 LUKIĆ DAVOR Da Da Da Da 29 MALKIĆ ANIDA Da Da Da Da 30 MARKOVIĆ DRAGANA Da Da Da Da 31 MUJAGIĆ ELVIR Da Da Da Da 32 MUMINOVIĆ MERSIHA Da Da Da Da 33 MUMINOVIĆ NAIDA Da Da Da Da 34 OSMANBEGOVIĆ MIRSAD Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044270/12 35 RAIS MERHIMA Da Da Da Da 36 SELIMOVIĆ ANELA Da Da Da Da 37 SELIMOVIĆ SAIDA Da Da Da Da 38 SOFTIĆ MERSIHA Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044164/12 39 ŠABANOVIĆ SEIDA Da Da Da Da 40 ŠIŠIĆ EMINA Da Da Da Da 41 TURSUNOVIĆ NERMINA Da Da Da Da

8   

RB Prezime i Ime 1 JAHIĆ SENKA 2 SMAJIĆ AIDA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (2) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

                                                    9   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 3.Osnovna škola Grivice Pozicija:3.6. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:41

: Urednih:34 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(34)
RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 ALJUKIĆ MEDISA 3 BEČIROVIĆ ALMA 4 BIBEROVIĆ VEDRANA 5 BRČANINOVIĆ AZRA 6 DELIBAJRIĆ FAHRETA 7 DEMIROVIĆ DENISA 8 FAJIĆ EMINA 9 FEHRIĆ SELMA 10 GRABČANOVIĆ MAJDA 11 HALILOVIĆ AMIR 12 HAMZIĆ AIDA 13 HASIĆ ADISA 14 HASIĆ ZLATA 15 IKANOVIĆ SABINA 16 IMAMOVIĆ VAHIDA 17 KATANA DAMIR 18 KOVAČEVIĆ ANEL 19 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA 20 LAPANDIĆ SELMA 21 LUGAVIĆ INELA 22 MALKIĆ ANIDA 23 MARKOVIĆ DRAGANA 24 MUJAGIĆ ELVIR 25 MUMINOVIĆ MERSIHA 26 MUMINOVIĆ NAIDA 27 SABUROVIĆ SELMA 28 SELIMOVIĆ ANELA 29 SELIMOVIĆ FATA 30 SELIMOVIĆ SAIDA 31 SOFTIĆ MERSIHA 32 ŠABANOVIĆ SEIDA 33 ŠIŠIĆ EMINA 34 TURSUNOVIĆ NERMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044206/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044164/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

RB Prezime i Ime 1 ĆEMANOVIĆ GORJAN 2 HOT IRMA 3 IMAMOVIĆ ALENA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Nema položen stručni ispit Da Da Da Da Da Da Da Da

10   

5 MANDŽUKIĆ IGOR 6 PETROVIĆ IVANA 7 SMAJIĆ AIDA

Da Da Da

Da Da Da

Da Da Da

Da Da Da

   
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 3.Osnovna škola Grivice Pozicija:3.7. engleski jezik 1 izvršilac – 5 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:18

: Urednih:13 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(13)
RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 BIBEROVIĆ VEDRANA 3 DEMIROVIĆ DENISA 4 FAJIĆ EMINA 5 HAMZIĆ AIDA 6 HASIĆ ADISA 7 HASIĆ ZLATA 8 IMAMOVIĆ VAHIDA 9 LUGAVIĆ INELA 10 SELIMOVIĆ FATA 11 SELIMOVIĆ SAIDA 12 SOFTIĆ MERSIHA 13 ŠABANOVIĆ SEIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

VEZA UP1-10/1-34-044164/12

RB Prezime i Ime 1 GRAČIĆ ALMA 2 HOT IRMA 3 KARAMEHIĆ DIJANA 4 OKANOVIĆ MIRZA 5 SALKANOVIĆ LARISA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena Nema položen stručni ispit

 

11   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 3.Osnovna škola Grivice Pozicija:3.8. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:15

: Urednih:11 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(11)
RB Prezime i Ime 1 BRKIĆ MERIMA 2 ĆEHAJIĆ ELVIR 3 KADRIĆ KENAN 4 MUJKIĆ NESMINA 5 MUŠIĆ MINELA 6 RAHMANOVIĆ ARNEL 7 REKIĆ MIRZA 8 SELIĆ MEBRURA 9 SMAJIĆ AMELA 10 ŠIPKA MAJDA 11 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 3 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 4 VILIĆ IRMA Da Da Da Da

Napomena

                                                                                                                                                                                                                                                                    KOMISIJA:   

12   

Ne Urednih:0 .08.Pripravnika:9 (9+0) .godine. francuski i dr) i latinski jezik 4. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.3. engleski jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(12) RB Prezime i Ime 1 DEMIROVIĆ DENISA 2 FAJIĆ EMINA 3 HAMZIĆ AIDA 4 HASIĆ ADISA 5 HASIĆ ZLATA 6 IKANOVIĆ SABINA 7 IMAMOVIĆ VAHIDA 8 LAPANDIĆ SELMA 9 LUGAVIĆ INELA 10 SELIMOVIĆ FATA 11 SELIMOVIĆ SAIDA 12 SOFTIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA 2 ĆEMANOVIĆ GORJAN 3 HOT IRMA 4 5 6 7 8 9 IMAMOVIĆ ALENA IMAMOVIĆ DIANA MANDŽUKIĆ IGOR OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   13    .2013. Ukupno:21 : Urednih:12 . njemački.Osnovna škola Seona Pozicija:4.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.godine.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena   14    .4.2013.Osnovna škola Seona Pozicija:4. njemački jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.Ne Urednih:0 . Ukupno:6 : Urednih:4 .Pripravnika:2 (2+0) . bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(4) RB Prezime i Ime 1 KADRIĆ KENAN 2 MUJKIĆ NESMINA 3 RAHMANOVIĆ ARNEL 4 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (2) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 H. francuski i dr) i latinski jezik 4. strani jezik (engleski.08.

godine. njemački. Ukupno:54 : Urednih:51 . strani jezik (engleski.08. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:3 (3+0) . Da Da Da Da 34 LAČIĆ ANIDA Da Da Da Da 35 LJUMANOVIĆ MIRELA Da Da Da Da 36 MUJEZINOVIĆ DŽANA Da Da Da Da 37 MUMIĆ SANEL Da Da Da Da 38 NURKIĆ AZRA Da Da Da Da 39 ORUČEVIĆ SABINA Da Da Da Da 40 PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA Da Da Da Da RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ 41 Da Da Da Da AMRA 15    . bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Seona Pozicija:4.5. bosanski.2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(51) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 ALIČIČ ALDINA Da Da Da Da 2 ALJIĆ ALMA Da Da Da Da 3 AŠČIĆ SUBHIJA Da Da Da Da 4 BABAJIĆ SENAD Da Da Da Da 5 BAŠIĆ FATIMA Da Da Da Da BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 6 Da Da Da Da AMRA 7 BJELIĆ MERSIJA Da Da Da Da 8 BOJIĆ NISVETA Da Da Da Da 9 BREKO SANITA Da Da Da Da 10 BRKIĆ SEJLA Da Da Da Da 11 BUTKOVIĆ ENISA Da Da Da Da 12 ČAMDŽIĆ AMERLINA Da Da Da Da 13 ČOLO LJUBOMIRKA Da Da Da Da 14 ĆEHAJIĆ INELA Da Da Da Da 15 DERVIŠEVIĆ JASMINA Da Da Da Da 16 DIVKOVIĆ IGOR Da Da Da Da 17 DOSTOVIĆ AMIR Da Da Da Da 18 DZINIĆ AMRA Da Da Da Da 19 DŽIZIĆ OHRANA Da Da Da Da 20 ĐULOVIĆ AZRA Da Da Da Da 21 FAIĆ ELDINA Da Da Da Da 22 FAIĆ ELDINA Da Da Da Da 23 HASIĆ ARMINA Da Da Da Da 24 HAŠIMBEGOVIĆ SAMRA Da Da Da Da 25 HODZIĆ NAIDA Da Da Da Da 26 HORVAT AIDA Da Da Da Da 27 HUSEJNOVIĆ AMIRA Da Da Da Da 28 IMAMOVIĆ SANDRA Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044067/12 29 ISAKOVIĆ JASMINA Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043538/12 30 ISIĆ ZEHRA Da Da Da Da 31 JAHIĆ INDIRA Da Da Da Da 32 KADIĆ ADILA Da Da Da Da 33 KARIĆ DENISA . francuski i dr) i latinski jezik 4.Ne Urednih:0 .

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ EDVINA SARAJLIĆ ADNAN SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA TABAKOVIĆ EDINA TRNAČEVIĆ ALMA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA VEJZOVIĆ AMELA ŽUNIĆ OMER

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

RB Prezime i Ime 1 KURTIĆ SEMIR 2 OKANOVIĆ MERIMA 3 RIZANAJ LARISA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

                                                                                                                                          KOMISIJA:   

16   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 5.Osnovna škola Treštenica Pozicija:5.1. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:27

: Urednih:19 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(19)
RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 DELIBAJRIĆ FAHRETA Da Da Da Da 2 DEMIROVIĆ DENISA Da Da Da Da 3 FAJIĆ EMINA Da Da Da Da 4 HALILOVIĆ AMIR Da Da Da Da 5 HAMZIĆ AIDA Da Da Da Da 6 HASIĆ ADISA Da Da Da Da 7 HASIĆ ZLATA Da Da Da Da 8 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA Da Da Da Da 9 LAPANDIĆ SELMA Da Da Da Da 10 LUGAVIĆ INELA Da Da Da Da 11 MUJAGIĆ ELVIR Da Da Da Da 12 MUMINOVIĆ MERSIHA Da Da Da Da 13 PILAVDŽIĆ ALISA Da Da Da Da 14 SABUROVIĆ SELMA Da Da Da Da 15 SELIMOVIĆ FATA Da Da Da Da 16 SELIMOVIĆ SAIDA Da Da Da Da 17 SOFTIĆ MERSIHA Da Da Da Da 18 ŠABANOVIĆ SEIDA Da Da Da Da 19 ŠIŠIĆ EMINA Da Da Da Da Napomena

VEZA UP1-10/1-34-044164/12

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da Nema položen stručni ispit 2 HOT IRMA Da Da Da Da 3 IMAMOVIĆ ALENA Da Da Da Da 4 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 5 OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da 6 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 7 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 8 ŠKULJ EDA Da Da Da Da

 

17   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 5.Osnovna škola Treštenica Pozicija:5.6. njemački jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:8

: Urednih:6 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:2 (2+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(6)
RB Prezime i Ime 1 IMAMOVIĆ ADIS 2 KADRIĆ KENAN 3 MUJKIĆ NESMINA 4 RAHMANOVIĆ ARNEL 5 SELIĆ MEBRURA 6 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (2) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 H.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da

Napomena

                                                                                                                                               KOMISIJA:   

18   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 6.Osnovna škola Čelić Pozicija:6.4. engleski jezik 1 izvršilac – 3 časa na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine; Ukupno:11 : Urednih:4 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(4)
RB Prezime i Ime 1 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 2 JAGODIĆ SENIJA 3 JOVANOVIĆ MAJA 4 ŠIŠIĆ MERISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

VEZA UP1-10/1-34-044352/12

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR

Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne

Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA

RB Prezime i Ime 1 AVDIĆ ADNAN 2 BAŠIĆ IRMA 3 GRAČIĆ ALMA 4 HOT IRMA 5 SALKANOVIĆ LARISA 6 TOMIĆ MILICA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema položen stručni ispit

19   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 6.Osnovna škola Čelić Pozicija:6.7. njemački jezik 1 izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:12

: Urednih:7 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(7)
RB Prezime i Ime 1 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA 2 ALJIĆ JASMINA 3 ČELIKOVIĆ SAMIR 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 FEJZIĆ ADISA 6 MEŠIĆ MIRSADA 7 REDŽIĆ AMRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 3 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 5 VILIĆ IRMA Da Da Da Da

Napomena

   

20   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 6.Osnovna škola Čelić Pozicija:6.13. bibliotekar škole 1 izvršilac – 6 sati sedmiočno na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za čijim je radom prestala potreba, a najduže do 09.08.2013.godine.
Ukupno:18

: Urednih:17 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:1 (1+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17)
RB Prezime i Ime 1 ABDULAHOVIĆ HALID 2 BRKIĆ SEJLA 3 ČIČKUŠIĆ AMIRA 4 DIVKOVIĆ IGOR 5 DŽUZDANOVIĆ SENADA 6 HODZIĆ EDISA 7 HUZEJROVIĆ ALVIRA 8 MEŠIĆ SELMA 9 MUJČINOVIĆ NASIHA 10 OSMANOVIĆ MUBINA 11 SALKANOVIĆ ZEHDINA 12 SELIMOVIĆ JASMINKA 13 SOFTIĆ AZRA 14 SOFTIĆ SAJDA 15 SRABOVIĆ MEDIHA 16 TURSUNOVIĆ FAVZIJA 17 ZAKETOVIĆ ELVIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

RB Prezime i Ime MARJANOVIĆ KRAVIĆ 1 DIJANA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da

Napomena

                                                                                                                                                                         KOMISIJA: 

21   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 7.Osnovna škola Humci Pozicija:7.3. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost – 8 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:36

: Urednih:30 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30)
RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ DEMIRA 2 ARNAUTOVIĆ INDIRA 3 BABAJIĆ SENAD BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 4 AMRA 5 BOJIĆ NISVETA 6 BRKIĆ SEJLA 7 ČOKIĆ ALEN 8 ČOLO LJUBOMIRKA 9 DIVKOVIĆ IGOR 10 DZINIĆ AMRA 11 ĐONLAGIĆ GORAN 12 HODZIĆ EDISA 13 HUZEJROVIĆ ALVIRA 14 IMAMOVIĆ EDINA 15 IMAMOVIĆ OMER 16 ISIĆ ZEHRA 17 ISLAMOVIĆ MIRZETA 18 JAHIĆ INDIRA 19 JUNUZOVIĆ ALBINA 20 LJUMANOVIĆ MIRELA 21 MEŠIĆ SELMA 22 MUSIĆ VAHIDA 23 NURKIĆ AZRA 24 SALKANOVIĆ ZEHDINA 25 SELIMOVIĆ JASMINKA 26 SMAJIĆ BELMA 27 SOFTIĆ AZRA 28 SRABOVIĆ MEDIHA 29 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 30 TULIĆ ALMEDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

VEZA UP1-10/1-34-043538/12

RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 HRNČIĆ MAJA 3 IBRIĆ ENISA 4 MEMIĆ SELVIRA 5 RIZANAJ LARISA 6 TOMIĆ IVANA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

22   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 7.Osnovna škola Humci Pozicija:7.4. engleski jezik 1 izvršilac – 11 časova na na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:19

: Urednih:6 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(6)
RB Prezime i Ime 1 DELIBAJRIĆ FAHRETA 2 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 3 JOVANOVIĆ MAJA 4 MEŠIĆ ELVIRA 5 MORANJKIĆ ZIJAD 6 ŠIŠIĆ MERISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

VEZA UP1-10/1-34-044352/12

Diploma sa 180 ect bodova

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR

Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne

Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA

RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ IRMA 2 BAŠIĆ MERSIHA 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN 4 HODŽIĆ EDINA 5 HODŽIĆ MUJO 6 HOT IRMA 7 MANDŽUKIĆ IGOR 8 NUHBEGOVIĆ SANELA 9 OKANOVIĆ MIRZA 10 OSMIĆ DŽENANA 11 PETROVIĆ IVANA 12 TOMIĆ MILICA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043360/12 Da Da Da Da Nema položen stručni ispit Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

23   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 7.Osnovna škola Humci Pozicija:7.5. njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:8

: Urednih:5 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(5)
RB Prezime i Ime 1 ARNAUT ALISA 2 ČELIKOVIĆ SAMIR 3 FEJZIĆ ADISA 4 MEŠIĆ MIRSADA 5 REDŽIĆ AMRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 3 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da

Napomena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISIJA: 

24   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 8.Osnovna škola Vražići Pozicija:8.1. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:44

: Urednih:38 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(38)
RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ DEMIRA 3 ARNAUTOVIĆ INDIRA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ AMRA 6 BOJIĆ NISVETA 7 BRKIĆ SEJLA 8 ČOKIĆ ALEN 9 ČOLO LJUBOMIRKA 10 DIVKOVIĆ IGOR 11 DZINIĆ AMRA 12 ĐONLAGIĆ GORAN 13 HAMZIĆ MELIHA 14 HODZIĆ EDISA 15 HUZEJROVIĆ ALVIRA 16 IBRAHIMOVIĆ ELVIRA 17 IMAMOVIĆ EDINA 18 IMAMOVIĆ OMER 19 ISIĆ ZEHRA 20 ISLAMOVIĆ MIRZETA 21 JAHIĆ INDIRA 22 JUNUZOVIĆ ALBINA 23 KIŠIĆ ALMA 24 LJUMANOVIĆ MIRELA 25 MEŠIĆ SELMA 26 MUMIĆ SANEL 27 MUSIĆ VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
VEZA UP1-10/1-34-044131/12 VEZA UP1-10/1-34-043538/12

Napomena

25   

28 NURKIĆ AZRA 29 OMERAGIĆ SANELA 30 SALKANOVIĆ ZEHDINA 31 SELIMOVIĆ JASMINKA 32 SIRUČIĆ FAHIRA 33 SMAJIĆ BELMA 34 SOFTIĆ AZRA 35 SRABOVIĆ MEDIHA 36 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 37 TULIĆ ALMEDINA 38 TURSUNOVIĆ FAVZIJA

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AGANOVIĆ AMRA Da Da Da Da 2 IBRIĆ ENISA Da Da Da Da 3 MEMIĆ SELVIRA Da Da Da Da 4 MUMINOVIĆ NERMINA Da Da Da Da 5 RIZANAJ LARISA Da Da Da Da 6 TOMIĆ IVANA Da Da Da Da

Napomena

 

26   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 8.Osnovna škola Vražići Pozicija:8.2. engleski jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:20

: Urednih:6 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:13 (13+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(6)
RB Prezime i Ime 1 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 2 HUREMOVIĆ JASMINA 3 JOVANOVIĆ MAJA 4 MEŠIĆ ELVIRA 5 SULJKANOVIĆ DŽENITA 6 ŠIŠIĆ MERISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

VEZA UP1-10/1-34-044352/12

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR

Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne

Napomena
DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA

RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ IRMA 2 BAŠIĆ MERSIHA 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN 4 HODŽIĆ EDINA 5 HODŽIĆ MUJO 6 HOT IRMA 7 KARAMEHIĆ DIJANA 8 MANDŽUKIĆ IGOR 9 MIČIĆ DALIBOR 10 NUHBEGOVIĆ SANELA 11 OSMIĆ DŽENANA 12 PETROVIĆ IVANA 13 TOMIĆ MILICA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043360/12 Da Da Da Da Nema položen stručni ispit Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

 

27   

godine. njemački.Osnovna škola Vražići Pozicija:8.3.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(7) RB Prezime i Ime 1 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA 2 ALJIĆ JASMINA 3 ARNAUT ALISA 4 ČELIKOVIĆ SAMIR 5 FEJZIĆ ADISA 6 MEŠIĆ MIRSADA 7 REDŽIĆ AMRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 H.08.2013. Ukupno:12 : Urednih:7 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 5 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Napomena   28    . njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 8.Pripravnika:5 (5+0) . bosanski jezik i književnost.

francuski i dr) i latinski jezik 8.15.Pripravnika:1 (1+0) .08. Ukupno:21 : Urednih:20 .godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bibliotekar škole 1 izvršilac – ½ radnog vremena na određeno vrijeme do zbrinjavanja zaposlenika za čijim je radom prestala potreba. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. njemački. 7 DŽUZDANOVIĆ SENADA 8 HAMZIĆ MELIHA 9 HODZIĆ EDISA 10 HUZEJROVIĆ ALVIRA 11 IBRAHIMOVIĆ ELVIRA 12 JUNUZOVIĆ ALBINA 13 MEŠIĆ SELMA 14 SELIMOVIĆ JASMINKA 15 SOFTIĆ AZRA 16 SOFTIĆ SAJDA 17 SRABOVIĆ MEDIHA 18 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 19 TURSUNOVIĆ FAVZIJA 20 ZAKETOVIĆ ELVIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime MARJANOVIĆ KRAVIĆ 1 DIJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena                         KOMISIJA:  29    .Ne Urednih:0 . a najduže do 09.Osnovna škola Vražići Pozicija:8.2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(20) RB Prezime i Ime 1 ABDULAHOVIĆ HALID 2 BRKIĆ SEJLA 3 BRKIĆ ŠEJLA 4 ČIČKUŠIĆ AMIRA 5 DIVKOVIĆ IGOR 6 DŽINIĆ AMRA .

strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 9. Ukupno:23 : Urednih:17 . njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.1.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Brijesnica Pozicija:9.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 AVDAGIĆ MAJA 2 BADŽIĆ EDINA 3 BARAKOVIĆ IRMINA 4 DAUTOVIĆ AMIRA 5 DIZDAR AMRA 6 DŽAMBO SABINA 7 ĐULIĆ AZRA 8 HODŽIĆ INES 9 IMAMOVIĆ ADIS 10 MEHINOVIĆ SABIRA 11 MULAMEHIĆ EMINA 12 NUHANOVIĆ ANIDA 13 REKIĆ MIRZA 14 SULEJMANOVIĆ MERIMA 15 ŠABIĆ ZENAIDA 16 ŠILJIĆ MIRELA 17 ŠIŠIĆ ADMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 4 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 6 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Napomena   30    .godine. njemački.08.Ne Urednih:0 . bosanski jezik i književnost.Pripravnika:6 (6+0) .

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ DIJANA 2 DEDIĆ EMINA 3 ĐOGIĆ LEJLA 4 ĐURIĆ KRISTINA 5 HASANČEVIĆ HARIS 6 7 8 9 10 11 12 HUSIĆ SABINA JOKIĆ MARIJA MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA OKANOVIĆ EDISA OSMIĆ MEDINA SEJDINOVIĆ EDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 13 SKOPLJAK SANEL 14 SRABOVIĆ SANDRA 15 ŠKREBO AIDA RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN 4 HALILČEVIĆ AIDA 5 HOT IRMA 6 7 8 9 10 11 12 13 IMAMOVIĆ DIANA KAHRIMANOVIĆ AJŠA KOVAČEVIĆ AZRA . Ukupno:28 : Urednih:15 . a najduže do 09.Pripravnika:13 (13+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.6.Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 9. bosanski jezik i književnost. KRANTIĆ ALMA MEHINBAŠIĆ JASMINKA PRELIĆ IRMA SINANOVIĆ MARINA UMIĆ AIDA Nema položen stručni ispit U toku pripravnički                         KOMISIJA:  31    . engleski jezik 1 izvršilac – 15 časova na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva. strani jezik (engleski.Osnovna škola Brijesnica Pozicija:9.08.2013.godine.

njemački. bosanski jezik i književnost.      Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. a najduže do 01. strani jezik (engleski.godine. bosanski.Osnovna škola Klokotnica Pozicija:10.11. Ukupno:54 : Urednih:49 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(49) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 BABAJIĆ SENAD 4 BAČINOVIĆ AMRA 5 BAŠIĆ FATIMA 6 BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 7 AMRA 8 BULJIĆ AMIRA 9 DIVKOVIĆ IGOR 10 DŽINIĆ ZAIDA 11 ĐONLAGIĆ GORAN 12 ĐULOVIĆ AZRA 13 HALILČEVIĆ SELMA 14 HAMZIĆ BELMA 15 HAMZIĆ MAKSIDA 16 HIDIĆ RAZIJA 17 HIRKIĆ ADMIRA 18 HIRKIĆ ADMIRA 19 HODZIĆ EDISA 20 HODZIĆ NERMINA 21 IBRAHIMOVIĆ ELVIRA 22 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 23 IDRIZOVIĆ LEJLA 24 IMAMOVIĆ SANDRA 25 JAHIĆ INDIRA 26 KARIĆ DENISA . 27 KOLČAKOVIĆ AMIRA 28 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 29 KRNJIĆ AMELA 30 KURTOVIĆ LEJLA 31 LJUMANOVIĆ MIRELA 32 MEHURIĆ JASNA 33 MUJEZINOVIĆ DŽANA 34 MUJIĆ DIJANA 35 MUJIĆ MIRZELA 36 MUMIĆ SANEL 37 OMERAGIĆ SANELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 32    . francuski i dr) i latinski jezik 10.2012. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva.1.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 OSMANHODŽIĆ AMIRA RAMAŠ AIDA REŠIDBEGOVIĆ MELISA SALIHOVIĆ SENADA SARAJLIĆ JASMIN SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAKO AIDA TOKIĆ SANELA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 HRNJADOVIĆ MIRNESA 3 IBRIĆ ENISA 4 MUMINOVIĆ NERMINA 5 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   33    .

godine.Osnovna škola Klokotnica Pozicija:10.2. bosanski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 20 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 21 KRNJIĆ AMELA 22 KURTOVIĆ LEJLA 23 MARMARAC AMELA 24 MEHURIĆ JASNA 25 MEMIĆ MIRELA 26 MUJIĆ DIJANA 27 MUJIĆ MIRZELA 28 OSMANHODŽIĆ AMIRA 29 RAMAŠ AIDA 30 REŠIDBEGOVIĆ MELISA 31 SARAJLIĆ JASMIN 32 SOKOLJAK AMRA 33 SPAHIĆ FATIMA 34 SRABOVIĆ MEDIHA 35 TOKIĆ SANELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 34    . francuski i dr) i latinski jezik 10. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 5 časova na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva.08. bosanski jezik i književnost. Ukupno:35 : Urednih:35 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(35) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 BABAJIĆ SENAD 4 BAČINOVIĆ AMRA 5 BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 6 AMRA 7 DIVKOVIĆ IGOR 8 DZINIĆ AMRA 9 ĐONLAGIĆ GORAN 10 HAMZIĆ BELMA 11 HIDIĆ RAZIJA 12 HIRKIĆ ADMIRA 13 HIRKIĆ ADMIRA 14 HODZIĆ EDISA 15 HODZIĆ NERMINA 16 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 17 IDRIZOVIĆ LEJLA 18 IMAMOVIĆ EDINA 19 KARIĆ DENISA . njemački.2013. strani jezik (engleski. a anjduže do 09.

  35    .

godine.10.08.2013. njemački. strani jezik (engleski. Ukupno:35 : Urednih:26 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(26) RB Prezime i Ime 1 BANJIĆ DŽENETA 2 BEĆAREVIĆ SANELA 3 BEKRIĆ SENIDA 4 DEDIĆ EMINA 5 DELIBAJRIĆ FAHRETA 6 DŽAFIĆ ADMIRA 7 ĐOGIĆ LEJLA 8 HASANČEVIĆ HARIS 9 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 10 HUSIĆ SABINA 11 HUSIKIĆ NAZIF 12 IMAMOVIĆ VAHIDA 13 JOVANOVIĆ MAJA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMIĆ MEDINA SEJDINOVIĆ EDINA SKOPLJAK ELDIN Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 23 SKOPLJAK SANEL 24 SOFTIĆ ALMA++ 25 SRABOVIĆ SANDRA 26 ŠKREBO AIDA RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA 36    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. a najduže do 09.Osnovna škola Klokotnica Pozicija:10. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme od 01.2012. francuski i dr) i latinski jezik 10. bosanski jezik i književnost.3.godine do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva.

RB Prezime i Ime 1 BEČAKČIĆ MERSIHA 2 HALILČEVIĆ AIDA 3 HOT IRMA 4 5 6 7 8 KAHRIMANOVIĆ AJŠA MEHINBAŠIĆ JASMINKA SINANOVIĆ MARINA TURIĆ DALILA UMIĆ AIDA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   37    .

Ukupno:48 : Urednih:32 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:15 (15+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(32) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ DIJANA 2 BANJIĆ DŽENETA 3 BEĆAREVIĆ SANELA 4 BEKRIĆ SENIDA 5 DEDIĆ EMINA 6 DELIBAJRIĆ FAHRETA 7 DŽAFIĆ ADMIRA 8 ĐOGIĆ LEJLA 9 GRABČANOVIĆ MAJDA 10 HASANČEVIĆ HARIS 11 12 13 14 15 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA HUSIKIĆ NAZIF IMAMOVIĆ VAHIDA JAHIĆ AMRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044206/12 Diploma sa 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 Diploma 180 ect bodova 16 JOVANOVIĆ MAJA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MEHINOVIĆ SABINA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR OKANOVIĆ EDISA OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA SKOPLJAK ELDIN VEZA UP1-10/1-34044352/12 29 SKOPLJAK SANEL 30 SOFTIĆ ALMA++ 31 SRABOVIĆ SANDRA 32 ŠKREBO AIDA 38    .2013. strani jezik (engleski. njemački.godine. bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 09.4.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Klokotnica Pozicija:10. francuski i dr) i latinski jezik 10.

KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR MEHINBAŠIĆ JASMINKA PETROVIĆ IVANA SINANOVIĆ MARINA TURIĆ DALILA UMIĆ AIDA U toku pripravnički   39    .RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 BEČAKČIĆ MERSIHA 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN 4 HALILČEVIĆ AIDA 5 HOT IRMA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (15) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova Nema položen stručni ispit IMAMOVIĆ DIANA KAHRIMANOVIĆ AJŠA KOVAČEVIĆ AZRA .

francuski i dr) i latinski jezik 10.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.8. njemački.godine. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. Ukupno:25 : Urednih:19 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(19) RB Prezime i Ime 1 AVDAGIĆ MAJA 2 BADŽIĆ EDINA 3 BARAKOVIĆ IRMINA 4 DAUTOVIĆ AMIRA 5 DIZDAR AMRA 6 DŽAMBO SABINA 7 ĐULIĆ AZRA 8 HODŽIĆ INES 9 IMAMOVIĆ ADIS 10 KARAHMETOVIĆ SAMIR 11 MULAMEHIĆ EMINA 12 MURIQI EMINA 13 NUHANOVIĆ ANIDA 14 OKIĆ AIDA 15 REKIĆ MIRZA 16 SULEJMANOVIĆ MERIMA 17 ŠABIĆ ZENAIDA 18 ŠILJIĆ MIRELA 19 ŠIŠIĆ ADMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 4 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 5 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena KOMISIJA:   40    .2013.Osnovna škola Klokotnica Pozicija:10.

1.08. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.Osnovna škola Doborovci Pozicija:11. njemački. 41    . bosanski.godine.2013. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 11.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:85 : Urednih:80 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(80) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 AŠČIĆ SUBHIJA 4 AVDIĆ AIDA 5 BABAJIĆ SENAD 6 BAČINOVIĆ AMRA 7 BAJREKTAREVIĆ ALMA 8 BAŠIĆ FATIMA 9 BEĆAREVIĆ FATIMA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 10 AMRA 11 BJELIĆ MERSIJA 12 BRKIĆ SEJLA 13 BULJIĆ AMIRA 14 BUTKOVIĆ ENISA 15 ČANIĆ SANEL 16 ČOLO LJUBOMIRKA 17 ĆEHAJIĆ INELA 18 DELIĆ SABINA 19 DIVKOVIĆ IGOR 20 DOSTOVIĆ AMIR 21 DZINIĆ AMRA 22 DŽINIĆ ASMIRA 23 DŽINIĆ ZAIDA 24 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ MAKSIDA HAMZIĆ MELIHA HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ EDISA HODZIĆ NAIDA IBRAHIMOVIĆ ELVIRA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IMAMOVIĆ EDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043538/12 VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 36 ISIĆ ZEHRA 37 JAHIĆ INDIRA 38 JUNUZOVIĆ ALBINA 39 KARIĆ DENISA .

40 KIŠIĆ ALMA 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 KONJIĆ AZRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KUKURUZ HASIBA MAHMUTOVIĆ SELMA MARMARAC AMELA MEHMEDOVIĆ HARIS MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL MURATOVIĆ EDISA NURIKIĆ FATIMA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ SANELA OSMANHODŽIĆ AMIRA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJIĆ EMINA SMAJLOVIĆ EDISA SMAJLOVIĆ INDIRA SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044131/12 72 SUBAŠIĆ MIRELA 73 ŠAKO AIDA 74 ŠLJIVIĆ NIHADA 75 76 77 78 79 80 TOKIĆ SANELA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA TURSUNOVIĆ FAVZIJA UDOVIČIĆ MIRELA VEZA UP1-10/1-34043873/12 VEZA UP1-10/1-34044204/12 RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 HRNČIĆ MAJA 3 IBRIĆ ENISA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 42    .

4 MUMINOVIĆ NERMINA 5 TOMIĆ IVANA Da Da Da Da Da Da Da Da   43    .

francuski i dr) i latinski jezik 11.08. strani jezik (engleski. njemački.4.2013.godine. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Doborovci Pozicija:11. Ukupno:60 : Urednih:43 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:16 (16+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(43) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 BANJIĆ DŽENETA 3 BEĆAREVIĆ SANELA 4 BJELIĆ MERISA 5 BOJIĆ DARKO 6 DEDIĆ EMINA 7 DŽAFIĆ ADMIRA 8 ĐOGIĆ LEJLA 9 ĐURIĆ KRISTINA 10 HALILOVIĆ AMIR 11 HASANČEVIĆ HARIS 12 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 13 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 14 HUSIĆ SABINA 15 HUSIKIĆ NAZIF 16 IMAMOVIĆ VAHIDA 17 JAHIĆ AMRA 18 JOKIĆ MARIJA 19 JOVANOVIĆ MAJA 20 21 22 23 24 25 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MEHIĆ AMELA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 Diploma sa 180 ect bodova 26 MORANJKIĆ ZIJAD 27 MUJEDINOVIĆ MERIMA 28 29 30 31 32 33 34 35 MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANOVIĆ JASNA OSMIĆ MEDINA 44    . engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.

36 PISKIĆ AMRA 37 RANDALL INDIRA 38 SINANOVIĆ MENSURA 39 SKOPLJAK SANEL 40 SOFTIĆ ALMA++ 41 SULJKANOVIĆ DŽENITA 42 ŠARENAC IRMA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 43 VAHIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Diploma sa 180 ect 1 BABIĆ DAŠA Da Da Da Da bodova 2 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BRAĆKAN MELISA Da Da Da Da 4 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 5 HALILČEVIĆ AIDA Da Da Da Da Nema položen stručni 6 HOT IRMA Da Da Da Da ispit 7 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 8 KRANTIĆ ALMA Da Da Da Da 9 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 10 MEHINBAŠIĆ JASMINKA Da Da Da Da 11 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 12 SINANOVIĆ MARINA Da Da Da Da U toku pripravnički 13 SMAJIĆ SANEL Da Da Da Da 14 ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da 15 TURIĆ DALILA Da Da Da Da 16 UMIĆ AIDA Da Da Da Da   45    .

08. strani jezik (engleski.2013.5. francuski i dr) i latinski jezik 11.Osnovna škola Doborovci Pozicija:11. Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Diploma sa 180 ect Da Da Da Da bodova Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 46    . engleski jezik 1 izvršilac – 3 časa na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost. njemački. Ukupno:26 : Urednih:15 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:10 (10+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 DEDIĆ EMINA 2 DŽAFIĆ ADMIRA 3 ĐOGIĆ LEJLA 4 ĐURIĆ KRISTINA 5 HASANČEVIĆ HARIS 6 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 7 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 8 HUSIĆ SABINA 9 IMAMOVIĆ VAHIDA 10 JOKIĆ MARIJA 11 JOVANOVIĆ MAJA 12 MEŠIĆ ENIDA 13 MORANJKIĆ ZIJAD 14 SKOPLJAK SANEL 15 VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Izmjene i dopune Konkursa Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 Diploma sa 180 ect bodova RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 3 4 5 6 7 BAŠIĆ IRMA BEČAKČIĆ MERSIHA DEDIĆ HAJRA GRAČIĆ ALMA KARAMEHIĆ DIJANA KOVAČEVIĆ AZRA .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine.

strani jezik (engleski. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 11.Osnovna škola Doborovci Pozicija:11.godine. bosanski jezik i književnost.08.2013.6. Ukupno:23 : Urednih:19 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(19) RB Prezime i Ime 1 AVDAGIĆ MAJA 2 BADŽIĆ EDINA 3 BARAKOVIĆ IRMINA 4 BEĆIROVIĆ ALMA 5 BEŠIROVIĆ EMILIJA 6 DAUTOVIĆ AMIRA 7 DIZDAR AMRA 8 DŽAMBO SABINA 9 ĐULIĆ AZRA 10 HODŽIĆ INES 11 IMAMOVIĆ ADIS 12 KARAHMETOVIĆ SAMIR 13 NUHANOVIĆ ANIDA 14 OMEROVIĆ EDITA 15 REKIĆ MIRZA 16 SMAJIĆ AMELA 17 SMAJLOVIĆ FIKRET 18 SULEJMANOVIĆ MERIMA 19 ŠABIĆ ZENAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 H.8 SALKANOVIĆ LARISA 9 SINANOVIĆ MARINA 10 UMIĆ AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 3 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena KOMISIJA: 47    . njemački jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.

      48    .

francuski i dr) i latinski jezik 12. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.1.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski. njemački.Druga osnovna škola Gračanica Pozicija:12.08. Ukupno:102 : Urednih:94 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(94) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ DEMIRA 3 ALIČIĆ MELISA 4 AŠČIĆ SUBHIJA 5 AVDIĆ AIDA 6 BABAJIĆ SENAD 7 BAČINOVIĆ AMRA 8 BAJREKTAREVIĆ ALMA 9 BEĆAREVIĆ FATIMA 10 BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 11 AMRA 12 BREKO SANITA 13 BRKIĆ SEJLA 14 BUTKOVIĆ ENISA 15 ČANIĆ SANEL 16 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 17 MARIJANA 18 DIVKOVIĆ IGOR 19 DZAFIĆ EDINA 20 DZINIĆ AMRA 21 DŽINIĆ ASMIRA 22 DŽINIĆ ZAIDA 23 FAIĆ ELDINA 24 FAIĆ ELDINA 25 GUTIĆ ULFETA 26 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 HALILČEVIĆ SELMA HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ MELIHA HARČIN EMIR HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA ISIĆ ZEHRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34- 49    . strani jezik (engleski.2013.godine. bosanski jezik i književnost.

043538/12 40 JAHIĆ INDIRA 41 JUNUZOVIĆ ALBINA 42 JUNUZOVIĆ AZRA 43 KIŠIĆ ALMA 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 KONJIĆ AZRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRNJIĆ AMELA KUKURUZ HASIBA KURTOVIĆ LEJLA LAZAREVIĆ MIRJANA MAHMUTOVIĆ SELMA MARMARAC AMELA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL NURIKIĆ FATIMA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ SANELA OSMANHODŽIĆ AMIRA PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJIĆ EMINA SMAJLOVIĆ EDISA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA SRABOVIĆ MEDIHA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 VEZA UP1-10/1-34043873/12 VEZA UP1-10/1-34044131/12 84 SUBAŠIĆ MIRELA 85 ŠAKO AIDA 86 ŠLJIVIĆ NIHADA 87 88 89 90 91 TALETOVIĆ EDINA TOKIĆ SANELA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA 50    .

92 UDOVIČIĆ MIRELA 93 UŽIČANIN SENADA 94 ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 HRNČIĆ MAJA 4 HRNJADOVIĆ MIRNESA 5 IBRIĆ ENISA 6 MUMINOVIĆ NERMINA 7 RIZANAJ LARISA 8 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   51    .

godine. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Druga osnovna škola Gračanica Pozicija:12. strani jezik (engleski. njemački. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 12. Ukupno:13 : Urednih:12 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:1 (1+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(12) RB Prezime i Ime 1 BARAKOVIĆ IRMINA 2 BEĆIROVIĆ ALMA 3 DAUTOVIĆ AMIRA 4 DŽAMBO SABINA 5 HODŽIĆ SABINA 6 KARAHMETOVIĆ SAMIR 7 MURIQI EMINA 8 NUHANOVIĆ ANIDA 9 REKIĆ MIRZA 10 SULEJMANOVIĆ MERIMA 11 ŠILJIĆ MIRELA 12 ŠIŠIĆ ADMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 OMEROVIĆ AMNA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena   52    .2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.12.08.

2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:41 : Urednih:27 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:14 (14+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ DIJANA 2 BEĆAREVIĆ SANELA 3 BEGANOVIĆ VELID 4 BEKRIĆ SENIDA 5 BRKIĆ JASMINA 6 DEDIĆ EMINA 7 DZEBIĆ EDINA 8 DŽAFIĆ ADMIRA 9 10 11 12 13 14 ĐURIĆ KRISTINA HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA HUSIKIĆ NAZIF JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ 15 HAJRIJA 16 MEHIĆ AMELA 17 MEŠIĆ ENIDA 18 MORANJKIĆ ZIJAD 19 20 21 22 23 24 MUSTAFIĆ ALMIR NURIKIĆ ELVEDINA OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Diploma sa 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 Diploma 180 ect bodova 25 SKOPLJAK SANEL 26 SOFTIĆ ALMA++ 27 ŠKREBO AIDA RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Diploma sa 180 ect 53    .2. njemački.Druga osnovna škola Gračanica Pozicija:12. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 12. engleski jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.godine.08. strani jezik (engleski.

bodova 2 3 4 5 6 7 BEČAKČIĆ MERSIHA BOŠNJAKOVIĆ DAJANA BRAĆKAN MELISA ĆEMANOVIĆ GORJAN DEDIĆ HAJRA GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički Nema položen stručni ispit 8 HOT IRMA 9 KAHRIMANOVIĆ AJŠA 10 KOVAČEVIĆ AZRA . 11 KRANTIĆ ALMA MULAHMETOVIĆ 12 IBRIŠIMOVIĆ ANELA 13 SINANOVIĆ MARINA 14 UMIĆ AIDA   54    .

godine.2013. njemački.3. bosanski jezik i književnost. Ukupno:20 : Urednih:15 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 AVDAGIĆ MAJA 2 BARAKOVIĆ IRMINA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DAUTOVIĆ AMIRA 5 DŽAMBO SABINA 6 ĐULIĆ AZRA 7 HODŽIĆ INES 8 MURIQI EMINA 9 NUHANOVIĆ ANIDA 10 SMAJLOVIĆ FIKRET 11 SULEJMANOVIĆ MERIMA 12 ŠABIĆ ZENAIDA 13 ŠILJIĆ MIRELA 14 ŠIŠIĆ ADMIRA 15 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 2 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 3 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 4 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena           KOMISIJA:  55    . francuski i dr) i latinski jezik 12. strani jezik (engleski. njemački jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.Druga osnovna škola Gračanica Pozicija:12.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. KONJIĆ AZRA KUKURUZ HASIBA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA 56    .godine. Ukupno:69 : Urednih:63 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(63) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 AŠČIĆ SUBHIJA 4 AVDIĆ AIDA 5 BABAJIĆ AMIRA 6 BABAJIĆ SENAD 7 BAČINOVIĆ AMRA 8 BAŠIĆ FATIMA 9 BEĆAREVIĆ FATIMA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 10 AMRA 11 BJELIĆ MERSIJA 12 BRKIĆ SEJLA 13 BULJIĆ AMIRA 14 BUTKOVIĆ ENISA 15 ČANIĆ SANEL 16 ČOLO LJUBOMIRKA 17 ĆEHAJIĆ INELA 18 DIVKOVIĆ IGOR 19 DZINIĆ AMRA 20 DŽINIĆ ASMIRA 21 DŽINIĆ ZAIDA 22 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ MAKSIDA HAMZIĆ MELIHA HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ EDISA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IMAMOVIĆ EDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043538/12 VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 32 ISIĆ ZEHRA 33 34 35 36 37 38 39 JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ ALBINA KARIĆ DENISA .2013.Osnovna škola Džakule Pozicija:13.08. bosanski jezik i književnost. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski. bosanski. francuski i dr) i latinski jezik 13.1. njemački.

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ SANELA OSMANHODŽIĆ AMIRA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SOKOLJAK AMRA ŠAKO AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 57 ŠLJIVIĆ NIHADA 58 59 60 61 62 63 TALETOVIĆ EDINA TOKIĆ SANELA TRNAČEVIĆ ALMA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA TURSUNOVIĆ FAVZIJA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA Da Da Da Da 2 IBRIĆ ENISA Da Da Da Da 3 KRAKO SUADA Da Da Da Da 4 MUMINOVIĆ NERMINA Da Da Da Da 5 RIZANAJ LARISA Da Da Da Da 6 TOMIĆ IVANA Da Da Da Da Napomena   57    .

godine. njemački. bosanski jezik i književnost.2013. Ukupno:56 : Urednih:41 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:14 (14+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(41) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 BANJIĆ DŽENETA 3 BJELIĆ MERISA 4 BOJIĆ DARKO 5 DEDIĆ EMINA 6 DEDIĆ MIREL 7 DELIBAJRIĆ FAHRETA 8 DŽAFIĆ ADMIRA 9 ĐOGIĆ LEJLA 10 ĐURIĆ KRISTINA 11 HALILOVIĆ AMIR 12 HASANČEVIĆ HARIS 13 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 14 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 15 HUSIĆ SABINA 16 HUSIKIĆ NAZIF 17 IMAMOVIĆ VAHIDA 18 JAHIĆ AMRA 19 JOVANOVIĆ MAJA 20 21 22 23 24 25 26 27 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MAVROVIĆ MAJA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Diploma sa 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 28 MORANJKIĆ ZIJAD 29 MUJEDINOVIĆ MERIMA 30 31 32 33 34 35 MUMINOVIĆ MERSIHA NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANOVIĆ JASNA PISKIĆ AMRA 58    .2. strani jezik (engleski.08. francuski i dr) i latinski jezik 13.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Džakule Pozicija:13. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.

36 SINANOVIĆ MENSURA 37 SKOPLJAK SANEL 38 SOFTIĆ ALMA++ 39 SULJKANOVIĆ DŽENITA 40 ŠARENAC IRMA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 41 VAHIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 DEDIĆ HAJRA 2 HODŽIĆ EDINA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34HODŽIĆ MUJO Da Da Da Da 043360/12 Nema položen stručni HOT IRMA Da Da Da Da ispit Diploma sa 180 ect IMAMOVIĆ DZENANA Da Da Da Da bodova JAHIĆ SENKA Da Da Da Da KRANTIĆ ALMA Da Da Da Da MEHINBAŠIĆ JASMINKA Da Da Da Da OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da SINANOVIĆ MARINA Da Da Da Da U toku pripravnički ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da Diploma sa 180 ect TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da bodova TURIĆ DALILA Da Da Da Da UMIĆ AIDA Da Da Da Da   59    .

njemački. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.08.godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 13.Osnovna škola Džakule Pozicija:13.3 engleski jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.2013. Ukupno:46 : Urednih:25 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:20 (20+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 BJELIĆ MERISA 2 DEDIĆ EMINA 3 DEDIĆ MIREL 4 DŽAFIĆ ADMIRA 5 ĐOGIĆ LEJLA 6 ĐURIĆ KRISTINA 7 HASANČEVIĆ HARIS 8 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 9 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 10 11 12 13 HUSIĆ SABINA HUSIKIĆ NAZIF IMAMOVIĆ VAHIDA JAHIĆ AMRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Diploma sa 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Diploma 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 14 JOVANOVIĆ MAJA 15 16 17 18 MAVROVIĆ MAJA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA MEŠIĆ ENIDA VEZA UP1-10/1-34044352/12 19 MORANJKIĆ ZIJAD 20 21 22 23 MUMINOVIĆ MERSIHA NURIKIĆ ELVEDINA OSMANOVIĆ JASNA PISKIĆ AMRA 24 SKOPLJAK SANEL 25 VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA 60    .

RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 3 4 5 6 ĆEMANOVIĆ GORJAN DEDIĆ HAJRA FEJZIĆ ASJA GRAČIĆ ALMA HODŽIĆ EDINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (20) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova 7 HODŽIĆ MUJO 8 HOT IRMA 9 10 11 12 13 14 15 16 IMAMOVIĆ MERSIHA JAHIĆ SENKA KARAMEHIĆ DIJANA KOVAČEVIĆ AZRA . MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA SALKANOVIĆ LARISA SINANOVIĆ MARINA ŠKAHIĆ MARIZELA VEZA UP1-10/1-34043360/12 Nema položen stručni ispit U toku pripravnički Diploma sa 180 ect bodova 17 TURBIĆ MEJRA 18 TURIĆ DALILA 19 UMIĆ AIDA 20 ŽUNIĆ SEID   61    .

francuski i dr) i latinski jezik 13. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.08.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 6 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Napomena KOMISIJA:   62    .Osnovna škola Džakule Pozicija:13. Ukupno:24 : Urednih:18 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 AVDAGIĆ MAJA 2 BADŽIĆ EDINA 3 BARAKOVIĆ IRMINA 4 BEĆIROVIĆ ALMA 5 BEŠIROVIĆ EMILIJA 6 DAUTOVIĆ AMIRA 7 DIZDAR AMRA 8 ĐULIĆ AZRA 9 HODŽIĆ INES 10 IMAMOVIĆ ADIS 11 KARAHMETOVIĆ SAMIR 12 NUHANOVIĆ ANIDA 13 OMEROVIĆ EDITA 14 REKIĆ MIRZA 15 SMAJIĆ AMELA 16 SMAJLOVIĆ FIKRET 17 SULEJMANOVIĆ MERIMA 18 ŠABIĆ ZENAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 H.godine. strani jezik (engleski.4.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.2013. njemački.

strani jezik (engleski.godine Ukupno:62 : Urednih:44 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:18 (18+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(44) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 AHMETOVIĆ SEMIRA 3 ALJIĆ DIJANA 4 ALJUKIĆ MEDISA 5 BANJIĆ DŽENETA 6 BEĆAREVIĆ SANELA 7 BEKRIĆ SENIDA 8 BJELIĆ MERISA 9 BOJIĆ DARKO 10 DEDIĆ EMINA 11 DEDIĆ MIREL 12 DELIBAJRIĆ FAHRETA 13 DŽAFIĆ ADMIRA 14 ĐOGIĆ LEJLA 15 ĐURIĆ KRISTINA 16 HALILOVIĆ AMIR 17 HASANČEVIĆ HARIS 18 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 19 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 20 HUSIĆ SABINA 21 HUSIKIĆ NAZIF 22 JAHIĆ AMRA 23 JOKIĆ MARIJA 24 JOVANOVIĆ MAJA 25 26 27 28 29 30 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ DEVLETA MEŠINOVIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Diploma sa 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 31 MORANJKIĆ ZIJAD 32 MUJEDINOVIĆ MERIMA 33 MUSTAFIĆ ALMIR 34 OKANOVIĆ EDISA 35 OSMANBEGOVIĆ MIRSAD 63    . francuski i dr) i latinski jezik 14.Osnovna škola Gornja Orahovica Pozicija:14. engelski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.08. njemački.1.2013.

36 37 38 39 40 OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA SINANOVIĆ MENSURA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 41 SKOPLJAK SANEL 42 SOFTIĆ ALMA++ 43 SULJKANOVIĆ DŽENITA 44 ŠARENAC IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (18) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 BRAĆKAN MELISA Da Da Da Da 2 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 3 HALILČEVIĆ AIDA Da Da Da Da 4 HODŽIĆ EDINA Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-345 HODŽIĆ MUJO Da Da Da Da 043360/12 Nema položen stručni 6 HOT IRMA Da Da Da Da ispit 7 IMAMOVIĆ DIANA Da Da Da Da 8 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 9 KRANTIĆ ALMA Da Da Da Da 10 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 11 MEHINBAŠIĆ JASMINKA Da Da Da Da 12 OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da 13 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 14 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 15 PRELIĆ IRMA Da Da Da Da 16 SINANOVIĆ MARINA Da Da Da Da U toku pripravnički 17 ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da 18 TURIĆ DALILA Da Da Da Da   64    .

godine Ukupno:21 : Urednih:15 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 BIBEROVIĆ VEDRANA 2 BJELIĆ MERISA 3 DEDIĆ MIREL 4 ĐOGIĆ LEJLA 5 ĐURIĆ KRISTINA 6 HASANČEVIĆ HARIS 7 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 8 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 9 HUSIĆ SABINA 10 JOVANOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA 12 MEHIĆ AMELA 13 SINANOVIĆ MENSURA 11 14 SKOPLJAK SANEL 15 SOFTIĆ ALMA++ Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Izmjene i dopune Konkursa Napomena Diploma sa 180 ect bodova RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 3 4 5 6 BAŠIĆ IRMA DEDIĆ HAJRA IMAMOVIĆ MERSIHA SALKANOVIĆ LARISA SINANOVIĆ MARINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova U toku pripravnički   65    . francuski i dr) i latinski jezik 14.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik 1 izvršilac – 3 časa na određeno vrijeme do 09.2013. strani jezik (engleski.2.08.Osnovna škola Gornja Orahovica Pozicija:14. bosanski jezik i književnost. njemački.

Osnovna škola Gornja Orahovica Pozicija:14. njemački. strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.3.08.godine Ukupno:25 : Urednih:18 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 ALAGIĆ AMIRA 2 AVDAGIĆ MAJA 3 BADŽIĆ EDINA 4 BARAKOVIĆ IRMINA 5 BEĆIROVIĆ ALMA 6 DAUTOVIĆ AMIRA 7 DIZDAR AMRA 8 DŽAMBO SABINA 9 ĐULIĆ AZRA 10 HODŽIĆ INES 11 IMAMOVIĆ ADIS 12 NUHANOVIĆ ANIDA 13 OKIĆ AIDA 14 REKIĆ MIRZA 15 SMAJIĆ AMELA 16 SULEJMANOVIĆ MERIMA 17 ŠABIĆ ZENAIDA 18 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 H.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 4 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da KOMISIJA:   66    . francuski i dr) i latinski jezik 14. bosanski jezik i književnost.2013. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.

njemački. Ukupno:99 : Urednih:91 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(91) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ DEMIRA 3 ALIČIĆ MELISA 4 AŠČIĆ SUBHIJA 5 AVDIĆ AIDA 6 BABAJIĆ SENAD 7 BAČINOVIĆ AMRA 8 BAŠIĆ FATIMA 9 BEĆAREVIĆ FATIMA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 10 AMRA 11 BREKO SANITA 12 BRKIĆ SEJLA 13 BUTKOVIĆ ENISA 14 ČANIĆ SANEL 15 ČOLO LJUBOMIRKA 16 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 17 MARIJANA 18 DIVKOVIĆ ANKICA 19 DIVKOVIĆ IGOR 20 DZAFIĆ EDINA 21 DZINIĆ AMRA 22 DŽINIĆ ASMIRA 23 DŽINIĆ ZAIDA 24 FAIĆ ELDINA 25 FAIĆ ELDINA 26 GUTIĆ ULFETA 27 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 HALILČEVIĆ SELMA HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ MAKSIDA HAMZIĆ MELIHA HARČIN EMIR HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 67    . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 15.godine.5. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski.08. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna skola Hasan Kikić Gračanica Pozicija:15.2013.

40 IMAMOVIĆ EDINA 41 IMAMOVIĆ SANDRA 42 ISANOVIĆ AMELA 43 ISIĆ ZEHRA 44 JAHIĆ INDIRA 45 JUNUZOVIĆ ALBINA 46 KIŠIĆ ALMA 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 KONJIĆ AZRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRNJIĆ AMELA KUKURUZ HASIBA KURTOVIĆ LEJLA LAZAREVIĆ MIRJANA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL OMERAGIĆ SANELA OSMANHODŽIĆ AMIRA PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJIĆ EMINA SMAJLOVIĆ INDIRA SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAKO AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 VEZA UP1-10/1-34044131/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 84 ŠLJIVIĆ NIHADA 85 86 87 88 89 90 91 TALETOVIĆ EDINA TOKIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA TURSUNOVIĆ FAVZIJA UDOVIČIĆ MIRELA ZONIĆ ŠEJLA 68    .

RB Prezime i Ime 1 HRNJADOVIĆ MIRNESA 2 IBRIĆ ENISA 3 OMERAGIĆ ALMA 4 OMERAGIĆ ALMA 5 OMERAGIĆ ALMA 6 OMERAGIĆ ALMA 7 OMERAGIĆ ALMA 8 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   69    .

2013. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.6. bosanski jezik i književnost. Ukupno:68 : Urednih:50 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:18 (18+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(50) RB Prezime i Ime 1 ABA VESNA 2 AHMETOVIĆ SEMIRA 3 ALJIĆ DIJANA 4 ALJUKIĆ LEJLA 5 AVDIĆ SADINA 6 BANJIĆ DŽENETA 7 BEČIROVIĆ ALMA 8 BEĆAREVIĆ SANELA 9 BIBEROVIĆ VEDRANA 10 BOJIĆ DARKO 11 DEDIĆ EMINA 12 DELIBAJRIĆ FAHRETA 13 DZEBIĆ EDINA 14 ĐOGIĆ LEJLA 15 GRABČANOVIĆ MAJDA 16 HASANOVIĆ MAID 17 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 18 HUSIĆ SABINA 19 HUSIKIĆ NAZIF 20 ISAKOVIĆ MIRELA 21 JAHIĆ AMRA 22 JOVANOVIĆ MAJA 23 24 25 26 27 28 29 30 31 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL LULIĆ AZRA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044206/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 32 MUJEDINOVIĆ MERIMA 33 34 35 36 37 MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR MUSTAFIĆ DINA NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA 70    . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 15. njemački.godine.08.Osnovna skola Hasan Kikić Gračanica Pozicija:15.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 OMERAGIĆ AMELA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMIĆ ADISA OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA SELIMOVIĆ ANELA SINANOVIĆ MENSURA SOFTIĆ ALMA++ SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠKREBO AIDA TODOROVIĆ ALEKSANDAR Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 3 4 5 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (18) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova BAJRAKTAREVIĆ AMELA BEČAKČIĆ MERSIHA BRAĆKAN MELISA DEDIĆ HAJRA 6 HOT IRMA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 JAHIĆ SENKA KAHRIMANOVIĆ AJŠA KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR MEHINBAŠIĆ JASMINKA PRELIĆ IRMA SINANOVIĆ MARINA SMAJIĆ SANEL ŠKAHIĆ MARIZELA ŠKULJ EDA UMIĆ AIDA VUKOVIĆ BOJANA Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   71    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.Osnovna skola Hasan Kikić Gračanica Pozicija:15.7. engleski jezik 1 izvršilac – 3 časa na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 15.godine. Ukupno:33 : Urednih:24 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(24) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ LEJLA 2 AVDIĆ SADINA 3 BANJIĆ DŽENETA 4 BEĆAREVIĆ SANELA 5 BEGANOVIĆ VELID 6 DEDIĆ EMINA 7 8 9 10 11 DZEBIĆ EDINA ĐOGIĆ LEJLA HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA HUSIKIĆ NAZIF Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 12 JOVANOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA 14 KOVAČEVIĆ ANEL 15 MEŠIĆ ENIDA 13 16 MORANJKIĆ ZIJAD 17 18 19 20 21 MUMINOVIĆ MERSIHA NURIKIĆ ELVEDINA OSMIĆ MEDINA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 22 SKOPLJAK SANEL 23 SOFTIĆ ALMA++ 24 ŠKREBO AIDA RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 BEČAKČIĆ MERSIHA 3 DEDIĆ HAJRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova 72    .2013. strani jezik (engleski.

2013. strani jezik (engleski. SALKANOVIĆ LARISA SINANOVIĆ MARINA UMIĆ AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.4 5 6 7 8 9 GRAČIĆ ALMA KAHRIMANOVIĆ AJŠA KOVAČEVIĆ AZRA . francuski i dr) i latinski jezik 15.godine.Osnovna skola Hasan Kikić Gračanica Pozicija:15. bosanski jezik i književnost. njemački.08.8. Ukupno:25 : Urednih:18 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 ALAGIĆ AMIRA 2 ALJIĆ JASMINA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BARAKOVIĆ IRMINA 5 BEĆIROVIĆ ALMA 6 DAUTOVIĆ AMIRA 7 DŽAMBO SABINA 8 HODŽIĆ INES 9 KARAHMETOVIĆ SAMIR 10 MULAMEHIĆ EMINA 11 MURIQI EMINA 12 NUHANOVIĆ ANIDA 13 OKIĆ AIDA 14 REKIĆ MIRZA 15 SMAJLOVIĆ FIKRET 16 SULEJMANOVIĆ MERIMA 17 ŠILJIĆ MIRELA 18 ŠIŠIĆ ADMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 GARAGIĆ SANELA 2 MEŠANAGIĆ ADNAN 3 OMEROVIĆ AMNA 4 SARVAN NAIDA 5 SARVAN SAMRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 73    . njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.

7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da KOMISIJA:                74    .

Ukupno:36 : Urednih:32 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(32) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 AVDIĆ AIDA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAČINOVIĆ AMRA 6 BAŠIĆ FATIMA 7 BEĆAREVIĆ FATIMA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 8 AMRA 9 BRKIĆ SEJLA 10 ČOLO LJUBOMIRKA 11 DIVKOVIĆ IGOR 12 DZINIĆ AMRA 13 DŽINIĆ ASMIRA 14 HAMZIĆ BELMA 15 HIDIĆ RAZIJA 16 HIRKIĆ ADMIRA 17 HIRKIĆ ADMIRA 18 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 19 IMAMOVIĆ EDINA 20 JAHIĆ INDIRA 21 KARIĆ DENISA . bosanski jezik i književnost.1.godine.08.2013. francuski i dr) i latinski jezik 16.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Lukavica Pozicija:16. 22 KONJIĆ AZRA 23 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 24 LJUMANOVIĆ MIRELA 25 MARMARAC AMELA 26 MEHURIĆ JASNA 27 MUJIĆ DIJANA 28 SARAJLIĆ JASMIN 29 SEKULIĆ SANELA 30 SMAJIĆ EMINA 31 SOKOLJAK AMRA 32 ŠAKO AIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena 75    . hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09. bosanski. njemački. strani jezik (engleski.

engelski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost.2.godine.2013.08. strani jezik (engleski.2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 HRNČIĆ MAJA 4 MUMINOVIĆ NERMINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:45 : Urednih:29 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:16 (16+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(29) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ MEDISA 2 BANJIĆ DŽENETA 3 BEKRIĆ SENIDA 4 BOJIĆ DARKO 5 DŽAFIĆ ADMIRA 6 ĐOGIĆ LEJLA 7 GREBOVIĆ MELISA 8 HASANČEVIĆ HARIS 9 HASANOVIĆ MAID 10 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 11 HUSIKIĆ NAZIF 12 JAHIĆ AMRA 13 JOVANOVIĆ MAJA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR MUSTAFIĆ DINA OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA SOFTIĆ ALMA++ SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠARENAC IRMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044051/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena Diploma sa 180 ect bodova 76    . njemački. francuski i dr) i latinski jezik 16.Osnovna škola Lukavica Pozicija:16.

RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 3 4 5 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova BAJRAKTAREVIĆ AMELA BOŠNJAKOVIĆ DAJANA BRAĆKAN MELISA HALILČEVIĆ AIDA 6 HOT IRMA 7 IMAMOVIĆ DZENANA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IMAMOVIĆ MERSIHA JAHIĆ SENKA KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR PETROVIĆ IVANA SINANOVIĆ MARINA SMAJIĆ SANEL ŠKAHIĆ MARIZELA TURIĆ DALILA Nema položen stručni ispit Diploma sa 180 ect bodova U toku pripravnički   77    .

Ukupno:20 : Urednih:14 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14) RB Prezime i Ime 1 AVDAGIĆ MAJA 2 BADŽIĆ EDINA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DIZDAR AMRA 5 ĐULIĆ AZRA 6 HODŽIĆ INES 7 IMAMOVIĆ ADIS 8 MULAMEHIĆ EMINA 9 NUHANOVIĆ ANIDA 10 REKIĆ MIRZA 11 SULEJMANOVIĆ MERIMA 12 ŠABIĆ ZENAIDA 13 ŠILJIĆ MIRELA 14 ŠIŠIĆ ADMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 3 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 4 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 5 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena KOMISIJA:   78    .3. francuski i dr) i latinski jezik 16. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09. njemački.08. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.Osnovna škola Lukavica Pozicija:16.godine.2013.

bosanski.1. njemački. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. Ukupno:43 : Urednih:39 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(39) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 AVDIĆ AIDA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAČINOVIĆ AMRA 6 BAŠIĆ FATIMA 7 BEĆAREVIĆ FATIMA 8 BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 9 AMRA 10 BRKIĆ SEJLA 11 ČOLO LJUBOMIRKA 12 DIVKOVIĆ IGOR 13 DZINIĆ AMRA 14 DŽINIĆ ASMIRA 15 DŽINIĆ ZAIDA 16 HAMZIĆ BELMA 17 HIDIĆ RAZIJA 18 HIRKIĆ ADMIRA 19 HIRKIĆ ADMIRA 20 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 21 IMAMOVIĆ EDINA 22 JAHIĆ INDIRA 23 KARIĆ DENISA . 24 KONJIĆ AZRA 25 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 26 LJUMANOVIĆ MIRELA 27 MARMARAC AMELA 28 MEHURIĆ JASNA 29 MEMIĆ MIRELA 30 MUJIĆ DIJANA 31 OSMANHODŽIĆ AMIRA 32 RAMAŠ AIDA 33 SARAJLIĆ JASMIN 34 SEKULIĆ SANELA 35 SMAJIĆ BELMA 36 SOKOLJAK AMRA 37 SPAHIĆ FATIMA 38 ŠAKO AIDA 39 ŠOKČEVIĆ JOSIP Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 79    .Osnovna škola Malešići Pozicija:17. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09. francuski i dr) i latinski jezik 17.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine.2013.

RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 HRNČIĆ MAJA 4 MUMINOVIĆ NERMINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   80    .

