You are on page 1of 1289

Google

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library s
helves before it was carefully scanned by Google as part of a project
to make the world's books discoverable online.
It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter th
e public domain. A public domain book is one that was never subject
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the
public domain may vary country to country. Public domain books
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and know
ledge that's often difficult to discover.
Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear
in this file - a reminder of this book's long journey from the
publisher to a library and finally to you.
Usage guidelines
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials an
d make them widely accessible. Public domain books belong to the
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive,
so in order to keep providing tliis resource, we liave taken steps to
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on
automated querying.
We also ask that you:
+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by
individuals, and we request that you use these files for
personal, non-commercial purposes.
+ Refrain fivm automated querying Do not send automated queries of any sort to G
oogle's system: If you are conducting research on machine
translation, optical character recognition or other areas where access to a larg
e amount of text is helpful, please contact us. We encourage the
use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each file is essential f
or in forming people about this project and helping them find
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensurin
g that what you are doing is legal. Do not assume that just
because we believe a book is in the public domain for users in the United States
, that the work is also in the public domain for users in other
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country,
and we can't offer guidance on whether any specific use of
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in G
oogle Book Search means it can be used in any manner
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe.
About Google Book Search
Google's mission is to organize the world's information and to make it universal

ly accessible and useful. Google Book Search helps readers
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audien
ces. You can search through the full text of this book on the web
at |http: //books .google .com/I

^

z.

CONCORDANT lAE

CORAM ARABICAE.

AD LITERARUM ORDINEM ET VERBORUM RADICES

DILIOBNTER DISPOSUIT

-■' I

O V 8 T A V V-0 , F El t^ O K Ei.

EDITIO STEREOTYPA CAROLI TAUCHNITIL

lilPSI AE,
8UMPTIBUS ERNESTI BREDTIL
1898.

JOSEPHO-TOUSSAINT REINAUD

ACADEMIAE I NSCRIPTI ONUM ET BONARUM ARTIUM PARI8IRN8IS MRMBRO ET
LEG. HON. EQUITI

JULIO DE MOHL

SOLLERTI CARMINIS SCH AHN AMEI A NI INTKRPRBTI

Baroni mac GUCKIN de SLANE

ION CHALLIKANI ET IBN CHALDUNI TINDICI

AMICITIAE HOC DOCUMENT UM ESSE

VOLUIT

EDITOR.

li p

,-^

I :^. -

,F;

66

<.

J ^ c ^ - ^o J I'-t ^

i^uae non sine consilio et ratione conipositae prodeiinf Corani Concordanfiae, e
a.^ ut elaborarem duplicem potissiinum habiii caussain. Priinum eniiii nulla fere pagina i
n Mohaminedanoniin scriptis legitur, quin ipsa Corani verba laudafa inveniantur aiit fectc c
erte significentur, ut
ad sensuin recte intelligendnni et cognoscenduni, ufrum ycre Corani verba sint n
ecne, ad Concordantias confugiendum sit. Quibus quaesfionibus cum semper in legendis el fran
sferendis
scriptis arabicis vexarer, nee Concordantiae Calcuttanae, ^Li^JJI ^ys^ i* e. stc
llae distinctionis
nominatae, ad eas solvendas viam munirent satis facilem et idoneam, inde a longo
tempore eiusmodi librum qui votis satisfaceret desideravi et certe alii mecum desideraverunt
, ii praesertim,
quibus ne illanim quidem Concordantiarum usus concessus est.
Deinde vero lexicographia arabica manca est et imperfecta, magna adhuc laborat o
mnium
rcrum diflBcultate, inopia, angustia, ut saepe gravissima quaeque desiderentur v
el ad signiiicationem verboruin singulorum vel ad flexibilem eorum formam, usum, construct ionem p
ertinentia.
Totius autem linguae arabicae ingenium, quale nobis inde a Mohammedis tempore ex
scriptis
innotuit, ingenii quod Corano proprium est vim et auctoritatem expertum est ita,
ut sermo
coranicus quasi iirmum ac solidum sit serioris temporis fundamentum. Quod corani
cae linguae
ingenium satis iam esse perspectum et explanatum, et ita in rem nostram conversu
m, ut omncs
eius fructus in nos redundent, quis est qui contenderit? Xec vero omnia haec com
moda his Concordant iis comparata a nobis esse opinamur neque ita arroganter gloriamur; sed
ut omnis linguae
coranicae copia perspici et diiudicari posset, id solum efficere volnimus et obt
inuisse nobis videmur. Quare qui futuro tempore lexicographiam quam dicunt coranicam excolere eius
que cognitionem magis magisque communis iuris facere studebit, is praeter cetera studioru
m subsidia Concordantiis nostris utetur. Itaque totius libri ratio longe alia esse debuit atqu
e ilia, quam secuti
sunt in Concordantiis Calcuttanis componendis, quae eam tantum ab caussam confec
tae sunt, ut

Vfll

loconim coranicoriiiii quaerendoruin et inveniendoruni maferiam ef. auxilium pra
ebcrent, nulla
gravioris consilii rafione habifa; quo factum est, ut vocuiii et fonnarum ordo e
t dispositio ex
prima quaque litera a qua incipiunt pendeat, ut nullo modo statuere possis, quot

ies et quo usu
quave forma verbum aliquod in Corano legatur^ sed ad illud tantiuii commodum ind
e capiendum
reiectus sis, quod supra ex eiusmodi libro redundare diximus. Hue accedit, quod
Concordantiae
illae minime omnes linguae partes continent. Praeterquam quod coniunctiones, pra
epositiones
aliaeque particulae ad arbitrium (antuni et libidinom consignafae sunt, ut pauci
ssimi loci ubi inveniuntur notafi sint, liber ipse errafis (ypographicis ila scatef, ut index eorun
i, ne ipse quidem satis
diligens et perfecdLS, sepfem paginas expleat. Ego vero, quamquam non ea sum arr
ogantia, ut
librum meum erroribus fypographicis plane carcre afiirmem, maxima tamen diligent
ia et summo
studio in illis evifandis et removendis elaborasse me profiteor, ut singulos Cor
ani locos iterum
atque iterum cum numeris quibus consignafi sunt conferrem, quapropter spero fore
, ut rarissime
in eiusmodi errores incidas, quos non facile coniecfura assequi possis, veluti n
umeris falso excusis,
quum ex summa hac in re accurafione ])retium et praestan(iam libri pendere baud
ignorem.
lam vero nonnulla de ratione ipsa, quam in conformando et disponendo libro secut
i sumus,
dicenda sunt, quae viri docti pronis auribus accipiant.
Tota libri ratio, ut iam dixi, plane alia est atque Concordantiarum Calcuttanaru
m. Nos
non orthographiam singulorum verborum et formarum secuti sumus, ut ^'1^ s^ib (^)
(V^ ^^^^
v:y, et ^u sub ^j quaerendum sit, sed radicum, ut uno in conspectu omnes locos v
ideas, quibus
singulae nominum et verborum formae legunfur, et eorum scnsum et usus ambitum fa
cilius dispicere possis. Inde pafet, in coniiciendo libro nihil omnino commodi ad me ex illi
s Concordantiis
rediisse, et meas plane novas esse. Deinde ne minima quidem particula omissa sed
nofafa est,
quotiescunque legitur, et ita quidem, ut v. c. o, J, , non separafae a vocibus q
uibus praefixae sunt exscriberentur, sed cum iis coniuncfae, qua re id consequi studuimus,
ut usus harum
particularum et vis, quam in formas cum iis coniunctas habent, statim appareret.
Praepositionum inseparabilium dispositio, ut infra dicemas, ex eadem lege pendet, et separa
biles, ut dixi,
omnes diligenter suo loco consignatae sunt, ut fotus Coranus, ne literula quidem
praetermissa, in
Concordantiis contineatur.
Nomina propria secundae quam dicunt declinationi subiecta, ut |%jj&t«^t sive ajJ&v
jI?
JuuLMA/t) ita recensuimus, ut casus eidem flexioni obnoxii, quales sunt Genifivu
s et Accusafivus,
bene disfinguerentur; nominum aufem appellafivorum, ut j^tX-gJI? ^'•-Jt? casus uno
in conspectu sub eadem forma exscripti sunt. Denique nomina propria composita, ut v^^
y^U )^

^jjuJUI, ita seiuncta sunt, ut singulae compositionis partes singulis locis quae
rendae sint, id
quod sine ulla difficultate et mora fieri potest.

IX

In verbis et noniinibus, quibiis |ironoiiiina stiffixa .sunf , disposilionis ord
o non ex pronomine, sed ex forma verbi et casu noininis peiidef , iit primuin locum iXominafiv
us cum omnibus
suis ailixis teneat, Kecundum Genitivus, ef qui sunt reliqui singularis et plura
lis numeri casus, ea
quidem conditione se excipiant, ut pronomen possess! vum et personale ceteris om
nibus anteponatur, quod ibi quoque factum est, ubi praeposifionibus adiuncta sunt. Eadem ratio
ne verborum
tertiae personae omnium formarum primo loco positae sunt, sed ita ordinatae, ut
suffixum primae
personae singularis etiam primum locum sibi vindicet, et sic cetera sequantur.
Cum alphabet icae dispositionis lex primaria sit ac potissima, particulae insepa
rabiles illae,
quae in verbi recfionem vim habent magnam, in substantivi nullam, quales sunt I,
09 J9 •) ita
se excipiunt, ut alphabeticum ordinem sequantur. Praepositiones inseparabiles, u
t v.^, ^, J,
et separabiles, ut JL&9 ij^y ^S' lJ^ ^^"" pronominibus coniunctae (cf. ^g^^j luJ
. etc.) substantivi vel pronominis ordini subiectae sunt; at separabiles cuivis alii nomini
praepositae suis
ac propriis locis invenientur.
Nomina substantiva, quibus pronomen prijnae personae ^ suflixum est, ut _dt, ^y^
U
^^t, [Cyjo\j Jk;&l) (VM' >^^il'^ casuum ratione habita, qui quidem forma simplic
i separatim
posita vix statim discerni possunt, omnibus formis cum ceteris sufiixis composit
is praemisimus
obtemperantes legi, qua nos propter brevitatem obstrictos esse vidimus. Sed ne i
ta quidem iis
qui locos quaerunt mora iniicietur.
Nonnullae particulae negativae cum interrogativa conipositae, quales sunt b( et
jU ob
illam cum litera I compositionem literae Elif insertae sunt — id quod in !^t, li\j
SiXi\i ivi^t
radit — quod vim quandam absolutam continent compositione ilia etfectam. Lexicogra
phi quoque
ob eandem fortasse caussam eundem ordinem sequuntur.
Formam pronominis Jwjo) quod interrogativum et relativum esse potest, secundum b
anc
duplicis naturae vim non seiunximus, cum etiam casus eius minime distinguantur,
id quod eodem
modo, ut supra diximus, in formis ^iXst aliisque ^imilibus non factum est. Loci,
ubi Lo particula

negativa et ubi pronomen est, diligenter indicati sunt, id quod etiam in formis
compositis, ut
Ui) Lo« observavimus.
Haec fere erant de ordine et aliis legibus quibus tenebamur observanda et praemo
nenda.
Quodsi Concordantiae non ita comparatae sunt, ut eundem perfectionis gradum, que
m v. c. Concordantiae hebraicae obtinent, affectare possint, caussa eius rei neque in negli
gentia neque in inscitia quaerenda est, sed cum brevitas praeter cetera nobis commendaretur, huic
legi, si quidem
librum in publicum emittere volebamus, nobis sanctissime parendum fuit. Habes vo
ces quidem
simplices omnes, non totos locos, ut in ceteris Concordantiis, quas si imitari v
oluissemus, a nobis
quoque facili modo eadem ratione elaborari poterant; at vel sbnplices voces omni
no satisfaciunt

iis, quae iure tuo a Corani ConcordantiU postulare possis. Difficiliorem certe l
aboris partem
peril ciendam in nos susoepimus, et si quando Concordanfiae coranicae perfectior
e ilia forma et
ampliore omatae proditurae sunt, fieri hoc facillima manuum opera poterit.
Id semper observare velim lectores, consiUo, quod Concordantiarum coranicarum co
nipositione assequendum nobis proposuimus, nostro hoc libro satisfactum esse videri,
et laetabimur
vehement er, si viros doctos ilium fructum e nostro libro cepisse audiverimus, q
uem praebere
voluimus.
Bibliopola autem meritissimus harum Concordantiarum chartam et fonnam ita ad Cor
ani
editionem meam alteram accommodavit, ut uterque liber facili modo uno volumine c
omprehendi
possit.
Scripsi Misenae Calendis lanuariis MDCCCXXXXII.

Onistairas Fia§^el, Saxo.

CONCORDANTIAE CORANI ARABICAE.

1

vIUajI a, 140.
L6*l IS, 76.

UIjI ai, 48. 41, 10.
*,i85.a^,42.a':,i8.
lyLi t,134.
^•! 4, 30.
dlit
aO,8.M, 20.^1,24.
19, 16. S^, 17. SS, 1.
vo,25.ao,ii.as,3o.
lilSl 14,48.
ft, 40. 47.10,51.
«,34. as, 46. %!t, 2.
40, 37. 58.

38. 14, 36. 16, 35. M,
42. 40, 78. 4a, 46.
0^, 10.
a,143. ^,155. 11,107.
la, 93. 10,78. 00,76.
a%, 70. ai, 15. n,
20. 30.
\^\jX^ \&a, 38.

^^•L:ai,38.
JU3*b ia,83.

••

^^

^.-f-

iiliU M,26.OT,2,
|iilj-|^ 10,28.

Jjjl 00,126.
f4bt ^,71.
»«j| OT, 89.

vJLLjI^ 1^.64.

> , -^0-'

IieLilS'l a%, 73.92.
^•^
0,260.^,59. 0, 159.
•X,51. 10, 48.49. 41,
40. 01, 6.
O, 103.255. \&, 57. 0,
159 bit. 0,24. U, 31.

4, 132. 14, 22. », 17.
^U 10, 112. 44, 9.
mJ^jI;^ 4,103.
>*^
0,54. 11, 90. 10,14.
%%,18.
'6,107. 11, 90. 04,4.
13. 48.
^0,34.00,41.
4, 19. 23. OO, 28. 00,
12.0^,1.
1,78.00,165.01,55.
^y>lii 10, 18.
^yiliil oi,3.
1,79.01,56.00,27.28.
^y,-b3 OO, 28.

(•J'U 0,185.
^ij W, 41. 01,45.
lOU 0,100.

IjjUJ Ol, 21.
►.-••^ ••
dL6'b 1^, 99.
..^ ..
vib'b 10,44.
•f'

•• _ ••

11, 41. 96. %0, 41.
41, 42.
&Ajb; 14,20.
aub OO, 77.
L^'b 10,113.
UXLob 10,37.

1^,11.01, 2. OO, 4.
M, 29. 4%, 6.
)^,oU^?00,5.
0,206. 1,95. 96. 10,
47.10,53.00,54.11,1.
(4^14^ OO, 202.
1, 168. 0, 71. 10, 40.

H^}

. ^

.. ..

UXob lO, 37.
LLjb O0,133.
Hub; W,83.

.. - ..

-. ?^?^

Li>UJli 01,5.
0, 46. 11, 35. OO, 71.
72. 01, 30.
O, 249. M, 55. 56.

0,112.1^,7. ^4,3.
liii'Li 1,126.
UiLS* 1,129.
pCjob 1,186. 40,53.
l^lljliJ *4, 3.
0, 4. 1,163 bis. Ol, 41.
^0,46.40, 23.04,6.
f^^b
0,159. 10,107 bis. 10,
35.10,53.00,54.4%,
66.41,20. 00,1.
|4^-Iii 0, 35.
b ..I ..
|^>
1,202.00,133.
siJLol 01,39.40.

^^•b Ol, 38.
siXSyb 00,35.

5,45. 1,109.00,28.
OO, 36.
LISyb 10,39.
1^-/1^0,79.
^•b3 ^,121.
t
dLLjb O, 262.
"^ "
^y>b 10,60.
Ujyb* %i, 28.
^^AliliJ 10, 66.
pCxjb 14,13.
dUuuliJb 00,60.
^,^Al\^ 01,37.
:>2I 10,16. 00,9.

0,210. 0,130. 14,9.
%0, 71. 04, 5. 01, 8.
I^itlii IS, 18.

3.S- f-

• • _ ••

0,36. 1,33.00,121.
f^-b
S,5. 11, 11. 14, 44.

>. ^

00,10. 01,7.00,29.

44, 18.
l^loLl 01, 7.
I^^Juuil 1,16.
jub 4, 20.

0,260. 1,103.00,30.
154.
UxSr 41, 10.
UiLi a6,i5.
f^i^r 00,67.4^,24.
0,21.223. %,87. 10,
39.11,16.01,62.00,
49. %1, 157. 44, 35.
iJl; 0, 185.
«,70. 1,75. 8,32.19,28.
1, 68. 11, 34. 40, 21.

^-'

3

9 a,

10, 80. la, 50. 64. S9.
4«, 3.
la, 93. at, 31.
li^'ti 14,12.
^y>Li a, 222.
lyjl^ a, 23.

a, 172 hii. 9
,18.

M,
31.

%
267.

«,
31.
**
s::^

10, 88. 1%,
49.
9?
»»,
62.
i;srj
aa,
42.

a, 233. M, 38 bin.
jUaST^ 4,24.^,15.
a, 50.81.4,57.6,155.
11,112. n,io3. ai,
49. 52. 79. %% 51. a\&,
37. at, 15. as, 43.^1,
11. %a, 23.^4, 10. 40,
56. 41, 45. 4\&, 15.
LilSD OT, 27.
Uljif ia,i3.

^O^',

a, 81. 254.4,152.161.
It, 2. 57. 61.
I3IST 10,31.at,36.
^LST^ 11,36.66.

>•-

vJIjT as, 77.
i\j\ a,26o.o\&,7.
i\jjj a, 252.
Lilif o\s,7.
L^lS't t,190bii.
liliT 0,76.
'6, 53. 0, 165. 04, 33.
at,36. \it,23.M,7.
\&, 23. 14, 37.

%, 164. 175. 4, 41. 57.
0,59.77.M,16.^a,18.
fJt>\^lS *, 141.
^\jT^ 4t,19.

^uu6'l ia,102.
liilST t, 189.
dUAjf t,141.

Syfl la, 66.
a, 229. 4, 23 ^, 7.
00, 10.

1^, 87. aO, 99.
• •
t,174. IS, 64. ai, 74.
as, 13.
^, 50. la, 22. 10, 123.
IS, 83. 10,13. ai, 84.
aS,76.aO,26.%S,19.
^t, 27.

•^ I •<»0^»'

l^LIIS'l 0,83.

a, 60. 87. t, 170.
LiilllST^ «, 117.

c .^1 . •• r

a, 115. 141. 207. 0, 20.
89.114.1^,36.10,67.

aS,52.aO,46.66.M,
33. 04, 43.44. m, 38.
4%, 20.

9,^0^

ll^iLLjif 4,70.

b ..aI . .. I

4,57.10,81. 44,32.
45,16.
a, 248. 272. 4, 145.
Oa, 18.
v;i)0 O, 23.
^yjj 4,44.11,3.
^^- *, 26. 14, 30.
4, 56. a%, 62. 41,6.
^,60. t, 155. 0,72. at,
3. %1, 3.
l«J*J a4,22. OS, 4.
» '^'
1«J*J) 4, 4.
it,
%, 66.0, 59.0t,21.29.
oa,4.
H- 9 ^ ^
KaS^ju^ 4S,10.

, ^ ^9 Ujuyu^ 0,59.

S,71. 4t,38. 4S, 16.
Ot , 28.

1^^ 11, 33.
^ySyi la, 66.
S«JO O, 45.
Li^^-^ a, 273.
auoy 4,76.114.
^, 139 his. 4a, 19.
(^^ 4,151.
l^j^jyiM. 4,160.
v;yLi 00,37.
ViyT^ It, 28.
t^D 00,11.
a,40. 77. 104. 277. 4,
2.3.79.0,142.0,5.11.
aa,42.78.a4,55.os,
14. to, 20.
Jwjoti 00,33.
a, 196. 197. IS, 9.61.
LaT^ 0,192.
1^3*1 00,68.
^^T lS,95bii.
i;;i^-0 4,37.

^-JU

a4,33. 00,10.
fiS 9 'T*^
4,28.00,6.
^y)l5 4,29.
a, 130 bis. 272. 0, 78.
0,124.1t,73.aS,48tcr.
79.00,19.25.04,7.10.
v:>ju*I^ at, 23.

ouu\l ao,36.

a,95. 139. 140. 0,17.
19.22.95.183.184. 4,
47. 50. 54. 130.0,7 bis.
62.0,44.0,29.10,29.
It, 108. aa,53. as,
80.aO,48.OO,56.O4,
6. 4t,18.0t,15. 08,
12.00,9. t4, 31. 32.
OS, 3.
O, 66. O, 45. It, 87.
as, 60. 4a, 34.
i
LLuy^ at, 16. 42.
99 ^
iUuoJ aS,78.OO,50.
syj^l a, 209.
^y! 0,66. t4, 52.
-. it*
v;y^ a, 248. 272.
i
,^,1 00,25.
^!^^i> 10,80.
o ^it,
(jy^>> as, 54.
^it>
^y 0, 124.
^T 10, 94.
vj^ 0,134.aO,4.

3\

^to-

vIUaSI *, 140.
UjI is, 76.
\j^\ ai, 48. 41, 10.
*,185.!t^,42.aT,18.
Ipli 1,134.
^1 4, 30.
Jlif
%0,8. %ft,20.%l,24.
!«, 16. »i, 17. S8, 1.
to, 25.%O,ll.%S,30.
liljt 14, 48.
4,40.47.10,51.
ft, 34. as, 46. %a, 2.
40, 37. 58.

38. 14,36. 16,35. aO,
42. 40, 78. 4!t, 46.
0^, 10.
a,143.%, 155. 11,107.
la, 93. 10, 78.00, 76.
%%, 70. %1, 15. %1,
20. 30.
v:l>uJU \&a, 38.

> i-'r-'

IjbuLi M, 26. ^0,2.
|i;iL3i^ 16,28.

4,132.14,22.^^,17.

c^u;

v5^*L;ai,38.
^•Lia,83.
It ioLlf ai, 21.

vJJjU 1^, 99.
vibb 10,44.

••f'
auuU

viUil 00,126.

y »,o--^

(vXBl 6,40.
vjyf 0,93.

9(; ^

»^'l M,89.

JUlil^ 1^-64.

9 , ^O.^

ijelllSI **, 73.92.
0,260.^,59. 6, 159.
1,51. lO, 48.49. 41,
40. 61, 6.

O, 103.255. \&, 57. 6,
159 bia. 0,24. »,31.

^'LS 16,112. 44,9.
^•LS It, 94.
C^Ufj 4,103.
0,54. It, 90. IS, 14.
%%,18.
'6,107. It, 90. 04,4.
13. 48.
^a,34.6S,41.
4, 19. 23. OO, 28. 60^
12.6^,1.
t, 78. 06, 165. Ot, 55.
^yiUi tS, 18.
^^Liil 01,3.
t,79.Ot,56.O0,27.28.
^^,-^5 OO, 28.
(•jLj 0,185.
^li 1%,41. 01,45.
CJU 0,100.

11, 41. 96. M, 41.
41, 42.
auob; 14, 20.
Jul) ao,77.
LjAi'L 16,113.
UXoU 10,37.

.. •*

UCajU lO, 37.

.. _ ..

133.

Hub OO,
ILob; w,83.
t

•• - ••

IL'UJLi 01,5.

.. ^ ••

6, 46. 11, 35. OS, 71.
72. 6t, 30.
O, 249. M, 55. 56.

0,210. 6,130. 14,9.
%0, 71. 64, 5. 6t, 8.
I^i'tlli IS, 18.
0,36. t,33. O0,121.
(I _ ..I
;&,5. 11, 11. 14, 44.

1^,11.01, 2. 06, 4.
M, 29. 4%, 6.
,;;^LL:io6,5.
0,206. t, 95. 96. 16,
47.1S,53.00,54.tl,l.
^•Ui 06, 202.

t, 168. 0, 71. 10, 40.
|4I;6UJ3 OO, 53.
LLoli
••
*^
0,112. 1\$,7. %4,3.
USLS* t,129.
pCjU't, 186. 40,53.
pCloUJ %4, 3.
6,4.t,163bi§.01,4i.
^6,46.40, 23.64,6.
w _ ..I ..
6,159.10,1071)18.16,
35.1S,53.00,54.4%,
66.4t,20. OS, 1.
ll^AjUi 6, 35.
\ ft, 202.00,133.
dLol Ot,39. 40.
OO, 10. Ot, 7. OS, 29.
44, 18.

^J\S Ot, 38.
viHSjjIJ O^, 35.
5,45. t,109. 00,28.
06, 36.
liSyiLj 10,39.
,y>^t *.''»•
liV'^i %,i2i.
iJ.
JLLoU O, 262.

.. ..

^yjb 10,60.
Uj^ib ^t, 28.
^^xliljJ lO, 66.

j'b 14,13.

siJlJuuUJLi 00,60.

o «e

:>j| 10,16. 06,9.

9 ^

I^CoU ot, 7.
4, 20.

. I ..I

O, 260. t, 103. 06, 30.
154.
Uxir 41, 10.
I^isf 00,67.4^,24.
0,21.223. %,87. 10,
39. 11, 16.01,62. OS,
49. W, 157. 44, 35.
tJT; 0, 185.
U;cSf
6,70. 1,75. 8,32.%9,28.
Uiti

a. 0. y»^ vJIjI as. 57.81. Ijif^ aa.42.*.24. M. 64. 31.103. |y?|^ a. 59. vLjT^ la. 11.0\&.31. %0. 23. 68. 15.155. 10.3. 88. 41. 40. 23.80. 79. 11. 52. as. 49. 31. l£6T5 4. 98. 11. la.7. 45. 43. 21. 9. slSt a. 51. ai. 49. 77. 11. tpT M. 56. OsiLi *. . 15. 11. li^'U 14. ai. s^T W. 46. 34. 233. 18.12.62. 4&.112. la. 10. ai. 14. 4.260. ^^'U a. la. sliT^ a. Ulif o\i. 172 bii. ^"' 3 10. 222. !ta. 60. 252.267. VS^ 37. a. 46. 38 bU.7. %. 15.t. 50.

2.23.152.\51. -. 254. 37. 23. 77. 0. *• 1 »• O*" UUISi 0. 4. 57. 0.36.175.19.7.31. '5.4. 0.L^IST t. 9 I -: 1. 141.164. 11. O.59.76.141. 10.i3. 61.83. ^\jTj 41.^0.36. 7. 165. 04. 27. ai.53. 18. ^\j\ 10.O1.\$0. liilST 1.66. 0. 189. fii\jlj 1.190bif.161.33. a.©^T" -• UIjU ^1. 57. 14. . 81. 66. kijjT 10. 229.01. Syt lO.102. 41. 4. ^Ijf: 11.30. o5l ia. dXAj\ 1. 16. 00. 23 )&.

01. IS. 10.44.70. OO. 248.41. 30. UilllST^ 11. 10. OO. 00. 10. 20. 10.13.38. Uj3> 4. ai. "iyj 1. 145. 117. 10. 52.. 26.16.^9 9 1 . 115. 13.57. OS. 1.36. v. 4. 4. 00. 60. 50. 89. 14. 33. 207.114.81. 87. — . IS. O.11. 26. 18.O. 9li^9 «. 27.10.o^T-r 10.56.01.62. 83. 76.3. 141.y^5 4. O^ 0. 64.14. 0. IS. sLuST 1.6..43. ^.44. 41. 46. 22. 20.11. ^> ^^ O.10. 99. l. OS. 66. 123. 4. 01. 23.32. 87. OS. 44. 46.174. 74.57. 170. 19.84. 272.

1.0. 01 . 00. .160. I^^^AJ^ 4. 33.22. 59..01.21.42. 4. 1.104.142. ljDy>y>^ 0. \yjyj 04. 11.3.y» 4. ^yy 10. 0. S.151. 41. ^[J 10. l^J 11. 3. &AJ^ 1. . 126.114. UUJ aJUM . it.0.01.60.37.11.77.277.155.0.273. 600 0. it. v^T^ 11.59.10. 2. 28. ^ it. 4S. *?^ 1. 4. 00.40. OS. fyy 4.04. KM^Juy^ 4S.28.73.66. 40.0.72. 19.5. &Ajy 4.71.0s. 3.31. 16.29. 139 bis. 45.4.11. 4. 55. f^Li 00.76.0. f^y^ 4.79. 66. a 9 ^ 9K> ^^y.78. |i4^^ ^^.38.

11. 36. v:.68. 272. 14. 80. 41. 4. 19. 11.184. 1.10. 47.14. v. ^^T lS. 130. 6.52. llj^t^ 01.33.18. . 3.10.48. 9 i 0..29. 0. OS. 34. aUuO^I OS.192. UiT^ 1. 00.|l 00. 9. 40.29.7.78. 36.33.00. i. 6.56.48 ter. 62.00.u6. 108. 31. 1.0. 78. 272.11. 87.22.00. 66.10.0.14.42.00.140.197. 4.29.209. 5y>^| 0.10.01. 20.j^Jj 11.19.9. 1. .54.y^ a.196. it.183. ^y 1.139.^^!^ 01.10. 28. 0.' 04. 00.37.14.17.25.04.95.15. . 11. 45.00.7 bii. I^J Li 1.66.61. J^y)!^ 4. 248. 0.44.95bU. IS. OS. 32.124.i^-Li 4. 00. OS. 60. .23. 12. .0. 0.95. 79.130 bis.73.16. v:.50.50. j^jT 11.53.

134. ^T 10. 3T.00. 92. ■ • 10. 40. 3.25. o . 85. 94. it 0«e . ^y^l5 4. 82.15.62. j[ !t. 124. 216. 75.i ^A 00. ^yi 1».160. 04. LjLo 10.4. JLit J^l^ ^4. 40. 16. iuiT W. if 8)lit 4ft. 1«. i^U>»3 ai. v:J!^ 0. 61.it .it. 12. rt — (\s^\ ju3'^ 1^. .73.80.95. ^^ 0.

112.79. 4. 12.55.10. «.13. 53. 50.86. IS. w "•••I 0.38.75.82.69.9. 0. 178.M. 27. 1.96.277.22. 01.9i. 11. pr^ 10.00.24.21. ^1.111. 29. 16.^8.184.44.Lil 0^.222. vJo^ ao.^^Li 100. 168. 35. vJpT ia.4S. 00. ^. 33. I^SfT 44. 5. 24. . 112.107. LijulS* ^0. 22..04.0. 51.4. 58. 0.202.49. J. Cut 4. 0.120.172. I^L^t M. -If j^ol 00. 68.4^. 12.3. M. %1 .178. 4. ^j^y. Ijlif^ 40.106.^.6. I U as. 199 bis.67. 27. 41. 40. J I O0.SI.11. ^IJT 10.

16. 44. 53. 97. 145. 109.127.145. %4. 5.106.20. 11.46.38. 76. 40. 10 ..^0. 2.164.73.1 ^ o 10. 43. 00. 22.40. 4. 0. 29. S. 11.00. 46.31. .^^r ^ tt ^ I -^ c> C. 29.j:>U^( 00. 11.0^. 76.53.10. iCli 4.40. 26. 40.3. 90.00. 20. 10. 70. 9 y Q 8^t 0.«*d-L£ywl M. 5^Li 40. 160.110. 40. 10.11. . 00.26. 180. 114. 35.11. 11. 1.101.

II. 0. 68.46. 4«. 8. 11.121. viij|3 ^.17. Go f %. 104. 109. 166. fS>^l 10.10. 04. 1. 22. lO. /^' I. 0. 90. 127.43.216. 0^. 10. ^•b ^ 32. 174. ^T 0. 7. ftl. 58. 3. 04.6.10. 10. 12. 1. 130. OO. OO.> 9 O 9 O I o o«e j^'iff 0. 28.10.120. LliT 10. 74. 7.25. L^l^ 0. 56.165.283. 145. 41. 164. Uolil 0». j^y^ 10. 117.32. lO. OT. 0. 59. 1. .0.14.68. %%.11. 14.57. O^.86. 12. 73.15.24.180.169.

50.11. 13. 11. L^JL^I 01. II. OO. 01. 25.^0.29. 14. 60.2.101. 0.36. 10. 11.0.79. OO.10. 4.131. J4. 277. 44.38. 53 J^'3 0.7. J4. 106.27.28.01.|^ 10. 29.98. M. 182.99. ^ t I.S0.o 10. 10. 264.10. 10. 29. OO.11. .26. 11.01. 28.7. 2. 43.27 4.3. 59. Sy^l 00. 4. jjli^^*" 00.28. OO. 5.151. 18. 275.4. 11. 14. 38. 11. 129. 40.54. M. 2. 45. 1.1^.13. 282.49. 63.%%.00." ' t %. . O. 32. 41.4. > . O. 40. %. 11.11. 34.172. j^il 00.40. 2. L^^^f 11.yr OO.31. 199. 7.11.69. 1.4.

* r-^ I 11. L^JLsfc.01. 26.4. 22. lia. 10. jJL^I O. vilJ[^l 0. 236. 0. 6. 139. 6.00.00. 46. 90. 66. 10. 5.128. 00.2. J^I ^.184.45.232.t 10. . 0. . 65. lO. 10. 7. 83. * fi 'C > ^IL^^ 1. O.282.5. 11.231. 128. 10. 9. 1. ^^.234.32. s »T-.12. ^^^4J^I 00. 63.36.12. (\S^\ J^l %% 25.t 0.0. 45. J ?-^ I 1. xJlil 0. lUU. 4.4.50.

153.40.151. 4^. 80. 47.t a. 30. 45. U^cX^I \&.128. 11. 36.^4.a8. 2. 69. 21.26. !t. 39. 19. 285. 20. la.l«.16.52. 28. . 9G bii.7. 90. 7. ^ J a. ^ttVd. 85. 4. 40. 25.78. 49.4. 38. 110. 11. 19.9.282.27.78.85. ia. 9a. 9.%^.3«. %%^ 39. 8. UiejL^^if W.18. t J^LS' *^. jk^l ia. 22. 1. ^.24. 26. 31.19. A^J^I %.23.25. o ' *.24. M. 26. 11. 104. %% ^ 75 4^4 ^^ ^5 ^ 4e *. %^ 78.04. 40. i^Sl^S 1^4.115.a9. ^9.9. 34. OT. %4.49. 12. lij^t ia.4.08. 47.1 4. 32. 130. M.%.9. 18. 27. t%.147.60. 1». a9.78. Uhxit la. 41. 171.18.6. 16. 268.

P4XS. v^iX^I^ 11. IS. a9. IS. 39. > r ^ f^ ^. t. . 4. 9. Z)j<L\ VS. 16. 69. 153. 165. 6. !t9.<^ |UoJ^li a. ai. 25. 8.^. 10. 39. « t4. tjJL^^ 69. 127. 60. Ci)J^( 10. M. 23. 149. 74. 7. 1.61. 1.13.45. 40. 114. 77. 22.97. 10. 105. 11. 202. 66. ^6. 18. 101. 176.189. ai. a. a9. ' « ^ . 7. 54.a. 24.25. 60. 70. 92. 22. SiJ^li '^^. 52. 87. ^*.17.25. " «. 6^. ^J^t^ 4. a.I5 *. 9.75. 78. 158.

V ^ t 6. 0d<L\l 40. 6. > .t^. 156. 4. . t a.15.ibjLa. 9.78.40. Jl^L 18. jLi-b ia. t^J^Uj^ 4.lj 48. Ljj. 229. 16.103bii. 5. i.42..93.48. JlLLS* ao.13.76.168.42.. 43. 06. a8. iiftj^S^G 16.40.M.1.49.l3 4%. 19. ScX^b 00.24. 1. 1-^ > f — 1.105. Jl^UI 9. Li^JLa^Ll' 48.-.79. 32.lil 4. 78.95. %%. 24. 20.198. ' > ^^ t^JLa^L 1. 11.1%.39. &j^juik. .104. J^UJ ia. tX^. ^^tXii^L) 1. 47. aa.94. 71.142. 44.^4. 67.

4^.47. 2. 1. O. viyjkiifr 06. > .19 16. 18.7. 91. 4.0&.3.' » S.90. 26. 18. 93.^9. 60.78.22. J^d. 142. 0. 1. 124. 10.22.69.Jl^ 44.71.b. (Jk^I %8.69. 45. 18.76. 91. > .256.62. 170.286.28.1 8.17.262. 29. i 18.j 4. p tU.15.. 01. . v:yj^5i 18. 43.141.30. 10. 11. 39. 4. 0.45. l^4V4.1. 1^.i>iXaiJLi 19.93. L^Jl^ 00. v:i?J^| 09.81.10.04. 29. 4^. v. 73. S^JJ^ ^. 0%.3 19. i 0.110.103.60. 87. 42. l^^jLi? 4.40. iS^ SJ^LS* 0. \j^jj£ 1. 146.

31. 50. ? ^ it. I -. 28. 6.46. 19. 84 O^.^1. 3. 45.151.154..24. Si • ^. 40.^\. 0.9.86. 09.l^cX^i %%. 6%.24. 18.168. » r > . 69.yJLi't 0^. •< > > o jwjjj^l 1. v. > o r . 0. 44. 9. \. 61. 62.45. 4. .108. M.14. 1. 74.4. 2. t^JL2». 106..14.48.» <» x.4. 18. 54.46.27. 6.09. 152. ^8. 34.f^ .49. 32.01.29. 17. y ^ il. ^.1. M.l^ M.21.0^.69.40.7.

6.19.63. 36.147. 4.16. |.57. S. 83. »^jL^b 1.5. I JLa.25. jl^i^tXi^r ^. 143* J^t 00. &S^J^Ii 4. 59. 73. 19. iJ.. 9. .63.j^G 48. 91 liiM. ^J^lp 18.jki^LJ 40.99.. S^j^l 1. ^.47.ijLkli ^6. 43. 84. 76.C 16. 41.75. 09. M.152. vJ^JlSS' 11. 0%. AjrVj %..93. O. .\&1. .94. . '1^. . Li^j^M li.89. 225 hii. 6 %Z^ 112. O^.168. L^.49. > .b . 36.57. 1^.44.iD4m^' 18. ^.72. 160. 1. i^J^lj 11.44.

1. 43^1 6.118. a. a. 56. It. 16. 118. 143. (X^ 1%.85. 60. ^ s^^ ^jj^iif 4. ^^4X3Sj 4. .1. 74. 149. ^ e 4. 231. 94. It. 19. 9.138. %. 4. 62. 16. m. 111. 102.2.14. • •• - ^'tt M. 91 his. 4. 2. \&. 16. 22. 9. 72. 69.134. 53. 23. 96. 114. 27.^ fi J^jiJJ 4X^5 *.

b^t 11. b\^l 6^. 11.64.t^ t». 143 bii.ai. IKft. jll^J^I^ 4.11.13. 6.70.63. »^ jc^ t.t 4.20. ^^j^M%. M.79.-. IJl^I ta. la. ISJkisil %. 9. JlLI 11. 9^ * *<. 5. Ui*ji>. ai.i6. 19. 17. f rr -a. . 37.119. ««0 flS ^^^1 M.il6.104. v^^^^fl Sa. jcit 16. S^J^Ci «. 21.29. JjjLiill 1«. v:^t43ciCUo 4. 48. 9 s.^P^ 6*.*^ &3^jU^t 19. .159. . as. 43. 8.10. I^J^il^ *.

^jll^l ^. 43. 9 - . >-: o * 54)^1 11.106. . 44. 40.45. 16. b^( 14.1 69. %^. ^IXLi ^. s^Lb t4.106.59.4.o«e a^:^t 99 m "0-9 Sy^y 11. 5 tl.10. 2. 9 a -^9 . 106.a *-- ^b a. 63.104. 84X^. 199. 4S.14. ^ Jl^I 11.

58. 133. 44. ai. 19.\&l. 181. i**-' I ^9. 'L^l 1^. %9.1t. 19. 64. 9 ^^ o ^ ^^^UiaO *4. 37. 4. ^^►1% 9.61. 5.41. a9. 80. 11. 6%. 6. '^ a 9 iXisLo 19. 62.a^. 51. 23.132. %%. 9.b a. 1^.49. M. 164. 29. 44. 45. 50. a%. t%. 68. 66^172. 270.9.25.117.\&0.103. ^f: 1^. 9.23. 6. kb 4. 107. 3. 27. 14. . 103. 4. 20 bis. 57. ».103.a6. "^t a. OO. It.88. 93.213. 16.!i:5.41.37.96.43. 136. 16. !t6. 6. 32. M. 63. 19.auJLi».71. 32. 10. |y"6L^'b a. 9 ^'-^ O t. ^t.36. ^.46. 180. 45.68.

168. 266.49.119. ^•5 16. a. 13. 6. t. %. 114. 172. 32.O ^ i.9.2. 232.135. 9. 83. 48.11.79. 43. M. 129.43. 39. 282. 9*. 35.9t. 110. 06. 6^. 49.108. \&9. 76. sla^f ^. ^^^'t^ W. 18.tt. 19. 22. ^^Ul 4^. 4.6<« a9. 84.M.if^l t. 39. b^T^ ^. %Z^ 21. 44. 59. 04. 11. *t. 6. 49. 60. 120. 42. 21. M. 4. 20. a9. 29. 9 .^. 8l^3fU4t.17. 100. 13.62. 14. 6^. 7.. 61.36. 25. a. .73. 1. 6.65.17 .i. 160. 2.. 22. 228.-©^ It. 9 ^ /. M. 5Jr %. 45. 88. M. 56.

15. 74. 21.il». 145.10. la.43.71.33.16.17. 13. 1%.109. lit. 142.7. 0. 65. «. 25.*.76. to. "iO.o«« 5.n3. 24.34.3. IS. 33. 27. «. 69. 151. 127. 155. 16. t. 62.80.. 49. 1. 114. 13S.22. 40.139. 26. 7. 10.%t. 9.218.i^ifi %.23.19. 37.!i^. 109. 96. 1». la.^. 11. U. . 76. 14. %. 14.44. 68.4. 123. 13.43. \&9.110. n«. 14. 106.140. 4%. 6.M.32.19.106.20.^. 32.113.141. 15. 11.92. 70. IG 1. 196. 41. 40. 124.3. 11. 68. 31.105.34. 19. 46. 4. %S.6. 37. 26.|». IS.64. 170. ^0.102.79. 38 bin.214. %%^ 57. 6. TO.10. 197. 19 bis. It. 34. %t. 60.70. »7* r^ii 1. »8. 57. 5. 108.11. aO. 1. 14. U.146. » Jy^lj ao.00.45.t. 4«. n.B4.

|l.il 1. 11. !U>. 3T. 4.12. %ft. 11. 42.s».20. S^ l». 5. 12. ^yLt IZ. 101.i3. ' ». «. 11. t' 4.52. 9. ST. i. 4G. 10. 8^1 4. 87.T. 1'A. 1%. 1\. 11.i. nX^lLt 44.LilUjri'4. IT. G3."VJ »a. 21. •t^ . G9.U.47. 1. 10.10.I3«. tt. 71. *j^l3 ia. 19.3&. a. . 10 ."■ IjtlLt 1. BO. S4.24.rM ". 63. la. ULa. ^Ip^I^ ft.90.G3. ii».l%. 34. 11. ^i. Tli.lj»0. SO. "/?■ 5 ^' ' 10. 85. TG.10S. an. 'r. L^f 4«. 1%.08. 71.iJ. 40. »tt.1fi. 14. IB.44.3S.4. 47.1 1%. GS. ITS. 83.

f^Xi'l^Ij 4. 10. 118. T. iX^tj^l %4. la. 14. ^i^l 1ft.r4^'^ii -1. 16.tt. v^f. I LlXS-t 42.10. 161.301.31. . 33. 20. U.17.65.63.27l. .87.10.i. 1. >t a. aO. 29. of I^Sf 44.50.15. ^ 14i^t t. I^jl^tj ft.ll.^t 4. 32.51.10. iti. 33.>l lis. %0.30. lis. 10. . «4... lijtlLl %4. .41.l.G0 I. 31^)1.115.11.3r.47. 1..114. ^f^l^ 6.18.91. 31. ^Vr 4. 71. GO.11. as hii. 23.119. n.2S. 18 M. t XAi. 11.18. I 48. 35.„ * JUit 'W». Geii. ISO. fSl 1».170.60.

40.62. 101. 71.33. kToT. 3ai.25.ftl. 134. 11.48. 53. 14. 1. 48. 81. 94.30.1. 115. 00. ^li 04. 31. tl. ». 40.103.12. IS. %6. 14. 40. 1.9.1G.61. 32. 48. 96.41. 89. 1ft. Gl. 43. 71. 11. 41. G7.104. 17. 18. 10. 43. . 17. 120. 160.103. aft. S3.30. 83. 1S8. 48. 106. SO. SObia.0.21. 52. 18liii.8!5. 81. »0. 46. 118. 82. 8. 46.20.247. 116.160. SI. 11.41. 5^JyU a. 46. 7B.t2.20. 11. 31.16. 13. It3b> 1. 7fi.55.9.6.4S. 84. 121 bii.73. 98. I^t>yi 4. 161. 47. it » «. 163 l>ii. 62. 145.6. IG. 12. 70. 14.18. 12. 28. 72. ST. 0C.%ft.1G.10. 10. 15. 4.4. as.38.14. 4 27.14.1ft. 08. ft. 2S. 4ater.15. 124.lG. 1ft. 160. H> a. %9.114. 11. HI.41. 1G1. 11. 33.89.1T1.29. 7G. 6. 10.38.71. 1%. 140.18.32.43. 8.11. 145. 9. 68l>ia.13. U. 31.4G. 30.30.a. S2. 283. T8. 40. 01.20.48.4. 91. 141.17.43.31.177.li\ Acc. 1&0. 13. 5U.25. la. 38. 14.lG. 69. 74. G3.il.13. 44. 08.7.

S9.61. 110 quBter. 31. 15.46.6.SI. GO. 176.1.96. 58. OO. 55.36.84. 03. 18. ft.1S. 6. SO. 111.44. 37. Sg. 00. 10. 0. 9. 13. 4.74. 92. 233.30.3S. S.31. 77.123. 93. 62. 11. 46.108.40. 56 bii. 6G l. 19 111). 116. 1. E .41. 131. 12. 1.104. .51.25. aa. 8.41.129.105.94.22. 14S. 90. 119.61.111. %1.164.10. IS.11. S5. 36. il3.3.09.96. 18.170. SO.91.16. lO. S5. 3S. 1. US. 104. 31.12. 41. 41. 40. 119.139. 120. 4. 142. 11. 52. . 111. 1ft. 184.14.il. 261.63. .24. 18.13. 111.33. 51.131. 16. 2S.46. 33.00. 63. 1.38. 87. 96. 00. 191. 101. IIB.9SI.14. 3G. lit 0.8.109. 37. 151. 166.10. 37. 31. 95. 172. G7. 11.10. 13. 42.25.161. 7.1. 50.01. 11. 15. 41. 181 Irr. 24. 6. tie.1. 01. 61. 232.23. 50.i*.16. 28. 11. 14.92. 181. 0.

41. tSU %.46. 41.25. 114. 2.4. 13.81.153. 73. 8 lit — ^^1 16. 104.81.100.53.31l. 234. 5. 4T.1. 19.1. 28. 40. 4. 200. 0.S.12.240.9.36. 10. "ftO. 22.7. 222.36. 47. 9.80. Tl. 60. 4. 18.34. 46. 2. lOliii. 91. 10.ia.3S. 41. Ott. 30. Oft. 1. 10. M. 3. 10. 37. 4T. 104 hiH. SO. 51.1.11. G3.49. 96.2. %1. 11.1. 26. 13. 4.18. 40.1«. 196. 192. 20.10. 14.ii. 16.7. 32. 41. 3. 14. 32.14. 194.2. 11. 82.1.24l. 08. 4S. 48.9.04. 52.2 I. 1.37. W.61. 1.37. 29.47.11.04. 67.13.48. 01.18.46. 0.11. 10. 103.34. 40. 105. 19. 01.1. 11.84. 14. 12.15. 22. 81.19. 11. 12.12.10. 37.10. 19. 44. 65. 99. 1. 96. 5.ii. 11.4. 7.lS. 26. 9%. ^. 10.110. 00. 80.48. 83. 3. 11^. 11. 82. 19.1.1S. ^. 51. . 128. M.8«. 86. 13. 100.

87.47. 71.27. 115l)is. 19. 125. 177. 10.85.53. 85 l»iB.13. 88. 18.31. 10. 40.i3o. 4. 16. 29. ao. 34. 103. 63.16. 37. as. 01.102.14. 31.!t4. 4\J.M.11. 10. M.153.29. 43. 0%. 27. 78. 01. 7. ai. \&S.1. 182. ^^. 66. 232. !ta. 98.10.ai. Oa. 203.72.55. <r f ^ 4a. 41.84. 77.45. 201.13. 202. 51.69. aa.97. 70.5.7. 85.51 bit. 8.11.8o. 4.5. 103. 62.9. 0^. OO.69.ai. 71 liii.64. 44. 231. 53. 11. 80. 0.17.100. 64. 58.19. !t4.2. 165. 67.28.16. 5. 19. ^%. 103. 54.8.22. 40. 61.2i. 13 1)11. 34. 41. 103.2.202. 53. 11.47.7. aO.31. 12. 12.1%.28.45. 50.28. 26. ' U^'^ "^^ *^' 24. 46. ao. 111. !tl. 12. %. 11. 9.20. 19. 14. 39.32. 5.11.21. . at.22. 1. 6.46 1. n. 53. S.6. 87.4. 9. M. M. 14.10.86. 10. ^31^ aa. 5. 68. 72. a^.09.45. 19 hitt. 37.11. M.18.31.as.47. 9.41.1^. !i:5. 10. 35.23. 37. 60. 33. 3. 74. 17. 4. 37.10. 41.18. SO. 35. 19.14. 94. 6. 62. 13. 20.48. 88. IS.10.49. 106. 65. 8. ^. 32. 61. 63.14. 124. 61.47. 11.42. 19.1^. 128.

3. 30. 9 >i ^if «.3. 21. 1 . 3.4». .61. 9 Ptt'O ^jiiff^ \S. Sa. 74.47. 3. SI.4. 10. jl. 6. 7. 48. S »*^ ^61 9. 11. .48. 4.^. 12.109. OO.61. 11. ^6ilb tS.9. 8. ^ 31.12. aO. S4. 2. iXX3«il ai. 9i . «-• . 13. 10. > f-O' b» cr dUtit 41. 120.! (j<^' 5.09. 32. Sl.2.49.

o Ijli 4. 19. ia. ^. i ^il aa. 56. 04.78. 1. 22. OOJI 9.OT. 16.28. 33.11. \&4. 8.^1. 22. 1S. ^4>^ 10.56.79. 7. 10.70. ^31 10. ^(^VJumL}» 11. 1 c t^ 106. 106. J^(SL£lLi 9. S4. 4. 1 05. 41. 19. 93. 0. 44. aO. 38.53.13. 10. 36.36. 10.166.87.86. 139.4o.80. -. 75. dL3«3L£ll 9. 23. ^^jir 9.49. 62.14. (•i<iLi a. 11. 20. . OU4>t. 14. 5. ^<3U^I ^^ 5^. 102. 77. 47. 24.11. 11.27. aO.13. ai.56. ^^(3Li 04. aO. 140.•i. 11. 91. ^4>0 04.43.88.62. IS. 19.108.I(J<^VJ 1. 84.1'!. J^JU^f 04. 12. 4. Jt4>b ia. ^jO^j 9.70.36. 60.2. ^^^^ c ^ 16. 11 . 279.rf. ^^G 4a.

^jLi 1. cJ-^Ij ©>. 30. S.00. 56.40.1^.194.18.5. 5. 38. 44. 45.78. 91.29.«.100. 11. 62.11.6.58.4.ll. 4. 67. 04. (I auJb 0.1. 1.252. 9.96.45. 1. 10.^Jo ^.256.178.64. 1. dL3«>LLL) 9.11. f^ o -.110quater. O. ^S. 43 htf.11.107.209. > > . &AJ6I 11. aujt 10. 14.\S9. 14. 00. 14. 28.--»- .221. 139.40.3. 04.62.160.CI <- 8^<>L£<IJ %4.91.. . f-.67.t^jUJJJU 04. '. 1.250.51.45.. 29.145. 11. 94.. «i .

^j. 61.19. 99. 264.44. 1. 19. 107. vIj^Lo 00. ^SsJr^ 0. 11. 183.6.5. 25. . 46. V5^^V 61. lO.20.^tsr 4. 103. u^. LbtSf 41.10.31.41. 42. ^6^1 09. t^if 11.13.266. 265.47. 1S. 1. lO.53. 70. 62. 222. 4. 11.55. 18.i^Li 4. 0. ^ > 9 M^ L^. O. 192.69.9. lJb^^i\ 11.4.'5 9o ^g. 11. 58. 9.118. '•JyJ 11.15.11. b^-ii)4>l 14. 48. 4. 57. 2b sift 04.

126. .116. 41. 150. 194. 3. \liOJ 1.25. 74. ^0. 63. 119. 105.19. S.9 0. 1%. 1. 256.24. 175.45. 64. 37 bis. 28. 68. 36. 29.19. 61. 19. 11. 11.1 1. 0.'As 1. 25.«i.«0. 69. ^. ^.11. 83. 34. 15. 26. ^. 57. 125. 269.10. 44. II. 09. s. 11.4. SB. S4.58. 14. 131. ISbii. 14. 3. 34. 35. 163. 13.167. 105. 284. 4. b fH. B. 28.36. 98. 27.24.143. 43.62.10. 25. 9.1. &6. 274. 69. M. 6.is.92. 54. 19. 109. 4.67.01. 4. 109.14.84118. . 1. T9. 1.ia. 131. 0. 2. 0.8a. 36. 40.33. 99.38. 01.11.9.75. 10. 124. ^.49.2.04.9.19.59.t 11. 101. 11. 3.38. 124. S9.133. 9. 35.«i.i3. 4. 130 bii.00. 34.70. 99. 4S. 8.15. SS.11.34.10. 10.85. 22.iia. t. 1. 4.86. 31.71.46.99. 27.4«.S1. 63. 14. 1. 14. 86. 01.126. W.169. 102. 127. 31.lI. 23.73. 110. 69.1. 67. 11. 26. 201. 72 bis. 1. 30.252.2.165.4. as. 11.

14. 111. %0. S4. 4. 188.S. 89. SI. 11.54.168. 11.1. 11.31. VL. IS9.49. X. 18.61. 3B. 4a. 01. 41. 26. 133. 9. lOS. 31. 10. m.49. 1. 9. 11. 11. 91. IB. 1*. 63. 48. 11.15. 10. 4%. 51.%1. 16. 40.16. . %1. 44.S9. 30. 44. II. Bl. G. 00.X4.69. 3. 10.41.18. 19. 81. %0. 84. IS. 10. 83 bii. 16.4.186. 16. 3S. 13. 30.0. 10. 11.4. 19. 103.11.ft4. 9.51. 9I.39. U.01. 41. 13. IH. 18. 19.23. 04. 1. U.%0. 04. IS. 11. 1.83.14.49. l%. 40.4. 3.11. 11.10. 41. 10.16.31. 31.Vft. 83. 181. 9. 11. 184. S.81. 40. 21. 84.21.11. 3S.113. 63.1. 3. 40. 10.93. 10.6. SG. 4. 64. 11. 19. 33. 94.13.10.14. 1. <S. lOS. 21. 114. %8.11. 34. %0. 21. 33. 6. 130. S9. IB. 65. S. 1. 8. 43.1. 18.41. 31bii. %%y 30.14.9. 10. 13. 11.12.11. 36.11. 31. 186. 11. 4. 68. 111. 30.11.11. 1.4i.3. IS. 66. IS.1. OX. M. 41.14.ie. 1*.49. 110. ttl.111. 11. M. 41. 176. 38. 101. 4S.14. %1.64.1S8. 0. 3. ». 11. 1.21.14. 10.31. 11. 81. 66.3S.1. 3.41.183. 86.04. 11.11.38. 101. 42. 0«. 101. 11. 26. 41 bii. 60. 8. bj». W.81. 16. 4&. 10. 11. IS.39.66. M.10. 33. 64hii. IS.B6. 41. 19.19.31. 48.11.

00. 11. ta.10.00.10.15.9.56. to. 1.10[4.46.6.01. 40.34. 10.Go. A.9. 39. 4.24. 21.4.38. ^y 19. 9.40. 16. 1. »1. I. 1. . 3. 41. 10.1.63. 19. 19. 16. 101.69. 10.10. 36.10. 1.41. 30. 5. 16.39.106. 11. 16. 11. 16. 11. 4A. 16. al. 3.66. 01.61. 19.49.10.14.10.30. 10.0. 04. 48. 9. 33.<a.6i. ». 01. 00. 11. )T. 11. 66. 80. 35. 3. 56. 4%. lO. IS.10.56. 3.39. 0.%lt. 04. 3. 10.8.31.81. 4. 1. 11.63. il.19.41.6. 19. 12. 1. 01. 8B. ai.1.00. 1. %1.26.oi. 11. 00.11.45. 3«.159.51. !.10. 16.00. 8.39.ao.37.%ft.01. 12.3 42t/yT 10.10. 11.

68. j5llT 0.r. .8.1 M.*i*«l 00. (j^^U^ 11.18.LI.32.30. 79. iii-jill 40. ^^ciiiiT 0.18.11..' .20.i8. ^. 64.M«) 1.t ». i«. JM..44.. f)t 1«.i .. 86. Jul «. ^j. 110 bii. j^jCpl 10.WI 9. 10. ( y«-.109.53.81. IIaauIj 10... .l 9.

00.10. 13.130.116.18. 241.0.43.111. 3.O. liit IS. 0. 1.44. -J JJj 0. 41. 86.16. 134. 20. 119.44. 82.69. 11.10.»t 41. 91. . 19.0.14. 14. in. 110.41. 91. LIu. H 11. 143.15.56.133. -It 1.197.61. 62. 117.01. 19. 81 Juix^t^ 0.59. 00. 10. 5.4. 40.59.40. 01.36. 11.55. 71.17.6. 40. 86. 8. 19. 95.901. ■^Jr"" J lj. 9. 15.38.i. 4.106. 56.114.1 1. 111.00.101.1. JuTllt: 10. 0. "I j^r 41. S.149. Ace. 01. IG. 48.103.21.

20.9. 2«.1s. ^\XAiJJ^\\ 69. fi^-"! ■'.286.36. 1.161. 9. laSfr 44. 4S. 06.04.25. 104. 8. 114. LiCiliJ 46.71. 1-^1 1. 23. Ift. 1.204. 7.21.62. 25. M. ^•Li^T 41. M.41. JLST .ai. \l.16.29.67.1. 46. LgJ^I 00. /- /r' il »4. 4. ^\XAiyJ\j 9."•■ l>-il 11. S.16.6.63.1^. 44. 10 1 ^ " ^ J m. 1&%. 90.24. 1^1 14.

87. 55.14. 6^. 79. 77. vdl^L 04. 40. 5.35.95. 3. 10. 6. 09.4.78. ^IL^Li 00. 9. 'M'O O ^jJuUifl 6. 42. «. %^. 4%. 30. iJL^t 10. '^4. M. M.119. Oft. ^ (Si iJUo 40. 10. 76. 9. 12.61. lit 04. 46. 70. 5.4.11. oJlit 6. 64.6.65.:^f . I juoi .76.

19. 9 10. 11. 119.10.25. 16.40.43. 34.16. 13.^ UCiSt 11.8. .125. 20.41. 41. 121. Jl^L 49.6. 6.2. *^o. J^^dU ^.12. 0.60 bit.84. ^5L^U^79.184.67. 04. 0.71. UCll 09. 27.l^b M. 10. 21.41. ^^JLfeb^ S9.36.11.0^. 5.17. 35.4.01. 27. 113. lO. 6. ^.13. 14.73. 47. W.27.79. Ol. 06. 222. Xi 10.9. J^Lj 1.1. |J4xJ| 4«. 10. 13.14.34. Jj^Uli 4. 184. M. 16. 4&.33.89.

15. 3. ftO. 34. 14. Ol. . 160.37. 11 bii. 29.• • L- O 0. s^ 0. 6. L^^JL^sU 4. 24.163. 9. \^ O. Ol. ^16. 46. 8.^ 41. ft.26.179.57. :JLxj 1. 13.00. jJl^sb 69. 142. 16. 72.11. 19. 1. 9. 55. OO. 143. 56.118. 90. 183.29. 276. 43. 83. O. Oft. 167. ^^t.71. 33. 70. f 9 9 B^ K.115.43. ikJ^ 0. 6.5.A^-)b 1. 6. ^JL^G lo. 4. 69. I^JL^U 1ft. JSl 19.16. ft.33. 169.61. 161. 46.54. lO.18. 53.37. 1. 22. 14. 13.

11. .27.161. 61. ftS. 12. 124. 40. 11. SI.63 b». ^^ 9 i t 0.128.14. 17. 28. 100. 4.159. 62.52. O.1.49. 63.1^.13. 56 bis. Il. 54 bis.24.10. 89.9. 16. 71 bit. 11. 177. 67.151. 64.30. lO. ^> 9l 1 tfi^=^t 11. 44. 9 ^6«e jL^ilt 11. 20. 98. . 67.06. 22.3. 11. f 9 9 iaJL^I 6. 14.19. 20. 4. 3. 61. 31. 27. 6.19. 59.17.106. 9l Jl^I 14. 68.31.20. 9 ^^ ll.15. Ol.35. "k^\ S9.52. 22.64.267.142. 21. 210. 04. 10. 53.4.^yiS^ 4. 142. ftl. 3. 7.5bi8.124.ft.ft6. 41.

122 bii. 145. 3. 107. 155. 7. 115. 256 ter. 157.23. 152.27. 46. 188 bii. 27. 276. 147. 1. 77. 111. 52.209. 167.179. 121. 19. 40.169. 153 bii.14.24.11. 159. 57. 46. 35. 36. 81. 116. 1ft.30. 123. 282.4.^1 0. . 37. 123.238. 4. 79.40. 10. 286.28.41. 48. 9. 59 ter. 67. 69. 119. 10. 11. 58.119. 18. 66. 105.189. 4. 111.38. 4. 64. 250 bis. 108. 129.170.40. 31. 114. 94 bii. 1. 7.2. 0.46. 75. 186 bii. 79.9. 16 bii. 152.99. 139. 7. 47. 31 bii. 91. 103. 01.74. S. 24. 4. 106.7.229.24.42. 106.6. 117 bii. 113. 141. 5 bii. 158. 161. 158.26. 33. 87. 28. 247bii. 2. 47. 83. 11.139. 270. 116 bii. 19. 54 ter. M. 154. 138 bii. 108.33. 130. 17. ft.57.28. ftl. 85. 141. 29.164. 145.20. 145.25. 10. 188. 154. 10. 56. 55. 74. 100.3ter. 4. 89. 97. 65. 5. 128. 119. 8. 156.30. SO. 92.26. 6.31.247. 126. 80. 34.110. 149 bii.82. 06.25. 86. 77 bii.39.117.15. 272.233.98. 164.29. 36. 2. 68. S. 124. 32. 51. ftft.38. 93. 57. 87.23. 49. 16. 108. 16. 80.36. 274. 119. 229.4. 147. 32. 146. 10 bii. 34. 168.73 bii. 92. 96. 16. 90. 62. 97.235.93. 80. 1.32. 94. 122. 20.206. 1. 1. 23. 50.138. 51.182. OO. 38.13. 282bis. 17. 73. 102.

107. 107. 53.40. 11.10.24. 95.11. 25.85. 3. 60. 64. 23. 67. 53. 16. 59. 13.34. %9. 94.14. 21 bii. 9. 2. 5.180. 58. 21. 7. 78.53. 14.45. 32. 49. 37. 64. 5t. 118. 19. 24.66.31bii. 208. 70.68. 56. 80. 53. bii.22.137. 19. 64.^4. 98. 52. 90 bii. 92. 42. W. 40. 52.79. 47. 31. 40. 61. 27. 45.104. 104. 91. €3.7. 11. 89. 20. 83. M. 88bii. 20.50. 67 bii.46.79. Vt.87. aS. 43. 52. 22. 27. 18. 29.14. 21.57.62biB. 11. 45. 18.2. 41 bis. 22. 69. M. 7. 25 bis. 64. 99.3 bit.106. 171.65. 2. 15 bii. 36. 36. 40 ter.66. 83. 53.58. 46. 13. 42 ter.6. aa.6«.14. 28.90. 57. 63. 108. 109.4. 111.10.3i. 98.164. 3. 107. 32.83. 47. 36.17. 1S. 109.116. 22. 47. 59. 106. 31. 51.14. 64. 70.154. 89.52. 113. 115. 90. 11. 14. 26. 102. 104.3. 40. 23. 107.8.128. 96.227. 35. 85. 46. 11.4.^1. 12 bifl. 35. 37.16. 54. 8. 45 hii.«ibii. 6. 29. 48. 58.106.145.62. 76. 87. 39. 16. 77. n. 59.81. 100. 62 bii. 77. 72.2.13. 29.70.43. 28. 27.25. 109. 48. 84. 38. 26. 37. 42 bib. 5. 48. . 101.59.6. 54.12. 38. 81. 33. 89. 22.59. 22.28. 68. 115.13. 42. 73. 14 bis. 31.39. 66.108. 7. Vl. 46. 37.4.186. 44. !tO. 10.81. 19. 16. GO. 87. 37 bis. 110. 120.117.a%. 127. 103.86. 31. lO. 53. 15.4i. 84. 58.a^.12. 35. 66.18. 29. 28. a6. 38. 4.

19. 34.42.3.112. 256. 84. tl. 41.8. 11.8 ter.t. 3.3. 60. IS. . 86. 58. 41.14.1 bis. 13. 20. 38.27. tO. 61. 41. 30. 39.1.5.t4.91.68. 111. 49.25. 23. 30 bis. 15. 47. 20.87.114. 189. 4.92.72. t^. 22. 11. 64.1. 4.38. 30. 58.8.53. 102.10. as bis.99. 26. 21. 1. Oa. 15.40.27.56. 40. la.33. 260 ter. 13. 34 bis. It. 33. \I6. 228.9. 158 bis. 11. 6t.23. 40. 47. 114. 165. 9. 163. 52.65. 238.29.0. 30. tl. 42. 56.5''». 3.22. 276.4^. 13. 57. 10. 44.4.18. 164. 8 bis. ^1: 11. 41.23.64. 17.97. 20. 16.21. 90.6. 5.10. 64. 16.71. 56. 36. 111. 38. 4».155.2.51.1. 14. 33. 27. 84. 11. 67. 16. 58.97. 24G. 31. 33. 7. 283.4. 35 bis.2. 135. 20. 166. 84. 22. 4.54. 78. t6.11. 31 bis.74.tl. 104. 67.142. 19. 43. 181. 78. 24. 9. 01. 46. la.23. 89. 10. 59. 98. 4. 2.19.156 bis. It. 29. 20. 52.12.2. 19. 20. 195. 6. 11. 7. 55. a. 43. 7. 2. 22. 11.15. 53. 29. 68. 128. 35 bis.19.101. 4!X. 6. 25.20. 21. 83. 16. 160.1. 27. 47. 90. 29. ^\jjf\ la.22.128.69. M.70.47.41.6. 25.45. 174. 28.4. 61. 14. 66. It. 60.50. 27. 30. 5. 11.01. tO. 135 bis. 53. 25.11. 72.13. 23 bii. 26. 33. 50. 24. 46. 282 bis. 6. 60.3.52. 24. 23. 154. 44.37. 11. 24.60.32. 14.

81. ai. ai. 2. Oa.6.32. 11.37. 41. 83. 1.1^. 84.dJ\ 34. 85. 4. 40. 8. ttl. 31. ai.40. 53. 25.10.10t. 26. 30. It. 36. 37. 16. 6t. 184. 11. ia.111. 101. 83. It.6. 6a. 33.10. 39. 14 bis. 56.40. 69. 98. 04. 5. 37. 57.28. 80. 53.75. 14.79.o^. 52. tl. 34. 4. 55. 25.97.35. a%.3. Ibis.23.104.11. 14. 74. 17. 63.20.53. 16.3. 114.32. aO. 41. 3. 06. 2. 11.26. 29. 24. 16.47.1. 45. It. 74. 43. 26. 64.6. 34.14. 58. 62. 27. 25. 54.11. 21. 15. 8. .11. 9. 27. It. 15.79.42. 74.31.74. 41. 1. 3. %t. 18. 65. 1. 16. 80. 9. 4%. 65. 41. 35. 44. 60 bis.93. 77. 18. 46. 12. 32. 10. 2.10. 1. 22. 9.41. 11. 49. 2. 41. 80. 85. 41.68.11.85. 27. 45.105. ai. 11. t. 29. 34.15. ai. 13. 103.1. 63.14. 48.14.37. 14. 78. 16. 42. 2. 61. 132. 12.11. 63. 51. 11.10. 24.106. 10. 1%. 61. 60. %1. 10. 21.10. 22.24.90. 55.22.20.6. 5" .9. 11. 218.8. 1.11. tO. 40. 88. 41. 36 bis.2. 7.11.2.7. 81.2. a. %0. 17. aO.20. 41. 70. It. 60. 50.4.2. 39. 12. 82.9. 66. 67.41. 64. 42. 11. 3.66. 17. 78. 21.23. 38.

264.172.4. 04. 32.11.141. 61. 99. ^£iXXi 1. 11. 54 bis.1. 98. 48 ter.266.90.e* •« ^jJL)^ 1. 261. 138. 13. 49. 128. 6. 11.244. 269.20. 135^136. 66.23.8. 56. 82.196. 15.145.103. ia. 33. It. 183 bis. 62. 107. 102. 167. 5. ^ijJjt^ 4. 11. 162.171. . 90. 4a.112. 21. 24 bis. 166. a. 71. 46.79.27. 11.37.274.148. 95. 70. 258.197. 50.200.286. 134.170. 84. 47.166. 278.140. 177. 50. 139.275. 184.42.10. 151.255. a. 28.173. 167.156.160. 59. 71. 97. 6.10.175. 95 bis. 14.170.254. 204.114.267. 179 bis.34. 25. 20 bis. 209 bis. 11. 81. 210. 45.5.3. 23. 63.263. 43. 71. 161 bis. 6. 150. 22. aO. 41.276. 11.250. 185. 180. 59. 1.163.277. 83.22. 2. 215. 52. 56 bis. 266. 41. 17. 169. 186.122.282. 55. 83.1. aO. 3. 179.188.16. 65.171. 142 bis. 177. 19. 148.75. 70.31. 11. 10.172. 80. 73.160. 0. 125. t. 46. 149.180. 208. 115. 79.162.155. 4. 144.154. 48. 112 bis. 85.

31. 113. 10. 52.47. 82. 31.38. la. 158. 108. 29 bis. 21. 20. 40 bis. 130. 1. 104. 85. 101. 67. 2. 2. 143. 11. 151. 36. 74. 70.49. 77.205. 22. 45. 38.51. 133. 43.138. 158.7. 11. 110. 8. 83. 36. 2. 33. 22. 3. 91 bis.102. 34. 105. 91. 16.149. 4. 12. 70. 34. 58. 48. 162. 25. 52. 77 bis. 39. 94. 64. 7. 93.136.62. 175. 22. 67. 34. 71.106. 125. 29.193. 80.135. 47. 100. 96. 104. 0.43. 16. 28. 73. 89. 15 bis. 45. 8. 37. 12.6. 94.156. 74. 44. 20. 60. 94. 28. 12. 95. 21.179. 92. 151 bis.42. 28. 115. 102. 7 bis. 110. 25.45 quater.103. 89. 4.10. 19. 78. 92. 85. 30. 20. 68. 61. 61. 118. 32. 73. 59. 6.96.99.14. 86. 38. 94. 172 bis. 36. .9.96. 27. t. 95. 73. 86. 1. 118. 51. 64. 30. 11 16. 56. 12 bis. 97. 46. 56. 1. 90 bis.107. 90. 156. 14. 165. 11. 24. 166. 141. 40.126. 39. 26. 120.200. 29 bis. 11. 57.145. 23.3. 124 bis. 29 bis.4. 89. 19.16. 69. 58 bis. 7. 62 ter. 119. 96. 37.9. 54. 3.5. 140. 147. 174. 120. 125. 149 bis. 31.134. 66. 176. 40. 25. 47.76. 28 bis. 1. 109.2. 57. 108. 61. 14. 102. 76. 82.143. 124. 23. 30. 20 bis. 45. 35. 27. 1. 30. 165 bis. 27.43. 17. 92.8. 160. 88. 70. 26. 79. 70.

5. 107. 79. ai. 19 bis. 20. 3. 21. 23. 101.31ljii. 56. 62.26. aO. 11. 46 bis. 37. 58.119.11. 73. 54.31. 105. 33. 7.10. 74. 34.68. 14. 73. 36.T1. 10. 13. 28. 15. 21. 3. 41. at. 47. 26. 72. 26.Tt.42. 61. 152. 53 bis. 110.54. 54 bis. 10. 5. 60.3. 2S.41.38.7. 11. 76. 16.9. 59. 25.4. 74. 40. 23. 26. 9. 57 bis. 21. 11.228. 4 . 24. 84. 57. 48.4.2. 31.128. 50.44. -I. 27. 23. 28.4. 56. 38. 63 bis. 58. 23. 59.12.19. 62. 44.117. 105. 46.19. 22. 31. 24.59. 41. 106.27. 57.2G. 8.3. 14. 43. 71 bis. 37 bis.Sl. 29. 42. 102.20.29. 24.25. 47. 102. 3. 31. 30. 30 bis. 11. 5. 104.78. 48.4A. 39. 17.13. 90. 227. 36. 77. 97.35.15.96. 107. 39. 51. 54. 8. 50. 64. OO. 32 bis. 80. 59. 58.6S. 108. It. 6. 10. 11. 56. 4.6. T. 34.7. 40. 04. 59. 2 bis. 17. 12 62. S2. 11. 76. 10.26. 82. 41. 11. ai. 53. ai. 98. 41.60. It. 62 ter.I2.25. 101.52.11. 69. 101. 23.5S.ai. 27.10. 82. 16. 56. 6B.73.1.3. 63 bis.ia. 45. 2. 104. 39. 87.29. aa. IT. 26.61. 41.6. 54. 34. 14. 88 bis. 10.70.125. 38. 44. 18 bis.69. 3S. 47. 40.

41. Ql. 62.6Mi. 4B. 10.19. 40.109. %8.14.15.63. 46.G0. 11. 23.1. 11. 2. 32. 3.111. 11. 26.29 bii 34. Z1. 11. 2S. 4.11.10. 12. 1. 10. . 98.44.99. 11. 2).18. ITIiii.31. 19.86.1.48. 1.33.11.31 . 9».3 4. ITbii. 61. 44 Lit.25.34. 90. 13.2. 40.42. 36.31. 10. Sbi>.10. 13. 11.1. 65.15. T.1.10. 1. 3. 38. SI. 91.9. 8.10.21. 18. 17.60. 6. llbii. 22.89. 84.llbii.41.91.41. Il.10. 28.22.31 bii 31. 41. 1S3.19.8.M. 30. 34.11. 2». 7.29.a».40.8. 98.11.28. 6. IBS. 26. 20.«>.18.13.1S.9. 2. 14.10. 15. 5. 89. 6 101. 49. 3. 22. 2S.Tt. \%. 14. 10.10. 9.19. SI. 74. 2D. 33. «!.6.11.14. 1. ttl. 8. 31. 19. IT. 83.47. 22 liii.29.S9.13 bii. 69. 41 18.31 33.8.71 »l. 31. '&1.27.18.21.164. 4X 34. 31. 3T. 168. 14. IS.122. 16. 33. S. 49. LSLiiH. 9. 101.24. 44. 18. 4t.6.10. 19.13.41. 4. 33. ftl.33.11.25bi>. 68. 13. 81.10. Tbii.14 bii. S&. 12.9.8. 33. S2.39. &S. 6. 10.T. 4&.91.20. 16.86. 11. 31 bii. 2T. 30. 13.12. ai. 5. 6. 50.11 11.11.1. 1. 35.ftl.11 Ilia.120.

69.91. 31.181.129.92. 61. 21.1S1. 10.4.166.63. 194. 8. 21. 10.121.99. ISO. 6.38.32. 40. 234.11.88. 1. 31. ^>»4^Li 1.41. 4ft. 10.13. 226.60. 114. 8S Ilia. 30. 54.15 9.4 . 911. ^jJJ 1. 91. n.36 14. 150. 250.61. %%.41. 1.1..1 . ISl.49.9.60.10.10. 19.61. 34. 62.6. .19. 13. 6.46.1. 49.46. o---^^ 1. 9.9.49.39. 210. 208.10.259. 4. 21S. 86. 66. :08.73. 160.61.15. 31. 11.15S.10. .101.T3. 5S.

91.97. ^M 4.5.24. 138. 16. 51. 16.1%. 99.25.6 !t. 66. 6T. ST.98. 73. 13.:.30. 3S.16. 126. Jk 6.4. 136. 41.41. ^11.36. 3H. 14.SG.5T.91.14. 21.11.8. BO. 60.163. 34. 9.46. 16.69.152.28.10.11.61.1.9.63. 116. ai. SO. 11. 63. 11. 19.10.49. 81 bit.116.96.94.43.22. 10. 89. 3T. 14.19.B3.7. 11. 12.16. S4.20. 11. 65.21 ter. 11. %6.14. . 9. 11.9.103. 34.14. 68.33. 66. 114.6. 11.6.62.14.19. 104.23.11. 19.16. 48. 17bia. 98. liU. 15bi*. 39.103.T4.85.41.19. 40. 1. 33.19. 153. 1. 41. 116. 4.41. 11.81. S5. 11.102.64.45. 68.43.10.6. 19. 61.159.»a.1. .14. 1S6.126. 56.16. 4.43. 45. 16.4.30. 1. 3. 8.44.133. 18. 61.15. 9. 14.19. 11.4.43.36.11. 41. as. ^CS'16. 22.

44.4.19. 19. 10.98.38.1. 4. 60.2. 40.74.9. 1. ^^15 4.64.66.10.147. 6.64. 63. 26. 66. 34.33. 4 bia. 13. i_ij| 11.11.49. oJo 11.12. oUI 91. 33.36. 29.19.5. 99. 27. 4. 5 69. 14.10.9.11. i_ijl B. / 10. 32. i_ftjjj 14.91. 1.13.1.49 bia. 31. S4. . 6. 19. ^^\j 69. >_iJI 8.14. 33. 31. ^jlstSf 8.4.64. IS.46. 10.14. 41.6T. ^yij'i' 11. 5.60. 33.4.90.19. 90.31.44.11. 24.9.1.3. 19. 98.60. 14. UJI 8. 17.39.37. 4. 41.37. 11. 46. 35.48.12. 18 bia. 8.11. 10.21.8.41. viiii 8.3. i^b 8. jf\ 1. 59.43. v_aJLi 1. 91.4. 19. 10.2. 19.58. 12.67.98.11. 52.

146. 9 '. 140 ia. 10.14. 80.62.120.12.16. 64.1.109. 18. 11. 91. 11.16. 9. 11. 16.244. .14. 4. 52.37.29. 68.30. 40.16.130. 54. n 61.91.91. 14.71. 61.94. 31. 4. 1. 225.89. iuJuJIj 9. 19. 60.19.90.14 19. 18. lOB. l^^t 106.40. 11. 3. 11. 30.13. 20. i.15. 21. 16.30.1.260.98.2. P' I.11. 16.11. 99.'i oJI 1. 63. 11. 41. 1. 2B 18.82.41. I 241. 6. 41.23. 99.86.6.o!)'l 1.15. 19. 64.89. 11. 9.70.45. 19. 100.47. 69. 81.60. II. 19.26.8. 10.71. 9.19. 21.96.11. 68.19.90.15.44.9.6. 62. 6.5. 17.8. II. fiii !^f 109. 11.30.43. ^:L::rf loo. 10.33.121.6. tOT.9.

33. 22.69.6.1.40.16.46. 96. 53. 14.10.1. 43.36.191.43.6. 30.34. 1.65.64.169. 137. 10. 19.11. 44.36. 11.4. 53.183.23.13. 11.1.16. 9. 172. 11. 11.11.1.70. 1. ■3.41.105bii. 6. 18. 10.53. 19.6. VSy 39. 1.24. L^jl 1.33. . 4^. 10. 14. 9. 46.96.84.11.11. 38.105. LO. 18. 171.50. Ll. 21.99. 57.3. 1. 6S. 0. 19. 75. 34.19. (8.106. W.91.11.50. 118. 8.16. 14. 49. 98. %%y 8. 40.8. 25. 7. 11. IS. 9.16. 61. 1&0'« Cf\ 4. 169. ^!jr 19. 61. 159.31.18. 11. 185.14. 1. 15.101.31. 114.10. 5. 0. 46.25. 9. 13.17. 61. f^\j 4.17. 19. 40.41. 22. 19. 16. 6. 39. 46.5.184. SO.11. r^' jpU 4.

22. 14. 6. Ol. 4).114. 61. 3. 63. 16. 11. 9. 44. 201. '^\ 0.19.09.27. 1. 72. 16. 13. 116. 68. %.23. 64. 0^.25. 33. 52. 0. 108.117.3. 88. 19. W.64.1. 19.^5.01.22.51.44.90. 21. 71. 136. 41.213. 63. 53. 158. 84hii. 83. 97.39. 21. 127. 09. )5. 23. 06.11. 10.1^. 35. 71. 84.10. M.88.127.^1.22 44. ^.53. 41. 43. 23. 31.5. 19. 41. 11. 6. 4.46. 06. %1. Ol. 11. 23.14.74. a. . 84.4. W. W. 11. 0».30.38. 46.M. 16. 52. 1. 0\&. \S.74.06.13. 85.40. 93 bia.65.^50. OO. 1. 62. \^\ 1. \&0. 77. ij|j 00. 57. 99. 134. 01. 41. 38. 37.134. iJI^ 0. 77.44. 7.28.01. 169. 64.41.96. 24.65.110.

46.29. ^iJLjJt 00.64.10. 98. 1. 19.l^^\ 19.21. 00. 108. 0. 45. ^r W.00. LixiJL 01. >. 47. 26.45.22.88.8.3. f^i 01.11. 2.14.11. Ol.37.31. 89.01. VS. 90.67. . M.124.10. 102. Ol.98. Ol.11.16. OO. 117.00.16 bit.11.1. 90.44. %"' 0. |JI .256. 110.158. 127.23.4.130.57.60. 35. 11.63.25. 34. ft -c iiJl 0. 3.Jl 11.158.17.97. 4. 22. 6. viJli^lj 1.1. 41.89. 5. 106.7.56. viJLjJI O. 16.158.45. U^J »"J.0^. «». 87.68.70.4. 09.40. LijJI.

21 bii. 184. 104.1. 125 bii. 149. 150. 95 bii. 106. 135. 27 bii. 129. 16. 244. 93.111. 89. 148. 113. 53 bii. 75. 132. 217. 145. 118.103. 92 bii. 143. 140. 57. 124.16. 42. 254 ter.18. 284. 98. 71.35. 14. 43 bii. 64. 258. 282 bii. 26. 164. 17. 75. 89. 167. 228.115.39. 82. 65. 49. 235. 4. 48. 112. 193. 71. 83. 96. 128. 9. 94. J^^iilt 11. 95. 54 ter. 130. . 52. 206. 73. 144. 65. 98.109. 90. 46.tl£lJ| I 41. 19. 76. 222. O. 147 bii. 143.165. 149. 17. ^. 19. 99. 59. 168. 15 bii. 163. 154. 55. 107. 174. 35. 177. 29. 276. 90 bii. 69. 47. 52. 138. 136.124. 103. 158. 141. 6. 32.143. 3. 6. 57. 85. 68. 53. 28. 151. 70. 24. 1. 48. 94. 183 ter. 169.141. 41. 66. 252. 96 bii. 134 bii. 4. 12. 261 bii. 119 bii. 225. 133. 38 bii. 52 bis. 116. 101. 166. 71. 41. 145.145. 79. 146 bii.108. 74. 175. 47. 209 bii. 175 bii. lOObii. 64. 88. 260. 162.58. 181. 173. 134. 9. 97ter. 136. 138 bii. 277.162. 48.159.108. 243.138. 87. 169 biM. 102.286. 45 bii. 256. 101. 105. 126. 84 bii. 152. 110. 89.129 bii. 24. 9t bii. 111. 55 bii. 95. 122.154. 36. 49. 219. 142. 25. 80.36.5. 102. 12. 69. 86. 51 bii. 91 bii.1. 69. 60. 74. 34.103. 30. 39. 23.113. 31. 19. 268. 156 bii. 125. 6. 119.9. 154. 131. 164. 170. 90. 139.

Ol. 49. 35. 3 bii. 62. 35. 16. 16. 73 ter. 4. 10. 98. 10. 28. 113. 81. 22.3. 21.85. 14. 25. 93.92.30. 46. 38. 184.70. 36. 188.59. 77bii. 10.63.100.04. 22 bii. 28. 185.19. 57. 12. 11. 32. 37. 19.62.4. 23. 43. 0\5. 71. 36. 54. 36.33bii. Ol. OO.2. 30. 47.3. 99. 39. 99.14.106.71. 51. 109.59ter.26. 59. 190. 65.22. 30.61. 19. 53. 11.58. 84. 75 bii. 82. 51 bii. 77.39.16. 7. 54. 7 bii. 67. 66. 36. 80. 70 bii.7.45. 47. 12.17. 5.71. 118. 38. 34. 81. 37 bii.74.16. 11.101. 59.35. 40. 30. 14.61. 51. 23. 128. 52. 15. 33. 195. 66. 60 bii. 9. 40.28. 30. 17 bii.78. 115.72. 96. 11. 49. 2. 83. 94. 26. 5. 18.38. 25. 60.9. 50. 91. 64. 64. 100. 22. 71. 27.24.24. 69. 95. t3 24. 107. 25.53. 57. 32. 73.27. 25. 47. 44 bii. 6. 55.116. 50. 63. 41 bii. 94. 78.5. 35. 40 bii.25 ler. 9. 18 bii. 37. 76. 46. 26. 29. ll. 122.117. 27. Ol. 40. 68. 106. 86. 33.63. 57. lO. 177. 36. 113 bii. 39. 0. 33. 23. 12. 164. 2. 15. 9. 20. 8.18. 10. 14. 35. 38.25. 24. 17. 43. 36. 29.00.59. 10. 68. 10. 69 bii. 67.43. 87 bii. 52. 110. 82. 130. O0. 10. 36.46.72. 33.39.43. 32 ter. 90.60. 35 ter. 69.103. . 37. 98. 09. 37 bii. 33. 90. 89. 50. 80.9. 43. 32.10. 14. 68. 33 bii. 40. 95 bii.51.

25.41. 80. 11. 260. 8. 2.107.7. 6. 21. 1. 12. 40. 20. 9. 12 bis. 50.10. 0\&. 19. 59.7 l)ii. 3. 257. 15. 40. 09.40. 213. 247. 31.34. 10. 12. 22. 63.29. ft -c 0. 6. 19. 29.30.91. 60.7. 10.9. 215. 13. 26. 64.42. 29.22. 19. 79. 234.22. 277. 102. \&0. 20. 267. 11. 8.^9. 27. 26 bii. 12. 46. 61. \&1. 7. 28. no. 33. 2G3 bii. 90. 11. 10.7. 20. 7. 10. 25.11.21. 14.17. 273.0. 4.8. 1\&. 22.25. 6\&.36. 241. 5.44. 1. 12.134. 27. 74. 62. 27. 266.18.43. 7ter. 4. 18. 64. 18. 93. 63. 28. 11. 31. 66 ter. 24. 284. 7. 16. 16. 265. .36. 24. 24 bii.^1. 61. 23 bia.225. 10. 228.3.44. 6 bii. 10. 3.23.14. 37. 68. 39 ter. 40. 61. 19. 45. 23. 232.14. 89. 1.198. 61. 30. 8. 3. 11.10.3. 91. 67. 203. 3. 2. 55. 6. 2. 26. 21. 36 bii. 152. 4. 27 bii.66. 11.64.5. 208. 48.224. 9 bii. 25. 33.24.15.37 bii.3. 99.23.8. 14 ter. 46. 1. 65. 67. 99.23. 42. 34. 38bii. 14.219.140.87. 11. 248 bii. 9. 41.1.25.4^. 18.29. 13.111. 283.8. 282. 11 bii. 13. 16. 28. 4. 66.41. 16. 271 bii. 30.2. 43. 49. • ft ^c 0. 35.22.19. 21 bii. 47. . 12. 21. 6. 47 bii. 16. 201.11. 50. 18. 30. 4.10. ijt 16B.14. 13. 246.221. 6. 209.23. 250.

1.16.86. SI. 60. 31. 103. 41.11. 118. .47.07liii. 82.7r.73. 122. IS. 33.S. 6. 31.7. 6.99. 00. 12. 1. s. . 11. IS. 74. 7t. 103. 11.10.B0. 107. ao. 17. 77. TS. U.U.29.4iO. 1TE. 66. 139. 41. 104.B.19.15. 4. II. 73. ISl Ml. 22. t«.40. 55. 96. 73. 5. lOt. isa b 156 » S. 11. 32.a6.18. 19. 39. SI. 11.3. tOS.21. 73.9. 88. n.6.29.4%. 24. TS. 11.9. 24. 14bii. 54. 18.90. 18.96.16. 10. 99. 21. 108.94. 74.20. %%.90. t*. 64. \%y 18.11.S. 83. 16.13. flO. 17. 3T. 29.lOT. SS.08.06. \0. IS. 109. 14. 14.20. 110.18.S«.Il. 91. 104. 11. T8. 94.1. 112.4.ii.7.81. 14S. ID.4.8. I liii.16. S4. 15 liis.IS. 41.21. 8.14. 37. 111. 47. 18. 109. 23. 38. •O.18. 41.4.1. S3. 80. ltt.M.32. 4«.26.94. 4.lfibii.l0. 108 let. «. 44.03. 15. 28. 20.10. 81.«l.«%. 7. 10.11. 41. 98 liU.24. 43. 11.67.77. 19. 13. 2.91.

18. 160.10B. S. 103. 12. 84.31.75. 97. 65. 146. 43. .1. 158. 10. ii. 40. 14.116. 19. 16S. 4.3bii.86. 63. 34.4.75. : lis. S3.17. 8.47. 33.50. 101.69. 1S7. ' Ajf 78. 54. 54. 140. 17. %0. 31. 133.61.84. 111. 119.6.19bi. 34bii. Glbii. 105. 80. 128. 124 bli. 84. 42. 16. 21. 139. 10. 3. 47. 12. 4S. 41. 31. Oft.73. 114.49. 67. T2. 78. 121. SO. 61.11. 46.25.21.8. 96 bit. 154. 33. 93. Z4. 122. 136.3. 81. GB. '.il E^ 1. 1. 1 165. G2. 1. 04.09.139 141. G3. 7G. 114.9. 104. ■ 23. 97 bii.a5. 31. 57. 14. 13.93 1 bii. S7. 118 bii. 30bii.79. 40. 149.14S. : 62. 1S3. 85. 156. 64 65. »1. 69. 67.31. 1G3.48. 46. IS8. 3D. IB. 4. 35 bii. 61. SS.18. 61. 16.105. ft. 51. U.S7. 14.42.43. 2S.41bii.. 109. 121 b>i.32. 4S. BObia. 167. 116. 2S. 60. 47. 93.193. 10. 163.69. 21. 187. SG. 113 bii. 137.10. B7 bii. 90. 72. 1S4.iniler.9. 60.83.33. 1S7. bii. 17. 173. 198. 70. »1. 27.S9hii. IGD bii. 81.7. 11. 13. 80. 6. IBS bii. 2. SO. 89. 108. «. 168. 10.37.37hii. 93.29.30.16. 169 bit. 11 bii. 49.bit. 01. 36. 24. 12. 20bii. 71.14 bi>. 31.2. 7abii. 9. 18. 88. 71 bii.213.

7. E.6. 183. 150 bii. 64. 40. 85. S. 61.4.lt l>il. 10. 19.13.13. 10. 14.219(cr.247bii.11.41. 31. IS. 08. 44. 11.37.10. 69. 21. 33. 27 hii. 110. 1. 10. 191.45. 60.11. 67.20ter.47. .3Bbii. 9. ll. kjUG 11. 63. 43 bii. 104.26. 9.149. 32. 374 hii. 34. 33.6.S.2. 38. 108. 3. 363.210 bil.14li-r. 63 bii.132bii. 91. 153.21Sbii. 42.30. 44. 23. GS.22. 164.11. 61 bii. 10. 1S9. 63. 63. 26. l. 13.l». 13. 156.4a. 1.6.5.91.6. 14. 11 bii. 20. 2S3.18.3. 21. 119. 9.l31bii. 16.10. 4. 8.44.30. 11.71. 19. 8. 1. 1 29 bii.19. 21. 10. 57. 4. 11. 252 bii. 282.50.41. 11 bii.109. 11.42.S. It tflr. 310 hii. 54.. 30. 95 bii.134.1. 104.1S. 11.14. 24 bii.13. 5.lbii.114 hii.3. 45 bli. 96. 191. 91.23.2. 41. 160. 54. IM.103. 160 bii.169. 11.16.4. 264.19.9. 4 bis. 17 bii.3. 5. 5.7. 74. G6 bii. 88. 8.40.22bi. 114 bii. 3. AS. 34. 167.4.7. 12.20. 186.l4S.6. 46.5. 5. 281.1. 4B. 51. 41. 106. 14.2. lie. 25 bii. 11 118. 207.133. 30.

44.3. 121 hii. 16. 108 bii.31.13. G. 7.0. 33.60hii.16.109. 110. 106.32.n. 40. 4S. 59. 15.4.4. 34.73.11.110. 23.151.43 bii.61. 30.51.158 bii. 16. 81.14. 28.43. 31.92.125.30.17.40. 20. 18. IB.78bil.58.S. 91. 16. 81.22. 71.144.85.18. 100. 160.5. 63 bii.10.10. 21 lili.148. 39. 60. 8.67bi . 13. 81. 164. 37.31. IS. 23 hii. 36. 131.72l>ii. 61. 10.47bil. 9. 4G. 106. 3.21.76 hi 87 l)ii. 18. 52. 11.1. 14. 1. 28. B7.174. 40. 119. 112 bii.7 42.1.40.1. 31.4. 65.31. 18. IDS. 18 hli. 145. 9.3.34. 44.73. 3. ttl.GB.1. 38. 83.8. 22hii. 13. 16. 43. «1.1. 34.4G. 104. 31.4.1. 11. 50. 4. 1. 46.16. 95. 61. 34. 21.41.21.G8 G5. 38.37bia. ft.10. 106. 101. 106. 199.47. 63. 5. 42. 33.69.17. 25. 51.48. 41.51. 116. 15. 140.67. 38.51.82bii. 100.71. 11.45.74. 31. 113. 41.31. 8. 39. 42. S9. 84. 13.22. 38. 0. . 41.1«. Wl.30.36bii. ft.169 76. GS. 107. 29 bii. 35. 135 bii. 19 bii. 45. ShiH.

130.138.1». 40. 74. 31. 39. 14.30. 19. 66. 34.24.1. 5.121.181. 1.11.106. 63. AiQ 0.19. 33.20.18. 64.9.1. 47.52.4. 168. SI.4S. 150 bii.115.1O0.1. 284.30. 9S .94.9. 21.02. II. 166. 100.32.24. 21.41. 21. 16.40.96.14.1.51.40. . 95. 11. 14. 54. 102. 12.0.0.106.8.38.S. 3.1. l.3. 1«.57. 13.170.43. 24.18. 124.41.2. SO. 59. idi^j 4. 11.43. 35.32. 85. 1.145. 89.6.24. 18.10. 20.13.111. 91. BO.12. 11.4. 14.1. 12. 10.120.28. 21.40. 49.90.136.91.46. 36.143. 45.92. 56.1 kIjCj^ 21.1.18. 11.11. 62lni.66. 6.11.20.M. 167. 10. 148. It.60. 31.25.11. 108. 10. 41. 11. 11. 189.1.137trr. 15. 11.16. 11. 45.19. 64.13. 41. 11.40.12. 4. 0. T. SB. ftO. 151.15. 87. 128. 76.10. 56.11.tl.115. 61.134.31. ft4.40. 48.97.08.14.63. 11.8. 61. 44. 8S.28. 8.31. 40. 45. 46. 163.58. 22. lOB.12. Jj 1. 33. 41.13.11. 49. 8. 99.1. 8.84. 11. 25.31.40. 3. 61. SI.18. 11.21. 230.100. 84.

24.11. ST.91. 39 ler. 119.63. IT.179. 103. 4.31. 11». 333. 101.19. 224.90. 26. ITl. 4. 1S3. ICl.1.8.90.41.109. 338.11. 8S.12. 49. 19.1. 4. »3.91.25.20.1-8. 219. 126. 313. 42. lis.1. 9T.1. 84. 4».21. 353. 3T« bii. 163.1. 100. 3«.42. 109.12. 101.41. 61.43. 62.91.150.1. 1GS. 140. 200. 191.61.41. 326. 2. 178. 196. 4«.42.a83bli.82. 248.49. 160.6. 3TS. 193 bii. 246. 1. 195 bii. 109 bii. 48. 14.1. ST. 9.19. 131. 86. 144.24. 139. 181 hii.42. 44 bii. 236 hii. iijr 2. 134.4. 70.44. 114.18.51.61. M. 118. 345. 104. 24V bia.14.35. 143. 11. 138. 190 bii. 131 bli. ! . 20S. 177. 1.186.48. 127. 350. 18S. 11. U. 185.18S.22. 116. 125. SI. %.3.12. . 36«. 111. 111.10.32. 181. 14B. 1S9. 1. 3T0. 188.19. 202.91-1B5-1U116. SB. 91. 194. 91.91.

48. 108. T8. 38. ISO.46. 11. Tl. 111. 1. 91. St. 3. 44. Ift. 45. 64. 189. 109. 116. 19. 119. T9 bii. 11. .1t. IT tCT. 1 bii. 28. Sbi>.136.39bii. S3. 18. 11. 141 bii. 18.90. 61 ler. 18.9. 68. &9.«. to. ItT. 109.34. S.41. 145. 104. 18. 14 bi*. 116. 63. 89.». 103. tl bii. 124. 40 bii.46.S0bii.4T.ST. <3 bla. 134. 116.08(]a>tcr. tOS bii.61.14.<3. 19. 31.44. OS.T1.88. 1. 119. 4. It. 17T.91. 100. IK.139.161.i». 89.11. 101.10.46. 108. 61 bU. 8.61. 6. 33. 111. 36. 110.36. 96.16. 46. 81.l8. IT.1«. Se. SI. 18. 11.43bia. toe. 88.1. 64. 44. T6. 48 bii. 18. 11I. 40. lie. 61.10. IS ter. 91.90. 19. 11. 53. 50. 111. 110 bii.11.ll bia. U. 41. 91. 63.lObU. 65. 16. %X.a4. 11. 160. 111. «l. 64. 16.3S.31. 148.11. 63 bii. 111.1T4. 101. 63. 39. 3T.t9. 20. 4. 110.T1.8. SI.<bia.]fi&. 337. 69. 14. 6S.S8.118. IT Ul. 3. 40.T6bii.19. 43. 68.91.Tabii. T. 48 bii. «0.13.13. 1H8.Ubii.40. 64 bl*.10. 119. 104. 6.31. ST. IS. 18. 33. 1G3.IOS. 144. It. SO. T6. Sibil. 51.9]. 80.93 bii. 118.31.11. 199. 14. 53.31. 43. lOT. S8. 44. SI. 86. 1 bii. 39. 19. 14. «A. 111.5D. 18. 106 bii. 100. 19. 31. 3G bi>. IS. 41.». 33. n. 46.120. 80. 111. 41.S. 82.t4*»-i6-M. ES bii. S«. 83.I8. 11 bii. 18. 36. 31. 131. 8S. 10. 2. IS bla. «1 bla. lis.21. 11. 39. ST.

16.14. 142bii. 11. 3. 4.1. I. 111. 11 bii. 1. 13.34. 63b>a. 18 bii. 54. 261 ter. 19. 41. 10.114. 241. 141.192. 11 kii. 61.3. 2.ft1. 31. 106. 16. 56. 85. 12.131. 131 bii. It. 136. 4S. 31.3S. 93. 13. 11. 26S.21.09.4. 13. 6.12. 30.166. 96. 16. IS. 280. 164. 10.9 bii. 41.0. 00.41. 92. 19 bia.C^ 0. 111.6bii. 22. 191. 11. 16. 160. 60. 108. 221 bia.63.3.1. 10. 14. 9. 12. 08. 4T. 10. G6. 4.11.98.18. 4.4. S9.160. 16.29. 24. 34.191. 2G0. 161.163 ilia. 9.36.3U. 4.29bii. 8.61. Ji %. 60. 11. 20 bii. 50. 61. 18. 4%.11. Ibii. 40. 116. 23. lUt. . B8. 11.34.13. 84.lbi>.11.130. 24. 103.63.0. IG. 68.S4. 11. 14.4. 2ltbii. 14.S. 6.9. 32.52. 8.116.139. 11. 6.96.1t.100. 126. 3.8. 19. 11.89.64. 30 ler. 21 lis.l9. 214. 18. ISO. 41.35.6.8.51. 11. 94 bia. 209. 149. 2SI.46. 64. SS bii. 21 bii.63. 19. 122. 38. 61.21. 5.10. 30. 13.36. 41. 10. 14 Ml. 1 bii. 90.66. 01. 126. 10.42. 44. 2B2 bii. 21.9. IGlbii. Sibil. T bii. 63. 12 bii.11.31. 39. 48. 23.64. SI. Ster.16. 10.38.126.8bii. 36.10. 6. 12 bii. 90. ai. 29. 3S.26 18. 3. 1«. 00.. IBbii. 119. 6S. 2.54. 241. 216. 16.86 mi -. 11.12. 30. 11.13.T0. 61. 1.101. 64. 61. 16.41.148. 191. 04.11.6.61.61. 14.1I. 81. 16U. 48. 18. 2.1. 12. 3. 32. 101.G3. 1. 26. 43.23.16.57. 184. 10 bii.«0. 6G. 164. 01. ISO.11. 51.

