You are on page 1of 84
 SOLUTII MODERNE DE VENTILARE, EFICIENTE ENERGETIC, PENTRU ASIGURAREA CALITATII AERULUI IN MEDIUL CONSTRUIT     Sef lucr.univ.ec.dr.ing.Ioan CALDARE . Anaximenes “Aerul reprezintă originea tuturor lucrurilor". Argumente pentru asigurarea debitului minim de aer proaspat   ne petrecem cca. 90% din timp în încăperi închise; omul are nevoie zilnic de 20.000 litri de aer pentru respirație și cel aer proaspăt pentru a se simți bine, confortabil; puțin 30 m3/h de  într-o locuință cu 4 persoane se vaporizează 10 litri de apă/zi prin gătit, spălat, udat flori și respirație; trebuie sa aerisiți locuința regulat pentru a elimina acești vapori și noxele cum ar fi formaldehida, fumul de țigară și vaporii de la materialele de construcție, detergenți pentru curățenie, etc; printr-un geam întredeschis 2 cm în partea superioară se “aruncă” iarna 0,15 €/oră; și că valoarea crește la 1,10 €/oră la o deschidere de 12 cm;    există soluții care vă oferă eficiență energetică și economii, asigurânduvă totodată un climat igienic și sănătos în încăperi? ■ Lipsa aerului proaspat-efecte asupra sanatatii  Din punct de vedere al sanatatii prezinta o deosebita importanta oscilatiile in concentratie ale CO2 si ale O2 din aer, aceste substante avand un rol deosebit in metabolism, in principal in schimbul de gaze la nivelul plamanilor. Oxigenul poate influenta sanatatea prin scaderea concentratiei lui in aer si prin scaderea presiunii atmosferice, efectul fiind determinat de scaderea presiunii partiale la nivelul plamanilor, alterarea schimbului de gaze (O2 si CO2) si a procesului de oxigenare a sangelui. Fenomenele care apar sunt fenomene de hipoxie(scaderea concentratiei de oxigen din sange ), sau anoxie(diminuarea aportului de oxigen la nivelul tesuturilor si celulelor ), gravitatea lor fiind dependenta de gradul de scadere a presiunii partiale.   Debit total de intrare = debit de aer transferat = debit total de aer evacuat Cladiri neizolate termic- n=0,48 h-1 Clariri izolate termic si cu ferestre cu geam termopan Ventilarea – o necesitate Punti termice restrinse datorila izolatiei peretilor exteriori Condensul se produce pe aceste suprafete restrinse Ferestrele nu mai au capacitatea de a «capta» excesul de umiditate Toti vaporii de apa se concetreaza pe suprafetele «restrinse» reci NORME METODOLOGICE din 1 octombrie 2007 privind performanta energetica a cladirilor 1)Cerintele de performanta energetica a cladirilor, denumite in continuare cerinte, obligatorii pentru realizarea confortului termic si fiziologic in spatiile interioare ale cladirilor, locuite/ocupate, sunt: a)asigurarea rezistentelor termice corectate, minim admisibile, ale elementelor de constructie ale cladirii; b)asigurarea temperaturilor minime pe suprafata interioara a elementelor de constructie pentru evitarea riscului de condens; c)asigurarea valorilor normate pentru iluminatul interior natural/artificial; d)asigurarea temperaturilor interioare si a debitului minim de aer proaspat; e)utilizarea de cazane si/sau aparate de conditionare a aerului, inclusiv instalatiile aferente cladirilor, cu incadrarea in valorile randamentelor minime admisibile si cu respectarea conditiilor de mediu privind emisiile. NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA ŞI EXECUTAREA INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE Indicativ: I 5-98     ANEXA 2 VALORI ORIENTATIVE ALE DEBITELOR DE AER PENTRU ÎNCĂPERI VENTILATE SAU CLIMATIZATE ANEXA 2A VALORI ORIENTATIVE PENTRU NUMĂRUL ORAR DE SCHIMBURI DE AER ÎN FUNCŢIE DE DESTINAŢIA ÎNCĂPERII SAU DEBITELE DE AER ÎN FUNCŢIE DE SUPRAFAŢA ÎNCĂPERII ANEXA 2B NUMĂRUL MINIM DE VOLUME DE AER NECESAR A FI INTRODUS FAŢĂ DE NUMĂRUL DE VOLUME DE AER EVACUAT PENTRU A CREA O SUPRAPRESIUNE FAŢĂ DE ÎNCĂPERILE ÎNVECINATE (VALORI ORIENTATIVE) ANEXA 2C DEBITUL SUPLIMENTAR DE AER NECESAR A FI INTRODUS ÎN ÎNCĂPERILE VENTILATE SAU CLIMATIZATE ÎN SUPRAPRESIUNE, ÎN M3/OM