Ukupno:55 : Urednih:46 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(46) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ DIJANA 2 ALJUKIĆ MEDISA 3 BANJIĆ DŽENETA 4 BEČIROVIĆ ALMA 5 BEĆAREVIĆ SANELA 6 BOJIĆ DARKO 7 DEDIĆ EMINA 8 9 10 11 12 13 14 DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA DZEBIĆ EDINA ĐOGIĆ LEJLA ĐURIĆ KRISTINA HALILOVIĆ AMIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Izmjene i dopune Konkursa Diploma 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 15 HASANČEVIĆ HARIS 16 HASANOVIĆ MAID 17 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 18 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 19 HUSIKIĆ NAZIF 20 IMAMOVIĆ VAHIDA 21 JAHIĆ AMRA 22 JOKIĆ MARIJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ 23 HAJRIJA 24 KOVAČEVIĆ ANEL 25 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA 26 LULIĆ AZRA 27 MEHIĆ AMELA 28 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 29 MEŠIĆ DEVLETA 30 MEŠINOVIĆ MERSIHA 31 MUJAGIĆ ELVIR 32 MUMINOVIĆ MERSIHA 33 MUMINOVIĆ NAIDA 34 NURIKIĆ ELVEDINA 35 OKANOVIĆ EDISA 36 OSMANBEGOVIĆ MIRSAD 37 OSMIĆ ADISA 38 OSMIĆ MEDINA 81    .Osnovna škola Malešići Pozicija:17. strani jezik (engleski.2. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 17. njemački. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

39 40 41 42 43 44 PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA SINANOVIĆ MENSURA SOFTIĆ ALMA++ SULJKANOVIĆ DŽENITA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 45 ŠABANOVIĆ SEIDA 46 ŠARENAC IRMA RB Prezime i Ime 1 BRAĆKAN MELISA 2 DEDIĆ HAJRA 3 HALILČEVIĆ AIDA 4 JAHIĆ SENKA 5 KRANTIĆ ALMA 6 MANDŽUKIĆ IGOR 7 MEHINBAŠIĆ JASMINKA 8 PETROVIĆ IVANA 9 SMAJIĆ AIDA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   82    .

Osnovna škola Malešići Pozicija:17. Ukupno:53 : Urednih:30 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:23 (23+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 ALJIĆ DIJANA 3 BANJIĆ DŽENETA 4 BEĆAREVIĆ SANELA 5 BOJIĆ DARKO 6 DEDIĆ EMINA 7 8 9 10 DELIBAJRIĆ FAHRETA DZEBIĆ EDINA ĐOGIĆ LEJLA ĐURIĆ KRISTINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044164/12 Izmjene i dopune Konkursa Diploma 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 11 HASANČEVIĆ HARIS 12 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 13 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 HUSIKIĆ NAZIF IMAMOVIĆ VAHIDA JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MAVROVIĆ MAJA MEHIĆ AMELA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MUMINOVIĆ MERSIHA NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA SEJDINOVIĆ EDINA 29 SKOPLJAK SANEL 30 ŠABANOVIĆ SEIDA 83    . engleski jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.godine.2013. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 17.3.08. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.

KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR MIČIĆ DALIBOR MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA PETROVIĆ IVANA SINANOVIĆ MARINA ŠABIĆ AIDA ŠKAHIĆ MARIZELA TURIĆ DALILA UMIĆ AIDA Nema položen stručni ispit Diploma sa 180 ect bodova U toku pripravnički   84    .RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 3 4 5 6 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (23) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova BOŠNJAKOVIĆ DAJANA BRAĆKAN MELISA ĆEMANOVIĆ GORJAN DEDIĆ HAJRA HALILČEVIĆ AIDA 7 HOT IRMA 8 IMAMOVIĆ DIANA 9 IMAMOVIĆ DZENANA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 IMAMOVIĆ MERSIHA JAHIĆ SENKA KARAMEHIĆ DIJANA KOVAČEVIĆ AZRA .

Ukupno:20 : Urednih:16 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 AVDAGIĆ MAJA 2 BADŽIĆ EDINA 3 BARAKOVIĆ IRMINA 4 BEĆIROVIĆ ALMA 5 DAUTOVIĆ AMIRA 6 DIZDAR AMRA 7 DŽAMBO SABINA 8 ĐULIĆ AZRA 9 HODŽIĆ INES 10 IMAMOVIĆ ADIS 11 MURIQI EMINA 12 NUHANOVIĆ ANIDA 13 REKIĆ MIRZA 14 SMAJIĆ AMELA 15 SULEJMANOVIĆ MERIMA 16 ŠABIĆ ZENAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena          KOMISIJA:  85    . njemački.Osnovna škola Malešići Pozicija:17. strani jezik (engleski.godine.08. francuski i dr) i latinski jezik 17.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.4. njemački jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.2013.

strani jezik (engleski.08.2. Ukupno:52 : Urednih:30 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:22 (22+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 ALJIĆ DIJANA 3 BEĆAREVIĆ SANELA 4 BEGANOVIĆ VELID 5 BEKRIĆ SENIDA 6 BIBEROVIĆ VEDRANA 7 BRKIĆ JASMINA 8 DEDIĆ EMINA 9 10 11 12 DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA ĐOGIĆ LEJLA ĐURIĆ KRISTINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 13 HASANČEVIĆ HARIS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA MEHIĆ AMELA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MUSTAFIĆ ALMIR OKANOVIĆ EDISA OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SAKIĆ MERSIHA SEJDINOVIĆ EDINA 28 SKOPLJAK SANEL 29 SOFTIĆ ALMA++ 30 SRABOVIĆ SANDRA RB Prezime i Ime Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (22) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 86    . francuski i dr) i latinski jezik 18.godine. bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Miričina Pozicija:18.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.2013. engleski jezik 1 izvršilac – 9 časova na određeno vrijeme do 09.

1 BABIĆ DAŠA 2 3 4 5 6 7 8 BAJRAKTAREVIĆ AMELA BEČAKČIĆ MERSIHA BOŠNJAKOVIĆ DAJANA BRAĆKAN MELISA ĆEMANOVIĆ GORJAN DEDIĆ HAJRA HALILČEVIĆ AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova 9 HOT IRMA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 JAHIĆ SENKA KARAMEHIĆ DIJANA KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA OKANOVIĆ MIRZA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA SINANOVIĆ MARINA SMAJIĆ SANEL TURIĆ DALILA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   87    .

Ukupno:13 : Urednih:3 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:10 (10+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(3) RB Prezime i Ime 1 DIZDAR AMRA 2 OMEROVIĆ SELMA 3 REKIĆ MIRZA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 H.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 ISIĆ SABINA Da Da Da Da 4 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 5 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 6 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 7 MUŠIĆ IRFANA Da Da Da Da 8 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 10 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Napomena           KOMISIJA:  88    . njemački jezik-pripravnik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do okončanja pripravničkog staža.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.4.Osnovna škola Miričina Pozicija:18. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 18. njemački.

strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Orahovica Pozicija:19.08. engleski jezik 1 izvršilac – 9 časova na određeno vrijeme do 09. francuski i dr) i latinski jezik 19. Ukupno:63 : Urednih:37 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:26 (26+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(37) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 ALJIĆ DIJANA 3 BANJIĆ DŽENETA 4 BEĆAREVIĆ SANELA 5 BEGANOVIĆ VELID 6 BEKRIĆ SENIDA 7 BIBEROVIĆ VEDRANA 8 BRKIĆ JASMINA 9 DEDIĆ EMINA 10 11 12 13 14 DELIBAJRIĆ FAHRETA DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA ĐOGIĆ LEJLA ĐURIĆ KRISTINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 15 HASANČEVIĆ HARIS 16 17 18 19 20 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA HUSIKIĆ NAZIF JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA Diploma 180 ect bodova 21 JOVANOVIĆ MAJA 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MAVROVIĆ MAJA MEHIĆ AMELA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MUSTAFIĆ ALMIR NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SAKIĆ MERSIHA SEJDINOVIĆ EDINA VEZA UP1-10/1-34044352/12 35 SKOPLJAK SANEL 36 SOFTIĆ ALMA++ 37 SRABOVIĆ SANDRA 89    . bosanski jezik i književnost.2013.1.godine. njemački.

KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA OKANOVIĆ MIRZA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA SINANOVIĆ MARINA SMAJIĆ SANEL Nema položen stručni ispit U toku pripravnički Diploma sa 180 ect bodova 23 TURBIĆ MEJRA 24 TURIĆ DALILA 25 UMIĆ AIDA 26 VUKOVIĆ BOJANA   90    .RB Prezime i Ime 1 BABIĆ DAŠA 2 3 4 5 6 7 8 9 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (26) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova BAJRAKTAREVIĆ AMELA BAŠIĆ IRMA BEČAKČIĆ MERSIHA BOŠNJAKOVIĆ DAJANA BRAĆKAN MELISA ĆEMANOVIĆ GORJAN DEDIĆ HAJRA HALILČEVIĆ AIDA 10 HOT IRMA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 IMAMOVIĆ MERSIHA JAHIĆ SENKA KARAMEHIĆ DIJANA KOVAČEVIĆ AZRA .

godine. njemački. strani jezik (engleski. njemački jezik 1 izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Orahovica Pozicija:19. Ukupno:32 : Urednih:24 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(24) RB Prezime i Ime 1 ALAGIĆ AMIRA 2 ALJIĆ JASMINA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BADŽIĆ EDINA 5 BARAKOVIĆ IRMINA 6 BEĆIROVIĆ ALMA 7 DAUTOVIĆ AMIRA 8 DIZDAR AMRA 9 DŽAMBO SABINA 10 ĐULIĆ AZRA 11 HODŽIĆ INES 12 HODŽIĆ SABINA 13 IBRAHIMAGIĆ SANELA 14 IMAMOVIĆ ADIS 15 KARAHMETOVIĆ SAMIR 16 MULAMEHIĆ EMINA 17 MURIQI EMINA 18 NUHANOVIĆ ANIDA 19 OKIĆ AIDA 20 OMEROVIĆ SELMA 21 REKIĆ MIRZA 22 SMAJIĆ AMELA 23 SULEJMANOVIĆ MERIMA 24 ŠABIĆ ZENAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB 1 2 3 4 5 6 7 8 Prezime i Ime GARAGIĆ SANELA MEŠANAGIĆ ADNAN MUŠIĆ IRFANA OMEROVIĆ AMNA SARVAN NAIDA SARVAN SAMRA ŠERBEČIĆ EDINA TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 91    .08. francuski i dr) i latinski jezik 19.2.2013.

  92    .

Osnovna škola Orahovica Pozicija:19.2013. bosanski. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 19. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.godine.08. Ukupno:79 : Urednih:71 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(71) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 AVDIĆ AIDA 4 BABAJIĆ NIHADA 5 BABAJIĆ SENAD 6 BAČINOVIĆ AMRA 7 BAŠIĆ FATIMA 8 BEĆAREVIĆ FATIMA 9 BRKIĆ SEJLA 10 ČOLO LJUBOMIRKA 11 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 12 MARIJANA 13 DIVKOVIĆ IGOR 14 DUGONJIĆ AZRA 15 DZINIĆ AMRA 16 DŽINIĆ ZAIDA 17 ĐULOVIĆ AZRA 18 FAIĆ ELDINA 19 FAIĆ ELDINA 20 HALILČEVIĆ SELMA 21 HALILOVIĆ VELDISA 22 HAMZIĆ BELMA 23 HAMZIĆ MAKSIDA 24 HARČIN EMIR 25 HIDIĆ RAZIJA 26 HIRKIĆ ADMIRA 27 HIRKIĆ ADMIRA 28 HODZIĆ NAIDA 29 IBRAHIMOVIĆ ELVIRA 30 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 31 IDRIZOVIĆ LEJLA 32 IMAMOVIĆ EDINA 33 IMAMOVIĆ OMER 34 ISIĆ ZEHRA 35 36 37 38 39 40 JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ ALBINA JUNUZOVIĆ AZRA KARIĆ DENISA . njemački. KONJIĆ AZRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043538/12 Napomena 93    .3.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 KRNJIĆ AMELA KURTOVIĆ LEJLA LJUMANOVIĆ MIRELA MARMARAC AMELA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL OMEROVIĆ AVDO OSMANHODŽIĆ AMIRA RAMAŠ AIDA REŠIDBEGOVIĆ MELISA SALIHOVIĆ SENADA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA SRABOVIĆ MEDIHA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043873/12 67 SUBAŠIĆ MIRELA 68 69 70 71 ŠAKO AIDA TOKIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 HRNČIĆ MAJA 3 OMERAGIĆ ALMA 4 OMERAGIĆ ALMA 5 OMERAGIĆ ALMA 6 OMERAGIĆ ALMA 7 OMERAGIĆ ALMA 8 OMEROVIĆ SABINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena KOMISIJA: 94    .

engleski jezik 1 izvršilac – 11 časova na određeno vrijeme do 09.2013.4. francuski i dr) i latinski jezik 20. Ukupno:46 : Urednih:26 .Osnovna škola Soko Pozicija:20.Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(26) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 ALJIĆ DIJANA 3 DEDIĆ EMINA 4 ĐOGIĆ LEJLA 5 ĐURIĆ KRISTINA 6 HASANČEVIĆ HARIS 7 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 8 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 9 HUSIĆ SABINA 10 HUSIKIĆ NAZIF 11 JAHIĆ AMRA 12 JOVANOVIĆ MAJA KALESIĆ13 REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA 14 MAVROVIĆ MAJA 15 MEHIĆ AMELA 16 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 17 MEŠIĆ DEVLETA 18 MORANJKIĆ ZIJAD 19 20 21 22 23 24 MUSTAFIĆ DINA NURIKIĆ ELVEDINA OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 25 SKOPLJAK SANEL 26 SOFTIĆ ALMA++ 95    . strani jezik (engleski. njemački.godine.Ne Urednih:0 . bosanski jezik i književnost.Pripravnika:20 (20+0) .08.

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (20) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna Diploma sa 180 1 BABIĆ DAŠA Da Da Da Da ect bodova 2 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BRAĆKAN MELISA Da Da Da Da 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 5 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da Nema položen 6 HOT IRMA Da Da Da Da stručni ispit 7 IMAMOVIĆ DIANA Da Da Da Da Diploma sa 180 8 IMAMOVIĆ DZENANA Da Da Da Da ect bodova 9 IMAMOVIĆ MERSIHA Da Da Da Da 10 KARAMEHIĆ DIJANA Da Da Da Da 11 KOVAČEVIĆ AZRA . Da Da Da Da 12 KRANTIĆ ALMA Da Da Da Da 13 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 14 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 15 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da U toku 16 SINANOVIĆ MARINA Da Da Da Da pripravnički 17 SMAJIĆ SANEL Da Da Da Da 18 ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da 19 TURIĆ DALILA Da Da Da Da 20 UMIĆ AIDA Da Da Da Da                     96    .

08. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 .Pripravnika:5 (5+0) . francuski i dr) i latinski jezik 20. bosanski jezik i književnost.                  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 AVDAGIĆ MAJA BADŽIĆ EDINA BARAKOVIĆ IRMINA BEĆIROVIĆ ALMA DAUTOVIĆ AMIRA DIZDAR AMRA DŽAMBO SABINA ĐULIĆ AZRA HODŽIĆ INES IMAMOVIĆ ADIS KARAHMETOVIĆ SAMIR MURIQI EMINA NUHANOVIĆ ANIDA REKIĆ MIRZA SMAJIĆ AMELA SMAJLOVIĆ FIKRET SULEJMANOVIĆ MERIMA ŠABIĆ ZENAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) 97    . njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09. Ukupno:23 : Urednih:18 .2013.5.Osnovna škola Soko Pozicija:20. njemački.

engelski jezik 1 izvršilac – 17 časova na određeno vrijeme do 09. njemački. strani jezik (engleski.5.godine. bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Stjepan Polje Pozicija:21.OMEROVIĆ EMIR MAŠIĆ NADINA MEŠANAGIĆ ADNAN ŠERBEČIĆ EDINA TUFEKČIĆ KRNJIĆ 5 SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Napomena KOMISIJA:                                                              Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:24 (24+0) . Ukupno:55 : Urednih:31 .Ne Urednih:0 .2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(31) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 AHMELJIĆ SANELA AHMETOVIĆ SEMIRA BANJIĆ DŽENETA BEĆAREVIĆ SANELA BEGANOVIĆ VELID BEKRIĆ SENIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova Napomena 7 DEDIĆ EMINA 8 DZEBIĆ EDINA 9 ĐOGIĆ LEJLA 10 HASANČEVIĆ HARIS 11 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 12 HUSIĆ SABINA 13 HUSIKIĆ NAZIF VEZA UP1-10/1-34044326/12 98    . francuski i dr) i latinski jezik 21.08.RB Prezime i Ime 1 2 3 4 H.

14 JAHIĆ AMRA KALESIĆ15 REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA 16 MEHIĆ AMELA 17 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 18 MEŠIĆ DEVLETA 19 MEŠIĆ ENIDA 20 MUJEDINOVIĆ MERIMA 21 22 23 24 25 26 27 28 MUSTAFIĆ ALMIR NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA OSMIĆ MEDINA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SAKIĆ MERSIHA SEJDINOVIĆ EDINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34043838/12 29 SKOPLJAK SANEL 30 SOFTIĆ ALMA++ 31 ŠKREBO AIDA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (24) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna Diploma sa 180 ect 1 BABIĆ DAŠA Da Da Da Da bodova 2 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 3 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 4 BRAĆKAN MELISA Da Da Da Da BUNDAVICA 5 Da Da Da Da ESMERALDA 6 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 7 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 8 HALILČEVIĆ AIDA Da Da Da Da Nema položen 9 HOT IRMA Da Da Da Da stručni ispit 10 IMAMOVIĆ MERSIHA Da Da Da Da 11 KAHRIMANOVIĆ AJŠA Da Da Da Da 12 KARAMEHIĆ DIJANA Da Da Da Da 13 KOVAČEVIĆ AZRA . Da Da Da Da 14 KRANTIĆ ALMA Da Da Da Da 15 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 16 MEHINBAŠIĆ JASMINKA Da Da Da Da 17 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 99    .

francuski i dr) i latinski jezik 21.18 19 20 21 22 23 24 PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA SINANOVIĆ MARINA SMAJIĆ SANEL ŠKAHIĆ MARIZELA TURIĆ DALILA UMIĆ AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički                             Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.6.godine. Ukupno:23 : Urednih:17 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 AVDAGIĆ MAJA BADŽIĆ EDINA BARAKOVIĆ IRMINA BEĆIROVIĆ ALMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Napomena 100    .Ne Urednih:0 .08.Osnovna škola Stjepan Polje Pozicija:21.Pripravnika:6 (6+0) . njemački. bosanski jezik i književnost.2013.

bosanski jezik i književnost. Ukupno:61 : Urednih:55 . Safvet-beg Bašagić Pozicija:22. strani jezik (engleski.Osnovna škola Dr.2. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 22.Pripravnika:6 (6+0) .Ne Urednih:0 .5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DAUTOVIĆ AMIRA DIZDAR AMRA DŽAMBO SABINA ĐULIĆ AZRA HODŽIĆ INES IMAMOVIĆ ADIS MULAMEHIĆ EMINA NUHANOVIĆ ANIDA REKIĆ MIRZA SULEJMANOVIĆ MERIMA ŠABIĆ ZENAIDA ŠILJIĆ MIRELA ŠIŠIĆ ADMIRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 4 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 5 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da TUFEKČIĆ KRNJIĆ 6 Da Da Da Da SELMA Napomena KOMISIJA:         Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(55) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava Napomena 101    . engleski jezik 1 izvršlac – puna norma na neodređeno vrijeme.

1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 ALJUKIĆ LEJLA 3 AVDIĆ SADINA 4 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BAJRIĆ MELIHA BANJIĆ DŽENETA BEČIROVIĆ ALMA BOJIĆ DARKO DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA DŽINIĆ ALISA GRBIĆ ALMA GUBALJEVIĆ MIRELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/134-043838/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044057/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/134-044100/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-043512/12 15 HADŽIĆ SELMA 16 17 18 19 HALILOVIĆ AMIR HALILOVIĆ SAMRA HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID 20 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ DAMIR HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED IMAMOVIĆ VAHIDA JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ 30 EDISA 31 LUKIĆ DAVOR 32 MEHIĆ DIJANA 33 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 34 MEŠIĆ DEVLETA 35 MORANJKIĆ ZIJAD 36 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA 37 MUJEDINOVIĆ MERIMA 38 39 40 41 42 43 44 45 MUMINOVIĆ ILDA MUMINOVIĆ MERSIHA OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANOVIĆ JASNA PISKIĆ AMRA SELIMOVIĆ ANELA 102    .

46 47 48 49 50 SINANOVIĆ MENSURA SKENDEROVIĆ SABINA SKERLIĆ BILJANA SLANJANKIĆ ESMA SOFTIĆ AMIR Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/134-044164/12 51 ŠABANOVIĆ SEIDA 52 ŠARENAC IRMA 53 ŠIŠIĆ EMINA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 54 VAHIDA 55 VEHABOVIĆ VILDANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 3 Da Da Da Da NEDZMIJA 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da 6 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena                       Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 103    . njemački. strani jezik (engleski.

3.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(37) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 3 4 5 6 7 BANJIĆ DŽENETA BEČIROVIĆ ALMA BOJIĆ DARKO DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/134-043838/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044057/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044100/12 Diploma 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044051/12 Napomena VEZA UP1-10/134-043512/12 8 DŽAFIĆ ADMIRA 9 GREBOVIĆ MELISA 10 GUBALJEVIĆ MIRELA 11 HADŽIĆ SELMA 12 HALILOVIĆ SAMRA 13 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 14 HUSIKIĆ NAZIF 15 16 17 18 19 20 HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL 21 MEHIĆ DIJANA 22 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 23 MORANJKIĆ ZIJAD 24 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA 25 MUJEDINOVIĆ MERIMA 26 27 28 29 30 31 32 MUMINOVIĆ ILDA MUMINOVIĆ MERSIHA OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA PISKIĆ AMRA SKERLIĆ BILJANA 104    .22.2013.Ne Urednih:1 .Pripravnika:10 (10+0) . Ukupno:48 : Urednih:37 . engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.godine. Safvet-beg Bašagić Pozicija:22.Osnovna škola Dr.08.

33 SLANJANKIĆ ESMA 34 ŠABANOVIĆ SEIDA 35 ŠIŠIĆ EMINA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 36 VAHIDA 37 VEHABOVIĆ VILDANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/134-044164/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 2 Da Da Da Da NEDZMIJA 3 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 4 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 5 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 6 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 7 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 8 ŠKULJ EDA Da Da Da Da Diploma sa 180 ect 9 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da bodova 10 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da                     105    .

Osnovna škola Dr.08. Ukupno:19 : Urednih:11 . francuski i dr) i latinski jezik 22. bosanski jezik i književnost. njemački. strani jezik (engleski.2013.    Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.4. Safvet-beg Bašagić Pozicija:22.Pripravnika:8 (8+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(11) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA BEĆIROVIĆ ALMA BEŠIROVIĆ EMILIJA DIZDAR AMRA HODŽIĆ INES MULAMURATOVIĆ SENKA OMEROVIĆ EDITA REDŽIĆ AMRA SADIKOVIĆ ADMIR SMAJLOVIĆ AZEMINA SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna U toku je 1 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da pripravnički 2 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 5 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 6 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 7 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da TUFEKČIĆ KRNJIĆ 8 Da Da Da Da SELMA KOMISIJA:   106    .Ne Urednih:0 .

            Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.Ne Urednih:1 . engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(21) RB Prezime i Ime 1 BJELIĆ MERISA 2 BOJIĆ DARKO 3 DELIBAJRIĆ FAHRETA 4 DŽAFIĆ ADMIRA 5 GUBALJEVIĆ MIRELA 6 HADŽIĆ SELMA 7 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 8 HUSKIĆ SENKA 9 JOVANOVIĆ MAJA 10 MAVROVIĆ MAJA 11 MEHIĆ DIJANA 12 MEHINOVIĆ SABINA 13 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 14 MORANJKIĆ ZIJAD 15 MUJEDINOVIĆ MERIMA 16 17 18 19 MUMINOVIĆ MERSIHA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA SINANOVIĆ MENSURA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 20 VAHIDA 21 VEHABOVIĆ VILDANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044057/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Napomena Diploma sa 180 ect bodova 107    .1.godine. njemački.2013.Pripravnika:8 (8+0) . francuski i dr) i latinski jezik 23. bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Edhem Mulabdić Međiđa Donja Pozicija:23. Ukupno:30 : Urednih:21 .

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 3 Da Da Da Da NEDZMIJA 4 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 5 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 6 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 7 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 8 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova                               108    .

Pripravnika:3 (3+0) . Ukupno:16 : Urednih:12 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(12) RB Prezime i Ime 1 GUBALJEVIĆ MIRELA 2 HADŽIĆ SELMA 3 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 4 JOVANOVIĆ MAJA 5 MAVROVIĆ MAJA 6 MEHINOVIĆ SABINA 7 MORANJKIĆ ZIJAD 8 MUMINOVIĆ MERSIHA 9 OMERAGIĆ AMELA 10 OSMANOVIĆ JASNA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 11 VAHIDA 12 VEHABOVIĆ VILDANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Napomena 109    .Ne Urednih:1 . bosanski jezik i književnost.08. francuski i dr) i latinski jezik 23.godine. njemački.                  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013. strani jezik (engleski. engleski jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.2.Osnovna škola Edhem Mulabdić Međiđa Donja Pozicija:23.

njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(13) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ALIĆ ALMA BEĆIROVIĆ ALMA BEŠIROVIĆ EMILIJA DIZDAR AMRA HODŽIĆ INES KARAHMETOVIĆ SAMIR MUHEDINOVIĆ MELISA MULAMURATOVIĆ SENKA MURATOVIĆ INES OMEROVIĆ EDITA SADIKOVIĆ ADMIR SMAJLOVIĆ AZEMINA SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 110    .godine.4.08. strani jezik (engleski.2013. francuski i dr) i latinski jezik 23. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Edhem Mulabdić Međiđa Donja Pozicija:23.Ne Urednih:0 .Pripravnika:6 (6+0) .1 BEGIĆ DAMIR Da Da Ne Ne DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 2 Da Da Da Da NEDZMIJA Diploma sa 180 ect 3 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da bodova           Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost. Ukupno:19 : Urednih:13 .

Ne Urednih:0 . engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(42) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 BAJREKTAREVIĆ LEMANA BAJRIĆ MELIHA BANJIĆ DŽENETA BOJIĆ DARKO DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA DŽINIĆ ALISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34043512/12 111    .2013.Pripravnika:6 (6+0) .2. strani jezik (engleski.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 3 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 4 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 5 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da TUFEKČIĆ KRNJIĆ 6 Da Da Da Da SELMA Napomena KOMISIJA:   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 24.Osnovna škola Hamdije Kreševljaković Kamberi Pozicija:24. Ukupno:48 : Urednih:42 . njemački.godine.Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 H. bosanski jezik i književnost.08.

9 GUBALJEVIĆ MIRELA 10 HADŽIĆ SELMA 11 HALILOVIĆ AMIR 12 HALILOVIĆ SAMRA 13 HASANOVIĆ MAID 14 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 15 HUSIKIĆ NAZIF 16 17 18 19 HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043976/12 VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34043838/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044057/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 Izmjene i dopune Konkursa Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova 20 JOVANOVIĆ MAJA 21 KATANA DAMIR 22 MEHIĆ DIJANA 23 MEHINOVIĆ SABINA 24 MEŠIĆ DEVLETA 25 MORANJKIĆ ZIJAD 26 MUJAGIĆ ELVIR 27 MUJEDINOVIĆ MERIMA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 MUMINOVIĆ ILDA MUMINOVIĆ MERSIHA OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANOVIĆ JASNA PISKIĆ AMRA SINANOVIĆ MENSURA SLANJANKIĆ ESMA SOFTIĆ AMIR 38 ŠABANOVIĆ SEIDA 39 ŠARENAC IRMA 40 ŠEĆIĆ DŽENANA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA 42 VEHABOVIĆ VILDANA 41 RB Prezime i Ime Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava Napomena 112    .

1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA 2 BAŠIĆ MERSIHA DELIOMEROVIĆ 3 NEDZMIJA 4 HODŽIĆ MUJO 5 MANDŽUKIĆ IGOR 6 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da uredna Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043360/12                               Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engelski jezik 1 izvršilac – 15 časova na određeno vrijeme do 09.Ne Urednih:1 .08.Pripravnika:9 (9+0) .2013. Ukupno:36 : Urednih:26 .3. njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(26) RB Prezime i Ime 1 BJELIĆ MERISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Prijava uredna Da Napomena 113    . francuski i dr) i latinski jezik 24. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.godine.Osnovna škola Hamdije Kreševljaković Kamberi Pozicija:24.

2 3 4 5 BOJIĆ DARKO DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA GUBALJEVIĆ MIRELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044057/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova 6 HADŽIĆ SELMA 7 HALILOVIĆ SAMRA 8 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 9 HUREMOVIĆ JASMINA 10 HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ 11 MUHAMED 12 JOKIĆ MARIJA 13 JOVANOVIĆ MAJA 14 MAVROVIĆ MAJA 15 MEHIĆ DIJANA 16 MEHINOVIĆ SABINA 17 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 18 MORANJKIĆ ZIJAD 19 MUJEDINOVIĆ MERIMA 20 21 22 23 MUMINOVIĆ ILDA MUMINOVIĆ MERSIHA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA 24 ŠABANOVIĆ SEIDA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA 26 VEHABOVIĆ VILDANA 25 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 2 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 3 Da Da Da Da NEDZMIJA VEZA UP1-10/1-344 HODŽIĆ MUJO Da Da Da Da 043360/12 5 KARAMEHIĆ DIJANA Da Da Da Da 6 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 114    .

Nerazmatranih:0 115    . strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 . Ukupno:18 : Urednih:12 .Osnovna škola Hamdije Kreševljaković Kamberi Pozicija:24.MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA 8 PETROVIĆ IVANA 7 9 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova                                         Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. bosanski jezik i književnost.4. francuski i dr) i latinski jezik 24.godine.08.Pripravnika:6 (6+0) . njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.2013.

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(12) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ALIĆ ALMA BEĆIROVIĆ ALMA BEŠIROVIĆ EMILIJA DIZDAR AMRA KARAHMETOVIĆ SAMIR MULAMURATOVIĆ SENKA MURATOVIĆ INES OMEROVIĆ EDITA REDŽIĆ AMRA SADIKOVIĆ ADMIR SMAJLOVIĆ AZEMINA SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna U toku je 1 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da pripravnički 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 4 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 5 SARVAN SAMRA Da Da Da Da TUFEKČIĆ KRNJIĆ 6 Da Da Da Da SELMA KOMISIJA:                 116    .

Pripravnika:5 (5+0) .godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(61) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 ALJUKIĆ LEJLA 3 AVDIĆ SADINA 4 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 5 6 7 8 9 10 11 12 BAJRIĆ MELIHA BANJIĆ DŽENETA BEČIROVIĆ ALMA BJELIĆ MERISA BOJIĆ DARKO DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/134-044352/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/134-044100/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044374/12 Napomena VEZA UP1-10/134-043512/12 13 Demirović Jasna 14 DŽINIĆ ALISA 15 GRBIĆ ALMA 16 GUBALJEVIĆ MIRELA 17 HADŽIĆ SELMA 18 HALILOVIĆ AMIR 19 HASANAMIDZIĆ TIJANA 20 HASANOVIĆ MAID 21 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 22 HUDIĆ IGOR 23 HUSANOVIĆ DAMIR 24 HUSIKIĆ NAZIF 25 26 27 28 29 HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED IMAMOVIĆ VAHIDA JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA 30 JOVANOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA 32 KATANA DAMIR 33 KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ 34 EDISA 31 117    . njemački.2013. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. francuski i dr) i latinski jezik 25.08.Ne Urednih:1 . Ukupno:67 : Urednih:61 .Osnovna škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:25.3. bosanski jezik i književnost.Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.

35 MEHIĆ DIJANA 36 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 37 MEŠIĆ DEVLETA 38 MORANJKIĆ ZIJAD 39 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/134-044057/12 Diploma 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova 40 MUJEDINOVIĆ MERIMA 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 MUMINOVIĆ ILDA MUMINOVIĆ MERSIHA OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANOVIĆ JASNA PISKIĆ AMRA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ ANELA SINANOVIĆ MENSURA SKENDEROVIĆ SABINA SKERLIĆ BILJANA SLANJANKIĆ ESMA SOFTIĆ AMIR VEZA UP1-10/134-043838/12 55 ŠABANOVIĆ SEIDA 56 ŠARENAC IRMA 57 ŠEĆIĆ DŽENANA 58 ŠIŠIĆ EMINA 59 TURSUNOVIĆ NERMINA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 60 VAHIDA 61 VEHABOVIĆ VILDANA VEZA UP1-10/134-044164/12 VEZA UP1-10/134-043976/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 3 Da Da Da Da NEDZMIJA 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena 118    .

engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.godine. strani jezik (engleski.4. francuski i dr) i latinski jezik 25.    Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.2013. bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:25.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(38) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 3 4 5 6 7 8 BANJIĆ DŽENETA BEČIROVIĆ ALMA BJELIĆ MERISA BOJIĆ DARKO DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044057/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044352/12 Izmjene i dopune Konkursa Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044100/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/134-044051/12 Napomena VEZA UP1-10/134-043512/12 9 GREBOVIĆ MELISA 10 GUBALJEVIĆ MIRELA 11 HADŽIĆ SELMA 12 HALILOVIĆ AMIR 13 HASANOVIĆ MAID 14 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 15 HUSIKIĆ NAZIF 16 HUSKIĆ SENKA 17 IMAMOVIĆ VAHIDA 18 JOKIĆ MARIJA 19 JOVANOVIĆ MAJA 20 KATANA DAMIR 21 KOVAČEVIĆ ANEL 22 MAVROVIĆ MAJA 23 MEHIĆ DIJANA 24 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 25 MORANJKIĆ ZIJAD 26 MUHAMEDBEGOVIĆ 119    . Ukupno:49 : Urednih:38 .Ne Urednih:1 .Pripravnika:10 (10+0) .

MIRNESA 27 MUJEDINOVIĆ MERIMA 28 29 30 31 32 33 34 MUMINOVIĆ ILDA MUMINOVIĆ MERSIHA OMERAGIĆ AMELA SAKIĆ MERSIHA SINANOVIĆ MENSURA SKERLIĆ BILJANA SLANJANKIĆ ESMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/134-044164/12 VEZA UP1-10/134-043838/12 35 ŠABANOVIĆ SEIDA 36 ŠIŠIĆ EMINA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 37 VAHIDA 38 VEHABOVIĆ VILDANA RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 3 Da Da Da Da NEDZMIJA 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 6 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 7 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 8 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 9 ŠKULJ EDA Da Da Da Da 10 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena             120    .

strani jezik (engleski.            Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:2 (2+0) .Osnovna škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:25. bosanski jezik i književnost. Ukupno:19 : Urednih:17 .5.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BOJIĆ DARKO 3 GUBALJEVIĆ MIRELA 4 HADŽIĆ SELMA 5 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 6 HUSKIĆ SENKA 7 IMAMOVIĆ VAHIDA 8 JOKIĆ MARIJA 9 JOVANOVIĆ MAJA 10 11 12 13 14 MAVROVIĆ MAJA MUMINOVIĆ MERSIHA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA SAKIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa 15 ŠABANOVIĆ SEIDA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA 17 VEHABOVIĆ VILDANA 16 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (2) 121    . engleski jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09.2013.godine.Ne Urednih:0 .08. francuski i dr) i latinski jezik 25. njemački.

godine. bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(11) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 BEĆIROVIĆ ALMA BEŠIROVIĆ EMILIJA DIZDAR AMRA HODŽIĆ INES KARAHMETOVIĆ SAMIR MULAMURATOVIĆ SENKA MURATOVIĆ INES OMEROVIĆ EDITA SADIKOVIĆ ADMIR SMAJLOVIĆ AZEMINA SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna U toku je 1 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da pripravnički 122    . strani jezik (engleski.Pripravnika:8 (8+0) . francuski i dr) i latinski jezik 25.08.2013.RB Prezime i Ime 1 DELIOMEROVIĆ NEDZMIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Napomena 2 TURBIĆ MEJRA Diploma sa 180 ect bodova           Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:19 : Urednih:11 .6.Ne Urednih:0 . njemački jezik 1 izvršilac – 9 časova na određeno vrijeme do 09. njemački.Osnovna škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:25.

hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.08. bosanski. francuski i dr) i latinski jezik 26.godine.1.2013.Pripravnika:1 (1+0) . bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(21) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BABAJIĆ SENAD BEŠIROVIĆ AIDA BRISTRIĆ MUAMERA BRKIĆ SEJLA DIVKOVIĆ IGOR HODZIĆ ŠEMSA HODŽIĆ SULJKANOVIĆ BELMA JAHIĆ INDIRA KUKURUZ HASIBA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MARMARAC AMELA MEHIĆ NERMINA MUJEZINOVIĆ DŽANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34043799/12 123    . strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 .2 3 4 5 6 7 KLINČEVIĆ AMILA MAŠIĆ NADINA SARVAN NAIDA SARVAN SAMRA SULJIĆ ALMA ŠERBEČIĆ EDINA TUFEKČIĆ KRNJIĆ 8 SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da             KOMISIJA:                Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gradačac Pozicija:26. Ukupno:22 : Urednih:21 .

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gradačac Pozicija:26.godine.4.15 16 17 18 19 20 21 OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ ZEMIRA PEŠTALIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ JASMINKA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA Da Da Da Da Napomena               Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 DELIBAJRIĆ FAHRETA 3 GREBOVIĆ MELISA 4 GUBALJEVIĆ MIRELA 5 HADŽIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044051/12 VEZA UP1-10/1-34- 124    .08. njemački. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 26. strani jezik (engleski.2013. engleski jezik 1 izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 09. Ukupno:36 : Urednih:25 .Pripravnika:10 (10+0) .Ne Urednih:1 .

044100/12 Diploma 180 ect bodova 6 HALILOVIĆ SAMRA 7 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 8 HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ 9 MUHAMED 10 JOKIĆ MARIJA 11 JOVANOVIĆ MAJA 12 MAVROVIĆ MAJA 13 MEHIĆ DIJANA 14 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 15 MORANJKIĆ ZIJAD 16 MUJEDINOVIĆ MERIMA 17 18 19 20 21 22 23 MUMINOVIĆ ILDA MUSTAFIĆ DINA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA SINANOVIĆ MENSURA SKERLIĆ BILJANA SOFTIĆ AMIR VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 24 VAHIDA 25 VEHABOVIĆ VILDANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044057/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 Izmjene i dopune Konkursa RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 3 Da Da Da Da NEDZMIJA 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 6 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 7 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 8 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da Napomena 125    .

5.Pripravnika:9 (9+0) .08. strani jezik (engleski.2013.9 TURBIĆ MEJRA 10 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova                                       Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava Napomena 126    .Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gradačac Pozicija:26. francuski i dr) i latinski jezik 26. bosanski jezik i književnost. Ukupno:24 : Urednih:15 . njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. njemački.Ne Urednih:0 .godine.

bosanski jezik i književnost.6. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 26.Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gradačac Pozicija:26. njemački. njemački jezik 1 izvršilac – 2 časa na određeno vrijeme do 127    .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA ALJIĆ JASMINA BEĆIROVIĆ ALMA BEŠIROVIĆ EMILIJA DIZDAR AMRA KARAHMETOVIĆ SAMIR MEŠIĆ MIRSADA MULAMURATOVIĆ SENKA MURATOVIĆ INES OMEROVIĆ EDITA REDŽIĆ AMRA REKIĆ MIRZA SADIKOVIĆ ADMIR SMAJLOVIĆ AZEMINA SMAJLOVIĆ FIKRET Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da U toku je 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da pripravnički 3 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 6 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 7 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 8 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da TUFEKČIĆ KRNJIĆ 9 Da Da Da Da SELMA           Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

2013.Pripravnika:2 (2+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(9) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BEĆIROVIĆ ALMA BEŠIROVIĆ EMILIJA DIZDAR AMRA HODŽIĆ INES MULAMURATOVIĆ SENKA OMEROVIĆ EDITA REDŽIĆ AMRA SMAJLOVIĆ AZEMINA SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (2) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 2 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da Napomena             KOMISIJA:                        128    . Ukupno:11 : Urednih:9 .godine.09.08.Ne Urednih:0 .

Ne Urednih:1 . francuski i dr) i latinski jezik 27. Ukupno:32 : Urednih:22 . njemački. strani jezik (engleski. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(22) RB Prezime i Ime 1 BOJIĆ DARKO 2 DELIBAJRIĆ FAHRETA 3 DŽAFIĆ ADMIRA 4 GUBALJEVIĆ MIRELA 5 HADŽIĆ SELMA 6 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 7 HUSKIĆ SENKA 8 JOVANOVIĆ MAJA 9 MAVROVIĆ MAJA 10 MEHIĆ DIJANA 11 MEHINOVIĆ SABINA 12 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 13 MORANJKIĆ ZIJAD 14 MUJEDINOVIĆ MERIMA 15 16 17 18 19 20 MUMINOVIĆ MERSIHA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA SINANOVIĆ MENSURA SOFTIĆ AMIR ŠARENAC IRMA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 21 VAHIDA 22 VEHABOVIĆ VILDANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044057/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Napomena Diploma sa 180 ect bodova Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) 129    .godine.1.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.08.Pripravnika:9 (9+0) .Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić Zelinja Donja Pozicija:27.2013.

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Ne Prijava uredna Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 2 Da Da Da Da NEDZMIJA 3 KARAMEHIĆ DIJANA Da Da Da Da 4 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 5 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 6 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 7 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 8 SINANOVIĆ MARINA Da Da Da Da U toku pripravnički Diploma sa 180 ect 9 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da bodova                               130    .

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ALIĆ ALMA BEĆIROVIĆ ALMA BEŠIROVIĆ EMILIJA DIZDAR AMRA KARAHMETOVIĆ SAMIR MUHEDINOVIĆ MELISA MULAMURATOVIĆ SENKA MURATOVIĆ INES OMEROVIĆ EDITA REDŽIĆ AMRA REKIĆ MIRZA SADIKOVIĆ ADMIR SMAJLOVIĆ AZEMINA SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna U toku je 1 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da pripravnički 2 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 5 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 131    . strani jezik (engleski. njemački.2. francuski i dr) i latinski jezik 27.godine. Ukupno:21 : Urednih:14 .Pripravnika:7 (7+0) . njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić Zelinja Donja Pozicija:27.2013. bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 .            Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.

njemački jezik 1 izvršilac – 11 časova na određeno vrijeme do 09.6 SARVAN SAMRA TUFEKČIĆ KRNJIĆ 7 SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da KOMISIJA:              Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 .08.Osnovna škola Mebmed-beg Kapetanovic Ljubušak Srnice Donje Pozicija:28.Pripravnika:9 (9+0) .1. francuski i dr) i latinski jezik 28. Ukupno:24 : Urednih:15 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ALIĆ ALMA BEĆIROVIĆ ALMA BEŠIROVIĆ EMILIJA DIZDAR AMRA HODŽIĆ INES IBRIŠIMOVIĆ INDIRA KARAHMETOVIĆ SAMIR MUHEDINOVIĆ MELISA MULAMURATOVIĆ SENKA MURATOVIĆ INES OMEROVIĆ EDITA REDŽIĆ AMRA SADIKOVIĆ ADMIR SMAJLOVIĆ AZEMINA SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 132    .godine.2013.

njemački.godine.08.Osnovna škola Mebmed-beg Kapetanovic Ljubušak Srnice Donje Pozicija:28.2013. Ukupno:38 : Urednih:28 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(28) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 AHMETOVIĆ SEMIRA BJELIĆ MERISA BOJIĆ DARKO DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa Napomena 6 DŽAFIĆ ADMIRA 7 ĐURIĆ KRISTINA 8 GUBALJEVIĆ MIRELA 9 HADŽIĆ SELMA 10 HEĆIMOVIĆ HAZIMA Diploma sa 180 ect bodova 133    .Pripravnika:9 (9+0) . francuski i dr) i latinski jezik 28. strani jezik (engleski.2. bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna U toku je 1 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da pripravnički 2 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 3 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 6 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 7 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 8 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da TUFEKČIĆ KRNJIĆ 9 Da Da Da Da SELMA           Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:1 .

11 HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ 12 MUHAMED 13 JOKIĆ MARIJA 14 JOVANOVIĆ MAJA 15 MAVROVIĆ MAJA 16 MEHIĆ DIJANA 17 MEHINOVIĆ SABINA 18 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 19 MEŠIĆ DEVLETA 20 MORANJKIĆ ZIJAD 21 MUJEDINOVIĆ MERIMA 22 23 24 25 26 MUMINOVIĆ ILDA MUMINOVIĆ MERSIHA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA SINANOVIĆ MENSURA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 27 VAHIDA 28 VEHABOVIĆ VILDANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044057/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 2 Da Da Da Da NEDZMIJA 3 HODŽIĆ EDINA Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-344 HODŽIĆ MUJO Da Da Da Da 043360/12 5 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 6 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 7 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 8 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 9 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da Diploma sa 180 ect 134    .

strani jezik (engleski. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 28.3.Pripravnika:6 (6+0) .Osnovna škola Mebmed-beg Kapetanovic Ljubušak Srnice Donje Pozicija:28. Ukupno:28 : Urednih:21 . engleski jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(21) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 AHMETOVIĆ SEMIRA BJELIĆ MERISA DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Napomena 5 DŽAFIĆ ADMIRA Diploma sa 180 ect bodova 135    .godine.bodova                                 Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:1 .08. bosanski jezik i književnost.

6 ĐURIĆ KRISTINA 7 GUBALJEVIĆ MIRELA 8 HADŽIĆ SELMA 9 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 10 HUSKIĆ SENKA 11 JOKIĆ MARIJA 12 JOVANOVIĆ MAJA 13 MAVROVIĆ MAJA 14 MEHINOVIĆ SABINA 15 MORANJKIĆ ZIJAD 16 17 18 19 MUMINOVIĆ MERSIHA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA SINANOVIĆ MENSURA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 20 VAHIDA 21 VEHABOVIĆ VILDANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Prijava Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 2 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da DELIOMEROVIĆ 3 Da Da Da Da NEDZMIJA 4 KARAMEHIĆ DIJANA Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 5 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA Diploma sa 180 ect 6 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da bodova 136    .

Osnovna škola Kalesija Pozicija:29. bosanski jezik i književnost.KOMISIJA:                                            Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:6 (6+0) . Ukupno:47 : Urednih:41 .2013. njemački. bosanski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(41) 137    . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 29.08. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.Ne Urednih:0 .1.godine.

KLINČEVIĆ NISFETA MEŠIĆ ALMIRA MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUMIĆ SANEL NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ ALMA OMEROVIĆ AVDO SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALKANOVIĆ ZEHDINA SELIMOVIĆ AMRA ŠAHBEGOVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TULIĆ ALMEDINA UŽIČANIN SENADA VEJZOVIĆ AMELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 AGANOVIĆ AMRA Da Da Da Da Napomena 138    .RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ALIĆ EMINA ALJIĆ ALMA ALJUKIĆ BERNES AŠČIĆ SUBHIJA BABAJIĆ NIHADA BABAJIĆ SENAD BAŠIĆ FATIMA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ AMRA BRKIĆ SEJLA BUKVAR NERMIN ČAMDŽIĆ AMERLINA ČANIĆ SANEL ČOLO LJUBOMIRKA DERVIŠEVIĆ LEJLA DIVKOVIĆ IGOR ĐONLAGIĆ GORAN ERAKOVIĆ VANJA GUTIĆ ULFETA HALILBAŠIĆ AMRA HAMZIĆ MELIHA HASANOVIĆ MEDINA HODZIĆ AMELA HUSEJNOVIĆ AMIRA IMAMOVIĆ OMER KARIĆ DENISA .

2 3 4 5 6 ĆOSIĆKIĆ JASMINA HRNČIĆ MAJA KARIĆ MERISA OMEROVIĆ SABINA POŽEGIĆ SENADA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da                                               Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 139    . bosanski jezik i književnost.

Osnovna škola Kalesija Pozicija:29.2.Pripravnika:24 (24+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(22) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AHMETOVIĆ MIRELA ALIHODŽIĆ NAIDA BAJRIĆ MELIHA BIBEROVIĆ VEDRANA BRKIĆ JASMINA DŽINIĆ ALISA ĐURIĆ KRISTINA HASIĆ ADISA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA IMAMOVIĆ VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 12 JOVANOVIĆ MAJA 13 LUGAVIĆ INELA 14 MALKIĆ ANIDA 15 MEŠIĆ ELVIRA MUHAMEDBEGOVIĆ 16 MIRNESA 17 MUJANOVIĆ NAIDA 18 MUJANOVIĆ NEJRA 19 SAKIĆ MERSIHA 20 SUBAŠIĆ SUMEJA 21 TRUMIĆ SELMA 22 TURSUNOVIĆ NERMINA VEZA UP1-10/134-044352/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (24) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 3 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 4 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 5 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 6 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 7 GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da 8 HADZIĆ SENADA Da Da Da Da Nema položen 9 HOT IRMA Da Da Da Da stručni ispit 10 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 140    .godine. engleski jezik 1 izvršilac – 9 časova na određeno vrijeme do 09. Ukupno:46 : Urednih:22 .2013.Ne Urednih:0 .08.29.

11 KULANIĆ JASMINA 12 MANDŽUKIĆ IGOR NUHANOVIĆ 13 SMAJLOVIĆ AZRA 14 NUHBEGOVIĆ SANELA 15 OSMIĆ DŽENANA 16 PAŠALIĆ MERIMA 17 PETROVIĆ IVANA 18 RASTIĆ MELIHA 19 SAKIĆ AMRA 20 SALKANOVIĆ LARISA 21 SMAJLOVIĆ SEDINA 22 ŠRNDIĆ NERMINA 23 VUKOVIĆ BOJANA 24 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da                                       141    .

Osnovna škola Kalesija Pozicija:29.Ne Urednih:0 . njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 BEHRIĆ JASENKA BRKIĆ MERIMA ČELIKOVIĆ SAMIR ĆEHAJIĆ ELVIR DAUTOVIĆ AMIRA DIVKOVIĆ SANJA GRAHIĆ MIRELA HALILOVIĆ HUSEIN HUREMOVIĆ ELDIN KAHRIĆ ERNA KAHRIMANOVIĆ VAHDETA KARAHMETOVIĆ SAMIR MANJIĆ AIDA MURATOVIĆ INES NAKIČEVIĆ ALMIR OKIĆ AIDA OSMANOVIĆ MERIMA REKIĆ MIRZA SARAJLIĆ LEJLA SELIMOVIĆ SELMA SMAJIĆ MAIDA SMAJLOVIĆ FIKRET TOSUNBEGOVIĆ EDITA TOSUNBEGOVIĆ NEJRA ZUKANČIĆ OKANOVIĆ AZRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da Napomena 142    . njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme.3. Ukupno:33 : Urednih:25 .Pripravnika:8 (8+0) . bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 29.      Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

njemački jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.4. bosanski jezik i književnost. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 29.8. strani jezik (engleski.2013.2012.Osnovna škola Kalesija Pozicija:29.Pripravnika:12 (12+0) .godine.   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(23) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ARNAUT ALISA AVDIBAŠIĆ MIRNESA BEŠLIĆ MINETA BRKIĆ MERIMA ČELIKOVIĆ SAMIR ČILAŠEVIĆ ŠEILA ĆEHAJIĆ ELVIR DIVKOVIĆ SANJA HALILOVIĆ HUSEIN HUREMOVIĆ ELDIN KAHRIMANOVIĆ VAHDETA MUJANOVIĆ ENISA MUMINOVIĆ OMER MUSIĆ SEMIR OSMANOVIĆ MERIMA REKIĆ MIRZA SELIĆ MEBRURA SMAJIĆ AMELA SMAJIĆ MAIDA ŠIPKA MAJDA TOSUNBEGOVIĆ EDITA TOSUNBEGOVIĆ NEJRA VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 143    .3 MEŠANAGIĆ ADNAN 4 OSMANOVIĆ SELMA 5 SULJIĆ ALMA TUFEKČIĆ KRNJIĆ 6 SELMA 7 TURSUNOVIĆ JASMIN 8 ZULIĆ NARCISA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 31. Ukupno:35 : Urednih:23 .Ne Urednih:0 .

Ukupno:67 : Urednih:46 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:21 (21+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(46) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 ALJUKIĆ MEDISA BAJRIĆ MELIHA BEČIROVIĆ ALMA BEŠLAGIĆ LEJLA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044051/12 Napomena 8 Demirović Jasna 9 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 10 GREBOVIĆ MELISA 11 12 13 14 15 16 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HAMZIĆ AIDA HASIĆ ADISA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA HUSANOVIĆ NAIDA VEZA UP1-10/1-34044374/12 144    . bosanski jezik i književnost.Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća uredna 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 3 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da MATUZOVIĆ 4 Da Da Da Da ANDREANA 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da NUHANOVIĆ 7 Da Da Da Da NUSRETA 8 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 9 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 10 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 11 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 12 ZULIĆ NARCISA Da Da Da Da Napomena                       KOMISIJA:  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Memići Pozicija:30. njemački.1. strani jezik (engleski. engelski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.godine.08. francuski i dr) i latinski jezik 30.2013.

17 IMAMOVIĆ VAHIDA 18 JAGODIĆ SENIJA 19 JOVANOVIĆ MAJA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA SABUROVIĆ SELMA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SUBAŠIĆ SUMEJA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠARENAC IRMA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRUMIĆ SELMA UNGER MELICA ŽIVČIĆ MIRZA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (21) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 3 HADZIĆ SENADA Da Da Da Da 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JAHIĆ SENKA KULANIĆ JASMINA MANDŽUKIĆ IGOR MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OMEROVIĆ EDIN OSMIĆ DŽENANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 145    .

14 15 16 17 18 19 20 21 PAŠALIĆ MERIMA PETROVIĆ IVANA SMAJIĆ AIDA SMAJIĆ SANEL STEVANOVIĆ MARIJANA ŠRNDIĆ NERMINA TURIĆ DALILA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   146    .

strani jezik (engleski.08. njemački jezik 1 izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 09.3. bosanski jezik i književnost.godine. francuski i dr) i latinski jezik 30. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013. Ukupno:31 : Urednih:21 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:10 (10+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(21) RB Prezime i Ime 1 AVDIBAŠIĆ MIRNESA 2 BRKIĆ MERIMA 3 ČELIKOVIĆ SAMIR 4 ĆEHAJIĆ ELVIR 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 GRAHIĆ MIRELA 7 HADZIAVDIĆ EDIN 8 HALILOVIĆ HUSEIN 9 HUREMOVIĆ ELDIN 10 KAHRIMANOVIĆ VAHDETA 11 MANJIĆ AIDA 12 MUJANOVIĆ ENISA 13 MUMINOVIĆ OMER 14 MUSIĆ SEMIR 15 OSMANOVIĆ MERIMA 16 REKIĆ MIRZA 17 SMAJIĆ AMELA 18 ŠIPKA MAJDA 19 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 20 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 21 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 5 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 6 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 7 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 8 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 9 VILIĆ IRMA Da Da Da Da 10 ZULIĆ NARCISA Da Da Da Da Napomena 147    .Osnovna škola Memići Pozicija:30.

             KOMISIJA:  148    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 31. njemački.Osnovna škola Rainci Gornji Pozicija:31. strani jezik (engleski. Ukupno:79 : Urednih:71 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(71) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AGIĆ ASJA AHMETOVIĆ MIRELA ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ LEJLA ALJUKIĆ MEDISA ARNAUT NEDŽAD BABIĆ ALMA BAHIĆ IVA BAJRIĆ MELIHA BEČIROVIĆ ALMA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA ČELIKOVIĆ MELA DEMIROVIĆ DENISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044206/12 Napomena 15 Demirović Jasna 16 DŽINIĆ ALISA 17 FAJIĆ EMINA 18 GRABČANOVIĆ MAJDA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 GRBIĆ ALMA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HALILOVIĆ SAMRA HAMZIĆ AIDA HASANAMIDZIĆ TIJANA HASIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUKIĆ MUBERA HUSANOVIĆ NAIDA IMAMOVIĆ VAHIDA IMŠIROVIĆ LEJLA KATANA DAMIR KIJAMETOVIĆ KITIĆ ILVANA KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LAPANDIĆ SELMA LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR VEZA UP1-10/1-34044374/12 149    . engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme. bosanski jezik i književnost.1.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMIĆ ADISA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 50 NATAŠA 51 RAIS MERHIMA 52 53 54 55 56 57 58 59 SABUROVIĆ SELMA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SINANOVIĆ MENSURA SUBAŠIĆ SUMEJA SULJKANOVIĆ DŽENITA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 60 ŠABANOVIĆ SEIDA 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ŠARENAC IRMA ŠIŠIĆ EMINA TERZIĆ LEJLA TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TUPKOVIĆ MIRELA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA ŽIVČIĆ MIRZA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 2 HOT IRMA 3 KULANIĆ JASMINA 4 MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 5 AZRA 6 NUHBEGOVIĆ SANELA 7 PAŠALIĆ MERIMA 8 SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 150    .

  151    .

godine.2013.08.Osnovna škola Rainci Gornji Pozicija:31. francuski i dr) i latinski jezik 31.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:67 : Urednih:53 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:14 (14+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(53) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AHMETOVIĆ MIRELA ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ MEDISA BABIĆ ALMA BAHIĆ IVA BAJRIĆ MELIHA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA BRKIĆ JASMINA DELIBAJRIĆ FAHRETA DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena 13 GRABČANOVIĆ MAJDA 14 GREBOVIĆ MELISA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HALILOVIĆ SAMRA HAMZIĆ AIDA HASIĆ ADISA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA HUSANOVIĆ NAIDA IMAMOVIĆ VAHIDA IMŠIROVIĆ LEJLA KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LUGAVIĆ INELA MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR OSMANČEVIĆ SUVADA VEZA UP1-10/1-34044206/12 VEZA UP1-10/1-34044051/12 39 RAIS MERHIMA 152    . engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.2. njemački. bosanski jezik i književnost.

40 41 42 43 44 45 SABUROVIĆ SELMA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SULJKANOVIĆ DŽENITA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 46 ŠABANOVIĆ SEIDA 47 48 49 50 51 52 53 ŠIŠIĆ EMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA ŽIVČIĆ MIRZA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 2 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 3 HOT IRMA 4 KULANIĆ JASMINA 5 MANDŽUKIĆ IGOR NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 6 AZRA 7 NUHBEGOVIĆ SANELA 8 OKANOVIĆ MIRZA 9 OMEROVIĆ EDIN 10 OSMIĆ DŽENANA 11 PETROVIĆ IVANA 12 SMAJIĆ AIDA 13 SMAJLOVIĆ SEDINA 14 TURIĆ DALILA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   153    .

Ukupno:39 : Urednih:27 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ALIHODŽIĆ NAIDA BAHIĆ IVA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA DŽINIĆ ALISA DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA IMAMOVIĆ VAHIDA IMŠIROVIĆ LEJLA KOVAČEVIĆ ANEL MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 24 ŠABANOVIĆ SEIDA 25 TRIFKOVIĆ MIRNA 26 TRUMIĆ SELMA 27 TURSUNOVIĆ NERMINA VEZA UP1-10/1-34044164/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 3 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 5 HADZIĆ SENADA Da Da Da Da 6 KARAMEHIĆ DIJANA Da Da Da Da Napomena 154    .2013.Osnovna škola Rainci Gornji Pozicija:31.3. njemački.08.godine. bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 31.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

4. Ukupno:30 : Urednih:22 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(22) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ARNAUT ALISA AVDIBAŠIĆ MIRNESA BRKIĆ MERIMA ČILAŠEVIĆ ŠEILA ĆEHAJIĆ ELVIR HADZIAVDIĆ EDIN HALILOVIĆ HUSEIN HUREMOVIĆ ELDIN MANJIĆ AIDA MUJANOVIĆ ENISA MUMINOVIĆ OMER MUSIĆ SEMIR Pravovremena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Kompletna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 13 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 14 15 16 17 18 19 OSMANOVIĆ MERIMA REKIĆ MIRZA SARAJLIĆ LEJLA SELIĆ MEBRURA SMAJIĆ AMELA ŠIPKA MAJDA 20 TOSUNBEGOVIĆ EDITA TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 22 VILDIĆ MUSTAFA 21 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime 1 2 3 HALILOVIĆ MEDINA HELJIĆ HERBINA IMŠIROVIĆ MIRELA Pravovremena Da Da Da Kompletna Da Da Da Odgovarajuća Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Napomena 155    .7 8 9 10 11 12 NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA ŠRNDIĆ NERMINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 31.godine. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Rainci Gornji Pozicija:31.2013.08. strani jezik (engleski.

Pripravnika:9 (9+0) . francuski i dr) i latinski jezik 32.Osnovna škola Tojšići Pozicija:32. njemački. Ukupno:78 : Urednih:69 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(69) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 AHMETOVIĆ MIRELA 3 ALIHODŽIĆ NAIDA 4 ALJUKIĆ MEDISA 5 ARNAUT NEDŽAD 6 BABIĆ ALMA 7 BAHIĆ IVA 8 BAJRIĆ MELIHA 9 BEČIROVIĆ ALMA 10 BOJIĆ DARKO 11 BRČANINOVIĆ AZRA 12 ČELIKOVIĆ MELA 13 DELIBAJRIĆ FAHRETA 14 DEMIROVIĆ DENISA 15 DŽINIĆ ALISA 16 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 17 FAJIĆ EMINA 18 GOJAČIĆ AZRA 19 GRABČANOVIĆ MAJDA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HAMZIĆ AIDA HASANAMIDZIĆ TIJANA HASIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUKIĆ MUBERA HUSANOVIĆ NAIDA IMAMOVIĆ VAHIDA IMŠIROVIĆ LEJLA KATANA DAMIR KIJAMETOVIĆ KITIĆ ILVANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044206/12 156    . engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 .4 5 6 7 8 MEŠANAGIĆ ADNAN NUHANOVIĆ NUSRETA SALKANOVIĆ AZRA SELIMOVIĆ AMELA ZULIĆ NARCISA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da KOMISIJA: Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.3.

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LAPANDIĆ SELMA LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ SELMA OSMIĆ ADISA PAŠIĆ IBRALIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 53 RAIS MERHIMA 54 55 56 57 58 59 SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SINANOVIĆ MENSURA SULJKANOVIĆ DŽENITA 60 ŠABANOVIĆ SEIDA 61 62 63 64 65 66 67 68 69 TERZIĆ LEJLA TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TUPKOVIĆ MIRELA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA ŽIVČIĆ MIRZA RB Prezime i Ime 1 BUNDAVICA ESMERALDA 2 MARJANOVIĆ ŽELJKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 3 AZRA 4 NUHBEGOVIĆ SANELA 5 PAŠALIĆ MERIMA 6 SMAJIĆ AIDA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 157    .

njemački.Osnovna škola Tojšići Pozicija:32.2013. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 32. Ukupno:72 : Urednih:48 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:24 (24+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(48) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AGIĆ ASJA AHMETOVIĆ MIRELA ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ MEDISA BAHIĆ IVA BAJRIĆ MELIHA BEČIROVIĆ ALMA BEŠLAGIĆ LEJLA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA DELIBAJRIĆ FAHRETA DŽINIĆ ALISA DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA GOJAČIĆ AZRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 16 GRABČANOVIĆ MAJDA 17 18 19 20 21 22 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HAMZIĆ AIDA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA IMAMOVIĆ VAHIDA KATANA DAMIR VEZA UP1-10/1-34044206/12 158    .08.4 engleski jezik 1 izvršilac – 13 časova na određeno vrijeme do 09.godine. strani jezik (engleski.7 SMAJIĆ SANEL 8 SMAJLOVIĆ SEDINA 9 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 KOVAČEVIĆ ANEL LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ SELMA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SUBAŠIĆ SUMEJA SULJKANOVIĆ DŽENITA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 43 ŠABANOVIĆ SEIDA 44 45 46 47 48 TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (24) Prijava RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Napomena uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 5 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 6 HADZIĆ SENADA Da Da Da Da Nema položen stručni 7 HOT IRMA Da Da Da Da ispit 8 IMAMOVIĆ DIANA Da Da Da Da 9 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 10 KIŠIĆ AMELA Da Da Da Da U toku pripravnički 11 KULANIĆ JASMINA Da Da Da Da 12 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 13 MARJANOVIĆ ŽELJKA Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 14 Da Da Da Da AZRA 15 NUHBEGOVIĆ SANELA Da Da Da Da 16 OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da 159    .

Ukupno:26                                   : Urednih:18 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 ARNAUT ALISA 2 BRČANINOVIĆ DAMIR 3 BRKIĆ MERIMA 4 ĆEHAJIĆ ELVIR 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 HALILOVIĆ HUSEIN 7 HUREMOVIĆ ELDIN 8 KAHRIMANOVIĆ VAHDETA 9 MANJIĆ AIDA 10 MUHAREMOVIĆ MAIDA 11 MUMINOVIĆ OMER 12 MUSIĆ SEMIR 13 OSMANOVIĆ MERIMA 14 REDZIĆ MEDINA 15 REKIĆ MIRZA 16 SMAJIĆ MAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 160    . strani jezik (engleski. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.godine.17 18 19 20 21 22 23 24 OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA SMAJIĆ SANEL ŠRNDIĆ NERMINA TURIĆ DALILA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. bosanski jezik i književnost. njemački.Osnovna škola Tojšići Pozicija:32.5.2013. francuski i dr) i latinski jezik 32.