10. T6. 10. . 45. 36. 11.U. 11. 82.15.1. G4.11. 3. . 36. 46.35. 31. 89. SO.111.10.50.13. 66.16. 36 bii. 69. 23. 36. Tl. 116. 8.38. ST. 23. 35. BO. 65. 40. 65. 65. 1D8. 8T.11. 16. •T. .34.46. 6. l!l. 26 bii. at. B6. 31.58.15.13.18. 38.48.88. 20. 34. 18. 14. II. 10. 63. 13. 49.102. 81. 19. 38. 116. 66. 33. 30.81. 38. 61.81.9. 86. 23.01.13. 1 31. 4.04. 61. 62.62. 61.61. 31.31. 1 bii.93. H^^ ill 8'J.90. 12. 123. 11. 63. I.90.56.131.114.11. f^Vt^ 41. 16. 13. 41. 34Lii.45. 25. i. 6. 98. S3. 6. 68. 24 bii.46.TS. 44.62.36. 63.66. *Vr 1. 88. 11. 4. 59.3. 11.18.33.82. G9. 33.

43.10. 31.12.11. 140. 11.41. 62. 19. 9 19. IS. 11. 4. 64. 147. 9.19. 46. SO. 30.82. 144. j^ 1. 9.30. S3. 88. 30. 19.66. 46. 19. 41.60.31.12. 41.10. 43.44.14.33. G.90. 38.38.41. 46.41.44. 44 bii. 13. U. Zi. 80.50. 10. 89. 10. 10.13.90. 91. 41.91.4. 01. 63. 4. 8. 11.10.106.19. 34.11. 4%.36. 40.1. 14. 84. U.11.43. 36. 19.13. 53. VI. 11.11. 71. 86.10. 10.11.13. G. 11.8.13.98. 11. %%. 09.23.19.43.90. 90.15. 11.46. 56. IT.21.81. 6.01.66. 31.50. 89. 10.23. . 43.9. 46. 28. 11. OS. 1. 19.50.9.11. 41.91.1.18. 61. 148.91.33.6. 38. 0. VL. 10.63.23. 46. 10. 0.94.6. 11.13. 01.103.11.2.35. 33.8. 11. 46. 12. 13. 19. 1.19. 81.44.00.11. SO.49.21.19. 00.11.206.3. in %. 8. 33. 14.152. 10.11. 08.4. 11.8. 41.49.1.91. 8. 30. 51.11.44.43.34.39.16. 36. 64. 83.33.85.38.0.6.16.50. 01.4.1.11. %4.44. 39.16. 35. 11. 6.10.69. 18. 15. 40. 33. 4.61. S5. 8. 18. 8. 85.

22.41.6. 18.29.ft. 46.8. 64.3. 285. 18.ia.11.5. 19.1. 19. 8. 14. 0. 73.16. 24. 19. 11. 11.10. 16.11. 11.149.91.1. 10.1. 11. 11. 41. 2. 20. 10. 119.18. 10.86. ^l 19. 51. 44. 11. 10.13. 28. 17.202.9.11.40. 91.40.113.93.1.48bii.33. 11. 3. 76. . 4. 4.1.04. 44. 50.166. 19. 18.11. 92. 4G. 80. 1.83.10. 66.40. 41. 19.36. 88. 28. 6.33.10. I.161. 40.108.36.15. 14.6.10.191. 33. 113. 40.7.10.110.113.5.15 61.109.63.32. 18. 15 130.146.43.63.41. 18. 11.11.103. 84.04. 60. 18.60.14. 18.1:17. 00. 43. 4 Ilia. 33. 29.63. 18. 88. Mi 1.119. 41.11. 77. IS. llbii.66. 3. 1.10.44.41. 2G. 42. 11.24.16.8. 30.199. T3. .60. 114.105. 65. 1.93. 01.19.156. 51.285.3i.111.4. 14.14.100.19.1. 36. 10. 64. 11. 9. 41. 11. 9.86.114. ■il l.140.11. 91. IB.19.

68 bia.98. 69.10.9. 161.16.33. 41.20. 16 ^» 0< LjuJI as.63. 4.262. 41.3.83.11l.41.77. 10. 11 bii. 63.46.84.11.6.36. 04.11. 31.21.10. 88.106.30. 3. 19. ^s 1. ^o .4.90.8.10.ii. 90.13.21. 11.20. 11. 10. 40.41. 1.56.1.10.246. 10. 34.8. 1.14. 9. 164. 19.90.41.123.30.15.3.4. 46. S4. 11.10. 35. B5.10. 11.40.93.19. 11. 160. 41.36.169.19. 15.9.1. 19. 1. ftllU 10.tll^ «.11. 41.0. 67.11. 60.106.39.18.81.1.36.10. 01. 02. 18.61.11.4.

34.ao. 14. %\. 77. 93.27. ».111. r r a. 41. ai. 01. 60.1. SS..179.a. ^o t«. a9.26. ^. %. 130. ^. 15. ^.^. as. 18.in. 13.64. 39. 93. 4. 60. io.ao. 71.5. 22.ia. 96. 45.6. 11. 5. 198. ^. 0. 00. 0.24.a4. 274.62. ai. 47. M. 40. 56. M.aO. 2.^^A--U}i »1. 36. 130. ^ 10. 45.42. 25. M. 11. 93. ^ w .0.1. 0. .198. 134.5.74.48.15.95. M.2.65.92. 67.24.72.5. 0)&.1^. 40. a^. 70. 10. 4. 71.40.114.t' . 7.157. 47. ^. 50. 174. a». 7bia. ^^.

M. OO. 210. 11. 145 bis. 0. 10. 25. 40.6. 89.42.44.46. 8. 60. 96. . OO. 37 bis. 41.88.39. 47. 144.20. \S1.17. ^1. 192. 14.40. 56.59. ai. ^aJ| «. 15.6. 27. 110.16. a'^. M. 27 bis. 74. 05. 8. 40. 20. 15.39.13.4. 156. 36. 65. I Job **.. 18. 18. 12.91. Vj^i lO.76. 39. M.9.43. 4^. 7. 34. 10. 22.10. M. 51.23. 1. 39. 00. 57. Ol. 136.40. 9. 3.134 bis. 40. la. 21.38bis. 10. 83. 80.58. a.61.10.10. 46. 00. \&0. 24. 31. 68. 0^. 127. 33 bis. 8. 10. 49 bis. 39. 37. II. OO.3.56.71. 27. 72. 31. 35 bis. 71.136. ai. 1^. 0^. 44. M. 12.11. 16. 10. \iO. 37. 150.14.^. 40. 43.9S.102.60.149. 5. 10. 28. 32 bis. 37. 10. 109.36. aO. 45. la. 41.20. 0. r «. 24. 38. 194ter.76. 33. 41.40. 41. ^4. 70.43. 01. %4. 109. ^\&.44.79.5.40. 7.7. 37. 31. ^t 00. 26.5. 2.9. 123. 41. 123.81. 46. 04. 109.16. lO.lbii. 17 bis. 35. 4A. 00. 27. ^O. i ^t 0.60. 20.73. 44. 26. 74.40. 64. 3. %0.9. 95.8.44. I. 4.16. 0.71. M. 11.30.5. 63. 11. ai.92.

116.12. iMjki 4.00.19. 00. 10.6. auoU 101. 00. 00.04.41. &jel. 00. 40.27.59.29.6.2. 33. 14. ^•I4. ^ c tj 4.60. L^l 00. 8. 12bu. ^ s 27.38. Jjol 00.80.00.52.00.1 sjo\ 00.4.35. "I 9 .2. if ^1 10. &^t: 0. . 13.f W. ^15 0. auot ^1.

L«joI 1.21.36. 122. 11.22. 54.66. 94. 95. 91. 40. 00. 118.164. 65. 24. 85. 0. 2U0f 0. 121.50.11. 92. 50.160.45. 74.auof 0.42. ^Ut 00. 36. «U3t ^12.27 bis.00. 40. 41.109.00. 5.50.10.0.40. ^r ti. ^V^ 11. 00. 38.135.17. .40.38.29.106. 40. 20.45. 11.54. 10. 120. 10.108. 209.32.22 40. 1.29.75. auot «» 0.11.00. 00. ^*i\ 00.11.10. 10. 17. 86. 40. 00. 00. 46.10. 4. 94. 92. 01. 180. 0.10.40.70.00. 20. 0. 01.10. 1. 159.45.22.6.5. 137.128. 53. 10.167.01. 0. 32. auoLof 10.35. 11. 48. 10. 5.1. 2. 0.100. 11. 0.

00. 40. 00.156. 6.144. ^^1 a. 5. 6. 95.41 .10. 25.73. & .0. OO.11.91.00. 7.0. 37. 0. 3. 2. 0.172. 00.16. ill 1. 14. 14.33.20. O. 5.172. 00. 86.50. 00. 10.10.10.00. 78. 0. 73.41. 14. 4. 18. 40. 01. 00. 04.112.00.107.87. 00. 10.79.10. 68. 00. ' d 0. 00. 9.5. 86. 04. ^^\ 1. 1. 24. 8.77.I 01.174.4. O. 40. 00.126. 101.125.73.00. 24. 11.15. 108. 0.158. 00.89.24.10.30. 11.10. 10.4. 5.18.41. 101.16. 60. 00. 67.24.85. 49.81. . 10.41. 102.19. 10. 29.00. 00. 00.110. 10.Lib 11.11. 00.145. 5. 10. 00.8.87. 69. 19. 41.103.

11.-^' ll^jbwot 10.1.68. 10. 199. 40.41.30.59.28.28.10.10.00.10. "'"10.21. 40. 36. 47. 0.25.117. 01. ^Q ^ bJof 11. 1. 60.17. 26.114. 10. 41. 40.00.27.O. 10. 0.41.67.11. 8^1 00.77. 0. lilil 1. 40.4.00. > .62. /* I - ^J-' . "^^^yA\ 0. 10.23.42. 16. 0. 00.2fi. 0. 10.106. 10. 3. 0. l^jLol 04. 40. 10. 00.85.121. 5.68. L£«| 00. I^^f. 5. 77.112.25.222.6.12. 107.36.

%y 63. %^ 106. 40. 06.^ woU »!. 14. 24. vj^lj 11.68.94. 31. 4a. 65. M. 56. 4. 61. ^. 93. 19. 163. > -it* ^yjXyJ 10. at. 73. 14. 68.156. 63. jl^iyob 1. 72. 1.89. 104. V 2V. 0. 09. %4. Ol.110.1 6. 4.41.102.93. 61.66.78.6.1&1. 93. 87. 100.27. M. iy^a?%. 34. liJ W. 4.14."I1. 14.74. %. 33. > o . 68.%t. 14. 107. 36. 1^. U. 10. j.52. . 9. I"' '^^ U«joU 0». 21. 4.164.

10. 41. 00. 46.8. 11. U«^1« 6^. 123. .99. 1. 16.50. 148 bis. 35. a. 11.6.82. > o I 99 f S^l 1%. 1.5. 58.78. 118 bin. 4.11. 37. 79. 14. 206. 41. 85. 145. 4a.82. 3. 26.85. 11.16. 11.78. 23. 62. 40. 142. 103. m 9 9^^ Uj^j^li 14. 19. 153.^^^•G as. 13.0. M. 198. 14. 1. 0. 123. %0. 4.45. 132. 30. 40. 0. 12. 114. So* jji\ 4. 10. 11. la.38.48. 00. jtjjwoSf^ 4.

10. 11.44.36. 44. OO. ^ o t 9 It 1.41.01. 01. 1.46.111. 62. 11.0. 0. 00. 28.43. 4. 1.4. ^b 10. 75.42.79.1. 3.00. 01.75. 00.10.107. 12. 11.42.105. 10. 151.3. ^y 0. 99. 44. 10. It.36. 0. 10. 44. 87. 10. 0. 21. 40.1. •f ^' 1.68.83. 04. 1. 9. 149. 21.5. S%. 4. 3. 11. 48.24.70.10. 00. 12. 40.46. 4. 52.45.183. 41.32.206.148. 7. 66.2.65. 19. 04. 8.5.4.10. 11.16. 10.76. 00.66. S3. . 53.00. 00. 1.48. 40.16.41.40. 57. 01. 5. 62.17.32.18. 40. 0. 40. sy)5H 9.11. 40. 01.11.

64. 94.15. 9 big.20.04. ^ ^ > > o* pOwol^ 40.27.81.27. 92.50. . 47. 40.10.0. i/lJol 10. « » * of lityjO] 0. 24. 11. 40.52.45. 00.25. 10. 10.5. 32. 37.01.42.10. 01. 27. 11. lijjoL 01.24. 01.40.82.276. 35.72.27. 84. 04. 14.72.^9 of 10.52.97. 36. 0. L^yof 00. slxt 10.33.103. »l . '^/' 10.9.141.81.61. 11. jUtil 10.78.00.12.10.15.87.10.1.11.10. lijjo\j 0.69.160.24.36.14. r^ 1.00.

ji. . 97.10.72. 2. 10.16. %1. 10.97.0.3. Lilol 41.11. 18. 65. 90 f-f ^'"JuoLil 11. 93. M./'^! 10.4. 1 >-* o^ 1%. 17.70.103.107.00.47. 55. lyjobj 4. 11.93.15. 192. 71. ^b 1. 17 ^Ul 1.40. 1. 01.20.95. 240. '" ff aJuoM 01.96.63.10.21. »u ^1 O. 04. %0.

18.44. > >^- i^ 0| 1^1 10. 1.82. .18.14.70. ^1 O. 42 bii. 73.38.3. fif^b 4. 59. 1^0^! 10.93.36.53. 283. 68 bii. 8 ttt 10. H. 254.U5? 10. 87. 41. 31. 4. 0. «>^ llili 10.>o * lUULol 10. 19. 285 bis. !Jij^l 10.00. 0. 58.84. 48.11.40.94. 10. 120. 61. 0. 12 bis. 00. 10.80.17. 106. 172.». 1. 73. 11. 9 oJt^ aUuOU 1. 83. 9 J^Q-o Juoill 10. 0. 64.25.

9. 69. 14. 27. 15. 60. 9.32. 174. 96. 97. 92.200. 14.23. 60. 136 bis.14. 142. 14. 277. 31. 54. 6. 4. 143.99. 40. 25.76. 97. 73. 73.24. 48. 104.59. W. 39.4.107.24. 10.10. . 278. 70. 124. 62.98. 69.23. ^. ^1.8.148. a%. %0. 266.18. 209.173.19. 94.135.134. M.131. 10. 56. ^^' 10.40. 17.150. 215. 95. 49. 14. 61. 12. 00. 8 18 76. 43. 11.^Li 00.12. M. 06.53. 23.13. 30. 89. 56. 04.74.55.96. 269.104. 2. 23. 6. 120. 61. 172. 85 bis. 58. 34.97. 258. 62. 1.33. 75.160. 01. ^. 85. 21.101.6.44.82.25. 86.121.90. 4.54.14. 1. 250. 1%.105. 09. 27. 151. 67.78.20. 28 bis.70.84. 01. 54. 62.40. 1^. 125.90.00. 227. 114. 101. 10. 73 bis. 41. 76. 98.98. 156. 28. 134.30. 94. 24. 70.19. 89. 67.36. 125. 10. 59.00.11.16.159. 8.71. 64.179.208.8. ^. 8.7. M:. M.9. 20. 96. 29. 11. 63. 38.61. 47. 57. 9 o^J 10.204.29. 61. 103. 210. 56« 58. 2. OuuoU 01. %^ 50.39. 255. 28. 46. \yJuoJ 0. 62. 135.12. 53. 65. 52. 167. o ^^^ 0. 114. 282.95.

49. 9. 20. 14. 22. 86.46. as. 13.M. 01. 90^ ^i- fJjuoW O0.13. 13. 42. 10. 10.11.64. 48. 15.3.7. . M.31. 69. 115.1.61. 13. 2. 06.2. 60. 28. 21.37.6. 10. 5.09. 11 bis.17. 41. 23. 3.18. 13. 118. 40.131. 1. 91.130.29. 64.26.21.7.27. 29.34.35. 4.^0.71.7. 8 bis.60. 46. 41. 44. 11. 52.15.17.40. 27. 06. 60. 2. 10.7. 66. 12 bis.44. 18. \ylxZj 11. 45. 75. 78.111. 1.120. I 0. 94 bis. 40. 17. 146. 10.21.8.101. 2. \&. 94.6. 13. 9\&. 4^.14.29. 1&. 46. 04. 111. 25. 1. 6.74. 11. ^.10. 45.54. ^S. 47. 74. 14 bis.13. 41. LliT 0. 152. 6\&.6. 123. 73.148.9. 41. \&0. 34. 0^.14.12. 66. 84. 00.3. 22. \»1. 25. 11. 1.61.1.9. OO.12. 15.

84. 6^.49. 8. 11. ^yj O. 29. 01. 52. 11.9.10. OO.61. 266. 54.41. 61. 1. 1.160. 4. 11. lO.10. 11. 257. 158. 28.00.23.115. 20.20.96.106. I^XiT^ 106. 14. lO.100.44. 88. 155. 9.46. 5.20. 57. 9. V>?^5 O. 40. 2.14. 50.40. 45. 17. 10. 6.38. 10. O.1. ^yj 10.111. 92 bis.201. 99.2. 49.107.26.28. 45.101.15. \&1. 113.01. 4)». 00. 262. 04. \i. Ol. 10. 2. 33.50. 2. 20bis. 53. 47.154. 0. 29.127. 6.23. 12. 62.9.61. 09. 53. 11.83. 40. ^9. 202.40. 110. 88.84. 60. . 14.11.34.4. 50.106. ^O. 22. 1.4.40. 1. 76.100. 36. 109.28. 67. 10. 232.82.40. 94.37.46. 11. 125. 33. 41. 6. 13.188. cK' 1. ^^ 19. 46. 198. 09.06. 45.155. 16.17.62. 68. 54. ^yl 11. lliLi 1. 46. 5.74. Ol. 0. 151. 16. M.66.184. 10. 122. 00.44. 3.0. SO. 6\i. OO.51. 31. too. 10.94. 46.41 bis.52.64. 10.13. 13.13. \5. lO. 42.81.14.

110.30.53.y ^jO^ 0.\S1. 11. 1.228. 11. y H-y ^y^. 19.41.y^ 4. y ty 4. 10.220.40.60.40. ^yL0yXi\ 0. 4. 0^.14.62.1.179.174.01.49. 6.108. 182.95.10. 9)».8.25.T^.124. \y^y 1.11. lyuj^3 o. 14. 0.9. 6.111.06. LeyCj 49.92.8.5.12.2.44. \yi^y^ 00. 106.111. fi H.95. 52.19.41. 157. 0. 1. 61.20.y ^ 40.38.8. (jyJuOyjj 1.85.11. 115.66. 1.75. . O.79. 60. 6.53.88.220.99.7. 143. 70.^1. 96. 04. ty ^y O. 12.14.11.

06.61.65. 168. 46. 0. 169.06. 1.31. 44.107.21. 28. 09.135.16. 50.283.64. ijjue] 1.113. 75. 30.4. y — ^1 -' &^Uot 0.51. 108. « «• > o .109. 38. \&1. 4.54. a > it>< ^jJi^ y XJ 1. 26.91. OT. 17.8. ^^yj 1.^jJj^yAJ 6. 39. 0. Ol. 174.10.72.3.87.143. ^jj^ilf 0^. 1. ^\ 46. ^^^\ 44. 0. 193. t&.1. 1.148.85. 125. 178. 162.11.66. 7. v:yliLo5?r 4.9. atLof 16.lll.190. ^^^jO^'iff 09. 11. 158.12. XiU^T 11. 131.

167. 11. 4A.86. jUoliLif 9. 7. %. 32.^'« ^jjo^\ 6. 14. LLcl 04. 10. 11. 40. 06. 4. \&0. 38. J^\^ ttO.31. 100.36. M. 10. ^'3\ 4. 27 Ol.67. 8. 0. 52.57. 190. 21.91. 171. 1. tt. 125 bis. 4«. 0O > ty O. 1.^.41.00.149. 44. 108. ^51 b 6. 49. 65.2. 102. 46. O. . 22. 49. O. 120.64. 160. 1. 119.23.4. LLol^ o. 85. 14. 40. 49.40. 01.0. 16. 14. 17. 7.22. 17. 146. 09. \&9. 40.81. 14.27.10. 82.9.14.77. lO.82. 91.

10. >: ^. 84. 98. fXiU^i *. JuUsi W. 29. » 1 a. L^UjI 6. 1B9. 85. 9. ^ 6. %. 9. |^iU:)b 10.10. 188. 9. o^ I . 80. 4^. M. jUiU^ b 4. 67. 66.u' 19 ^9. 102. 103. >>• - %a. J^^UjL 00. 159. 10. 29. 4.108.95. . 40.

19. 29.0.8. 1. 04. 103.40.^^.14. 106. %. 87. 285. 79. 2.160. 95. 43. 4.117. 04. 0. 4.70.27.01.11.^1. 0. 94.86. ^^. 121. 190. 4.29.169. 79.32.ao.31. 4. 67. 66. 30. 27.ai.10.62. 1.62.94. 143. 16. 10. 96.138. 65. a^. ^^^ 4.> a.61. 2o.36.13. 112.15.11.0^.00. O. 139. 123. 75.14.83. 140bis.13.12.97. 59. 14. 5.133. ^.10. 85.158. 7. %. 43. ^^1 ttO.12.10. it. 18.115.iii.104.103. 0.118. 154. 17.223. 123.10. 7.66. S £.0. ^. ^0. ^yA 0. 17. 145bii. 278. 10. 4.63.it. 82. ^4. 0. 174. ^^ W. 11. 118.O. 0. 249. %».40. 1. 29. OO. 140. 158. 165.16.26. 0. 0. 99.11. 146. 0. 10.1. 220. .04. 99.23. 27. 2.87. 40. 1. 14.40. 94. 2. 0. %0. 14.106.51. 129. 72. 199. 11. 0.173.3.22. 77.I^SUj^ 0. 94bti. O. 160 Ilia.04.

W. 04. 2. 87. c^lLoy} 40. 11. 4.8. 10. 90. 01. 4. 00. ^jjO^^t^ 00. 0. 12. 114.00. 1. 50.42.^' 00. jU^^ 0. 00.21. 13. 94 ter. 49.04.120. 80. 79. 73. 44. 40. 26. 30. 59.10. 00. 58. 25. t 0. 4. 5. 20. 1. 5.35. 14.15. 41. 2. 11. 30. 58. 112.2. 18.73. 00.11. 215. 108. 04. 111. 40. 73.79.47. 00.84. 04. 132. 04. I .01. 40.01.43. 00. 2. 19.12. 25.55.*^* «-. 9. 37. 2. 00. 35. 40. 88. 6. 01. 118. 121.9.49. 102. 10. 72. 11.29. 10. 113. 10.77. 00. 12. 0. 00. 103. 23.91. 61. 11. 01. 46. 40. 01.88. 10. 9. 01.25.11. 0. . 10. 00. 122.220.26.1. '. cjLLo^I 00. 46. 51. 00.0.104. 3. ijjtiyA 00.

120. . 73. 64.23.74. 34. 175. 10. 191. 127. 25.92. 185.38. 29 bif. 0.47. 111.93. 42. 0. 19. 00.5.01. 6. 32. 4. 100.141. 22. 73. L' 10. 282 quiuquies. 6. 139. 35. 229 bis. 233 bis. 84 bis. 113. 228. 230 bis. 24. 69. 32 ter. 31.21. 28. Vj^p45 ^'**' &JuoLo 0. 3 bis. 99. 255. 102. 206. jU3U|j 04. 27.0. O. 149 bis. 51. 268. M^^ 0.7. 50. O.12.87. 29. 63 ter.4.73. 57 bis. 7. 37. 11. 0. 11. 152. 00. 210.86.220. 116. 75. 224. 119. 172. 41. 46.155.108biii. 170.6. 136. 83. 14. 47. 40. 48. 28. 33. 7U. 235.14. 112. 249. 93. 61 bis. 126. 113 bis. 153. 90. 94bi8. 00.137. 0. 103.129. 270. 116. 143. 107 bis. 2tiU.45. 232.32. 128. 238 bis. 169. 213 bis. 190. 23 ter.118. 29. c^U^^JU 04. 00.117. 139. 134. 87. 130. 102 bis. 00. 63 bi«.90.04.41. 04. 58. 66. 54 bis. 0.

159. 126 bis. 47. 40. 48. 94. 27. 83. 53 ter. 76. 80. 76. 20. 66.41 bis.11. Ol. 52. 14. 12. 36. 34. 79. 16.10. 123. OO. 10. 82. 61. 78.54. 80. 75.15. 32 bis. 97. 14.1 bis. 21. 48. 109 bis. 38. 57.35. 2 bis. 76 bis. 59. 42. 98. 11. 33. 28. 48. 107. 13. 39. 01. 52. 114. 33. 24. 11. OO. 17. 58. 82.18 quiiiqaies.38. 51. 114. 65. 35. 10. 65. 9. 0. 10. 72. 0. 70.59. 47. 00.23. 8.100. 171. 36 bis. 25. 22 bis. 72. 46. 3. 93. 62. 68 bis. 64. 46. 19. 15. 25. 6. 100. 53. 46. 6. 38. 4. 42. 94. 00. 121. 21. 37. 15. 49.83.18. 120. 48.87. 49. 65. 36 bis. 04.38. 197. 34. 87 bis. 96 bis.63. 9. 52. 69. 105. 160. 01. 70.00. 95. 96. . 101. 00. 157. 85 bis. 38. 102.44. 168. 00. 10. 51. 13. 15. 131. 89. 13 bis. 04. 23 bis.107. 103. 65. 61 bis. 24. 37. 59. 119. 63. 97. 27 ter. 5. 17. 61. 00. 48. 13.12.104. 60 bis.21. 27.184. 80.10. 10. 56. 112 bis. 44.13. 91. 124. 111. 63.68. 47 bis.64. 39.16. 30. 95. 67. 20. 11. 86. 66. 18. 32. 9. 81. 36. lO. 00. 25. 21. 36. 31.15. 38. 111. 103. 22. 87 bis. 134. 109. 33. 16. 32.96. 16. 50. 17. 74.4. 96. 73. 41.26. 9. 79. 63. 89 bis. 24. 55. 113. 87. 1. 38. 37. 8.11. 19.101. 8. 54. 82. 45. 86.2. 36. 49. 36. 11. 67. 90. 51 bis.19. 30. 93 bis. 146. 49. 12. 125. 27. 48. 90. 8. 81. 19. 29. 53 bis. 44. 71. 42 bis. 74. 93bis.O0.23. 79.

10. 19.5. 11. 00. 40. 88. 21. 00. 40.10. 22. 54.5.1. 5. ' . 29. 04. 15.52. 20.75. iS »». 42. 46. 10. 12. lOS. 01. 27 bis.28. 15. 4. 10. 7. 00.4. 17. 12. 01. 01.20bis. 116.01. 28.00.61.3. 94. 00.10. 15. fit.7.75. 6. 06. 00.14. 78. 36.24.90.>4. 44.40.3. 24.7.38. 12.10. 60.»*. 1 bis.10.55. \».40.22.00.40.32.31.00.32. 24. Vi.13. 19. 32. 27. 19 I'll. «l.29.2.1O. 40. ft.01.66. 16.00.10. 11 bis.8. 11. 288. ibii.18. 184.49.5.00. 11. 44. 3.18.9. 16*.50.01.00. Wiioy-IT. 11.24.00.25.4.4. t. 14. 46. 14. 3. Bl. 00.39.00.5. 82. 14. 40. I8S.30. 25 bis.13. 104. 10. 17 bis.»l. %. 41.30. 04. 7.34. 11. 40.00. IS. 55.10. 57. 6. 45.4.25.14.17. %.8. 40. 12. 40.41. 2.31l>ii. 11. 2H«.38. 41. VL.7. 180. 2. 10.t%.8. ». 00. S9.33. 32. 4. 50.2. 04.40.00. ::\S 4. 3. 16. 00. 14. 81.31.20. 14. »4.27.00.1. 68 bis. 1. 3. 57. 20.

11.105.23.1U0. »0. 08. 101. 41. 19. 30. a.69. .15fi. 01. ftl.01.7. 49.11. 04. ISl. 3. 41.4*.101.11. 84. 58. 12. 38.9. 10. 20.1.10. 'J?l& •! 98l>ii.04.57.69. 03. 2S3.12.01. 25. OT. 25. 36.52. 0.11. B8. 4«. 104.10. 68.04.80. 19.8. 131. 28. ft«.82. 24B. 6* 1.12. OO..40.191. ft. 16.30.2.09.50.101. 01.1 ^1 Lit 4.67. H3.13.11. \«. 201. VI.62.3. 41.88. 11.SB.16«.40. 78. 26. 1.9. 114.31.43 1.79. 11.11.00. 01. ai.105. 11.14. 00. 11.45. 24.9. M.32. 4. 19.10.206. 161. 10.10. Ol. a.36. 8.59.20. 7. Oft.94. 29.193. 1. 08.8.52. H6.41. 2S.10.7.11.18.10. Oft.5. 12.18.43.. 3. iS.4«. 102. ft«.59.190. ». ftft.231. «. 136l)ii. 06.64. Wl.18. 28. 15. 24.

64. 10. 109.139. 1.14.35.44. 49.01. 8U. 114.11.110. 21. ijLS' 1. 10.97.11. 01. 0.4. lO. 45.OO. 1S5.01. 40.115. 0.85.61.44. 8.19. 1. 0. 1. L43t ft. 8. 51. 42.10. 9. 46. iiCj *0.27.39.0.34. 18. 51.33. Lib 0.113.i.111.6bii.3. 01.143. 9«.9. 164.63.16. 00.09.6. ft.OO.20.41.6.50. 71.12. 0.14. S5. 3. 28. 4. ^ti 8. 41.00.01. 19.187. 63. 61.S. no. 9. 19.90. 41. 1ft. 0. 1. 41.31 0.ft4. 14. 40. 1. 64.0. aS\S ft.17.117. 60.4.00.116.4.35. ft. 46. jiit.42.4t.45. 69. .11.35. 01.106. 8. 00.SO.51.fi.1ft.OO.24. Ol. 53. 98 lji(. 54.11. 18. 1.10. 1.11.99. ISO. 29.41. 53 l. 3S. 9.. 38. 80. S5.08. 10. 04. 146. 2. 41. 10). 54. k.10. lO. aft. O. 1S7. 40. 118. O0.

64.116. 10. 00. ftO.66.59. 0. 08. 100. Oft. SO.28.30.01.81.113.10. 40. 54.10.38. 161. O. 95. 43.35. 316.11. 33. 1*9. 09. 08. 57.37 1. 11. .172.6. 8.130. O. 10. 150. Ol.6.38. 9.14. 0.80. 6. S. 18.81. 9. 58. 218.38. 35 L>i.31.8. Oft.13. 9. 94. 29. 235. 1ft.81. 213. 41. 16.81.10.11U. 31.in. in. 01. OO. Oft. 104. 0. 97. ft.4.60. 13.40.40. 183. 08. . Oft.S. 109.0.08. 48. 93.6. 8.133.17. 13. 41.111.40.10."!■ Uib 0. 110. 00. 01. 51. 69.ftO.C5l «. 1ft.128. i. 121. 70. 70.2.85.1. 213.14.39.148. 106.19.125. 231. 180. 199.114.49. 2f 42. 220.88. 128 l>i>. 241. 180. ft. .23 ftft.3.64. 4. 5. 05.111. OO. 40.34. OO.108.63.19. . 18. 85.35.1. 00.4.0. 01.67.110.49. 0. 20.144. 14. 108. 23. ^\^ O0. 314. 11.64. 1. 216.09.36. 47. 69. 23.2.62. O.XjL 40. 176.68. 230. 41.

11.35.1. 8. 61.24.00. 43.ft».68. 103.111. 44. 183.1916. 42. 46. 50. 09. 09. 13. 34.08.06. 17S.81. 86. 41. 49.52. 180.169. ft.21. 34.1. 57. 50. 71. 40.2.9. 206. 40 bii. 49 bi«.4.1 154. 02.111.141. 21.133.34.28. 40. 38. 19. OO. 116. 134.6. 32. S6. 11. 10.134.9.145. 4ft. 163.00. 91.9.81.00. 01.43.9.148. 9. 18. 6S. 72. 00.42. 41. 41. 35. 01.11.4.7.87. 15.21. 21. . 16. 00. 8. 81. 81. 46.68 I*. 34. 46. 164.6.154. 19.19.175 1. 110. 10.48.19.7. 63.00.13.0. 16.40. 105 bii. Ill. 63.105. OO.13.2138.86. 193.69. 41.6. 54.39. 39. 45.154. 57. Oft.37. 108. 90.386.37.. 43. 85. 40. 116.00.97. 41.5. 39. 30.33. 1.27. OO.3. H. 101. 33.16. 44.18.68. OS. 114.75. 34. 34. 1.28. 04. 103.49.11. 73.11. 49. 118.67. 39.28. 00. 188. 69.15. 29. 25. ft4.16 30.53. 41. 1. 108. 23. 83.0. 18. 13 bU. 187.04.31.83. 11. 70. 38. 60.1S7. 4. 14. 6.15.32.39.ll. 3. ftO.137. 9.ftl. 3. 39.40. Ol.19.58.9. 115. Oft. 27. 1.5. 103. 01.8.83.01.fi .53.4.39. 90. IS. 8. 140.131. 48. 54.109.31. 66. 19.48. 56 bU.12.133. 41.11.81. 94.13. r. 15. 18.39.10. 14. U. 1. 39. »5. 40. O.11.5.23.6.180. 11. 149. 30. 54. *0. 28. 121. 183. 144.ie2. 116. 85.16. 41.08.86.4.113.

32. 31. 22. 7. 4». 91.187. 68.31.10. 10. 51. 8.21. 39. 241. 10. 41. 116.31 43. 14. 29. 19. 6. 192.11.16.81.4.229. 226.28. 26. 267.10. 1. 104. 11. 11.60.30. 53. 24. 87.81. lO. 61.25.7.10. 14. 18. 19. 8. 14.131.24. 66 bii. 100. 66. 14. II 0. 104. 21.22. f43^ i. 11. 11. 10. 1. 34. 04. 233.8ft. 20. liter. 14. 46. 13. 93. OO. 206. 91.61. 93. 10.139. 181.4. 1ft. 4. 7-11. 240.35. .230 13. 148. jt Oft. 46. 45. 18. I.13. 9.11. 33. 161. 30.189. 30.9. 90 U*.38. 61. 8bli.96.188. 51. 61. „ 61. 2S. 43. 14. 4. 11. S4bi>.

130. »1. lA. 84. 18.39.121. 77. 4. %jH. W. 116. n.114. 8«. «4. M. 99. 63. 37.37. \tt. 69.60. !IS. 10.s. . %jV. 233. 34. 109. 13.T3. IIT. 11. 97. 11. 60. 148. 7. 76.1S.10. a9. S3. 1. B. 127. 1.111. 47. SI. T3. %%.t38. 47. n. 39. G3.%l.23.lS. 18. 9.6. 131. IS. 10. 58.ii.31.13.9. 1ft. !U.66. 41.8. ft. tt. II.ii.S8.T5. GS. 9. 18.11. 75. 28. 4%.- 1. 11. 11. 40. 12. 32. 19. 47. Gt. 140 liii-lilSl. U. 194.: 04).189. 14. 17. la. IE. 60. G5. 3B. 36. M. %«. 138. 167. 40.1 18. 88. 50 bii. 13. 9. II. 9. 317. U. 3. 39.10. 1ft.87. 131. 3.i2. 23. 27. IT. «a. T.«l.ST.M. It. 46.7. a.8S. 78. S. \%. «4. ISl. 238. 41. IV. 5.8. n.12. W. 23. 17.14. «9.S. 4.109.14. 21G.14. U. Ift. 41.M. 91. 3. 109. 11. 60. 11. U.7S. 219. 1%. tl.1DG. 24.64. 79.47.<K. GO. SO.

1G7.11. 3S.99. 156. 250. 80l>ii. 48.140.2T0. 51. .18.180. 9. «8.l«7t.53. 67.168. 1. 1S9.137.191. 4. 219. 49. 30.34. IGI. 94. 48.S0. 380. 49.178. 30.28. 284. 103. 57.277. IDG. 10.130. 138. 39.6T.48. 88. 3S.G3.100. ftl. 2.49. 9. 148. 1ft.S1. 52. 41.12.104. 22. 109. 1. 66 bit. 4*. IS.47. 56. 77. 14. lITIiti.96.ii. %4. 2. 14B bit.14.SS.<9. 117.40.al. 179.40.11. B. 167. 12G. 90. 36. 19S.T5. 177.107.1. 14.a9.85. 17. 149. 8.136. 00.ia. 11. 143 ter. 115. 4S. 44.31. S. 177. ft9. 168. 4. S. 19 bii. 171. 121. .49. U. 153.1.%4. 154. Wt. 43.T3.41.6 hiii.27. 85. 109. %1.9liii.78.11. 10. 11. 17bii.C5. 113. 43.04. 116.129.EG.S. 128.143.ft. 19. ».«. OO. 32. I3B. 16.e*. 11. S9. 46. 14.41. 23. 11.104. 84. 114. Gl. 148. 46 bli. 4.14. 116 hii.24. 111.138.4.59hi«.%ft.31. tT. XL. 41. %%. 222. 72. 10.1*1. e.ll.41. 37. 72.8.17. 14« bii.1G9. 197. 43. ft. 349 bji.139. 144. 49. ITS.103.33. BS.153.19. 187. 6S.39. 192. 3.159. 44. 44. 197.140. 19.186. 71.44. IG.01.16.38. 39. 19. 118. 215.3T3.20. 72. 157. 37.1161ii>.ftft.11. 116.3n. 71. 7. 109. 55. 28. 192. 31.23. 1. Glter. 182. 134.134. 319.39.2B3.4.4a.

31.115.15.7. 81.l2. 10. 36. 1.11. 4. .0. 1%.27.il.7. 41. ». 121.121. 12 bin. 19.31. a.4. 36. 165.27. UbiH.29. 53l.6. 117. 70. 1*4. 92.117.7. 18. 41. 20 bia. 13.7. 25.47. 11. 55 bii.18. 37. 71. 63. 69. 36. k9. 7T.105. 14. 11. 96. 81.116. 19. 12. 17. 67. 51. 93.106. 8.47.15. 16. 108. n. 67.ftQ. 160. 11.14.101.22. IB. 89. 37.37 93. 46. 48. 94. 84.56. 30. 13.109. 41. 7. G2.11.54. 59.46. 12. fi. ai. 29. 12. S. . 41. 41. 22.6. 1. XI. 120 bii. 17. 30.g. 38.38. 51. 12H. 73.9. 128.116.44. 10.32. 43.45. 11. 1. 119. 45.37. W. 18. 56. 6.116. 99.126. 7S. 89. 33. 20. 26. 15. 86.39. 93. 92. 3. 1. 115. ft. 10. )5.7.11. 13. 37. 12.1.13. 39.6. 117. 6.1%. 25. 77. 43.128. 10. 18. 61.1. I. 60.141.5. 165.31. 4S. 68. 11. 12. 59.30. 71. 71. 14 l>ia.4. 82.3. 76.17.144. 7S.ftl. 29. 10. 16G. 71. 130. 01.3. 40. 149. 41. 08. 18. 95. 4. 119. 64. 83. 145. 21 bia.93.3G. 69. 01. 38. 107.31.29. 8. 38. lOG.19. 83.163.81.7.15. 1ft.88.96. 72.5. 101. 64.9. 89. 83. 3. 8. SO. liter.

8. 73. 17. 63. LOl. 6. 24. 57.5. . 33. 27. G. 78. 36. 68. 5. 26. 35. 58. 30. 92. 9. 80. 31. 13. 106. 18. 54.59.12.17. 36. 24. 53. 66.190. 19. 51. S. 14. . 76 9. 53.182. 88. 6.15.8. 39. 160. 4. too.103. 40. 31. 21.174.17. 141. 5. 'ot 20. 64. 47.4. 30. 48. 89. 8.16. 156. 49. 31. I. 36.119. 2ft. 9.117. 28. 108. 16. 77. 171.67. 34. 39. 36. 41.91er. 5U. 10. i. .121.19. 47. . 10. G4. 18. 5.0. 72.16. 6U.4. 17. 41. 38.28.121. 305. 3. 7. TG. 11. G2. 70. 66. 15. 34. 3. .62. 54. 7. . 23. 44 S3. 26. 193. 2. 158.l39. 4. 65. 25. 33. 28.40. S. 11. 63. 36. «1. 31. 40. 73. 4. S8. 151.64. 35. 34. 55. 7. 62 Ilia. 22. 4. I. 54. 64. 43. 9ft. 7.21. 74. 19520U.6. 57. 26. 18. 32. 12. S. 94.23.10. 4.74. 57.

29. ft. 104. 113. 56. . 41.237. 5. 9. 31. 26.30.13. 28.24.1. Jl 2. 61.14. 1. 6. 11.115.274. 33.9.20. 41.4. 68. 41. .48. 41. L2.92.56.211. 42. 14. 49. 31. .14. 39. 11.31. 33.19. 85.64.47. 25. 40.68. ! iB. :ft.4. 69. 75.81.135. ft.13. 43. 41. 10. 11. 54. 1. 15. 12.37. 11.8. Its. IS. 92.11.3.39.153. SO. 31 10. 4.123.16. 5. ! 25. 14. . 97. G8. 10. 55. 91.21. 11. 24.12. 21. 54. 41.82.55. 45.123. 57. 74. 50.159.168. 14. 24. 146.5. 22. 116. 8. 7G.188.94.43. 40. 0. 13. US. 2ft. 18. 21.48.8.160.17.3. 10. 11. 42. 31.44.191. 66. 18. 3. 40. 49. 60. GS. 19. 21 14. 1.24. 4. 48.65. 41.32. 139.5. 16.193. 40. 117.10. it.76. 4. 83. 51. 33. 38 lii*. IT. 133. 47.18. 6.78.11. 39.92. 35.148.326. 36.20. 39. 43. 4.19. 10. . 55. 46. 9.6. 113.19. . 39.59. 118. GT. 41.T 14.42.13. 33. 52. S4.21.47. 03.35. 140.

31. 45.l3.104.33.79.50. 12.7. %0. 96.1«3. t. 11. 8. 28.31. ^^ 2. G. 68. 23.39.25.101.23. . %0. 125.16.39. 9.B. 101. 14. TI. %l. T. 30. 45.97. 9a. 46.71.33.30. 4ft. 89.1T.87. 34. r?i5 1. 15. 19. 1B9.50.T4.41. 40. 41. 108. 14. 135.94. IIG. G9.14. 57. 140. 29. GS.69. 55. 2T. ^li •■"■ a. Sa. 31 bi«. 40.31. 18. 16 bii. 31. 37. ^I. ft. 102. 14. IS. 192. . 4. 36 l>ii.11. 10. 11. 29.30.16.9T. 14.B2.8. 4. 107. 10. 11. ST. 20.24.103. 111.40. 216.8s.14.11. 33. 10.4t. 19.11. 12.6. M. 21.103.11. 44. 19.35. 141. 1. 1G8. IB. 48.GG.18.19.11.84. 44.!t. 41.34.69. 20. 8. 95.15.6.38. 39.30. 61. 178. 25.41. 85. 46. 18.29.6.28. 85. 33 bia. 48.24.33.1%. 31. 121. 3. 4.113.21. 15T. 12.135. 13. 23. 87.89. 26. 21. 11. 19. 3. 18.28.53. 115.71.40.31. 12. 8S. 182.14.2.81. 11. 49.31.51.14.35.3S.50 (er.21. 28.l.S4.21.20. 11.11.11.19. 44.ai. 11. 10.6. 7. 28. 123.11.5. 3T. 21.»2. 46. 43. 62. 1.27.

143. 18. SS. 18.36.4. 32.42. Z24. 4ft.8.4. 253. 29. %. 68. 11.11. 78.lbii.2.110.54. 11.94. 163. 4. 40.9l. IS. 51. 63.ll. 10.31. ftl. S6. 106. IS. 55. 2. 8.14. 99. 45.111.30. 101. 111. 11.U. 16. 81.61. 4%. ft8.aft. 48.57. 16. 93. V>. 1.58. 34. 19.36. 75. la. ai. 11.6.26.U.18.1. 51. 19.199.16. 63. 90. 37. 41. 60. 44.1S3. 10. 20. a.ft8.61. 38.4S.54.6. M. 84. .2S0.30. 43. 4». 10.44.19. II. 41. 101. 111.40.7.33. 40. 15. 76. 10. 118.13. 74. U. 1.36. 6G. 6.23 liii.41.113. 44. V2.54.14. 46. 48 Ilia.7.3[>. 11. %1.4».41. 35. «4. 3t. 27.146. 11. 79. 90. att.14. 81. M.39.11.136.44. 25.1S2. 66. 131. 3T.51. «. St. Gg.14.53. 13.76. 8T. 3. 189. 76. 6. T4. 90. ».5.81.21.. 14. 19.lt. 14. 8».30. 14.13.8. 5. 15. 10. 81. U. 13.110. 34. 83. 30. 83. 16.140.98. 33.13. %.«9. IS. %«.49. 44. 24.9.ft«.3.114.11. 38. 8ft. 25.42.17. M. 143. 4S. M.ft. G4. 19. ft.IT.204. 20. ftO.23. 86.71. 11. 9%.19. 118. 32.51. %%. 1ft. 48. 18.30. 14.49. %.33. 45. 79. 13. 3. 7. 52.8. 35. 76.4. 51. 11. T8.28.7.a.9.84. 34.

14.30.50. 2«. 64. 43. 12. 14.14. 33.79. 2. 30. 59.75. 123.3. 4. 14.7. 19. 42.38. G7. 51.16. 63.11.73. 73.171.52.11. 19.71.52. 83. 100.9. 100.10. 196. G1. 29. 56. 66. 74.48. 36.112. 1G5. ft.6.100.159.29. 78.21.123. 44. 64.37.31.22.11. 14.46. 2ft. 16. 19.7.15. 51.104.48. 29.75. 83. 98.30.6. 104. 12.10. 102. 1ft. G6.14.11. 10.11.19.52. 61.10.29. 1G6. 3D.11. 50.155. 78. 10. 33.51.98. 7. IS.105. 121.22. 11.31. ^i 2. 10.43. IS.106. 46.21. 20. la.0. 41. 131.169. 15.47.99.8. 33.41.43. 16.33. 18. 12. 33. 192. U.21. 76.26. ft9. 17. 11.58.36. 33. 50. 1. 48. 2».6.134. 14. 121. 18. . 76. 28. 6. 105. GS.2. 53.45. 9. 1. 2.41.9. n. '.4 46. 24.69. 28.11.42.41.19. 1 1 q ■! 11. 112 bi«. a. 14.95. 63.00. 144. 21. 60.49. It.8. 17. 41. !3. 13. 83.79.101.

1. .13.100.40.15.161.12. 166.13. 158.40. 48. 17. 14. 84.64. 64. 4S.61. 56. 14. 19. list 11. ft. 83. 7. 42.41.11. 16. 4ft.40. 28.39.OO. 8. SO. 2. 22. 27 Ilia.11. 13. 47.151.92. 1. 41. . 11. 21. 2. 34.91.12.10.63. 33. 19.11.1.11. IT.1. 44. 19. 11. 33. 49. 41.21.109. 5.13. 4. 111. 50.36.40. T. 16. 38.1. 37.5. 191. 39. 91.21. 21.9. 10. 21. 33.1.11. 21.47. 19.12. 41.48. 9.12.40.21.5.11.1 bii. 11.»«.13. 1.108.9. 26.113.: G. 51 54. 08.50. 41. 31.106. 18.52.69.9.18.41. 3. ). 94. 13. 41.134.93.13.22. 96.5. 31.11. 147. 10.4. 25. 11. 22.41. 13.79. 4. 4. 65. ^li' 2. 94. 165. 19. 69.87. 20. 11.

36.26. 72.29.170. 91. 41.16.84.134. 21.18.41.41. 27. 96.31. 41.47. 29. 19. 14.8. 21. 1. 41. 08.9. 91. 4.69.98. 61. 56.67. 41. ft.29. 11.79. 38.59. 85. 12.36.31.161.49.14.33. 21. 173.11.49.11. 11.91. 48. 44. 98. 7. r^i 2. 4. 19. 2ft. 10. 24. 46. 11. 57.9. 43. Uilj 11.58.41. 21. 11. 34. 11. .28.11. 77.12. 198. 1.41.74.191. 12. 51.99. 13.41. 20. 96. 6. 47.9.11.18.63.8. ^f ft.137. 9. 1ft. 70.29.56.93. 14. 29. 18.19.21. 4. 88. 111. 26. 4T. t. 190. 11.1.80.24.94. 67. L3I 1.139. 41. 21.39.19. 151. 92.23. 90. 30. 212.13. 1. 1. 54.28. 2ft.14.91.61.1.88.69. 14. 19.16. 65. 8.111.

92.46. 18. 88. 92. ' . 171. 36. 29. 37. 12.90. 10.16.78. 62.69. 11.118. 00.93. 93. 10.10. 14. 13.14. 19. 186. n. 1. 55.30.86. 41. 11. 4.36. 109.105.11. 24.9. 44. 169.78. 42. 21.9. 4.6.17.13.37. 5. 19. 6.18. 103. 66.19. 46. 66.7. 81. 41. 11.44. 197.19.94. 0. 30. 11. 48.49. 1.46. 10. 11.33.9.16. 2. 169 bia.91. 148. 96. 91.117. 45. 1. 10. 61.98.93. 98.35.12. 22.16.18. 59.113. 149. ^J3( 20. 16. 18.9.14.64. 9.11. 176.79. 48. 1«8.9.10. 173. 19. 72. 11.16. 22.77.112.8. 19. 4ft.19. 49. 26.11. 187. 37.28.43.8. 9T.20. 63.45. 12.6. 15. 11.16.64.60. 40.15. 18. 24.82.96. S6.10.6. 14. 44. 13.91. 19. 31.43.15.38. 38. 160. 41. . 24. 31.21. 94.1. . 118.31. 134. 11.16. 129. 10.16.13. 11. 61. 40.60. SO. 11.101. 99.98.7.19. 164. 1. 15.33.54.49. 19. 21.

21.75.41.>l 23 U. oi. aa. 94. 30.87. . OS.1. 40. 39.9T. 86.61.48. 88.40. 16.44. IM. 1*8 bit. 14 bii.19. 77. 90.11.4^.19. 10. 00. 32. 1. 11. U. 14.. M.M.81.84. 59. 65. 25.28. 21.M. Uli 4%.5. \%j 45. 72. 12.41. 70.41. Oe. » 49. 108 Mb.29. 69.40.26. 10. 114. ut. 115. 66.131.177. 10. 4. 89. 75. 8.117. 49. 4.3e. 6.110.21.94. 40. 90.2.19. 48. 64.40. 70. 11.16 19.98.19.00. 31. 19.163. 9. 43. 0. 140.46. Qf bl . 37. %.53. 61.12.29.19.11. 111.111. 1ft.19. M.2. 49. 27. 24.40. %%. .155.51. 24. at. 26. 1». 19.13. 51.19.

24. 1. 162. 21 bii. 27.41. lO. 11. 6. 48. ^.38.63.79. 16.75.45. 64. 134. 40. 60 biB. W.149. 15.21.70.58. 60.47.45. 68. 74. 108. 16.60.21. 16.80. 21.116.40. 108. 54.13. 52.04. 'AN ^ 90 UJbl 06. 27.40. 10. Ol.42. yo 0. 0. 50. 34. 54.06.123. 16. 36. 90. 55. ^. 173. %. 1. 91. 57. 89.87. 102. 93.01. Ol.16. 6. 16.185. 115. 154.153.06.1&l. 116. 4.43.286. 14 bis. 8.59. 53. 47. 93.5.29. 10.10. 40.44. 118. 12. 77.69. 2. 154.33. 01. 117. 43. 107.66. 76. 00. 49. 80. 1%. 29. 10. 102.06. 41.01.1.122. 8. 11. a%. 10.47. lO. 47. 14.121. 44. 83. 186.10. 92. v^Li 60. 22.10. 79. 56.44. 18. 17. 11. 52. 1. 66.98.64. 105. 39. 8. 10. 166.54. 40.60.30. M. 06. 14.43. 52.40. 31. Ol. 41. 51. 45. 40.65. .60.30.2. 103.01.71.29. 4. 6. 80.40. 192. 11.19.1SO.68. 16. 20.6.44. 140. 56. 42. 10. ^. 109.35.19. 26. 42. 00. 6. 18.

42.175. 06. 13. 23.12.5. A Ol. 71.100.3. 61. OO.15. 173. 41. 59. 18.49. 4. 66. 39. 10.27. 00. jLiT ^6. 9. 80.11. 173.29. 40. lilit^ 40. 66. Ol. 6. 0. 48.117. 145 bia.61. 27. 7. 60.11. 46. 29. 61. 0. 33. %^ foil Xj if 60. 68.9. 06. . r^ >«< 0. 60.144bia. 16. 134.150. 64. *'"jU 10. 18. 51. ft 4. 16.3.11.

18.183.01.87.2 0.274.47.37. 4. > o ^J^)^\ . 11.52. 96. 9.11. G4.96. 55. 13.6.41. 213. lO.47. 118.83.117. 61.56.01.8G.232.j| 4. 77. 97.1. -oi ^^r 61.27. 47. 61.4.19.28. 40. 119. 16. 20.1. I^JmJUJiJ 04.89. 66. 62. 06.21.63. 43.2.01.74.56. 46. jwyil 66. 111.40. 41.6.48.114. 89. 11.78. 16.150.31.3. 99. 83. 137.10.59.193.04. 11.39. 6. 76.5. 90.1.39. lO. 00. 41.01.123.20. 71. 16. 8f.133.41.12G. 40. 94.184.18. 27. 1. 12.

112.38.13.3. 40.. 128 bia. 2. 14. 60. 17. 06. 06. 12.16.11. 11. 6. ^jA^jill.27.77. lO.15.6. 100. 67.16. 16.19. 37. 16.57. 4.50. 46.51.60. 1. 73. 01.53. 69. 47bis. ^*0fO . 90.49. 10.1. Ol. 60. 36. 16. 14.72. lO.10. 11. 10. 57.1. 64. 101. 66.41. 5. 10. 16.13.51.60. 11. 16. 29. 10. 68. 52. 36.5. 6. 6. . 32.5. 17.56. 61.13.24. 102.46. 41. 5. ^lit^ 06. 35. 60. 80. 33.160. 178.6. 4.3. 1.7.00. 01. 66. 24. 0. 41. Ol. 00. 12 bia.» ^LlSt 11.11.12.14. 10. 2. 06. 24. 6.26. 130. 6. 13.65.6.10. 4.11. LIwMjf 10.16. 5. 11.85.11.00.55. 4. •• ^ ft JjjuaO UUwjO 11. 2. 66. 16.•UyjiU 10.00. 24.2. 41.31. 40.14.14. Ail 11. 14. 61.

24.51.8. 10. 130.44. iujf 66.9. 41. 5li( 11.95.71. 101. 14. iujL 16. 16. 87.32. 1.223.18. 61. 5t.60.1.152. 61.20. JiiT 1. 29.liif 41. 41.30. 159. 55. 96. 14. 42. ftlil 00. 61.248. 6. 79.33. 20. ^5^ If 0.35.10.95. 0. 40. 00. 10. 6. 16. 15.12. . 66. 01.53.67.4. 9. t^UI 1. 35.40.109.5.106. 6. 16. 3. ^jG *1. ^tjf 10.261. 6.15. 91.12. 4.64. -ISiU 66.

22.102.26. 70. 7. 1. 39. 94 bii. 99. 11.5. 00. 11.45.65.94. 65. 122. 94. 11. 24 9 ? O^ aJj&I a. 103. 68.0*. a. 33. 30. 117. aJL^b . 01. 13. 6. 16. la. 0. 11. 72. 60. 109.42.64.11.^. 214. 45. 169. 109.06.47. 59.» 0^ Jjct^ 14. 76.63. Jj»5| 6. J^l^ 06. 1\&. 198.1. 9.64. 1. 4.93. 16.33. 50. ^\of' L^JjdI 4.121. 00. 76.10.58.57. 18. 33. O. 157. 81. 1. S4. 06. 62.11.26.7. a-l. 64.30. 13.%^.11. ^.11. 10.131. 83. 16.77. 4.55. 6. 00. 25. 4. 48. 192.2.169.119.00.25. 11. 45.

UJjfct ia.74. 50. ai.i32.62. 29.5U.i7o. 58.!t9. 98.26.76.29.M. 27. 42. Ko^^ a.3. 16. -T o^ L^JLjdI^ 4S. ^To* 1. a6. 9.65. 31. aS. 29. 14. la.a9. 7. aT. 61. 26. " \ » o?^ jyOjeb la. as.31. 70.120. ai. ai. viJUbDl ao. 04. 93. 41. ^1. ^J-J^' 4. %^. 34. 'i. ia.76. 4.81. M. 134.!tS.S^. 39. !ti. 84. 19. as. ao.92. t.30. 56. 19. . 120. IS.

193. 237. 98. 105.14. 148 bis. 123. OA. 11. 32.79. 69. 46 ter. 231. 9. 110.35. 23. 10. 180.164. 7. 85.86. 80. 238. 44.88. 37 ter.l47 bis. 4a. 9. 129. 18. 96 bis. 10. 57.32.59.LJbftf^ ia. a^. 158.12. 39. 30 bis. 93. 57 bis.93.aa. 286. 53 bis.57.40.172. %.16.47. 273. aO. 229. 91 bis. . 51. 196. 82. 282 ter. 73. 114 bis. la. 19. 89. 21 bis. aO. 11. 25. a4. 151. 15. 152. aO. 108. 47. 53. ^1. 48. 9 ter. 79. 103. 53. as. 35. 94 bis. 66. 6. 150. 19. 69. 122. 192 ter. 261 bti. 27. M. 60 uiidecies. S. 47.16. 16. 178. 23. 8. 88. 52.146ter. 73 bis.49. 138. 105.3. 100 his. 25. 112. 16. 18. ai.65 bis. 91 bis. ^. 107.68. U^l^ 4S.1^.51. 112. 46. 127. 'T y a. 76. 47. 235. 63. 127. 3. 92 bU. 15 ter. 4. IS. 110. 46.29.6. 123 bii. 9 bis.13. 93. 21. |U^t ^.8. 30 bis. 40.12.107.18. 17. 181.14.21. 63. 160. 129. 56. 1. 99. 54. 91.35. 115.46. 240. 40. 50. 3 bis. 31. 10. 134. 60. 48. 95 bis. 24. 31 uiidecies. 1^4^* 4S. 18. 159 ter. 70.11. 112.175. 134 ter. 85. 153. 284. 45.13 bis.

%4.48. 29. 14. 14.9.9.3. 00. 18. GLo IS. 6. 1. 11.40. 49. jr a. 16. 17. 36. 39. 4'^. ^\A Wl. 59. ^S. 6a. 61. 4S.43.2. as. 5. 249. 23 bis. 9. 57. la.77. 10. Jlj X. 3. 3. 41. 147. 12. 6.31. 6.ll. 10. ^a. 10. 14.53. 46. 38. 39. M. 36. 24.16.\&1. ^S. 1. 4a. 06.11. 1^. 4.40. M.249.SU 11. 29. 40.10. jL 40. 54. 16.137.27. 56.27. 39. 256. 39. 44. ^^. 22 ter. 1%. 22. 49. S.24. S. 51. SO. 39.15 bis. ^i. 58.16. 55. \50. 32.10. 47. 41. 13. loUo 1%. %1. jr a. 6\&. 30. 46 ^. 4.28. ^0. 7.24. 46. .6.127. 50.52. ^%. 54. S^. 14. JT a. 4. 28. M. 16. 311 8c>^ a. 16.

1\&.16. M. 53.85.12. 196. 4^. 25. M. J I. 49.M.11. ai.34. %. 25.44.^1. as. 61. M.57. 5. 83.S. as. a^. 11.^0. 57. ai.6S.^1. IS. 1« 140. 24. 7. 26.Sa.^1. 184. 6.15. ^fsJr^ 11.14. 110.109.44.10. J? a. aO. ll.aO.ai. 38. 4%. Sy"i\ tM>. 163. 133. 38. 81. aO. a6. M. 34. 6.13. 51.70.79. 90. 6. 126.5. 2. lS.68. 51.7. J^l 0.168.53. 14. %.39. 70. a^. M.57. 31. %4. 94.7.16. 13.M:. ai.40.30bis. 46.0.61. 59. 137. 36. a\&. 70.46. 48.33. 41. 43.104. jT 6. . 13. 22. S}i \50. 13. IT.20.101. 53.49. M. i^^ilfG 0. 41. 16.38.84.56.^.14. 41. 56.

5. ^^. 6. %. 85. p^5?/ 1. 86.152. 4. 40. ^S. 4. 4S. 34.80. 36 'A' a. . 18. t&. 11. 44. LUt if *.154. 56.ai. 76. ai. 46. 31. aO. 100. ^^. |ii V 1. ^. M.i87.i L>if^t 11.5.ii. i ^ f cyif^t 6^. S. 175.156.ia.M. 25.1^. SI. %\&. W.115.45.15.28. . 22.16. M.37. 0.5. 87.10.\&0. 19. V 0.22. 16. 118.ll ^.4. 1. a4. 9. 4.19. 56.97. 108.114.12. 2.10. 04. 14.25.33.0a.13.62. %S. ai. 114. 11. 0^. -. 128. 37. 4/ a.76. 0.25.6t&.6.52. 272.22. 42. 193.iii. i %^ 115.ao. 76.> . 33. as.

18. 199. 16. 6. 75. 155. 4. 50.15. 229. 19. 1\. 20. 65.30. 46. 22. 11.51. 23.26. 17. 10. 44. 40. M. 90. VO. M.99. 89. 5. 20.13. 4. 28. S. 25. 11.43. 3. ^9. 177. 221. 150. 88. OO. 47. 9. %4.38.215.114.%6.7. 5. 18.59. 34. 14. 160. 48. 5. 19. M. 41. %1.105.1^. 20. 10. %5.59. 12. 22. 1.4. S. a. ai. 76. 4. a^.M. 1. OS. 38. 8. 35.130. 214. 14. 151.11. %^. 10.36. 5. XX. 40.259. 19.7. 23. ai. M. 27. 25. U.\S1. 45. i^ tt. 31.8. 11. 178 bii. 64. 17. 69. \S. 18. ^. 73. 21. 4^. 3. 70. 120.56. 6.62.a%. 8. 46.io4. 40. 00.a.M.10. 25. aa.23. 18. 1&. M. 85. 0. 54.170.172. %.71.70. 52. 10.276.54. 4. 15. 34. M. SO. 49.81. 75. 156. 7.38.169. 6.88. 82.%%. 21. 22 bit. 18bii. 41.123.75.io5.198. . 72.100.ioi. 8.55.21. 35.145. 15. 63. 61.22. 49. 110. 71. 37. 42. 4%. 63. 77. 19. 4. 14. 51.21. 11.40.71.04. 49.ibf as 66. 18. 115. 13. 76. 73. a^. 36. dL3^y .

1%. aO. 4. 1. 22. 152. 66. 51. 26. 9.102. 67.6. 15. 1.^.73.1*. I3L0 OT. 10.84.M. 51. 91. IS. IT. 40. 31. 4.110. 19. 9 f^ la. 44.19. 214. UillJ3T5 M. 9. 110.39 41. 64. SI3L03 1. 40. 13. 16. 10. I^J^I^Ii S. Oa. 156.62. 10. 50. 6%. IT. 77.4X. 36. 4. 9*cb' . 6 bis. M. 9. 37. 16.51. 0. M. 52. 20. IS. ijL^li ». M.5. 8. 4. 172. 22. 10. 70. 101.101.11. T |!. 37. " -"I la. 16.100.14.37. 60.39. 10. 107. 11. la. %4.45. 76.75. S. it! T. 89 biB. a. 4.| S. 11. M.1. 9. 31. S. 52. 81. JL>^P 10.112. 14.

13 bife. 99. 04. .144. 4&.96.115. ^^T 11.39. 62.36.67. 100.21.t 10-.01. 10. 71.10.f^ M. 9 SB^" sl^il 0. a. 261.55Li 0%.16.1.93.23.37. 69. 11.74. I^^U IS.77. 6. 11.00. . 01.. 120. 196. ^•Lm 11. IS. 11. ^^. 103. 4. 0. IL^I IS. 6. 45. 4.10. 15. 33. 99.11. f^'5^3 1. 2L>I O. 8. ao.11. 56.82. 9.43. 18. 9. 0. 249.52. »|^t 11. 1. 66.92.91.0:5. 24.

103.15. 109.13. 49.9. 1. 45. 197.45. 6. 4. 10.1. 174. 1.249. 105. 6.59. 14. 33.00. 41. 20.7. 11. 14. 104. 21. 129.67. 78. ^iPiS 10. 16.100.207.43. 06. 01. 10. 158. 133. 1.1. li^y^ ^. 38. 1. 154. 1. 3. 46. 1. . 190. 49.43. 20. 11. 139. OS.2. 124. O.11. 16. 40. 47.10.103. •• O. 14.77. 1.00.14. 11. 5. 10. 112. 8.91. 20. 16. 58. 00.1. 37. 5. 00. 11. 37. 51.53. 253. 96.48. 06. 202.105. 11. 143.11. 114. 27. • • 0. 97.67. 01. 06.71.06. 15. 37. 128.1.103.6. 1. 4.44. 41. 69. M. 10. 25. 1. 4S. 34. 01.43.M. 3. 0.5. 16. 14. 121. 10.1.1.140.35. 11. 15. 7.10. 10.

1. 1. 93. 97.51. 87.109.56.60.11.40. 51. 01. 16.231. 0.99. 106. 34.30. 11.45. 23. 7. 126.5. 8. 5S. 6. 10.68.6.4.14.6. 00. 68. IS. 79. # 0. 5. 1. 98. 30. 68. 16.3. 9.11. 46.11. 0.2.130. 6.42.112. 139.10. 22. OS. 31.14. 11. 71.74. 159 bis.4.32. 1.143.187. 12. 57. 10. 114. 61 bis. 128. 2. 130. 53. 21.20. 81. 22. 38.45. 41. 01. 2. 01. 0.45. 11.10.11.88.37. 10. 61.10.1.6. 10. 4.109. 00. 13.31.75. 34. 44.26.10.25. . 10. 01. 1.10. 6^. ^•^^ 6.51.16. 15. 71. tl. vi>G3llj 11. 01.10.217.71. 12. 45. 1. 1. 1. •• • 10.1. 126. 6. 55. 00. 105. 46.4. 00. 25. 01.1s. 10. 10.16. 58.45.18.46. 36.23. 56.11. 10.159.65. 40.33. 40. S. 10. 54.46.00.31.43.268. 17. 2. 60. 6. 44.04.12. 35. 5. 27. 30.25.101. 34.49. 04. 10.00. 0. 103. 65.18.36. 45. 11. 5.14.173. 51.81.16. 9.26.107. 16.

4ft.17. 105. 108.22. 11. ^. 80. 15. 5. 62. S. 86.21.66.56. 04.134. 50.45.60. S. 6.38.63.•• a. 4. 01.1. 198. |6*GT. 28. 0. SI. 0. 154. 48. 58.00. 23. 87. %\ 95. 16.33. M.20. 158.24. 106. 158. 6. 93.00.0. 4a. 146.47. 123. 4 26 rsUT !t.107.9. 1.8. 183. aa. 24. . 99. 39. 00. 13. 28.127. 13.10.5. 93. as.22.67. 58. 6S.58. 1. aa.123.7. 11. 6. 6a. •• • 6. 91. 19. 55. OO.158. IS.10.21.92. 40.18.1. 00.00. 221. SI.95. 46. 38. W. 6.24. 44.35. 2. 3. . 41. 248.73.22. 31. 81.118. ^:^4 O. 1. 68. 174. 01. M. 20. 51. L^'Gf ai. M.72. 27. 81. 0. 54.05. 71. 10.

30. ai. . 84. 33. SI.14. 35. 5. 70. 28. 46.132. 8. 45. 77. 15. ^t a6. 175. 52. 100. 21.64. 176.81. 80. 25. 12. 28. 32. 6ft. JU 6. 10. 6a. 77.74. ^ 60.81. 67. 50. 38.S. 151. 15.61.45. ^U 40. 55. 31.59. 66.228. 84. j^b 61. (5' 6. 39. 37. 11. 59. 1 . 56. 41. 71. 40.99. 88. 38. 65. 42. 17. 76. 4ft. 74. 101. 49.24. 62. ^y 11.9.155. LL-Li^ 14. 40. 47. aO.144. 36.4. 73. 56. 10. 75. 83. 48. aa.40. 41. 85. 57. 14. 47. sa. 4ft. 61. 14. 69.184.5. 69.54. 6. 181.11. 19. 38. 16. 41. 36. 23. 11. 59. 10. as. 11. 10.37. 04.18. a\&.\l.16. 15. ai. 49. 5. 64.10. 00. aO. as. 8.9.12. 34. •• • a.34. 19. 51.24. 18. 8. \&4. 42.)il. 28. 63. 49. 10. 53.13. 1.145.16. 53. 45. 4a.

1.9. a.11. 96.29. 8. 1.1. 2. 2. 179. 43. 69. 6. la. 61.29.23. 49. 71. as. 64.11. 167.6. 95. 18. S6.6. 101.64.124. 46.33. 41. 78. 51. 38. 13. 61. 21.31.W.2. 174. 70.66. 16.61. 76. 10. 255.108.95.6.104. 12.66. 150. 6.32. 27. 157. 61.6. 24. 96.20.1. 135.18.8. 200. 10.64. 73. 16.16.14. 62. 6. a4.278. 27.32. 39. 57.46. ai.5. 34. 66. 38. 148. 6. 6.74.10.15.7. 1. 40.50.39.28.6. 23.62. %«. 1. 66. 60.282.1. 66. 3. 56. 60.10. 66. 1. 132.120.28. 60. 163. 114. 4.56. 16.8. 19.10.6a. 88. 38. 57. 70. 269. 143. J I a6. 100.59. . 6a. 11.47. 16. 125.14. 89. 71. 66. as.46. ai.168. 66. 0. 11.60.5.24. 28. 66.59.18. 13. 61.74. 53. 58. 31. 1^1 U. aa.31.1. 6. 59. 134.72.66. 41.2. 12.1.110 •• • LLt ao. 204.35.9.48.bl 11. 70. 16.12. 59. 142.48. 12. 28. 105.1. a4.27. 9. 65.9. la. 4. 48. 0.97. 173. S3. 53. 14.125.38. 66.1. 40. 92.45.6. 266. 9. 104.14. 13. 98. 44.

37.4.64. 11. . 63. dlSi^ 1. 69. 4. 38 bii. 6.115.115.109. la.161. 11. 60. 154. 81. 29. 0. dCl 1. 39. 40.1. 24. 9 ^6 54)ut^ 0. sdlljul 6. 83. f ^& I^Jul5 66. as. 33.84. 6. 41. 4. 16. 167. 6. ai. 41. slijol^ a. ••ft 10.%. 40. 152.4. ^ Jut. 130. 60.22. aO. 26. 1. 254 ^i»^ 23. 66.40. 'A a. Jjut 6. ^Q^ 6.

62. a6. 66. 4.12. 186. 26. 143. ai. 16.35. 74.32. 40.6. 14 ^ ^©r -* 9 wtf > «X^ »« "• Uii 0.80 1.5tt \6. bjSCiOl.92. Lo ^1 et UJbt a. Jub . 47. 8.29. 66. 1. 12. 61.10. a6. 78. 66. 22. 176.13. 4. a6.16.22. 'J 6.109.60. 10. 16.Jju . 16. ^ti 61. 41. 67.78. 108.74. 61.10.16.42.61. 6.

38. 4. 110. 65. 95. 1. (mmU ^0.86.69. LmU 4.33. jj*.148. 4S. % ^^r* yjUJi ^.27 Xji ^_>L • • -s - . ia. 3. 86. jj^U OT. la.19.5. 6. 25. 6. . C o l£j 11.2. 30.U ll. I »mIj 4.ai. IU#b 6.172.

^. . M. W. 184. 87. 13. 34. 56. 144.L^UJf a. 85. %% 72.84.1. 120.!ta. 61. lyyUO 1^ 165. 9. 6. 1. . 16. 1. 37.40. 71.31.82. a. 76.88.14.10.^1. 18. 1.149.9.68. 0. 96. 210. 6. 84. %%. %4.0. IJUnU 16. -I .10.156. 66. 74. 149. 202. %. IS.|t4^bM. t « 6.67. 172. ^jM^JLi 16. 64. aa. iLlllJr a. 40. 60. 11.14. 41. 100.12. 56. 14. a. iIXm^Ij ^1.83. 11.80.13.8. 196.

AJ 10. 1. 61^ 6.28.42.16. ^o^ -•^ ? ^.13.63. 46.-^ 11. UaLo 66.101.11.46.6. 28.92.44. 0.90. o^ v^yu^t 101.3.4. lL>yuuc 66.3. 4X.48.134. 46.3. . 16. Jbifl 106. 0.47.159.14.1.16.9.23. 11. 10.06. 1.1^1 «*.11.86. frL^LpU 6.

30. ^1 61.6. ao. 01. JLsxJt 61.163. ^ »4. 6.61. 41. tS. 24. S9. 34. S9.26. 37. 19. 86. 9 ^o > U^ «.31. 61. 60. 109 bii.3. 1. 55. 14. 4. 0)1. 228. 159. . 79. Jiajr.160. 78. 11. \^JB^ 41. OO. 06.26. 62. 68. 69.66.• • Oum^VjU 1. 00. 11.60. 16. 24. 83. »1. 62. 66. 64. O.97. 183. 1.40.40. 19. ^0^ OlAj 6. Xj O. OO. 16.

4.60.6. 00.64. 5. 60. fju^ 60.28. 10.Ijui 10. J3a^ 41. 97. 26.41.72.176. 10. 16.0.64.40.66.119. JJaj 41.«1. |t^fjO 1. 6.13. « o. 40. 06. l^tjO 01. IJli^ 6. »^ Jo 0. 10. 01.24. 3. ^. 4.77.^ ^ )JuU %. 11. 00. 13.104. 10.6.40bii. 35bii.76. 2. 65 60. 59.^ o ^ < ^ I.23. 0^0^ %. .01. 63.8.13.11S.48.18.

207. 101 J jo 01. 23.U^JO^I 61. 59.8. 10.iLiJjo 4. JjLO ^4. 1ft. 6.11. 177. 28. 111. 65. 9 I ^? 6^ Jjo — Ot^ |i. 16. Ljo O. JJUO *.41. 93. ijju a.1. 29. L^Ju 46. I^Jlo 4S. M.61. 27. e^ 10. JjuJ \I6. 4* 28 IJ Ju 14. cs «• ^ Jjui 0. .15.70. 33.162.27. j JuJ 40.10. 103. LJjo 1.56.

IS. 10. &}juue 11. >. ^^iU 11.23. 23. 115.^9 ' J4XaJ^ *4. 34. 28.24. 4S.37. t y 9 S • «w .16. . M.i5. 0.• •-'> .** ^ * 11. 9 " m^ ijjot 10. 26. 54. 41. JU g. 20. JljuUuir 4.O *0. 62.

102. 48.40.80. 54. cXaJumJ* ^.114. 00.\&. %4.21. 9 a \y}jS^ 4.92. aujuu 00. 9 09 a. LUjUO 09.. jSSS 14. 4. ^ •J4XaJUa*3* I %. dbjoo 10. 273. 45. U4-^«Xo 18.28. 49. 0. 9. (^JuJ 1. v»>Jo 1. 39. 11.32.5. 35.49. 32.31. 148. 1%. ^^J4i 04.1.119. .52.16. jfjU U. 48. 2.29.19. vLjui %0.4. .&5^(XaJ *. 31 bi.99. 9 «9 a. 28. «JjO 10.177. JjuS* 11. .^ J4^ M. 10. 28. 58. JJlo ^0. JJuJumJ 41. 284. jSlZ a. "JuJ 11.

LijUu 1^.28. 10. 1. 13. I ^^ 9 e 9 L^^Jlo 6. to^ 10. ^Jjt ia.97. 10. 28.40. ^oiU 1. 9 9 09 S^Ju:> 1. ^JuJl l^.63.185. 41.33. I Jj «. 69. 81. aO. w.69. 23. 5. 11.lol. Jui ^.. 8a. 29. 31. ..27. 11. 22. 185.10.0. vJl *.14. 8l^ 11. 224. a. >r ^. 191. %. 22. 70. ai.197.l^jJi 11. 172bii. 65.77.86. 72. 8. 10. JJI W.91.53. ^^^XpT 11.59. /^ f^P? *. 1. 81. ^ . 18.97. 64. :^^^ 60. 101 hii.

115. i of UlS* %. c>^ 9 ^o^ ^1 18.00. e- l^^ijui a.1. sIL^l^^^ 04.19. &jJjT 08.6.3. %V^ 41. 162. 161.42.5. %ft. «vM %. 216.24. 0.^09 vfrH.59. |US^U O.25.78. ca. ' ^ »*. 8.50.112. ^^UjrM. 0.43.tG2. ^^^ 10.37.57. 5^1 O 0.110.16. U. ut^* a8. 16.59. ^.11. 10. 61 III. ito 60..\I0.42.4.63. 33.M. 0. . L2o 4.

^ ^o' ^^1 ia. . 69.43. 4. C/ o fi. 43.b 18. O.8o. Ju O0. 18.41.80. 24.93. 4>0 *4. J^U M.26. ^ ^«l«^ y «o^ ifi^9 %4.^^ 9 9 5'^ 11. 38. 01.

4.j^ 1.45.11.1. 0^3.251. K«0 %4. W. «0.62. JJGj 41.61.1. U. I^j^5 14.71.55. as.^^. S. 23. lifeJGj «. ^1. 9. ^^f a. 36. 4. 90. 102.35. 01.%4. O . L\0 0.4.^ 40.52. 1. 10.4S.133. b'^Lljl M. I^V^ 0\l. 20. 81. •.83.2. . 16. %.24. # y • %4.113.49.9.lj 18.17.^w 9 OO. «. 13. 19. gj. u*7? ~ f^ 29 \y 43. 30. 82.30. 148.^1. M. 110. M. 91. 78.

79.kLLo 04. 61.^e 9 .ai.4X. 14.53. . M. 11.174. 9^0 Ift^ol 4^.156. 40.79.M. \&. 66. > o 9 U. 82. M.31.ii7 4!i. •. 26. >^ 1. 62. ia.35.76.ftl.10. 32.94.. 14.24.»2. 11. 36. J* 9 o. (jyOyJ^ 4^. 92\J^^^'^ 11. 38. 81^09 4. aO. . 26.%%.%l.

34. If'*"" A KbtooAAS 10.246. i^. l^Lld 11. M.a. ^ ^ ^ g^b 1*.24.40. -. 76. 15. l»b-&4^ 11..65. 5. 67.^^ 61. CD ^ v:>yMkJtt M. ^ J* 9 0t^k^U 6. yjaiOyM*JJi 6.ai. la(w»Lu 6.ai. ^^^1 16.24.81. . JoamIS 16. 1.74 ^H&^ 10. 69. ioAMUO* %. lijG 6.81. 5.55.64. sli^.99. iaJ<^ 1^.105. 248. ' .93.17. %.78. sbv^Ui 61. Kllir 11.. . «)Ij 6.112. Um«^ v6.18.vT 6.47. JLSliJ 16.97.77.

69. a6.-. 10. 5. 55.9 9 . 10. 50. |9 • -9 16. a6. 16. 24. . 10. 34. 125.30. IJLmoI 6.137.14. 67. 20. 64.-9 y^yt^y^ 41. 112. 60. 165.21. 3. o J* — I^^AxxM^Li 0. 9 •^9 ^^^. 186. 7. 14. 154.110. a6. 60.AaJ 16. 0. 19. 9 o -.6. 60.9 v::^LLwlj 60. 47.69.64. 9 0— o ^ 6. 1. 16. 9 -6. r -09 JUwbO 6. J^ 4. 63. 16. ai. 41. 9 o^ o ^o%umuaJuuaJ* 6.13. ai.19.164.42. o --^ A 9 9.12. 46. . Ai 60.105. 66.

-^ 8 '• 61. . 87.^^1 64. 66. — c ««— — 6. 20. 46. 0. 38.19. 150. fi 9 9 t^ ^^^U *. I 10. — MJii ai. 64. 23. 183. 35.6. 90*. Alt 6. 16. 113. 60.46. 35. 3. 61. 33. 90 •. 34.6.7. 24. 25. 223. .91. a. 16. 2. 26. 60. 46. 4%."• 9 /^ 16. 10. 13. ^^ 6. ai.66. 14.10. 73. 61. aa. 0.

77. 01. M.14. 209. 29. '^ O^.11.i)l%M«jO 10. ^^^4^5 1. 6. ^pJJ 06. 11. 6. . 30. 46.10.10.19. la. ia.3.19.104. 27.28. . 14. 1: A 1^ 11. 11.2.11.16. 106. 30 10.66.65. 8. 4S. v. 44. a9. 36.24. a. 2. 72.t2. fS^\^ OT.71. 22.i9.96. 11. 48.49. tyi^l 64. 4^ 163.45. Ll^I ia. 11.01.95.* 9^ 0.^6. 11.91. 6. 29. 39. 41.17.24.96. ^A^S ^ 22.54. Sv^buuuMuO 10. 34.» 9 6.188. !ltt. 31. .a6. 06.39. 113. 56. 11.122. 58.91.16.

O O' o o -'5 J y ^ ^^ 10.11.44.21. 39.22.50. 84. 8. ^ >. 194.1.> - ^ — JJaj » 09 a. 197. 38.1^. 178. ^ it' .15. 10. M.72. 41. 9 it* ai.21.1^.27.175. t 11. SvaOJ 41. 1 79. 11.22. 10.25. 16.3 ai. 10.11. 66. 09. 55.

11.43. 5. ^<gLfXm<i3 01.i2. . -• -• o? I 0. 9^ > OS ^9 ^^^-ao TO. v:. 11._ f^viOAJ ^10. 96. L*« •-••» ^^ 'iyAj\ ia.104. . 9 09 iduu 19. 10. 39. 9 > •. 179.^ 1^^ *0.96. 9 ei ^ • /^ *!!-*vV1i^* %1.19.

9.103.o? ptpLwIj 41. 80. 30. liifr 01. 01. -^ 0% UkLojI 11. la.175. 7. ^LflJjIf 0. 63.%%. -.2.%4. LisLflut 19.97.51. .3.45. 50.15. 1. KL^I^ 40.43. ^ oi . 25. 10. ^Lojiftj %4.19. 4. 9. 11. 14. 10. 10. ai.79.21. ^. 17.32. 40. . I^^^JL^t 41. 8. 25. 38. „ 9 9. 01. 14. H. 0. «> 01 %. 80. -9. l^^uLojb 01. 7. 23.44.ljJb 14. 45. 11. jLijifb %4. 44.19.pD^^I^ 11. 43. 11. 1.4. liJl^ 11.11.'%4. ^^\ 10.43. 10.103.37. 01. 6.0^ ^Lfljf *1.

8. 11. 8' 11. 125. 202. 41.%. 10. 2. 40.» a. %0.Lijf »4. 35. 1: 4. 96.110. 19. lOS. 45. I^^^L^Ij •. 133.46. 41. 68.31. 25. . 15. 104.11. %1. „ 9 ^1 . 9 ^^ ^ u? jl^jbpLajf^ 0. 1. 14. 11. 9^ ^ ^ 0. BwOA^' 10.• I O 9 10. 32.9.%!.14. %1. . 61. 1%. -. J)J6. 24. 43.63. 22. 88. 11. 104. 18. 41. 110. 16. 19. 98. SvAjV^ 1%. 93. 19.

01.41. 58. %. 11. 267.58. 18. 0^09 /To yiAAAdMUO A'O.40. i"«^U1[ %1. 0. ^-. 233. 1. 9 « . 4%.11. \ lt.157. 90.14. ^^i^ 1.00. 13.11. 11. 194 o — . 1. 61. 104.49.3.4^.13.40. 47. 73. 20. 238. 40.1. 114. 74. 60.10. 19. 37. 50. 58. 11. j£jxo %1. 130 bii.60. I flt •^«.200.26.9.'- |U&i3j OO.09 a.28. ^^^^flWjO 1. 09 11. 40.1. 27.11.18. 17.40. 21. 04.4. flbj 1. 13.49. 11. %1.150. aa.1.19. 2. 75.

R^L^ 1% 88. 9 ? .35.15. 1^vaU% 14. LucLij ia. 09^ xJLiajuuM 10. L^^iuJt 44.81.7. a. 135.8. 9 -^.10. k^Ll» 1%.26 A^ 10. 41.12. 266.15.ikLJ4. JL£4 Jk^^ 1. - "^y^l :^s 1%. 1. ^ e JUOJjSy 11.65. y^ 1^. 42. 35. 62. 19.65. 11.T4.&kLU 44. 1%. 36.115. J^5 «. ^^. . 41. 3. 19.

M.34. 24. 26.54. 40. 64.80. 83. 52.8. 5.t69. 4ft. 83. kblS^ 11. 67.144.44. 1. 61. 9. 64. . JJoUjr ai. 4. 10. &I^Ij^ 0. &JJ0L 01. 0. sSuL 1. 11. 1.3. y^ 1. 152. 78. 172. 42.jilAJ 4S.11. 14. 0. 21. 41. 04. M. 19.58. %9. 40.120. M.114.V . 31. 31. 47. 9. 41. ft3 Jaj 10.140.8.159. aa. 11. 53. %%. aO. 33. 11. ^jJUxjuO 10. 4. 48. 13. 23. 4a. 46.33.11. 26. %. tMaJ — {jojLi %^ 188. 74.11. M. 11. 39. -. ^Ja^\ 44. 14. 10.29.i8.21. %. 10. 184. 68. 1. 11. %%.

34. 10. «.87.io2. 0O. 248.15. 76.00. 80.43. O %. ai. 38. 5. 101.158. 10. — ^ J I 11. a. 10. ao. 75. 209. 11. 144. '%- 1.1.2. 10.22.36. 1.96. 67. O ^ ^-' Uijlll M. 11.^ 00.53 ^?^- 0. XaJU 0. 10. 54.261. ai. .13.

S a.46. 10. J 04.7. >■. ^^vaAAaJ 1. 4.10. ojil) 10. aa.40. «S '.-* o ji^^SljUjf 0. 18. ^\j^ 10. >• ^?---' 1 •• J 0. XO. 36. 7. 11. . O 10. 16. 10. aa. 56 hii.91.. 59. 5.^09 ol 01. 40. (j^ijui M. 65. 53. 11. 166. 01.86. 52. ia.. 11.7.12. 27.

60. 84. 00. 247. J I a. 39. e ^o a. ^ ^ o^ J 11. 19.11.35. 7. 11. '^tt^ JLajLu 11. ^ .0 » . ai. > ?. 0. 29. 123. 16.81.^o^ 0. 100. 00. ai. 52. 0. 36. 00.16. 47. U <• ^ o.

10. 0. 207.10.49. .25.11.61. 22.13. 111. • ^ ^ 4.28.47.18. 1. 15.12.«i •^Jul 10. 103 bit. • 0. 11.98.10.3.0.12. 126.43.9. 11. 205.105. 148. 209.. 145. v:i>Juu 11. 108. 83. 88. If ^ 0^. 16. 254.72. 120. 4.18. 0.09 v::^ JCju OO.39. 10. 101. v::.1. 9. 0. 25. 101. 45.152.0.53.34. 42.115. 140.69.ou 100. 9 ^o9 10. 49.118. 3.14.00. 35.18. 11. 17. 48. 154.114.01. 43.98.27. 4. 94. 10. 41.? Jou 0.52. 54. 01.120.7.166. Jl^LS 14.105. 00.76.230.70. 247.67.5. 10. 10.115.

36.10.107. 00. 116. 67. * o 9^ Ijoui 01.95. 04. 10. 11.15. 54. 6.6. 15.10.11. 40.10. 10.00. 15.10.54.87. 114. 18.84. 7. 43. 01. 32. 67. 27. 88. 33.76. 71. 10. 11.184. 27. 174. 58.3. 172. 5.74. 0.11. 00.30. 1.01. 0. 39.57. OO.1. 57. 63. 10. 72. ^Juu 04. 4.2. 10.00. 40. 40. 40. 00. 95. 10.01. 40. ^ 09 Job 41. 1. Ol.37.10. 16.45. 33. 63. 5. 41. 23. 49.83.00. 5. 13. ^ «^ O.00. 50.04. 01. 58. 44. 00.46.13.60. 5. 159. 87.37. 8.00. 31 168. 15. 00. 177. 163.10. 41. 10. 40. 102.53 his. 40.54. 70. 46.17. 0. 11.3. 14. Juuu 01.43. 98.01. 93.10. 96.13. 0.00. 34. 75.80. 261. .27. 29. 40. 28.14. 40. 16. 22. 24.00.10.31. 4. 31. 67. 46. 11.109. 33. 1. 76. 75.4. 228.50.13.

6. 6. JiXAJ 00.21. JUJLO 11. 116.53.10.161. 1. 101.11. 40.11.22.34. 10. 0. 87.14^51. 36.13.1.154.146.171. 4.26.84. 1. 4.111.81. 40. 27.00.12. 1. ^^ JJlLo 01. 0.8. o^ 0. 00. 01. 30. 65.54. 39. 10. e«» O.58. 40. 0. 10.75.91. •• ^ • 1.149. 0. 2. 135.14.00. 42.11.9. 72. 41. 63.56. 10. 165.127. 10. 00.3.48. 26.14.152 bis. 101. 52. 44. iXAJiiir 14.120.106. 10. . 6.1.10. 17. 254.52.86.01. 28. 10. 52.

^.23.\I. 01.93. .11. 31. 32 iju — Jlaj o^ %.93.4.11. 81. 14. 10. 76. 9.54. U. 140. 29. 10. 57. 21. 66. 9. 67. M. 30. 4. U.4.S.40.48. 72. 99.57. 71. a.9 Q^ 0. 54. 68.i8. 68. 28.56.16. 254.23. 23.90. 9. 65. 72.6S. 27.30. 73. 198. W. OQJuJ X4. 74. 3. 74.149.\&a. 193. 41. 6. 27. 30. 128. 6. 00. 00.57. 22. 41.79.3. 25. 30.25. 25.11.14. 74. 11. 0.4tt. 45.^1. 40. S.62.112. 128. 3G.30. 41.165.11. 11.11. M. 73. 38.73. 159 bis. 38. 69. 38. 1. 11.18. 14. 48. 29. ^a.

.69.4.57.ai.15. 67. 76.19.11. 128. 34. 10. TO. 261. ll. 9 ^ •. Lj-^OfcU a.g. a^.1S.47. 90. 41. 41. 38. 4.77. 49.40. 10. 23.12. 6^129. Kf ^ o^ a. 3.>»flXJ 11. 14.24. 49.44. 1.6.44. 66. 252.18. 11. 36. 2.41.11. 41.40. 2. aa. 53.41.63.I* 1. 79. 68. 6. a. 121.115. 1. s. * o ^ .40.22. it ^ • o ^ 04. 49.a. 11. 63.11.5. 149 bit.

1. 46. 5.4i.3i.»-'-'' a. 129. 24. 22. 49. 63.252bis. 165.36.UOJU a. ^^ *6. 1. 9 O^ 4. 6. 21. 41. 11.9. 11. 73.ai. 69. ai.31. ^)Lu 11. 228. 6. 10. 4.49. T4. 283.99. . 24. 12.125. 57.38.53. a9. 6. 17. 40. 6.65. 11.30. e ^0* . %4^ 31 bis.22.38. 98.41.57.4i. 128. T6.46.8. ^j4Jyo5 ». \S. Mt. 76. 21. 254. jJu 11. aL^yu 0. aa. 11.1\l. JliJij 16. 16. M.

31. T.. <5*^'». ^^o' %%. 11.tybJ 4». 23. ouJUjI 11. 40. . to.51. ^ 11.•Liilj ^^» 20. ^ o^^el 0^ KAJ ^ 77.i9. 34.9. 0^ ► ^ • I9. J 49. 26.2ii.93.ai.a6. 69. ^ o^ . 164. 16.

183. 9«^ 1. 121. 34. \&. ^.114.4. 108. kjuJ 1. 23. 10. 00. 39.140.6.48. lytLLi a9.. 0. *k*^^ ^ b ^ .44. 10.9^^J« tyU^I 9. 1.112. a. 6a.56. > ••• 4YaV ajI 6. 1. a. 9^0. 11.79. 09. tyuj5 11. 12. 77. 25. 14. 14. 24.283. 57. 29. 49. 41. 55.193. 24 bii. 16.1.71.

81.'a%. 28.6.41. 136.11. lO.16.4. %1. 4S. 13. ftliJr 04.63. ^r^ 1. 0. 53. >IS 11.106. 40.186. 1. .20.««. ^ykKJy 40. ^ 10. 16.43.116. \yiu3 4. ijyJtXlS 4. 2. 107. 84.47. 17.203.168. 54. ftliAjf 4.11.31. ^yUAjl 4. 0. 29. 1. 4&.11. 24.56. 4.22.20. 19. 65. 1. 09. 194.66.5. 14. O.1. «. L . 209.18. 0%.90LjSyklS^ 1. 4.8. . 11.33.93.41. 90. 06. S3.40. 202.267.138.14. 10.44.84.38.6.274. 90^ iLdLJtj 60. ^ lO. 20. ^_A ji^^ 19. 59. 0.114.3.29. 41. I^Jlajt 1. 96.146.22.

37. **.60. JLaj a.11.10. -O'* Juu Ol.20.68.15. Xiilir 01. 55.46. JlJI 6.27.33.01. . v:l>I1^ 10.27. ^'3 11. l2ijr 0. 41.5.1.45.30.43.90.147. 64. ii^ib 0. 9-e — I 16. 77.73. j^r 4».145. 11. 22. ^^UuSf^ 10. gjiS O. M. 63.65. 11. 1.14. 218. 110. 80.13. 13.04. 66.68.

SI.87. 34. 17.66. &AAj.99.0^ Jf\ M. Jo a. . 75. 79. ^sLj 16. %. 8. 16. 120. 75. 46. &I3U 4^. 166 (vXj^ 6.98.28. 131. SmJu 11. |jCJf 6. lujiU 6^. 9 ft ^ -c « 6. UJo^ 11.22.39. 17. -•* ^'3 XO. 4%. 44.249. 57. 60. 127. ►*. 36. M. !M.78.27. 52. 16. 74. SI. 1^1 16.• fyUx^U M. Q 9 14.

6. 25. 12.16. 46. . 143. 82. 110. 63. so.6.1.4. LiXJ: 19.118.6.90. a.35. 4f. tJL^t 66. 149.154. 16.J 44. 175. iuib 11. (j^ M. 66.38. ^ a.5. 6. 94. ^ " xXi ^e AJ 1.41. 21.79. 1*.83.156. 63. It.28. l^liJt^ 66. 163. 165. 109. m.9.52. 16.69.64.261. 129. jjjj ».28. 60.

66.66. Lrf^ »o. 92. 10. 60.69.5 ter.8. 46.41.66. 20. %«. 16. 04. 24. 2. 68 ter. 56. 60. 7.16. 18. (jjiiir 14. 14.63. 64. 21.66. 23. 5jJLJr 01.18.66.10.25.64. 63. 5. 16. 40. 12.77.1.66.120. 29. 72.40. 1. 44. 12. 18.\M>. 66. 09. 64. ^ 21. 2. %6. 46. 14. 4.1a.46. 11. 60. 7 bis.55. 61. 14. 66.31. 46. 44. 20. 10. 33. 53. 11. 14. 30. 9. 60.49.40.166. 83. 15.61.26. 36. 14. 62. 15 bii.64.46. 3.97.42. 48. 60. 60.S1. 53. .26. 41. 17. 6. 79.16. 66. fjjj 0. 16. 26. 74.74. ai. JJLllljf 1.93. S6. 27.103. JJLJ 1.ii. 36. . 29 bii.178. 06. SJkL 64.38. 83. 16.21. 36.7. ai.11.32.16. 43. 48. 65. 61.10.61. 45. 10. 75. 48. 196.58. 38. 66. 22. ^^WLmaAA4J 60. 6a. 16.• 60.18. 16.28.57. 46.75.58.66. 5.10.66. 8. 73. 35. 40. 24. 19. 66. 28. 64. 27. 2.19.56. jJU 16.57. 52. 61. aO.12. 30.11. 46. 66. 33.32. 46. 50. 61. 6.

v. 06.115.92. ^^ 46.10.2(1. 95..84. 'S < aT!0 6. 36.2. 11. 46. 16. 14. 0.75. fyUb 4.6. oJub 16. Si ^ ( O^ .13. ^^a£G 6.234.60.16.19.16. 231. 31. 74. 82. « ^ t" oJUb 16.64. 66.O. iJLLJ 16.00. 16. 100. 1.JULj 66.9. 46.63. 35. 14. 61.06. 15. 10.236.128. 25. LuIj^ 6. 89.153.44.48.192.11.22.58.5. LLLj 16. 66.04. ^jllli O. 32. 232. ^jJuLj 0.

60. 77. ^ r o-* UJUj 16. jN--. (^*Jbt ia.22. (jyi^Sl.66. .69. 24. iJbl 40. 71. 69.38. 60.11 . -?** iJbl 16. 33 c^aIIj 6.81.57. l^il^Ll^ 46. lyuLj 04. '•JLXaaJ 00.69.6. 11. 5.80. -?e- kXj3 11. |UuLLt 1. 66.38. 1. 91.39. lyuLoi^ 40. 40. aJULI 6. 39.

17.37. iUULJl 6. 118.7.19. 66. syLfb 1. yJJuJ «. *0.aJLj 66.16.6. 40.96. 6.5. 47.3i.17. 16.39. aIU 6.58. p ( !* *«<' »a.66. LX^ 01.84.04. 16.99.06. xaAJU 16. 5.3. I* 14.131. \l'i^ 10.66. ULJLj 4.93.150. 24. 52. 46.15.53. 34 J->- 9 i^e -r^ ^. 64. . 12.106. iUJb64. lUjJLIj 40. 35.40. -»o -f^ liJLj 66. &iJUJ 16.

4%. 71. M. 14.30. 118. 250. I^V^ 16. 1^(3 4. Pli^ 4t. M.148.60. . 40.2.32. 81. ^9. 150. 64. %. M.40. 61. 13.6.32. 1. 1. fJJ^ 66. 44. JwjlAJCa^J U.33. 9. i 1. JujI a.16.163. 46. 75. xJlilS 16. 41.171. 1\S. 6. 70.31. 11.2. S^ilii]| 69.3. 6.5. 33. . ^f M.^.15. 31. 30. i^ijjril. 61.106. tt^ 53. 94. 95. 33. 262.UJ.183. 121.^JlIS 10.9.53. 4. 165. ^. 80. 106. J^ a.iLJ ^. ^3^5 ».^4. 9.14. ^j^ji^XJ ». 137. a. 7. XXJJill! V146.il.16. 46. ^.

46.44.8i. aUbl 11. a. 37. 1. la. 61.15. 5. Lilii 16. UIIj. 31.134.254. ^^1] 16. 4. 6a.44.^^U^ 6.12. 172. 61. 6. 59. *Jbif 61.12. 28.156. 116. 61. 16. 10. 2.111. 6. dUjf ia.46. U. 11. 9.46. 14.47. 4. 60.6. ^Lo 1. 149.38. 126. 52. 6a. 88.81. a. 27. 56.12. 23. ^r 11. 126.29. 67. (ft ^^ yb 6. 95. . KjOj a. j^ (jyXj a6.30. 149. 106. 87. 112. 19. 39. 1^1 %. 11. 6. ^:5 14. 109. xSli^ 16. aO.90. 87.44. ibl 6.

14.76. 211.66. 7.61. 46. 6. 60.4. 4.19. a. 6.•*- 6. 04. 79. 4.6.61. 74. 21.114. 55 bis. 38. 61. 61.auAAj 10. V^Uj. 6.12.27. .40. 95. ^^ilS't 06.-'Oi vi^Jbt 66. 40.128.26. iLijI 6. 57. . 6. AAAJ* 60.30bii. 16. a. -••-». 16.66. ^QjT 40. 6.27bii. 16.11. 40.82. 7. 36.169. 66. 60. 127.11.50. 42. 6. 100. ^1 ^ Q^.6. 66. 20. 35.31.47.

^jjOiJr 61.66. 74.95.33. 35. 16.40. 66. 06.11. 14.38. 153. 24. fi f^r^*^ 0.46. 11.04.133. 12.137. 11. 247. 1.21.57. 1. 4.310. 66. 11.06.77. liSLuf^ 0.82.12.27.31.131. 197. 31 bis.93. 13.44.66.yvujf3 6.4.15. 14. 04. 06. 6. 0. 1. 14.01.06. 103. 76. ^Luf 4. \J^ 10. 11.49.42. .10. y ^ ^^% .116. 82.46. 171.133. 66.20. 3. 6.25. 26.247.60.69.29. 22.103. 6.72. juaJI^ 6. 6. 15.141.78.90.43.207.4. 0. 110.124.6. 6.55.54.

jj^OjI a». 61.28. ^LL 0.66. 10.153. JuoJ «1. 49 quater.. oUj 46. l^jLi? ».149. dblij 11.5.• 16. 101. 110 bii.44. 9 I ^ o » . 61. 71.. i 0. v.59.yLuJr . 15.20. dbUS^ 66. I^^LOJ 16.60.27. 61. c^LU. 41. 11.36. 95.21. . 6. 4.61. jUi-Qj^ 4.260.40. 80. >^ |i4^ip3 01. iuJUx 66. . v::^LXj« 66. xSUai 9. 16. 27.59. fOj 66.81.39. 16. 100.12. 111.61.s ^> 11. 20. 16. 15.