ŞI ORĂ (VALORI ORIENTATIVE) ANEXA 2D DEBITUL DE AER EXTERIOR NECESAR PENTRU ÎNCĂPERILE DIN CLĂDIRILE DE LOCUIT, SOCIAL - CULTURALE ŞI INDUSTRIALE VENTILATE SAU CLIMATIZATE ANEXA 2E DEBITUL DE AER EXTERIOR RECOMANDAT PENTRU ÎNCĂPERILE VENTILATE SAU CLIMATIZATE         In România, Legea nr. 10/1995,modificata cu Legea nr.123/2007 a introdus obligativitatea realizării şi meţinerii pe toată durata existenţei construcţiei şi instalaţiei a cerinţelor esenţiale de calitate: Rezistenţă mecanica şi stabilitate;  Securitate la incendiu;   igienă, sănătate si mediu  siguranţă în exploatare;  protecţia impotriva zgomotului.  economia de energie si izolare termica GT 058 - 03  GHID PRIVIND CRITERIILE DE PERFORMANŢĂ ALE CERINŢELOR DE CALITATE CONFORM LEGII NR. 10/1995 PRIVIND CALITATEA ÎCONSTRUCŢII PENTRU INSTALAŢIILE DE VENTILARECLIMATIZARE ® ÎGiENATSANĂTATEA OAMENILOR REFACEREA Şl PROTECŢIA MEDIULUI PURITATEA AERULUI DIN  INCAPERE  DEFINIREA CERINTEI 4.2.1.  Asigurarea unei calităţi cu ajutorul instalaţiilor de ventilare şi climatizare CRITERIUL DE PERFORMANŢĂ 4.2.1.1. Improspătarea aerului : - schimbul de aer - raţia de aer proaspăt  CERINŢA 4.2. Valori prescrise şi măsuri pentru asigurarea acestora  Numărul minim al schimburilor de aer proaspăt pentru diverse tipuri de încăperi, ce trebuie asigurat prin ventilare naturală sau ventilare mecanică: Ventilare naturală - schimburi de aer: 0,5...1 reîmprospătări pe oră; Ventilare mecanică: raţia minimă de aer proaspăt: aferentă persoanelor: 25. .35 m3/h.persoană; aferentă încăperilor: cameră de locuit: 25...60 m3/h bucătărie: 45... 120 m3/h (aspiraţie) grup sanitar (baie + WC): 30...60 m3/h (aspiraţie) -birouri: 25...75 m3/h        NP 008-97 Normativ privind compozitia aerului in spatii cu diverse destinatii,in functie de activitatile desfasurate in regim de iarna vara ORDIN Nr. 1955 din 18 octombrie 1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor  ART. 10 (1) Toate incaperile destinate copiilor si tinerilor vor fi ventilate natural. Mijloacele de ventilatie trebuie sa asigure o primenire a aerului de cel putin:     1,5 schimburi de aer pe ora in incaperile de grupa din unitatile pentru anteprescolari si prescolari; 3 schimburi pe ora in salile de clasa si de cursuri pentru elevi si studenti ; 5 schimburi pe ora in grupurile sanitare. Eficienta ventilatiei se va aprecia prin metode de laborator (nivelul aeromicroflorei). (2) Viteza curentilor de aer din incaperile destinate copiilor si tinerilor nu va depasi 0,3 m/s. (3) Ventilatia prin deschiderea ferestrei se va realiza in asa fel, incat sa se evite disconfortul termic si sa se asigure inlaturarea continua a aerului viciat. (4) Pentru asigurarea unei ventilatii naturale permanente, oberlihturile vor avea o suprafata totala de cel putin 1/50 din suprafata incaperii; sensul de deschidere a acestora va fi spre interior si in sus. (5) Incaperile destinate copiilor si tinerilor se vor ventila in pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. In aceste perioade copiii si tinerii vor parasi obligatoriu incaperea. (6) Aerisirea larga a dormitoarelor si a salilor de mese se va efectua in perioadele in care copiii nu se afla in aceste incaperi. MELTEN M-WRG – Sistemul de ventilație decentralizată cu recuperare de căldură Elemente constructive ale M-WRG Principiul de functionare  Sistemul M-WRG alimentează permanent și confortabil încăperea sau obiectivul cu un aer proaspăt cu temperatura optimizată. În ciuda faptului că ferestrele rămân închise, în special în perioada de încălzire, se asigură continuu un schimb de aer în toate încăperile. Beneficiarul are posibilitatea sa regleze individual în toate încăperile schimbul de aer dorit. Aerul consumat va fi aspirat din zona superioară a încăperilor și transportat la schimbătorul de căldură(aer evacuat). În același timp se aspiră prin intermediul unui al doilea ventilator aer proaspăt din afară care este de asemenea filtrat și transportat la schimbatorul de căldură (schimbator de căldură în plăci cu curent în cruce). Aerul răcit și viciat va fi transportat în afară (aer evacuat) și aerul exterior preîncălzit va fi transportat în încăpere (aer introdus). Acest principiu folosit în zilele de iarnă este folosit vara, în sens invers.    