18 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA 2 HALILOVIĆ MEDINA 3 IMŠIROVIĆ MIRELA 4 MEŠANAGIĆ ADNAN 5 MUKIĆ LEJLA 6 OSMANOVIĆ SELMA 7 SELIMOVIĆ AMELA 8 ZULIĆ NARCISA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   161    .

bosanski jezik i književnost. njemački jezik 1 izvršilac – 2 časa na određeno vrijeme do 09. francuski i dr) i latinski jezik 32. njemački. strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:19 : Urednih:13 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(13) RB Prezime i Ime 1 ARNAUT ALISA 2 AVDIBAŠIĆ MIRNESA 3 ČILAŠEVIĆ ŠEILA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 HALILOVIĆ HUSEIN 6 HUREMOVIĆ ELDIN 7 MUHAREMOVIĆ MAIDA 8 MUJANOVIĆ ENISA 9 MUSIĆ SEMIR 10 SMAJIĆ AMELA 11 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 12 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 13 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da 3 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 4 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 6 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Napomena                KOMISIJA:  162    .godine.2013.08.Osnovna škola Tojšići Pozicija:32.6.

francuski i dr) i latinski jezik 33.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Vukovije Pozicija:33. a najduže do 11.04. strani jezik (engleski. njemački.1. Ukupno:31 : Urednih:19 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(19) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AHMETOVIĆ MIRELA ALJUKIĆ MEDISA BAJRIĆ MELIHA BIBEROVIĆ VEDRANA DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA IMAMOVIĆ VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 10 JOVANOVIĆ MAJA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ ELVIRA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ SAIDA SULJKANOVIĆ DŽENITA TRUMIĆ SELMA VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ IRMA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Nema položen stručni HOT IRMA Da Da Da Da ispit KIŠIĆ AMELA Da Da Da Da U toku pripravnički KULANIĆ JASMINA Da Da Da Da MEHINBAŠIĆ JASMINKA Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ Da Da Da Da AZRA NUHBEGOVIĆ SANELA Da Da Da Da OSMIĆ DŽENANA Da Da Da Da PAŠALIĆ MERIMA Da Da Da Da PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 163    .2013. bosanski jezik i književnost.godine. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa neplaćenog odsustva.

12 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da   164    .

strani jezik (engleski.2013. njemački.2.Osnovna škola Vukovije Pozicija:33.08. engleski jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 33. Ukupno:49 : Urednih:30 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:19 (19+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AHMETOVIĆ MIRELA ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ MEDISA BAJRIĆ MELIHA BEŠLAGIĆ LEJLA BIBEROVIĆ VEDRANA DELIBAJRIĆ FAHRETA DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA GOJAČIĆ AZRA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 15 JOVANOVIĆ MAJA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ ELVIRA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠIŠIĆ EMINA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (19) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 165    .godine. bosanski jezik i književnost.

1 2 3 4 BAJRAMOVIĆ EMINA BOŠNJAKOVIĆ DAJANA ĆEMANOVIĆ GORJAN HADZIĆ SENADA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni ispit 5 HOT IRMA 6 IMAMOVIĆ DIANA 7 KULANIĆ JASMINA 8 MANDŽUKIĆ IGOR NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 9 AZRA 10 NUHBEGOVIĆ SANELA 11 OKANOVIĆ MIRZA 12 OSMIĆ DŽENANA 13 PETROVIĆ IVANA 14 RASTIĆ MELIHA 15 SAKIĆ AMRA 16 SMAJIĆ SANEL 17 ŠRNDIĆ NERMINA 18 TURIĆ DALILA 19 VUKOVIĆ BOJANA   166    .

3.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine. njemački. bosanski jezik i književnost. Ukupno:35 : Urednih:23 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(23) RB Prezime i Ime 1 AVDIBAŠIĆ MIRNESA 2 BRČANINOVIĆ DAMIR 3 BRKIĆ MERIMA 4 ĆEHAJIĆ ELVIR 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 HADZIAVDIĆ EDIN 7 HALILOVIĆ HUSEIN 8 KAHRIMANOVIĆ VAHDETA 9 MANJIĆ AIDA 10 MUJANOVIĆ ENISA 11 MUMINOVIĆ OMER 12 MUSIĆ SEMIR 13 MUŠIĆ MINELA 14 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 15 OSMANOVIĆ MERIMA 16 REKIĆ MIRZA 17 SARAJLIĆ LEJLA 18 SELIĆ MEBRURA 19 SMAJIĆ AMELA 20 ŠIPKA MAJDA 21 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 22 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 23 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 3 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da 4 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 7 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 8 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 9 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 10 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 11 VILIĆ IRMA Da Da Da Da 12 ZULIĆ NARCISA Da Da Da Da Napomena 167    . njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Vukovije Pozicija:33. strani jezik (engleski.2013. francuski i dr) i latinski jezik 33.08.

KOMISIJA:   168    .

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 34.Osnovna škola Kladanj Pozicija:34.1. engleski jezik 2 izvršioca – puna norma na neodređeno vrijeme;
Ukupno:54

:

Urednih:47

-

Ne Urednih:0

-

Pripravnika:7 (7+0)

-

Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(47)
RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ABA VESNA ALIHODŽIĆ NAIDA BABIĆ ALMA BAJRIĆ MELIHA BEĆIROVIĆ RUVEJD BRČANINOVIĆ AZRA BRČIĆ ALMEDINA CRNJAC IVANA CVJETIĆ IVANA DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 VEZA UP1-10/1-34044206/12 Napomena

12 Demirović Jasna 13 14 15 16 ĐURIĆ KRISTINA FAJIĆ EMINA FEHRIĆ SELMA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA

VEZA UP1-10/1-34044374/12

17 GRABČANOVIĆ MAJDA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 GRBIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HALILOVIĆ ENIS HAMZIĆ AIDA HASANOVIĆ MAID HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ DAMIR IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA JOKIĆ MARIJA

28 JOVANOVIĆ MAJA 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 KATANA DAMIR KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LAPANDIĆ SELMA LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MAVROVIĆ MAJA MEŠIĆ DEVLETA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUMINOVIĆ MERSIHA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD

169   

40 SELIMOVIĆ SAIDA 41 SINANOVIĆ MENSURA 42 SOFTIĆ MERSIHA 43 ŠABANOVIĆ SEIDA 44 45 46 47 ŠARENAC IRMA ŠIŠIĆ EMINA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA

Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12

RB Prezime i Ime 1 ČAVKUNOVIĆ IFETA 2 JAHIĆ SENKA 3 MIČIĆ DALIBOR 4 OMEROVIĆ AZRA 5 OMEROVIĆ EDIN 6 SMAJIĆ AIDA 7 ŠKULJ EDA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

 

170   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 34.Osnovna škola Kladanj Pozicija:34.2. engleski jezik 1 izvršilac – 13 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:23

:

Urednih:16

-

Ne Urednih:0

-

Pripravnika:7 (7+0)

-

Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16)
RB Prezime i Ime 1 BEĆIROVIĆ RUVEJD 2 BRČIĆ ALMEDINA 3 ĐURIĆ KRISTINA 4 HALILOVIĆ ENIS 5 HAMZIĆ AIDA 6 IMAMOVIĆ VAHIDA 7 JOKIĆ MARIJA 8 JOVANOVIĆ MAJA 9 10 11 12 13 14 LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MAVROVIĆ MAJA MUMINOVIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena

VEZA UP1-10/1-34044352/12

15 ŠABANOVIĆ SEIDA 16 TURSUNOVIĆ NERMINA

RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ IRMA 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA 3 ČAVKUNOVIĆ IFETA 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN 5 HOT IRMA 6 JAHIĆ SENKA 7 OSMIĆ DŽENANA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema položen stručni ispit

 

171   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 34.Osnovna škola Kladanj Pozicija:34.3. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:12

:

Urednih:8

-

Ne Urednih:0

-

Pripravnika:4 (4+0)

-

Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(8)
RB Prezime i Ime 1 BRKIĆ MERIMA 2 GOGIĆ NIJAZ 3 GRAHIĆ MIRELA 4 HODŽIĆ ARIJANA 5 MUŠIĆ MINELA 6 SELIĆ MEBRURA 7 SMAJLOVIĆ FIKRET 8 ŠEHIĆ AMER Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da

Napomena

 

172   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 34.Osnovna škola Kladanj Pozicija:34.4. njemački jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:6

:

Urednih:5

-

Ne Urednih:0

-

Pripravnika:1 (1+0)

-

Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(5)
RB Prezime i Ime 1 GOGIĆ NIJAZ 2 GRAHIĆ MIRELA 3 MUŠIĆ MINELA 4 SELIĆ MEBRURA 5 ŠEHIĆ AMER Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

RB Prezime i Ime 1 H.OMEROVIĆ EMIR

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da

Napomena

              KOMISIJA: 

173   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 35.Osnovna škola Stupari Pozicija:35.1. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme
Ukupno:57

:

Urednih:56

-

Ne Urednih:0

-

Pripravnika:1 (1+0)

-

Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(56)
RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ABA VESNA ALIHODŽIĆ NAIDA BABIĆ ALMA BAHIĆ IVA BAJRIĆ MELIHA BEČIROVIĆ ALMA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA CRNJAC IVANA CVJETIĆ IVANA DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 VEZA UP1-10/1-34044206/12 Napomena

13 Demirović Jasna 14 FAJIĆ EMINA 15 FEHRIĆ SELMA 16 GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA 17 GRABČANOVIĆ MAJDA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 GRBIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HALILOVIĆ ENIS HAMZIĆ AIDA HASANOVIĆ MAID HASIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ DAMIR IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA

VEZA UP1-10/1-34044374/12

28 JOVANOVIĆ MAJA 29 KATANA DAMIR 30 KIJAMETOVIĆ KITIĆ ILVANA 31 KOVAČEVIĆ ANEL KURBATFINSKI VUJANOVIĆ 32 VESNA 33 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA 34 LAPANDIĆ SELMA 35 LUGAVIĆ INELA 36 LUKIĆ DAVOR 37 MALKIĆ ANIDA 38 MARKOVIĆ DRAGANA 39 MEŠIĆ DEVLETA

174   

40 MORANJKIĆ ZIJAD 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SINANOVIĆ MENSURA SOFTIĆ MERSIHA SRABOVIĆ SANDRA

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Diploma sa 180 ect bodova

52 ŠABANOVIĆ SEIDA 53 54 55 56 ŠARENAC IRMA ŠIŠIĆ EMINA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA

VEZA UP1-10/1-34044164/12

RB Prezime i Ime 1 SMAJIĆ AIDA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da

Napomena

 

175   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 35.Osnovna škola Stupari Pozicija:35.2. engleski jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine
Ukupno:30

:

Urednih:20

-

Ne Urednih:0

-

Pripravnika:10 (10+0)

-

Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(20)
RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 BOJIĆ DARKO 3 BRČANINOVIĆ AZRA 4 HALILOVIĆ ENIS 5 HAMZIĆ AIDA 6 IMAMOVIĆ VAHIDA 7 JAGODIĆ SENIJA 8 JOVANOVIĆ MAJA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 KATANA DAMIR LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MAVROVIĆ MAJA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA SRABOVIĆ SANDRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena

VEZA UP1-10/1-34044352/12

19 ŠABANOVIĆ SEIDA 20 TURSUNOVIĆ NERMINA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 10 IMAMOVIĆ DIANA MANDŽUKIĆ IGOR MIČIĆ DALIBOR OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema položen stručni ispit

176   

 

177   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 35.Osnovna škola Stupari Pozicija:35.3. njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine
Ukupno:17

:

Urednih:12

-

Ne Urednih:0

-

Pripravnika:5 (5+0)

-

Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(12)
RB Prezime i Ime 1 BRKIĆ MERIMA 2 ĆEHAJIĆ ELVIR 3 GOGIĆ NIJAZ 4 GRAHIĆ MIRELA 5 HADZIAVDIĆ EDIN 6 MUŠIĆ MINELA 7 RAHMANOVIĆ ARNEL 8 REKIĆ MIRZA 9 SELIĆ MEBRURA 10 SMAJIĆ AMELA 11 ŠEHIĆ AMER 12 ŠIPKA MAJDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 5 VILIĆ IRMA Da Da Da Da

Napomena

             KOMISIJA:   

178   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 36.Osnovna škola Dobošnica Pozicija:36.1. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:75

:

Urednih:59

-

Ne Urednih:0

-

Pripravnika:16 (16+0)

-

Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(59)
RB Prezime i Ime 1 ABA VESNA 2 AHMELJIĆ SANELA 3 ALJUKIĆ MEDISA 4 AVDIĆ SADINA 5 BAHIĆ IVA 6 BANJIĆ DŽENETA 7 BEĆAREVIĆ SANELA 8 BEŠLAGIĆ LEJLA 9 BIBEROVIĆ VEDRANA 10 BOJIĆ DARKO 11 BRKIĆ JASMINA 12 DEDIĆ EMINA 13 14 15 16 17 18 19 DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA GOJAČIĆ AZRA HALILOVIĆ AMIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Napomena

VEZA UP1-10/1-34044326/12

20 HASANČEVIĆ HARIS 21 22 23 24 25 26 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HODŽIĆ ADISA HUSANOVIĆ NAIDA HUSIKIĆ NAZIF ISAKOVIĆ MIRELA JAHIĆ AMRA

Diploma 180 ect bodova

27 JOVANOVIĆ MAJA 28 JOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ 29 HAJRIJA 30 KEŠETOVIĆ EMINA 31 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA 32 MEHIĆ AMELA 33 MEHINOVIĆ SABINA 34 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 35 MEŠIĆ DEVLETA 36 MEŠIĆ ENIDA 37 MUJAGIĆ ELVIR 38 MUJANOVIĆ NEJRA 39 MUMINOVIĆ NAIDA 40 MUSTAFIĆ ALMIR

VEZA UP1-10/1-34044352/12

179   

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

MUSTAFIĆ DINA OKANOVIĆ EDISA OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ ALBINA OSMIĆ ADISA PISKIĆ AMRA RANDALL INDIRA SABUROVIĆ SELMA SEJDINOVIĆ MIRELA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12

53 SKOPLJAK SANEL 54 55 56 57 58 59 SOFTIĆ ALMA++ SOFTIĆ MERSIHA SRABOVIĆ SANDRA ŠARENAC IRMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 2 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 3 HALILČEVIĆ AIDA Da Da Da Da 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR NUHBEGOVIĆ SANELA NURKOVIĆ MIRELA OMEROVIĆ EDIN PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RIĐIĆ ALEN SINANOVIĆ MARINA SMAJIĆ SANEL ŠKULJ EDA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema položen stručni ispit

Diploma VII/1

U toku pripravnički

 

180   

08.Osnovna škola Dobošnica Pozicija:36.2. strani jezik (engleski. Ukupno:53 : Urednih:31 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:22 (22+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(31) RB Prezime i Ime 1 AVDIĆ SADINA 2 BAHIĆ IVA 3 BEĆAREVIĆ SANELA 4 BEŠLAGIĆ LEJLA 5 BIBEROVIĆ VEDRANA 6 BOJIĆ DARKO 7 BRKIĆ JASMINA 8 DEDIĆ EMINA 9 DELIBAJRIĆ FAHRETA 10 DZEBIĆ EDINA 11 DŽINIĆ ALISA 12 HASANČEVIĆ HARIS 13 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 14 ISAKOVIĆ MIRELA 15 JOVANOVIĆ MAJA 16 JOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ 17 HAJRIJA 18 MEHIĆ AMELA 19 MEŠIĆ DEVLETA 20 MEŠIĆ ENIDA 21 MUSTAFIĆ ALMIR 22 OKANOVIĆ EDISA 23 OSMANČEVIĆ SUVADA 24 OSMIĆ ADISA 25 PISKIĆ AMRA 26 SEJDINOVIĆ MIRELA 27 SELIMOVIĆ SAIDA 28 SELIMOVIĆ SELMA 29 SKOPLJAK SANEL 30 SOFTIĆ MERSIHA 31 TURSUNOVIĆ NERMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 181    .2013.godine. bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 36.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

MANDŽUKIĆ IGOR MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RIĐIĆ ALEN SAKIĆ AMRA SINANOVIĆ MARINA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   182    .RB Prezime i Ime 1 ARAPČIĆ AMILA 2 BABIĆ DAŠA 3 4 5 6 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (22) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma sa 180 ect bodova BOŠNJAKOVIĆ DAJANA ĆEMANOVIĆ GORJAN DINDIĆ MIRZA FEJZIĆ ASJA 7 HOT IRMA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA KARAMEHIĆ DIJANA KOVAČEVIĆ AZRA .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 36.2013. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Dobošnica Pozicija:36.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 4 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 MUŠIĆ IRFANA Da Da Da Da 7 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 8 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 9 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 10 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 183    .3. bosanski jezik i književnost. Ukupno:34 : Urednih:24 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:10 (10+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(24) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALADIN MIRZA Da Da Da Da 2 ALAGIĆ AMIRA Da Da Da Da 3 AVDAGIĆ MAJA Da Da Da Da 4 BADŽIĆ EDINA Da Da Da Da 5 BARAKOVIĆ IRMINA Da Da Da Da 6 DŽAMBO SABINA Da Da Da Da 7 ĐOZIĆ ERNA Da Da Da Da 8 ĐULIĆ AZRA Da Da Da Da 9 HAMZIĆ LEJLA Da Da Da Da 10 HODŽIĆ INES Da Da Da Da 11 HODŽIĆ SABINA Da Da Da Da 12 IBRAHIMAGIĆ SANELA Da Da Da Da 13 IMAMOVIĆ ADIS Da Da Da Da 14 KAHRIĆ ERNA Da Da Da Da 15 MURATOVIĆ INES Da Da Da Da 16 NUHANOVIĆ ANIDA Da Da Da Da 17 OKIĆ AIDA Da Da Da Da 18 OMERDIĆ AMELA Da Da Da Da 19 OMEROVIĆ SELMA Da Da Da Da 20 REKIĆ MIRZA Da Da Da Da 21 SMAJIĆ AMELA Da Da Da Da 22 ŠABIĆ ZENAIDA Da Da Da Da 23 VILDIĆ MUSTAFA Da Da Da Da 24 ZUKANČIĆ OKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 H. strani jezik (engleski.godine.08.

             KOMISIJA:  184    .

1.2013. strani jezik (engleski. engleski jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Gnojnica Pozicija:37.08. Ukupno:51 : Urednih:30 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:21 (21+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 AVDIĆ SADINA 3 BEĆAREVIĆ SANELA 4 BIBEROVIĆ VEDRANA 5 BOJIĆ DARKO 6 CRNJAC IVANA 7 DEDIĆ EMINA 8 9 10 11 DELIBAJRIĆ FAHRETA DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA ĐURIĆ KRISTINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 12 HASANČEVIĆ HARIS 13 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 14 JOKIĆ MARIJA 15 JOVANOVIĆ MAJA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JOVIĆ MAJA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MUJAGIĆ ELVIR OKANOVIĆ EDISA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA SEJDINOVIĆ MIRELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA 27 SKOPLJAK SANEL 28 SOFTIĆ ALMA++ 29 SOFTIĆ MERSIHA 30 SRABOVIĆ SANDRA RB Prezime i Ime Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (21) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 185    . francuski i dr) i latinski jezik 37.godine. bosanski jezik i književnost. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

JAHIĆ SENKA KARAMEHIĆ DIJANA MANDŽUKIĆ IGOR MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA NUHBEGOVIĆ SANELA NURKOVIĆ MIRELA OKANOVIĆ MIRZA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RIĐIĆ ALEN SALKANOVIĆ LARISA SINANOVIĆ MARINA SMAJIĆ SANEL VUKOVIĆ BOJANA U toku pripravnički   186    .1 2 3 4 5 BAJRAKTAREVIĆ AMELA BOŠNJAKOVIĆ DAJANA DINDIĆ MIRZA FEJZIĆ ASJA GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma VII/1 Nema položen stručni ispit 6 HOT IRMA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 IMAMOVIĆ ALMA .

strani jezik (engleski.08. Ukupno:34 : Urednih:25 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALADIN MIRZA Da Da Da Da 2 ALAGIĆ AMIRA Da Da Da Da 3 AVDAGIĆ MAJA Da Da Da Da 4 BADŽIĆ EDINA Da Da Da Da 5 BARAKOVIĆ IRMINA Da Da Da Da 6 DŽAMBO SABINA Da Da Da Da 7 ĐOZIĆ ERNA Da Da Da Da 8 ĐULIĆ AZRA Da Da Da Da 9 HAMZIĆ LEJLA Da Da Da Da 10 HODŽIĆ INES Da Da Da Da 11 HODŽIĆ SABINA Da Da Da Da 12 IBRAHIMAGIĆ SANELA Da Da Da Da 13 IMAMOVIĆ ADIS Da Da Da Da 14 KADRIĆ SELMA Da Da Da Da 15 KAHRIĆ ERNA Da Da Da Da 16 MURATOVIĆ INES Da Da Da Da 17 NUHANOVIĆ ANIDA Da Da Da Da 18 OKIĆ AIDA Da Da Da Da 19 OMERDIĆ AMELA Da Da Da Da 20 OMEROVIĆ SELMA Da Da Da Da 21 REKIĆ MIRZA Da Da Da Da 22 SMAJIĆ AMELA Da Da Da Da 23 ŠABIĆ ZENAIDA Da Da Da Da 24 VILDIĆ MUSTAFA Da Da Da Da 25 ZUKANČIĆ OKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 4 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 7 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 8 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 187    . bosanski jezik i književnost.2013. francuski i dr) i latinski jezik 37.2.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.Osnovna škola Gnojnica Pozicija:37. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.godine.

KOMISIJA:   188    .

Osnovna škola Lukavac Grad Pozicija:38. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:85 : Urednih:75 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:10 (10+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(75) RB Prezime i Ime 1 ABA VESNA 2 AGIĆ ASJA 3 ALJUKIĆ LEJLA 4 ALJUKIĆ MEDISA 5 AVDIĆ SADINA 6 BABIĆ ALMA 7 BAHIĆ IVA 8 BANJIĆ DŽENETA 9 BEČIROVIĆ ALMA 10 BERBEROVIĆ DANIJAL 11 BOJIĆ DARKO 12 CVJETIĆ IVANA 13 ČELIKOVIĆ MELA 14 DEMIROVIĆ DENISA 15 Demirović Jasna 16 FAZLIĆ MIRELA 17 GRABČANOVIĆ MAJDA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID HODŽIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUKIĆ MUBERA HUSANOVIĆ DAMIR HUSANOVIĆ NAIDA IMŠIROVIĆ LEJLA ISAKOVIĆ MIRELA JAHIĆ AMRA JOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA KEŠETOVIĆ EMINA KURBATFINSKI VUJANOVIĆ VESNA KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LAPANDIĆ SELMA LUKANOVIĆ SLOBODANKA LUKIĆ DAVOR MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ MAJA MEŠIĆ DEVLETA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044206/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 189    . francuski i dr) i latinski jezik 38. strani jezik (engleski. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme. njemački.1.

41 MEŠIĆ ENIDA 42 MORANJKIĆ ZIJAD 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR MUSTAFIĆ DINA OBRADOVIĆ JELENA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANOVIĆ LEJLA OSMANOVIĆ SELMA OSMIĆ ADISA PAŠIĆ IBRALIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Diploma sa 180 ect bodova 57 RAIS MERHIMA 58 59 60 61 62 63 64 65 66 RANDALL INDIRA SABUROVIĆ SELMA SEJDINOVIĆ MIRELA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ ALMA++ SOFTIĆ MERSIHA SRABOVIĆ SANDRA 67 ŠABANOVIĆ SEIDA 68 69 70 71 72 73 74 75 ŠIŠIĆ EMINA TANOVIĆ JASMINA TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 2 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da Nema uvjerenja o 3 EMINAGIĆ EMIN Da Da Da Da čekanju na posao 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 MARKOVIĆ LIDIJA Da Da Da Da 6 NURKOVIĆ MIRELA Da Da Da Da Diploma VII/1 7 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 8 SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da 190    .

9 SMAJIĆ SANEL 10 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da   191    .

engleski jezik 1 zvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. Ukupno:79 : Urednih:67 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(67) RB Prezime i Ime 1 ABA VESNA 2 AGIĆ ASJA 3 ALJUKIĆ LEJLA 4 ALJUKIĆ MEDISA 5 AVDIĆ SADINA 6 BABIĆ ALMA 7 BAHIĆ IVA 8 BANJIĆ DŽENETA 9 BEČIROVIĆ ALMA 10 BIBEROVIĆ VEDRANA 11 BRKIĆ JASMINA 12 CVJETIĆ IVANA 13 DEMIROVIĆ DENISA 14 Demirović Jasna 15 DZEBIĆ EDINA 16 GRABČANOVIĆ MAJDA 17 GREBOVIĆ MELISA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID HODŽIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUKIĆ MUBERA HUSANOVIĆ NAIDA ISAKOVIĆ MIRELA JOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA KEŠETOVIĆ EMINA KURBATFINSKI VUJANOVIĆ VESNA KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LUKIĆ DAVOR MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEHMEDOVIĆ MAJA MEŠIĆ ENIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044206/12 VEZA UP1-10/1-34044051/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 37 MORANJKIĆ ZIJAD 38 MUJAGIĆ ELVIR 192    . francuski i dr) i latinski jezik 38. strani jezik (engleski.godine. bosanski jezik i književnost.2.08.Osnovna škola Lukavac Grad Pozicija:38.2013. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR MUSTAFIĆ DINA OSMANOVIĆ ALBINA OSMANOVIĆ SELMA OSMIĆ ADISA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 49 RAIS MERHIMA 50 51 52 53 54 55 56 57 58 SABUROVIĆ SELMA SEJDINOVIĆ MIRELA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ ALMA++ SOFTIĆ MERSIHA SRABOVIĆ SANDRA SULJKANOVIĆ DŽENITA 59 ŠABANOVIĆ SEIDA 60 61 62 63 64 65 66 67 ŠIŠIĆ EMINA TANOVIĆ JASMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 2 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 3 HOT IRMA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA NUHBEGOVIĆ SANELA OMEROVIĆ EDIN PETROVIĆ IVANA SMAJLOVIĆ SEDINA ŠKULJ EDA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 193    .

  194    .

njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08. njemački.Osnovna škola Lukavac Grad Pozicija:38. francuski i dr) i latinski jezik 38.2013. strani jezik (engleski.3.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine. Ukupno:42 : Urednih:35 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(35) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BARAKOVIĆ IRMINA 5 BERBEROVIĆ SANELA 6 ĆEHAJIĆ ELVIR 7 DAUTOVIĆ AMIRA 8 DŽAMBO SABINA 9 ĐOZIĆ ERNA 10 GULAMOVIĆ MIRELA 11 HAMZIĆ LEJLA 12 HAMZIĆ MERIMA 13 HODŽIĆ SABINA 14 HUREMOVIĆ ELDIN 15 IBRAHIMAGIĆ SANELA 16 IMAMOVIĆ ADIS 17 KADRIĆ KENAN 18 KADRIĆ SELMA 19 KAHRIĆ ERNA 20 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 21 MANJIĆ AIDA 22 MEHMEDOVIĆ JASMIN 23 MURATOVIĆ INES 24 OKANOVIĆ JASMINKA 25 OMERDIĆ AMELA 26 OMEROVIĆ SELMA 27 OSMANOVIĆ MERIMA 28 PEJDANOVIĆ ANDRIJANA 29 RAHMANOVIĆ ARNEL 30 REKIĆ MIRZA 31 SARAJLIĆ LEJLA 32 SMAJIĆ MAIDA 33 SMAJLOVIĆ FIKRET 34 ŠABIĆ ZENAIDA 35 ŠIPKA MAJDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 GARAGIĆ SANELA 2 H. bosanski jezik i književnost.OMEROVIĆ EMIR 3 HADZIEFENDIĆ MAIDA 4 KAHRIĆ SANDRA 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku je pripravnički Da Da Da Da 195    .

08. njemački jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.6 OSMANOVIĆ SELMA 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost. Ukupno:23 : Urednih:19 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(19) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 BADŽIĆ EDINA 4 DELIĆ MERIMA 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 DŽAMBO SABINA 7 ĐOZIĆ ERNA 8 HAMZIĆ LEJLA 9 HODŽIĆ INES 10 IBRAHIMAGIĆ SANELA 11 KADRIĆ KENAN 12 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 13 OKANOVIĆ JASMINKA 14 OMERDIĆ AMELA 15 OMEROVIĆ SELMA 16 OSMANOVIĆ MERIMA 17 SELIĆ MEBRURA 18 ŠIPKA MAJDA 19 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 KAHRIĆ SANDRA 2 SELIMOVIĆ AMELA 3 ŠERBEČIĆ EDINA 4 TOMIĆ IRENA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da U toku je pripravnički Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da               KOMISIJA:  196    . francuski i dr) i latinski jezik 38.2013.4.godine. njemački.Osnovna škola Lukavac Grad Pozicija:38.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:45 : Urednih:27 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:18 (18+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ LEJLA 2 BIBEROVIĆ VEDRANA 3 BRKIĆ JASMINA 4 DZEBIĆ EDINA 5 DŽINIĆ ALISA 6 ISAKOVIĆ MIRELA 7 JOVANOVIĆ MAJA 8 JOVIĆ MAJA KURBATFINSKI VUJANOVIĆ 9 VESNA 10 LUKANOVIĆ SLOBODANKA 11 MEŠIĆ ENIDA 12 MORANJKIĆ ZIJAD 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 MUJANOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR MUSTAFIĆ DINA OSMANOVIĆ ALBINA OSMANOVIĆ SELMA OSMIĆ ADISA SEJDINOVIĆ MIRELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ ALMA++ SOFTIĆ MERSIHA SRABOVIĆ SANDRA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (18) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 2 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 3 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 4 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da Napomena 197    . njemački.Osnovna škola Lukavac Mjesto Pozicija:39. engleski jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.godine. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 39.1.08.2013. bosanski jezik i književnost.

IMAMOVIĆ DIANA JAHIĆ SENKA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA NUHBEGOVIĆ SANELA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RIĐIĆ ALEN SAKIĆ AMRA SMAJLOVIĆ SEDINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   198    .5 HOT IRMA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IMAMOVIĆ ALMA .

2. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Lukavac Mjesto Pozicija:39.08.godine. francuski i dr) i latinski jezik 39.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost. njemački. strani jezik (engleski. Ukupno:36 : Urednih:30 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BARAKOVIĆ IRMINA 5 DAUTOVIĆ AMIRA 6 DELIĆ MERIMA 7 ĐOZIĆ ERNA 8 GULAMOVIĆ MIRELA 9 HAMZIĆ MERIMA 10 HODŽIĆ SABINA 11 IBRAHIMAGIĆ SANELA 12 IMAMOVIĆ ADIS 13 KADRIĆ KENAN 14 KADRIĆ SELMA 15 KAHRIĆ ERNA 16 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 17 MEHMEDOVIĆ JASMIN 18 MURATOVIĆ INES 19 OKANOVIĆ JASMINKA 20 OMERDIĆ AMELA 21 OMEROVIĆ SELMA 22 OSMANOVIĆ MERIMA 23 RAHMANOVIĆ ARNEL 24 REKIĆ MIRZA 25 SARAJLIĆ LEJLA 26 SELIĆ MEBRURA 27 SMAJIĆ MAIDA 28 ŠABIĆ ZENAIDA 29 ŠIPKA MAJDA 30 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 5 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 199    .

           KOMISIJA:  200    .

1.Pripravnika:21 (21+0) .Osnovna škola Poljice Pozicija:40.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(33) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ LEJLA 2 AVDIĆ SADINA 3 BAHIĆ IVA 4 BEČIROVIĆ ALMA 5 BEŠLAGIĆ LEJLA 6 BIBEROVIĆ VEDRANA 7 BOJIĆ DARKO 8 CVJETIĆ IVANA 9 DELIBAJRIĆ FAHRETA 10 DZEBIĆ EDINA 11 GOJAČIĆ AZRA 12 GRABČANOVIĆ MAJDA 13 GRBIĆ ALMA 14 HASIĆ ADISA 15 HUREMOVIĆ JASMINA 16 ISAKOVIĆ MIRELA 17 JOVIĆ MAJA 18 LUGAVIĆ INELA 19 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 20 MEŠIĆ ENIDA 21 MUJAGIĆ ELVIR 22 MUJKIĆ AIDA 23 MUSTAFIĆ ALMIR 24 OSMANOVIĆ ALBINA 25 PILAVDŽIĆ ALISA 26 SEJDINOVIĆ MIRELA 27 SELIMOVIĆ SAIDA 28 SELIMOVIĆ SELMA 29 SOFTIĆ MERSIHA 30 SRABOVIĆ SANDRA 31 SULJKANOVIĆ DŽENITA 32 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 33 TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044206/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 201    . Ukupno:54 : Urednih:33 . francuski i dr) i latinski jezik 40. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 .08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine.2013. njemački. engleski jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.

  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (21) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 2 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 4 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 5 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 6 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 7 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 8 HOT IRMA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 IMAMOVIĆ ALENA IMAMOVIĆ DIANA JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA MIČIĆ DALIBOR NUHBEGOVIĆ SANELA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   202    .

godine. francuski i dr) i latinski jezik 40.08. strani jezik (engleski. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa porodiljskog odsustva.Pripravnika:10 (10+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Poljice Pozicija:40. njemački. Ukupno:31 : Urednih:21 . a najduže do 09.2.2013.Ne Urednih:0 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(21) RB Prezime i Ime 1 ABA VESNA 2 ALJUKIĆ LEJLA 3 AVDIĆ SADINA 4 BEŠLAGIĆ LEJLA 5 BIBEROVIĆ VEDRANA 6 BOJIĆ DARKO 7 DELIBAJRIĆ FAHRETA 8 ISAKOVIĆ MIRELA 9 JOVIĆ MAJA 10 MEŠIĆ ENIDA 11 OKANOVIĆ EDISA 12 OSMANOVIĆ ALBINA 13 PILAVDŽIĆ ALISA 14 SABUROVIĆ SELMA 15 SEJDINOVIĆ MIRELA 16 SELIMOVIĆ SAIDA 17 SOFTIĆ MERSIHA 18 SRABOVIĆ SANDRA 19 SULJKANOVIĆ DŽENITA 20 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 21 TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 2 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 3 HOT IRMA 4 5 6 7 8 9 10 MANDŽUKIĆ IGOR NUHBEGOVIĆ SANELA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   203    .

njemački. francuski i dr) i latinski jezik 40.godine.Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski.Pripravnika:13 (13+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(24) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BRKIĆ MERIMA 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 ĐOZIĆ ERNA 7 HAMZIĆ LEJLA 8 HODŽIĆ INES 9 HODŽIĆ SABINA 10 IBRAHIMAGIĆ SANELA 11 IMAMOVIĆ ADIS 12 KADRIĆ KENAN 13 KAHRIĆ ERNA 14 MUJANOVIĆ ENISA 15 MURATOVIĆ INES 16 OKANOVIĆ JASMINKA 17 OMERDIĆ AMELA 18 OMEROVIĆ SELMA 19 OSMANOVIĆ MERIMA 20 RAHMANOVIĆ ARNEL 21 REKIĆ MIRZA 22 SELIĆ MEBRURA 23 SMAJIĆ MAIDA 24 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 H. njemački jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 4 ISIĆ SABINA Da Da Da Da 5 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 6 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 7 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 8 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 9 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 10 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 11 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 12 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 204    .3.Osnovna škola Poljice Pozicija:40.2013. bosanski jezik i književnost. Ukupno:37 : Urednih:24 .

13 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da            KOMISIJA: 205    .

1.Osnovna škola Prokosovići Pozicija:41. Ukupno:51 : Urednih:33 . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 41.godine. bosanski jezik i književnost.2013. engleksi jezik 1 izvršilac – 17 časova na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(33) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 ALJUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 2 AVDIĆ SADINA Da Da Da Da 3 BAHIĆ IVA Da Da Da Da 4 BEŠLAGIĆ LEJLA Da Da Da Da 5 BIBEROVIĆ VEDRANA Da Da Da Da 6 DELIBAJRIĆ FAHRETA Da Da Da Da 7 DZEBIĆ EDINA Da Da Da Da 8 DŽINIĆ ALISA Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044206/12 9 GRABČANOVIĆ MAJDA Da Da Da Da 10 GRBIĆ ALMA Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova 11 HASANČEVIĆ HARIS Da Da Da Da 12 HASIĆ ADISA Da Da Da Da 13 HUREMOVIĆ JASMINA Da Da Da Da 14 ISAKOVIĆ MIRELA Da Da Da Da 15 JOVIĆ MAJA Da Da Da Da 16 KEŠETOVIĆ EMINA Da Da Da Da KURBATFINSKI VUJANOVIĆ 17 Da Da Da Da VESNA 18 LUGAVIĆ INELA Da Da Da Da 19 LUKIĆ DAVOR Da Da Da Da 20 MEHMEDOVIĆ IDRIZ Da Da Da Da 21 MEŠIĆ ENIDA Da Da Da Da 22 MUJAGIĆ ELVIR Da Da Da Da 23 MUJANOVIĆ NEJRA Da Da Da Da 24 MUJKIĆ AIDA Da Da Da Da 25 MUSTAFIĆ ALMIR Da Da Da Da 26 OSMANOVIĆ ALBINA Da Da Da Da 27 PILAVDŽIĆ ALISA Da Da Da Da 28 SEJDINOVIĆ MIRELA Da Da Da Da 29 SELIMOVIĆ SAIDA Da Da Da Da 30 SELIMOVIĆ SELMA Da Da Da Da 31 SOFTIĆ MERSIHA Da Da Da Da 32 SRABOVIĆ SANDRA Da Da Da Da 33 TODOROVIĆ ALEKSANDAR Da Da Da Da 206    .Pripravnika:18 (18+0) .08.Ne Urednih:0 .

  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (18) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 2 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 4 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 5 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 6 HOT IRMA 7 IMAMOVIĆ DIANA 8 JAHIĆ SENKA 9 MANDŽUKIĆ IGOR MULAHMETOVIĆ 10 IBRIŠIMOVIĆ ANELA 11 NUHBEGOVIĆ SANELA 12 NURKOVIĆ MIRELA 13 OMEROVIĆ EDIN 14 OSMIĆ DŽENANA 15 PETROVIĆ IVANA 16 PRELIĆ IRMA 17 SMAJIĆ SANEL 18 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit Diploma VII/1   207    .

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(23) RB Prezime i Ime 1 ALAGIĆ AMIRA 2 AVDAGIĆ MAJA 3 DELIĆ MERIMA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 ĐOZIĆ ERNA 6 HAMZIĆ LEJLA 7 HODŽIĆ INES 8 HODŽIĆ SABINA 9 IBRAHIMAGIĆ SANELA 10 IMAMOVIĆ ADIS 11 KADRIĆ KENAN 12 KADRIĆ SELMA 13 KAHRIĆ ERNA 14 MUHAREMAGIĆ MAJA 15 MUJANOVIĆ ENISA 16 MURATOVIĆ INES 17 OKANOVIĆ JASMINKA 18 OMERDIĆ AMELA 19 OMEROVIĆ SELMA 20 OSMANOVIĆ MERIMA 21 REKIĆ MIRZA 22 SELIĆ MEBRURA 23 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 H.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine.Pripravnika:10 (10+0) . francuski i dr) i latinski jezik 41.2.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 4 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 7 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 8 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 9 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 10 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da            KOMISIJA:  208    .Ne Urednih:0 . Ukupno:33 : Urednih:23 .Osnovna škola Prokosovići Pozicija:41. njemački. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.2013.

Pripravnika:23 (23+0) . engleski jezik 1 izvršilac – 13 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost. njemački.godine. strani jezik (engleski.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .Osnovna škola Puračić Pozicija:42. Ukupno:59 : Urednih:36 .2013. francuski i dr) i latinski jezik 42.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(36) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 ALJUKIĆ LEJLA 3 BABIĆ ALMA 4 BAHIĆ IVA 5 BEČIROVIĆ ALMA 6 BIBEROVIĆ VEDRANA 7 BRKIĆ JASMINA 8 DEDIĆ EMINA 9 10 11 12 DELIBAJRIĆ FAHRETA DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA GOJAČIĆ AZRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 13 HASANČEVIĆ HARIS 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HODŽIĆ ADISA HUREMOVIĆ JASMINA ISAKOVIĆ MIRELA JOVIĆ MAJA LUGAVIĆ INELA MARKOVIĆ DRAGANA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MUJAGIĆ ELVIR MUSTAFIĆ DINA OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ ALBINA OSMANOVIĆ SELMA OSMIĆ ADISA OSMIĆ MEDINA PILAVDŽIĆ ALISA SEJDINOVIĆ MIRELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ MERSIHA SRABOVIĆ SANDRA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRUMIĆ SELMA 209    .1.

210    .

  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (23) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 2 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 4 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 5 HOT IRMA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 IMAMOVIĆ ALENA IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA NUHBEGOVIĆ SANELA NURKOVIĆ MIRELA OKANOVIĆ MIRZA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA SAKIĆ AMRA SINANOVIĆ MARINA SMAJIĆ SANEL SMAJLOVIĆ SEDINA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički Diploma VII/1 U toku pripravnički   211    .

njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BADŽIĆ EDINA 5 BARAKOVIĆ IRMINA 6 DAUTOVIĆ AMIRA 7 DELIĆ MERIMA 8 DIVKOVIĆ SANJA 9 DŽAMBO SABINA 10 ĐOZIĆ ERNA 11 HAMZIĆ LEJLA 12 HODŽIĆ INES 13 HODŽIĆ SABINA 14 IBRAHIMAGIĆ SANELA 15 IMAMOVIĆ ADIS 16 KADRIĆ KENAN 17 KADRIĆ SELMA 18 KAHRIĆ ERNA 19 MURATOVIĆ INES 20 OMERDIĆ AMELA 21 OMEROVIĆ SELMA 22 OSMANOVIĆ MERIMA 23 REKIĆ MIRZA 24 SMAJIĆ MAIDA 25 ŠABIĆ ZENAIDA 26 ŠIPKA MAJDA 27 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 6 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 7 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 8 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 10 VILIĆ IRMA Da Da Da Da 212    . bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 42.2013.Pripravnika:10 (10+0) .08. njemački.2.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine.Osnovna škola Puračić Pozicija:42. strani jezik (engleski. Ukupno:37 : Urednih:27 .

           KOMISIJA: 213    .

Ukupno:20 : Urednih:8 . bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(8) RB Prezime i Ime 1 BIBEROVIĆ VEDRANA 2 DZEBIĆ EDINA 3 JOVIĆ MAJA 4 MUJAGIĆ ELVIR 5 OKANOVIĆ EDISA 6 PILAVDŽIĆ ALISA 7 SAKIĆ MERSIHA 8 SEJDINOVIĆ MIRELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 5 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 6 GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da 7 HOT IRMA 8 9 10 11 12 IMAMOVIĆ ALENA MIČIĆ DALIBOR OKANOVIĆ MIRZA PETROVIĆ IVANA SALKANOVIĆ LARISA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   214    .08.3.Pripravnika:12 (12+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .godine.Osnovna škola Turija Pozicija:43. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 43. njemački.2013.

Ne Urednih:0 .Osnovna škola Turija Pozicija:43.4. Ukupno:24 : Urednih:17 .08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 ALAGIĆ AMIRA 2 AVDAGIĆ MAJA 3 DIVKOVIĆ SANJA 4 ĐOZIĆ ERNA 5 HAMZIĆ LEJLA 6 HODŽIĆ INES 7 HODŽIĆ SABINA 8 IBRAHIMAGIĆ SANELA 9 IMAMOVIĆ ADIS 10 KADRIĆ SELMA 11 MUJANOVIĆ ENISA 12 MURATOVIĆ INES 13 OMEROVIĆ SELMA 14 OSMANOVIĆ MERIMA 15 REKIĆ MIRZA 16 SELIĆ MEBRURA 17 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 H. bosanski jezik i književnost.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 ISIĆ SABINA Da Da Da Da 4 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 5 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 6 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena             KOMISIJA: 215    .godine. francuski i dr) i latinski jezik 43. njemački jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski. njemački.Pripravnika:7 (7+0) .2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

Ne Urednih:0 .Pripravnika:5 (5+0) . bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 44.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(45) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 AHMETOVIĆ MIRELA ALJUKIĆ MEDISA ARNAUT NEDŽAD BABIĆ ALMA BAHIĆ IVA BAJRIĆ MELIHA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA CRNJAC IVANA DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA GRBIĆ ALMA GREBOVIĆ MELISA HALILOVIĆ AMIR HASANOVIĆ MAID HUKIĆ MUBERA HUSIĆ SABINA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA KATANA DAMIR KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR MORANJKIĆ ZIJAD MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SUBAŠIĆ SUMEJA ŠABANOVIĆ SEIDA ŠARENAC IRMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-044051/12 VEZA UP1-10/1-34-044100/12 Diploma 180 ect bodova 14 HADŽIĆ SELMA Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34-044164/12 216    . njemački.1. strani jezik (engleski. engleski jezik 2 izvršioca – puna norma na neodređeno vrijeme Ukupno:50 : Urednih:45 .Osnovna škola Sapna Pozicija:44.

43 TURSUNOVIĆ NERMINA 44 UNGER MELICA 45 ŽIVČIĆ MIRZA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 2 Da Da Da Da AZRA 3 PAŠALIĆ MERIMA Da Da Da Da 4 STEVANOVIĆ MARIJANA Da Da Da Da 5 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena   217    .

Ne Urednih:0 .Osnovna škola Sapna Pozicija:44.Pripravnika:13 (13+0) . bosanski jezik i književnost.2. francuski i dr) i latinski jezik 44. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(40) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 AHMETOVIĆ MIRELA ALJUKIĆ MEDISA BABIĆ ALMA BAHIĆ IVA BAJRIĆ MELIHA BEŠLAGIĆ LEJLA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO DELIBAJRIĆ FAHRETA Demirović Jasna DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA GREBOVIĆ MELISA HALILOVIĆ AMIR HASANOVIĆ MAID HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA HUSIĆ SABINA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA KATANA DAMIR MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR MORANJKIĆ ZIJAD MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SUBAŠIĆ SUMEJA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠABANOVIĆ SEIDA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA ŽIVČIĆ MIRZA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-044374/12 VEZA UP1-10/1-34-044051/12 VEZA UP1-10/1-34-044100/12 Diploma 180 ect bodova 13 HADŽIĆ SELMA Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34-044164/12 218    .2013. njemački.godine Ukupno:53 : Urednih:40 . strani jezik (engleski.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043360/12 2 HODŽIĆ MUJO Da Da Da Da Nema položen stručni ispit 3 HOT IRMA Da Da Da Da 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 6 Da Da Da Da AZRA 7 NUHBEGOVIĆ SANELA Da Da Da Da 8 OSMIĆ DŽENANA Da Da Da Da 9 PAŠALIĆ MERIMA Da Da Da Da 10 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 11 RIĐIĆ ALEN Da Da Da Da 12 STEVANOVIĆ MARIJANA Da Da Da Da 13 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da   219    .

njemački. engleski jezik 1 izvršilac – 13 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Sapna Pozicija:44.godine Ukupno:44 : Urednih:24 .2013.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(24) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 AHMETOVIĆ MIRELA BABIĆ ALMA BEŠLAGIĆ LEJLA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA HUSIĆ SABINA IMAMOVIĆ VAHIDA MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ ELVIRA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SUBAŠIĆ SUMEJA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠABANOVIĆ SEIDA TURSUNOVIĆ NERMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 7 HADŽIĆ SELMA VEZA UP1-10/1-34-044100/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34-044164/12 220    . bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.3. francuski i dr) i latinski jezik 44.Pripravnika:20 (20+0) . strani jezik (engleski.

  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (20) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043360/12 5 HODŽIĆ MUJO Da Da Da Da Nema položen stručni ispit 6 HOT IRMA Da Da Da Da 7 IMAMOVIĆ DIANA Da Da Da Da 8 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 9 MIČIĆ DALIBOR Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 10 Da Da Da Da AZRA 11 NUHBEGOVIĆ SANELA Da Da Da Da 12 OSMIĆ DŽENANA Da Da Da Da 13 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 14 RASTIĆ MELIHA Da Da Da Da 15 RIĐIĆ ALEN Da Da Da Da 16 SAKIĆ AMRA Da Da Da Da 17 STEVANOVIĆ MARIJANA Da Da Da Da 18 ŠRNDIĆ NERMINA Da Da Da Da 19 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da 20 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da   221    .

08. francuski i dr) i latinski jezik 44.Pripravnika:5 (5+0) .2013.godine Ukupno:13 : Urednih:8 . njemački. njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Sapna Pozicija:44.Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.4.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(8) RB Prezime i Ime 1 ARNAUT ALISA 2 BEŠLIĆ MINETA 3 ČILAŠEVIĆ ŠEILA 4 HALILOVIĆ HUSEIN 5 KADRIĆ KENAN 6 KAHRIMANOVIĆ VAHDETA 7 MUSIĆ SEMIR 8 TOSUNBEGOVIĆ EDITA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 4 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena                KOMISIJA: 222    . strani jezik (engleski.

Druga osnovna škola Srebrenik Pozicija:45. francuski i dr) i latinski jezik 45. bosanski. njemački.2013. Ukupno:65 : Urednih:57 .1.godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(57) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ BERNES 2 ARNAUTOVIĆ INDIRA 3 AVDIĆ AIDA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAJREKTAREVIĆ ALMA 6 BEĆAREVIĆ FATIMA 7 BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 8 AMRA 9 BEŠIROVIĆ AIDA 10 BRKIĆ SEJLA 11 ČAMDŽIĆ AMERLINA 12 ČERKEZOVIĆ NERMINA 13 ČOLO LJUBOMIRKA 14 ĆEHAJIĆ INELA 15 DERVIŠEVIĆ JASMINA 16 DIVKOVIĆ IGOR 17 DŽIZIĆ OHRANA 18 ĐONLAGIĆ GORAN 19 ĐULOVIĆ AZRA 20 ERAKOVIĆ VANJA 21 GUTIĆ ULFETA 22 HALILOVIĆ VELDISA 23 HODZIĆ EDISA HODŽIĆ SULJKANOVIĆ 24 BELMA 25 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 26 IDRIZOVIĆ LEJLA 27 IMAMOVIĆ EDINA 28 ISIĆ ZEHRA 29 JUNUZOVIĆ ALBINA 30 KIŠIĆ ALMA 31 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 32 KUKURUZ HASIBA 33 LJUMANOVIĆ MIRELA 34 MAHMUTOVIĆ SELMA 35 MARMARAC AMELA 36 MEHMEDOVIĆ HARIS 37 MORANJKIĆ HELENA 38 MUJEZINOVIĆ DŽANA 39 MUJIĆ MIRZELA 40 MUMIĆ SANEL 41 MURATOVIĆ EDISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043799/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34-043538/12 VEZA UP1-10/1-34-044131/12 223    .Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 5 časova na određeno vrijeme do 09.Pripravnika:8 (8+0) .

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 MUSIĆ VAHIDA NURIKIĆ FATIMA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ SANELA OSMANOVIĆ MUBINA PEŠTALIĆ VALDETA SARAJLIĆ JASMIN SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SUBAŠIĆ MIRELA TUČIĆ SANELA TURNADŽIĆ MUNEVERA TURSUNOVIĆ FAVZIJA UŽIČANIN SENADA ŽUNIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043873/12 RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 DELIĆ SEMIRA 4 HASANOVIĆ AIDA 5 HRNČIĆ MAJA 6 IBRIĆ ENISA 7 MUMINOVIĆ NERMINA 8 POŽEGIĆ SENADA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   224    .

njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(20) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 AHMETOVIĆ SEMIRA 3 BJELIĆ MERISA 4 CVJETIĆ IVANA 5 DEDIĆ EMINA 6 DEDIĆ MIREL 7 DELIBAJRIĆ FAHRETA 8 DZEBIĆ EDINA 9 DŽAFIĆ ADMIRA 10 GRABČANOVIĆ MAJDA 11 HALILOVIĆ SAMRA 12 KEŠETOVIĆ EMINA 13 MALKIĆ ANIDA 14 MARKOVIĆ DRAGANA 15 MEHIĆ AMELA 16 MEHINOVIĆ SABINA 17 MORANJKIĆ ZIJAD 18 OSMANČEVIĆ SUVADA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 19 NATAŠA 20 SINANOVIĆ MENSURA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044326/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044206/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (17) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 2 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 5 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da Nema položen stručni ispit 6 HOT IRMA Da Da Da Da 7 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 8 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 9 MEHMEDOVIĆ ZEMIRA Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 10 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 11 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 12 SAKIĆ AMRA Da Da Da Da U toku pripravnički 13 SINANOVIĆ MARINA Da Da Da Da 14 ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova 15 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da 16 VEHABOVIĆ DAVOR Da Da Da Da 225    . Ukupno:37 : Urednih:20 .2. engleski jezik 1 izvršilac – 15 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.08.2013.Pripravnika:17 (17+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .godine.Druga osnovna škola Srebrenik Pozicija:45. francuski i dr) i latinski jezik 45.

17 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da 226    .

2013.Ne Urednih:0 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA 2 ALIĆ ALMA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 DIZDAR AMRA 6 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 7 KARAHMETOVIĆ SAMIR 8 MEHIĆ AZRA 9 MEŠIĆ MIRSADA 10 MUHEDINOVIĆ MELISA 11 MURATOVIĆ INES 12 OMEROVIĆ AMIRA 13 OMEROVIĆ EDITA 14 REKIĆ MIRZA 15 SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 4 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 5 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 6 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 7 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 8 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 9 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 10 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 11 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da            KOMISIJA:  227    . njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.godine.3.Druga osnovna škola Srebrenik Pozicija:45. njemački jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost. Ukupno:26 : Urednih:15 .08.Pripravnika:11 (11+0) . francuski i dr) i latinski jezik 45.

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(71) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ABA VESNA AHMETOVIĆ SEMIRA ALJUKIĆ LEJLA ALJUKIĆ MEDISA ARNAUT NEDŽAD AVDIĆ SADINA BABIĆ ALMA BAHIĆ IVA BAJREKTAREVIĆ LEMANA BAJRIĆ MELIHA BANJIĆ DŽENETA BEČIROVIĆ ALMA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA ČELIKOVIĆ MINELA DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA Demirović Jasna DŽAFIĆ ADMIRA DŽINIĆ ALISA GOJAČIĆ AZRA GRABČANOVIĆ MAJDA GRBIĆ ALMA GUBALJEVIĆ MIRELA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID HEĆIMOVIĆ HAZIMA HODŽIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ NAIDA IMŠIROVIĆ LEJLA ISAKOVIĆ MIRELA JAHIĆ AMRA KATANA DAMIR KEŠETOVIĆ EMINA KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-043512/12 VEZA UP1-10/1-34-044374/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34-044206/12 Izmjene i dopune Konkursa 228    . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 46.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme. bosanski jezik i književnost.1. Ukupno:79 : Urednih:71 .Pripravnika:8 (8+0) .Ne Urednih:0 . njemački.Osnovna škola Duboki Potok Pozicija:46.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 LAPANDIĆ SELMA LUKIĆ DAVOR MALKIĆ ANIDA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEHMEDOVIĆ MAJA MORANJKIĆ ZIJAD MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR OKANOVIĆ EDISA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMIĆ ADISA PISKIĆ AMRA PLEMIĆ ŽELJKO RAIS MERHIMA SINANOVIĆ MENSURA SLANJANKIĆ ESMA SUBAŠIĆ SUMEJA ŠABANOVIĆ SEIDA ŠARENAC IRMA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34-044270/12 VEZA UP1-10/1-34-044164/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 2 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 6 SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da 7 ŠKULJ EDA Da Da Da Da 8 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena   229    .

08.Pripravnika:12 (12+0) .Ne Urednih:1 .2013. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(60) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ABA VESNA AHMETOVIĆ SEMIRA ALJUKIĆ MEDISA BABIĆ ALMA BAHIĆ IVA BAJREKTAREVIĆ LEMANA BAJRIĆ MELIHA BANJIĆ DŽENETA BEČIROVIĆ ALMA BIBEROVIĆ VEDRANA BJELIĆ MERISA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MINELA DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA Demirović Jasna DŽAFIĆ ADMIRA GOJAČIĆ AZRA GRABČANOVIĆ MAJDA GRBIĆ ALMA GREBOVIĆ MELISA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID HEĆIMOVIĆ HAZIMA HODŽIĆ ADISA HUSANOVIĆ NAIDA JAHIĆ AMRA KATANA DAMIR KEŠETOVIĆ EMINA KOVAČEVIĆ ANEL MALKIĆ ANIDA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEHMEDOVIĆ MAJA MORANJKIĆ ZIJAD MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-043512/12 VEZA UP1-10/1-34-044374/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34-044206/12 VEZA UP1-10/1-34-044051/12 Izmjene i dopune Konkursa Diploma sa 180 ect bodova 230    .Osnovna škola Duboki Potok Pozicija:46. francuski i dr) i latinski jezik 46.2. Ukupno:73 : Urednih:60 . njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR OKANOVIĆ EDISA OSMIĆ ADISA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA PISKIĆ AMRA PLEMIĆ ŽELJKO SINANOVIĆ MENSURA SKOPLJAK SANEL SLANJANKIĆ ESMA SUBAŠIĆ SUMEJA ŠABANOVIĆ SEIDA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044237/12 VEZA UP1-10/1-34-044164/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 2 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 MANDŽUKIĆ IGOR OMEROVIĆ EDIN PETROVIĆ IVANA SMAJIĆ AIDA ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 10 TURBIĆ MEJRA 11 VEHABOVIĆ DAVOR 12 VUKOVIĆ BOJANA Diploma sa 180 ect bodova   231    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 . njemački. bosanski jezik i književnost.2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(28) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BAHIĆ IVA 3 BIBEROVIĆ VEDRANA 4 BJELIĆ MERISA 5 BOJIĆ DARKO 6 BRKIĆ JASMINA 7 ČELIKOVIĆ MINELA 8 DEDIĆ MIREL 9 DELIBAJRIĆ FAHRETA 10 DŽAFIĆ ADMIRA 11 DŽINIĆ ALISA 12 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 13 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 14 MALKIĆ ANIDA 15 MARKOVIĆ DRAGANA 16 MEHINOVIĆ SABINA 17 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 18 MORANJKIĆ ZIJAD 19 MUJKIĆ AIDA 20 MUMINOVIĆ MERSIHA 21 MUSTAFIĆ ALMIR 22 OKANOVIĆ EDISA 23 OSMIĆ ADISA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 24 NATAŠA 25 SINANOVIĆ MENSURA 26 SKOPLJAK SANEL 27 ŠABANOVIĆ SEIDA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 28 VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Izmjene i dopune Konkursa Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044237/12 VEZA UP1-10/1-34-044164/12 232    . engleski jezik 1 izvršilac – 9 časova na određeno vrijeme do 09.godine. francuski i dr) i latinski jezik 46.Osnovna škola Duboki Potok Pozicija:46.08.3. Ukupno:48 : Urednih:28 .Pripravnika:20 (20+0) . strani jezik (engleski.

  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (20) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 4 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 5 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 6 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da Nema položen stručni ispit 7 HOT IRMA Da Da Da Da 8 IMAMOVIĆ ALMA . Da Da Da Da 9 JOSIĆ BILJANA Da Da Da Da 10 KARAMEHIĆ DIJANA Da Da Da Da 11 MEHMEDOVIĆ ZEMIRA Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 12 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 13 OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da 14 OSMIĆ DŽENANA Da Da Da Da 15 RASTIĆ MELIHA Da Da Da Da 16 SAKIĆ AMRA Da Da Da Da 17 ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova 18 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da 19 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da 20 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da   233    .

2013. njemački.godine. strani jezik (engleski. Ukupno:27 : Urednih:16 . bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Duboki Potok Pozicija:46. njemački jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.08. francuski i dr) i latinski jezik 46.Pripravnika:11 (11+0) .4.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 ISIĆ SABINA Da Da Da Da 4 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 5 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 6 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 7 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 8 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 9 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 10 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 11 VILIĆ IRMA Da Da Da Da            KOMISIJA:  234    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALIĆ ALMA 3 ARNAUT ALISA 4 BEĆIROVIĆ ALMA 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 DIZDAR AMRA 7 IBRAHIMAGIĆ SANELA 8 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 9 KARAHMETOVIĆ SAMIR 10 MEHIĆ AZRA 11 MUHEDINOVIĆ MELISA 12 MURATOVIĆ INES 13 OMEROVIĆ AMIRA 14 OMEROVIĆ EDITA 15 SMAJIĆ AMELA 16 SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 H.

2. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:5 (5+0) .Osnovna škola Podorašje Pozicija:47.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(51) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 ARNAUT NEDŽAD 3 BAHIĆ IVA 4 BANJIĆ DŽENETA 5 BEČIROVIĆ ALMA 6 CRNJAC IVANA 7 ČELIKOVIĆ MELA 8 DEDIĆ MIREL 9 DELIBAJRIĆ FAHRETA 10 Demirović Jasna 11 DŽINIĆ ALISA 12 GRABČANOVIĆ MAJDA 13 GRBIĆ ALMA 14 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 15 HALILOVIĆ AMIR 16 HASANAMIDZIĆ TIJANA 17 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 18 HODŽIĆ ADISA 19 HUDIĆ IGOR 20 HUSANOVIĆ DAMIR 21 IMŠIROVIĆ LEJLA 22 JAHIĆ AMRA 23 KEŠETOVIĆ EMINA 24 KOVAČEVIĆ ANEL 25 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA 26 LAPANDIĆ SELMA 27 MARKOVIĆ DRAGANA 28 MEHINOVIĆ SABINA 29 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 30 MEŠIĆ DEVLETA 31 MORANJKIĆ ZIJAD 32 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/1-34-044206/12 VEZA UP1-10/1-34-044374/12 Napomena 235    . francuski i dr) i latinski jezik 47. Ukupno:56 : Urednih:51 .Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme. bosanski jezik i književnost.

33 MUJAGIĆ ELVIR 34 MUJANOVIĆ NEJRA 35 MUJKIĆ AIDA 36 MUMINOVIĆ MERSIHA 37 MUSTAFIĆ ALMIR 38 OKANOVIĆ EDISA 39 OSMANBEGOVIĆ MIRSAD 40 OSMANČEVIĆ SUVADA 41 PLEMIĆ ŽELJKO 42 RAIS MERHIMA 43 SELIMOVIĆ SELMA 44 SINANOVIĆ MENSURA 45 ŠABANOVIĆ SEIDA 46 ŠARENAC IRMA 47 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 48 TURSUNOVIĆ NERMINA 49 UNGER MELICA 50 VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA 51 VEHABOVIĆ VILDANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044164/12 VEZA UP1-10/1-34-044270/12 RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ MERSIHA 2 BEČAKČIĆ MERSIHA 3 JAHIĆ SENKA 4 MARKOVIĆ LIDIJA 5 VEHABOVIĆ DAVOR Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   236    .

engleski jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.godine.Ne Urednih:1 .Pripravnika:18 (18+0) .2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BAHIĆ IVA 3 DEDIĆ MIREL 4 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 5 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 6 HUREMOVIĆ JASMINA 7 MEHINOVIĆ SABINA 8 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 9 MORANJKIĆ ZIJAD 10 MUMINOVIĆ MERSIHA 11 MUSTAFIĆ ALMIR 12 OSMANČEVIĆ SUVADA 13 SELIMOVIĆ SELMA 14 SINANOVIĆ MENSURA 15 ŠABANOVIĆ SEIDA 16 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 17 TURSUNOVIĆ NERMINA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 18 VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Izmjene i dopune Konkursa Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044164/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (18) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da Nema položen stručni ispit 5 HOT IRMA Da Da Da Da 6 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 7 JOSIĆ BILJANA Da Da Da Da 8 KARAMEHIĆ DIJANA Da Da Da Da 9 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 10 MARKOVIĆ LIDIJA Da Da Da Da 11 MEHMEDOVIĆ ZEMIRA Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ 12 Da Da Da Da IBRIŠIMOVIĆ ANELA 13 OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da 14 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 15 SAKIĆ AMRA Da Da Da Da 237    . njemački. bosanski jezik i književnost.08.Osnovna škola Podorašje Pozicija:47.3. strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 47. Ukupno:37 : Urednih:18 .

bosanski jezik i književnost.4.2013.Ne Urednih:0 . Ukupno:15 : Urednih:9 .Pripravnika:6 (6+0) . njemački.08.godine.16 SINANOVIĆ MARINA 17 ŠRNDIĆ NERMINA 18 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički Diploma sa 180 ect bodova Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Podorašje Pozicija:47. strani jezik (engleski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(9) RB Prezime i Ime 1 ALIĆ ALMA 2 ARNAUT ALISA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DIZDAR AMRA 5 MEHIĆ AZRA 6 MUHEDINOVIĆ MELISA 7 MURATOVIĆ INES 8 OMEROVIĆ AMIRA 9 REKIĆ MIRZA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 2 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 6 VILIĆ IRMA Da Da Da Da             KOMISIJA: 238    . njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09. francuski i dr) i latinski jezik 47.