1^5 ^. 16. e &^$0 a't. 61.67. 50.25. 1V^ ^. 58. 1S6. 58. 83. J45 1^ S|Ag'% !i!t. 27. l!i. lillj 10. S. 9.1i&.112. 29.72.23. aa. f c •• >> . >«^> Ur^ *. 35. lO. v^UJI ia. 93. 32. 1.108. %%.-u^ 35 #1^09 4.34. a.11.155..44. 101 &JuijuuJ %1.

43.44.26. la. 55.1%.91.^y ••• ^1 " J ».^.56. %9. 10. 11. 11. %.76. 41.117.153. 33.31.72. \I4. IvOd 1%.87. 74. 58. 19. 1\&. 44. 4. 14. 161.ai. bU 1^.1. 25. Wt. . 0. c^^ U^ 10. 1^ 10. o !«A— ' 16. 10.79. 40. ltAX3 19.i8. 67.

L^j 10. 41. 19.. 33.10. o^ . 1. 91. 4. 2.1.36. 50. 0.83. 34. 23. 1.. &1.2. 33.73. JU 1%.148. 11.11. Lgfl^t a. 60. M. •• • a.43. 40.82. .00.^^ 4. 11. > o^ ao.35. 76.CJC^^\ ». -. it^ %^.90. 121. 6. 27. ^I^r 14.98.158. 12.119.. ^g 41..95. . 1. 1.10. AXJ Jj 11. JU 11. 186. aa. ' ""AT v:>juJ|I 1%. 100. ouuJb a%. 3. 27. »• . Ljjl^f 10. 33.04. .30.11. 34. 53.40.71.

72.53. 0.27.11. 10. 185 bis.» 1 "> .70. 33.'i 11. 32.101. v. 53.40. 61.^jU 04. 36..:^«jO 04.X:S^ 10. 149.82.119. OO. 1.19. t.i43^ 4».40.87. >> 4.29. 0. rfe^'j 4». 151:. Ui^ »i.00.29. dbco 1. . 60 octiei.04. « ' > >' Ol. L^jclj 10. &iuu) 4.: . 10.00.82.26.14. 11.23. 0»JUJI 0.5. Vs^^jU 11.27. 13. 87.

.14. 4%.33.36.103.18. 51.102. JuuJ 11.47.25. 282..10.3. (jdoiH O. cH*^Lo 40. (jOaJ 11. a. ^5 **> «*• O i: o ds^or* U^^ 1. JCjuLJ O. 9o^ (jdAJ 11. JlS^lL41. dUltjUj 00.37 ^r». . ^« A A % -«- ^1 %. OwtOJot 1. 255. 9.12. 276.10. .•• • 1. 188.14.95.276. 12.

4^ 31 ^4^ 4 ^1^^ 4^ ^L^ju 00. 9 m^i O. 154. • • • •• 0.63.4.114. . 32. •• • 0. OO. %. 17.61. 183.11. ^^JuujJ* 10. 221. 217. 105.57.175.65. «•» -• J 1. 243. 10.04..16.99. 11.12. ' (^yi^Uj 4%.22.94.32. 04. 155.1.01.58. I' . 1. .23.64. 45.112.1^5 ». 91. sLuU O. 268.18.01.1.

ft.«'9 I g j* ■ r %. ISl. e. 1». ••-•T^ i^?5 **' "• « i«. 63. 7M. S. XT.111. ChVM 41. 4 119.91. 361. 2SG.{.134. SO. 93.18. 109.130 199. ft. 103. S. 110. 63. 309. 43. 95. 38. 91. 38. 63. SO bii. 41. 119 14. 95. 114. %tt. 40. 75. 10. 1. 3S7. %. Z.47. GS hil. . B.4. a. 149 bin.96. %0. xIIIa^ 1. 183.S. 11. 98. 143.19. 134. 99. 99. %X.44. 389. ft. 184. 108. 130. %1. 64 bit.52.3. « 106. 91. 1. 24. ^^akAlMJUj A.

44.10. N. 1. ). 3. **^) 1. 101. 9S. 7. ftft.39. 18. 14. 61.84. U. 1.18. Vt.14.B.41.18.44. 41. tft.38.11.44. 11.XI. IS.13. 98.85. ftO.7. . O.11. 38. 4ft. IZ.44.9. 11. lft. ^^ l. 18.ft». 9.45. IB.17. 41. 44. VI.ftft. 1ft.lG. G8.13. 14. »1. .13. 11.at.1ft.30. G. 11. II. 77.15. 31.41. lZ. Zft. 4«. ». ftO. 38. ft.30. 11.42. LI.87.40.%ft.41. ft«.9. ftO. 18.18.10i.7. 37.9.26. G. 91.9l)i>.34. 10. cl. 20. 49.ia.37.7.79. 37.lft. ft.4fi. 1. 47. 93. 46. 1ft. aai !t8. 51. 11.49.47. G4. M. .4. G6.41. 5. 98.34.31. 17.ftft.

11. 1.91.59. 80. 181 bil. 50. ftO. 13 bil.30.fi0. 64. 1ft. 14 bil. S.46. S. 49.%l. 94.19. p^^ 48. %. . IS. 98.4. 7. ai. 94.17.79. 75. 4. 31. 478.14. 41. 04.18.ftl. 4a. ft. 41. 30. . 42. 29. 93.l3.1D3. 41.G8. 87. 93. 4. 133. 4S.a0.111.17. 10. 6.1«.43. 4ft. 99.7. 46 bil.1.. %4.60. ft4. 91. 94.i.42. 69.9ft. 94. 93. 4%. ftft.69. 40.1%. 19. ft. 1.30.47. ^5 1.18. l. 90.%ft. 94. »[>!>. 93.4. 4. ft.11. ft. 33. S.69.93.18.93. 00.3].ftl. 93. ft.aft. 1ft.1G.17. 3G. 138.98.i4.10.11.10. 18. I0.89.iog. 10.10. 135.30.ft.103. 3D.■-ft. 73.63. 16 bil. 19. ftft. 31. 4.97. 7.17.S0. 14. 11.%l.91.65. IS.99.10.ZO. 140.29.U.14. 107. 309.

l. 36. 39. 6.ft.16.103.181. 307. 38. &IZj %9.181.133.71. 14. I 04. 19.109.80.4.66.1. 11.SG.36.%9. ft. 198.1ft.OS.152. 97. ft. 1. ft4.3.46.93. ftl. G.11.14. 34. 4ft. 99.lH. lvUIj: 0. 4«. 30. 63. 1.90.10.1.15.16.83. 93.96. 0. 1.194. 11. 10. 19.180. 4.48. 13. 46. 1ft. 41.103.42. 71. ftl. kj4^ TO.90. 41. 6S. 304.91.40.1. 38. %. Ill . ^jZ IS. 23.194. ftft. kiI^T«8.lie. 101. S. 163.154. ftl. I ft8.19. 44 bil.74. 19.68. 11. 46. 10. 34. 6. BS. 38.00. 0. 1ft. 71. ft.39. ftft.04.14. SG. 13. 11. 11. 1.19.41. 6. 9.8. 40. 14. h-jfUftJ 1. 09.10. O. 9.10.309. 0. ijjj 00.

3.ftl. 11. 13.68.18. 9.23.17. 41. 16.01. ftl.39.04. 16. 77.8. 4. 60. IS.1.11.16. ^^ 93.36.11.163. 11. 41.37. Ol.11.1.81.106.69. ftO.93. 1. *^' 10.10. 59.11. 11. 1.34. 39. 41.103.12. 38.1. . 16. ftO. 1ft.1.61.84. 3B.40. 10. A. 01.14. ftl. 4ft. 89 lft. %8.198.0«.74. 183. 08. 18. 8. 19.04.14.09.4ft.01. 11.1. 11. 1ft. 1«.04.17.109. 3.1.10.e.00. 199.ft.13.48.143. Oft. 44.77.11.24. 69.01. 6.«3. 13.10.14. 11.89. 19.47. 93. 1ft. Ift. •I.40. 4. 31.17.08. S. 104. 196.6U. 44. 00. 33.10. IS.8. 1ft. 97.14.41. Ol.1. 13.09. 3. 14. ft.30.01. 118.14.62. 31.113. 70.19.99. 31. I. 31.49.48. 143. ll. 81.58.31. 41.1. 19. lO. Oft.0. 115.19. 19. 18. 11. 63.3.33.174.96. 1. 113.

1. . 1>. XjLo 1ft. «»:• e ^ ^•^ 111. ^tu 1. . v».'hrtA^flhJt n. ^lliJr ftft. r? Is - 37 LJ\ U^ • • 9 > I Oi lUf >. 133.• .1. 111. ouu 111. 3.

88. W. 90. 46. 81.85.L^Uj 40. 11. I" • ' UjuJI^ ^. »o-'C't-: IXjuo^ 4.40. ^^«?> . --0 ^ C»i — 1.Liujt ia.83. *1.io8.* 7 O . 103. 18..174.V ajU M. 9 09 .~ aJLAjI '^.*. . 10. 10. %0. >o-s.

1. * ^^511. 7. 99 09 ii4*^ 11. af5 9. 17. a*. 41. .14.. 39. ^^. U. 4a. 66. 50. M.29 lluoS 11. 2G4.. > e . 36. lyuJf. 11.29. 14.215.00.18.42. 28. 17. 1\&. JJL2 11.135.101. 73. 25. 140. 4ft. ai. 11. 10. It. !tO. j^Ua 1.7.63. 122. t^jui a.••_ a.65. ^^fiS 1. 156.49. aO. 138. M.^.

88. •••■<■» 6^« > 9 C^ &JUAJ \&4. 85. jj|: ia.iJ 10. 3 bis. 41. M.15. MJII 10. 9 o^S'? a.t 6. 4. 24.118.11. i fcA.38. 17.202. 7. a. .124. OO. 1. 161. 140. 40. W. 27. 8. 30. it 1.91. 114. 65. 11. 37. 162.50. 9 6. 10.56. 11. 17. '« s^ AJG 49. 16.175.1.

^^iAJLol M.42. 10. 4. 9 S . 61. 11.19.48. 101. 0. fi^xju3\j ^a. ^ 3.\ll. 62. 21. 107. 111. ..99. 41. 9 9 ^cf 1. 5yLoLi 14. 23. a^.168. 67. 1.69. 27. 0. 9 c^^ 1. OT.« jut 0. 5. 20.1^ . 1.V . 18. 11.lyUoLi 11. 96.156. diuj\j aO. 1. 60. Jytoit 0. ytol 1.116.156. 19. 9 -• C5 "* a. 10. 7. 10.9 9 <-«. 50. 118.32. 29. 15. 40.00..

11.65. O^. 149..134. 81. 2.160.00. 1^. 143. 9. 1.. -'5 10. 14. 163.21. . A 9 G^ a. 204.0. 11. 04. 11.2.165. 18.106. 9 <S^ . 154. 4.^. \JJi 0.124. 50..39.20. ^o^Q'^< l^^ifWAV^ 1. 0.10. o «^»^ i^'Li TO.11. 9 cs^ 0. 109.

1. 151. o s^ ^.11.94. t 9 cf dUujt 10.«• 0. "^3 00. 57.47. 138. .192.15.65. ^oJuB ao. 9 fi^ ajujt 00. 0. 54. 1. ^5 14. 9 9 9 S. ^ 9 &.134. 224. 9 &^ 14.21.O.165. 67. 00. 37. ' 9 c^ jJCj 1. 10. 52.00. 2.49. 00. jyuiS' 40. (WftJt^AJ *«. 46.

. 9 fi.«^ 1. 9 9 Cr«SojuuLd 0.140bia 38 3 . 10. lyLoLi 1. 00.161. 50.158 lylul 0. 156. 24. 9 6. 154.^r 40.19.^- «»:« . Syuit^ 1. fL^li O. 40.« ^^JUjI.89. 61. 9 c."* ^ lyLol^ 10. 92.o 6.56.11. 14. ^^089 aaXj 10.36. ^.20.20. 41. 41. 29.

9.22. M. ^o. . 36. or..60.^^.10.44.22. 5. 94. 71. 01. M. 49. 7. \&«. 116. 12.A^i 44. 11. 29. 60.6^.ir.46. 12.11. M. 10. LjLaS 11.6.52. 5.41.9. S. 13. 41. 64. 6. « ^. 30. •• •• %1. •• • ' •••• 4. IS.. S^. 18.1. 17. 041. 18.

M.19. a. 26. 5.T4.ii. 19.52. O^ l. JIj a. ^. au^ 19.266. 22.85. \^^\:^^ 0. L^^ 9. 69. 8 bii. 11. 19.33.5. 176.ia 4. 9 . sTL^' 01. 24. 4. ^\&.S7. 41. 2\S. 12. 282. 24. 6 o t: o:. 40.101. 249.81.61. %4. L^«Xo 11.Laajroa. Oa. V-jf^l 16.^ 9 V^fo *. 33.17. aa. .10.

23. 16. «• o: L^ X.14.24. 16. tS. 41.24. 194. 90.21.13.60. 70. M. %% 65. 23. M. aa. 5. 37. M. 47. I^i^^ 4. 86. la. 3. or. .4. ^^O^ 4. 63. 1%. 16. 9. ai. a%. 37. 16. 13. 16.28.78. 06. 33. 14. loi 16.10. 44.5. 58. 15 88. 46.00.11. 1. 14 bit. 37. 73. 119.35.41.12 bii. %1. \&.121. 102. ^>^p4. 65. M. 268. 33. 6.130. 69. OS. 175 bii.52 -o? ^.17. 41. 84. %\l.13.16.197. 51.13. 11.44. 50.

. dJi\y 44.Y:> 1. 10. 5.266.37.U^y oo. 15. 89.36.tf . |Uiyt %l.99.11. d^ 16.i3 ^O 9 ^^^ >W. K^. J Jb 11. 11. !L^jXi 0. 34. 175. ? -- Ju^ 60.17. 9 I ^o ^ o fJb\l3Ji\y 01.119.16.44.76.23.61. 108.118. > o' l^ol 11.34. L^Ll^lS' 64. »^ 60.129.16. l^^^U^Do 66. * J " 9 » .

103. IIj 11.12. 49. * -. 6 o ^ o ^ . > o ^^JLmO* 16.56. •^ e IulmO 14. 30. 8 o 16. 22. 22. Xj 11. \jlLs 16. ^ 01. >^ iuUyJ 01 ..Of s Chlj 11. 35. 24.15. f^Lx! 11.

9. ^ o^^ LwwJlAi 41.'fl*9'!0 ^ifl 60. 183.99. 90. 9 . 30. 254.10.17.1. 229.1. •• .1.1. vilj O.10. 128. 135. 1. 11. Uu'l 46. 103. 104.11.4. -©IS ils5 XX. 253.51. 27. 105. 00 ^^M 01. 192.i»aJU>0 61. . O _ A • |^JU3' 00.35.13.17.

1.01.152. 00. aJ^J 10. 96. 01.94. 59. ll.18.62.1.00.06. 61.17.1. 1. 00.66. yh\JL 16.72. 16.83. 0.134.16.58. 10.00. 66.64. 06. ^ f o^ XX3 11. U^ 61.5.2.158. 06.42.66.2. uxij 1. 06.1. ^ o ^5 0. . 47. 29.5. 63. 45.16.15.11.06. 62. ^1 01.11.21. JjI 6. 16.123. 06. 21. 2.1.230.06. 12.2t. 66. 58. < o dUUi 01. 22. 1.82.41.146.83.1. yXX> O.46. 6.

46. 1. 7. 16.ao. a.71.108. 68. % 253. 16. itJyXXj %9 115.1.si.11. 1. 31. 26. 6.42. * ».5o.120. 16. • •"* y 6. 24. nyXij %. 0^ 6.7i. 51. 44. 34. 20.11. yiSS 06. ^yijiS O.126.!• \l. aa.0.69. JLsl a9. W.30.74. 41.11. 10.107.107. 19.174.00. 19. 71. 96. %6. 4. 5.a.1. 69. 30. 11.1.M. 11. 39 5^5 11.a. %^ 104.58. 26.ai.14.2. 10.6. 4&.115. 1. 72. .109.133.

L^U443't^ 1.e^.54. 83. lil. l^'U 0.8. |UJ *. 233. LoUS' 6.138. 2. 0. ^^15 *. 70.155. t^'l %. OO. 11. 84. &3'. t^'t: a. li \5. 71.ii6. 118.y 16. 27. 75.0. |Uit 66. 3.183. 8.66. 10. 192.43. «. o 9 0^0 ^j^'U a. 114. 11. 15. 13. 61. . 61. 6. few. 42. 32. jUi t.4. !K5. llifo 61. c^uiiiiCi 11. 119. 145.Sbx. 138. .118 bii.

27. 24. 107.35.5.103.aO. 14. 279. 11. 1.4. 11.a6. 120. 14.32. IJli 4. 20.11.".1. a. 140. 9.20. V^5 ». 4. 4.0. 155. . 51. 1. %&.183. 67. 7. 04. 9 9^ 4. 40. 9 9^ 4. 48. 31. 9 09 ^ 9^ b^' 66. 5. 90 9 |Uo a.152.83. \&. 71. ^ 9^ 1. 3. 0. a. 0. 145.123.120. 22. Gli^ W. 16. ^. 46.38.

6. ^^Ujf 0. OS OS ^^ ^1^1 a. 71. 10. 67.i>LuLj* 66. 1. 1.\5.47. 75.^0-- ^y^ *. 112. S. 155.44. 84. 24.0. M. t^^«. l^^-5 *4.87. V. 67. «.39.11. .11. 8. 11. v. 5. v:. aO. 4%. 0.113. 20. ab^l 4.02. LjIxo «6.^ 9-- 4. 64.JJCJ 40.15. 54.156. 29.33X l^l£« U. 4.3. 1.31. 50 hii. 105. »1.58.22. 9 9.2. 4^21. 11.73.^^1 40.21. 84. v^y^i a. vlJ: 1.\5. 51. 61.127. 110. 46. \^^ a.119.71.123.78. 0.

119.72. 12. CiJt ^_. 9 . 1. . 9 •. 40.2. ^oc-r a3 11. 39. 105.'79 ouiij 14.87. 35.76. 51. 10.9 »«.70.60. "J ».6.CflSf'* a. 104.32.04.47. Sfp^b 1.U A l^iA^Li 6.5. 110. kSAlilt 16.155. Sl^ydl^ 1.0.6. 8 ^f] 06. 122. 1.48.43.

OuUuJ 06. A jt^'-* 9. 34. oMjta: i». 104.«4.11. 41..71.l I JjAii n.-f9 vi^aXj 11. /^ 1^. 251...29.. 141. r«5 ui>Lw 4.jt^r 6. 9 ». 1.12.14.63. IS l.8. . 121.. s::AJub.46.i>. 40 loli 14. • m A^ O. UiU**J' 4.»t. 9«»'r-' ^iyCi 6.

j^5lliijrtt*.3. ^^JU^I 1.40. 38.S9.11. lit.3.I. [^IU5I »9. «%.n. *4^Ulji %«. s. juijri». I08. |U3li3t i«.i3.ii. Ui M. jIUJ^UI «.4e. 1.11. 39. iiij a». 14.44. 27.48.31. 1. >jilj£)l M. a. ^kU 04. ^^5liJ^ ao. . 13.1M.3S.ii. i. 61.62.i3.15. *5U 11.[L\^ IS. W.31. ^' IX. *. JU^ 10.7. . La^ 6.104.U.57. ^Uifj a«. 4. 8. »». 21.<V». JUi^ 14. 1§7. 1. 93.

29.138. H. .20.13.32. iJli». kILUI 9.«8. 10. ^jUliJr4. S3. 101.169. 11.iiiijr4.3T. 78.2l.OS' 18.19. 69.14. 261 liii. 24. lili 4. r a. ft. ii£b' %. isa. 101.4lt. 61. 73. 161 Ilia.49. .8. 111. 36. T3.192. 70. 4. ij-kUU 1. 20. iUB a. 264. 77. &£b. 11. ai.81. 19S.7T.7E. 11. Or^ 46.i6. 65.11. iJitf 4.ns.31.11.3. %.183. c. 8. 110.91. 47.86. iiJUlf M. a. 14. ^3^5 4.a.t». 79. 36. 1»2. 31.M.liub 11.22.120. 2 bis.381. 1.64. 196. 84.120.ii^\j^ w. 136 (er. iiil^ 1. . 94 bi«. 244.48.12. 218.14G.l.26ter.18. 1UT.30. £8. 75 hit.79. &£jb 4. ^5iU 11.Ji 19. 1. 12. .« a%ft.119. 118.-n.

84.4. 57.41. 91. 70. 40. 13.19.55. 27. 43. 11. 30. 35 ia. 18. 10. lObii. 11. .71bii. 16. M. 80. M.108. n.119.11. 19. 9.19. 111. 91. 19. 43 bii. 50.56.49. 58. 19. 19. W. 12. IS. 18. 24. 57. 1.91. 1. 73.48.%5.%%. 55. %9. 33. 201.1. 48. 58. 19 bii. 14bi<. 49. ia. 112. 10. 60.71. 110. 34.36. 8. 2. M.14. 14. 9.66.71.34. 46.1: 54. 11.9. 3Sbil. 95.13.40. 18.72bi TG.15.4.73.4. 16.9.t60.24. 46. 32. 152. 4.10. 22 Icr. 61. 54. 12. 9. 23.1St.41.10. 88.45. 10. llbii. 14. 49. 65 bi*.8. . 97. %%. SO. 120.12.31. 76. S2. 14.3.44. lObii. 60 ler.19. 10. 164. 67. 116. 11. IS. 39 tcr.53. 14.40.6a. 17.36. 101. 124. 53 bii. 106. %1. 15. lllbii. 63. 44. 35. 11. 70.14.25. %4. 46. qnin.85. GOquin.127. 47.8. 41. 34. 42. 59. 88. 10. 115. Erjaiiiquiei.1. 8G. 101. 29. 120 ii. 111.42. 102. 47.68. 66.45.48. 28. 77. »8. 72.86. I.47. 4.S. 66.194. 61. 128. 11. 4T. 48. 48. %1. 11. 38.53.32. %1. 2B.8. 36 bii. 39.64. 6. 61. ai. 26. G4. 65. 81. 31. 11.

1. 1ft. 11. 1. 1^1 10.10.26. 11.98. 5.15.u. lt.11. 11. 4. «4. r" S-.«%. 13.22. 11.11. 21. 12. 01. 11. 81.18.13.64%1. 10. 91. 14. 09. ^t 6. 11.7.51.81. 18. ^•I£l 11.14. 8%.11. . 46.8.M.- j^ W. 11.31.11. 01.11.142. Ace.99.4o.4. %ft. SI. 8. 5. 10. 14. 20. 9.141. 41. 5. 20. e. 93.«i. 1.16. 88.11. Bl.1. 18.04. 10%.32.12.21. 11. 4t.31. 4.43.40. %a. %%. 80. 8. 10.8^. 19. 9. 90 17. lU. n. 11.11. Gen. 26.si.%9. 99. . 33. 41.

1. ^Ui 04.268. 16. y^JCS^ 16. 16. v. ^U35 w. 1.:^lw^ as.198.48. 9. 144. 142. 8.41. • A 'X- f >'. 0:3 a.^.11. *.40. 40.21. M.69.9. M. 169.11. &x3Uj 69. ^Ui »6.71. 35. 97. 25. 38.120.4.17. 71. 47. 57.20. 17. 127.:• . 184.3. 150. 6. 27.105. vs^t^^l^ a. M.14.37.14. 41.A 5r %y 99. 55. 7. 1^41^13^ 16. 1. 73.20. IS.

6. 175.1. 145 bii. 11. 12. 18. ^li. ^r6. 11 bit.14. 16. 53. 9. 87. 40. 40. ^jU3r6.160. 36. 4.io5. 41 tS^ 6. M.3. 3.14. UISl 0. 28. ^ •? .^P^f 4. 144 bit. aa. ^^liJ 16.^^Juuu^tAj 66. 11. ^jXJut 1.i5. 42. ^li 6.16. 40. ^1 ".45. 4. i^.1.57.ir ». liSf 6.160. 13. ai. 24.

6. 80. 47. 57. -. 1.6.6. v^yUt 16. JjUu^ 14.8. f^^lil^ 10. 141. 4.36. 133.?- .119. 21. ab^ O. V^tp 1. ^U5 04.Ue^Lii5 46. 133. 1. 16.30. 79. 2uL£o 0. 195.195. to. ^* 11.*. 18. 42. i. ".11. V^lp 4. 147.-:? . 59. 139 bii. 97.4. 16. »-. 3^^ 10. |Wljliti ». 44. vtjiJI 1. 06.^Ij 61.4jlSt* *. cH^Lo *4. bus IS. 16. vJ^Ui* 16. 10.141. 88.65.

23.68.128. 144.61.33. 72. 40. \ypk ai. slyLo lO. >N- ^^^LaJ 16. . lyLo 6. tyt^^ 41.76.16.55. 16. 5. 18. 31. -s- 06.1.41. •• vs^vjuu 66. 21. 21. ^ f L^L ^ oo . 23. 41. . ^f^ 10. 16.67.

16.15.44.. 54. ^Ili^ 60..06. •• J . 9 JL.06. % St ^ 6. ^ • • 11.40.^ Ca4>( 10. . 6 o • • v:>j»U 4.18.33.14.37. 23.62.130. • 1 <* .• • • -^ •• .18.10.25. • ^Uil 66.14.

45. 91. 83.139. U.92.14.66.10. ^> • ^ M. ^JT^^ *»*^ .17.149.262.11. M. 19. 14. Ju^^t 1)170. 69. 11.1S.45. SB . 70. 14. IS.20. 82.14. • 0.30. %6. jllt^ 14. 32. OO. 11. 25.72.ai. 3. C^t 1. 1.10. 44.16. 101. 11. 7. 18. !il.90.47. 19.10.39.5. Juikj 1. 66.16. 4.139. 9. 11. 42 aa. 105. IS.79. 61. 60. 10.21.11.•V • ^^ O. 8S. JUiCy 11.

11. idLLf: M. 111 46. . 12.€2.. 1. (^^ — c/^ ^e^ %. 6.39.31. 70. 174. 9 -^ .. 76. 4X..i84. 89. !t9. 27. 97. 31. t 14. 36. 69. lOa.^Lls»^ M. 19.

46.45. (^(Xat 11. 9 9. 11. 16.9. J^ 10. 73.65. 25. 31. 48. 40. 103.35.7. ia. )&0. ly^LS a9. 52. 1.22.17. 11.11. 14.^ l^iftLL^ 9. ui 19. ^9 .46. 69.1\S. >--.33. 73.3. IJuJl^ 11.5. M.100. 14. 49. 14. ? ^o a9.28.62.41. Ij Jlat. 14.14. 6.

120.25.36.M. • 6 ^ > (>Jk^ 15. . 94. ^o > LLuO^t.81. 113. 88. M. 122. 9. 1.LiJt>li 11. \i.10.77. I 06. 13.7. %0.51. 8 ^ ^ ^o« 16.19. 16.43. I O. «• .91.59. dD(>Lsi «s. 14.12. 19. SO.

98. ^ ••• 4. SI.37.5.71. 163. A^. Qjljc^ 11.34.7.14. 16.193. 11.23. lxJ3L^ 4.107. Jill lySLd^^ 40.47. 69. 52. 8. 56. \51.40. 54. |tjJ4>U. 62. !^Jk^ IS. S. JJ3L^ 00. 6. 40.^ 16. Jlj^ 0.I^ 9.50. 33.109. 50^18.00. 18.67.3. ^^C\f\ 1. 14. 121. JjL^. 58. 12.126. 40. 6.11.58. 40.114. jt j^r 1^ 81.53. 19. 00. o UiJ5L^ 11. ^Jk&. ijtj^ IS. 44. 76.84. ^'^Lsij 6.109. 11.95. ^ J^ 69. 11.66. J(>Q' 4. 41. 25. 05 . 4. is.

■ ». 3.jk£^ OS.25.110. 23. 7. 9 9 s ^i:^ X^^^rfiL) 14. s» - t>t ui 64.59. 1^^ IS. .20. OS ^ 49.li^fju^ 01. 19.(XlsP 11. filL 8. 74. 1». CiXs^. si^ir^ 1. 1. 130. 29. ^ OO.

149..^ 5^ 1.3.UnJI 10. LLo^l 14.oLL 9. SI. 46.11. 6. 11.60. 1^^wC£>^( 46.110.24.76. 40. j.24. 9 e > . 37.11. 9J»9.16.20.91. 37.11. 46. 124. 10. iW^yS^ 6.24. hy^:r^ 11. ^f^l 11.110. 9 0.64. 6. 0^ O0. 29.

130. 118. la. 16. 50. 43. o 9 1. 4«. 10. 47. 49. %o. 54.51. 11. 1. 74.8. 41. la.67. 83. 102.24.30.06. W.10. '4 9T.37. 9 OS <i^ 9.4\i. 14. 0. 32. 40.\&l. 31. 19. 47. a9. 14. 14. O'l.14. 82. 0. ^2^^T09. 1\&. 71.19. 148. \&4. 09 ? 09 •• ^ a9.10. la.78.09. U. 59. 24. 12. 110.21. 10. 38. .99. 55. 55.35. 89. M.18. 22. 18. 58. 200. "11. 10. 12. %0. TT.82. 33.j 44.42. 7G.44. 51. 11. a\i.

19. 110. 11.7.41. 14.00.1. 119.09. 91. 90.23.11.81. 2. 194.99. ^y^j 90. 19. 17. 94.12. 91.01.7.8.197. 23.38. 11.L^^ 0.21.73.50. 14.13. 13. 5.L>^* w. 15.11. 23. 14.Ol. \i. 10. 121. 0. 45. 6.35.9. 49.17.13.268. %0.41. 28.^28.35 90.90. o^ ^ cH/^5 ^^» ^^' • ^ v5^ 19. . 09. or: O.aX.78.04. 33.159.14. 10. 14.9.80.99. 11. ^ u: ^J. 30.101. 9. ^ oZ. 64.45.4. aO. so.90. 0)1. 9^. 91.0.49.90. 58.44. 37. 88.60. 123.

4. Vi^U. 4%. 24. o^ 14. 30. 121.90. 9 i ^O^^ 0.12.110.24. %1. 94.105.12. 99.lt3.liLi 91. 147. 13. 1^^^ *».43. x:i)iiroo. 14^51. 32.25. 24. 94. Uxy^l 14. 16. 99. 10.4. . 16. IjdI^ 11. f > »--• ^t^5 16. 31. 32.33.49. 3.99.91.|U)L^ 99.44. 131. 40.13.ii. 127. ao.91^78. 33. ai. 94. 99.

90. 17. 28.o « 0.40. 0. . 187. 41. 27.161. 43 O 9 9 9^ « - 0.36. 25. la. 88. 98. vi^^5 10.00. 60. 79. 140. .^9. %. 28. 6. ^fP<^y *.78.43.i39. 262.94. 49.158. >«-. 88. 25. ily^r 4a.90. vjjy^ M. %0. 44. 37.38. j^J^ig^ 0. 10.122. 35. ^ySU*. 0. \[^ 91.30. 99.32. 32. 26.139. 14. 9.35. Uv^ Or.04. luyai %1. or» 10.84. 41. 11. 99.

^>^3 4». 0. 0%. 179. 32. 151. ^CiiJ oo. 120. 21. ^>^' a. 49. 19. 10. 1.^ 0. 9 40. in. O^ O 9 ^ O ^5^5 OT. 39. 54. 1.. O ^ O 9 .14.i6.84. 38. 90. 27. 94. or 0. 75. o ^ o.^O 9 >^-*' 122.00. 53. 10. Ol. 92. 145. 09. . 93.75. 91. 32. 17. 38.22. 45. 1.10.

49.40. 9 6s ^: i^AAiyMfcS 40. 62. lO. 15. &LL 19.9.17. 12. 66.^> oL m > ! 09.80.23. 1i\jk 99.7. JJL^t 99. 72.11.81. 7.09. 9 9.63.40. 25.09. 10.90. 90.71. 82.4. 40.00. 98.22. 26. fi^D^Vyk 11.29. 90.20. .49. 24.14.4ter. 83.19.11. »^ 1^ 4. 09. 79. 9. 96. . 9.94. .96. 106. 10.62. 44. 9.00.102. 53 bii.00.23.4.13. 19. 0. 3. 7. 19. 19. 10.77. 90.0.97.42.9.92. 4.10. 26.87.10. 99. 74.90. 90. 3b^| 0.11.42. 49. 01. 42.100.09. 16.63. OO. 01. 75 bii. 55.130.3.65. 36.16. 11. 78. 90. ^yiX 99.40. 0. 65. 18.5^li 94. 5.16.28. 09.73.83. 90.19.4. 9. 41. 74.70. 9.O ? |.8.

123.24S. 9. 190. 4. 6. 90. 23.49. > ^ fj^\j 0.96. 35. 112. 62. 01. 01. 00. 15 bis. 9.100. 93. ^ 1.14. 90.* ^ -* 1.137. 49. 1. 82. 09. 0.119. . 49. 1. 34. Ol. 27. 0.138. 19. pJUi 10. 39.33. 11. O.10. 49. 37. 09. 14.55.19.52. 90. ^Jdi^] 0. 158.62 ter. 11 . 19. 0.65. 19.189. 3. 8. 9. 60.90.9. 49. 33. 101. 41.8 99.11.146. 91.120.11.3.40. Jkii 11. 0. 19. 01. 11.80.V-- 10. 91. 83 bit.22.98. O. 18.74. 17.1.19. 20.

47.62. 11. 16.22. 13.11. 25. 74. 25. 6. 1\&.%l.18. 1. 17. 20. 7. 6.151. IS. \&. ai. 16.52. 16. 1\S. 6. M. 17. %9.27. 9.44. aa. 11. M.ia. !tl. 33.25. 19.27. 41. 37. 66. 41.13. 88. IS. 14.ii 44 26. %1. 67. 6. 35. 69. 32 bii.24. 11. 19.31. 48. 58.m. !tl.9. 11. 31. 6.14. 72. 35.38.32.26. 35. 4^. 25. 107. 19. 11. LXliLal 41. 52.50.a9. 31 bii. 1S. 4ft. 25. 2.34. 122. 50. 33. . 16 11.32. 55. 31. 21. 8. M. M. 75. Jju^ — v:l9«JL^ VllUlxd W.13hii.47.26. aa. 51. fi^t 41.6 ^?-.10. 84. 11. 8. 46.9. 2. 44.

Jjl^. 40.61.ll. 10ft. 26. 11.1S. 9 r^-.72. 25.31.37.1S0. 10.\i6. 2. 98. S." aft. 2. IS. 4.9.%. 56.101. 28.27. 16. 47. 28. 50. 11.139.52. 2 *ft. 95. %6.23. 1. 1.sLiJLlLsL 6.125.Z4.^6. 9.29. 59. 6. 32. 6ft. 5. 10.S.65. 6S. 62.1. L^Iii: 41. 41. la.ftl. %. . '^o^ aa. Jjikt a.11 bit. %. 4.11. t^ift^ l!i.122. ^o 19. kIa^ Oft.%%.38. 20. 23.8. SI.

91. ftl. 1ft. 137. 8. 39. ai. 48. 53. ^LJUa! ft6. 6. 12. 96. 10ft. 10. 1. 15. 23. 16. 56.124. 35. 5.140. 41. a9. la. 19. 37. 61. %1. 17. 42. %.ai. 7. 11. ft.125. .165. 14. 70.170. 7. as. 18. > r--* J ft. aft.72. 49.4.74. 67. 10. 10. %1. 4a.%l.60. 41. ^llLt/> tl'l. > - . 96. 1. 13. 5. IUJUl^ ftl. 59.!tl.11. 11.46. 95. 14.19.7. J^ 6. 100. 49.73. 6. 6ft. 26.

Jjt^t 6S. 19. 8. 04.T-»0 -o r a.8. M. 27 bit. -or Jkiai IS. . 96.8. 93. 11. . 143. 18. 63 1.35. 16. 41. xJLjt^ 6.47 aJUuSki S.31. 46. 16. 149. 224. 6. IS. 32.IS. 10.25. 20. ftl. 89.96. '-of Jjlk^ as. IS. a. ai. 4. ft9.39.23. 93. IS. 58. 11.38. 90. 94. 63.41. 35. 59. 64. yjliai^ ai. IS. &JLAk: 10. 81. 51. Jjt^f IS.. ^5 14.

. -V-o . aO.38. 1. 30. as. 14. Xj^Lita^ 6. 40.84.62. [SgU. 36.5^ W. a. 120. a4.6. 77 bii. sU. 28.y j as. a. 81 iJU^U 19.82. a6.54. 45. 1.12. sybia^ ia. 60.JoiipJ 1.19.11. la. • -y iJjiicJ. 19. 85. 1.. 42. I^JLiL^^I ia. J 69. 14.91. 4. • -y l^jjtrtf as. }yXkyu 10.14. . 33.i5. i ^ Ijiy. 262. . 134. duJUb^^ ao. 55. ^^JjLLf^ ao. UgJlwy 41. 43. 38. 60.29. 11.22. itjJLiaJ 4tt. aO.21.87. 5. 10. 4 bit.20. 83. 261. 19.

jutU. (U» . 27. ? 9 ^ 16. sJixl^ a. 74.18. 250. 122. «Lfl». 118. 7. ^11^5 »4. 11.j ».12. 253.48. « i o v^JU^U 11. 78. JGl a. 251. Oft. s^JUL^^ as»6.125. ^^li IS. 66.28. J^t ftft. C^Jl^ a. J^l^ 1ft. (JUL^ 0. 1.a.

186. 3.j^(>^ill 41.90. iS^i^^ 4.2. {|. 24. 4. gjJU^ 04. M.62.21.18. «. \Ju^ 1. # gjJU^ 04.•-» t^jLU^li 04. M.45 jJLL 9 I . 24. j^Lsjr w.2. i>^l5 OO.82. ''i: 10. 21.20. SJuoL»> 01. 1.167 |ii g« » > 0. 59.^slll^ 11. i^^ O0. 59. i. 4>^JLL 16. ^. (S^JLL M.4.38. jJ^SyiL 41.2. ' I " o -* -• z . 104.35. 12.

40.40. r^y^r oo. 9. lyiii 4.. 3. .©: ^> .59.108. 40. ^ y ^t ^ O. 9 ^Q ^ 40.. >-. ^ u ^ 9 ^Q ^ ^.iJu^t OO.25. 2. OO.^ . 72. 10. 45. 25. 04. 9. 1.14. — of A4^ 10. 139. 04.04.31.3. ^1 tt4. 151. 5.27.

160.vw. 134.100. 149. 00. p:. 42. 83. 85.139. -• *■• O-x .21. g^li 04. 0. 40.> -: -^ ^ O ^ r^ s^ U^ 00. 44.00. 65.01. gto ^*> 28. 18. 99.* o^ ^>*«^ •. A^L^ 0. %S. 00. 46. 55.7. 01.9.4. ii. 9^. O.52. 40.5. 00. »i IS. 10.170.13.> 1. 61.17. 62.

18. ^^^4^ M. 9. ^lil 00. 60. ^j^juia? 00. 105. 10.00.-. aO. 38.6.« ->> 6 ^ jCif 1.15. . 14.16. 93. 90. g^4^ 11. 268. 41. 59. ^^ 00. 88. 38. 00. JU^ 10. ^^A-e 1. 11.S 9«^ 10. s. 9^0^ ' ■ . JUL^ 10.27. 00. 50. O. 64.83. u4t5 ».

157. JjLiil 10. 04.105. 44. 10. 00. O.60.31. 67. 22. 0. 29. 56.7. 98.4.12. 66.58.139. 24. 10. 32.40. 8. 14 bii.10. 30 bis. 14. 00. 53.138. 00.04. 4.45. ^ • 10.01. 00. 14. 27. 36.13. 18. 28. O. 48. O0. 35 bis.19. 0.73. 160. O 9 00. 11.171.00.121.83.85.36.90. 10. 48. 143. 04. 0. 128. 5.39. 72. 99.85. >^e I . 00. 40. ^t 11. 00. 64. 00.67.30. 38. 54.19. 40.10. 1. 42.00. 104.11. 11. 10. 10. 53.72.

9.34. 00.24.00. 43. 0.10.95.130. 93. J^f 04.150. 267.73.128.81.1.36.40. OO.39. 01. 00.10.33.76.33. .178.120.41.13.00.10.01. 10.121.30.92. ^1] . 00. 00 ss. 11. \ ^ o 0. 0.00. 0. 22. 1. 0. 39.29. 10.17. 127.1.48. 77. &JU^ 11. ^A^ 0.6.04. 10.11. 49. Ol. 90.^ O. 28.17.17. 21. 5.59. 11. 10.156. lO.

40. 7.10. 1.61. 15. 20 bii. 12.00. *9 ' 10. 1. 10. 40.00. 119. 00. 41 .55.13. 11.30.112. 01. 10.01.58.25. 76. 00. 74. 18. 16. 00. O0. U2X^ 41. 10.112. 74.40.5. 38.44. 100.48. W. 27.00. 34. 85. iU^ 10. 46 U. 40.76.04.136. 17. 43. 110.15. 10. 46. 04.0. 56.47.33.39. O. 31. 0.115. 0. 0. OO. 11.40. 00. 4.00.31. 41. 25.56. 04. 21. 00.123. 14. 41. 62. 26.73. 221. 10.00. 31. 40.38. 64. .210.10. 70.105. 26. 42. 182.

6. 33. 01. a!t. M. .1S.101. 11. 142. 4.7. 62. 34.7. 45. 50. 26. 1. 11.30. 00.55. 12.39. 17. )&.78. 12. 1. 120.M. 23. 194. 1. 14. 30. 9. 17. iuL ^S. 00.0.14.90. 23. 9. 13. aO. 12. 8. 4.11.42. 28. 11. 1^.11. «.9 . 114. 9.\S1. 73.73. 1\&. 16.13. 119. la. M. 70. )S. «611. 0. 10. 10. 61. 90^ !t. 197. 11. G 9o^ 44. 1%. 01.23. M. 19. 62. 45. 1.%%. 121. 6.168.S\&.t 11.\&4. 16. >^ S-e &y. I ®^ \&. 09. 88. 168. 14. 40. 60. 183. 107.13. 130. 2.

5. 42.24. 23.%l.44. 21. flC^ ^^xia.35.01. 99. O 9 . 9.22. 41. 0.8.38.ll.52. M. 14.19.00. 15.JLaa»t. 11. 21. 11.00. 00. 14. 29.16. 147.00. 00.%ft. c^ v. 17.12. ^ 54. 40.04.^f .34.11.13. 17. «# 9 S ^ 9 . 81.30. 0!t. 11.10. 134. 35. \SO. OO. 10. C^Ltsir 40.:^ # 0. 9. \&0. c«- *JUaa^ 10. 2.10.38. JO69.57.

01. 10.38.8.M. 00.•- . 35.26.31. 9^CE^ o«. iU^I 01.11. 9 9 -*o .35.S0L^: 00.33. t^Ajia^ 4. ••• y ' 9e. .^r. 40.-^ ajl^u.72.19. 01. 33. 9 "^O ^jjUL^t 10.«^ 01. I^aJU^I 40.37 JU^ 10. 14. 9 «-0 « ^fi^ dUOa^ 10. f^XAJC^Li 00.12.33.17.31.

I^ 10. S'«^^ 0. 236.11. 13.23 c • 0. c-^ o r*- LI^* 11. 11. ^9 99 \^yi^ **> 37. 237. 00.51. .153. 55.8^xUa. 10.230.40. U ''I 10. 4.86.41. 241. 27.51. 6 o 9 . 57.127.Li 0.jO^b 4. 233 bii.28.92.103.26.229. fc:^ 00.63. 234.

19.88. 9 9 9 i>yXs^ 40.76.10. ^5 W. .00.5.7.32. 11. 01. 27. 64. S 9 9 4>>JUrfc.4. J^L^ 00.215.00.95. ItU^ 10.23. 10.25. ^ O 9 9 99 i>yL:^. 6. 20.10.38. 9 9 10. 00. Jc^l^^ 0.77. o 9 &► »«. Ua^ 10. la^ 0.44.9.A^Lax 0.

o <» ■ .39. b^i^ 0.250. i^^iil 00.17. .17.5. 04. I .194. 60.is.251. 59. (>yL4>b 0. 40.01.— 9 btU^ 11.^! 10.102. 67. . 99 99 10. 4.9. 81. »(>yL^^ 0.18.37.* 99 b^5 M.250. « iL^L. 94. 29. »(>. 11.90. -^ 99 4>^i:^ 14.1.34. 0.00. 00.^ «• -.0. jyb^ 0.26.173. 9 9 9 9 Ti^yi^ 01.01.282.

40.7.6. 7. 01. 11.215. 52. JjcL^ 0.11. $l%5 0.00.74. 0.1. 40. ». 00.9.0.99 00. 00. 14.40 04. 111. ^^Jkj&LSf^ 01. 00.16. 0. 69. 54. #-- OA^ 0. I. 40. 82. d^\j>.39.99 Ujftj^Ia. ^^Jj»Li'0.0.87. 20.136. 0. 9 . 0.75.16.^ 00. 10.89. 40. 00.58.69.54.73.76. 00.24.00. . 10.41.109. ju»Lk' 00. 1. 0. 10.77 ll^^i^ld^^ 00. soUxk. 44. ^ e ^ 0. T7.0. 5.178.

21. %. 55.6.33. 6. 147. \&.11. 26.^ JUJUGlf %. 4.«u.64. 48. »l. 41. 110. 48. %0. 204. 148. 33. U. 63. ^r K.. 4.198. M. 6. >i - »o.1. 97 bit.35. 6. 110. 12U. 16. 7. 49. > 05 ^ ^ . 55. M. 33. St. 47 4. 1%. o ^» 11.

9.31.274.76. 11.39. 4. 4ft.68. ^O^ 1.22. 64. 8.11. 46. 9 * «« Jjbl^l %.82.37. 52. 47. Geii. 11. 120. \5^. 4. 98.96.19.4.^1.18. a.!tl. . ai. 7.167.36.63.. 11.19.*• .139.35. 99. 16. ^S. 16.38. 33.43. 72.156.16. 59. 74. 70. 1^.99. ^ c <» .19. 56. 9. 1 /f <^^ P tt . ^^Lja^ ». 9 ^ a ^ f^y^ la.105. 1.89. 52.!i:ft. 59.W.69. !t9.19.66. 70. 64. 95.10. 61.14.. 1. 1. 66. €4.41.9. 9. 40.a. 9. IJL^ 11.71. 6. 31.196.33.69.110. 152. 202. 9!tl.106. M. 134.

l %. 108.63. . 1^1^ 89. O » jjsi 46. 182. A^l %8.5.89.! a. 61.31. 6. ^ 4!t.65. ■ joa. 89.30. ^1 e ^ Ia^I 10. 58. .178.. 98. 1.24.41. 24.\50..W.74. A». S\&. ^jjd M. ' . . 29. ir-*^ 14. -• SJ «• ^» 4.8.15.10. 7.15. 9 * Ivui^l 46.13..46. ia.23.1^.Vk^.

io2. 54.43.65. 9.17..100. 4^.19.3o. 9 r: o ^ • • • •• Ace. 76.115.M^Um^. 4. 1.62.34. 90. 6. 18.ai. > :: u .ao. 18. 1. 4a.o*' 9 40. 62.6. 193. 36. 4.1^.a9. 8. c .8.76. 18. la. 49. pU^djyXj 14. 36.120. l\l. 6 16. 34. 84.25. 56. 11.^ .21.48. UJuswLi ai. 13. 88. 166.9.27. 85. o r. 11.1. 11. 46.18. M. 40.14. 81. 15.

i**jr »i. 1. ^j. 73.30.18.60.23.50. %1.. ^9. 10.M^ 11. !t8. ^50^» ll. u. o ^ •• • •• 11.61. K^Li 18.80. S 9 v.J^^ul^UmJ 11. 90. .Ls>uO 1%. 3U. 57.18. 28. t > r.64. 64. 1.. jU^t 18. iMt.17.50. 134.4.15.4fi. >ii5^j^li/»».11.

18. 72.113. 69.4.5.96. . g^r^ a. 88. 61. \^ o ^ &i 11.ia. ai. 250. 161 hik.11. 10.106. 84. 46. 16. g^l 16.139. 91. Li 4.5. 98.63.72. 97. 6. 78. 80.32.7. o^-^ ' i ^ I^La^ 11. 106.48.1\&.61. 9. » ^1 "C^ X^liSj^ 46.15. y^ ao.15.83.5\^l^ a. 50. 150. 48.101. 46. 103. 11. 61. 1. 3.42. 116. 7. 27.

80. 5. 72. 9.53. 19. 69.81. 20. 92. la.79. 86.41. 42.23.19. 60. 1. 40. %1. a8. 110. ai. 19. • a. a8.48.a6.181. %1.9. 1.110. 58. 19. 10. 1.13.19. 11. 1. 32.1. 37. 13.^9. 67. 78. 14.Mt.11. M.1!t.4.39.41. 34. 10. \&0.\51. 16. 85. 1. d^L^j 11. . 40. 11.61.41. 34.41.91.63. 16.121. 33. 82. 36. W.^4. 42.11. 9. 18. U. 36.109. i^r^ 19. 113. 84 bis. M)70.103. 66. 11. 89.78. 91. 19. ^9. 20. 91. 4S L.51. 45.50. 101.276. 18.M:. ^La^ M. 30. M. 1%. la. - %. 11.28. 26. 19. 6. OO. 32.

la. SO. S.8. \%y 87. 37.19. 109. M. 11. X.54. 114. 88. 4.94. 38.80. ^. ai. -rl 4.44. 00. 78.43.17. 45. 140. 81. 1. 36 bis. 40. 91. 41. 9.68. 1.3. 4. 61. 18bii. 22bii. 83 bii. 00. 10. 01. 29. 19. IX. 4. 75. 31. a. 73.54.6. 108. 10. M. 1. 180. 31. 22. Li»La^ 1. 30. 106.129. 19. ^. 9.68. XO. M.85.^. . 95. 19. 67.^.86. 45. 84.%^. 1. 2. M. 0. 168.104. 10. 12.158. 1. T^ . 76.174. 84. 1. 12. 49. 52. %. 0.101. 25. »eL^: 11. ^Li^ M. 40. 10. 14.40. 01. 8.74.5. 87. 0.

41. 14.1. 11. 126. 98.79.28. 206.4.92.14.83. 01. 00. 110.16. 36. vdS^L^ 19. 48. 1. 38. 11.40. 41.60.10. 44^12.2. 75. ai. • o 1.56. 11. 110. 4.97. 10.M.59.80. 41.66.44. 10. %0.21. 10. 96.124. 58.10. [J3^L^ 1. 46. 6. 1. 83. 41.23. 10.13.^ 4.20. 10.123. 10. 40.M.3. la.4O. L^^L^ 10. 8. 77.109.77. M. 56. aJ^La^ 00. 42. 58. 10.23. 85. 4a.68. 40. W.11.128.81.114. 10.ai. 14. 36. 10. 41.10.25. 40 26. . 16. 6. fjbf{^ ao. aO. 103.13. 13.53. 1.W.\i. 10. 70. 53. 29.99. SS^L^ % 207. 46.71. bii. 01. 8. 0. iS^L^^ 11. 72. 10. 1.205.23. 28. 9. 5. 90. ^U 0. 4)&. 0. 10.

12. 19. 0\S. M. 41. 71.23. 24.103. 94. 46.00. 63. 82. 19. 284. > •© 4.a09.46.78. 73. JUL.41.25.21 Ik o^ Ol.152. 4. 41.50.-r >• Jix»* OO. 1i.43. 35. . 29. 0. 69. >.0. A :^\jhsi^ 1.63.49. %.65. 1. l^^L^U 19. 1\&.67.1. 09. 4. 19. IS.9.

60. 128. 4.«s^ 49. 10. 4. 0.81. 01.L^JU^ 111.46. 23.O O 9 > o*»« ? t 10.76. LLI i_. 140.16. 29.7.56. 142. 00. 94.10.44.7. 6 » O. 4. 158. 0. 141.77.147. 222. 201. 00. 88. 69. 277. 17. |184. 8.b 0( ^ . 49.5.0. 89. 50. 109. 191. 1.53. 1. 9. 01. sa^uuu^f 00. -• v. 70. 40. 29. 40. 186.107. 25. 89. OO.11. . 9. .

A * • ^ 1. ^J^.9. \yA^ O. 21. 222. 11. 1. 59.12.10. 10.18.16 iXljjI:^ *>ltS- l^i^' *. 10.22.18.v^l 49. 1.09. V^i O.27. 145^* «1. 04. \yAAMt) 9.185. t^A^LwLi 41. .76. 23. 213. ^_^"V 0. 04. 29. i_rfwt 0. < 9 9. 109.20. 09. 86. »««• WA^f^ 00.109. 77. 145.

. > r4W *• "»• V^-j »0.^g^\ 6. I 1%.99. 6.2i.3o. 16. 100. 1. 8.vIa^I 0.263bii.11. ». M. .58. 16. a.95. — Jtfk 49 6. vl^kx^ 19. ai. 19. &I^ %. 39.15. !^214.24. 17.15. 31.8. 172.19. 27. &^ %0.\&.33.i6o. T_r^ !t.83. 48.160. ^^A^ 1. 70. 145.105. 0.ia.12.8. 21. %. M.1. 59.

7. 65. fi ^ ^o 0» y)i4^ M. 99?- dUit 61. . 41. 6.' ^ ^U^^l. -o. >llL5r6.88.»^e9 9-0. ^sU^I 6. iu^' 46. 19.105.31.68. 6. 11.11. 34. iOLx^UM* 41. > 9 O^ &MAAag 11.2. kL 6. 9^ 9 of.7. 30. jywfcAa^ 6. 10.48.84.

16. 19. 61. ai. 41. 112. 5. 10. 86.99. 59. 93. 62. ai. 92. 4. 178. 28.77. 76.1. JU^a 1. 56. 16. 6. -^^ . 46.JUa. 36. 7. 14. 66. 35. 04. 19. 3. JUa^ 1. 85. 53.42. 66. 10. 111.13. 31. 16.25. 79. 98. 00. 110. 23.5 66.71. 70.108. ^u^ 16.31. 193. 18. 16.83. 9.97. 14. IS. M. 43. 89. 11. 39.14.45. 16. T 0. 1%. 28. 174. a6. 42.60. 201. 11. 27.5.4. 95. 41. 41. jl^ 60. 66. 72.93.92.96. 15.11. 73.39. 69. 83. 11.40. JIS^ 1. 46.109. 6. ai. 87. 16.45.48. 22. 5.61. 25.16. 32. 06. 192 his.95.10a. 84. 99.2. 101. 12.73. 80. 18. 61.108. 59. 61.61.

22.40. 19.96.48.103. 10. « 9 0^l ^ |t%l* ». 4.6. 187.103.25. 25.54.27.31. x^L^.93. 1. 220 bis. 149.72.29. 179. 6. 1.25. 35.116. 145.^±\l 0. 67.183. 124. 46 bit. 5.163. 214. 6. 90.73. 230.55.88. 86.55.43. ^5 11. 185. 85. vfi^L^ 1. 23. 173.68. -S^ C ^ 1.6.24. 153. 38.114.59. 0. 68. 222.192. 19. 189. S 06. 34. 36. •c I 0. 192. 236. 44.80.6.260.52. 1. 61.6. . 19.52. _l^ 0. Gtf 6. 1 0. 139. 210. 119. 91. 91.

.50.14. r»a.31. v^jlirG 16. 59. G .163. aL^t 6. i ^9«^^LaJl 6. '^t 0.Jy>. &^ 0. JU^ 6.80.83.|^ 1. 40.41. 50.145.^U 40. «« CS ( ^ 40. 9 9a> I^A* 4». 53. ^ oL^ 1. ^y^Ls %. 11.44.133.18.4.S8.193.4.16. US^l^'t 0. .150.

o c^lJif 46.11.57. 53. 55. 06.1.84. 61.47. 69. 47.15. 27.160. 17.24. 22. ty^L^ Ol.69. 8)L^. 33. 74. e ^litl 0. 11.4. 06. 106. l^S O. OB ^ . ^^^i^ 61.32. 62. 16. 66. 6. f^^ 4. o S^lj^L^O. e SjL^r^ O.4. 6. 16. 1^ 06. 24. 55. »^ 9*' 2.11. ^^Li 66. tl^.

229 ter.«Ei ^ ^ 6.139. 102. \%y 6. O. 66.\S1.80. Ol.5. 11.4. 50 rf^ 9 IjoJkA.229. ^^4>Li' 66.183.6. %%. 06.18. > «» ^.64.21.2.113. 25. . 46.17. 66. f^JyL 6. 6. 230.4. *4. 98. o ^1 16. si^JL^ 4. > 0.22.1. 4>l^ 66.83. * .230. 14..10.66. 96. 18. 00\^ 6. v^jJ^ ai.1. 21.

11. 4^.30.139. 6. > T o^ j<Xs| 9.69. . S^. 50. 61&.63.1. M. 65. It.32. 12.67. OO.17. 5. 8. 19. 16.««.8S. 24. 1. ^Tj^j «O. 5. v. 9. 09.4. > r « 4. M. w > OO. M . f43>i<5^» ^-J*- V w ^ 01.1^.61. 123. 112. ^JLa0JLi 04. > fa-.184.i^Jk^l 11^. 1.

24.4. 5. 73. . \6^ 0. ^•%3L^ 06. > o f o J«-. 103.14. 27. i.80. 59.viuoj^ 60. j^jtX^U ^.iD^4Xa.. !2r % 82. ^^^d^\^ 64. lO. |^£^ 6. 80. 111. v^oj^ M. . K^JJtf 11.82. > ^? ll^^^xcX^ 4. i^)^j 1. 18. 4.66. 244.59. 34.45. \ie. 11. S^^cX^Ls O. 236. 14. l^jjk^lj ^. OT. 68. 28. 53.5. 66.103.3.93.4. IS. 08 kOC^ t^^ 10. 54.89. 44. M. l^pJur^Li 61.

v^L^ll 9. 1. (i-< 1. 20. 30. 173. 32. .108. > or. V^^l 41.31.-:^ 4.279.12.33. ^^^Li' tt. 23. 1^. sjli 0. Gsl^ 6. 4.59. ' o: \sj^ 1.20.5.83. S OO.173.^t 16. > o.16. ^1 0. 37. W. "lib 0. 94 bis. s^^f W. 16.

U?7^i 4. vd.19.l2il 0.12. vi^pll^ 1. 1.201. .86. 6. 129. -»— o ? I 0. fhlk 6S.90. 63.Uo- y^J^ O.66.22. IjOj^.223.40. 78.113. «jli^ 40.66. O Om ^%^ 16. Ol.139. 223.59.19 bin. 6 S o ^ ^f^i 6. 137. 9 ^ 6. ^yJySi \56. 6. iCi'l^ 0.

4. 85. 38. 92. 9w. 11. ^y^fi 0.. 9 i^iA^ 6. 48. U^%^. 9i>^m^l-\ .70. 6. OO. 16. 45. 6. 9. 6. 11.50.-. 77. ^^ **• .37. 6. 16.^ 1.17ter.o ^ \^^ OO. 46. 60 tcr. 125. 1.*^*» L^I^ lO. 04.'9 Q .*• 4. 68. 14. . Li fm^r.

25. 6.52. 06. 23. «). OO. «» ^ ^ I ^ ■^ ■^ •r lO. 9 9m ^ 8. 1. 6^.12. 10.268. O 9 . 97. 9 22. |Ui^ 4^128.177. o3'J:^Li o.&J3JoJ OO. v^jUs? 14. 103. Ol. 68. " O ^ i>A 66.

f«^%^. p^ M. 35. 76. V/^5 t ^ O St ^ 4. 1. 6. I ar «• S ^ La^%£^ ^'l. 37.l.8. 6. 151. U ^m 9 . M. 141. p^^ a. 29. 276. 80.89.44.97. 119. 6. 68.16. 1. 87. O) 168. 93.«4. \e. Ljola^' )&. 6^ 119. 16. 149. 147 his. 11. 144. 145. ^^ ». &3y)^3 9. 31.JIa5 16.37. lift. U^^^ 1.48. 97 rr 51 bii.158. 6. |II^^ «. 152 bii.

9. 6S. 97. .7. 194.146. 10. 11. 9. > ^>» :• U%^ tl. Lctl^ 10. 145. 3.190.!i%. 1^. 214 bii. 117. 28. 27. Lo^^ 6. 4S. |»^^t 14. 25.27. 19.96.60.^5 •. ».6. %.2liiM. 190. 98 his. J^^ 16. 57. M.1.27.:^Loy> %!i. %9. Jplt %. c^UJtl^ a. 9. %. 36. 190. 79.4. 144. 66. 67..139. 25.4. 189.^.40. 187. 140. 9 9 0^ M. 193. .34.31. #^-» a^. \&. p^ *. l. v.19. 4S. 25.

^Q ^^Si^* kfOy^ ^.9^u lU'^j^ M.128.88. ^o ^o. U. . 29. !tl.a8.45.4l.40. 72. 24. 6. L^^^t ai. 6. Si ^^ ^^**^f 1. 51. ^^ »».i2. 16.l2. 9. %«. ^>^ > o -. tt9. ^o 19. 32.

102. 147. \i.87. 277. 36. i gM*AM*''V %1. 59. ^ u \&. 33. ' A ^u ^« %. 68. 1. 63.55. 12. 31. 9^cf.164. 18. 99 o ^'i t5*i>^ la. 61.9^0^ 9 O W. 22. JLwa^' 19.73. 62. . 46. 6S. 9 Si . 1. 133.106. 30. ^9. 22. 41. 20. *.264. a.275. 20.^ "" ^ t^M^ywwuSVi ia. M. 41. a).98. 47. 10.

> > ^ «-^ auuMba^ %4.i • «• ^ o ^ I IS. 10. 90. > > . %«. ^Ili^iAMfii"^ 1^4 ^* I^jUm^. 22. %1. 39. 102.45. 4ft.75. %. 20.!t9.on db^igj 6. m. 76. 3.1T0. 31 t a9. \S. 4. 274. I* »» . 6«. 41. ^ 9 9 ^ Q^ |%^A» Mlg ^.33.

&^W3^ 04. 185. r xA^i^t a%. &juu<t<u^ H. u !-• - 1% g A »M :ii? > IS.^III1L^ 6\&. 9.ii7.12.14. - 9 ^ M^ 9 9 99«^ 19.284.72. 17. (9 ^ O «jumJC^ ^9.11.38.r.8. |. 41. 8. 9 9 -• O " S^XamuSxJ 1. 9 ^ O. &JyuL^.16. 1..11... 10. 04.li^' S4 . 2. I^J^La^ 0. 9 ^ 9 . 44. 9 ..20. 210. 65. 1% ^ <v A »M ?^ %..!i. . 136. . 9 9 ^ or.

r^Jf| 11. 90. 1^^ ai. 39.. 46. 06. 36. 5. 172. IS. 7. O '^ o ^ 9.Vl^ilt^ 40.93. 11.19.103. 9 .22. lSC». 3.5. 36. 19.c .%jUm^ 1.84. 9.3. 10.. 7.20. 31. o9| r* J^yL\ ia. t 16. 130. 40. . c -» .:iiii 11. 9 ^ it ^ i» tf Ya mi> **» 16. Glij as. 20.^ f-. v^f*. 175. ^ 104. .

3. 19.. 9 9 o cd ^ w !r *'- 1. 6. 4. 41. 9 9 0a j^jn* ^ ^ 66. 61. 80. 185. 104. 163. 04. . 6S. 48. 61. 9^0- U . 14. 56. 28. 43. 11. 1. 20. 36. ^Jyla^t ai. 145. 41.57. IS. 9 ^ O — 1.9 • ^ *^^A<w>^ «S) 65. .

6. jJlA^l^ Ol. 7* . 9 9 O - 9. 167.^i^ A . 10.O. 25. ^jjuumGLI 6. I ^ 9 O . 202. 9 . 14. 14.62. 48.Ji 53 6. 59. U. 64.46. 103. 40. 9.o -- S. 2)ft. .128. 18. 42. 39. 69. .^ 1. 6S. 9. ^ 11.

10. 6.6l. sybii^ ^o.l24. Vft. 22.5. .0> ^ 41. S. ^-&^ »0. » * • t . 36.-<y>Mff 4.po^A. ^ 9 O ^ 9 > .> £^ 4A. 6. 37. > -. i8. 29. 38. •i'j:-- 9 tt ^ J c ^ ** .171.

p'JuOfk^ ia. 43.199. 01.39. 0.97. > » • » . 9 « iSl'T %0. 152. OO. 10.M. OT. 108.! A %.34.70.47. 15.17. juuoa^. 'Ar 1. 98.•. 25. 18. 1%. • ^ ll.> " c> l^^y^ 0. 24. 35. 51. 1. W.142. %% 81. 24. %1. ai. 53. 71.51.%O.^. 10. 9 . 8^^^ IS. SJLa^ 0.102. 0. 11.

29. [Uj^ito>l ^. 30. f^A^l'^ 11 8.\S.7l>ii.28.28. 9 > 9 e l^^.10.^ ^'■^^ 4. 9 9 •. K^^iO^^ 1.192. L^Lofi^l 18.94.29.28.\&.7.«a^i *.4. o ^ ^ o v::^ '• 'r 4.34. 2S. vajU^Sf* 4. 10.92..%4.10.274. Lua^ 04. i.11.4. i.p»L^i 10.47.' . JliLL^ 100.f: ia..t. 4. .29.33.

Sa^iA^ 11.282. 75. tya^ 1.10. 9 ^^ o9 ^.o» 10. 127. 170.^t 01. 53. i»% .79. 9 ^ ^9 < 11. ll^Ld. J05 ^ -. 56.31.37. 16.^OA^ 04. 61. 00. 21.41.^<N. ^li 10.14. OO. 17. 158. 0( » -. 163. L^yakyJ 10. SCa^L^ 1. 1. S^^icL^ 11. ^i:^jtr\s»Al 4. . 0. JaikJI 04.». 11. iad.28.31.32. 10.47.35.15. 75. 127. 28. ^0'^ Ui&llii^^ 10.14.20. 69. gr^l^ %.

03 i » o ^ ^ o 11.74. ^ > •.00. .91. SCili^r 10.18.161. 9 o. . .11. 1. 10. 65.O 6 g^^ a.12. 10.99.-«> 8«^^ 1.1^ o I 10. 14.37. .10.

34.80. llb^ 10. 100. 4.22." > O.30.28. 9. ^^ 40. 03 . syJail 111. 9 o- ^^^^flsi ai.19.4.65. J 104.105.5.15. 101. 127.4. k^k^l 104. 6 o f 4. jda^ 00. (J j^li* 00.19. ^1 .01. 3.lCI«aiciJ 01. «t. 0.00.22. 176. 10.

04. T.31 ^e. 91. 41. 54 ^ o »1. --9 U 0. 0.65. 34. . 11. laik. f Ua^. 9. tJhil^ 0. 175. 9 0*0-0 t^hfl'^U^I 0.4. 10.30. ihJk^l 10. Ol. t^lLi^lj. a^ 4. 12. 92.17.48. 04.12. I^UILa^ 10.239.88. 9^ J ^O-&3^ia4a^ 11.

63.i8.!tl. M. %a. 17.33. 05 •f 1.82. "tO. as.28.61. ^jaJaiilir^ M. tc^LIdiL^ 4. . 13.81.G3. 20. 9^. 12. 46.38. S. M. %%. 256. tt ^ 19. %%.1^. *» ^ • iUbi^ 6. 10. ia. 48. 29.113.S%. s Lkdl^ ia. 36.G4.^ 9 9 O t^a^"^ a. 6. 1%. 9. ' -I ^ ^^Lil^ 9.

2. . 34.11.24. J^3 16. !iO. 40. & 9 47. !t4. 53. (J^3 41. J^ 10. 28.4a. ai.29.36. 11. 78. 42. 72.85. 53.18. o «^ 10. 117.51. o •> •• «* : M. 38. 28.1.53. 9G.13. 41.11.28. 61.70. 14. 2. 17.^1.121.29. !tl. 6. 18. 19. 11. M. 71. 73. 6. 11^. !tS. 41.11. 113. 19. 2. 41.39.1!^. 28. 78. 16.1^. 5. i 18. 48. ai. 41. 14. 144. 46. 48. 6.13. 97. a\S. 48.30. 83. (^aiJ !t. 25. !ta.17.

8. 20. l!t. 10. 60. M. U^£^l \&. 47. fai^VmMl %9 106. ^^ M.22. UoAA 4. \&0. 11. 107.106. 4. 31.G ^ 11.82. 23. (3^ 69. 14. 33. 95. 6. 4a.4a. Lb^^ ai. 82. 55. s A^U 41.51. 4. 104. Jb^-Ak? 8^. ^3^3^ 8. 4a. 88. .39. 6.

113.\Sl. 29. 24. 103. 8. \&. 4.41.30. 64. 10.i8T.29.3. 18.5.115.10. a. ai.86.43.46. 108. 78.51.2. 54. 22.6.57. 171. 19.93. 36 bii. 60. a8.80. 112. 41. 12. 10. 1.44.16.104.142.14. 180. 18.55.81. 64. 1. 9. 10. 168.75. 21.53. 81. 15. 56. 54. 5.1. Oft. 18. a9. 58. 11.62. 14. 40. 33.85. 42.35. 36.87. 2821)11. 209.1.20. 73.66.46 16. 2. 68. 159. a.2. 1. 46. 64. 18. 253. 60. 139.68. 12. 11. 33. ai.4^. ^ -t. \&1. 41. 69. 1.152. 21.35.t&l.24.41. 75.5. 1. 4a. 24. 33. 4a. 10.28. 3^1 10. 11. 25. 8. 7. 177. 10.48. 11.a8.148. 11^33. 87. 23. 2.78. 5. 72. 40.\&.39. 10. 37. 66.t&l. 14. 22. 9. 55. 209.31. 61. 6. 108. 1\&. 1.48. 16. 1. W.ai. 19.48.77. 42.9.19. aa. 77.7. 52. 28. 20. . 20.40.30.53.29.6. 26.15.56. 72. \ \&. 8.21. jir a.81. 85.39.25. 18.114. 43. 31. 94. 52. a8.33.86. 11. 92. 7. 35. 154.S -.104.19.116.6. 1^.47. 4. 40.143.10. 4\5.106. 11. 5. 31.

22. 8. 16. 109.75.4.a8.68. 237. 32.M. 18.25. 121.a4.4. . 18.61. 106 liii. 18.OT. 3^b. 41. 4a. 55. 103. a. 141. 115. 57. 1.67. 5. 9^^ >o •^- ^. 11. 27. 6. (^:^1» 18. 47.27. 168.91. 107. Jir a. 60.46.3. 8. 11. a.0^ a. 80. |JCaJ 16.75. aa. 10. 101. ai. 169.3. 46. 54. aa. 10. 4. 85. 3. 209. 11. la.4& 96. 103. 98. 23.5.64. 82.77. 9 1. 11. 176. 85. 150.4. 1. 11. 41.140. 41. 18. 8. 9. a. 14. 10. 4.22. 4. 42 hii. 10. 8. 6.10. la.19.125. 6. 1. 1. 1. 1. 4.\&. 64 bif. 40.1. 7.24. 242. a4 . 39 liii. 112.73. 40. |UiXi 4. 101. 97. 19.

- &ll^t 69. 142.1.26.78.47.63. 37. \&.3. 10.2. 6.106 I^X^Li 1. jiiCiikJ 4.50. *^y 18. ^. |i^^. 248.109. 49. 51. 36. 11. 51.48. 59. 28.13. . 9 Lo" 6. |jCk 19. G 1.103. 81.228. ^U^ ai. « ^ ^ 31^1 48.106.J. 37. 9. IXa^ \&. t a. 10.48. 11. 9 l^^ 'S.

M. • •• " e I^OfO oUd. 20. M. 24. ^.137.20. IxL ^ 47. 112. 57. 40.61. 68. .63. 3. ai.#■ ^o ULtol 18. 10. 11.o -e \S. 6S. 48. 54. 1«. 154.55. 18. 36. 6. 4ft.67. • . ia.61.1.^b 46.40. 39. I^^^LS3L> 4. 16. iiJio-«.23. Ixa^t %.52. 48. aO. ^%. '. tJXa^ 4.46bii. 11. 88.51. 36. 10. 62.25. 21. 70.

2. 19. 241. 11.252. 06. 34. 13.22. 205.41. 51. M. 219. 11. %.51.4. i:iij %.49. 168.13.10. 78.43.^. 128. 4. 17.60. 10.72. la. 98. 2721111. 107. iiiy.9.128. 231. 00. 89. 0. 1%. 72. 40. ^.60.37. U.31. 6.40.42.83. 1.28.15. 20. S.11.1. 4A.12. M. 83. 57.04.146. 15. 68. 74. 262. 64. 57. IS.6.140.55.11. 113. 6.8.^ &JC^ 4 55 OS ^i . %. ai. 58.3. \l. \i. 79. 60. 25. 111. 26.10. 110. 51. 228.r M.

55.41. 1. 4. 41.9.iirii.109. Cx^. 26. 10. 1.1.1. 63. 1.1.39.16.122.75.47. 46.60.2.1.10. 80. &. 0. 11. 41. 16^ 126. 61. 14. 01.5. 36. 26.1.41. 40. &^x^. 16.1.6.46.1.51. 62. . 30.18.1. 14.73. 83.1.30.•-^> 16. 6.3.184. I 1.123. 44.85.1. 11. 66.42.24.118. 16. 11. 18. 64. 8.4. 25. 101. 10. 01.114. 1. 8. 84. llX^ 4.3. 40. 10. 78. 10.89. 11. 41. 61.2. 8. 16.6. ^LxJll 0. 61.25.4i. 5*' &4XI2 1^. 6. 10. 66. 4. 60. 60. 01.00.

47. ^^ 60. 16. Jo^* O.60. J^5 1.49. 105.3. 4.1. I^Ii'^ 16. J^ii.66. 12.19. 156.1.156.8. * O.89. 111. 28.31.L 06. 10.11. jLAi 00. jJU. 10. 4.!^ 00. Jl^I 6. 59. 83. 11. 229.1.7. 23. 163. 30. 41. |JCd. MM 11. 94.44. 89. Js^^il: 1. 28.!^ 0.33.46. jJi 11. I^JL^t^ 14. UJULLt 11.46. 21. 280. 168. y :S. 228. 52.21. 12'J.276.4. J2I 00. 41.o "^ I^Xs^l 11. .1. i.ull^ 6.

10. 16. 70. 183.t » X3^ 0. .1. 's? 46. 7 bii. 6. 6 bis. 163. ^ " ^ O.117.1^ 00. 2. 00. 4. viJL.37. 90. .I^JLAi 0.» o .28..37. ».27. Lll^l %«.158. 97. 6.6. J^l^ 4.87. 60. -o J^ 16. 115. iU^ 6. O. 7.33. 6. " S 6.31.

10. 6.34. %.82. 91. 44. L^JL^ 00. 57. 193.82. .1" ivaaJUv 6.149 4. 0. 0. %i. . 16. 4^ 25. 27.115. 00. 64. 17.236.60. {I^iiilt 66. 58. 58. 2. » |^X)^L^I 60.101. &U 66.1.225.# ^ y ^ . jiSLi^ 4. c ^t t 1%.^1 > r- 0. |jL^t 04.265.

65. 19.1.46.15. ** "J^ 1. 11.30.63. 99.11. 16. 96. 1.44. O^k^ 66.97. 14.1.41. (jyLLsO<L 0. 16. l^iJLaJ 0. o ^ ^ .jfiXsxi *8.56.1.146.16. I^AJL^t 11.1.66.0.51.192. xllfi^ 11. 66. .10. 77. 13.23. 19.40.4.89.1. (VaI^ 11.46.30.75.41.j. 108. Ji 16. lulif 41. .39.16.00. 1.46. r^ 40. 17.18.Ui9J5 o. 11. 0.

69.4tl. JtXii *.34.44. !US.57.19. 10.65.ioi.56 r* . 60. o«> 1%.M. to. M. a6. t*t*5 . 14.v-*l* 9 ^ U. 10. ' Ar <^. 54.35.93. 4G.4.28.^\S. 11. %1.40.

00. f(VAg^ 4.b. 73. 48. 14.10. 44.8.10. 6.25. 26.M.76. 4a. ••- ^?. M.24.\&t. 54. aa. U^ M.16.8.41 I 40. 04.M.27. M. 84.130. 46.42. 28.17.- ^ ^ 41. IS.63.33. "^ > ^o . 25.M. 11. 14. 10. 24. %4. 0\l. JjL«^ 41. a%. a.1. 270.6. 11.

286. >-?^ I* > I -?-.6. lllU^^ ^ 13. ajJUaf 10.40. Jj^5 00. a. 3. %0.72.138.14. 0^ 5.29. M.22. 17. ^UuU^ 00. 59.11.81 11. » o:: 6 fi^» 0.^LJU»5 11. b^^ 11.185 . 100. 41. 11.11.72. 9 ^c> I^JWa^ 1.13. 10. LjJU^5 W.4X4^1 01.* .40 40.

67. 04.41. 41.67.11. 3. 9 yy ^Lilr oa. L<Ki ^ ^ %.1. 0. 38.41. 18. 0%.7.35. 4%.31. %0. aO. 10. 15. 5.11.14. M. 1. 10. 2.10. 10. 9. 182.7.51. 40. gJ^ 11.1. xo. . ai. la.40. 45. ' or. 70. 63. 12.17. 0..111.98. 10.1. o ^ 10.75. 95. 60. 48. aO.30.1. 14. G^9 cUjS? 41. 60.1 bii. 261 14.24.77. 00. ^5 M.75. 11. 10. 110. 74.47.1.40. 10. 11. 29. 11.i3o. 10.1. 3. 15.

31. 0. . 1. 80. 189. 00. * f 0^1 > ? o %0. Jc*fl»^l 1^.40. .11. 110. 175. 22. 28. 1. o r-- %.i2. ^0. < > :>JU^.%.36. ai. J^ 10.^jjii 0. 147.1 f^ij^ 10. 27.42. 10.14. igJ^ ao. 0.93. 40. • o -e J^l 11. jLiicu. 19. 286. 249.

jui.ii. &JU^ 111. J^ ^4.14.ti 01. 9 ^ .18.JU^j 40. 6. 6.LJUa^ a. 2. " I « igil^ 10.53.112. jIL^ !Ui. 0^ 1*. J^4^.19.5iroo. lyi^ 0%. t^JU^r 11. 4. 286. Jui^U 11.4. 00.ioi. JliXa^l 4. 58. 1.5. ^jjuUli? ao. 189. -^-> UJU^ !UI. ^J-^-Ud. v::^!iLod. Jl^ aa.90.!?-' ^4953.72.4.2. o. 00. K.

"* -.0. Ci ^ **'-'*' . 9 xJLoL^ 101. 26. ••^ 40.143. 0.102. *'^ "C - 40. Ul ^Cl > i ^'t^^- Ast.4.8 aLuoL^ 00. 26.

^AAS^ 10. 4. 10. ill ^jXAAflfc>y 11.72. 32.105. 14.--y ^ ^iLir 40. 10. 00.*II^ ». 124.0. 121. .79. 18. juO^ 11. a%. 124.UU^^ 1«. . 4. 29. o ^o.45. . 00. 89. 10. ^ - a.25.43. 1. 60. 129. ^\jJS 11.162.10.64.

> byi.u. 4.(|''iy''^ 1. c L^ la. \&0. v»> I* - 57 f >i :« y::^y^\ 09. 9. .2.. 80.I 19.163. \1^\^^ 19.62. 60. -^ >( . 68.48. 40. Mr »J&.

14. 54.T2.iii. SI.21.r«. 22.^ W.lai 10. S f ^^5 tiO.. 1 lU^t 10. \&2. io[^\y TO.10. ^^1^ «1. 0^.%.^ S4. 9 . . 7. ^^tpi.28.40.5lL <3^ixlt ^9. 12. %. ^ >^ S^. LL . 14.«5. 31.35.90. 44. 11. 140. 28. 112.20. \%. o ^ <> a^UmJ 4.32.41. 20.14.62.

i JoAd^l.40.22. OO. 7. 102.108. 26. jl^^. a. 40. l^lLoi 10. 40. 8. ^ o.67.-: . 24. 5. 11.^ 4.100. 92. %0. ^ . 1U9. t jUA*^' ttl. 233.66. «. Jjl^ ^.1. 4%. 256. 10. i kjL-vt 10.i 10. 10. 0. 67. 33. 0<0^ ^^ %.153.23.^^ ao. ^"lo ^ %. 16. 40. |i. J^Li' ia. %!.^1. 86.

54. 54. 13. 79. Lkx^ 4:. 24. 116. . 125. 415. 01.• !10.75. 58. 18. |0 w . Ju^. 23. J^ 0. I»J^ 4. 94. I-"' a). ^\&. 1^5 8. ^^ai 1. 53. J^r *. . ^.69. 0. 147. 76. J^ 10.88. 241. 41. 11.85. 0* 49.! ^4. ^^! 01. 108. JL^^ 11.5. Ul^r 0.45. h^-^ 11. J^ M. 9. 11. . 49.a. 42..«• J^Afi^ ^0. 20. 39. CSi 0. 0^. 44. aO.44.24.

41.39. 35. ^. 4&. ^ C9 JU^ 00..24. 0. Aju^Li W. . 67.. a. 10.88. ' 9 o<w 9 "xAASfe. 10.45. Ui. a. f^AJoLwt^ 40.26. 4. 26. 00.. %%. > -.99. r Li^. 46.79.65. 159. 63. 11. ^O^'O JUUL^'> ^0. » -0^ .|^ OT. 39. aaAxapJi 10. 25.4. aO.35.| )&.

00.122. 68.49. •■J ltt. O » .57. 261. 32. 49.>Ui-l a. 1. ^ o. 40. 81. 09 ^ . 260.158.0. 9 %. !LO. 'TS. 01. %%. 16. 260.42. 00.? ^^\ a. 4a.|. SUAAfi^U 0.10.%6. 44.82.6.23.117.0. 7. 244. 70.%aAa^ %0. .«0. ll. 51.150. 78. 2. Juuuu^U 40.. .« 9 46.11. 7. 45*^ **.

9 or. • • a. 1.0. ftU^t 10. o ^^2AJ 00. 95. 26. i 00. %. gLI^T 11. 0. 0.31. o ^ j. 53. 67. 6. 14. 175. . 10. 34. 32. O.21. aO. 00. 1. 0. 10.124. O. 10. 163.21.32. 137. 00. 60. 46.a. 149. 24.21. 1. o ^^ %. 110. o r. 70.32. 18. 8«JL^ %.256.40. 15.26.110. 18. 26. 67. 00. 00. 95.53. ^ M. -^^o ^*"« iU^^t 00.

182. 1. 90. 65. %0. 200. 11. 10. 4. 1. 49. 41.8 58 iT^-y^ L -- 8^1 %. 40. 27. 34. 41.19.12. 32. 10. 88. 40.61. %1. %\S. %9.77. M. 27. . \&'t.15.208. g.34.34. 33.113.151. 7. 9. 38. 130. 43.6. ^. 34. 14.109. 55. '^r %." 10. 4tt. 4. ai. 26. 9.64. ft. 42. 69.25. 31. 30. 44. 34. IS. 104. 98. 20.31. 24. M. 04. 97. \%. 131. a. 41. 54. 1.79.40. 11. 38.24. 38.96. M. 60. aO. 1%.5. 99. 26. M. 32.33.

OO. 0. 01. ©ii* - a^. 76. 28.10. |UjlI^ 40. 4&.19. 00.88. 4. 11. 61. 38. M. M. 25. 10. 28.2. 30. 10. 28. 16. 75. 79. 18. OS.10.29.01.39.a. 80.75. M.00. 14.109.> 4.3. 14. 43. 6S •* # . 04. ^e^ . g^l3 01.

00. 6. 47.145.85.7.01. lO.144. ^J^ 10. 195.10. 2. 00. 124.139.13. 56. ^0 ^ tf*^ *' »*• ^0^ A^: 0. i\&.39. 35.90.68. 18. 44. 74. 0.161. ^ I »*o <« ^Lxs^I 0. 222. "XL 0' . 41. 93.145. 10.163. 1.187 l)ia. 26. 0. 50. 181.18. 28. 26. ^UJslII 00.55. OO. I^Lla? 4\&. JU^ «0. 4. v^aI^. 20.5. 91.33. 72.49.25. 65. 0. 10. 10. 2. 9 o 0.

56. 10.120.u. 25.25. 32. 111. 10. :. 83. e ^ O. Ol.48.174. 4tt. 11. 00.44. 10.16. 25.70.^ . 34.1.98.o- 0.41. 10. 00. Lax^ 4. OO. 10. 11.35. . 4.38.35.82.>. 14. 11. » ^ f'vA^fiuo 0. U^ L^ 14.40. 48.< r. 148.30. 40.14. 23. 49. 10. 01.1. 36.10. 0. 40. . 222 bis.

11.!.35 . 218.JLa^ 0.105.42.5. 48.T 00. 49.57.01. Ol. OO.10. . 53.04.25 >-0 yUi:^.10.10.- vaxAJgyj OO. 83.178.88. 6.10. 44.43.10.16.172.10.59. OO.01.101. 10.11. 04. 40. OO. ». 16. XA\ U^ ^w^t 01. 0. Ui^l 00. 17.'.25 ?. 0.6.43.

1.26.01. 1.Tn^uui^ 04. ^^4^1] 04. 38 bii. 2. 173.26. 4. 209. uU^t 41.1.»**. 31 bii. 26.90.4. vLlix^ill 04.^0 9 tyL^ 10. .33.100.74.156. . 0.67. • • • ' ouuvill 0.56. 26. o olixjiiL! 04.«» o liuU^I 00. . 14. G - . • • • O.

11^ 4. ^^ULl «. 00.11. 98. 40. 04. 10. 34. 18. 11. 1 00. 18. OO. .73.40. 00.39. 04. 12.01. 113. 00.28. 11.8. 0. 62. 30.90.01. 7. 3.134. O. 147.0. 234.15. 52. 29.Ji^ Ol.103. 4.11.15. 32. 11. OO.11.100. 34. 14. 176. 10.96.01. 11. 14. AA^ 11.10. 01. 2. ^ ^ is 0.11. 95.26.127. 18.13. 1.#• y tyJ^ 10.1.60 bii.16. 14. 273.36.40. .28.

Hi.40. •• • 6.' s<r. 46.59 «. 26 .65. ^LL^ M. 22. > >• - ft^U^ M. 9. fi^ %U^ 11. 4A.47.31.^ • •• ^14^ ^.99. AA^ 11. 114. > or JCi^ 1^.

\&1.10.\&\&.90^ pyCitf M. 154.04.8. 6 Q jjtj^t 4. 22.1. I > .7. 16. pto. S6. 43.^ 60. 25. 4. 23. 7 .2. |i4^^L^ 4^141.17.56 bis.4. > > o- 1.47. llLpl 9.o!i. il^tXitf «. a CB ^ jjki M. > ^ Q ^ Ij^tXil a.42. 71.\S. 8. 14.29. |U5jj^ 1.141.

101 ^^^' 11.101. 1^^ «». \^^'^ 11t. 47.%%.13. 139. 20. 1. 41.'. 10*. 69.^ 19. ai. 28. . 1. 73. 4. ^^ a. e^ -i^ 1«.>o:: . ^. IS. » 9o.%4. 62.32. 11 .59. y y Q^ ^ CS %%.. O 90^ 4. «.9 •. IS. 23.

269. . aO. 7. 79.29. O^^fj M.M. I '" tt4. 00. 84. -o -of U^^U 16.12. O.108. A^C^I 10. OS.".32.37.101.O 9 0.. 43. 6. 1. 2. tt». 25.ai. 35.90.23. 10.33. 12. 20.' n». 10. 20. 99 bii. •L^IL O.O ? ^ o. 145.55.00.14. 01. . 14^!^ 0.2. 12. 9 09 ^^^\S0. 9 JO- a.55. ^^t. 144. \&1. 1\&. — O .

'.1. .120.14. 17.52.^. £ 9 9 O-'C (jA^^igJ 04.27.25bii. 9 0} C2^ 9 O.1«55. 00.29bii.9-0^ . O 90 9 9 of. ^^ l. 9 o: iijC:?.1. 31.^! 41. 22. 14.84.! I^^aI 1.' i^ 6.99. 41. S — 9 O -J -J 1.990:: 1^^ ». 10. 20. 9 o. 10. 2. y 0? . M. 9 09 Jo^d-JiJ 60. 9 10.

41. 9 o9 10. . 244. 1. 10. 9. 10. 9 09 9 O. 10. W.25. 32. 47. 18.95.69.57. 78.32. 187.60. 241. 0. 66.34. 9 I . 10.« Ij^^l 4.01. 22.^ O ^ O ^\JS^'IL\1 06. 19. J 9 9 o . IS. 0. 18. 49. o — — ^^^ O.12. ^. 8. 08. 18. 6.

O O 9 1. 9-9 9 9 01 . 66. (i^^U.10. 11. 110.«-. 04.». 40. 42.i>^jaJ %o. UXIa. 9.^' OO. 34.. cr^ a^ \&. 29.31. a«.4.115 l. 4S. 9 9 o. \&1.81.2.26.09 ^ ^ O l\ 1. -!.30. 101.^ 00. 59.\iO.

I^V^rdi 60.- S^y&i 6. 9a. at.'. 5. 30.5.t 1. 1^:5^ J^ i4t. vdUa»^iA. 78. aa. 16.86.^ «.? 60 > to? oo. c 9 9 o.149. 9 e t»fffc>>^t 6. 57. 57.dya. J^^ 11. > * •. o o E^l 14. o .8.

a^. y o o jlU^^t ^9. 34.82.247. 41. 109. .* %%. ^ o o ■. . tt«. 77. ti. 106.C^^\ ».Ad^^t^ 11. ^o o LI 4. W. 8. 9 9 to ^ O ^1 S. . 12.

'L 40.11.81. to -^ jl W. !y^ «JSUwJ • 16 . 41. 24.ll. 9 or. X. ^ o ^ IS.16. M. 1. 14. 34. 10.13.67.^1 19. . 4^. ^ ^ to ^1 46.74. 162. ai. 9.1^ !t%. W. ^ «• . 9 ^0. o ^ (jy^ ^AmaJ.-. . 74. ^^^1 )iO. U^T^' 4^. 03. 18.

a^ 6. ' ft'* O i 1" ty». > 9 . 16. (•^tilr 6«.^ o 9 >to^ U 9 9 0:*. 6.41. 6. 110. . U-lr^l 11. 9 -^ ^ lj»^. 10.100.17. 19.b «. 67. ^^lyir 51.. 149. 10. 4%.13. 84. ^^ jij ».^^^rtM.

IS. 39. ^^' a6.^^' 16.^0.45. 67. ^^f 0.82. 0. ^ 09 11.41. 9«. J^ 11. 29. 70.Lpls. L^islil IS.96. 70.9. S o a.52. 69. Ij^' 1. 108. 5. f. 69. 11. 79. aa.41. 9 to 9 _ i^ a. 65. 80. 1^. 69. 37.». Ij^^ifej W.64. 87.192. J Ji 11. e 9 . xSCil 40. 11.

M, 71. 73.61,8.

6, 50. 11,33. M, 8.
\&a, 37. 61, 7.
^TC^ «,55.
^T^ 11,102.

-07

^^^5 OO, 134.
9 -»o— o ^
iOjySt %,18».
^5^[ 00,8.

10,98.41,15.
10, 29. %«, 27.
^1 41,15.

15^ «, 2-

I.:

6, 12. 20. 1, 8. 51. 11,
23. ai, 105. 10, 17.
4a, 44.
9 — o —
^f^ 4\S, 26.
9 09

9 O,

L«dMd^ W, 8.
wlL 101, 2.
,* o 9
tJl^ 6\S,9.
1,88. ia,i4. ai,36.
a, 25. 115. 1, 97.177
S, 38. 0,70. 16, 110.
aO, 52. 10,63.^16,20.
61,9.
1,142. 6, 24. 58. 41,
24. 46, 17.
a, 61. 1,79. ^, 7.33.
1,22.90.148. 10,95.
11, 49. 10, 17. 65. 41,
22. 4a, 44.

,i- to *
lo^wy^l ai,110.

LLwLi. 61,4.

— e>-

a, 61. 1, 166.

4,118. 6,31.141.10,
46. aa, 11

s-

'r

^ 10,12.

11,84. », 37. 11, 20.
aa, 11. 10, 17
I ^. - to 9
IMynrJr 4,118.

11, 24. ai, 5.
^ o ^o<«
s^^t ai,7o.

/r^5 *».-'«•«»• is, 103.

o> ?:•

O " o .

-» ^ *»

4,30.\&0,32.9S,8.
M, 10.
<.::M>»M>i^ %0, 95.
W, 79.

•• ^

f;

a, 145. \&, 4. 48.
> o - o J«^

• • •

a, 69. as, 59. \&9, 21.
aA^ 4,79.

o^

-- o-'

W,47.n,70.*'T:,16.
^ S4,9.

aO, 2.46. 1^,25. 19,
26.^0,9.^1,10.

« ^

9 > f
•^^ M,4

^ " •

ouL^i^: ao,io7.
*y^ OT,15.
Ld^A^ 11,109.
LjL&IL M,21.
^yUU. a», 2.

U^ 9,18.
jiJtoJ^ 4,10.
(ji^j 04, 51.
„^Ci^ 00,80.

' o.",5^^*^

M, 37.

4,79.01,50. %S,39.
1\&, 19.M,24.«1,12.

^ ^ *»

AAMb^ 11,33.102.

4,79.

^ Ol, 29.
00 ^

(JO^ 0,99.1,67.
iLoL^ S, 25.
iusLla^ \&0, 9.

^ e.

1, 21. OO, 119.

-' tt^

'^y*^\ ^*» ^*-

o - or.
A •

10, 9. W, 2.
* ^

41, 39. 00, 43. 10, 44.
-* *• y

^^-A« 0,24.
'of
V^-s^ \S, 57.
LiLl^ 10,45.
>, - of.
5U^ 00,37.
> -O " o Xjj^j 00,39.
I^J^-^I 0,13.
>o - o::

8)dwCd^ 0,13.

^4-^aA^f 00,20.
0,39. 06,96. Ol, 46.
00, 69.
^ 00,49.

9 -.0^

ft -». A •

0,145.^,4.
^^La.tj 01,32.

^^-MfiXi^ 00,32.
(^^..•a^ M, 27.
I^^^t 00,20.
OO, 20. 00, 21.
(j^»v;rv 40,58.
9

10, 4. 06, 77,

> ,^>^i^ 4,106.

p

L^r

O, 200. 40, 17.
l^cU^ 00,64

\&0, 27.

iLo^ 0,99.

Q O 9
aS^ 10, 21.

e 9

lO, 43. 46. \&\&, 76.
t .^^ 10,30.
dS^^foO, 80.

^6 ^ « 9
S^didi? 00,62.

o ^ o,

;jMjasi. 00,32.
^l^ 00,3.

.c^

9 r > "

ftiaii' 00,47.

>■

p'Uoi^l 00,5.

ULLkl 0,286.
lUv 11,33.
%\SoL^ 4,94.
g^Uv 4,112.
,.yfhs. oo,82.

61

9 9

^ 1,161.

o i^..| A

W^^^J- 11,25.
OO, 75. OO, 51.
9

0,55.00,11.
S. 00,11.

^^liir 00, 37.

-- c-

lO, 98. OO, 7.

il 10,91.

^ u

-- «>■

f;.! lO, 29.

kiloU. 00,16.
&£l0lilC» 00, 9.

l^lJe^U. 0^,64.

11, 39. OO, 28.

^ % *>

J.** -^

iJUbS. O0,96.
^ 00,23

'-9,«' ^

«, 57. 01, 31.
^^X;bS> 10,61.

- S«

»Lbilt 00,19.22.
LJUbi^ 10,37.
iUk^ 0,235.

01, 10.

62

9 r O-^

. iU.;^ a, 19.
JtAU^gy^ aa, 32.

sJ^QjsiSi %^,67.

o5 -.•:>

^ ■-. o ^ I -o

LlL

• •

o o

' ""ft
• • • I >>

UL

0^

%, 163. 204. 6, 143.
^4, 21 bii.

08

«»^

1,8. ai, 105. 101,6.
i^ftflig 4,32.
._fl_^'*g 40,52.

%,4. 14, 41. 40, 16.
SI, 7.
^^ 00,18.
^,i^ 41, 40.

^ >0 -.0 ^
j»AA.ttA ! 00,1

9S

^>

a, 80. 157. %,82. 10,
87. M, 33.

U 4^,54.

-r a** " o ^

.il^^4^^ ,. M, 60.

10, 82.
LaaA^ 1,189.
9 or.
v,flAi-»tf a, 174.

o

11,110.

«• ••i.r

^O,103.0O,23.

^, 114. 40, 20.
M, 37.
' o»
%, 148. 0, 28.
o y
\&, 18. ai, 25.

'o.'.

^yiiJ^ 0,91.
1^ a, 27.
^14,41.
LjxfLl ao,i5.

> »0.'.

a, 284. 4, 148. S^, 54.
\jfi^ a, 273.
^^ii^jlj4,i08i>ii.
» * o :: o ^,
I^AiduMjJ 11,5.
^ «, 44.

05 ..
• 10, 2.

lUiL^ 00,18.

^^«»>

lUi^* 0, 63. 1, 53.
o :: • >
<^flJg\.wuO 11,11.
09
J^ik». 14,36.
04, 43. 10, 47.
11, 93. Ol, 62.
I^Ji*^ 0,47.
xJL^ ^,255.
4, 124. 11, 75. O^, 30.
i^li^^l 4«, 67.

4,18.95.0,64.
^jJLi ^«, 17.
a, 23. 37. 75. 76. 214.
259. 276. 1, 103. 112.
^,83.1,34.40.0,17.
10, 27. 28. 11, 25. 11,

6.ai,99. 102.%1, 11.
105.41, 71.74. \&0, 18.

^^Jjlill *1,35.

dSL

^^jJlii' ao,i29.
- r «* ^
JJL^I 1,175.
8JJLS.I 104,3.
10,53. ao, 118. ao,
16. la, 14. 41, 28.
jJLfir ai, 35.
jLlU. 41,17.

1,157. 1,13.82.130.
197.4,17.60.121.167.
\&,88. 119. 0, 128. 0,
22. 69. 73. 90. 101. 11,
109. 110. 14, 28. 10,
31. 10, 108. OO, 78.
101. ai, 8. «0,17.76.
ao, 58. 11, 8. 11, 65.
10,72.73.40,76.40,
13. 40,5.OT,12. \S0,
22. 04,9.10. 0\&,11.
la, 24. 00, 5. 7.
^jjiiri,i9.
OJLill \&0,33.
^0,17.10,19.

> •• -•

(•.A^LS. 1^,80.
tyflJLLl^ 4,145.
' I ^ o r o ^i;;^LuaJLd.t is, 46

L^Jlixll 1^,54.

(^liir 10, 3.
LtoJLS. 10,68.
o
^ 0,140.

&^L^ 10,46.
# ^ ^
%, 88. 1, 30. 11, 49.
10, 2. 14. 16.
^^Ali? *,133.

O 9

1,28. 10,23. aO,65.
11,31.40,14.67.00,4.

^ -r o>

LflJlitf 10,52.

f o> Sjo

la, 24. 1^, 40. 11, 39
72.128.160.169% 10,84.
t jUlv 0,103.

219.

^ o

.bJUf^l 0,147.
10, 25. 10, 43.
JCXJA %%^ 23.

'i^

• To

^Li

ao, 12.

1,168.10,60.
^^. JAJLiw 1,149.

^yLL^ 41,60.
JLiJL^^t 1,138.

I^ili. 0, 119.
^^1^04,63

63

lklilL\ 11,90.
'to ^

PUaJL^U 14,26.

%, 7. M, 31. 10, 5.
M, 21.

a, 74. aa, 46.
v,ftJlag 1,192.

> ' , o >

xiJli^ 14,38.
xJULk %O,60.

aO, 97.

10, 38. 41, 65.

11, 112. 41, 45.
vjUis^r %4, 54.
<^JL5a,J>j; 11,60.

%4,54.

• I .

1, 168. 19, 60.

.fr

11,12.41,42.46,20.
i:a, 27.

1, 164. 4, 10. T, IG.
16, 8. 41, 13.
^iJLftJL^ 10,92.

oJLi^ %.62.

siSU.

6,165.10,15.74. M,
37.

* I •

t, 67. 72. W, 68.

0, 82. 4S, 11. 15.
46,16.

vJJLi 14, 48.
JSLA^r ai, 82.
sSkdS^f^ 10,21.
o!Jijc^r 10, 6.
a, 159. 1, 187. 46, 4.
liiiai.^ 4,84.

aJL^ 10, 65.

a, 171. 209 bii. 254.4,

156.10,93.16,66.125.
41S, 16.
t^^JUa.Li 10,20.
t^il^f^ 1,101.

j^r-o

IjCaJLa^jI 6,43.

a, 107. 10, 20. 93. 16,
41.125.11, 78. la, 25.
10, 4. 47. 4ft, 16.
1,48.6,53.6,164.16,
M. Ita, 68. 41, 63.

a, 256. 6, 59. !UI, 109.
ai, 28. !t2., 75. 14 , 9.
41, 24.

:%JCAJlilt 0,84.

^,37. 1,121. aO,74,
ao, 49.
vJ^JLa. 0,82.
aLftJl^ ^63.
^tJlt 0,88.94.
!l, 28. 16, 25.

16,71.16,25bii.
vjiJLx^ «1, 8.

32. 61, 46. 66,2.13.
61,4. 64, 3. 66,12.

61,2.3.14.11,14.61,
2.0^,3.06,1.2.111,
2.

JI^

4,1. 6,101. a6, 2.46,
21. 66, 14.

1, 188. 11, 63.

16,75.61,56.14,11.
11,17.16,38.46,3.
6a, 36.
^•t -

..1.

