You are on page 1of 36

(Teknik- teknik meningkatkan Ingatan

)

 Ingatan

merujuk kepada kepelbagaian proses dan struktur yang melibatkan penerimaan, penyimpanan dan penggunaan maklumat ke otak.  Penerimaan bermaksud semua maklumat yang hendak disimpan akan diterima dalam bentuk yang boleh difahami.  Penyimpanan bermaksud maklumat yang diterima akan disimpan buat sementara di dalam otak.  Penggunaan bermaksud maklumat yang diterima digunakan sepenuhnya.

 Dalam

proses memperolehi ilmu, kita sering lupa dengan bahan-bahan yang diperolehi.  Kemahiran belajar tidak lengkap jika kamu tidak melalui proses mengingat. Segala fakta yang diterika hendaklah disimpan agar tidak lupa uantuk dikeluarkan apabila diperlukan.  Justeru, dicadangkan beberapa kaedah yang dapat membantu mempertingkatkan teknik mengingat.

 Contohnya : Sebelum membuka buku. .1. Isi DISUSUN dengan betul  Sebutkan isi yang kamu hafal  Ketika menghafal suara mesti jelas supaya telinga mendengar apa yang kamu hafal. HAFAL isi yang dibaca  Ingatkan perkara yang utama yang perlu kamu ketahui dalam pembacaan itu.ingat “apakah warna pelangi dan bagaimanakah pelangi terbentuk?” 2.

Kemudian jawab  Jika kamu dapat mengingat. UJI kemampuan daya ingatan  Di   sini kamu perlu memainkan dua watak Penyoal Penjawab  Cuba “soal” apa yangingin kamu ingat. Teknik ingatan sedang berlaku. Tentukan perkara yang perlu DIINGAT  Pastikan turutan isi betul  Contoh: Kamu ingin mengingat nama bulan. 4.3. .  Pastikan kamu menghafal bermula daripada bulan Januari danberakhir dengan Disember.

kebiasaannya dilakukan dalam dua keadaan:   Sebelum tidur Selepas tidur  Kaedah ini mampu mengekalkan ingatan kamu dalam masa jangka panjang.  Proses mengingat semula. baca. dan bacalah selagi ada kesempatan  Pembacaan yang berulang kali akan mengukuhkan daya ingatan 6. Lakukan ULANG KAJI sekerap mungkin  Baca. baca. . Cuba INGAT semula apa yang kamu telah baca.5.

Air. Adjektif. Garam Mineral. Keterangan. Kerja. Pelawas. 8. Menggunakan Kaedah AKROSTIK  Menggunakan Kepala huruf fakta membentuk ayat. Tugas. Kerja. Protein. Menggunakan Kaedah BUNYI SEAKAN  Gantikan fakta kepada bentuk cerita  Contoh: Kelas Makanan  Lemak. Sandang  --Nana kejar ayam keliling Taman Sana. Vitamin.7. Tugas. Adjektif.  Nama. Sandang  Contoh: Jenis Kata: Kata Nama. . Keterangan. Karbohidrat  --Mak Amin tak lawas bila minum air mineral dalam tin karat.

 Ingatan menjadi bertambah kuat jika kamu menggunakan irama lagu artis pujaan kamu.320……789 10. Praktikkan Penggunaan SISTEM IRAMA  Tukarkan ayat atau isi yang hendak dihafal ke dalam bentuk irama.  Contoh :654320789 654…..9.  Pilih lagu yang paling kamu gemari. Menggunakan Teknik PEMBAHAGIAN NOMBOR  Bahagikan nombor yang hendak dihafal kepada beberapa bahagian. .

Menggunakan KAEDAH AKRONIM. Amfibia Rimba .  Contoh: Pengelasan Haiwan Reptila.  Gambarkan objek yang ada kaitan dengan isi yang perlu dihafal.11. Mamalia. Praktikkan Penggunaan SISTEM GAMBAR.  Contoh: Kamu ingin mengingat perkataan “bank”. Kaitkan dengan gambar “duit”.  Menggabungkan huruf pangkal untuk membentuk satu perkataan yang perlu diingat. 12. Ikan. Burung.

Teknik Chunking  Teknik mengumpul beberapa butir maklumat yang tidak berkaitan menjadi satu kumpulan mengikut keseragam tertentu. 1.  Contoh: menghafal huruf 26 abjab dikaitkan dengan lagu tersebut:ABCDEFG HIJKLMN OPQRSTU VWXYZ .

.  Prosedure asas guna mnemonik dalam mengingati sesuatu i) Gambaran Mental. Ia digunakan untuk mengikat maklumat. 2. Imej visual diberikan kepada maklumat. iii) Gantian. Teknik Mnemonik  Berasal dari perkataan Greek mnemom bermaksud berfikiran.  Juga membawa erti sebagai alat untuk kita mengingat sesuatu yang kita pelajari. Gantian digunakan untuk menggantikan konsep yang abstrak kepada imej yang konkrit. ii) Pancangan.