Ukupno:119 : Urednih:105 . francuski i dr) i latinski jezik 48.Pripravnika:14 (14+0) . hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. bosanski.godine. bosanski jezik i književnost.Prva osnovna škola Srebrenik Pozicija:48.1.Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(105) RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Prezime i Ime AŠČIĆ SUBHIJA AVDIĆ AIDA BABAJIĆ SENAD BAJREKTAREVIĆ ALMA BAŠIĆ FATIMA BEĆAREVIĆ FATIMA BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ AMRA BEŠIROVIĆ AIDA BOJIĆ NISVETA BRČANINOVIĆ SANELA BREKO SANITA BRKIĆ SEJLA BUTKOVIĆ ENISA ČANIĆ SANEL ČERKEZOVIĆ NERMINA ČOKIĆ ALEN ČOLO LJUBOMIRKA ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN MARIJANA DELIĆ SABINA DERVIŠEVIĆ JASMINA DERVIŠEVIĆ LEJLA DIVKOVIĆ ANKICA DIVKOVIĆ IGOR DŽINIĆ ASMIRA DŽINIĆ ZAIDA ĐONLAGIĆ GORAN ERAKOVIĆ VANJA GUTIĆ ULFETA HADŽIMAHOVIĆ ALMA HALILOVIĆ VELDISA HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ MAKSIDA HARČIN EMIR HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ EDISA HODZIĆ NAIDA HODŽIĆ MUHAMED HODŽIĆ SULJKANOVIĆ BELMA HUSEJNOVIĆ AMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044099/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043799/12 Da Da Da Da Da Da Da Da 239    . njemački.08.

veza UP1-10/1-34-044073/12 VEZA UP1-10/1-34-43622/12 VEZA UP1-10/1-34-043873/12 VEZA UP1-10/1-34-044204/12 240    .43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ OMER ISAKOVIĆ JASMINA ISANOVIĆ AMELA ISIĆ ZEHRA JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ ALBINA KIŠIĆ ALMA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KUKURUZ HASIBA LAZAREVIĆ MIRJANA LISIČIĆ MIRSADA LJUMANOVIĆ MIRELA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEŠIĆ DŽEVAD MORANJKIĆ HELENA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MURATOVIĆ EDISA MUSEMIĆ EDINA MUSIĆ VAHIDA NURIKIĆ FATIMA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ SANELA OMERAGIĆ ZEMIRA OREČ MAJDA PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ AMRA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SMAJLOVIĆ INDIRA SOKOLJAK AMRA SRABOVIĆ MEDIHA SUBAŠIĆ MIRELA ŠAKO AIDA ŠLJIVIĆ NIHADA TALETOVIĆ EDINA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044067/12 VEZA UP1-10/1-34-042278/12 VEZA UP1-10/1-34-043538/12 VEZA UP1-10/1-34-044131/12 58 MAZALOVIĆ SAMIRA Diploma trogodišnjeg studija.

98 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 99 TURNADŽIĆ MUNEVERA 100 TURSUNOVIĆ FAVZIJA 101 UDOVIČIĆ MIRELA 102 UŽIČANIN SENADA 103 ZOLETIĆ EDIN 104 ZONIĆ ŠEJLA 105 ŽUNIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 DERVIŠEVIĆ ADILA 4 HASANOVIĆ AIDA 5 HASANOVIĆ EDINA 6 IBRIĆ ENISA 7 KRAKO SUADA 8 OMERAGIĆ ALMA 9 OMERAGIĆ ALMA 10 OMERAGIĆ ALMA 11 OMERAGIĆ ALMA 12 OMERAGIĆ ALMA 13 POŽEGIĆ SENADA 14 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044023/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   241    .

Ukupno:55 : Urednih:38 .godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(38) RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 AHMETOVIĆ SEMIRA 3 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 4 BANJIĆ DŽENETA 5 BOJIĆ DARKO 6 CVJETIĆ IVANA 7 ČELIKOVIĆ MINELA 8 DEDIĆ EMINA 9 DEDIĆ MIREL 10 Demirović Jasna 11 DZEBIĆ EDINA 12 DŽAFIĆ ADMIRA 13 GRABČANOVIĆ MAJDA 14 GREBOVIĆ MELISA 15 GUBALJEVIĆ MIRELA 16 HALILOVIĆ AMIR 17 HALILOVIĆ SAMRA 18 HODŽIĆ ADISA 19 KEŠETOVIĆ EMINA 20 KOVAČEVIĆ ANEL 21 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA 22 MALKIĆ ANIDA 23 MEHIĆ AMELA 24 MEHINOVIĆ SABINA 25 MEHMEDOVIĆ MAJA 26 MUMINOVIĆ MERSIHA 27 MUMINOVIĆ NAIDA 28 OMERAGIĆ AMELA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 29 NATAŠA 30 PISKIĆ AMRA 31 PLEMIĆ ŽELJKO 32 SINANOVIĆ MENSURA 33 SLANJANKIĆ ESMA 34 ŠABANOVIĆ SEIDA 35 ŠARENAC IRMA 36 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 37 TURSUNOVIĆ NERMINA 38 UNGER MELICA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043512/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044326/12 Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044374/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044206/12 Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044051/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044164/12 242    .Ne Urednih:1 .2.Pripravnika:16 (16+0) . francuski i dr) i latinski jezik 48.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. njemački.2013. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.08.Prva osnovna škola Srebrenik Pozicija:48.

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 4 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da Nema položen stručni 5 HOT IRMA Da Da Da Da ispit 6 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 7 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 8 MARKOVIĆ LIDIJA Da Da Da Da 9 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 10 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 11 SINANOVIĆ MARINA Da Da Da Da U toku pripravnički 12 ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da 13 ŠKULJ EDA Da Da Da Da Diploma sa 180 ect 14 TURBIĆ MEJRA Da Da Da Da bodova 15 VEHABOVIĆ DAVOR Da Da Da Da 16 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da   243    .

Ukupno:35 : Urednih:24 . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 48.08. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 . njemački.godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(24) RB Prezime i Ime 1 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 ALIĆ ALMA 4 ALJIĆ JASMINA 5 BEĆIROVIĆ ALMA 6 DIVKOVIĆ SANJA 7 DIZDAR AMRA 8 HODŽIĆ INES 9 HUREMOVIĆ ELDIN 10 IBRAHIMAGIĆ SANELA 11 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 12 KAHRIĆ ERNA 13 KARAHMETOVIĆ SAMIR 14 MEHIĆ AZRA 15 MUHEDINOVIĆ MELISA 16 MURATOVIĆ INES 17 OKIĆ AIDA 18 OMEROVIĆ AMIRA 19 OMEROVIĆ EDITA 20 OSMANOVIĆ MERIMA 21 REDŽIĆ AMRA 22 REKIĆ MIRZA 23 SMAJIĆ MAIDA 24 SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 HUSANOVIĆ MELISA 2 KLINČEVIĆ AMILA 3 MEŠANAGIĆ ADNAN 4 OMEROVIĆ AMNA 5 OSMANOVIĆ SELMA 6 PEJIĆ MARINA 7 SARVAN NAIDA 8 SARVAN SAMRA 9 SULJIĆ ALMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da U toku je pripravnički Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku je pripravnički Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 244    .2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.3.Pripravnika:11 (11+0) .Prva osnovna škola Srebrenik Pozicija:48.

10 ŠERBEČIĆ EDINA 11 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da   245    .

Pripravnika:5 (5+0) .Prva osnovna škola Srebrenik Pozicija:48.2013. Ukupno:17 : Urednih:12 .08. njemački. njemački jezik 1 izvršilac – 2 časa na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(12) RB Prezime i Ime 1 ALIĆ ALMA 2 BEĆIROVIĆ ALMA 3 DIVKOVIĆ SANJA 4 DIZDAR AMRA 5 HODŽIĆ INES 6 IBRAHIMAGIĆ SANELA 7 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 8 MEHIĆ AZRA 9 MEŠIĆ MIRSADA 10 OMEROVIĆ EDITA 11 REDŽIĆ AMRA 12 SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 2 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 3 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 4 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da              KOMISIJA: 246    . strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.godine. francuski i dr) i latinski jezik 48.Ne Urednih:0 .4.

njemački.Ne Urednih:0 . bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(93) RB Prezime i Ime 1 ARNAUTOVIĆ INDIRA 2 AŠČIĆ SUBHIJA 3 AVDIĆ AIDA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAJREKTAREVIĆ ALMA 6 BAŠIĆ FATIMA 7 BEĆAREVIĆ FATIMA 8 BEGIĆ ANIDA 9 BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ AMRA 10 BEŠIROVIĆ AIDA 11 BRČANINOVIĆ SANELA 12 BRKIĆ SEJLA 13 BUTKOVIĆ ENISA 14 ČANIĆ SANEL 15 ČOKIĆ ALEN 16 ČOLO LJUBOMIRKA 17 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 18 MARIJANA 19 DELIĆ SABINA 20 DIVKOVIĆ ANKICA 21 DIVKOVIĆ IGOR 22 DZINIĆ AMRA 23 DŽINIĆ ZAIDA 24 DŽIZIĆ OHRANA 25 ĐONLAGIĆ GORAN 26 GUTIĆ ULFETA 27 HALILOVIĆ VELDISA 28 HAMZIĆ MAKSIDA 29 HARČIN EMIR 30 HIRKIĆ ADMIRA 31 HIRKIĆ ADMIRA 32 HODZIĆ EDISA 33 HODZIĆ NAIDA 34 HODZIĆ ŠEMSA 35 HODŽIĆ MUHAMED 36 HODŽIĆ SULJKANOVIĆ BELMA 37 HUSEJNOVIĆ AMIRA 38 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 39 IMAMOVIĆ EDINA 40 IMAMOVIĆ OMER 41 IMAMOVIĆ SANDRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-043799/12 247    . bosanski.Osnovna škola Rapatnica Pozicija:49. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 09. francuski i dr) i latinski jezik 49.godine.Pripravnika:6 (6+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. Ukupno:99 : Urednih:93 .1.2013.

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ISAKOVIĆ JASMINA ISANOVIĆ AMELA ISIĆ ZEHRA JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ ALBINA KARIĆ DENISA . KIŠIĆ ALMA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KUKURUZ HASIBA LISIČIĆ MIRSADA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEŠIĆ DŽEVAD MORANJKIĆ HELENA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ MIRZELA MURATOVIĆ EDISA MUSEMIĆ EDINA MUSIĆ VAHIDA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ SANELA OMERAGIĆ ZEMIRA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SOKOLJAK AMRA SRABOVIĆ MEDIHA SUBAŠIĆ MIRELA ŠAKO AIDA ŠLJIVIĆ NIHADA TALETOVIĆ EDINA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA TURSUNOVIĆ FAVZIJA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA ZOLETIĆ EDIN ZONIĆ ŠEJLA ŽUNIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044067/12 VEZA UP1-10/1-34-042278/12 VEZA UP1-10/1-34-043538/12 VEZA UP1-10/1-34-044131/12 54 MAZALOVIĆ SAMIRA Diploma trogodišnjeg studija. veza UP1-10/1-34-044073/12 VEZA UP1-10/1-34-43622/12 VEZA UP1-10/1-34-043873/12 VEZA UP1-10/1-34-044204/12 RB Prezime i Ime Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 248    .

1 2 3 4 5 6

AGANOVIĆ AMRA IBRIĆ ENISA MEMIĆ SELVIRA MUMINOVIĆ NERMINA RIZANAJ LARISA TOMIĆ IVANA

Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da

249   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 49.Osnovna škola Rapatnica Pozicija:49.2. bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 10 časova na neodređeno vrijeme;
Ukupno:71

: Urednih:67 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(67)
RB Prezime i Ime 1 AŠČIĆ SUBHIJA 2 AVDIĆ AIDA 3 BABAJIĆ SENAD 4 BAJREKTAREVIĆ ALMA 5 BAJREKTAREVIĆ ALMA 6 BEGIĆ ANIDA 7 BEŠIĆ FATIMA 8 BEŠIROVIĆ AIDA 9 BUTKOVIĆ ENISA 10 ČANIĆ SANEL DEJANOVIĆ-HARČIN 11 MARIJANA 12 DERVIŠEVIĆ JASMINA 13 DIVKOVIĆ IGOR 14 DZINIĆ AMRA 15 DŽINIĆ ZAIDA 16 DŽIZIĆ OHRANA 17 ĐONLAGIĆ GORAN 18 GUTIĆ ULFETA 19 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 20 21 22 23 24 25 HALILOVIĆ VELDISA HARČIN EMIR HAŽIMEHMEDOVIĆ DELILA HODZIĆ EDISA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ ŠEMSA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 VEZA UP1-10/1-34043799/12 VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena

26 HODŽIĆ SULJKANOVIĆ BELMA 27 28 29 30 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ OMER IMAMOVIĆ SANDRA

31 ISAKOVIĆ JASMINA 32 ISANOVIĆ AMELA 33 ISIĆ ZEHRA 34 35 36 37 JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ ALBINA KARIĆ DENISA , KIŠIĆ ALMA

VEZA UP1-10/1-34-

250   

044131/12 38 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 39 KUKURUZ HASIBA 40 MAHMUTOVIĆ SELMA 41 MAZALOVIĆ SAMIRA 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MORANJKIĆ HELENA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL MUSEMIĆ EDINA MUSIĆ VAHIDA OSMANOVIĆ MUBINA PEŠTALIĆ VALDETA SALKANOVIĆ ZEHDINA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SOKOLJAK AMRA SRABOVIĆ MEDIHA SUBAŠIĆ MIRELA ŠLJIVIĆ NIHADA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURSUNOVIĆ FAVZIJA VEJZOVIĆ AMELA ŽUNIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
Diploma trogodišnjeg studija, veza UP1-10/1-34-044073/12

VEZA UP1-10/1-34-43622/12

VEZA UP1-10/1-34-043873/12 VEZA UP1-10/1-34-044204/12

RB Prezime i Ime 1 HRNČIĆ MAJA 2 IBRIĆ ENISA 3 KURTIĆ SEMIR 4 MEMIĆ SELVIRA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

 

251   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 49.Osnovna škola Rapatnica Pozicija:49.3. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:40

: Urednih:27 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27)
RB Prezime i Ime 1 AHMELJIĆ SANELA 2 AHMETOVIĆ SEMIRA 3 BOJIĆ DARKO 4 DEDIĆ MIREL 5 DELIBAJRIĆ FAHRETA 6 DŽAFIĆ ADMIRA 7 ĐURIĆ KRISTINA 8 GREBOVIĆ MELISA 9 HALILOVIĆ AMIR 10 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 11 IMAMOVIĆ VAHIDA 12 JOKIĆ MARIJA 13 KEŠETOVIĆ EMINA 14 MEHIĆ AMELA 15 MEHINOVIĆ SABINA 16 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 17 MORANJKIĆ ZIJAD 18 MUJEDINOVIĆ MERIMA 19 MUMINOVIĆ MERSIHA 20 OKANOVIĆ EDISA 21 PISKIĆ AMRA 22 PLEMIĆ ŽELJKO 23 SINANOVIĆ MENSURA 24 SLANJANKIĆ ESMA 25 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 26 TURSUNOVIĆ NERMINA 27 VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Diploma sa 180 ect bodova

VEZA UP1-10/1-34-044051/12

Izmjene i dopune Konkursa

Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34-043838/12

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR

Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne

Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA

RB Prezime i Ime 1 AVDIĆ ADNAN 2 BAŠIĆ MERSIHA 3 BEČAKČIĆ MERSIHA 4 HODŽIĆ EDINA 5 HOT IRMA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni

252   

ispit 6 7 8 9 10 MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA OMEROVIĆ EDIN PETROVIĆ IVANA ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova

11 TURBIĆ MEJRA 12 VEHABOVIĆ DAVOR

KOMISIJA:

253   

Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 49.Osnovna škola Rapatnica Pozicija:49.4. engleski jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:28

: Urednih:16 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:11 (11+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16)
RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BJELIĆ MERISA 3 BOJIĆ DARKO 4 DEDIĆ MIREL 5 DELIBAJRIĆ FAHRETA 6 DŽAFIĆ ADMIRA 7 ĐURIĆ KRISTINA 8 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 9 10 11 12 13 14 15 IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA MUMINOVIĆ MERSIHA OKANOVIĆ EDISA SINANOVIĆ MENSURA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 16 VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Izmjene i dopune Konkursa Napomena

Diploma sa 180 ect bodova

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR

Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne

Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA

RB Prezime i Ime 1 BEČAKČIĆ MERSIHA 2 ĆEMANOVIĆ GORJAN 3 GRAČIĆ ALMA 4 HODŽIĆ EDINA 5 HOT IRMA 6 IMAMOVIĆ ALMA . 7 KARAMEHIĆ DIJANA MULAHMETOVIĆ 8 IBRIŠIMOVIĆ ANELA 9 SAKIĆ AMRA 10 ŠKAHIĆ MARIZELA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema položen stručni ispit

254   

11 TURBIĆ MEJRA

Da

Da

Da

Da

Diploma sa 180 ect bodova

 

255   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 49.Osnovna škola Rapatnica Pozicija:49.5. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:25

: Urednih:14 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:11 (11+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14)
RB Prezime i Ime 1 ALIĆ ALMA 2 BADŽIĆ EDINA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DIZDAR AMRA 5 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 6 IMAMOVIĆ ADIS 7 KARAHMETOVIĆ SAMIR 8 MEHIĆ AZRA 9 MEŠIĆ MIRSADA 10 MUHEDINOVIĆ MELISA 11 MURATOVIĆ INES 12 OMEROVIĆ AMIRA 13 OMEROVIĆ EDITA 14 REKIĆ MIRZA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 2 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 5 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 6 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 7 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 8 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 9 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 10 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 11 VILIĆ IRMA Da Da Da Da

           KOMISIJA: 

256   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 50.Osnovna škola Sladna Pozicija:50.2. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme;
Ukupno:57

: Urednih:50 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(50)
RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 3 4 5 6 BANJIĆ DŽENETA BEČIROVIĆ ALMA BOJIĆ DARKO CVJETIĆ IVANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044057/12 Diploma 180 ect bodova Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/1-34044051/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044326/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34043512/12

7 DEDIĆ EMINA 8 DEDIĆ MIREL 9 DELIBAJRIĆ FAHRETA 10 DEMIROVIĆ DENISA 11 DŽAFIĆ ADMIRA 12 ĐURIĆ KRISTINA 13 GREBOVIĆ MELISA 14 HALILOVIĆ AMIR 15 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 16 HUDIĆ IGOR 17 HUSIĆ SABINA 18 HUSIKIĆ NAZIF 19 20 21 22 23 24 25 IMŠIROVIĆ LEJLA JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LUKIĆ DAVOR MEHIĆ AMELA

26 MEHIĆ DIJANA 27 MEHINOVIĆ SABINA 28 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 29 MEŠIĆ DEVLETA 30 MORANJKIĆ ZIJAD 31 32 33 34 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NEJRA MUJEDINOVIĆ MERIMA

VEZA UP1-10/1-34-

257   

043838/12 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD PISKIĆ AMRA PLEMIĆ ŽELJKO SINANOVIĆ MENSURA SLANJANKIĆ ESMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12

45 ŠABANOVIĆ SEIDA 46 47 48 49 50 ŠKREBO AIDA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA VEHABOVIĆ VILDANA

RB Prezime i Ime 1 BEČAKČIĆ MERSIHA 2 HODŽIĆ EDINA 3 JAHIĆ SENKA 4 MANDŽUKIĆ IGOR 5 MARKOVIĆ LIDIJA 6 SINANOVIĆ MARINA 7 VEHABOVIĆ DAVOR

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički Da Da Da Da

 

258   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 50.Osnovna škola Sladna Pozicija:50.3. engleski jezik 1 izvršilac – 15 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:45

: Urednih:28 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:16 (16+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(28)
RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BJELIĆ MERISA 3 BOJIĆ DARKO 4 DEDIĆ EMINA 5 DEDIĆ MIREL 6 DELIBAJRIĆ FAHRETA 7 DŽAFIĆ ADMIRA 8 ĐURIĆ KRISTINA 9 GREBOVIĆ MELISA 10 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 11 12 13 14 15 16 HUREMOVIĆ JASMINA HUSIĆ SABINA JAHIĆ AMRA JOKIĆ MARIJA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044237/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044051/12 Izmjene i dopune Konkursa Diploma sa 180 ect bodova Napomena

VEZA UP1-10/1-34044326/12

17 MORANJKIĆ ZIJAD 18 19 20 21 MUJAGIĆ ELVIR MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR NURIKIĆ ELVEDINA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 22 NATAŠA 23 SINANOVIĆ MENSURA 24 SKOPLJAK SANEL 25 SLANJANKIĆ ESMA 26 ŠABANOVIĆ SEIDA 27 TURSUNOVIĆ NERMINA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ 28 VAHIDA

Lista kandidata čija prijava nije uredna(1)

259   

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR

Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne

Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 3 HODŽIĆ EDINA Da Da Da Da 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IMAMOVIĆ DIANA JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA SAKIĆ AMRA SINANOVIĆ MARINA ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema položen stručni ispit

U toku pripravnički Diploma sa 180 ect bodova

15 TURBIĆ MEJRA 16 ŽUNIĆ SEID

 

260   

OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 3 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 6 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 7 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 8 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da             KOMISIJA:  261    .08. Ukupno:19 : Urednih:10 .Pripravnika:9 (9+0) .2013. bosanski jezik i književnost.4.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(10) RB Prezime i Ime 1 ALIĆ ALMA 2 BEĆIROVIĆ ALMA 3 DIZDAR AMRA 4 IMAMOVIĆ ADIS 5 KAHRIĆ ERNA 6 KARAHMETOVIĆ SAMIR 7 MEHIĆ AZRA 8 MUHEDINOVIĆ MELISA 9 MURATOVIĆ INES 10 OMEROVIĆ AMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 H. francuski i dr) i latinski jezik 50.Ne Urednih:0 .Osnovna škola Sladna Pozicija:50. strani jezik (engleski.godine. njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09. njemački.

bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(81) RB Prezime i Ime 1 AŠČIĆ SUBHIJA 2 AVDIĆ AIDA 3 BABAJIĆ SENAD 4 BAJREKTAREVIĆ ALMA 5 BAŠIĆ FATIMA 6 BEĆAREVIĆ FATIMA 7 BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 8 AMRA 9 BEŠIROVIĆ AIDA 10 BRKIĆ SEJLA 11 BUTKOVIĆ ENISA 12 ČAMDŽIĆ AMERLINA 13 ČANIĆ SANEL 14 ČERKEZOVIĆ NERMINA 15 ČOLO LJUBOMIRKA 16 ĆEHAJIĆ INELA 17 DELIĆ SABINA 18 DERVIŠEVIĆ JASMINA 19 DIVKOVIĆ IGOR 20 DZINIĆ AMRA 21 DŽINIĆ ZAIDA 22 DŽIZIĆ OHRANA 23 ĐONLAGIĆ GORAN 24 GUTIĆ ULFETA 25 HALILOVIĆ VELDISA 26 HAMZIĆ MAKSIDA 27 HODZIĆ EDISA 28 HODZIĆ NAIDA 29 HODZIĆ ŠEMSA 30 HODŽIĆ MUHAMED HODŽIĆ SULJKANOVIĆ 31 BELMA 32 HUSEJNOVIĆ AMIRA 33 IBRAHIMOVIĆ ELVIRA 34 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 35 IMAMOVIĆ EDINA 36 IMAMOVIĆ SANDRA 37 ISAKOVIĆ JASMINA 38 ISIĆ ZEHRA 39 JUNUZOVIĆ ALBINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 VEZA UP1-10/1-34043799/12 Napomena 262    .08. bosanski. njemački. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 .Osnovna škola Špionica Pozicija:51.godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 51.2013.Pripravnika:14 (14+0) .1. Ukupno:95 : Urednih:81 . hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.

40 KIŠIĆ ALMA 41 42 43 44 45 KOVAČEVIĆ SELVEDINA KUKURUZ HASIBA LISIČIĆ MIRSADA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044131/12 46 MAZALOVIĆ SAMIRA 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MORANJKIĆ HELENA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL MURATOVIĆ EDISA MUSIĆ VAHIDA NURIKIĆ FATIMA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ SANELA OMERAGIĆ ZEMIRA OSMANOVIĆ MUBINA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SOKOLJAK AMRA SRABOVIĆ MEDIHA Diploma trogodišnjeg studija. veza UP1-10/134-044073/12 72 SUBAŠIĆ MIRELA 73 ŠLJIVIĆ NIHADA 74 75 76 77 78 79 80 81 TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA TURSUNOVIĆ FAVZIJA UDOVIČIĆ MIRELA VEJZOVIĆ AMELA ZOLETIĆ EDIN ŽUNIĆ OMER VEZA UP1-10/1-34043873/12 VEZA UP1-10/1-34044204/12 RB Prezime i Ime Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 263    .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AGANOVIĆ AMRA ĆOSIĆKIĆ JASMINA HASANOVIĆ AIDA HRNČIĆ MAJA IBRIĆ ENISA MEMIĆ SELVIRA MUMINOVIĆ NERMINA OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ ALMA RIZANAJ LARISA TOMIĆ IVANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   264    .

francuski i dr) i latinski jezik 51.godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. njemački.Osnovna škola Špionica Pozicija:51.2013.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(31) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 3 BJELIĆ MERISA 4 DEDIĆ MIREL 5 DELIBAJRIĆ FAHRETA 6 DŽAFIĆ ADMIRA 7 GREBOVIĆ MELISA 8 GUBALJEVIĆ MIRELA 9 HADŽIĆ SELMA 10 HALILOVIĆ AMIR 11 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 12 HODŽIĆ ADISA 13 KEŠETOVIĆ EMINA 14 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA 15 MEHIĆ DIJANA 16 MEHINOVIĆ SABINA 17 MEHMEDOVIĆ IDRIZ 18 MORANJKIĆ ZIJAD 19 MUJEDINOVIĆ MERIMA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA PLEMIĆ ŽELJKO SINANOVIĆ MENSURA SLANJANKIĆ ESMA ŠARENAC IRMA UNGER MELICA VEHABOVIĆ BIBERKIĆ VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044057/12 Diploma 180 ect bodova Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044051/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34043512/12 265    .Pripravnika:19 (19+0) . strani jezik (engleski.Ne Urednih:1 . Ukupno:51 : Urednih:31 . bosanski jezik i književnost.

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (19) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 2 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 5 HODŽIĆ EDINA Da Da Da Da 6 HODŽIĆ MUJO 7 HOT IRMA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KARAMEHIĆ DIJANA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA OMEROVIĆ EDIN OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA SINANOVIĆ MARINA ŠKAHIĆ MARIZELA ŠKULJ EDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34043360/12 Nema položen stručni ispit U toku pripravnički 17 TURBIĆ MEJRA 18 VEHABOVIĆ DAVOR 19 VUKOVIĆ BOJANA Diploma sa 180 ect bodova   266    .

njemački jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09. njemački. Ukupno:21 : Urednih:14 .Osnovna škola Špionica Pozicija:51.Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 51.2013.3.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14) RB Prezime i Ime 1 ALIĆ ALMA 2 BADŽIĆ EDINA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 DIZDAR AMRA 6 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 7 IMAMOVIĆ ADIS 8 KARAHMETOVIĆ SAMIR 9 MEHIĆ AZRA 10 MUHEDINOVIĆ MELISA 11 MURATOVIĆ INES 12 OMEROVIĆ EDITA 13 REDŽIĆ AMRA 14 SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 H.godine.Pripravnika:7 (7+0) .OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 4 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 5 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 6 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da             KOMISIJA:  267    .

Pripravnika:9 (9+0) . francuski i dr) i latinski jezik 52. njemački.Osnovna škola Tinja Pozicija:52.1.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(70) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 ABA VESNA AHMETOVIĆ SEMIRA ALJUKIĆ LEJLA ALJUKIĆ MEDISA ARNAUT NEDŽAD AVDIĆ SADINA BABIĆ ALMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044206/12 VEZA UP1-10/1-34044374/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena 8 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BAJRIĆ MELIHA BEČIROVIĆ ALMA CRNJAC IVANA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA ČELIKOVIĆ MINELA DEDIĆ MIREL DELIBAJRIĆ FAHRETA DEMIROVIĆ DENISA VEZA UP1-10/1-34043512/12 18 Demirović Jasna 19 DŽAFIĆ ADMIRA 20 DŽINIĆ ALISA 21 GOJAČIĆ AZRA 22 GRABČANOVIĆ MAJDA 23 GUBALJEVIĆ MIRELA 24 HADŽIĆ SELMA 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID HODŽIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ DAMIR IMŠIROVIĆ LEJLA ISAKOVIĆ MIRELA JAHIĆ AMRA KATANA DAMIR KEŠETOVIĆ EMINA KOVAČEVIĆ ANEL 268    . strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.2013. Ukupno:79 : Urednih:70 .Ne Urednih:0 .godine.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LAPANDIĆ SELMA LUKIĆ DAVOR MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEHMEDOVIĆ MAJA MEŠIĆ DEVLETA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR OBRADOVIĆ JELENA OKANOVIĆ EDISA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ SELMA OSMIĆ ADISA PERKIĆ LIDIJA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 58 NATAŠA 59 PISKIĆ AMRA 60 PLEMIĆ ŽELJKO 61 RAIS MERHIMA 62 63 64 65 66 SELIMOVIĆ SELMA SINANOVIĆ MENSURA SLANJANKIĆ ESMA SRABOVIĆ SANDRA SUBAŠIĆ SUMEJA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 67 ŠABANOVIĆ SEIDA 68 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 69 TRIFKOVIĆ MIRNA 70 UNGER MELICA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 2 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 MARKOVIĆ LIDIJA Da Da Da Da 6 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 7 SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da 8 VEHABOVIĆ DAVOR Da Da Da Da 9 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena 269    .

  270    .

Pripravnika:22 (22+0) .Osnovna škola Tinja Pozicija:52.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(43) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BABIĆ ALMA 3 BEČIROVIĆ ALMA 4 BIBEROVIĆ VEDRANA 5 BJELIĆ MERISA 6 BRKIĆ JASMINA 7 CRNJAC IVANA 8 CVJETIĆ IVANA 9 ČELIKOVIĆ MINELA 10 DEDIĆ MIREL 11 DELIBAJRIĆ FAHRETA 12 Demirović Jasna 13 DŽAFIĆ ADMIRA 14 DŽINIĆ ALISA 15 GOJAČIĆ AZRA 16 GRABČANOVIĆ MAJDA 17 HADŽIĆ SELMA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASANAMIDZIĆ TIJANA HODŽIĆ ADISA KATANA DAMIR KEŠETOVIĆ EMINA KOVAČEVIĆ ANEL MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MEHINOVIĆ SABINA MEHMEDOVIĆ IDRIZ Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044206/12 VEZA UP1-10/1-34044100/12 Diploma 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 Diploma sa 180 ect bodova 28 MORANJKIĆ ZIJAD 29 30 31 32 33 34 35 MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA MUSTAFIĆ ALMIR OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ SELMA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 36 NATAŠA 271    .Ne Urednih:1 . francuski i dr) i latinski jezik 52.godine. strani jezik (engleski. Ukupno:66 : Urednih:43 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2.2013.08. bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – 17 časova na određeno vrijeme do 09. njemački.

37 38 39 40 SELIMOVIĆ SELMA SINANOVIĆ MENSURA SLANJANKIĆ ESMA SRABOVIĆ SANDRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 41 ŠABANOVIĆ SEIDA 42 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 43 TRIFKOVIĆ MIRNA RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (22) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 4 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 5 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 6 HOT IRMA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KARAMEHIĆ DIJANA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA MEHMEDOVIĆ ZEMIRA MIČIĆ DALIBOR MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 21 TURBIĆ MEJRA 22 VUKOVIĆ BOJANA Diploma sa 180 ect bodova 272    .

njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.2013.Ne Urednih:0 .Osnovna škola Tinja Pozicija:52. francuski i dr) i latinski jezik 52. Ukupno:27 : Urednih:17 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALIĆ ALMA 3 ARNAUT ALISA 4 BADŽIĆ EDINA 5 BEĆIROVIĆ ALMA 6 DIZDAR AMRA 7 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 8 KARAHMETOVIĆ SAMIR 9 MUHAREMOVIĆ MAIDA 10 MUHEDINOVIĆ MELISA 11 MURATOVIĆ INES 12 OMEROVIĆ AMIRA 13 REKIĆ MIRZA 14 SELIĆ MEBRURA 15 SMAJIĆ AMELA 16 SMAJLOVIĆ FIKRET 17 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 H. strani jezik (engleski. njemački.godine.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 6 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 7 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 8 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 10 VILIĆ IRMA Da Da Da Da 273    .Pripravnika:10 (10+0) . bosanski jezik i književnost.3.08.Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

Ne Urednih:0 .           KOMISIJA:              Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.Osnovna škola Teočak Pozicija:53. francuski i dr) i latinski jezik 53. Ukupno:27 : Urednih:22 .Pripravnika:5 (5+0) . strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme.1.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(22) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 ALJUKIĆ MEDISA HALILOVIĆ AMIR HASANOVIĆ MAID HUREMOVIĆ JASMIN HUSANOVIĆ DAMIR IMAMOVIĆ VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova Napomena 7 JOVANOVIĆ MAJA 8 KOVAČEVIĆ ANEL 9 MALKIĆ ANIDA 10 MEŠIĆ ELVIRA 11 MORANJKIĆ ZIJAD 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ NAIDA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SUBAŠIĆ SUMEJA ŠARENAC IRMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA VEZA UP1-10/1-34044352/12 274    .

bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(19) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 ALJUKIĆ MEDISA BEŠLAGIĆ LEJLA DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA HALILOVIĆ AMIR HUREMOVIĆ JASMIN HUSANOVIĆ DAMIR IMAMOVIĆ VAHIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 8 JOVANOVIĆ MAJA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KOVAČEVIĆ ANEL MALKIĆ ANIDA MAVROVIĆ MAJA MEŠIĆ ELVIRA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ NAIDA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA VEZA UP1-10/1-34044352/12 275    .Ne Urednih:1 . Ukupno:27 : Urednih:19 .Osnovna škola Teočak Pozicija:53.2013.Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 2 HODŽIĆ MUJO 3 OMEROVIĆ EDIN 4 PAŠALIĆ MERIMA 5 SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34043360/12           Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine. njemački.Pripravnika:7 (7+0) . francuski i dr) i latinski jezik 53.08.2. strani jezik (engleski.

19 UNGER MELICA Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 2 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 3 HODŽIĆ MUJO 4 HOT IRMA 5 MANDŽUKIĆ IGOR 6 OMEROVIĆ EDIN 7 OSMIĆ DŽENANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34043360/12 Nema položen stručni ispit   276    .

Ne Urednih:1 .Osnovna škola Teočak Pozicija:53.godine.Pripravnika:4 (4+0) .3.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(7) RB Prezime i Ime 1 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 2 HUREMOVIĆ JASMIN 3 IMAMOVIĆ VAHIDA 4 JOVANOVIĆ MAJA 5 MEŠIĆ ELVIRA 6 MUMINOVIĆ NAIDA 7 SELIMOVIĆ SAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 4 HOT IRMA Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   277    . francuski i dr) i latinski jezik 53.08. njemački.2013. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09. Ukupno:12 : Urednih:7 .

2013.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena   278    .08.4. francuski i dr) i latinski jezik 53.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .Pripravnika:4 (4+0) . njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.godine. njemački.Osnovna škola Teočak Pozicija:53. bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(7) RB Prezime i Ime 1 ČELIKOVIĆ SAMIR 2 ČILAŠEVIĆ ŠEILA 3 DZUZDANOVIĆ EMINA 4 HUREMOVIĆ ELDIN 5 MANJIĆ AIDA 6 SARAJLIĆ LEJLA 7 SMAJIĆ AMELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 H. Ukupno:11 : Urednih:7 .

bosanski jezik i književnost.godine. Ukupno:4 : Urednih:3 . njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(3) RB Prezime i Ime 1 ČELIKOVIĆ SAMIR 2 DZUZDANOVIĆ EMINA 3 SMAJIĆ AMELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena                KOMISIJA: 279    .2013.Ne Urednih:0 . njemački jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 53.08.5.Osnovna škola Teočak Pozicija:53.Pripravnika:1 (1+0) .

2013. francuski i dr) i latinski jezik 54.Osnovna škola Brčanska Malta Pozicija:54.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(48) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 ALJIĆ JASMINA 4 AVDAGIĆ MAJA 5 BEHRIĆ JASENKA 6 BERBEROVIĆ SANELA 7 BRKIĆ MERIMA 8 ČOLIĆ AMELA 9 DEDIĆ EMINA 10 DELIĆ MERIMA 11 DIVKOVIĆ SANJA 12 ĐAKOVIĆ SANJA 13 ĐOZIĆ ERNA 14 GULAMOVIĆ MIRELA 15 HAMZIĆ MERIMA 16 HARBIĆ ADNAN 17 HASIĆ ADMILA 18 HODŽIĆ ARIJANA 19 HODŽIĆ SABINA 20 HUREMOVIĆ ELDIN 21 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 22 KAHRIĆ ERNA 23 KARAHMETOVIĆ SAMIR 24 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 25 MANJIĆ AIDA 26 MEHIĆ AZRA 27 MUHAREMAGIĆ MAJA 28 MUHAREMOVIĆ MAIDA 29 MUJKIĆ NESMINA 30 OMERDIĆ AMELA 31 OMEROVIĆ AMIRA 32 OMEROVIĆ EDITA 33 OMEROVIĆ SELMA 34 OSMANOVIĆ MERIMA 35 PEJDANOVIĆ ANDRIJANA 36 REDZIĆ MEDINA 37 REKIĆ MIRZA 38 SADIKOVIĆ ADMIR 39 SARAJLIĆ LEJLA 40 SMAJIĆ MAIDA 41 SMAJLOVIĆ FIKRET 42 SULJIĆ GORDANA 43 ŠIPKA MAJDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 280    . strani jezik (engleski. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.1.Ne Urednih:0 .Pripravnika:15 (15+0) . Ukupno:63 : Urednih:48 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. bosanski jezik i književnost.godine. njemački.

2012.8. 15 VILIĆ IRMA Da Da Da Da            KOMISIJA:  281    .44 45 46 47 48 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA TOSUNBEGOVIĆ EDITA TOSUNBEGOVIĆ NEJRA TUNJIĆ SANJA ŽIGIĆ ALDIJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (15) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 4 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 5 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 6 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 7 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 8 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 9 MUŠIĆ IRFANA Da Da Da Da 10 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 11 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 12 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 13 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 14 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.

godine. strani jezik (engleski.Pripravnika:25 (25+0) .2.08.Osnovna škola Breške Pozicija:55. bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(29) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 BABIĆ ALMA 3 BAHIĆ IVA 4 BEČIROVIĆ ALMA 5 BIBEROVIĆ VEDRANA 6 ČELIKOVIĆ MELA 7 DELIBAJRIĆ FAHRETA 8 Demirović Jasna 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ĐURIĆ KRISTINA GOJAČIĆ AZRA GRBIĆ ALMA HABUL MANDA HUSANOVIĆ NAIDA IMŠIROVIĆ LEJLA JOKIĆ MARIJA KOVAČEVIĆ ANEL MARKOVIĆ DRAGANA MUJANOVIĆ NEJRA MUSTAFIĆ DINA OSMANOVIĆ SELMA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 21 NATAŠA 22 RAIS MERHIMA 23 24 25 26 27 28 29 SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 RB Prezime i Ime Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (25) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 282    . francuski i dr) i latinski jezik 55.2013. Ukupno:54 : Urednih:29 . njemački.Ne Urednih:0 . engleski jezik 1 izvršilac – 15 časova na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

1 2 3 4 5 6 ALIČIĆ MAIDA ARAPČIĆ AMILA AVDIĆ ADNAN BOŠNJAKOVIĆ DAJANA DEDIĆ HAJRA DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni ispit Nema uvjerenja o čekanju na posao 7 EMINAGIĆ EMIN 8 FEJZIĆ ASJA 9 HOT IRMA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA MEHINBAŠIĆ JASMINKA MIČIĆ DALIBOR NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA SAKIĆ AMRA SMAJLOVIĆ SEDINA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA   283    .

2013.godine.Pripravnika:6 (6+0) .OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 4 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 6 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da Napomena Pripravnički odrađen sa 31.5.Osnovna škola Breške Pozicija:55. strani jezik (engleski.            KOMISIJA:  284    .8. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 55. Ukupno:22 : Urednih:16 . njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 AVDAGIĆ MAJA 2 ČOLIĆ AMELA 3 DIVKOVIĆ SANJA 4 HALILOVIĆ HUSEIN 5 HAMZIĆ MERIMA 6 HODŽIĆ ARIJANA 7 MEHMEDOVIĆ JASMIN 8 MUHAREMAGIĆ MAJA 9 MUHAREMOVIĆ MAIDA 10 MUJANOVIĆ ENISA 11 MUŠIĆ MINELA 12 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 13 REKIĆ MIRZA 14 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 15 VILDIĆ MUSTAFA 16 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 FILIPOVIĆ IVANA Da Da Da Da 2 H. njemački jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.Ne Urednih:0 .2012.

Ukupno:76 : Urednih:63 .Ne Urednih:0 . engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme. njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(63) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ABA VESNA AGIĆ ASJA ALJUKIĆ LEJLA ALJUKIĆ MEDISA ARNAUT NEDŽAD AVDIĆ SADINA BABIĆ ALMA BEČIROVIĆ ALMA BERBEROVIĆ DANIJAL BOJIĆ DARKO CRNJAC IVANA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA DEMIROVIĆ DENISA DJEDOVIĆ DENISA FAJIĆ EMINA FAZLIĆ MIRELA FEHRIĆ SELMA GOJAČIĆ AZRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 20 GRABČANOVIĆ MAJDA 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 H.Osnovna škola Bukinje Pozicija:56.Pripravnika:13 (13+0) . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 56.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HABUL MANDA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HAMZIĆ AIDA HASANOVIĆ MAID HODŽIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUREMOVIĆ JASMINA HUSANOVIĆ DAMIR HUSANOVIĆ NAIDA ISAKOVIĆ MIRELA KIJAMETOVIĆ KITIĆ ILVANA KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LAPANDIĆ SELMA LUKANOVIĆ SLOBODANKA LUKIĆ DAVOR MALKIĆ ANIDA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NAIDA VEZA UP1-10/1-34044206/12 285    .1. bosanski jezik i književnost.

42 43 44 45 46 47 48 49 50 MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR OBRADOVIĆ JELENA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANOVIĆ SELMA OSMIĆ ADISA PAŠIĆ IBRALIĆ SELMA PERKIĆ LIDIJA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 51 RAIS MERHIMA 52 53 54 55 SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ MERSIHA STUHLI JASMINA 56 ŠABANOVIĆ SEIDA 57 58 59 60 61 62 63 TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA UNGER MELICA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 4 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 5 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 6 MARJANOVIĆ ŽELJKA Da Da Da Da 7 MARKOVIĆ LIDIJA Da Da Da Da 8 MEHINBAŠIĆ JASMINKA Da Da Da Da 9 NUHBEGOVIĆ SANELA Da Da Da Da 10 PRELIĆ IRMA Da Da Da Da 11 SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da 12 ŠKULJ EDA Da Da Da Da 13 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena 286    .

Ukupno:65 : Urednih:35 .Osnovna škola Bukinje Pozicija:56.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(35) RB Prezime i Ime 1 AVDIĆ SADINA 2 BAHIĆ IVA 3 BEČIROVIĆ ALMA 4 BERBEROVIĆ DANIJAL 5 BEŠLAGIĆ LEJLA 6 BIBEROVIĆ VEDRANA 7 BOJIĆ DARKO 8 BRKIĆ JASMINA 9 CVJETIĆ IVANA 10 ČELIKOVIĆ MELA 11 DŽINIĆ ALISA 12 FEHRIĆ SELMA 13 GOJAČIĆ AZRA 14 GRBIĆ ALMA 15 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 16 HAMZIĆ AIDA 17 HUDIĆ IGOR 18 IMŠIROVIĆ LEJLA 19 KOVAČEVIĆ ANEL 20 LUKIĆ DAVOR 21 MALKIĆ ANIDA 22 MUJANOVIĆ NAIDA 23 MUSTAFIĆ ALMIR 24 MUSTAFIĆ DINA 25 OSMANOVIĆ SELMA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 26 NATAŠA 27 RAIS MERHIMA 28 SELIMOVIĆ SELMA 29 SOFTIĆ MERSIHA 30 ŠABANOVIĆ SEIDA 31 32 33 34 TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena 287    . bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 56. njemački.08.Pripravnika:30 (30+0) . engleski jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.2.Ne Urednih:0 .Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013. strani jezik (engleski.godine.

35 TRUMIĆ SELMA Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (30) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 5 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 6 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 7 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 8 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 9 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 10 HOT IRMA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ ELDINA JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MARKOVIĆ LIDIJA MEHMEDOVIĆ ZEMIRA MIČIĆ DALIBOR NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PRELIĆ IRMA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA SMAJLOVIĆ SEDINA ŠKAHIĆ MARIZELA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički           KOMISIJA:  288    .

francuski i dr) i latinski jezik 57.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(46) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 ARNAUT ALISA 4 AVDAGIĆ MAJA 5 BEHRIĆ JASENKA 6 BEŠLIĆ MINETA 7 BRKIĆ MERIMA 8 ČILAŠEVIĆ ŠEILA 9 ČOLIĆ AMELA 10 ĆEHAJIĆ ELVIR 11 DEDIĆ EMINA 12 DELIĆ MERIMA 13 DIVKOVIĆ SANJA 14 ĐAKOVIĆ SANJA 15 GULAMOVIĆ MIRELA 16 HALILOVIĆ HUSEIN 17 HAMZIĆ MERIMA 18 HARBIĆ ADNAN 19 HASIĆ ADMILA 20 HODŽIĆ ARIJANA 21 HRUSTANOVIĆ SADMILA 22 KAHRIĆ ERNA 23 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 24 MANJIĆ AIDA 25 MEHIĆ AZRA 26 MEHMEDOVIĆ JASMIN 27 MUHAREMAGIĆ MAJA 28 MUHAREMOVIĆ MAIDA 29 MUMINOVIĆ OMER 30 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 31 OMERDIĆ AMELA 32 OMEROVIĆ AMIRA 33 OMEROVIĆ SELMA 34 OSMANOVIĆ MERIMA 35 REKIĆ MIRZA 36 SADIKOVIĆ ADMIR 37 SARAJLIĆ LEJLA 38 SELIĆ MEBRURA 39 SMAJIĆ AMELA 40 SMAJIĆ MAIDA 41 SULJIĆ GORDANA 42 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 289    . strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Centar Pozicija:57.godine.2013.Ne Urednih:0 . Ukupno:65 : Urednih:46 .Pripravnika:19 (19+0) .2. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.08. njemački. bosanski jezik i književnost.

19 VILIĆ IRMA Da Da Da Da             KOMISIJA:  290    .43 44 45 46 TOSUNBEGOVIĆ EDITA TOSUNBEGOVIĆ NEJRA TUNJIĆ SANJA ŽIGIĆ ALDIJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (19) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 FILIPOVIĆ IVANA Da Da Da Da 2 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 3 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 4 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 5 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 6 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da 7 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 8 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 9 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 10 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 11 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 12 MUŠIĆ IRFANA Da Da Da Da 13 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 14 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 15 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 16 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 17 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 18 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.2012.8.

Pripravnika:14 (14+0) .godine.Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora Tuzla Pozicija:58.2013.Ne Urednih:0 . KIŠIĆ AMELA MEHMEDOVIĆ ZEMIRA MIČIĆ DALIBOR NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 12 AZRA 13 RASTIĆ MELIHA 14 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit U toku pripravnički 291    .1. Ukupno:27 : Urednih:13 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(13) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 BEČIROVIĆ ALMA 3 BRKIĆ JASMINA 4 Demirović Jasna 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ĐURIĆ KRISTINA GRBIĆ ALMA HADŽISELIMOVIĆ ALMA JOKIĆ MARIJA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA SELIMOVIĆ SELMA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 2 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 5 EMINAGIĆ EMIN 6 FEJZIĆ ASJA 7 HOT IRMA 8 9 10 11 IMAMOVIĆ ALMA . bosanski jezik i književnost. njemački. engleski jezik 1 izvršilac – 5 časova na određeno vrijeme do 09. francuski i dr) i latinski jezik 58. strani jezik (engleski.

           KOMISIJA:  292    .

Osnovna škola Gornja Tuzla Pozicija:59.Pripravnika:12 (12+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ARNAUT ALISA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 ČELIKOVIĆ SAMIR 5 ČOLIĆ AMELA 6 DIVKOVIĆ SANJA 7 ĐAKOVIĆ SANJA 8 ĐOZIĆ ERNA 9 HALILOVIĆ HUSEIN 10 HAMZIĆ MERIMA 11 HRUSTANOVIĆ SADMILA 12 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 13 MUHAREMAGIĆ MAJA 14 MUHAREMOVIĆ MAIDA 15 MUJANOVIĆ ENISA 16 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 17 OSMANOVIĆ MERIMA 18 REDZIĆ MEDINA 19 REKIĆ MIRZA 20 SMAJIĆ AMELA 21 SULJIĆ GORDANA 22 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 23 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 24 VILDIĆ MUSTAFA 25 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 H. njemački jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09.godine.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 4 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 5 MUŠIĆ IRFANA Da Da Da Da 6 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 7 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 8 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 9 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 10 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da Napomena 293    . strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 . Ukupno:37 : Urednih:25 .1. francuski i dr) i latinski jezik 59. bosanski jezik i književnost. njemački.

11 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA 12 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Da Da Da Da   294    .

Da Da Da Da JAHIĆ SENKA Da Da Da Da KIŠIĆ AMELA Da Da Da Da U toku pripravnički OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da OSMIĆ DŽENANA Da Da Da Da RIĐIĆ ALEN Da Da Da Da SAKIĆ AMRA Da Da Da Da SALKANOVIĆ LARISA Da Da Da Da VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da            KOMISIJA:      295    .2.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:16 (16+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(8) RB Prezime i Ime 1 BEČIROVIĆ ALMA 2 BRKIĆ JASMINA 3 DŽINIĆ ALISA 4 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 5 HALILOVIĆ SAMRA 6 SELIMOVIĆ SELMA 7 TRIFKOVIĆ MIRNA 8 TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 ARAPČIĆ AMILA 2 AVDIĆ ADNAN 3 AVDISPAHIĆ SANDRA 4 DEDIĆ HAJRA 5 DINDIĆ MIRZA 6 FEJZIĆ ASJA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni HOT IRMA Da Da Da Da ispit IMAMOVIĆ ALMA .godine. strani jezik (engleski.08. engleski jezik 1 izvršilac – 3 časa na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Gornja Tuzla Pozicija:59.2013. Ukupno:24 : Urednih:8 .Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 59. njemački. bosanski jezik i književnost.

godine. njemački.Osnovna škola Husino Pozicija:60. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 60.          Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.08.1. Ukupno:63 : Urednih:34 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:29 (29+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(34) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 ALIHODŽIĆ NAIDA 3 BAHIĆ IVA 4 BEČIROVIĆ ALMA 5 BEŠLAGIĆ LEJLA 6 BRKIĆ JASMINA 7 CVJETIĆ IVANA 8 ČELIKOVIĆ MELA 9 DELIBAJRIĆ FAHRETA 10 Demirović Jasna 11 12 13 14 15 16 17 18 DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA FEHRIĆ SELMA GOJAČIĆ AZRA GRBIĆ ALMA HUDIĆ IGOR HUREMOVIĆ JASMINA IMŠIROVIĆ LEJLA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 19 JOVANOVIĆ MAJA 20 KOVAČEVIĆ ANEL 21 LUKIĆ DAVOR 22 MARKOVIĆ DRAGANA 23 MORANJKIĆ ZIJAD 24 MUJANOVIĆ NEJRA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 25 NATAŠA 26 RAIS MERHIMA 27 SELIMOVIĆ SELMA 28 SOFTIĆ MERSIHA 29 ŠABANOVIĆ SEIDA 296    . engleski jezik 1 izvršilac – 9 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost.

30 31 32 33 34 TODOROVIĆ MAJA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (29) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 5 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 6 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 7 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 8 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 9 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 10 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 11 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 12 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 13 GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da 14 HOT IRMA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA SALKANOVIĆ LARISA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   297    .

njemački jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09. Ukupno:49 : Urednih:36 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:13 (13+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(36) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALIĆ ALMA 3 ALJIĆ ALMEDINA 4 AVDAGIĆ MAJA 5 BRČANINOVIĆ DAMIR 6 BRKIĆ MERIMA 7 ČOLIĆ AMELA 8 ĆEHAJIĆ ELVIR 9 DEDIĆ EMINA 10 DELIĆ MERIMA 11 DIVKOVIĆ SANJA 12 ĐOZIĆ ERNA 13 HADZIAVDIĆ EDIN 14 HALILOVIĆ HUSEIN 15 HARBIĆ ADNAN 16 HODŽIĆ ARIJANA 17 HRUSTANOVIĆ SADMILA 18 HUREMOVIĆ ELDIN 19 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 20 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 21 MARKOVIĆ MARIJANA 22 MUHAREMAGIĆ MAJA 23 MUHAREMOVIĆ MAIDA 24 MUMINOVIĆ OMER 25 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 26 OMEROVIĆ SELMA 27 OSMANOVIĆ MERIMA 28 RAHMANOVIĆ ARNEL 29 REKIĆ MIRZA 30 SELIĆ MEBRURA 31 SMAJIĆ AMELA 32 SULJIĆ GORDANA 33 ŠIPKA MAJDA 34 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 35 VILDIĆ MUSTAFA 36 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 298    . strani jezik (engleski.2.godine. njemački.Osnovna škola Husino Pozicija:60. francuski i dr) i latinski jezik 60.08. bosanski jezik i književnost.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

8.            KOMISIJA:  299    .Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 FILIPOVIĆ IVANA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 ISIĆ SABINA Da Da Da Da 4 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 5 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 6 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 7 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 8 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 9 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 10 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 11 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 12 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 13 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.2012.

Ukupno:46 : Urednih:31 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:15 (15+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(31) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 AVDAGIĆ MAJA 3 BEHRIĆ JASENKA 4 ČOLIĆ AMELA 5 DEDIĆ EMINA 6 DELIĆ MERIMA 7 ĐAKOVIĆ SANJA 8 ĐOZIĆ ERNA 9 GRAHIĆ MIRELA 10 GULAMOVIĆ MIRELA 11 HARBIĆ ADNAN 12 HODŽIĆ SABINA 13 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 14 KAHRIĆ ERNA 15 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 16 MANJIĆ AIDA 17 MEHIĆ AZRA 18 MEHMEDOVIĆ JASMIN 19 MUHAREMAGIĆ MAJA 20 MUJKIĆ NESMINA 21 MUMINOVIĆ OMER 22 OMEROVIĆ EDITA 23 OSMANOVIĆ MERIMA 24 REKIĆ MIRZA 25 SADIKOVIĆ ADMIR 26 SARAJLIĆ LEJLA 27 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 28 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 29 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 30 TUNJIĆ SANJA 31 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 FILIPOVIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (15) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena 300    . bosanski jezik i književnost. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.2013.Osnovna škola Jala Tuzla Pozicija:61.08.1. njemački.godine. strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 61.

15 TURSUNOVIĆ JASMIN   301    .2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 GARAGIĆ SANELA HADZIEFENDIĆ MAIDA HALILOVIĆ MEDINA IMŠIROVIĆ MIRELA JOSIPOVIĆ JELENA MEŠANAGIĆ ADNAN MULALIĆ ENA MUŠIĆ IRFANA NUHANOVIĆ NUSRETA OMERBAŠIĆ EDINA OSMANOVIĆ SELMA SULJIĆ ALMA TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 31.8.2012.

JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički 302    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 62. Ukupno:41 : Urednih:13 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:28 (28+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(13) RB Prezime i Ime 1 BAHIĆ IVA 2 BEČIROVIĆ ALMA 3 BEŠLAGIĆ LEJLA 4 BRKIĆ JASMINA 5 CVJETIĆ IVANA 6 JOVANOVIĆ MAJA 7 8 9 10 KOVAČEVIĆ ANEL MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MUJANOVIĆ NEJRA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 11 NATAŠA 12 SAKIĆ MERSIHA 13 SOFTIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (28) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 5 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 6 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 7 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 8 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 9 GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da 10 HOT IRMA 11 12 13 14 15 16 17 IMAMOVIĆ ALMA . strani jezik (engleski.2013.Osnovna škola Kiseljak Pozicija:62. engleski jezik 1 izvršilac – 9 časova na određeno vrijeme do 09.1.godine. njemački.08.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA SALKANOVIĆ LARISA SMAJLOVIĆ SEDINA ŠKULJ EDA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   303    .

godine. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 62.08. strani jezik (engleski.5. Ukupno:37 : Urednih:23 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:14 (14+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(23) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 ČOLIĆ AMELA 5 ĆEHAJIĆ ELVIR 6 ĐOZIĆ ERNA 7 HADZIAVDIĆ EDIN 8 HODŽIĆ SABINA 9 KAHRIĆ ERNA 10 MUHAREMAGIĆ MAJA 11 MUHAREMOVIĆ MAIDA 12 MUJANOVIĆ ENISA 13 MUMINOVIĆ OMER 14 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 15 OMERDIĆ AMELA 16 OMEROVIĆ SELMA 17 OSMANOVIĆ MERIMA 18 REKIĆ MIRZA 19 SELIĆ MEBRURA 20 SMAJIĆ AMELA 21 ŠIPKA MAJDA 22 VILDIĆ MUSTAFA 23 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 H.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 3 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 4 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 5 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 6 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 7 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 8 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 9 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 10 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 11 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 12 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 304    .2013.Osnovna škola Kiseljak Pozicija:62. njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.

2012. strani jezik (engleski.13 TURSUNOVIĆ JASMIN 14 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 31. njemački.2.8.godine. njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Kreka Tuzla Pozicija:63.08.2013. KOMISIJA:   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 63. bosanski jezik i književnost. Ukupno:52 : Urednih:40 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(40) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BEHRIĆ JASENKA 5 ČOLIĆ AMELA 6 DAUTOVIĆ AMIRA 7 DEDIĆ EMINA 8 DELIĆ MERIMA 9 DIVKOVIĆ SANJA 10 ĐAKOVIĆ SANJA 11 ĐOZIĆ ERNA 12 GULAMOVIĆ MIRELA 13 HARBIĆ ADNAN 14 HASIĆ ADMILA 15 HODŽIĆ ARIJANA 16 HODŽIĆ SABINA 17 KAHRIĆ ERNA 18 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 19 MANJIĆ AIDA 20 MEHIĆ AZRA 21 MEHMEDOVIĆ JASMIN 22 MUHAREMAGIĆ MAJA 23 MUMINOVIĆ OMER 24 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 25 OMERDIĆ AMELA 26 OMEROVIĆ AMIRA 27 OMEROVIĆ SELMA 28 OSMANOVIĆ MERIMA 29 REDZIĆ MEDINA 30 REKIĆ MIRZA 31 SADIKOVIĆ ADMIR 32 SARAJLIĆ LEJLA 33 SELIĆ MEBRURA 34 SMAJIĆ MAIDA 35 SULJIĆ GORDANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 305    .

          KOMISIJA:  306    .36 37 38 39 40 ŠIPKA MAJDA TEŠNJAKOVIĆ LEJLA TOSUNBEGOVIĆ EDITA TOSUNBEGOVIĆ NEJRA ŽIGIĆ ALDIJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 5 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 6 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 7 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 8 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 9 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 10 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 11 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 12 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.2012.8.

08. njemački.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 3 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 4 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 5 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 6 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 7 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 8 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena          KOMISIJA:  307    . strani jezik (engleski. Ukupno:26 : Urednih:18 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 ARNAUT ALISA 2 ČOLIĆ AMELA 3 DEDIĆ EMINA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 ĐOZIĆ ERNA 6 GULAMOVIĆ MIRELA 7 HAMZIĆ MERIMA 8 HRUSTANOVIĆ SADMILA 9 MEHMEDOVIĆ JASMIN 10 MUHAREMAGIĆ MAJA 11 MUHAREMOVIĆ MAIDA 12 MUJANOVIĆ ENISA 13 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 14 REKIĆ MIRZA 15 SELIĆ MEBRURA 16 SMAJIĆ AMELA 17 SMAJIĆ MAIDA 18 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 FILIPOVIĆ IVANA Da Da Da Da 2 H. bosanski jezik i književnost.1. njemački jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09.2013.Osnovna škola Lipnica Pozicija:64.godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 64.

2013.godine.08.1.Osnovna škola Mejdan Pozicija:65. francuski i dr) i latinski jezik 65. strani jezik (engleski. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:56 : Urednih:22 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:34 (34+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(22) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 AVDIĆ SADINA 3 BEŠLAGIĆ LEJLA 4 BRKIĆ JASMINA 5 CVJETIĆ IVANA 6 ČELIKOVIĆ MELA 7 GRBIĆ ALMA 8 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 9 IDRIZOVIĆ MERSIHA 10 IMŠIROVIĆ LEJLA 11 LULIĆ AZRA 12 MALKIĆ ANIDA 13 MUSTAFIĆ ALMIR 14 MUSTAFIĆ DINA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 15 NATAŠA 16 SOFTIĆ MERSIHA 17 TERZIĆ LEJLA 18 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 19 TODOROVIĆ MAJA 20 TOKIĆ TATJANA 21 TRIFKOVIĆ MIRNA 22 TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (34) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 5 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 6 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 7 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 8 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 9 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 10 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da Napomena 308    . bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.

JAHIĆ ELDINA JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR MEHMEDOVIĆ ZEMIRA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA RIĐIĆ ALEN SALKANOVIĆ LARISA SMAJIĆ SANEL ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni ispit Nema uvjerenja o čekanju na posao U toku pripravnički   309    .11 DINDIĆ MIRZA 12 DIVOVIĆ MLADEN 13 EMINAGIĆ EMIN 14 FEJZIĆ ASJA 15 GRAČIĆ ALMA 16 HADZIĆ SENADA 17 HOT IRMA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 IMAMOVIĆ ALMA .

2.2013.Osnovna škola Mejdan Pozicija:65.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:46 : Urednih:33 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:13 (13+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(33) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BEHRIĆ JASENKA 5 BEŠLIĆ MINETA 6 ČILAŠEVIĆ ŠEILA 7 ČOLIĆ AMELA 8 DEDIĆ EMINA 9 DELIĆ MERIMA 10 ĐAKOVIĆ SANJA 11 GULAMOVIĆ MIRELA 12 HALILOVIĆ HUSEIN 13 HARBIĆ ADNAN 14 HODŽIĆ ARIJANA 15 HODŽIĆ SABINA 16 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 17 MEHMEDOVIĆ JASMIN 18 MUHAREMAGIĆ MAJA 19 MUHAREMOVIĆ MAIDA 20 MUMINOVIĆ OMER 21 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 22 OMERDIĆ AMELA 23 OMEROVIĆ EDITA 24 OSMANOVIĆ MERIMA 25 REKIĆ MIRZA 26 SARAJLIĆ LEJLA 27 SELIĆ MEBRURA 28 SMAJIĆ AMELA 29 SULJIĆ GORDANA 30 ŠIPKA MAJDA 31 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 32 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 33 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) 310    . bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.godine.08. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 65. njemački jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.

2012.8.           KOMISIJA:  311    .RB Prezime i Ime 1 GARAGIĆ SANELA 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA 3 HALILOVIĆ MEDINA 4 HELJIĆ HERBINA 5 KAHRIĆ SANDRA 6 MATUZOVIĆ ANDREANA 7 MEŠANAGIĆ ADNAN 8 MUKIĆ LEJLA 9 NUHANOVIĆ NUSRETA 10 OMERBAŠIĆ EDINA 11 SALKANOVIĆ AZRA 12 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA 13 TURSUNOVIĆ JASMIN Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku je pripravnički Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa Da Da Da Da 31.

strani jezik (engleski.1.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Osnovna škola Miladije Tuzla Pozicija:66.godine. Ukupno:52 : Urednih:28 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:24 (24+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(28) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 AVDIĆ SADINA 3 BEČIROVIĆ ALMA 4 BERBEROVIĆ DANIJAL 5 BRKIĆ JASMINA 6 CVJETIĆ IVANA 7 ČELIKOVIĆ MELA 8 DŽINIĆ ALISA 9 GRBIĆ ALMA 10 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 11 HUDIĆ IGOR 12 HUSANOVIĆ NAIDA 13 IMŠIROVIĆ LEJLA 14 MALKIĆ ANIDA 15 MARKOVIĆ DRAGANA 16 MORANJKIĆ ZIJAD 17 MUSTAFIĆ ALMIR 18 OBRADOVIĆ JELENA 19 OSMANOVIĆ SELMA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 20 NATAŠA 21 RAIS MERHIMA 22 23 24 25 26 27 28 SELIMOVIĆ SELMA SKENDEROVIĆ SABINA SOFTIĆ MERSIHA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena Diploma sa 180 ect bodova RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ MAIDA 2 ARAPČIĆ AMILA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (24) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 312    . njemački. francuski i dr) i latinski jezik 66.2013. engleski jezik 1 izvršilac – 5 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost.08.