6, 142. 16, 13. 16, 25
10, 22.

1,180. 16,26.85.11,
72. !ll, 16. ai, 12. 14.
17.^6,51.16,71.11,
11.150.16,26.44,38.
46, 2. 60, 15. 37. 61,
49. 16, 2. 00, 4. 06, 4.
"' ai, 14bi§.

41, 37. 41, 8.

sdiils 10,10.

;r^^^

16, 27. 10, 68. 16, 77.
64,49.
U^LliU. 44,39.

6, 94. 1, 10. 16, 46.
ao,57.aa,5.ai,it7.
40, 13. 66, 57.
^[JJIL^ 16, 8.
11, 11. 10, 39. 16, 28.

9 le^

16,35.6^,7.

> - r -

a, 27. 228.6,21. 6,1.
72. 1, 52. 184. 0,36.
10,3.5.6. 11,9. 14,
22. 37. 16, 3. 4. 50. 83.
ii,ioi.ao,3.ai,34.
ai, 93. 04, 44. !t6,
56.60.!I6,166.%1,61.
aO,43. 61. 10, 7.20.
11, 9. 10. 24. la, 3.

16,36.81. 10, 7.39. ^ 7;.!-

1,52. ia,6. 60, 17.
19.

1,42.6,20.1,191.16,
17 bis. ^44.^6, 68.
10,53.10,6. 4a, 48.
41, 15.
iJ-»5 16,8.
11,101. 16,81.

9 Jo-

6, 110.

9 „ %

9 ? e

a,19. 4,1. 6,2. 1,189.
16, 72. a6,184. 10,
19. 39. 53. 16, 12. 11,
94.10,8.40,69. 41,
14.20.64,2.11,13.

11, 120. 41, 87.
9

liAi-i

9 9

16, 20. 06, 3.

64

sJLi^ — >-3U.

(JJ^3 4,32.
I^ii4 M, 35.

« r o >

1,191. 16, 20. a^, 3.

aO, 21.^1, 10. 4A,2H.
(^JiiL 4.0,59.
1,62. 1»,i7.
a, 159. %, 187. 188. 40,
59. 61, 3.

1^,5. ai,io4. ^a,9.
^4,7. M,79. 19,8.
M,14.
14, 22. m, 17.

1,67. a», 17. M,l.
M, 68.

(jJilC ^, 14.
4, 118. 16, 49 bii. la,
6.

%0, 52. M, 78.
j^iik 41,18.
i^^^JL^ a6, 137.
,3JU^ 66,4.
6,102.11,17.16,63.
40, 64.
16,28.16,71.
^Jjliir66,24.
^L^ 16,3.
6!t,35.66,59.
ir

a,128.135.1,131.138.
6, 79. 1, 36. 11, 7. 29.
16, 13. 40, 85. 41, 24.
46,16.17.20. 46,23.

^ ^ <»—

XVl4^ 6,121.
x,<n»^ 6, 5.

»c» T -

1^
a, 13.210. 1,115.10,
102. !M, 34. 11, 38. 62.
SU ia,9.
5 64,4.
66, 24.

125. 02.*s - 11. 4. ai.16. 22.^1.86. 11. ai.8.r ^•ikXai. 5 bii.16.100.196. 10. a. a6. 70.52. 19. 16. 11. 10. 10. t« •• I t^ aa.(X«I^ *1. 16.14. 35bie. l^ijiUj «.1 16. 70 bU. "^ V «.53. 65. ^^ Jl«L^ 16. . 28. ^5)L^ !t.16.6. 96. 18. 14. 71.27. 26.81.16. pit ».11. 9. ^.

4.6.10. 8. X. 8 .121. o^ 06. 216.15. 93. k^ (« ^ r 1^ 1%. io^ 14.41. 9.1^ 1. XMo^gfc 66.O x- ^ 41. a.^.36. aUyy^ 6.16.13. LlucL^r^ 04. 21.42. •j ^ O ^ XMo^gfc 16.

16. ^lisjr 16.%U .4. 102. 240. 16. j^^Uiir^ 6.168. 15. 23.LifLrii4. 4.127. O. 14. 06. 105. 11.46. 28.16. O^Li 4. 229. j*. 178.40.65.5 . 6.14. 4.5.116. 3LD.10. %. 17.6.6. j^IiLU 61. 46. lyLi. 3 bit 39.66. •• • • ^^^ilr 14.4'' 0. 9. 17.4.

73. 4. 11.13. 10. ai. 22. 57. ^liiJ 6. 06. oUi 00.06. ^12 O6.60. 6. 01. 16.60.20 66. 90. 42.61.15. 06.70.16. 41. 6. 16. 00.28. . 60.27. oLkf 6.70.25.61.139.00. ^^^ 6. 6.10. 66. 46. jliidL^ 6. 40. LL 9. 111. I^IX.21. 1.34. 10.20 ZO.71.10.83.32. Jli^lj 10.135. 67. 6.06. 46. 10. 06.34.. II 11. 46. 146. 6.31.80.31. . 3. 6.31.85.81.28. 16.67.-. 14.^^0^ 60. 12.15.15.> 1.16. 45. 11.80.

13. 95. IS. 5* U - u:u 1. 26. ft. 21. 16.^ ». 27.13. 38. 23.M. -. T6. 18. 27. 81. 7. . iilii ^. ^r. 3U.33. 169. M.06. 11. 0yi[ji »0.47.54. (•iL^' 41. ^^U. 49. >. VI. SO. 59. 9. 169.37.^> 2. 4. 53. 51. 26. 1». aO. 169.52. 59. 4^.JU- 65 \&. |!U^. 6.06. 16. !^^37.14. ^Lik .iU^ ^.

10.17.63. 12. 1. S. 19 Ihh. 106.sa.47. %. 6.. 48.i6. 54. 4. 83.264.46.275. ^^^U^ a. 108.113. 150. \i. ^> 10. 277. 33. 1^ >---> l^i^i^^ 11. . jpll^ 16. UjLL a«. 59. 4S. 20. .36. 106.164. 85. . 68.73. 62. O ' ll^^i^ 04.. So^ a. 4.

183.72.60. :>i^ f^Li 8.60.27. sUJ«^ S9.107. kljL^ 40. 2U«lii. ^^Ui^ a. ^. (yj:^'U.107.49. jl^i^ l^t 04. 1^.94. UJ«^ 6. w ^jjJ^^ 4. If bl^ 4.5 4.27. dbjiLi M. 50. Xji^f 1%. t^^'3 S.>. 60.52.20. . -o- ^yli4 4. 52.106. ^ 04.

! ao. OO. aa.7. S. 59. 10.L^ 60. 110. sIjLLj 14. 261.122. 30.U^liSLi? 66. la. U^l^ ^^' 20. 10. 01. a.53. ll^iUyC^t 44. ^Li. )Ji. S7. ^o^ ^^-^5 ^^'®®' S. 57. 1^. 109. 64. ai. . 114. zs. ^ I ^ o sibvci. 6. 2U.31. 1. 47. zi. kj^Ls.18. 154.40. 10. 89. 143. y. aa. 57. 80. ^. » u . u. 44. 13.

213. 04. 99 104. as. V M.25.0^. 4. 193. 12. S.111. 42.11. 59.110.127. 273. 58. 274 ter. 10. S. 118.59.36. 4.83. 64. SI. SO.94. ai. S. 39. 1^. 265. 4. 58. 74.168. IS. 106.11.^43. a. 91.6. 26.10.^^.40. 3 IS. 25. 79.42.27. 77. 61. 60. 280.6^. 38. 17. 127.44. 30. OS. SS.3. SI. pll^ ai. la. 11. 21.10. 180 bis.32. 36. 193. 6a. 51. 79. 220 bis. aa. 34. 60. aO. 9. 10. 11. 01. 57.41.0.11. 80. 11. 51. 172. 44. 28. 4. 131.109. 87. 11.114 . 1. ^o^ a. 74.11. 75. 4a.13. a^. 44. 19. o ^ /*^ a. 74. 61. aO. 151. 97. 62.6S.16. 126. 197. 211 bib.84.30.0. 37. 20. 41. 16. 24.32. 6. 218. S4. 60. S. 37. 24.37. 79. 31. S. as. 31. 111. as. 4S.97. 15.

"l^S aa. SS. 106.41. 19. 153. / • ^Illill 0. 32. . S. 10. 272.10.16. 12.100. 32.107. 16. 106. 12. 25. 0. Q ^ a.1S. 23. 66. 38. o ^ ill S. ^LaLSII SS. 23. 4. 23.85. 17. 11. 41. 20.as. e^ a. 16. 168.41. 1. 31.5.7. 5. 64. 48. 10.46. 6S. 71 bis. 176. 11 bis. 6.11.78. 175. 00. SS. 11. 34.8. 33. 13.89.49. 159. 10. 11. 188. 148. S. 47. 180. 169. 76. 6. 40. a4. 26.49. S. 33. 80. 100. IS. a^.75. 12. SS. 69.

as. 143. as. — J^aO Juill3 M. 183. 58. ^. C19I JLilL} S\&. 38. 69. JUa. fcLAJ^I a. 73. kujt^t a. SS.a. Jliir S. 183. ai. ioUif 1. 62.53. o^ . 90.110. 68. 36. S. 9 ^ M. 63. 29.6. jLL 66 J*^ »0.8.

44. X4. 9. 56.6.32.159. 4a. 54. 9. S.13. 44. 60. 16. ^09 l^ JloJI ^L 13 wf^ 40.a^ 11. %1.11.57.^9. /^■^ . 00 ^ o^pTT- ibl5 ^4. f5 14. M.63. 28.66.8.37.51. 3. Cjf^jJl ^. ^. 1. ^13 %\ 84.22.38.59. 4^.

17. 10.» «« ^ » 10. 23.1^. 9e s ^ ^^ Jo a*. 49. j^<liril4. 15. 22. 41. 49. 28. t^ojuj M. >^> > 8«J^ 9. ^^ ia. 22. 70.2. 84. \50.3. JUilj *0. 32. 14.28.16. ^^it 10.1%.45. 9 a ^ ^r ^ 4. 1. 27. 36. ai. 11.39. 107.25. . 27. S. 41. 4. 26.15.50. 1^ ^ I ^o UDpljjl 4.

25.58. 9. ai.5. 15. M. 29. 41.35. 1>I5 ft. 7. M. 0. M. 2Uds^t3 4a. ai. 1. 41. 66. I u -o ^ yjLjLi 10. 46. 17.9 ^t^n :^^^o\ w. ai. > o > IS.82. 92. 9 ^1 ^ o 6. 19. 11. 6 .49. ^1. 40. 10. 3U>t5 »a. 40.88. 51. 5. 54. ^ ^ ^ k* > > 1. 70.65. 31.

as. S. 37. L^L^5 10. 50.?> ^1. 18.^ 5^JL^t> 11. 26. 66. 89.7. 29. . M. 36. 14. ^i^sAa-v^ 10. 10. 141.30. 36. 100. 52. la.\&1. ^.. JL^3 1.88. U. 04 61. 34. 27 hii.21. 62. > ■: . f^iicU ia. 4. 8.25. ai. 11. Q 1 ^ ^ . 11.58. 32.o »". 68. 40. 33. ai. la.J 10.M|jJL^c> ^.^A 1 "^i^N 1. 69.

jkk(>| 00. 136.14. ai. 105. 67. ^.7.2. a.Jkif 40. 4.26. 23. ^j^^^l 01. 00. 28. 1. 10. 1. 27.00. 46. U^iLiXS 04. 18. 210. 1.43. U. 24. -«Br > o ^ L^ULi^jo 00.70.62. 204. Ji.72. ^^^^r^ 00. 47. 23. 34. 108.30. 67.jk^. a. 29. 00.110.40. Jk^4>| ^0. 10. 44. la.1. ^^Jj^ 40.JO 40. 55.40. > .123.27. ^ > •?*- . 10. jL^(>Li 00.10. a4.29. I^JuJ^ 11. 33.38.44.61.25. 10. la. 27.25.jo a. L^JL^JO \&. 30 a. U. 10.jJLd. o-io a. 4.76. 15.24. ^^. 153. 36. 10. 100.40.31. 55. 53. la. . 33.161.53.

sUJL^t^l^ ai.174.6^. j^LLa>«>.t2. ^JuJ 4\&. O 9 a%.1^.11. . 29.100. LUU^jJ \&.ixaJL*^:rf5 ». 15. 23. 13. I^J^JUu^O 4. f 9 of •V I^Is^Ju^ 9. 5. 4a. o f J^ JG %9 189.18. 4.31. 87. 25. 6.49.17. 41. Jls. vLJ^tS 00.17. 41. 7. 194.v> — Lfcj 67 fJb\jlLh\j %1.L^^JLLoLi 00. A-jj^ «l. . 14. 86. 14.75.^5 %. \&S. Jl^JuJ 4S.73. 22.

35. Jl^.49.57.82.121.60.9. [lX^ci\y 1. 82. 35.JL) 10. 58. a 9 9 r^i •• • J^JOO 11.96. ^lS. ^5^^% at. 182.150.10.38. 40. !A^3 10. ^joIS^f^Xif 00.4>o 44.94.4. f^^^^f. Ja^lj ai. 28.UJU. •^ -^ -"• ^L^t> 41. 14. t^I^St 40. . to. 19.25. art. ^09 4.(St 11. ^^JU. lyL^i>Li 11. .i2.8. ^k^JOO 0. 1.JLi^ 4.

76. . 11. 41. %1. a^. 18. «^ •• a. 4.103. «^. 9 lU^si^ a.68. 00.s3 0. 181.00 ^ ^^J 04.35. 54. 83. 12. 6. 77. ^^ ^-.132. . 1. 11. 11.105. 10. JJfSl ai. 228. 165. la. 22. 0. 98. 54.15. ptyoLi a.49. 168. 20. 10. 44. i«^iM\(>I 1.80. c^L^xJul oo. 1. 0.0^4. &5\Ju 0. «. 254. 00. 67.^ 4. 97.0.157. f^xt>Li *.40.162. 130 11. 22. 31. )JftU 00. 9 r ^* -^ - jvXS^tXj 4. v^LiJjJl 40.

I^-^JjI 1.jy^s^(\J ao. 37.144. 57. &^^(>l 10. JpJLi 10. . 73.43. I "-^ 990^ InfJ^^cXJ 14.80. U^^^i \». C/k Jo 0.40. ftS. 157.5? Jk/J^ 04. 103.90. L ** 9 9 ur-. . L^XMt\\i> 0.13. JJ<XJr4.10. 3 00. JOi %.36. . L^L^ 01. 61 ^.

27.<>l 00.26. 9 O ^ Jo 4.3. 00. 7. 00. 26. 00.101. 111. Oa. 00. 101.14. la.. 52.2. 5. CO ^ 9 Cm 9 . 11.12. 63. 9 ^^f. 16. la.))Jo 4.1. . ^)Jo 11. o ^ 9 ® 9 40. 10. 14. 3. 00. 40. 104. 19. 01. 34 Ilia.17. 31. 109. 01. 4a. 2.61.« JUwJo 10. 4a .18. . 8. o ^ 11 .12. 8. ai. 2.

63. 9 0^^^ 10.33. „ 9 9 9 0--^^ |.6. ^^jJ oa.iD^^i>l 1.24. 10.»• ^ •X4> el f«X4> 10. L&4> oa. 14. slij ai. 65.32. 13. aO.189. 10.i3. »0 ^ ^ .9 . 50.33.24. 93.21.i3. 0.2.£4>0 101.11.04. ^jU5 a. 50. fXSy^i^ 14. 9* 68 L£t> .27 I^J^J 11.10. L^jJ 44. 10. U3 1. 10. as..41. 64. 182. 10.31. 23.11.10.7.192. 9 to ^ ^ |lc5 1. aO.

> > o > o - 11.8.12. 54.17. 10. > u ^Jo^ 41. . 46. 18. 11.27.11. 12 13.94.15.11. cJuJ^ 40.6. gjj a*. aa. a^.in.37. la.147. OT. 19. 221. gjjj 11. 14. li:.^^.6 9 » 8^Ju la. M. 10.26. > «/ -./' ' • " a.110. ».M. 4.

a9. 65.20.72.^^.45.10.100.jD^ ju «. la. ji^Jo 10. 59. 221.. 11. 86. 10. 1^.46. 10. 11. ^^J6* 40. 10. Jo. ^. 51. 11. LUJO 10. 2U^JU 0.aa.11. 4a.66.^i&. M. i.70. .67. 0.4^. 20. 74. 41 %i. 4.1^.68. 69.13. 20. aa. 16.125. 14.9o. 49.^9.73. 40. 35. 6l.192.49.ao. 25. 108. 55.36. 88. •Xjul 0. 19.15. 40. 103.4. 1. J^iJo a«l.a^. ao.40. 0. 41 big.41.18. iSlftJf 40.45.1U6. 193.44.aS. a6. 12. 41.3 ^^Joi ^1. 11.108. lti. 40.4i.48.52.68. 196. ^^I^ 10. ^Jkll 00. 10. 29. 38.aa. 1^^.197. 44. liS^jo^ ai.213.13.70.-. 40. 15. 56. 1.111 bis.21.72. 39.88. a.18.27. 11.

|Ua^4> M. ^jj 01. ^ jj 4^. 15. 11.53.16. 10.10. ^^^r 40. 27.193.179. a. 28.^^J63 40. 8^ J6 ^a. ^i 40.58. 5ttX4>U 1. a. 64.67. 47. 64. 52 . 62 1. ao.- t^jLi 40. 21. 63.53. 262. 126. 50.7. 66. 58. aa. 48. as.194. 4^. 14. 4a. > or°. 1. 5. . 1. 54.44. 65. 11. 04. l^^*^^! ^%.39. 10.J^Of a. U3^J6* 14. &j^Jo 0. 131. 04^21.12. 87.40. a. '^ > £^' a.14.63. 282. Jfi^C\S 1.40. 28.110 bii. a^.

63. 27. . 6. ^.49 • ^ > u ^ o > ^. 51. .45.41. 00.16.30.42. 31. *Li J^ a4. 10.1^. 41.63. «1. 41.15. 8.40. 40. ^4. 182. ^IjJI ao. fcLcJu 10. 49.io7. t-L^i> a. 1^(5 40. 22. ^L^i> a4. tir ^ b 9 ^^Jj. 14. M.33. 40. a. ^Le(> 41. 43. Cixt3.53.> *Ut> 41. 166. ^^JO^ 40.31. «8.

10. 11.46.. 15.xO ^0. ' A" W 1.24. b1^3 a.ai. UJo^4> 10. 8^0 40.4. sibLcju 10.ai.15. 5 iioni. 42 ace. 4.o - ii.11. ai. ^ o ^» ^ 5«X(> 1^.89.4.46. .M. 182. . I^SUi 40.82.46.12.10. 5*Lfti 11. .^*» o .» viJlj^J 14.51 [^cL^o 14.

41. 9 ^ w \^0\ ^. 160.^lju aa. 9 . (•Aii>Li 4.5. b ^ V ai. 252. aa.» . 00. 00^ ^ ^ piiiO 4. 5. e . 98. ^«. ^ '^ ^ ijjf3 00. 34.2. 22. .9 liTjJ 00. 39.7. 41.e StOfc> 10. 9 «^ a. Iil3 10.6. e . Ajl3 oa.14.8.

&lj 00.4i. I^ji^ ^. 17.ll8.as. 86.184. 38.io. ^4.14. J3t^ ia. ^L^3 U 98.51.15.45.21. \S.1. ^Ij^t ^o. 19. 6 r r . 93.22. HO. 9. ft" 9A^f- ao. 00.ii. o ^ 11. 139.n. to Ui^jJ 1. 22 bis. vJjJLl 11. a». »y4> 1*.40.32.

J^LojJI *. 172. 28. ^JJ M.146.10T. 69. 168.i8. 116. 7H > ••^LLju 1. 99. 11. 58. a. 16. i^Uo«> a. *jo ia. 59. 23. ^Ju 4«. 4.JUoO <» -* o ^ ** ^Juojo 91. 3. 1. Ij1x5^ 1.14. . 6. a. L^3 6. ^5 M. 68. 8. ^ /^ 'o 41.14. 11.130. j»«3l W.\&.133. 136.%O. k^lS^ 16.68. T6.24.

41&. 32. 96. 41.9. LujJI !i.6. 41. . 146. 64. 1». 141. 12. 55. 104. \&1. 40.102. 197. 54.\&9.«<• ^^ -^ LiLii> 18. 139. 08. J^jJ 66. 218.98. 16. 130.196. SI. 23. 40.2. 26bii. 37. 51. 31.34. %a. 11. 11.20. 49. 42. 44. 61. 43.26. 182. ^jJb 01. 39.79.32. 69 ^j 9 <i fiS Jb^\ 1*.20.')1. ^0. 5.13. 34. 11. 65. 29. la. 60.75. 43. 33. 200.15.25.1!t. 19.30. 19. 14.27.9. 9.61.109.5. 68. 20.77. 79.. 133 bis. 40. 208. 19. 80. 38 bia. S.3. 21. 9. 18. 30. ^. ^yL^JuU 68. 34. 131.124. . 27.113.151.123. 23. 79.10.3. 70. 76. 11.86. 38. 75.24. 14.155.1. 14. 41. ^^. ^1. a^. 42. 11. 34. 6. 46. 63. 38. 28.43. 19. 59. \&. 214. 04. 33.24.32. ^1. 45. 4.71.11. 1. 11. 16. %^.19. 69. 168.6. 109.49. 8. 46. 9. M.18.34. 88. 34. 57. %0. 19.7.108. 19. 21.15. 1.

6. lO.16.26. 282.18.40. . ijl3 O. 08.^jLiJJLr'w. 15 I4i^^4>j.42. 64. ^jy^dSi ^» 80.84.11. . 88. 1\&. 11.22.127. . 09. 08. M.33. 41.40.18. 29. 14. 28. 14. 4. \&9.142. O.82. 77.i5 1.46.37.^. 252.25. 83. 23.12.16.168. ^13 10.10. 32.01. 5^1 JJ 18. 57. JjJl^ 1. 55. 25.79.08. 32.15.». S^fjj M 78.136. jliXjLJ^ 6.37. 109.32. 16.16.21.32. 01. 9. 24.161. 6. 42. 6.

"[jT^jjr •. 99. |^C3 11. 8. «. 36.134.70. ^G3jrii.4.109. I4iyjj 1.78. 8.^ttXil] 11. 76. M.6-». 09.9. I^^IJc)^ 11. 49. 89.194.29. 70 ^b . syju^ o8.41. U^Gj 0.8i. 1.69. 1.247.110.6 r 13 C ^A^ v:>^|4> 11.5. 99. 79. 48. 6.68.97. 27.. 0.60.8. .27. O. 244. 11.11.00. g-3b ». iy^l5 11. 31. 2.

17. 21. 40.ii. la^ 40. 01. 1.97. 101. 11. 4\&.28. 88. 11. 116.104.10. 13. 116. 21. 11. ^.85. 10.1(1. 6. 68. 14. . 4.9.35. 138. 4a.10. 16bii. 4.74.196. 26.40. 11.44. 108.19.93. 3. OO.ia. 10. 67.27. 70. 81. 82. 31.16. 143. 58.0.99. 167. 4. %. 19. 9. ^^03 1.4. 32.24. 4. 173. 30.28. 20. 80. . ^15 W. 21.25. 118. 7. 00. a.106. 44. iLo^ ^.193. 10. 56.117. 10. as. 11. 11. Oa. 27. 57. 4a.1. 10. 47.16.102.39.79. 45.24. 41.jy^O 10. 20.12.17.117.11. la. 74. 122. 46.49. 56.40. 40. ^\&. 103.15a. 37 bit. 73. 6.43. 88. 40.2. ^1. 51. 75. 4.84.22. 58.28. 21.48.51.38.39. 115. 19.10.58. 38. 160. 204. 57. 11. 117.^09 ^^^(^ mm 6S* 9 9 \&. 14.27. 69.2.aO. 1. ai. ai. 21.aO. 15.

a. 84. J^J 00. la. 10. 63.4.77. 0. 65.44. o ^ 4. 29. 22. 86. 9. 14. la. 40.3.62. 72. 4. 10. 257. 17. 282.23. 30. 29. 2.^10. 0.76. 1 10. JCJbt Ju %. 0.4> 10. 92.14.12. 01. 11. OO. 1 61.40. ai. 10.15.aO. \^Ji 41. 57. 114. IS.86. 282. 98. 4. 33. ■ ai. 54.3. ^J^ a. 189. 10.13. 10 . « -.14.67bii. 10. 41. 10.48. L^. a4. W.12. aO. 17. 1. 0.31. 18. 10. c ^ 26. 3. 37. 50. 2.' 70. 110. 49. aa.3. ia. ia. a.89. 41.40. 1. 24. 28. aO. aa.41. 40. ai. 40. . • 0. 23.

17. 31.5. 105. 40.104. p^d^^ 4«. 7. 00. 15.tt. 9.11. 10. 1.ii. 1. a4. 10. 42. 160. 01. 23.14.ao. 4a. 65. 1. 41. 1.162. 79. 123. 00.. 33. ^^JOJ 01. aO. 35. 0.6.14. 6.29. 18.01.ai4. 29.25. 1.0.77. 00. 9.0. 126. 28 10. 145.6.51.4.124. 00. 9 - 4. 14.31. 4. 26. 11.aa. 8. %. 2.01. 69. 214.73. 40. 20. 138. 5.79. 54. ** '^^^ a.59.5. I^UjO 10«.12.62. 16. 01. 47. 101. 10.82.10. 10. 11.28. 10. .27.16. 9. 0.. ^ J 0.4. oa. 1.66. 40.0.12. sXii a.4. 9. .M.4.169. It. 11. 11.67. 10.40. 56. oa.1M.20. 10.49.

22.38. 65. la. 101.aO.JwuL) Jue 00.ai.154. 1. 1. 10.11. 28. I>GdJrao.01.18. 86. 33.108.34. 211. 246.107. *■-.101. 1^ to l%.34. \jO^OuO 1.T2. 72. 33.142. 41. 14. IT.17.43. 14.40. 11. 4. 10.11. 71. jijji v^ 15 a. 216. -: o T > ^jjujujuo 4. 51. 256.11. 24. . 28. 82.lt..11. 26.17.14.33. aO.' uUj aa. 6.83. 10. 3. 10. 85. 0.

9w t ' U>^:^5 **'«• ju 11. viJL^j^ 11. ^^.iXJ *. 63.«. 66. 21. /* . 9ti^^%^< ai.101. >«> 0.107.c- tJ -^ 9 L^^^iJLS a. 4. 1^ jkS a.

133.16.172. >•«-. !il. a.Lni> a.» %. 8. 14. 0B-: 4.44. 268. 30. 6. ^. 33.43. T. S^jS^ 11.'^0 ^Ju» 1. 6. 14. 8. 40.38. 6. 14. l.137.l^ W.171. &Ajp4>^ 19. 11. lit. a9.81. 40. 81. 26.21. 10.41.3 21. 61. 10. 26. 62.83 f-/^ .)&a. 1. 00.178.«-? 6.48. \% 59 bit. 46. 113. 122. 42.16. 4. 11. a. 84. ^Sl. U. %% 75. . 87. 21. 24. la. 3 1.13. 64. LpJ^<>5 ». 118. 23. 10.

< ^jjuLftJuo T4. Ul^J 69. > o * •'^ ^jliijij 11. 43.108. 32 L^.(> 69. .J6.91.^ <^i^ .15.> .. 11. 79.IS.21. S^J^JI 19.62. M. 29. -.109. ^j^jrJUu^ 40.82.48..\ 11^49.32. >.47 pft^ju ai.*or Lili 11. 9 ». 61. y o l^yTjo^ aa.

8. 9 (I "O 61. 20.48.40. 55.57. 6!t.45. 16.16. 6.^^C>\ a. 25. ^JU «. 61. > o >« 61 \&. 235.109. . 29.44. 46. 46.23. ^JO ». 9 9 CI "O %.204.S6.9.36.11. 66. 16. M «» ^ 60.41.55. 16. 42. 69.116. 16.14. 14. ^. 1.3.6. 52.6. a.22.34.23. ^<Xj5 »4. 38. 11. 61. 147. 21. 9. JliixSj ^0. 108. b^^ 41.16.121. 16.

11.141. 11.55. 16. S(Xi 1*.2. 9>?^ 1. 92.3.22. 11. 9 - \^j^=iy^ *6. 60. 9 « \^ldsh 1. ai.61. 37. 12. %6. 200.5.155. 17. 42.27. 54. 68.153.129. . 26. 4. 10. 14. 3. !14. 6. 63.188. ai.6. 80. la. 66. 60.^1. 71 11.227. 62. 14. 1. 40. 49. 55. 16 .1. Ijliljj 1. 87.139. 43. 52. 6. 13. 66. 32.46. 14. 85.O.

104. 1. 36.60.19. 9 6 6.13.00. 67. 1. 4. 10. 165. ar. 6. 66. 67. %a. 1.46.98. 6. 55. 87. /^ a. 12. 13. 10. 85.84. 272. 1. 24.73. 26. 6. 16. ^'Ja ».34.15.!t. 194.84. > 9 9 O -o }i^j^s^\y a. 281. 40.6. 17. 147. 1.11.119. 16.2. . 16. 6%. 9 <i <« ist^T^*^^ a.72. aa. 199. . 47..' IjyJ^i^ 16. 9 6.1^. 4. 60. 46 bit. 196. 6.18. 44. 22. 16.118. 16.. 06. 5. 170. 9 "• .16. 240. 72. 1%. /^ 11. 194.

48. 6. Ol. /^ 1.221. . 37.105. -» 3^ 41.06.16. i^i 06. 25.43. 16. 61.28.61. 16. 87. Of.iijuul 61.104. /^5 ^^'** Oj Ol. 69.10. 27. e Ml «« 16.24. 28 bii. 1.52. /^ 61.93.30.23. 0.63.7.67. 28.01. 44.10.1. Ol.60. go.43. jH^ 06.45. 04.10. 15. 25.41. 11.9. 4. 87. 59.24.31. 31.9. 66.61. 51.1. 49. 46. 2. 16. 6.01.06. jljaxj^ 16.126. 6. 16.127. 52.01.17. 16.127.14. 16. 58. 35. 64.16. ji'Ill^ 14.16. /^ 6. 7.6. 16. 51.13. 24.

40.4^. a^. 41. ZZ^ 41. 5. 16. 19. 69.51. ^1. If "^ O jar 64.51.10. 196. 168. /= 5 — ydSi ^ l^^ y » LSj^i^ 6.82. 3. ft^. \S. 11. Ut.iiJjQ ^1. 0^*5 'C . M.10.9. 1'X.49.4.22.^(> 4:^. 99.17. 69. lIS^J^ ^1..49. /•? a. .82.46.140. 7'i /jJtj ». 112. /'^^ 1^.

. jjll^t ^6. 31. 35. 30. 14. l«. . -'> (. ^0. 6. 19. 35. 14. ri6.y f » Isj ai. . 116.^^4>J ^0.^^. 112.10t. M. 11. 123. 34. as. 116. aO. a^. 73. 90. as. 44.165. 4. JJJU 11.^y"j^ «. M. \&a. 36. a. 209. >^ O^. 4G. 7. 10. Jl5 3 94.21. 27. 22. G8. & «« tjJI aa.

43. 13. .1. 193. 9.21. 50. 11.56. 84. 49.42.s->-r > l^lJoc 98. 99. ijJJi 4. 3. 40. .40.^9. ^JjU 4. 44. 91. 16. 67. 12.4. \&0.8. 4. 40. 9e fi ^ »4> ^. ^1. Oa. 24.123. 145. 90.12.121. 6. '1^. 90. ai.39.175.144. 55. b «• "O &. 6. CS 1. \&a. 4. a^.

10.43. lilijJS^ ^6. 58. 20. 25. 29. 14. 90. 69.72. Jji^ a. 4^. SJjJI %. 5^^lU)ri4. aO. 13.151. JjJI 11. a. JJ<i *. 16. 119.28.25.43. aJj^ 1.44.15. 108. J5 JjJ ^0.14. 71. 66.111. %6.Li|l53 10. pfttlS^j 41. .72.27. 1. 19. vLJJo^ 16.2.134. 10.50. 11. 64. 44. Gfi f&i(>i a. iUi 16. e la. M. # J-' iIJi 61. ^ yy l^y Juo 16.

192.jJit ^. 65. 149. 68.167.90.174. a)&. 249. 63. 51. 30.9. 35.109. 36. kJjI ai. 69 bis.101. 43. 11. 95.2l. 82. 103.67. 19.62.3. 142. 65.10. 102. 0. 100.31.14.16. 12. 48.17.40. a.26.30. 21. 61. 30. 1. 68.3. 6. %a. 20.G. 167. 21. 150. 1. 6. 37. 65.79. 12.18. 12.69.13. 96. 231. 38. 51. 12.77. 43.59. 82. 18. 36. 23. 50. 63. Oift. 34 bis. 11.%1. 47. 10.116. aa. 36.276. 190. 25 bis. 22. !t4. 43. :Li4xS 16. ^Oifl W.19.23. 11. 30.30.17. 52. Jiill 6^. 16. 29. 69. 171. 29.69. 29. 49. 60. 39. 66.68. 108 bis. 7.24. 23. 18. 19.139. 44.114. 23. 107. 116.175. 103. 65. 59.158. 233. 46. 61.88.121. 27.59. 110. 23.4.37.72. \&. 41. 28. 88.15.147.132. 174 bisi. GO. 144.%0.37.128. 91. 40.178. 73.53.38.81.a9. 49. 228. 76. 13.5G. 34. IG. 63. 1%. 24.11.7. 106.9. 53.31.120. W.53. 75. viUj %. 119. 10. 183. 35.^1. 18. 55. 54.26. 65. 40. 51. 152 bii. 5.4. 98. 62. 5. 85. 14.8. 83. 15. 16.14.121. 58 l)iM. 96. 27. 15. 35. aO. aO. 22. 16. 88. 67.1^. 71.ll. 81.11. a!t.10. 37.5. 64.3. 59. 3.49. 33.81.5.131.6.aa. 105 bis.67. . ai. 232.06.64.

131.24. ai. 41. 61. 18.ia. 183. 8. vJjjJS 00. I. 30.13.23.69.39. ^1.37.217. 110. dllju^ 6. 10. ai. 162. 33. 43. 59. 21. 105.3o.69. a. la.35. . 125. 149.3. 4. 9.21. 12.29. 16.25.268.96.10. 36.40. 1. 19. 22.45. 41. 58.19.27.47. 57. 46. 41.90. 41. 13. 10.40.187. 12. 9 bis. 54.11. 91.10.i2. 4!t. 16. 33. 1.69. 21. %S. 90.9. 99.50. 1. 33. 65. 90. 41. 108. viJUjuJ 1^0. 05. 29. 10. 55. 19.30. 4a. 78. 163. 44. 6. 75. 3. 4.66.16. 4.10. ^0. 40.26.a4.13. II.3.35.64.^. 34. 28. 5. 74.28. 101. 107.4. 27.40. 5. 2.12. 68. 25. 103. 44. 40.163. 29.30. 10. 41. 3.^1. 200. 14.8.11.5.ll. 09.31. 41. 11. 57.1.37. 59. 36. 11.12.91. 56. 34. \&9. 19. in. 112.^1. 14.44.54. 75. 27. 76.^^. 1^. 42. 55. 6^. 18 bis. ^6. 30. \&1. 99.31.^0. U. 44. 5. 24. 6a. 14. 126. 9^. 30. 10.15.35. 44. 74.6.99. 61. 122.52. 34.38.22. aO.aa. 49. 10. 8. 34. 11. 41. 18.243.23. 13.4.14. 16. 31. 61. 06.33. 4&. 60. 37.26. 10.11. 12. 59. 121.83.

5. 4.120. 22. 7. 6. 39. )&^.16. 53ter. 51. ai.71. 84.96. 112. 75. 10.39. 123. 15. \&. 4.4. 75. % 26. OO. 40.34. 11.46.33. 11.O. 14.153.14. 27.1. O0. 138. y^ ^ UXJJ 1%. 105. 9. A!6 — ^li 73 dLJ43J. 78. 53. 11. 40. 10. 112.13. 20. 4%.21. 55.14. 169. 11. 6. 37. 64.88. 19. 01.99. 46. 154. 19^8. 40. 4. )&.173.27. 01.6. 10. 127. 40. 126. 41. 60.16. 6. 18. ^.10. )&9. 32.88. 282.151. 6. 8.17. >^ -- r^' a. 129. 64. 13.00.38. 34.05. . 4. 4. 6. 66.aa. 41. 4%.152.57.00. 12. 112.137.a4. 18. 105. 22. 40. 232.102. 75. M. a9. 17. 52.09. W. 56.95. 37. 3. S. 28. 137.104. 1.83. 18. 9. 1^. 46. 10.

M. 15.91. 54. iLo4> 9. 61.21. 8. • >. 2. Uj^Jo 40.39. ^ > ? LOttjoJUO 11.46. 9. 11. Jj^ 41. 23. 11. 29. NiLiS 4«. . AAjoJuo 6S.30.61. 6%. 129. 19. 6\&. . 14. 4S. 49.11. 40. 1. 57. 33.22.41. r c. - >. 10.11.2. -f ^ jyJtXi 10.14.11. la. o r au3Ju ^9.4.

jl^^^y^ jJ *. or v^^(> 81. 93. 11. 54. 54.191. 16. 11.12. ai. 59. 60. 103.77.13. 78. 18. 141. 33. V^aj(^ ^1. 129. S. 6. la. 5G. 17. 9.11. j.13. 9.JJO a6.^JJ a. 1. )&. 19.^^4^ ^. \^b ia. a\l. a. m:jjJ/^<^ 60.11. 22. 1. . UliS la.29. 1.i5. 9. as.71. 40. Its. 19. 98. 98.61. ai. sXfr4o.2. Lj«ij ^1. > ^ T ^ . 6. 87.59.14. 21. . 11. 1.» }J o r V.

jj^JOJ 11.01. ^^. 23. 53.88. 28. J^jJ 00.66.22. 65. v^L^(3 Ol. IS. |i.^^61 M. ^dSl 11.jIjftjLJ 41. .o . 97. 11.. 30.87. tJjc6t 10. .14. 40. ^4X^5 9. 30. ^. 38.33. OO.19.00.A^JuJ 11.^Ju 04. ^Jjfl.85. 18. OO. 41.43. UiiLi 06. 19.14. . 71.". U. 45. 20.18.£IiSl 46. ^^Jj SI. t^JJ ia. 0)&. 04.44.25.1^.i3. Ll^J 1. 11. 26.3I. 15.93. 116. ^yj^jdS 4. 17.15. 27.97. J[^tS 11. 23. e Uiju^ ao. ^JU 11. 62.00.132.17. 4.

16.51. i ydS 41. S. 29. S9. IS. 01. 42.3.52. M. 29.79. O. 16. 244.10. 11. 6. 10. 6S. ^^S 0. ^ JJ «9. 15.01. IS. \M. Ol. 3. ^4X?3 4. 11.21. 20 bii. 19.6. 58.29. v::^l4> ^^.147.40. IS. 96.153. 99. 14.2. OS. M.38. 16.3. 280. IS. 92. 15. 11.19. 01. 40. 1. 14. 1)&. 105. 4. 85. 10. 41. 7.M. O. S. 6. 43. 252.2. 67. m.3. 4. 27. IS \&. 90. 63. 60. 6^. 14. IS.43. \&^. 82. 10. 93. 61. 48.40. IS.00. 11. 40.7. 13. ^05 0. 168. 75. 14.28. S^. 146. ^^6 6^. 15. 9. 85. 40. 68. 96. SI. 48. 1. 6. 90. 78. t. 79. 4. 44.172. lO.77.Ji jkS a». 41. 1&. 11. 40.11. 76. 87. 148. 7. 105.3 )&. 2. 35. ^6^ 41. 7. M. IS. 30. 11. 57. S. . 11.

7.l. S6. ^I5^4W OS. 1.33.16biii.01.^1. 177.\&4. vil6^ IS. . 102.149. 35. 25. 24. 1^. 12. • * • 1. 64. 11. 37. 30. 53. 6. 9. 48. S9. 6. 35. 6. )&!. 14.i5*. 55. 35.7. 96. 44.1. 11. 23.19. ^\> 44. 61. 1^. 20.4ft. 11. lilS 1.41. 5. 14. tSijS \i^.23.21.40.22.39. 10.\&4. 61. 3. a^. ^•|^6 14. 48. 15.37. 56.148. M.59. l^liXi 64 . 45. 1. 10. S. 5 10 74 o'*^ . 1.49. Ill. 17.l7. Mc.10.\&9. 9.13.115. 6. 4. la. S.lS. ^^4XlJ ^. 13. 36.15.1^. 14.S^. S. la. tyf^JuJ 4.

11.57. 47. &L> jj^ %%.182.32. 41.14.15. . 9 ^ ^^ l. Oft. 30. « !v. JJJ 10. ' o 1 V a%.ai. I^^S'tSt 10. 14. s. LptjLi 1^.71. 21. la. 35. 12. 11. 50. > > 10.18.a9. 41. 10. 13.36. 21. 52. 11. 4a. 9 9^ .113. ^* la.26. jjdj 41. 22. 50. 9. aa. 22. 9e .

85 V I ^L :5^ jiipri9.20.%9. V ^^lo aO.41. %.%a. IT.10. a.%l.95.3. 12.28. 1^. 53. ^1^ 1.48.6G. 63. 279. 27.118.44. > -i-f -' Jbtjj as.30. 9.20.36. 1%. 11. 5. 192. ' it a. 129. 3.^ ^ (^yuljJ «.> --.149. 01. 14. a.44.3^ t^l«3l 4. ^^K ia.!t4k. . 48. 192.203.

20 bis. 138. 73.60.62. 49. JT- . 6. M.32.35. a\&.\&1. 4.55.22. 11.80. 10. 14.84.9. 18. 78. 11. 28. 67.11. 9. 76. OO. 64. 85. la. 96.10. aa. 9.40. 22. v::^Lj 110.11.10. 11.43. 88. 64. 11. 13.205. 22.14. 25. 24.37. 77. ift.77. jTJ 01.2. 101.o^-- . 16.06. 87. 4&. 34.a. . 6.10. 16. 41. 45.0^^ >^^ 10. 18. >-o^-.40. 7. n. 1.

9. 11. 13.1. 08. --o^-. S. 9. O6.50. W. 28.43. 41.46. 90.40. 44.23. 10.81.^1. pNjAj1^3 61. I^^Sf^ 0\i. 19. 53. 27. 75. 10.38. ' 16. 67. 71. 9 >>0?8. Kj\^ ai.5. 66.31. 08. Li. 11.13.l«^ 10. 00.32. 72. 46.. 94. 4 ^6. 63. 11. J^^IJ 81. 30. 61.10.>t- 0.7. 19. Jy: 0^. 39.. 23.3. 58. 70. M. aUL>K 10.148.52.26. 19. 1^.31. 01.^ .60.64. 61. 61. \£\] 01.L 68.161. 46.51.08. 06. 6.^K 1. 30.137.

14.75. 25.22.41.04.260.29. 22. aO. 57. 27. 21.64. 14.10ft.244. 8G.40. 1ft.l.47. ift. 14.4%.19. 50.15.40.61. 52.30. v5'. 7.11.1.61.22. 9. 4%. S. 9 -o^-< aUjy M. 52.2l.V. 79.ai.247. !ta. 13. 19. 67. 1ft. 1ft. 86.ll. 11.ftft. ft. 14.33. 36.M. 30. 10. O.69. 42.3liii. ^ ^ ^ \&. 47. %%^ 12. 225.5. 54.8. 93. 83. 14. IS.aa^2. 43. »e. 19. 36. 06. Oft. 30. 4. ft.i6. 43.10. 59. )&. !t4. 62. pCLKt 6.&.101. 28.vdLKI 11. 64. 12. 75 AMki 9.160. 47.45. 1. 6 -»«^ c^^/ .8. 4ft. 63. 47.18.41.12.39. . 47. ft9.50. 69. \Sl. 19.71. %ft. 106. 27.ft9.106.

19. Oft. 1. 6. Ol. 11.26. 10.91.127. 81. 44. 4ft. 6. 34. 2. 1ft. 4ft. 1ft. 44. 36. 101. 143 ter. ftl.09. 45.43. 11.18. 30. ««•. 1ft. 24. ^^f^ 00. 9. 14. o^^ 0. 27. 101..20. 97. 9 ^^ ft.01.11. S. 11.00. 19. Oft.48. 40. . 59. e. 01.88.25. 146. 41. 41. 14. 32. 1%. 19.14. 13. 71. lO. 30. 10. J.9. %1. ft4.67. 50. >0 ^.50. 201.^^ 10*.• ft. 50. ftO. lO.160. 88.

7.O.^ *i" 90. 218. 19. 26. jl^illS 4ft. &3«^ 10. ^S 1. 46. 4ft. 52. > —CI — — %. 8. I'? ^M 10. dtjl ft. 7.40. 9. 42. 29. 11. 19. ^ ••'O.36bii. %%. 128. 31.139 bit. L^lo 04. 197. 99. 1. 44. 19. dio Oft. 40.23. 139. ^^ 1ft. 11. 94. 1. 37. 22.ii. 145.6. 1. 62. 22. ftl.0ft. 1ft. 74. . 85. 29. ft.

jri 4. 1%. ^^ »1. I^^l^t 1.11. 145. vJlL'^l 11. 5. 75. 30. 58. 9. . I^^l^f S.^i O. 11. 13. r^^ 99.?^ *i. 2. %%. 10.106. 11.%0. r^.29 1)18. ^5^ ft.7.>.9 >*.6.62. .^il 41. 93. 81.78. 20. . 2. 58.45. 13.7.Jj 100. 64.23. 40. jl^XiJpt 40. 68. 34. f^i. L^.4^U./ 9. 98. Sfjii 19. 26. OO. sUjnI 00.32. 40. illS^ 10. 1. ^. 40.30. 9. 11. ^o^ Oft.> XjJj ft.36.

41.29. 152. 'h' (5'. ^/ 4. 4ft. 27. bpl^ 0. 43.40. 38. 6."• C3^5 19. 139. 11. 1. 142. 24. 41.53. JSyJ 01. SO.11. 29. dlj Jj 00. 41. 76. 26.77. 38. 101. 4ft. ^Tpl 11.9 i ^ 1. ».io. 97.122. b^^ 10. .47. 14. ^ 9 4ft. 3. O. 11. 262. 141. 4.%%. ^^. 9^ 9 l^j^ 41. 01.'u»i. 1ft. 62. ^13' Oft.40. UiXf ^' 9. 61. 24 «s^ > 10. 105. 41.

104. 35 bit. 65. 11. 40.38. 66. 01. 45. 43.22. 114. ftl. 10 G.10.59.43. 1. 10. 37. 1ft. 44.52. 01. Oft.1%. 41. 79.1 Cjjj 40. 145. 41. 5. 30.47. 1. 127. ftl.11. 01. .5. V^y »1. 50. *Lij^ ft. 25. 45. G8.5. 75.17.102. 40. 164.1ft. 6.119.23.101. Oft. 98. 8.lS. 22. 27. ft. 4ft.88. 11. 9. 82 bii. 117. 19. 4. 164. Oft.06. 1ft.182. 29. 29. 73.01. 44. 1. 10.40.V5^^. 0.2a.42. 8. 1. 13. 11.13G.10.ftft.130. 26. lU. 11.109. ft9.16. 23. Oft.15.7. 49. 11.35. v. 26.81. 192. . 6. 88.01. 180. 1. 1. Jb^^ 10. 11. St.1.266. 163. 11.66. CjJ M. 118. 180.00. 45. 19. ft.17.57. 01. ftft. 9. 1^. ftft. 00. 67. %. 2 ^ Ml ^ 1. 40.

31.11. S4. loe. 38.33. SO. 47.11 66.32.98bi>. 68.154. 10. 1%. %. S. 44.40bi*.26. 41.23. 87.71.M. 78. 66. 11. 9S. aO. 14. %1. 96. 101 bii. 36.15.109.%l.202. 106.41.64.16. 12». 2S. 49. 15. 7Tbii.66.39.85. 34. 150. 81.77.9!. 33. 9.76.11.59bii.15. 46. 6.37.1).41. 49. 166. .5T.55. 11. 86. 38. 6. 6.49 l>ii.110. 11. 3. 50. 9. 41. 91. 16. 1.113. 171. 31. 117. 64. 4. 64.1. 118. II. 18. 53 bin. 3. 26. 100. 6. 33. 11.11. . 115. 10.119.4.36.262.3. II. lOi. 131.28. 22. 05. 4%. 8. 169.29.9. 113. IS. 54 bi*.41. 80 bis. 113. 90.88. 18S. 41. 112. 39. 16. 2' 10.1tT. 14. 35.19.5. 28.20.28.14. 61. 1. 11. aO. 14. 11.91. 2S.10. I. 26. 16. C.09. 62. 37.20. %S. 99. 7.31 bii.34.113. 18.95.92. 16. 20. 101.47. U. 77. 16. IB.59.81. 10.24.98.29.30.13. 10.133. 169. 83.89.17.37.9. 131. 36. 139. 13. 40. 81. 11. 60.41. 50. 19. %6. 41.260. 77. 10. 94.21.97. 60liii.186. 102.120. 109 bi*.94. 19. 25.S.24.18. 30. 8. 3. 10. %. 113.48. 35.38. IG. 99. 11. 13.11. 10. 101. 2. 42. 102. 11.5. 1. 6.45. 01.112.41.47. 10.43.

11.15.25. 19.4.24.41. 14. 11. 50. 12.1. 68.34. 26.111.13. L^. 41. 39.139 bii. ».26.20. 19.41.8.66. 148.18.94.57. 1.57.66.67.46.14.11.93.61.36. 8. 1. 20. 19. 44. 14.13. 16. 18.133.28.30. 42.16.14.118. 19.21.111. 69.7. 3.31. 8. 89.64. W.14. 14.32.19. 2. 1. 44.16. ?<■> 1. 68. .6.1.16.42. 16. 2. 64.87 148. 33.18.89.1. 66. 14. UjJj 21.41. ^) 2. 3T. 68. 40. 32.120.101.51.19.61.10.9.14.152.22.166. 4) 19.88.".125.56. 86.30. 21. 20. n.20.116.42.133.21.54.14.87. 41.110.

48. 11.9.66.36. 81.33. 11. 41. 21. 66. 34.41. 91.19.40. 12. 104. 63. 119. 130. 86. 19. 18. 10. 96.1. 09. 29. 46.11.51. 149. 7. 11. 68.31 bii. 44. 9'^ 8. 43.19. 42. 34.45. 49 bii. 21. 86. 40. 110.18.8.93. 9«. 16.34. 01. 1.60.6.16.40.14.18. 84.18. 9. 12. 19.: ).73.71. 31.67.42. 199 bit. 20.11. "J) 2. 1.41. 61.116.41.19.10. 30.6. . 91. 19.35.11. : 1.144. 8. iluJ 108.93.106. 82. 44.11.6.34.66. 38.1.114.10. 3. 21 bii. 99. 14.28.62. 6.18. 4H.44. 103.104. ^py 14.81.44.46. 12.2.41.6. 133. 11. iS^t n.1. 141.46.96. 36. 116. 6. R9.12. 21.10. 50.51.1.26. 20.120. 129. 72.13.11.16. 180.22.2. 53. 29. 16.26. 1. 14. 52.40. 111.3. 62. 16. 65.81. . 14.9. 11. 18. 38.98. 21.14. 26.96. 193.11. 9. 18 bii. 32. 18. 16.83. 20. 94.8. 131. 84.106.1. 11. 16.48i>Ii.18.2. 18.

66. 69.18.68. 2. 11. 17. 23.28. 19. 6.81. 56. 36. 11. 5.55.^5 4. CI. 49. .48. bii.19. 53. 11. 65. 260. 12. 69. 18. 47.31.89. 10. 59. 100. 11. 56. fi. 106. ^'ji-i 39. 16.8. 14^^ 84.19.31.22. 19. 18. . 23. 41.14. 1. 133. 46. 13.11.29. 29. 71.92. 55. 40.21.19.69 46. 20. 11.15. 21. 16. 12. 12. 1. 6. 57. 49.23. 40. 32.41.19.39. 26. 18.16. 19.41. 19. 16. 8. 91. 21. 91. . i. 23.20. ^^Ji 12. 20.86.19. 30. 15. 67. 45. 73. 34.56. 68.18. 316.41.61. . 22.13.14. 30. 11. 59.21.77. 24.

11.60.4. 11.11. 10. 41. 6.30. 21. IB.264. 41.30.50. 34. 58.275.164.13. 11.61.168.91.46. 61. 20.91. ^y^ 42.51.137. 16.155.54.44.78.1. 130. 59.61. 105.10.32. 1. 14.42. 15. 202. 61.4. 41.38. 2.59.12.20.113.44. 33. 2. 14. 1.56. 3. 10.38. 21.1.12.16.12.40. 11. 11.12.41.1. 108. 26. 60.44. 9.30. 11.15. 108.99.11. 19. 31. 15.51. 11.43.68. 12. X 0. 10. 10. 1. 114.2.32. 108.19.4.28. 10. 10. 95.83. 104. 6.6.12. 6. 2. 164. 39.14.28.14.11. 43. 4. 40.199. 11. 41.9. 1S8. 09.151. 3. 13. 4.1.19. 101.46.c^) . 113.30. 18.71.1.13.10.61. 71. 37.11. 28. 46. 12.46. 1.22.18.111.68.11.152.99.23. 11. 5G.16. 14.24.15.28.10. 3. 61.14.21. 149. 19.1. 30. 99.29.2.163.111.46.53. 46. 21 bii. 11.2.8.89. 149.194. 16.1. 24.40.1. 44.66.21.211.68.103.34.43.121. 16. ^.28.4.130.0.1.11. 8.190.16. 59.1. 61. 15.174.81. 26. 139. . 29.29.61.

*^.119. 159.109. 99. 1^. 01. 6t. 6. M. 66. 196. 117.120biB. 175.126.40. lO.1^. 11. 4.6.11. 166. 10. 6.75. 146. O.21. 11. 283.01. 197. 15.16. lO.104.23.77 ft. 33.140. 11.^. 69. 94.11. 119. 25. 41.68. 285. 122.58.4&. 21.32. 40. \^ 10.125. . lU bis. lO. 93. 47. r^3 1. 36. 121. 80. lllbis. ^y^ 14. 44. 19.18. 60. 8.23. 152. 06.49.7 bii. 99.153.63.83. 32.M.19.61.12. 1.8. 99.62.151. 204. 128. 123. M. 3. 27. 1.64. 20. 251.89. 76.48. 82. 40. 282. 6.11. 11. O.0. 76.65. 2. 5 bis.14. 10.31. 13. 41.19. 33.0. U. 16. 11. 43.8. 11. 286 ter. 131. 191. 86. 165. 83.1.56. 7. 5. 0.36.122.1.65. 16. 69. 41. OO. 25. 1.

0.61.19.16. 128. 40. 9. 10. 31. 126. 108.39. 45.52. 16.44. 10. 9. 19. 52. 191.78. 40 bis.76. 189.60.109.30.15.52.92. 68.100. fJ^J^y^ ^ 27.197. 16. 9. 22.141.11. 9 flS^^ \y^.7. ^y 6. 14. 66. 6.117. 71. 19.29.32. 1. 111. 1. 10. 192.f ^*» 3*- 9 83^^«« . 88.1.7. 3. 19. 4>1?}II 10.21.09.53. 4. 27.134. 34.19. 13. 52.11.74.26. Ol. 18. 87. 41.46. 47.1.16.01. 85.11.49.66.6. 14.40. 1.60.14. 00. 92.19.12.05. 114. 42 bis. 57.52. 9 G ^ ^^ 9.7.11. 41. 11.16. 190. 1. 9.188.11.19.8. 10. 24.61. 31.11. 12. 77. 11. 6. 6. 123. 00.76. 36.50. 86.23. 79. 4.32. 9. 54. 1. 74. 11. 63.53. 67. OO. 47.1. 3. 11. lO. 16. 63. 88 ter. 45.21.

01. 25.52.9.24. *' "• ^69 U " ^ » o es^^ ^^^ 4:. gtfijl^ 00. 234.135. 226. 140. 228.135.f 9. "XjO. it I CSfi j^^y'5 *'**• «• ■ 6^ j-i*^W. 52. ^^^. . 9 e^^ > £^ ' jOJO O.00.

liiJU 04. «^^» 04. o .36.69.44. 19.^-^o^ O.1. O. 9--0* ^.200.8. ioljp 9.8.6. 4.5 ^.13. ^^1 04.' 04.62. 19. 19.4.13.46. U '. 41. 14. \^-.3.21.48.1.^^ Liifljx.16. i 0.14. .13. £^.29. 9.138.0 luiJ^I 9. ijJl 4.6. 226. 262. l^tj^ 1.

234. %%. 125. 4. 4. 9 eiA. LL^ 66. y^v 14. 4. 10.4. 38. ^ ^ ^ yijJI 1.94. 38.131. iUjK 69. »liB^5 06. viJbo 06. iJj) %0.17. 9. 5.^'S 66. J)\ 16. ^^ »0.18. O.'-^0' %. ^ u . 11. Jb ■. 276 ter. 159. 34. ^aS. 39. 4. 2.n.1.34. 1.28.10. ^? 06. 5. LIjIj 11. 277. 46. 278.

»« 0. V) 9.33. 146. 92. 52. 31. ri^i .09.100. 9 o 6.1. 125.162. OO. 9. 11. ai. 1.11. ^y »5 14. 126. 6. — ^^ lO. ^e^ 8^> Ol. lis. 33.>^i t 8. 31.131 bis.56.126. 267. Ll^^ 9. 69. »p^ O. 6. 96. 5. y^yi 1. 10. 12.

65. I 9 ^ ^ 9.U . . ^MS^^ H.^4. 1%. 78 . 95. "" O0.-2. 9.\ 10.o - 9 tt ^. 63. .46. at. 00. 00. 192.91. 35. * J . 123. 149. 30.1.84. > o .93. > o -.. viii^T «.88.

4^.28. 67.62. 41. 167.9 ^ O.59. X^yMS^JS M. 9 ^ O 9 0. :i6. 70.00. 11. 00.77. 39. ^.36.^ O 9 0. 16.^0. OO. 27.10.^.11. 5. OS. 6. 05.40.57.105.10.117. 36.77. 64. 4.40.21. 86. 46. 40.206. 75. 31.00. 173.01. 65.21. 10. ^1. 01. 88. 6 9 9 ^ >o 60. 17.41.10. S. 9 o >?^» . 9 .01. 46.00. 83. 85. O^. 57.20. 26. 9 -. OO. 04.45. 230. f 9^09 ^O 11. 47.95.00. 50.26. 14. t.123. o 9 0.246.10. 4^. IiU»*IUJ a.281.36. 0.

12. dULa.60.37. J Jt^^f OO. 60. laJU^st lO.. 01.50. 101.4. Uju^tD OO. . 66. M. ' «. u ^ o o 10. 28. 04. 3. 28. O^.28. 01..: in.jys^^V^ 00. ms^s\^ 01. 9 o 9 va^^ ^1. 13. ^!( so.i3. 04. 13. o o «« )&0.3. 81. ^Jt SO. 11. tyt^y^ oi.

6. 164. . \&.10.24. ^Jf 00. 22.99 O ^ 0. 10.so. 0.89. 10. &^f!jriO. 9 9 9 ^ 0.01.00.00.154. 8.151. 104. 53. 01.6.71. 11. 00.47.60. 48.7.108.8.76. 9 9 0^ f 10. 14.01. •.36. 62. 9 ^ O ^ 01. 1. 00.0.4. .93. 66.43.4.9.14.

9 U J^4l?. 4.15. 65 9 W ^.04.^t 00. OO. M.04. 8. 11. .109. " * /|^la.•f 9 O.24. 121. OO. 19. 23. 282. 14.^ 10. Jli-IJI 4. lO. ^. 41. 25. 29.25.74. IS.37. 1.^4 »4.65. fXLL^t 0. 04. siJUL^o OS. 55.42.44. ^ ^^ . JU.^.19. 04. 49. 10. 1.6.00. O0.38. OS. 0.44.00. 70. 6. 78.80.37. 31. 4S. 31. 40. O0. ^. 40.

00.240. 9 - 00.01. 29. 30. 9 ^ 0. ^L^^ 0. 4. O.282.31.10.9. 61.79. 282. 8. .30.04. 10. 1.11. 4. iki. 30.50.228.01. 4. 40. Jl^UJ^ 0. lO.77. 40.■If ?9 ^-^ J^ti 0.45. 4. 00.1. 35. 62. 175. 2.7. 30. 28. 46. 9. 00. 04. 40. 9 - 1. O^. 109.^^ 00.154. 36. 67. 1. 56. 00. OS. 7.100.10. 1. 00.28.

17. 78. 6 M. 25.47. OS. 100. U . U. 9 9 « *Q ^ U^^ IS.116. 31. > 0-' 06. 9 9 O^ P^^ W.^ *^ ^ jUi^'lJ 11. *. 21. Ax^si 10. 10. O. 5. SI.t9. . 1*99 Loy^\ 01.93. 34.

4\S.215. 86. 10. U b .110. 23.21.00.30. 12. 4.26.0^.6. 12. 12. 42. 01&.4. 13. 27.105. 9 o^ 0. f^y^ OO. 35. 11. 9 O^ 10. 16. 9 O^ ^^p 11. (jy^f^ 4.00. 00..105. 04. L^^!i 11. 9 O f^f^ 00. 59. 9 O^ ^O OS. 59.7. IS.

-^ o^ 1 ^^1 :l \ 00. 35. . 9. lOS... O ^ O 9 — ly 79 ^ 9 ^ ) >.119.^-^.25.I 1. 107.17.590^ ^yO 11.65. . o • ^o 00.51. 0. OO.

GU.61. ^« ft.ai. 20. %1. u. 49. 203.*.9.>.156. 120. 45.lll.^ o ^ 8 %8.286. 45.l9l54. -^<p ^ . %4. 97. 59. 47. \3^) ^^9 25. M. 44. la. .t 61.. 55.76.!) 1. i5*^/3 11. j»^ 40.5 .42.28. 0^«d. P^}^5 a«.126. 11. 1.1^0 a. 16. 6. 53. 1.49.148.. 10. ^0. ► * IS. l\.

14. 61. 27.151.Iff S^^JI 01.0. 43. 158. a. 80. 58.1. 11.13. 10. 228. 79. 4^. 10.62.1. . ^ o ^ V5^^^ -1. 11. 6. 10. 10. . ^ o ^ J^U. 4.^t a. 152.Jt 0. 04.91. 113.54. 10. ia. l^-.153.20.11. 85. 174.155. 1. 40. 21. 84. *1. 21. 19 . aO.^ «? jylil^^t 41.66.50. \&1.98. 2. 9.lll.155.12.202. \^s IS. ^« ^ . 20. 11.a.24. 4. 20.

il V ^ e ^ . 10.31.15.^0. 10.0.^o ^ 10. 6. 10. ai. 50.103. 10. 11.01. 10.28. ^o ^ *.174. 64. 40.73.1. 4. .49. 0. 39.55.102.25. ^o ^ 1. 86. 10.40. 45. 19.153.10. ai. 10.56.s 1. 54.8. 10.100. ^o ^ .29.11.148. 1. 2. o ^ 1. 150. 4a. 30. 10. m.

5. 40.44.6.0 la. 40.i. 75.64. 50.10.lx»g>. 41. i.59. 69. 44. 86. 4. Ugir^ji 11. ^j 10.J ao. 54. iyCoU.67.21.22.25. 5. 11. 11. j»L^%f 0. 27. 41. .^i 00.12.42.12. 86. 31. 215. .0.. 99.* l] »». 51. ^ii35fr5 4. 10.!tl.aa. ^o ^ ^O ^ Q ^ Ula^Jfj •t. 1. 10. l. 118. 39.O a. 66. 81. 1. 1. 76.3. 10. 32. 11.70.54.11. aa. 1.1451.150.11. 47.47.144. 25. 92. y ^^ o ^ 11.30. 97.10. 35. 57. 11. 59.aO. 1-» ^9 ^ 10.89. 17. 11. 6.61. 10. 10.46. a. 50. Ol. |i.ia. 10.7.84.ai.9.i.107.40.64. 34. 0. 56.

00. Ol.68. 22.104. 04. OO. 81. 1. 00. 155. 00. 178. 120. 108. 18.100. 5. 10.226.0. 5. 20.22. 152. 10.140. 105.118. 14. 10. 0.1. 64. 22. 00. 70. 1. 64.30. 37. OO. 10.1. 4.43. 41. lO. 10.215. 11. 3. 71. 19. 175. 7. 98. 33.158.83. OO. OO. 14. 14. 5. 43. 150. 83. 01. 2. 54.10.1. 20. 04. 40. lO.43. 9 a.20. 138.29.49. 53. 129. 70.2.62. 1. 15. 32.8.91. 26.76. 146. 168. 22. 00. Ol. . lO.94.7. 2. 11.28. 0. 35. 01. 159.27. 99.7.00.39. 52.118. %!t. 10.29.35. 40.103. 0. 10. 01. 111. 00. Ol. 4.14.5. 0. 41. 1.00.60. 191. 40. 58.78. 1.13. 1. 41. 38. lU^jjr O. 158.111.30. 44. 96. 30. la.92.01. 4. 49.28.00. 42. 64.14. 4. 92.9. 107.112.12. 54.217.18. 19. 62.12. 165.122.00. 59. 00. 122.11. 10. 3. 92.61.124. 46. 119.01. 37. 92. 5. 4. 10. 166. 51. O. 01. 41. 10. 188.38. 88. 116. 10. Ol. 10.90. 41. 44. 195.83.

17. 4. 29.6. 67.27. |j(Sc>3 11.> 10.Sli 14. 107.45. v>. r. 19.110.11. 32.10. 4%.73.12. 5. .OO. 33. 35. 24. 16. 81.128.00. LiS^ oi. 00 ^ fi^ I. 10.70.106. ►lilb 00. 93 bii.151.7. 40. 14. 42.1«.4i. -^'/ 11. »li35y 00. 20.32.^ 11.. 28.10. OO. 101. 61. 59.68.18. 98.85. 27.39.10. iL^j 40. 11.25. 41.110.00. 50. y & ^ 8«i>j 4.

£ ^9 9. 19.65bif. 1%. 102. Jv>IJ a«.106. * *»jli 40. vl)3! ia. 95.93. f^ jjlS* ^.110. o ^ u^ (>JJ>J a. 1.62.107.. L^J^JLi 4.85. » i 9 ^ 5^v>«J 4.31. %%.28.80 >. 214. |^v>j^ 10. 95. 32. 47.43. 6.50.72. A ^9 !t.^. 62. M. 41. 88. 228. ^^v>yuM^ 9. ^5^ a. 79. 9.62. St ^ ^ . v>K 10.<>. 86. 24. 73. 4. v:. 4. 16. 214. 5.148. a. 34.^Ji>^ IS. (531^ W. yj ^^ 107. 142. 8..

6.^0. . ^^(S^S^ w. fSli 19. 10. 9 u ^ y 4>^v>Lo 11.9 v>o. ^^i5^ 9. 4a.42.70.79. tiSl^ 40.1.78. 46.96.46. 1^9 y3 £. j6- to^ 13 6.U. Jj^Li ia.61.27. 12. 45. v>> — y 9 o 9< lt.

fjOjLi 1»,63.
t^JOjt 41,27.

M .^ O .^

Joo 14,44.

6S ^O ^

t&, 59. ai, 40.

;

isjj as, 34.
ai, 74.
ki,^ll)ri9,7.

(I 9

S, 9.

r'^;

«»o ^

Lot>^ IS, 94.
^53lxi 00,17.
l^^tJsl 41,22.
^^jiJ »1, 54.

p6jO^ 6,138.

^S^ »*, 11.
abJ^I^ ^4.
i6,72.aa,5.
9^ o^e<«
^yo^ill a6,iii.
^9 ^
UjjKl 11,29.
•• •
9 \t^^^

9e9 g ^

I ^990^

9 9 c*.^

t&, 90. 6, 143. 1, 48.
16, 11 5.^0, 39. M« 47.
S, 26. 16, 74. 40, 66.

10, 32. ai, 65.^4, 23.
U, 3. 61, 21.

9 9 «^

siJUvo 00,132.

,9 9

"^■)^ *,"2

9 9 9w ^

4, 43. 6, 141. aa, 29.
35.
9, ^o^^ ^
»UjJ^^ 16,77.

' I ^o^^

>;

a, 54. 167. 255. 1, 160.
00,83.^0,27.6^,10.

9 1 ^o— ^

O, 2. S, 3. 1^, 22. 14,
36. 16,58. 00, 36. OS,
54.^0,16.^^,26.40,
36.

. 9 I -o^^

10, 93. 11, 72. 4)&, 15.

99 0^
•• •

O, 208. 1, 32. 04, 38.

40, 18.

^■)yi n,33.
Ujjjpl^ \i, 114.
9 o 90;=
,;*^j)^U 4,9.
I .^O 9
USw 0,23.

^o

%
0,20.23.^,32.11,90.
14,37.16,75.77/00,
132. 00, 57. OS, 57.
09,16.^^,31.40,13.
\&0,11.6^,11.
|J\%5 16,69.
W, 26. 11, 32. OS, 82.
09,16. 62.M,3G.^
35. 38. M, 53. 40,10.
26.

9 9 w

9^b 9

1, 163. 40, 43.

--09

xjli\l3' 10,37.

9 o

00 131.

Jj^ «,40.
S, 4. 75. 00,49. 04,
26. ^4, 4.
Jlj^ O, 57. ^4, 14.
O
•• •
10,60. 4\&, 4.^1,57.

1, 30. 16, 73.

o c •

» 9 ti

11, 8. 16, 113.
Ui)\J *S,54.
ij^ M, 22.
f^j^ 19, 63.
A 9 9o
jj^;)^ I, 233.
b
aijo 61,15.
9^v
M, 21. 99, 16.
l4Sj^ a»,6o.
I^XJj^ M, 81.
\S, 114. 00,57.0^,74.
^4,38. 60, 11.

a%, 40. 90, 13.

e^;

i^jya

JUJLljIj 4,81.
sLlJLuy M, 38.
sLuL^sf^ ^'T, 147.

o f

')

«' o

9,33. %\&,50. %^,10.
4S, 28. 61, 9.

^«f-

Ju*.^t^ 10^,3.
oJLuM^f 1%, 31.
ao, 134. as, 47.
a, 146. 4, 67. 6, 42.
T, 57. 92. 11, 27. 99.
ia,109. U,38. 14,4.
5. 1\S,10. 16, 45.65.
11, 79. 19, 86. ai, 7.
25.aa, 51.%^, 23. 46.
47.»»,22.a'a,46.a9,
13. 39. M, 46. 50. 14,
33. 43. M, 13. ^1,70.
40, 24.72.78. 4^,5.
22. 44. 45. M, 41. ^4,
19.31. 34. \&1, 25. 26.

11, 1. 1^, 15 bii.
1,130.162. 19, 17.a*,
33.11,9.^4,15.41,
15.
\&, 74. 6, 6. M, 22.
%, 113. 4,82. 11,29.
11, 56.106. ai, 107.
M, 58. 11, 44. 14, 27.
M, 22. 4%, 47. 4S, 8.

1, 55. ai, 64. 10, 47.
6,61.11,14.10,43.

g 9

11, 70. 10, 45. 4a, 51.
61, 17.

•r ti 9 ^

Juw«iAi 11,71.
11, 54. 11, 10.

1, 85. 11, 60. 46, 22.
t^JLiMsl 81,33.

u ..

^;

t

14,10.14,33.41,13.
41, 23.

9 ^

- o^

J
11, 73. 1^, 58. M, 32.
l^0 9
JUwO ^'ft, 35.
4,169.1,157. 06,15.
41,45.48,29.61,5.6.
61, 5. 01, 13.

9 -

iJyMk/y} 61, 1.

' O 9

6,48.11,61.18,54.
JLwmO 11, 61.
ju^lll M, 33.
^^«XiM*jUft 1,131.
aJLu.l ia,66.
JUujI 06,16.

* of^

1, 103. la, 63.aO,49.

ao, 12.
Juwjf^ 1,108.
iJLAt ia,i2.
9 « of-,
&JLi^sU 08,34.
^^^li lO, 45.
1,5.73.01,5.06,26.

9 ^

O, 81. 95. 1, 75. 138.
^,74.79.1,59.65.102.
0,129.10,48.16,114.
06, 107. 125. 143. 162.
178. 44, 12. 16. 17.
08,2.
^JydMS^ 41, 28.
0,137.210.285.4,67.
168. )&, 45. 71. 0, 89.
10,50.00,78.06,32.
48,12.60,7.
1, 147. 61, 8.

9 ^

0,82.121.11,21.40,
3. 61, 7.

> ^

4,67. 14,4. 16, 11.
01,25.00,51.16,20.

61, 52. 60, 40. lO, 27.
81, 19.
J^O 61,6.

1,179.11,38.40,78.
4,64.85.6,86.99.103.
0,13.100.00,96.04,
53. 63. 06, 8. 29. OO,
17.68,9. to.
J^^^3 04,46.
8,24.42 60,7.
1,166.4,62.8,1.
4,156. 0,62. 11,40.
53. 40, 7. 60, 10.
0, 123. 146. 1, 158. 4,
81.16,38. 11, 16.95.
96. 97. 10, 52. 55. OO,
134. Ol, 33. 06, 43.
08,47.59.40,36.40,
51. 60,2. 66,11.11,
15bii.
0,138.1,46.80.4,45.
62. 82. 115. 6, 93. 1,
156.04,53.55.41,34.
35.68,13. 60,1.64,
12. 11, 16.
^^!JI 11,66.

1,29.126.4,71.8,27.
*iy**\ OO, 49.
6,124.1,41.51.11,83.
1,180.181.6,34.130.
1, 33. 16, 4. 10, 71.
O, 254. 1,138. 6,79.

81
10,110. 01,53. 41,
13.11,11.

6, 10. 11, 32. Ol, 42.
4,163. 6,22. 11,121.
16, 37. 46, 8. 34.
J-iA^lJL 0,81.
jJLlJJ 41,43.
^99
4,163. 6,74. 10,75.
11,38.00,74.10,46.
16,1. 40,78.
^La^^I 4, 162 bis.
6, 108. 14, 46. 06, 39.
18,13.60,13.
9\ 9^
HJyMiS 1, 96.
lUyM>tyJ 61,1
6,60. 0, 3. 29. 59bi».
03.75.95.106.04,49.
11, 12. 22 bii. 36.
L^^^ 01,46.
UJ^^ 6, 18. 22.
^y^] ^0,48.
y^yjyj^ 6,111.
4,135.0,7.16.26.87.
98.48,26.60,6.7.
&)*^0 61, 28.

61,8.

1,279. 4,101.135.1,
'58.0,1.3.24.66.81.
11

^}

Si. 93. VKf 4T. ftO. 62
bii. 31, 31- 48, 9. 13.
\tt, 1.15. 41,1. lis, 6.
fil, ll.ft4,B.

LU,

■ir-;

f^r-^"

9,33.46,31.18.61,3.
4,IT.lB.a,31.C1. s,
1.13liii. 30. 48. 9,G4.
71.91. lOB. 04,91.11,
29. 33. 36. il. 11. 4%,
11. 4«, 1*. ftS,n.l4.
31. 12. M,4. 8.1%, 14.
%,ie2.«ft, 16.
^^;' 4*, 44.

ft,36.ft,61.t, 39.11.
11.19. M,30. 32.

fjjj^j 40, s:

1,99.9,11.14,10.11.
13. SO, H. 1ft, 23. 40,
13.a3.fi4,6.
,^yf *, **■
dull] 1,191.

KAmj
Z, 285. 1,114,

%,U1.189. 1,114. 4,

11, 19. 41, 44.

»,313 •,34.48.1,5.1 ,- ^. . .„
M,80.W,&4.M,| '*X4^«,«-

11,63. 14,48. aO, 6.
aXlJ^ ftl, 39.
10, 11. 103. %1, 46.
40, 94. 12. %1, 15.

>. 66. 91. 11,39.
10,28.

,j33fU^ 1, "I)U^U-j5 10,24.
lj-U.U *4, 21.
OS, 45. 44,4.
iuLwl^ Ol, 3S.
JJi-lJe 1,13.
Xilil* 11,43.
^wLlL« U, 13.
^^j^ 1«,15.
111,91.61.01,10.35.
10,12. 92. M, 31.

^jAl.'p\

141. 160. 116. 0«, 6.
6S. 10,2.19. 11,36.
113.133.139.111.181.
wrSu-^fj 11, 1.

11,3. W,19. 10,15.
11, 32. Ol, 62. 11, 9.
41,9.40,1.11,11.

1, 186. 10, 41.
LiU-Iij 11, •a.
^,ji}^o,m
juipro,i5i.
1,143.10,2.
tjb^} 4,5.18,65.

1S,».23. 10,10.14.21.

Ulpf'

j^pt

^jayoy 01,4.
tjti^ lO, 9. 11.
tSLiJi, »,108.
Jutflit 0,9.
GLoU w,2i.
Jl*i-i^l 00,3.
^^^^f 014,6.
,;Xiii|J1 4,21.
mjAjXmij 0%, 6.
ijiuio O, 133.
lU&^^l OS, 6.

(yL<^l£lj 0,113.
ieL*tjr4,2i.
kcLillt 0,133.
iuL^IJ 00,3.
l-i!UJros,ii.

Owy^ja IS, 9.
O, 58. 59. 88. 94.
*,11B. 9,101. 10,1.
«S, 22. 9S, 8.

4,10t(.9,9i.9O,2t.
0,114.00,130.
^"fS «,»■
^jj 00,86.
^^5 11, SI.
^^y O, 182.
t^Ii 9,91.
t^li) 9,91.
01, 19. 4«, 14.
LiLilS 0,139.
xSb^O 00 98.
ip^p 9, M.
X^O 19,9.
fXj^ll 9,8.
5y^U 9)fi3.

1^^^ »,63.

, tf «• A^^

t^f J? *, 232.
jUl-^ly 4l, 28.
ai,29.a4,54.'xa,27.
Lids W,6.

•• ' • r
#" - /
69,21. 101,5.
L^K 99,28.

.^ o

I, 13.9, T3.%1, 20.

s^^% •, 59.
U^^ 19,25.

;

^ o 9

Uxx W,17.

%, 144. 9,12. %%,26.
M,2.

k" u

^jl^^^ 9,21.110.
^I^s *, 156. 168.
\&, 2.49,29.\&9,8.
)&, 18. 41, 30.
^^1 9,92.
Lu3^ 19,56.
lu^Lo 99,28.
a, 203. 267. 4, 114.
r
a, 233. 4,33.

^^Lfyj^yjO 66, 1.

cXc^

;

*• o -^

j^^^ a, 18.

9 O &

Jc^Jl W,14.
Ij&^j OT,27.
I^J^ 00,56.
U^l^ O, 98.
U^K^ 4,48.

f »--

%%, 8. 10, 32.
^1,27.
iLxl}r*9,28.
^^t 91,4.
L^lxLe; 19,31.

> •To-

^^o a, 124.

t.Jt£0 9,121.

IS-*; - J5^;

83

o -'or' ^

j^sLi 94,8.
Lxi"^ ai,9o.
^I^t 19,47.
9, 59. 69, 32.
a, 33. 55. 16, 113.
L^lli 4,101.

;

*'•-'>

Uli^i 11,52.100.

1% !t,193.
^xiJI %, 183.

;

9 Ow

tuyl 11,101.
v>^^l 11,101.

^ o^

vj^J W,76.
^;
U, 2. 19, 28.
Si
%,254.6,165.1!t,101.

!t,60. 87. 4, 153. 4^,
31.94,4.

>-.-^-

&Aip 4,156.
L^jiiJ ^^, 6.
sUii J 1, 115.
8Uii^j 19,58.
^^ a, 121.
^ >J ^9, 12.
1^ J> 49, 2.

9^(1 ^

6, 83. 1%, 76.
9 9--W-.

:>jLiJ 99,18.

U «* 9

Aio ^36.
uiK «6, 3.

s^Kj 1,48.
9<i^*f?»

i; ^0,15.

Q^ 9 0--

99, 13.

^ 9o
1* _ .

;

w 9 —
9 %0,95.

>90^

0^^ «,io.
9 Sit ^ .^ ^
^jXj M, 17. 20.
o — o;* —
,,^^Li 44,9.59.
I^ift^jf^ 11,96.
9 o -o;* —

f^^^U »4, 27.

s

M, 33. SO, 14.
LLij 4,71.
UiLo 19,15.
(Jjiuj r ^, 8.
UiS'l^ 19,28.30.

11, 96. Wl, 17.
UjuJ; 4,1.M,52.
^^pf »,117.
.. ..
4, 94ter. IS, 91. W, 4.
90, 13.
%, 172. 9, 60. 41, 4.
(jy^^O 44,59.
9 9 9
v>^j 19,17.
G JkiLo 16, 52.

ill I; 19,8.

• a

S 90 -

91, 9. 20.

-o ^

^y 11, 95.
fyi^JJli 19,9.
11

82
85. 92. %\j 47. 50. 62
bii. M, 31. 49,9.13.
49,1.15.t&l,T.\S99 5.
61,11.1^,8.
)&, 93. 64, 12.
rf^r^^ 40, 5.
9,33.49,27.28.61,9.
4,17. 18. \&, 37. 61. 9,
1. 13 bis. 20. 48. 9,64.
72.91. 108. 1^51. U,
29. 33. 36. 57.71. 49,
17. 49, 14. \59, 6. 14.
21. 22. M, 4.8. la, 24.

9 ."

%, 102. %6, 26.
Xom. ^9, 21. Ace. 19,
106.
^,36.6,61. 1,35.11,
72. 79. a9, 30. 32.
UJL,.; 4^,80.

V5

> >

40, 53.

> ? > >

1,99.9,71.14,10.11.
13. ^0, 8. %\&, 23. 40,
23. 83. 04, 6.
j^O ^,15.
vJXl^ 1,192.
%, 285. 1, 174.
*2.,92. 285. 1,174. 4,

135. 149 bit. 151. 169.
\^1, 18. 21.0^,8.
It, 79. 41, 44.
ULuiLi «, 27.
j^lJ,^ 14, 16.
11,62. 14,48. \&9, 6.
10, 22. 103. %1, 46.
40, 54. 72. )&1, 25.
kJU. 1,77.
1, 60. 66. 91. 11,39.
1%, 28.
\5, 71. 0, 124.
^'ifU/O 1,141.
. ? « »
I^JLw wO \i4, 27.

w 9

%9, 45. 44,4.

«5-

u 9

10, 15.

^09

1^,57.61. !t1,10. 35.
10, 12. 52. ^1, 31,

a, 253 0, 34. 48. 1, 5.
75. M, 80. 19, 54. a^,
22. OO, 20. 105. 123.
141. 160* 176. 19, 6.
65. 10,2.19. 11,36.
123.133.139.171.181.

..•0 9

v:yiL^JJI^ 11,1.
LiUitl 19^32.
11,3. 1^,19. 10,15.
%1, 32. ai, 62. 11, 9.
41,9.\i0,7. 11,27.
v:yUu«lx 14,12.

--,-0 9

1, 186. 19, 42.
LpLI^; 11,43.

';

9 ' «-

%, 182

JUbJf a, 257.
1, 143. ia, 2.
I Juij 4, 5. 19, 65,

9 - « 9

5jU^N %1, 52.

* " ^

Iju2^

19,9.23.1^,10.14.21.
jL^pl 40,30.41.
^j^tUll)r49,7.

G

JUU&. 11,80.

> 6

JU^Jt 11,89.

Juuuulj 11,99.
tjL^p 19,16.

.9.• 01. ^3 • — — V ul a*.5.27.d ^ ** 9 e . (XoyO 9. Ju^ '.4. ^jju^*! 0^. «*c -- jLfijJLJ 99. 2.6. .13.21. ^ — — IjUOj ia. >s I — « bLi^ 19.

233. 9 IJuyOs 9.27. M.9«JuaO 0\&. 22. '^') ^.6. .101. 94. 11. 38.27. 8. 9- ^^^ a. 22. i^lUJf ^9. tt. 10.9.O ^<i' iJUfijI 4. W. XJUL^J ^9. 9 • 9 . 9.18. «Liyl 4. 9 ^1 AJuu^^l 9. «L5yl ^. 58. 9 Q ^ ii ^ \^JUCjXM*3 %.233.101. 49. 9. 8. 88.7.o — .119. 59. 233. 6. 84. 99. 99.119. .

— O — tf-*. ^^^. -o. 282. — O ^ i .4.. 27.97.. — o — o — I — — o — o — .108.^? «%. — . 14. 9. ai. 21.5. — — o — o — LpL^^' %. 40.97. t^y 9. . ^lii 00. ^OyX9 91. ^ji! 9. 19.86.». 9%. 97. 9. — o — 9 — — o — XJa^O %% 58. 139.

9 9 I^IIS ^. 27. 24.49. \&. 30.21.54.73. \&. I ai. 2. 168.> o 9 (Ulj^^ ». 13. ..\&9. 5.59.1^^^ 9. G »^ t. 41. ^ ^. 156.91.Ljj^^. j^lLi. OT.9. jUL^Iy ^ 28. 232. ^I^s 1.29.27.20.ia.».21. ^"O . %.63. 8.29.110.T4.9. lOV. 9 o — o — I S^wJ^ 0. 18.113 9 — o — &^w> 19. if ^ s^jJOs 6. 9 9 O 9 »^^ 9. 69.. ^.8.

. 4. ^£ o -.56. r ^ o ^ Or. 114.2. 1. U^Lo 19.92. %%. 203. ^09 Uxs W. M.12.25.LLb^ 19. ^^1 9. %.17. .26. 267.28. ^. 20. 144. v::i>L^yo 66. iLu^ye 99. ^Q ^ 1%.

Li^^ *'X.^•Liti «o. ^jjr «i.33. ^.18. 9 O 6 J^Jl W. 8. %. L^L^IjO^ 19.27. 1.98.31.233. J^ .23. 4. > .14. 124 .48. 32. 10.^ %%. LjajU^ W. 4. 9 " O- ^^ a. iLxlJr»«. U^l^^ 4. U^l^ T. •• o ^ d^y^ ^. 27.

j)£«j 9. 9. 69.47. 11. 59. 113.Li 94.52.8.t. ^ r ^ Z. 33. LUt^ 4. 14. .101. ^"^ Udt^ ai. . IS-*. -^ ^» -«• r. . ^f^l 19. ^1 -> b'lis. — ^5*. 55.100. o •^or' ^ ^.121.9o. 32.

28.193. .101. 254. ^xiJI %.94. oJt !t. 9 Ow 101. 183.. ^ e^ vjy. cXiyI 11. cXi . %. 19.76. 6.4.165.101. ^^ *^ —' 11. 2. 4>^jJI 11.153. »Uii J 1.156. 4. >^^^ JULi^ 4. 87. \». 175. 1^. 41.60. «* o -•-• %. 31.

^^ M. Uii%je 19. 14. 1%. 2. 83 w 9« " . 9^0 ^ 6.58. 9 9--0 ^ &JL90 »». ^ 9 6. 83.^ ^ ->• ^) Uxij 4.iUiij^ 19. 121. so. . 76. 12.18.^ M. lyiiy 49.71.15. 11. .13.28. 36. 33.30. 40. ^yi ». 3. «ilS 04. u •* 9 v:>ju) 99. 5^ 90 ^ k^y^jjO 99. ^. uil^ M.u 9 UiS'l« t«. 15.

^>^.%%.59. 94 ter.. 9 ^o: 'rJ^/3 11.17.Li *4.20.1. W.>**/» ». 9. 60. ^ ^^1.i'o ao. 4. 172.9. f 44.. tt. J3 9 99 .96. 52. 9 ^O 9 . 990^ . 9 6^^^ Aj 09. .96.990^ 1^^ 9. ^yMyjO 44.17.95. 4. 8.40. 27.59. 91. 4. 90. 0. 11. LIa«3 4. 41.m. |^AAi.. 13.

l^l^yd 40. 17. .9- v\' 84 *. ^o ^ ^^ 11. 79.>^l 11. « 9 JLlsJ «. v. 9. •yiS'llii *«.43.95.44. ^^^j. iSjkS'Lo 16. I^I^t a«.• * OySj 19. l^l^y 11.95. 20.^^ 84. 19. 65. 52. Q 9 o ^ 6%.

ssl^J 4^. Vjli. > ^ ' o? 1*4 'MWi t 4. ^^. (^y M. -^ ** * |0\ 19.90 lvM<==^J 4.31. lyd^sli* ai.d^^ ai. '. » " fis »:« ^.99. U^st^ 6. 13. 240. 12.* ^ I -I " ** * UU^DN a.^ .93. 98. . M.41. 6. ^.

aa. 119. 23.78. 40. %. 29. 4S. 95. 76. a. «» 9 XJL^O ^1. ^ 0>^ . Ij^K ^S.2i. a.^. 48.40. 11. 44.82. 27.aa. r. 38.43 (•^-^ WO \&a.ii3.»^ *^ UL^^ ^4. 4>Li^l4. G (VX«j M.^ r) . lyii^^t^ ^. pCs^Lop^ ^.39. -^ . 11. ^yi^yf «. c'^ 1^.

k^ v^ \yOs *. 68.142. S.^. ^f It. l^yUC^JUMU T. J S.a.115. 53. 113. > " o - t^X^y 11. .62. ^^^ 04. ^ o. 4.99. 17 big. . 38. ^LoJl^ 6.^ o ^ 'S It.jLx|N^ W. 17. 16.36.181.4. CI «• 7% S. 23. 32. ^LdiJ *. (i^j^' 10^. 76. 6.

13. 163.^ ^.3t.90. ^1 .49. >-. >^ o ^ ^^^ 1. S .85.93.^ 01. .94. ^ \t ^ iASb^ M.^ « 9 uUjD. V5%*y 11.^ •.^. >ihfft^ 11.4jUsd^5 «. ^ Q^ ^t 01. * ^^ Ujft. ^o > j.

li J O. ^!. 17. 283. > > -.6. 44.44.o > ' -o ^ jj^^y-j 10.28. > -.23. «^ -.193. 87biii.06.d^ 10.^ O ^ fyD.^*i M. .38 9 9 . 21. vI^^. 16. 104. 79. LgA^j-V 90. 13.43. U. O 9 xji.41.&jLm 14.19.10. iJuJ^s t4.Ugii^^ IS.87. ^W lO.88. 69.41. ». 11.

^. on.> t. 66. U. 6 .22.8. 254. 10.23.23. 91.15 U. . 81. Ol. 10. 72. 4. 5^^j M. 29.Jt 11. 12.46. l».S2. 4%. '^pr40. 4.87. y.\&. 109. O. ^^ 9 c'^- oh 85 S i. ^ t&9.

aa. %.22. 47. d^ aO. %\&. ^1 «. 32. 1^. . d? t ai. ai. 4%.19. ^A" 10.45.15. 23. ^1.9. 4\&.41. lU. 31. 81. 4. 60.^0. 48.43.^4.^^.35.^i.%^.55. 50. 21.11. 50. 1. 41.^. M.64. 9 I •« H> -bJJI W. 6.f «» 14. 159.

SUJxl 10. ^«-. oJ^li IS. 0.23. 80.17 liis.^^ ljt>jli IS. M. 36. i^tS^K ^ 37. ij4>^K ia. 105. 11 bih.G5. %\i. M. 49.19. 17.32.Gi. 4.^ AJ'S^K^ 1^. IS.33 %.7o.82.6. 23a a. 18. 228. %. %0. aa.3o. ^4. la. . 20. 0.^(^ %f 11. aa. 11. .9 O^ .17. ai.46. 4. 20. 81. oyyuM ia.22. 33. 25. 10. 11. v:. 131^1 a. Ta.jy^\ 04. IT. 78. 89. I^Slo^ ai.39bia. as. \&.61. G3bis. 24. 4S. ^^. 233. 1%. 24.42. i^lli ia. 233. 12.108. ^3r^| 10.

j^Juy»l 4. 26.32. 10. 52.^. 4. 52. aa.36. juol as. 133. 19. as. 11.40. 9 9 . 4. S. 57 bis.0. 27. 16. 7. 41. 90 bis. 38. S\&. 0. ^OJ 11.%0. 47.10. 0.11. (^ tXj^ S.76.24.68. 14. 28. 5. as. 93. 63. '^ij ti ^ 39. 149 bis. a%. 14. IS. 45 bis.33.11. %. \&. 170. 19 bis. 93. 15. 27 bis. 01. 139 bis.68. 16. 14. 86.13. 4a. 84.S.33. 18.18. 125 his.107. 37.^ *o. 0. 181 bis. IS. 11. 9 bis. 42. 27. 0.0. 01. \J*^.1.143. u f ^^. 4S. 63. 4.30.a. 8. a%.109. 9 9' . ^1. 18 bis. 11. 1. 146 bis.32. 1^. 31.%%. 0. 104. as. 66.90. 12.11. \&. 64. 29. 10. a. 32 bis.42. 32. 54. 14. 1. 4. 254. ^a.34.55. 83. 72. 79.102.

91. 10. 89.. M.. 47. 9 -1 -or** Munu 0. 11. 113. <>!o 18.r ^.14. 10.^ 11.5. . '6 9 ott .9.107. > «. 21.» ->b. 26. 9 9 d4>jJ 10. cyLili 4a. # o > ^ o^ &^^. 81.45. 11. i> ao. 19.

t^ljlS a.10. 10. v^J a. 105. 5. %^s 0. 20. 40. 12.25.0. "»• «%. OO. 00. aa. 15.1.11.41.10.38.45. 1.40. 4.13. '6 ^. 30. 111. v^UwO 40.1. 14. 282. .4.40.24. 9 0^0"^ ^ .31. ^ 90^0"? 0. 112.36. 61. 14. 00. 40. lO. 7.54. ^ tt ^ ^) 0.! 04. 40.>i ^o:* t^li. 14.89. 11.101.7. 5. . 21.24.)^ »«. 65. OO. ^o ^ ^b^.49.

43.86 ^. ^> TJ I i_. iujLyl M.46. -. ^. ST.181. 161. ^^ M.18. '^ . 4. 196. ^•Jl \S4.i8.16. 52.11.L ^ ^^ ^^ 9 ^S IjLij W.ifi -*^o — .

^ e 9 SL^yo 10. i82. V^tl^ltjD «. ^t>^ ^S4.68. <« o . . LI . 90.%1. V^\ ^. 11.^ . 15. a^\ S.04. 13.43. 19.88. 2. o > * J *.4. 19. • O.

9 9 0«^\ VI. #9 O 9 Liy^\^ 4». 148.2a.64.3T.%«. 44. «> ^ 9 e 9 L^^v 10.29. 64. '"90 9 U9%i^\ 6. ^^33510.9 -0-*3^ ^y ^. .%%.29. . 9 9 0^ 99 06. 25. 95. •• • . I #0^ lS. ^^ypr«. So^ ^3^-48. 9. cltpr4S.7".112.34.31.47.25.

. e ^ ^. 137. M. 72. 74. 5°J 11. %0.o.94. %8. 94.* ft ^ ^ 64. 40.7. . ^r/ .102. A 11. cJr^T^ *' *'• 9 9 0^ «. 10. 139.38. 62. v. 33.A^X'O 6. OB ^b 9 (i\-.

60. ^ t^ ^ ^1. '. IS.58.90^^ 6. %1. 44.u 6. 01. 19. . 7. 100. ^ 11. ». . 32 bii. 108.^4^21. 92. tSt ^ ^ ^. 46.1. 89. 1«.6. & ^ yjy»r~ ai. 33. 50. ^l. 85. 11.94. 43. 60.

9. 33.04. . 19. S5. «%. '"' ».71.169. 104. ^ 9 1. 90. 21.52.21.2. 00. 19. 19.123. 1\&.04. LiL^j 91. ^ 9 4.1. 78. %\ 14. l^^^y M.1B8. 1. IS. 18. r -» 0.

«^ f a. 4. 20. SO.77.V 10.73.172.32. .11./ ^^. X4. 1^. 3. .11.6.18. 72. 28.38.160.50. 9i >?-. 4. %%^ZZ.277.37. 9S.04. 155. 232.^. 1%. 9.15.78.79. 0.40. 4.80. g^^pr^ 19.60.- fJJJj a. 01.104. 5.04.1. 14. t^\ 19. 00. 4\. ^S. 5\^9\ 1^. 18. g^pU oi. • .42. 205.19.55.

:^id^ »». JLS^UJ m.M. liJj^ 11.ii.M^*-* . J5I3 9 O.U4J)ti ». 4.38. oLftJy SI. M. %6. 16. %%.i. 24. aa. ^U W. 96.5i. 84. > '. 11. vjJ -*"<J* . 39. 210. 90. \Jj\ W. 36. %. 04.116. 30. 13.

:3Ljuij it6. S • • • • . o ^ . JJo ft*.i7. ^^> fyO\ M.! ** o ^ y^p t«.T3. 13.Pi /^. liDr«.a4. 60.71. 12.

^ U ^ vjLi^.. M. (ji<>35 M.90.J .> 9^ 4. 55.. 18. 1. ^.1. 189.^3 »\. «*> ". e ^ . 8. ^* **• .. 131.83iajD«j% V. . li^v 11.^ gl^v %0. ^.?= kAjlylj a*. 86. J'. 3. '. ^jjeK ai. xa.s.«• 't' 5:'.88.

49. 42. 28. M. aO.54. 10. %ft. 4%.7. TO. 6.44. of %.04. 30. 74. 23. li. 11. . 166.4. 00.M. 88. ft. OO.14. 140. o . 0. 36. 89.5. M.60. 16. 00. 11. i&%. 11. 12. 10. 9*0? ^ ^1531 »». 50. %%. 8T 6. 4a. 74.M. %\&. aO. 46. » > «^ > 4a. 74. 20.M. 20.87. TO. 53. 234.9lii». 144. %9. 00. 131.58.. a. 49.- . 55. TO. 3. 8. ^O. 8. W. 241. OO. 38.

01. » 9 k O' 9.0 > 0-. «. 24 bis. X^?^]! W. Hj)^ *' "*• «* . IH. 24. aa. 5U. 4». 3. 70. 28. > > .4. 230. ttO. 33.00.^j a. U. 37. 6. 0' JL^U\^t M. r^'v 1. 9.^3 M. 5. 7. 1. %. vijU.

. »e» p. >.2. 22.5. 6. 2. ^Ij3f5 »1.72. it^Vj a».^^ wft. 23. 40. •^ > o JlA-t^st ia. 193. 51 '.«t'3)'5 10.*8. . 8. vLJK 01. «' ji^^l^jt 04. UJl^ 0^. 910. 3^pr»».49.39.16.

--^ f>^^y ta. 6. . ^0 16. »4. 99. 47.-. > > . 11. IT.a c.35. XSybj 44.88 9 ^1 iiy^ 14. 142. Gyu53 80.35. 90. 1ft. ^>ii^ Jl». 51 jr. Sy3 a». 9. JI3J 14.6. 99.29. .46. 39.

172.29. f^. 125.20. %%. 22. ».19.43. 25. 19. 37 bii. |. ^tXjp'5 *.i5IU *. ja4>K ^.24.' ■**»"• (S*^ 4!t. 22. "• 4>y3 11. 84. o . ^ > ^ 5t>'0 11. 4a. 40. rl^tfju^ 11. .62.18. 126. 11. 167. 4t. 109. 9. %\&. 11.125.12. 1.453fCi «. M..^ > > > > 4. j.C>\j «. 69.' I ''O pliv>\^ «. ^^5 19. 47. Jo.

61.27. 63. 136. 24. o > . 29 1S^. f^lj 01. a. 118. 27. ^^. ^^ 9.5. 10.113. 5. 84.66. idrjuy W. 4. IS. ^8. Juyo l&O. 7 ^^JO^^.37. 37. ^. ^ Jup 14. ^. Joyo ^0. 4. 84>U\^ 10. 172. 30.9. JU^ M.> ^ - %4. i^¥ 11.11. gty 01. t>by> W. 38. itSU^ ia. 34. »iyi M. 17. 49. 29. Sobs «.31. 5I5U5 14.S) 00.5.65.

96^^ 1^^ 41. 9. 50.g ji.40.». 214. 188. 10. «. Jo\ 0.54. 6. 40. c^ «« ^y 10.31.1^. 0.ai. 0.^ ^\ 40. 208. a. 11.29. 60. LLJLjCi 10.lll.13.37. aO. jly 1i.» a.12.16.65.37. 24.S.122. 41. 120. %. . M. cT^. 0.^6.43.24.a!t.33.16. a^. 0. . 25.M.36.yJo\^ W.39.15. I^p 49.

OS 04. 14^)5 ao.* 6 IUjV 10. 31 bii. 27. IS. 'iOj^ 1.6i. 1 . 91.4. 'iJ^\ 1. !tl. ** • 04. Lu^5 41.44. 28.88.10. Uy^^ 10. 99. 11. 6. 19. 91. xL\ ao. 01.8. 60. «l>LJrao. aUjv 10.108. 59.9o. cs 9 ^ / J^ — ^ .6.aa ^ 0. 18.29.5.11.30. 6. ijoy^ ^1.

JLlo 10. > — *^ ^ 9. 9^ O ^ a. 102. M. ^UiJ^ 1. 87. 8. JUUi %. ^\. . S^^Lui 14. . 1\&. 152. 4. 10. JUJJ M. a9. 101 bii.C" 89 (^y^\ ^^L^ JLI 10. L^Ll i&.5.46.182. 6. J^UJJU 1.61.8. lyUi 4.66.14.37.58.8. 24. 10. 41. xJLlJ W. 1&.73. iv^Lm 01.ioi.5.152.1. 63. 63.0* ^ pJLwM ^.75. dUjLL \8. 39.29. M.