Penting untuk mengingat fakta-fakta dalam pelajaran. Sesuai digunakan kepada perkara abstrak yang sukar diingati. Melibatkan penggunaan imej yang timbul dari kata ajuk yang dapat menukar maklumat sasaran kepada suatu imej konkrit yang mudah diingati . A)Mnemonik Hubungan / Rantaian I.  B)Mnemonik Kata Gentian I. II. Teknik ini memerlukan penglibatan gambaran mental secara aktif. II.

III. Dikenal sebagai kaedah tempat. II. II. Anekdot ialah cerita pendek yang lucu. Untuk mengingat suatu rangkap maklumat itu dengan beberapa tempat tertentu.  D)Mnemonik Lokasi I. C)Mnemonik Anekdot I. Teknik memerlukan anda mengingat maklumat yang panjang dengan menghubungkait kata kuncinya dalam sebuah bentuk sebuah cerita pendek yang lucu. . Berdasarkan dua cantuman unsur iaitu tempat dan imej.

belum sampai beberapa jam pun anda sudah lupa nama tersebut. setelah beliau memperkenalkan nama beliau. . Memori jangka masa pendek adalah sesuatu yang anda ingat dalam jangka masa yang singkat. Contohnya. jika anda berkenalan dengan seorang kawan baru.

. Contohnya. anda ingat nama kawan baik anda bukan? Pernahkah anda satu hari datang ke sekolah dan lupa apa nama kawan baik anda itu? Sudah tentu tidak pernah (melainkan anda menghidap penyakit lupa). Memori jangka masa panjang pula ialah sesuatu yang anda boleh ingat dalam jangka masa yang lama.

. Kajian ada mengatakan bahawa anda akan lupa 90% daripada apa yang anda baca atau pelajari selepas 48 jam.

 1)Teknik pengulangan (Repetition).  Ada satu pepatah Bahasa Inggeris yang mengatakan „Repetition is the mother of all skills‟ yang bermaksud bahawa pengulangan adalah ibu kepada segala kemahiran. .

baca nota itu berulang-ulang kali. Pada waktu malam hari yang sama. Ini akan menjimatkan masa anda. bayangkan semula bagaimana cara guru anda mengajar di dalam kelas tadi. Jika boleh. anda buka semula buku nota yang anda salin tadi dan baca dari awal hingga akhir Semasa anda membaca nota tersebut. . anda akan baca dengan lebih laju lagi. Ini menguatkan lagi ingatan anda kepada apa yang anda baru pelajari.    Fokus kepada guru anda ketika beliau mengajar di dalam kelas. Salin nota yang guru anda berikan dan buat catatan anda sendiri tentang apa yang anda telah faham. Kali pertama mungkin anda baca dengan perlahan tetapi setelah dibaca berulang-ulang kali.

ulang kaji yang berkesan hendaklah dilakukan seawal mungkin. ulangi hingga beberapa kali . jangan menangguh hingga ke saat peperiksaan  Baca buku atau nota • Nota yang dibaca jangan terlalu panjang • Hadkan kepada perkara yang mampu kamu ingat sahaja  Fahami • • apa yang dibaca Jika tidak faham nota yang dibaca. Selain itu. ulangi hingga faham Jika perlu.

buka semula buku dan ulangi pembacaan Jika ingat dan dapat menjawab . terus ke Teknik 4 semula nota Baca mengikut teknik-teknik di atas sebelum membaca nota seterusnya  Baca • . Tutup • • • • mula Ingat semula apa yang kamu baca dan faham daripada pembacaan Bina soalan tentang perkara yang kamu baca Jika tidak ingat dan tidak dapat menjawab soalan yang dibina.

3. 3.  1. 2. 4. Tajuk Isi Penutup Laporan perlu mempunyai ciri-ciri tersebut: Sebagai penyampai idea dan maklumat Mempengaruhi proses membuat keputusan Menggerak tindakan Dapat mendorong dan memberi motivasi . Beberapa komponen perlu ada dalam laporan: 1. 2.

bahasa dan persembahan 3. Selepas menulis o Menyemak dan menyunting tulisan . Sebelum menulis o Persediaan diri sendiri.sumber bahan maklumat dan rujukan 2.Persediaan untuk membuat laporan: i) Membuat perancangan penulisan ii) Perancangan masa  3 tahap tugas untuk membuat laporan 1.melihat siapa yang membaca. Semasa menulis o Fokus kepada struktur penulisan.

Aktiviti buat laporan termasuk: a. Membuat kesimpulan atau rumusan f. Beri maklumat dan fakta b. Mencadangkan penyelesaian d. Mensistesis sesuatu pelan tindakan j. Menganalisis sesuatu aktiviti i. Menilai sesuatu penyelidikan atau aktiviti g. Mencadangkan tindakan yang perlu dilakukan e. Menghuraikan sesuatu peristiwa. tindakan dan lain-lain  . prosedur. Mengenal pasti masalah c. Membuat rekod sesuatu peristiwa h.