3 4 5 6 7 8 AVDIĆ ADNAN AVDISPAHIĆ SANDRA BOŠNJAKOVIĆ DAJANA DEDIĆ HAJRA DINDIĆ MIRZA DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni ispit Nema uvjerenja o čekanju na posao 9 EMINAGIĆ EMIN 10 FEJZIĆ ASJA 11 GRAČIĆ ALMA 12 HOT IRMA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA KIŠIĆ AMELA MEHMEDOVIĆ ZEMIRA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA RIĐIĆ ALEN SALKANOVIĆ LARISA SMAJIĆ SANEL SMAJLOVIĆ SEDINA VUKOVIĆ BOJANA U toku pripravnički   313    .

godine. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08. bosanski jezik i književnost. njemački. Ukupno:59 : Urednih:45 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:14 (14+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(45) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 ALJIĆ ALMEDINA 4 ALJIĆ JASMINA 5 BEHRIĆ JASENKA 6 BRKIĆ MERIMA 7 ČOLIĆ AMELA 8 DAUTOVIĆ AMIRA 9 DEDIĆ EMINA 10 DELIĆ MERIMA 11 ĐAKOVIĆ SANJA 12 ĐOZIĆ ERNA 13 GRAHIĆ MIRELA 14 GULAMOVIĆ MIRELA 15 HALILOVIĆ HUSEIN 16 HAMZIĆ MERIMA 17 HARBIĆ ADNAN 18 HASIĆ ADMILA 19 HODŽIĆ ARIJANA 20 HODŽIĆ SABINA 21 HUREMOVIĆ ELDIN 22 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 23 KAHRIĆ ERNA 24 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 25 MANJIĆ AIDA 26 MEHIĆ AZRA 27 MEHMEDOVIĆ JASMIN 28 MUHAREMAGIĆ MAJA 29 MUHAREMOVIĆ MAIDA 30 MUJKIĆ NESMINA 31 OKIĆ AIDA 32 OMERDIĆ AMELA 33 OMEROVIĆ EDITA 34 OSMANOVIĆ MERIMA 35 REDZIĆ MEDINA 36 REKIĆ MIRZA 37 SADIKOVIĆ ADMIR 38 SARAJLIĆ LEJLA 39 SMAJLOVIĆ FIKRET 40 SULJIĆ GORDANA 41 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 42 TOSUNBEGOVIĆ EDITA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 314    . strani jezik (engleski.2013. francuski i dr) i latinski jezik 66.Osnovna škola Miladije Tuzla Pozicija:66.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2.

          KOMISIJA:  315    .43 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 44 TUNJIĆ SANJA 45 ŽIGIĆ ALDIJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 4 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 5 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da 6 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 7 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 8 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 9 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 10 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 11 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 12 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 13 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 14 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.8.2012.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine.1. strani jezik (engleski.Osnovna škola Mramor Pozicija:67.2013. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 67. bosanski jezik i književnost. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. Ukupno:66 : Urednih:43 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:23 (23+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(43) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 AHMETOVIĆ SEMIRA 3 ALJUKIĆ MEDISA 4 AVDIĆ SADINA 5 BEČIROVIĆ ALMA 6 BEŠLAGIĆ LEJLA 7 BIBEROVIĆ VEDRANA 8 BOJIĆ DARKO 9 BRKIĆ JASMINA 10 CRNJAC IVANA 11 DELIBAJRIĆ FAHRETA 12 DEMIROVIĆ DENISA 13 FEHRIĆ SELMA 14 GRABČANOVIĆ MAJDA 15 GREBOVIĆ MELISA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 HABUL MANDA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID HODŽIĆ ADISA HUSANOVIĆ NAIDA ISAKOVIĆ MIRELA KOVAČEVIĆ ANEL MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ MAJA MEŠIĆ ELVIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Diploma sa 180 ect bodova Napomena VEZA UP1-10/1-34044206/12 VEZA UP1-10/1-34044051/12 28 MORANJKIĆ ZIJAD 29 MUJANOVIĆ NAIDA 30 MUJANOVIĆ NEJRA 31 MUMINOVIĆ NAIDA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 32 NATAŠA 33 RAIS MERHIMA 34 SABUROVIĆ SELMA 35 SELIMOVIĆ SELMA 36 SULJKANOVIĆ DŽENITA 37 ŠABANOVIĆ SEIDA 316    .08.

38 39 40 41 42 43 ŠARENAC IRMA TANOVIĆ JASMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRUMIĆ SELMA UNGER MELICA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (23) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 2 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 4 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 5 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 6 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 7 HOT IRMA 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIŠIĆ AMELA MARJANOVIĆ ŽELJKA MARKOVIĆ LIDIJA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA SMAJIĆ AIDA SMAJIĆ SANEL SMAJLOVIĆ SEDINA ŠKULJ EDA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   317    .

strani jezik (engleski. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:43 : Urednih:30 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:13 (13+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 ALIĆ ALMA 4 ALJIĆ JASMINA 5 BEĆIROVIĆ ALMA 6 BEHRIĆ JASENKA 7 BERBEROVIĆ SANELA 8 ČOLIĆ AMELA 9 ĆEHAJIĆ ELVIR 10 ĐAKOVIĆ SANJA 11 ĐOZIĆ ERNA 12 HALILOVIĆ HUSEIN 13 HUREMOVIĆ ELDIN 14 IBRAHIMAGIĆ SANELA 15 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 16 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 17 MANJIĆ AIDA 18 MUHAREMAGIĆ MAJA 19 MUHAREMOVIĆ MAIDA 20 OMERDIĆ AMELA 21 OMEROVIĆ EDITA 22 OMEROVIĆ SELMA 23 OSMANOVIĆ MERIMA 24 REDZIĆ MEDINA 25 REKIĆ MIRZA 26 SMAJIĆ MAIDA 27 SMAJLOVIĆ FIKRET 28 SULJIĆ GORDANA 29 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 30 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 GARAGIĆ SANELA 2 H.OMEROVIĆ EMIR Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 318    .2013.godine. francuski i dr) i latinski jezik 67.2.Osnovna škola Mramor Pozicija:67. bosanski jezik i književnost. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08.

12 TURSUNOVIĆ JASMIN 13 VILIĆ IRMA   319    .8.2012.3 4 5 6 7 8 9 10 11 HADZIEFENDIĆ MAIDA HUSANOVIĆ MELISA KAHRIĆ SANDRA MEŠANAGIĆ ADNAN MULALIĆ ENA OMERBAŠIĆ EDINA OSMANOVIĆ SELMA PEJIĆ MARINA TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku je pripravnički U toku je pripravnički U toku je pripravnički Pripravnički odrađen sa 31.

njemački jezik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09. njemački.8.godine. Ukupno:35 : Urednih:23 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(23) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALIĆ ALMA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 ĐAKOVIĆ SANJA 6 GULAMOVIĆ MIRELA 7 HALILOVIĆ HUSEIN 8 IBRAHIMAGIĆ SANELA 9 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 10 MARKOVIĆ MARIJANA 11 MUHAREMAGIĆ MAJA 12 MUHAREMOVIĆ MAIDA 13 MUJANOVIĆ ENISA 14 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 15 OMEROVIĆ AMIRA 16 OMEROVIĆ SELMA 17 REKIĆ MIRZA 18 SELIĆ MEBRURA 19 SMAJIĆ AMELA 20 SMAJLOVIĆ FIKRET 21 SULJIĆ GORDANA 22 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 23 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 ISIĆ SABINA Da Da Da Da 4 MAŠIĆ NADINA Da Da Da Da 5 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 6 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 7 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 8 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 9 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 10 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 11 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31. 320    .Osnovna škola Mramor Pozicija:67.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.08. francuski i dr) i latinski jezik 67. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.2012.3.

12 VILIĆ IRMA Da Da Da Da KOMISIJA:   321    .

engleski jezik 1 izvršilac – 13 časova na određeno vrijeme do 09.godine. bosanski jezik i književnost.1. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 68.Osnovna škola Novi Grad Pozicija:68.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:57 : Urednih:27 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:30 (30+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 BERBEROVIĆ DANIJAL 3 BEŠLAGIĆ LEJLA 4 BRKIĆ JASMINA 5 ČELIKOVIĆ MELA 6 GRBIĆ ALMA 7 HABUL MANDA 8 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 9 HUDIĆ IGOR 10 HUREMOVIĆ JASMINA 11 IDRIZOVIĆ MERSIHA 12 IMŠIROVIĆ LEJLA 13 JOVANOVIĆ MAJA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MUJANOVIĆ NEJRA MUSTAFIĆ ALMIR OBRADOVIĆ JELENA SELIMOVIĆ SELMA SKENDEROVIĆ SABINA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA TERZIĆ LEJLA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (30) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 5 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da Napomena 322    .2013. njemački.08.

JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MEHINBAŠIĆ JASMINKA MIČIĆ DALIBOR NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RIĐIĆ ALEN SMAJIĆ AIDA SMAJIĆ SANEL SMAJLOVIĆ SEDINA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni ispit Nema uvjerenja o čekanju na posao U toku pripravnički   323    .6 BUNDAVICA ESMERALDA 7 DEDIĆ HAJRA 8 DIVOVIĆ MLADEN 9 EMINAGIĆ EMIN 10 FEJZIĆ ASJA 11 HADZIĆ SENADA 12 HOT IRMA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IMAMOVIĆ ALMA .

strani jezik (engleski.Osnovna škola Novi Grad Pozicija:68. francuski i dr) i latinski jezik 68.2013.2.08. njemački.godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:52 : Urednih:40 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(40) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 AVDAGIĆ MAJA 4 BEHRIĆ JASENKA 5 BRKIĆ MERIMA 6 ČOLIĆ AMELA 7 ĆEHAJIĆ ELVIR 8 DEDIĆ EMINA 9 DELIĆ MERIMA 10 ĐAKOVIĆ SANJA 11 ĐOZIĆ ERNA 12 GRAHIĆ MIRELA 13 HALILOVIĆ HUSEIN 14 HAMZIĆ MERIMA 15 HARBIĆ ADNAN 16 HASIĆ ADMILA 17 HODŽIĆ ARIJANA 18 HODŽIĆ SABINA 19 KAHRIĆ ERNA 20 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 21 MANJIĆ AIDA 22 MEHMEDOVIĆ JASMIN 23 MUHAREMAGIĆ MAJA 24 MUHAREMOVIĆ MAIDA 25 MUJKIĆ NESMINA 26 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 27 OMERDIĆ AMELA 28 OMEROVIĆ AMIRA 29 OMEROVIĆ EDITA 30 REDZIĆ MEDINA 31 REKIĆ MIRZA 32 SADIKOVIĆ ADMIR 33 SARAJLIĆ LEJLA 34 SULJIĆ GORDANA 35 ŠIPKA MAJDA 36 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 37 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 38 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 39 TUNJIĆ SANJA 40 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 324    . njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09. bosanski jezik i književnost.

2012. KOMISIJA:                                 325    .8.Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 4 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 5 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 6 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 7 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 8 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 9 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 10 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 11 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 12 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.

strani jezik (engleski.Osnovna škola Pasci Pozicija:70.Ne Urednih:0 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(22) RB Prezime i Ime 1 BAJRIĆ MELIHA 2 BEČIROVIĆ ALMA 3 BIBEROVIĆ VEDRANA 4 BRČANINOVIĆ AZRA 5 BRKIĆ JASMINA 6 CVJETIĆ IVANA 7 DELIBAJRIĆ FAHRETA 8 HUREMOVIĆ JASMINA 9 IMAMOVIĆ VAHIDA 10 IMŠIROVIĆ LEJLA 11 JOVANOVIĆ MAJA 12 MARKOVIĆ DRAGANA 13 MUJANOVIĆ NEJRA 14 MUMINOVIĆ MERSIHA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 15 NATAŠA 16 RAIS MERHIMA 17 SELIMOVIĆ SELMA 18 SOFTIĆ MERSIHA 19 ŠABANOVIĆ SEIDA 20 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 21 TRUMIĆ SELMA 22 TURSUNOVIĆ NERMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (26) 326    .godine.08.          Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.1. njemački. Ukupno:48 : Urednih:22 . francuski i dr) i latinski jezik 70.Pripravnika:26 (26+0) . engleski jezik 1 izvršilac – 7 časova na određeno vrijeme do 09.2013. bosanski jezik i književnost.

JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA RIĐIĆ ALEN SAKIĆ AMRA SALKANOVIĆ LARISA SMAJIĆ SANEL ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   327    .RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ MAIDA 2 ARAPČIĆ AMILA 3 AVDIĆ ADNAN 4 BAJRAMOVIĆ EMINA 5 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA 6 ĆEMANOVIĆ GORJAN 7 DEDIĆ HAJRA 8 DINDIĆ MIRZA 9 FEJZIĆ ASJA 10 GRAČIĆ ALMA 11 HOT IRMA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 IMAMOVIĆ ALMA .

Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:35 : Urednih:21 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(21) RB Prezime i Ime 1 AVDIBAŠIĆ MIRNESA 2 BRKIĆ MERIMA 3 ČOLIĆ AMELA 4 ĆEHAJIĆ ELVIR 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 ĐOZIĆ ERNA 7 HADZIAVDIĆ EDIN 8 HALILOVIĆ HUSEIN 9 HAMZIĆ MERIMA 10 MEHMEDOVIĆ JASMIN 11 MUHAREMAGIĆ MAJA 12 MUJANOVIĆ ENISA 13 MUMINOVIĆ OMER 14 OSMANOVIĆ MERIMA 15 RAHMANOVIĆ ARNEL 16 REKIĆ MIRZA 17 SELIĆ MEBRURA 18 SMAJIĆ AMELA 19 ŠIPKA MAJDA 20 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 21 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 6 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 7 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 8 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 9 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 10 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 11 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 12 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 13 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31. njemački.Pripravnika:14 (14+0) . strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.08.godine. njemački jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09.2012.2013.2.8. 328    . francuski i dr) i latinski jezik 70.Osnovna škola Pasci Pozicija:70.

14 VILIĆ IRMA Da Da Da Da           KOMISIJA:  329    .

bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .Osnovna škola Pazar Pozicija:71.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(37) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 ARNAUT ALISA 4 BEHRIĆ JASENKA 5 BRKIĆ MERIMA 6 ČILAŠEVIĆ ŠEILA 7 ČOLIĆ AMELA 8 DEDIĆ EMINA 9 DELIĆ MERIMA 10 DIVKOVIĆ SANJA 11 ĐAKOVIĆ SANJA 12 ĐOZIĆ ERNA 13 GULAMOVIĆ MIRELA 14 HARBIĆ ADNAN 15 HASIĆ ADMILA 16 HODŽIĆ ARIJANA 17 HODŽIĆ SABINA 18 IBRAHIMAGIĆ SANELA 19 KAHRIĆ ERNA 20 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 21 MANJIĆ AIDA 22 MEHIĆ AZRA 23 MEHMEDOVIĆ JASMIN 24 MUHAREMAGIĆ MAJA 25 MUHAREMOVIĆ MAIDA 26 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 27 OMERDIĆ AMELA 28 OMEROVIĆ AMIRA 29 REKIĆ MIRZA 30 SARAJLIĆ LEJLA 31 SELIĆ MEBRURA 32 SMAJIĆ MAIDA 33 SULJIĆ GORDANA 34 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 35 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 36 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 37 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 330    .08. Ukupno:48 : Urednih:37 . strani jezik (engleski.1.Pripravnika:11 (11+0) .godine. njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.2013. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 71.

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 5 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 6 MUŠIĆ IRFANA Da Da Da Da 7 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 8 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 9 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 10 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 11 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da Napomena Pripravnički odrađen sa 31.8.           KOMISIJA:    331    .2012.

bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 BEŠLAGIĆ LEJLA 2 BIBEROVIĆ VEDRANA 3 BRKIĆ JASMINA 4 DELIBAJRIĆ FAHRETA 5 ĐURIĆ KRISTINA 6 FEHRIĆ SELMA 7 GRBIĆ ALMA 8 HABUL MANDA 9 HODŽIĆ ADISA 10 HUREMOVIĆ JASMINA 11 JOKIĆ MARIJA 12 MUJANOVIĆ NEJRA 13 MUMINOVIĆ MERSIHA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 14 NATAŠA 15 SOFTIĆ MERSIHA 16 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 17 TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ MAIDA 2 ARAPČIĆ AMILA 3 AVDIĆ ADNAN 4 DINDIĆ MIRZA 5 FEJZIĆ ASJA 6 HOT IRMA 7 8 9 10 11 12 13 14 IMAMOVIĆ ALMA . Ukupno:41 : Urednih:17 .Osnovna škola Podrinje Mihatovići Pozicija:72. francuski i dr) i latinski jezik 72.08.Pripravnika:24 (24+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .2013. strani jezik (engleski. IMAMOVIĆ DIANA JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA MANDŽUKIĆ IGOR MEHMEDOVIĆ ZEMIRA NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (24) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 332    .1.godine. engleski jezik 1 izvršilac – 13 časova na određeno vrijeme do 09. njemački.

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RASTIĆ MELIHA RIĐIĆ ALEN SAKIĆ AMRA SMAJLOVIĆ SEDINA ŠKAHIĆ MARIZELA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   333    .

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 72.Osnovna škola Podrinje Mihatovići Pozicija:72.5. njemački jezik 1 izvršilac – 6 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:21

: Urednih:14 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14)
RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALIĆ ALMA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 ČOLIĆ AMELA 5 IBRAHIMAGIĆ SANELA 6 MUHAREMAGIĆ MAJA 7 MUHAREMOVIĆ MAIDA 8 MUJANOVIĆ ENISA 9 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 10 OMEROVIĆ AMIRA 11 OSMANOVIĆ MERIMA 12 SELIĆ MEBRURA 13 SMAJIĆ AMELA 14 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 H.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 3 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 4 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 6 TURSUNOVIĆ JASMIN 7 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Pripravnički odrađen sa 31.8.2012.

          KOMISIJA: 

334   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 73.Osnovna škola Simin Han Pozicija:73.1. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:44

: Urednih:32 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:12 (12+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(32)
RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 ALJIĆ JASMINA 4 BEHRIĆ JASENKA 5 BERBEROVIĆ SANELA 6 ČOLIĆ AMELA 7 DELIĆ MERIMA 8 DIVKOVIĆ SANJA 9 ĐAKOVIĆ SANJA 10 ĐOZIĆ ERNA 11 HALILOVIĆ HUSEIN 12 HAMZIĆ MERIMA 13 HARBIĆ ADNAN 14 HODŽIĆ SABINA 15 HUREMOVIĆ ELDIN 16 MANJIĆ AIDA 17 MEHIĆ AZRA 18 MUHAREMOVIĆ MAIDA 19 MUSIĆ SEMIR 20 OMERDIĆ AMELA 21 OMEROVIĆ AMIRA 22 OMEROVIĆ EDITA 23 OSMANOVIĆ MERIMA 24 REDZIĆ MEDINA 25 REKIĆ MIRZA 26 SARAJLIĆ LEJLA 27 SMAJIĆ MAIDA 28 SMAJLOVIĆ FIKRET 29 SULJIĆ GORDANA 30 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 31 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 32 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

RB Prezime i Ime

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna

Napomena

335   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HADZIEFENDIĆ MAIDA HALILOVIĆ MEDINA KAHRIĆ SANDRA MEŠANAGIĆ ADNAN MUKIĆ LEJLA MULALIĆ ENA OMERBAŠIĆ EDINA OSMANOVIĆ SELMA SULJIĆ ALMA ŠERBEČIĆ EDINA TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

U toku je pripravnički

12 TURSUNOVIĆ JASMIN

Pripravnički odrađen sa 31.8.2012.

          KOMISIJA: 

336   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 74.Osnovna škola Sjenjak Pozicija:74.1. engleski jezik 1 izvršilac – 15 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:57

: Urednih:31 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:26 (26+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(31)
RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 BABIĆ ALMA 3 BEČIROVIĆ ALMA 4 BERBEROVIĆ DANIJAL 5 BEŠLAGIĆ LEJLA 6 BRKIĆ JASMINA 7 ČELIKOVIĆ MELA 8 GOJAČIĆ AZRA 9 GRABČANOVIĆ MAJDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 GRBIĆ ALMA HABUL MANDA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HODŽIĆ ADISA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMŠIROVIĆ LEJLA KOVAČEVIĆ ANEL LULIĆ AZRA MUJANOVIĆ NEJRA MUSTAFIĆ ALMIR OBRADOVIĆ JELENA OSMANOVIĆ ALBINA OSMANOVIĆ SELMA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 23 NATAŠA 24 RAIS MERHIMA 25 26 27 28 29 30 31 SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena

VEZA UP1-10/1-34044206/12

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (26)

337   

RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ MAIDA 2 ARAPČIĆ AMILA 3 AVDISPAHIĆ SANDRA 4 BAJRAKTAREVIĆ AMELA 5 BAŠIĆ MERSIHA 6 BUNDAVICA ESMERALDA 7 DEDIĆ HAJRA 8 DIVOVIĆ MLADEN 9 EMINAGIĆ EMIN 10 FEJZIĆ ASJA 11 HOT IRMA 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ ELDINA JAHIĆ SENKA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RIĐIĆ ALEN SMAJLOVIĆ SEDINA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA

Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit

U toku pripravnički

 

338   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 74.Osnovna škola Sjenjak Pozicija:74.2. njemački jezik 1 izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:46

: Urednih:35 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:11 (11+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(35)
RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ JASMINA 3 BEHRIĆ JASENKA 4 ČOLIĆ AMELA 5 DEDIĆ EMINA 6 DELIĆ MERIMA 7 ĐAKOVIĆ SANJA 8 ĐOZIĆ ERNA 9 GRAHIĆ MIRELA 10 GULAMOVIĆ MIRELA 11 HALILOVIĆ HUSEIN 12 HARBIĆ ADNAN 13 HASIĆ ADMILA 14 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 15 MANJIĆ AIDA 16 MEHMEDOVIĆ JASMIN 17 MUHAREMAGIĆ MAJA 18 MUHAREMOVIĆ MAIDA 19 MUMINOVIĆ OMER 20 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 21 OMERDIĆ AMELA 22 OMEROVIĆ EDITA 23 OSMANOVIĆ MERIMA 24 REDZIĆ MEDINA 25 REKIĆ MIRZA 26 SADIKOVIĆ ADMIR 27 SARAJLIĆ LEJLA 28 SMAJIĆ AMELA 29 SULJIĆ GORDANA 30 ŠIPKA MAJDA 31 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 32 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 33 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 34 TUNJIĆ SANJA 35 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

339   

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 4 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 7 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 8 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 9 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 10 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 11 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.8.2012.

          KOMISIJA: 

340   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 75.Osnovna škola Slavinovići Pozicija:75.1. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:52

: Urednih:38 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:14 (14+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(38)
RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ARNAUT ALISA 3 BEHRIĆ JASENKA 4 ČELIKOVIĆ SAMIR 5 ČILAŠEVIĆ ŠEILA 6 ČOLIĆ AMELA 7 DEDIĆ EMINA 8 DELIĆ MERIMA 9 ĐAKOVIĆ SANJA 10 ĐOZIĆ ERNA 11 GULAMOVIĆ MIRELA 12 HALILOVIĆ HUSEIN 13 HAMZIĆ MERIMA 14 HARBIĆ ADNAN 15 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 16 MANJIĆ AIDA 17 MEHMEDOVIĆ JASMIN 18 MUHAREMAGIĆ MAJA 19 MUHAREMOVIĆ MAIDA 20 MUJANOVIĆ ENISA 21 MUMINOVIĆ OMER 22 MUSIĆ SEMIR 23 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 24 OMERDIĆ AMELA 25 OMEROVIĆ EDITA 26 OSMANOVIĆ MERIMA 27 PEJDANOVIĆ ANDRIJANA 28 REDZIĆ MEDINA 29 REKIĆ MIRZA 30 SARAJLIĆ LEJLA 31 SMAJIĆ AMELA 32 SMAJIĆ MAIDA 33 SULJIĆ GORDANA 34 ŠIPKA MAJDA 35 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 36 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 37 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 38 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena

341   

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 6 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 7 MUŠIĆ IRFANA Da Da Da Da 8 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 9 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 10 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 11 ŠERBEČIĆ EDINA Da Da Da Da 12 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 13 TURSUNOVIĆ JASMIN 14 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Pripravnički odrađen sa 31.8.2012.

         KOMISIJA: 

342   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 76.Osnovna škola Solina Pozicija:76.1. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najduže do 09.08.2013.godine;
Ukupno:53

: Urednih:31 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:22 (22+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(31)
RB Prezime i Ime 1 BAHIĆ IVA 2 BEŠLAGIĆ LEJLA 3 BRKIĆ JASMINA 4 DURAKOVIĆ MIRHA 5 ĐURIĆ KRISTINA 6 GRBIĆ ALMA 7 GREBOVIĆ MELISA 8 9 10 11 12 13 14 HABUL MANDA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASANOVIĆ MAID HUREMOVIĆ JASMINA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMŠIROVIĆ LEJLA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena

VEZA UP1-10/1-34044051/12

15 JOVANOVIĆ MAJA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ ELVIRA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ DINA OBRADOVIĆ JELENA OSMANOVIĆ ALBINA SABUROVIĆ SELMA SAKIĆ MERSIHA SOFTIĆ MERSIHA TANOVIĆ JASMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA

343   

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (22) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 2 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 3 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 4 BUNDAVICA ESMERALDA Da Da Da Da 5 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 6 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 7 EMINAGIĆ EMIN 8 HOT IRMA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 KIŠIĆ AMELA MARJANOVIĆ ŽELJKA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA PETROVIĆ IVANA PRELIĆ IRMA RIĐIĆ ALEN SMAJIĆ AIDA SMAJLOVIĆ SEDINA ŠRNDIĆ NERMINA TOMIĆ MILICA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit U toku pripravnički

 

344   

 
Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare, bosanski jezik i književnost, strani jezik (engleski, njemački, francuski i dr) i latinski jezik 76.Osnovna škola Solina Pozicija:76.2. engleski jezik 1 izvršilac – 3 časa na određeno vrijeme do 09.08.2013.godine;
Ukupno:36

: Urednih:16 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:20 (20+0) - Nerazmatranih:0

Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16)
RB Prezime i Ime 1 BAHIĆ IVA 2 BEČIROVIĆ ALMA 3 BRKIĆ JASMINA 4 DŽINIĆ ALISA 5 ĐURIĆ KRISTINA 6 GRABČANOVIĆ MAJDA 7 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 8 IMŠIROVIĆ LEJLA 9 JOKIĆ MARIJA 10 JOVANOVIĆ MAJA 11 MALKIĆ ANIDA 12 MORANJKIĆ ZIJAD 13 14 15 16 SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ MERSIHA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma sa 180 ect bodova VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena

VEZA UP1-10/1-34044206/12

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (20) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 3 DEDIĆ HAJRA Da Da Da Da 4 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 5 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 6 EMINAGIĆ EMIN 7 FEJZIĆ ASJA 8 GRAČIĆ ALMA 9 HOT IRMA 10 11 12 13 14 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA KIŠIĆ AMELA MIČIĆ DALIBOR NUHBEGOVIĆ SANELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da

Napomena

Nema uvjerenja o čekanju na posao

Nema položen stručni ispit

U toku pripravnički

345   

Osnovna škola Solina Pozicija:76.15 16 17 18 19 20 OKANOVIĆ MIRZA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA RIĐIĆ ALEN SALKANOVIĆ LARISA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski. Ukupno:47 : Urednih:33 .Pripravnika:14 (14+0) .2013. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09. njemački. bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 76.godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(33) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 BEHRIĆ JASENKA 3 ČILAŠEVIĆ ŠEILA 4 ČOLIĆ AMELA 5 DEDIĆ EMINA 6 DELIĆ MERIMA 7 ĐAKOVIĆ SANJA 8 ĐOZIĆ ERNA 9 GULAMOVIĆ MIRELA 10 HALILOVIĆ HUSEIN 11 HAMZIĆ MERIMA 12 HARBIĆ ADNAN 13 HASIĆ ADMILA 14 HRUSTANOVIĆ SADMILA 15 MANJIĆ AIDA 16 MEHMEDOVIĆ JASMIN 17 MUHAREMAGIĆ MAJA 18 MUHAREMOVIĆ MAIDA 19 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 20 OMERDIĆ AMELA 21 OMEROVIĆ AMIRA 22 OMEROVIĆ EDITA 23 OSMANOVIĆ MERIMA 24 REDZIĆ MEDINA 25 REKIĆ MIRZA 26 SARAJLIĆ LEJLA 27 SELIĆ MEBRURA 28 SMAJIĆ MAIDA 29 SULJIĆ GORDANA 30 ŠIPKA MAJDA 31 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 32 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 33 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 346    .08.4.

8.2012.             KOMISIJA:  347    .Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 4 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 7 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 8 MUŠIĆ IRFANA Da Da Da Da 9 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 10 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 11 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 12 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 13 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 14 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30) RB Prezime i Ime 1 ČOLIĆ AMELA 2 DEDIĆ EMINA 3 DELIĆ MERIMA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 ĐAKOVIĆ SANJA 6 GRAHIĆ MIRELA 7 HALILOVIĆ HUSEIN 8 HODŽIĆ ARIJANA 9 HUREMOVIĆ ELDIN 10 IBRAHIMAGIĆ SANELA 11 KAHRIĆ ERNA 12 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 13 MEHMEDOVIĆ JASMIN 14 MUHAREMAGIĆ MAJA 15 MUHAREMOVIĆ MAIDA 16 MUJANOVIĆ ENISA 17 MUŠIĆ MINELA 18 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 19 OMERDIĆ AMELA 20 OMEROVIĆ EDITA 21 REDZIĆ MEDINA 22 REKIĆ MIRZA 23 SELIĆ MEBRURA 24 SMAJIĆ AMELA 25 SULJIĆ GORDANA 26 ŠIPKA MAJDA 27 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 28 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 29 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 30 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 H. bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Tušanj Pozicija:77. njemački.Pripravnika:8 (8+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.08. strani jezik (engleski. njemački jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.1.Ne Urednih:0 . Ukupno:38 : Urednih:30 .godine.OMEROVIĆ EMIR 2 KAHRIĆ SANDRA 3 NUHANOVIĆ NUSRETA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da U toku je pripravnički Da Da Da Da 348    . francuski i dr) i latinski jezik 77.

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(40) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ MEDISA BAJRIĆ MELIHA BEŠLAGIĆ LEJLA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA DEMIROVIĆ DENISA FEHRIĆ SELMA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena 10 GRABČANOVIĆ MAJDA 11 GREBOVIĆ MELISA 12 13 14 15 16 17 HALILOVIĆ AMIR HASANOVIĆ MAID HASIĆ ADISA HASIĆ ZLATA HUREMOVIĆ JASMINA JAGODIĆ SENIJA VEZA UP1-10/1-34044206/12 VEZA UP1-10/1-34044051/12 18 JOVANOVIĆ MAJA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 28 NATAŠA 29 SABUROVIĆ SELMA 349    . njemački.3. engleski jezik 1 izvršilac – puna na određeno vrijeme do 09.08.godine. francuski i dr) i latinski jezik 79.Osnovna škola Bašigovci Pozicija:79.8. strani jezik (engleski.4 5 6 7 OMERBAŠIĆ EDINA SALKANOVIĆ AZRA TOMIĆ IRENA TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 31. bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 . 8 TURSUNOVIĆ JASMIN           KOMISIJA:  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:16 (16+0) .2012.2013. Ukupno:56 : Urednih:40 .

30 31 32 33 34 SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 35 ŠABANOVIĆ SEIDA 36 37 38 39 40 ŠARENAC IRMA ŠIŠIĆ EMINA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 2 HODŽIĆ EDINA Da Da Da Da 3 HOT IRMA 4 MANDŽUKIĆ IGOR 5 MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 6 AZRA 7 NUHBEGOVIĆ SANELA 8 OMEROVIĆ EDIN 9 PAŠALIĆ MERIMA 10 PETROVIĆ IVANA 11 PRELIĆ IRMA 12 SMAJIĆ AIDA 13 SMAJIĆ SANEL 14 SMAJLOVIĆ SEDINA 15 ŠRNDIĆ NERMINA 16 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   350    .

2013.Osnovna škola Bašigovci Pozicija:79. Ukupno:26 : Urednih:17 . njemački.Pripravnika:9 (9+0) .4.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 BAJRIĆ MELIHA 3 BIBEROVIĆ VEDRANA 4 BOJIĆ DARKO 5 HASIĆ ZLATA 6 JAGODIĆ SENIJA 7 JOVANOVIĆ MAJA 8 9 10 11 12 13 14 15 LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 16 ŠABANOVIĆ SEIDA 17 TRUMIĆ SELMA RB Prezime i Ime 1 ARAPČIĆ AMILA 2 BAJRAMOVIĆ EMINA 3 BAŠIĆ IRMA 4 HOT IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 5 KARAMEHIĆ DIJANA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 6 AZRA 7 OKANOVIĆ MIRZA 8 SAKIĆ AMRA 9 VUKOVIĆ BOJANA 351    . francuski i dr) i latinski jezik 79. engleski jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 .godine.

2013.Ne Urednih:0 .          Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2012. njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 BRČANINOVIĆ DAMIR 3 BRKIĆ MERIMA 4 ĆEHAJIĆ ELVIR 5 HADZIAVDIĆ EDIN 6 IMAMOVIĆ ŠEFIK 7 KALAJEVAC DINO 8 MUJANOVIĆ ENISA 9 MUSIĆ SEMIR 10 MUŠIĆ MINELA 11 OSMANOVIĆ MERIMA 12 REKIĆ MIRZA 13 SELIĆ MEBRURA 14 SMAJIĆ AMELA 15 ŠIPKA MAJDA 16 TURSUNOVIĆ SEMIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 5 TURSUNOVIĆ JASMIN 6 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Pripravnički odrađen sa 31. Ukupno:22 : Urednih:16 . strani jezik (engleski.godine. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 79.08.Osnovna škola Bašigovci Pozicija:79.5. njemački jezik 1 izvršilac – 18 časova na određeno vrijeme do 09.Pripravnika:6 (6+0) .8. 352    .

         KOMISIJA:  353    .

1.Pripravnika:39 (39+0) . strani jezik (engleski. KULANIĆ JASMINA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA MUJIĆ DZEMILA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OSMIĆ DŽENANA PAŠALIĆ MERIMA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA SALKANOVIĆ LARISA SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit U toku pripravnički 354    . engleski jezik-pripravnik – 13 časova na određeno vrijeme do okončanja pripravničkog staža.Ne Urednih:0 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna. JAHIĆ ELDINA JOSIĆ BILJANA KIČIN AMRA KIŠIĆ AMELA KOVAČEVIĆ AZRA .    Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost. Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (39) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AHMETOVIĆ MEJRA Da Da Da Da 2 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 ANDRIĆ MAJA Da Da Da Da 4 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 5 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 6 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 7 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 8 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 9 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 10 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 11 EMINAGIĆ EMIN 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 FEJZIĆ ASJA GRAČIĆ ALMA HADZIĆ SENADA HOT IRMA IMAMOVIĆ ALMA . Ukupno:39 : Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 80.Druga osnovna škola Živinice Pozicija:80. njemački.

36 37 38 39 SMAJIĆ SANEL ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   355    .

Ukupno:94 : Urednih:85 .Pripravnika:9 (9+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(85) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ DEMIRA 3 ALJIĆ ALMA 4 ALJUKIĆ BERNES 5 AŠČIĆ SUBHIJA 6 AVDIĆ AIDA 7 BABAJIĆ NIHADA 8 BABAJIĆ SENAD 9 BAŠIĆ FATIMA 10 BEGIĆ ANIDA 11 BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ AMRA 12 BOJIĆ NISVETA 13 BRČANINOVIĆ SANELA 14 BREKO SANITA 15 BRKIĆ SEJLA 16 BUTKOVIĆ ENISA 17 ČAMDŽIĆ AMERLINA 18 ČERKEZOVIĆ NERMINA 19 ČOLO LJUBOMIRKA 20 ĆEHAJIĆ INELA 21 DERVIŠEVIĆ JASMINA 22 DIVKOVIĆ IGOR 23 DOSTOVIĆ AMIR 24 DZINIĆ AMRA 25 DŽINIĆ ASMIRA 26 ĐONLAGIĆ GORAN 27 ĐULOVIĆ AZRA 28 ERAKOVIĆ VANJA 29 FAIĆ ELDINA 30 FAIĆ ELDINA 31 HALILBAŠIĆ AMRA 32 HASANOVIĆ MEDINA 33 HAŠIMBEGOVIĆ SAMRA 34 HODZIĆ AMELA 35 HODZIĆ EDISA 36 HODZIĆ NAIDA 37 HODZIĆ ŠEMSA 38 HORVAT AIDA 39 HUSEJNOVIĆ AMIRA 40 IDRIZOVIĆ LEJLA 41 IMAMOVIĆ EDINA 42 IMAMOVIĆ SANDRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 356    . bosanski jezik i književnost. bosanski.08.Druga osnovna škola Živinice Pozicija:80.2013.godine. francuski i dr) i latinski jezik 80.Ne Urednih:0 . njemački.6. hrvatski i srpski jezik i književnost 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.

KLINČEVIĆ NISFETA KOLČAKOVIĆ AMIRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRBULJIĆ EDINA LAČIĆ ANIDA LAZAREVIĆ MIRJANA LISIČIĆ MIRSADA LJUMANOVIĆ MIRELA MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MULAVDIĆ MERSIHA MUMIĆ SANEL NUKIĆ NERMA NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO OREČ MAJDA OSMANOVIĆ MUBINA RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044067/12 SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SARAJLIĆ ADNAN SIRUČIĆ FAHIRA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAHBEGOVIĆ ALMA TALETOVIĆ EDINA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA VEHABOVIĆ AMRA VEJZOVIĆ AMELA 77 ŠLJIVIĆ NIHADA VEZA UP1-10/1-34044204/12 RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 HRNČIĆ MAJA 3 KARIĆ MERISA 4 KURTIĆ SEMIR 5 MEMIĆ SELVIRA 6 OKANOVIĆ MERIMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 357    .43 ISAKOVIĆ JASMINA 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 81 82 83 84 85 JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAŠAREVIĆ EHLIMANA KAHRIMANOVIĆ KENAN KARIĆ DENISA .

Ne Urednih:0 .08.OMEROVIĆ EMIR 2 IMAMOVIĆ AMRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 358    .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 ALJIĆ ALMEDINA 4 BRČANINOVIĆ DAMIR 5 BRKIĆ MERIMA 6 ĆEHAJIĆ ELVIR 7 DEDIĆ EMINA 8 DIZDAR AMRA 9 GOGIĆ NIJAZ 10 GRAHIĆ MIRELA 11 HADZIAVDIĆ EDIN 12 HUREMOVIĆ ELDIN 13 IBRAHIMAGIĆ SANELA 14 IMAMOVIĆ ŠEFIK 15 KALAJEVAC DINO 16 MUSIĆ SEMIR 17 MUŠIĆ MINELA 18 OMERDIĆ AMELA 19 REDZIĆ MEDINA 20 REKIĆ MIRZA 21 SARAJLIĆ LEJLA 22 SELIĆ MEBRURA 23 SMAJLOVIĆ FIKRET 24 ŠIPKA MAJDA 25 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 26 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 27 TURSUNOVIĆ SEMIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 H.Druga osnovna škola Živinice Pozicija:80.7 OMEROVIĆ SABINA 8 POŽEGIĆ SENADA 9 TOMIĆ IVANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.7. strani jezik (engleski.Pripravnika:7 (7+0) . njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.godine. njemački. Ukupno:34 : Urednih:27 . francuski i dr) i latinski jezik 80. bosanski jezik i književnost.

3 4 5 6 7 JOSIPOVIĆ JELENA MEŠANAGIĆ ADNAN OSMANOVIĆ SELMA SARVAN NAIDA TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   359    .

Druga osnovna škola Živinice Pozicija:80.Pripravnika:14 (14+0) . strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 80. bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 .8. njemački jezik-pripravnik 1 izvršilac – 8 časova na određeno vrijeme do okončanja pripravničkog staža. njemački. Ukupno:15 : Urednih:1 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(1) RB Prezime i Ime 1 DIVKOVIĆ SANJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 4 ISIĆ SABINA Da Da Da Da 5 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 6 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 7 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 8 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 9 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 10 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 11 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 12 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 13 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 14 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Napomena              KOMISIJA: 360    .

Ukupno:20 : Urednih:10 .godine. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 81.Osnovna škola Dubrave Pozicija:81.2013.1.Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(10) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 BAJRIĆ MELIHA BRKIĆ JASMINA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 5 JOVANOVIĆ MAJA 6 7 8 9 10 LUGAVIĆ INELA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ SAIDA ŠIŠIĆ EMINA VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime 1 ARAPČIĆ AMILA 2 BAJRAMOVIĆ EMINA 3 BAŠIĆ IRMA 4 HOT IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 5 JAHIĆ SENKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 6 AZRA 7 OKANOVIĆ MIRZA 8 PAŠALIĆ MERIMA 9 SAKIĆ AMRA 10 SALKANOVIĆ LARISA   361    .08.Pripravnika:10 (10+0) . engleski jezik 1 izvršilac – 3 časa na određeno vrijeme do 09. njemački. strani jezik (engleski.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:10 (10+0) .2. bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 .2012. 362    .2013.08. Ukupno:35 : Urednih:25 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 AVDIBAŠIĆ MIRNESA 3 BEŠLIĆ MINETA 4 BRČANINOVIĆ DAMIR 5 BRKIĆ MERIMA 6 ĆEHAJIĆ ELVIR 7 DIVKOVIĆ SANJA 8 DIZDAR AMRA 9 HADZIAVDIĆ EDIN 10 HALILOVIĆ HUSEIN 11 MUHAREMAGIĆ MAJA 12 MUJANOVIĆ ENISA 13 MUSIĆ SEMIR 14 MUŠIĆ MINELA 15 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 16 OSMANOVIĆ MERIMA 17 RAHMANOVIĆ ARNEL 18 REKIĆ MIRZA 19 SELIĆ MEBRURA 20 SMAJIĆ AMELA 21 ŠIPKA MAJDA 22 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 23 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 24 TURSUNOVIĆ SEMIR 25 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 5 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 6 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 7 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 8 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 10 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31. njemački jezik 1 izvršilac – 12 časova na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.8.Osnovna škola Dubrave Pozicija:81. francuski i dr) i latinski jezik 81. njemački.godine.

          KOMISIJA:  363    .

engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09. francuski i dr) i latinski jezik 82.08.Osnovna škola Đurdevik Pozicija:82. bosanski jezik i književnost.2.2013.Pripravnika:15 (15+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine. Ukupno:61 : Urednih:46 .Ne Urednih:0 . njemački. strani jezik (engleski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(46) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ALIHODŽIĆ NAIDA BAJRIĆ MELIHA BEČIROVIĆ ALMA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA CVJETIĆ IVANA DEMIROVIĆ DENISA FAJIĆ EMINA FEHRIĆ SELMA GRABČANOVIĆ MAJDA GREBOVIĆ MELISA HALILOVIĆ AMIR HAMZIĆ AIDA HASANOVIĆ MAID HASIĆ ZLATA HUSANOVIĆ NAIDA JAGODIĆ SENIJA JOVANOVIĆ MAJA KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA MUSTAFIĆ ALMIR PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ NATAŠA PILAVDŽIĆ ALISA SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠABANOVIĆ SEIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-044206/12 VEZA UP1-10/1-34-044051/12 VEZA UP1-10/1-34-044352/12 VEZA UP1-10/1-34-044164/12 364    .

42 43 44 45 46 ŠIŠIĆ EMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (15) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AHMETOVIĆ MEJRA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 HOT IRMA 5 MANDŽUKIĆ IGOR 6 MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 7 AZRA 8 NUHBEGOVIĆ SANELA 9 OMEROVIĆ EDIN 10 OSMIĆ DŽENANA 11 PAŠALIĆ MERIMA 12 PETROVIĆ IVANA 13 SMAJIĆ AIDA 14 SMAJIĆ SANEL 15 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   365    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.godine. bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(23) RB Prezime i Ime 1 ALAGIĆ AMIRA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 BRČANINOVIĆ DAMIR 4 BRKIĆ MERIMA 5 ĆEHAJIĆ ELVIR 6 DIVKOVIĆ SANJA 7 GOGIĆ NIJAZ 8 GRAHIĆ MIRELA 9 HADZIAVDIĆ EDIN 10 HODŽIĆ ARIJANA 11 HUREMOVIĆ ELDIN 12 IMAMOVIĆ ŠEFIK 13 KALAJEVAC DINO 14 MUJKIĆ NESMINA 15 MUŠIĆ MINELA 16 OSMANOVIĆ MERIMA 17 RAHMANOVIĆ ARNEL 18 REKIĆ MIRZA 19 SELIĆ MEBRURA 20 SMAJLOVIĆ FIKRET 21 ŠIPKA MAJDA 22 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 23 TURSUNOVIĆ SEMIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 4 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 5 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 6 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena            KOMISIJA:  366    . njemački.Pripravnika:7 (7+0) .Osnovna škola Đurdevik Pozicija:82. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 82. Ukupno:30 : Urednih:23 . strani jezik (engleski.3.08.2013.

a najduže do 09. njemački.Pripravnika:6 (6+0) . bosanski jezik i književnost. Ukupno:12 : Urednih:6 .2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(6) RB Prezime i Ime 1 BEŠLAGIĆ LEJLA 2 MUMINOVIĆ MERSIHA 3 MUMINOVIĆ NAIDA 4 SELIMOVIĆ SAIDA 5 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 6 TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ MEJRA 2 BAŠIĆ IRMA 3 BEČAKČIĆ MERSIHA 4 MEHINBAŠIĆ JASMINKA 5 PRELIĆ IRMA 6 VUKOVIĆ BOJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   367    .godine. francuski i dr) i latinski jezik 83. strani jezik (engleski.Osnovna škola Gračanica Pozicija:83.08.Ne Urednih:0 .1.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja.

francuski i dr) i latinski jezik 83.2.Pripravnika:8 (8+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. engleski jezik 1 izvršilac – puna na neodređeno vrijeme.Osnovna škola Gračanica Pozicija:83.Ne Urednih:0 . Ukupno:67 : Urednih:59 . bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(59) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ MEDISA ARNAUT NEDŽAD BAHIĆ IVA BAJRIĆ MELIHA BEČIROVIĆ ALMA BEŠLAGIĆ LEJLA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA ČELIKOVIĆ MELA DEMIROVIĆ DENISA Demirović Jasna DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA FAJIĆ EMINA FEHRIĆ SELMA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA GOJAČIĆ AZRA GRBIĆ ALMA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HAMZIĆ AIDA HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID HASIĆ ADISA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR IMAMOVIĆ VAHIDA IMŠIROVIĆ LEJLA JAGODIĆ SENIJA KATANA DAMIR KIJAMETOVIĆ KITIĆ ILVANA KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LAPANDIĆ SELMA MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-044374/12 368    . strani jezik (engleski.

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 OKANOVIĆ EDISA PERKIĆ LIDIJA PILAVDŽIĆ ALISA RAIS MERHIMA SAKIĆ MERSIHA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA ŠABANOVIĆ SEIDA ŠARENAC IRMA ŠIŠIĆ EMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044270/12 VEZA UP1-10/1-34-044164/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 2 Da Da Da Da AZRA 3 NUHBEGOVIĆ SANELA Da Da Da Da 4 OMEROVIĆ EDIN Da Da Da Da 5 PRELIĆ IRMA Da Da Da Da 6 SMAJIĆ AIDA Da Da Da Da 7 SMAJIĆ SANEL Da Da Da Da 8 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena   369    .

Ukupno:65 : Urednih:52 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 83. bosanski jezik i književnost.Osnovna škola Gračanica Pozicija:83. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(52) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ MEDISA BAHIĆ IVA BAJRIĆ MELIHA BEČIROVIĆ ALMA BEŠLAGIĆ LEJLA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA DEMIROVIĆ DENISA Demirović Jasna DZEBIĆ EDINA FAJIĆ EMINA FEHRIĆ SELMA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA GOJAČIĆ AZRA GRBIĆ ALMA GREBOVIĆ MELISA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HAMZIĆ AIDA HASANOVIĆ MAID HASIĆ ADISA HASIĆ ZLATA HUREMOVIĆ JASMINA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LAPANDIĆ SELMA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ IDRIZ MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJAGIĆ ELVIR MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA PILAVDŽIĆ ALISA SAKIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-044374/12 VEZA UP1-10/1-34-044051/12 370    .Pripravnika:13 (13+0) .3. njemački.2013.godine.Ne Urednih:0 .08.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠABANOVIĆ SEIDA ŠIŠIĆ EMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA UNGER MELICA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044164/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 3 HODŽIĆ EDINA Da Da Da Da 4 HOT IRMA 5 MANDŽUKIĆ IGOR NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 6 AZRA 7 NUHBEGOVIĆ SANELA 8 OMEROVIĆ EDIN 9 OSMIĆ DŽENANA 10 PRELIĆ IRMA 11 SMAJIĆ AIDA 12 SMAJIĆ SANEL 13 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   371    .

francuski i dr) i latinski jezik 83. njemački. Ukupno:35 : Urednih:0 .Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik-pripravnik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do okončanja pripravničkog staža.4. strani jezik (engleski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.Osnovna škola Gračanica Pozicija:83. IMAMOVIĆ DIANA JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIČIN AMRA KIŠIĆ AMELA KULANIĆ JASMINA MARKOVIĆ LIDIJA MUJIĆ DZEMILA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA NUHBEGOVIĆ SANELA OKANOVIĆ MIRZA OMEROVIĆ EDIN OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA SAKIĆ AMRA SALKANOVIĆ LARISA SMAJIĆ AIDA SMAJIĆ SANEL Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički 372    .Pripravnika:35 (35+0) . bosanski jezik i književnost. Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (35) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ANDRIĆ MAJA Da Da Da Da 3 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 4 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 6 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 7 BEČAKČIĆ MERSIHA Da Da Da Da 8 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 9 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 10 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 11 GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da 12 HOT IRMA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 IMAMOVIĆ ALMA .

33 ŠRNDIĆ NERMINA 34 VUKOVIĆ BOJANA 35 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 373    .

5. njemački.2013.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 ARNAUT ALISA 3 BRČANINOVIĆ DAMIR 4 BRKIĆ MERIMA 5 ĆEHAJIĆ ELVIR 6 HADZIAVDIĆ EDIN 7 HALILOVIĆ HUSEIN 8 HUREMOVIĆ ELDIN 9 IMAMOVIĆ ŠEFIK 10 MUSIĆ SEMIR 11 OMERDIĆ AMELA 12 OSMANOVIĆ MERIMA 13 REKIĆ MIRZA 14 SELIĆ MEBRURA 15 ŠIPKA MAJDA 16 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 17 TURSUNOVIĆ SEMIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 2 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 5 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da   374    . francuski i dr) i latinski jezik 83. njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Gračanica Pozicija:83.godine.Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski. Ukupno:23 : Urednih:17 .Pripravnika:6 (6+0) . bosanski jezik i književnost.

6.godine. bosanski jezik i književnost. Ukupno:17 : Urednih:16 .2013.Ne Urednih:0 .Osnovna škola Gračanica Pozicija:83. strani jezik (engleski. njemački jezik 1 izvršilac – 5 časova na određeno vrijeme do 09.Pripravnika:1 (1+0) .08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 83.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 ARNAUT ALISA 3 BRČANINOVIĆ DAMIR 4 ĆEHAJIĆ ELVIR 5 HADZIAVDIĆ EDIN 6 HALILOVIĆ HUSEIN 7 IMAMOVIĆ ŠEFIK 8 MUJANOVIĆ ENISA 9 MUSIĆ SEMIR 10 MUŠIĆ MINELA 11 OSMANOVIĆ MERIMA 12 SELIĆ MEBRURA 13 SMAJIĆ AMELA 14 ŠIPKA MAJDA 15 TURSUNOVIĆ SEMIR 16 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 SALKANOVIĆ AZRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena           KOMISIJA:  375    .

bosanski jezik i književnost.2.Prva osnovna škola Živinice Pozicija:84.Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 84. strani jezik (engleski. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(51) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ MEDISA BAJRIĆ MELIHA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA BRKIĆ JASMINA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA DEMIROVIĆ DENISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 VEZA UP1-10/1-34044206/12 Napomena 11 Demirović Jasna 12 13 14 15 DŽINIĆ ALISA FEHRIĆ SELMA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA GOJAČIĆ AZRA VEZA UP1-10/1-34044374/12 16 GRABČANOVIĆ MAJDA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ AMIR HASANAMIDZIĆ TIJANA HASANOVIĆ MAID HASIĆ ZLATA IMAMOVIĆ VAHIDA ISAKOVIĆ MIRELA JAGODIĆ SENIJA KATANA DAMIR KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA LUKIĆ DAVOR MALKIĆ ANIDA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ ALBINA PETROVIĆ ŠEĆERBEGOVIĆ 36 NATAŠA 37 RAIS MERHIMA 38 SABUROVIĆ SELMA 39 SELIMOVIĆ ANELA 376    .08.godine.Pripravnika:12 (12+0) . Ukupno:63 : Urednih:51 .

40 41 42 43 SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ MERSIHA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 44 ŠABANOVIĆ SEIDA 45 46 47 48 49 50 51 ŠIŠIĆ EMINA TADIĆ MIRJANA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA UNGER MELICA RB Prezime i Ime 1 HOT IRMA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit JAHIĆ SENKA KULANIĆ JASMINA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA NUHBEGOVIĆ SANELA OMEROVIĆ EDIN PETROVIĆ IVANA SMAJIĆ AIDA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA   377    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 84. bosanski jezik i književnost.Prva osnovna škola Živinice Pozicija:84. a najduže do 09. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(21) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 BIBEROVIĆ VEDRANA BRKIĆ JASMINA DŽINIĆ ALISA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA IMAMOVIĆ VAHIDA KATANA DAMIR KURTIĆ KOVAČEVIĆ EDISA MALKIĆ ANIDA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA MUMINOVIĆ NAIDA OSMANOVIĆ ALBINA SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA TADIĆ MIRJANA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 HOT IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 2 KULANIĆ JASMINA 3 MANDŽUKIĆ IGOR 4 MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 5 AZRA 6 NUHBEGOVIĆ SANELA 7 OMEROVIĆ EDIN 8 PETROVIĆ IVANA 9 SMAJIĆ AIDA 378    .2013.Pripravnika:11 (11+0) .08.godine.3. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 . njemački. Ukupno:32 : Urednih:21 .

10 VUKOVIĆ BOJANA 11 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da   379    .

bosanski jezik i književnost.godine.Pripravnika:19 (19+0) .08.2013.Ne Urednih:0 .4.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Prva osnovna škola Živinice Pozicija:84. njemački. Ukupno:51 : Urednih:32 . strani jezik (engleski. engleski jezik 1 izvršilac – 9 časova na određeno vrijeme do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(32) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ALIHODŽIĆ NAIDA BAJRIĆ MELIHA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA BRKIĆ JASMINA CVJETIĆ IVANA Demirović Jasna DŽINIĆ ALISA FEHRIĆ SELMA GOJAČIĆ AZRA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ZLATA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA KATANA DAMIR MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA MUJKIĆ AIDA MUMINOVIĆ MERSIHA OSMANČEVIĆ SUVADA SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ MERSIHA ŠABANOVIĆ SEIDA ŠIŠIĆ EMINA TADIĆ MIRJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34-044374/12 VEZA UP1-10/1-34-044164/12 380    . francuski i dr) i latinski jezik 84.

Da Da Da Da 8 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 9 KIŠIĆ AMELA Da Da Da Da U toku pripravnički 10 KULANIĆ JASMINA Da Da Da Da 11 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 12 Da Da Da Da AZRA 13 NUHBEGOVIĆ SANELA Da Da Da Da 14 OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da 15 OSMIĆ DŽENANA Da Da Da Da 16 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 17 RASTIĆ MELIHA Da Da Da Da 18 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da 19 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da   381    .  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (19) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 4 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 5 GRAČIĆ ALMA Da Da Da Da Nema položen stručni 6 HOT IRMA Da Da Da Da ispit 7 IMAMOVIĆ ALMA .

bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(40) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALADIN MIRZA Da Da Da Da 2 ALAGIĆ AMIRA Da Da Da Da 3 ALJIĆ ALMEDINA Da Da Da Da 4 BEHRIĆ JASENKA Da Da Da Da 5 BERBEROVIĆ SANELA Da Da Da Da 6 BEŠLIĆ MINETA Da Da Da Da 7 BRČANINOVIĆ DAMIR Da Da Da Da 8 BRKIĆ MERIMA Da Da Da Da 9 ĆEHAJIĆ ELVIR Da Da Da Da 10 DEDIĆ EMINA Da Da Da Da 11 DIVKOVIĆ SANJA Da Da Da Da 12 GOGIĆ NIJAZ Da Da Da Da 13 GRAHIĆ MIRELA Da Da Da Da 14 HADZIAVDIĆ EDIN Da Da Da Da 15 HODŽIĆ ARIJANA Da Da Da Da 16 HUREMOVIĆ ELDIN Da Da Da Da 17 IBRAHIMAGIĆ SANELA Da Da Da Da 18 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA Da Da Da Da 19 IMAMOVIĆ ŠEFIK Da Da Da Da 20 KALAJEVAC DINO Da Da Da Da 21 KARAHMETOVIĆ SAMIR Da Da Da Da 22 MURATOVIĆ INES Da Da Da Da 23 NAKIČEVIĆ ALMIR Da Da Da Da 24 OKIĆ AIDA Da Da Da Da 25 OMERDIĆ AMELA Da Da Da Da 26 OSMANOVIĆ MERIMA Da Da Da Da 27 PEJDANOVIĆ ANDRIJANA Da Da Da Da 28 REDZIĆ MEDINA Da Da Da Da 29 REKIĆ MIRZA Da Da Da Da 30 SELIĆ MEBRURA Da Da Da Da 31 SELIMOVIĆ SELMA Da Da Da Da 32 SMAJLOVIĆ FIKRET Da Da Da Da 33 STRAŠEVIĆ NEDIM Da Da Da Da 34 ŠEHIĆ AMER Da Da Da Da 35 ŠIPKA MAJDA Da Da Da Da 36 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA Da Da Da Da 37 TOSUNBEGOVIĆ EDITA Da Da Da Da 38 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA Da Da Da Da 39 TURSUNOVIĆ SEMIR Da Da Da Da 40 ZUKANČIĆ OKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da Napomena 382    .Pripravnika:10 (10+0) . njemački jezik 1 izvršilac – puna norma na neodređeno vrijeme. Ukupno:50 : Urednih:40 . strani jezik (engleski.5.Ne Urednih:0 . njemački. francuski i dr) i latinski jezik 84.Prva osnovna škola Živinice Pozicija:84.

383    .

  384    .2012.  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 3 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 4 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 7 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 8 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 10 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.8.

Ukupno:30 : Urednih:17 . bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 BEŠLIĆ MINETA 4 BRČANINOVIĆ DAMIR 5 BRKIĆ MERIMA 6 ĆEHAJIĆ ELVIR 7 DIVKOVIĆ SANJA 8 GOGIĆ NIJAZ 9 HADZIAVDIĆ EDIN 10 IMAMOVIĆ ŠEFIK 11 MARKOVIĆ MARIJANA 12 MUŠIĆ MINELA 13 OSMANOVIĆ MERIMA 14 SELIĆ MEBRURA 15 ŠIPKA MAJDA 16 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 17 TURSUNOVIĆ SEMIR Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 3 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 4 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 7 MULALIĆ ENA Da Da Da Da 8 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 9 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 10 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 11 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 12 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 13 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31. strani jezik (engleski.godine.6.Prva osnovna škola Živinice Pozicija:84. njemački jezik 1 izvršilac – 10 časova na određeno vrijeme do 09.2012.Ne Urednih:0 .Pripravnika:13 (13+0) . francuski i dr) i latinski jezik 84.2013.08.8. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.            KOMISIJA:  385    .

francuski i dr) i latinski jezik 85. engleski jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.2.2013.Pripravnika:10 (10+0) . Ukupno:26 : Urednih:16 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 BAHIĆ IVA 3 BAJRIĆ MELIHA 4 BIBEROVIĆ VEDRANA 5 BRKIĆ JASMINA 6 CVJETIĆ IVANA 7 DZEBIĆ EDINA 8 GOJAČIĆ AZRA 9 JAGODIĆ SENIJA 10 JOVANOVIĆ MAJA 11 12 13 14 15 LUGAVIĆ INELA MUJKIĆ AIDA OSMANOVIĆ ALBINA PILAVDŽIĆ ALISA SELIMOVIĆ SAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 16 ŠABANOVIĆ SEIDA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 5 HOT IRMA 6 KARAMEHIĆ DIJANA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 7 AZRA 8 OKANOVIĆ MIRZA 9 RASTIĆ MELIHA 10 SAKIĆ AMRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   386    . strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 .Osnovna škola Šerići Pozicija:85.08.godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .2012. bosanski jezik i književnost. 8 VILIĆ IRMA Da Da Da Da             KOMISIJA: 387    .08.Osnovna škola Šerići Pozicija:85.3.8. francuski i dr) i latinski jezik 85. njemački.Pripravnika:8 (8+0) .2013. njemački jezik 1 izvršilac – 16 časova na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski.godine. Ukupno:33 : Urednih:25 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 BRČANINOVIĆ DAMIR 3 BRKIĆ MERIMA 4 ĆEHAJIĆ ELVIR 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 HADZIAVDIĆ EDIN 7 HODŽIĆ ARIJANA 8 IMAMOVIĆ ADIS 9 IMAMOVIĆ ŠEFIK 10 KADRIĆ KENAN 11 KAHRIĆ ERNA 12 MUHAREMAGIĆ MAJA 13 MUJANOVIĆ ENISA 14 MUJKIĆ NESMINA 15 OKANOVIĆ JASMINKA 16 OSMANOVIĆ MERIMA 17 RAHMANOVIĆ ARNEL 18 REKIĆ MIRZA 19 SELIĆ MEBRURA 20 SMAJIĆ AMELA 21 STRAŠEVIĆ NEDIM 22 ŠIPKA MAJDA 23 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 24 TURSUNOVIĆ SEMIR 25 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 4 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 5 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 7 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.

Ne Urednih:0 .10. njemački.2012.1.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 86. engleski jezik 1 izvršilac – puna norma na određeno vrijeme do 12. strani jezik (engleski.Pripravnika:6 (6+0) . Ukupno:25 : Urednih:19 . bosanski jezik i književnost.godine.Osnovna škola Višća Pozicija:86.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(19) RB Prezime i Ime 1 BEČIROVIĆ ALMA 2 BEŠLAGIĆ LEJLA 3 BIBEROVIĆ VEDRANA 4 DELIBAJRIĆ FAHRETA 5 Demirović Jasna 6 HALILOVIĆ AMIR 7 HASANOVIĆ MAID 8 HASIĆ ZLATA 9 JOVANOVIĆ MAJA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 MEHMEDOVIĆ IDRIZ MUJAGIĆ ELVIR MUMINOVIĆ NAIDA SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SELIMOVIĆ SELMA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠARENAC IRMA TURSUNOVIĆ NERMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 RB Prezime i Ime 1 HOT IRMA 2 3 4 5 6 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA NUHBEGOVIĆ SANELA PETROVIĆ IVANA SMAJIĆ AIDA VUKOVIĆ BOJANA   388    .

godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(7) RB Prezime i Ime 1 HASIĆ ZLATA 2 JOVANOVIĆ MAJA 3 4 5 6 7 LUGAVIĆ INELA SELIMOVIĆ FATA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA TURSUNOVIĆ NERMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ARAPČIĆ AMILA Da Da Da Da 3 BAJRAMOVIĆ EMINA Da Da Da Da 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 5 HOT IRMA 6 KARAMEHIĆ DIJANA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 7 AZRA 8 OKANOVIĆ MIRZA 9 SAKIĆ AMRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   389    . Ukupno:16 : Urednih:7 . njemački. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 86.Pripravnika:9 (9+0) .Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.08.2013. engleski jezik 1 izvršilac – 4 časa na određeno vrijeme do 09.2.Osnovna škola Višća Pozicija:86.

bosanski jezik i književnost.3.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. njemački.Ne Urednih:0 .godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 BRČANINOVIĆ DAMIR 2 BRKIĆ MERIMA 3 ĆEHAJIĆ ELVIR 4 HADZIAVDIĆ EDIN 5 IMAMOVIĆ ŠEFIK 6 KADRIĆ KENAN 7 MUJKIĆ NESMINA 8 MUŠIĆ MINELA 9 RAHMANOVIĆ ARNEL 10 REKIĆ MIRZA 11 SELIĆ MEBRURA 12 SMAJIĆ AMELA 13 ŠIPKA MAJDA 14 TURSUNOVIĆ SEMIR 15 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 IMAMOVIĆ AMRA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 4 OSMANOVIĆ SELMA Da Da Da Da 5 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena          KOMISIJA:  390    .Pripravnika:6 (6+0) . Ukupno:21 : Urednih:15 . strani jezik (engleski. njemački jezik 1 izvršilac – 14 časova na određeno vrijeme do 09.Osnovna škola Višća Pozicija:86.2013. francuski i dr) i latinski jezik 86.

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(47) RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ DEMIRA 2 ARNAUTOVIĆ INDIRA 3 AŠČIĆ SUBHIJA 4 BABAJIĆ NIHADA 5 BABAJIĆ SENAD 6 BAJREKTAREVIĆ ALMA 7 BAŠIĆ FATIMA 8 BOJIĆ NISVETA 9 BRKIĆ SEJLA 10 ČOKIĆ ALEN 11 ČOLO LJUBOMIRKA 12 ĆEHAJIĆ INELA 13 DIVKOVIĆ IGOR 14 DOSTOVIĆ AMIR 15 DZINIĆ AMRA 16 ĐONLAGIĆ GORAN 17 HODZIĆ EDISA 18 HUZEJROVIĆ ALVIRA 19 IMAMOVIĆ EDINA 20 IMAMOVIĆ OMER 21 ISIĆ ZEHRA 22 ISLAMOVIĆ MIRZETA 23 JAHIĆ INDIRA 24 JUNUZOVIĆ ALBINA 25 KIŠIĆ ALMA 26 KRASNIĆ HANIFA 27 LJUMANOVIĆ MIRELA 28 MEŠIĆ SELMA 29 MUJIĆ DIJANA 30 MUSIĆ VAHIDA 31 NURKIĆ AZRA 32 OMERAGIĆ SANELA 33 OMEROVIĆ AVDO 34 PEŠTALIĆ VALDETA 35 RAMAŠ AIDA 36 SALIHBEGOVIĆ MIRELA 37 SALKANOVIĆ ZEHDINA 38 SELIMOVIĆ JASMINKA 39 SMAJIĆ BELMA 40 SOFTIĆ AZRA 41 SRABOVIĆ MEDIHA 42 ŠLJIVIĆ NIHADA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-043538/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044131/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044204/12 Da Da Da Da 391    .1. francuski i dr) i latinski jezik 89. do 09.Mješovita srednja škola Čelić Pozicija:89. 1 izvršilac. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.08. Ukupno:53 : Urednih:47 .Ne Urednih:0 .2013. bosanski jezik i književnost.Pripravnika:6 (6+0) . na određeno vrijeme. puna norma. strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. godine.