31.1.186.90. vilJUo ^W.127. 10. 94. 211. 105. 222. 1. 10.86.50. 185. 87. 214. 164.| 11. ^. 11. 11.145. 40. 46. 69.187. ia. » T -- JL^Li 10. iJLwLi 1». 216. %. 36.74. ^<% ^^ ^U. aO. 00. a^. 4%.103. 82. ai. ai. 48. aO.104. 22. a.207. . 10. 10. 42. 4. \&%. 39. 11. [iyixJ\JLji 41. V>3& o^ 0.49. 216. 0.20. 10. 59.6.53. 132.180. 11. jL^ *. 109. OS.iIXIlIJ 10. 218.

82.60.39. 128.78. .115. 102. ^LmjJ^ ao.66. 7. 25. v^^JLa^w 01. ^yL*j5 41. 45.18. M. If* » ^yUo ai. 27. 53.10%. 8. i^JllL 11. 14. %1.58. a. 113. 43.23. 41. 0^0^ jut. ^LliJ^ 10.0%. ^y L«MLi 11. 10. 1%. 10.%0. 44. 24. JLU a. ? 1- 9 ^ %1. 10. ai.24. ai.14. 40.!tO.i2. 23.103.\S^. 8.42.95. 11. 14.1.48. 00. 4%. 135. Jll a. 13. JLU 14.

7. ^ o ^e- LLifl %. JoUi 10. 15. 17. 41.^ VaJUMOi 0. 11. 18. nJU^_T %%. j^lIju M. aO. 9. 24. ^^Uu 41. CJdi\ 40. I^XuJ' 0.282. JI^J!u 10. Jjllif »». I*LmO 41. ^j^^Lo 4. no.Xjy 10. %. . 172.108.l*J^LM«. 108.9.36.39. 9 o .36. 19. 25. ^jjJSllJil. » . 38. ^LLu/^I 40. t^Lli %.38. 10. ^JiyM*^ 11. 11. 15.1.49.23. -vaJISLIJU la.38. v^Lll^l 10.161.1. JLJ^ %0.

1.61.04. 24. \y. 90 .163. ULum %o. 11.158. 163.00.^J*il 1%. j^ iM^' 11. 40. 01. 34.1. 3. 38. %1. 88. i^^aamO 1. 40. 4%. i» gAA kM 1. 9.50. 163. L .125..00. 2U. 91. 4. 7. 04. 10.46. • . (r > .1.1^ A L> I I a.« o .. 10.83bii.0%.#-. 41. 49.1.46.» %1.1..- 10.36. 75. 10.41.01.15.1. OuumJI 10.

59.205. 3. 69. %0. ^LAaIo %0. 130. M. ^ Om ^ 0^ 1^. 10. M. It. 73. 39. 9G. 26. 98. 110.tr — J-J-w I «• ^ 9 %\y 79. O <v «« >^%^9 9 %. 45. ai.4. . M. 19.36. 67. 17. »m ^ 9 :naaa3 %. XJ^^SUmJ. 6. 1. 52. 9. 69. 28. 34. 6. 1. 1.169. 10.100. 10. 110. *S. 31. l^dMI 91^.

K^ml to. 12. LiLl W. 30. >>•»-» Sa^Xam* ^^. 10.7. %^. 4%. 8. 108. OS. It. 93. M. a. 108.^ \&0. %^188. 116. 48.%^. 40. ^. 1. M. 161. 60. 87. UbLllI t.130. to.^%.i60.1O. 29. 1. 23. at. \&a. 3.140. 1%. 130. 180.14.95. 0^. 82. 26. . 78. 134.68.83.^0.M. 4. 38.00.^t. ai. ai. ^4. 57. t. iolll^^j^ a. \ys<L 10. 15.36. ^0.49. J O M» ^ . !l9.1&!l.3.^o ^ 9 ^ O ^ ^.16.tO.39. 12. a. c^LiLlif.159.40. 41.36.19. 43. 22.

21. 7.So ^ AAM# 1^. 00. 46. 11. ia. 41. A^l It.12. 11.0^. Saa^: a.43.48. Ot. 17. * • -- M. to. 43. 12. 26.46. 27. a11 1%. axamJI %%. 44. M. 14. . ai.46.47. 192.^ u ^ a. .43. 87. ^o cr^^ la. 3.46. tl. 88. o ^ 2^5 1^. XJUam 10. 268. » o .

61. 112. iMykMjf 0. o . 78. t. Ol.20. OO. 00. ^ ^ ^ AAdMif^ 11. 0. o r. 129.00.-» -» 10. 0. 41. li o . 5.10. 81.40. It.10. 00. U. OO. \JhMi 0. 9 ^ ^ 40. 01. 171.42. 11. oUbUi 14. 45.69. . t.13. 27. I .99.10. ai.101.4.3. 32. . 11. 9 .28.19.^•JIXam 00.46. 154.

53. 60. 17. 41. 40.41. 20. JuLMAi 1. JuUyMi 0. 115.76bii.82. 94. 101. 10. 55. 0. 0. 34 liii. 78 bii. 165. ' i « vu^UdUjQ to.121.84. 263. ^j^Llff 00. t. 186. ^LL 10. Ul^ to.11. 158. 77. (^jH 10. LAAJCamia '-^y 25. 214. 40. 00. 00.19. 62. 10. O.I^Ll ot. 247 bii. 97. > . 160. 4. to. 143. ^jjlAjUm OO. 264.11. 91.112. 36. 4. . 73. ^ybLi 01.69. 60.94. 0. 75. 0. 149. 191.116. I ' -of- 0. 43. 38.140. o ^ (AJjCma^ lO. 49. 151. 86. 101. 215. 163. 59.274. 0.63. 29. 4. 245. 0.1. 9 0.40. 96. ^^ O. 21. 38.22.

136.5.21. 40. 20. 26. 11. 0. 40.91.57. 15. 36. JuAw O.25. 126. 17. 01.211. 45. to. 20.34. 10. 4t.65. OO. It. 19. 11. 34. 18.1. 11.42.7. 44. It.11. 90. 110. 24. 1. 0. t. 90. 37. 00. 33. 18. OO.40.102. t.14.86.15. 55. 41. OO. Ju-JJI 0. 47. 4. 60. 40. Ot.172. 9. 9. OO. 44.67.149. 74. 51. 19.00. 100. 01.76. 2. 39. tl. 4.37. 0.5. jLuuw •• • 1.00. 10. 36.4. 59. 15. 146. 1. 138. ^LudJt 11. 00.14. 0.19. JuUhMKix) 10. 96. 89.38. 10.10. 3. 00. tl. 40.40. 11. Ot. 28. 92. 10. 28.54. to. 142. 00. 29.40.154. 46. 41.40.46. 143 bit. 4. Ol. 71. 29. ^0.81. 140.41. 3. . 25 bii. 32. 10. » 9 '^JkMii 10. 10. 92.22. 143 bit. 11. 43.04. 10. 9. 30. tl. 10. 36.4.

69.. 22.4. 10.52. 62.117.151.00.31.t S4. ^a. 01. 00. %9..11. 3. 35. dULjucAM 40. ' tUUUUw 10« 60..194. •UuL at.39. n^JUIjuum 10.4.. 0.01. 24. 11.9.14. J^J— — ^ 91 14. %&. .7. 11.3. 10.154. jjjuu *M 0.5.1. »Lll. 60.^.37.0.0. 126. ^ . • - 1. 15. 88. .108. 10.7. . ' vJuLuuiM OO.10. 14.9.1.

63. 4)^Li 16. 18. 11. 51.<m ^J^^ M.f - U. 5. MaJUMJC 11. 75. 32. . .19. 9 9. > ^^ I^J^ 4.00.^0. %. J^t^ 06. 25.47. 1.21.63. 11.48. t^iX:^. 73.109 1. %^.115.10. 61. 19.41.'^ 1. ^^IJ^ TO. 16. %.33.205. 30. 16. a. Jk^^ U. 24. 1^ jJstG ai. 6.103. 63.115.^2. 10.26. J^M 11.19. 19. ai.37. M.21. 1. U. 32. 48. 94.. ^ ^ ^ /^ ^•^aJLmO 41. 11.

19. 219. 98. 192. .> -/ O. 11. ^^Jc^Llifo. 3. 108. \S. 28.28. 12. 214. v:y^ 91. 0. 27. 10.29.4.25. 50. 17.a%. 31. OO. 101. 1.11.117. 43.29. 19. 73. 76. O. aa. 1.41. %. s^i^r*o. ia. 0. M. >^« > ^^^ 40. 69. OO.6. 78. M.65. 32. O. 4.29. 39. 37. 41. liiX^Ll 10.49. Ibii.f^4>^L3 M. 10. 62. 11. J^Ll^l 10. 108. 18.29.18. JL^^^uO 1. 161. 55. 34. tX^^J 0. 7. 06. 145. 109. 25. 72. 9. 42. 0. 1^. 139. 153.19. 1. a6. 119. 187. lO.49.15. %. 16. 49.108. 49. O ^tt' .27. Ju^LUo^ 00. M. 10. 0. 59. 6.20. 144. 7. 113. 45.

WW '<e jL^t »1.i3. 56. >. 11. 47. 10\&. 10. 01.101.10.44.48. K^ " y^ . v-»Li5VJr 01.7. .28.39.40.14.41.90.35. 74. ^ji|kjriO. &JLa^\J 10. 10.73.. 1.*« > 40. 10.2.iewJro6.. 4. 04. 84. 11.42. M. 04.86. ^. 43. 104. 91. C)LdK\jrii.

Go ^ ^1 10.74. liCi^ 1. oi^ 1.110. 14. 113. 24.14. 06. 0.7. 41.\ O0. ^\ 10.01.09.6. 61. 14. So < J^^J 10. . 29. ^1^ 09.96. 46. 2. 91. 129. Oo /^ 1. 6.77.11.8.10. 13. 6.67.15. 48. y -• 1^ JSS' 1. O0.75. 60. 113. 01.^1.64. JCyft 00. i^lftj^vM 1.68.81. ^j^^^.36.Ol. 15. OO. 48.42.78. 46. <^ 1. !i^l 10.

NL^ifb 1. 72. 40.110. 00. J^ 14. 185. UidJ^ 00. pL^iHj^ 11. 10. 153.59. s 19. 103. 1. ^^^UJI 10. 106. 40.10. 33. a6. 06. 06. 00. 72. 48.117. 1. 73. 45.66.~j» 92 IT. 89. 3. 25.80. 109.78. I^jp J^ 00.39. 34. sJ^ 06. ^y^yS^S^ l\i.34. 11. .18. 50. 80.dJ:^J 00. 2. r' /.16. HlS^r06. 9. ^lla^Uj ^ 66. %^.15. 10. 4%. 69. 1.00. 37.

J^&^LLIG *0.112. 14. Gen. 4^.74. 72. 11. *. 130. 32. 40. 113. 38.^ ^:*u 11.40.4)&. 127. S^.^1. > -. 161. %S. 12. 6.• ^^yssu 11. 84. 6. SI. 26. l!t. 2. M.40. 14. 41. a. ^i Ace. 4. 50. a%. ^^ aa.<. 37quater. 14. 7. ai. 16.^1.39 >-. a9.^1. 11. 28. 134.12.i 61. 1^ li^* 11.61.^9.11. ^o s . 14. 45. 19. /^ 16. 11. 46. a. 11). 64. 74. ^ im ^ IS. 78. 12.

.tr IS. ai. /J^ 49. . \l. /^.156. 58.31.92. %6. 4%. 159.83. 1. 81.M. ^^kS^ 9. 42.80. ^JuJI W. 4. IX %%. 11. 8 bii. 16. 40. tl.112. 10. M.12. 38. %. 7. 208. 6. 69. ic^l^iiiv^ 16. t^^^ 1. 93. 52. 10.63. II. ^ o ^ 9.30.bi^t 4t. 70. .I ^ w <w aa.

64. StS. ^-LJ *.16. C^^^^f^ Tl.i9.S4.77. 'ljrM. & 9 16. IS.13. 77. 9 a. 235. 76. 15.)&S.12bLB. Ai^wMf 6. 9. *■» i^ «i» 4. 9> > l>«VM/A 16. 60. i. 72.3. M. U^dkvl ^.36. 66. 21. 3. S4.6. 57. S6. 24. 55.32. 79. 16. 275. 64. ^JUm 1^. 8. 4. 5^^!^ ia. !10. 80. IJu. 26. 'lit IS.i6.3. 16. a. 27. 36. .7. 19. HjjLijrw. 11. 11. \0. 14. gj JUM m. U.att. 22.8. 1. I^ImI^ 61. Liliti ia.11.6. 4%. 65. 14. !ll.

ilJUl^ 1.13.43.128. I *9 9 iN^AMtt 4S.83.1S. 8.4T. v->llli'!t4.20.83. Jllif 1.39.«'T. f4i*fl^ **. 13. 51. ljll*i 19. yr^i IV. *.^ b^diAi IS. ^j^5 vs.9.6S.20. Juol^i^M/* 16.9. M.93. 60. -3! JJI 66. 9 9 l«.ii. 33.«%. }syyMtjO 94. ^ >^ . Juulll 16.

- L^l*^ ss. 11. as ^o « «.« J a.28. . 45. ^jjft ^ ^^j ss. 229. 10. 19. ^4^ L^t^^ ss. 15. 48. 62. ^r" ) WM« t> JJI 14. 6 e . ^ »-. ^^jJ^y^y^ ^» 231. 48.Y ^^jXii^^!^ SS.a\i. 13. 28. cr" > ^ o - ^y^-yM^J 16. 6.

58.28.1!>9.14.51. 17.41. 43. 67 ai. %S. S. 57.166. i«J%^MJ 1. 62. 17.127. a. 39. 198.165. 10. > I '' ' CsLmO ^S. !i4. (^.G.^9 . . M.^ » I49(>t^ 19. 90. 45. 32. 40. 1. 170. 10. > ^ o I er" 6.\&. t&. tr 93 9 I " I^^Li^ 1. 63. 43.11.

I^%^l 10.141.AMu0 40. ^^ W. Ui«dMO Ott.142. 29.18. %0.1.42.42. ^^^LJ ia. xS^Lllf^ 1J. ^>*mJ> 00. 10.54. ^^U la. 52. 36.3.O U ^ ■^ e vjlll 00. /-***:> 00.70. 79. . lilll^ 4. y o y ^y3yAU^ tl. O^AuJ 11.77. liilllt^ 1. 18. ^nLIJI^ ^.35.5.29. 67. o J. y 9 1.12. ^•l£ll W. %ft. tiSjolAi^ as. 72. 73. . 71. 19. I^^JJ 0.127. O«. 36.

60. ^•yJflULuWb^jf W*'. M. 5.. ^ ^ ^ v. 11.69.1. 11. ^ o ^ ^UyJ 00. ij^ 10. ^yM^MJi 14. 24. 01.2o.16. .87. 10. 14. 53.^ o • h n ^nl• ^ 04. « ^ 9 -«? ^w^t 11. 11.:^uu« 01. 6. 10. 5.21.107. 37. 83. 11.ii. 22. aa. 44.\1.110. -• *^ I^JulI 11. 65.^ o ^ . ^ ^ -•• '. 00.12.22. 40. e . 6.4. Juuum^ 11.

6 01. 13 %> In Ml <o 00. 10.64.11. jJLwl 04.1. 12.83. ^j^ ^Hm i j 08. 81. 16. 00.40.58. 24. 70.4.9.31.13. 77. I^^fclj 10. 0^.151. 40. 20.142.11.40. 0. 2.01. 01.46. 15. 00.26. 47.10.25. 00. 4.29. 12.30. .04. 11. 01. 10. 85.f # ^ o >?J* 0. O 9 10.34.00.99.13. 44.01.0. 1.

I o ^ ^ 00. 00.9. 9.10. 8 ^yUuJ^ 0. 108.37. 20. lyUvLJ 00. 20.10.12. 104. 10. 10^ 22.22. 8. jIXuUm 10. 1^ * " I g * JLimJ 00. 11. ^^JuJI 11. ^ o ^ 00.35. 5.19. 50.19. 262. .01. KAJuJ 01.0.01.100.201.69.40. 14. > > o - 11. 00. ^o ^ LuLiM O.94. XJUUtf 01.41. O.

5. uJum 10.^ a* O ^ I gjlgi^M 11.0.37. .181.146. «Am/I 0. * IjL^Jfcl. i^AJULw ^O.46.180.28. SIa^ 00. 61.> 4.) 00. -»^ o? -A**. 4.aAMuO 00.20. t^llll 00. 42.15. 0. 14.! 14. li^lXwt 14. 8%. IrVaAyyuO 0.18.7.4. 0.283.28. C^LoSLmO 4. dUdiMj. tf"^ o ^ lUdLyxuP 00.9.38. 0. . 15.29.

s ^ ^ t tf *— 0. 0. 43. 12 bii. 84.124. 5. 96. . 00. ILuuLmJI 10. 0. 141. 10. 70. 154. a. 41. jiiif r 4.40. 00. XJuLgju. 144. 10. kS&U^ 1. 78.4. 0. 78.gAfl»» H. 1. lA. 282. 5.64. 74. 11. 10.78. 10. 136.65. 11. 4. JUwJt 0. 11.^jLmJi 4. 94 ^ l^Aft^w X. 14. cXAaw ^>^AiU^ 00. ^\. &^Uj1 t. 29.u.

43.14. e 9 Mw>' 11. 14. 5. . v. JaillLi %ft. 148.28. .25. 1.?» OUUmJII \&%. 26. 27..iiu>Jf 16. 187. M. o . 48.94. t^iu^ 9. •« . ^ f biUJ 19.49.

23.82.17. ^^AaaO SS. 24. o ^ ^^jLyyJ as. fyUM.19. 0^09 . ^^lli as. OUl£m M. 9 l^xiLw ^1. ' I ^ " jl^li^^ 1^21. ^^ e ^ ^^AmO %. #• ' > \jjLm 4^. 88. 25.!tl.145. 45^5 14. 41. 5. 66.87. i 10.41.

^.7o.^ » 9 LukiUwiA 11. 160.. 21.^Am2xami a. U. ^* • L^Ua^^ M. 57. i5lSJjri». 27. 9. . 42.O .5i. 9^ 9 &Aiuo. AJtLUiuMjP la. 68. 30. o . 22. . O 9 ••• 16. ^jLL TO. 16.^ oj* SULmJCwmi 1.. as. J. M. o T' -• v«^ttJUwuo M.13 > • c -:.

^j)X*** «. 26. . II^LaI.16.9. 28.^ v::^«AdM» 1^. 46.19. llXll 16. 1^5^ 1^ 72.13. 249. I^JuLXiAM 6ft.18. 37. 2. 4S. KJuJCw a. 6. 16. 9. 18. 9 a. LICm 6. 47. aft. Jj^UuO^ 9.8. S JLmi W.99. 77. 40. 31.101. :>AJuifcjl 14. 6.96. . 5. 4. ft9. ^jXilJ 4a. M. 47. 11.4.42. 26. aa. ft9.45.15. 4. 7. 31. 6.1.69.1€. jjjy^LwJfj 4. 153. 60.40. kLJCIJI 4S. 9.82. ^^Imiii 14.24.3.34. 90. o « 69. IIaX1«ai la. 8S 9 ' ^ «) ^^%J&«jLXAwf 6\l.104.

12. ia. 161.18. 1. Jpllll 1. . ^^w^aaO as. 9 ^ ai. 58. rt g lA !r -iftfi ^ S4.)Lil^ 19 .47.72. 24.a9. 9 o-:^-* lUlXIv^ 14.^ ^yJu«j a9. 106.37.73. 14.26. 1. 9 '^O . 13. ^ 10. 46. 9 O ^e ^^^X*w| a. lyJlAijJ ai. yl^tt^ \J ~7 ^ 9.i28".88. ao. 78. ^99 I ^ ^ as. 33. 40. 73. as. 68.61. 11. 63.189. 2U. SO. 58.

i2. 96. ijiXamuO a.ft. a4. 22. 4 . ^ 1^ » -* i^yXJijO a4. |UixdLI(5 ^^^^' '"^i «? . 63. 91.40. aJ^LL a9. a.72.29. 211.73. L ^ lil A III aULm^Lw 69.7 ^ 4> 9 0^0^ v-JXamI 14.ia. 9 e ? o ^ l»^* ^ aa. 180. 24. 4. * «* -■ jLiji^JLlJt^ 40. 172. 32. 58. ^««juLmuC 6S. juCm^Hj a. cUi^ 16. OS ^ /m •JLA^MUkJ a^.

67.V W. la. 40. 14. > w ^ » 9 .174. .29. 1. . 8 cXaAjmJLm •J^AJLMfcA^M 1^* 18.14. • • • 9 JoJ^M '•"t ^ -: 4.37.iiigY^. 11.20.wt 4.103. »-: « - ^J^ M. 101..26.11. 69. \6. 166.92. 10. 42. 69. 11. ^umjU 1.

93. vsaaJUm! 10. 152. 33. 143. XpUbXiM M. 4. 10.24. jUAJUt 00. 233. 276. 144. 13. tt. 15. 14.'.ttl.44.99.24.103. siUrf^^r^ %0.^a. 81.45. 9. |JU 9.39.19. 55. 96. 11:. 58. I^XJU: 14. liX^ 41.\l. '!t.43. 84. ICk\ tlLX 60.35. 31.22.38. 12. 70.56.40.40.29.47. ^V T\k <(»> ll. 4. . 82. «.• It. M. M.31. --^ «» 14. ai. 1. %%. 1. ijCJLli 10. 27. IS. 23. 85. 26.18. 37. 21. jli^ijL 11.19. 38.

*^t 'ore ■^ X ^ ± . 43. ^. . 9 o -r «*" 1^ ai.32. %.32. 19.106..11. 0.. 28. . aJULiu la.77. 17. 48. S^XLlLi 00. 125.. 40.sUxJL^ !10.103. t^CJLMfcXj 11. 14. UJLli 11. dULIo la. &XJLI3 1\5.56. 4. vJXlCi ai.12 siULmI ai. la. 1. 1.18. ^^XJULi 10. a.10. \yl. 27. > -r o^ 1..Lwl 11. 17.71. 14.58.45. 124.19. 200.77.109.

M.ai.48. "fjJLxi 0. CLi^ 10. 5. 10. 41. 00. ^^^LkM 00.^Lu^l «. OO.17. \ y j^\^ 10. 30. 50.^1. 89.181. |. 25. |tXlT a.83. 84. 34. r. fI^lLljrM. 90. 92. 10.120. ^y ktkmJ 10.30. jJLljLf 0. 10.55.15. (j^iLl) 40. 01.21. 4. 93.60.16.15.73. . 10. |JLJI 41. 33. A^L^i M. 204. 78.23. t^^XiLl aa. 37. 46. 130. 89.^1. IJLa^I 40. 95 -r'l'6.35. g8.11. I* JNimmJ u ^ 11. (wLmJI a. 10. 125. 49. |U1j 11.70.63.

la. 79.35. i# - 9 <Xi4M 9.10. 01. ji3Llir4. 63.45. 25 ^ . 108. ».52. ^j ^ »Xmm> M 1*. a.I' ^ 1. 7. 0. 23.^0.17. 10. 38. 102.6. ij^.130. 64. 0.96.10.111. !ll.10. 01. 10.1. 10. I'l • ' 1. .54. 0. 57. 72. I" ^ 0. 25. 00.aO. . . 52. 125. 97.*j^>^ *» *22. 11.75. ^iU^I tt.11. 83.28. LJL*^ 0. 74.24.45. 11. . 126.69. 10. 78.11.44. 60. 14. 127. 127. 72. ai. 18. bis.14. ai.10.1. 26. JLL oa.

96.42. 36. 84. 0.14. a.34. 11. aO. 1. 18. 89. 11. W. 69. 79.85. 09. 10. 30. X^LLc %. 10. ai. 48.123.16. ». 29. ai. 94 bia. 73.40. 96 . 161. 14.^1. %1. ^Vi»xX. VS^LJUwyO 00. aa. 31. 19. 17.38. 104. 163. 2.10.(w> 4. 4. 82. 81. 83. 11. 41.93.01. a. . 66. 91.33. 77. %1.41. 45 ^UjJLmJ %1.10. 55. 10. 36.or > Ace. 1 • 'tl 10. ai. u^ULLjt^ 11.5. aO. 90. 122.11. 35. Gen. 53.35. 96. 14. OO.

r MM . > 9 >0 ^ »^i.w 04. 56. ^%.15. %0. 27. 50. y ^ 1«. 9^0^ >-* o . 82. 68. 469 aO.o ^ 4. 1.^ I^^M/ ^j 38. %.12. V # A A MO >* **> 22. OS.*»^ .gJU. > I o ^ e > ^^#X*<miAi><m^ tf^) 26. 6. 54. 13. M. 27.T^t^l. 36. 177. ^o ^ JuLmI' a. 160. \ia.

43. 9 9 CI ^ .21 9 « » 41. 46. 25. •» a' O ••• A4^maJ ^. 19. lis.6. 22. ai.^JI*d 9 O 9 «\S. (t ^ o ^ %. 7. 4^.[< tfW <><»» ^9 23. 1.21. 23. li gw #< M y s. 166. 4\5. 19. 90^ |UjU^ 41. . 46.

68. 6^. 96.70. 41. 10.36. o ^ ^ *. 67. 31. O^. 9«r O ^ 0.00. 197. 66. 22. 9^0^ . 3. 100. 63. 24. 10.98. 45. fi 9-. 60. 66. 10.4. 46. f aJLmmJ 41. M. 15. 9^0^ 6.11. ^%^L*/ 00. 26. 25. 35.6.21.06. 00.• ^ o ^ 19. 48.90.71. 9^ o^ A^^l 00.^*joLJl 00.96. 183.O -*|^ i*sJL^M*Ju9k 6. 61.98. 0^0^ /jaJuoLm.1.1. 16.178.177.107. 102.6.87. 41. (9^0^ 1. S 6S. 10. 194.20.W.16. . 01.

25. li^ «»><>»• 16. 51 bin.39.41.33 I tf ^i •■ 10. 6.10. 1^ iii (^ * <*«» > 0. 25.< *mi 1-6. 52.39. o o ^^\ 10.8. ^^A4^mJ 61. 01. .43. 83. jiixil4w 6.1.2. 18.82hig. 6.46. 46. 9. «» <« ^ o 9 ^ O ^ ■4dWtf O. 19. jumI 10. 41. 2^^ 10. 9 ^ o ^ . ByUAAMl 01. 9 *.110. 28. 6. 60. ^^^ 14.

10. 06. 06.66.6. 285. 46. aJ1» w 4. 0^0 I ^ V ^ o ^ 61. 46.51. 48. 46. 80. 10. 61. 6. 7. 38. 6. ur^ 0^0 r'-' 6. 6.15. . 11. f I 0. 04. 55. 190.21. 43. ~4AaaO 06.49. 24.7. 50 bii. 66. 19. 13. 61. 01. 06. 1-39.10.81. 60. 86.61. 60. 4. 24. 28. 87.

61. ^j^amJ 66.27.. 177.30.MO 06.212. 9 Lil 00.49. A^l 06.87. 224. 0.13. 257.fc> 6. 72. 66.107.98. 00. 99. A^U 00.49. 245.^ H y *ii >. 1.04. 6. ^ 9 OS ^ 1"* .40.7.^ I^Xjyu.6.21. . 06.1.6.1.31. O.60.1.77.43. 104.55. 00. 227. ^U-^ 10. 0. o^ a AMA't^ 4. I: 60. 64. 26. 72.O ^^ 9*.40.48.199.46. 17.59.64.r w IW .117.16.9.74. jm^mJLT 10. mM*^ 61. 203.

147.121.131. 40. 4. 0.80. 46. 23.16.61. 220. AA^t^ 11. 47.16. 1" " UtA^dW 4.11. 31. 4.13. 11. 21.60. 23. 06.58. 44.66. 63. 6. ^'**^ ' 6. 5.21.06.40. 0.223.44.1. 69. 16.38. 10. 01.10. 45.36. 66. 101. 06. w ^ 9': ^ A A . 6.. 40. . 10. 60. 25. f ^ 'I. 80.36.34. #0 -* 16.22. 6.^ 9 90fi 1.60.8.26. 41.133. 115. 61. 46.. 10. 9. 6. e 9 66.80.2.11.18.6. 00.32.

81. 11. 16.40. iL^ 11.77. 11.8. 27.46. 4. 56.64. 28 ^Y^Mi 16. 16. 55.97. ^jyuiLwJ 06. 06.06. 61.^yjM^ W.33.6.60. 1% ffft^iyy^ ^^9 '^* . 66.41.1. «.37.95. 25. 18. 9 bil. 9. .62. %%. 43.18. 3. 32. M. 06. 15.62. 38.9.22. 27.50.11.29.32.16. 00.94. 16.18. 139.-» O 9 9^09 4. 21. ^Lil 41. 9.125. 10. 00. 13. 9.152.48. 01. 20. 16. 27. 41^10. 60.00. 14. 10. 6. 4.62. 187. 60. 33.61. 112.69.43.1. M:. 16.25.11.35.99. 60. « ^ 9 ^5**-3. 37. 24. 1. V t <n» «^Law 97 11. 27.32* 10.65. M.6. O. 4.114. 16.22.14.63. 44.01.04.. 60. M. 3. 11. 16. 18.38. 67. 16.6. O6.14.2. 159 bii.19.162. 10. 27. 18. 47. 23.

49. M. )&1.9\&. 5. 9. 119.16.89. 16. 12.\&9. 104.66. 73. 5. 54. 4^. 1. 43. \&S.7. 4.36.72.11. 24.4.8. 15.M. 63. 10. 61.23. 3. 24. 2.6. 47. 4. 26. 48. 11. 6. 0^. 2. 66. ^4.10. 8. 04. 10. 41t. 29. 3. 25.W. \&1. 7.52. 49. 14.32. 0%. 31 bil. 37.^1. 67.1S.25.36. ^%. IT. 40.4.S6.1.33.1^. 2. "ai.4^. 47. 39.1. 20.44.11. 109. 94. 1. 4(^.^\I. ^1. 39. %a. 4ft.82. 1.7.44. ^1.11. 7. 11. 2. I^jU^U ^.3.26 %\y 9.5. a9.64.85. Cjl > # MO I U 14. ftl.23. a*. 19. 9. 91. 01.7. 5. . 84. 26. SS.38. M. 59. 18.66. 21.4^.9 ^^0* aoL^I 1. 26. 1. a\. 92. 45. 28. 22.M. 53. 39. 11. M. 32. 110. 11. %4.17. 61. 10. 6. 6.1. 19. M. 4.43.21. 36. 35.1. 11.8. M.21. M. 4^. 41. %. 127. M.!t%.3. 4^. ^^. 68. M.38.46.6. 40. ^. 61.1. 18. 21.81.3.\&%.16. 37.^. 9. 4^.

12.9. %a.123.^^ fi a. 35.^. 2.186. 1.41.98.21.20. 88.11.12. la. 11. 22. 7. U. ai. 64. i^. 75. 17. 10.28. .%1.60. 125. 0\&. 284.101. 78. M. 28. 14. 5. 77. %0. 31. 79. 19.69.118.1. 14. 56.57.168. 9 O '<<!'< .105.101. 3. 102. 0. aa.85.9.49. 94. 0. 101.119.25. 3.19. 10. 63. 72.£ v:l)I^^aUI^ !10. 16.4i. 75. 256 bis.ft^.3. 130 bil. 11. 159.79. 186. 37. 2.%0.25. 18. kl^I^' ^1.169.^. 41. 67. 66. 19.66. 3.13. 8. 57. 27. 44. 10. 54.184.fi ^ LI»^ 19. ai&.36. 31. 105. 124. a. 4. 176. 117.104. 6.42.27. 131. 187. 14. 51. %S. 101. 2.188. 110. 3.120. 1t4.11.158. 52. 111.11. 01.

^ •'. 7. 1^. 110. 179. ^ 7. M. 53. !l%.6.11. M. 28.53. ^.139.5. 1.a%.^1. 10. 8. 1*.*^ -^ > o > L O <M .I^^ilt 49. c& ^ <« ^^^ ^^^ ^'^ Sc^^^MuO Ov.73. 14.3.30. 40. 1.15. 9 > u > 1^. M. aO.30. SI. %ft. 1.S2.a9.34.^ 9 « 9 .43.4.44.13. ^9. 25.4^. 37. 282.11 10. 60. 11.40.11. 4.2. 24. 11.10. 0. 2.21 . 14. M. 43.63.2.96. S ^ 9 a. 7.35. j^^ 11. M. 69. 29. 11.129.44. 0.

M.131. 7. 40.^j'Ju« 4. *5 ^ 9 ^jLww 1. 10. 62. 108. . ^ . 1. 6. 9 9 0^ %. -^o* fti I— ^ 1. 29. ^Li^ilt *. 38. M. M.. S. "St 9 11. 40.23.«^ aL^^U %) 29. 40. 39.9 . 01. 19.85. 53.et « 9 ^. ^LmmI 1%. 62.42.69. 36. M. M. 13. 41. 04. 79. 23.40. 31.40. 41.

263.90. 10. 17. XjUmJCj ^. 46. 13. 42. *" ^ ^ .29. ao. 4.«• a. ^waJumJLj 1. 1%. 10.%a. <^*':i^flL ia. 47.LJuuumJ 11) 79.43. 83.24.46. 9 O ^ U. IX^ ^. B 9 9 . 28.42. 9p 9 JUuJkm 1%. ao. 10.14.127.261. 10. 26. 114.40.205. la.3. ai. 8y»UJb 'X».10. »» .14. %9. LLl %4. 47. 4. 5. 11 .43. 9e 9 i^Uuuw 4r. 13.

15. %1.7. \S. e ^ 19. 11. 4. 59.70. 14.^eLM. 0.6. 37. 12. 10. 25. 10.11.32.99. 40. %^.liL^ 11.55.^1. '*' 9 K^^uw 1.1.173. 4. 9. v. 40. 18. 2.10. 66.40. 34.99.40. 10.48.137. ai. 4. aO. 6 bil. 11.2a. %0.28.42. 101. 41. 1^^^ 11.9.16.115.31. O^UUm 61. 01.9.116.141. 5. 11.50. 27. 61. %1. 101. 168. 26. 1. 9. 79.27. 177. 42. 40.^0.40. 3.7.9. 41. 29.9.176. pUI 11. 74.1^. 77.62. 11. 5. !19. %^. 32. 46.\&0. '*' 9 9. . M.

9. "^ 9 ^. l%. 164.103.148.158. 10. 12. 06. 16.62. 6. 60. 147. 32. 25.^1.46. 17.24.67.1. lO. 9. 54. ^yjUJV^ 16. 11.137.1^.6. 4. 61.165.19.71. 156. — 9 1.188.30.21. 0.11. 25.5t.57.63. 9 'w^ .10. -*. L£uI. 98 'Lmn* l)^^ 16. %% 48. 6. lO. 16.10. 11.96. 1.4. 110. 120.14. 12. 166.00.29.01. 2. 53. 122.23. 11.21.28. 4. M. 4. ^yZJ\ 1.9 0.

9 1)18. . 84.47.01.22. XjuumJL) 6.49. 4A. 4\&. 52bii.32. 11. 10.116. 4. 06. SujLm 6.06.5.102. 11. 40.17.L^ 11.4Aft. 43.40. vu^LImJI.auAAM 11. 11.7. f(XuM* 1. LLIju^ 1. 75. 40.48.102.161.64. 87.152.06. 11.36.28. 84.1. 20.16. 10.13. 3.34.66. v:yUuij| 11.22. 40. 9 ^ M> ^ 16. OO. 4. (>^^*^ 1. 01.80. 92. 1.191. 102.98. 24. O.9. 40. 64.167.47. ®^ I -|i. v:i9(>^f 1. 16.

15. 10.128. (>^bll O. 183.34.4. liSSLu 11.273. 1.•-. •» > (>_ 16. 35. 0. L >6 .67.6. 4. 47 &2liljr41. t L.116. 66. 25. 60.9S^ o y t(>«^Mue 16. .* -. 25. 8. 29.6. > l^JuLl lO. 41. 1. .35.61. 40. .80. 1 ii 84>^^MU0 10. 88.

93.5. 8.21.06. G s 0. 16. 1.00.16.41.53. 10.21. 81.23. ^^^t 40.30. 13.^1 41.20.119. 12. .87. U^'IIaw 1.6. 8^_M 6.25.04. IuLmJI 1.16.70.4. 'isy**^ ^.70.00.60.46.194. 38. 41.> s^ 11. *aJ!«^m. ^ > 9-r*' ^ 1.30.46. 1. .21. 10. 1.3!) <• -. 6.125. 27.15. ^^ 61. 36. ^Y*A 10.00.2.128. ^^)y^ 18. id LI ^«. 22 bii. 16. 34 liii.u> 60. 40.26.19. 41. 28.65.

35.10.10.66.139.107. 42. 63.40.31.64.77.40.50. 60.6.^ . 11.40. 5. 46. 'iiSls 0.33. 10. >o . 1. 186. 29. 54.114.11. .26.179. 50. 3. 10.170. 16. 11. Ol. 16. 1. 14.118. 46. 1.13. 40. 1. 86. 16. 10. 16.41.72.47. 06. "I fi iUL-JLJ 41.6. 00. 31.» 4. 46. 57. 14. 41.63.61.89. 46.76.40.10.11. 3.32.175. 64. 28. 10.00. &^Lm# 10. 64.11. 49.46.31.96.17.55. 16.135.54. 0.41. ^t A aL^UJb 06.1.59. 8.34. 40.11. 46. 12 his.6.34.00. 120. 79.85.

uiLui <fO . O^^mJU 06. t L 9 9 iJbuoO 14. 41.18.61.« 4. LIjLI 16. 20. 20. 77. 59.11. 00.40.21. «t ^ . 41.00. 34.7. o ^ O^^ 10.15.20.01.50. 68.4. 99. 85. 66.5. 11.100. 22. 16. 63. lO. •• ■• itJUM 16. 48. 151.00.8.67.16.41.40.41. \tSy^ 11.61. 10. 16. 96.

^I^ifr06. 27. 27. o -rfi ^ l!t. Jyli lO. 89.29.73 ^^•U*j 6. iSi^^maJ* 10. sLJUw 1. ^^^b 16.8. ^LJI 16.6. l^IiLl Ol. l^yL 46.6. 44. 83.4. ^Lm — HJuCu 99 J^ 41. 44. 43.66. vLIjG 16.6.71. ^jUyill 16.29. sULLi 16.29. %0. 32. 55. 41. ^JjU**^ 10.06.10.17.22.145. r u > > > - . 96. O^T-- (3SU« 60.30. 20. 18.

> I ^ a. 1. \S1. 274. 14. 28. 32. 19. 6. 91.« ^ ^ yjSb\y>^ a.45.46. 9 9 /I%^#A»M^> 1^9 10. « 9 . Jt^ M. 95.W. 29. 41. 98. 46. >^aLu^ 19. 34. fi ^ ^ >« ^ Jl^ 19. 84. 121. «w •» y ^A^ ^ ^^ *. 137. OS ^ » (5^iMO 4.7.35. 14.o . 72. ^ rm ^ 9 |Uj^ »•. . 1.44.%.. 19. M. 27. 11.41.

60.4.11.5^ 00. \S. 20. M. 97. U. 29. 13. 192.12. M.12.18.60.\ftl. ^ " ** I* "T 49. 41. 10.52. O. 14. 2 00. 17.00. 0. .10. ft. 3. M. a. 1. ^ o ^ 4.M.19. . 12. la. 34. 100. 90. • •jumJu 41.10.73. 3. 27. 20.\51. 6. 38. 4.136. 78.4O. 1^. 41. 17. 11. OvJ^Um! O^. 26. 80. 21. 5. 91.60. 29.25.90^" O l^jyC^t 4».10. %\&. 13. 1. 10. 11. 50. 2. U.77. CJ«Xwf> 11) 46. M.1^. y^ y kMA^ 09. 16.

15. 109. 01.102. 10. OO. 19. JLX^ 09. 21. I^Ja^ 0. 40.11.23. 41. 9.53. 131. ^y^\ ^^. 00. 1. •" 10. 10. 44.65.45. 8. 57. . 60. 25. 4.22. \50. 41.19.45.14. 00. 40. 2. 10. 6. 01. to.47.1. 1.29. 109. >^'5 w.43.82. &t^^ 10. 11. 01. 0.41. 00.21. 16. 5. Ol. »l r^ 1.113. 91. 20.81. 10.' 44.10. 27.11.17. 09.71.135.109. 9.22. 9m ^ 9 ^jUmO 19. (c^La^Luf 00.9. 38. ^\ym 0. 10. 17. ^^LJl 0. 10. 11. 0. 0.

L^luM O0. .^5 I # o ^ i^jum 00.^ 19. JuuJI 11. 91. 3.. S)LumJ| 10.10.18. «' e fi ^IJjl 14.. L. A .22.17. 20. UJLt^ 14. SjLum lO. 30.10. S^LumJLu 0.97 ju oJLli 11..11.18.. •• e «>w 9 11. 19. '..».

5. 29. 1. 62. 00.. 156. . ivHyny^ ^ ^* t v_.e ^ JuUm 14.20. 65. 9 bii. auLij 0.L r Li 00. jtgjU 04. 10. 00. 19. OB /• 4. __ .15.. 62. . 87. ^LIl^ 01. 90 .

5. VI « A f %4. M. v:. 14. 142. U* 100 ^i &jIA1o 6. •• A .6. 24. O ^^\ A V 0.&>Ui9 11.142.60. %0. M. 23.112. M. 55.V. a.^L^UwJuo 1. « "» . IT.99. 6.

70. S^.43. 8^3 »1. %4.2. as. 21.146. 61. 4». 30.19. /. g^ 44. lij^ at.118. ^ 1«. 29. • A »Qij| 106. 4. . 20. 62. 18. 26. 9 T SZ^ 11. 10. J^ M. 16. fJ^ 14. M. 35.4. 31. 11. 52. 5^1 1.68. l^ 10.^^£iJ 6*. l^ 11.'. 80.

71. ^ i ^ y.7.9. a! jjj^ 60. v::^JUui&f 14. 6.60. r» e iJiS 11.160. 192.40. !t.9.!t. \^dJi^ 41.61.21. 54.16.11. 6.: .4. 207.88.64. JujLiJ 11. I 9 0'« Jju&t^ 10. 7. 13.23.1.14. iJI 4. 5.127.33. 19 big. 18.3. 1.4. 50. 21.98. 25. * -o ■' 66.

124. 41.2. 6. 25. ^ o 16. 66. 11. 16. \JqI^ 14.8. 16. . aa. 15. !5 .43. 32. S ^ ^Li ai. 19. 1. 97. 16. 11. 35* Jju20l %0.JuJuJ 14.19. 140. /. 11. JoJl^ 40. 4a. 28.7.7.2.3.? ^^ a6.104. 25.14. 100.UJ^f^ 6.147.60. 25.61. 16. C^maJLm *'6.12. /• > .ii9.

11. 10.164.71. 70. 6. 2. Juifj 4. 22. 11. 153. . 79. 11. 21. 7. 14. 0.40.36.5. 14. 10. 2.13. 10.86.26. la. 78.82. 1.60. U^Xi&l 16.14.43. btju& 16.8.46. Jufel a. 11. JoJuiJriO.62. 10.82. 48. ai.70.69. 14 bii.29.33.16. JJI 10. 66. a. la. iTjuit 46.26. yw&ift 16.79. 16. 12.82. 32.^ *' " 11. JuJuLir60. 16. 27. ai.8.45. 4.98.160. 6.13. dJiiV^ 4.81. 66.60. 46. 1.40.14.7. ^^ 11. 22. 4.6. 6. 85. 41. 196.ai. 127. !t6. S_^ 16.12. 79. 11. aO. 74. 16. 11.69. 8. 60.11. la.49. 11. 41.86. 41. 16. 0. 1. 66. 49.187. 35. 11.

49.36. 6.175.51. 65. ^ a -c 11. 00 -- /. la. 61.io.65.10. 28. ai. 40.I T a. 69. jii\ ia. 5. 1. 4. «• " A r 111. ^^ 06. 2. 2I0. 16.85. s /a. 6. A .7i. 36. 12. 3.41. 114 %. 250. aa. aa. \ a. 77. 20.77.10. 213. 5. 11.6.^6. 5.

8. 43. 67.29.28.ai.11.45. 1^ 16. 87. 35.22.69. ^"^fj 10.41. 183. 00.26. 28.54. 9 . (JT^X^. <^«^ 66. 11. 66.55.16. ^yJsLiKi 66.57. ^yMt 64. 4>tiijri6. ai. 60.10. 57. Jy^ 06. 24.6a.10. ss 16. 55. . l^^l^ a. 1. 35.16.11.^ 6. 19. ^y^ aO.68.4.16. a. 155.71. 11.^*»'- 9^ *» ^ A w A 6. 04.41.55. 155. 4>1^3 16.

19. 21. v^sLiuo^ 16. 16. cr" .73.101 ^11^^ «8. 108.8l. 1. 57. *0 6. 261. • • ^1. M. !t.16. 160. &Ii>li 14. ^ft •» 16. •• •• o ^^ o^ US^ 19. 35. 24. 125. 23. a. ^1^.

54.'%%. > .0 auoJ^dw&J %6. 16.20. 110. a. M. 16. ^.109.^^. 5. 60.Jj-i c • — ^ v>%Ai 6. . 11. 52. 172.76. RiLyi 4^. 40.116. LjJbtlil 41. . 16. 163 &C^ 6. e A 1\S.20 U^ 1.32. 73. 11. ^y^ I 1^.51. 4%. aa.136. 4a. 260. 4. 37. 9.- 1^^ 4^. 27.59. 10.17. 11.

88. .32. 39. 61. aa.. 1. 7. 37. a. 17. 64. 10.190. vj*-*it 16. 6%. ai.31. 34. 3. a4. 66.40. 27. 43.45.65. 12.22.65. O.^6.133. 6. 56.J wij 11. 14. 94. la. 23. \l^y&i\ 6.172.60. 10. o ^ oft — r' aa. 66. . 29.107. < Cit vJl«il 1. 16. 61. 6. 85. 16. CA^Bwi&l 66. yjy^ ^6. |VA.=S«iAiw1 6. 54. 67. 16. ai. 1.183. dyilj 40. 6. 60. a6. 81 1)18.88.149. 36.19. 144.149. 68.36. J^t 16. 90. W'sUwuO 1. 20. ^.

30. A 6. 41.ji^. 57.15. J. 6. 4.140.* (j^5^AiJ «.o oft . «. 19. 41. 40. 11.20.3. 6. "4 4. 2.94. . 40. 64. 102. 66. Vj^d^ a. |i^I^li& 16.iai.10.4^. 106. Jyiuo 04. >^ o «. 57. 60.41. 9 o 1%. 33. 31. 88. 152. 1«. 12. 66. 74. 6. 80. 78. 220.38. 28. 9. 1. la.

6. 64. 5.220. 29. 35. *^^ o O _P .22. 6. 39. 29. Acc. 10. 10. 41.3. 14.100. 88. 29. 40. 60.6.6. 17.1.73.30. 89.10. 10. 67.66. 16.5. 41. 84. 190. 114. 26. 82. 16.36. 6. 7.6. 121.99. 50.5. 10. 60. 06.1. 138 162. 138. 74.60. 16.33.108.220. 41. LXSL^lLl 6.60.4. 36. 0. 6.27. 23.129. 10.11. 17. 16.jOy^\y O0. *'^ '^^ 6. 66. li^L^S^ 16. 46.40.137.105. •-*> I -^ A 6. aO. •'^ o S3yJ&U0 0. 62. 33. 1.6. 47.124. 06. 106.60. 87. Geii. 79. 16. 94.

60..27 ^Li^ 11.12.» 1^ *» > ^j ^ >* yjirt 14.j 6. . 66. 06. 194. i 6.12. 46. '^* 10.12. lig^r^^. ^ -'^r^ . 51. 38. &^1^ 04. 3.r -.137..66. 1.25.t.60. o o «JliiL> 40. 64. Vjyw 16.137. 66. JIcmJ 4.41.r. 72.3. 116. 38. 66.

j *. ^^ O.170. A IaS ^.198. 73.20. 61.5. 46. >o ^ SawCC** 10. ^.47. 96. slyest %. 80. la. 32. 4. 46. '^7^'^ »' — if %. ^. 38. l^^£iiaJ a. 203.C^liyUil 0. 6.jyfl^. 21. 112. . 15.220 66. 102 ^iiri&r «. 171.i69.71. L£j M.184. 73. 105. .

62. 09.9.t&S. 36. 13. 169.14.29. 04.11. 66. 14. 62. 40. 11.00. 4. W. 50. 26.118. 11. 19. Oft. 41. 52. 21 Ilia. ^L^ %9. W. 67. 16. 92. 78 bii. 6.16.149. /• . 11.7.35. T.00. /• lL^a.)&. la.163. 1. 16.41.31. 145. 199.« «s 0.100. 24.17.8.117.41. 4.200. sLL^ 4S. 4. 29. iti.101. 43.271. 144.276. 25.11. 20.139. 174. ^ ^ o slk^ a.09. 97. 4.37. 93.1.)&. 63. 38.\o.f^yu£j %. 91. 19. 0. 30.204.20.48. 42. 51 bit.143. 26. 10.16. . 145. ^. M.27. 31. 119. 20 1)11.19. 139.34.6. O'X.4t.1.42. 65. 9.

93. 6.j^\lk 6. 19. 11. 63. uJl^ 49. 90 bis.5. 16. 89. 45 bis. 177. 1ft. 35. 97.210. 6.118. . 221.21.29. 10.01.33.96.99. 00. 11. 6 o^ » ^ 06. 60. •^ •• A^ 1.70. 88. 11. 85. 5.3. /-^ ft.13.82. 86.55 kii. 1.4. 0. 1. Jjuit^ 19. . 83. 06. 2.85.01. 09. '• 11.30. ^jjcbLd^l 61. 11. JiAjl 0. 11.112.194.

19.45. 90. 47.11.18. 06. 87 bis.10. 09. 49.A t ^rf-^.107. •• ^ •• JJULAI5 11. 2. [^kxlk^ 49.26.10. 00.149. 45.• . /• A 0.8. 8. 2«. 53. 19.30. 06. 123.108. 0. 26. 28. 41. %«. 11. 19. 21. 56. o^ o^^ .66. 10. 1. 09. &^IXi£ 4.117. ' ' . 23.15.202.6.72. 16. 01.55.62. 66.255. 22. 113. 86. 41.1. 19.51.01. JjL& 16.• " 0. 58. M. 14.93.

86. 5. ftO. AfiAj O. 50. w mC bf^ 1^ 6. '• 0. » > > . J^Ji»i 11. 19. -^Li 69. 19. 19.224.82.6. o .26. Am^ 4.121.. 69. 0. 36. . 256. 87 bis. Lp^UL^I^ 16.1.18. (^UtywJl ftl. 01.109. 30.41.»^ • ^ fi . itJl^t^ 06..96.28.35.

A 1. A (jX^b 94. 99.29. 17.>^ • - O. Alljt]. 50. iL£ 06. 69.3. 51. ilijri4. ^^AftMO 01. 10.40. 40. . 00. 37.10.19. 21. 9 [*"-• 10. 40.49.100. 44.12.51.51. 26. 19. 01. L3«LjLL& 10.59.16.2. » 9 •%JUUamuO 19. & 6. 28.19. 47. ftO. f53. 27. ^ ** * A 01.8. tyUL^ 1. ^""kL 10.

10.9.80. 58.i A .11.110.84.9.94. iX^ 103 . ^ A XJLm ^^ ••A A" : «o.- 9.99.i^Ula^ 6. ^jjLA^ 06. 49.26. 44.71. 41. kk\jJi» 14. Ui . U£L£ 90.14. IjLm 1. 16.

94.4. 13.7. JliJ M. M. 9a.33. ^^LiJ W. (L^ 16.49. 4S.107.iF ••• vdLi 14.io8. ^^ 11. 4. 27.11. U^^ ai. 26.37. 115.1.69. Ua^ 19. Ui SO.©. 11. M. c ^ a^. 4.29. 91. S. OS > '^<'- . f^L&^ 41.* \S^.lyjLi «.12. ^JJUL) ^. . 13.84. as . l^liil 91. 15. 4.

4. ^ o ^^A^Ai ao.8. 4%. aa. .54. 10.10.91.108. 147. 05. tlXi 14. 41. L^ a. 52.14. ^•LLi 4. 167. 122.ii6.10.146. 115. 36.40. W. 131. 40. 19.11. a. ^•li^ 11. iij OO. 04. 4. 153.7. 13. 35.7.39. 14. 14. 9. lyLi 11. 63. . 52. M. Xil 11. 16. a.156. 19.68.94.104. 41.14.13.112. ai. 10.11.• • 9 .12.20.11. 45. 44. 171.

Jii.119. 0. 56.11.13. 17.139. .31. X y w 1^ • *9. \&. 40. 1. 10.i4.23. ai. \Jl 11. 122.04.45. 69. 1. 0. 53. a. 146.aa. A a. 73.86 yCiil ia. 1. 35.40. 10. 8. 10.138. 80.75. 10.35.1a. 01. 26.11.4\5. 1.22. 10. 244.11.49. 5liLi^a4.14.40. 141.4.19.37.27. 1.189.8o.\\ ai. 19. 40. ^^Xi^ 11. l\l.11.38. ^^lIjQo. ^^j^U ai.4o. 63. 23. 63. 73. A 11.^0. 1. 3.66.ai.m. 91.10. ia. 181. io.ai^ 80. U.86. 14. as. 9.4a. 9.61.

14. 4.96.1.34. 5. 30. 27. cX»dw v:yli?L^ 11.1a. 31. 10. /• 9 o >VidM<uCx > . 18. 4a. 149. 9 Si >* pySJJ\ 14. 52. 14. 11. ijM 4 mViMi 0.* .12. OXl^t 19. 12.ai. A V 1.46.

14. 10. 37. ilAMiXwJl* 91. JCci. aO. 16.10. dlX^Li 100. 28. 37. 14.10. 7. 130.^0. 40 hii. 260. LImm 10. 16.i>tJb a.1. 89.145. (j<^. M.19. 84.16. 41.25.2. 80. 10.9. Jl3Ci aJLX^ 10. 24.18. JUijf -' ^ 10. aJU^ 09.14^ 37. 10.15.5. •a It ai.47. 11.19. 4. 01^1. 1\&.11. 40. 3. A J^LLi 0. 10.a^.3. 2rf&t 0.11. 14. 30. 41.37. 6. M.11.13. Q Si -C 11. 61.78.38. 17.144. 38. M. M. .a9.58. aa.

8. \&9. jL^dlS' 6. 86. 18. 62. Jc^ 41. 21. 15144 la. 0. 40. 1. 72. 11. 151. 10. 4. 26. 180.19. 6.18. vLg^ ai.108.19. la.16. 9. 20. t^cV^lxj **. 4. cX^ii^ 16.7. 11. 19. 41. - 10. 161. 164. 104 %y 80. 4.151. pj^ 41.9. 4X^1 6. 61. 9 '^ f^Jk^l 41. 9. 1. ai. %1. ft.8. 35. 181. 50.164. "XjlTLia. «6. J^^ij 04. .41.9 . a. 81. Uj^^ ia.130. «.65. 29.1.

11. 117.44. 9. 157. 81. cV g M « S 61. \l. 11. 63. I^JcjiU 4. 137. 11. 45.150.JLi 4Xjljm3 4. a.45.7. 74.19. s^. T ■(. 17. 9. 10.8. jL^t 11. 1. 37. 282.57. g vTnX v>rT> O. <Xj-ii . 282. 6\&. o'J && 19. (X^^^ 0. 20.49. O.3. 26. . 46. ^ " ^ " I^Lji O.O. 4. ^j^JU»L£ 11.15.164. LjLgdwwJuA^Li 4. jjftLi.200. 01. 78. 10. 78. 49. 19. 2. ^^j^^-liJ 6.

91 his. I^Jcf-if^ 11. 98. -o ^^4X^. 62. 32. 1. 28. 49. Gen.55. 46. 113.11. 14.13.00. ^. 78. 01. 13. 04. 75. i.^.45.09. 86.171.111. ^J^t^ 1. 04.43. o ^ ^tX*4^ a. 44. ^1. 16. iliXj-iJt *9 282 '5 iTjL^Aif.51. 1"^ * ! '^^^ 10. 6. " '. OS.57. as. 86.*1. 1.46. 40. 11. 7. l^jL^U 1.30. 4. 11. 94. 282. 57. 11. 75.18. JL^I^ 1. 54. 21. .75.

U^'5Lg^ \>. 18.38. 3. c H^L^^ O. 00. 14. 105. 18. ^. 7.^.46. 9. O.04. 6.282. 71. 134. .145.41. s5L^ ^. 105. 5. 2.0. 94.. 9^. . 64. O. 4. ^9. i^« g w ^* 9o.8. 282. Juk^JJ 100. 6\&. ^9. 4. JuL^ 41. j^jl3Lj-lj 10. 19. 9 juu^. \S.19. \S. 137. 47.107. 21.134. 19.2o. J^^d&uO 11. JcjdMuO 19. 22. 78.47.53.11. 69. 282.13. 33. sSLj-ttJb ^.93.105. 6. 0. 151.19.36. 00. 6.106. ^•5Lji 41. 9.134. 95. 106. 11. 283.17. feljL^-iJL) 04. 117.j^JaI ff A 04. 8.4.6. Ace. »t4X4^i a.47. 01. 1. 60. 1. 10.6. 121. 'i^s\ ^ />. 10.48. \&o. 10. 6.7. O.73.

80. 6 o ^ A 14.108.f J> (^ »'^ <ft 11.226.3.190. llufi 61.102. ^^1 0. v::.190.6^.9.^f 01. 0^0 •« .ujA. • • . /-^ 91. 46. ^^4iji 0. 4^ O.A •• G (3H-=^5 11. 181.2. g4i>Jrf 9. ^ • - . »^ 0.^. 14. -j-^l 0.4.5. 9. 181. 11 biv.2.214 ^^b 0.7.234. 36.

79. vi^Lili 19. 1.^9. 11.65. 0«' u 4.19.32.36.^0. 35.60.193. 01. ^ ^ « -o 1^12. )y^^\ ^. ^^^ 40. 153. C '<e &i^9ttidMiJi 9)7. saLuo* O. 21. 36.30.4.94.14. v5r^ — gLa . 233.71.53. u b^^ 11. 42 au^X^S' 41. \S6.31. 16. 56. |VJC \aLCw» 1. 5.22. ^j^l 0. ^\S.ffVAV 41.59.

91. 49.15. 32. \&. 36. a9. %0. 10. Oa. 4 bii. 6. 34 bis. 14. 4.95 bif.51. 44.21. 25. 65.50. 7.13. 27. 18. 9 bis.29. 18. 53. 19. 149. 101.99. 49.47.40. 35. l!t. .16. 10. 6.6. 88. 13.19. 38. 219.62.35. 40. 0. 91.24. %. (5ybJu 10. 30.%^. 35. 10. 10. 14. 26.35. ai. 28 his.154. 8.04.2. M. 24. 29.10. 43 bit. 14. 19. 110. 39. M. 125. 27. 10. 107. 90. 1. 21. 37. 112. 14. 89. 10.28. 45.5.76. 9^. 10. 11. 12. 256. 4.22. 47 bit. 10. 21.47. G.59.H. 11. ^1.27. 107.17. 20 bii. 9. 68. 26. 120.19. 49. *> 4 X^^l¥y^ a. 26. 95. 102. 28. 11.12.ll. 27. 12. 109. 33. 27. 41. 9. 11. 39. %4. 128. 28. 14. 56.19. 4a. \ 188. 150. 4. 100. 48 ter. 82. 4a. ^1. 0. 19. \&1.32.54. 14. 6. l!t. 11. 1.M.138. 31.38. 62. 37. 15.24. M. 10. 38.68. 53. ^.56. aO. 19.105 L> 18. 41. 1. 254bii. 92. 41. G8. 53. 41.

23. 88. 124 bit. 13. 1. 274. a. 1^.39 bis. . 52.155. 4a. 0.83.4a. 91. 29. 14.60.67. 223. 30. 23. 84. 272. 1.161. la.10. 10. 51.34. 41.35.11.9.10. aO.66. 19.19. 22.a. 1\&. 51 bis. 55. 1. 3. 116. 11. 14. 1. 10.111. 11. 4.4.1. aa. 29. 69. 56 bis. 10.16. a^.^.9. )&.136. la. 31. 56. 484bii. 174. 00. 33.123. 41. 26. 25quater.154 bis. 99. 1. 66. 14. a.89. 132.35. 52.80. 4. 9. 28.32. 4a.41. 53.10.74.9. 173.31.209. M. 175. 1. 76.208. 65. 11.2. 76. 248. 17. 21. 11. 1. la. 67.87.l. 263.32.139. 30. 43. 0. 11.19. 20. 44 bis. 11.148.5. 0.4. 10. a^. 252. 17. 0. iUwi 1. 10. 91. 21 bis.17. 110. 10. 4a. 40. 40. 55. \MI. 69. 22. 59. aa.93. ai.98.

69. 29.8. 19.64. 111.7. aO. 44.11. 10. 43. 49. 261. 10.91.19. 52 bis. 21.40. 231.64. 19. ai. 20.10. 150. 3.5.111. 40. 35. 83. 99. 102 bis. 6. 1^. 3. 87.107 bis. 46. 52. 79.13.39. 38. 14. 35. 86. 90.17. a9. \&. 100. 160. 4.16.19.7. 67.11. 91. 19.44. 27.6. 256.87. 1.8. 90. 19. 1^.aa. 8i. 37. 29. 98. 11. 186. \&. 36. 20. 0\&. 43. 1. 60. A a. 00. 49. 21. 3. ^1.aO. 60. 52. 88. . o a. 57. 01. 101 bis. 11. 55. 1. 10. 159. ^9. 143. 20. 31. 116.53. 21. 26.62. 120. 46. 11. 22. 72.4. 24. 80. 4. 27 bis. 88. 52. 282. 38. 10. 23.78.4.75. 164. 25. 15. 155. 76.40. 42 bis. 68.14.00. 0. 17.2.17. 44. 19. 21. 9^. 98.54. 27. 284. 28. ^1. 04. 6.39. 41. 9.24. 142 bis. 37 bis.9.9. \&4.7. 125.^0. 41.90. 75. la. \ia.8. 52. aO. 73.266. 19. 25. ai. 12 bis. 40. a^. la. 103.11. 32. 40. 11. 175.ai. 50.17.19.04. 21. 83. 38.41. ia. 77. 9. 103. 1.93. 184.6.1.42. 117. 11. 14.29. 63 bis. 113. 95. 155. 62.11. 49. 62. 149. 148. 54. 15. 39. 34. 68. 0.49. 2.

•^5 14. 0« MM 09. 40.39.25.45. 19. 11. 5. 22. 67.72. # o u UuL^ 10.10. 72. 10.1. 00. 40. 78.8.19. 86.10. 32. 90. 44. klli. 42. 282. 1. 28.31. 41.76. 48.152.74.26.14.61. 10. 10. 23. 10.3. 54.40. ai. 116.4.37.53.10. 39. 00. ^1. 54.11. 11. 34. 0.60.46.0. 103. 10. 213 bis.138. 82.46.. 183. 00. 10. e* # o 11. 18. 1. Uuui 11. 3.75.170.18.\S.23.12. 83.45. 44.19. AjJ^\ ^. a\&.29.70. 73. 0. 10. 11. 15.45. 10. 57. 9. 43.00. 40. 80.17. 54.4\&. 04.4. 8.117. 91. 49. 19. 11. 68. 9. 23. 19. 75. 7. 11.191. 165.^9.^0. 27. 112.101. 229. 1.20.171. 41. 80. . 11.

w io6 u* <>LJt «^L • • . ^ 0. jitflcllit «4. 54. &JU^ 10.10.69.70. 09.160.3..10.14bis.8t. ^ 8S "" > SJUUMUO 4.80. i.\^y^ 40. ll. u ^^ 04.4^UiL^ 14. 51. 31.18.65. "'• W.^9.

30. -"O** ^ 6 > (•. 17. 25. 20. 34. 40. 1^. fo^ o?^ >-* - .6 «.Ai^ 44. A ^9 H. a. Luo M. !ta. 5. 59.33. 17. C^ > ^6 ^ ^N^l f^l.48. 43. OS.^ M. 25.

Ik*. !t9. 22. 0)5. -o— ^ . -* 16. 1. f^A^V ^. 41. as. 75. 5. 42. 24."^ ^.101.20. 16. U« 24. 49. 35. 11.?7^^ I 9 -. 16.S3LoLi 6S.^ o ^(^1^ as. '.9 e 9^ I. 12. 111. o ^^ o ?:>. 14.34. 127. 44. 9. !tl. H. 133. 54.6 9 9 V:^^^ M. 82. 11. . 98. ^<A>%fli 6. ^ . 113. 59.

157. 14.3. "T. 36. LXJJc »t.6S. 24.177. c • ^ O 9 1^. a9. 58. a6.35.66.35. 61. 18.83.• j^fjioi} 11. 9o & . 83IHI. ^ e 0'« LyoJI a4. 37. 49. 76. ^e 9 L^LO 100. %1.137.70.a. 89. . 97. 9 . SI. .6.^ o ^LuO^ a4. 17.. 11. 14. 21. 46.

200. 14. 4. 121.aO.5.22. 23. 125.85.11. 44. IS. 1. . -•'<•'« 19. l. o • ^ 9 e ^ la. ^^^x^t a». 41. \yyAJcl 1. 170. 16.132. Oo ^^ 9 O ^ (9 O «• 1.27. 67. IS.)&a. 5. 116. 25.\&4.61. I^^xij 41. 48.34. 46. 30. a\&. 4a.16. S. )&a. f^y^ a. 183. 90.41.66.

83.109. 14.51.27. 46. 3.5.16. 24. 4a.48. 42. l28. e 07* ^ 11. 10. Q ^ o ^-i 1*^1 M. 48. 31. 77. 40. 57. 10. 14.117. 30.^a. 11. o e 10. 10.127 SoLo S. 18. aO. ^0. yJ^^iCJ la. a. 7. 90. IT.11. 58. 60. 14. 18.-• o — j a.16. VjploLfiJt^ 11. 35. . 11. 16.38. 5.1S. 16.67. 146. l\. 6S. 130. 34. ^^LLU 16. 101.

18. IS. aULuo a. a. 36. 10. 66.81. 150. 20. 102. 136. 66. 140. 15. 33. 132. 13. 148. 11.a. ai. 48. 6. 80. 1.77. 41. 35. a. > • c as. '•9 o ^ vJvuO 16. 85. 128. &ixO a. IS.5. S. 71. 1. Laj^ .67. 11. 43. 251. 250. 11. 19. 68. o ^ e ai. aa. ^^^Li S. 123 IS.74. 172. * o ^ a. 132.

8. \S9.>^LaJt^ 4. 50.28. 135.33. 75. ^ of 1t.10. 34.18. ^j^IiRJ ai. 13. 1. 30. 8. — (jtX-e 107 > .78. 9. 18. %^. 48.27. 9. !t%.11.26. 114. 176. 00.40. 40. 18.44. 276. W. Luu0 19. s. 14. 46. Ij^A^Loj 11. 88. • of\^lSP\J M. 4. y y of- .37. 42. 26. 40.20 bii.80. 40. ^. 61. 6. 13. ^1. aO. 76. 112. 1.9 e t ia.25. 13. 46. M. . 75. 214. 19.6. ^0. !t6. ^ 9 JU^L«a3' IS. 10. 1^. 1^. 48.Lo^ 6S. 04.259.40.

45. 12.12.42. jU^LoJ M. 22.55. 14. 13.01.1s.41. v^L^PI^ 0.1.43. ^0. 11. 2. 17. jI^^jLsPI ^1. 89.29. SI. M. v^L^t 6. IS. 0. 10. 4. &A^Lo IS. 90.M. OS. 01.32.45. . 00.37. ao. 10.%9.39.59. 15.71.70.\&0. 40. 26.43. 32. 35. ^^I^Lo 1^. 40. 40. 113.1. 9 C ^ ^ 10. SO.12. t&O.Lo 0. 9. 14.40. I^I^Lo ^4. \&1. a.11. p'Djk^ 10.1. 41. ^0.^.50. 13.12. ^0. 8. 36. 20.96.101.Xa.44. o. aud. 31.48. lijLO^ ai. v^L^b 10^. 6.^.

10. SI.31. 23. r^x^J M. OT. Llis' 14. iS. OS. ^^JuoJf 40. 64.25. SO. ! SI. .20.19. %0. 133. 4 >^ JO(X^ 14. 13. 19. 71. 3. 37.108. 9 9 O ^ xJUOJ 00. SI.5^jlo ». 0%. I %0. 2. 34. ll^^sbOjUd 14. ^^^LflJ 41. ^ o . 48. S.ai.•* «* J 4». 43. S. 1. ICJlo 10. 22.6. 9. 5. |y^<Xi5 48. 114. 18. 52. 57. 9 9 %tt. 4. 11. 24. 37.

34. aa. 33. sygp 11. o ^ o . ^^jJlS-^ 1. k^LUt SO. 19.^ s. & 9 ^ l^juoll S. £<X«a)l SO.^J^<LflJ M.84.15. 25. H^i^^t IS. 6 o ^ J^ftJI SO. 0. . 8. ^y^<X^ 10. 14. 21.36.94. 42. LcJl^£o M. 62.3. 49. 12. ^^4XiS 1.* ^ .

S. 17.^ %0. 7. 04.115. 6.14. 11.9 9 Jl^ 0. \M. 01. 158 bii. 93. 23. aa.1^. v^JbiO* 0. 10. .10. Q " ^ s . 9 o ^ -: S «3 9 dbiX-iOJ aO. 13. . 4a.42.r* . 45.11.148. 26.^ '^O 9 ^ pjuoJ 14. 46.36. ' « - 0. 4.10. \&. 100. 10.12. 58. 1. fJ^5Jlitj ^.22. 158. 45. 10. 10.

69.58. li^juii* 14. 27. t. dj^jLo 04. 9. 41. t^jLo^ 11. ^S. 2.33. 4. 36. 148.^9 9 lO^JuO 4. 4. dLSjuaj as. 1. 125 bii.1. 0.158. ai. 87.1.& 9 ^K 4.165. 97. 10. as.76.iUJJuoJ 41. 40. 80. 10. SJsj 40. 34. J7 O «« 11. dUjLO 1.12.1. . . 53. 9.64. & jLo^ a. 15. 62. 23. ». 11. 214. ll^iXiOJ^ 4. (^J^JUfluJ 41.90. 1.92.114. 8^<Xo 0. 17.40.36. 01.

1. 00. O . 52 i ia. ISO.58. 41. 9 -.2.12. 113. 19. |. AijL^t IS.74. |%J»^^J^ 11.^ ^ *" ^ S4X0I ai. 6.27. 43. 9. Lu^JLO ^.5.41. 40. 23. ao. 9ft. 11. 10. Oa. 31. 108 j^iXo — o )w<0 . |UijLO 1.26.^U^jLo ai. 13. U^47. 22. 9. US'JUO 10. 4S. 0. 23. 14. . 36. 11. 10. 172. 145. 10. 89. 34. 1.^ a. 27. 11.

^a. s ^ CS fi ^'I 10.M^55. 33.16. 46. 49.34.48. 26. 44. 2. 49.. 28. as. 51.9 w ^ 9 ^yijX-OJ to. 9 S ^ 9 S 6 ^ ty)<Xi^ 4. 61. .!tO.11. 34.• ijJUflJ ^.^4. 49.41. 17. 34.94. %!t.73. 11. M.25. 82liig. •« cs ^ . 11. 4^. 'idJaSLi M. 0. 84. 6.. ^•JuflJI 46. 19. 6%.15.28. 24. . 6S. 3. 157.86. 9 w ^ 9 a^. 93. 115.65. 35.

10.30.28.8. 50. 04. 111. 1\&. 147. 68.49. 88. 87. 39. a. G4. ^(>LiflJ W. 119. ai. 24. 11.192. J 4.9.40.27.51. li^Lo 40. 103. 15. I^sju^ M. 17. 82. 1.15.39. 9. l!t. ^4>Lo 19. 5. C.193.21. 16.1^.^9. 1.180. lO. 21.29. 1.92.b ^ > » O l^if Jlo ^.119. 1. 38.187. ^iXifljO 6.9. 120. v:L?li4>LljU 11.46.11. 6.11.06. 1%.34. 24.7. 9 «• ^ > 6 o ^ .35.55. 10. 154.0. 29. 114. \S. 49.8.144.11. 105.6. 1^. 35. %1. xS'Jlo 0.162.265.

|UA:>4X^ ^t4. 9. 44. 13. 105. 6. " *» . 17.Ol.89.101.85.83.1^.28.57.91. 4. 52.80.42. \&.121.j*^*li<Xi 4.11. v::^ lijui^r 0. 9.266. ^9. l^i\jiJ\ 10.)&.277. 1.44. .58. 0.3. LLjLo 19. 50. 1.jyb<3MaJt OT. 104. ^^•Jui^l 11. 29. ^•Juit 4. 50.1.95. .38. 61.- 0. 60.46. 18. 88.34.60. ^jJo 06. lO. ^j>AjfcV^»M ^1. 46.75.273. 50.46.:^UjuaJt 9. .2. 50. ^ o . (Ui'litXi ^.

35. ^^ 16.44. 17. O 9 -->' 11. ^ ^ a f^y^ ^ « ^ /^r* . ^^^^ »tt. ? 1*»27. 9 9 O «• O ^ K^V^aXmO OS.08. 27. 40. 35. 43.5-iaJI 01. tf*r^ 14. ^ ^ J 11. 38. 34. -. 38.

6.69. ^ o «« Ijla^ c ^ »wfa/»i<rii> i> 4.113. Kj JUOJ* S. OS ^ /^ i^^t^ 11. ?» ^ ^ jL«aj SO. 71. 29.. . s ^ 1. .7. " I i» 9 1. 8«^ M. 6. 129.. ' 4^. 35.6.

78. 126.24.76. 18. 53. 53. 15. 16. 10. 19. \^yiQj lO.7. OO. 118. Ui^ 46. 96.44.41. t.15. ^r^ «. 174.209.39.87. 6.28. 66.41. vj^-ii) 10. 11. M. 44.84. 2. 61. 16.135. |Uil^ 1. 9. 4. So\'La 1.136. 01.1.146. 41. 34. 11.41. 40. ^e ^ 7yC 9. 154. 1^. \^yOLM 1.6. 00. 4S. \S.20. 14.37. 01. 24.61. 122. 04. 70. IS. 22. 1. 14.143. .6. 21. 42. H. 0. 23. 16. OO. 1.64.61. 26. 40. 3. 59. 128.33. %«.1. 19. 52.6. 69.162.75. 45. 19. O^^' 10. dlktliO t.

•-* « 9 • ^^ji 6.43. IS. 43.45. 66. 9^ e 9 vJr*7*^ ^^'''*- 9^ e 9 10.r o ^ 0%^t Ot&. ^u6 «« . %«.33. 9 9 O ^ Ki^dioj. 16. 52.8 i^ -^ 109 11. it ^ 9 '■^r^ 1. 91. 04.

46. 51.«ajt 0.56.4duJ 6S.11. -» « > LLl^ 1. 68. 27 6.65.139. ^dW3jO IS.105. CO ^ 9 ^ }y»yJ>CU\ ^o ^ \jJ^ !t^.128. ^j^^Lo 68. 1^ «^ ly 66. L^%. l«i>. i^^JL^ M. 20. 4\S. %Y^^ 11.46.17. 20. 1. 159.22.aO. 4. 9 ^ O ^ . 112. o ^ a.

152. lULeLo 41. ai.17. 6.i4. 37.53. ^jxf^Jjra. 9 O 9 ^^4X«. 282. 11. G. 6. ^ JkJL^ 6. ^ipiiri6. 29. 125. 12 &£&Lo 41.12.9.16.61. XAcLo 41. 17. a.32.38.46. 9 S. 122. 3. .116.6. I^XjM 1^.11. l. 47. a. 25. • w ^ 9 *1.17.16. V^iLo 64.7. t<S^AO 14.12'ia. 44.CU ^. 16.i8. Jbol 64. 4. 4. ^^Li 1.147.JULCU 1^. 52.

66.46. 20. LL^ » ^of^«^ . 66. 61. %4. v^liUllfj 61. 23 bii. 61.1. 41.124.Lia^ 6%.1.67. 61.^ * o Juo\ 10.62.16.113.38. • ^ &i*jL«ajo 66. 19.4.^ULo 6.4. ^1. 37. &ia. t^JLoJ 6.30. ^^iioifj 6.15. %0. olXiL^t 66. ^ O ^1 16.

29.85. t^i&ol^ ^.4. 6.l03. 46.16.6. 126. 85. Jl^I 16. . jj^^UoT^ 46. 16. -. %1. 153. #1 - L^mO 46.15. 9 « 9 ^i^d 11. Uliixiol 66. • r o ffi^% 6. 64. ifuLo !t. 61.30. ^^ ^ ^ 14. f !t. ^^Akil^ 66. 37. I^Jfi^.60.33.42." o 9l o ^< l^^. 50.64.^5 ^4.14. 66.22. 89.l^^sLLolil 11.

37. J^li a. ^ «t aLaOJ %!t. 74.141. ^JUCLA 41. 266.37. JL4jf 66.c » 61.8. JUk^t^ 6. 47.27.40. 9^C e 9?^ ^Aflh<niM 66. < «* lU^iLol 4. 9. sUixol %. 16. .JUk^r6. f^ySUC *.23. 248. -r of-. 153.7. 124. Cw ^ . 178. duuiis^f 1. sLuiJa^l %.17. (5T UL^I %. 29.

. 9 91.-* Sa^JLo 4. 224. o .54. 38.11.83 4. IXJ^ 10. isL^i^ 4. 9l O 9 f^A. ^ 1. 40. 9. 9 1 o 9 !t6.4i. 46.145.48.81. !M. e >^ s. 138. %4.19. . I^-A^? 4.156.43.«aj^ a. 5. 41. u . 6. UdLol^ 11. 9 bii. 152.20. 16. 49.33. a. 155.>JLiajJ ia. 127. i^ ri ^^ ^ 106.61.6. 74. 2. 4%. o 1. 14. 120. 6.90. 1.128.49. 10.50. 60.60.^»5 6.121. I aO. o 9 ^MOJ^ 41. 09 liLoj 4.22.

43. 11.10.73. 103. 142. 14. 33. o^ . as*. 70. 14. 16. 71.4.127. !t6. 64.61. M. Nom. 64. 43. aO.1.81. 19. 69. 11. 46.12. 67.73. 102. 84.^1.\S. 'l Nom. pr. ^Li 11. 19. 80. 91. pr. 59.19. XI. 48. 9.. J^Li^ 66. 189. a)l.127.1. 40.36. 99. ILflJI *^. AiJI^ 4. 65. !t. 75. 53. U. 6^.ll. IL^ 9.87 110. %%. ai. 41. 1. 11. pr. 46. 46. %\5. llL*^ 4.(•■^otl 6.71. 9. H. pr> t.121. 34. Nom. 31. i^ 110 & 9^ I ^ °-Li Noro. 190.

11.72.7.60. 23.9\&. 218.41. !tO. 107. 49. 9| o 9 . W.112.25. 6)1.ai.28. 19. 195. %6. 50. 6.75.^1. 83. 6. 34. 9)&. 10.105.22. 11.H. 41. 1^. 227.86. 83. 19. 11. 10. 4^. 111. S.10. 1.2.124. ai. 58.66.^1. ^2LS>:^'rii.8.7. ^^1 4.S2. 277.60.114 !t.%4. 76. 49. 23.)!. 85.38. 26. 54. a. !t4. 8. 27.19. 14.^9. -. L|^jLdl 1. %. 39.27. 94. l.94. 1. 94 bis. 9. 102.172. 69.123.11.44.60.2.14.25. a9.61. 228. 9.Ta. 54. 14. 21. 6.9o. 41. 76. 20. 4.6.'ri. 29. 29.^8. 19.121. 19.13. 19. JL«aJt a.40.4. 1. 12. 44. ia.4%. 19. !M. 14. 6. 99. 79.25. 4.123. la. 3. 1.98. 4. 101. 219. H.28. 23.110. l!t. 77. 10.40. 9. 29.16. 96. 14.167. 11.10. 55. viliLflJLi 4.iLo| a.11.4. 87. 11.

11. 1. 33. J^^ 9.10.85. 33. ^^-Lij 11.103. 11. g^Lfljr6a.15. 28. 42. m. Jl^ 109.26.56. Juioi 9.31.96. t^JUo 11. / t^X^uJi 4. (•X^ 4.103.56.A^ « - jLo 1^.119. 13. o > «•< 1)1. 8^Xo %4. ^ > a.2.104. i 91.io.57bii. 10. .

j^ 91. 9. 32. 15.46.11. 11.116. 239. 101.42. 36. \&. 71.80. v^lpLi^ 9.119. 1. 14. 93. 10.5. 10. 14. 72. 5 ^^yii 6.^LAjum 111. 9. . M. %.87. 8. ^y^Jo 9.4. 33. 19. )&. 55. 239. XI. aJ^ 04.104.4. 105. 78. !t4. 152.79.44bii. 6. 20. 44. M. 9. 14. !ta. sJi^Xot 11.89. 37. 277. aO. 22. 10.04.163.11. 99. J^5 94. 11. !tl.^< ^ v. 9 . 42. 18. 4.41. jiigl^Iv) 9. 42. 73. .4. JUOjO 0. 11. 19. 102. 34. 172. 54.23.100. 11.12. 14. l^31pLi oi.16.3.3. S^LoJU 6%. 77.104 ter. 92. 10. 40. 36. dbi^ 11. 60. %9. 2. !ta. OO.40. 132. a. 22. 26. 4a.110.103. 36.30. 11. 19. 2.ylJLo %. ai. ^jjJLia4JLJ 101.35.3.3. 56. 141. 104. 9. 6. 160. 148. 14.60.169. v^lpLaJt %. 63.12.

auULioj 4. UL^ 91.16. 9. IJLo 19.1 4. 14.90. 15. 90. 19. JLo 11.^^^' 99.)&0. ^y^^OAM. 09.15. m. LJLo 19.115. ^ •• &La3^ 4. " I e " 00 ^ > 6S ^^^ . 16. 11.^ 4.31.26.4. 7. sJLo 69. 29.34. 64..163.34.19.16.71. 59. 9 ^ O ^ Ol. U .56.' 11.. |i ^ A i VI . I -f&aJLi0Um 14.59.

11.26. 22.«0 Ot5.192. 89.82. (Xi-o — ^^ 111 ^ ^ ^ i\j^ij^ 6 ^ ^ ^ ^Jl^ i».73.01.99. . U.43.4. *<••«'-* ^4^ .17.j^\So 1. 41.166.4.51. 46. L^^i©.25.6. yoSV^ 11. f\j^yj^ j^t^ 1».39. Ol. pr 10.|»gt V^ ii 41. 9. 0.10.

9 ^ Q ^ \&. iUxAO 01.40. U.129. 68. AjLo^ 06.134. . 31.39. 1^. 17. 104. 9. aLo^^ 00. OO. Mfljj 11. 133. 74. 71. dUcjUixiol^ O0. !IA. 6.- 11. 90. «« « #0 y ^o -- aI^I^ 11. aLo %t. 16. 72 bit. 06.> O^l ^ > . 19. 30.43.40. • j.liot 1. 1.80. 113. M.

:^\jJo\ 01. 124.159. 91. 0..107. 9 -» . 90 9 . 04.38. .05. M. 6.113.56. U. 11. 0. 22. *•. 9 9^ U.4.|*LLo^l 14. 64. 11.151. 25. 14. ^ . 9 ^ • > y^^ 0)&. I&t. flB ^ 9 Ajc^* 9.-il 1. oJLiI ^. 47.juuo^ 10. 91. 35.. 58. 43.

166. >^o-. 268. t^jjuoi 40. 147. 56. 9^ -. 37. 83. 16. 1. 54. 11. 10. 36. \l. &AjL^t 00. L^Lol O. 1. 51. 91. 63. 11.6. 4. 4^ 75. 40. . 29. 105. 160. 140. 40. auL^li 0.11. 74. L^LflJ O. 267. vibLot 4. ^? 1. 159. L^L^li O.266. U. XjL^I^ 0. 52.155. 1^4^! 40. 3 10. 16. 52. 267. 0. 00.11. 81 bii.268. jl^ilxjL^Li \&. 29. 04.^ &>Lol 00._>XaoI 1. 36. ^99 9 ^ \kMkjC^ 0.

^ 9 ». 57. 4. 4. ^ «^ 9 • •• ^ !. OS. 63. . 105. 11. LStl^ IS. 47. 10.18.9^ pCjuOxi 4«. 40. 1.. 1. 47.65. 35.128. . 83. 50 his.9 JLuL^flUO ^.25.^99 9 I AAA^I> ^. 0. 9-^ 9 04. 159.151. 80 Ml. 38. • •• ^ 0.. -: « 9 'i^XavIJ 0..

90^-: si^^^J 11.74.^!^^! 00. 9 ^ g^O^ v:. 47. 9^.10.o . 6 9 o 9 ^ » O.2. C^^ 40.^ 9 40. 50. 262. Jb^ 11.29. 06. 18.2.\&l.tl. V^l^ilf 11.^ 40. 66.^ 9 . ^•flS .18. iI^^dU^^ 1.107. o ' >.403 11. jUol^l 40. 64.22. o ^ ^13*^.64. 0.. 3.. .18.66.

72. M. 96. 40.27. 91. IS. J^JuSLLllj 11. 60.192. 99. 192. 3. 19. 73. 183.82. ^llo 0. 10. 102.35.103. 51. ILl^t O. 64. 4.5 l»UiJI 0. 00. 66. 13. 94. LoLufi \S. ^UuaJI 0. c^USLajf. 8.179. „-. 68. 18. IS. M. 35 c . AyC 10. 11. O. cl^ 10.183.9 S\tt««0 so. 01. 01. 9o 9 ^S ^ &maJo 0. l^it^l 16. IS.6. 16. 89.181. r u 9 9 - (•JO^^* 0.180.

u. . # - 112 *^o -• 16. &A^I \I0.53. 16.28. 73.81.70.4.96.1. U.11.53. ^06 JuLaJt ^.14. 43. luiJo 61. 01.95.41.^ JuL«0 ^« 97 bis JuL^t \&.U) - T>7^ I .97. 9 0.49. 3' 41. 39. 00. .

47. 14. !14. 35. 156. (^LiJI «w>L 8 ^1 ^. 9. ^. 120.2. 1^.14. . 19. 16.\S1. 1. 6. 61. \J\Sa aIoJI. 21.\&0.i44. 3. M.16.^S. 9.3.Lfljr«. .66. 13.60. 6. 56.64. 4%. 42. 27. t: )^^^ «6. u^ [Jc KjJio %«. 74.%. 4S. 285.42.4. 40. 71. 9. 99. |V^9%JUCU0 14. 4. 115. 106. 9. !ta.26.10.

60.Lid^ 100.1. 46. ^il^l 61.* *. tjC^jJii 0. ^5^i5 01. . 39. Ld^ 1.96.83. ^L^ 10.^0. u^ .74. 29. U 41. 117. ^^X:^-^ 61. i 11. 34.148.*'< 4.46. LX^L^ %\ 19. ^Sa\J6 60. 61.%a.29. .1.38.^ ^^S^ OO. # » 1.16. ^^il^ «.61.44. 112.

116. 171. .v^' 6.1. « 9 ^ 9^9^ 5.12.70.85.39. 41. 1. CO • IJl^ 10. 104. 9^9 SviOJ %%. 6. 6 9^ 1.138. ai. 170. 34. U>. 67.106.LilsP^ 01. . ^ «5 9 fu 1. "li *^ vJLaj 10.^ 6.

146.50. -5^9-.01. 107.13. i. 10. 10. 10. 06.\ i\.119. 5.jUdj 66.113. 10. 1.11. l^ii^^^ 1. xLdj O..88.9i 9^ a. 9 ^ TL^* a. 233.10. 50. ^^^A> 4.41. 57.10. 01.13.16. 69. 8J9L46I 0. 16. 116. 17.21. . vj^^6. / £ 9 £| ^9 j^^. S f /^ 10. 11. 32. 9 iiT O ^ "rt UJ. 1^ 6. 91. 168. 6. 6. p^Ja-i^f 6. 282.13. 00. O.120. 14.46.84. 5^ 00. m 9 . « 9 <^ 10. 83. 4. 19.55.46. 6.23. 11.77. 11. 96.188.80. 01. 06.

16. |itf>JLSj 66. yJli\ 4. 0. 16.11. 17. 231. 11. 16. jl^ 10. 14. f. .6. ^jojLd^ O.27. 63. 78.10.29.210.13.41. 11.16. 66. 22. 58. 10. 6..66. Itlli3 O. 10.172. 16.22. ifw^dJl 1. 113. 10. ".39. 108.42.30. 78. 128.Jjr 11. I4jri6.h^»M 01. 96. iTLdJl^ 0.56. 'CS flS .41. 9fi 9 5wid 10.16. 10. 1. >L^uo 4. 97. 1.39.10.13.77.1^1^ 0.'<» 1.50. 107.93.92. .

11.10.- 1. 35. 41.28 Lljlidi 16.10. 96. 105. 90^ ^ 4.41. !t4.SOwid 41. 6. 9 O^ 14.10 .150.51. 102.10.58. 9 o ^ 11.47. 30.9.58. ^ o ^ ^yOJ ^9 24. a.06. ^ o ^ ^ 06. 9 O - . Li^li^ 14. 9 >. 18 bis.

57. 57. O a. & > > o a%. ^y^yj6\j 4. 79. 2U. 43. > O - ^yj^ 1. 52. ^9 ^ %9. 63. 21. o e 19.12. Q ^ jjy^°5 »4. 29.». !t6.38 S^^f %.43. 68. . 160. 72. 9 ^-^ (k^wAdJLif 41.^\S9.6. 76. 42. %0. 16. 31. 1. W. 41. 4T.4. 16.31.

Q ^ 9 OO^ 1. 78. 53. 13.1.58. 204. 11. M.108. a. 72.6.108.-. O&Ldj %. 9 s <i» <»-• 6.263. O ^ 9 1. 9 C fi ^ 6S.140.43. > ^ f«Xw^' 6. t. 42. 6.9 ^ L %^ mA* \S1. 246. 63. %a. %1. \^SaJ6 1. .

\jlju6 9. ^e .4.»flA ^y MO 1. 274. ^o ^ ..44. 11. ^^AJuiX^f 1. OT. 14. 32.133.30. ^% ^ 9 ^y6 — ^ 113 11. \^uu^Xm^:s %S. .4ai 41.36. a^. 31. 22.67. 3.149. 17.&A&LdLd 64. 30. L^A^Ldj 4.fti^ri4. v. '•iAJLiaJUMi 1.4.«• o ^ «•> v^%.17.73. M. 69.•:. VjUUd 1. 91. 11.36. a.

77.53bii. 1.125. 30. >_««^ 10. 246. . %.M 10. ^ ^ O ^ (I 9 . 4.78. 25. uLil^ 10.38. I ^o ' Uju^ 10. 282. 125. 19. iLftjLi^ %.W. liUL^ 4. >^ o la. 32. ^y.36.268. 68.92. /r)>BWiiVijrM*i<<) 9. 93. o 1. ^LajLoJI 9.«>e V«AJL«3tt 11. 24.61.77.11. 267.^>. 50. ••a.10. 11. JKAf l^<flUO 1.53. 14. 26.77. o <« o a. 40. 11.

89. 126. 39. 11. 44.' t 4. 49. 94. ^<>LaA!(^ 1.1. a9.ft W aH A MO #. 27. 2.%\&. 41.77. 7.51. I^jUL^I 41. 11. 5.36.6.141. 31. 4. 10. 11. 18. 148.10. 102. 6. 10. 14. 35. 16.104.\S. 51. 69. 15. 48.16.31. |tfJUL^1 41. ^^ A.10.00.43.94. 9 I ^ O la.19. 60.165.11.81. 46. 74. 56.24. 126. 4.11. .1. tt. 108. • • UL^ 19. 6.100.69. M. 1.94. 104. 75. OS a.42. 23.JwvAAj^JuaajC 4. 135.130.99. 40. ^ ^ o ^ • »V< 4. %1.31. Oft. 116.16.

t^uiali 10.282.62. \\ 0)1. 11. 42. 10. 11. 10. 47. 06. IS^JL^I 1. 0. ^^1^ »S.67. 4. 24. 6. 10. 9. 175. 122. 16. 25.1^^ ti. Juif^ 41. Jl^I 14.37. O0. OO. 16. IJLflJ 4. 54.24.36. -«^ uJUt >T ^ ii:Lii 41.90.108.29. ^jJuL^I 14. 41. li^lili 11.28.88.49. aJUt^ 4ft. \jSXj& lO. 31.9. 22. il. 99.87. 1. juoS 0. ^^JLil Oft.39.117.18. I^JUl 11.81. .

0,24bii. 11,27. 16,
39.95. 1ft, 9. 40,36.
74. 14, 34.
* 9^
jL^LAi 14,4.
J^3 14,32.
? >
6,145. 0,116. 00,9.
11, 5. 10, 11.
4, 90. 142. 1, 177. 185.
11, 33. 11, 99. 19, 16.
10,24.37.40,35.40,
42. 45.
JuiflJ 1,154.
1, 62. 4, 113.

114

^^Lfllj 6,119.
f^Loj Tl, 28.
<^XidJ 14,35.

dj 6,125.
dULfixi ^^, 25.

>f >

^ 9

9 S*

> . A

aj 4,63.
aJjLdj 6,39.
JULd^; 4,118.
jtjS^LflJ 16,27.
4,113. 6,116.
5fLi w,7.
6^, 26. M, 32.
),84.1\&,56.\&6, 51.

%l, 108. %n, 67.

1,7. a, 194. 6,77. a6,
19.86.^6,92.
10, 33. 14,21.%%, 12.
^,158. 6, 74.1, 58. la,
8. 30. 1%, 15. 14, 3.
19, 39.^1,55. %6, 97.
%S, 85.^1,10. 14,23.
M, 23. 47. M, 23. 40,
26. 53. 4%, 17. 4%, 39.
46,31.^0, 26. \^ 24.
47. 6%, 2. 61, 9. 29.
J^Lljr^ *4,8.
* ^ -.
4, 63. 116. 135. 165.
1%, 36. 11, 24.
viljiLi «,95.
JLJiLi 1, 59.
1, 28. 16, 38.
iJ5Lajri9,76.
-- ^ ^ £ *^
%, 15. 170. 4, 47.

%1, 83. M, 52.

1, 178. %^, 44. 46. %S,
50. 41, 52. 46, 4.
\&, 65. 11, 74. a\&, 36.

o ^

JuJLdJ 10\i, 2
s
jLidi as, 14.
jL«a^ M,38.
^jJtLoijf 18,49.
OS ^
aO, 23. %%y 32.

-*Li *a,28.

• •

KL^ ao,i23.

^ y

u;.

U 9,30.

Li

^Lit *,19.

-^ .^

v:i»^L^t !t, 16.
i^ 04, 35.

eUudj %S,7l.

•• ^ *

^LLid 10,5.
^Uuid; ai,49.
•• -- y
jJLi 06,50.
^^ M, 22.
t^Lil 10,60.

1,165.0,121.11,117.
lO, 90.
/*^H^ %, 138.
AA^I 1,193.

1,169.11,56. IS, 29.

JL^

> '- ^ 9

X^uuuay iB, 76.

M, 51.^1, 24.

o .^

11, SO. 1\&, 68.

o ^

JUU^ «4,37.

o

U

11, 79. OO, 32.
v::oLi 0,119.
L^'Li. 0,25.119.
' KfCL^ W,97.

Sjuaj; 06,12.
tJl^diJ 6^,6.

• ^

16, 128. ai, 72.
6, 125. Oft, 14.
(^sLij 11, 15.

UJI ^b

4,154.16,110.41,18.
ilfc^ 0,94.

»-

1,99.10,59. 40,37.
AbJ 10,75.

> ^.^ -

^*jii33 1,98.
m^ 61,3.
AXb^ 0,88.

04,19.

S4,19.
61, 3. 11, 14.

^^^ — \::jy}\Jo

Ift, 14. %^, 13.

5l£

jl^iJ^ 11, 32.
i;;i>4>^kxi 6,52.
11,31.^6,114.
ol^ 4a, 44.

%1, 47. W, 52. W, 56.

•^ >o -

>^^ %1, 40.
l^i^ 14, 44.
Li lb %, 122.
^Ib 11,116.
vjllbl^ ao,i3o.
l%,41.ai,45.
^?
j.Ly I s6, 2.

j3j Jb 4ft, 29.
<ij*fc» 4, 167.
4, 166. !tO, 79.
^^ *aO, 104.
ai,iT.ia,ii.
ai,i.
Oft,!, as, 1.

^
h^

y ." >

^j ^ * ;K! *i, 5T.
iSJTiwks ift, 9.
Ui*Wn aa, 29. 37.
jWdaj 6,14.
nJay^w! 19,76.

> 9e

jlU^Jlb ^%, 53.
X>1th> 6,146.
I g»wh,> 6,139.
&4JLhj a, 250.

>--

&4jtJbt M,47.
I^iibt 106,3.
|V*iaj 6,14.
^^i*kl ^, 91.
l»;li,i 14,45.
|ljtbjt M, 47.

&4jiJb 41,16.
Ai^Lb 6,146.
^, 96. 44, 44.
ia,37. 69,36. W, 6.
a, 180. 69, 34. W, 19.
101, 3.
a, 58. %%, 53.
cUikiri,87.
Loljib 16,18.

t^IjlJ^^ 0,12.
UJlbj 4,48.
lil^ et ^^i^
aO, 25. 45.M, 17.60,
11. 10, 17. 37.

^1 "

LoLib^ 1»,13.
^, 79. ai, 8. a)S, 8. 22.
16,8.
auoULb* ^,97.
I^lilib^ ^ T.
dLoliib a, 261.
auolitb 60,24.
jlLib| ^, 91.
jlUibLi 66, 5.
^Ubl 00,14.

lyLb 60, 10.
^^ao,47.
^^JLbJ 06,6.

11, 114. aO, 83. 6^, 7.
&iJjLbl 60, 26
61, 53. 6a, 32.
^^
61,29.66,31.
^LbJU
66, 55. 16, 22.
Hu^LbJU 60,5.
^^15 66, 53.
l^tllbj 01, 11.
6,69.72.11,62.16,79.
a, 14. 6,110. 1,185.
10, 12. a6, 77.
v;y^LbJt a, 259.
9 a '«
vjy^LbJI 4, 63.78.
..^« ;^ i Ut i % a, 257.
v^^LkfJ^ 4,54.

115

V;^^U3Jt
6, 65. 16, 38. 60, 19.

\,JuD

«•»'>?

/r»jvgflhtJi' 66, 1.
L^Ubl 6,69.

9 o

\Jjikj 0,32.
y ^ I^JAkll 61,8.
Uub«
i,2i.ao,ii9.

O «b ^

tUkJI 04,31.
!)lUb aa,5.4o,69.

^ o

> > ?.»

. ..

ju^5ji r »4, 58.
JJli a, 267.

1,52.
CJLb 16,39.
vlJUaJf aa, 72.
a, 250.
c^yLb a, 248.

116

^- t^

^

^5

M, 28.

^

e ^

IS, 16.

IILS* 19,89.
I^Xikll ^,174
iibl W,81.
«JUbLi %t, 53.
5 Si-,
^,16.104,7.
Ul»l %«,38.
^JLbli 40,39.
Ub \MI,10.

a6, 148. ^1, 63.
i gf m 6, 99.

> >

OO, 130. M, 38.
aJLLo OT,5.
mXiojO 19,89.
^jyiXiojO ^1,52.

Jl£

o $ ^

!t, 231. 232. 237. 61&, i.
L^ilb %, 230 bis.

»,-.«--

jjXftJLb M, 5.

%, 238. %%, 48.
^JJLlaSl^ ^9,5.
IS, 70. 73. 76.

9 ^ ^

cT" -

*<"<#?*

jl 4S,15.
(^JJLLIj %6, 12.

> I ." o-*

> , r to

(•iJLk3( 11,29.30.
^ii^l a, 229.
^•iCk)l ^,227.
^lalhtMj a, 228.
C^UlkUi: %, 242.

?

&;LkfrT«,34.

fi > <! .^ ^

^g*lK> ^^» 56. 74.

-• «) ^r ^

Urtill^h^ ^37.

o " <

' \ vr I h ' ^^, 66.
^jM»hS 4,50.

j^fcl 10,88.
QAi »<y> » r? H, 8.

^-.••^

^k> 14,15.

-.«^^

^1 lO

,38.

^<,,*'^-

A^LIi M, 32.
(J>*^ 1, 44.
^^iiklil a, 70.

'^^

1,54. 1^,13. M,23.
M, 16.
8 &

C9 W i

I^Ulot^ 10,7.
uuU^t 4,104.
Jjiiklj a, 262.
,jlik»5 W, 28.
^,122.S, 10.

J^ijLo 10,108.
J% A A n
h ^ 11) 97.
x;?>h>H so, 27.
KmiH^ 10,113.

ao,i.

Q 9 f ^

^^4k) a, 222.

I- o »"

tt, 9. S, 11.
I^ ^jghl j »», 33.
l^w^laJ 0,104.
^4k5 14,4.
^j **, 27.
»j gU %, 119.
^^1^- a, 222.
1, 80. ai, 57.
l^^^llAJ 0, 109.
a)&,50. 10,21.

^1
11, 80. %%^ 53.
%, 232.^S, 13.
^ ^ es .- >
a, 23. ^, 13. 4, 60.
Sw^nx SO, 14.
8 -1 g^^ ^S, 2.
^^4ilJcJ| a, 222

I ^ ^s.r 9

31^
4>IkI V ^0, 63.
N^« 0^,2.
10, 53. aO, 82. as, 29.
46.

«S "C

a, 60. 87. 4, 153.
tjl^t 11,13.
O -. 6 ." ■^^^/v^i U^ ^, 33.
cUol 4,82.
UjLbl %%, 66. 67.
UjiJbl^
a,285.4,49.)&,10.a'l,
46. 50. n, 66.
S^UoU 4^,54.

