You are on page 1of 7

Pengenalan kepada pendidikan jasmani asas

Baley & Field (1976). . 1983) menyatakan Pendidikan Jasmani dalam konteks ‘pengalaman pendidikan menyeluruh’ dan berkait dengan hal seumur hidup setiap individu. Freeman (1977. 1992) menegaskan bahasa Pendidikan Jasmani meliputi pembangunan fizikal dan mental dan menumpu pada tiga domain pendidikan. kognitif dan afektif. neuromaskular. budaya. hasil melalui aktiviti-aktiviti fizikal yang terpilih dan agak rancak. sosial.Pendidikan jasmani definisi Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang berkait rapat dengan pemilikan dan penghalusan kemahiran-kemahiran motor. memperoleh pengetahuan. intelektual. mental dan sosial serta tahap kecergasan yang tinggi. dan pembangunan sikapsikap positif terhadap aktiviti fizikal [Jenny (1961) ] Pendidikan Jasmani memberi pendidikan melalui aktiviti fizikal dan matlamatnya mempengaruhi semua perkembangan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial [ William (1964)] Barrow (1971. Dauer (1995) berpendapat Pendidikan Jasmani ialah sebahagian daripada program pendidikan yang menyeluruh. emosional dan estetik. Lumpkin (1990) berpendapat Pendidikan Jasmani merupakan suatu proses yang membolehkan individu mempelajari kemahiran-kemahiran fizikal. yang memberi sumbangan pada asasnya melalui pengalaman-pengalaman pergerakan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan kanak-kanak. satu proses pengubahsuaian dan pembelajaran berkenaan organik. iaitu psikomotor. pembangunan dan pemeliharaan kecergasan untuk kesihatan optimum dan keadaan baik.

sikap. 2005) PJ adalah sebahagian daripada pendidikan yg menggunakan aktiviti fizikal sebagai medium pendidkan yg menekankan pembentukan sikap. kemahiran yg berhubung dengan kesihatan. pengerahuan dan amalan kesihatan dan kecergasan dalam kehidupan seharian. Pelajar akan diberi peluang untuk mencuba semua aktiviti fizikal. Pembangunan fizikal atau organik    Pembangunan neurootot atau motor Pembangunan kognatif Pembangunan sosial.Konsep Proses pembelajaran yang menyeluruh yang merangkumi aspek psikomotor. Menjelaskan tugas mereka kepada masyarakat Mengetahui dan menghargai pencapaian peserta melalui penglibatan didalam program.cergas dan produktif dengan pemupukan nilai. (Pettifor.pengetahuan . afektif. kecergasan dan rekreasi.(Roddick. . sosial dan emosi.emosi dan afektif Memperolehi pengetahuan. Objektif Untuk memahami apa yang hendak dilakukan Untuk memahami dengan lebih mendalam tentang nilai pendidikan jasmani iaitu sumbangannya terhadap masyarakat Membuat keputusan yang bermakna bila menghapi sesuatu isu dan masalah. 1982) PJK bertujuan menjadikan pelajar sihat. kognitif. kemahiran dan sikap yang diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan kecergasan.

Prinsip Kefahaman tentang konsep pembelajaran motor amat penting sebagai panduan untuk persedian pengajaran mengikut peringkat perkembangan dan pertumbuhan pelajar. daya tahan. ketangkasan dan kelajuan. Prinsip-prinsip pembelajaran motor adalah seperti berikut: Kematangan fizikal/fisiologi – pelajar perlu mempunyai kekuatan. komponen-komponen kecergasan. kekuatan otot. begitu juga dengan kemahiran yang berbeza memerlukan corak latihan yang berbeza. daya tahan otot. prinsip-prinsip latihan dan langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi. Mempertingkatkan kecergasan jasmani dengan membina daya tahan kardiovaskular. . kekuatan fizikal dan keupayaan organ-organ yang boleh mengawal pergerakan-pergerakan mengikut keperluan kegiatan. Latihan – cara latihan dijalankan akan mempengaruhi perlakuan. kelunturan badan.Memahami konsep kecergasan jasmani.

PENGENALAN KEPADA PERGERAKAN ASAS .

Pergerakan asas LOKOMOTOR BUKAN LOKOMOTOR MANIPULATIF .

Matlamat Memberi pendedahan dan latihan kemahiran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor Meningkatkan kemahiran koordinasi dan pergerakan kanak-kanak. kuasa ). masa. Bergerak secara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang. Melakukan kemahiran motor dengan cara yang betul untuk menjaga postur yang baik. masa. Mendorong kanak-kanak untuk memahami pertalian antara pergerakan asas dengan elemen-elemen pergerakan ( ruang. Melahirkan perasaan dengan menginterpretasi idea secara simbolik melalui pergerakan. Mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan. Mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian. beban dan aliran. Meningkatkan kecergasan fizikal dan mental kanak-kanak. seronok dan yakin melakukan pergerakan. Berasa riang. OBJEKTIF Meneroka cara pergerakan dengan menggunakan berbagai-bagai bahagian tubuh badan. .