43 44 45 46 47 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURSUNOVIĆ FAVZIJA VEJZOVIĆ AMELA ZOLETIĆ EDIN ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 IBRIĆ ENISA 3 KRAKO SUADA 4 MEMIĆ SELVIRA 5 OMEROVIĆ SABINA 6 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   392    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac na 8 časova.2013. Ukupno:42 : Urednih:36 . francuski i dr) i latinski jezik 89.2.Mješovita srednja škola Čelić Pozicija:89. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. na određeno vrijeme.Pripravnika:6 (6+0) . bosanski jezik i književnost. godine. njemački.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(36) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 AŠČIĆ SUBHIJA 3 BABAJIĆ NIHADA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAŠIĆ FATIMA 6 BEĆAREVIĆ FATIMA 7 BOJIĆ NISVETA 8 BRKIĆ SEJLA 9 ČOKIĆ ALEN 10 ČOLO LJUBOMIRKA 11 DIVKOVIĆ IGOR 12 DZINIĆ AMRA 13 ĐONLAGIĆ GORAN 14 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 15 HODZIĆ EDISA 16 HUZEJROVIĆ ALVIRA 17 IMAMOVIĆ EDINA 18 IMAMOVIĆ OMER 19 ISLAMOVIĆ MIRZETA 20 JAHIĆ INDIRA 21 JUNUZOVIĆ ALBINA 22 KRASNIĆ HANIFA 23 LJUMANOVIĆ MIRELA 24 MEŠIĆ SELMA 25 MUJIĆ DIJANA 26 NURKIĆ AZRA 27 OMEROVIĆ AVDO 28 OSMANOVIĆ MUBINA 29 SALIHBEGOVIĆ MIRELA 30 SALKANOVIĆ ZEHDINA 31 SELIMOVIĆ JASMINKA 32 SMAJIĆ BELMA 33 SOFTIĆ AZRA 34 SRABOVIĆ MEDIHA 35 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 36 TURSUNOVIĆ FAVZIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044099/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 393    .Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski. do 09.

  RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 IBRIĆ ENISA 4 MEMIĆ SELVIRA 5 OMEROVIĆ SABINA 6 RIZANAJ LARISA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 394    .

1 izvršilac na 7 časova.2013.Pripravnika:8 (8+0) .08.Mješovita srednja škola Čelić Pozicija:89. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(5) RB Prezime i Ime 1 BEČIROVIĆ ALMA 2 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 3 ĐURIĆ KRISTINA 4 JOVANOVIĆ MAJA 5 SULJKANOVIĆ DŽENITA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ IRMA 2 BAŠIĆ MERSIHA 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN 4 HOT IRMA 5 6 7 8 MIČIĆ DALIBOR TOMIĆ MILICA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   395    . francuski i dr) i latinski jezik 89.3. do 09. bosanski jezik i književnost. Ukupno:14 : Urednih:5 . na određeno vrijeme. godine.Ne Urednih:1 . engleski jezik.

1 izvršilac na 16 časova. bosanski jezik i književnost. Ukupno:9 : Urednih:6 .2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(6) RB Prezime i Ime 1 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA 2 ČELIKOVIĆ SAMIR 3 DIVKOVIĆ SANJA 4 FEJZIĆ ADISA 5 MEŠIĆ MIRSADA 6 REDŽIĆ AMRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 OMEROVIĆ AMNA Da Da Da Da 3 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena            KOMISIJA:                      396    . njemački jezik.7. njemački.Ne Urednih:0 .Mješovita srednja škola Čelić Pozicija:89.08. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 89. na određeno vrijeme. do 09.Pripravnika:3 (3+0) . godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

na određeno vrijeme. bosanski jezik i književnost.Mjesovita srednja skola Doboj-Istok Pozicija:90.08. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 90. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.2013. godine. njemački.          Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. do 09.1. 1 izvršilac na 10 časova. Ukupno:72 : Urednih:66 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(66) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 BABAJIĆ SENAD 4 BAČINOVIĆ AMRA 5 BEĆAREVIĆ FATIMA 6 BEGIĆ ANIDA 7 BOJIĆ NISVETA 8 BRČANINOVIĆ SANELA 9 BRKIĆ SEJLA 10 BULJIĆ AMIRA 11 ĆEHAJIĆ INELA 12 DIVKOVIĆ IGOR 13 DZINIĆ AMRA 14 DŽINIĆ ZAIDA 15 ĐONLAGIĆ GORAN 16 ĐULOVIĆ AZRA 17 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 HALILČEVIĆ SELMA HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ MAKSIDA HAMZIĆ SEDINA HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ EDISA HODZIĆ NERMINA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ SANDRA KONJIĆ AZRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRNJIĆ AMELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044099/12 397    .

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 KURTOVIĆ LEJLA LJUMANOVIĆ MIRELA MARMARAC AMELA MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL OMERAGIĆ SANELA OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA OSMANHODŽIĆ AMIRA OSMANOVIĆ MUBINA RAMAŠ AIDA SALIHOVIĆ SENADA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SMAJIĆ BELMA SMAJIĆ EMINA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAKO AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 62 ŠLJIVIĆ NIHADA 63 64 65 66 TOKIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 HRNJADOVIĆ MIRNESA 3 IBRIĆ ENISA 4 OMEROVIĆ SABINA 5 RIZANAJ LARISA 6 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   398    .

Ukupno:35 : Urednih:33 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:2 (2+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(33) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 BEGIĆ ANIDA 3 BRČANINOVIĆ SANELA 4 BRKIĆ SEJLA 5 DIVKOVIĆ IGOR 6 DŽINIĆ AMRA .Mjesovita srednja skola Doboj-Istok Pozicija:90. godine. 7 ĐULOVIĆ AZRA 8 HALILČEVIĆ SELMA 9 HAMZIĆ SEDINA 10 HIDIĆ RAZIJA 11 HIRKIĆ ADMIRA 12 HODZIĆ EDISA 13 IBRAHIMOVIĆ ALMA 14 KONJIĆ AZRA 15 KRNJIĆ AMELA 16 MEHURIĆ JASNA 17 MEMIĆ MIRELA 18 MEŠIĆ SELMA 19 MUJIĆ DIJANA 20 MUMIĆ SANEL 21 OMIĆ SUADA 22 OSMANOVIĆ MUBINA 23 SELIMOVIĆ JASMINKA 24 SMAJIĆ EMINA 25 SOFTIĆ SAJDA 26 SOKOLJAK AMRA 27 SRABOVIĆ MEDIHA 28 ŠAKO AIDA 29 ŠLJIVIĆ NIHADA 30 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 31 TURSUNOVIĆ FAVZIJA 32 ZAKETOVIĆ ELVIRA 33 ZONIĆ ŠEJLA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (2) 399    .08.2. 1 izvršilac na 1/2 radnog vremena. strani jezik (engleski. bibliotekar. na određeno vrijeme. do 09. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 90.2013. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

bosanski jezik i književnost. puna norma.Mjesovita srednja skola Doboj-Istok Pozicija:90. godine.RB Prezime i Ime 1 HRNJADOVIĆ MIRNESA MARJANOVIĆ KRAVIĆ 2 DIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. a najdalje do 09. do povratka uposlenice sa bolovanja.3.08. 1 izvršilac. Ukupno:28 : Urednih:18 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 BANJIĆ DŽENETA 2 BEKRIĆ SENIDA 3 DEDIĆ EMINA 4 5 6 7 8 9 ĐOGIĆ LEJLA ĐURIĆ KRISTINA HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 10 JOVANOVIĆ MAJA 11 12 13 14 15 16 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA OSMIĆ MEDINA SEJDINOVIĆ EDINA SKOPLJAK ELDIN 17 SKOPLJAK SANEL 18 ŠKREBO AIDA RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 HOT IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Nema položen stručni 400    . na određeno vrijeme. francuski i dr) i latinski jezik 90. njemački. strani jezik (engleski.2013. engleski jezik.

ispit 2 3 4 5 6 7 8 9 KAHRIMANOVIĆ AJŠA KARAMEHIĆ DIJANA KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR NURKOVIĆ MIRELA PETROVIĆ IVANA SINANOVIĆ MARINA UMIĆ AIDA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma VII/1 U toku pripravnički   401    .

engleski jezik. njemački.2013. do 09. na određeno vrijeme. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.Mjesovita srednja skola Doboj-Istok Pozicija:90.08.4. godine. Ukupno:32 : Urednih:24 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(24) RB Prezime i Ime 1 BANJIĆ DŽENETA 2 BEĆAREVIĆ SANELA 3 BEGANOVIĆ VELID 4 CRNJAC IVANA 5 DEDIĆ EMINA 6 7 8 9 10 11 ĐOGIĆ LEJLA ĐURIĆ KRISTINA HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 12 JOVANOVIĆ MAJA 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MEHIĆ AMELA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA OSMIĆ MEDINA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA SKOPLJAK ELDIN SOFTIĆ ALMA++ ŠARENAC IRMA ŠKREBO AIDA RB Prezime i Ime 1 HALILČEVIĆ AIDA 2 HOT IRMA 3 4 5 6 KAHRIMANOVIĆ AJŠA KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR PETROVIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 402    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. puna norma. 1 izvršilac. francuski i dr) i latinski jezik 90.

7 SINANOVIĆ MARINA 8 TURIĆ DALILA Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički   403    .

2013.08. Ukupno:18 : Urednih:15 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 BEĆAREVIĆ SANELA 2 DEDIĆ EMINA 3 4 5 6 7 8 ĐOGIĆ LEJLA ĐURIĆ KRISTINA HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 9 JOVANOVIĆ MAJA 10 11 12 13 MEHIĆ AMELA MEŠIĆ ENIDA OSMIĆ MEDINA SEJDINOVIĆ EDINA 14 SKOPLJAK SANEL 15 ŠKREBO AIDA RB Prezime i Ime 1 ĆEMANOVIĆ GORJAN 2 KAHRIMANOVIĆ AJŠA 3 KOVAČEVIĆ AZRA . do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   404    .Mjesovita srednja skola Doboj-Istok Pozicija:90. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 90. strani jezik (engleski. godine. na određeno vrijeme.5. 1 izvršilac na 4 časa. engleski jezik.

njemački jezik. do 09.2013. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 90. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.6. godine.Mjesovita srednja skola Doboj-Istok Pozicija:90.08. 1 izvršilac na 6 časova. Ukupno:13 : Urednih:12 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:1 (1+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(12) RB Prezime i Ime 1 BADŽIĆ EDINA 2 BARAKOVIĆ IRMINA 3 DŽAMBO SABINA 4 ĐULIĆ AZRA 5 IMAMOVIĆ ADIS 6 MEHINOVIĆ SABIRA 7 MULAMEHIĆ EMINA 8 NUHANOVIĆ ANIDA 9 SULEJMANOVIĆ MERIMA 10 ŠABIĆ ZENAIDA 11 ŠILJIĆ MIRELA 12 ŠIŠIĆ ADMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena   405    . na određeno vrijeme.

1 izvršilac na 2 časa.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. RB Prezime i Ime 1 IZEROSKI ŠEFIKA 2 KRESO MERSIHA 3 OSMANHODZIĆ BERISA Lista kandidata čija prijava nije uredna(3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi           KOMISIJA:  406    . francuski i dr) i latinski jezik 90. njemački. do 09.Mjesovita srednja skola Doboj-Istok Pozicija:90. na određeno vrijeme. strani jezik (engleski.08. bosanski jezik i književnost.7. latinski jezik. godine.2013. Ukupno:3 : Urednih:0 - Ne Urednih:3 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.

strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.Gimnazija Mustafa Kamarić Gračanica Pozicija:91.1. puna norma. 1 izvršilac. na neodređeno vrijeme. Ukupno:107 : Urednih:101 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(101) RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Prezime i Ime ABBAS MELIHA ALIČIĆ MELISA AŠČIĆ SUBHIJA AVDIĆ AIDA BABAJIĆ AMIRA BABAJIĆ SENAD BAČINOVIĆ AMRA BAJREKTAREVIĆ ALMA BEĆAREVIĆ FATIMA BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ AMRA BOJIĆ NISVETA BRČANINOVIĆ SANELA BREKO SANITA BRKIĆ SEJLA BUKVAR NERMIN BUTKOVIĆ ENISA ČANIĆ SANEL ČOLAKOVIĆ ELVIRA ČOLO LJUBOMIRKA ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN MARIJANA DELIĆ SABINA DIVKOVIĆ ANKICA DIVKOVIĆ IGOR DZAFIĆ EDINA DŽINIĆ ASMIRA DŽINIĆ ZAIDA FAIĆ ELDINA FAIĆ ELDINA GUTIĆ ULFETA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 32 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 33 34 35 36 37 38 39 HALILOVIĆ VELDISA HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ MAKSIDA HARČIN EMIR HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA 407    . francuski i dr) i latinski jezik 91.

40 41 42 43 44 HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA HORVAT AIDA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043873/12 VEZA UP1-10/1-34044131/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 45 ISANOVIĆ AMELA 46 ISIĆ ZEHRA 47 JUNUZOVIĆ ALBINA 48 JUNUZOVIĆ ALBINA 49 JUNUZOVIĆ AZRA 50 KIŠIĆ ALMA 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 KONJIĆ AZRA KRASNIĆ HANIFA KRNJIĆ AMELA KUKURUZ HASIBA KURTOVIĆ LEJLA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA OMERAGIĆ SANELA OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA OSMANHODŽIĆ AMIRA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PLIČANIĆ NERMINKA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ DŽENANA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJIĆ EMINA SMAJLOVIĆ INDIRA SOKOLJAK AMRA SRABOVIĆ MEDIHA 88 SUBAŠIĆ MIRELA 89 ŠAHBEGOVIĆ ALMA 90 ŠAKO AIDA 91 ŠIŠIĆ AMELA 408    .

92 ŠLJIVIĆ NIHADA 93 ŠUTA ALISA 94 TRNAČEVIĆ ALMA 95 TUČIĆ SANELA 96 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 97 UDOVIČIĆ MIRELA 98 UŽIČANIN SENADA 99 VEHABOVIĆ AMRA 100 ZOLETIĆ EDIN 101 ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 HRNJADOVIĆ MIRNESA 3 IBRIĆ ENISA 4 OMEROVIĆ SABINA 5 RIZANAJ LARISA 6 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   409    .

1 izvršilac. Ukupno:107 : Urednih:102 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(102) RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Prezime i Ime ALIČIĆ DEMIRA ALIČIĆ MELISA AŠČIĆ SUBHIJA AVDIĆ AIDA BABAJIĆ AMIRA BABAJIĆ SENAD BAČINOVIĆ AMRA BAJREKTAREVIĆ ALMA BEĆAREVIĆ FATIMA BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ AMRA BOJIĆ NISVETA BREKO SANITA BRKIĆ SEJLA BUTKOVIĆ ENISA ČANIĆ SANEL ČOLAKOVIĆ ELVIRA ČOLO LJUBOMIRKA ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN MARIJANA DELIĆ SABINA DIVKOVIĆ IGOR DZAFIĆ EDINA DŽINIĆ ASMIRA DŽINIĆ ZAIDA FAIĆ ELDINA FAIĆ ELDINA GUTIĆ ULFETA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 29 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 HALILOVIĆ VELDISA HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ SEDINA HARČIN EMIR HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA HORVAT AIDA 410    . godine. njemački.2013. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme. do 09. francuski i dr) i latinski jezik 91. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. puna norma.Gimnazija Mustafa Kamarić Gračanica Pozicija:91. strani jezik (engleski.08.2.

40 41 42 43 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043873/12 VEZA UP1-10/1-34044131/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 44 ISANOVIĆ AMELA 45 ISIĆ ZEHRA 46 JUNUZOVIĆ ALBINA 47 JUNUZOVIĆ AZRA 48 KIŠIĆ ALMA 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 KONJIĆ AZRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KRNJIĆ AMELA KUKURUZ HASIBA KURTOVIĆ LEJLA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL NURIKIĆ FATIMA OMEROVIĆ AVDO OSMANHODŽIĆ AMIRA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJIĆ EMINA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA SRABOVIĆ MEDIHA 89 SUBAŠIĆ MIRELA 90 ŠAHBEGOVIĆ ALMA 91 ŠAKO AIDA 411    .

92 ŠIŠIĆ AMELA 93 ŠLJIVIĆ NIHADA 94 TOKIĆ SANELA 95 TRNAČEVIĆ ALMA 96 TUČIĆ SANELA 97 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 98 TURNADŽIĆ MUNEVERA 99 UDOVIČIĆ MIRELA 100 VEHABOVIĆ AMRA 101 ZOLETIĆ EDIN 102 ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 HRNJADOVIĆ MIRNESA 3 IBRIĆ ENISA 4 OMEROVIĆ SABINA 5 RIZANAJ LARISA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   412    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.20. godine. bosanski jezik i književnost. 7 ĐULOVIĆ AZRA 8 FAIĆ ELDINA 9 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 10 HAMZIĆ SEDINA 11 HIRKIĆ ADMIRA 12 HODZIĆ EDISA 13 HODZIĆ NAIDA 14 HODZIĆ ŠEMSA 15 HORVAT AIDA 16 IBRAHIMOVIĆ ALMA 17 ISIĆ ZEHRA 18 JUNUZOVIĆ ALBINA 19 KRASNIĆ HANIFA 20 MEHURIĆ JASNA 21 MEŠIĆ SELMA 22 MUKIĆ VILDANA 23 MUMIĆ SANEL 24 NURIKIĆ NASIJA 25 OSMANOVIĆ MUBINA 26 PEŠTALIĆ VALDETA 27 SALIHOVIĆ SENADA 28 SELIMOVIĆ JASMINKA 29 SMAILBEGOVIĆ BELMA 30 SMAJIĆ EMINA 31 SOFTIĆ SAJDA 32 SOKOLJAK AMRA 33 SRABOVIĆ MEDIHA 34 ŠAKO AIDA 35 TUČIĆ SANELA 36 TURSUNOVIĆ FAVZIJA 37 ZAKETOVIĆ ELVIRA 38 ZONIĆ ŠEJLA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 413    .08. 1 izvršilac. puna norma.2013.Gimnazija Mustafa Kamarić Gračanica Pozicija:91. bibliotekar. Ukupno:40 : Urednih:38 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:1 (1+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(38) RB Prezime i Ime 1 ABDULAHOVIĆ HALID 2 BAJREKTAREVIĆ ALMA 3 BRČANINOVIĆ SANELA 4 BRKIĆ ŠEJLA 5 DIVKOVIĆ IGOR 6 DŽINIĆ AMRA . na određeno vrijeme do 09. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 91. njemački.

RB Prezime i Ime 1 DEDIĆ ANESA Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Ne Ne dipl. inž. tehnologije Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da RB Prezime i Ime MARJANOVIĆ KRAVIĆ 1 DIJANA Napomena   414    .

Ukupno:95 : Urednih:92 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(92) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ MELISA 3 AŠČIĆ SUBHIJA 4 AVDIĆ AIDA 5 BABAJIĆ AMIRA 6 BABAJIĆ SENAD 7 BAČINOVIĆ AMRA 8 BEĆAREVIĆ FATIMA 9 BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 10 AMRA 11 BOJIĆ NISVETA 12 BRKIĆ SEJLA 13 BUTKOVIĆ ENISA 14 ČANIĆ SANEL 15 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 16 ČOLO LJUBOMIRKA DEJANOVIĆ-HARČIN 17 MARIJANA 18 DIVKOVIĆ IGOR 19 DZAFIĆ EDINA 20 DZINIĆ AMRA 21 DŽINIĆ ZAIDA 22 DŽIZIĆ OHRANA 23 ĐULOVIĆ AZRA 24 FAIĆ ELDINA 25 FAIĆ ELDINA 26 GUTIĆ ULFETA 27 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 HALILOVIĆ VELDISA HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ SEDINA HARČIN EMIR HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA HORVAT AIDA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 415    .3.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.08. godine. francuski i dr) i latinski jezik 91. do 09.Gimnazija Mustafa Kamarić Gračanica Pozicija:91. njemački. na određeno vrijeme.2013. 1 izvršilac na 11 časova. bosanski jezik i književnost.

40 IMAMOVIĆ EDINA 41 IMAMOVIĆ OMER 42 ISIĆ ZEHRA 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 JUNUZOVIĆ ALBINA JUNUZOVIĆ AZRA KONJIĆ AZRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KRNJIĆ AMELA KURTOVIĆ LEJLA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MARMARAC AMELA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEHURIĆ JASNA MEMIĆ MIRELA MEŠIĆ DŽEVAD MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL NURIKIĆ FATIMA OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA OSMANHODŽIĆ AMIRA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SMAJIĆ BELMA SMAJIĆ EMINA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA SRABOVIĆ MEDIHA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 VEZA UP1-10/1-34043873/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 85 SUBAŠIĆ MIRELA 86 ŠAKO AIDA 87 ŠLJIVIĆ NIHADA 88 89 90 91 92 TOKIĆ SANELA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA VEHABOVIĆ AMRA 416    .

RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 IBRIĆ ENISA 3 OMEROVIĆ SABINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   417    .

Gimnazija Mustafa Kamarić Gračanica Pozicija:91. njemački. godine. puna norma.10. 1 izvršilac. na određeno vrijeme. Ukupno:10 : Urednih:5 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(5) RB Prezime i Ime 1 HUSIĆ SABINA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ 2 HAJRIJA 3 MEŠIĆ ENIDA 4 NURIKIĆ ELVEDINA 5 SEJDINOVIĆ EDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 2 KAHRIMANOVIĆ AJŠA Da Da Da Da 3 KRANTIĆ ALMA Da Da Da Da 4 ŠKAHIĆ MARIZELA Da Da Da Da 5 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Napomena   418    . strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. a najduže do 20. bosanski jezik i književnost.4.2012. do povratka uposlenice sa bolovanja. francuski i dr) i latinski jezik 91. engleski jezik.

2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik. do 09. 1 izvršilac na 4 časa.08. strani jezik (engleski. na određeno vrijeme.5. njemački. bosanski jezik i književnost. godine. francuski i dr) i latinski jezik 91.Gimnazija Mustafa Kamarić Gračanica Pozicija:91. Ukupno:22 : Urednih:15 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ LEJLA 2 AVDIĆ SADINA 3 BEĆAREVIĆ SANELA 4 BEGANOVIĆ VELID 5 HASIĆ KURTIĆ ELVIRA 6 HUSIĆ SABINA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ 7 HAJRIJA 8 MEHIĆ AMELA 9 MEŠIĆ ENIDA 10 NURIKIĆ ELVEDINA 11 RANDALL INDIRA 12 SEJDINOVIĆ EDINA 13 SKOPLJAK SANEL 14 SOFTIĆ ALMA++ 15 ŠKREBO AIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Napomena RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ IRMA 2 DINDIĆ MIRZA 3 KAHRIMANOVIĆ AJŠA 4 KRANTIĆ ALMA MULAHMETOVIĆ 5 IBRIŠIMOVIĆ ANELA 6 SINANOVIĆ MARINA 7 UMIĆ AIDA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena U toku pripravnički   419    .

Gimnazija Mustafa Kamarić Gračanica Pozicija:91. francuski i dr) i latinski jezik 91. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.6. strani jezik (engleski.2013. na određeno vrijeme. Ukupno:19 : Urednih:15 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 BADŽIĆ EDINA 2 BARAKOVIĆ IRMINA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DAUTOVIĆ AMIRA 5 DŽAMBO SABINA 6 ĐULIĆ AZRA 7 KARAHMETOVIĆ SAMIR 8 MEHINOVIĆ SABIRA 9 MURIQI EMINA 10 NUHANOVIĆ ANIDA 11 SULEJMANOVIĆ MERIMA 12 ŠABIĆ ZENAIDA 13 ŠILJIĆ MIRELA 14 ŠIŠIĆ ADMIRA 15 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena   420    . do 09.08. bosanski jezik i književnost. godine. njemački jezik. 1 izvršilac na 10 časova.

njemački. 1 izvršilac na 10 časova. Ukupno:4 : Urednih:0 - Ne Urednih:4 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.Gimnazija Mustafa Kamarić Gračanica Pozicija:91. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 91. na određeno vrijeme.08.2013. latinski jezik. godine. do 09.7.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. RB Prezime i Ime 1 IZEROSKI ŠEFIKA 2 KRESO MERSIHA 3 OSMANHODZIĆ BERISA 4 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i   421    .

do 09. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 92.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.Mješovita srednja škola Gračanica Pozicija:92.2013. na određeno vrijeme. godine. strani jezik (engleski. njemački. Ukupno:51 : Urednih:38 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:13 (13+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(38) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BANJIĆ DŽENETA 3 BEČIROVIĆ ALMA 4 BEĆAREVIĆ SANELA 5 BEGANOVIĆ VELID 6 BOJIĆ DARKO 7 CRNJAC IVANA 8 DEDIĆ EMINA 9 Demirović Jasna 10 11 12 13 DZEBIĆ EDINA ĐOGIĆ LEJLA HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 VEZA UP1-10/1-34044374/12 14 JOVANOVIĆ MAJA 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL LULIĆ AZRA MAVROVIĆ MAJA MEHIĆ AMELA MEHMEDOVIĆ MAJA MEŠIĆ DEVLETA MEŠIĆ ENIDA MEŠINOVIĆ MERSIHA 25 MUJEDINOVIĆ MERIMA 26 27 28 29 30 31 32 33 NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMIĆ MEDINA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA SELIMOVIĆ ANELA SINANOVIĆ MENSURA 34 SKOPLJAK SANEL 35 SOFTIĆ ALMA++ 36 SULJKANOVIĆ DŽENITA 37 ŠKREBO AIDA 422    . engleski jezik.18. puna norma. 1 izvršilac.

38 TODOROVIĆ ALEKSANDAR Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 HALILČEVIĆ AIDA 2 HOT IRMA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit KAHRIMANOVIĆ AJŠA KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR MEHINBAŠIĆ JASMINKA NURKOVIĆ MIRELA PETROVIĆ IVANA SINANOVIĆ MARINA ŠKAHIĆ MARIZELA ŠKULJ EDA TURIĆ DALILA VUKOVIĆ BOJANA Diploma VII/1 U toku pripravnički   423    .

strani jezik (engleski. 1 izvršilac na 8 časova.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:35 : Urednih:21 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:14 (14+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(21) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BEĆAREVIĆ SANELA 3 BEGANOVIĆ VELID 4 BOJIĆ DARKO 5 DEDIĆ EMINA 6 7 8 9 DZEBIĆ EDINA ĐOGIĆ LEJLA HASIĆ KURTIĆ ELVIRA HUSIĆ SABINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 10 JOVANOVIĆ MAJA 11 12 13 14 15 16 17 18 KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA MAVROVIĆ MAJA MEHIĆ AMELA MEŠIĆ ENIDA NURIKIĆ ELVEDINA OKANOVIĆ EDISA RANDALL INDIRA SEJDINOVIĆ EDINA 19 SKOPLJAK SANEL 20 SOFTIĆ ALMA++ 21 ŠKREBO AIDA RB Prezime i Ime 1 ĆEMANOVIĆ GORJAN 2 DINDIĆ MIRZA 3 HALILČEVIĆ AIDA 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 KAHRIMANOVIĆ AJŠA KARAMEHIĆ DIJANA KOVAČEVIĆ AZRA . bosanski jezik i književnost. do 09.2013. francuski i dr) i latinski jezik 92.19. engleski jezik. njemački. godine. KRANTIĆ ALMA MANDŽUKIĆ IGOR Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 424    . na određeno vrijeme.Mješovita srednja škola Gračanica Pozicija:92.

do 09.10 11 12 13 14 MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA SINANOVIĆ MARINA ŠKAHIĆ MARIZELA UMIĆ AIDA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.20. njemački jezik. 1 izvršilac na 8 časova. bosanski jezik i književnost.Mješovita srednja škola Gračanica Pozicija:92. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 92. godine.2013. na određeno vrijeme.08. Ukupno:13 : Urednih:11 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:2 (2+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(11) RB Prezime i Ime 1 BARAKOVIĆ IRMINA 2 BEĆIROVIĆ ALMA 3 DŽAMBO SABINA 4 ĐULIĆ AZRA 5 KARAHMETOVIĆ SAMIR 6 MEHINOVIĆ SABIRA 7 NUHANOVIĆ ANIDA 8 SULEJMANOVIĆ MERIMA 9 ŠABIĆ ZENAIDA 10 ŠIŠIĆ ADMIRA 11 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (2) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 2 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena   425    .

strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.2013. njemački. godine. 1 izvršilac na 10 časova. do 09.Mješovita srednja škola Gračanica Pozicija:92.08. latinski jezik. na određeno vrijeme.30. Ukupno:6 : Urednih:0 - Ne Urednih:6 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna. francuski i dr) i latinski jezik 92. RB Prezime i Ime 1 IZEROSKI ŠEFIKA 2 KRESO MERSIHA 3 MURATOVIĆ SEUDIN 4 OMERČEVIĆ NIHADA 5 OSMANHODZIĆ BERISA 6 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i   426    .

puna norma.Mješovita srednja škola Gračanica Pozicija:92. bosanski jezik i književnost. 1 izvršilac. Ukupno:90 : Urednih:86 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(86) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ DEMIRA 3 ALIČIĆ MELISA 4 AŠČIĆ SUBHIJA 5 AVDIĆ AIDA 6 BABAJIĆ AMIRA 7 BABAJIĆ SENAD 8 BAČINOVIĆ AMRA 9 BEĆAREVIĆ FATIMA 10 BREKO SANITA 11 BRKIĆ SEJLA 12 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 13 ČOLO LJUBOMIRKA 14 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 15 MARIJANA 16 DIVKOVIĆ ANKICA 17 DIVKOVIĆ IGOR 18 DOSTOVIĆ AMIR 19 DZAFIĆ EDINA 20 DŽINIĆ ASMIRA 21 DŽINIĆ ZAIDA 22 FAIĆ ELDINA 23 FAIĆ ELDINA 24 GUTIĆ ULFETA 25 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 HAMZIĆ BELMA HAMZIĆ MAKSIDA HARČIN EMIR HIDIĆ RAZIJA HIRKIĆ ADMIRA HIRKIĆ ADMIRA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA HORVAT AIDA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ OMER Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34042278/12 VEZA UP1-10/1-34VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 39 ISANOVIĆ AMELA 40 ISIĆ ZEHRA 427    .2013. francuski i dr) i latinski jezik 92. strani jezik (engleski. njemački.08.32.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. do 09. godine.

043538/12 41 JUNUZOVIĆ ALBINA 42 KIŠIĆ ALMA 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 KONJIĆ AZRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRNJIĆ AMELA KUKURUZ HASIBA KURTOVIĆ LEJLA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MARMARAC AMELA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHURIĆ JASNA MEŠIĆ DŽEVAD MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJIĆ MIRZELA MUMIĆ SANEL OSMANHODŽIĆ AMIRA PEJČINOVIĆ ADNAN PEŠTALIĆ VALDETA RAMAŠ AIDA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJIĆ EMINA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SOKOLJAK AMRA SPAHIĆ FATIMA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠAKO AIDA ŠIŠIĆ AMELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 VEZA UP1-10/1-34044131/12 80 ŠLJIVIĆ NIHADA 81 82 83 84 85 86 ŠUTA ALISA TRNAČEVIĆ ALMA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UDOVIČIĆ MIRELA VEHABOVIĆ AMRA ZONIĆ ŠEJLA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) 428    .

Mješovita srednja škola Gračanica Pozicija:92. godine. bosanski jezik i književnost. Ukupno:5 : Urednih:5 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(5) RB Prezime i Ime 1 DEDIĆ EMINA 2 Demirović Jasna 3 GREBOVIĆ MELISA 4 OKANOVIĆ EDISA 5 SKOPLJAK SANEL Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044326/12 VEZA UP1-10/1-34044374/12 VEZA UP1-10/1-34044051/12 KOMISIJA:   429    . njemački.2013.puna norma na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva.47.08. engleski jezik 1 izvršilac . strani jezik (engleski.RB Prezime i Ime 1 HRNJADOVIĆ MIRNESA 2 IBRIĆ ENISA 3 KRAKO SUADA 4 TOMIĆ IVANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.a najduže do 09. francuski i dr) i latinski jezik 92.

do 09. godine.Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac Pozicija:93. strani jezik (engleski. 7 ĐULOVIĆ AZRA 8 HODZIĆ EDISA 9 HODZIĆ ŠEMSA 10 ISIĆ ZEHRA 11 JUNUZOVIĆ ALBINA 12 KRASNIĆ HANIFA 13 MEŠIĆ SELMA 14 MUKIĆ VILDANA 15 NURIKIĆ NASIJA 16 OMERAGIĆ ZEMIRA 17 OMERČIĆ MERIMA 18 PEŠTALIĆ VALDETA 19 SALIHOVIĆ SENADA 20 SELIMOVIĆ JASMINKA 21 SMAILBEGOVIĆ BELMA 22 SOFTIĆ AZRA 23 SOFTIĆ SAJDA 24 SRABOVIĆ MEDIHA 25 ŠLJIVIĆ NIHADA 26 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 27 TURSUNOVIĆ FAVZIJA 28 ZAKETOVIĆ ELVIRA 29 ZONIĆ ŠEJLA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime MARJANOVIĆ KRAVIĆ 1 DIJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena 430    . bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac. njemački. bibliotekar.08.17. francuski i dr) i latinski jezik 93. puno radno vrijeme. Ukupno:30 : Urednih:29 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:1 (1+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(29) RB Prezime i Ime 1 ABDULAHOVIĆ HALID 2 BAJREKTAREVIĆ ALMA 3 BRČANINOVIĆ SANELA 4 BRKIĆ ŠEJLA 5 DIVKOVIĆ IGOR 6 DŽINIĆ AMRA . na određeno vrijeme.2013.

Ukupno:27 : Urednih:26 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:1 (1+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(26) RB Prezime i Ime 1 AŠČIĆ SUBHIJA 2 BABAJIĆ SENAD 3 BEĆAREVIĆ FATIMA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 4 AMRA 5 BEŠIROVIĆ AIDA 6 BRČANINOVIĆ SANELA 7 BRISTRIĆ MUAMERA 8 ĆEHAJIĆ INELA 9 DIVKOVIĆ IGOR 10 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 11 HODZIĆ ŠEMSA HODŽIĆ SULJKANOVIĆ 12 BELMA 13 LJUMANOVIĆ MIRELA 14 MAHMUTOVIĆ SELMA 15 MEHIĆ NERMINA 16 MUJEZINOVIĆ DŽANA 17 OMERAGIĆ ALMA 18 OMERAGIĆ ZEMIRA 19 OMEROVIĆ AVDO 20 PEŠTALIĆ SANELA 21 PEŠTALIĆ VALDETA 22 PRNJAT EMINA 23 SARAJLIĆ JASMIN 24 SELIMOVIĆ JASMINKA 25 SMAJIĆ BELMA 26 ŠLJIVIĆ NIHADA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 VEZA UP1-10/1-34043799/12 VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 431    . strani jezik (engleski.Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac na 5 časova.2013. do 09. na određeno vrijeme. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. godine.5. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 93.Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac Pozicija:93.08. bosanski jezik i književnost.

francuski i dr) i latinski jezik 93.Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac Pozicija:93. bosanski jezik i književnost. njemački. engleski jezik.RB Prezime i Ime 1 OMEROVIĆ SABINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena           Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013. godine. do 09.08. na određeno vrijeme. Ukupno:26 : Urednih:16 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BEGANOVIĆ VELID 3 BJELIĆ MERISA 4 GREBOVIĆ MELISA 5 GUBALJEVIĆ MIRELA 6 HALILOVIĆ SAMRA 7 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 8 9 10 11 HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED JOKIĆ MARIJA MEHINOVIĆ SABINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043838/12 Izmjene i dopune Konkursa Napomena VEZA UP1-10/1-34044051/12 12 MUJEDINOVIĆ MERIMA 13 14 15 16 MUMINOVIĆ ILDA OMERAGIĆ AMELA SKERLIĆ BILJANA VEHABOVIĆ VILDANA RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA 432    .6. strani jezik (engleski. 1 izvršilac na 16 časova.

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 2 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 3 DELIOMEROVIĆ NEDZMIJA Da Da Da Da 4 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 5 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ 6 Da Da Da Da ANELA 7 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 8 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da 9 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Napomena   433    .

bosanski jezik i književnost. 1 izvršilac na 12 časova. njemački jezik. francuski i dr) i latinski jezik 93.2013. do 09.08.7.Gimnazija Mustafa Novalić Gradačac Pozicija:93. na određeno vrijeme. strani jezik (engleski. godine. Ukupno:16 : Urednih:9 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(9) RB Prezime i Ime 1 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA 2 BEĆIROVIĆ ALMA 3 BEŠIROVIĆ EMILIJA 4 KARAHMETOVIĆ SAMIR 5 MULAMURATOVIĆ SENKA 6 OMEROVIĆ EDITA 7 SADIKOVIĆ ADMIR 8 SMAJLOVIĆ AZEMINA 9 SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 6 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da        KOMISIJA:  434    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.

2013. na određeno vrijeme.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:94. 1 izvršilac na 18 časova. francuski i dr) i latinski jezik 94. strani jezik (engleski.1.08. do 09. bosanski jezik i književnost. Ukupno:58 : Urednih:53 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(53) RB Prezime i Ime 1 AŠČIĆ SUBHIJA 2 BABAJIĆ SENAD 3 BAJREKTAREVIĆ ALMA 4 BAŠIĆ FATIMA 5 BEĆAREVIĆ FATIMA 6 BEŠIROVIĆ AIDA 7 BRISTRIĆ MUAMERA 8 BRKIĆ SEJLA 9 ČOKIĆ ALEN 10 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 11 MARIJANA 12 DELIĆ SABINA 13 DIVKOVIĆ IGOR 14 DOSTOVIĆ AMIR 15 DZINIĆ AMRA 16 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 17 HARČIN EMIR 18 HODZIĆ EDISA HODŽIĆ SULJKANOVIĆ 19 BELMA 20 ISIĆ ZEHRA 21 JUNUZOVIĆ ALBINA 22 KIŠIĆ ALMA 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 KUKURUZ HASIBA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MEHIĆ NERMINA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MURATOVIĆ EDISA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ SANELA OMERAGIĆ ZEMIRA OMEROVIĆ AVDO PEJČINOVIĆ ADNAN Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044131/12 VEZA UP1-10/1-34043799/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 435    . njemački.

38 39 40 41 42 43 44 45 46 PEŠTALIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA SALIHOVIĆ SENADA SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SOKOLJAK AMRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 47 ŠLJIVIĆ NIHADA 48 49 50 51 52 53 ŠUTA ALISA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA TURSUNOVIĆ FAVZIJA ZOLETIĆ EDIN ZONIĆ ŠEJLA RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 IBRIĆ ENISA 3 OMEROVIĆ SABINA 4 RIZANAJ LARISA 5 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   436    .

godine. bosanski jezik i književnost. do 09. strani jezik (engleski.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:94.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 94. Ukupno:47 : Urednih:44 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(44) RB Prezime i Ime 1 AŠČIĆ SUBHIJA 2 BABAJIĆ SENAD 3 BAJREKTAREVIĆ ALMA 4 BAŠIĆ FATIMA 5 BEĆAREVIĆ FATIMA 6 BEŠIROVIĆ AIDA 7 BRISTRIĆ MUAMERA 8 BRKIĆ SEJLA 9 ĆEHAJIĆ INELA 10 DIVKOVIĆ IGOR 11 DOSTOVIĆ AMIR 12 DZINIĆ AMRA 13 HODZIĆ EDISA HODŽIĆ SULJKANOVIĆ 14 BELMA 15 ISIĆ ZEHRA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ ALBINA KUKURUZ HASIBA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA MEHIĆ NERMINA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUMIĆ SANEL MURATOVIĆ EDISA OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ ZEMIRA OMEROVIĆ AVDO PEJČINOVIĆ ADNAN PEŠTALIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA SALIHOVIĆ SENADA SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SOKOLJAK AMRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34043799/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 437    .2013. 1 izvršilac na 14 časova. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. njemački. na određeno vrijeme.2.

41 ŠLJIVIĆ NIHADA 42 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 43 TURNADŽIĆ MUNEVERA 44 ZOLETIĆ EDIN Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 IBRIĆ ENISA 3 OMEROVIĆ SABINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   438    .

08.2013.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:94. njemački jezik. Ukupno:20 : Urednih:13 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(13) RB Prezime i Ime 1 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA 2 ALJIĆ JASMINA 3 BEŠIROVIĆ EMILIJA 4 IBRIŠIMOVIĆ INDIRA 5 KARAHMETOVIĆ SAMIR 6 MEŠIĆ MIRSADA 7 MULAMURATOVIĆ SENKA 8 MURATOVIĆ INES 9 OMEROVIĆ EDITA 10 REKIĆ MIRZA 11 SADIKOVIĆ ADMIR 12 SMAJLOVIĆ AZEMINA 13 SMAJLOVIĆ FIKRET Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 SARVAN NAIDA Da Da Da Da 6 SARVAN SAMRA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da   439    . na određeno vrijeme. njemački. 1 izvršilac. puna norma. do 09.3. godine. francuski i dr) i latinski jezik 94.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.

2013. Ukupno:19 : Urednih:14 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14) RB Prezime i Ime 1 BJELIĆ MERISA 2 GREBOVIĆ MELISA 3 4 5 6 7 8 HALILOVIĆ SAMRA HUSIĆ SABINA HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044051/12 9 JOVANOVIĆ MAJA 10 11 12 13 14 MEHINOVIĆ SABINA MUMINOVIĆ ILDA OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA SKERLIĆ BILJANA RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 MANDŽUKIĆ IGOR 2 RASTIĆ MELIHA 3 ŠKULJ EDA 4 VUKOVIĆ BOJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   440    . do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva. francuski i dr) i latinski jezik 94. njemački. na određeno vrijeme.4. puna norma.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:94. engleski jezik. bosanski jezik i književnost.08. godine. 1 izvršilac.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski. a najduže do 09.

Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:94. 1 izvršilac. godine. engleski jezik.5. bosanski jezik i književnost. njemački.2013. do 09. strani jezik (engleski. puna norma. francuski i dr) i latinski jezik 94. na određeno vrijeme. Ukupno:48 : Urednih:45 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(45) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 ALJUKIĆ LEJLA 3 AVDIĆ SADINA 4 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 5 BANJIĆ DŽENETA 6 BEČIROVIĆ ALMA 7 BOJIĆ DARKO 8 Demirović Jasna 9 DŽINIĆ ALISA 10 GRBIĆ ALMA 11 GREBOVIĆ MELISA 12 GUBALJEVIĆ MIRELA 13 HALILOVIĆ SAMRA 14 HASANAMIDZIĆ TIJANA 15 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 16 17 18 19 20 21 22 HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ DAMIR HUSIĆ SABINA HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/1-34044051/12 VEZA UP1-10/1-34044374/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34043512/12 23 JOVANOVIĆ MAJA 24 25 26 27 28 KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL MAVROVIĆ MAJA MEŠIĆ DEVLETA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA 29 MUJEDINOVIĆ MERIMA 30 31 32 33 34 35 36 MUMINOVIĆ ILDA MUSTAFIĆ ALMIR OKANOVIĆ EDISA OMERAGIĆ AMELA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD OSMANOVIĆ JASNA SINANOVIĆ MENSURA 441    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.

37 SKERLIĆ BILJANA 38 SLANJANKIĆ ESMA 39 SOFTIĆ AMIR 40 ŠABANOVIĆ SEIDA 41 ŠARENAC IRMA 42 ŠEĆIĆ DŽENANA 43 ŠIŠIĆ EMINA 44 TURSUNOVIĆ NERMINA 45 VEHABOVIĆ VILDANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043976/12 VEZA UP1-10/1-34044164/12 RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ MERSIHA 2 JAHIĆ SENKA 3 VUKOVIĆ BOJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   442    .

francuski i dr) i latinski jezik 94. 1 izvršilac. bosanski jezik i književnost.08. godine Ukupno:39 : Urednih:34 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(34) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 3 4 5 6 7 BANJIĆ DŽENETA BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BJELIĆ MERISA BOJIĆ DARKO Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Izmjene i dopune Konkursa VEZA UP1-10/1-34044051/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34043512/12 8 GREBOVIĆ MELISA 9 GUBALJEVIĆ MIRELA 10 HALILOVIĆ SAMRA 11 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 12 13 14 15 16 17 HUREMOVIĆ JASMINA HUSIĆ SABINA HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA 18 JOVANOVIĆ MAJA 19 20 21 22 23 KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL MAVROVIĆ MAJA MEHINOVIĆ SABINA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA 24 MUJEDINOVIĆ MERIMA 25 26 27 28 29 30 31 MUMINOVIĆ ILDA MUSTAFIĆ ALMIR OMERAGIĆ AMELA OSMANOVIĆ JASNA SINANOVIĆ MENSURA SKERLIĆ BILJANA SLANJANKIĆ ESMA 32 ŠABANOVIĆ SEIDA 33 TURSUNOVIĆ NERMINA 34 VEHABOVIĆ VILDANA 443    . njemački. engleski jezik. do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. puna norma.2013.6. na određeno vrijeme.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:94. strani jezik (engleski.

RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 JAHIĆ SENKA 2 MANDŽUKIĆ IGOR 3 ŠKULJ EDA 4 VUKOVIĆ BOJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   444    .

Ukupno:33 : Urednih:25 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BEGANOVIĆ VELID 3 BJELIĆ MERISA 4 BOJIĆ DARKO 5 GREBOVIĆ MELISA 6 GUBALJEVIĆ MIRELA 7 HALILOVIĆ SAMRA 8 HEĆIMOVIĆ HAZIMA 9 10 11 12 13 HUSIĆ SABINA HUSKIĆ SENKA IBRAHIMOVIĆ MUHAMED IMAMOVIĆ VAHIDA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34043838/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Izmjene i dopune Konkursa Napomena VEZA UP1-10/1-34044051/12 14 JOVANOVIĆ MAJA 15 KATANA DAMIR 16 MAVROVIĆ MAJA 17 MEHINOVIĆ SABINA 18 MUJEDINOVIĆ MERIMA 19 20 21 22 23 MUMINOVIĆ ILDA MUSTAFIĆ ALMIR OSMANOVIĆ JASNA SINANOVIĆ MENSURA SKERLIĆ BILJANA 24 ŠABANOVIĆ SEIDA 25 VEHABOVIĆ VILDANA RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA 445    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine. do 09.7. 1 izvršilac na 16 časova. na određeno vrijeme. francuski i dr) i latinski jezik 94. bosanski jezik i književnost. engleski jezik.2013. strani jezik (engleski.Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:94. njemački.08.

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 2 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 3 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ 4 Da Da Da Da ANELA 5 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 6 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da 7 ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Napomena   446    .

RB Prezime i Ime 1 HANIĆ NERMINA 2 OMERČEVIĆ NIHADA Lista kandidata čija prijava nije uredna(2) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi           KOMISIJA:  447    .Mješovita srednja škola Hasan Kikić Gradačac Pozicija:94. francuski i dr) i latinski jezik 94.8. 1 izvršilac na 2 časa. latinski jezik. strani jezik (engleski. do 09. godine.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme. njemački. Ukupno:2 : Urednih:0 - Ne Urednih:2 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna. bosanski jezik i književnost.08.

na određeno vrijeme. godine.2013. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 95.08.1.Mješovita srednja škola Kalesija Pozicija:95. bosanski jezik i književnost. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. Ukupno:85 : Urednih:75 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:10 (10+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(75) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ EDINA 2 ALIĆ EMINA 3 ALJUKIĆ BERNES 4 AŠČIĆ SUBHIJA 5 BABAJIĆ NIHADA 6 BABAJIĆ SENAD 7 BAŠIĆ FATIMA 8 BREKO SANITA 9 BRKIĆ SEJLA 10 BUKVAR NERMIN 11 BUTKOVIĆ ENISA 12 ČAMDŽIĆ AMERLINA 13 ČANIĆ SANEL 14 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 15 ČOLO LJUBOMIRKA 16 ĆEHAJIĆ INELA 17 DERVIŠEVIĆ JASMINA 18 DERVIŠEVIĆ LEJLA 19 DIVKOVIĆ ANKICA 20 DIVKOVIĆ IGOR 21 DŽINIĆ ASMIRA 22 ĐONLAGIĆ GORAN 23 ERAKOVIĆ VANJA 24 FAIĆ ELDINA 25 FAIĆ ELDINA 26 GUTIĆ ULFETA 27 HADŽIĆ FATIMA 28 HALILBAŠIĆ AMRA 29 HAMZIĆ MELIHA 30 HERIĆ MINELA 31 HUSEJNOVIĆ AMIRA 32 HUZEJROVIĆ ALVIRA 33 IDRIZOVIĆ LEJLA 34 IMAMOVIĆ OMER 35 ISANOVIĆ AMELA 36 37 38 39 40 JAHIĆ INDIRA JAŠAREVIĆ EHLIMANA KLINČEVIĆ NISFETA KRASNIĆ HANIFA LISIČIĆ MIRSADA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34042278/12 448    . njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac na 14 časova. do 09.

41 MAZALOVIĆ SAMIRA 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ ALMIRA MEŠIĆ SELMA MUHAREMOVIĆ ADISA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ ALDINA MUMIĆ SANEL NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ LEJLA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SELIMOVIĆ AMRA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAHBEGOVIĆ ALMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma trogodišnjeg studija. veza UP1-10/134-044073/12 66 ŠLJIVIĆ NIHADA 67 68 69 70 71 72 73 74 75 TALETOVIĆ EDINA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TULIĆ ALMEDINA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA VEJZOVIĆ AMELA ZONIĆ ŠEJLA VEZA UP1-10/1-34044204/12 RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 DERVIŠEVIĆ ADILA 4 HASANOVIĆ EDINA 5 HRNČIĆ MAJA 6 KARIĆ MERISA 7 MEMIĆ SELVIRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34Da Da Da Da 044023/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 449    .

8 OMEROVIĆ SABINA 9 POŽEGIĆ SENADA 10 TOMIĆ IVANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   450    .

bosanski jezik i književnost. Ukupno:47 : Urednih:36 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:11 (11+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(36) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 AHMETOVIĆ MIRELA BEČIROVIĆ ALMA BEŠLAGIĆ LEJLA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena 6 Demirović Jasna 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ĐURIĆ KRISTINA GRBIĆ ALMA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ADISA HUKIĆ MUBERA HUSANOVIĆ NAIDA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA JOKIĆ MARIJA VEZA UP1-10/1-34044374/12 16 JOVANOVIĆ MAJA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ MAJA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ ANELA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠARENAC IRMA ŠIŠIĆ EMINA TERZIĆ LEJLA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA TURSUNOVIĆ NERMINA ŽIVČIĆ MIRZA 451    . engleski jezik. godine.2. puna norma. 1 izvršilac.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.2013.08. do 09.Mješovita srednja škola Kalesija Pozicija:95. francuski i dr) i latinski jezik 95. njemački. na određeno vrijeme.

RB Prezime i Ime 1 HOT IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 2 JAHIĆ SENKA 3 MANDŽUKIĆ IGOR 4 MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 5 AZRA 6 PAŠALIĆ MERIMA 7 PETROVIĆ IVANA 8 ŠKULJ EDA 9 ŠRNDIĆ NERMINA 10 TURIĆ DALILA 11 VUKOVIĆ BOJANA   452    .

08.3. francuski i dr) i latinski jezik 95. godine. njemački. engleski jezik. na određeno vrijeme. Ukupno:26 : Urednih:17 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 AHMETOVIĆ MIRELA BOJIĆ DARKO ĐURIĆ KRISTINA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HUKIĆ MUBERA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 9 JOVANOVIĆ MAJA 10 11 12 13 14 15 16 17 KOVAČEVIĆ ANEL LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ MAIDA 2 BAŠIĆ IRMA 3 DINDIĆ MIRZA 4 HADZIĆ SENADA 5 HOT IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 6 JAHIĆ SENKA 7 KARAMEHIĆ DIJANA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 8 AZRA 9 PAŠALIĆ MERIMA 453    . 1 izvršilac na 4 časa.Mješovita srednja škola Kalesija Pozicija:95. do 09. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

  454    .

bosanski jezik i književnost.2013. francuski i dr) i latinski jezik 95. 1 izvršilac na 18 časova. njemački jezik.08.4.Mješovita srednja škola Kalesija Pozicija:95. Ukupno:22 : Urednih:14 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14) RB Prezime i Ime 1 AVDIBAŠIĆ MIRNESA 2 BRKIĆ MERIMA 3 ČELIKOVIĆ SAMIR 4 HALILOVIĆ HUSEIN 5 HUREMOVIĆ ELDIN 6 KAHRIMANOVIĆ VAHDETA 7 MUMINOVIĆ OMER 8 MUSIĆ SEMIR 9 OSMANOVIĆ MERIMA 10 REKIĆ MIRZA 11 SARAJLIĆ LEJLA 12 SMAJIĆ AMELA 13 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 14 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 3 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 6 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 8 ZULIĆ NARCISA Da Da Da Da Napomena   455    . strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. do 09. njemački. godine. na određeno vrijeme.

latinski jezik. na određeno vrijeme. Ukupno:3 : Urednih:0 - Ne Urednih:3 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna. strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 95. 1 izvršilac na 4 časa. njemački. godine. do 09. RB Prezime i Ime 1 JUKIĆ IVAN 2 MUMIĆ SANEL 3 MURATOVIĆ SEUDIN Lista kandidata čija prijava nije uredna(3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi         KOMISIJA:  456    .08.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.5. bosanski jezik i književnost.Mješovita srednja škola Kalesija Pozicija:95.

1 izvršilac na 8 časova. njemački. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. Ukupno:21 : Urednih:20 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:1 (1+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(20) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMA 2 BABAJIĆ SENAD 3 BAŠIĆ FATIMA 4 BRČANINOVIĆ SANELA 5 ĆEHAJIĆ INELA 6 DIVKOVIĆ IGOR 7 DŽIZIĆ OHRANA 8 ĐONLAGIĆ GORAN 9 JAHIĆ FAHRUDINA 10 JAHIĆ FAHRUDINA 11 KOLČAKOVIĆ AMIRA 12 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 13 MAZALOVIĆ SAMIRA 14 15 16 17 18 19 20 NUKIĆ NERMA OMERAGIĆ ALMA OMEROVIĆ AVDO SALIHOVIĆ LEJLA SIRUČIĆ FAHIRA SMAJIĆ BELMA ZLATAREVIĆ SANELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma trogodišnjeg studija. francuski i dr) i latinski jezik 96. veza UP1-10/134-044073/12 RB Prezime i Ime 1 OMEROVIĆ SABINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena   457    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.1. godine. do 09.2013. bosanski jezik i književnost.Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić Kladanj Pozicija:96.08. strani jezik (engleski. na određeno vrijeme.

do 09. Ukupno:9 : Urednih:6 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(6) RB Prezime i Ime 1 DIVKOVIĆ SANJA 2 GOGIĆ NIJAZ 3 GRAHIĆ MIRELA 4 MUŠIĆ MINELA 5 SELIĆ MEBRURA 6 ŠEHIĆ AMER Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 3 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena   458    . na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 12 časova.08. francuski i dr) i latinski jezik 96. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski. njemački.Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić Kladanj Pozicija:96. godine. njemački jezik.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.2.

francuski i dr) i latinski jezik 96. njemački.08.Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić Kladanj Pozicija:96.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme. engleski jezik. godine. puna norma. Ukupno:25 : Urednih:22 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(22) RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 BRČIĆ ALMEDINA 3 CRNJAC IVANA 4 CVJETIĆ IVANA 5 Demirović Jasna 6 7 8 9 10 11 ĐURIĆ KRISTINA FEHRIĆ SELMA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA HALILOVIĆ ENIS HASIĆ ADISA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 12 JOVANOVIĆ MAJA 13 14 15 16 17 18 KATANA DAMIR LUGAVIĆ INELA MALKIĆ ANIDA MAVROVIĆ MAJA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA 19 ŠABANOVIĆ SEIDA 20 ŠARENAC IRMA 21 ŠIŠIĆ EMINA 22 TURSUNOVIĆ NERMINA RB Prezime i Ime 1 HOT IRMA 2 JAHIĆ SENKA 3 OMEROVIĆ AZRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 459    . do 09.3. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski. 1 izvršilac.

  460    .

francuski i dr) i latinski jezik 96.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić Kladanj Pozicija:96. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. 1 izvršilac na 5 časova. godine.4. do 09.08. engleski jezik. njemački. na određeno vrijeme. Ukupno:14 : Urednih:11 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(11) RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 BRČIĆ ALMEDINA 3 ĐURIĆ KRISTINA 4 HALILOVIĆ ENIS 5 JOKIĆ MARIJA 6 JOVANOVIĆ MAJA 7 8 9 10 MALKIĆ ANIDA MAVROVIĆ MAJA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 11 ŠABANOVIĆ SEIDA RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ IRMA 2 HOT IRMA 3 KARAMEHIĆ DIJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit   461    .

Mješovita srednja škola Musa Ćazim Ćatić Kladanj Pozicija:96. latinski jezik. godine. bosanski jezik i književnost. njemački.08. RB Prezime i Ime 1 MUJIĆ ELDINA 2 MUŠIĆ MINELA 3 RUSTEMOVIĆ RIFET 4 SADIKOVIĆ HASAN Lista kandidata čija prijava nije uredna(4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne ispunjava uslove konkursa po NPP Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Nije u skladu sa NPP   462    . strani jezik (engleski.5. Ukupno:4 : Urednih:0 - Ne Urednih:4 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac na 6 časova. do 09. francuski i dr) i latinski jezik 96.2013. na određeno vrijeme.

bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.Gimnazija Lukavac Pozicija:97.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 97.08. na određeno vrijeme. do 09. bosanski jezik i književnost. njemački. strani jezik (engleski. 1 izvršilac na 6 časova. Ukupno:79 : Urednih:71 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(71) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 AŠČIĆ SUBHIJA 3 AVDIĆ AIDA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BEĆAREVIĆ FATIMA 6 BEGIĆ ANIDA BERBEROVIĆ TRIVKOVIĆ 7 AMRA 8 BRKIĆ SEJLA 9 ČANIĆ SANEL 10 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 11 ČOLO LJUBOMIRKA 12 DERVIŠEVIĆ LEJLA 13 DIVKOVIĆ IGOR 14 DUGONJIĆ AZRA 15 DZINIĆ AMRA 16 DŽINIĆ ASMIRA 17 DŽIZIĆ OHRANA 18 ĐONLAGIĆ GORAN 19 ĐULOVIĆ AZRA 20 ERAKOVIĆ VANJA 21 FAIĆ ELDINA 22 FAIĆ ELDINA 23 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 HALILBAŠIĆ AMRA HAMZIĆ MAKSIDA HARČIN EMIR HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA IBRAHIMOVIĆ ELVIRA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ BERBIĆ ALENA IMAMOVIĆ EDINA JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ AZRA KAHRIMANOVIĆ KENAN KARIĆ DENISA .1. godine. KOLČAKOVIĆ AMIRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRNJIĆ AMELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 463    .2013.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 KURTOVIĆ LEJLA LISIČIĆ MIRSADA MARMARAC AMELA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ SELMA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJKIĆ ALMA MUMIĆ SANEL NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA OSMANOVIĆ MUBINA PEJČINOVIĆ ADNAN RAMAŠ AIDA REŠIDBEGOVIĆ MELISA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ ADNAN SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ AMRA SMAJIĆ BELMA SRABOVIĆ MEDIHA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 66 ŠLJIVIĆ NIHADA 67 68 69 70 71 TOKIĆ SANELA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UŽIČANIN SENADA VEHABOVIĆ AMRA RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 DELIĆ SEMIRA 4 HRNČIĆ MAJA 5 MEMIĆ SELVIRA 6 OMEROVIĆ SABINA 7 POŽEGIĆ SENADA 8 RIZANAJ LARISA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   464    .

Ukupno:25 : Urednih:23 - Ne Urednih:1 - Pripravnika:1 (1+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(23) RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ ANIDA 2 DIVKOVIĆ IGOR 3 DŽINIĆ AMRA . na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 25% radnog vremena.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Gimnazija Lukavac Pozicija:97. godine. bosanski jezik i književnost.17. biblioteka. strani jezik (engleski.2013.08. do 09. 4 DŽUZDANOVIĆ SENADA 5 ĐULOVIĆ AZRA 6 FAIĆ ELDINA 7 HODZIĆ EDISA 8 HODZIĆ NAIDA 9 KAHRIMANOVIĆ KENAN 10 KAHRIMANOVIĆ KENAN 11 KRNJIĆ AMELA 12 MEŠIĆ SELMA 13 MUMIĆ SANEL 14 OSMANOVIĆ MUBINA 15 SALIHOVIĆ SENADA 16 SALKANOVIĆ ZEHDINA 17 SOFTIĆ SAJDA 18 SRABOVIĆ MEDIHA 19 ŠLJIVIĆ NIHADA 20 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 21 TURSUNOVIĆ FAVZIJA 22 ZAKETOVIĆ ELVIRA 23 ZONIĆ ŠEJLA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 SELIMOVIĆ ALMA Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi RB Prezime i Ime 1 JOZIĆ RAMAJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena   465    . francuski i dr) i latinski jezik 97. njemački.

njemački.Gimnazija Lukavac Pozicija:97. godine. strani jezik (engleski. Ukupno:37 : Urednih:27 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:10 (10+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 ALJUKIĆ LEJLA 3 AVDIĆ SADINA 4 BEGANOVIĆ VELID 5 BRKIĆ JASMINA 6 DELIBAJRIĆ FAHRETA 7 DZEBIĆ EDINA 8 ĐURIĆ KRISTINA 9 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 10 HUSIĆ SABINA 11 IDRIZOVIĆ MERSIHA 12 JOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ 13 HAJRIJA KURBATFINSKI VUJANOVIĆ 14 VESNA 15 LUKANOVIĆ SLOBODANKA 16 LUKIĆ DAVOR 17 MALKIĆ ANIDA 18 MEŠIĆ ENIDA 19 OSMANČEVIĆ SUVADA 20 OSMANOVIĆ ALBINA 21 PILAVDŽIĆ ALISA 22 RANDALL INDIRA 23 SEJDINOVIĆ MIRELA 24 SOFTIĆ MERSIHA 25 SULJKANOVIĆ DŽENITA 26 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 27 TRIFKOVIĆ MIRNA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 2 HOT IRMA 3 JAHIĆ SENKA 4 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 466    . do 09. bosanski jezik i književnost.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac na 15 časova. francuski i dr) i latinski jezik 97. engleski jezik.08.2. na određeno vrijeme.

Ukupno:19 : Urednih:14 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:5 (5+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(14) RB Prezime i Ime 1 ALAGIĆ AMIRA 2 BARAKOVIĆ IRMINA 3 ĐOZIĆ ERNA 4 HODŽIĆ SABINA 5 IMAMOVIĆ ADIS 6 KADRIĆ SELMA 7 KAHRIĆ ERNA 8 OMEROVIĆ SELMA 9 RAHMANOVIĆ ARNEL 10 REKIĆ MIRZA 11 SMAJIĆ MAIDA 12 ŠABIĆ ZENAIDA 13 TUNJIĆ SANJA 14 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 GARAGIĆ SANELA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 4 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena   467    .5 6 7 8 9 10 MARJANOVIĆ ŽELJKA NURKOVIĆ MIRELA PRELIĆ IRMA ŠKULJ EDA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma VII/1 Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. a najdalje do 09.3. 1 izvršilac na 12 časova.Gimnazija Lukavac Pozicija:97.08. na određeno vrijeme.2013. strani jezik (engleski. do povratka uposlenika sa funkcije. njemački. godine. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 97. njemački jezik.

na određeno vrijeme. francuski i dr) i latinski jezik 97.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:7 : Urednih:0 - Ne Urednih:7 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.08. godine. strani jezik (engleski. 2 IZEROSKI ŠEFIKA 3 JUKIĆ IVAN 4 MUMIĆ SANEL 5 MURATOVIĆ SEUDIN 6 ŠEĆIĆ SAMRA 7 TOMIĆ DRAGINJA Lista kandidata čija prijava nije uredna(7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i i          KOMISIJA:  468    . njemački.Gimnazija Lukavac Pozicija:97.4. do 09. 1 izvršilac na 10 časova. RB Prezime i Ime 1 FILIPOVIĆ DRAGAN.2013. bosanski jezik i književnost. latinski jezik.

bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 98.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme. njemački. strani jezik (engleski. godine. Ukupno:55 : Urednih:46 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(46) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 ALJUKIĆ LEJLA 3 AVDIĆ SADINA 4 BABIĆ ALMA 5 BEČIROVIĆ ALMA 6 BEGANOVIĆ VELID 7 BIBEROVIĆ VEDRANA 8 BOJIĆ DARKO 9 CRNJAC IVANA 10 CVJETIĆ IVANA 11 Demirović Jasna 12 13 14 15 DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA ĐURIĆ KRISTINA GRBIĆ ALMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 VEZA UP1-10/1-34044051/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 16 GREBOVIĆ MELISA 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASANAMIDZIĆ TIJANA HUREMOVIĆ JASMINA HUSANOVIĆ NAIDA IDRIZOVIĆ MERSIHA ISAKOVIĆ MIRELA JOKIĆ MARIJA JOVIĆ MAJA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA KURBATFINSKI VUJANOVIĆ VESNA LUKANOVIĆ SLOBODANKA LUKIĆ DAVOR MEHMEDOVIĆ MAJA MEŠIĆ ENIDA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA OSMANOVIĆ ALBINA OSMIĆ ADISA 35 RAIS MERHIMA 36 RANDALL INDIRA 37 SABUROVIĆ SELMA 38 SEJDINOVIĆ MIRELA 469    . do 09.1.Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac Pozicija:98. engleski jezik. 1 izvršilac na 20 časova.2013.08.