- 9

ba^Lbl ^. 162.
|Ulibt ^,38.
> 9 9ti r\
Jf^y^^McS 0,121.
4, 17.71.82. 04, 51.
^1,71. 4S, 17.

o • '

0, 116. IS, 27. O^, 54.

%^, 1. 47. OS, 8. 10.
10, 24.

cUo — vLb

117

» » >

^,95. 142.1^,151.49,
16. 49, 14.
Llii \&9, 11.
*»Uv M, 19.

a^, 7. *i, 14.
5.AJiili ^53.
jJouJbJLMi 41,28.
^,29.4,62.9,20.1^4,
53. 41, 35.
1,126.4,62.^,93 bis.
9,1. 48. %0, 92. !t4,
53.55.41,35. W,14.
64,12bii. 16.
1, 44. %ft, 108. 110.
126.131.144.150.163.
179. 41, 63. 11, 3.
cLkj 40, 19.
cLfcuJ 4,67.
c
clkj* ^,153.180.
clkXMwl 1,91.
- ** f r. ** r
6, 35. 11, 66.

OJtkxAwf 11,90.
%, 214. 19, 96. 16, 67.
^1,45.

" a'«

t^LkXf 19,96.
rtVftriA wf
9,62. 10^39. 11,16.
WS, 33. 64, 16.

9 ^ ^ O ^
a,282. )&,112.

4, 29. \&9, S.

JUaaJ

19,39.66.71. 74.
ik£lS 19,77.
mk^ 19,81.
%, 274. 4,100.1,191.
196.11,22.16,75.11,
51.19,101.2.1,41.44.
%\&,10. %6,211. 16,
50. 75. 69, 42.
^yxJaxl^ %^, 20.
lyuklili 4,128.
1,77. 9, 53. 11,16.
41, 10.
4,83.04,52.41,22.
^;^^Ui 41, 10.
cULo 91,21.

^jjLft^iaJI 9,80.
oLki 69,19.
vJ^ M, 17.
\&%, 24. 16, 19.

^^^ W, 44.
11, 44. 41, 71.
oLL>; 16,15.
•V
oljbj %, 153.
y^5 M,30.
^\Jyki( M, 13.
^ti^r 1,130.
^^•^ 24, 57.
%, 119. a%, 27.

<i-..T-.-

1,62.65. 4, 83. 103 bii.
113.1,85. 9,123.^
2. 11, 13. 61, 14 biB.
O^ —
1, 148. 1, 85. 11, 20.
alAjIb 9, 67. 84.
aUSLb
%, 148. 9, 67. %«, 3.
1, 118. 49, 9.
^jJoAjLk) 6,157.
^jJaijiLLiJr9,7.

o
9 SB ." 9 ^
^yjiyhxM* 1, 176.

.^ > 9
&3»gAh> %,180.
&i;Lb %, 250. 286.
%1, 45.
JLki 51, 15.

Jliiil %0, 89.
J^LkXi 29,45.
JJsJI 9,87.40,3.
5lfc-b 4,29.
jj^ 11,39.
11, 7. 16, 26.
i^Sii *1, 104.
^^kT »1,104.
20, 12. 19, 16.

&xxj0 14,14.

10, 23. 14, 29.

G I fi

L»..l wU^ 19,67.
4,3.
V>*i? 4,3.
l^lb ««,73.
^^ 1», 28.
1,56. 1\&,11.
1,173. 9,38.22,24.
v«>iyb 4,2.

2,163.4,46.^,9.90.
9, 70. 16, 115.
^,;jkH] 24,26.
U^^ ^*» 34.

*^^r

1, 33. 9, 73. 14,29.
16,99.24,61.61,12.
vLUIkir^,6.7.
v^LIkJt; 24,26.
2,54.167. 269. \&,89.
1, 160. aO, 83.
C^Uuub 4,158.
ci^LuLkJt
1,156. 9,26. 10,93.
16,74.11,72.21,53.
40, 66. 4^, 15.
v::^UUdJLf 24,26.
^ulkJI; 1,30.
i;iolIIi> 46,19.
/^^ 6,38.
UJ[iij 16,17.
UJd^t 21,48.
Syyki. \ 128.

la, 36. 41. 22, 32.

5 Xi

^1, 04,41.

/^ M, 21.

118

,Uo

6 «e

%, 262. %, 43. %, 110.
16, 81.11, 16. 41,19.
%,43.\&, 110. 10\&,3.

ai, 20.
ai, 79. 04,10. 19,18.
^^
6,38.

^

ai, 48. M, 18.

IL&

^^Di

t, 200. 6S, 19.

:,i6

6, 2. 1,11. ai, 12.1%,
6. 11, 11. 18, 71. 77.
M, 33.
1,43.)S, 110.19,38.
llxb 11, 63.

Xiai\ ;^L>

"^f^^ ^^ 24.
lib 6,147.
16, 60. 41, 16.
.-^it^* a6, 3.

i, ^

jJo 11,30.

JJb: M, 29. 42.
JLkJra8,24.
>Jb 4,60.
jiJI »*,47.

16,56.11,41.
!^^ 16,83.
L^A>: 11,35.
xJ^ 16,50.
14^^ 16,14.
6s »
XJLb 1,170.
&Iyt 16,189.
JJLb 19, i8biM.
JJLb a, 206.

JJLk)li^ii,3i.
JuJLb 11,31.
SLJL^ 4,60.

r^

%, 231. 19, 86. 11,11,
6)S,1.

o ^

vi^^^^JLb 16,55.
%1, 45. M, 15.
%,56 hii. 145.160. 1,
113.129.4, 67. 6,45.
1,162.165.9,25. 10,
14. 53. 11, 39. 70. 97.
103. 115. 118. 14, 45.
47.16,87.19,58.^1,
3.%1,28.%6,228. %1,
53. 87. %9, 45. 10, 28.
r>7.14,41.11, 22. 19,
48.52.41,65.46,11.
^1, 59. t&a, 47.
1,101. 11,61.
4,166.14,18.
%, 51. 41, 38.

^o

mjLi& 1,22.
vjjii) 19,23.

>-

1, 113. 16, 35.

%, 54. 1, 160.
11,103. 16,119.41,
76.
4, 44. 10, 45. 19, 47

. 1 L-

4,110.att, 21.
jUil^' 19,31.

y t ^ f

u

a, 54.1, 113.1,8.160.
162.176.0,71.10,45.
16, 35. 119. %0, 39.
10, 8. 4a, 40.
^yHX^ a, 279.
t^UkS 9,36.

>-• .*-

0, 71.aO, 39. 10, 8.
llJi? 4,147.
16,43.aa,40.%6,228.

%1, 48. 16, 54.
2., 281. 1, 24.155. 4,
52.123.6,161.10,48.
55. 16, 112. 11, 73.
19,61.11,64.10,69.

<5 P > < (UkJ^. 79. 279. * » OO 4. 0. \&. jJJd\ a. 4%. ' ULb^ 4.158. 12.46. 104. o > 6. 21. ii. 11. 110. 1.4\&. 39. 82.11. %0.131. 4. 19. 62. 33.40. jjLb 40. 43. 111.34.aa.ii9. 4.5. 18. 26. %. (J^-^ .14.^. 274. 9.17.

11. a. 60. 1%.16. 39. ^. M. ^^. 189. 49.113 1. 140. 1.56. 43.134. a^. ^^iLlf^ 4%. 152.11.97. 14. 260.11.86. %^. 66.19.136. .9. pl^j W. 29. 114. 23. 6%. 16. 19. 255.ai.17. 11.S. 61.65. 229. 5. 9.6. 4a. ai. 14. 7.33.9.50. 118. 1^. f 4. 21.10. 37. 101.88.14.59. 47.80. l. 93.48.9.106. 41. 46. 45. <^. a.144. 40.147. 63. 42.1^.38. 209.%\&.24. 20. 55. 6. 47. 50. 33. M.7.4.!t4.32.56.49.30.52. 29. 21. %S. ^. \%^ 33.123. 38. 29. 18. 30.119 f^J^ W. ^.49. 76. 13. 44.1.48. %^. 6S. 109. 23.11.

47.7o. 40. 6a.\&. 17. 50. 25.72.40.189. 65.11. 42. !t.^1. 16.247.6. 39.27. 04. 14. 64. 46. 1. . ^. 19.11. 20. ai. 30. aa. Li^ii> 11.9. 40. 8. 19.145. 11.39. 9. 25.:^|^JL^a4. 104.45. 75.5.106.1. la. v.a\&. a.110.40. 16. 259. i9. 42.149. 11. «yUJUa. 87. 4.76. 47.29. 97. a. %%^ 20. 51. 73.18. ^\^ 6.35.M %. 15. ®^iihJ 14. 9. 31.18. 258. 63. 9. 40.58.28.32.84. 44. 7.aa. 19.19. 9 it ■« 11. 11.122. 10.19. 273.61.37. 14. 59. 87.43. 84.1.15.48. 39.21. 52. 1.16. 1.129. 33. flJll '^*. 96. 99. ai.^1.67. 16.89.30 60.85. Vt. 11. 18.6.

39. 19 .20. s ^ e ^ILk^ 1. M. IS. Lilo 9. 33. %%U). 55. 21. r > UL^LO 10. 28.7.134.14. 35. Uo^JULo 11. ^jJJh 69.42.121.28.87. 23.12. 9. 50. ^ t Uv ao.%4.10. 41.18. 68.108.53.178. > T" o ^Ukfl ^4. 25. 61. (jy^X^ 16. 6.158. *» .35. 21.^ Q% 1. 10.M.1. 14. %9.. la .ii7. 46. 145. 15. 22. ^fihl ai.93. .53. 37. 28. ia. 11. llbl M.

. o . 90^ Ub^ 49. aa. 7. 11. 1.. l^lioi 19. 1^ la.59. 2. 19. JLlfalt 1.29. 9. 1. 25. 1. 10. 50. 10. 45. la. ^jio^ 15. 41.Life a. «»AJuv. . 11.12. t\J )hy 11.1%.119.170. 40.61. 230.49.73. 12 bii. %«.lr> 41.12 [jSib 11.12.104.5.43.22.148.39.156^49.250. 4.110. 2.59. 34. 19.23. 48. 15. 41.*liU\ 06. 33. 38.103. M. 1%. .64 *\Jbj 11. 39.186. 91. 10.21.51. . 54. 4.26. 7.23.

61.14. >.31.10. ^^^lilJM.31.4. 85.6.»* > 9. 51. '^S *' **• 0. 6.96.8. 5^^4k> W.45. 12. 66. ^^^jjy 10. . 41.19.19.67. 10. -. 09.31. sl^lj 66.10. 22. 6. 23.37.> «•■ 'O b^ikJI 11.1. 26.116. 49.37. 49. 17.132. 4.2.40.19. ^Lkir49. 48.26.149. 9. 148.31.4. 14.27. ^JcL) 40. 28. ji^ff^liLb »». 10.3. ^ijj lO. 9 6 t" sJJb 14. 29 bii. 11. 33. l^^liJ 9. 6. 1.

31. USb^y^ 6. 40. 61. 184. f^)A^ %. 1. 22.147. 19. ^H^ 14.44. %\^ 40.10. 171. ^ U 6. ^L£^ U. ^)y^'^ % 35. 33. I^^Jo 15. ^Xji 66. 3. 14.120. 95. 40.139.^^ jiLkS O. 14. ^O. 6. 19. I tfi . 6. 1. 6. ^ Jutx ^Lb 6. J^ 94. %. IT. 3U.4. 11.94.31. . 185. 120 4%.94. 79. 12. 21.

M. 11. 77. 65. %%^ 11.16. Uli ai.a)i.19.l'X.^lSjux 41. 57. .89.37. »Ix^Jfljr^t4.ii7. ^ytliS* »6. 68. t:r*«J' ^"^ ^^ 0-- a\i.4.42. 14. 94. 9 90^ • •• 1. 5 o U^ 11. 14. liJoLi 16.90. 12. jddui 109. 86..128.57. i.111 his.

41. 104. 4.36. 9 9 0^ a. 93. 15. 161.40.75. 9 > e 10. 80. 99. 104 bii. 2. 16. 11. 43.63.JuutJLi 106. ^90 6. 14. 2. 16. a\». 22.115. 60. 21.M. 10. 93. 19.3. 19. \&. 67. 5. 109.29. 40. %1. 45.16liis. 16. 11. y • "9. ai. 25.77. 19. 40. 37. 39. 127. 50.a^. 10. ai. 31. l!t. 70.t > o - 19. 70. 109. 16. 68.18.167.83. 11. 9 »o ^^ .!t9. 19. 11. 19. 111. ia. 75. 16. 57. 9 9 o^ 11. 98. 3. I. 19. 64.14. 92. 43. 41. 4.56.

.64. 38. 11.46. ^9 9 9 0ji. 76.2.66. l!t. 20. jJjU^ ttl. 24.28. K5..35.1. 46.9 9 0?' a.16.17.^ ^ 90 JuaJ 1.^^JujUit ^1. 56.67. ^ 9 90^ y. 33. 9 90.19.15.1.11.68. 16.3. 19.11.13. ^ 9 90^ l^^JUJU 19. 52. 63.57.40. 23. 9 9 « .2. I^JkA^U 19.41. . 83. 2. 4. . .99.11. 29. ai.71. o 9 o J*^ JuxLd 19. O 9 O Juxtj 1\&. \l.^ JUJb 19.60. 117.

1. 9 07*^Ju^Li 20. 44. 102. %a. 9 o^«. 11. 6. ^^Jjij 41. 21. 9 0. 173. . 26. v. 41.' 9 o^ 1. 12T. 19.62. 9 9 o.*> S^Juxl^ 19.29. 123. jJjU^ a.e jJjlJI^ a.44. JuiJl 19. 14.. 19.. 9 9 ^^Juxt 16. 3. 9 9 0^-.. 31. 12. 65.» 4. 64. 10. 220.^ 19. .14. 4. 37.16. JUbft 41.40. 11.59.44. 19. 57.61.:^Ju^ %6. 76. 71. 9 99 oT*^ 1. 66.^1. a. 38. 9 9 ©.

56. 40.40.18. 1.16. 47. 94.170. ^4Xa^ M. . 128. 29.^ o ^ ai.5.• •* o 4.29.19 -. «>LI^ 19. oUfr^ 2^.64. 72. 33. • 16.'^ a. 10.3. 19.17. • 1. 160.9.11.77. Juudb %. tSUL^ 1. 11. 64.173. • 11. 28. 169.2.26. 10. 18.M. 19. . 96.73. ^ 0-0 . 16.51.1. 11. 203.jJLc 14.8.193.6. 39. 25. e . 13. 13. M.44.•. 19. 92. 40. iSU^ 41.

Ml. 11.^ o ^ a. 79.^6. 19.52. M. 18. 15. 4%.%9.10. %\&. 105. 49. 125. 9. %%. vJ4>La^ tt. 14. at.61.2. 84. 14. It. 24.lt. 19. 9. 2\&. M. 1^. M. J.18. %t. 68. %^. 10.13. 118. 47. 6. 2Z. 105.18. SjUJU 11.10. 1. 19. 85. %9. 41. 4. 40. 19. 54. 29. 67. \H. Sialic -. !tl.46.88.53.1.^ 121 %. 28. 102. 25. -^ • ^ %. 55. 41.10. 36. 40.a4. 82.37.22. ajJx 19. \&1.1. o ^ *. 1\&.44. 14. . 9.\&0. ■ .182. 12.178. GO.1.1.42. 21.• 19. 107.62.111. %9. 9.47.1. 99. 118. 42. . 60. 15. 16. 9. 16.^ . 56. 38. 41. ZO.

10. 18. 29. 132. ^•5Uc 40. 100. HSUuu 10.18. ^^juliif 0.62. 26. %.5. .132. 3. t.64.62. 10. . 52.<• 1^. 46.19. 73. lS5LxC 10. 30. juU 109. 28.• 11. 85.10.45. 10.54. 1%. iuiUjJ 10. 4%. 26.66.19. 4%. <» ^v 10.22.122. 10. 171.45.24.10. 81.30.lt^32.lt. 40. 103Uj^ 10.49. 5. ai. 171.4.110. . viiijfOoL^ 66. 4.111. LSoUulI It. tl.64. 98. ^ ^ • --t. 28. 60. 79. 9.• ai. 106 ^ Juliir 41. •• .40. 5. 84. 4a. 205.113. M. ai.

9 9e^ J ia. 9 o ^ o ^ t«AAJlJuAO 41.68. . SJx 1^. ^^^juJCJuif 41. 26.*^ to. 57.44.111. 1. 22. 04.46. 10.23. ai. 00. 86. to. v. 4\&.2.11. 16. 9^ O ^ O > 16. . 21. 34.76. > ^o ^^U 4. tt ^ o -» ^5yUft3 0\l.23. t4 .:^ja^l^ ia. UtxXftLi ^«. Lm.31.43. 1.10.

22.47. 5. li^ o ^ ^ .•« iSjuCJiJI Vt^ 30. B^JUftU 44. 39.^ o ^o 4. 10. ^ O ^ (I 4. 13. 150. Ijii t. 4. . •? 9 9 (>ift 60. 22. a\&. 17.28.41.159. to. 102. 11. 6t. I^xii \H. 34. 11. •• •• -?.8.13. 40. 31.166. 12. 44.«»-'-' 60. It. 9 JuO^ \&0.

1^5 10.70. 12.67. . 2. 3. !t6. \^ 00. 72. t.S£ 9 9 1^ M.5. 35. 61. b^l 10. J 11. %0. 11. w 9 9 •jLe 6t.106.l t. o-ro-- a a. 75. 21. 86. •*• ^ A 'jCft \l. ^ It.23. OO. . 183. 57.t.20. 4jaf.9. 23. LJCfr 10.

220.01. 9-f - ^^. 0. 75.4. 9 5 9 40. . • •• -: 9 » 9 vdJLL^o a. 11. ^ -1? t &t. . 29. S 0.76. 25. -r i 11. T 9 *» 9 vJU^O 01. 59. 100. . 00. 200.86. 0. 11. a.55.^.5. 19.-5: -? I 11. 52. 2.

30. 135. 5V:&jJ 10. 14. 5y^ ta. ^^y^ 0. a%. 37. 5. ^ysN^ 0. 56. 29.54.7. . yk^ ta. 40.34. « 9 40.31. 50. 3. 11. 22.i2.-f^ s.35.134. 10.i2.10. 2.48.yUft 0. 0. 11.00. 75. It.. 171. 61.52.20. 01. 11. 04.J .43.00.21.10. »^ 9 %0. 04. .

8.10. 1. jixJL^f 1. 10.43.113. 23. to. 86. .16.46.2. 16 122 19. 19.4. |J|jJL^Jumi ^0. /USJ a. 149. 16. jk^iJ TO.s ^ oLaf 10. cJu^* OO.12.87.00. 10. 199. '?«•'-- ^f e ? •-r > 11. 62. v^Laf 10. J^ »S.

^t. 12.44. vIJLS^JL&XmJ %0. 20. ai. ^ ^o^o-o ^^jj^ifl 00. 0. :^| 10. 1).00. J 46. ^ •"* 11.146. ^•JL&JumJ o^. 11. 151. 1. 19. M.10. 38.12. 0. 4*. 72. 26.52. 46.58. 61.105. 14.90. . 10.152. 204. %0. ai. 47.38. 27. a%.86. sell 41. %0. \&1. •"«? . ^U^ 11.34.48.57. 53. J^ 01. TO. 1.198. 7. 10. 17. 59. 54.51. :^ \jk£S 10 . 176.4.87. 74.

aO. s5<X^5 104. 14.101.115. 40.^S. ^j^SLxJf O0.103. 0. t^j^^ 0. s ^* 4. 64. |i.0.8.f J^ l4Xi^ 10. 0.22.90. . 4.10. 16.L. 0.29. jLaf . 9 88 ^ l^tfj^j 1«. 9 i 9>.94.43.10. OO.46.87. 6. 21. b^'i 0. 31.00. 37. 35.94.^JjU M. 127. 46. 0\&.87. 62.ael 41. 57. 10. 18.2. M.44.62. e ^ 4Xcl 4. m.126. j 10.95. .

.37. lO.00.46. 0. 23.^J4X« M. Sj^ 00. ^^ 9 0SO^JUM O. ^ 9 e ^ 11. 199. 1. SjLfr 0.5.181. J^ jL»J 00. SiXft 0. *^ *•* *-• L^JlC^ O.181.7.4.114. 21.48. 180. . 20.106. ••*-^ 00. 9 0. dUjJii 00.11.13. lO.*>• ^ «» 10.1. 0.180. 10. 74. f e ^ i>^JUL/0 11. |.4S*(U '^^ 81. 25. k^ 9 — 0. 11.0^. 10.36. 58. 28.

40. Ol. 9.1. 159. 00.117. tjL^ 9 o- 10. 10.73.3. 61.153.134.128. 40.23.105. o — 0. o ^ 4. 0.96.30.45. 61. 4.00. 92. JtXiif 40. fy4Xi^L9 0. 9 o- .10.2. 0.78.11.00.JJvaS 0.00.27. 1. 01.10.0. 10. 00. 78.30. 10. 0.282bii.151. 12.33.0. JJ^ 0.69. 7.96.69. J4X& 0.50. ^O^j 0.14.8.62.115.180.

«--- O. 9 . 1.0. 229.89. I ^o .106. SiZj 4.82.0.58. O. I^J^^ 10. O.190.3. 9—0 — 0.108.90. 163. 61. (9 — o — 0. 00.166. 190 bil. t^jkxS 4.« ^ or^ ILjOfrl 0. ij jo^r o. 2 9 - .108. t^jLC 0.229. iIUj^U 00.231. I^JkifrLi 0.^^4X«J 1..153. ^©^ 00. ^^Oli 00. 7. — 9 — e «• 1^«JUCju 0. 10.7.186. I^jaft£) 0. 31. 174. 95.0. 18.

34. 00.7. 115. 40. 23. > 55 jl^^^iXft 1. G2. 82. 2. rj^ 4. 5.tX^ 00. 10.121. 112.28 0.0. 14. 92.6. \0^ — ^d^ 123' jitf^JcU 61. 163.04. 0. iltXfil 41.18. 00.204.94.126.121. . CI rf^P .00. 55. ^iix 0.18. 149.14. 00. 14 bil. ^l6S 60.21. S.77. 0. 1.14.1. 102. 91.115. 143.48. f^^6S 00. 67. 4. 00.92. 98. 2 9^Jldj 00. 62. 00.39.39.95 9 O. 0.5. 33. 9. 60.0.1. ftltXfet 41. 00. ^Tj^iirt. 0. 00.6.00. 84.62. 40. M. 10. 11.

CB > f -9 )&.24. 284. 186. 85.26. SO. 25. 119.\5. • ^ "7 %%. a.^ ^47.10. %.^. t. . 10. 75. %S. ^Jiiiii^ 0. a.12.34. ^.1.JoUb «.69. 28. 124.9. 53. a.67. 4.25. g^lji ^1. cjlJoliJJ^ 100. 24. 89.79. 20. I ^* 9 UI^Jld 4. g^t JuJr 60. 09.W. 189.43bii.93. Syjk^ \&.17.3. 4S. 12.34. 6. \&. S%. o >?:*> S. %0. ^O 9 \&0. %. 44. UjJJlI 4S. 0-C CiJlS^ 0.21.

11.67. 56. 9. 9 yr ^9^ • ^ •• IS. 21.> 3 0. 86. 24. 16. 4S. > > T ^ > . • _ •• ^> r ^ > LLJUU ^S.39. XjJuU 4S. Lo r-> 0. 17. 85.J IS. • *• o t . SS.

U.^0. 9 . 40. 0. 71. 156. 54. 33. '6. U. aujLcl ^. 13. 0\&. 9 9 T ^ 9 ^ l^tyMXm 0. ^.86. 9 ?.3. 55. 118.102. %. OS.49. %\&.37. 84. .77. 15. 9. 15.169. 9 9*" ^ 99 T ^ 9 3 10. 172.34. 40. OO. 61. 14. 170.>^ 7 ^ » %. 101.S. 3.6. 41. 127.86.189. 185. 174. 171.98. *.123.34. 27.r ^ > I^JJJUU ». %0.108. %. 47. 45. 18. 4. 10 bis. ^0.\&.%0. 41. 85. %\&. 115bii. r ^ 0.

41 biM. 4%. S.1.8.80. 24. 2^. U.11. 1%. V^tjJu aO. 20. 00. 44. 1.53. 120.28. 106. 20. 14.26.23.10. 14.5. ^1.)&0.13. 5. 4^. a.2. 1^.^.0.9. ^^. 69.80.17. 10. 79.114.11. 108. 14. 46.6. 34.82. 01.30.^4. 38. a2. 55. 33.27.48.7. 12. 11. 160.\&S. 27. 50. 15.10. . \&1. 20. 118.^4. 2a. 11. 11.%%.79. %1.10.7. 62. 20. 28. 71. 10. 40. %1. 4^.M.14. 50. 44. 24. 124. %1. 65. 04. 3. 18. 7. 23. 40. 14.78.42.23. 46. M. 107. 64.96.50.11. 12.61.67. ^&4. 69.2%.34. 1\&. • 0. 11. 28. 20. 91. 4. 2. 01.102. 56.44. 40. 69. \S. 6.04. 10. %.25. 24. 25. 4.47. 10. %. 165.5.22. 134. 90. 45. 30. 96.40. 9. 55.74.20. %l. ^4.95.44.10. M.53. 1.aS.63. 0. 00. 69. %% 41 bii. 0.49. 21. 11. 22. 2. 25. 18. 15. 20. 1. M.157. 26.19.65. 22. 5.17. 52. 41. 20. 40. 56. 10. 47. 158.10. 0.

97.57. 1. 2.83. 150. aO. 17.4. 37. 137. 0.71. 172 0. 41. 166.87 10. 15.31.65. 00. 11. 135. 6. 44. 47.32. 10. 40. 16.93. 98. 40.0. 10. oa. 43. 20.17.59.40. 90. 3.21.40. la.44.115.11.10. 59.8.14.21. 28.ai. a.29. 77.25. 20.30. 201. 00. 1. 10.75. 177. 41.37. 20.39.20.56.0.35. 197.14. 49. 14.10. 21 bii.33. 1.164. aa. 0. 46. 01. 66.30. ^a. 10. 7.16. 00. . 24.15 44.20.102.30.37. 20.25. 5. 14.36. 0. 82.16. 25.74. 21. 161. ao. 59. 20.15.61. M.0.26. 37.24. 159. 01. aO.44. 160. 0.28.57.185. 4a.52. 55. 7. 5.41.1. 40. 50. %4. M. 11.4.60.90. 10. O.71.86. ^2. 39. 53.11. 10. 10.48.57. 8. 27. " o«e • • 2a. 32. 0. 11.15. 137. 11. 22. 103. 14. 188.. 00. aO. 10.13. 41. 01. 85. 10.78. 9.158. 52. 47. 48.49.10.66.10. 54. 68. 22.16.40. 40. 04. 64. 189. 8. 105.00.41. 4.20.0.00. 18.40.8. 11.38. 40.00. 53.00.49.04. aO. ^•T ^ a. Oa. 95. 0.88. 19.

-^ _ c*- Ctjuul^ a. 9-. 9 9 r . JuSd^ 10. 59. . -* 9 V ^9 L^^(>JL« 11.16.51. "J* — 9 ^jo^JjLo 11. L^lijLfr 00. 10. 176.21. 01.37.60. 2. 14. 33.33. L^tJL^ 20.155. 164. 170. Li^liXft Mt. ILtjJuit ** ** aO.9 I^^JJUO 1. 9 -» IXdIjJu 4. . f ^ m 11.18. 04.50. 00. ^^ 1.30. 9 *» tf ^ 9 |i4S JJW 0.7. 25. 204.16.66.39.146.

34.tXfc -- '7* f • ^ ^ 9. 6. 80(^IjLo 'T\». 67. .^? > 18. 7. ^jJu/f tW.15. 9*^0^ . 16* 124 9 • ^0^^ . . 01. 04.. 57. 213.164. 66. S^JOUO '1. 9 9^. 75. O ^ ^0. Tt. 95. 67.138. .^ 9 20. 40.. 55.

195.2.37. 41.25. 46. 9. 1^. 49. 5. 2. ^r *9 9 U«^ M. M.37.^ ^yA 16. 112. SB •>• . 2. 36. 4a. 98. . 14. no. iyJUO os^o y I: aa. 11. ^^ la.CO ^ /" 8\jU0 49.29. 4%. i?5 **' ** ^7* M.105.

102. 9 9 0^ ^UU 10. 4S. 4.99. 17. \&1.9.100.irio. ^ ^ Q .3. 04. Li. 49.4.91. f 9 Q^ la. %4. 4. l^lii^ 4^.A e ^ . 60. M.32. 20. 2. 16. . 11.39.121.f^? TO «<• ^6.

U. LT 9 'a ^ &4M*.82.75.15. ^ o .1. TO. 261. 2.44.1%. 3. io. 142 bis. 22.17.10. ^ o ^ L^AJi. J.52.20. la. .^ 69. 4.S\&.S1.60. 19. 26. 117.41. Ol. It. 1. 44. 88.9.9.00. las.fi 11.40. Ol.19. 11.ljjr40.130. a%. ^ -^ Q ^ a.40. 38.7. 101.4. O\&.15. 9 e ^ v.3.« «•* . )&1.yLi^*«AX 6. So. «.

12.85. • 9 9 !>^%JL> ^2. 19. „ 9 u SB ^ |U«3^ a. 46. • 9 9 t^Jb' 4.134. 8.55. 09. 100. %. OO. 235.96. 123.100. \J^y^^\ 66.40. |U*3^| 11.15. .69. 19. 22. I^Iili 14. 51. 29. 11. 19. 55. 41. • 9 O 9 . 19.47.46. ^ Jb* 11. o e 9 O 9 ^Jb* ti.LLd^. 41.41. 30. I^Jul 9. lO.30. 3.

66.49.106. O O?-- ^ • ^ ^ LLili 11.21.'90^ .83. 4. 46. 9 . .20.67.40.1. n..10.9.21. 9^0 9 11. 16.96. Li2tx 19. 9 ^ O > ^Ijl^«.e o I ^. 11.100.6.72. lO.19.44.40.33. 30.94. 29.^O 9 i^UU 46. o^ 6. 4.198.30. 78.

^. 105. 2.Lfr 46.3. 9.33. {jdj^S 41. 86.^0^ ^ X ^ . 73.16. 46. Ol. 14.06. 83.51. L^jX 9. ll^it^i ^9 35. 168. LijU 46. 46.4. 04.23. ^y^ 1.168.81. ^O 9 Lollil 4. LSli 0. 24. 77. 04. 68.127. O.224. 1. lO.127.77.1\&. 33.43. 68. 58.2279. 96.21. 01.l.m. 19.23. 9 r^ ^. •^^ lO. O 9 6. 1. 9 .23. 1. 50. 9.4. 47. 4.42. 9 9 0.

^yLX}j 41. 274.^^■s.O.71.. 91. 85. 44. 141. 1. 9 O^ ^UU 01. » . 24 9 O^ O. 6. ^ ^ 9 O ^ 9 ^ 9 e^ ^ ^ 9 o ^^ .32. '7^ OO. 20.32. 9^ 9 O^ O. 9 9 1^^. 16. 71. 6. 141. 20.il■^ i 41.

• >-. I^JLiiJ 49.. O^ 66. 6\&. l^yc^Li 61. O . UiyC^Li 40. OoJ U 1.60.or= t^^l 9. %.Lg^oiy ftyj oi. il^5fTl.O 9 ^^Li »a.7. '--0 9 W. ^^JUiS 10.231 bis. 228.13. 232. 173. ^lil^ 0.3.44. 265. %.229. ^^/^ 1.11. i Q ^ %. I4ijr^ 41.114.95. 1. 241.103. 6.4.12.. 41. 2 bis. . 22.11. ao 9 ^ 11.194.41.46.46. 198. 176. 59.

61. 11. <S 9 >?'5 1. 4.25. 202. 237. %. 42. . 16. |y& 19. 6S. 29. 32. 113. 4. 242. M. UsJii 16. stjL^ 06. 9. 11. 234.8. 9. dtlXftI 11. 110. 49. 14. t. ^.52.233 bis.100. 106. 6. 11. 116.84.57. %. 257. %. 11. 15. UyM 04. 4.18.43. 72.6. 23. 156. 11. 235. %a. 11. ^ o^ ^ yu* OO. 21. 145.

\&. 41. 241.16.163. 4. 16.59. 9.1. . 14.41. 4. 23. 3.156.69. I %.64. 93. 61. 68. 219. 1.11.26. 205. 18. 48.2.9.19.11. 40.94. dbuui IS.1. 1. 6. 4%.W. 10.8. 104. 60. 4S. 175. 140.88. 11. 55.18. 41. 42. 80. 14. 1. gt^ 1S. W.^ %. 40.26. 73. 5.66. 24.180. 159.7. ia. 41. 4\&.2.8. 45.W. 1. 228. 41. 1. 123.30. 1.49. 6%. 38.14.72. 1. 3. 19.36. 11. 25.16.51.8.\&t. )5.8.217.1. 11. 6. 51.25. 10. 41. 19. %6.4.8. 14^ 23.191. 4^. 14.62. 16. 1.14. IS. 6\». 1^.1. a%. 11.4. 44.25. 1. 26. 9 . 61.18. 3. %9.4.5.78. 25.38. 4. 42. 96.40. 64.11.122. yfti 11. 46. 6%. 9.8. 118.1. 66.19. 122. at. 129. 7. ^1. 11.96. 138 bis.10.11. 83.68. 21. M.stjJt 11. ^9. 19. 262.

125 'j^^\ 61.19. J >" oJv& 11.• .34.ycl' IS. 51. ^ ^ ^ r 9«.^9 f 9«B^ ^ ».156. * -I^ . jUUl^ W. 32.^•>ft^ 1.. 14. 62. 'r 9 9 0^ 10. S\xl %1. g^^l \l.59. 3. 8.

. 236. O I -- ^y^Li 44.^ ^ 1.34. Lov^ 10. 49.11.41. jii^yCftl IS. 153. .41. jj^^r 4. Jj^ 11. .^ V . pJul 46. 212. ^y^yiif M. 20.114. o «« 1. 227.60. 222.16. jUJU^tj ^9. t^ JlS O. 92. >-^ I^Cft a. 23.183. 15.44. **• -^ -^ 41.l^jj^l 1«.

19. 28. 5. IS. 10. 86.74. 184. /• A^ 6. 103. 4. la. Juix 41.188. • ^ Mbft S9. 24. 32. 9. 21.7. 1^^. 38. 23.a^. %S. ^ ^ Q ^ SI. 4^. ai. 23. 60.1. a. 9. 247. 213 bin %. 6S. 1. 66.161. 126. IS. 21. \&.8. %S. 11 bis. . 67. 18. 17. 8. 11. 4. 100.53.16. 8. 49. 9a. aJj 11. 57. 1* JitJU^ 1. 41.81. 83. 49.17.

8ll^ tS 91.i3.15. X ^frt !t. 268.9. %S.1. 103. > o- ^^(^ 10».OO. llix^ a.14« 80. )5.23.192. 1 126 8 '^ %^ 57. f u f ia.H 'TS.4.36. Ix-ijyt aa. 1%. 14. 27. 234. 22. v:i?tl<flJL4. ^•«dMiX *) 66. ^^^Uj 4. ^^jUii W. 160 his. .36. t. S Syt^ %.

44. 49. S^XlOJUf ^^9 11* . 6.30. 52. 5. ^1 ^ jL^JU M. IS. 46. 12. o ^ 10\&. n 11. M. 128. ^\&. 79. 36. %. o > \%. /• . 57.. 17.6. 8. 130. 14. •• ^ y 19. 04. 27. 63.LijJf ^ 57. aU^ TO. 40. 17. 33. 11. 40. is. 9-.

&LfiU w. LoU 14.0 ^ ^ 9 O ^ i%tr. 2. LoL^ 10. jL». T.21.. ^Loi 00.94. 16.<gULi> 11.'J . 00. 81.aS. T.19.^A'fl^ Tl.aT. . L *• ^^JJJaiJ^ O0. » T^. 2.10. !tO.23. 160. 91.45.119. 00. 57. L .114. 10. 10. lO. oli^LilCi IT. 31.>ati »a.21. 17. a. 63.

15.48. 9 o^ 00.174. o^ 4. 24. 0. ». 18. JUajiOJIJ 60.108. iuoc.I _«^^L 4.20.4. 62.12. 28. e^ . 4. 40. 78. 35.87.. 68. \&.16.^. 36. %!t.m 0. LdL^ 11.6. M. 98. &Ax<aft 11. 82. 1%. sj^YI^ 00.45.216. A^. ^Lfli 14.15. 45. 1.145.10.10.66. »: %. TO.^ 11..89. 11.flLAi 00. ^. t IS. 58. 10.

4.45. 44.4.. 49..7.14.fl^ 10. OO.• gJUtOJUOm ^S. 29. OO. v^jLkfr SI. 35. 5. 115. ^lJLia*}r^ 40. :%judc 1^. 0. icAfae^ OO. \judi IS.91. -^ 9 - vjjuoc OS..^e> %. 10. ^^k^l^ W.^ . . 4 '^-' «»M (JOJU O^. 9. l . 35.232. 9. ^ ©-. 52.23. OO. iX. .

M. IT.©•* Ol. 1. 14. 04.101. 9. O.9.64. 16.15. IT. 13^ Ub^ OS. 261. M. 110. 38. 15. T9. 01. 75. 49. ai.M. 100.57.3.147. 45. Ol. 108. »Lk^ IT. 14. 256. l^kju 9. 1.84.168. 28.96. 2. iiii IT.15. 23. 10. 0. 36.28. 6.vJUlkct 10S.67.1^4. 119. 01.65. M.33.47. %t.108. 9. 52.^1. ' o^ t^kfrl 0.6. 67. 9. 4. tS. 1^ ^. 3. 101. 44.ll. 137. 12. ..113.37. \&. 21. 14. iS^ 00.29. S. 78. ^lixi *4. 170. 4\&. ^ . 64. l^lljL) 9. 11.M. 11.i.17. 21. %%. 1%.73. 12.1. 58. 90.46. 69. (V^UU 0. 4a.58. T. 12.112. 9. 29. 166. 16. 174. TS. pUhjJf O.12. 23. piuiJI 19.58. %.31. 40.22. 51. 37. 14 bis.

. 96. 9. 4.29.29. 33. 00. 45. 33. o . OUUtXAMUk O^ «> lli 4. 79.41. •• ^ 4. 02. %%.^1. TS. %1. 73. 2. 42. 4%. 09. 29. 130. ^.26.0^.. 40.63. 9. 5. 160.^0.10.aAiLX.M.32. 115.97. v. %0.102.75. 35. 87. 76. 30. 52.70. a.16.aijiL£MuJl %4.71. 00 ^ e e^ o * * .19. 29.156. IxbjJf W. 189.67. 21. 0. 35.%1.113. 4S.114.44.5.51. 4. 15. 155. 20.135. "J o O^ o ^ v.107. It. 99. 10.tf %.74. 20. 274.95. \&1.38. %0. 88.9. \&1. S^.145.53.10.57.6. %1. 76.*1.

16. 153. 1^ t. lj*A&i 4. 46. 4%. 148.93. V. ^ 90^ a. IajlI aa. 9. 43.^. I^U a. . \&.128. ^. 4. 90^ Utd 9. 148.96. ^ a. ^^UJi^ 1. a.67. ^^ a. 286. 238. 4%. 39.152. l^iiJ^ 04. 1. 173. 38. Ui^ a.49. 3.101.AC|. '238. %. 14. 4. b^ 0._flff > 4a. 22. 100. ffti^ 4. 29. 217. a. a. . 04. 32. 103. 18. 100.^0. 90^ ^. 59.146. 183. 198.W. 238. 24.149.

13. 2. 42. aa. (^c^LaA 11.. v«^La^ a. 50. 78. I^Lii 10. ai.5. 23. 68. 98. 40.7. 3.ftXft 127 O w. 1. 1. fju3[jtl 60. 142. 31. 0. e-e a. 0.^'li aa. 138.11.10.^9 aT. )S. 138. XAA^ 41. jlUlsU 10. 192. LiLfc IS. T. 11.13. 69. 9.ao. 166.27.127. 9 O 9 |Ux3^ 10. LLUif 0.40.70. 25. 50.165.127. 138. \&9. 207.32. . 54. |^x«U 9. . 4. s^Ufr 41.|V^ — V. 69.io.43. 7. 0. a.127. 1.

74. 37.9.41. aa. 10.22.i7.&lSiJr90. 52. 136.82.40.40. ^^ ^^ ^^ o ^ ^ ^ 11. V5^5 11. iiiiU 10. 125.12.41. 83.11.84.00.71. 11. ia. 22. 9 O'^ t. 0^.12.io9. klAjJr 90.131.40. aO.38. • 11.35.11. 41.41.101. 8.9.5i. 82.15.24.9 ^^ VIl^LijUO 11. Vt . aO.42. 0. " ujrii. 11.43. ^O 9 Lsi 1. 1. 14.1^. l^Uic 91.132. 21. 10. U^ilsU \&9.35. 42. 71.1^. .24. 10. 9 I -'-.

40. 82.27. 10.00.138. o ^ u 0. OO.53. 44. 46. 41.166.23.00.11. OO. 34. 63. JkAjJf 111. 68.70.28.62.114. 16. Ol.32.37. 2. SjL£ft 0. sJLa^ 0. 71. ^Jil 04.14. 109. 1. 41.17. O.49. 12.C^JJu^ 4. 1.165.10. 09.236. 243.61.19.4. 69.27.10.63. 2. 22. >^ • 9 gJJlfi 0. 100.159. Ot. 168. 10.40.10. 102.0. 11. 67. 10. 43. 69.4. 58.11.4.68. 0.29. 0. 45. 60. 10.10. 4. 152. 1.238. O^L? \i. . Ol.04. SjLfii 00.09.

25. ^^iXiS 1.^ 9 -<• <* *• 11. 93. 29.10. OO. 71. 183.49. 9 i^O- I . fl^ 1.35. -^ -^ *» •• |VAA^ 01. II^dU OO.iia.14.68.91.00.54.41.' 128 .5. 53. OO. 9 Ijjli 19.42. jjuLfeliJr50.9. |VX« 00. |UftiJr01.JJiiS OT. I4JU«J 09. ug^liif 2*. CaAC 40. 97. Ol. or 0. 134.157.

14. 2. 57. 128. 1%.104.69.^ ' I " \yjLC 0. r^ %. 9 0.160. SI.ai. iJili^fV 4.66.81. 158.in. M.^ \ yXJUO 49.9a.27. 5. L ••j ll.14. !t4. 41. xiJx %%9 5 40.23. ■ ••J %1. 9. 235.96. . 183. 20 bii. IXiS 49. 25. 4^.18.8. kftii3rM.1.

M. 76. &UaJ 4. 24. 1\&.. 10.64. 34.98.)&9.11.8.14.4. 15. ^%. 04. ^. 33. 75. 91.04. aO. 04. 42. 44.40. %'7. 109. 62. 99. la. 0. 4.18.!tl. W. 79.20. 2. '^-iJ^^ ^^" -To^ a. 256.28. 16. ^1. 42.85. ^. %\&.!tl.7. 61 la. 59. 9.21. 73. 40. -r o^ >•? o^ iJLijj 0. ai. 10.0%. 51. 9.41. 69.3.25. 89.81. 4.32.M. 59. 41. %%. 66. 34.19. 21. 69.29.20. 9 «* O I ^ .41. ^4. 33.14. %0. 5.19. 1^.236.6. 1^. M. 93. 4. 76. \&.1. 24. 100. 11. %0. 24 bis. 28.110. 6. 50. 60. 01. 9. 19. 63. 8.43.18. 3.4a.4. 4. 19. OO. 11. 14. jOjIaJ at. %9.66. 52. 110. 27. 51. fk. 228. 7.42.

OT. 00.136.5. 116.188. 4. 134. 33. 116. 113.)&. 10. ioi. aa. 219. 14. 31. 29. 1. 28.aa.)&. 14. \&. 10. %. \&. 9 r C-* a. 17. la. 78.71.^ J^^->iiAx 00. 41. 6 9 9 90. 53. \&1. 282.44. 72. 66. 136. 69.50. \S. 28.a9. 10. 12. 218. |JLjiaJ^ 09.0.81.41. 160 bis.16. 10. 2. 9 r o^ a. la. 4%. 11. 261.9. 1.25. . la. 0. 5.72.33. JbuJ 11. 95. 52. 116. 10 bin. aO.ioo. o ^ !t. aa. %.

29. 29.86.75. 10.9. 10.69. 25.46. 70. 180.96. 240. 3.12.33. 0. 89. 13. lO. 95. 35. 4. 25. 09. 36.90. 146.1O. 280. 12.68.11. 97. 39. 9. 01.6.103. aO. 47. a. 4.30.86. 17. 72.132. 184.34. 89. 40. 45.36.116. 59. 27.00.15. 97.62. 232. .01.00. 19.46.50.10.59. 80. 10.77. i.170. 14.86. 10. 7.8. 31. 9. 0. la. 164.40. 5. 58. 1. 01. 5. 60.57. 141. 10. \&. 96.3. 01.56. 40. 19. 57. 37.11. ^ ' t * « " -T ^ ^ I A w y X* ^ OO.94.5. 1.24. 86.11.5. 213. 27. 44. 135. U.la.5. 0.6o. 0. 72. 90. 27. 12. 129. 27. 76. 103.33 44. 97.6. 61. 188.11.39. 135. 11.4. 97. 80.48.09. 0.69.53.91. a\&. 44. 30. OO. 120. 40. 64.43. 1&0. 59. 73.40.01. 20. 27. 26. 9 ■: ©^ O.187. \&9. 9 -r o^ -* Mt. 112. 81.73.01. 10.15. 41. 1. 8.40.97. M. 49. OO.10.04. 4\&. 31. 2.66. 39.4.24. 64.41. 10. 28.95. 107.66. Ol. 10. a.128. 41. 21. 56.100.72. 11. ^0.105. 230. %.12bi». 17.114.ia. ll.181. 74.

138.20. 9 9-ro-. 0\&. . 5. 105. 76. 113.20. 0. 9ro<. 98. 9-r o-*.105. 12.^ - 10. 74. \JJJui 19. 0.33. I^UiiJ^ 11.139.79.97. 53. 77. 0. 00.98. \&.19. 19. 1\&. |JLjt3^ M.49. 10.13. ^yJ<Mxi 0.15 ^< Q ^ |JLji3 41. 10.11. JLjiaJ 00.160.64. |Uj63 ^. 25. 9 <© -. 1.14. 40. 17. 25. 9-ro^ 04. »^aiu. 10. 88. lO. 10.33.9-: o ^ .

. 245.S0.62. .273.^ aUJuu 0. 16. 124. 223.25. \&. 102.19. 93. 40. . I^Jbb 0. 98. 29. -"9 t -^ ^ ^1^*^^ 0. 28. a^Jbu 00. 9.14. (^ ^\&. 31. 199.27.9. )&1. 5.21 . a. 270.2t. 24. |Ui5 O.US. 233. 36.4t.51.i^4Jlj6' 49.ftjuu 0. 9 9 1 «(Sg. l^j^JLii. 62. 11. 38. 7. 262.^Jju 11. 236 bis. 42. 9 f o .10. 1. 3.193. 2.S4. 190. jUil^ ».. oi«'«'- . 9. 00..aij 04.197. \&. 231.*. 9 9 f O.41.%9.. 9. 192. 19.9.102. 59biH. 0. 17.1. 4. a. 205. 0.

21.43. 149. 18. . 72. 27. 44. GO. ft. 04. 46. 00. 100.3. 240.«. 2..96. 90.^^.3. 68. ^iiii 19.146bii. 1-^ 19.158. ^. 1411. U. t4l. 18. 1. 144. O. S. 283. 14.119. 41. 41. 4. viiilx^ 4. 4. ^iCUj) *»)«■ .1810. 11. 0.5. «1.19. GO.139.10.101. 1ft. 48. fi4.252. K*Xjuj 4. 6S. i. 48.\&.113.101. U. 1«.37. 09.68. 39. . 22. (3'Kt r j 10. 1. 6.6.^1.lilj5 14. ^^Jii4. ^^aJU 10. 4. 1SC.^4K 1«. BO.65. 9. 4«.4-**»''5-8-*9.96.282. 108.14.23. ^JUiii 4.28. 25. 9-T - &JU3 0.74 00. 1. 19.

47. 31.38. 4a. 1. 118. 33.11. 93. 16. 103. 24. 253. 45.JkO 4. 4ft.7. 33. 44. 41. 4ft. 4.43.256. ft.49.44.49. 65.38. 136.41. ^ . <h ^JLe 4.96. 31.109. 116. 33.40. 1.46. B9 liii.14.13. 41. 40.93. 11. 4. 1. SZ. 11. 48.1.34. 16.41. 10. 31.98. 36.85. 30. 11. HO.137. 11. 4.70. WA.70. 11.96. 115.70. 9!). 4S. 1«. T8.77. 10. Its.44.14.17. ft. 163.44. ftt. 44. IB. '^ 1.

113.48. 181. 40.14. 40. |t4iXc '' 145. ft.8. 14.ll.7. 43. . 81.12. 180. 08. 90.81. 107.48.1. 81.5. 1. 10. 48.42.31.40. 98.87.44. 114.45.«8.160.18.44. ftO.187.4. 53.41.15. 4.108. 164. M.112.10.37. 44.6. A. 11. 41. 7 13. !. TO. 1.30.l«. 92. 85. lft. 1.186.39. 54.1.7t. 41. 15. 11. 14.6. a. l'X.i9.40. 104. 1».t^^ 4.5.C 68.56.41.74.40. 11. ^ 44.41.41.11.0.108. 140.40.30. 45.11. 91. ICS. ft3.40. 81. 18.64.9. 104. 348.104. 14.86. 39. 18. 80.40. LjOe 1.14.80. 16. 31.17. 10. n. 41.109. 87.41. 90. ft.

199. 1. 93.98. 383.ft1. 119.111 >. 3S. 4. 10. 0.94. . 263. 30.10.12.5.61. 248.10.1.30.13. 106.4.91. 17. 40.51.«0. . 40.44.ft.47.13. T. 41. 1.99.19.18. 1ft. 16. 11. 115.33.72. 1. jj^Lc 41.:jL«^.26.81. 3.101. 13. 14.41. 44.10.31. .161. 14.3.ft4. 5U.7.33. 114. 64.11. 11. 19. I«.10.ia. lfi.14.47.41. 04.32. 33.16. 3H3.8. 34. 97. 59. I^UJl" 40. 4ft. 6. 53. 4.44.11. .66.S8.106.44.^^aJUu 14.49. 86. 35. B. 108.116.8. r^' 134. 140.1. 58.9. 10.45.ft. 10. S9. 37. 'fj\i M. 19.6. 397. 311.3G. 111.38.36.%.11. 1ft. 19. 66. 10. 64.00. .16.44. 8.17. 44. 14.41. 0. 11. 41. ft4.

43.103. 33 bii. 36.11.4.40. Tl. 38. 10.44. 5. .14. 1ft.48. . 20.13.86. 1.3. 39. iLiJjjr 1».7. 11. 33.40. 4«. 4ft.48.S4.30. 38.41.51.93. 10.0. .90.26. ft^i . . ID.31. 11.8. . 31. 104. G.16.10. 44.115.41.56. 40. 147. 11. 50. 53.19.109.30.14.10.10. 19.ftft.83.105. (IXIc 40. 41. 10.34. »l.35. 8. 146..89.40. .50.31. 18. 41. 36.14.4. 1. t. 80 19. ftO. ^44.22.40.53.10. 19T.30. 91.31 I. 11.31. 8.lbii..lft.111. 61. 60.43.111. 1.54.84. 19.164. 18. 91. 36. 41.10.31. . Uljft.72. . 25. 13.41.13.159. 10.131.90. 168. 1.101. 4.63.86.33.94.66.116.S 4.11.98. 1.2. Bliii. 40. SO. ^r 4. ft8.81. 41.58. 4.310.

oo. It. 82. 11. 28.190. pSjH 44. 113. 19.10. 44.16. Llfli 44.1. jijiyXii 44. 14. 04. .5.18.275.19. 45. 19.24.103. aO. 61. 1^.6. 3. as. 67. M.22. 18. 19.16.1ft. ^Uui M. la.100.1. (* f %. 10. 68. o ^ o JLiJ 10. [jLo^JUw 4.69.6. M' 5.36. 38.152. 1. 1. 16. 130 9 . iiiil 11. aa. fJjJX^ 00.193.48. 2G.8. 39. 19. 41. 4. 04. 4. 54. 18. 3. 1. 160. 117.61.83. M. 94. ai. 10.30. . 57. 31. ^. 13. 16.

134 bis. 65.186. 50. 6. 169.44. 9. 283. 69. 30.35. 91. 103. 87. 168. 70. 4.172. 107 bis. 262. 58. 42 bis. 252. 86.111. 100. 10. 52. 147 bis. . 143.155. 37.4.176. 97bi8. 24. 11. 22. 99. 12. 84 his. 106. 30. 135. 251. 48. >--». 25. 129. 11. 38. 1. S. 84. 99. 31 bis. 34. 16. 117. 138. 11. 141. 74. 69. Z. 254. 242. 3 bis. 174. 141. 140. 88. 57. 37. 48.179. 141. 88. 102.134. 35 bis. 133.50. 53. 45. 99. 136. 286 bis.42. 83 Ihm. 75. 83. 39. 164. 74.31. 67. 244. 94. 87.155. 55. ^jjJLiUf IS.19. 25. 46. 46. 158.- f4^U 10. 29. 36.60. 98. 1)&. 103 bis. 200. 72.135. 159. 65. 237 bis. 34. 17. 181 bis.24. 70.57.101. 102.73. 35. 92. 40. 51. 173. 82. 120. 54. 27. 50. SS. 125.^U ai. 146. 138 bis. 91. 21.66. 90. 104.140. 107.1.9. 44. 20. 266. 284.59 bis. 78. 132.21.29. 189. 54. 93 bis. 142.30. 4. 96 IiIm.130 bis. 83. 38 bis. 42.63. 137. 22 bis. 93. 91.192.177. 1&. 72 bis. 61. 93. 110. 145 146. 68. 37. 163.15. 153. 87 bis. 261 ter. 167. 6. 27. 56. 170. 57. 91. 171.157. 21. 180.27.21. 239.

14 bis. aa. 118. 100. 90. 222. 20. 53.33.70. 0. 38. 64. 93.38.108. 69.14.4.4.1^. 69. 19. 30. 38. 11. ai. 4. 198. 18. 66. 16. 9. 73 bis. 59. 28. 31 bis. 20.19.48. 18 bis. 180. 61. 11.27. 78. 49.19. 85. %6. 27. 101.41. 20. 1.77.18. 109.26. 18. 65.27. 93.109.42. 36. 55.85 bis. 8. 49. 96. 21. 14. 23. 78.49. . 60. 60 bis.81.79. 33.44. 98.75.ai. 13. 14. 63. 102. 5. 117 bis. 61. 35. la. 64.18. 10. 40. 53. 54. 55. 46. 89. 59 bis. 44 quater. %1. 83. 1. r&.63. 31. 52. 91. 43. 4.29. 90. 30. 57. 17. %S. 93. 15. 61 bis. 67.130. 88 bis. 22.16.39. 60 quater. 21. 6. 44.11. 62. 47. 81 bis. 46. 68. 67. 88. 35. 41 bis.23.16. 72.24.86. 13.68.2. 95. 75. 70. 19 bis.3. 40 bis. 112. 66. 33. 12. 10.1. 43. 11. 11. 50. 25. 109.72. 37. 27. 7. 3. 3. !t4. 99.66.40. 30.127.2. 62. a9. 73. 9.86. 75. 101.3. 57. 78 ter. 100.49. 122. 6.14. 28. 57. 42. 46 bis. 18.15. 38. 93. 86.1^. 18. 21 quater. 48. 69. aO. 107 bis. 10. 97. 125. 27. 17. 90. 6. 11. 92 quater. 60. 29. 29.17. 40. 55. 56.114.11. 6. 3. 3.110 bis. 47. 101. 27.7. 60. 30. 15 bis.13. 29. 5.39.164. 77. 95. 8.13. 11 bis. 65. 57. 110. %%. 94bis. 102. 118.37.11.113. 73. 49. 64.15. 9.33.12.109. 17. 194. 29.145.69. 10. 221. 85.4. 47. 66. 78. 70. 79. 72. 84. 217. 109. 34. 29. 50.

12. JljJ 10. 27.4. 28. 22.119.1. 2.71. 100. 18.72. 33. %. 4.25. 4S. 21 bis. 6 bis.50. 23. S\&.61. 23. ^S. 51. S. 11. 41. 23. 15. 2. 30.7. 22. 14.6^. 51. 6.13.8.25.^1.10. SI.14.120. 10. 14.10.26. 40.32 bis. 104. 11. 10. 64.a9.11. 16.45. 44. 41. 4%. 15. 50.17.1. 17 ter. 7bis. . 39. 5. 13. 180.7. 6$>. 30. 9.13. 69. 26. 96. ** ^» "^ 14.^15.61. 154. 188.16. 7. M.35. 101. 7. 33.9. 11. 104. 31.29.6 ter. 14. 8. 16. 233 bis.61. 19. 50. 4. 15. 46. 3. 4.12. ai. 61.38. 22 bis.7.37.22bis. 64.31 bis.9. 42. 4. aZ. 16. 14. 22 ter.1. 28.12.22. 12. 14.40.40.16. 113. 41. 1^. 61. 13.11. 34.M.66.15.9. 21 bis. 6. 40.109. 119. 16.26.44. ^S. S6. ^-. 57. 26.7. S9. 9. 23. 60. 17.5.34. 27. 11. 130. 29 bis. 7.8. 41. 19.^!t.3. 118. 53. 40.12. 4S. 23.7. ^6. 11.59.14.30. 7. 44.^1. 80.9.46. 14.63.54.12.54. 153. 28. 27.48. 3. 19.5. 21.63. 101. 26.9. 49. TO. 6.^.^9.76.15. 4^. IS. 38. 1.34. 26. 23.23 bis.10.^4.6S. 33. 147.1^.2. 9. 9.18. 19. 181. 16.ai. 237.i9.6. 1. 20. 2. 15.4^.38. 21.

42. 52. a^. 90. 113 ter.21.93. 103. 153. 8. 6. 22. 7. 253. IS. 78 bis.40. 6. 11.50. 51. 162 bis.144. aO. 9. 48. 4S.40. 10.37. 129.28. aa.13. 34. 145. 19. 4.35. 50. 25.178.108. 65.6. 48. 64. 77. IS. 81. 1. a. 8. 84. 68.130. 59. 16. ai. 5.121. 104.38. 45. 50. a. IS. aS. 118. 52. 31. a4. 11. 59. 97. 46. 6. ai. 91.173. 99. 1. 11. 45. 89.119. \&. 19.37. 11.)&. 1\S. 17. 53. 15. 75. 199 bis.2. 27. la. as. 127. 109.40. 6. 2. 10. I80.76. 274. 19. 88. 40. 11. 6. 4a. 5. 42.4. 1. 18. 164. 35. 67. 39. 18. 47.19. 49. SO. ^6. 76.26. 58.34.1. 23.5. 87. 12. 145. 39. 19.40. 14. IS.139. . 66.ai. 19. 49. 4. 119. aO. 16. 90. 15. 3. la. 25. 109.74. 60.121. 90. 93. 16.41. 53. 11. 79. 17. 43.4. 47.102.105. 49. 16.2. 7. 104.11. 11.15. 19. 49. 6. 52.ai.175.99. 190.20. 112. 11. 5. 64. JJii 11. 120. M. 37.10. 14. 11.4.95. 76. 1^. 13. 83.64. 39. 37. 123. 79.6. 51. 2l. 31.95. 266.41. aO.4. 1. 28. 282 bis. 32. 11.7. 27. aO. aO. 35. 51. 21. 29. 85. as.

66. la. 3. 76.23.6.25. 37 bis. 14.9.^4.48. 21. 7. 113. 84. 32. 110. ^o t -- 6. 86. 4a.230.164.26.9. 19.248.7.41.M.60. 63. .20.aO. 7.85. 33. 4S.286. 17.1U. 04. 5. 46. M. 0. 103. 11. 7. 4.6.80.00. 1. 44.22.59. 61. 42. 10. 5.1. ^. 4. SI.65.35.6. 90. 41. 40. IS.42.41. 104. IS. 25.37.113.40.119. \56.105. 37.10.49.233. 66. %a.251.32.29. 132.114.79.16. 90.41. 16. 43. 78. 67. 136. 13. 26. 1. 40.01. 0. 29. 19. ia. 108. ai.162. X0. 69.^^. 16. 9.30. ^1.25.19.12. 4. 14. 13.39. 2uJLiu 10.30.22.6.73.41. 14.122.158. 154. 129.4. 16. 1.138. a.22. 286. 4».^1. 6^. 39. 108. 56.^. 11. 1.19. 32. S9. 48. 11. 23. 4^. 54.19. 1^.4. 41. \&.6S. a^.38. 11. 10. 123.ia.69. 4.127. 8.40.15. ^9. 96. 37. 0.139. 4^.27.80. 4S.43.44.229.53. 112. 146.21.

179. 31.115. 15.11. 43.14.24. 90.27. 29.71.23. 82. 88. 77.11. 71. 82.11. 130. 3. 143. 28.OT ^ UlU^ 11. 11. 0.44. 11.4. Obis. lO.94. 92. 57 bis.25.16. 248.34.30.6. 20.31. 136. OO. 82.116. 10. 55. 47. . 75.11. 21. 17.60.21.5. 85.8. 1.97. 14.^0.83. 11. 11. 0.78. . 140. 90. 95. 65. 85.12.26. 194.40. 176. 17. 93. 190 bis. Ol.108. 77. 70. T&. 237. 19. 6. 46. 14. 44.01. 93. 69. 3. 116. M. 81. 119. 247.137.135.69. 34.6^. 54 bis. 06. 104.29. 10.40. 01.11. 41. 89 bis. 57.25.20. 231 bis. 11. 88.104. 10. 60. 66. 31. 11. 152. 5.98.38. 71.10.68.51. 233. 187.26.4. 108. 10. 32.24.17. 104. 9.107. 10.96.^9. 61.99. 54.145 bii.23.44.1.27 bis.16. 83.16.102.0^.60.71.09. 10. 99.61. 94. 4.46. 14. 61. 139. 19. 04.42. 54. 33.79. 00. 235. 28.68. 103 bis 126. 1\S. 69. 241. 168. 1.77. 41. 09. 146. 40. 25. 28 bis.91. 183. 11.11. 62. 19. 4\S. 19.29. 212.39. 88.96. 5.115. 6. 72 bis. 76. 41.24. 41.19. 92. 192. 30. 148.71.20. 20. 282.73. 9. 10. 16. 129. 1. 44.30. 173. 40. 06. lO.72.14.17. ^. 234. \&0. 38. OO.

157. 20ler. 09. ^1.156 bis. 67. .33. 59.71.16. 0. 275.33. 29. 10.9.82.30. 15. 4^. 111. 20. 23.79.8. 99. 9. 21. 7.79. 19. 15. 10&.137.60. \&9.71 bis. 49.11. 74. 148. 41. 83. 61.152.24. 24. 53. 17.17.106. 14. 277.74. 94. 1.44. 41. 40. 60.2.92. 72. 130.1. 106. 6. O. \&0.9. 24.7. 6.91. 168. 199.41. 96.42. 118. 11. 00.3. 36.20. 9.01.28.28. 6. 1^. 14. 01. 06. 4.152. 158.19.59 bis. 39. 85. 16. 31.44.9. 41. 156.^0. 9. 24.50.104.81. 103.44. 123. ^4.33. 6. 158. 69.42. 138.69. 01. ^.71. 34. 56.79. 31.15.13. 30.53. 49. 42.63. 82. 107 bis. 00. 26.160 bis.38. nobis. 174.48.1^. 74. 45 bis. 72. 24.52. 00. Ol. 24. 71. 108.Kq< ^ jUjU^ 04. 15.42.87. 29.04. 12. 16. 19. 162. 66. 6. 104. 19. 14.6. 36.76.21. 20.27. 10. 84. 155.45. 50.14.108 bis.14. 53. 41. 34.59. 11. 164. 22. 63. 17. 247. 264. X8.131. 57. 99.M. 65.9.10.128. 7.109.47. 91.44. 75. 4 bis. 162. 90.93. 73. 46. 58. 33. 66. 107.10. 17.6.15. 87.94. 173. 18. 5. 97. 12. 11.28.16. 166.43. 117 bis.3. 19. )&0. M. 1.14. 2. 3.48. 19.123. 44. 60. 91. lO. 147.4. 6 bis.11. 10.66. 59. 49.

27. jj^^A-Ui 4.49.31. C Of" O.131 o •? — — -^ /» a1«^ O I -^ *j*5 «. 38.«. 37. . 6 bis. 55. : 4.60. l^l^Uit 04. 228 bit.59. 6\&.04.fr 11. «^ 4'A% r 11. 10. JUu^fi*. 41. 4.49. 59.11.48. tor dU. 133.30. %. 19.

16. J^ 40.40.2. 83. 8.51.9. 19.11.38. 11.00. [i^r 40.3. OUAil 90. l^«v*fr 10.10. 104.18.6. 10. 4. 11.10. 14. 69. [^ 41.9.7.JoiJf O0.14.3. 5. 24.62.256. -4JU 0. 91. ^ •»•*** > t 4.8.8. •• ^ 4. OO. 0. 40. 1. . 22. 2.71.\&. lyU^ 01. 09. 96.95. 11. ULjLit 0. O J^* 11.58.61. 11.77. \&1.. 20. 45. Li^^3 10. 12.26.51.00.29.

gJUfr^ 0. «« ^^ ii t 0. 72.17. 12. 8^^!^ 0.M.ftX M.192. d Uil 1\S. 5. 0' . sl^jub 0.19. 09. 16.17. 153. OO. 1^ 10. 45. 9 £^ f O. 12.12.68.^j|j 16. 9 9 9 O'^ Ol. d^ 06. 45.90.90. lih^b^^AJUMl* 11) 64. «'flS^ f 0. 192. 8«.> M^ > 8.

71.43. 16. 16.36. 47.14.5. 18.73. 11.70.09.00. XI. 87. 28 bis. 39.21. 1* 6. 17 1 &lk>ii. 69. OO. 3S. 43 bis. 0«. 11.SO.3.30. 87. 46. 70.44.8). 10.iei. 31. IT. 16. 59.83. 41. 10.12. 41. 28.7S.84. 14. 4^. 19. lft. 71. W.99. 31. 1. OS. S.66. 94.42.14. IDS. 113.00.7B.^ o 1. 9e. 91.31.44. U.04. 33. ^.80. TS. 116. 3S. %%. 33. n. 110. 70. 40 bii. 112. 19. 4B. »».31. SI. ST.21. 12. ia. 43.^MJ6 M. 112.ia.61.63.67. 40.77 10. OO. 76. 112.54.0^. j. . OB. O. %%. 9. S1. 19. SB. 43.

111.44.ttl. M.55.16bi«.101 6. 19. 11. 44.8. 90^11. 144.11.34. 10.25 bii.41.55.29.20.38.16G.7. 1B7.68.M. 114. S8.101. 10.40. 63. 31. 19. 18. 4. 119.10.120.4.100.13.10.2.41. 16. lOO.64.18.43. 4. 46. 38. 14 bills.1. M.31.69. 84. i\. W.28.90. 81. 9. %4. 00.31.41. 04.14. 2. .9.l6. B. 35. «».08. 21.39. IT. 8.40.13.16.40. 0. 6.40. 4.04. D1. "14.98.10. 34. IS.13.8. 41.44.3: 16.1.n. 48. 4.tt0.Mt. ft'fi. lO.13. 4S. 81. 199. 88. 16.31. 66.1. 11.16.2.14.11. 46. 01.6.10. 60. :l. 9. 31.33.4.80.62.158.34.68. 11. 19. fi.ttO. 9.51. 4. 26. 14.25.10.5. 19.06. 2.lG. I&. 11.l%. 61.10. 46. 105. 31. 30 Ml. 4. SI. 20. 37. IS. 1. 3. 8.16. 9. 8. 6.^.11.61.1.41. ^i a. 18.44. 10.108. 9.18. 10. 11.22. 3.69.32bJi.41. 21.68.40.34. W.9.18. 101.101.3. SI. 10.31. 0. a.1. 80.36.80.36.43.11. 8.93.181. 0. 41. 69. 17.66.16.3.

69.183. 46 15. 24. 1. 14.18.01.1. 48.373.11.83. •^fJjU . 09.1. 19.48. 77.98.1 131.1' 8.31.54.3( 40. f^ 0. 87. 19.19. 4 83.9 6.33. 4.4.11. 41.43. 35.10. 11 bit. 91.91.11.107 28. 119.80.9.48. 08.49.06. 14.58.41. 4.194. 9 46 bi*.41 15. 11. 84.98. 1. 51.16. 23.19 67. 146. 96 bii.8. 49. lOOIjil.157.17. 0. Oft. 9. 33.90 94. 70.31.191.34. 6. 89.286.18.89. 103.31. 2D 66. SI 44.46. SO. 9.8.22. 91 101.100. S6. 153.11.268. II 94. 16.67.18.11. 40.8. 3D. 30.11.1.6.82.63.17. 118.10. vU^'Sr^ 16. CfUA^fj 16. %. 56. 6.1. 10. 0.68 13. LjLIell 18. IS. 10.31.18.25.0. 31. 9.90.149.41.! 90.

97. 14. . 181.. 1.187.00.11.61. . 0.01. 08. ft.41. OO.19.14.8.01.40. 197.4.84. 52. »»"■ 1*' »■»*. 13.121.62. 53. 177.7. 10. 10. 60. 9.40. 67.168. 175. 71 bii. 71.5.10S.48.47.37. 54. t86. 66.1 ' . 11. 31. 49.98. 8.14. 20.128.31.08. 46.17.18. 16. 73. 169.10.13. SObia.16. 68.157.66.163. OO. 41. 79. 38. 90. 11. 96. 81. . 41.24. O. 6. 19. .114. 61.36.30. S9. 49.19. 88.14. 30. 11. 100. 5. 04.131. 19.53. 40. 38. JwaSj 0.109. 30 97.1». 60. 6.199.4.18.1bi>.36. 37.14.11.103. 1. 197.11. 2. 124. 164. 83.57.48. 195.117. 32.41.12. K 4.63.39. 51. 84.11. 10. 219. 10.t87.44. 36.60. 104. 11. 112.40.46.04.08. 33.O.106. 0. 19.11.1. LiJtlc 69.19.18.194.31. 10.9.65.78. 9. 35. 1.

32. 80. 2. 44.84. 01.11. 11.60. 6.39.18.66.18.19.18. 10. 0.21. 8. 55.71. 40.86.90. 10.60. 8.11.14. M 4.41.61.41.1.36.6. 21.52.8.O1. 18.9.18 5.11.39. 34 46^ 22.19.31.4 94. 6.40bi«.40.61.195. 08.36.91.91.43. 69. 3T. O4.10.84 08. 28. JJui 4. 41.14. Lllc: 80. sJoaI 91.31. 1. lO. 6. UoJftj 90. 08. 256.16. 34.1s.26.41.49. 134. Juu£ .69.01.11. 91.11*.90. 1.ll. 84. 4. 9. 16.18. 9.64.94.48.64.34.47.20. 79. 83.91.91. 31.96. 11. 48.8.3. 16.11.19.138.83.68 34.68. 37.7. 1G6.61. 149.41. 13.41.4.

10. 16.11. 3.73. 23. 134 o ^ o Jl^I M. I^llct 06.179.16.14. HI. 11. 09.7. 9 O f>^g> 1^. tSjk^ 4«. .6. 172.32.40.63. ulIc 11. o^ J^ 9.*8. 1. 1.4. 76. 9. ijU^^^fj 18.14. r. 16. dUile 11.90.32.15.1. 114.93. > --• - a.23.1. ^JlIel 14.18. 4«.ii. 94. «. M. 40 bit.7. IjcUfi 14.15. 60.31. M. ^miir8.

W. %. 36. 74. o ^ (X^JO* 6. 1^. " . 81. 118 ^ J4«^ *» 38. 90. Jl^aJu It. 20. 19. ^ o ^ o<« ^4X4^ ^.93.71. 58. . 112. 4. a. 70. 9.^ ^ %. 9. 100. (V tf g^ t.16.y ^ a ^ S. o«e^ o ^ ^.97. 25. 25. 38. 153. — o - !t. 94.

11. 4. > - stX^ a. 'Id 00.1.8.4. 32.48. ^^ 1.^. 35 big. 8.19. JUJU« S^.10. M. 1. 26.10. I 10. •• •• *■• 10.1.3.22. %%.84.12. (j^Oyii 1. 14. t^OliJ 6. *1.o ^ pCj^A «. 5y6 1.!i4. 30. 96. 11. 9. 65. \S. 16. 10. 39.87. 4. 8.106. pOl 11. JCAJU 14. 276. 1^. 28. 109. JUU ^. a. .28.16. 14. 1^. 1. ai. 101.9.107. ^^i^\iS. 87. 19. aO.94. 86. 09. Ui>yL) ^.43.18. 13.

aa.100. 6. ■^^Cy^. 1^ Jlc 40.41. 17. 69. 06.51. 146. 12.43.^1.J 11.111. 69.9.16.is. W. 9. L^JuuLlI 00.71. p JcAAi no.1. 14.123.168. ^ « 1 -* . 01. jy'.\S1. (3^1.20. y ^ L^JuLftt 1.49.104.i3.11. 20.M.31. ^ 18. 19. 85.68. 37. ^iUJ tl. 41. Olij 11. 28.99.1.62. 19. SjoiXJ 11.63.iA.71.41. 19.4X4^ — ^U IjJuJU 11.63.114. 10.ii.14. 14. 72.09.52. aa.40. 01. 44.18.46. 22. 1.53. 22. 0. 6.116.32. j2^^4XSLd 44. 11.63. 57. 11. 11. 4>Ld !t. i>ljUO OS.4.

Liu 9.40. ^ o^ J 46. 5. 78.13. 148.^ Q ^ ^^WAJIJUaO 1.100. .23. 41. ^jliU 11.1.^ 11.49.18. LLuuiit ^ 14.112. L^Ixftl IS.13.4.79.32. ^ l*U 10. O.114. . «^K*X 04. jULo 10. ^?.16.58.28. O. tjULD \&. lyyu 4. 125. 9. 37 bis. 127. 63. 1. 31. I^^Lc «.01. 261 bii.3. 36.57.199. s. 13.|^ O. v:yK^ 04. 10. 09. 13. S^yU 11.

4. ^u — ^^ 135 Ace. 4.94. 4^. \S. 1. !t. KJ** U Noiii. 254. 1. 19. 48. 45.116. 0. 41.)&.169.40. )&. 156. 130.86. 11. ^AAAXfr Gen. 7. 27. U^ . 81. 1. 109. 78. \&1. 114. S2. 14. 112. 63.70.11. 35. \S. 4. 161. O. 6. 50.> ?! vulII 10. 6. Z. 82. 61.

V9. S^. 31. 1. 1\&. ^ o ^ ^Uli ». &JUft 9.VuLxfr 90. 9 e^ SS. 50. lOV. ju ^ —^ 5kSU «*.8. 26. i» tf XA AW4) 4%. . 16. LiUii IS. 1. 94. 0. ^ o ^ • • a.12. 11. 28. 5. 9. o ^ . 57. 21.28.. ^^^^*U l«. 20.160.11^ 69. 18. 66.8.

52. %S. ^ OO. 11.178. 134.'^ae. 9 >of I 1. SS. 147. as. »(l 9 O %%.62. 8. > > W. 41. IS.^1. 5.'O*' . U^ M.l2. 7. o^ Ml. 9| . 74. %%. ^^^iff 40.i. 12. I a\. ifia. 57. 84.24. iff 4^.IS.15.194.20. oo.44.71. 40. 11. 41. 17.

93. A > > > « V ^ > to >. aO. 54. JLxftl S. 20. |lCUcl 11.52. 27. S.30.44. %%j 19. 46.\ia.33.39. 9 %1. > -*> O' \S.88.27. 37.46. • ll.M. 101.A«5 M. %1.M.vjlili IS. \&4. MHS*J« ^U .a^.14. 01. M. 131. 86. I^^AA^I^ 0. 66.18.47. \Sa. ^^^. VS.48. 22. 44. \&4. IS.

ai.i6.«.1. sn. I^J^t OS. aO. 117. 5. 22.32. lijL^ ia. 81. 60. 18. 31. 40. aO. iyX. cXx^ jjUJ IS. 47. 171. cXiJ \S0. 58. 43. 25. •• • . I^Jki^ OS. ^ o ^ v:y^4Xft *. ^£ ^LSuJI 04.9. .1^. ai. ^ 9 a». 9. ^*>Lii IS. 45. SO. 135.

U^TtXi IS. 12. 69. .26. » oc r 0.04.11. 130. . |Uft^5 1. 23. l^tU 40. 1. 61.36. 49. S. 51. sljjJb 0. 27.6.oQ^ 4\S.01. 52. IS." IZ. 1. J^ sa. «r.11. lO 9 O^ -:css 9 ^ sUjJb 1. ^ \M.13. IS. ^4.204.23.34. 13.49 li^Jcc 14.196.t.11.16.34.

a. 56. 38. 33. T. 35.182.112. iLo-X »4. 5. 11. 9. ^«^t«%. 20.119. 11. OO^ IS. M.33. e ^^ 136 9 9 o ^ ^J6' 19. 16. 9 9 C**^ >. ^yjrM. 33. 10. 5. 14^^ ji OO. L?l^ ^. 4.1^. 12.5. 109. 34. .0. 66. 136. .fiSS 9^ |UljaS' 11.\S1.^1.Jul 1. M.44. 74. ^ • ^ 01. 62.13. 130.fi9^ 11. 47. 11.20.84. W.

9^w 9 11. I^\il 11. ^jiil W. a«. 17. 250. 250.40. 172. 9 — vj« ^•JUl 10.1. W. ^^1 »*.25..%%. lliccl a. 60. v^^liiJf^ 10. «il^ a.23. M. 55. Li^ ao. U^ 10.28.90. l.77.44.58. Uotlc M. LjjjLii^ 1. »^l 9.21 big.66 .132. .9.84.ai.39.27.70.71.XS^' 11. ^^^plijr^ «. 0«X ^0.105.^0^ o-<!?> a. G^ 19.5Ui^li 11.133.

JLaaajCAj ^ 46.»3 %o. ^j^ *. r (^umX 11.8i.57.u. 36. • . ^•Lli^ M. 46. {OdwyLft 11^.(^5.25. 150.. 80. ao. A •* ^ o ^ •. ^»yxXjMS' 00. liLli^ 19.- i. ftS.?. •• • -.3i. f *.-* o ^ ftl. 3.8i. 40. 4 .

o ^ J^ 14. 120. 44.148. 80. \j^[2jiS M. %0.0%. SS^ « 9 vdLJuJ M. 55. 10.6o.51. I^J^ 10. 94 1. %1 .99. 9.1. 66. LoJLo 0. " o^ sUJb ^t4. 19. . 4. 55. e ^ ^^-i*i W. 16 bia. A o 9 11. ^•^JUJ M. M. 40 l^LiJb 01.%0) G6. 39.

. . 6 . l^. jii^ 1..8.6.<»fr |.22.9 i^ T -. 189.^O -. 6.39.io7.3. 1.* JLmJkJ o. .6. 5^ auuiU ia. Ouuibfit 10.j&lLyC^li 10.28. xi&iijr 99.52.11. ^'^Lid^ 4^.)^dCwJUU<ML> 11. H^LLc a. O 9 &JU 1.0 " 0^0 ^amJUumt* 11.r LiliiS' 1.11« 9.

i' O 1.<d5JI 1.84.13.87.-- v^A.69.153. 89. 4Z. 15. ak %. ^ ^ o % . a. 1. dc. 88.10. 108. 1.^^A^iJI 41. LL^ULo %1. 58.22. 9 o^< I 1. 84.108.83. .9. 151. C5 ^ a 9 • • • JLiOift 11. 149.1. 10. aO. %0. ig^ 10. 9 .7.

15.24.95.1 * « c LuOC 19. J^LL^ ^0. ^9. 21. (jyAL 40. ^ O 9 U ^ Uxidij 04. UjAi 19.18.30.31. 6.78. l^didftj %4. 3. O 9 ijCL»6i\j 11. . 13. • • " 4. 00. I^^ft 4^. 41.29. 26.101. jji^ 40.49. yi^l^ 10. -^ -^ *^ r^ 10. JiSi 09. 65.35.)i. i»LL& 19. 15.

61.^4.11.81.124.51.14. 6.' -0. ^ o ^ e . ia.51. 137 > o^ 4. 12. 2.^ 1. o o ^ 46.92. ^ o^ 9. 4. 4. 10.00. 30.21.22. 49.284.136. 9 o ^^ ^iAi 0.^ c* . 06.54. 49. 116.116.51. 82. 75.166. 36. \S.4. \S^ 44.14. M. 11.129. 41.

110. 6.6. 58.1 lO. 114. O » ^ it ^ 9. 118. OT. > > o ^ o ..141.29. ^^^ 40. A^y .UM 10.67.AAXuuf 61. ^^■ftiLXiiwJF 60. o o ^ .161. !«yAiULMA^ V. ^9.« o ^ 4.14. 1 • «iiAjUML)i| 19. ^iX**. 11. v::^«. 9.150. 33. 34. 1.11.o o ^ %.129. 35. /^' 1.48.9. 99. l^lftiS^ 64.4.71. 29. 3. 01. 1. I^j^ 4a. 19. 14. 28. 7. o ^ e . 61.118. 40. 13.42.1. 6. 18.55. 49. 22. 81. 5. 64.1. 10. r^ 11. 29.. 11. 61. 40. IftiS 0.. ^. \S1.71.4. 17.

40. 286. 4. ai.101.16. 124. 25.1^. 66. la.1. ^•yASJUMJ Ol. 30. ^^UJ r 1. 226. ^ ^ w ^ «r A 5« ^jJUlawi • 41. 146. 168. \S9.22. 60. 111. 83.165. 27. 120. 10.59. 28. 40. 0.39. 18.01. 04.5.33.8. 5. 14. % 39. 86. 11. 14. 62. 191.09. 236. 78.9 e ^ ^ O 'O 1. 6. 29. 1. 22. JtJULiM 1.5. 43.53. 64.27.23. 1. 16.116. 00. 20.15. 38.14. Ak 40.14. 43.66. 168.11.5. 149. 6. 06.3. 195 215. 13.166. ^. 178. 31. o -o O. 154. 9. . 111. 71. 92. JjUUwU 19.152.2. 225. 70. Ol. 154. jJ>ki. 60. 40.11.5. 100. 188.14.7. 5. 1.103. 47. O.12. 54. 98.7.14.

3. \S. 265. O.98.60. 20.11. .®^ . 1. 8. > >^' e o ^ o 0. 11. 14.17.57. O. 195. 16.9. 11.11. 92. 110. 20.04.3.10. 3.144.130. 12.11. 9. 1. 41. ^J^aly^ 10. 61.171. 9. 4.41. o o — o I* 1. M. ^iXywLi 49.75.21.01. 4. W.151.29.00. 40.12. 17.14. 178.132. > > o . S^iAj 1.4. 40.12. . S«AiUuuif« 110..04.0^ o.81.62.54.o.153.49.26.106. 11. 1.

110. 9.7.15. 9^. 19. 39.285. 61.49. Ul. 2. 100. 1.10.27. t 1. 14. SlftLel 4.41. 10.98.54.3. Ijlii 11. ^liiJr 40.46. 10. yyA^ 41. 66. 204. 106.107.19. 157. '.09. 11. slfii^ 16.101.43. 46. 4. 27. 127.46. 84.73. lO.50.23.7. U. dbfJ* 0.221. 30. 21. 2. lO.98. . 7. 128.35. 7. 45. 14. 151. 11. 0\&. sliijb 0. 10.271.14. 3.29. 70.o . 55. ^ibliir 04. ^liil OO. 5. ai. 49.^ 0. SO&JI^ 0. 49.32. 11.170.10. 33. 99. W. 14.57.59. 24. 40.11. 6.

95.43.27.144. 10. 10.155.9i ««0 O LfiiUuMi 0. 103. JJb 1. 1.139. 6.01.11. 10. 09.16.13. 40.92.69. 115.155. vaJL^ \&. 6. 97. y -. sJUi 60. 10. o^o^ . 5. ^^liJ 10.156. :JUli 14. Ol.79. 14. 46. 60. CO 1. *^ ^ 0. Ji 1.jyXUu 4. JIIj 1.131.47 :JU60. 21.30. liJUif 19.94. 10. • 0^ .15.41.123. 4. 1. 16.Mj 1.7.134. ^Tw^yfti^AMiM.69.

158. lUyUbo 6. ^ o^o«o Jikiifl^ 1. 6. 40. SJ^JLio 11. %%. 18 13$ ft — v^U \yjJS IS.76. 7. 73.156. . 25. 153. o I o >• V4*^ 4. 69. Ol. 67 bis. 25. 20.31.11. 4. 108. 9 I O^ ^ 9. JaxJlx ^. 66 bii. ^^JLUS 41. 250. o ^ O.

ir 9. 9?> * I * a. 116. LUU so. 16.154. ^Li ^. 10.23.26. J o ^ 9.60.88.2.%0. %S.124. ^1.147. .29. 82..148. 36.45. 43. 66. 4.110. 74. 30. 9. S. a'T.ai. ^•>AAX4M •.35. 9 t f -" oyy^ «.41. . 40.# -. I^ «0.173.^6. 1. JkiJdlZl 4S. %l.164. 61.39.o JUj %.:^^jlij «. \&. ^^li ^. %.

^1.20.23. 160. . o^ :yjL> 10.19. 71.61. li^ 10.35. 11. o <« a. 1.41. 54.£ %.9. kW ^ a^ 1.20. ^K > --?r» j»UiJt %.26.50.147. 98.72.10. 1.79. 11. ^iUJI 1«. 90.206. 11. 8 <«o OaU 14.

S.64. 40. 1. \&1. e 9 . 4. OuLftI 11. 82. U.11. «.60.^ 1l^. \&1. %9.^. M. 169. 19. .103.10.81.45. 46. JJ^44.^^iUj IS.2. 46. j^lJU W. %. 10. 84. 270. OB ^ r |U »*.22- 27^ %%. 53. %6.8. Oa.11.28. 207. 1. 265. 65.75. ^ 44.111. M. 24.49.9. 73. 40. 81.7.93. 8.46. 6.6.25. ai. 51. ^ti 01. 14. j^iliil 0. 64.99. 10. 61. 92. ^11^ 6. 28.. 11. 8.

1a. i. IjULo 4S. 44.y ^1 ^ •»*» o^>^ UUj 9V80. 31.96. 11.129.19.9. 46. I^ULo^ 4^. 0%.46. J 1 ^ .78.. IT.20. 61. |Ui 11.^ |ULLo 4. > o > t^^ntiS' a. 10. 270.7. 42.43. 70.i^ 6.147. e 9 4. ^^Ji ao.29.41. • 9 . 37. jJiJU 6. 68.i9. \Sa. 66.15. 10.

UJL^ 4.24.10.8.10. IaUj 04. auuJb 60.25.37.6. ^ 9 1. f^***^ 04. 63. 7.38.26. 180.32. 60.41. 69. 134.64. 5. 6. . 10.18. ^^ o^ 1. 16.16. 94.18.67.6. 0.16.5. 60.66. oi ^1 «.101. aa.28. o > . 90 9 l^iL 46. 06. 177.J6' 0. ^ e > UjJb 66.112.61. 25.61. iCuiJ 0. 11.19.22.40.

50. 61. 39.28. 274. 42. 90 9 14. 12. M. 40. 14.1. e ^o ^ 9 o . IS. sjUUm^U as. lySUb 16. 24. S 0.46. 49. ^vJuJ^XmaJ 46. 174.^UOcf a. v:yKlio 0. ^ « xliJI 0.28. Ki. 30. 1.40. »« r J^ «. 57. t^juJkXiIJ 16.82.

106. .6S. 83.09. \&.36.19. 06. ^o^ UjIx M.52.143.19. 8.63. 0)^. 60.50. Ll^ 19.73. 2.19.14. 9 00. v.3i.257.11.47.62. 18. LL>^I as. 36. 5.21. M. 95. 95. M.04.1.25.)&O.2. 36. 63. 26. 39.39. IS. 0. lO.3.103. 22. 10. SI.41.174.6.201.19.m.10.123. 0. 64. M. 15.^ ». 24. 10.10.60.51. 04.9. 0. 94. 52. ^^ 1\. ^e^' 1. OO. OO.59. 1%. I^AJ^il »*.47. »! " ^^li »':. 10.01.119. 10. 21. 11.

(JJLjSljb SI. 116.6. ^ 9 t V<« \S. 47.13.« r 0^31.25.04. (jjyjSLi 1.49. °i *1. 19.66. 6.19. lO. auuix lO.188. 38. 81. ^ij^ 10.10.81. 79. 61. ^^ 4.01.33. 49. (joAjLijir xn. t6.12. 13d 0> . 11. 1. . 108. v^Ub 10. 9.15.50.^1.o^' oudUt . 04. 26. 20.32. 18.

71.10. 35.2.4. ^5 *»' »• .6..OS. 25.177. 5. 58. 40.40.16. 14.3. 16. 208.0)i.0S. 1 1. 16. 100.31. 12.04.38. 27.145. 46. 4S. 168. 40. 75.14. OO. cs 9»^9-r^ ^^^*ijj 4. 50. 0. 25. 119.72. ^O. 8. » of .143. 28. 41. 116. 43. OO. 06. 43.23.^5. 32.46.154.1.^0. 10. 141.09.31.84.37. 41.108. 14.01. S4. 6. 12. 6. 00. 19. S.10. 39. 40.41. 108. 21.41. 58.16. 40.4.00. 9. 48. 10. 16.16. 90. 32.11.146. 58.28. 68. 3.13. 00. 30. 26. 20.3.97. 38. 19. 6. 78. 73. 7.01. OS.6. 01. 10. 35. 0. 55.4. > or 4. ^4iSj 41. 27.7. 40. 34. 04. 24.9.0. 17. 118. 10. IS. 2. O.

01. 04. 115. 6. 48. ^ o " »-«: s O.110. 00.66. 14. 29. 148. 105.06.56.241.-^ o LiUi ^>59.81. 01. 136.o-» ^ o 0. ^e 6.09. • . -»o — -»' .30. 230. 1. O.34.00.22.00.53. 29. 16.00.85. 27.116. 11. 83. 6. 59. 16.146. OO.36. 5. . 32.162.29.7.79. 11. 111. 75. 0.51.49. 67.93.3.66. 4.55.103. 1.4. 139. 164. 28.168. 1. S^7. 40. 14.

^ « 6. 28^ OS. 55. 1. UoJkJ OO. jl^^IhlA^ 00. 23. 8. 71.15.39. 57. 6. 52.60. 64. 63. 13. 83. ^ythSLiJ 06.114. 16. 38. 4S. 06. 11.0.40. 61. 10. ie^ 9.41.55.33. LKiAjtj 11..00.46.77.128. . olwckJU 100.9. 64. OO. ialilt 0. 99.11.54. 9.25. ^ •• 0.121. 3 • A . 115. f%jvibo S. ill iuJb 9. 09.15. 142 bii. 29.85.

. !tl. 6. 11. s jkssy r 104. 7.113. 47. .44. 80. 250. 34. M. 81.• ^ .26.18' 140 . (SlpJf «. 8. 41. 16. ij^l^ 46. 16. %!t. 11. SiXxil 14. a^. a. 11. 51^1^ «. 250. 121. I^JjkS*! 46. 6. 16. 61. 80.23. SJ^t 6. lui a. '^i^\ «.25. 9.>Li — ba nil »_»L • • 3li otii M. 110.38. ji^jL^I. Its %.40. 14.

>^ e^ ^^ 04.^LiSiJr 6.10.57.86.-.11. 16. 79.4. .44.1.-r 0^ 6. 2%«29.90. --• . |U1X^ 6. — o -^^ ^ ** s*^ U t. ydj 1^. \J^ 1^.25.1. ^jJu^ 2. 71. AlJb 6. 94.14. 50.11.19. %2.65. ii 64.6t. a. >o ^fr« i^l^ 110. 46.

^^t^^AJCmaJ **. ? ai. M.2. 96. . 71. 83. ^t 1. 25.38.^66.28. %6. 19. &AM 66. 27. 87. 1.59.18. ^^ 61.. ^L^^^ 16. 9^ U.19. o^ «7'- >iLi %6. ^2^'Uir 1. $ja 1.13. 18. l^f 6. \m 6.2^. 118.50. I^AiAdM/f^ 14. 46.87. e* o ^. ' lift} r 64.19. 118. f^i^LftXAAO 6.

llGIXftJ 1. yjJSylxJLjJ 11. 16. %0. |.^ 15*5*5 ». SU^ 66.53. 83. \Jud 16. 66. vJ^ixftJ 6. t^I^ 66. 76. •• •• 4.26.23.52. JLI^5 ao. 17. 40. 131.|i4%^ 10. JCftJ 46.102. 14.111..87.>^.54.10. 49. a6.13. 60.UIii 61.75. ^o .2. «» . 33. . 6.i ^ ^ d 94.11. glxi 6. %6.4i.79. 20. 44. ajlAJ 4. 22. ^ '^ ^ ^^^ ai.75.73.

>^"> . 48.127.46.22. 66.61.27.14. A tf ^'^^'* 6.13. 11.aUUi 46. 31.36.9.154. 14.92.5.1. 60.44. 14. 41. 10. 9 9**^%^ 9o 9 |UUi 40. 47.40.52. 6. Ofe 6.25. 61. dUJuCi 1.64. !^^^( JuCi 61. 23. 6.45.61. &AAAi 6.62.85.

46. 41.^yLXflJ 41. 44. >^ w [jXljCiJ 4. 162. ^^iWl 66.11. v:. 32. Uxil 14.61. lU .AxAAamJ 14. 5.175. 75. 22. b^ 40. 96. 61.xAjuaO 16. 41.41. 28. 187. ^UH 14. 36. 4.126. 40. 11.64. kJULAJl 6.50.15. ^•JCixAM^. ^ o ^ e ^ 1^ w ^ w «» .41. vJlS^Xftilj 4. 0. 6.175.44. ^^^li^ 61. kJUftJl^ 4. 149.60.111. . J^ 41.48. 14.63. 4. 43. 49. 126. 4.. 214. 189^6. IJ • .6. 93.74.

*i ^- sUaJ 19. x^UoaJ ia. LiUi ia.61.62. -^ > lij^ »i.3o. 28. 27.59. ^LaJr »o.. 8. 1? %a. «^.i — 4. f * i -^ . O'^^ ^L^ \^ M. 04. 14. 29. 12.»^0 aUxi IS. 33.

164.11.\^12.27. 5. a. 34. "A M^ ^15 M.1. 57. ^ ■ " ai.28.liJr04.5. 0.30.1.93. 04. 11. «\&. M. >aSo 11. ^u. /^ %. Ils^li 11.92. UJf . 19.26. 19. 11. 93. 0.27. 183. a9. 16.l8.%6. U 1.34.1. frli^ll.11. 92. 91.^15 10.21. L. 32. 4. 80 bis. 15. <» ' .23. 3. 44.. 30.271. 6. v::^^ so.24.4.l.04. ^Oi 11.32.129.

27. ^jdll 1.229.42. foi sUjji^ 11. 40.13. 33. 9 '^ o •« •* •-• -1 » » SJ&JI M. . 35. 18. \&1. 55. 79. 17. 7.Uj^ «. 1. f K^ 4. U^/ fi < •'. 1. 19. 09. 19. s^ 11. 6. 31. 11. 55. .40.107. ^LaSjl SI.'P^ >. v:i»JUil 0.85. 01. 19. OT.^ 11.4. 152. 23.78. 48. JUi5 AO. ll^i^^SUi ^.

fTjLi 41. W. jf uJr 11. 0)&. 29. 13.31. 40. 1^ JUaJ «.68. ^j^ »». 11. 30. 13. 35. ^ «0.^ J^ 10. 11. 14. 1\S. 40. 192. 5. -^ -«* -J v^^ 16.27. 11. JUJl l*. 5. 55. • i " ' ? 04. 10. 16.9. 47. 1^ Jb M. M. O -* 9 0. 51.180.6. 17. 16. 01. 01.io. * ^ ^ • O. 34. IbjLi 0. 12. i 04. bty 11. 91. 11. 50. ^Jl9 \». . ^f 11. CO O 6S^ v:i>«j t4. 82.

* 141 01. 83.0. 23.164.31.45. 10.107.3.^•-' * ^(>l%i 6. s ^ ^/Jn.TtO^^i 1. 23. 35. 10.. 83. 76.94. . 26. 76. 44. 11. .^°r a». 89.50. 9 ^ e. 10. 40. g*»^4>^l 11.2. 0. 40.^ I^ji5 OT. b 10. 75. -^ %%. 01. 36.55.i3. 01. 10. .jia. ^51^5 14. . y «• o. 95.

38. 50.11.54. tJA> «3tt 66. 36. LL^li 11. \jfi\5SS 61. > ^o.^^0^1 01.2. L&lil 6. L^tli 0.20.06.59.85. «^vAJ 1.^^ ^ ^^iJLi 10. 3. 11. 1. 33.193. 185.11. ^IUJV 101.116. 142 . V>i^ --•^-.48.143. y o ^^ IX^ vi ^9 238 hit. Jijj 66. 66. 0.

7.15.11.110.^1. %6.38. 237. LLb«J ^.48. 8. a. 28. 29.12.17.27. 5. 40.88. 15.^f . e ^ %8.45. 4. OO.45. 40. ft7.28. Lfcy 1«.10. 9.8.40.68. <•> ^ 9 .19.60. flB^ ^«.16. 3. 18.30. 40. 49. 40.0^.10. 7. 1.118.11 ^1. « I.44. 3. 25. 238.\&4.31. S^ jjr 4.tf \yjijM2 %.41.-. O ^ O AcG. 43. a^.83. 41. %9.38. 6^. as. ijimyi/0 4.^. 237. 12. !tt. 25. M. 9.48. 32. J6%U ».

1. 11. 10. S. 90. 101.80. 9 e ^ o ^ e Geii.^^ %0. 41.27. c 9 y • ^ 0. 22. 103.16.50. 99 ier.00.104.127.t^IL 4.137.40. 9 0^0 1.102.10.9. 47. 38.1. 1.38. OO. OO. 9.133.124. 83. 11. 285. 54. > M-> a. 76.29. . 56 bii. 62. 130. 14. 6. 81 bis.11. 154. OO.106.149.53.120. 11.151.30. Z.78. L4^^5 14. (I ^ u ur^. 46.83.

. M. 5US*i 11. 5.47. 160. 56. o^ £^| 11. ai. 11. a.3.31. 13. CyAJLw 1^.107. »li 't1.32. Ij^^ »0. 47. 111. 4a.95. XS'Ii 9. (9 6 ^^^ y»f^ 4a.^I*aII 11. gjji a«. 1.28. 22. 251. 9 ^ a.^^ 04. 5. 63.13. 98. lilft^ 4. 9.4.46. 4.4. oJ)«i %0. 10. 101. . 79. 70. %.123.7.. v:yli^li3Li 11. 4%.96. 123. J^ »«. 3. a4.? ^^ v:. ^•jiLi ^. 31. Jj^3 4a. 10. . 07*^ 44. li^U ai. 95^ 1.28. 13. llsy a. 94. 11. ft.129.

aO. 11. 75.31. 46.42. 74. a.5. 118. " AiT 0. 1. y.11.61. U.U^t^ a. .81. %.1. 9 ^ O^ I^^^AJ ao. 60. 27. 10.ai&.2. 12. ^U^l^ a. Ulili 1.23.ai.^^ 0. 10.79.49. 26. 10.112.LLJ at.1. 89. 81. ^U^t 1.«. LL^1.95. ^. 50 iL^^ 0.63. 26 bii. 74. 184.29. ^. 117.139.72. S8. 40. 11.70. 1.)8. 10. 141.28.138. 181. 14.14.108 24. 1. LL^ a.t. i. 19.51. ai. 81.

12.11. l5^ 19. . 107. 39. 5.117. ilx It. 01.35. 23. 53. 93. 9 90^^01^ 11. 145.aO.67. 4a. 14. ^^e 1. 42. 7.38. 7. 88.10. 4.18. 40. 0. a5. 51. 2*.14.11. . 4. ^^ 10. la. 21. 68. 37. ao. 21. e. 16. 40. 103. 11.75.1. «. 40. 1%.^^U ao. 8. 10. Y.I^lilll 10. ioj^d 00. 14. ^. ^Q ^ ^O 10. 102.64. 5. ai. 2. HI. %8.ai. 37. 36.i^^O > &3\^Al^ ia. 149. ^%iS^ 11. 28. 7.

VA^^ 11.105. v:l>G'^^ 11. 21.50.103. ^. (B 9 6 ^ O ^ i. 78. ^^xlUr 1. «• «» 9 cyi 14. cyAi ai. eliJI ai. c — Juiii 143 c^ ^ •^ .^^|s*i 11.16.22.66. \yftX«Ml^ 11.9i. I^yi 14. 11.^jAAdlj 11.89. fiCi ai.181. 82.

12. 1. SLIaII ^0.152.4. LjUwbAxJ 1. jLyyJUJ %.ai. jLm^ ^7 35.ii8. O^amJUJ 1^. . o ^ -» -»• a. 73. 201.54.1. 25.••SI » »>-.%6. y . 25. ^ - oLlji S. V%. a^. 252. l6.10. 12. 73. %. JUwbftJ %.40.83.>" or'" \»S.41.124.28.49.!)U. t Js^iLi ^% 12. 9. jLLAirii. *o ^^ t^^\i3' M. ^jcWaXJ 11. 74.24.

