You are on page 1of 13

Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.

com 3472/1
3472/1 UPSR Mathematics Paper 1 2001 1 hours

EDISI PERCUMA

UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH UPSR 2001

MATHEMATICS Paper 1 1 hours

Examiner’s Code Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total

Question 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Marks Acquired

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan angka giliran dan nombor kad pengenalan anda pada ruang yang disediakan. Write your index number and I.C. number in the space provided.

2. Calon dikehendaki membaca arahan di halaman 2 dan halaman 3 Candidates are required to read the intructions on page 2 and 3

40

Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com

Sulit MATHS Catch

UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.maths-catch.blogspot.com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.com Page | 1 .mathgayapos.

com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com Page | 2 .mathgayapos.blogspot.UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.

mathgayapos.com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.com Page | 3 .blogspot.maths-catch.

com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com Page | 4 .UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.

blogspot.com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.maths-catch.com Page | 5 .

mathgayapos.UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.com M A T H E M A T H I C S Paper 2 EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.blogspot.com Page | 6 .maths-catch.

com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.mathgayapos.blogspot.com Page | 7 .

com Page | 8 .mathgayapos.maths-catch.blogspot.UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.

maths-catch.com Page | 9 .com M A T H E M A T H I C S Jawapan EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.blogspot.mathgayapos.

blogspot.com Page | 10 .com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.maths-catch.mathgayapos.

mathgayapos.blogspot.com M A T H E M A T H I C S EDISI PERCUMA Kertas Soalan Ramalan Matematik UPSR 2010 www.maths-catch.com Page | 11 .UPSR 2001 SULIT Dapatkan Tips dan Bimbingan Matematik percuma di www.

Anak Anda Akan Menduduki Peperiksaan PMR 2011? "Ketahui Bagaimana Anak Anda Boleh Meningkat dari Gred D ke A+ dan Mengekalkan Kecemerlanganya Ebook KERTAS SOALAN RAMALAN MATEMATIK PMR 2011 DAPATKAN SEKARANG DI www.com UPSR PMR SPM MATHS .maths-catch.