Principiul de funcționare De ce este necesară folosirea filtrelor? Instalare Ventilatoare cu recuperare de cadura  Descriere: Ventilatorul furnizeaza o permanenta schimbare a aerului vechi din camera, incarcat cu umiditate, cu aer proaspat incalzit.  Este recuperata pana la 80% din caldura aerului viciat din camera care este folosita la incazirea areului proaspat. Unitatea este complet automatizata si este dotata cu un senzor de umiditate. Cand nivelul umiditatii din camera este ridicat, unitatea intra in regim de functionare de varf pentru a se atinge rapid nivelul admis de umiditate.   Ventilatoare cu recuperare de cadura Unitatea Lectros de control al condensului  Descriere Acest sistem este folosit la poduri si tavane si contine o unitate centrifugala de ventilare care opereaza prin intermediul unui sistem de control electronic. Aerul introdus in sistemul din acoperis, este filtrat si dirijat catre partea superioara a scarilor.  Aerul cald, care in mod normal este acumulat in aceasta zona, este redistribuit prin casa, rezultand o usoara presiune care elimina aerul vechi, incarcat cu umiditate, miros, fum etc. Unitatea Lectros de control al condensului Sistemul de ventilare Nu-Air  Descriere: Suflante centrifugale, de putere, introduc aer proaspat in casa, in timp ce o cantitate egala de aer viciat, umed este evacuat la exterior.   Aerul viciat evacuat trece printr-un schimbator de caldura care ii transfera caldura aerului proaspat. Aerul proaspat, incalzit si filtrat, este distribuit in fiecare camera printr-un sistem independent de tuburi Sistemul de ventilare Nu-Air SISTEM DE VENTILARE HIGRO-REGLABIL PETRU CLADIRI REZIDENTIALE  Particularitatea prezentului sistem de ventilaţie este ca atât grilele de admisie cât şi cele de extracţie a aerului îşi pot modifica secţiunea de curgere, implicit şi debitul de aer vehiculat prin ele, în timp real, doar în funcţie de nivelul umidităţii relative din zona în care ea este montată. Elementul de acţionare a acestui mecanism de reglare este senzorul V8, a cărui funcţionare se bazează pe proprietatea fizică a unor materiale de a -şi mări dimensiunile odată cu creşterea umidităţii şi de a-şi micşora dimensiunile odată cu scăderea umidităţii. Cele 8 benzi de poliamidă acţionează un volet (clapetă), pe care îl deschide proporţional cu nivelul umidităţii relative. V8 este izolat de fluxul de aerul proaspăt; el doar măsoară nivelul umidităţii din interior. Vom denumi acest sistem de ventilaţie sistem de ventilare higroreglabil. Paticularitati    VENTILARE MECANICA HIDROREGLABILAPRINCIPIUL GENERAL Ventilare mecanica hidroreglabila Grila hidroreglabila Grila hidroreglabila Ventilatorul In ce mod sa ventilam Un principiu eficient : Aerul proaspat intra prin camerele principale (cele mai putin poluate) apoi este evacuat prin camerele de serviciu ( mai poluate) In ce mod sa ventilam Diferite sisteme : Ventilatie naturala Ventilatie hibrida Ventilatie mecanica colectiva Ventilatie mecanica individuala Ventilatie mecanica locala Functionare Sistem de ventilatie higroreglabil : sa modifice sectiunea de curgere in functie de valoare umiditatii ambiante debit in m3/h Max Min 0 100 umiditate relativa in % Avantaje ale sistemului higroreglabil -15% Debitul de aer vehiculat cu acest sistem de ventilaţie higroreglabil urmăreşte o curba a consumului ele aer din locuinţă şi nu înlocuieşte un debit de aer „acoperitor" care are un caracter punctual (la determinarea lui se ţine cont de o conjunctură defavorabilă). In acest fel, în comparaţie cu un sistem de ventilaţie fix sau cu ventilaţia aleatorie (deschiderea ferestrelor), un sistem de ventilaţie higroreglabil reduce consumurile energetice cu încălzirea/răcirea în medie cam cu 15% pe an, în condiţiile asigurării unei calităţi corespunzătoare a aerului. 