10.91. 1.27. 48. r^ li 05. 9 • > ^^JumJU is. 37. 1. 83. 77. as.14. 77. 56. 86. 1.69. M. M. 41. 06.138.ii. a. 10. 3. 201. Bi IS. 72. 93. 188. 81.>^ ■ -* ^. 11. 57. JUwiiif ^ 219.^1. 101. aO. )&. . 35. 40. as. 11. 84. 35. 69. 29. %9. > •> o iO«e ^^Jlm^aJI ». jLlAjf a.

33. 15.19.163. 93. 04. 165. ^W a. \&. l_2i^* 0.19.12.^0. 1.146. 40. 17.\ft. li^^Lj 40.85.\&l.4a. 54. OS. T>Jf_w-A_* 11. 100.76. 64. ^ JUwUJ >(. 20. 01.54. 27.10.53. ^a. UuwU %a.106.46. ^JdkMJ ^.4.32.i8. Go-: ^3-1*^ 0. 56. ••^ ^ . 0. 0.49. 0.8. :wAiUuliJ 1. ^JumJj 40.74. %. a.01.54. 6.51. 84.^1. aO. 4. 35. 26. 0.121.68. 34.

IXXiiiJU S.193. lO. 5. 9 lO. 250. 28. 45. ^. 9 y 9 ^y^ 0. 17. i^^MiJlJCd S. ^^JU 0. 0. 107. 9 O JuiAAJ OO. 25. 29. 24. 94. I^^^mJUI^ 40. 9^ Q^ ^3il OS. 01. 11. O. ^^Jjjr 40. 01.118. 1. ' ^ o . 97.^iCUU 1. 142. 00.282. 81. ISO. 24. 5.O. 6.145.7. 3. . JUJ '••'-ibJ 1. 34. 48.

11. ^jJLLfiUJr6.11. Jwiii SO. 0. 0. 126. 173.14. JlaOaJI 11.41.11. sllJLai 1.1.44.40. Juiij 10. 11. .119. jJli^ IS.11.130. v::jX^^a^ 1. 13.38. 11. 142.114. 14. 50. 13. * **- 0.20. 25. ^LaAx 0.38.2. 98.jk-«ai 0.111. 40. IS.57. o ^ iUiOAi. aoLuoi. 1.2.44. 13. 10.21. 1. 13.13. 10. jLiOAJtt 0.55.30.5. 17. 97.10. 27. 10. 11. 10. ^Loi O. 155. 233.13. 19.40.

^ f 6- UJLdi ai.22.21. 97. ^^i:^ ». 36. 38.4.jiLaiif 0.32. SJJdi 10. audiJt^ 1.24. 257. e . 57. 11. 10. fw«aftJL> 01. -? «T O. 4^. 4. 254.16.^ . pCxJUii O.12.86. 7.116. Jl^SIaJ 01. 72.136.153.Aai3!^ 1. 44. 73. 0. Jmdi3« 11.73. 11.15. 68. 41. 15. 10. jyCJL*di 1.11. 97. t^. LlftJI^ 0.i6. t^^jjt 00. juli^ 4.34.

99. 174.85.61.72.^'. 6%. 4. 4. 37. TO.4. 21. a. 59. 75. a.20.4.21.40. 144 Jbidi — -Xi Judlil 4. 16. 20.ai. o ^ Juoi ^. Judi 4. 63.^. 21. ftl.59.67. 04.61. 1. at. 20. 11. 4. 4a.3. at.^1.165.^.1%.113biH \&.29. 10. 14. 10. 00.168.174.29.29. 1. ia.04. 21.38. 6a. 168.76.146. 22. 10. 29. 252. o ^ JlAw 10. 40. 244. .0.

75.1.53. 84. 9.72.66. p^^hS 11.38.29. 46.l 10. 77.175.68. 40. 16. 11. 11. 11. aJLtOg 11.04. 59. 76. 89. 4.8.57.14.^.48.^ ^ a.^9. 28. OS. 172. & 9 ^ r ^ J^lki 01.57.41.57. &JLdi.238. 27. ^^. 10. Ijlti O0.25. 164. TO. ^Ldi^ ^. 25. 0. M. 11. 11. 29 49. 1.22. 79.10.44. <i ^ a. :LufiiS 11. .75.32.271. 36. 73.33. 41. 13. 13.16. . 2.21. 29. 194.22.^t 4.53.e ^*'* 0. 32. 10. 4\&.44.^1.8.26.14.45.107. 3.

102. > ?-4. 10.16. JLaJ 1. 1 IbU 40. 6.:^Jai 10. . / L^ 1. 14.60. viI^JoAJf 80. 11.69. ^a^ .154.47.172.06. 27. > r "-' xJUi 01.^1. &iJLAi 18. 1.153.52. 1.18.47.18.18. TO.29. 1.35.64. 01. \&4. 89.19.3.129bia.112. ^^^lii O.138. JiiLo 11.5. L^lui 06. 241.^.37. 284. v^Uljii^ 06.19.01.63.19. 9 14. v. 3. 92. s^ 61. l. 14. 40.%^ 10.69. 10\S.82.4.106. 9.6.

47. 273. 23.^!? r O. JjlLj 1^.41. I^iit^ 00. 37. 14. OO.38. 226. 68.04. JJu3* \i. \&.25. Jl^U 18. Ol. ^ o^ 'p^ .O. 19. 06. JjLi 14. 82. 114. tT.18.39. 0\&. 4. 79.70. JjUj 46. 66.36. 231. 71.54.23 ^^U Ol. 4. lO. 1. 10. 1.11. Jiij^ ^^32.9. Ol. dL^Ijti 06. 35.61. 34. 254.76. ^^liJ 10. 7. 34.8. 81. 32. 73. 61. 19. 74. 8^. 160. »• • V o^ O. O. 4. 10. 146. jJti Ol.27. 6.

. 0. 6.93. jjlil 11.10. 282. 6. JJlaj 11.* o^ 60. 104.1.01.22biM. 63. 80. Jlii 11.111. 79. ^Q" lO.126.4. TO. 12.102. 89. 49. 18.90. 14. 68. 71. \&8. 211.1.17. 61.01.24. f^JUiLi O.279. 33. 11. JiiS 11.89. 10. 2.11. 193. > ? .Q^ 16.40. 3.

46. 37. 18. 7 ^^o- . 25. • • • 8( 6. 11. isU 0.43. 48.98. W.5. 66.15. 82. 7.72. 9. 8. 29. !^J|aJ 11.^y^ 11. 46. > -o. 11.6. 11.178 8.80. 18. 13. 88. > e^ 4. .1. 5 " u^ • • • 4.65.109.108.64. -^ . 92.50. 11. 3. 18. 128.^ I^^Aij HO.8\S. 48. 61.^ "^ Jjiii 10.16. 55.

^9. TO.-^ r 1.11. .71.46. 10. 16.18.^^^ 1.13. 123.271. 40. -O 14.24. 41. -^ -^ <" Jsl\ 0. ^jjJCLuo 98. 19. 11. 183.12.3.6. 25. 29.21. 1 s a^/^5 *'"*• 7 _^ ^^ --. vili 90.25. t^^AAXlJ 9.4^. 08. ^^J^\ ^^. 10. 7. 20.134.175. > «. 10. iJoLi TO. tloLi 4.20.177. Ijii 1.1.43. 16.43JuS*5 Ol.

04. M.\&a.l9. 44. 268.^jc u a. M. 20..55. t^2Jj W. 50. . 100.52.26. 89. . 91.37. 156.9. %i. a%. ai. M. 6. 41. ^a. t.4. 68. 4^. iJL^^Li. 9. 104. 1. W. 55. a*. .31.^.%.W. 19. 4.22. O. 67.. ao.73. 4 44. to.7. M. W.22. ^^4^li ^6. 50. 57. 65.. 14. ^0. ^^4^* ^6. 18.51.>c. SI. 217.

LpliigQ^ ai.95. 65. 26. a6.119.9. 147.79. M. a6.101.W. 67. 45. 64. 11. /^ . 11. ^9 y^^JOiJ. 140. \^A ^4.112.62. 80.\&9. 60.96. %1.29. as. ^U TO.65.23. 1. " X "fii " (aJU}r V«. 41. 10. . a.10. 1. 4^.90. ^li 6.16. dULi JULur M. 22. iiJI as.i JUi 145 9 w. 4S. 40.50.a9. 23.74.94.11. 73.

as. \ 39.16. m. 58. 14. 37.18.76. 1.40. « 9 6.14.io.a4. 47. 11.12. 27. . 10. C li S o^ O •O'O 9 . a. 78. 64.9. 29. 4\&. 185.21. S.M5 a». 57. 44. 30. 9. 16. 70. la. 3. as. 10. 117. S\&.SI. 13. 159.\&1. 125. 11. 200. JJUII^ a.3i. aa.67. 23.100.37. 61. 40.64.^ CI ^ v:L>*Lft3* 61. 68. as. dUu. 136.39. . 117. SI. S. 82. 72.12. ao.6a. 11.92.

9. ^. SS. 18. a4. 119.71. 51. ^ cs -J^j^pi^ 40. 4S. • • • a.^ »».40.^ii1 TO. 17. 17. 42. 31. S. M.86. S6. 2. 60. 59. ^. 182. IjUi IS. 75. as.140. 61. 4. 71. 16. 5. 4. 9.34. ^ >f- \yU 4. as. >yh VI. IS.SS. ^J. ^•Ul 1.ai. SS. S\La^ S.iLi IS^' a^. L^li ai. IS. 20. 20. 48. 62. .75. 27. as. 8. 113. 6.3o.185. 87.47. 11. i^jju. 110. :.

9. .40bii. 58. ^Vyl SS.SS. 17..19.153.^0. * _.6.4. 41. 'i - 6. 31. aa. 9 ^O^ o •• • a. 1. 208. 14. I *^ e ^ 14. 61. 21.124.12. "Li r L^*j« a. S9.69.65. o ^ X3^ a4. 20. 170.10.

9. 169. 18.14.\&. 131.SS. 172. 61. a9. 171. 124 bis. 192. 234. 197. 183. 186. 4.114. 196 bii. 55. 199 bii.o ^ ^. 149.31. 154.18. 96. 8. 57. 90.24.1. 173. 225. 27.4. S. 163. 15.40. 36. 222. 34. 10. 228 bis. S9. sLi »li IS. 28. 9.21.70. 2. 10. 79. 139. 12. 108 ter. 4. 49. 236. 30.16. 18. 191. 214. 159 bii. 201.28.45. 14. a4. 235. 61. 4S. S. 200 bii.52. 6. 133. ■"Q^ Ljsy a.39. 48.16. • J a. 161. 193. 16. S6.a4. J^y 4a. .10. 175.S.44. 87. ^o ^ S. 165.14.4S. 218. 48. 204. 61. 206. 25.8. 32. IS. 65. 3. 215. 12. 110.ia.

185.39. 264. 110. 188. 74. 102. 91. 86. 48. 36. 143. 73. 71 bii. 15. 148. 35.24.58. 93.22. 34. 45 bii.109. 75 bii. 19. 13.76 bis. 68. 45. 58. 109. 249. 108. 49. 174. 27quater. 145. 153. 64. 116 bii. 59. 257. 160. 150 bii. 151.175. 99*. 148 quater.81. 159.19. 97. 4. 69. 204. 64. 146 141. 131. 161. 260. 19bii.6. 144. 186. 123. 23bii. 126 (er. 105.71. 5 bis. 52. 37 ter. 38. 168. 62.43. 55. 19. 68. 71. 170 bii. 169 ter.9. 245. 3. 41. 76. 49. 72 bii. 126. 62. 80. 76. 256 bis. 97.12.12. 196. 11. 70. 46 bii. 82 bii. 6 bii. 194. 59. 96. 248.66 bii. 163. 73. 101 bit. 36. 247 bis. 75. 34. 54. 110.3. 128. 83. 124 bii. 78 bii. 67. 146. 23.67bii. 150.2. 38 bii.7.36 bii. 163. 6.12. 98 bii. 78. 105. 86.127. 38.114. 35 bii. 21. 201. 122 bii. 86. 274 bis. 120. 142.241 bis. 87. 65. 284 ter. 51. 80. 156. 38bii. 25.23. 6.126. 4 ter.77* 79. t.153. 116. 121. 70.3. 40. 59ter. 10. 67. 99.5. 105 bis. 184.56. 160. 58. 77. 62 .11. 132. 160. 74. 1. 147.40. 58. 111. 130 quater.15. 57 bii.81. 138.9. S. 7. 45 ter. 80. 144. 118. 140. 12. 11. 11 ter. 10. 112 bii. 89.151. 181. 58. 26 bis.^.41. 9. 140. 24. 100.^. 123.27.33. 90. 125. 179. 62. 91. 37.26. 39.88. 43 bis.91. 113.30. 124. 29. 40.69. 12. 139 ter. 155. 35. 167. 92.69. 263 bis. 55. 73 bii. 20. 187. 110. 183. 125 bii. 93. 41.

77. 72. 63bii.80. 55. 34. 76.35. 21 bii. 106. 40. 104. 1%. 2 Ml. 68.87.97. 97 bii. 43.26.77. 133. 54. 68 bii. 103.23.90. 101. 41.34. 93. 105. 16. 8. 10. 52. 39. 61. 96. 19. 72. 121. 97.81 bii.78.75. 16. 71. 38bii. 11. 68. 94. 29.16. 47.55. 69. 119. 39 bii. 24.102. 74. 2. 25. 50. 63.69bii.57. 75. 102. 62. 26. 56. aa. 41 bii. 51 bii.73.33. 12. 4 bii. 20.39.quttter. 32. 57.19. 91.105. 42. 9.43 bis. 65.35. 71. 75. 68. 28. 98. 42. 5. 9. 30. 77 bii. 24. 39.110. 70. 80. 69. 84. 21. 7. 32. 118. 81. 10. 4. 42. 14. 13bii. 25. 16. 105. 88. 73. 31. 45. 3. 1^. 83. 84. 42. 39.22. 60. 111. 56. 8. !t%. 15. 77. 54.62. !I4. 18 bii. 45 bii.19. 121. 66. 58. 67. 20.43.8 bii. 54. 128 bii.7.101.104.22.53. 86. 63.16.33. 7. M. 109. 71. 14. 44. 60 bii. 83. 55. 66. 21. 94.18. 97. 95. 44 bii. 123 bii. 52. 36. 47.19.60.l. 15. 68. 29. 41. IS. 21. 81.35. 16. 67.28. 70. 44. 19. 111. 86.49. 52. 89. 15. 102. 70.105. 7. 16. \%. 70. 3.76.23.53. 57. 48.24. 3. 13.111. 50. 2. 56. 10. 128. 74 hii. 11. 18.99. 4 bii. 2. 62. 47. 29. 62. 32. 51.14. 77. 67. 78.34. 79. 103. 67 bii. 99 bii. 91.8. 81. 54. 6. 64bii. 18 ter. 10. 101. 12. 65. ai. 40. 11. 23. 79. 33.32. 30 bii. 74.^0. 114. 56. 14. . 64.22. 5bii. 46. 60. 37. 16. 5 bii. 53.

17. 20. 22. 68 bii. 3. 14. 13. 66. 9.95. 51. 53. 71. 50. 33. 85. a9. 30. 37. 27. 17. 59. 144.28. 52. 32. 68. 66. 77. 5. 23. 3. 14. 58.52. 53 bii.158. 88. 60. 12. VS^ 1. 31 bis. 39. 49 bii. 21. aS. 42. 39. 84. 135. 82 bii. 15 ter. 54. 44. 57. 4a. 36. 57. 9.76. 51. 225. 61. 6. 53. 52. 20. 41. 44. 53. 8 bii. %1. 32. 30. 8.86. 14 bii.37. 6.101. 40. 47. 13. 48. 3. 38. 24. 40. 2 bii. 129. 4\&. 46 bii. ^a. 80. 77 bii. 22. 9 bii.14. 26 ter.139. 72.2.40 bii.108. 18. 85. 15. 23. 56.11. 38. 40. 37 bii. 17. 54. 2. 32. M.5.12bii.20. 3.200. 11 bii. 53.20. 11.183.190. 11.219. 25. 15 bii. 89 ter. 26. 53. 41. 27. 43 ter. 4.l9.ai. 47. 40. 3 ter. 17 bii. 37 bii. 41. 12 ter. 38. 21. 42. 26. 79. 31. 9. 7. 27. 26. 6. 23. 18. 174. 22. 73 ter. 25. 19. 71. 5bii. 8. 4. 56. 41. 23.24. 55. 28 bii.147. 23. %1. 2. M. 8.15. 33. 40. 14. 30. 52. 50. 62. 45. 65. 5.31bii. 68 ter. 46. 60 bii. 35. 41. 92.119. 25. 6.17. 19 ter. 25. 25.19bi8. 22 bii.171. 26. 31. 36. 51. 9. 50. 54. 33. 37. 29. 50. 1 ter. 36. 10. 24. 10. 3. 64. 30 bii. . 58 bii. 61. 68. 17. 34.12.15. 26.21. 36. 34. 1. 70. 14. 31.8. 27. 45. 74. 12. 4 bii. 55. 26 bii. 4^. 29 ter.14.17. 36.22. 22. 4. M. 32. 43. 5.32. 40. 18.7. 5.152. 75.19bii. 18. 4. 7. 44. 38. 43 bii. 62. 6 bii. 21. M. 83. %%. 9. 27. 38. 77. 22 bii. 21 bii. 48.8. 13. 36. 49. 2. 33. 4. 32. 28. 21 bii. 8. 40. 5.3. 26.

6. sa. 95. 14.10. 33. 13. 8 bii. \&4.49. 1. 48. ia. sa. 12. 52.4. 190. 9. 2. 1«. SO. 8. 4. 27.11.16bii.16.114.11. S%.10. 01. SS.4. 61. ^0. 12. 26. 101. %a. 41. ^9. 2. 4 bii.21.^^. 11. 12.104. 43. OS.61. 10. 15.25.40. 2. 8. 8. 3 bii. 4a. 45. 32 bii. ^6. S4. 10. aa. 43.7. 19. SI.37. 10. 1. 22. \&0.8.^. 24. Ibii. 11.24. 66.14. 26. 1\&. 37. \&a. 10. 13. 6a.9. 61.^1. 21.1. ao. 72. 110. %. Ibii. 19. 13. 65. 36. 17. 14. 10. 15.7. 17. 21. \&4.4. 18. 4.4. 24.7. 158.41. Ill. 5.11. 26. 18.7.14 0^.40. 13. 33.24. 22.23. 1 bii.5. 13. sa. la. 31.12.29 bis. 24. SO. 14. 10. 8. 6a. 42. 12. J a. 17. 14. ^1.11.04. 16. ia.24. 2.10^.17.55. .9.14.11. 21. 2.24. 13.108. ^^. 77.54. 112. 29. 19. 14.5.5.4. 35. 171.14. 52.20 bii. 27. 10.00.4.23. 110. 10.5. 156. 19.35.7bii. 7. 1.41. 18. 5.10. 9. loa. 04.10. 69. 100. 22.3. 9. 72. 26.60. IS. 29. 22. 3. 6 bii.15. ^6.1 bis.29. 47.S\S. \&1. 4. 64. 12. 97. 21. 2. 103.1^. 32. 26.9. 22 ter. 11. 20.11.9.

31. 167. 4a. 4. ^^.37. 25.108.46. 37.22. 99. 4. 72.30. 40.68. 60 bii. aa. 46. 32. 25. 4^.4.11. 84. 71.66. 19. as. aO. 48.4^.76. 14. 156. 67. 281. 17.i4. 93. 7.60. 41. 4. 137. la. 1. 60. 19.8.103. 3. 27.19. IS. 25. 12. aa. aa. ai.13. 73. . 11. 268. M. 3. ^. 46 .68. 4.38. \&1. 29. 268. aO. 63. 109 ter. 14. 214 bii. 10. 25. ia. 249. 26. 20.83. 95. ^a. 35. 32. 255. 20. 25. 53. • • a. 78.54. 214. 10.157. 101. 60 bii. 140.48. 181. 72. 18. 4.112. 43. 125 bii. 168.13.49. 6. 8. 170. 153. 83. 172. 41. 23. 94. a4. 197. ^1.101.7.38.112. 65. IS.113. 23 bii. 187. 45. ^. 55. 135. 14.^^ a. 26.69.82. 25. 10. 5.7. %%y 61 bii. 11. 11. 6. 45. 112.41. 201. 88. 10. 276.43. la. 71. 3. aO. ^. 13.11. IS.|ai. 131. 63. 79. 1.32.13. 4. 34.159. 66.53. 18. 51. ^.^. 1. 27.21. 37. 0. U.17. 155. aui. 1. 16. 47. 164. 9. 6.a^.75. 73.68.24.34. 47. 0. 17. 84.62. 16. 36. 121. 78.44. 89.107.93.43. a. 25. as. 38. 4^. 259. \&4.48.66. 49. 209 ter. 4a. 118. 41. 50. 270. 10.78. 12. 130. 20. 38.M.ai. 91.75. 28 bi8. 14. 41. 6S. 94. a^. 47.63. S^.25. 1\&. 2. 197.

100 bii.21. 110. 123.2. as. 7. 94.14.17ter.61. 64. 119.ft1. 110. 11. 14.41. 21.23.49.%4. ««. 3i. 108. 22.13. 82 bii. 23 bii.43. aO. 4'T. 10. 33.17.38. 99. 28. S8. 42. 19. 16.9t«r. 71. -ta. 4a. 18. 76. 43. 40. 96. 110. 90. 27. G4. 33. 31 bii.4S. M.73. 62. aa. 34 bii. 11. IS. 116. 71. M. ^a. 80.S. ID. 44. 55. 10 bii. 31. 36 bii.73. 9. 37. 78. 17. SG. 34. 76. 17. 40.60. 20. 108. 41. 8. aa. 87.M. 5. ^%. 43. 17.64. 11. 7.lSbii.46. 117.31.90. 25. W. 76.18. 34. 106.W. 4. 10. ^1.3. 33. 80 bii. 75.S. 58. It.T1. Sfi.34. ^*^3 a. 1. lT. 31.2S. 20.109. 11. 133.IJ.65.ai.28. 11.11. ]3bii.19. 36.33. 3. 101.24. 7. S6. 4%. 16. 13. 6. 37. 28.«ft. 6. aa.3thii. 19. 11. fi3. 14. t(.1D. 11. 9 bii. 22.1B.^4. a^. 128. 2i. aO. 27. SS. 4. 44.13.91. 61. 1. 6. aO. la. «9.31. 88. 63 bii.m.316. 57. 28 bii. . %9. 98. a4. 106.11. «». $1.22.35. U.7Ui.«. 81. aO. 6. 90. 8. 30 bii. 19.9. IS. 16. W. 73.51. 32 bii. V\.T.3s. 3 bii. ai. 0.W. 9. 34. 11. 24.76. SO. 32. m. 73. 29. 12. aO. 3G. 4%. 20. 40.69. 17.13. 19 bii. 86. 48.

7.103. 29.lfl6.». ^ !1. IIT.66. 13.13. %. 1. M. «.tt.17.4.8. 33. 6.47. 33. 13. Z. a.110. yiUI ». to.86. 67.lS3. 11. a%. ».S6. Ju j^r io».M. is.7I. I.10.%.12S.114.63.4«. •.46. U. B. ao.136. 48. 16. t^U 0.4. 70.«. at.8G. «». 105. %%. 33.9. 10. S. 7. lS.tt.10. iUdt o . 9. 6.7. 158. 70.146. 04. 5T.33bii.39.11. 40.— 1«. »«.««. %i.

7. (jOAiij X. jlij «.13 100.A^ fl 'T %0.9. 0. «0. 246. si. JLoM 10. ji.82.4s. \:l ft .4%. 3t. ULii 11. 34. %«.48.«%. 67.68. Jus J4ij O.91. (^^3 l».lt. 0. j^ujr io».66. U.<di^4^ %.86. cJi^ti 31.71. JJJlaJ 9. S. sLL^aS Vft. glkX^ VI. ^■■ArtftJ. .31. 39.U. Jjij t.*. 1. L^II&X^ 1. 11.a7.ii.30.111.8B. 383. 66.30.t6.96.7t.^jJ^f*^\ IS. U»4^ »t.10a. sJi «. j^fsa. 84.7 nttMii M. J*5l a». bIXiU 80.3i. 54. IlLilS to. W.33. lyUsL* 11. Llll u. 43.

137. 77.10. 10. 46.6S. 38.7.81. a%. 17. 0. %1. J4-^ ft. 53.1.56. 8D.Jli^^ 40. 158.11. 44. 15. 13.-130?^ '^'» 48.60.38.30. 103. 93. 173 S.38.51.11. S3.61.21.61.48.S3.40.10. LO.10. 6. 15. 1.60. 53. 15. JIfiSj 14. IS. 16.65. / . 37.0.61. 48.134. 110. 66. 11. 6. 57.13. 10. 154. 113. %0.11.11. 73.355. G4. 1. 3.111.64.76. 31.11. 38. 36.43.48.1.114. SO 108.1. 18.40.131. 4%. .60.!. . 1.87.99. 74. 61.11^.120. 10.32. 14. 11.61. ".14.48.0%.38. jl^jij 0. 57.8S. 3. 11.6%. 64.159.63.%l.6. .41. 30.78. 10.16.11.39.3. 13G.43. 10.46. 6. Jls^ %.10.61. 14. 30.15.%l.48. 36.36.!U).96.68. 4U. 101.80. 23. 85.76.11.28. 13. to. 119.%0. Jlixi 0.91.84.11.4. J^i^ *.18. 46. 8. JuJU ft.162. 38.

9.109. a. 32.54. 183. 10. 44.6.0.56. 1.11.10. %0. 24. ^. 34. 181. 35.10. 42. 48. 53. 51. 3.63.16.11. 31. la.M. 35.38.40.148 Jmo — JjjJ ^. 11.62. \a. !t4.1!t. 138. o^ a. 6. 16. 4%. ai. ii. 3. 78. 10. 65.42. 4. \&. 109. 2. 194.i34.149. ^. 130. 6. 25.io8. 2.aO. 118. 34. 52.41.*%%. a. a.43. aO.ao. a^. 17.46. 28. 157.a9.^. 102.160.46. 29.7. aT. 94. M. 42.47. ai. 101.^^.71. 10.22.131. lO. 180. 14. 8.40. 7.20.4. !t4.1^. ^" 1%.1^. 37. 112. 210. M. 79.17. JiJLls ^ • a. 16. 46.36. 14.1. 42.20.9.45. 54.1^. 46. Z% .aa. 286.9.^. 65. )&.4^. 58. 6. 179. 4.78.^9.701111. a. 19.4^.

40. 7.2. 139. 12. 11.26.aO. juLs.43. 46.9.%S.^1. 11. 9.51.M.128. 172.40. ^9.32. 6. ai.16. 22. 40.5.82. 6. Ju* a. 15.1^. kiiij r ^. 10. 6. \il. a. M.2.13.36. 140.111. 41.^4. 61.44. aLLui.37.35.24.53.a? > > ^1 Q 10. 138.^ ^.98.^^.ai. aJLii) ^1.9. \&0. .30.43. 11.44. 136.41.a%. l^ilLo a. 13. 140. 140. 44.94. 22.26. kils a. 1. 52.75. 26. JLiJjJ) a.^4.23.^^.26. 17. J. jJJ 1*.43. xJLu) 60. 87.74. a^. j^Ui^ 40. ^4. pngJcUj a.79. 18. iLui 11.56. M. 37. «dUU» 110. . ^S.

JOS^ a. 33. 47.94.27. JLuLLmajO 46. KyciJ 11. .--^ > 1^. 41.35bi8. ^ '^^. 43. 16.^.r: as. 41. 44. t^ii^ 6. 96. x3j ao. |UJUl> a. 252.102. 53. ^1. >?^^ 141. \/y:Jb v&. JikJ\ ». JLX3 4. ^6.237. 8*jii* so. 23. 67. JCi) 10. 67.

jJUi» 4. la. u tJift:) 4. 68. IS. 20 bii. 74. 10. 35.95.96. >0- ^. 33. joSt 40. 58. 11. &Jli^ ^.27. 108.^. 33. ^jJiib 60. jlliyiJUl) ^. 6.12.94. 05. ^^JUaS* .180. jLSJb 4. 73. 152 bis. 156 bis. a. sJU^ 4. < * o >»-. ^. ^. JiiS 4. 96.156. 33.

la. 26. 85.■ gXAXftA. 5. l^JiAJ 1. 13.29..23. 1 . 149 a6. 51.138.SI. %S. SO. vJIBif ^. 31. ^. 40. J^IiLj as. 14. %%. 0. 4. 9. 91. 4. jjCii 14. vUUi. 9. 4.ie^Ju}>Li a. i. a^Jiii ao. 16. 10. IS >« > > ? j"^ a. 81. 26. \&1.' ^) 31. 30. 93. > >o-o a. vJ^Jujb S.. .30.. 20. 187. a. 33. dLJLci» ^ ^. S^.. 35. 187. ^^jiiSl 40. 19. 79. 69.11.

194. 6%. 57.15. 163. I^li M. 149. a. I^JUJJ^ ^. 51. 150. 4.1^ %.^ 0. 5. JJlAJLam 1. 22. 30.194. UJIjCS ^. 4S.140. JxSii 4. J6*li^ 51.152. l^djf ^.76.124.20. . 187. jjli ^.137.148.112 ^^iiiJ 1.76. 162. » -r-i ^ 0. Juib a.76.10. 9. 37. 41. 10. 92. a. 60. JOLSJ 4. > » pyi^liJli 4. jjUlii 4. ^^Jii. aa. t^JUib \S.

0. 0.13.61. ^e CB ^ liljj<XS M. 78 bis. 8. JJU 1». . 150 mXS y li^j<>i 16.112. 2. 92.77. ^<X^J^ ttH. 1. 20.. t^lii 4. 58 . 9. 13. M.4. 4. 20.. O «w ^ ^J^^ 14.> c) 4.10.

18. 22.^.19.49.^.27. C^* M. 18. 46.1. M. 6.37.11. 11. a^. 39. 5j4Xi ^ 237 bii. 20.16. 10. 27.159. 6.148.7.26. 261. aa. «ft.M.M.^1. 72.11. 40.9. ^*>LaJ S6.6. . M. ^^^i^li 10. a^. OO. 11. 41.4a. 60.6)1. j^Uir 6.25. 38.^ 6. 40. lj4XAJrM. 4. \S9.1^.44.e .17. 25'. 97. 4. 21. 41. 49. 43. 4^. !j jiJ *a. 42. Oft.120. 23. a. 100. 32.12.12.M.9. 9 > ^^Jo5 »4. 4a. 143. 103. 21. 18.56.28. 7.aiS.8. 8.42. I^nJ^ U. 186.284.63.64. ^ 49.44. 2.22.132. %4.25.39. 1. 66. 46.73.91. TO. 6. 67. U.a9.40. ^^poUir n. 65.38. 79. 4. ai.49. 81. 32. 6. 19.61.aa. 96.101.

42. aa. 109. \&.<>JlJj ». y^^JuiJI 6*. ^jjtXXai 41.23.!US. gL^<l£frM. 16. 16. 4.9.41. 2.28. 254. 81. sJUCJU \&4. Ji . 55. V^^ ^ \dk^ «. 90^ JL^f a. 4. 10. 104. \J^ 9 ^ ^9 Jli jj*. 16.

20.6a.00. (9 ¥» «•-* •joJJii \S9. r Jul -*«-•- j^JJu 11. aa. a. 89. I^AaxS 14. 55.^9. 61. 5. a. 25. M. 9 O CB .100 19. 50. 7. 12. 10. 16.9. 104. a9. 14. . 178. 11. t^3i'^ a. 41. aJJu 49. 40. 10. 63.60. 83. 9a.« lUyJ^t ^. ^ ^ e ^9«. 9 9 9 • fi ^ ^^ s^^Jki M. 223. 4. 9 *^ o ^ 1. 16. 18. TO. 27 90. 29. 1^ jkS *6.19.19. IS.40. 47. 32.i' puoo^ ia. M.48. . \&.2. 65. 10. 10. O ^ tt ^ a. 47. 1. 13.35. 53. 11.4a. 24. ^^ JkALLS* 14.

^j^JJJill 06. 26. --'•-' ©.. ^^^ij. 39. 18. jij^ 10.76 16.10. ^ui4U^ ao. 24. 1.« liUi Jla3 ao.52. JjJS «. 251. l^lj^ifl 9. 2. ^ e LLotjot 41.. < "^ -S "^ " 04X9^ 11. 95. 90. •«. l^4>3* 46.8. ^ . 39. SiXxdl 6. la.• o . Jiii^ 14.22. jSiCitcXit 41.2. 141.96.90. ^^iJOSi 41.29.|ljk3' 16.11. a. 47. 16. ^ . 60. . »4.

* I a. 39. 1^..26.5i. . ao. CQ ^ «.90^0 o .«r'-' 2UiJ^li ao. .a9. 78. 90 ^o ^15 li..4i.8.. . jjJiii: «.. ^rt s: i«.ii.78..i2.Jtl ».

«w <. 38 f Jfcx4^ ai. 44. — aa.11.8.4o. 16. 1. X^\ 40. 0. 21. ^& 9 s •• Sti %6./' A 9 •J.139.». ai. 42. (^il§ 40. 16. 66. 31. g ti a6. 14. 3. 5. s^^ o 9 a. 34. ai. 19. 15. 23.66. 34. 17. 74. 52.• e 9 iUuMuO 64. 14. Jix*«l 1. 60. 13. fiS 9 Ho la. .

of 151 sQlli TO. 1. JjJL^y TO. 38. S«Ju 11. ^^lls 84. 18. 3. 21. 12.107. »Tl2£J 11. 100.26. 203. •»-. 228.21.T6. 11.^ fi 9 LSD yAX*MjO 11. ^ Jf 69. 98.--. '/! 11. M.66. 73. 9-ro > .^ Bamm*! 6. M. 47^ y. 19. T ■ ** 16.. 15.95. 10.O 9 fSCioM^ 16. dlj%iLJuM 91. 1. llA£iLoa^. 11. iJlsLi 1*. % ^ St ^ . 20 bii. 6. fijli a. 8. 94. y lij »«. 76.

4. 101. 30. M. 11. 1. 10. (^TjSj 11.46.16. 2.4a. 23. 4a. 44.00. 16. bl3. 34. ^T^. 38. *».107. 26. — o >*'* ^„ 9 ^f Jb 10.^21. -^o >o-o 0. 32. 84. la.1^.62. 17.1.8o. 2. 181.09.112. 2.^j»yj5 »«. ^'y»5 1^.91. 203. 22. 112.69. 78.4^. 94. M. ao.4. 1. 9. 5.85.1. ai.W.30. \S4. 29. 16.19. 6. l. 3.10. .^.80.11. 100. 32.6. %.i.41. la.1. U.47. 21. 41. 40. ao.. ^^. a^. 1 ^0.28. o > ^fls ii.11.ia.

100.11.67.1. iuo 0. Gl^'t^ ai.53. %. 238.182.49. > . .100. vL^t^ M. 1. 4«. ^o fiS ^ 8UjJ»^ 10. 12.4. 64.84.16. 1. 0. 13. 30.19. 160. 214. 27. 61. j^^yr M. 184. 109. O.66. 11. 64. \&.14. 79.^ Tt\. 15.■0 > aol Jj TO. M. 17. W^'U 16. >^flB^^ W^ M. &j|^-.59. 18.80.210.1. 4. 27.97.1.11.40. 37. 9 . 8 bii. v::^ljji 0. 2. TO. 16. 13. Vty 36. OO.

byb O. 4. 1. 33.85..--0' O. «^^ ». I — ^-^ I .61. 18.170.21. 211.23. 134 y^^o 1^7* I «. >-«'<- . 176.. 28.11.. 28. 4. •i:ji 9 ^O' vy ^ ^o Cjliif 16.66.

90.60. 84. 60.14. 34.11. 10. 7.11.113.10. 16. 15.01.60.60. 20. 43.0.11. 11. 58. 30. •i'O 9 6.30. LjIS 6.31.21. 50.52. ^^^yL.'T-O >V-0 11. .53.114. S^/^ 0. KSby^JU O. 36. 42.79.10. 11.153.6. 49. 11.46.63.28.105. 45. 40. '^a 90-0 00. 183.46.153.14. 19.6.16.14. 83.61. 4.40.18.10. 62.152. 4.• 1». 91.27. 25.41.45. 16. 1.

22. 41.28. lb JLo 00.40.22. .11. 42. 172.u. 04. *^ ** -^ • •• O^ 9 i> 106.7. ^\ ». 4.65.40. ■^ "^ ■<. 16.18.61.1.10.06. 92. 9.37. 40 bii. ^ ^^ ^^ |i4i JS. 66. S.111. 134 bif.e 9 o«o O. 15.1. S«>J» 0. 77.166. fvi^yfl^ 6. G o^ 1.16.179. 60.87. S5lAjr6. ^U^ 1.166. 1.1.

7. 15.17. ^^^ 6. X 60.6.U 11. 1 bu. o . a.35.11.^yA3l 6.6.O.11 17. 98.4. O. 6. 101. 246.u. 11.31.91..20. J^ 40.61. 246. y U. 10. iL^. 61.113. I^ol^ 11. o ^ ofi %%. JijJbl^.24.22. 16. &^sUJG 60. 17. t^ Ji 64. I^^^5 6.^ 6.20. 120. 152 . 75.64. yjXio^ 6.

%a. J^^jli as. 22. as. as. 9 ^1. 79. 10. a^.16.* > > &JL)%il \&0. 45. ai. %0. 14. as.aS. 14. 118^11.42bii.35. 85.^J^-f^ ^•^ 6.24.'^82. 14. ^^jli as. ^jyjki\ 4«. %1. 40.49. 37. 30. 50. 38. 53. ^'^^ 1S. 25. 93. ^^f 4a. M. 76. T ^LSZi 41. 11. 6. 32. 44. 43.4^. 18. '. 26.26. . ijjj 4.78. a^. 128. 37.

208. 14. 30. M. aO. a. IS.113.1. 5^/ a. 5. 11. 119. S^y» 10. 41. 26. .3. 6.60. M. 58.92. 104.94. 55.ai. 17. 109. a^. 14. o ^o-o 4.90. 33.ai..34.131. 47. •►> 14.11.14. 123. \&0. 44. 04. 6\&. dUSls 41.4. 17. 58. 12.1.^6. 53. 102. o — ^AT -^ (^^» 4». la. IS. as. 7. la.92. 8.22. 10.41.30. 33.98. 14. 76. 6.161. 261. 99. 1. 77.74. aO. 59 bis. aa. 42.^^jiii 4» . 11. a^. 40.17. . .1T. 163. ai..95.1. 4a. 53. 0. as. 82. 95.

1.. 4. 55.16. 126. I^IimJuJ 00. 57. . 85. » o KU^. 'i\yl^ 14. 15. > o* l^kMot^ 40. 11. USumJ) I'. \&\S.o 11. _wAduyJLM^ V.46. 282.51. 40. .4. oV 4. 8. 9.153.48. 37. 48. \&. 80. 8. 3.11. ^1.. 1. 5. 182. 25. aO.8.1.134.i4.U^yj 1. 00.20. a.0. ^. ai.9.86. 10. ia..28.buljjrai.86. 11. 46.

1.. «^^ I^^^Ui* ai. 17. O J ^ t^-i^^jd 04. M.. 38. 20. ^0. 47. 58. I^^mJu 10. 9 ^ . 1. OS.^ 9 ^ ^ 1JL4. 40. T5.S1. 74. 00. &maJU! 4. 14. I 9 «f • :: |VdMAi> SO.aaO 41.75. 109. 10. I ' . 40. 31.15.54. ^^ » y fl\> 41. 6^0 . . 10. 1. a4. . 46.22. 52.2. 1^.-f \&.40. 00.1G. > ^ ^t ^ Ujilli^ 1. I^AwJu ^0.9.^28.S4. 0. 50. 4. 52. 31.

9 *>^ r ^yj^ 11.6. 9*^ (ja-AOAJ* la. 78. ftJLi 1.1a.102. IS. 40.52 *. 69. aO. OQ ^ ^ o 4 •*• ** ■ ^Jl£aS' 10. cs ^ (jaS^ as. klywtiJj 10. 90.T 10. 11.X4m»XA4J I 10 .23. 44. aa. IJOJO 1.aa^mJuo M. UflJjiS 40.lijr.15. v^yifWift f wl . 119.162.>fljij 4..78. 9 o 9 ®^ |i.24. 3. 5. 4S.I S^^ a. LI3 . ^%. 99. 12. &lw. ^ ^ a. 99.9 9 •. I r * ^ .4. 25.. 0. . 121.4a. 69.

1.*a9L9 1. 9 o^'-(ja. Ijuoli 0. 55. 1.1^.175. al. 175.IpLIaLo^ 4. 190.^^^^ la. as. \s. /^ 153 9 «> . 10. o o JUflil^ 11. JuiaS' 10. luJok as. [i.29.9. SjuoJLJLo 0.^3. 0.130. 63. 25. 49.70. LLioi IS. (jtOd^iUt la. 11. 9 ^ ^*"* gtg^^JLM 1.18.31.175. 111. ijoLlftJt a. a. IjoLoaJI a. 173. 78.162. 57. 3. jiOftJ 0.42.

%S. Jlijif IT.!. 40.19. 43. 90.2. 'jiifri-i. •• lll^ al. 201. 6. ^^-idAi M. 23. 29.M. 11. 70.28.42. 111. a. ^^. ^.44. . 00 ^ (JA3 (joaIj 16. 43. 19. Jii^ aa.-flJU 1. 14.76. 36. ^ « ^ Luidi).19.^^^. ^^jxijr 8. 32. a^. 36. 37.19.

.43. 23. 14.0 --^ -•'"is !t. 24.uai 4. . ^Ldii 41. 104. 66. l^oilf S. . at.^^ l-l. .28. 93. as. 11. 4^. 4. 16.68. 68. 13. (jdib M. > n ^ ^ q3 a9.^ «> 5 1^.77. 46. 4. . 11. ^^^* aO. • •• * 10.40. liLdS* la. 196. 80. 44. Ijl ^ii..21. ^ (I «' . 75. CjdijJ 41.

i^eli ao. 1^. (^•Li ao.72.40. 206. 10. 20. ^ «> aO. IjuoiLo 10.8. la.48. 55. 13. 27. LLoUjr 00.26.72.flLW 40. l^flil 10. 10. 45. t»AiiJ aa. 113. 11. 112.40. 41.28. 10. • •• I V5^ 0.40. 10. ai oa.21..^^.78.14. 41. 46.75.21.75.12. 58. J^i^ 0. a.3o.20. 75. c . 10. 4a.60.11. 69.10. 33.

a.95.15. 15.iTUv 19. ^jikS'^ ia. 51. ttkl) 19.3i. ^9 C " '5 I.45.122. ^kilJ 1.7. 25. 25. LU^ 00.*^ «.122.11. ^^IiaJI 14.o .*.- . 17.-'- ijyikff ^0.28 ^ o ^iiiJ aa.46.6o. ^!^ 14. J^xifli) ia. .'*^. 5. ^Jaibj 9. > . ^kiii 0. >« . 11. ^^ikiS*3 ao. ^Uo* 41.

32. J^xki'^ ao. iukli ai. 0.A^hj. o ^r* > 11. ft 9 O cJsiLo 1^.49.1. 74. Kg>-Uo^ M. 37. t^^gjj 41. fn k«:^' ^.24.irka:Vj a. 160. aa. 1^. Akd 11. 1. 167. tytkftXi ai. jLiii ^ . 6 --r -''- i^>.93. U. 20. 55. 32.14. 11. 83.28. 111. 1«U« 10. 30. 121. 0. t^AkftS'3 ai.66.aO.4. 65. 161. . 94.

6. s:i .97l»ii. Juub ia.46. Ijccli 10.23.5. f^cXnit^ 9.97.46. (>^juf Oa.16. 188.- 0.162. JkxiUi 11. t^cXiS^ 1. 4.13.16.91. I ' ' **4. . 27.67. 139.9. 1. ^^ jLcli ^.» -. 84. 104. ^JouLi 0.31. JUUL) 0.84. 0. 1. (>^ift}b 9. I^JOLSft 0. ^Juiiif 1. 87.e«c 4. Q \&0. ^^4UliJr4.84.

50. 55.^S.4.^4Xis. 27. 120. IS.1. 21.M. UaIS «.jLftt^lj a4. vJiS 11. 42 %4.81.38.84. %4. I ^ o s ^ I • • •• ^ a.28. JotiLo ^&4. 250. 20 154 -o > JLfiJ l4Jli^'l 41. 198.16.196.59.38. .26.9. 15.48.9. 73.77.2. 118. 38. %. 11.82.4.26. i. tUf^riO.85.9. 9. 16.ii7.9. 169. .^.69...ia.79. 42. ^. 27.j 9. ttl.141.14.154.49. a.i2i. 184.23. 247. 1^. jL^ljiJra.12. 71. Z%.

04. a^.11. 16.14. 20. 11. la. !LjLfti a. ai. 9.48. vULaIj 4S. 19. la.15.76. 60.11. 64.46.41. 250.83. M. jC t J0I5 ia. 17 AJ 04.87.1a. |i4^^ 19. 60. ^1. 44.11.3. 9. 42.49. 62.12. 80. ^^Lii a6. 31 bii. JlSI 19. ^^iiii a«. 20. ^^JuJb a. &jLJi a. 40.ai. 8.. l^lSi^ 0.11. 138. 40. 96.37.25. 138. 1. 11.78.69.48. vULftSr aa.35. 63.17. 44. 11. 23. 82.23.18.11.61. 6. 9 7^> .2.^1.45. as. 116. 47.16.9.54. 97. 58. 11 8. .>JU3. 91. 54.37.110.

s^Jlftir 1. 11. M. 10. 32. aa.144. 24. 06. . 40. ^j^Iiilj ^6. l.27.26. 89. 118.^1.82.37. JU^ » 40.46.if . 11. 142. 11. 153. 59.99. 12.49. ^.4. 45.10. 0. 28.19.10..aa. 75. 138. 1.8. 19. 61. . 37.9. 18. •^ > f > 16. 36. \&0.iJU* ^0.12. 1. 4. j^ 41. 1.200.228.1.178. 46. 04.

19.27. O. O. auJU O. 43. 10. 36. 65. 283.9. 9.9 9 ok: ^ O. 200.98. 1.62. 9 >?&aJU O. 6. 4\S.^1.4.01.6. 11. dULs ■ 0.23. 19.11. 45. 11.64.14. 32.8. 10.111. 9. 41. 24. > 9 ? 9 O. 5. 122. 9.45.^.23.4.60. 113.40. 112.^9. Ll?^' ^9. 154.9. 69.194. 53.24. 2.1.11.91.46. . 99 f 9 01.225. I^Ji 09.4.00. luJLd 19.16.148.06.11. 22. 82. 262. 52. 28.9. 01. UXjJU 66. 23.3.151118. \&.

219.9.4. 91. c ? 9 ^J^yX3y 11. 64 his.49. 18.16. 94. 31. 2. 9^ f 9 '5. <s I^JLaj 16. 22. \&9.49. 126.53. 14.5.45. 26. 3.3.11. 12. ftA/> 41.87. 10.25.49. 11. 6.^.JUS 1.13.55. 98. 33.6. 139. 49. 51. 1. 26.9. 110. 04. 11. . 161.\&9.19.196.57. 16.22. 78. hi}^ 0. 7. 9. 14. 61. 61.9. 15.41.18. 88. 11. 65. i vlJiS' 0.48. 1. 52. I^JJJU' 40. dllUS^ 06.51. 9 c .22.21. 60. 111.14.128.71.49. 150. 14. 9 ^ V.4. 88.00.12. 5.66.48.

1^- ■ Jli .1. ^^*ijl 11. 122. LJUJuo 19. ^LAJr06. P ■^ -»•!* |JUJb 96. ^4. Jo^liiir^ ^. JuSUjT^.168 9^ <'9 ^^iisJLo 16.i.13.^09 1. iJUJi5 *s. 9. 10.1^ 8. I^X^'t 1. 98.4..3. 40. 50.7. 63.-0 9': ^^aIaJLJ 41.2.46. 91. 19.9. 06.34. .JLaIx> 06.26. p^iit 11.228.39.

11.i8.38.49.i8. cLoS t::.14. jLi JXaJij 1.M.1«. iiASJ U.18.3I). ^^j-fckjlijr 1». 21.ia.a.10. jLoa^I lZ. SB.7.121.3T.12. 6. IS.3e.35 IjUTkv S«. j^jjLEjlijT M. 28.61. . /^ .93.Ti.14.air ft.iT.'M.3T. 1. ^5*iSl ^. .ta. 1^^ 41.'r^% %%.38. SB. 12iii^UbU 4. 21. 96. lMU«i 1^. ^liiUJfj 41.«. n. LLI> 14.1%. 2.2. ' ?^\ •l4.JJU It. Ij^kiiu »0. %9.9.92.28.B4.130. ibaA*3 1%.41.i9.110.27.»s. _^illj 41. 10.jjkIjU %. 4.4. IoLm U.S4. joyi 41.M.1. %1. S.1».339.«a. ^^x»£j 11.«&. 20. 31.

40.81. 1 112 bi 114. 39. US J^\ •.^JtLii 14. 61.44. 116 bit. Jl5 t.23.1S. 18. 113. 128. 106. lis.34. 1. 30 hi . ^.49. 11. IZ.IS. 11.30bi>.1T IS bia.M. IuLlu X4. 39.6 19. TS bii. Uiii 4. ft. 14.16. I. li ^^^^ Bl. \61.i!<.2 . 13.^Ls l. 33 bii.I . 9. 80. G. It hii. LelS %0.14. 4. 16bii.

34. 29. 38. lS. 110. SO.36.103.32.14. 78.6. 72. G. I.aO. SI.63. 00.14. 72.G4.120. 71. I. 31. 11.i>. 31. 94.':i. 80.2H. 63. St. 99.66 bii. 71. 101. 62. 36.12.31. 16. 80. SO.16. 15. 18. 18. S4. 83. 41.19.39.6.10. 8 66. 102. %1. . »0. 49.33. 22.15. 3. 89. 24.B3.33. 41. 57. M. 83.. 23.68.37.11. 34.39.32.2D. 11 . IS. . 52.11. 92. SB. 2B. 103.S9. G9.17. 25. jUi Z. IS.106.14.18.M. 69.21.111.23. T4. SO. 11.2.11.G9.IS. 30.ftl.31. 16 bii.61. 33.68.113. 30. 3. 9T. 13.6. 13. 25. 23. 28. 124. 23. 41. 8S. . 93. t4l.26. .46. 14.4T. 4.71. IS. 90.16. IS.41.27.33. 40. G4.19. BI. :. 86 Lii. 344. 2.69. 33. 19.20. 41. B3.1. ai. 78. 94.BS. 86.SB. 90. . SI. 31. 26. GB. 22. 83. 10.4«. S4. 19. 64. 13. 5.

%6. 94. 24. 41.124.41. 19. 61. 23. S«. 41.22. 22. 87.101.4.37.14. 106.21. JUU 6. 39. .61. 65. 80. 75.1. 19. 120 bii. 13. S3. 61. 12. 74.1%. 1.112. 95 bii.16. 118.110. 62. 261 quiiiqui 116.20..3t.ai. 59.100. 41. 69. 74. 16. 1S5. 9 1. 61.19.69. 5. 4S. It. SI. 88. 73. 31.17. llbii. 61 63. 161.83. fM.2.9.50 j^^W 84. 111.35.16. 81. 10. 33. 36.l9. 3S. 75. 43.83. 48. 48.142. 30. 24. 89.19. S7. 62. 63. 72. 64. 35. 68. 2.91.31bU. 31. 247. 177. 10. 43.114. 41.34. 148.80.32. 61.188. 63. 4G. 86. 161.13B.26.14. .43. 97. ler. 9S.33. 36. 19. t21. 16. 343.36.21. lll. 19. 248. ' 66. 36.73. 36. 17.11. 71.34.13. 8. 250 li )il.216. 3S. i: 111. 90. 94. 59. 48. 27. 91. 91. 65.21. 26.3. 86. 10.26. 42.16..34. 18. 41. 168.11.84.11.41. S3. 14. B4.111. 96 liii.14.101. 21.9. 71. 6. 70.

7S.26.42.1^. 174. SS.34. 11^13.41. 14. 44. 11. 69.49. 103.21. 27. 49. 19.42. 160.S. 63.93. 31.10. ^a' jUUi 48. 148.32. iWSS 48. IS. 29.SS. 69. 18. »0. W.16. 108. :JUj »i. 63liii. 23. 12. 18. 28. 177 bii.flS.23. 21.16.51.11. 140 bli. i. 23. 10 32. 33.13 I>ii.l3.11.1.10.7.2. . 12. 64.9. 147 bii. 11.55. 49. 35. %. ISO. 2B.111. 141. 37.3.i9. 14.18. 33.20. 29.Bl.SS. 33. 21.10. 4t. IS. 2S.11 ltli. •^JUi 11. 10. 111. 3.v.«.4. 32.3'I.11. 39.. 40.69. 99 ter. 76.79. 18.56.11.lS5. 33. 25. l. 88.19.'>. 162.30.<Vt^. 66. 7S.12. 77.21.1Sl.13. IDT. 10. in. 38.33.40. 47. t.42.31 bia.11.36. 26.31. 1 18. 15. 1. M.S(lbi*. 29. 151. 30. 76.24. 86.87. 41. IS. 1. lis.99.l%.14. 38. 63.. 2S. 4.16.11.141. 91. ^Jii tt. 16.11. 38. S1.3.». 25. 73. 179.9. 27.69. 17. 46. Sa. 1. 113. ^U 1.10. 4t. ft. 41.21. 19. 13. 87.41.19.

88 9I. 61. 4Sbii.13. 202. 130. 48. 4. S4. 58.9. 9C. 53 tcr.44. ft8. S3. 30.S7.93. 80. 31. 56. 73.88. 53. 116. 3.ft. 18 bi*. 26. 30.11. 44.30. 71. 46.11. 44.19.ftO.96.28. 18. 51.90. 14. 14. 96.20. 1S2. 10.11. 118. 32.41.1S1]ii. 74.61. SS. ftl. 29. lis. 13. GO. 3Sbii. 2*4.29. 90. 74. 16. 41.U. 68. 41. 131.10. 148.4.40. 48.6.11. IS. 75.31.68.9S.8. 19. 18.171.40. 33. .124.134. 50. SI.14.21.29. 137. 13. 65. 31. 10. 47. 78. 26. 1G3. 16. 11. as. 23. 60.21.77.18. 93. ft. 14.ftl.11. 19. 11. 51.lO.1. «8. SG.69.5.31.%«. 72. 14. 41.14. 131.14. 93.71. 63.l. 79.70. 11. 19. 74.111. 52. 32.63. 13. 14. W. 9. 73.9. 40. 13. S5. %t. 32. 16.18. 41.10. 34.30.81. 89. 4S. 1%.11. 25.75. 12. 108. ft4.103. 11. 13. 128.185. 18.32. 13. 85. 63. 164. 14.69. 28. 73. lia. 136. 91. 35. 27. 4. 41. 8.14. 167.18. . U.Gl. 1ft.26. 31.21. 36. 17. 72. 4ft.4. ZO. 18. 27.6. 62. 11. 30. 61. 33. S3.0. 110.4]. 2S.1. 77. 13. 13.6G. 73. 71. 98.1%. «%. 84. ai.66.11.

10. 4.42. 44. 37. 108.48.1. 57. %ft.4.91.40. 8. jjii 14.10.22. 13. 10.52. 2U. 20. 4. 30.180. 11. 6.48. JU ~UiU 4.G8.40. UjUJ 8. 159. S8.31. 23.71. 14.33.49.55.129.11.31.58. SS. !t4. 34.33. IS. 9.43.41.59. .41. 38. W.15.1. 13.63. 10.115. 41.79.51. 67.100.83.1. 64. 1.161. 41. 48. 51.01.85. .0. 385.166. %.11.68.41. <M. 1. US.150.36. 139.10.61.ltt. al.91. 11. 13. 10.48. la.44.ai.115. ^>ji5 14. 62. 11.48.61.83.10.11.44. lO.11.14. ft. 19.40. 40.43.18. yiii yiij 14. 29.51.40.75. 84. 105. 9. 44. 69.18. IS. 133.57. 82.140. 129.61.114. 74. 5. 26. 110.

33. so.70. 29.21. J^AJU 40. 10.10.10.19. 10.5.14.65.12.63. 81. 64. 4.19.50.13.11.108. 29.41. 28.27.18.0.36. 75. 49. 9.1.10.82. 42.51. 93.10.21.25. JjilJ.45. xxli 4.197.310.16.18. 4. 83. 43. sa.I^Jli 10. 59. 74. 14. 9.57. 11.80. 40.30. 25. 1.51. IS.50.125. 25.0. 82.4. 15.10.8.0. GG. fi7. 41. 18. J^ 40.1. 13.95.40.11. 2.40. 40. JySjS 01.13. 15.11.80. 72.8. Xft. G3.136. 17.41.19.14.11.58. 90 . 10. 139.11. 4.19.97.58.8.11. 6. 111.149.55.18. 4. 20.4.1.14. 40. 30.14.50.50.48. . 00 .40. 44. 196. US. Jju 41. 11.44.81.51. 41.11. Jy^y 40.

33.1.1. 86.168. 11. 1^^ 18. 97.12. 34.8. 1.4. IG.40. 0. 0. 33. 4.40.7.40. y^- . 11. n. Jilj 1.11.91. 19. 40. lu.24.1. 14. 18. 2.jJb 11.96.28. 31. 14. 01.10.46. 45. 53. 13 bit.91. 51. ■f!Si 83. 47. 49. 71.48. 33.45.167.4$.28. 116. ISI.11.38.44. 25.44.14. 08. ^yj6 18.10. 148bi*. 48. 0. 18. 4. 24. 44.44.21.^y^ 4.89.61. 39. 10. El. 42.14.18.33.21. 87.24. 4S.8.44. 31. 54.73.105.34. 11. I.11. 33 Ur. 9. 2. 103.149..18.04. 11.31. 73. 48.44.21. 35. 14. 108.46. 14.10.40.43. 83.53. 69. SyM 4. SO bii.151.5.11.48.41.40. 85.01. . ft.23. 11. 16. 18. 11 bii. 33. II. 39.71.13. 11.15. 10.7. 10. 41.30. 4. ^3174.

80 1ii(. 10.21. 4>.48. 40.66. 39. 41.1.2.44. ^ >- jjLoyb ^.15. JU — -Li 158 '-?- |UxJli 4.50. 01.01. 11. ^yiykj 11.103.50.47. 106. 0. 1.20. 41.103. 78.55. 27.42.74. 6.11. 10.44.168. tp^ilJ 0.10.9. * '^ 4.53.46. 44.11. 126. 24. 69.11. IDS. 45. 1.4.41.134. 87.11. 8. 63. . 24.4. 40.40. 0.4. 2.93. ^4. 61.42.0.

aa. 11.103. 72. 9.a^'U 4.42.3 a.60. 42. 18. 71. 26. ft. 1^1 > 9 a. 36. 4a. 172. a. &^lili 19.29. !t9. 277.^1.9. U. 14..1. 2. 14. 116.76.«.ai. a. 9. ""li M. 2. I^IxaJ 14. 4U. v.5. 4a.3. re' 11.9 1%^ 2. 22.169. 6.36 IJaaII 14. \&. %0. 70.11.3. 229 bis. 230. 44. ^^.19. .

aa.71. 0^. 1^. \&^. 30. 9.176.10.4.1. 16.4.159. la. 32.04.0. jUilLi 11. 7.55.89. 40. 40. o ^ Tyh »'■'»• o^ ** «» o *« rxAJiyMO «''-9 28. 12. ^9.2. 35. 28. 30.79. 8. la. . 14. 77.1.20. 87. 1.73. 14. 104.^0. 40. UAii£lLi 10.87.77. ipsr 0.14.106. 47. 78.aO. ^ o jUi^l^ 4a. 11. 97. 41.124.104. 0. 76. a.114. 40.

92.19. 32. 72. 14.81.ai. 37. 7. «: O «« r^ > o^ y 9 t^^ixAi. 49. ^. aO. 16. la. 77.\i. 134. 12 bis. 113. 16. 41.0. 1^. 9. 5. 1^. 133.3. ai. S3. 1. . 44. 60. 94 bis. 46. 10.8. 4. 9. 101. Ixfti 19. ^9^ 10. 59. 89.91ter. 39. 1\&. 91. \&1. 98.11. ^.11. M. «• o . 74. tS%.11. 73. 49.58. 55.» r^5 %tt. 10.9. ^.105. 43.

134.81.88.ao. 159.^0. 98.12.39. 202. 69.5. ^4. ai.^9. 4. 36. aa. L*^o^. 60.10.^. Go. a.^0.io6. 14.188.45. 99.M.11.164. 166. 23.44. 160.5. 53. .56.05. 49. 9. 53.25. 1\&. 230.M. 92.88. 55.66.36.9. 126. 27. 68.67. 11. 32.6.5.^a.59.31. 79. la.10.1^. 9. 43. 105.1.10. ai. 1. 25. 46. 40. 20.9.3. 33.2.4^.80. '^9. M.23.a^. 5. 53. 4.11.128. 13. 11.56.44. 61.50.19. 19. 105. a9.11. 97.1.11. 22. 18.58.5. 62.6. 50. 112. M.0. ai. 3. ^9.12.116.66. 14.16.9. Jorr^'5 aa. 62.146.9.71. 25. 10. 56. 101. 43. aO. 63. 111. la. 12.21. 91.89. 34. 12. a9. 13. 13. 43 bis. 30.130.41. 105. 0. 53.2. 15.76.4. 48. 84.45.13. 80.11.

64. 6.a9. 266.0a. siL^3 41. e - 0.149.ai.ai. 23. c?^^ . 133. 46.50.73.aO.27. 4. 54. 5. 19. 0.12. a.79.13.58.ai.14.10. 109.97. 260.81.14.2.56. 29.1.1- I . 22 00. 4. 24. 19.86.30.12. 24.aa.1\juOyS 19. 14. 46. aO.01. 108. 7. a9. 85. 12. a9. 5.50. 41.^a.88.1* 7 7 0. 11. {5. ai.71. 5.ii.57. 145.9. 1.40.59.11. 38. e«« 11.51.32. 134.83.aO.13. 80. 37. 19.107. ^ 9 90. 27.40.23. 09. 13.10.10.40.41.24. 27. 11.M. 7.a9. 28.45. 6.40.88.29. 9.83.149. 80.49. 34. a5. 9.57.48. 1. 44. 22.110. 41. 01.i9.43.49.1. 15.10.

63. 25. 51. 10. 1. 67. 84. 91. 53.51.31. 71. 80. 10. 19. 45.5. 105. 77. 160. 80. 10. 11. 35. 66. 57. 24. 65. 87. 83.32. 148. 175. 19. 43.29. 45. 94.41.80.4. 141. 1. 46. la.5. 10. 96. 11.30. 0. 11. 54. 91. 5. 57. 20. . — o - a. 51. 31.38. 59. 30. 2. 90. 11. 10. a9. 110. ai.5.11. 133.01. 95.23. » 9oauoaJ. 86. 77.44. ai.0. a5. ao.78. 47. 32. 286.42.40. 28. 149. ai. 1. 97. 57.1.40. 0. 135.a9. 29. 90.34. 117. 61. 11. 29. 86. 25. a. 72. 80.oa.a5.a. 5. 66. 41. 23. ai. 41. > J o ^ 0.1.aO. 67. 92. 63. 64.oo. 85.89.1.50.78. ao. 72. 138. ai. ao. 5. 9.23. 77. 52. 85. 76.a9.

o — vlLo*i*« 0. 124.125 10. 9 — O ^ SJOySy 1. 83. 46.72. UXLolil 10.87.5. 20. 41. ai. %0. 54.53.100. 25. 40.78.14. \ljey3 1. 11. 01. 12.81. 4ft.. .27.14.ao. 6.7o. 11.ai. 41. ao. O^ 10. ^'y£i •0. 5. 15.87.11. l. .1.4. ai.11.87. 28. 9 — O -> HJOyJi 1. IS.142.124.aO. 154. 74. 55.aO.

102. la. 123.2. 33. 9^0^ 4.162. 14.4. 33. LUoli 46. 188.30. 9. 11. |vIijrM. %. 33. 92.93. ^ W> <o 1 ^ ■» «^ UlS 18. ^ 6.42. ^ 9 ^0^ \^y3y 11. • St ^ lUlaJt 98.104. ^Ud M. 45.4. U.115. 36. 0.98.28.9. 29. 40.^ — o . 4. .29.^^. M.<• I^y3 19. %.

%1.18.4. 48. 169. 71. 11.19.8. %. 11.^8.i2. bis 1. 25.4.15. 100. 48.6.11.125.1.94. ai. 44.11.17.3. 101. 40. 176. %0. 17. 12.109.6%.%^. 13.157. 32. OxO ^uo LjUI ^'oTr.171. 1.79. 12. \5. 27. 109.64. 11. 9.68.61.^9.124.25. .93.10. 18. 42. 208. 69. (j^Li 10.41. 192.14.34. 10. 101. 63.140.5. 41. 4. 33.166. 256.18. 61.1.41.29. 4a. 48. P^IaJI ao.50.17.16. 19. 24. 16.60. 25. 60.40.105. 4)5. a.46. 134. 27.68. «.72. 107.99.1^. ^^j^SLiJr^ aa.19. 95.16. 155.iio. 67. 74.89. 1.71. 69. 16. 182. 100. CSLi: M. 11.USLs 1. 30. !H. 61.

39. "-* 159 . 11.164. ^jo^xaJIj 4. 06. Am 11. 40. 11. 6. Ili^ 11.. 0^. I»L£o a. •.. 46. _l "l >x -:-' |*Uuo 1.68. 119. |*l£o 44. . iUli^r 1^.91.13.42. 1. (. 32. {| lft. 72. 282.66. 17.160.83. 58. > jVAfo 14.49. 44. 25. 6. ^ > -^. 10. ^U — ^Ij %.81.^Ij 4. 6\5. 39. LoLLo. sJLoLLo ai.74.51.19. 14.76. 1^. 19.

6. 00.3. 6 9 . 5^1 0. 8.16.78. 76. 46.44. 39. 08. 14 bin. 22. 61. 142. 40.162. 18. 19. 53.16. 1.11.37. 16. 82. 96. 136.6.82. 45. 55.122.160. 58. 29. 14. 61. 78. M. 41. 70.53.87.16. 26.209. 22.4:1. 1. 42.40.16. 43. 94. 13.59. So o •Ji.04.11.87. 10. 64.08. 10. 41. gyf 18. 9. 41.19.sa O.1. 61.75. 18.01.66.37.52. 60.41. O.170.

C^ ««. 54. 10. 18. 44. 118.6.94.li ^ o . 5. 20. 48. 68.9^21. 25. 1. 40. 9 16. 15.01.41. 154.53.23. 41. • ' 4. 2 . 39. 62.5^r61. 21. 69. liiX^ui 11. 2. 1. 06. 6. 8. 19. 41. 174. %%. 01. . 11.16. 76.^ ULuf5 41.81. 33.40.11. I ^ "r. 11. 37.69. 55. 26.. 182.106. 2 -< OO.2S.^JLAXmai^Ji U^Ulo 6. U^ £.10.61. 6. 2 ^ 8.41. 126.20. 4Z. 11. 70.86. 73.

77.19. la. siU 1. 32. H.M. M. 48. 14. 34. 50. 1. 18.148. 99.^9. 7. 19.16.4^. 49.19.^.48. 105. 5. W.. 48.74.4%. %.44. 81.. 49 bis. 97bii. 52. 3. 60.!i%.41. 90. 67.28.7.10. %1. 11.40.68.%8.1.ll5 llG. 9. 12.131. 48. W. 61.92. 1221)111. 31. 114.4. 93. 37. 11.19.lll. 14. a. 4. 43.a^. 23.aO. 91..2. 19. jB (jdjuu 4 160 J_^ olXJt c^L • • m %. 32. 1. 38. 68. ^Uo 11. 129.1. 88. 1.4. 140.&2. 62.a6. 1%. 30.43. 10. 56.18. 1\&. viU^ as.5.11.48. Ilbii.123. 95. 41. 11. 1%. 69.93. ^w|> 16. 11. 42. . 31. 35.01.^%.^1. 58.4 bii.6\S.10.04.19. 100. 8. 43. 60. 45. 47.

JuJ" 00. .35. LLli^^ 18.--5^.34.37. -AXi^l 18. tta.40. 3. . vi>AJO ai. 122. 18. 61. 6. 11. tyLrM.92.o I. 72. t43. 6. 4%. 44.10. 4.6. v:y *-a3 18. CJCc 61. |i4V^ ». 4. ^ki aa. v::axj ti8. 23.0 I ^6.74. > fi-:^^. O^/J^ 1.22. 16. ^ # - jjA.8. 17.

a. 14. 23.6. aO. 81.34. %\&. I^JXij^ a. ai. ^^aJulmaJ* 4..11. 53. 14. 14 . 38. 50.38. 73.172. 1 . ^ tf ^^ ---- ^^. f^^CiJ aa.12. 41. 23.1.39. 41. 74. 30. 86. 31. 32. 30. JXS 14.14.9. »J3^ 11. . 181.111.^^jXL^I 18. 51.^4^ n. 40.^8.3. v.. p^IiCLuLi 4\&.3i. pJXLwt^ 46. 130. 4. 9 O H. 10. C^^AJU^I^ 10.xjj 1. 38. '7 auwL^ssI ia.60. 76. 24. 38. 171. 1. 48. pJjILwt a.32.76.

22. ^ o 6. 89. 1. 14.62.59. 62.45.33.15. 4a.10. 14. ao. 24. 12. 7.11.19.11. J3 40. 38.214. 1.11. 1. 19. . y^ 1*4.ai.20. uxj r 11.74. 29. 61.11.\M.18. a. la. 40. 23. 4.10.1^. 23. 58. 11.11.58.16.11. ai.8.61. ll. ia. 21.216. 46. 3. 93.68. 11.8.a\&. VcJjf 40. 85.a%. 74. 21.34.12.29. 54.4.205. 8«. 51. 14.41. 5 ilJ3 04.10. 9.9. M.^. 48.46.16. 46. 282. ao.61. 78. 2.

3. 6. 14.41. 11.2i. o f 1^ 11.19. y^ » I a. ao.40. 47.k^t 6 ' f^urii.3. 44. 1. 21. 0.114.73. 103.22. la. . >- o ^ e«o 5f| ai. 22. >-. 214 bis.78.10. 68.43.27. 33. 10.0.59. 216.16.

ai. '^ o (/"O 10. 35. 7. 6. 80. 10. ^1 88. 64. 37. 42. 38.23. 23.10. litsTllJj.123. 35. 11. 9 «^ O 9 Ift.11.15. 268. 16. . 62. M. 54. 0. 4A. 61. a0. sUaXJ a.72.40.44.67.41.81^12. 28. 5. ^^IXI^ 10.\&l. 4a. 40. 122.24.111.18 10. 18.la. 4.20.76.34. 47. M. Z\y 6. I^juJo 11.61 1\&. Ji\ 6. 4. sluXJ a. ^IxixJI ^0. 36. ^\ 14.24. 70^ 4\S. a. 152.31. 1. 33. 35. 138.

54. 1.11.^. <i > 16.3.27.^. 49.51. 183.. .79.69. viLJaS^4.^9. 73.. > ^0 ^.^9.21. %.22.^ \yjSjSl ^6. ? .35. v:.^0 9 ^^-jXLwuo ai.. O 9 .94."O^ \S. 142. 24.69.6.12. 9.1 4.105.Ju^^. 25. LiUli^^i:.

^^^1 i %. 121. '1. .148.155.86. jl^^^'^ 14.jSj^ 41. 4. 3*1^ a. 126. !i. 282 ter..18. 79. I .282. 46. 282. - > » 5. 20. 179 bii. . 11. 11.^^ -» j"^- 4. 247 hii. 9 ^%.o «e t. 173. o >^^?-- . I Lifl? *. !t. aa. 9. S^AX^Li ^. 4. 1.\&.46. 94.83. ^^li' »1. 122. 212. 283.33.9 ^ ^^. 176.

4a. 19. 8. 14. 9.41.^ ». 6S. 2. 1\&. 54.^. 282. 14. 4a.4. 10. 82. 38. 20. 22. 1. *1. S^JixS' %. li^JiXj *. » • 1.11. 47..1.\&0. 41.%1. a. 11.6. > 9 >»r-. 11.4l. ^\jSi 4V. 282.59.56.48. 37. !t9. a. 3. 46. 91. 156. 1.155. 73. 1.6. 29. ^ > > o f ^ ^ IgAY^^Ufci 1.75. 9. 47. 86. v^oXj. 4. 41. S. 36. Vt^ 8.10. 69.236. 9. 1.76.158.11. ^9. 52. 157. M.26.6.92. .10.282.6.83. 9 9\. 16.1^.69. %0.j^iXJ^ a. • ^ a.22. . 12. 69. 69. 1.11. 47. 19. IS. 80 \&a. 1. 28. 11.19.v^AiJCxJli a.11.62. 19. 177. 282. 77. . 64. 19.

1. v^UCSb.99. 95. 91. 60. 1. 58. 49.99.77.1. 64.. 7.^9.54. 52. M. 72. at. 4. 94.1%.44.11. • ^ • 1. 4. 1. 135 his.181. 18. 1.5. 40.126. 40. 72 bii. 157. 42.22. 198. 1. 7. 14. 169. ai.19.29. 11. 231. 22. 10. 95. 93.23. 1. 26.39.152.4. 19. • .1.\&1. 106. 65. 16. la.44. 81.1.. jf > .139. 1. 50.1. 169.11.i. 161 1.4. 1.11. 6. 16.1.6.14. 1.41.4^. 41. 139. 55.19.72.\sa.46. 68.169.122. 28. 4. 28. 3. 1. 57. 35. 79. 109. 1.1^^. 72.154.11. 1^.38. 152. 64. 46. 168.103. 171.104.43. 70.'^ 1. 62. 172. 1^. 45. 6.11.1.2. 19. a. 22.57. 18 big. 47. \S.OT. a.2. bUcT 1.M. .40.115. 26. 1. 10. 52. ai. 4a. 5. a. ^6.47.\S9.3. 38. 19. 63.

29. 62. 19. 95. 25.19.91 11.19.2. 41. 117. 10.37. 141.43. 50.42. 115.114bi8. 28. 19. 20. a9.14.99.10.171. 5. 19.4. 110.56.13. 17.50 57.130.a^. 43. ^jli5^4\i. ai. 285. ^J^ Vi. 183. 2. 29. 112. 66.41. 41.19. 135.11.19. ^15^11. 31.94. 107. 45.6. 106. 29. 25. la. 139. 69.a4. 7.40. 7 bis.43. 26.20. 2. 94. (iJl^liXj 11. 95. 415. 195. 2Uoli5^69. 73 bis. 15. 52. 9 >!>^ .1.157. J8.11.11.168.. M. 6a.16.9.15. 26.146.25.i5. UJJoo 1. 89.113.38. a9. 184.^iT 99.209.27.46bii. 29.73 bi«. 4a. 73. 104. . 52. 140. a.1. v^AixiU ai. a.^.2.73.36. 46. 11. • • • UiliS' «».5i.31. 4.19. 1.24.1^.3.32.13.33. 12.a9. 158. \&1.66. 91.2. 81. 155.156. v^^if 14. siJLili^ii. 50. ^1. 123. 23.

a4. ^V 9 . ^. ai 110. > >*>- SyJJij a. jviXj *. 29. 134. ^j^IiXiJ a. a. 141.4.? a. 105.169.154.. 67. 45. t^^ixj)^ a.161.99.29.(UJo 40. 39. 9 9 V) .1. ^. 66. ^y4^'S^ 1.64. 9 *^^ »»>' ** ••%•. 31.. 283.

i 1. 9 ^5.128. ^>^«" l^i-liS" 9. 26. . Llvi^ 11. 11.«vjf 1. 14.188. &J^. v::^yJa. ^ o o :^ JL^U 11.LflKj ^.34. 100. . VS^ JO 9.184.|jJ0' 1.^ 4.283. l^li^li 99.8.84. JiJjuk^ 14. pJJ^\ 6. 6. glil'tJ. 19.

140. -aaXJ 6.61.72. 26. « /.36. \&S. 35. 18.18biM. 82. 4&. 4. 49.i. » .114.^^ ^. lUl.r a. 11. 25. 24 bii.7.70. 23. a.162 ^-^Sf -fo SjOI ios. 75. 1. 59. 40. 103. %. 272.63. 8. 29. 4a. A4 4. .%. \&. 15. \&1. 27.82.. \S.138. 15. 183. %1. 84. aa.

139. 190. 9.39.158. at.67. M. 51.!t\S. 49.83. ai. 54. 9. 11. 37. 62. 119. 103.6.-* 4.14.106. 106. 4%.M.M.21. \S.21. 10..40. 41. !t%.30.67. -^ . a6.10. 63. 9 9 1. ^. 11. . 4%. 62. 102.4.51.83. 36. ^. «-.94.15. 19. 41.%%.49. 78.72. 24.45.92. 41. 23.103. 158. 25. .34.12. aa.34bii. M. a.41. 10. 69. 21. 11. 16. 1. 24.47. 64. 35.96. 77.61. 18. 73.174.81. %4. 227.%0. 9. M.3. 24.^1.7. 40. 9. a9. M. 8. 31. 16. 93.178.91.84.7. '19.121. 41.

a^.O ^ jjJo ia.12. 61.10.50. aO. 1\&. 128. 34. 11. JlSo^ til. aO.i. 6. %9. 17.23. 50.M. 80.46.39. ■r ^. 110.158.111. 57. .44. 19. 47. T8 ^^iXCi %6. 11. 12.13. 61.1^.27. 16. 14.100.M. 1. 61.37.%S.21. O^. ^^4)i:i «. »^j^ 6. %0.91. 9. • 6. \|5oyi ioa.ai.75.56. c jf \y^jS la. 24.10. 40.\5a. 176. 21. S.149. » .18.

21.16.44. 33.96.40. 14. 90 .68. 11.1 1^. 187.52. a\5. 69.18. a6. 13. 61. 250. " a. 91. 78.ll. 14.6. 11. 15. 11.13. I a.26. U. la. 105. 9. 4. ^o a.49.11. ^0. 160.10. 1^. 38.1.M. 58.32.6. M. 81.8.20.91.14. 246. 6.116. 9^.32. 52. 123. 19. 18. M. 4.34. 78. fii ^ liyij^^^ 6.5.^0. 21. 19.91. ^•^»j as. 77.57. 20. . M. ai.9.12.27. t41.29. 1.5.66.43. 40. 23. 16. . 244. M:. 33.19. 40.11. aa.103. %0.

aO. 132. .114. a6. 40.31. 50. 5.•S"«. 1.2o. . 77. ai. 145. > •? ^9 a6.16.16.74. 70. 19.74. 144.14.2.6. 36. 175. 5.127. 41. 11. 74. 38.10.jj' 94.6. 49.11. 34. t^Ji- 1. jy^ji"a^. a9. 9. 189. 95. 5^JO ai. 10.91.62. a\5. 117. 99. 38. 39.1^. 90 bii. 75. 12. 139. aO. 11. 176.^.39.62.72. 1. ai.La.5.6.9. 181. of o -* . 46.33. 13.42. . 94.42. v::^^JJCjI 91. 10.^0. 6a.181. 40.^1. a6. 9.5.148.v>|^ 94.56. 10. ai.6. 34. 151. 26.46 1.

9a. 4.\^ 3. 14. 49.db^iXXj 6. 30. 88. ai. 73. ia. 53. 81. 25. 69. 82. 65. 34. ^a. 64. 18. 57. 23. 45.19. 107. 77. 15. ai.2o. 47. 23. 71.22. aa. 38. 14. 41. 1.11. 12. •^ >. 11.44.43. 59. 37. 17. 61. 91. 69. M. 28.ai. 75. 9 r >> V^XXJ 14. 11. 67. 91.47. 21. 9. .18. 101. 43. 21. 28. t^ JlC3* ao. W. 40. 85. 36.33. 55. aa. 56.181. 29. a. ^.10. 51. '^ ^ 9 a. 91.15. 12.13.34. 42. 63. ^^.10. • »- ai. Cj Jo 1.94. 9. 1\5. 17.

1. ^^6K aO. 53.64.11. 88. 96. 9. 152.^JJo 6. 108.10. 68.a9. 29. 88.4.23. 223.19. Gji^ aa. ^.93.42. 61. XJiX^ 40.145. 7. 34. 107. 16.15. 29. 72.ll.ao. \^b\i 40.43. 46.4a. 39.21. 18. >dy— uuiS .8. ^d^ la.13.1.ai.ai.70. 69. M.21.a4.63.1. 5.^9. i4.27. 102. 117 ter.35. V-J4XXJrW. 10.ia.11.4o. 6. 19. • -11.61. 4.107.18. 19.ll.W.a9.16.87. V^ JlCXJ ^. l^tj^ 6. 9. 4. 6.92. 61.14. 34.5. 6.28. 16.

29.24.JlC^ 11. v/ \^JS 6.76.«. 19.6S.38.aS. 28. 27. 8. 64. 14.j^c^ M. 2Jb6|^ M. 4^.2.\&6. la. bftXJ" IS.3.38.68. %1.115. vt<xxjrM. 1.16.26. 35. r . 26.1%. JUuwO ^S. .8.64. 25. 131.%6. 74.163 1\. 7. 43.40. 186. 11. \ 54.!t4. / u** 9i o *^ aUUA/O^ %.6. 49.41.^4. v^(XCJ> 9>\S. 29.a^. 256. 25. ^. 33. 16. ai.T4. v^. 9 6 ^ ^19. 9.91.

72. 24.64. . 31. imI^U «9. a.a6. la.18.59.102. 8. »«» --^ • o ^ 5 "»».•/ ^ OflB'li v:>uoo 11. 11. ILo^ 11.M.!ta. 19. S^. 11. 4. 75. 14. 10. 47.6. 40.162. 45." . 49. ^ OCB f ^J* *a. 12. 15. gjjl 11. 28. 37. 34. ^^Jj ««.^ H jT 19.

^4. |U^l^t 49. M.ij^'r44. %6. >^"^> Zl. 25. 40.l^ill 96. 44. .10. O Oi pfl^5f|^W. )M. 58.24. 72.91.2-1. 19. 6.%t. a. (•y^ aa. 4. 19. SI.35 M. 13. 44.M. %5.41. 26. 11. 69. sa. 6. 10.49. ai. ^C6 ^> &J0JC4 SO. 13.49.78. 26. 29. O %0'C (. 16. 43. 117. 6!t. 21.27.40. 26. 9. a*. 76. .17. M. 11.

48. H. a^. 5^^jCi 49. 33. 5. 24. o % OS 4. 23. ^ e L^^ 46. ^jSbyiXSt^ 4. 33.j^j^ 1. 30. 8. 9. Sl C^l a. .40. l^^Joo 11. 23. 16. 46. a. nSj 49. 9^ a.32. 9.12. 14 bit. 4. 40. ^yOjIW S. 41. 1^^^^41. 82. %. 213. J^l^t 24.'/ S. 82. 64.10. . ^ye^ l«. 77. 35. 14. 72. 212. 86. 54.9.28. 30. 43.7. 257. 78. 9. 1%. 11. 41.10.8. 31. 61. 11.

lll. 53. 4\S. 69. 159.6. 42.10. 108. M. 40. 19.-2.7S. 286.%. 44.6. 36. 82. U.198. lytyC> 24. 4a. 4%. 32. 21.99. 3. 24.266. 13.11.ai. 8 Jo 10. [sb3\J^ 9. 4\&. 36. 5>^f 1ft. 69. 41. 9. 14.111. 14. 281. 10.4. Y ^ IV i"^"^! 4. 99 ^^ KkmS^ 4.149.33. 29.75. 286. 1. 33. 45. IS.155.21. 128. 51. 24.«%. 6 9 O ^9 ^J^j^i.33. 28.. 90. 136. 17. M. »4. vi^jUMUL^sf 2.U^l^T 20.37. 16. 58. 21. %. 11. 49. ^ o . 19« 25. 225. • 2. \jJ^ ^. 57. 2. — -y^^' 24.14. 4. 40. 52bii.1. SI.41.14. 6.

1. > >-. 54. 9.Liir%2. 73. ^ - b ^ V Li^ • -• 2. 14. 34.o 6. 94. 11. 187. 269. 96. 120. 9. 10. 128. . 4. 1\&. 129.14. 112. 164. 9 «» 11. 47. 111. 9. 83. 94. 26. 135. 11. 10. 42. 4. 8. U^^wJCi 21. 6.44. 2r.. 141.

9.98. 53. .16. ^^^--55 a. 9 ^ *L.40. 42. 131.13. 233.11. 14.51. u 2. 58. 41. -•^•<^11.4%. 84. 164 U '^ "^ \::^JuSiS 1. V ^ oA^^t 44. 6.184. 1.131.21. 23. ^i^yZS )i.10. 91.41.(#7^ ' 14.y 6. 6^. 49.19.58.65.1. ^0. I^li' 44. hu&!^ "n.63. 107. 10. ^ o — -^^ ^-^ %1. 17. 10.

^^ ai. 19.4^. 48. ^jJLjJbli' 40. 40.86. 84. 14. . 123. 16. 1^ iia. jajbl^yt^ %. 1%.128.27.0. 4. 204. 24. «>- aJo 4.vLlXcO^ M. -» » 1^4. 39. ^ " U. I^^Xj^ 4.93. »: 49.20. oo 4S. Uo ^. %. 14. 15. 60. 36 bis. l*^ilCo 6^.79. 40. 18.16.

.77. 36.35. 80.26. \:i9JS 14. 43. 142. 57.110. 40. 112. 120. 196. 136 bii.88. 103. 37. 1.4. 25.11. 91. 81. 84. 10. 54. 60. 15. 64. 80. 40 bii. 4.37. 54.23. 76. 144. 108. 45. 15. 11.66. 6. 254. 1a^ 69.60.113. iLudCtt ^96. 14.1. 49. 30. 172. 78.22. 52. ^|l/j 19. 83. v^IiXi 16. 85. 48 bif. 166.102. 12.^1 " t:>«J«^r*. 165. ''^>^^» 19.96. 16.7. "-O i*??* 6. !L.16. 54.8. 54. 77. 3. 39.0. . vIjIa/j 61. 92.61. 27. 9. 86. 88.98. ai.6. 10.13. ^^/ . 19. bli^ 11. 25. 30.40.6.66. 150.1. 3. 59. 122. 8.82.. 37. 24. 102. 260.6.74.38.

%. 17.11. 10. 11. 6.49. 30. 46. 38. 3.20. aa. 32.10. 63. 50. 84. 7.6. 43. 8. 22.14. 16. 105.3. 71 bii.4. 1. 34. 25. 66.19.100.54. 14. 90. 27. 97. 6.aO^ 11.61. 25 bii.09.10.7. 26 bii.27. 40. 56. LS J5j. 61.22. 257.64. 36. ai. 6.41. 21.94. ai. %4. 1.66. 60.18. 16.19. 20.10. 11.23. 71.93. 40. 34.11. 41. 37.69.64. 60. 41. 64.84. 74.82. 83. 135. 106. 10. 29. 7. 63. 10. 3. 16. 5.42. 32.60. 115.!tl. 22.18. 31. 26. 7.!iO.19. 10. 10.102.10. 4. %6. 31.66.46. 15. 19. 40.2.61. 29. 6a. 6^. 56. 33.41. 66.88.25. 54.5. 39.60. 51. 16. 6. 2.60.4.170.26. 91. 24. o > i^-' f ^ » 19.24. 24. 61. 1.40.00.6.7.86.28.85. 29.46.9. 6. 89. 66. 71.5.69.86.31.80. 6. 52.1. 115. 47. 16.69. /^ %. 2.96. 25. 58.14. 42.4. .5.

66. 11. 7. 166. 149. 14. 20. 208. 166.40. 96. 6. 75. I ai. 58. 4.g^l 6.52. 40. 99. 0. 108. 69. 14.17.16.74. 71.»«^- o % jS3 a.. 0.41. |ip. aO. 16. 4 71. 5. 67. 67. 4. 37. 24. 6. 52.45. y "^ y^' %. 250. 10. 15. 60.12. 10. 83 bii.102. 60. 16. ^l. 50. aO. y y^^ ^ . ^ 40. 29. o % t. 96.

^^fy^ 41.65. 2. ^ 41. li JJG 6. 60.6. 60. 168.I. \yJl^^\j 6. aO. J » ^^. 60.91.6.66. y >*>^ a. 4. 9. 63. 14.30. -c-i. 93. S^^iXj* 6. 8. 96. . 4. 46. 102. y y ^^^ ^^^iXxJ 40. 70.111. 63. 139. ^iXj 4. 16.14.33. 4.16. 84. 26. 130. lftJ^64.9. . 33. 2. Q y " ' I 60. %%.35. ^^^^5 a. 8. 79. 57. 66. 64.10. 48.

8.16.74.85. 6. 75. • «w JXj^ 4.jr .0.9. o y o«c 6.5 O m "T^y ^5 S. yiXj W.86.149 ^iXLj 64.15.17.Ai^l 90.6. 0. 108. JXJ 4. 8%.6.194. Jijj 6.66. 273. 6. /r.82. 12 37. -!• -S-J JXJ 60. -<» H* '^^J 64. 45. 170. 19.16. 6.160.^3 *.66.

37. 59. 286.11. 4. 18.72.10. 64. 71. 28. 87. a6.266. 214. ai. 23. 10.171. 37 his. 84.27. ^ o > o -e . 12. 32.26. 12.45. 49.69.108. 16.35.^^.19.86. 5.35.43. 43. 37 bii. 2.155.28. . 49. 11 ^^ 2. 14. 11.69.7. iJbjS ^^.74. 4.^1. dl^ a. iiLIL M. 1.-1 ?«■ a. 109.50.187. 143.2.11. 7. 82.72.29.60.18. 47. 98. 154.. 54.^. \S. 11.99. 83.40.53. 18. 22. M.26. 1.1. W. |i!j&%iJy.9. 10.74.89. 29. 102. 46. 71. 4.135. ^.37.79. ^. 9. a^.251. %. 33. 4*^. 9.18. 138. 136. 9. %0.61.165 o 9 %.70.102. 64. 4. ^^1^ 6.48. ^.16. 8.141. 44. 19.44. 86.15. 91.

10. 11.85. 2. %«.20. 87. 19.33.126. . 7. 11.61. -^slo^-f ^4. --O^C W.55. 48. 9. 22. 1.82.86.109. 9. I 60. 117. 41.\S4. J^ a.86. ttl. 57. 69. 9 o^e /t %.28.^.150.14. 4. ai.32.10.2-9. 54.74. la. 16.43.46. 23. M. 41. 18. 2-1. 13.14.74. 29.18. 18. 37. 14.ia. 2. 41.10. ^^'jip 10. 66.1.37.33. 9.43. 38.101. 3.42.130.8. 85. la. 6. 1.255.29. ^.9. 9^49.14. 121.25.48.61.40. 62.27. glil^ 1.48. 6.2.\&0. 8. 95. 10. ^.17.9.

28.122.18.8. 41. 22.13. 1^11^11.86.43.91.1. 14.85. 36. ^ 11.92. 150. M. 4%. 139.4.28. 12. 11. 8.29.ax3T 11. ^^iXfl 14. 47.84. 98.2.33. 140 liis.60.69.42.29. 5. 6. 37.22. 33.68.6. 159. s\JS' 2-. . 103.2. 156.36.16. 14. ^f^ai. 48. ^•^^^ 2.31.22. 39.11.98 41.96.14. ^^I^r5 4.24.49. 10.126.11.3.102. g^Ll^^.2^. 4.22. ^L1^\MI. 9 O-O 11. 11. 11. 277. 43. 1.23. . ]^ 22. 41. M.42. 15.101.2. SUXJT80. 29.11.52.4. W. 16.8. 5.14.94.81. 19.100. 65.16.13. 2. 19.41.

48.60. 14. 41. 16. 18. 135.131. 33. 86. 39. 58.2. 9. 81. 21.13.5. 25. 46.^2. 5. 20.124. 10. 21.U3CJf 9. 16. 11. ^^iXj 10.8. ^^. 83.11. 3. 25. 53.jixj 9 2. 2^. 51. M. m 9 s. 21.3. 48.110.51.4. 11. .21. 81. 85. 18.56. M. 7. 34. 48. 52.40.99.16. 47 bii. 38. 27.18.29.85. 164.80. 72.20. 44. 10.30.32. iiJLIlArW. 93. 47."^ . 78. 169. 53. 11. 86. 40. 11. 34. 41. 14. 4.95. 6. 60.^.19. > -« > . 81. 34. W. ai. 28.21. 12.11.285.89. 13. 41. 26. 11. 28. 7.4. 52. 4\*. M. 7. 24.17. <S 9^ 11. 67. 131. J^ 2. 28.10.1.18. ^' 8. 3.48.

41. 39.97. 17.1.85.4.117. 63 bis. 14.8^1.49.16.21. 99.11. 39. 123.15.91. ». 21. 21. 16.76. 28 big.19. 100.1.31.29. 48.28. 9 bis. ^.53.164. 63. 19.ai. 6.10. 55.6. 123.62.37.64. 22.10.6^. 11. 1. 103. 79.23. 16.27. 17. 88. 14. 19. 1.M.111. 159. 19. 41.10. 91.19.7. 44. 87. 38. 90. 5. 28.52. 103. 6.65. 262. 20. 143.M.. 46. 62. 4^. 33.75.11. 68. 11.36. 61.7. 83. 3. 2.1. 4. 94.1. 86. 284.4. 19.186.17.8.\J1. 102 bis.60. 42. 83.21. y^yi^i 16. 24.16. 6. 6.68. 261.18.28. 11. 112 bii.66.tt8. 2^.12. &UXj OO. 113.12.7.142. 64.46.96. 11.28. 9. 38. 20. 45. JUf tUb ». 53. 11.26.156.22.120.17. 57. \&1. 44. 93.9. 41 < t. 7. W.182. 40.44. 21. 28. 2. 2 bis. 87.8. 40. 71. 49.64.225. 11. 17.11. 55. 127.23.57. . 8. 160.1.2. 26. 24. 16. 20.23. 91. 42. 37. 164. 39. 22. 37. 5.29. 42. 18. 11. ^^. 20. 268. 281.32. 26.9. 21.70.52. 14.43. 27. 263.159. 222.Klir 2.

19. 19.10.41.112. 66.44.98. 1. 31. 116. JJU »8. 3. 14.50.64.10. ^8.16.49.57. 79.8.54.8. 6. 9. 55. JJCI \I. 4. 0)S. 66. 10. 12. %a. M.11. 1&.3. 16.37. 1. a.31. 1^1. ai. 2.142.48. M.<• 4.125.282.18.28. 13.»^ •. 14. 143.29. 62. M.11. 6.84. 6^. 61. 6.^1.1. 231. 11. S5.5.%^.48. 104. 37. 30.80. 64. 52.108.88. 101.35. Jj ai. 4)S.109.!t6.12. 80. 4^ 166 36. 31. 46.70.76.10. Jili 4.26. 4%. 81. %^. 40. 1^.6. 91.175. 40.4^.^1.^4.55. 140. 1^. 1 .10.54. 27.32. S. 28. . 9. 33. 36.m 9 J^ 93.44.38.36.132. 11. 18. 155.15.48.128. !t4. OS 9^ . a:ft.1.8. 31.

40. 90. 10.143. 78. 33. . 10. ikii %0.80.^49.4^.44.11. 20. a\$.27. 69. l!t. 9f> aJLT 8. la. 97.25.31. 277. 8. tf 9^ 10.7. 2.24.95.121.\$1.13.29. 40.1. 11. 123. « J* c^ 16.155.111.101.36. 99. 21.84. %a. 0.3.86.17. 23.a\k. 14.11.46. 30. 18.129. 87.52. 6.6.4. ai.147. 11. .7. 18. 41 bii.31.98. 23.51. 04. 6. 41.^0.128. ^1.1. 85 9^ 4. S 9 4 >.79. 73. 6.6. 28. 39. 30. 61.11.31. 1ft. 68. 11.73. W. 18.72. ^ 4. 113.11.\S^.a.29. |4^5 1». 10.12. 39.1%.ai.50. ai. 2.110. %S. 44. 4. 11. 14.

16.15. #-'<-'. 102. LOT a. .15. 31. 94.6.23. 9. 53. 11.115.22. 11.32.14.1. 39.4. A^. [jJS 18. 61.26. 1\&. 93. 99. 20.'<' IS. a6. 10%. 20. 29. 19.62. 81. 18. 23.36. Lji^ M. 4.69.19. .aa.1.10.ia. 54. 14.11. 19. 81. 80.i5. 48. Uii^l a. v.22.18. 14. 42.74.28. 14. 26. 61.58. 3. 5.15. S 9 aJLf 1. 6.46. 0. 35.59. UlXit a. 1. &jvy4. 148. 175. 21 ter.85. a.40.io6. 41. 8.11.24. Ui^ll. 96.%0. 16.176.9. 104.^6'ai.^. 4.18. UI^^ 11. e^ .89.82.33.2.4. ai. 11. &J^r4.jLx3r 1.%i. 7.36. 8%.

139.71. 102.45.162. 20.96.11. 40.20. 86.%.10. 1.40. 254.86. 4a. fc^S' la. 9 T :>> a. ^ . 1. jO^^ 4. 64.133. %1. %0. 54. 41. 6. 112. 129. 4. 120. 1.19. 4%. 10. 11.- lCL5^ ^.20.40. 286. 233. :%jLftJLX£iJI 18.34. 153.6. ^t Jo. 13. »-.. 7. %1. 6\&. ri^ -?'^ |JL5" %.

68.1%. 77. 22. 2. 61. 94. 18. 175. 35.6. 30. 51. 143. 11. 16. 20 bis. 4S.20. 66. %9. 92.19. 140.58.126.101. M. 4. 163. 77. 60. %6. 250. 243. ^0. 46. 183 quater.3. 16. 9. aO.79 bts. 21 his. 249. 89. 213 bis. 18. 7^%^ 17 bis.273. 55. 12.269. 217. . 18. a. 27. 169. 5. 52.11. 93. 28.15. 14 bis. 43 bis. 23. 7 bis. M. 58.70. 229. 29.101. 154. 248. 261.4. 212. 90. 31. 9. 33. 4. 26. 11.88. 6. 1. %. 6. 80. la. 46. 207. 168. 56. 154. a^. %o.268. 31. 102. 16. 44.16. ^. 204. 114. 1. 140.75.5 bis. 30. 114. 70. 4. «. 17. 6. 97 bis. 24. 167.55.11. 180. 18. 128.47.18. 282. 33. %S. 223. 232. ^9. 59 bis. IS. 122. 99. 181 bis. 91. lt UJ3 1.98 ai. 3 bis. 26. M. ai. 10.8. 9y p3 a.a. 18. 24.^%. 44. 4%.11. 6.82.llbi8. \yt. 103. 106. 60.11. 99.280. 35.

66. 67. 21. 36. 74 bis. 31.20.6. 82 bis. ^%. 16. 52. 34.33. 13. 9. 51. 46. 193. W. 46 bis. 27 bis.31. 11. 11 bis. 64. \S1. 143. 1. 11 bis.80. 6%. ^^. 35. 20.20. 8. 71.111. 8. 61. 60. 28 ter. 63. 96. 21.25. 14. 60 bis. 60. 6%. 87. 33. 5. 5. 11. 90. 33. 119 bis. 37. 48.80. 49. 87 quiiiquies. 29. 36. 17. S. 61 bis.10. 10. 58.16. 63. 17. 2. a%. 15. 14. 74. 97. 57 bis. 7. 15. 11. 12. 0. %6. %%. 99. 12 bis. 22. 92.61. a. 13. 30.60. 80. 117. 9 bis. aO. 6.M. 12. 11. 71 bis. 107. %S. 166. 83. 6\&. 162.27. 62. 37.2. 12. 50.64. 6. 46.11. 23. la. 43. 11. 97. OO. 11. 19. 28. 80.lOlbis. 71. 83 bis. 4^.45. lO) 9. 29. 91.11. 33. 61. 41. 48. 21. %4.2.4. 50 bis. 63. 38 bis. 80. 69. 6. 24. W.29 bis.48. 73. 47 bis. 77. 12. 64. 11. 28 bis. 18. 27. 49. 19. 73. %4.\&. 68. 53 bis. 11. 178. 71 bis. 61. ai. 62.10. 14. 156.6. M. ^4. %S. 66. 79. 37 ter. 68. 70. . 36.21. 44. 4. 3. aa. 17. 55 bis. 6. 11. 15 bis. M. 94. 83 tcr. 38. 73. 4%. 29. 80. %1. 19. 17 bis. 30. 143. 63.11. 68. 59. 74. 39. 40. 97.23. 18. 20. 8. 10. 5. 46.13.15.24. 30. 97. 161. 115. 3. 120. 9.154. 2. M.9. ai. 12.16. 4^. 37. 38. 48.50.109. 9.19. 125. 66. 38. 39 bis. 9. 13. 22. 67. 16. 85. 95. 60.47.\S1. %1. 68.32. 57. 50bi8.46. 7 bis.

43. 10. 16. 1. a%. 128.110. 55. Igylj^t 41. 80. 41.13.18. 40. %8. j-^ |U3I OT. 135.io. a. 23. r .47.2i. 42. 39. 06^ r (t o %0'e ^t m. a.6.6. 34.\&. 174. 175. 4. 279.^. 155. 133. 13. %6. Ljr 1. 4%. 31 bis. ai.96.21. 14. ^a. 4.

pyf «. IS. IS. 47.6. * ^> ai. » ". 76. OJXI 100. 15. as. 81.58. &I^t 41. 24. s^iXJl as. 85.4. ^^i^ 06. 81. \ja. . 48. 0^. 55. 69.235.90^ • f aJuL^sI %. ULI^I 16. ^^iXi M.- 9o> >^ 11. jaJXII si. 11. 76.83.9. UiDuT IS. «. 16. 25. ^yi>^^ ^«> 22. >^ 90^-:. 77. 6.