39 SKOPLJAK SANEL 40 SOFTIĆ ALMA++ 41 ŠABANOVIĆ SEIDA 42 43 44 45 46 TANOVIĆ JASMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044164/12 RB Prezime i Ime 1 AVDIĆ ADNAN 2 HOT IRMA 3 4 5 6 7 8 9 JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA NURKOVIĆ MIRELA PETROVIĆ IVANA ŠKULJ EDA VUKOVIĆ BOJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit Diploma VII/1   470    .

1 izvršilac na 16 časova. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. do 09. na određeno vrijeme. njemački. njemački jezik.2013. Ukupno:23 : Urednih:17 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:6 (6+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALAGIĆ AMIRA 3 BARAKOVIĆ IRMINA 4 ĐOZIĆ ERNA 5 HODŽIĆ SABINA 6 IBRAHIMAGIĆ SANELA 7 KAHRIĆ ERNA 8 MEHMEDOVIĆ JASMIN 9 MURATOVIĆ INES 10 OKANOVIĆ JASMINKA 11 OMERDIĆ AMELA 12 OSMANOVIĆ MERIMA 13 RAHMANOVIĆ ARNEL 14 REKIĆ MIRZA 15 SULJIĆ GORDANA 16 ŠABIĆ ZENAIDA 17 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 OMERBAŠIĆ EDINA Da Da Da Da 4 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 5 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da        KOMISIJA:  471    . francuski i dr) i latinski jezik 98.Mješovita srednja ekonomsko-hemijska škola Lukavac Pozicija:98.3. godine.

na određeno vrijeme. strani jezik (engleski. do 09.08. njemački. bosanski jezik i književnost. godine. Ukupno:29 : Urednih:16 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:13 (13+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 BABIĆ ALMA 2 BIBEROVIĆ VEDRANA 3 BRKIĆ JASMINA 4 CVJETIĆ IVANA 5 DZEBIĆ EDINA 6 DŽINIĆ ALISA 7 ĐURIĆ KRISTINA 8 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 9 HUREMOVIĆ JASMINA 10 HUSIĆ SABINA 11 JOKIĆ MARIJA 12 JOVIĆ MAJA 13 MEŠIĆ ENIDA 14 SEJDINOVIĆ MIRELA 15 SOFTIĆ MERSIHA 16 TRIFKOVIĆ MIRNA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 2 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 3 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KARAMEHIĆ DIJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR NURKOVIĆ MIRELA PETROVIĆ IVANA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički Diploma VII/1 472    .2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.1. 1 izvršilac na 8 časova. francuski i dr) i latinski jezik 99. engleski jezik.Mješovita srednja elektromašinska škola Lukavac Pozicija:99.

1 izvršilac. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.1.08. Ukupno:59 : Urednih:53 . francuski i dr) i latinski jezik 100. njemački.Mješovita srednja škola Sapna Pozicija:100.Pripravnika:6 (6+0) . na određeno vrijeme.2013. do 09. puna norma. godine.        KOMISIJA:          Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(53) RB Prezime i Ime 1 ALIĆ EMINA 2 AŠČIĆ SUBHIJA 3 BABAJIĆ AMIRA 4 BABAJIĆ NIHADA 5 BABAJIĆ SENAD 6 BAŠIĆ FATIMA 7 BEĆAREVIĆ FATIMA 8 BEĆIROVIĆ MIRZET 9 BREKO SANITA 10 BRKIĆ SEJLA 11 BUKVAR NERMIN 12 BUTKOVIĆ ENISA 13 ČAMDŽIĆ AMERLINA 14 ČANIĆ SANEL 15 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 16 ČOLO LJUBOMIRKA 17 ĆEHAJIĆ INELA 18 DIVKOVIĆ IGOR 19 DŽINIĆ ASMIRA 20 GUTIĆ ULFETA 21 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 22 23 24 25 26 HIRKIĆ ADMIRA HUSEJNOVIĆ AMIRA HUZEJROVIĆ ALVIRA IMAMOVIĆ OMER IMAMOVIĆ SANDRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043538/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044099/12 27 ISIĆ ZEHRA 28 29 30 31 32 KLINČEVIĆ NISFETA KRASNIĆ HANIFA LJUMANOVIĆ MIRELA MEŠIĆ ALMIRA MEŠIĆ SELMA 473    .Ne Urednih:0 .

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 MUHAREMOVIĆ ADISA MUJIĆ ALDINA MUJIĆ DIJANA MUSIĆ VAHIDA NURKIĆ AZRA PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALKANOVIĆ ZEHDINA SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAHBEGOVIĆ ALMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 48 ŠLJIVIĆ NIHADA 49 50 51 52 53 TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UŽIČANIN SENADA VEJZOVIĆ AMELA ZONIĆ ŠEJLA RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 HASANOVIĆ EDINA 3 4 5 6 MEMIĆ SELVIRA POŽEGIĆ SENADA RIZANAJ LARISA TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044023/12   474    .

do 09. Ukupno:48 : Urednih:44 .Ne Urednih:0 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(44) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ BERNES 2 AŠČIĆ SUBHIJA 3 BABAJIĆ AMIRA 4 BABAJIĆ NIHADA 5 BABAJIĆ SENAD 6 BAŠIĆ FATIMA 7 BEĆIROVIĆ MIRZET 8 BREKO SANITA 9 BRKIĆ SEJLA 10 BUKVAR NERMIN 11 BUTKOVIĆ ENISA 12 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 13 ČOLO LJUBOMIRKA 14 ĆEHAJIĆ INELA 15 DIVKOVIĆ IGOR 16 DŽINIĆ ASMIRA 17 GUTIĆ ULFETA 18 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 HAMZIĆ MELIHA HUZEJROVIĆ ALVIRA IMAMOVIĆ OMER IMAMOVIĆ SANDRA KLINČEVIĆ NISFETA KRASNIĆ HANIFA LJUMANOVIĆ MIRELA MEŠIĆ ALMIRA MEŠIĆ SELMA MUHAREMOVIĆ ADISA MUJIĆ ALDINA MUMIĆ SANEL NURKIĆ AZRA PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA SALKANOVIĆ ZEHDINA SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAHBEGOVIĆ ALMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044099/12 40 ŠLJIVIĆ NIHADA 475    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2.08.Pripravnika:4 (4+0) . bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. njemački. strani jezik (engleski. godine. 1 izvršilac na 12 časova.Mješovita srednja škola Sapna Pozicija:100. bosanski jezik i književnost.2013. francuski i dr) i latinski jezik 100. na određeno vrijeme.

41 42 43 44 TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TULIĆ ALMEDINA VEJZOVIĆ AMELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 HASANOVIĆ EDINA 4 MEMIĆ SELVIRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044023/12   476    .

Pripravnika:9 (9+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 AHMETOVIĆ MIRELA BEŠLAGIĆ LEJLA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA HUKIĆ MUBERA HUSIĆ SABINA IMAMOVIĆ VAHIDA MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ ELVIRA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA SELIMOVIĆ SAIDA SUBAŠIĆ SUMEJA TURSUNOVIĆ NERMINA ŽIVČIĆ MIRZA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 HOT IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 2 JAHIĆ SENKA 3 MANDŽUKIĆ IGOR NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 4 AZRA 5 OSMIĆ DŽENANA 6 PAŠALIĆ MERIMA 7 PETROVIĆ IVANA 8 STEVANOVIĆ MARIJANA 9 VUKOVIĆ BOJANA 477    .Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 100. bosanski jezik i književnost. njemački.2013. godine.3. Ukupno:26 : Urednih:17 . strani jezik (engleski. 1 izvršilac. puna norma.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik.08.Mješovita srednja škola Sapna Pozicija:100. do 09. na određeno vrijeme.

na određeno vrijeme.Pripravnika:10 (10+0) . 1 izvršilac na 7 časova.2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(12) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AHMETOVIĆ MIRELA BOJIĆ DARKO DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA HUKIĆ MUBERA HUSIĆ SABINA IMAMOVIĆ VAHIDA MALKIĆ ANIDA MEŠIĆ ELVIRA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA SELIMOVIĆ SAIDA SUBAŠIĆ SUMEJA TURSUNOVIĆ NERMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 4 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 5 HOT IRMA 6 JAHIĆ SENKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 7 AZRA 8 STEVANOVIĆ MARIJANA 9 ŠRNDIĆ NERMINA 10 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 478    . godine.Mješovita srednja škola Sapna Pozicija:100. bosanski jezik i književnost. do 09.          Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski. njemački.08. Ukupno:22 : Urednih:12 .4. engleski jezik. francuski i dr) i latinski jezik 100.

  479    .

5. do 09. 1 izvršilac na 14 časova.08.Pripravnika:5 (5+0) . Ukupno:12 : Urednih:7 . bosanski jezik i književnost.2013. francuski i dr) i latinski jezik 100. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .Mješovita srednja škola Sapna Pozicija:100. na određeno vrijeme. njemački jezik. godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(7) RB Prezime i Ime 1 BEŠLIĆ MINETA 2 HALILOVIĆ HUSEIN 3 KAHRIMANOVIĆ VAHDETA 4 MUSIĆ SEMIR 5 REDZIĆ MEDINA 6 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 7 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 2 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 4 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 5 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena          KOMISIJA:  480    . strani jezik (engleski.

a najduže do 09. na određeno vrijeme.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine. bosanski jezik/hrvatski/srpski i književnost.Pripravnika:8 (8+0) . francuski i dr) i latinski jezik 101.2013.Ne Urednih:0 . 1 izvršilac na 18 časova. do povratka zaposlenice sa bolovanja.1. Ukupno:93 : Urednih:85 . strani jezik (engleski.Mješovita srednja škola Srebrenik Pozicija:101. njemački. bosanski jezik i književnost.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(85) RB Prezime i Ime 1 AVDIĆ AIDA 2 BABAJIĆ AMIRA 3 BABAJIĆ SENAD 4 BEĆAREVIĆ FATIMA 5 BEGIĆ ANIDA 6 BEŠIROVIĆ AIDA 7 BRČANINOVIĆ SANELA 8 BRKIĆ SEJLA 9 BUTKOVIĆ ENISA 10 ČANIĆ SANEL 11 ČOKIĆ ALEN 12 ČOLO LJUBOMIRKA 13 ĆEHAJIĆ INELA 14 DELIĆ SABINA 15 DERVIŠEVIĆ JASMINA 16 DIVKOVIĆ ANKICA 17 DIVKOVIĆ IGOR 18 DOSTOVIĆ AMIR 19 DZINIĆ AMRA 20 DŽINIĆ ASMIRA 21 DŽINIĆ ZAIDA 22 ĐONLAGIĆ GORAN 23 ERAKOVIĆ VANJA 24 HALILOVIĆ VELDISA 25 HASANOVIĆ MEDINA 26 HIRKIĆ ADMIRA 27 HODZIĆ EDISA HODŽIĆ SULJKANOVIĆ 28 BELMA 29 HUSEJNOVIĆ AMIRA 30 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 31 IMAMOVIĆ EDINA 32 IMAMOVIĆ OMER 33 IMAMOVIĆ SANDRA 34 ISAKOVIĆ JASMINA 35 ISANOVIĆ AMELA 36 ISIĆ ZEHRA 37 JAHIĆ INDIRA 38 JUNUZOVIĆ ALBINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34043799/12 481    .

39 KIŠIĆ ALMA 40 41 42 43 KOVAČEVIĆ SELVEDINA LISIČIĆ MIRSADA LJUMANOVIĆ MIRELA MAHMUTOVIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044131/12 44 MAZALOVIĆ SAMIRA 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MORANJKIĆ HELENA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ MIRZELA NURIKIĆ FATIMA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ ALMA OMERAGIĆ ZEMIRA OMEROVIĆ AVDO OSMANOVIĆ MUBINA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ EDISA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SOKOLJAK AMRA SRABOVIĆ MEDIHA Diploma trogodišnjeg studija. veza UP1-10/134-044073/12 73 SUBAŠIĆ MIRELA 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ŠUTA ALISA TALETOVIĆ EDINA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA TURSUNOVIĆ FAVZIJA UDOVIČIĆ MIRELA VEHABOVIĆ AMRA VEJZOVIĆ AMELA ZOLETIĆ EDIN ZONIĆ ŠEJLA VEZA UP1-10/1-34043873/12 482    .

RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 HASANOVIĆ AIDA 4 IBRIĆ ENISA 5 OMEROVIĆ SABINA 6 POŽEGIĆ SENADA 7 RIZANAJ LARISA 8 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   483    .

do 09. godine. bosanski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.12.Mješovita srednja škola Srebrenik Pozicija:101. Ukupno:5 : Urednih:0 . strani jezik (engleski. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 101. latinski jezik.Pripravnika:0 (0+0) . RB Prezime i Ime 1 IZEROSKI ŠEFIKA 2 OSMANHODZIĆ BERISA 3 RAHMANOVIĆ NERMINA 4 SAVIĆ SANJA 5 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(5) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i   484    .2013.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna. na određeno vrijeme.08.Ne Urednih:5 . 1 izvršilac na 4 časa.

Ukupno:16 : Urednih:10 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.08.2. njemački. strani jezik (engleski. godine.Mješovita srednja škola Srebrenik Pozicija:101. do 09. na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 8 časova. francuski i dr) i latinski jezik 101.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(10) RB Prezime i Ime 1 ADŽAJLIĆ RAMIĆ ŠEJLA 2 ALIĆ ALMA 3 BEĆIROVIĆ ALMA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 IBRAHIMAGIĆ SANELA 6 MEHIĆ AZRA 7 MUHEDINOVIĆ MELISA 8 MURATOVIĆ INES 9 OMEROVIĆ AMIRA 10 OMEROVIĆ EDITA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 HUSANOVIĆ MELISA Da Da Da Da U toku je pripravnički 3 KLINČEVIĆ AMILA Da Da Da Da 4 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 5 SULJIĆ ALMA Da Da Da Da 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da   485    .Pripravnika:6 (6+0) .Ne Urednih:0 .2013. njemački jezik.

Ne Urednih:1 . 1 izvršilac. puna norma.Mješovita srednja škola Srebrenik Pozicija:101.Pripravnika:11 (11+0) . francuski i dr) i latinski jezik 101.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine. do 09. engleski jezik.3. njemački. na određeno vrijeme. strani jezik (engleski. Ukupno:40 : Urednih:28 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(28) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BABIĆ ALMA 3 BAJREKTAREVIĆ LEMANA 4 5 6 7 8 9 BEČIROVIĆ ALMA BJELIĆ MERISA BOJIĆ DARKO CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MINELA DEDIĆ MIREL Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044051/12 VEZA UP1-10/1-34044374/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34043512/12 10 Demirović Jasna 11 DZEBIĆ EDINA 12 DŽINIĆ ALISA 13 GREBOVIĆ MELISA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 H.IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HALILOVIĆ SAMRA KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL MARKOVIĆ DRAGANA MEHIĆ AMELA MEHINOVIĆ SABINA MEHMEDOVIĆ MAJA MUJANOVIĆ NEJRA NURIKIĆ ELVEDINA RANDALL INDIRA SINANOVIĆ MENSURA SLANJANKIĆ ESMA 27 ŠABANOVIĆ SEIDA 28 TODOROVIĆ ALEKSANDAR RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA 486    . bosanski jezik i književnost.08.

RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ MERSIHA 2 HOT IRMA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR PETROVIĆ IVANA RIĐIĆ ALEN SINANOVIĆ MARINA ŠKAHIĆ MARIZELA ŠKULJ EDA VEHABOVIĆ DAVOR VUKOVIĆ BOJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Nema položen stručni Da Da Da Da ispit Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da   487    .

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ SEMIRA 2 BABIĆ ALMA 3 BJELIĆ MERISA 4 BOJIĆ DARKO 5 CVJETIĆ IVANA 6 ČELIKOVIĆ MINELA 7 DEDIĆ MIREL 8 DZEBIĆ EDINA 9 DŽINIĆ ALISA 10 ĐURIĆ KRISTINA 11 JOKIĆ MARIJA 12 KATANA DAMIR 13 MALKIĆ ANIDA 14 MEHIĆ AMELA 15 MEHINOVIĆ SABINA 16 SINANOVIĆ MENSURA 17 ŠABANOVIĆ SEIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044164/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 AVDIĆ ADNAN 2 BAŠIĆ MERSIHA 3 DINDIĆ MIRZA 4 HOT IRMA 5 6 7 8 JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KARAMEHIĆ DIJANA MANDŽUKIĆ IGOR Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 488    . bosanski jezik i književnost. engleski jezik.08.Pripravnika:16 (16+0) .4.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:34 : Urednih:17 . do 09.2013. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 101. na određeno vrijeme. godine. strani jezik (engleski.Ne Urednih:1 .Mješovita srednja škola Srebrenik Pozicija:101. 1 izvršilac na 8 časova.

9 10 11 12 13 14 15 16 MULAHMETOVIĆ IBRIŠIMOVIĆ ANELA PETROVIĆ IVANA RIĐIĆ ALEN SINANOVIĆ MARINA ŠKAHIĆ MARIZELA VEHABOVIĆ DAVOR VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku pripravnički KOMISIJA: 489    .

bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.Pripravnika:5 (5+0) .Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:21 : Urednih:15 .1. engleski jezik.2013. njemački. do 09.08. na određeno vrijeme.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 BEŠLAGIĆ LEJLA 2 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 3 ĐURIĆ KRISTINA 4 HUREMOVIĆ JASMIN 5 HUSANOVIĆ DAMIR 6 IMAMOVIĆ VAHIDA 7 JOKIĆ MARIJA 8 JOVANOVIĆ MAJA 9 10 11 12 13 14 15 KOVAČEVIĆ ANEL MALKIĆ ANIDA MAVROVIĆ MAJA MEŠIĆ ELVIRA MUJANOVIĆ NEJRA SELIMOVIĆ SAIDA SUBAŠIĆ SUMEJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA RB Prezime i Ime 1 HODŽIĆ MUJO 2 HOT IRMA 3 MANDŽUKIĆ IGOR Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (5) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34043360/12 Nema položen stručni ispit 490    . francuski i dr) i latinski jezik 102.Ne Urednih:1 . 1 izvršilac na 20 časova. godine.Mješovita srednja škola Teočak Pozicija:102.

5 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da   491    .

08. godine. strani jezik (engleski.2013.2.Pripravnika:9 (9+0) . francuski i dr) i latinski jezik 102.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(9) RB Prezime i Ime 1 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 2 ĐURIĆ KRISTINA 3 HUREMOVIĆ JASMIN 4 IMAMOVIĆ VAHIDA 5 JOKIĆ MARIJA 6 JOVANOVIĆ MAJA 7 MALKIĆ ANIDA 8 MEŠIĆ ELVIRA 9 SELIMOVIĆ SAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 RB Prezime i Ime 1 BEGIĆ DAMIR Lista kandidata čija prijava nije uredna(1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Napomena DIPLOMA NIJE NOSTRIFICIRANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ IRMA Da Da Da Da 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 4 HODŽIĆ MUJO 5 HOT IRMA 6 7 8 9 KARAMEHIĆ DIJANA MANDŽUKIĆ IGOR PETROVIĆ IVANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34043360/12 Nema položen stručni ispit   492    . bosanski jezik i književnost.Mješovita srednja škola Teočak Pozicija:102. engleski jezik. na određeno vrijeme. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:1 . Ukupno:19 : Urednih:9 . do 09. 1 izvršilac na 8 časova.

njemački.Ne Urednih:0 . Ukupno:8 : Urednih:5 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 102.08. strani jezik (engleski. do 09.Pripravnika:3 (3+0) . godine. bosanski jezik i književnost. njemački jezik.3. na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 8 časova.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(5) RB Prezime i Ime 1 ČELIKOVIĆ SAMIR 2 DZUZDANOVIĆ EMINA 3 HRUSTANOVIĆ SADMILA 4 SARAJLIĆ LEJLA 5 SMAJIĆ AMELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 2 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 3 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena          KOMISIJA:  493    .Mješovita srednja škola Teočak Pozicija:102.2013.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac. bosanski jezik i književnost. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. puna norma.Gimnazija Meša Selimović Tuzla Pozicija:103.Pripravnika:4 (4+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(91) RB Prezime i Ime 1 ALIĆ EMINA 2 ALJUKIĆ BERNES 3 BABAJIĆ AMIRA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAŠIĆ FATIMA 6 BEĆAREVIĆ FATIMA 7 BEGIĆ ANIDA 8 BEŠIROVIĆ AIDA 9 BOJIĆ NISVETA 10 BUKVAR NERMIN 11 BUTKOVIĆ ENISA 12 ČAMDŽIĆ AMERLINA 13 ČANIĆ SANEL 14 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 15 ČOLO LJUBOMIRKA 16 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 17 MARIJANA 18 DERVIŠEVIĆ LEJLA 19 DIVKOVIĆ ANKICA 20 DIVKOVIĆ IGOR 21 DZAFIĆ EDINA 22 DŽINIĆ ASMIRA 23 FAIĆ ELDINA 24 FAIĆ ELDINA 25 GAJIĆ LJILJANA 26 GAJIĆ LJILJANA 27 GUTIĆ ULFETA 28 HADŽIĆ FATIMA 29 HADŽIĆ JASMINKA 30 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 31 32 33 34 35 36 37 38 39 HALILBAŠIĆ AMRA HAMZIĆ MAKSIDA HARČIN EMIR HODZIĆ NAIDA HODŽIĆ MUHAMED HODŽIĆ SULJKANOVIĆ BELMA HORVAT AIDA HUSEJNOVIĆ AMIRA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34043799/12 VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 494    .2013. godine. do 09. njemački.Ne Urednih:0 .08. strani jezik (engleski. na određeno vrijeme.1. francuski i dr) i latinski jezik 103. Ukupno:95 : Urednih:91 .

40 41 42 43 44 IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ BERBIĆ ALENA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ OMER IMAMOVIĆ SANDRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044131/12 VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 45 ISAKOVIĆ JASMINA 46 ISANOVIĆ AMELA 47 JAGODIĆ EDITA 48 JUNUZOVIĆ AZRA 49 KIKIĆ EDINA 50 KIŠIĆ ALMA 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KUKURUZ HASIBA KURTIĆ LEJLA KURTOVIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA LUKIĆ MAJA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ DŽEVAD MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJKIĆ ALMA NURKIĆ AZRA PALAVRA MIRJANA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ AMRA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠUTA ALISA TOMIĆ SANJA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA UDOVIČIĆ MIRELA VEHABOVIĆ AMRA ZOLETIĆ EDIN ZONIĆ ŠEJLA 495    .

RB Prezime i Ime 1 DERVIŠEVIĆ ADILA 2 KRAKO SUADA 3 POŽEGIĆ SENADA 4 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   496    .

strani jezik (engleski.Gimnazija Meša Selimović Tuzla Pozicija:103.2013. Ukupno:70 : Urednih:67 . bosanski jezik i književnost. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2. godine. njemački.Ne Urednih:0 . na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 5 časova. francuski i dr) i latinski jezik 103. do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(67) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ EDINA 2 BABAJIĆ SENAD 3 BAŠIĆ FATIMA 4 BEĆAREVIĆ FATIMA 5 BEGIĆ ANIDA 6 BEŠIROVIĆ AIDA 7 BOJIĆ NISVETA 8 BRKIĆ SEJLA 9 BUKVAR NERMIN 10 BUTKOVIĆ ENISA 11 ČANIĆ SANEL 12 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 13 ČOLO LJUBOMIRKA 14 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 15 MARIJANA 16 DERVIŠEVIĆ JASMINA 17 DERVIŠEVIĆ LEJLA 18 DIVKOVIĆ IGOR 19 DZAFIĆ MERIMA 20 DŽINIĆ ASMIRA 21 FAIĆ ELDINA 22 FAIĆ ELDINA 23 GUTIĆ ULFETA 24 HADŽIĆ JASMINKA 25 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 26 27 28 29 30 31 32 HALILBAŠIĆ AMRA HARČIN EMIR HODZIĆ NAIDA HUSEJNOVIĆ AMIRA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ OMER Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 33 ISAKOVIĆ JASMINA 34 35 36 37 38 39 JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ AZRA KIKIĆ EDINA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KURTIĆ LEJLA 497    .08.Pripravnika:3 (3+0) .

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 KURTOVIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA LUKIĆ MAJA MAHMUTOVIĆ SELMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ SELMA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA OMIĆ SUADA OSMANOVIĆ MUBINA PEJČINOVIĆ ADNAN RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ ADNAN SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ AMRA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UŽIČANIN SENADA VEHABOVIĆ AMRA ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 DERVIŠEVIĆ ADILA 3 MURIĆ ERNA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   498    .

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(18) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 ČOLIĆ AMELA 3 DELIĆ MERIMA 4 DIVKOVIĆ SANJA 5 ĐAKOVIĆ SANJA 6 HALILOVIĆ HUSEIN 7 HARBIĆ ADNAN 8 HASIĆ ADMILA 9 KAHRIĆ ERNA 10 MUJANOVIĆ ENISA 11 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 12 SELIĆ MEBRURA 13 SMAJIĆ MAIDA 14 SULJIĆ GORDANA 15 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 16 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 17 TUNJIĆ SANJA 18 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 FILIPOVIĆ IVANA Da Da Da Da 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 3 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 4 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 5 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 6 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena     499    . njemački.2013. francuski i dr) i latinski jezik 103.Pripravnika:7 (7+0) . 1 izvršilac na 4 časa. godine. Ukupno:25 : Urednih:18 .3. bosanski jezik i književnost. na određeno vrijeme.Ne Urednih:0 .Gimnazija Meša Selimović Tuzla Pozicija:103. strani jezik (engleski. do 09. njemački jezik.08.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

njemački. francuski i dr) i latinski jezik 103. Ukupno:5 : Urednih:1 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(1) RB Prezime i Ime 1 ŽILIĆ SENADA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 BABAJIĆ AMRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 2 BEGANOVIĆ ŠEHIĆ DINA 3 DIDIK SARAJLIĆ LEJLA 4 KADRIBAŠIĆ AMELA Napomena Nema položen Stručni Ispit Nema položen Stručni Ispit   500    .Pripravnika:4 (4+0) . bosanski jezik i književnost. na određeno vrijeme.Ne Urednih:0 .08.Gimnazija Meša Selimović Tuzla Pozicija:103. 1 izvršilac na 14 časova. francuski jezik. do 09. strani jezik (engleski. godine.4.          Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.

do 09.08. 1 izvršilac na 18 časova.5.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.Gimnazija Meša Selimović Tuzla Pozicija:103.Pripravnika:0 (0+0) .2013. RB Prezime i Ime 1 FILIPOVIĆ DRAGAN. francuski i dr) i latinski jezik 103. na određeno vrijeme.Ne Urednih:7 . latinski jezik. njemački. godine. strani jezik (engleski.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna. Ukupno:7 : Urednih:0 . 2 ISAKOVIĆ AZRA 3 IZEROSKI ŠEFIKA 4 JUKIĆ IVAN 5 OSMANHODZIĆ BERISA 6 RAIS MERHIMA 7 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi Ne odgovara po profilu i stručnoj spremi           KOMISIJA:  501    .

njemački. do povratka sa funkcije. a najduže do 09. 1 izvršilac. Ukupno:96 : Urednih:92 . francuski i dr) i latinski jezik 104.08.1.Ne Urednih:0 .2013. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski. puna norma.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(92) RB Prezime i Ime 1 ALIĆ EMINA 2 BABAJIĆ AMIRA 3 BABAJIĆ NIHADA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAŠIĆ FATIMA 6 BEĆAREVIĆ FATIMA 7 BEĆIROVIĆ MIRZET 8 BEGIĆ ANIDA 9 BEŠIROVIĆ AIDA 10 BOJIĆ NISVETA 11 BRČANINOVIĆ SANELA 12 BREKO SANITA 13 BRKIĆ SEJLA 14 BUTKOVIĆ ENISA 15 ČAMDŽIĆ AMERLINA 16 ČANIĆ SANEL 17 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 18 ČOLO LJUBOMIRKA 19 ĆEHAJIĆ INELA 20 DELIĆ SABINA 21 DERVIŠEVIĆ LEJLA 22 DIVKOVIĆ IGOR 23 DZAFIĆ EDINA 24 ERAKOVIĆ VANJA 25 FAIĆ ELDINA 26 FAIĆ ELDINA 27 GAJIĆ LJILJANA 28 GAJIĆ LJILJANA 29 GUTIĆ ULFETA 30 HADŽIĆ FATIMA 31 HALILBAŠIĆ AMRA 32 HODZIĆ NAIDA 33 HODZIĆ NERMINA 34 HODŽIĆ MUHAMED 35 HORVAT AIDA 36 HUSEJNOVIĆ AMIRA 37 IDRIZOVIĆ LEJLA 38 IMAMOVIĆ BERBIĆ ALENA 39 IMAMOVIĆ EDINA 40 IMAMOVIĆ SANDRA 41 ISAKOVIĆ JASMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34- 502    . godine. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla Pozicija:104.Pripravnika:4 (4+0) .

044067/12 42 43 44 45 46 47 ISMAJLOVSKI AIDA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAŠAREVIĆ EHLIMANA JUNUZOVIĆ AZRA KIKIĆ EDINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044131/12 48 KIŠIĆ ALMA 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KUKURUZ HASIBA KURTIĆ LEJLA KURTOVIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA LISIČIĆ MIRSADA LUKIĆ MAJA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEŠIĆ ALMIRA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJKIĆ ALMA OMEROVIĆ AVDO OSMANOVIĆ MUBINA PALAVRA MIRJANA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIBAŠIĆ MIRELA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ AMRA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠUTA ALISA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA UDOVIČIĆ MIRELA VEHABOVIĆ AMRA ZOLETIĆ EDIN ZONIĆ ŠEJLA ŽUNIĆ OMER 503    .

RB Prezime i Ime 1 DERVIŠEVIĆ ADILA 2 OMEROVIĆ SABINA 3 POŽEGIĆ SENADA 4 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   504    .

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(97) RB Prezime i Ime 1 BABAJIĆ AMIRA 2 BABAJIĆ NIHADA 3 BABAJIĆ SENAD 4 BAŠIĆ FATIMA 5 BEĆAREVIĆ FATIMA 6 BEĆIROVIĆ MIRZET 7 BEGIĆ ANIDA 8 BEŠIROVIĆ AIDA 9 BOJIĆ NISVETA 10 BRČANINOVIĆ SANELA 11 BREKO SANITA 12 BRKIĆ SEJLA 13 BUTKOVIĆ ENISA 14 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 15 ČOLO LJUBOMIRKA 16 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 17 MARIJANA 18 DERVIŠEVIĆ LEJLA 19 DIVKOVIĆ IGOR 20 DZAFIĆ MERIMA 21 DŽINIĆ ASMIRA 22 ERAKOVIĆ VANJA 23 FAIĆ ELDINA 24 FAIĆ ELDINA 25 GUTIĆ ULFETA 26 HADŽIĆ FATIMA 27 HADŽIĆ JASMINKA 28 HALILBAŠIĆ AMRA 29 HAMZIĆ MAKSIDA 30 HARČIN EMIR 31 HODZIĆ NAIDA 32 HODZIĆ NERMINA 33 HODŽIĆ MUHAMED HODŽIĆ SULJKANOVIĆ 34 BELMA 35 HORVAT AIDA 36 IDRIZOVIĆ LEJLA 37 IMAMOVIĆ EDINA 38 IMAMOVIĆ SANDRA 39 ISAKOVIĆ JASMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34043799/12 Napomena 505    . francuski i dr) i latinski jezik 104.2.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla Pozicija:104. Ukupno:100 : Urednih:97 . godine. na određeno vrijeme.08. do 09. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.Pripravnika:3 (3+0) .2013. 1 izvršilac na 17 časova.

40 41 42 43 44 45 46 47 ISMAJLOVSKI AIDA JAGODIĆ EDITA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAŠAREVIĆ EHLIMANA JUNUZOVIĆ AZRA KADIĆ ADILA KIKIĆ EDINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044131/12 48 KIŠIĆ ALMA 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KUKURUZ HASIBA KURTIĆ LEJLA KURTOVIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA LUKIĆ MAJA MAHMUTOVIĆ SELMA MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEŠIĆ ALMIRA MEŠIĆ DŽEVAD MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJKIĆ ALMA NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO PALAVRA MIRJANA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA RAMAŠ AIDA SALIBAŠIĆ MIRELA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ AMRA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠUTA ALISA TOMIĆ SANJA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA VEHABOVIĆ AMRA 506    .

94 95 96 97 ZLATAREVIĆ SANELA ZOLETIĆ EDIN ZONIĆ ŠEJLA ŽUNIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 DERVIŠEVIĆ ADILA 3 OMEROVIĆ SABINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   507    .

Pripravnika:14 (14+0) . Ukupno:50 : Urednih:36 . do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(36) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AGIĆ ASJA ALJUKIĆ LEJLA AVDIĆ SADINA BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BERBEROVIĆ DANIJAL BEŠLAGIĆ LEJLA BRKIĆ JASMINA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA DURAKOVIĆ MIRHA FEHRIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena 13 GREBOVIĆ MELISA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 H. puna norma. francuski i dr) i latinski jezik 104.IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HABUL MANDA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ZLATA HODŽIĆ ADISA HUDIĆ IGOR IDRIZOVIĆ MERSIHA LUKIĆ DAVOR LULIĆ AZRA MEHMEDOVIĆ MAJA MUJANOVIĆ NEJRA PERKIĆ LIDIJA PUŠKAR NADIRA VEZA UP1-10/1-34044051/12 27 RAIS MERHIMA 28 29 30 31 32 33 34 35 36 RANDALL INDIRA SABUROVIĆ SELMA SULJKANOVIĆ DŽENITA TANOVIĆ JASMINA TERZIĆ LEJLA TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA 508    . na određeno vrijeme.Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla Pozicija:104.3.Ne Urednih:0 .2013.08. 1 izvršilac.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine. engleski jezik. njemački. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.

RB Prezime i Ime 1 BAŠIĆ MERSIHA 2 DIVOVIĆ MLADEN 3 EMINAGIĆ EMIN 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 JAHIĆ SENKA JOGUNČIĆ MILJA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA NURKOVIĆ MIRELA PETROVIĆ IVANA RIĐIĆ ALEN ŠKULJ EDA VUJOVIĆ PAVLINA VUKOVIĆ BOJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit Diploma VII/1   509    .

do 09.08. godine. engleski jezik.2013. Ukupno:29 : Urednih:17 .Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla Pozicija:104. bosanski jezik i književnost.4.Pripravnika:12 (12+0) . 1 izvršilac na 3 časa. njemački. JOGUNČIĆ MILJA MIČIĆ DALIBOR RASTIĆ MELIHA RIĐIĆ ALEN VUJOVIĆ PAVLINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit 510    .Ne Urednih:0 . strani jezik (engleski. francuski i dr) i latinski jezik 104. na određeno vrijeme.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(17) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ LEJLA 2 AVDIĆ SADINA 3 BABIĆ ALMA 4 BEČIROVIĆ ALMA 5 BEGANOVIĆ VELID 6 BRKIĆ JASMINA 7 CVJETIĆ IVANA 8 ČELIKOVIĆ MELA 9 GRBIĆ ALMA 10 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 11 HASIĆ ZLATA 12 HUREMOVIĆ JASMINA 13 IDRIZOVIĆ MERSIHA 14 IMŠIROVIĆ LEJLA 15 LUKIĆ DAVOR 16 LULIĆ AZRA 17 TRIFKOVIĆ MIRNA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 2 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 3 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 4 EMINAGIĆ EMIN 5 HOT IRMA 6 7 8 9 10 11 12 IMAMOVIĆ ALMA .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

bosanski jezik i književnost. njemački jezik.Ne Urednih:0 . Ukupno:33 : Urednih:30 .Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla Pozicija:104.Pripravnika:3 (3+0) .2013. puna norma. njemački. do 09. francuski i dr) i latinski jezik 104. na određeno vrijeme. 1 izvršilac. strani jezik (engleski.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(30) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 ALJIĆ JASMINA 3 BEHRIĆ JASENKA 4 BERBEROVIĆ SANELA 5 BRKIĆ MERIMA 6 ČOLIĆ AMELA 7 DAUTOVIĆ AMIRA 8 DELIĆ MERIMA 9 ĐAKOVIĆ SANJA 10 HALILOVIĆ HUSEIN 11 HARBIĆ ADNAN 12 HODŽIĆ SABINA 13 HUREMOVIĆ ELDIN 14 KADRIĆ KENAN 15 KAHRIĆ ERNA 16 KARAHMETOVIĆ SAMIR 17 MANJIĆ AIDA 18 MEĐIĆ ADINA 19 OMEROVIĆ AMIRA 20 OMEROVIĆ EDITA 21 REDZIĆ MEDINA 22 REKIĆ MIRZA 23 SARAJLIĆ LEJLA 24 SMAJIĆ MAIDA 25 SULJIĆ GORDANA 26 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 27 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 28 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 29 TUNJIĆ SANJA 30 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 511    .5.Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine.

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da Napomena   512    .

do 09. strani jezik (engleski. na određeno vrijeme. francuski i dr) i latinski jezik 104. bosanski jezik i književnost. Ukupno:33 : Urednih:25 .Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla Pozicija:104.6.2013. godine. njemački jezik.Pripravnika:8 (8+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac na 7 časova.08. njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 BRKIĆ MERIMA 4 ČOLIĆ AMELA 5 DELIĆ MERIMA 6 ĐAKOVIĆ SANJA 7 GULAMOVIĆ MIRELA 8 HARBIĆ ADNAN 9 KADRIĆ KENAN 10 MARKOVIĆ MARIJANA 11 MEHMEDOVIĆ JASMIN 12 MUJANOVIĆ ENISA 13 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 14 OMEROVIĆ EDITA 15 OSMANOVIĆ MERIMA 16 REDZIĆ MEDINA 17 REKIĆ MIRZA 18 SELIĆ MEBRURA 19 SMAJIĆ MAIDA 20 SULJIĆ GORDANA 21 ŠIPKA MAJDA 22 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 23 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 24 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 25 TUNJIĆ SANJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 FILIPOVIĆ IVANA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 4 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 5 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 6 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da Napomena 513    .Ne Urednih:0 .

8 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da   514    .

francuski i dr) i latinski jezik 104. na određeno vrijeme.08.Pripravnika:4 (4+0) . strani jezik (engleski. do 09.Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla Pozicija:104. 1 izvršilac na 10 časova.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(2) RB Prezime i Ime 1 ŠIŠIĆ JASMINKA 2 ŽILIĆ SENADA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 BABAJIĆ AMRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 2 BEGANOVIĆ ŠEHIĆ DINA 3 DIDIK SARAJLIĆ LEJLA 4 KADRIBAŠIĆ AMELA Napomena Nema položen Stručni Ispit Nema položen Stručni Ispit   515    . godine.2013. Ukupno:6 : Urednih:2 . bosanski jezik i književnost. francuski jezik.Ne Urednih:0 .7.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.

2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac na 18 časova.Pripravnika:0 (0+0) . latinski jezik. godine. njemački.08. Ukupno:9 : Urednih:0 . RB Prezime i Ime 1 FILIPOVIĆ DRAGAN.Gimnazija Ismet Mujezinović Tuzla Pozicija:104. francuski i dr) i latinski jezik 104. na određeno vrijeme. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.8. do 09.Ne Urednih:9 . 2 ISAKOVIĆ AZRA 3 IZEROSKI ŠEFIKA 4 JUKIĆ IVAN 5 KERIĆ MEŠANOVIĆ NERMINA 6 MUMIĆ SANEL 7 OSMANHODZIĆ BERISA 8 RAIS MERHIMA 9 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i i i i             KOMISIJA:  516    .

1 izvršilac na 20 časova. Ukupno:41 : Urednih:25 . do povratka uposlenice sa porodiljskog odsustva.Ne Urednih:0 . njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 BEGANOVIĆ VELID BEŠLAGIĆ LEJLA BRKIĆ JASMINA CRNJAC IVANA DURAKOVIĆ MIRHA DŽINIĆ ALISA ĐURIĆ KRISTINA GRBIĆ ALMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena 9 GREBOVIĆ MELISA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 HABUL MANDA HADŽISELIMOVIĆ ALMA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMAMOVIĆ VAHIDA MALKIĆ ANIDA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA SELIMOVIĆ ANELA SKENDEROVIĆ SABINA SOFTIĆ MERSIHA VEZA UP1-10/1-34044051/12 20 ŠABANOVIĆ SEIDA 21 22 23 24 25 TANOVIĆ JASMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 2 BAJRAKTAREVIĆ AMELA Da Da Da Da 3 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 4 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da Napomena 517    . bosanski jezik i književnost.1. godine. engleski jezik. francuski i dr) i latinski jezik 105. a nadjuže do 09.2013. strani jezik (engleski.Pripravnika:16 (16+0) .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Srednja ekonomska škola Tuzla Pozicija:105.08. na određeno vrijeme.

5 EMINAGIĆ EMIN 6 HOT IRMA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 JOGUNČIĆ MILJA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MARKOVIĆ LIDIJA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA PETROVIĆ IVANA ŠKULJ EDA VUJOVIĆ PAVLINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit   518    .

do 09. godine. Ukupno:48 : Urednih:28 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(28) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 AGIĆ ASJA BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BERBEROVIĆ DANIJAL BRKIĆ JASMINA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA DŽINIĆ ALISA ĐURIĆ KRISTINA GRBIĆ ALMA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR HUREMOVIĆ JASMINA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMAMOVIĆ VAHIDA IMŠIROVIĆ LEJLA LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena 22 RAIS MERHIMA 23 SOFTIĆ MERSIHA 24 ŠABANOVIĆ SEIDA 25 26 27 28 TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA VEZA UP1-10/1-34044270/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (20) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da Napomena 519    .Pripravnika:20 (20+0) .08.2. njemački.Srednja ekonomska škola Tuzla Pozicija:105. francuski i dr) i latinski jezik 105. bosanski jezik i književnost. na određeno vrijeme.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 . 1 izvršilac na 7 časova. engleski jezik.

3 DINDIĆ MIRZA 4 DIVOVIĆ MLADEN 5 EMINAGIĆ EMIN 6 FEJZIĆ ASJA 7 HADZIĆ SENADA 8 HALILČEVIĆ ADMIR 9 HOT IRMA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA MIČIĆ DALIBOR NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA OSMIĆ DŽENANA RASTIĆ MELIHA ŠRNDIĆ NERMINA VUJOVIĆ PAVLINA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nema položen stručni ispit Nema uvjerenja o čekanju na posao   520    .

1 izvršilac na 18 časova.08. njemački. strani jezik (engleski.Pripravnika:10 (10+0) . do 09.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine.Srednja ekonomska škola Tuzla Pozicija:105.3.Ne Urednih:0 . na određeno vrijeme. bosanski jezik i književnost. njemački jezik.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(38) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 ALJIĆ ALMEDINA 3 ALJIĆ JASMINA 4 BEHRIĆ JASENKA 5 BERBEROVIĆ SANELA 6 ČOLIĆ AMELA 7 DAUTOVIĆ AMIRA 8 DELIĆ MERIMA 9 ĐAKOVIĆ SANJA 10 GULAMOVIĆ MIRELA 11 HALILOVIĆ HUSEIN 12 HARBIĆ ADNAN 13 HODŽIĆ ARIJANA 14 HODŽIĆ SABINA 15 KADRIĆ KENAN 16 KAHRIĆ ERNA 17 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 18 MEĐIĆ ADINA 19 MEHMEDOVIĆ JASMIN 20 MUJKIĆ NESMINA 21 MUMINOVIĆ OMER 22 MURATOVIĆ INES 23 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 24 OMERDIĆ AMELA 25 OMEROVIĆ AMIRA 26 OMEROVIĆ SELMA 27 OSMANOVIĆ MERIMA 28 PEJDANOVIĆ ANDRIJANA 29 REDZIĆ MEDINA 30 REKIĆ MIRZA 31 SARAJLIĆ LEJLA 32 SMAJIĆ MAIDA 33 SULJIĆ GORDANA 34 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 35 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 36 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 37 TUNJIĆ SANJA 38 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 521    .2013. Ukupno:48 : Urednih:38 . francuski i dr) i latinski jezik 105.

  522    .Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (10) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 4 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da 5 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 6 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 7 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 8 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 10 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.2012.8.

puna norma. Ukupno:120 : Urednih:111 . do 09. 1 izvršilac.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(111) RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Prezime i Ime ALIĆ EMINA BABAJIĆ AMIRA BABAJIĆ NIHADA BABAJIĆ SENAD BAŠIĆ FATIMA BEĆAREVIĆ FATIMA BEGIĆ ANIDA BEŠIROVIĆ AIDA BOJIĆ NISVETA BRČANINOVIĆ SANELA BREKO SANITA BRKIĆ SEJLA BUKVAR NERMIN BUTKOVIĆ ENISA ČAMDŽIĆ AMERLINA ČANIĆ SANEL ČOLAKOVIĆ ELVIRA ČOLO LJUBOMIRKA ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN MARIJANA DELIĆ SABINA DERVIŠEVIĆ LEJLA DIVKOVIĆ ANKICA DIVKOVIĆ IGOR DZAFIĆ EDINA DZINIĆ AMRA DŽINIĆ ASMIRA ERAKOVIĆ VANJA FAIĆ ELDINA FAIĆ ELDINA GAJIĆ LJILJANA GAJIĆ LJILJANA GUTIĆ ULFETA HADŽIĆ FATIMA HADŽIĆ JASMINKA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 36 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 37 38 39 40 HALILBAŠIĆ AMRA HAMZIĆ MAKSIDA HARČIN EMIR HERIĆ MINELA 523    .Srednja medicinska škola Tuzla Pozicija:106.1.Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine. bosanski jezik i književnost. njemački.2013. strani jezik (engleski. na određeno vrijeme. francuski i dr) i latinski jezik 106.Pripravnika:9 (9+0) . bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.

veza UP1-10/134-044073/12 VEZA UP1-10/1-34044131/12 VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 VEZA UP1-10/1-34043799/12 60 KIŠIĆ ALMA 61 62 63 64 65 66 67 68 69 KLINČEVIĆ NISFETA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KUKURUZ HASIBA KURTIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA LISIČIĆ MIRSADA LUKIĆ MAJA MAHMUTOVIĆ SELMA 70 MAZALOVIĆ SAMIRA 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEŠIĆ ALMIRA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJIĆ DIJANA MUJKIĆ ALMA NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO PALAVRA MIRJANA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA PRNJAT EMINA RAMAŠ AIDA SALIBAŠIĆ MIRELA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ SENADA 524    .41 HODZIĆ NAIDA 42 HODZIĆ NERMINA 43 HODŽIĆ MUHAMED HODŽIĆ SULJKANOVIĆ 44 BELMA 45 HORVAT AIDA 46 HUSEJNOVIĆ AMIRA 47 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 48 IDRIZOVIĆ LEJLA 49 IMAMOVIĆ BERBIĆ ALENA 50 IMAMOVIĆ EDINA 51 ISAKOVIĆ JASMINA 52 ISANOVIĆ AMELA 53 54 55 56 57 58 59 ISMAJLOVSKI AIDA JAGODIĆ EDITA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ AZRA KIKIĆ EDINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma trogodišnjeg studija.

91 SALKANOVIĆ ZEHDINA 92 SALKIĆ LEJLA 93 SARAJLIĆ JASMIN 94 SELIMOVIĆ AMRA 95 SELIMOVIĆ JASMINKA 96 SMAJIĆ BELMA 97 SMAJLOVIĆ INDIRA 98 SOFTIĆ AZRA 99 SULJIĆ EDINA 100 ŠAHBEGOVIĆ ALMA 101 ŠUTA ALISA 102 TOMIĆ SANJA 103 TRNAČEVIĆ ALMA 104 TUČIĆ SANELA 105 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 106 TURNADŽIĆ MUNEVERA 107 UDOVIČIĆ MIRELA 108 VEHABOVIĆ AMRA 109 ZLATAREVIĆ SANELA 110 ZOLETIĆ EDIN 111 ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 DELIĆ SEMIRA 3 DERVIŠEVIĆ ADILA 4 HASANOVIĆ EDINA 5 6 7 8 9 KRAKO SUADA OKANOVIĆ MERIMA OMEROVIĆ SABINA POŽEGIĆ SENADA TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044023/12   525    .

Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:7 : Urednih:0 .08.16. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. godine. 2 ISAKOVIĆ AZRA 3 JUKIĆ IVAN 4 OSMANHODZIĆ BERISA 5 RAIS MERHIMA 6 ŠEĆIĆ SAMRA 7 TOMIĆ DRAGINJA Lista kandidata čija prijava nije uredna(7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i i   526    . puna norma. njemački. RB Prezime i Ime 1 FILIPOVIĆ DRAGAN.2013.Srednja medicinska škola Tuzla Pozicija:106.Ne Urednih:7 . latinski jezik. do 09. 1 izvršilac. francuski i dr) i latinski jezik 106. na određeno vrijeme.Pripravnika:0 (0+0) .

1 izvršilac na 5 časova.Srednja medicinska škola Tuzla Pozicija:106.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.17. bosanski jezik i književnost.2013. godine. RB Prezime i Ime 1 FILIPOVIĆ DRAGAN. na određeno vrijeme. strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. latinski jezik. do 09.Pripravnika:0 (0+0) . 2 ISAKOVIĆ AZRA 3 IZEROSKI ŠEFIKA 4 JUKIĆ IVAN 5 MUMIĆ SANEL 6 OSMANHODZIĆ BERISA 7 RAIS MERHIMA 8 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i i i   527    . Ukupno:8 : Urednih:0 . njemački.Ne Urednih:8 . francuski i dr) i latinski jezik 106.08.

strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 8 časova. do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(99) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ EDINA 2 ALJUKIĆ BERNES 3 BABAJIĆ AMIRA 4 BABAJIĆ NIHADA 5 BABAJIĆ SENAD 6 BAŠIĆ FATIMA 7 BEĆAREVIĆ FATIMA 8 BEĆIROVIĆ MIRZET 9 BEGIĆ ANIDA 10 BEŠIROVIĆ AIDA 11 BOJIĆ NISVETA 12 BRČANINOVIĆ SANELA 13 BREKO SANITA 14 BRKIĆ SEJLA 15 BUKVAR NERMIN 16 BUTKOVIĆ ENISA 17 ČANIĆ SANEL 18 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 19 ČOLO LJUBOMIRKA 20 ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN 21 MARIJANA 22 DERVIŠEVIĆ JASMINA 23 DERVIŠEVIĆ LEJLA 24 DIVKOVIĆ ANKICA 25 DIVKOVIĆ IGOR 26 DZAFIĆ MERIMA 27 DZINIĆ AMRA 28 DŽINIĆ ASMIRA 29 ERAKOVIĆ VANJA 30 FAIĆ ELDINA 31 FAIĆ ELDINA 32 GUTIĆ ULFETA 33 HADŽIĆ FATIMA 34 HADŽIĆ JASMINKA 35 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 36 37 38 39 40 HALILBAŠIĆ AMRA HARČIN EMIR HERIĆ MINELA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 528    .Ne Urednih:0 . Ukupno:105 : Urednih:99 . bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. bosanski jezik i književnost.2013. godine.2. francuski i dr) i latinski jezik 106.08.Srednja medicinska škola Tuzla Pozicija:106.Pripravnika:6 (6+0) .

41 42 43 44 45 HODŽIĆ MUHAMED HUSEJNOVIĆ AMIRA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma trogodišnjeg studija. veza UP1-10/134-044073/12 VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 46 ISAKOVIĆ JASMINA 47 ISANOVIĆ AMELA 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ISMAJLOVSKI AIDA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ AZRA KADIĆ ADILA KIKIĆ EDINA KLINČEVIĆ NISFETA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KURTIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA LUKIĆ MAJA MAHMUTOVIĆ SELMA MARMARAC AMELA 63 MAZALOVIĆ SAMIRA 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ ALMIRA MEŠIĆ SELMA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJKIĆ ALMA MUMIĆ SANEL OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA OSMANOVIĆ MUBINA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA RAMAŠ AIDA SALIBAŠIĆ MIRELA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ ADNAN SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ AMRA SELIMOVIĆ JASMINKA SIRUČIĆ FAHIRA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA 529    .

93 94 95 96 97 98 99 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA VEHABOVIĆ AMRA VEJZOVIĆ AMELA ZLATAREVIĆ SANELA ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 DERVIŠEVIĆ ADILA 3 HASANOVIĆ EDINA 4 MURIĆ ERNA 5 OKANOVIĆ MERIMA 6 OMEROVIĆ SABINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044023/12   530    .

do 09.3. francuski i dr) i latinski jezik 106.2013.Srednja medicinska škola Tuzla Pozicija:106. Ukupno:76 : Urednih:59 .08. godine. 2 izvršioca. puna norma.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik. strani jezik (engleski. na određeno vrijeme. njemački. bosanski jezik i književnost.Ne Urednih:0 .IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HABUL MANDA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ZLATA HODŽIĆ ADISA HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ NAIDA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMŠIROVIĆ LEJLA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA KOVAČEVIĆ ANEL LUGAVIĆ INELA LUKANOVIĆ SLOBODANKA LUKIĆ DAVOR LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MEHMEDOVIĆ MAJA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA MUJANOVIĆ NEJRA OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ ALBINA OSMIĆ ADISA PERKIĆ LIDIJA VEZA UP1-10/1-34044051/12 531    .Pripravnika:17 (17+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(59) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AGIĆ ASJA ALJUKIĆ LEJLA BABIĆ ALMA BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BERBEROVIĆ DANIJAL BEŠLAGIĆ LEJLA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA CRNJAC IVANA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA DURAKOVIĆ MIRHA FEHRIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 15 GREBOVIĆ MELISA 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 H.

41 PUŠKAR NADIRA 42 RAIS MERHIMA 43 44 45 46 47 RANDALL INDIRA SABUROVIĆ SELMA SEJDINOVIĆ MIRELA SELIMOVIĆ ANELA SKENDEROVIĆ SABINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044237/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 48 SKOPLJAK SANEL 49 SULJKANOVIĆ DŽENITA 50 ŠABANOVIĆ SEIDA 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ŠIŠIĆ EMINA TANOVIĆ JASMINA TERZIĆ LEJLA TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (17) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 2 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 3 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 4 EMINAGIĆ EMIN 5 HOT IRMA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 JAHIĆ SENKA JOGUNČIĆ MILJA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MARKOVIĆ LIDIJA RIĐIĆ ALEN SMAJIĆ SANEL ŠKAHIĆ MARIZELA ŠKULJ EDA ŠRNDIĆ NERMINA TOMIĆ MILICA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit   532    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme.Ne Urednih:0 .Srednja medicinska škola Tuzla Pozicija:106. bosanski jezik i književnost. godine. JAHIĆ SENKA JOGUNČIĆ MILJA RASTIĆ MELIHA RIĐIĆ ALEN SMAJIĆ SANEL VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 533    .4. 1 izvršilac. na 2 časa.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(16) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ALJUKIĆ LEJLA BABIĆ ALMA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA CVJETIĆ IVANA HADŽISELIMOVIĆ ALMA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMŠIROVIĆ LEJLA KOVAČEVIĆ ANEL LUGAVIĆ INELA LULIĆ AZRA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NAIDA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 14 ŠABANOVIĆ SEIDA 15 TRIFKOVIĆ MIRNA 16 TRUMIĆ SELMA VEZA UP1-10/1-34044164/12 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 3 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 4 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 5 HOT IRMA 6 7 8 9 10 11 12 IMAMOVIĆ ALMA .2013. francuski i dr) i latinski jezik 106. engleski jezik.Pripravnika:12 (12+0) . njemački. strani jezik (engleski. Ukupno:28 : Urednih:16 . do 09.08.

njemački.Pripravnika:13 (13+0) .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(40) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 BEHRIĆ JASENKA 3 BEŠLIĆ MINETA 4 ČOLIĆ AMELA 5 DEDIĆ EMINA 6 DELIĆ MERIMA 7 ĐAKOVIĆ SANJA 8 ĐOZIĆ ERNA 9 GULAMOVIĆ MIRELA 10 HALILOVIĆ HUSEIN 11 HARBIĆ ADNAN 12 HODŽIĆ ARIJANA 13 HUREMOVIĆ ELDIN 14 IBRAHIMAGIĆ SANELA 15 KADRIĆ KENAN 16 KAHRIĆ ERNA 17 MEĐIĆ ADINA 18 MEHIĆ AZRA 19 MEHMEDOVIĆ JASMIN 20 MUHAREMAGIĆ MAJA 21 MUHAREMOVIĆ MAIDA 22 MUJANOVIĆ ENISA 23 MUJKIĆ NESMINA 24 MUMINOVIĆ OMER 25 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 26 OMERDIĆ AMELA 27 OMEROVIĆ AMIRA 28 OMEROVIĆ SELMA 29 OSMANOVIĆ MERIMA 30 RAHMANOVIĆ ARNEL 31 REKIĆ MIRZA 32 SADIKOVIĆ ADMIR 33 SELIĆ MEBRURA 34 SULJIĆ GORDANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 534    . godine. Ukupno:53 : Urednih:40 .2013. do 09. 1 izvršilac na 10 časova.Srednja trgovinska škola Tuzla Pozicija:107. strani jezik (engleski. na određeno vrijeme.        Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 107. njemački jezik.1.Ne Urednih:0 . bosanski jezik i književnost.08.

35 36 37 38 39 40 ŠIPKA MAJDA TEŠNJAKOVIĆ LEJLA TOSUNBEGOVIĆ EDITA TOSUNBEGOVIĆ NEJRA VILDIĆ MUSTAFA ŽIGIĆ ALDIJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 4 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 MUKIĆ LEJLA Da Da Da Da 7 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 8 PEJIĆ MARINA Da Da Da Da U toku je pripravnički 9 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 10 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 11 TOMIĆ IRENA Da Da Da Da 12 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 13 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da 31.8.                       535    .2012.

bosanski jezik i književnost. njemački.                  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 108.2013. do 09.08. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 . engleski jezik. godine.Pripravnika:16 (16+0) .Srednja muzička škola Tuzla Pozicija:108.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 BEČIROVIĆ ALMA 3 BEGANOVIĆ VELID 4 BERBEROVIĆ DANIJAL 5 BRKIĆ JASMINA 6 CVJETIĆ IVANA 7 ČELIKOVIĆ MELA 8 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 9 GOJAČIĆ AZRA 10 GRBIĆ ALMA 11 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 12 HUDIĆ IGOR 13 HUREMOVIĆ JASMINA 14 IDRIZOVIĆ MERSIHA 15 JOKIĆ MARIJA 16 LULIĆ AZRA 17 MUSTAFIĆ ALMIR 18 OSMANČEVIĆ SUVADA 19 SKENDEROVIĆ SABINA 20 SOFTIĆ MERSIHA 21 ŠABANOVIĆ SEIDA 22 23 24 25 TERZIĆ LEJLA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044164/12 536    . Ukupno:41 : Urednih:25 .14. na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 8 časova.

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 3 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 4 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 5 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 6 HOT IRMA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA JOGUNČIĆ MILJA KIŠIĆ AMELA MIČIĆ DALIBOR OSMIĆ DŽENANA RIĐIĆ ALEN ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   537    .

KOMISIJA:   538    . na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 2 časa.8.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(22) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 DIVKOVIĆ SANJA 3 ĐAKOVIĆ SANJA 4 HALILOVIĆ HUSEIN 5 HODŽIĆ ARIJANA 6 IBRAHIMAGIĆ SANELA 7 KADRIĆ KENAN 8 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 9 MUHAREMAGIĆ MAJA 10 MUHAREMOVIĆ MAIDA 11 MUJANOVIĆ ENISA 12 MUŠIĆ MINELA 13 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 14 OSMANOVIĆ MERIMA 15 SELIĆ MEBRURA 16 STRAŠEVIĆ NEDIM 17 SULJIĆ GORDANA 18 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 19 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 20 TUNJIĆ SANJA 21 VILDIĆ MUSTAFA 22 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 H. godine.Ne Urednih:0 . Ukupno:28 : Urednih:22 .Pripravnika:6 (6+0) . francuski i dr) i latinski jezik 108. do 09.OMEROVIĆ EMIR Da Da Da Da 2 NUHANOVIĆ NUSRETA Da Da Da Da 3 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 4 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 5 TURSUNOVIĆ JASMIN 6 VILIĆ IRMA Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Pripravnički odrađen sa 31.Srednja muzička škola Tuzla Pozicija:108. njemački.2013. njemački jezik.15.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08. bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.2012.

1. bosanski jezik i književnost.2013. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. veza UP1-10/134-044073/12 539    .Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 29 KIKIĆ EDINA 30 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 31 KURTIĆ LEJLA 32 KURTOVIĆ LEJLA 33 LAČIĆ ANIDA 34 LUKIĆ MAJA 35 MARMARAC AMELA 36 MAZALOVIĆ SAMIRA 37 38 39 40 MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Diploma trogodišnjeg studija. godine. njemački.Pripravnika:7 (7+0) .08. do 09. 1 izvršilac na 2 časa.Turističko-ugostiteljska škola Tuzla Pozicija:109. Ukupno:63 : Urednih:56 . francuski i dr) i latinski jezik 109.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(56) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ BERNES 2 AŠČIĆ SUBHIJA 3 BABAJIĆ NIHADA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAŠIĆ FATIMA 6 BEGIĆ ANIDA 7 BEŠIROVIĆ AIDA 8 BRKIĆ SEJLA 9 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 10 ČOLO LJUBOMIRKA 11 DERVIŠEVIĆ JASMINA 12 DERVIŠEVIĆ LEJLA 13 DIVKOVIĆ IGOR 14 DZAFIĆ MERIMA 15 DŽINIĆ ASMIRA 16 ĐULOVIĆ AZRA 17 ERAKOVIĆ VANJA 18 FAIĆ ELDINA 19 FAIĆ ELDINA 20 HADŽIĆ JASMINKA 21 HALILBAŠIĆ AMRA 22 IDRIZOVIĆ LEJLA 23 IMAMOVIĆ OMER 24 JAHIĆ FAHRUDINA 25 JAHIĆ FAHRUDINA 26 JAHIĆ INDIRA 27 JUNUZOVIĆ AZRA 28 KARIĆ DENISA . strani jezik (engleski. na određeno vrijeme.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 MUMIĆ SANEL MUSIĆ VAHIDA NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ AMRA SIRUČIĆ FAHIRA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SULJIĆ EDINA TUČIĆ SANELA UŽIČANIN SENADA VEHABOVIĆ AMRA ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 DELIĆ SEMIRA 4 DERVIŠEVIĆ ADILA 5 HASANOVIĆ EDINA 6 OMEROVIĆ SABINA 7 POŽEGIĆ SENADA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044023/12   540    .

.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(3) RB Prezime i Ime 1 ĐAKOVIĆ SANJA 2 HARBIĆ ADNAN 3 MUŠIĆ MINELA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 HALILOVIĆ MEDINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (1) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena   541    .18. njemački jezik.Pripravnika:1 (1+0) . godine. njemački. strani jezik (engleski. 1 izvršilac. puna norma.Turističko-ugostiteljska škola Tuzla Pozicija:109.08. bosanski jezik i književnost. a najduže do 09. francuski i dr) i latinski jezik 109. do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva. Ukupno:4 : Urednih:3 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013.Ne Urednih:0 . na određeno vrijeme.

njemački. 1 izvršilac na 2 časa.08. engleski opći/engleski poslovni. do 09.2. Ukupno:21 : Urednih:10 .Turističko-ugostiteljska škola Tuzla Pozicija:109. bosanski jezik i književnost. godine. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013. na određeno vrijeme. francuski i dr) i latinski jezik 109.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(10) RB Prezime i Ime 1 ALJUKIĆ LEJLA 2 BEČIROVIĆ ALMA 3 BOJIĆ DARKO 4 BRKIĆ JASMINA 5 DŽINIĆ ALISA 6 GRBIĆ ALMA 7 IDRIZOVIĆ MERSIHA 8 LULIĆ AZRA 9 MARKOVIĆ DRAGANA 10 TRIFKOVIĆ MIRNA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 2 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA Da Da Da Da 4 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 5 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 6 EMINAGIĆ EMIN 7 HOT IRMA 8 9 10 11 IMAMOVIĆ ALMA . JAHIĆ SENKA RIĐIĆ ALEN VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit   542    .Pripravnika:11 (11+0) .

njemački.Turističko-ugostiteljska škola Tuzla Pozicija:109. bosanski jezik i književnost.08.Pripravnika:14 (14+0) . godine. njemački jezik.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(33) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 BEHRIĆ JASENKA 3 BEŠLIĆ MINETA 4 ČELIKOVIĆ SAMIR 5 ČOLIĆ AMELA 6 DEDIĆ EMINA 7 DELIĆ MERIMA 8 ĐAKOVIĆ SANJA 9 GULAMOVIĆ MIRELA 10 HALILOVIĆ HUSEIN 11 HARBIĆ ADNAN 12 HODŽIĆ ARIJANA 13 HODŽIĆ SABINA 14 HUREMOVIĆ ELDIN 15 KADRIĆ KENAN 16 MEĐIĆ ADINA 17 MEHIĆ AZRA 18 MEHMEDOVIĆ JASMIN 19 MUHAREMAGIĆ MAJA 20 MUMINOVIĆ OMER 21 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 22 OMEROVIĆ AMIRA 23 OMEROVIĆ SELMA 24 OSMANOVIĆ MERIMA 25 RAHMANOVIĆ ARNEL 26 REKIĆ MIRZA 27 SADIKOVIĆ ADMIR 28 SELIĆ MEBRURA 29 SMAJIĆ AMELA 30 SULJIĆ GORDANA 31 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 32 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 33 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) 543    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.3. do 09. strani jezik (engleski. Ukupno:47 : Urednih:33 . 1 izvršilac na 10 časova.2013.Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 109. na određeno vrijeme.