15 % = economie de energie cu incalzirea (masurata si testata) in comparatie cu un sistem de ventilatie cu reglaj fix Produse grile de admisie Produse grile de extractie Frezarea Ventilare hibrida hidroreglabila pentru apartamente Situată între ventilaţia naturală şi cea mecanică, ventilaţia hibridă este un concept care îmbină elemente din ventilaţia naturală (canale de aer dimensio nate pentru circulaţia naturală) cu elemente din ventilaţia mecanică (ventilatoare de joasă presiune). Acestea sunt acţionate numai atunci când tirajul natural nu este suficient pentru a asigura fluxul de aer necesar ventilării. Admisia aerului se face prin camere de zi, dormitoare (care sunt dotate cu grile de admisie higroreglabile). Aerul viciat este evacuat prin băi, bucătării care la rândul lor sunt dotate grile de extracţie higroreglabile. Aceste componente permit optimizarea circulaţiei aerului în fiecare încăpere. Scopul ventilaţiei hibiride este acela de a combina avantajele economiei de energie, întreţinerii uşoare, nivelului de zgomot redus şi Ventilare mecanica hidroreglabila colectiva pentru apartamente Reîmprospătarea aerului în cladire este asigurată de prezenţa ventilatorului (3). Acesta este montat în podul casei sau pe terasa imobilului. În cazul acţionării cu senzori de umiditate, prin extragerea aerul prin gurile de extracţie (2) din camerele cu umiditate mare se impune o reîmprospătare a aerului în toată casa. Doar gurile de admisie higroreglabile (1) sunt capabile să distribuie aer proaspăt în funcţie de necesităţile fiecărei camere. Grilele de extracţie higroreglabile şi/sau cu detecţie permit o repartizare a debitului disponibil la ventilator în funcţie de nevoile fiecărei camere sau apartament. Aşadar, aerul proaspăt care este introdus în încăperi ia locul aerului viciat care părăseşte încăperea respectivă. Ventilare mecanica hidroreglabila individuala pentru apartamente În această situaţie ventilatorul este plasat în interiorul apartamentului. Dispunerea acestuia reprezintă un avantaj pentru că este direct accesibil, lucru foarte important pentru întreţinerea lui. Ca şi în cazul ventilaţiei mecanice globale, aerul este vehiculat cu ajutorul ventilatorului (3). Aerul viciat este extras prin grilele de extracţie (2) din camerele cu umiditate mai mare, fiind înlocuit cu aer proaspăt. Aerul proaspăt este introdus prin grilele de introducere (1). Detectoarele de umiditate (detectoare de prezenţă) situate la grilele de extracţie permit o distribuire a debitului de aer vehiculat de ventilator în funcţie de necesităţile fiecărei încăperi. Aşadar, încăperile ocupate beneficiază de o cantitate de aer proaspăt mai mare decât încăperile goale. Ventilare naturala hidroreglabila pentru apartamente Atât în case, cât şi în apartamente, ventilaţia naturală (datorată gradientului de temperatură) reîmprospătează aerul. Datorită diferenţelor de pre siune din ghena de ventilaţie, se creează un curent de aer ascendent în lungul acesteia, curent care antrenează şi aerul din apartamente. Acesta trebuie înlocuit cu aer proaspăt care intra prin grilele de admisie aflate în ferestrele dormitoarelor (camerelor de zi) Aerul viciat este evacuat prin camerele cu umiditate mare. Acest procedeu se numeste baleaj. Depinzând de acest fenomen de circulaţie naturală, ventilaţia poate fi îmbunătăţită prin controlul ei. Procedeul de măsurare al umidităţii, care poate determina debitul, este o soluţie în acest sens. În plus pe lângă faptul că se economiseşte energie, acest tip de ventilaţie are un nivel de zgomot redus şi este simplu de întreţinut. Ventilare hibrida hidroreglabila pentru casa Circulaţia aerului de la exterior la interior se produce datorită diferenţelor de temperatură sau datorită