Mengapa? c. (5W1H) a. Bila? e.  Penyediaan laporan sebaik-baiknya berpandukan kepada pertanyaan. Siapa? d. Laporan boleh berbentuk pendek @ panjang . rasmi @ tidak rasmi. Apa? b. Di mana? f. Bagaimana? .

I. Kandungan  Bahagian dibahagi ikut bab dan format gaya tulisan yang dipersetujui oleh guru III. Pengenalan  Memberi gambaran keseluruhan persoalan kepada laporan . Sinopsis  Penerangan pendek berkaitan perkara yang dilaporkan IV. Tajuk-Halaman Depan  Tajuk-Halaman Depan  Nama penulis @ pengarang (nama anda)  Tarikh II.

Hasil dapatan  Merupakan pokok dan isi sesebuah laporan yang mengandungi data. IX. jurnal. maklumat diproses dan dianalisis VII. keterangan. majalah. graf. Appendiks  Data tambahan yang tidak dijelaskan dalam penulisan laporan @ glosari. huraian dll VI. gambar. Kesimpulan  Pendapat-pendapat @ rumusan-rumusan selepas data. gambarajah.V. artikel. Cadangan  Penjelasan kepada maklumat yang dianalisa dan dirumuskan VIII. sebagai sumber rujukan . perbincangan. akhbar. Bibliografi  Buku.

idea penting ditulis berdasarkan nombor-nombor:Roman  Sub-topik guna huruf-huruf abjad  Idea –idea sokongan akan disertakan dengan nombor-nombor Arab .Menyusun maklumat  Penulisan rangka = menulis senarai setiap idea yang akan dibincangkan dalam penulisan  Senarai yang ikut susunan yang teratur  Kebiasaannya.

Prosedure Membuat Rangka  Rangka penulisan yang baik mengandungi perkara-perkara di bawah: i. Menggunakan nombor Roman menandakan topik utma ii. Setipa sub topik ada keterangan yang menerangkan fakta-fakta yang terdapat di dalam sub topik tersebut . Mengandungi sekurang-kurangnya 2 topik utama iv. Menggunakan huruf abjad besar menandakan sub-topik iii.

deraf pertama terdapat banyak kesilapan. Melihat semula dan buat pembetulan dan penambahbaikan . Selepas membuat rangka. menulis tajuk penulisan/ laporan  Dimulakan dengan ayat yang menggambarkan idea utama  Membuat penutup  Membuat satu rumusan terhadap penulisan  Menulis sumber rujukan/bibliografi  Menyatakan sumber rujukan  Mengedit Deraf Penulisan  Kebiasaanya.

guru. brosur . laporan. cerita pendek. Bertulis: Esei. pengumuman. poster. anekdot. puisi. rencana. Cara yang biasa dilakukan ialah: a. berita. Pemindahan mesej daripada penyampai kepada pencerap  Pencerap mungkin seorang pelajar. karangan. iklan. pensyarah @ penilai Cara persembahan Persembahan boleh dilaksanakan dengan pelbagai cara. kain rentang. pemberitahuan.

muzik. poster.b. pengajaran. kempen d. model. kesan bunyi. vokal. pengumuman. paparan grafik. arca c. Lisan: Ucapan. iklan. taklimat. gambar rajah. iklan. ukiran. Multimedia: Gabungan persembahan media seperti teks. Visual: Carta. kraf tangan. animasi dan visual /video bersama perisian interaktif yang boleh dikawal melalui komputer peribadi . pidato. tutorial.

 Memberitahu  Memujuk  Menghiburkan  Meraikan  Mengejutkan  Menyakinkan  Menerangkan pendapat  Berhujah tentang sesuatu idea .

Saranan 4. Kesimpulan 7. Paparan 12. Tajuk 10. Isi 6. Objektif 11. Analitis 3. Elakkan 9. Definisi 8. Appendiks 5. Wacana . Memperkenalkan diri anda dan sebutan protokol 2. Perkara-perkara lain yang harus dipertimbangkan sebagai panduan untuk mempersembahkan laporan dengan baik: 1.

Seni elektronik adalah satu istilah generik yang mewakili cantuman antara seni halus. dapat memasukkan gambar dan bunyi. persembahan dapat dipelbagaikan. unsur animasi dll.  . media elektronik dan teknologi komputer  Persembahan akan lebih menarik melalui LCD dan teknologi komputer berbanding dengan persembahan melalui kertas sebak atau transperensi  Melalui power point. video klip beserta suara. slaid.

penulisan puisi (sajak. robot. laman web. karangan dll Akhir sekali. model bangunan dll Bahan-bahan penulisan yang boleh dipamerkan ialah penulisan folio belajar. peralatan ketenteraan. kami boleh membuat persembahan secara elektronik dan persembahan bukan elektronik . gurindam. pantun.     Pameran dapat mewujudkan semangat bersaing dan memberikan pengalaman yang berkesan dalam proses belajar anda Cara untuk menunjukkan @ memberitahu kepada orang lain sesuatu yang baru @ hasil yang disiapkan Dikaitkan dengan penggunaan teknologi canggih dan terkini seperti penggunaan komputer. syair) terbaik.