2012.RB Prezime i Ime 1 GARAGIĆ SANELA 2 HADZIEFENDIĆ MAIDA 3 HALILOVIĆ MEDINA 4 HELJIĆ HERBINA 5 JOSIPOVIĆ JELENA 6 MATUZOVIĆ ANDREANA 7 MEŠANAGIĆ ADNAN 8 MUKIĆ LEJLA 9 NUHANOVIĆ NUSRETA 10 PEJIĆ MARINA 11 SALKANOVIĆ AZRA 12 SELIMOVIĆ AMELA 13 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA 14 TURSUNOVIĆ JASMIN Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da U toku je pripravnički Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa Da Da Da Da 31.           KOMISIJA:                                    544    .8.

francuski i dr) i latinski jezik 110. bosanski jezik i književnost. na određeno vrijeme. Ukupno:37 : Urednih:29 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(29) RB Prezime i Ime 1 ALADIN MIRZA 2 BEHRIĆ JASENKA 3 ČOLIĆ AMELA 4 DELIĆ MERIMA 5 ĐAKOVIĆ SANJA 6 GULAMOVIĆ MIRELA 7 HALILOVIĆ HUSEIN 8 HARBIĆ ADNAN 9 HODŽIĆ SABINA 10 IBRAHIMAGIĆ SANELA 11 KADRIĆ KENAN 12 KAHRIĆ ERNA 13 MEHMEDOVIĆ JASMIN 14 MUHAREMAGIĆ MAJA 15 MUHAREMOVIĆ MAIDA 16 MUMINOVIĆ OMER 17 OMEROVIĆ AMIRA 18 OMEROVIĆ SELMA 19 OSMANOVIĆ MERIMA 20 REDZIĆ MEDINA 21 REKIĆ MIRZA 22 SADIKOVIĆ ADMIR 23 SMAJIĆ AMELA 24 SMAJIĆ MAIDA 25 SULJIĆ GORDANA 26 TOSUNBEGOVIĆ EDITA 27 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 28 TUNJIĆ SANJA 29 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 545    .1. godine.2013. njemački. 1 izvršilac na 12 časova.Mješovita srednja elektotehnicka škola Tuzla Pozicija:110. njemački jezik. do 09.08. strani jezik (engleski.          Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.

2013. na određeno vrijeme.8.   Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 110.Mješovita srednja elektotehnicka škola Tuzla Pozicija:110. bosanski jezik i književnost. do 09. 1 izvršilac na 6 časova. strani jezik (engleski. njemački.08.6. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. Ukupno:85 : Urednih:76 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(76) RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ EDINA 2 ALJIĆ ALMA 3 ALJUKIĆ BERNES 4 AŠČIĆ SUBHIJA 5 BABAJIĆ SENAD 6 BAŠIĆ FATIMA 7 BEŠIROVIĆ AIDA 8 BRČANINOVIĆ SANELA 9 BREKO SANITA 10 BRKIĆ SEJLA 11 ČAMDŽIĆ AMERLINA 12 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 13 ČOLO LJUBOMIRKA DEJANOVIĆ-HARČIN 14 MARIJANA 15 DERVIŠEVIĆ JASMINA 16 DERVIŠEVIĆ LEJLA 17 DIVKOVIĆ IGOR 18 DZAFIĆ MERIMA 19 DŽINIĆ ASMIRA 20 ĐULOVIĆ AZRA 21 ERAKOVIĆ VANJA 22 FAIĆ ELDINA 23 FAIĆ ELDINA 24 GUTIĆ ULFETA 25 HADŽIĆ JASMINKA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 546    .Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 4 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 5 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 6 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 8 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da Napomena Pripravnički odrađen sa 31. godine.2012.

veza UP1-10/134-044073/12 547    .26 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 27 28 29 30 31 32 33 34 HARČIN EMIR HODZIĆ EDISA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA HODŽIĆ MUHAMED IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 35 ISAKOVIĆ JASMINA 36 ISANOVIĆ AMELA 37 38 39 40 41 42 43 JUNUZOVIĆ AZRA KLINČEVIĆ NISFETA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KURTIĆ LEJLA LISIČIĆ MIRSADA LUKIĆ MAJA VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 44 MAZALOVIĆ SAMIRA 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ SELMA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUMIĆ SANEL MUSIĆ VAHIDA NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA OSMANOVIĆ MUBINA PEJČINOVIĆ ADNAN RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA SALIBAŠIĆ MIRELA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SARAJLIĆ ADNAN SARAJLIĆ JASMIN SELIMOVIĆ AMRA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA SULJIĆ EDINA ŠUTA ALISA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TURNADŽIĆ MUNEVERA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA VEJZOVIĆ AMELA ZLATAREVIĆ SANELA ZONIĆ ŠEJLA Diploma trogodišnjeg studija.

08. Ukupno:59 : Urednih:39 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:20 (20+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(39) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 AGIĆ ASJA ALJUKIĆ LEJLA BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BERBEROVIĆ DANIJAL BEŠLAGIĆ LEJLA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA ČELIKOVIĆ MELA DURAKOVIĆ MIRHA FEHRIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 12 GREBOVIĆ MELISA 13 14 15 16 17 H. godine.1.2013. engleski jezik. na određeno vrijeme. francuski i dr) i latinski jezik 111. 1 izvršilac. puna norma. bosanski jezik i književnost.RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 DERVIŠEVIĆ ADILA 3 HRNČIĆ MAJA 4 KURTIĆ SEMIR 5 MEMIĆ SELVIRA 6 MURIĆ ERNA 7 OMEROVIĆ SABINA 8 POŽEGIĆ SENADA 9 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena KOMISIJA:     Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački. do 09.IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR HUKIĆ MUBERA VEZA UP1-10/1-34044051/12 548    . strani jezik (engleski.Mješovita srednja gradjevinsko geodetska škola Tuzla Pozicija:111.

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 HUSANOVIĆ DAMIR IDRIZOVIĆ MERSIHA KOVAČEVIĆ ANEL LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ MAJA MUJANOVIĆ NEJRA OSMANČEVIĆ SUVADA OSMANOVIĆ ALBINA PERKIĆ LIDIJA PUŠKAR NADIRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 29 RAIS MERHIMA 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 RANDALL INDIRA SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ ANELA SKENDEROVIĆ SABINA SULJKANOVIĆ DŽENITA TANOVIĆ JASMINA TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA RB Prezime i Ime 1 AVDIĆ ADNAN 2 AVDISPAHIĆ SANDRA 3 BAŠIĆ MERSIHA 4 DIVOVIĆ MLADEN 5 EMINAGIĆ EMIN 6 HOT IRMA 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (20) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit JAHIĆ SENKA JOGUNČIĆ MILJA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MARKOVIĆ LIDIJA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA PETROVIĆ IVANA RIĐIĆ ALEN SMAJLOVIĆ SEDINA ŠKULJ EDA ŠRNDIĆ NERMINA TOMIĆ MILICA VUKOVIĆ BOJANA 549    .

  550    .

njemački jezik.2. strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 111. godine. Ukupno:30 : Urednih:26 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:4 (4+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(26) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 ČOLIĆ AMELA 3 DEDIĆ EMINA 4 DELIĆ MERIMA 5 DIVKOVIĆ SANJA 6 GULAMOVIĆ MIRELA 7 HARBIĆ ADNAN 8 HODŽIĆ ARIJANA 9 IBRAHIMAGIĆ SANELA 10 KADRIĆ KENAN 11 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 12 MEHMEDOVIĆ JASMIN 13 MUHAREMAGIĆ MAJA 14 MUHAREMOVIĆ MAIDA 15 MUJANOVIĆ ENISA 16 MUŠIĆ MINELA 17 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 18 OSMANOVIĆ MERIMA 19 REDZIĆ MEDINA 20 REKIĆ MIRZA 21 SULJIĆ GORDANA 22 ŠIPKA MAJDA 23 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 24 TUNJIĆ SANJA 25 VILDIĆ MUSTAFA 26 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 3 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 4 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da Napomena Pripravnički odrađen sa 31. do 09.2012.8.Mješovita srednja gradjevinsko geodetska škola Tuzla Pozicija:111. 551    .08.2013. njemački. na određeno vrijeme. 1 izvršilac na 4 časa. bosanski jezik i književnost.

        KOMISIJA:  552    .

godine. francuski i dr) i latinski jezik 112.08.Mješovita srednja hemijska škola Tuzla Pozicija:112.1. 1 izvršilac na 14 časova. Ukupno:55 : Urednih:31 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:24 (24+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(31) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 BABIĆ ALMA 3 BEČIROVIĆ ALMA 4 BEGANOVIĆ VELID 5 BERBEROVIĆ DANIJAL 6 BEŠLAGIĆ LEJLA 7 BRKIĆ JASMINA 8 ČELIKOVIĆ MELA 9 FEHRIĆ SELMA 10 GOJAČIĆ AZRA 11 GRBIĆ ALMA 12 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 13 HASIĆ ZLATA 14 HUDIĆ IGOR 15 HUREMOVIĆ JASMINA 16 HUSANOVIĆ DAMIR 17 IDRIZOVIĆ MERSIHA 18 IMŠIROVIĆ LEJLA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ 19 HAJRIJA 20 LULIĆ AZRA 21 MUJANOVIĆ NEJRA 22 OSMANČEVIĆ SUVADA 23 RAIS MERHIMA 24 SKENDEROVIĆ SABINA 25 SOFTIĆ MERSIHA 26 SULJKANOVIĆ DŽENITA 27 ŠABANOVIĆ SEIDA 28 29 30 31 TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (24) 553    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. engleski jezik. do 09. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.2013. na određeno vrijeme. njemački.

RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ MAIDA 2 AVDIĆ ADNAN 3 AVDISPAHIĆ SANDRA 4 BAŠIĆ MERSIHA 5 DIVOVIĆ MLADEN 6 EMINAGIĆ EMIN 7 FEJZIĆ ASJA 8 HOT IRMA 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JAHIĆ ELDINA JAHIĆ SENKA JOSIĆ BILJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA OSMIĆ DŽENANA PETROVIĆ IVANA RASTIĆ MELIHA RIĐIĆ ALEN SMAJIĆ SANEL SMAJLOVIĆ SEDINA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit U toku pripravnički   554    .

njemački. strani jezik (engleski.Mješovita srednja hemijska škola Tuzla Pozicija:112. godine. Ukupno:35 : Urednih:28 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:7 (7+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(28) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMEDINA 2 ČOLIĆ AMELA 3 DELIĆ MERIMA 4 GULAMOVIĆ MIRELA 5 HALILOVIĆ HUSEIN 6 HARBIĆ ADNAN 7 HASIĆ ADMILA 8 HODŽIĆ ARIJANA 9 IBRAHIMAGIĆ SANELA 10 KADRIĆ KENAN 11 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 12 MEHMEDOVIĆ JASMIN 13 MUHAREMAGIĆ MAJA 14 MUHAREMOVIĆ MAIDA 15 MUJANOVIĆ ENISA 16 MUŠIĆ MINELA 17 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 18 OMEROVIĆ SELMA 19 OSMANOVIĆ MERIMA 20 REDZIĆ MEDINA 21 REKIĆ MIRZA 22 SELIĆ MEBRURA 23 SMAJIĆ AMELA 24 SULJIĆ GORDANA 25 ŠIPKA MAJDA 26 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 27 VILDIĆ MUSTAFA 28 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 HELJIĆ HERBINA 2 JOSIPOVIĆ JELENA 3 NUHANOVIĆ NUSRETA 4 SALKANOVIĆ AZRA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 555    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac na 6 časova. njemački jezik. na određeno vrijeme.08.2013. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 112. do 09.2.

5 TOMIĆ IRENA 6 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA 7 TURSUNOVIĆ JASMIN Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Pripravnički odrađen sa 31. 1 izvršilac na 6 časova.     Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2012.2013.Mješovita srednja hemijska škola Tuzla Pozicija:112. bosanski jezik i književnost. latinski jezik. do 09.8. francuski i dr) i latinski jezik 112. godine.3. Ukupno:9 : Urednih:0 - Ne Urednih:9 - Pripravnika:0 (0+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.08. RB Prezime i Ime 1 ISAKOVIĆ AZRA 2 IZEROSKI ŠEFIKA 3 JUKIĆ IVAN 4 KERIĆ MEŠANOVIĆ NERMINA 5 MUMIĆ SANEL 6 MURATOVIĆ SEUDIN 7 OSMANHODZIĆ BERISA 8 RAIS MERHIMA 9 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i i i i         KOMISIJA:  556    . njemački. na određeno vrijeme. strani jezik (engleski.

pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. Ukupno:96 : Urednih:1 - Ne Urednih:87 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(1) RB Prezime i Ime 1 HODŽIĆ MUHAMED Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ EDINA 2 ALIČIĆ DEMIRA 3 ALIĆ EMINA 4 ALJIĆ ALMA 5 ALJUKIĆ BERNES 6 AŠČIĆ SUBHIJA 7 AVDIĆ AIDA 8 BABAJIĆ AMIRA 9 BABAJIĆ NIHADA 10 BABAJIĆ SENAD 11 BAŠIĆ FATIMA 12 BEŠIROVIĆ AIDA 13 BRČANINOVIĆ SANELA 14 BREKO SANITA 15 BRKIĆ SEJLA 16 BUTKOVIĆ ENISA 17 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 18 ČOLO LJUBOMIRKA 19 DERVIŠEVIĆ LEJLA 20 DIVKOVIĆ ANKICA 21 DIVKOVIĆ IGOR 22 DŽINIĆ ASMIRA 23 ERAKOVIĆ VANJA 24 FAIĆ ELDINA 25 FAIĆ ELDINA 26 HADŽIĆ JASMINKA 27 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 28 HODZIĆ AMELA 29 HODZIĆ NAIDA 30 HODZIĆ NERMINA 31 HUSEJNOVIĆ AMIRA 32 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 33 IDRIZOVIĆ LEJLA Lista kandidata čija prijava nije uredna(87) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Da Da Ne Ne Nije Napomena pripravnik. pripravnik. pripravnik. 557    . pripravnik. bosanski jezik i književnost. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. 1 izvršilac na 10 časova.12. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik.2013.08. francuski i dr) i latinski jezik 113. do 09. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik.Mješovita srednja mašinska škola Tuzla Pozicija:113. na određeno vrijeme. pripravnik. pripravnik. strani jezik (engleski. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost-pripravnik. njemački. pripravnik.

pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik.34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ SANDRA ISAKOVIĆ JASMINA ISANOVIĆ AMELA ISIĆ ZEHRA ISMAJLOVSKI AIDA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAŠAREVIĆ EHLIMANA JUNUZOVIĆ AZRA KIŠIĆ ALMA KLINČEVIĆ NISFETA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KURTIĆ LEJLA KURTOVIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA LISIČIĆ MIRSADA MAHMUTOVIĆ SELMA MAZALOVIĆ SAMIRA MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ SELMA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUSIĆ VAHIDA NURKIĆ AZRA OMIĆ SUADA OSMANOVIĆ MUBINA PEJČINOVIĆ ADNAN PEŠTALIĆ VALDETA RAMAŠ AIDA RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA SALIBAŠIĆ MIRELA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ AMRA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠUTA ALISA TOKIĆ SANELA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA ZOLETIĆ EDIN ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije pripravnik. pripravnik. Nije pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. 558    . pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije Nije pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik. pripravnik.

RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 HASANOVIĆ EDINA 3 4 5 6 7 8 HRNČIĆ MAJA HUSIĆ SABINA MEMIĆ SELVIRA RIZANAJ LARISA SMAJLOVIĆ INDIRA TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044023/12   559    .

08. do 09. Ukupno:50 : Urednih:35 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:15 (15+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(35) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BEGANOVIĆ VELID BERBEROVIĆ DANIJAL BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA ČELIKOVIĆ MELA DURAKOVIĆ MIRHA DŽINIĆ ALISA FEHRIĆ SELMA GOJAČIĆ AZRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena 10 GREBOVIĆ MELISA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 H. puna norma. godine. engleski jezik. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 113.2013.Mješovita srednja mašinska škola Tuzla Pozicija:113.5.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. 1 izvršilac.IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ SAMRA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR HUKIĆ MUBERA HUSANOVIĆ DAMIR HUSANOVIĆ NAIDA LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ MAJA MUJANOVIĆ NEJRA PERKIĆ LIDIJA PUŠKAR NADIRA VEZA UP1-10/1-34044051/12 25 RAIS MERHIMA 26 SABUROVIĆ SELMA 27 SELIMOVIĆ ANELA 28 SKENDEROVIĆ SABINA 29 ŠABANOVIĆ SEIDA 30 31 32 33 34 35 TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA 560    . bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski. na određeno vrijeme.

Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (15) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 2 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da 3 EMINAGIĆ EMIN 4 HOT IRMA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JAHIĆ SENKA JOGUNČIĆ MILJA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MEHINBAŠIĆ JASMINKA RIĐIĆ ALEN SMAJIĆ SANEL SMAJLOVIĆ SEDINA ŠKULJ EDA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit   561    .

08. Ukupno:18 : Urednih:15 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(15) RB Prezime i Ime 1 ČOLIĆ AMELA 2 DEDIĆ EMINA 3 DELIĆ MERIMA 4 HALILOVIĆ HUSEIN 5 HARBIĆ ADNAN 6 KAHRIĆ ERNA 7 MUHAREMOVIĆ MAIDA 8 MUJANOVIĆ ENISA 9 MUŠIĆ MINELA 10 OSMANOVIĆ MERIMA 11 REKIĆ MIRZA 12 STRAŠEVIĆ NEDIM 13 SULJIĆ GORDANA 14 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 15 VILDIĆ MUSTAFA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 2 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 3 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena         KOMISIJA:  562    .9. godine. njemački.2013. bosanski jezik i književnost.Mješovita srednja mašinska škola Tuzla Pozicija:113. 1 izvršilac na 4 časa. strani jezik (engleski.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački jezik. do 09. francuski i dr) i latinski jezik 113. na određeno vrijeme.

njemački jezik. na određeno vrijeme. do 09.08. francuski i dr) i latinski jezik 114.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla Pozicija:114.10. bosanski jezik i književnost. Ukupno:29 : Urednih:20 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:9 (9+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(20) RB Prezime i Ime 1 BEHRIĆ JASENKA 2 ČOLIĆ AMELA 3 DELIĆ MERIMA 4 ĐOZIĆ ERNA 5 HALILOVIĆ HUSEIN 6 HARBIĆ ADNAN 7 HODŽIĆ SABINA 8 KADRIĆ KENAN 9 KAHRIĆ ERNA 10 MUHAREMOVIĆ MAIDA 11 MUMINOVIĆ OMER 12 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 13 OMERDIĆ AMELA 14 REKIĆ MIRZA 15 SADIKOVIĆ ADMIR 16 SMAJIĆ AMELA 17 STRAŠEVIĆ NEDIM 18 SULJIĆ GORDANA 19 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 20 TUNJIĆ SANJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 4 IMŠIROVIĆ MIRELA Da Da Da Da 5 KAHRIĆ SANDRA Da Da Da Da U toku je pripravnički 6 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 7 MEŠANAGIĆ ADNAN Da Da Da Da 8 SELIMOVIĆ AMELA Da Da Da Da 9 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da 563    . njemački. 1 izvršilac na 14 časova.2013. godine.

  564    .

godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme.08. puna norma. bosanski jezik i književnost. njemački. 2 izvršioca. Ukupno:109 : Urednih:101 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:8 (8+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(101) RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Prezime i Ime ALIČIĆ DEMIRA AVDIĆ AIDA BABAJIĆ AMIRA BABAJIĆ NIHADA BABAJIĆ SENAD BAŠIĆ FATIMA BEŠIROVIĆ AIDA BOJIĆ NISVETA BRČANINOVIĆ SANELA BRKIĆ SEJLA BUKVAR NERMIN BUTKOVIĆ ENISA ČOLAKOVIĆ ELVIRA ČOLO LJUBOMIRKA ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN MARIJANA DERVIŠEVIĆ JASMINA DERVIŠEVIĆ LEJLA DIVKOVIĆ ANKICA DIVKOVIĆ IGOR DZAFIĆ EDINA DŽINIĆ ASMIRA ERAKOVIĆ VANJA FAIĆ ELDINA FAIĆ ELDINA GUTIĆ ULFETA HADŽIĆ FATIMA HADŽIĆ JASMINKA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044099/12 Napomena 29 HADŽIMAHOVIĆ ALMA 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 HALILBAŠIĆ AMRA HAMZIĆ MAKSIDA HARČIN EMIR HODZIĆ AMELA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA HODŽIĆ MUHAMED HORVAT AIDA HUSEJNOVIĆ AMIRA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA 565    . strani jezik (engleski.2013.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla Pozicija:114. bosanski. do 09. srpski jezik i književnost. hrvatski.5. francuski i dr) i latinski jezik 114.

41 42 43 44 IMAMOVIĆ IMAMOVIĆ IMAMOVIĆ IMAMOVIĆ BERBIĆ ALENA EDINA OMER SANDRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Diploma trogodišnjeg studija. veza UP1-10/134-044073/12 VEZA UP1-10/1-34044131/12 VEZA UP1-10/1-34044067/12 VEZA UP1-10/1-34042278/12 VEZA UP1-10/1-34043538/12 45 ISAKOVIĆ JASMINA 46 ISANOVIĆ AMELA 47 ISIĆ ZEHRA 48 49 50 51 52 53 ISMAJLOVSKI AIDA JAGODIĆ EDITA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JUNUZOVIĆ AZRA KADIĆ ADILA 54 KIŠIĆ ALMA 55 56 57 58 59 60 61 KLINČEVIĆ NISFETA KRASNIĆ HANIFA KUKURUZ HASIBA KURTIĆ LEJLA KURTOVIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA MAHMUTOVIĆ SELMA 62 MAZALOVIĆ SAMIRA 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEŠIĆ SELMA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJKIĆ ALMA MUMIĆ SANEL NURKIĆ AZRA PALAVRA MIRJANA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA RAMAŠ AIDA SALIBAŠIĆ MIRELA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SALKIĆ LEJLA SARAJLIĆ ADNAN SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ AMRA SMAJIĆ BELMA SMAJLOVIĆ INDIRA SOFTIĆ AZRA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA 566    .

91 ŠUTA ALISA 92 TOMIĆ SANJA 93 TRNAČEVIĆ ALMA 94 TUČIĆ SANELA 95 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 96 UDOVIČIĆ MIRELA 97 UŽIČANIN SENADA 98 ZLATAREVIĆ SANELA 99 ZOLETIĆ EDIN 100 ZONIĆ ŠEJLA 101 ŽUNIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 DERVIŠEVIĆ ADILA 3 HASANOVIĆ EDINA 4 5 6 7 8 KRAKO SUADA MEMIĆ SELVIRA POŽEGIĆ SENADA RIZANAJ LARISA TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (8) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044023/12   567    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme.2013.6. puna norma.08. do 09. bosanski jezik i književnost. godine. francuski i dr) i latinski jezik 114.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla Pozicija:114. engleski jezik. 1 izvršilac.IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HALILOVIĆ SAMRA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR HUKIĆ MUBERA HUSANOVIĆ DAMIR HUSANOVIĆ NAIDA IDRIZOVIĆ MERSIHA KALESIĆ-REŠIDBEGOVIĆ HAJRIJA KOVAČEVIĆ ANEL LUGAVIĆ INELA LUKANOVIĆ SLOBODANKA LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ MAJA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA PERKIĆ LIDIJA PUŠKAR NADIRA VEZA UP1-10/1-34044051/12 34 RAIS MERHIMA 35 36 37 38 39 SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ ANELA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA ŠABANOVIĆ SEIDA VEZA UP1-10/1-34- 568    . Ukupno:63 : Urednih:47 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:16 (16+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(47) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 AGIĆ ASJA BABIĆ ALMA BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BERBEROVIĆ DANIJAL BEŠLAGIĆ LEJLA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA ČELIKOVIĆ MELA DURAKOVIĆ MIRHA DŽINIĆ ALISA FEHRIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena 13 GREBOVIĆ MELISA 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 H. strani jezik (engleski. njemački.

044164/12 40 41 42 43 44 45 46 47 ŠIŠIĆ EMINA TANOVIĆ JASMINA TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AVDISPAHIĆ SANDRA 2 BAŠIĆ MERSIHA 3 DIVOVIĆ MLADEN 4 EMINAGIĆ EMIN 5 HOT IRMA 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (16) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR MARJANOVIĆ ŽELJKA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA NURKOVIĆ MIRELA PETROVIĆ IVANA RIĐIĆ ALEN SMAJIĆ SANEL ŠKULJ EDA VUKOVIĆ BOJANA Diploma VII/1   569    .

7.2013. na određeno vrijeme. do 09. 1 izvršilac na 10 časova.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla Pozicija:114. njemački. bosanski jezik i književnost.08. godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 114. Ukupno:53 : Urednih:34 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:19 (19+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(34) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 AGIĆ ASJA BABIĆ ALMA BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BERBEROVIĆ DANIJAL BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA DŽINIĆ ALISA FEHRIĆ SELMA GRBIĆ ALMA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ZLATA HUKIĆ MUBERA HUREMOVIĆ JASMINA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMŠIROVIĆ LEJLA KOVAČEVIĆ ANEL LUGAVIĆ INELA LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ MAJA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena 26 RAIS MERHIMA 27 SOFTIĆ MERSIHA 28 SULJKANOVIĆ DŽENITA 29 ŠABANOVIĆ SEIDA 30 31 32 33 34 ŠIŠIĆ EMINA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA VEZA UP1-10/1-34044270/12 570    . strani jezik (engleski. engleski jezik.

RB Prezime i Ime 1 DINDIĆ MIRZA 2 DIVOVIĆ MLADEN 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (19) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Nema uvjerenja o EMINAGIĆ EMIN Da Da Da Da čekanju na posao FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da Nema položen stručni HOT IRMA Da Da Da Da ispit JAHIĆ ELDINA Da Da Da Da JAHIĆ SENKA Da Da Da Da JOSIĆ BILJANA Da Da Da Da KIŠIĆ AMELA Da Da Da Da U toku pripravnički MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da MARJANOVIĆ ŽELJKA Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ Da Da Da Da AZRA PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da RASTIĆ MELIHA Da Da Da Da RIĐIĆ ALEN Da Da Da Da SMAJIĆ SANEL Da Da Da Da ŠRNDIĆ NERMINA Da Da Da Da VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da ŽUNIĆ SEID Da Da Da Da   571    .

9. 1 izvršilac na 12 časova.08. njemački.Mješovita srednja saobracajna škola Tuzla Pozicija:114. Ukupno:5 : Urednih:2 - Ne Urednih:0 - Pripravnika:3 (3+0) - Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(2) RB Prezime i Ime 1 ŠIŠIĆ JASMINKA 2 ŽILIĆ SENADA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena RB Prezime i Ime Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (3) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 1 BEGANOVIĆ ŠEHIĆ DINA 2 DIDIK SARAJLIĆ LEJLA 3 KADRIBAŠIĆ AMELA Napomena Nema položen Stručni Ispit           KOMISIJA:        572    . do 09. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 114. na određeno vrijeme.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. godine. francuski jezik.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 115. Ukupno:119 : Urednih:106 .Ne Urednih:0 . bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost.1.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(106) RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Prezime i Ime AHMETOVIĆ EDINA ALIČIĆ DEMIRA ALIĆ EMINA ALJIĆ ALMA ALJUKIĆ BERNES AŠČIĆ SUBHIJA AVDIĆ AIDA BABAJIĆ NIHADA BABAJIĆ SENAD BAŠIĆ FATIMA BEGIĆ ANIDA BEŠIROVIĆ AIDA BOJIĆ NISVETA BRČANINOVIĆ SANELA BREKO SANITA BUTKOVIĆ ENISA ČAMDŽIĆ AMERLINA ČANIĆ SANEL ČOLAKOVIĆ ELVIRA ČOLO LJUBOMIRKA ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN MARIJANA DELIĆ SABINA DERVIŠEVIĆ JASMINA DERVIŠEVIĆ LEJLA DIVKOVIĆ IGOR DŽINIĆ ASMIRA DŽIZIĆ OHRANA ERAKOVIĆ VANJA FAIĆ ELDINA FAIĆ ELDINA HADŽIĆ FATIMA HADŽIĆ JASMINKA HADŽIMAHOVIĆ ALMA HALILBAŠIĆ AMRA HAMZIĆ MAKSIDA HARČIN EMIR HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA HUSEJNOVIĆ AMIRA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ BERBIĆ ALENA IMAMOVIĆ EDINA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044099/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 573    . njemački.Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Pozicija:115.2013. godine. strani jezik (engleski.08.Pripravnika:13 (13+0) . do 09. 1 izvršilac na 8 časova. na određeno vrijeme. bosanski jezik i književnost.

veza UP1-10/1-34-044073/12 SALIBAŠIĆ MIRELA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SARAJLIĆ ADNAN SARAJLIĆ JASMIN SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ AMRA SELIMOVIĆ JASMINKA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠLJIVIĆ NIHADA ŠUTA ALISA TOKIĆ SANELA VEZA UP1-10/1-34-044204/12 574    .44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ISAKOVIĆ JASMINA ISIĆ ZEHRA ISMAJLOVSKI AIDA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ INDIRA JUNUZOVIĆ AZRA KIKIĆ EDINA KLINČEVIĆ NISFETA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KURTIĆ LEJLA KURTOVIĆ LEJLA LAČIĆ ANIDA LISIČIĆ MIRSADA LUKIĆ MAJA MAHMUTOVIĆ SELMA MARMARAC AMELA MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEŠIĆ SELMA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUJKIĆ ALMA MUMIĆ SANEL MUSIĆ VAHIDA NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA OSMANOVIĆ MUBINA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA RAMAŠ AIDA RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044067/12 VEZA UP1-10/1-34-043538/12 62 MAZALOVIĆ SAMIRA Diploma trogodišnjeg studija.

99 TRNAČEVIĆ ALMA 100 TUČIĆ SANELA 101 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 102 TURNADŽIĆ MUNEVERA 103 UŽIČANIN SENADA 104 VEHABOVIĆ AMRA 105 ZLATAREVIĆ SANELA 106 ZONIĆ ŠEJLA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 DERVIŠEVIĆ ADILA 4 HASANOVIĆ EDINA 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HRNČIĆ MAJA KARIĆ MERISA MEMIĆ SELVIRA MURIĆ ERNA OKANOVIĆ MERIMA OMEROVIĆ SABINA POŽEGIĆ SENADA RIZANAJ LARISA TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (13) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena VEZA UP1-10/1-34044023/12   575    .

na određeno vrijeme. njemački. francuski i dr) i latinski jezik 115. godine Ukupno:54 : Urednih:31 . bosanski jezik i književnost. engleski jezik.2.Pripravnika:23 (23+0) . strani jezik (engleski.Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Pozicija:115. do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(31) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 BABIĆ ALMA 3 BEGANOVIĆ VELID 4 BERBEROVIĆ DANIJAL 5 BOJIĆ DARKO 6 BRKIĆ JASMINA 7 ČELIKOVIĆ MELA 8 FEHRIĆ SELMA 9 GOJAČIĆ AZRA 10 GRBIĆ ALMA 11 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 12 HASIĆ ZLATA 13 HUDIĆ IGOR 14 HUKIĆ MUBERA 15 HUREMOVIĆ JASMINA 16 HUSANOVIĆ DAMIR 17 IDRIZOVIĆ MERSIHA 18 IMŠIROVIĆ LEJLA 19 JOVANOVIĆ MAJA 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MEHMEDOVIĆ MAJA SKENDEROVIĆ SABINA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044352/12 24 RAIS MERHIMA 576    .Ne Urednih:0 . 1 izvršilac na 12 časova.2013.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.08.

  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (23) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 BAŠIĆ MERSIHA Da Da Da Da 4 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 5 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da Nema uvjerenja o 6 EMINAGIĆ EMIN Da Da Da Da čekanju na posao 7 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da Nema položen stručni 8 HOT IRMA Da Da Da Da ispit 9 JAHIĆ ELDINA Da Da Da Da 10 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 11 JOGUNČIĆ MILJA Da Da Da Da 12 JOSIĆ BILJANA Da Da Da Da 13 KIŠIĆ AMELA Da Da Da Da U toku pripravnički 14 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da 15 MARJANOVIĆ ŽELJKA Da Da Da Da 16 MEHINBAŠIĆ JASMINKA Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 17 Da Da Da Da AZRA 18 OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da 19 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 20 RASTIĆ MELIHA Da Da Da Da 21 SMAJIĆ SANEL Da Da Da Da 22 ŠRNDIĆ NERMINA Da Da Da Da 23 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da            KOMISIJA:  577    .

engleski jezik.Mješovita srednja škola Tuzla Pozicija:116.08.6.Ne Urednih:0 . bosanski jezik i književnost. godine.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme. strani jezik (engleski. njemački.2013. Ukupno:50 : Urednih:36 . do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(36) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BEŠLAGIĆ LEJLA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA CRNJAC IVANA ČELIKOVIĆ MELA DURAKOVIĆ MIRHA DŽINIĆ ALISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena 10 GREBOVIĆ MELISA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 HABUL MANDA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR IDRIZOVIĆ MERSIHA IMŠIROVIĆ LEJLA LUKANOVIĆ SLOBODANKA LULIĆ AZRA MEHMEDOVIĆ MAJA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA PERKIĆ LIDIJA PUŠKAR NADIRA VEZA UP1-10/1-34044051/12 24 RAIS MERHIMA 25 26 27 28 29 30 RANDALL INDIRA SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ ANELA SKENDEROVIĆ SABINA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA 31 ŠABANOVIĆ SEIDA 32 33 34 35 36 TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TODOROVIĆ MAJA TRIFKOVIĆ MIRNA TRUMIĆ SELMA 578    . 1 izvršilac puna norma. francuski i dr) i latinski jezik 116.Pripravnika:14 (14+0) .

RB Prezime i Ime 1 AVDISPAHIĆ SANDRA 2 BAŠIĆ MERSIHA 3 DIVOVIĆ MLADEN 4 EMINAGIĆ EMIN 5 HOT IRMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (14) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema uvjerenja o čekanju na posao Nema položen stručni ispit 6 JAHIĆ SENKA 7 MANDŽUKIĆ IGOR 8 MARJANOVIĆ ŽELJKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 9 AZRA 10 PETROVIĆ IVANA 11 RIĐIĆ ALEN 12 ŠKULJ EDA 13 TOMIĆ MILICA 14 VUKOVIĆ BOJANA   579    .

7.Ne Urednih:0 . do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(27) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 AGIĆ ASJA BEČIROVIĆ ALMA BEGANOVIĆ VELID BERBEROVIĆ DANIJAL BEŠLAGIĆ LEJLA BOJIĆ DARKO BRKIĆ JASMINA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA DŽINIĆ ALISA GRBIĆ ALMA H.IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR IDRIZOVIĆ MERSIHA IMŠIROVIĆ LEJLA LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUJANOVIĆ NEJRA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 24 ŠABANOVIĆ SEIDA 25 TODOROVIĆ ALEKSANDAR 26 TRIFKOVIĆ MIRNA 27 TRUMIĆ SELMA VEZA UP1-10/1-34044164/12 580    . engleski jezik. strani jezik (engleski.Pripravnika:20 (20+0) .08. 1 izvršilac na 8 časova. njemački.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:47 : Urednih:27 . bosanski jezik i književnost. na određeno vrijeme. godine.2013. francuski i dr) i latinski jezik 116.Mješovita srednja škola Tuzla Pozicija:116.

  Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (20) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena 1 ALIČIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 AVDIĆ ADNAN Da Da Da Da 3 ĆEMANOVIĆ GORJAN Da Da Da Da 4 DINDIĆ MIRZA Da Da Da Da 5 DIVOVIĆ MLADEN Da Da Da Da Nema uvjerenja o 6 EMINAGIĆ EMIN Da Da Da Da čekanju na posao 7 FEJZIĆ ASJA Da Da Da Da 8 HADZIĆ SENADA Da Da Da Da Nema položen stručni 9 HOT IRMA Da Da Da Da ispit 10 IMAMOVIĆ ALMA . Da Da Da Da 11 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 12 KIŠIĆ AMELA Da Da Da Da U toku pripravnički 13 MANDŽUKIĆ IGOR Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 14 Da Da Da Da AZRA 15 OKANOVIĆ MIRZA Da Da Da Da 16 PETROVIĆ IVANA Da Da Da Da 17 RASTIĆ MELIHA Da Da Da Da 18 RIĐIĆ ALEN Da Da Da Da 19 ŠRNDIĆ NERMINA Da Da Da Da 20 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da   581    .

njemački.2013. godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(26) RB Prezime i Ime 1 ČOLIĆ AMELA 2 DEDIĆ EMINA 3 DELIĆ MERIMA 4 GULAMOVIĆ MIRELA 5 HALILOVIĆ HUSEIN 6 HARBIĆ ADNAN 7 HODŽIĆ ARIJANA 8 KADRIĆ KENAN 9 KAHRIĆ ERNA 10 KORAJKIĆ JOSIĆ EVELINA 11 MEHIĆ AZRA 12 MEHMEDOVIĆ JASMIN 13 MUHAREMAGIĆ MAJA 14 MUHAREMOVIĆ MAIDA 15 MUJANOVIĆ ENISA 16 OMERBEGOVIĆ ELVIRA 17 OMEROVIĆ SELMA 18 OSMANOVIĆ MERIMA 19 REKIĆ MIRZA 20 SADIKOVIĆ ADMIR 21 SMAJIĆ AMELA 22 SULJIĆ GORDANA 23 TEŠNJAKOVIĆ LEJLA 24 TOSUNBEGOVIĆ NEJRA 25 VILDIĆ MUSTAFA 26 ŽIGIĆ ALDIJANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 HADZIEFENDIĆ MAIDA Da Da Da Da 2 HALILOVIĆ MEDINA Da Da Da Da 3 HELJIĆ HERBINA Da Da Da Da 4 JOSIPOVIĆ JELENA Da Da Da Da 5 MATUZOVIĆ ANDREANA Da Da Da Da 6 SALKANOVIĆ AZRA Da Da Da Da 7 TUFEKČIĆ KRNJIĆ SELMA Da Da Da Da Napomena 582    . bosanski jezik i književnost. njemački jezik. na određeno vrijeme.Mješovita srednja škola Tuzla Pozicija:116. strani jezik (engleski.Ne Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 116. Ukupno:33 : Urednih:26 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. do 09.8.08. 1 izvršilac na 8 časova.Pripravnika:7 (7+0) .

  583    .

14. njemački. na određeno vrijeme.08. strani jezik (engleski. Ukupno:6 : Urednih:0 .Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.Pripravnika:0 (0+0) . godine. latinski jezik. 1 izvršilac na 4 časa.Mješovita srednja škola Tuzla Pozicija:116. do 09.Ne Urednih:6 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. RB Prezime i Ime 1 ISAKOVIĆ AZRA 2 IZEROSKI ŠEFIKA 3 JUKIĆ IVAN 4 MUMIĆ SANEL 5 MURATOVIĆ SEUDIN 6 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i         KOMISIJA:  584    .2013. francuski i dr) i latinski jezik 116. bosanski jezik i književnost.

2013. a najduže do 09. strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost. francuski i dr) i latinski jezik 117. na određeno vrijeme.Gimnazija Živinice Pozicija:117.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(100) RB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Prezime i Ime ALIĆ EMINA ARNAUTOVIĆ INDIRA AŠČIĆ SUBHIJA AVDIĆ AIDA BABAJIĆ AMIRA BABAJIĆ SENAD BAŠIĆ FATIMA BEGIĆ ANIDA BOJIĆ NISVETA BRČANINOVIĆ SANELA BREKO SANITA BRKIĆ SEJLA BUTKOVIĆ ENISA ČAMDŽIĆ AMERLINA ČANIĆ SANEL ČERKEZOVIĆ NERMINA ČOLAKOVIĆ ELVIRA ČOLO LJUBOMIRKA ĆEHAJIĆ INELA DEJANOVIĆ-HARČIN MARIJANA DERVIŠEVIĆ JASMINA DIVKOVIĆ IGOR DOSTOVIĆ AMIR DZINIĆ AMRA ĐONLAGIĆ GORAN ERAKOVIĆ VANJA FAIĆ ELDINA FAIĆ ELDINA GUTIĆ ULFETA HADŽIĆ FATIMA HALILBAŠIĆ AMRA HAMZIĆ SEDINA HARČIN EMIR HASANOVIĆ MEDINA HAŠIMBEGOVIĆ SAMRA HERIĆ MINELA HODZIĆ NAIDA HODZIĆ NERMINA HODŽIĆ MUHAMED HORVAT AIDA HUSEJNOVIĆ AMIRA IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 585    . bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. godine.Ne Urednih:0 . 2 izvršioca. njemački.Pripravnika:11 (11+0) .08.1. do povratka uposlenica sa funkcija. puna norma.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. Ukupno:111 : Urednih:100 .

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ BERBIĆ ALENA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ OMER ISAKOVIĆ JASMINA JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAŠAREVIĆ EHLIMANA JUNUZOVIĆ AZRA KAHRIMANOVIĆ KENAN KIKIĆ EDINA KIŠIĆ ALMA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRASNIĆ HANIFA KRBULJIĆ EDINA LAČIĆ ANIDA LISIČIĆ MIRSADA MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEHMEDOVIĆ HARIS MEŠIĆ ALMIRA MEŠIĆ SELMA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA NUKIĆ NERMA NURKIĆ AZRA OMERAGIĆ SANELA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA PEŠTALIĆ VALDETA RAMAŠ AIDA RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SEKULIĆ SANELA SELIMOVIĆ JASMINKA SIRUČIĆ FAHIRA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠLJIVIĆ NIHADA ŠUTA ALISA TALETOVIĆ EDINA TOMIĆ SANJA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA TURNADŽIĆ MUNEVERA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA VEHABOVIĆ AMRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044067/12 VEZA UP1-10/1-34-044131/12 VEZA UP1-10/1-34-044204/12 586    .

99 ZONIĆ ŠEJLA 100 ŽUNIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 DELIĆ SEMIRA 4 DERVIŠEVIĆ ADILA 5 KARIĆ MERISA 6 KRAKO SUADA 7 MEMIĆ SELVIRA 8 OKANOVIĆ MERIMA 9 POŽEGIĆ SENADA 10 RIZANAJ LARISA 11 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   587    .

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. njemački.Pripravnika:4 (4+0) . bosanski jezik i književnost. strani jezik (engleski.Gimnazija Živinice Pozicija:117. Ukupno:61 : Urednih:57 .2. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. do 09. na određeno vrijeme. francuski i dr) i latinski jezik 117. godine.Ne Urednih:0 . 1 izvršilac na 3 časa.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(57) RB Prezime i Ime 1 ALJIĆ ALMA 2 AŠČIĆ SUBHIJA 3 AVDIĆ AIDA 4 BABAJIĆ SENAD 5 BAŠIĆ FATIMA 6 BEGIĆ ANIDA 7 BOJIĆ NISVETA 8 BRČANINOVIĆ SANELA 9 BREKO SANITA 10 BRKIĆ SEJLA 11 BUTKOVIĆ ENISA 12 ČERKEZOVIĆ NERMINA 13 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 14 ČOLO LJUBOMIRKA 15 ĆEHAJIĆ INELA 16 DIVKOVIĆ IGOR 17 ĐONLAGIĆ GORAN 18 ĐULOVIĆ AZRA 19 ERAKOVIĆ VANJA 20 FAIĆ ELDINA 21 FAIĆ ELDINA 22 HALILBAŠIĆ AMRA 23 HAŠIMBEGOVIĆ SAMRA 24 HERIĆ MINELA 25 HODZIĆ AMELA 26 HODZIĆ EDISA 27 HODZIĆ NERMINA 28 HORVAT AIDA 29 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA 30 IDRIZOVIĆ LEJLA 31 IMAMOVIĆ EDINA 32 ISAKOVIĆ JASMINA 33 JAHIĆ FAHRUDINA 34 JAHIĆ FAHRUDINA 35 KAHRIMANOVIĆ KENAN 36 KOLČAKOVIĆ AMIRA 37 KOVAČEVIĆ SELVEDINA 38 KRBULJIĆ EDINA 39 LAČIĆ ANIDA 40 MEŠIĆ ALMIRA 41 MEŠIĆ SELMA 42 MUJEZINOVIĆ DŽANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Napomena Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044067/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 588    .08.2013.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 MULAVDIĆ MERSIHA MUMIĆ SANEL NUKIĆ NERMA PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SARAJLIĆ ADNAN SIRUČIĆ FAHIRA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA ŠAHBEGOVIĆ ALMA ŠLJIVIĆ NIHADA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA VEHABOVIĆ AMRA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044204/12 RB Prezime i Ime 1 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 2 DERVIŠEVIĆ ADILA 3 HRNČIĆ MAJA 4 OKANOVIĆ MERIMA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (4) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   589    .

Gimnazija Živinice Pozicija:117.IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HAMZIĆ AIDA HASANAMIDZIĆ TIJANA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ NAIDA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMŠIROVIĆ LEJLA JAGODIĆ SENIJA KOVAČEVIĆ ANEL LUKIĆ DAVOR LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MEHMEDOVIĆ MAJA MUJANOVIĆ NEJRA VEZA UP1-10/1-34044374/12 30 RAIS MERHIMA 31 32 33 34 35 SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SKENDEROVIĆ SABINA SOFTIĆ MERSIHA 36 ŠABANOVIĆ SEIDA 37 ŠIŠIĆ EMINA 38 TADIĆ MIRJANA 39 TODOROVIĆ MAJA 590    .Ne Urednih:0 . bosanski jezik i književnost. 1 izvršilac puna norma. njemački. na određeno vrijeme.08.Pripravnika:9 (9+0) . do 09.3. francuski i dr) i latinski jezik 117.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.2013. godine.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(40) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 AGIĆ ASJA ALIHODŽIĆ NAIDA ALJUKIĆ MEDISA BEČIROVIĆ ALMA BIBEROVIĆ VEDRANA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA CVJETIĆ IVANA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 Napomena 9 Demirović Jasna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA ĐURIĆ KRISTINA FEHRIĆ SELMA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA H. engleski jezik. strani jezik (engleski. Ukupno:49 : Urednih:40 .

40 TRIFKOVIĆ MIRNA Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AVDISPAHIĆ SANDRA 2 HOT IRMA 3 4 5 6 7 8 9 JAHIĆ SENKA MARKOVIĆ LIDIJA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NURKOVIĆ MIRELA PAŠALIĆ MERIMA ŠKULJ EDA VUKOVIĆ BOJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit Diploma VII/1   591    .

4. Ukupno:32 : Urednih:25 . do 09.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(25) RB Prezime i Ime 1 ALIHODŽIĆ NAIDA 2 BIBEROVIĆ VEDRANA 3 BOJIĆ DARKO 4 CVJETIĆ IVANA 5 DZEBIĆ EDINA 6 DŽUZDANOVIĆ MUNEVERA 7 ĐURIĆ KRISTINA 8 FEHRIĆ SELMA 9 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 10 HASIĆ ZLATA 11 IMŠIROVIĆ LEJLA 12 JAGODIĆ SENIJA 13 KOVAČEVIĆ ANEL 14 LUKIĆ DAVOR 15 LULIĆ AZRA 16 MALKIĆ ANIDA 17 MARKOVIĆ DRAGANA 18 PILAVDŽIĆ ALISA 19 RAIS MERHIMA 20 SELIMOVIĆ SAIDA 21 SOFTIĆ MERSIHA 22 ŠABANOVIĆ SEIDA 23 ŠIŠIĆ EMINA 24 TADIĆ MIRJANA 25 TRIFKOVIĆ MIRNA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044270/12 RB Prezime i Ime 1 ALIČIĆ MAIDA 2 BAŠIĆ IRMA 3 BOŠNJAKOVIĆ DAJANA 4 HOT IRMA 5 IMAMOVIĆ ALMA .08. francuski i dr) i latinski jezik 117. 1 izvršilac na 4 časa. Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (7) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit 592    .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 . na određeno vrijeme. bosanski jezik i književnost. njemački.Gimnazija Živinice Pozicija:117.2013.Pripravnika:7 (7+0) . godine. engleski jezik. strani jezik (engleski.

6 JAHIĆ SENKA 7 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Da Da Da Da 593    .

latinski jezik.Pripravnika:0 (0+0) .    Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. strani jezik (engleski.Ne Urednih:11 . bosanski jezik i književnost. do 09. 1 izvršilac na 12 časova.2013. RB Prezime i Ime 1 ISAKOVIĆ AZRA 2 IZEROSKI ŠEFIKA 3 JUKIĆ IVAN 4 KERIĆ MEŠANOVIĆ NERMINA 5 MUJIĆ ELDINA 6 MUMIĆ SANEL 7 MURATOVIĆ SEUDIN 8 OSMANHODZIĆ BERISA 9 RAHMANOVIĆ NERMINA 10 SAVIĆ SANJA 11 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(11) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i i i i i i   594    .Gimnazija Živinice Pozicija:117. godine. francuski i dr) i latinski jezik 117.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.19. Ukupno:11 : Urednih:0 .08. na određeno vrijeme. njemački.

  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. francuski i dr) i latinski jezik 117. 6 DŽUZDANOVIĆ SENADA 7 ĐULOVIĆ AZRA 8 FAIĆ ELDINA 9 HAMZIĆ SEDINA 10 HODZIĆ EDISA 11 HODZIĆ NAIDA 12 HODZIĆ ŠEMSA 13 HORVAT AIDA 14 IBRAHIMOVIĆ ALMA 15 JAHIĆ FAHRUDINA 16 KAHRIMANOVIĆ KENAN 17 KAHRIMANOVIĆ KENAN 18 KRASNIĆ HANIFA 19 MEŠIĆ SELMA 20 MUKIĆ VILDANA 21 MUMIĆ SANEL 22 MURATOVIĆ IZET 23 NIŠIĆ AMIRA 24 NURIKIĆ NASIJA 25 PEŠTALIĆ VALDETA 26 SALIHOVIĆ SENADA 27 SALKANOVIĆ ZEHDINA 28 SELIMOVIĆ JASMINKA 29 SMAILBEGOVIĆ BELMA 30 SOFTIĆ AZRA 31 SOFTIĆ SAJDA 32 SRABOVIĆ MEDIHA 33 ŠLJIVIĆ NIHADA 34 TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA 35 TURSUNOVIĆ FAVZIJA 36 ZAKETOVIĆ ELVIRA 37 ZONIĆ ŠEJLA RB Prezime i Ime 1 JOZIĆ RAMAJANA MARJANOVIĆ KRAVIĆ 2 DIJANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (2) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 595    .Ne Urednih:0 .Gimnazija Živinice Pozicija:117.2013. do 09. godine. bibliotekar.Pripravnika:2 (2+0) . 1 izvršilac puno radno vrijeme. strani jezik (engleski. njemački. na određeno vrijeme.Nerazmatranih:0 Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(37) RB Prezime i Ime 1 ABDULAHOVIĆ HALID 2 BRČANINOVIĆ SANELA 3 BRKIĆ ŠEJLA 4 BUTKOVIĆ ENISA 5 DŽINIĆ AMRA .22. Ukupno:39 : Urednih:37 . bosanski jezik i književnost.08.

njemački.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(99) RB Prezime i Ime 1 ALIČIČ ALDINA 2 ALIČIĆ DEMIRA 3 ALIĆ EMINA 4 ALJIĆ ALMA 5 ALJUKIĆ BERNES 6 AŠČIĆ SUBHIJA 7 AVDIĆ AIDA 8 BABAJIĆ SENAD 9 BAŠIĆ FATIMA 10 BEĆAREVIĆ FATIMA 11 BEGIĆ ANIDA 12 BOJIĆ NISVETA 13 BRČANINOVIĆ SANELA 14 BREKO SANITA 15 BRKIĆ SEJLA 16 BUTKOVIĆ ENISA 17 ČAMDŽIĆ AMERLINA 18 ČANIĆ SANEL 19 ČERKEZOVIĆ NERMINA 20 ČOLAKOVIĆ ELVIRA 21 ČOLO LJUBOMIRKA 22 ĆEHAJIĆ INELA 23 DERVIŠEVIĆ JASMINA 24 DIVKOVIĆ IGOR 25 DZINIĆ AMRA 26 DŽINIĆ ASMIRA 27 ĐONLAGIĆ GORAN 28 ERAKOVIĆ VANJA 29 FAIĆ ELDINA 30 FAIĆ ELDINA 31 HADŽIĆ FATIMA 32 HALILBAŠIĆ AMRA 33 HASANOVIĆ MEDINA 34 HAŠIMBEGOVIĆ SAMRA 35 HODZIĆ AMELA 36 HODZIĆ NAIDA 37 HODZIĆ NERMINA 38 HODZIĆ ŠEMSA 39 HORVAT AIDA 40 HUSEJNOVIĆ AMIRA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena 596    .          KOMISIJA:    Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. na određeno vrijeme.Mješovita srednja škola Živinice Pozicija:118. bosanski/hrvatski/srpski jezik i književnost. do 09.08. bosanski jezik i književnost.Pripravnika:12 (12+0) . 1 izvršilac na 10 časova. francuski i dr) i latinski jezik 118. Ukupno:111 : Urednih:99 .Ne Urednih:0 .1.2013. godine. strani jezik (engleski.

41 42 43 44 IBRAHIMOVIĆ SUBHIJA IDRIZOVIĆ LEJLA IMAMOVIĆ EDINA IMAMOVIĆ OMER Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044204/12 Diploma trogodišnjeg studija. veza UP1-10/134-044073/12 VEZA UP1-10/1-34044131/12 VEZA UP1-10/1-34044067/12 45 ISAKOVIĆ JASMINA 46 47 48 49 50 51 JAHIĆ FAHRUDINA JAHIĆ FAHRUDINA JAŠAREVIĆ EHLIMANA KADIĆ ADILA KAHRIMANOVIĆ KENAN KIKIĆ EDINA 52 KIŠIĆ ALMA 53 54 55 56 57 58 KLINČEVIĆ NISFETA KOLČAKOVIĆ AMIRA KOVAČEVIĆ SELVEDINA KRBULJIĆ EDINA LAČIĆ ANIDA LISIČIĆ MIRSADA 59 MAZALOVIĆ SAMIRA 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 MEHIĆ MERIMA MEHINBAŠIĆ EHLIMANA MEŠIĆ ALMIRA MEŠIĆ SELMA MIHAJLOVIĆ MIRELA MUJABAŠIĆ ERVIN MUJEZINOVIĆ DŽANA MUMIĆ SANEL NUKIĆ NERMA NURKIĆ AZRA OMEROVIĆ AVDO OMIĆ SUADA OSMANOVIĆ MUBINA PEJČINOVIĆ ADNAN PENDIĆ TULUMOVIĆ SANELA RAMAŠ AIDA REŠIDBEGOVIĆ MELISA RUSTEMOVIĆ-UŠĆUPLIĆ AMRA SALIHBEGOVIĆ MIRELA SALIHOVIĆ EDVINA SALIHOVIĆ LEJLA SALIHOVIĆ SENADA SALKANOVIĆ ZEHDINA SEKULIĆ SANELA SIRUČIĆ FAHIRA SMAJIĆ BELMA SOFTIĆ AZRA SRABOVIĆ MEDIHA SULJIĆ EDINA ŠAHBEGOVIĆ ALMA 90 ŠLJIVIĆ NIHADA 91 ŠOKČEVIĆ JOSIP 597    .

92 93 94 95 96 97 98 99 TALETOVIĆ EDINA TRNAČEVIĆ ALMA TUČIĆ SANELA TUFEKČIĆ BEHRIĆ HAJRA UDOVIČIĆ MIRELA UŽIČANIN SENADA VEHABOVIĆ AMRA ZLATAREVIĆ SANELA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AGANOVIĆ AMRA 2 ĆOSIĆKIĆ JASMINA 3 DELIĆ SEMIRA 4 DERVIŠEVIĆ ADILA 5 HRNČIĆ MAJA 6 KARIĆ MERISA 7 KURTIĆ SEMIR 8 MEMIĆ SELVIRA 9 OKANOVIĆ MERIMA 10 OMEROVIĆ SABINA 11 POŽEGIĆ SENADA 12 TOMIĆ IVANA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (12) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena   598    .

Pripravnika:6 (6+0) . puna norma.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(61) RB Prezime i Ime 1 2 3 4 5 6 7 8 AGIĆ ASJA ALJUKIĆ MEDISA BEČIROVIĆ ALMA BOJIĆ DARKO BRČANINOVIĆ AZRA CVJETIĆ IVANA ČELIKOVIĆ MELA DEMIROVIĆ DENISA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena 9 Demirović Jasna 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 DJEDOVIĆ DENISA DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA ĐURIĆ KRISTINA FAJIĆ EMINA FEHRIĆ SELMA GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA GOJAČIĆ AZRA H.2.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .IBRAHIMBEGOVIĆ NURFETA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HAMZIĆ AIDA HASANAMIDZIĆ TIJANA HASIĆ ZLATA HUDIĆ IGOR HUSANOVIĆ DAMIR HUSANOVIĆ NAIDA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMAMOVIĆ VAHIDA IMŠIROVIĆ LEJLA JAGODIĆ SENIJA JOKIĆ MARIJA VEZA UP1-10/1-34044374/12 31 JOVANOVIĆ MAJA 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 KATANA DAMIR KIJAMETOVIĆ KITIĆ ILVANA KOVAČEVIĆ ANEL LAPANDIĆ SELMA LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MEHMEDOVIĆ MAJA MEŠIĆ MENSUR MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA 599    . strani jezik (engleski. bosanski jezik i književnost.Mješovita srednja škola Živinice Pozicija:118. na neodređeno vrijeme. Ukupno:67 : Urednih:61 . francuski i dr) i latinski jezik 118. engleski jezik. njemački. 1 izvršilac.

42 43 44 45 46 47 MUJANOVIĆ NEJRA MUMINOVIĆ MERSIHA OKANOVIĆ EDISA OSMANBEGOVIĆ MIRSAD PAŠIĆ IBRALIĆ SELMA PERKIĆ LIDIJA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044270/12 48 RAIS MERHIMA 49 50 51 52 SABUROVIĆ SELMA SELIMOVIĆ ANELA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA 53 ŠABANOVIĆ SEIDA 54 55 56 57 58 59 60 61 ŠARENAC IRMA ŠIŠIĆ EMINA TADIĆ MIRJANA TESKEREDZIĆ AMELA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TURSUNOVIĆ NERMINA Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (6) RB Prezime i Ime Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna 1 AVDISPAHIĆ SANDRA Da Da Da Da 2 JAHIĆ SENKA Da Da Da Da 3 MARKOVIĆ LIDIJA Da Da Da Da NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ 4 Da Da Da Da AZRA 5 PAŠALIĆ MERIMA Da Da Da Da 6 VUKOVIĆ BOJANA Da Da Da Da Napomena   600    .

engleski jezik.Nerazmatranih:0 Napomena Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044374/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044051/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044352/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044270/12 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34-044164/12 Da Da Da Da Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(50) RB Prezime i Ime 1 AGIĆ ASJA 2 BEČIROVIĆ ALMA 3 BIBEROVIĆ VEDRANA 4 BOJIĆ DARKO 5 BRČANINOVIĆ AZRA 6 CRNJAC IVANA 7 Demirović Jasna 8 DZEBIĆ EDINA 9 DŽINIĆ ALISA 10 ĐURIĆ KRISTINA 11 FAJIĆ EMINA 12 FEHRIĆ SELMA 13 GANIĆ MEŠANOVIĆ AMRA 14 GOJAČIĆ AZRA 15 GREBOVIĆ MELISA 16 HADŽISELIMOVIĆ ALMA 17 HASANAMIDZIĆ TIJANA 18 HASIĆ ZLATA 19 HUDIĆ IGOR 20 HUSANOVIĆ NAIDA 21 IDRIZOVIĆ MERSIHA 22 IMAMOVIĆ VAHIDA 23 IMŠIROVIĆ LEJLA 24 JAGODIĆ SENIJA 25 JOKIĆ MARIJA 26 JOVANOVIĆ MAJA 27 KATANA DAMIR 28 KOVAČEVIĆ ANEL 29 LULIĆ AZRA 30 MALKIĆ ANIDA 31 MARKOVIĆ DRAGANA 32 MEHMEDOVIĆ MAJA 33 MEŠIĆ MENSUR 34 MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA 35 MUJANOVIĆ NEJRA 36 MUMINOVIĆ MERSIHA 37 OSMANOVIĆ ALBINA 38 PILAVDŽIĆ ALISA 39 RAIS MERHIMA 40 SABUROVIĆ SELMA 41 SELIMOVIĆ ANELA 42 SELIMOVIĆ SAIDA 43 SOFTIĆ MERSIHA 44 SULJKANOVIĆ DŽENITA 45 ŠABANOVIĆ SEIDA 601    . do 09. bosanski jezik i književnost. na određeno vrijeme.08.3. Ukupno:61 : Urednih:50 .  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Ne Urednih:0 .Mješovita srednja škola Živinice Pozicija:118. francuski i dr) i latinski jezik 118. godine. 1 izvršilac puna norma. njemački. strani jezik (engleski.Pripravnika:11 (11+0) .2013.

46 47 48 49 50 TADIĆ MIRJANA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TURSUNOVIĆ NERMINA Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da RB Prezime i Ime 1 AHMETOVIĆ MEJRA 2 HOT IRMA 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (11) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit JAHIĆ SENKA MANDŽUKIĆ IGOR MARKOVIĆ LIDIJA MEHINBAŠIĆ JASMINKA NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA PAŠALIĆ MERIMA PETROVIĆ IVANA ŠKULJ EDA VUKOVIĆ BOJANA   602    .

do 09. njemački. godine.Ne Urednih:0 .4. francuski i dr) i latinski jezik 118.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare. bosanski jezik i književnost.Mješovita srednja škola Živinice Pozicija:118. 1 izvršilac na 12 časova.08.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(36) RB Prezime i Ime 1 BIBEROVIĆ VEDRANA 2 BOJIĆ DARKO 3 Demirović Jasna 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 DZEBIĆ EDINA DŽINIĆ ALISA ĐURIĆ KRISTINA FAJIĆ EMINA FEHRIĆ SELMA GOJAČIĆ AZRA GRBIĆ ALMA HADŽISELIMOVIĆ ALMA HAMZIĆ AIDA HASIĆ ZLATA IDRIZOVIĆ MERSIHA IMAMOVIĆ VAHIDA JAGODIĆ SENIJA JOKIĆ MARIJA Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da VEZA UP1-10/1-34044164/12 VEZA UP1-10/1-34044352/12 Napomena VEZA UP1-10/1-34044374/12 18 JOVANOVIĆ MAJA 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 KATANA DAMIR KOVAČEVIĆ ANEL LULIĆ AZRA MALKIĆ ANIDA MARKOVIĆ DRAGANA MUHAMEDBEGOVIĆ MIRNESA MUMINOVIĆ MERSIHA PILAVDŽIĆ ALISA SELIMOVIĆ SAIDA SOFTIĆ MERSIHA SULJKANOVIĆ DŽENITA 30 ŠABANOVIĆ SEIDA 31 32 33 34 35 36 ŠIŠIĆ EMINA TADIĆ MIRJANA TODOROVIĆ ALEKSANDAR TOKIĆ TATJANA TRIFKOVIĆ MIRNA TURSUNOVIĆ NERMINA 603    .Pripravnika:9 (9+0) . strani jezik (engleski. Ukupno:45 : Urednih:36 .2013. engleski jezik. na određeno vrijeme.

604    .

  RB Prezime i Ime 1 HOT IRMA 2 3 4 5 6 7 8 9 Lista pripravnika po abecednom redu sa urednom prijavom (9) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Napomena Nema položen stručni ispit JAHIĆ SENKA KARAMEHIĆ DIJANA KIŠIĆ AMELA MANDŽUKIĆ IGOR NUHANOVIĆ SMAJLOVIĆ AZRA PETROVIĆ IVANA ŠRNDIĆ NERMINA VUKOVIĆ BOJANA U toku pripravnički   605    .

bosanski jezik i književnost. njemački.08. latinski jezik. Ukupno:6 : Urednih:0 . francuski i dr) i latinski jezik 118.Ne Urednih:6 .2013.Mješovita srednja škola Živinice Pozicija:118.  Komisija za bodovanje kandidata za bibliotekare.Pripravnika:0 (0+0) . RB Prezime i Ime 1 JUKIĆ IVAN 2 KERIĆ MEŠANOVIĆ NERMINA 3 MUMIĆ SANEL 4 MURATOVIĆ SEUDIN 5 OSMANHODZIĆ BERISA 6 ŠEĆIĆ SAMRA Lista kandidata čija prijava nije uredna(6) Pravovremena Kompletna Odgovarajuća Prijava uredna Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne Napomena Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi Ne odgovara po profilu stručnoj spremi i i i i i i            KOMISIJA:  606    . do 09. na određeno vrijeme.Nerazmatranih:0 Lista kandidata po abecednom redu sa urednom prijavom(0) Nema kandidata za ovu poziciju čija je prijava uredna.5. 1 izvršilac na 2 časa. godine. strani jezik (engleski.