ventilatorului. Aerul este introdus prin camere de zi, dormitoare (care sunt dotate cu grile de admisie higroreglabile). Aerul viciat este evacuat prin băi şi bucătării, care la rândul lor sunt dotate grile de extracţie higroreglabile. Aceste componente permit optimizarea circulaţiei aerului în fiecare încăpere. Scopul ventilaţiei hibiride este acela de a combina avantajele economiei de energie, întreţinerii uşoare, nivelului de zgomot redus şi fiabilităţii ventilaţiei naturale, cu nivelele de debit din ventilaţia mecanică. Ventilare mecanica hidroreglabila individuala pentru casa Vehicularea aerului se face cu ajutorul ventilatorului (3). Ventilatorul silenţios poate fi plasat în plafonul fals (acces uşor) sau chiar în podul casei. De obicei în pod se montează ventilatoarele care nu sunt silenţioase (produc zgomot ceva mai mare). Aerul viciat este extras prin grilele de extracţie (2) din camerele cu umiditate mai mare fiind înlocuit cu aer proaspăt. Aerul proaspăt este introdus prin grilele de introducere (1). Detectoarele de umiditate (detectoare de prezenţă) la gurile de extracţie permit o distribuţie a debitului de aer vehiculat de ventilator în funcţie de necesităţile fiecărei încăperi. Aşadar, încăperile ocupate beneficiază de o cantitate de aer proaspăt mai mare decât încăperile goale. Sistem de ventilare hidroreglabil la un bloc de locuinte P+10 Sistem de ventilare hidroreglabil la un bloc de locuinte P+10 Concluzii-sistem de ventilare hidroreglabil – Chiar daca costul estimat este in jur de 13.000 de EU/bloc (300 EU/ap), care in bani se recupereaza in cca. 3 ani, valoarea cea mai mare a investitiei nu se poate masura in bani, fiind vorba de sanatatea locatarilor. – In auditul energetic al cladirilor intra si sistemul de ventilare,existand obligativitatea asigurarii debitului minim de aer proaspat in locuinte. Umidificarea („ururu", în limba japoneză) Dezumidificarea aerului („sarara", în limba japoneză) URURU SARARA, primul aparat de aer condiţionat tip split cu umidificare, dezumidificare şi aport de aer proaspăt -Daikin URURU SARARA   Noul sistem în pompă de căldură, cuprinzând: o unitate interioară (FTXR-E) şi o unitate exterioară (RXR-E), este disponibil în trei variante de puteri, având capacităţile nominale de 2,8; 4,2 şi 5,0 kW. Coeficientul de performanţă (COP) realizat este de 5.0, 4.0, 3.42 (în răcire) şi respectiv 5.14, 4.32, 3.97 (în încălzire).   Ururu Sarara  Ururu Sarara poate asigura, de asemenea, ventilarea unei 2 camere de 26 m , folosind aer proaspăt, în mai puţin de două ore, cu toate ferestrele închise . Cea mai eficienta metoda de ventilare naturala a cladirilor prin captarea vantului predominant din orice directie: WindCatcher -Sisteme  de ventilare naturala Principiu de functionare  Tehnologia WindCatcher este recunoscuta drept cea mai fiabila si cea mai eficienta metoda de a utiliza potentialul curentilor de aer ca sursa de energie neconventionala, indiferent de directia vantului.. Curentii de aer proaspat antrenati la nivelul acoperisului sunt ghidati catre spatiul interior printr-un aranjament controlat de clapete de reglare datorita diferentei de presiune si/sau temperatura intre spatiul interior si mediul exterior Functionarea pe baza vantului Functionarea pe baza diferentei de temperatura Avantajele sistemului de ventilare WindCatcher         Captarea aerului proaspat indiferent de directia vantului; Functionare eficienta si fara costuri de energie pentru cladiri multietajate ; Economie importanta de energie prin eliminarea necesarului de ventilare mecanica sau conditionare a aerului pe timpul verii; Costuri scazute de investitie - chiar si 25% din costul unei instalatii de climatizare pentru acelasi spatiu ; Functionare eficienta indiferent daca ferestrele sunt inchise sau deschise ; Recuperator de caldura pentru conditii de iarna ; Varietate larga de forme, culori si structuri pentru integrarea in orice stil arhitectural ; Control manual, automat sau de la distanta ; Racirea pe timpul noptii realizata de catre WindCatcher  Unul dintre cele mai importante aspecte ale strategiei de ventilare naturala este reprezentat de racirea incaperilor pe timpul noptii, cunoscuta sub numele de "racire gratuita". Clapetele de reglare pot fi programate sa se deschida complet la o anumita ora din noapte, pentru a permite aerului rece si proaspat sa patrunda in incapere cu debit maxim. La o anumita ora a diminetii ele sunt programate sa se inchida pentru a nu scadea temperatura interioara sub o valoare limita. In acest mod, in dimineata urmatoare, utilizatorii vor gasi spatiul respectiv bine aerisit si cu o temperatura ideala. Intreg acest proces este desfasurat fara consum de energie pentru climatizare si in deplina securitate a cladirii.   Supraventilarea nocturnă conform I5-1998   12.2. Supraventilarea nocturnă se prevede în încăperi sau clădiri cu un grad ridicat de inerţie termică. 12.3. Pentru asigurarea unui microclimat adecvat supraventilarea nocturnă se poate aplica pentru încăperi sau clădiri care nu sunt folosite în timpul nopţii, utilizarea lor fiind limitată la prima parte a zilei (orele 7-16), cum ar fi: băncile, instituţiile publice, birourile de proiectare etc., renunţându-se la instalaţia de climatizare. De asemenea, sistemul se poate realiza în încăperi sau clădiri care nu sunt utilizate în timpul nopţii, dar utilizarea lor se întinde pe parcursul întregii zile, cum ar fi magazinele, restaurantele etc., pentru reducerea sarcinii frigorifice a instalaţiei de climatizare.   12.4. Supraventilarea nocturnă va funcţiona în cursul nopţii asigurând un număr mare de schimburi de aer care să conducă la răcirea încăperilor respective. 12.5. Instalaţia de supraventilare nocturnă se compune din ventilator, motorul de antrenare, filtru de praf, tubulatura şi gurile de introducere. Instalaţia de supraventilare nocturnă combinată cu instalaţia de climatizare poate utiliza aceeaşi tubulatură şi guri de ventilare ca şi instalaţia de climatizare. De asemenea, se recomandă utilizarea ventilatoarelor cu două turaţii. Trecerea de la supraventilarea nocturnă la climatizare se poate realiza manual sau automat, cu un dispozitiv cu ceasornic combinat cu elemente de sesizare amplasate în încăperile climatizate    Functionare in cladiri multietajate  Cele 24 de sisteme instalate la Scoala Sf. Ana din Jersey, Marea Britanie, sunt destinate ventilarii salilor de clasa de la parter si de la etajul 1, precum si ventilarii coridoarelor adiacente. Sistemele sunt prevazute cu elemente de divizare si de directionare a curentilor de aer care permit functionarea eficienta indiferent de directia vantului.  Sistemele de ventilare cu incalzirea solara a aerului proaspat Şcoală, Yellowknife, Canada Aer de ventilaţie cald Aer de procesare cald Şcoală, Yellowknife, Canada …dar şi… Protecţie Reducerea pierderii de căldură prin perete Reducerea stratificării O calitate mai bună de aer Reducerea problemelor de depresiune Colector solar Sistem de operare al Încălzirii solare a aerului proaspat 1.Placa neagră cu perforaţii captează energia solară 2.Ventilatorul aspiră aerul prin colectorul din amonte 3.Automatizarea reglează temperatura Registre Încălzire auxiliară 4.Aerul este distribuit în clădire 5.Recuperarea căldurii pierdute prin pereţi 6.Omogenizare 7.Registru pentru aspiraţie directă a aerului proaspăt, în timpul verii 3 7 2 4 6 5 1 Principiul de funcţionare al tehnologiei SolarWall Sisteme de Încălzire solară a aerului proaspat Comerciale / Rezidenţiale Două tipuri de sisteme Ventilaţie dedicată (apartamente & şcoli) Încălzire, răcire şi ventilaţie cu 10-20% de aer proaspăt Colectorii sistemului de încălzire solară conectaţi la ventilatoare şi sistemele de conducte Este necesară suplimentarea cu încălzire convenţională Fără omogenizare Ciclul de recirculare permite creşterea cantităţii de aer proaspăt Principiul de funcţionare al tehnologiei SolarWall a) Montare pe perete de zidarie b) Montare pe perete de tabla Costuri şi Economii ale Sistemelor de ventilare cu incălzire Solara a aerului proaspat Costuri de instalare: Colector: 100 $ până la 250 $/m2 Sistem de ventilaţie: 0$ până la 100 $/m2 Total: 100 până la 350 $/m2 minus costuri convenţionale de protecţie 1 m2 de colector Energia colectată: 1 la 3 GJ/an Componentele Sistemului de Încălzire solară a aerului proaspat Calitatea aerului din interior  Instalarea unui sistem SolarWall permite firmelor şi propietarilor clădirilor să îndeplinească cerinţele normative pentru ventilaţia clădirilor stabilite prin lege şi regulamente, fără a cheltui o avere pentru a încălzi permanent aerul din exterior folosit pentru ventilaţie. Un climat interior sănătos este rezultatul unei ventilaţii adecvate şi continue cu aer curat din exterior. ASHRAE (the American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers) sau Institutul American pentru Încălzire, Răcire şi Aer condiţionat, afirmă că cea mai bună metodă pentru a preveni îmbolnăvirile cauzate de calitatea necorespunzătoare a aerului din interior este de mări volumul de aer de ventilaţie din exterior.   PUŢUL CANADIAN- SISTEM ECONOMIC DE INTRODUCERE A AERULUI PROASPĂT ÎN CLĂDIRILE DE LOCUIT Descrierea sistemului  Sistemul de tip “Put Canadian” reprezintă un sistem de ventilare conceput pentru a preîncălzi sau răci aerul proaspăt introdus în clădiri, utilizând căldura si inerţia termică a solului şi ţinând cont că temperatura solului este aproximativ constantă în tot timpul anului la o anumită adâncime.  Sistemul de tip „Put Canadian” consta în a circula un debit de aer exterior prin interiorul unor conducte (tuburi) îngropate în pământ la o adâncime de 1 - 2 m pe care apoi să-l introducă în interiorul locuinţei. Circulaţia aerului prin conducte se realizează cu ajutorul unui ventilator performant care să asigure vehicularea debitul de aer necesar.  Variaţia temperaturii în sol, în zona de la suprafaţa scoarţei terestre Fig 1.1. Schema de funcţionare a unui sistem de puţuri canadiene în timpul verii Putul canadian  In timpul verii, temperatura solului este mai scăzuta decât temperatura exterioara, si folosind temperatura redusă a solului, aerul se răceşte, ajungând în interiorul locuinţei la o temperatura de aproximativ 18 – 24 °C funcţie de temperatura aerului exterior. Pentru o utilizare eficientă a sistemului de PUŢ CANADIAN, se impune utilizarea unei VMC (ventilaţie mecanica controlată) pentru evitarea creşterii umidităţii ridicate în încăpere şi pentru evacuarea aerului cald în exterior. In timpul iernii temperatura solului este mai ridicată decât temperatura aerului exterior. Astfel aerul rece din exterior este preîncălzit la trecerea prin conducte si ajunge în interiorul locuinţei la o temperatura de aproximativ 6 ºC.   1.Sistemul de tip PUŢ CANADIAN combinat cu recuperator de căldură 2. Temperatura solului CONCLUZII  1. Exista solutii de ventilare pentru asigurarea debitului minim de aer proaspat. Ele trebuie prevazute in proiecte si realizate.Proiectantii si verificatorii de proiecte vor asigura implementarea acestor solutii; 2.Asigurarea CALITATII AERULUI in locuinte este o problema la fel de importanta ca asigurarea CONFORTULUI TERMIC si este vitala pentru sanatatea si viata oamenilor; 3.Pe piata instalatiilor de ventilare exista firme specializate,care asigura sisteme moderne de ventilare pentru asigurarea debitului minim de aer proaspat; 4.Toate sistemele de ventilare prezentate asigura debitul minim de aer proaspat in locuinte cu consumuri energetice reduse, asigurand incadrarea constructiei intr-o clasa energetica superioara. 5.In auditul energetic al cladirilor intra si sistemul de ventilare,existand obligativitatea asigurarii debitului minim de aer proaspat in locuinte.     Multumim Thank you Merci beaucoup Va multumim pentru atentia acordata