/ . vL5l^ as. 8.75. 41. IS. a4. a. 14. ». 167 a. 44.1. 118. 4^. 4>|^t ao. 19. 10.^ »«. ^ ^ Q . 51.i5.■^ ily' a4. 43. . f 9 -» • ^ v^l^^f. 35.15. 3. 4^." f ^Y^Li M. jXS a4. 9.16. ^^\y Sl^l.149. 10.78. 109. 11. aa. la. 6S. 71. 66. 20. 92. 19 \^S\iy 1. ss. 92. 9. 80.4o.71.^. 4. 4a. %. 61. 7. a%. 52. 18.i4. 35.

IG. 87. 68.13.36.41. 12. 108. .'tl. 38. 1B3. 34. 131 bit. 6. in. 2. 74.13.31. 141.4.46.29. 140 liii. 70. IB. 44.108. 42. 36. 40. 88.32. 126. 1^. 14». I. 116. 131.89. 35. 118. 45.33.27. 2T. 280. 119.110.lllliii.19.18. 232. 12 ter. 192. 20. 3S. 84.lO». 38.173. 92. 89.103. 85.26. 11.28. 4. 96. la. 91. 38.« 0'« "of a. 11. 105. 14. L.47. S8. 19. 91. 52. 68. 11.2. 4. BS. 59.llE. .78.36. 33.18. 36. 84.20. 48.40. 148. 282. 131. 6.60bis. leo. 91.174. 40.fet^'r sa. 155.181. 13. 127.33. 134. 83. 76. 65. SG. 6. 13.180. 129. 121. GO. 103. 15. 109. 38. 73. 65. 14. %1. %.59.16.4I. 37. 20. 162. 10. 107. 80. 94 ter.165. 139.26.48.38.24. 90.1. 80.6 bit. «. t)2.61. 20.11. 23. 40. 43. 20.37. 51. 14. 128. 64.9 ^ o -% 6. 121. 38.124. G3. 101. 116.30.27.138. 68.89.ll4.133. II.98. 168 IBS.105. 106.33 bii. 14.3. 1. 35. 123. 209.33. lT.

16. 11. 1%.62.3. 14. 81.i3 1«r.44. 36. 174. 24. 14.94. 2! Lii. !tA. 9. al. 0.1S.11. 18. 139.9.4. W. 10.30. 111. 1S6. 14. 67. 11. 11. 4%.B7.S0.4S. 98. S2.S4. 0°) %. IS.21. ai.ft'T. 52.aS.31.103. 13.9. 71. 108. 56 bil.29.103. 9. 48.12).39. 5. %V.11. 143. 9. 49. 56. 99. 14. .100.24.20.133. %ft.. 91. 26. T4. 38. 53. 3. 50. 17.44.39. 5. 40. 4S. 4.11.30. 11. 15.93. 14. 158.5.33.41 bil. 34. 4. 48.23. 45. 9. IS. 11. %1.9. lB. 189. 1%.36. 63.11.Gl. 11.15.132. 11. 18.67.46. M. 21bia. SI. 68. 22. 4. 1ft.40. to. 69.105.ft9. 82.1. 10. 21.141. 35.n. 41.2.3. VA. 191ili. 11. 19. 163. 2S. 33. 11. 46. Sbii.1S hi*. 10. 41. 34. 14.i3.18. 89. 19. 16. 24.129. 1.50.31. It. 43. 32. 141.91. 78.146.12. 53 ler.96.86.33. 30. 65. 168. VL. 130. 49. M.11. ^AX. 39.98.39.10. 17.111. 16.33. 1. 38.11. 45. 19. 28.30. 34. 19.113.ii.110.90.1.87.10.. 111. 94. 81. 14.43. 190. 18.135. 81 l>ji. 39.aO. 30. 59. 14. 4.51.17. 31. 10.tt9. HI.ftft. 40. ai. 81 Ilia. 151. 161.7. Z8. 16. 6.61. 43. 41. %5. 1. 69. 44. 5S. ISO. <«. 43.101. M.

26. 4S. 153. 51.33.51.81. G. II. 11. 1.138. 40.68.14. 47. 01.1G. 10. 4%. GO.9.2l.15.9. 50.14. 103. 31. 14.34. 187. M. 103.53. 1%. ^^ Z.65. 101. 69.1. 4.46. 1S.11. 40. 14.G8. 1. 103 bil.31. G. 19.al.23. 19. 3. 19.156.4. 10. 33. 44. 1. 53.9.78.11G. 38.Za. as. 19. 28.46. 12. wyi^ !». 9.11.5. 19.104.39 bit.10. 44 bil. 37. ai. %1. 1. 45. I.1M.38. 74.73. 31. 11. KG. 1.18B.10. 14.163.13. 15. 30.20. 14. 16.14. 44. 31.08. 31. 18. BO.19.31. 2B. TS.111. 31. .S3. 1. 88.11. 39.44. 138.13.11. 1. 40. S. 19. 14.94.5.14. 69.69. IB. 11. 5.1.35. 39. 64. 154. 4. 107. 4.19.14. 4. 30.t8. 43 bil.

15B. 93. %. 167. 1G3. 1.44.49. S«. 83 bil. 32.00. 62. 4. 11. 6B.95. 83.17. 97.19. 48.4. 11. 11. 82. 101.39.14. 14. 64. 32.25 III 11. 124.15.40. 41.1G0.4. 9. 135. IB. 150 bil.1G3. 33.11. 21. 128.132.56. 49.135. BS. 23. 158. 49. 67. 120.61.121. 136. 10. 40. 87.82bii.68. 10. 116. S«. 99.130. 13.19. SO.1. 22. 44.19.64. 10. 133 bil. 0. ai.28. 10.51.170. 146. 5. 11. 4. 122.43.11. 115. 41.19.31.4. 17. 28.13. 51. 114.33. 14. 115. 16. 58. 11.65.11.66. 11. 19.16. 41. T1.46. 34. 34.46. 4. 135.30. 66.34. 64. 111.15. 13.102. 8. 19.10. 63.8. 4! 108. 90. IX. 14.32.8 5.16. 120. s. 141. 61. 134. 9.06. 66.13 III. 38. 20.115.130. 64.00. 10.150. 111. 19. . 19. 37. 24.35. 83. 46. 43. BS. 38. B8. 108.8bii. %1.29.48.1».96. 14. 8. 31. 46. 04.

4.44.8.83.69. 157. 39.04.35. 31.60. 24.34. 21 bil.41.14. 7. O.199.8. 144. 63. 7. 14. 82. 61. 92. 40.68. 37. 113. T. 39.U.27. 84.116. 28. 19. 27.65. 26. 116.9.16. 10.85.4. 94.44. 64. 29.98.44. !IS. 56.86.22.33.69.40.2.43. 4S.M. 17.39.99. . GS.54. 33.160.101. 64. 16.44. 35. 63. 1ft.31. 44. 31. 4S. 38. 0.30. «5.84. 58. 63.13.6. 5.67.6.14.16. 39. 14. 09.130. 1. 11.M. 5.11. 30. 01. 92.6.41. G.51. 103. 14.19.41.48.3. 01. 36. 82.21.38. 84.24.45.41.35. %4.3.40.33.17. 89.1. 32.41.41.133.1.86. 39.4.44.46. 42.14.16.37. 10.50.13. 49. 93. 90. 14. 90. 23.3.1.1. 44. 141. 09. 112. 15. 14. 12. 76.10. 10. ai. 09. 46.1.31.29. S8. 11. 41.13. 1.11.14. IS. 86.8.41. 30.20T. 75 bil.14. 14. 125.33. 37. 48. 85.6.4.63.41. 11.64.15.00.1. 41.64. 33. 44. 41.5.41.41. 24.44.8. 34.1%. :7.338. 10. 45.19.13. 9.4.90.64.11. 24.44.11.35. 41. 49. 41.11.88.14.01.46.118.21. 11.14. 20G. 45.2. G2. 43. 41.58.14. 42. 19 fail.48.9. m.108.1.44.53.11.36. 13.40.90. 16.6.119. 0. 0. 12.43. 01. ST.8.15. 41.04.01.

47.16.41. 283.30. 171. 9.93. 68.63.46. 23. 6. 101.95. 112.30. 62. 63. 43. 97 .11S. 17.1. 162. 88. 9 bil.26. 4. 9G..t.43. 40. 22. 73 bil.66.11. 20.112. 37. 280.53.16. 91.04. 1. 14. 18. 81. 1. 81.4. 38.29. B3. 11. 81.4. 46. t48. Ol.144.03. Or 4.33. 180. 81. 4.145. r^} O. 49.39. 30. 80. 11. 1. 4. 103. 13.11.99. 53. IG.133. 1.. 44. lO. 98. 194. 3T.35. 106. 82. 90. 86. 17. 84 bii.34. 84.10. Ol. 278. 35.1K0. ^JjS 11. 11. S. 99. 43.63.137. 110.42. 53. 102. 20.13.106.62.11. 9. 169. ft. 41. 60. 1G7. 1H3.114. 249.5. 164. lO.01.11.51. 145. 36.30.41. 6.44.39.53.100. 151. 14. 193. 35. 11.66. 81. 10.44. 104. 10.34. SB.

157. 309. 19.i>K 169 %.41. 45.41.169.44. 77.116.31.145. M. . 4.19. 38. *1. 109. i.\i1.6.04.01.58.32.10.158.31. 11. 53.62. 11. «. 10. 37.8.46.50.bil.34.40. 42.12.52..20.0.4^. 111.169. 01. 10. ^K'.189.84. 82.78. 67. 72. 4. 10 bil.14.30. 1.78.27.184.51.87. 1. ^%. ^y^ 0.51.17.47.46.^0.108. 40. 31.11. S. 59. 1.M. !M.3.3.^.31. OS.16. 74.0. 12. 39.7.69.16.170.7.40. 70.11.137.44.11.101.53. 83. 104. 9.3.M.4. S.16.171.11. 101.01.01. 10. 95.163. 42.01. 19.19. 9.14. 09. ^^ ^^ 8. 41. 26.7. 36. ^.79.%S. 248. 36. 1^. 40. M. aa. 68.42. ^. 40.97. 1. 15. 01.146.4. 53.a^. 1.40. 41. 35. 50. 0. 43.84.11.38.

vl^^ %. 2. a!t.00.9. %9.14. 12. 48.18 bii.52.62. 192/4.92. 87 bis.101. %0. 175. la.75. 111 bii. 0. 9. 10. a0.75. 4.4. 10. 107. 00. 0.09.79.33.4. 41. 46. 55.111. 40.6.93. 9.63.44. ^^5 40. 99.0.11. 189. 48. 75. 23.128. 5.114. 0. 10.0.23.%%. 10.10. 0.1^. 12. 204.40. Ol. 85 bis. 106. 10.00. 9.1.8. 268.7.32. %. 10. 00. 134. 1. iia. 67bii. 45.44.11.14. 197. 72. 166.95. 121. 37. 30.1.11.10.9.15. a^.55. 10.36. 72. 113. 4.136.74. 11. 05. O^.100.32. 13.29.66bii. M.10.9.^^-5 10. .11. 11. 48.131. 53. 282.0.94. .0. a.lO. 1. 10. 42.41.45. OO. U. \^y^y ^». !t4.194. h 4. 10.32.159.05.213.85.140.10. J^iiUj ^. 10. 101.136. 20.68. 00. 10. 136. J^Xxi 01.37.40. 1. U^ ^.

19.00. 00.29.95.77. 18. ij^li 00.49.10. 0. \SyXXl 0. 10.^ W. lijXjJ 41. I O. 0. u lO.167.35. 10.15. 1.33.49.4. 16.20.93.01.116. 0. 85. 00. 63.94. 73.142. UJCj* 1. OO. li^Xi O. ^y^. 11. 87. 10. 0. 10. ^^il 0.53.114.105.19 bis.01.14.40.10. 10. vjl 10. 00.86. ijy^yi^. 33.10. .104.74. 282.59. 14.33. lO. 14. 9 fc 4. 34.

45. 0. 22. 00. 82.74. 2. 42.87. 10. OO. 11. fi 9 >. 1.189.13.44.00.68. 6.04. 141.0. 01. 102. 11.00.42. 27. 1ft. 10. 113. vOj 14.18. 40. 41. 111. ^^Xli OO. 22. 11. V5f/ **'«'• .103.32. 00. M.91. 40.94. 0.112. ^^ a \^^ ^jJC.63. t^jCuLi 4.15. 40. 1%. 36.140. 0. 4. 10. 1. 00.2. 84. %. 40. 47.99. 40. 4.00. 48. 40. U^^ 4. 1.148. 49. 0. 23. 6.42. 19.00. 10.62. 12. 66.01. 98.

82. 1. OO.40. 01. 00. 27. 10.14.00.65.00.69. 0.240. 4. 101.0.00.105. 29.00.04. 0. 14. 1^:151^ 10. 69. 77. 134. 73 bis. 139. 0. 14. 4. OO.14.32. 40. 61. 0.11.11.01. '?- ^t^9^ .7.77.41. 10. 129.4.10.143.52.113. O.27.16.20. 10.21. 51.181.93.26. 58. 53.23. 86.135.50.44. 10.10. 1.24.166.150.49. OO.122.38.00.1^/ 0. OO. 22. 94. 1. 40. f^^^ 00. 137. ^^ 10. 11. 78. 60.80.103. 78.00. 30. 00.46.0.00.00. 11.146.95.62. 9.29. lO.67.19.13. 0.

^^XXi 0,35.

:/

00, 34. 41. 00, 12.
:JLl^ 00, 7.
0,147. 10,72. 00,5
00, 37. 50. 01, 23.

if

11, 76. 01, 64.
13 J^ 10, 76.

A^st: 00,16.
" ^ J
jl 01, 58.

iJ^tUXlS 00, 15.
LJuJCi 10,5.
j^^ Jof 1, 194.
^jj^ JoJG 11, 68.
jj^tXiXi 11,39.

9 O

• •
00, 72. 40, 26. 40. 11,
89.
JuJ" 0, 18.

^ CI

Ju5" 4, 78. 10, 52.
• >
10,5. 01,70.01,96.
00, 42. 00, 15. 16.
22

1, 183. eS, 4S.
»,116.«%,4«.
^tXl^ 1»,B0.

,^04^1%, 3S. 34.
,JujQTttX,42.

%, 36. 361. 161. %,t.
80. 131. &, G3. «,a4.
69.19.a,11.14.46.et.
1, 82. 84. tot. 116. 9,

10, lb. 36. 40. T4. 04, 16. 1». 2t. 30. 01.

1%,I09.14,39.47.10,
38. IT, 13. SI. 19, 3B.
VI, 10. 47.11,14.92.
Tl.!t8,40. %«,18. 19.
»0, 8. 41. 41. 43. M,
43. 11,11. 104. 40,12.
81. 4%, 24. 41, 11.
6. 01, IT. 08,36. 11,!
14. 14,19.10. %%,n.
18.19. 20.8ft, &.1W,1.
t,14. 4,4S.6S.1,9I.
1%, 31. aZ, 43. 24,44.
W,14. 40,9. 41,29.

fJJS n, 36iyu^r8i,3.

JlS" 1», 65.
J4iJrii,6a.
jJIS' !», 60. 6i.
0,193. 1,83. 1%,S9
S8.11,3T.!10,181.
JlJljril,86.86.

.^t i_,L

I, 1. i. 10. 11M3.16.
II. 34. 38. 30. 4S.
86 l>ii. 73. 14. 71. IB.
81. 94. 9S. 08. 107.
112. 111. 118. 130. 149.
1B1. lis. 164. 165.166
hii. 186. tH9.101. 3)3.
123. 332. 333 liii. 235.
137.244.350. 355. 15G
bi». 257 Ml. 3G0. 164.

B. 12 bii. 19. 10.21.15.
33. 37. GO. S6. B9. 61.
69.10.16.90.103.103.
106. 109. 113. lis. IIG.
136. 13» bii. 143. 14G.
146. IGl. 153.169. 161.
lG3.1,11.26ler.l1hii.
39. 31. 31. 36. 38. 40.
45. 4Tliii. Gl. 06. GO.
17.93.98.103.138.143
Ml. 14G. 158. 163 liii.
168. 169. 178 tcr. 181.
18G Ijii. 181. 188. 191.
. 192. 106. 197 bii. 2Dt.
. 206. %, 21. 22. 1G.2T.
7 34. 40. SO bii. SI. 18.
\ 60. 61. 63 bii. 66. 9,6.

I. 8. 10. 11. 19 bii. 33. 24.
.. 19. 31. 37. 40. 44. 4S.
.. 6T.e0.81bii.8!,8B,91.
I. 93. B4. 95. 91. 102.109.
:. 110. 111. 119. 121 hU.
. 121.118.130,10,7.13.
. 16.18.19hii. 34.36.31.

S. 10. 11. IS. 31. 33. 37 :
hil. 38. 40. 52. 61.61:1.
86. 87. DO. 93.91, 107.
1»,1. 11.16.17.39.31.
33.41. 14, 10, 11.3G.
37.44. Ittjll. 48. 53.
88.10,3.8.17.18.20.
33. 34.35. 38. 39. 40 bii.
45. 41. Gl. 53. 58. G2.

101.109.110.112.1

I. 18,20.16.29.37.
41.50. 72.92. lot. lOS.
19, 40. 43. 4S. 49.63.
90.10, 1.14. 11.48.E4.

108.114. 116. 126. 143.
143.141.153.169.9,3.
11. IB. 4G. 56 bii. G3.
63.69.71.74.75.80.81.
Bl.B5.67.89l.ii.91.9G.
100.101.101.103.104.
lOG. 107. t08. 115. 0,

69. TO. 71. Bt. 85. 89.
00. 96. 100. 101. 106.
11,17. IB. 30. 14.31.
45. 53. 58. 13 bii. 91.
107. 115. 111. 111. l»,

11B.131. %\, 7.8.13.
19. 10. 13. 34. 15. 37.
10. 44. 61. 87. 89. 95.
00. 103. 103. VL, 1.
3 bii. 31. 39. 45. 13.

U, 46. G8. 61. 64.61
liii.76.117i,u)iter.%4,
■ bii. 11. 19. 31. IT. 33.
35. ST. S3. 54. G6. 59.
G3.W, 3.15. 33. 34.43.
51.60.68.72. 20, 50.

I. 301. 303.136. 3,1,
4. 10 bit. 18 bii. 30. 24.
36. 37. 41. Gl. 63. 66.
7G.Bl.B4.87.a8,Bi.ii.
10. 11. 23. 15. 31. 39.
41. GO. GS. GG. 57. 66.
70. TGbil.17.82.83.88.
%9, 1.16. 33. 53.60. G3.
10,5bia.29bii.42.44.
51. 5G. 57 59.60. 11,
12. 17. 24. 32. 11, 1.
15.18.29. 11, 13.15.
lG.GZ.53ljii.55.li0.6G.
. 69. 14,3 1>ii. 8. 11.24.
27.19.35.41.10,3.15.
19.31.33. 10, 6.8.9.
10. 21. 33. 31. 36. 40.
60.75.11,8.13.35.
.. 34.46.90. 18, 31, 34.
. SO. 60. 62. 19, G. 8.
11. 31. 36. 30. 44. 46.
GO. G4. G5. 56. 63. 69.
40, 3. 16. 17. 21. 3B.
19.4G.55.59.Glbii.63.
64. 67. 41, 3. G. IS. 11.
IS. 31. 38. 40. 43. 44.
49. 41, 5. 14. 11. 31.
38.46. 41, 66. G8. T5.
80. 88. 44, T. 18. 39. 41.
56. 40, 13. 17. 21. 2G
bli. 31. 34.40,4.9.18.

24.31. 41, 11. 21.44
48,15.2:1.27.49,1.:
4. 11. 14. M, 27
01, 28. 01, 15. 16. 23
36. 46. 47.01, 26
38. 29.00, 30. 33. 39
00, 19. 24. 32. 43.61
78.84.01,8.10.14.13

,22. 09, 11 (cr. 13
14liii. 10.13. 13. 00,1
G.H. 10.13.13. 01,1.3
. 02, 5. 01, 3. 6. 1
8.9.04,13.00,1
3.1.00,6.7.8.08.
14. 44. 09, 18. 33. 31
39. 11, 4. 12. 13. 3T
1%, 10.31. 11,9. 14,
38.53.10,1.11.16.10,
9.13, 11,31. 3G.48.18i
35.37.38. %%.
19.84,30.21. 81, II.
. 89,18.3a.
90,1. 91,15. 90,19.
109,3.
'i] Tide lit. t
^^
%, 10. 36. BO. 96. 11«.
143.14G. 1G3.168. 1T8.
183. 189. 193. 109. 2U

5> - vixJ

171

bii. 230 bis. 232. 233
bis. 234. 241. %, 53.
154.169.185.4,24.27.
38. 49. 68. 91. 127. 128.
134. 139. 154. ^, 4. 29.
48.72.73.6,17.35.48.
67. 114. 137. 151. 161.
t, 1. 33. 97. 149. 185.
194.9,15.9,28.36.55.
10,50.88.94.104.107
bii.ll, 20. 38. 48.111.
ia,60.69.U,12.14,
27. 48. 1^, 55. 68. 10,
1.76.87.11,24.35.51.
58. 10, 22. 69. 75. 105.

10, 87. aO , 17. 107.
111. 115. 122. ai, 38.
41.48.94.aa,66.!ta,
96. 103. %\^ 28. !i:0,
10. 54. ao, 213. ao,
28. 35. 84. 86. aO, 7.
00, 38. 01 , 14. 22. 33.
0%, 17. 23. 00, 32. 51.
59. 04, 50. 00, 2 bii. 5.
9.00,43.50.76.40,4.
43. 40,61. 40,7.12.
41,14.37.01,59.00,
33.00,35.00,74.00,
10. 00,10. 00, 8.42.
00,38.10,40.1^,13.
18.26.10,31. 01,15.
04,16.01, 6. 00,11.
00, 9. 10.
^*
%, 41. 71. 0, 58. 4, 84.
0,78. 0,32.50.80. 1,
63.168. 10, 3. 17. 32.
11, 2G. 32.53. la, 109.
10, 17. 00,91. !tl, 10.
31.45.67. ao, 23.33.
82.87.89. %0, 60.71.
72. Oa, 3. 26. 27. 00,
35.68.73.01,138.155.
40,50.40,22.41,26.
01, 21. 00, 17. 100, 9.
1,7. a,33. 36. 38bi8.
39. 45 ter. 57. 59 bii.
63. 66. 78. 80. 96. 99.
101.106 bii.113.114 bii.
117 ter. 128. 135. 147.
149. 157. 163. 165. 168.
169 bis. 181. 183. 184.

186. 187. 191. 192. 193
bii.204.214.220bii.222.
224. 228. 229. 231 bii.
283. 235. 236. 238. 255
bii.256ter.264ter.269.
276 bii. 277 bii. 279.
2S2iexiei.283.286bii.
O, 4. 8. 57 bii. 60. 66.
71 ter. 74. 82. 97. 98
101. 112. 116. 133 bii.
147 bii. 163. 164. 170.

172.175.184.192.4,2.
bii. 4. 5. 22. 28. 26. 28.
29. 33. 36. 40. 42 bii.
45. 46. 52. 79. 91 bii.
96. 100. 103. 105. 106.
107. 108. 120 122 ter.
123.136.141.142.166.
169 bii. 170. 173 bii. O,
2 quater. 3 bii. 7. 11.
16. 22. 24. 48. 52. 54.
59. 73. 80. 81. 89. 102
ter. 103. 105. 116. 0,
14 bii. 27. 34. 38. 48. 50
bii. 51. 52. 59 ter. 69.
70. 80. 81. 91. 108. 121.
142. 143. 146. 148. 149
bii. 151. 152 ter. 153.
154. 164 bii. 1, 2. 16.
18. 29. 32. 33. 38. 47.
54. 71. 72. 83 bii. 84.
138. 146. 149. 188. 191
bii. 196. 204. 0, 20. 21.
48.49.61. 0, 8. 10.16
bii. 29 ter. 84. 39. 49.
54 bii. 55. 75. 85 bii.
86. 92 bii. 93. 117. 121
quiiiquiei. 122 ter. 127.
10, 17. 19 bii. 27 bii.
50 bii. 62 ter. 63. 66.
72. 78. 89. 95. 105.
106 bii. 11, 33 quater.
36. 39. 44. 51. 55. 60.
67. 80. 83. 85. 86 bii.
114. 115. 120. la, 56.
60. 87. 110. 10, 17. 20.
36.37. 14, 20.36.41.
43.10,65.69.88. 10,
37 Ml. 63. 75. 86. 87.
93. 94. 96. 97. 116. 117.
128 bU. 11, 16. 24.
28. 31 bii. 33. 34. 35.
36. 38. 39. 41. 58. 73.
79. 84. 110 bii. 10, 4.
18. 22. 23. 25. 27 bii.

36. 47 bii. 49. G8. 72.
110. 10, 43 bia. 61.00,
22. 41. 44. 49. 54. 60.
72. 76. 80. 83. 91 bii.
95. 106. 109. 111. 113.
116. 117. 122. 131. ai,
19. 28. 40 bii. 41. 44.
46. 67. %a, 8 bii. 38. 51.
54. ao, 28. 64. 90. 103.
110. 04, 2. 4. 31 ter. 33.

35. 37. 57. 60 ter. OO, 4
quiiiquiea. 20. 35. 57. 68
bia. 00,12.87.88.101.
151. 152. 156. 181. 183
bii. Ol, 49. 72 bii. 82.
aO,6bii. 12. 31.77bii.
78. 80. 83. 87 bii. 88.
00, 21 bii. 32. 35.45.
47. 00, 30. 51.57.60.
01, 17 bii. 19 bia. 27.
32.33.00,3.29.00,1.
17 bia. 18. 33 36. 39.
47. 51. 52. 53 bia. 55
aexiea. 65. 04, 3 ter.
21. 22. 24. 29. 30. 36.
41.00,5. 12 bia. 15. 19.
20 quater. 21. 32.33.37
bia. 41.43. 00,22.40.
43.50.54. 67. 01, 46.
00,21.25.43. 00, 9 bii.
44.62. 40, 19. 46.60.
41, 21 bia. 30. 34 bia.
37.42.47.40,6.11.14.
30.52. 40, 52. 62.68.
86. 44,41. 40, 9 bia.
17. 34.40, 8. 12. 25 bia.
34. 41,35.38. 40,17
bia. 22. 40, 2. 11 ter.
12 bia. 01, 51. OO, 23.
29.46. 00,60. 00, 8.
39.56.74. 00, 19. 24.
32. 43. 01, 14.15.22.
23. 00, 8 ter. 15. 18.
00,6.9.10.11.19.00,
3. 10 ter. 12 quiiiquiea.
00,7. 00,9. 00,1.6.
00,10.18.48. 00,34.
36.42. 10,10. 11,22
bia. 23. 24. 28. 29. lO,
3. 13. 20. 21. 14, 6. 28.
32.10,2.31.10,9.13.
24.11,31.36. 10,24.
35. 00, 10. 01, 13. 00,
7. 00,19.26. 01,15.
101,3.100,3.4.5.

O, 72. 0, 127. 10, 68.
I O, 96.
11, 97. 00, 6.

O,249.O,33.37.40.4,
99.170. 0,159. 0,52.
10,30. 10,30.34.35.
Ol, 103. 00, 23. 27.
00,73.41,30.40,53.
41, 29. 10, 4. 01, 4.
0,206.0,16.4,164.0,
93.10,14.23. 10,51.
40,3.00,4.10,38.
0,29.0,120.121.0,9.
1 2. 11,42.00,74. 00,1.
%SS^L 10,7.
0,28.32.1,10.10,28.
11,63.10,48.00,115.
04,39. 00,71.
0,156.172. 0,81.11,
94.
00,24.41,13.40,60.
14, 31.
0,74.0,111.10,8.10,
2.00,24.01,150.00,
75. 40, 18. 00, 28.
LxS^"kie^ 00,42.
O, 92. 285. 4, 135.

>--i

aUXjVuc^ 00,56.
J J 0O,24.
y^l 00,22.
^yXi\ 00,22.
IJJ 10,19.
OO, 23. 00, 30.
> •
0,175.193.272. 0,5.
187. O, 100. 10,111.
10,19.14,52.00,28.
42. 00, 12. 19. 22. 40,
56. 00, 10.

11,72.

lO, 42. OO, IS.
e^ujj 01, 144.
OUlJ 0,261 bii.

r.J '-

00,42.

- ? f

ouUl^ O0,17.

f e ...

O, 261. 10, 17.
10, 11. 25. 00, 55. 04,
13.
f^j 10,24.
11, 54. 10, 18 bii. OO,
103.104.00,114.116.
00^&&.

173

18,18.%%, 115.
^^iib M, 78.
10,46.46,35.19,46.
trills 1^,14.
;jj^y TO, 23.

^ O «»'

LLmiJJU* 6, 9.
t^^ilJb 6,82.
(•^MbAJLJ* 6, 138.
^^amul^* %9 64.
I^JuIS* a, 39.
6,65.
if

' Jb 44, 53.
(jyL^ry W, 30.
• -•<«• > *• s ^
16, 14. ^^, 13.
O^ 60, 14.
jj*.lIJ^ t,26.
9. ^1
qmUJ It, 183.
jL\Si 16,113.
1, 25. m, 49. TO, 10.

- » ^1 ^

l'i^M>UJ 1,26.
a%, 23. M, 30.
^ji^^ ai,8o.
^ 41, 16.
LLJ 16,68.

y

t^ 61,21.

L %1,44.
L^ 4a, 46.
LiLo 9,119.
LikjO 9, 57.

' 1 '

o ?^

1,179.16,105.41,40.
CI
4>l^b H,26.

1%, 102. 06, 83.
o
iJlil a, 274.
A
6%, 22. 66, 21.
6, 146. 46, 12.
a, 168. 16, 116.
d
%, 261.16,14.^1, 14.
W,13.
9
yJL 41,32.
00,95.

• • — •

iSJJ
4,70. 16,64. 16,14.
00^99.01,17.06,57.
f jJ et j^ jj
tjJ 10,25.
^JlI 40,18.
:^^
01,10.60,22.27.28.
2UjJ
16, 90. 60, 17.

^o .^

10,&4.M,32.53.41,
8. 16, 12.

^LJ 16,106.
^LJ 16,105.
^LU 6,82.

» I "

^e ^

LLJJ5
06,64.60,34.

o ^

6, 39 bii. 10, 103.06,

55.60,31.46,80.10,
28.

4 -

oj

f -r.^ >

I
1%, 26. 1%, 23.
Ift^dikJ 6,164.60,3.
U^l 60,21.

|<1J 16,97.
4XJ I O, 200.
^r^jJ 11,1.01,6.
^jj 16,75.
dUJJ
6,6.33. 4, 77 bii. 11,
82. 16, 9. 16, 5.
&3 jJ 4, 44. 16, 2,

JJ
JJLS*^ 46,71.
5<XJ 61, 45. 41, 16.
v.-^5j 61,11.
sLLoJI 11,14.
L^^^JjI 11,30.
00, 129. 06, 77. I

^\^ 14, 4.
^LJb 06, 195.

16, 51. 06, 84.
O6, 34. 46, 11.
ISlJ- 60,9.
&LJb 66,19.
00, 28. 06, 12.
16,97.44,58.
viJlSLJ 16,16
I^CxLJi 16,117.
16, 64. 04, 24.
*'XxLJ\ 60,21.
•^-^ <b 04,14.
4,48.46,11.
dk tf aam* t f 6, 72.
i» tfAAMlT 1 1 60, 2.

<^.JbJ

^■aJbJLXA.tj 16,18.

IS. 4%, 18.
ft, 103. ftl, 14.

Ji^ 10, It.

{jy^.

ft, 91. 't, 96.11,2.44,
8.»»,11.
41, S3. 10, 42.
0,31.41,38.91,1!).
,_^j »«,64.
IIkJ ft, 69.

a,62. Gl. 1,49.
%1, 16. 44,36.
JLiJ
3%, 63. 4%, 16. C», 1.
lit, 46. 10, lU. l»,
102. %S, 29.38. 40,38.

OO, 110. %«, 3.
11, IS. 1», s.
illiJ
00,46.11,111.80,3.
l,19.49.SS.a3.60.68.
ITS. 179. IBS. 217. 243.
26B.t,99.1ia.l2B.126.
20D.%,9.39.91.92.100.
ft, 1S2. ia3. 1S4. 1S6.
1,ES.«T.158.17U.2a3.
8, 26. 47. 1%, 2. 1%, 2.
1ft, 15. 80. 83. 92. %1,
13. XI, 3T. 76. Z4,l.
27.31. B6. 61. Oft, 119.
al, 7. 47. as, 19. 3ft,
45. 41, 25. 41,3. 9.
49,10.91,49.91,16.
«%,10.
%,14S. 181.1, 61. %8,
73.30, 4S. 19,13. 40,
69. 49, 11.
%, 181. 183. 211.3,65.
2. 51. 65. G8. 15S.
1,38.92.121.167.176.
8,59.9,12.113.1%, 46.
40. %0,
fl e2.ai,
51.18,43.46.51. 30,
40. IX, 3. 21. 3ft, 74.
19, 28. 19. 41, 27. 41.
44,58.40,26.90,31.
1,164.173.10,46.
'^

31, 64.
■^Itjii 1,36.
LliU 4. so.

sliJ 4,118.9,65.
iHil 4,9S.
[^
%,83.4,49.SS.11,S7.
41,36.
O, 69. 48, 6.
fMjiJ 9, 16.
^', M>"jjiiS 4,55.
I^LLLj 3,tS4.
ff^lijjj 4,164.
l^iiJj 4,50.
I^IxJ X4, 23.
1^^^ 9,69.
lljl} 13, 68.
3, 156. 1, 42. 11, 11.
xIxJLi X,83.
11, 25. 40, 55.
l,a4.81.X4, 1.
11,63. 101. 48, 42.
iijlif 19, 35.
^jX*iJ 38,19.
^j^:wrx,is4.
j-wjiJU 33,61.

JUjaIJI 11,63.
^Jj M,3T.
lyiJi^ 41,25.
p3 Wt, 33.
X,22G.9,91. X9,72.
10,63.90,34. 18,35.

^iijr»8,51.
ilk'i «B,lt.
.^
OuUdfj 19, 29.
LiU3t 18,18.
LLuiJ 11,106.
11, 83. 19, 65.
° I 10,79.

Jjj' 11, t06.
AaIj 90, 11.

llAJtj U,3I.
I^( 11,61.
UaaJI X,16S.

1%, lU.

kJiiJ

■ ^Mlv %0, 72.
^Cis »i,i2.
'J
Uii 18, 13.
1^ »,i3.11.
8, IS. 41. 41, 4.
Ujd 18,61.
I^J^ 3,115.

174
(JIj W», 68.
»Uij M,t4.
9, 78. %%, 43.
S^aJU' %, 137.
jlliUJ^ TO, 11.

^^Ly^ r&, 75.
UUJb
as, 80. 41, 35 bis.
41, 83. \&%, 45. 10,42.
4,96. 00,68. 90. a%,
51.M, 36. TO, 15.
1,104.%0,31.44.
1, 149. 10, 15. 11, 9.
oJuU S4,4.
OULA^t^ ao,39.
1,113.10,81.
10, 88. %0, 43.
t^li 10,30.
4,92. 10,89.
'6,69. U,19. M,33.
M,7.
5li)l ia,96.

l^LftJi 4,169.
L^UJli ao,2i.

%, 39. %«, 223.
lyliJ5 4,93.
^^ 60, 1.

^ ©it
1^, 73. %0, 45.
^t,' 1, 117.
%%, 14. ftl, 1.

^L£i;

-Y »

> -

1, 144. TO, 5.
)ijMtll OO, 39.
1,114.%S,81.
^\
OO, 72. ai, 10.
Ujjt M, 23.
1, 113. 10, 80. OO, 69.
ao, 42.

.5^
a^, 9.ai^,86. 41, 4U.
^^Xxi 11,41.
tyuj a, 191.
xjyiJb- 04,14.
V5^ M, 16.
aIIS*^ ai,io3.
1, 149. 160. S, 42.
^Zl >S4,12.
UaaJI 1,11.

IS, 105. %0, 22.
10, 7. 12. 16. M, 23.
»LftL* 10,16.

^OL'

&xiJU

%S, 6.

o^

&AJli ai,28.
^aJI ao,2o.
sUiiJ Li M, 25.
la, 93. 11, 95.
8^1^ ia,io.
ai, 29. 41, 53. 01,8.

li^JuJUJi 0,46.
^UaxIj To, 19.
KjJ^i ao,6i.
fiOj 41,54.
0,31.155.10,46. 11,
2. %1, 34.10,7. ia,10.
1, 145. M, 15.
0,130. 1,49. IS, 110.
a9,4.1%, 14. 10,71.
4^, 33.
auOi l!t,23.

1, 45. as, 21.
ijO^iif 40, 15.
^j^ 09,20.
%,43. 250. 11,31.
|Uxi-iU> oa,8.
sy^'jLo a, 223.
au3*2JUi S4,6.
10, 80. %ft, 42.

O • 9'«

^lliIiI]rM,i6.

41,5. 49, 14. M, 26.
M, 84. TO, 32.
a, 96. 172.185. 244.252.
254. 274. 1, 174. \&, 84.
102. 0,33.37. 111. 1,
128.187. S,17bif. 34.
45. 64. 10, 45. 56.61.
11, 20. 1%, 21. 38. 40.
68.11,1. 14,13.10,
4o.aa,2.!t4,2i.ai,
75. %S, 12. 56. 10,5.
29.14,27.19,50.40,
59. 61. 63. 41, 78. 44,
39. 45,25. 49,7. \&a,
47.\&9, 6. 01,7.8.
1, 59. 65. 11,31. 40,22.
ilXJ^ 1,175.
lIXlI IS, 36.
%0, 90. IS, 45 bii.

'^

1,197. 4,160.164.9,
89. 19, 39. 19, 21.
a, 11. 12. 54. 149. 225.
235.254.262.1,60.73.
113.4,49.156.^,9.53.
91.0,43.68.1,36.77.
94.139.160. S, 43. 9,
42.46.71. 10,38.104.
11,103. ia,iii. 10,
35.63.95.108.119.11,
46. aa, 38. 45. !t^, 19.

as, 46. aO, 39. 10, 8.
ia,13. 11, 5.40.53.
115,44.19,71.41,21.
4a, 6. 26. 52. 41,76.

10, 56. \&1, 13.

?

a, 5. 22. 146. 192 bis.
240. 250. 261. 267. 279.
282. 1, 144. 164. 168.
185. 4, 12. 13.14.27.
29. 74. 75. 93. 94. 103
113.136.162.166.175.
\&,23.45bis. 48. 49.51.
71.77.91. 0,6.23.77.
81.91.110.131.159.1,
10. 22. 31. 44. 85. 90.
148.202.0,55.9,4.26.
40. 58. 75. 10,13.40.
46. 11, 17. 22. 98. la,
32.52.60. 11,18. U,
33. 10, 7. 11, 111. IS,
5.40.67.77.81.89.19,
8. 44. 47. aO, 96. ai,
70.71. a4, 4. 13. 28. Si.
35. 39. 40 bit. 57. 62.

a3,30.«T.73.%6,llS.
13G. 161. tl, 23. 18,
SO. 58.tl,6.)%,t.9.
19. 20. 16. i1. «0. M,
9.11. 11,30. 99,43.
48.40,14.78. 4^,30.
44, 30. 4», T. U, 10.
35. 41, 16. 4«, 13. 31.
3S,31. 49, 11. 14. IS.
U,31.»«,B6.T4.n,
Sl.i>. B. 13.14. tt9,3.
M,s.«x,s.ai,6.«ft,
4. ft9,15. 11,30. 14,
44. 1«,1.19,46. M,
to. »«, 1. 90, 1. »ft, 5.
tG.98,i.iia,3.

OS

Q^i .

i^

4,46.a2.%,9.«,11.9,
2S. 18, 1!>. tiO. %6, 61.
40, BS. a6,lD. 11, 5.

a, I4B. 383.1,43. 119.
4,]SI.1S,3D.45.0,83.
93. 9,73. 9, 4.16.18.
11,77.1(1,131.11,111
Ilia. 18, 1. 31. 41. Bl.
19,4. ID 14. 30 Ilia. 33.
68. %0, 9S. 114. 131.
%4, G. 23, 3 l.ii. 61.
11,10. 86. 18, 31. M,
13. 40, 3-.!. U, 30. 00,
8.69,36.14,45 111,

%y 16.31.83. S41.3SS
'^ 41.4,
16 bU.
1Tl>ii.18bii.l,31.113.
131. 139. 140. 164. 16S.
166.189 bii. 190. S,&0.
9,11.116. 10,13.34
11.80.81. 11, 89. 73.
77. 84. 11., It. 28. 31
t>ia. SO. t4. 63. 66. TO.
80. 88. 96. 100. U, 61.
11,69.18,60.61.19,
SO. ^-Sf »6,
40.61.11,8.10.13.36.
40.43.44. %%, 18. 3S.
29. 30. 31. 36. 48, 29,
6S. 11,31. %t, 37.14,
13 li>. 14, 40. 11, 100.
m
46. 49. BS. 40, 23. 28
1. 40,16. 01, B. 6.
b,3bia.ftl,ai.08,26.

14. 14.36.14.43. 9S. 11. 08. 149. Nrg. 40.13.41. aO.170. 11. 16.1. %.86. SI. 40. gp 104.41.61.10.101. 148.^4. 41.P O Pari. I^r 11.58. IB. 23. 18.7. d'l.32.33. 68. 11.86.37.41.36. 171.4 68. . 1. 13.14. 83. %9. Neg. JJjr IS. 09. Part.8. 14. S8.170.58. 69.80. nO. temp. 94. 4.4.84.S2. 11.8.mi 0.31. «.ij 9. 123.91. 139. 24.33. '^ 1.39. 39. 49. 131.80.11.S. 19. 1. 1^ 89.18. I^-ljlJCi 11.1. 01.E. 30. 13. 1. 0. 8j.l. 10. Uli) 11.11 113.79. 19. 4.41.136. 11. lOB.1.9. 10.111. 0-. 1S3. lamp. 30.33.3. 11. 6S. 9. 49.33. 30.57.46.63. 19.33. 219. S». 38.33. 1.6. 74. SS. 14. 3S1. 68.

11.41. 1. 11. 46. 86.7.38.39. 11.129. 38. 01.111. 11.16.11. 18.51. 1.84.36.1.10.46. ^' 1. 14.6.138. 36.1.64. 41. 19.89. 17Sbi>.41.90. 30. p t75 116.114. ^j 1. 9.19.18. 45.19.48. 9. 66. 74._>^ 111. .34.14. 03. ^fl ■£■■ tfl .93. 10. 11. ^^1*01.37. 11. 11. 0. SB.95. 19.33. 41.134. 19.11.18.30. 38. ^t 1. 1%.96.26. 10.84.9S.5. 13.48.11. 18. .11.10.33.40. as. S. .18. 80.26.11.11.13.16.16. 0.63. 8T. 138. 8.71.0. 83.97. 18.7. 41. 66.3. 4. 1.46. 01.81.3 84.04.1.11.42. IS. 90.11. 11. ST.32.1.18. 4. 140.16. 11.19. 00. 14.11. 11.113. 18. 18. 11. IB.41.39.11. 1. 143. B3.3.114. 18.13. 13.13. J^ ««■".33.31.41.^ii. 139.

128.71. 01.11. 160.168. 8. 70 bii. 67. 69. 30.9. 11.160.40. 68. 73. 11.139.58.210 bia.168.164.8.10. 101.64.40.18.41. 1.11.41. 7.162. U.11. 19. 49. 10.4. 17.84.11.46. 1. 4.8.95. 106.43. 148 bia.33.41.93.11. .33. 43.17.160. 18.99.153. »0.47.10.16.175.14. 80.111.30.46.101.97.30. GS. 1. 1.11. 0.91. 81. 11 bii.12.98. 7. 10.26. 40. 11.107. 101. 84.76.14. 31. 160. 14. 100. 188.49.4.13. 91.10.19.33. 45. 33.88.13.86. 3SS(14.11.30.138. 08. 11. 114. 9.109.16.11.18.10.1. 8S.11.10.53. 13.40. 11. 3S4bii. 99.27.34. 40. 1S3.11.63. 8. 1.17.97.27. 06.93.43. 9. 3.31.9.44. 0.11.67.15.18. lOB.44.14. 17. 140. 61. 14.19.10.11.53.36.11.134.94. 10.41.11. 0.59. 1. 6. .59.57 83.48.10.51. 69 1>ii.71.35.41. 10.102.19.11. 96. 63. 11. 1.319.10. 198. 10.1.6. 10. 112.97.82.65.17.

165.9.50.18. 69.31. 16. 41. 44.133.112. 82. 41. 4. 8. 18.19.69.23.0.31. 11.16.10. 14.1. 46.4.09.123. 252. 48.143. 14. 1. 41.11.33.43. 62.201.48. a.11.11. 40. 8.19. 6.11. 61.41.86.11. 61.134.13.47.10. .16.103. 41. 48. %1.6. 10.118. 41.10. 60. 83.6.11.27. 10. 176 o T - ryjj !t.10.8.9. 94.44. 13.44. 9. 113.14. 98. 85.20. M. 10. 11. 01.68.19.18.9. V 1. 44.34.8. 14.24. 6. S.41.30.01. 27. 08. 10. 85. 41.44.17.23.39. 63.11.11.15.44. 41.41. 13.1. 66.41. 33. 8. 11. 1.1.19. 49. 19. 10.49.47. 57. 38.

-.78. !t4. aa.20. 41.59. 20.31. 13. M. 11. r . 06.00.18.79.11. M. o > Zft. IS.15.20.32. 133.53. 6.129.!tS. ^.1.71.77.11. 34. 01. 37. 11.86. 57. 41.11.93. 33.32. %9. blp 04. 01. 49.aO. 4a. 55.153.11. 10. 21. '^i (iilj as. 43. ^Ipt M.91. 00. 27. 29. 16t.73. 55.112. 41. M. 3.-.76.. 18. 06.12.25. 83. OO. 149. 2. 66. 13. 160. ^ 9 11. 10. xilp 14. 167. 45.63.01.74.47. 61. 25.lyifl 1. 1\5. 00.14.

147. ^^ ^. kCfiS': I^P 61. 32. 10..14. LoJLo 11.'90 L^J O.30. UJ 4.48. fyoy^ 14. ---on &XUJ 1&. 59. ^^^. ^^^iiiS 6S. 30. 142.6.o- 01.a. . 11. 27. P^ii^ \si. 59. 54.31.1«4. M.41.27. .^ JkkX% ' 10. . 4U. ^^. 64 bit. 6. f^pj 4.

25 bis.172. .37. 015.59. 11. 123. 94. 116.41. t5 9 Y^ ^ 6. 51. 30. 71. 175.21. 40.25. 122. 26. 59. 29. ^ ^o L^LJ 60.1.16.27. 122. 25. • • OS. 66. 41. 60. SO. 4. 27. 161. 69. \&.65. 25. 1^.. p. 69. .i3lpi5 10. 10.274. 4. 10. . .16. 1. .194. 13. 22. IS.. 79. 178. L^Ut 1^. IS.75. 6. 0.23.

a4mjJ O. 40. 61. 101. 10. 53. 53. 16.92.2. ^6. <? •-■ .160..83.49. 46.1^. 19. 3S. 89.58. 37.11.00. 17. 8. 10.9. 60 bis. 1.81. 0. 40. U.42. 6. 48bii. 9.OO.5. 68. 4S. 45. 04. 40. 7. '5 v^AAMULU 4.96. v:. 57. 11.40. 30. 4. 70.2.11.11. 9 o \::jJmj 6. 0\&. 80. 00. 22. 11. 33.uijl 1.38. 14.43. 14. 66.50. 00. 6.33. 29.10. 109. 11.11. 6.67.46. SS. 107 bif . 6.41. \51. SS. 22. o ^ w v:.16.171.

32. 25. -^ o T - 0. 20.37. 35. 60. 46. 11. 159. 11. 04. JuJb OS. 1. 102.250. 1. 9 o i 1U-U5 0. 46. \5S.10. 59. 5. m 9 o 15. 72. 109. 16.270. 1\5. 183. 27.282 1. 11. O. 5. 22. 16.7<i. 26. 26. O. J4JUI 6. 44.37. 31. 185. 11. 4. .40. ^ o- ur*^ *> ''2. 41. 31. 72.31. 1. £ 9 u < jjXiLJ 11.

\50. 183. 49. O.43. ' TO-.28. 65.14. S4.4. 10. 6. 1. 138 bii. 4^.00.22. 1. 13. 1^. in 0. 3UJ »4. 6. 6.63.2. OS.130.36.4. 3. 151. 6.38.12. L^JLaJ 10. 68. * 1«.4. 40. 2. 63. 49.1.11. 96. T.82. 11.11.3.20.37. JJJLtb 0. 73.275. 88. 01.7. 60. 52. kID 0. 6.34.S0. 10. ».13. (9. iUjJ 44.06.145. S . 01.20. 11.1.14.44.7. 16.2.11. 17.138. 32. 00.29. 26.14.M. 14.60.17.151. 2.39. 3. 12. 00.00. &JLJ 01. 11. 10. sULU 01. 60. JLJ.11. 10. 1.187.28.11. 14. 20. jlijG^ 11.13. 1)5. 1. 48.6. 71. \51. 6. 10.29.80.16. 8«. 04. 01.163. ^O.10.01. 11.41.01.81.83. 26. tl.116. 11.17.28. IS.01.

27. 67.166.183. 35. 64. 46. 205. 24. 131. 256 bis. 60. 110. 31. 54. 51. 145 bis. 127.200. 27 bis. 240. 26 bis. 129. 155. 144. 164.190. 31. 143. 72. 28. 286 ter. 35. 237. 233. 281. 28 bis. 5. 58. 216. J^^AS. 145.147bis. 66. 30.148ter. 16. 68. 4. 192. 154 bis. 5.173. xU 60. 23. 82.181.149. 96 quiiiquies. 46 1T7 **JI L • • Uo Pron. 63 bii.oOj «. 87. 42. 29.10. 108. 66. UJI5 14. 136. 228.176. 177. 165 bis. 211 bis. 241. 100. 135 bis. 27. 266. 65. 93. 83. 269. 114. 184. 30. 13. 87. 64. 169. 139. 12. 36. . 101. 105. 17. !t. 113. 24. 103.M. 177. 28. 54. 23. 236. 25. 57. 264. 278. 254 bis. 276. 284 bis.161. 207. LllJ 00.153. 74. 124. 3 bis. 238. 41. 128 bis. 146. 209. 70. 140. 167. 1. 24 bis. 282.

lbis. 47 bis. 26. 41 bis. 13.105. 12. 124.8. 80. 50. 73. 33.84. 122. 43. 54. 15. 39. 89 bis. 191. 21. 104.126. 36 bis. 98.42. 168.113.125. 47.122.16.14. 6. 112. 88. 89. 41. 70. 86. 34. 118. 65. 116. 29.108. 146. 99. ^. 84. 119 bis. 65. 40.140. 11. 10. 56. 37. 135 bis. 51. 25.%!. 106. . 31 bis. 12 bis. 80.24. 57. S. 55. 47. 91. 127. 9. 133. 51. HI. 82. 121. 19.15. 65. 60. 108. 109 bis. 96. 50. 44. 19 bis. 81. 99. 170 bis. 54. 65. 50. 26.81. 94.131. 94 bis. 70. 50. 6. 51.83. 90 bis. 58. 38. 72 bis. 49. 6. 71. 9.69.32. 11 bis. 126. 202. 116 ter. 38. 64. 7. 100. 71. 188. 75 bis. 116. 94.137. 7. 145. 83. 130 bis. 92.60. 38. 133. 18.77. 98 bis. 68. 118. 53. 23. 81. 83. 6.32. 39. 25. 117bis. 59. 78. 13. 62.68. 81. 28. aO. 64.175.3. 11. 9. 27. 48. 129. 91.83.5. 20. 165.88. 109. 19. 99. 52. 97. 50. 160. 32. 103 bis. 6. 77. 67. 32. 101. 22. 60. 81. 99.130.128.133. 131.19. 59.169.51. 55. 37 bis. 35 bis. 6. 75. 141. 97. 83. 89. 89. 125. 52. 109. 9.121. 114. 57. 40. 152. 24. 23.10. 63. 51. 43. 82. 69 bis. 48. 55. 44. 46. 18 bis.128. 66.2. 113. 19. 16. 69. 93 ter. 115 bis. 93. 67. 51. 59. 91. 110 bis. 27. 31 bis.114. 86. 1^. 94. 37. 11.35. 19. 81 bis. 168. 37 bis. 4. 93. 106. 60. 1\&. 94. 67. 119. 80. 179. 80. la.115. 43. 98. 72. 61 bis.

27. 11.90. 16. 110. 68bi8.69. 10.11. 3 bis.1. 34.11. 52.12.31.9. 44. 2. 1.40. 8 bis. 00. 17.10. \&1. 75. aa. 49.25. 141. \51. 00. 11.51. 04.33. 29. 0^.2.00. 14. 15.28.6. 56. 09.14. 09. 40. 11.5.18. 40. 109. 31 bis. 9. 26. 29.10. 1 154. 66.12.64. lO. 70. 22. 31 ter. 19. 65. \&0.75.62.29. 12.1. 44 bis. 8. 34 bis.55.24. 41. 23. 67.1. 23. 2 bis. 53.18. 16. 19.3. 15.43. 51. 41.102. 1. 8. 01.19. 21.63.58. 18.35. 09.45. 71.38. 53.1. 42. 24. 95. !t\&. 226.48. !tl. 52.24.28.48.41. 19.77. 11. 55.12. 60. !t6. 84.23.36. 46.13.31. 28. 70.52. 42 bis. 44. 112. 52. 15 20. 9 bis.45. 1\&.60.32.12. 46. 1. 75. 5. 25. 1. . 10. 26. 00. 10.17.\50. 44.2. 01. ^ 4. 3.38.16. 20 bis. 34.2. 55. 32.27. 166. 34. 206. 2. 16. 30. 41. 28. 38. 146. 8. 4. 41.82. 11. 43.92.61. 44. 25.35. 23.25. 32.6.6 bis.5.101. 42. 10. 37. 63.7. 83.13.83. 76.31. 25. 11. 4.59.16. 41.93. 2. 27 bis. 5. 48 bis.76. 16.2.20. 36.80. 147 bis. 31 ter. 11. 64 bis.^^.43. 28.23. 17.62.76.\&9.48. 17.01. 24.63.40.79. 26. 69. 51. 44. 75. 40. 16. bi«. 10 ter.28. 7. 53. 42. 8.7. 22. 23. 84. 34.26.35. 52.6. 14. 53. 40. 54. 57. 53 bis. 207 27.04.16.11. 1 bis. 16.21.4 bis. 22. M. 102.2. ^1. 14.30.7.70.27.70. 38.22.15. 27. 152 1 57.^50.38. 57. 11.26. 45. 199. 1. 34.53.51. 39. 50.40. 52 bib. 228.47.11.11. 10.58. 19. 3. 9. 97.32 bis.23. 48. 20. 25.2. 5.25. 49 bis.18.83.

10.37. 91. 10.4.104. 161.65.96. 53. 83.42. 55. 82.96. 238. 18 bis. 20. 94.24. 11. 102. 89. 10. 166. 01. \&.165.27. 19. lO. 113. 19. 38. 40. 41. 30.11. 283. 112. 63.1. U.14.57.23.41. 114. 91.7.3. 256.01. 139.35.58. ^ Ol. 11. 98. 119. 71. 39.91.17. 106. 48 bis.106. 85 ter. 164. 12. 28.3. 71. 164. OO. 30. 25.19. 20 bis.172. 84. 11.108. 75. 14.26. 96. 0. 38. 185 bis. 178. 93. 54. 52.10. 7. 104. 60. 65. 11. 18.16.73.90. Ott.53. 66. 163. 30. 00. 225.104. 19.90. 78. 8. 154.285. 127.127.75. 160. 57.00.40. 147. 49. 162.90.16. 75.75.16. 273.37. 158. 2. 3.5. 90. 100. 176.4. 85. 5.14.2.71.6. 04. 108. 44.35. 8. 50.01. 81. 17. 34. 33.67. 267. 234. 16.43. 8. 14. 124.94.53.2.68. 1. 73. 283. 34. 53. 63.72. 96.41.27. 129. 90.25. 133. 81.91. 131.2. 25.188. 159.33. 36. 26.10. 69 ter.106. 09.5. 49. 1. 56.4. 10. 157. 103. 31. 12. 33 bis. 93. 00. lO. 77.73.11. 38 bis. 00. 101.22. 12.9.8.7.87 . 24. 160. 104. 150. 10. 5. 155. 69. 116. 30. 10. O.43.90.26 50.31.113. 97. 11. 49.100. 14. 132. 120. 94. 3.46. 9.3.14. 29. 24.111.90. 52.0. 95. 94. 88. 74. 53.19. 134. 99. 64.41.113. 144. 69. 4. 36. 75. 51 bis. 42. 9\&. 164. 90. 175. 108. 00. 9.2.

46. 43.4.10.0.153. Ibis.51. 0O.9. 16. 19. 24 bis.78.190.23.10.1.40. 1. 18.2.23.73.16. 40. 40.10. 77. M.39.154. 41. 17.123.82.00.22. 72.54. 11. 44.84.2. 40. 40.4.8.09. 49. 11. 14.54. 10. 40.180. 11.72.33.19.8. 19. 139.10.12. 22. 33. 44.33. 36. 16.26. 8.7.11. 166. 58.0. 64. 1^ 10.3. 21.19.32. 13. 00.31.0.52. 15.48.95.13.128. 17.79. ^^ 1. 79.65.12. 7.144.94. 33.35.21.4. 40. 10. 9. 11.40.4. 24.95. 0. 23 178 Ui .01.23. 14. 14. Ol.28.13. 14. 7.10. 32. 00.38.34. 42. 40. 18.2. OO. 19.43.00. 18.43.14.37.132. 47.7.134.11.38.10. 10.67. 23.14. 83.28. 19. 9 his.40. 29. 94.01. 21. 19. 00.01. 10. 10.50.42.96. 10.00. 49.47. 0. 41.70. 09. 11. 41. 23. 01.75. 41.135. 16. 1. 28.2. 3. 14 bis.64.69.93.45.00. 23.10. \&0.94. 14. 1.11. 01.12.93. 10.9. 14. lO.24.31.48.09.0.100.25.16. 2.66. 159.90.9. 13.1. 00. 7. 75.04.41. 12.68 00.

37.4.104. 40. 24.83. 4.161.1. 00. Ol. 59 bis.19. aO. 162. 68. 20. 11. !t6.47. 69 ter.1. 1. 4. a. 63. 1. %0. 64. 4. 0. 63.44. 0. 0. 235. 190.13. 25. 70. 94. la.40. 18. ai. 58.36. 10.48. 04. 133.38. 194.75. 7.14. 54. 41. 276. 38.34. 36. 20.13. 229. 43.80. OS. 4. !tO. !tl.165. 0. 94.10. 01.286.14. 77. 99. i. 11.10.19. aa. 10.49. 69.\&.125.14. 10. 282. 09.5. 04.4. 5.90. 79. 0. 61.14. 5.7.6. 170. 77.43. W. 39.4^. 16. 49. la.4a. 7. 33. 47.1. 234.141. 1^.50.41.164.M. 102. 93.^1. 102.14.28.38. W. UJ O.95. 01. 00. 67.17. 85.105. 47.10.9. 11. M. 68.62. 00. 53. 25. 34.146. 12 bii.90. 00.46. 10. 20.a.85. 26. 58.6. 64. 6. 74.111.91. 34.^4. 94. Uil 11. M. 2.1. 79. 28. 1. 5. a.54. 209.110.10.40. 4. 0.50.94.20. 192 bis. 36. 16. .43. 4\&.0. 28.146.114. 31.137.10. 107. 01.11.33.56.7. 179.96.107. 15.93. 53.125. 134. 240.

106. 25. 36 bit. 28. 10. 6. 41.40. 20. 10. 68.9.11. 14.0.09. 4. 25. 36.61. 10.10. 81.21.21.00.1. 78 ter. 0.94. 52. 11.140. 169.48.85.73 bii. 90.22.70. Ol. 266.27. 64 bii. 197.115.180.23. 43.1. 87 bii.7. 26. 93. 252. 1^ 90. 00.4. 18.00.36.11. 50 biR. 58. 10.38.01. 10.36. 58.0.01.132. 72. 0.13. 28. 175.119. lO.2. 40.44.65.36. 29. 8. 01. 1.75. 10. 40. 2. 255. 11. 249. 4.169.13.8ter.21.39. M. 17.51. 9.01. 11. 1. 269. 37. 43.11. 4.7.58. 68.41. 99.53. a.1. 00. 43.21. 65. 21.36. 11. 10. 6 bii. 19.209. 69.00. 163. 86. 34. 50.137. 28. 130 bii.198 bii. 10. 40.24.120. 49.86. 14 bif. 9. 00.01.121.109.68. 47.128.78.33. 10. 98. lO.47. 118. 33.4.10.67.10. 3.117. 37.119. 12.09. 47. 16. 72. 6. 37. 4.18. 143.09.24. 0. 48.137.4 ter. 111.11. 69.70.00.04.10. 83.00. 126 bii. 57. 19.90.0. 36. 63.19.54. 229. 160.40.25.34. 21.59.86. 16.41. 19. 36. 26.75. 81. 11. 70.124.15. . 42 bii. 21. 126.9. 9. 77.151. 111. 42. 84. 31. 10. 114.40.18. 131. 6. Q: 01. 0. 10.16. 5.112. 71.4.21.18. 198.0. 22. 0.00.01.00. 216. 58. O. 46.35.71.00. 20.101.

4.01. 11. 90. 50.152. 65 ter.34. 0.84.23.6. 88 bii. 1. 284. 38. 1.5.138.10. 3. 22.11.46. 19.1. 150.4. 188. 10. 101.99.161. 96 ter. 00. 9 bii. 19.11. 1. 72. 29.12.39. 93.69.40. 4 ter.3.5. 01. 23. 99.2. 78. G4. 2.114.16. 09. 54.0. 34 bii. 63.11.28. 130 quater.1. 26. 149.37. 60 bii. 12.2.9. 68. 2. 44.3. 211. 1. 51.12. 18. 6. 7 bii.01. 40. 41. 57.16.17. 19.17.179.2. 40.92. 49. 5.6.00.90. 3. 102.1. 7. 14. 50. 117.37. 104. 7.114.71. 8.47.4. 20. 138. 52. 140.7. 40. 75. 27. 256 bii.00. Neg. 7. 41. 13.61.11. 173.32. 112.01. 69. 09.85. 11.36. 40.00. 17. 7.3.63. 107. 1.86.6 ter.19. 69.28. 104. 16.00.04. 10.16.60. 183. Ol. 56. 10.116.0. 91.273.1. 19.76.75. 3. 83. 00.108.19. 94. 184.79. 24.00.66. 11. 90. 8. 01. 91. 9. 14. 101. Ill.00. 00. 62. 8. O. 10.31.16. 9.169. 133. 11.01. 111. 10. 247.274 quater. 22. 49. 5.85.14. 193. 10.17. 6.1. 61. 2. 9.55.23.04. 29.00.38. 10. 254 bii. 2. 66.00. 24. 98. 168. 49. 98.22. 8. 42.67. 57.60. 41.63. 14.60. 10. 9.76.22. 96. 62. 38.20.11.24.27. 2 ter.69. 31.29. 09. 26.27. 52.18.46.22 94. 73. 2. 90.61.109. 11.O. 148. 40. 231. 162.8. 01. . 10. 6.91. 2.31. 73.28.49.29.

41. 14. 01. 14.4.01. 10.19.22. 11. 28. 5. 78. OO. 23. 29.83.129.8.45. 61. 09.23. 01.35.81.47. 52.15.33. 164.26.140. 19.49. OO. 46.60. OO.10.01. 59. 14.19.11. 8. OO. 04.68.37. 27.46.6. 10.61. 21. 29. 73. 27.47.10.00.48.11. OO. 25.63. 27.16.19bii.40.92. 8. 04. 6. 00. 82. 6.33. 4.27. 35.11.73. 04.44.8. 73.16.2.40. Ol.71. 54.47.5. 38. 31.36. 15 21.51.3. 43. 111. 11. 93. 10. 3. 40. 8.63. 41. 40 bii. 69.40.0. 39.24.2. 25.31. 42.37.38. 0O. 11. 65. 67.45.40. 10.1.10.4.25. 35. 32. 01. 48.42. 45. 22. 162. 10. 76.49. 40.40.72.31. 49. 2.48. 76. 99. 36.40. 10. Ill. . 1.82.54.10. 81.27. 90.1. 00. 12.01.00. 77.39.81. 04. OO. 10.38.4. 4.2. 10.62. Ol.01.96. 10. 100. 14.71.45. 4.24. Ol. 14. 44.11. lO. 86.09. 44.9. 24 bii 33.62. OO. 68. 2. 42 bii.01. 33.23. 26.3.09. 58. 64. 28. 46. 5.01. 30.67. 10.7. 19. 11. 17. 09.10. 38. 93. OO. . 14. 00.12.30.6. 41.17.29. 19. 6. 11.59. 19.99. Ol.52. 10.23.86. 36.34. 7. 16.23. 41.93.103. 32. 20.16. 10. 73.8. 19.57. 110.10. 2. 11. 40.66.28. Ui 0. 36. 38. 13 bii. 111. 2.46. 16.40. 20. 40.84.

O0. 91. 21. 16. 91. 134.10.47. 72 bis. 94.90.188. 129. 8 bii. 32.81. 00. 33bii. 35. 38. 79. 15. 23. 4. 21.29. 66. 81.35. 4. ^5 0.53. 16.122 bii. 34. 01. 113 bit. 65. 56. 103 bia.8.94. 56. 123 bia. 29. 68. 104. 163. 78. 40. 16 bii. 108. 51. OO.2. 123. 99. 26. 38. 0. 182. 67. 34. 132.56 bii. 0. 115. 10.23 bii 29 bii. 11.42.4. 63.66. 156 ter.54.96. 26. 109. 17. 66.27. 10. 62. 45.8. 99.106. 43. 52.11.41. 66. 6.17. 81 bii. 4. 31. 160. 93. 46.162.44. 272.108. 49. 140 big. 104. 79. 92. 38. 1. .6.14. ISO. 155. 141.10 bii. 54. 67. 54. 108. 117. 116. 10. 69. 109. 39. 45. 61 bia.24.8bia. 41. 22.17. 62 bii. 90 bia. 138. 188 bia.77. 96. 79. 15.41.01. 9. 80. 150. 7. 84. 21. 58. 73.104. 68. 22.103 bis.31.123.69. 15.113. 106. 49. 174. 48.25. 100.67.41 70. 116. 48. 93. 94. 75 bii. ll. 140 bii. 19. 87. 66. 128. 119.26. 119. 35. 209. 196. 62 bii. 4. 106. 68.123. 189. 89 bit. 107 bii. 119. 17. 10.10. 34bii. 70 bii. 273.107. 46. 124.106.0.35.20. 109. 88.89. 159.141. 139. 13. 134. 39. 21. 12. 86. 62. 100. 1. 54. 76.37. 14. 77. 11. OO.101. 116. 04. 85. 144. 30. 6 bii. 93. 87.7.

22. 46. 34.27.47. 09. 68.11.6.21. 186. 78.36.44. 11^ 31. 47 bis. 76.26. 60. 208.43 bii. 14. 34 bis. . 16.112. 5T. 11. 46. 83. 10. 55.M. 43.21 bii. 38. 45. 180.29.66.114. 47. 10. 53.28. 139. 18. 40. / / Le — JJLo 179 21bii.138.12 bii. M. 14.95.2. 13.l3.65.30.01. 35 bis. 190. 31 bii. 12. 63.86.127. 30 bis. 09.41. 21. 45.158. 28. M.28.46. 13. 24. SO. 18. M.145. 42. 17. 48 bis. 20. 59 bii. 10.41. 67. 164. 52. 86. 64. 6S. 209. 46. 46. S!t. 14.60.52. 26. 21. 39.14.31.52. 27 bii. 14.M. SI. 4%. 40. 19.S1. 24. 42. 33.12. 81.36. 50.\&1.\&1. 13. 86.44.30.3.1. 28. 69 bit. 211bii.174. 22.4bii.121. 33. 29.33.4^.\&4.50.\&!t. 41. 21.m. ^ii.6.38. 25.77. 38. 210. 33. 29. 11.4.45. 4. 21 bis. 20. 4.37. 56. 76. OO. 16. 17. 23bi8. 27. 7. \&0.164. M. 44 bii.50. 60. 48.8bis.34.46.57. 44.

# a.147.i Ml 11. 01. iLo S.48. 3. 0%. 2.23. 00. .28.^jSsJlU\ 11. 3.98. ' 9<«^ 9 |^AA4J ^1. 261 bis. 24.120. %4. 67. 3. 14. . I^^UaLo^ 10. JbLo IS. <»i(^tYt. u 2bLo %. ^^ ^^ ^ jue 41.28. 9 I ^ G^«« jI^^IIajLJ 11. &j|juoLi %. 237. 67. 263. 19. 50. ^^iX^i 11. 4. C 9 9 w^ ^yiXo^ a. 66.148.8. 66. j^juljLo S. SO. OS. ibLo 11.

45. 35. 68. . .!tO.Y^ a^. X. . 9«S^^ ■v CI <M ^ l^.205. 9fiS^9 ^yU*5 11. I^lw. 207. \&1. 14. 192.xS 41. 43. ^^i!.88.61. (9 fi«' ^^ 10.131. sUxXo %S. 16. 9 I ^ O S «» li^Uju^ ao. 10. 9 CS^^ fyOp^ 11.46. 33. 19. 13.96S^9 aO. 11. 57.!tl.

0.1.YJi 1%. 60. i»iAjl. 10.\yMX^j aO.^^^ O ^ Q 0. 33. 70. SO.26. 42. 82.24. 70.71. 1S1.4. 97. 10. lyUi^Li 9. 11.79. 19.23. 9. JUJuol. 65.103.182. 61. 9 . 4a. |»AJLX»A. 1. 241. M.10. 66.9.118.79.A#JCA»«Li 9. 72. Uclii ia.242. !tl. 29.196. 9. 41. 11.70. 40. 53. 32.i7. 44. ^. 237. 10. 34. 10. as. 3. I jrl. !14. . cL£i 11. 11. 111. 34. as. ^X^* 10. -^^ 1.1.»<to1j 40.34.18. 4. 128. U^lxjo ia. 20.11.19.12.38. aJCaX^Jum! 4^ 28. ^^ %. a.

14. 10.12.16. 11. 9 e %. ^ « !t. 124. 233. 41. 175.186. SO. 79. 112. 127.49. %. 210. 182.10. 1.69. 190. 53. %i. cUiii 19. 34. 10. ai.58. 41.01. . 276. 23. 107. 0. ai. 168. A 14.1».28. 00.1.3.39. 4%. 32. 12.228. 59. 11. 134. OS.102. C^J 11. • 9 O 1. 14. 14. 40. IS.ai. 1. 13.\^ 96.^1. 154. 7. )&. 10. 34. JjJUpl M. 59.73.48.17. 110. 18.31. 24. 38. 83. S. 93.66.28.10. M.90. 11. 5. 48. as.4.12.12. 1^. !t. 31. %0. aa.25. 45. 131.

72.16. 41. i. 19.12. 16. L^JUuO !t. ai.266. 14.16. 42. xJLiJ ^4. 40. O 1 I A 11. 21.62. LULio ai. 11. 7. IS. 35. 10.14. 35.11. 101. 36.113.267.25. 109. (t^4^ 6\&. 31.159. 9.21.1. 0. 40. 1. 10. 81. 161. 268. 00. 0. 11. 10.IS. IS. %.60. 26. 34.10. L^aJUU 1. 40.10.10.9.42. 18. • * r ? a. 267.04.26. 166. 11. 5 bii. 100.16. 210. 10. 90. a. 62. 28.11. 175. 10.263. 48.39. 41.il£o ai. 43. iJU*^ 4a.. JJuC »a. )&a. 29.49. .166. 09. OO. 40. Lii£c 11. 84.

19. 56. W.16. 1.176.5.52.113. 30 bii. 10. 27.51.59. 31. 41. IS. 14.14.m. 10.122. 10.57.18. 1. 41. 180 ^ %.21.30. 76. 00. 1.T7. 11. 52. 11. 26. "^kijol ^ 34.42. 40. IS.!t4. . 78.29. ^o^^' 19.14. M. M. 58. 16.35.00. Jki^ 0«.^. 91.16.11.16.47. 78. Ll£c 6.19.1. Jii # 11.24bii.175. 66. 28. ^1.33.^9. 12. 41.15. 113. 52. ■"o^-r J\Juo\^ \W. 43.10. 11.35. 22.

53. juuUS^ 14. v:yilUiJl 11.7. >_?. 61. Ljiliit 41.29. 41. 38.161. a. 40. juSUlirai. J^r OO.U. 29. 175.3. U _ I tl*.28.104. f^J^i 46.16.a. y. >.". 1. 16. ^o^ 6. \M. 1. 66.12. L^lix)! 6. ^©is 41. -«*■ I^L£«T %0. 4S. 193. 266.11. > > I -* . 1J.

76. ^ ^0 ^ jiijrii.148.3. 9 ^o ^ J a.^U.96.-^ . 277. JUL^I 6^.135. 21. L^ -* «i — -.135. Ju^M"m. 6\&. ^||^.93. ^^U^ 16. <L^: 1. 10. 11.sCUof 46.i.i4.sLoU 60. ^^i. -» »■*' J Ir 1. %i.15.

16. 9 »J^ »1.19.4S. i. a!t.^lSi>juol^ 11.6.^0. 41. 9 I i^ o ^ o pDlijJoolj 6a. ». v. . 22. 4%. a«. OO. o. 1.13. 3. 16.7. (1^5 16.3. 9 i. 26. 133.. O 11. 131. fjj^. 14.. 132. 13.2gO 11. 201. ^\ 06. 15. 88. 23. •V 16. ««. 21. a tt 9 ^ 16.39. CO ^ 1%.82. A 9 0^ 11.>o ^ U^.(ii.:^Joo 64. .76. "0.

127.35. 81. 19. ST.102. 1.71. 16. b^jLM) 14.121. 30.17. 229.85. kL J^iJr 06. 16. 01. c 8%^ 61.' O^cW M. o *• 1. 60.4.06.ifcU) 6.1a. ^jlSLS *.4.19.2. 14.11.102. 64.6.06. v:y|wo 04.108. 6.6. -.9.81.46. pcX^ 6.120.83. S5(X^ 104. 29.06.127. 00.6. 54. 16. ^f^ 64.00. 11.« 9 |» g. 9 e.53.67. 1. 81.67..11.9. 6.12. 11. 61. 8. .18.49.

261. 105. 57.00.06.« 0.76. 1^ 01. >^ . ^j^^ 10. 61.109.. ^tXiJ 11. 06. 30. 72 big. Ijuo 16. •^ • -- 9 £ > :^d^ ai. .82.11. 01. 90.21.22.10. v::^^ 1.43. ^y^ I «^ 06. OB .189.13.-* »o -- bjoo 16. 45. 35. tStjuo 16.42.109. 90.40.98.

20. 11.21. 16. 41.176. %0.58.38. 34. ^Lot 4. 16.29.110.10. Y«jei Gt ^ .37.51. > f^or* IwOI 1. 24.60.6.60. 46.52. *> o' 04.94.13.6. •pi O. 6. 84.30.7. 96. 6. 41.31 10.3.11.^j^^ 11. 1^1 16. Ljwo 4. 14. t 18.53. 137. 79.

a9. Hl«dol.10. atjiyo^ 11. ^\yj0\ as. M. 31.10.5. a. 66.15. Ill.5II0I 4. a6lIlS W. 74.49.2s. ajt^t ^1.29. . 58.127. 1.60. 32. a9. Slyof 01. 83. 23. 5TCJ0I 66. 282.11. at. *t^ o'^ y- 181 ^^bllof. ^i^l 19. 11.2i. 7-' 5f%joU 11. 4.9.81.

7. 60. . S5. Vft. S. %%. 17. 19. 9.22. 52. 32.58.J^^ 40. 96. 41.'^))^ ^ >l - vi. jj^ aa. ^L^Jj|^W. \&. »1.12.51. . 80. 126.57.22.117. T5.44. M. 49. n. ^^ 9 o ^ Owi^^ %6. 3. 4>>^ ai. Ijo^ 4. *. y y ^ ^ 4>.sLo.LS «. 9. 04. Wi. 39. a.

46. 103. 04.14. 1.31. 'i "9 &3^sUi:il ^^.181.33.192. 4S. 9. 10. 64) ^ o-<i7» . Li^ a.180. 6.Us W. 22. ^J^A4J 4*. 0. 12.53. \&. 9. 94.61.142.60. 17. 0. ^ o ^ 4. ^9 .114.

169 bis. 10. ^|lo U. 9 ^O.11. Geii. 22. 40. 28.00. 114. 54. 156. aO. M.35. 16.155.67.81. 0. 32. %0. 54. 10. 63. . 19 I>i8. 111. 35. 56. 27. 76. r^r 1. 39.00. 7. 82. O. 112. 4.0. 116. 37.^ U. \&. 10. 01. Ace. 40.254. 79. 0. \H.14. 12. 6.27. ^pUXS OT.36.40. 31. 41. 109. 20. ^y K^ kO <^i ^^ » LjUJ^ M. 23. £>* *^'>f5 W. 38. 31. 50.10.52.

21. 10.^ jl^iU])^^ 04.7.10. 44. 41. 1. 54. 90«. 49.18. 00.00. 74.32.9.18. 11.^0 SS. 10. cs ^ 1.. 40.50. 13. 85.17. Ol. 20.115.0. . 9 (S ^ 9 O ^ 0«« KuMu ii> 04. i»iX uoMi |1 0. 86* O. L^tyo 10. 116.5. O. .. 48. 10. 51. 50. 83.11.Cm13 11. .134. 9 ^"^ 03 ^ 0. 13. 2. 23.93. U. 6 -"-^i^ |{. 9 ^lii »4. 188.04.

viXiMM-) 10. < O *. y*yM^ O.49. 0..32bii. 69. 13.210. 17 bii. ii[ff. 10. . 04.22.50.0-* 0. 00. 41. 00. 10. 0. 11.10. 55. 11. 78.A»M»AiU 00. 10. ^6 <«» 0. LLub^ 00... 9 O C ^ 11. 62.. 46. 88. 69. ^ V y. 14.47. 17. 00. 42. . 77.48. 9 O • ^ 0. 50.■'* 1. 107. 20.200. i»A. 87. |^% ^^ 134.01. 10.^ C5 «« lO.

19. 169. 48. 71. li^ 00.4. ^^ O. 30.0. 102.156. 79. lliiUi^ 00.170.276.97. i^i^r^ 0. 0. 182 A^\ 61.<% tf M> »i»#^> 0. 238. A -" i ^ 1 tt 0. 169. 76 bii. 9. 67.67.32. O. LiUij 00. 40. 00. 4. 31. 46.6. . ^j^XliJ 1. 8. 4. 237. 4. jLLmO 00. 1. 11. 19. JI*ifl 0. 6 9 i. 0.21. *-» .5. 0. ^^ o^ jIUXLli*^ «. 168.^ -"^ JuwmO 111. 00. 156.

^ 1 m a. 38. 20. ^^A moi^Xm^uO 4kl.19. %. 4.*'^ .o^ vILam-} ^9989. ft 9 ^ •f " *.19. /• . 16.61.V ««. ^*f iiin #yinf* uf 4«. 257. ^ mm ' \JL<bL> W. -o^ C U^l 16. %6. 21. 6\&. 11. ^jjpyC^' a.81. 229. 39. 2. 231. 37. 2.^ y ^.61. J LLoli a. (^:i>l>MMi4je M. %1. 231. aJuAM^f 16. 42.2.

8.9 o^e lULdJI %1. ^54^5 aii. .89.122. %6.14. 22 bii.61.44ter. ^5^5 ^*'''' ^ ^ 6.- 6.%4. 41. 25. A e. «. <.k« — -- (•dbtuO %.19.o' !tO.

10.85 9 LuflUO 16. a^.59. 1. aa. 84 bis. 69. iLcli 6. 6. 28.61. 74. i^ 06. 173. 88. K< ^^cjCwuo *1.18.11. Vx.11. 16. 66. '?^ 1. Ol.32. ai.34. o. 12.^l^ 16. 46. 64. 26. 24.67. 17. 1.82. 84.10.103. 71. 1^.46. 18. (•J^f U. 5. .00. 9 o ^^^i^d^t 16. OS. 1 >.65. 62. 11.11.25. .28. ^>i« M ii S * wl. 64.74.128.51. 59.194.118. 06.61.15.06. ai.14. 66. 65. 39. 06. 06.60.4. 16. lyfiucLi 61. ^U^ 66.97. 5.

y^ r - 9 9 ^^-mmJ 10. 06.•• o' "'V t^^^ 05. Ace. lO. 46. . 50. Ol. 42. 59. «« o ^ ^ 10. 173. 58.16. 100. t«.87. ^Saji 06.a . JOlA 4.. 9 r " /•^ .^ O.103.» c Gen. 21. lO.42.

iUUax) Ol. 97. 33.00.62. 68. 40. . 1.57.119.40. 66.06.156.89. 4.84.19.128.48.48. 31. .36. 32. 103 bii.70.16.60. 11. 01.46. 26. 9 uJbUjO 46.18.79.40.11. 42.01.14. 0. Ol. 13. 88.1. 29. 11. 44.210. 120. 0. 27.11.250.71.67. 4.20. 94.11. 8. 63.105. 36. 04. 11.59. 213.148. ^5^iXj 16.4.82. 50.23. 9 ^^ »JLfi 0.6. 50.6. L^jLo 60.191. 06. 86. 6.48.12.3.46. 62. 37.10.45.44.49. 16. lO. 8. 114. 100.250. 1.11. 1^ 1. 96.145. 1 . 06.59. 16. 61.74.61.11.10.190. 10. 10. 86. UijM O0.01.140.29.01. 06. 06. 16.23.49.87 bii.1. 11.67. 0. 117.06.16.44. 131.17. ^9 .46.41.6.01.149.41. 11. 0. 38. 20. '^ O. 75 bii.10.62. 14. 1.53.40.65. 93.45. 69.01. 128.173.06.63. 4. 124.15. 29.

59.144. 58. OO. 18.37. 83. 209. 16. vJjo IbSJo 46.151.75.10.4.37.10. 9. 06.16. llL^^ 4. 01.96.52.69.84.13.6.D*LiLol 41. 61.6.41. 16.61.26. O.31.8.1. 95.15.17.76. 6.108.11.102.94.66. 21. |UiJ *. 16. B Q ^ 9 . 66. 14.6. 4..60.42.0.87.40.3. 61. 85.140.10.60. 24. JlJ} 6. 9 •^< oJuJ 40.42.-^0* j.!.139.12.10.. ^^UJflOl.25.60. |Uix£^ 40.12. . 74.11.

40. /^5 «.o:*> 1^1 00.22. 16. 42. 47. 30.48. \ft. ^^i^U 41.LS^ 11.107. 14.47.^ 183 ».2.18. JXiS S.47. ai.21 jix:^ ^ — _ :>-- S^yCo 1. vijCo 11.120. 30. 20. 06. * *.16. 9. 28. 77. /^.•• » 01.11. 51. 1%. . .

J^^x:. 9. 83. XiJ 1.51 Ms.22.ft.31. 21. 6. 22. 40. l!t. 123. !ta. 1). 'Xo 1. 14.120. 25. 46. 33. 16. 1^^^ 14. 52.aV2-^^>**- > >C. 21.22. i^e-x* at.0-0 ^. 42. LCo ^4. 47 bii.47.47. 42. 11.94.^1. 56.32. 25. S.-i ^^^ 10.128.103. ^^IXi W. ci^^ . ^^ 1%. \h^ 41. 97bii. JCo 10. 124. ft. l!t. is.^ 11. \'^ 10. . 1.30.

282. tLX^ s.17. 77. {& iLj a.120.ft. 38. 35. ft.282. e^^^5 »4. 1ft. 21. 114. 2uLo a. aa. ^. JiiJ.124. ^. JJiJLi a. . 86.87. 162. 124. 13. 13. ^-r 1. 57.54. 14. si. ^jXoU S.124. !t8. 6. 19. 37. I ^ ^ xJLo IS. %. 16. 54. UaJU 1.72. 282. 11.XjJLo n. i^ W. l!t. &JLo %. o ir.89.!ta.i2o. 129.11. 4. .1a.

50. 1. 11.^^ 10. 247. 124. 31. 10.29. 29.86.85. 33. 17.11. M.38. iiULj aft.1^. 88. 33. IS. 152. 85.32. ^ 11. 1ft. 52. a4. 33. 61. ^mr a. ft.58.40.%!.29. 13.u is. 29. !JLlJb IS. I^aLo 10.106. 73. M. 8. 8. 11.48. .3. 28. iUr 1. as. 55.IS.41.aS. 24. !Uras.34.40.64.57. S. *^ ijuo 1. ai.88. a^.101. ai.76. 11. 49.88.45.99.83. oaX».i9. s::^2ik£ol M. y^ifi^fj^ 1%. 11. dUU 4. 69.32.6. 27.73. 11. ai.43. 64. 10. ft.

42. 1. a4. 9^ sdUUj «. 4S. 90. 45. 90. 41. 4. 16.aO.26. 4a. 10. 17. 23. 14. 04. 10. a. 1.28. 5. 37. 4^. 9. o^ \&. IS. 50.19. 101. 1. 21. Oft. 58. ^1. 117.91. 50. 0. 10. f^kJUS VI. 11.14. 48. 2. 1ft. 60. 14. 41. 2. ^.41. 20. 45. 4 bii. 86. 7.4\&. 4ft. 10. 120. la. IS.188.186.44. 19. 4S. 158. 14.85. 21. \jXX4J %0. 9 11.32. 1^. 10. 75.55. 30. 11. 11. S^. fto. 102. IS. 80. 21. aO. 9. . a^.

26. 113. 8. 249.ii. xXK a. 96. 57. 8. ao. ft. 260.16. 19.252. 8. IS. 19. ft. 8.#-0 1^ 4. 04. .a\s. ^^^^ja^ t.30. i^jUUJL a. 4. ii.1a. 97. 34. viJULo ia.56. 2. ft9. ft. 1^3 1ft. 73. 28. 31. IS. 15.ftl. 102.a.iii.26 bif. 65. 40. a\&. S9. ixi. 17. 19. l. 1.25. M. 1. 54. 50. a\6. a. 33. vJLU a. 11. aa.ii8. la. 43. 20. 78. viJULe IS. 23. 14. JLLo ^1. 248. 248. 9. la.!. a. 248. • 9 sdXjoy ao. 11. .

161 I. 91. jjT. 18. 11. 44.91.184.75. 90. 44 bU. 19S. 36.90. 7T. 59 bii. 1. siJUUS 114. 40. %«.47. 90. i.43. 2U ler. 14 16. 106.70. 70. 185. 184 ICU Z. 174. 39. . 136. 30.ai. SE liii. 146. 274. 25.109 114.64. 82. 100. %T.84. 120. 125. 25G. 160. 197. 23. la. 65 13. J^ a. 117. ft.2S. 166. 83. 103. 9. I4T. UGbii. 133. 24B. 1%.104. 45.15.3. 114. 284. >iUL.iJLUl aa. 05. 110. 106.4i. 21. 13e. a. 31. 63 88. •UJU 4. LIU W.107. 2ater. 200. 113. 4C. 17 40. 33. ftS. 72. 41 bii. 272. 132. 141. 91.84.9. tIZbii. 87. 10. ^') 1. 08 bii. 1«. 32. 4. 21. . 67. S.94. 54.2.50. 154 liii 155. 18. 139. ftO. 248. 117.55. liUyiii 1. 91. JLyU 44. 09.. 121. 59. 45. 1.7. 51. 35. IHS. 76. 16. 41. 162. ISO. lis 10. 138. tS9. 36.^9.124.

16. 1«.W». 61. 19. Tt%. 15. 4S. 19. 13. 1%. 09.7.78. 91. 66.81. 12.108. 41. 20. 11.98.70. l».10 81. 3. 61.24. 38. %0. 43. 18.34 hli. 18.40 46. 16. G9. 63.19.aS. 1. 68 bii.11. 64.21. 1%. 71.11. 41. SO.^1. 66.86.163. 40. 10. 9.GT. . 39 40. 37 14.10. S3. 11.10 11. 2U. 14. 94.51 bii.70. 17. 91. 68.0ft. t». 19.100. 3. IT. 90. 7. 41. 37. 34. 61.37.36.14. 37.S6 3S. 5. 56 bii. 16. 38. 11. 52. 11. 14. 8. 4bi>.«%. 11.10.6.19. 14. 17. 11.4.111 17.19. 14. 10.43. to. 83.1ft.110. 11. %1. 10.69.43.8.111.88. 15. %!.36.89.83. 50. 30. %%.11.16 18. 29. 19. 16. 17 Lin.41. 43. 41. 4.T5.1%. 61. IS. 5 bii. 99 bii. 39 qunter.52. 28.5.26.38. 4. 18liii.14. 78. IS. 19. lOS Ur. 36.18. 46.11.79.35. 10.*1. 90.ll.80.85. 18. 10. 16. 41.18.9bii.110.43 44ter. 32.84. 45 96.120. 30. 3.13 10. 20.75 76.36.80 bii. 40. !t4. 13. 20 bii. 4. IS.34bii. 60.14. 44. 38. II.135. 38 bii. 107. 2. 13 1&9. 11. %4. 23. 20. 99. 67.11. 111. 16. 8.45. 9. 41. 1ft. 30. 24. 88. 9.33.29. 61. 90. 64. 41. 31. 43.5. 84. 1 6«. 44. 16. 41.96. 61. 11. 11. 35. 11.14. 10. 39.16.

6 ^' 10. o^ I. 153.65. 21.18. t^i 42.13. 16.8. 180 bis. 1. 48. ft8.28. 61. ^j 21. 10.11. a.92. 2.182.5. 16. 158.108. 91.11.66. 1.101. 5hi>. 43.16. 115. 31. 13 14. 30. 49. 1.21.28. 9.19. ft.18. 10. 14. 198.21. 146. IS6.54. 17. 94. 40.39. 11.5.31 bii. 7. 18.13. 30.76. 113. 04. 13. 28.19.10. 41. 39. IS. 135.88. S. ac 28.0. 4.116.20. 114. 33.11.111. 103. 42. 191 (< I. 4.61. 57.51. 35. 33. 19.19. 163. 33.11. 9.19. 126.10. .12. 109. 11. S6. 04. 111. 42. fll 63.1. 19.65. 104.36.133. 22. 2. : '. 1. 38.1. 6.31.33.^. 12. 1&1. 16. 14. OS. M.39. lis. 1ft. 54. 19.104. 18.41. 48.29.37. 0'.14. 15.80.110.111. 10.14. 31. 61.99. 145. 17.48. 351.154. 10. ^8.21.64. 43. n.

43.66. 29. 46.6.6. 33. so. 8S. 49.14. 18.44. 16.28.61. 133.145. 60.11. 51. 14. 33.102.31.90.40.134. M.21.8. 116. 19.11. 108. 102. 33.51. 12.18.14. 28.45. 384. 18.36.124. 1. 42.^. 48. ».31. 18. 10. 39.61.20. 11. 7.82. 18.52.8. 14.1.36.21. 41. 61.15. 9. 5.36. 138.29.4. 1.11.22.55.11.3S.98. 19. 115. 41. 9. 19.11. 108.85.11. 3. 108.118.86. 20.91.8.41. 81. 41. 40. 36.50. 46. 26. 11.11.49.9.51. 28. 12.90. . 110.99.14.12. 93. 34.81. SI.4.156.10. i!>. 9.6.19. 19. 11.24. 12bii.14. 140.46.16. 13.20.21. 14.12.18. 11.36.14. a J.110. 63. I. 101.33. 63.80.91. 134. 11.50.59 bii. 4.44.11. 86. 383. 199.28.53.158.19.19.48. 1. 96.40. 10. 14. . 6. 72. 13.41.10.18.1. (6.73.1.33.

12. 13.64.18. 161. 1. 41.20.113.46.32.13. 30.59. 113. 43.5.11.94.41. .19. 40.42. 35. 55. 41. 1. 13. 23.16. 31. 1. 108. 99 bii.81. 118. 4U. 41. libit.5. 33. 93 bii. 134.41. 9. 139 Ua.116.28.86.22. 14. 71.85. 30. 31. 33. 118.26.65. 45. 88. 19.96. 81. 111.32i>il. 31. 46.7. 69. S9. 2ft. 105.U. 55.118.31. 110. ItO.10. 138. 79. 54. 19.11. 11.11. 14.114. 2. 16. 39. 15. 68.22.19.50. 9S. 89. 49.19. 18.6. 61.18. 15S.13.6S.117. 201. 30. 01. 12. 21. 41. 35. 19. 119. 21.61.8.1.133.1ft.11.108.9. 92. 91. 17. 49. 20. 111.24. S.19. 96.18. 31. 24. 40 bii 64. 19. 65. 14. 91. 11.10. 61.38. 49.9. 20.4. 11. 101 bii.0. 35. 114. 06 bii.14. 33.11. 48. 112. 8. 11.10. 115.21. 29.39. 67. 21. 40. 16. 105. 11. 19.4.141. 0. 8.11.171. 43.129. 37. ft. 51. 31. L8. SI. 90.68. 84. 18. 34.41. 45.113.89.214.19. 11.135. 24. 183.121. 4G.10.51. 11 bii. 11.56. Gl. 29. 61.16.9.7. ftO.14. 35. 194.11. 176. 11. 111.3S. IS.135. 83. 1. 33.25. 56. 99.9.9. 10.6bii. 28. 12.8. 68. 42.16. 10. 65.42. 13. 43.11. 51. 92.It.231.

161. 60. 130. 134. %^ 2. 63. 97. 119. 210.196. 53 bis. 241. 187 bis. 162. 244.5. 209 bis. 262. 183 bis. 55. 78. 8. 235. 83. 28bis. 178. 169.28. 21. 194 ter.185 bis. 26 bis.114 ter. 44 bis. 184.83 bii. 226. 282 bis. 90. . 52. 86. 43 bis. 13 ter. 140 bis. 274 quater. 99. 273 quater. 250.l52. 3. OGter. 247 ter. 32. 208. 65. 102. 49. 1.120.11.153.69 ter.3. 88. 132. 87.121. 150bis. 192 quater. 25. 12 bis. 23 hsT. 231. 84 his. 44 bii. 85. 268 ter.127. 33. 249. 53. 174. 167. 256. 254 bis. 22.10. 78. IB bii. 99ter. 9. 79. 30. 20.44. ^ 185 58biM. 73. 211 bis. 49.1. 180.61. 19.6. 12. 278. 214.14. 62. 260 bis. 259.4. 267.32. 34 bis.69. 31. 85 bis. 51. 265.24. 88. 79. 57. 54 bis. 70.14. 181 bis.33. 30 bii. 279. 27 bis. 72 quater. 285 bis. 11 bii.9.99.207. H. 219. 144. 89. 160. 95bi8. 136. 179.2. 257. 39. 68. 222. 238. SG.129. 73. 269 bis. 95. 248.5. 4. 195.154bi8. 86. 142 bis. SI. 100. 139. 34. 103 quater. 255. 276 bis. 58.206. 173.112. 104. 48. 193. 220 bis.205.75 bis. 48.17. 61 bii.11. 230. 35. 81. 101 bii. 159 ter. 216. 17. 258.

18ter.92. 130. 138. 30. 28 bis.32. 114. 15 bis. 195.38 bis. 29 bis. 106 bis. 100. 128 bis. 96. 40. 83. 85.101. 99 ter. 48. 33. 28. 50 bis. 133 bis. 71 bis.159. 27. 117. 135. 77. 68 his. 127. 101. 34 his. 80. 115. 94 ter. 108 ter. 110. 60. 149 ter. 105 bis. 117. 114 bis. 112. 56 bis. 168. 97. 130 bis. 113.14. 166. 79.63 ter.59. 47. 69. 119. 52bi8. 164 bis. 38. 152.72. 46. 14. 156. 36. 44. 91. 55.161. 110. 35. 173. 23. 140 bis.174. 84.148quater. 6quater. 37.160. 183 ter. 98.91. 122 bis. 137.71. 2 bis. 82. 21. 131.70. 154.57. 1. 109.77 quater. 14. 26. 168. 121 bis. 15. 144. 10.2.4bis. 123. 43. 144. 105.26.173. 116. 70 his. 54 bis. 108 ter. 34.123 bis. 113.l9. 3. 37 bis.81. 115. 11 bis.140.l9bis. 112. 75. 114. 180. 16. 69 bis. 175. 76. 174.158. 17. 77. 13. 181. 88. 6. 127. 2. 63. 193 bis. 156. 65. 108. 42. 54. 142. 38. 39 bis. 198. 19. 86 bis.l0. 126 bis. 101. 88. 12 bis. 57. 115. 31. 104. 41. 4.172. 194 bis. 138. 185. 45. 42.145. 64. 12. 137.75.^. 67.69. 6. 102. 79.162. 70. 45 ter. 197 bis. 1. 129. 122. 84. 57. 81 bis. 153 bis. 72 bis. 22 bis. 85. 106. 147. 35.18bis. 96. 165. 27 ter. 87. 65.48. 95. 9 bis. 138. 118 bis. 4. 151. 7 quater. 89. 56. 189. lG. 111. 102. 30ter. 41. 80 ter.158. 53. 114 his.52 quiiiquies. 47. 95 his. 103 bis. 143. 157. . 152 ter. 10. 159. 120. 54.162. 158 bis. 60.62bis. 3. 51 .157.

114. 35 his. 73his. 60. 66 his.36. 93. 26 . 4. 90.55. 12. 24.121. 9. 200. 141. 32 ter. 37. 95 bis.8. 38. 126. 31. 40.137 bis. 10. 115 bis. 184. 65. 103 bis. 174. 34. 76. 70 bis. 39. 26. 68. 26 bis. 104 ter. 40. 38 bis. 9. 118 his. 30 his. 23 ter. 32. 160. 125. 9. 168. 84 his. 109. 6. 162. 16. 54. 16. 106. 30.63. 67. 102. 3 bis. 62 ter. 24. 67 his. 58. 172 bis. 59. 39. 80. 16. 51 hiM. 83 bis. 28. 77. 123. 22. 90. 152 his. l!t. 60. 18. 81. 11. 101. 112 his. 72his. 102. 21 bis. 204 bis. 28ter. 20. 94. 76 bis. 103 bii. 38. 66. 142. 107. 75 bis. 121 his. 38. 61. 75 bis. 10. 56. 127. 146 bis. 25. 83.21. 151. 27. 92. 71. 60. 29 his.64 his. 178. 72. 51 his. 65. 34. 48. 29. 71bis. 77.5 bis. 32 bis. 80. 54. 76. 86. 193. 69 ter. 69. 98.88. 102. 9. 124. 104. 81. 90. 1. 154. 108. 76. 196. 58. HI. 71. 49. 116. 94 ter. 19.108. 68. 15. 48 bis. 78 bis. 117. 20.3. 50. 119. 22. 36 ter. 64 his. 189 bis. 199. 110.121.124. 42. 91. Obis. 3 bis. 107. 85. 41bis. 52. 148. 202 bis. 47. 14. 35. 106 bis.1 bis. 92.48. 118. 49. 62 quater. 20 ter. 59. 73 his. 50. 9. 73 bis. 120.129. 10. 52. 25. 57. 94. 30. 45 ter. 11. 69. 83 his.60.73 his. 171 bis. 95. 93. 112. 181. 28. 42. 75. 46. 188. 58. 4. 86bis. 16. 79. 101. 128.59. 100. 105.99 bis. 91. 102 bis.37. 92. 21 bis. 25.129.61. 17. 183. 149. 22 his.

47.9. 119. 29. 46 bis.50. 55. 51. 78. 17. 129. 72.84. 108. 41. 27 hid. 67. 92. 14.16. 94 bis. 107. 102. 9 bis. 60. 32. 49.30. 88. 87. 115. 46. 133. 4. 11.25. 78. 33. 61 bis. 93. 37. 34 bis. 12. 128. 52. 104. 24 bis. 8. 26 his. 46.19 his. 49. 18. 83. 7. 11. 28his.38bis. IS bis. 13. 55 bis. 17. 70. 4 bis. 19. 19.97. 113. 57.33. 89. 37quinquies.96. 33 bis. 31 bii.40 his.1. 37 ter. 53. 4. 38 bis. 27. 21.10. 61. 95.17. HI.42. 14. 64 ter. 20. 39. 25 his. 51. 102 his.23.90.87. 41. 48 his. 66. 84. 30. 26 bis. 42. 5. 98. 27. 87. 39. 68 ter. 99.105. 56. 12 quater.75. 71 bis.1. 13. 66. 10. 108 bis.17. 48.92.14. 124. 64. 24. 69. aO. 19. 37 ter. 64. 8. 14. 114. 65. 11. 15.108. 80.98 bis. 65. 29. 27 his. 59. 59. 113. 10.99 bis.82. 42. 41. 77.101 quater. 41. 2. 111. 83. 26. 100. 41. 30 quater. 91. 75biii. 86.81. 14.87 ter. 63.97. 40 ter. 68. 4. 15 bii. 20. 112. 47. 80. 81. 68. 85. 16. 38. 28 quater. 22. 84. 29. 89. 2. 28.28. Ill bis. 1 bis. 35. 82. 82. 6 bis. 23. 8. 74. 67 quater. 59 bis. 92.89. 86.70. 54. 105. 76. 35. 2. 74. 78. 25. 41. 3fi. 104. 82bii. 49.30. 35 his. IS. 31.106. 25. 23 bis. 74ter. 9. 58. 55. 75 bis.51. 33. 87 bis. 97.45. 79.14. 10. 6. . 28. 103. 28 bis.68. 75.43. 5 his. 21. 36. 71. 16. 7. 119. 51. 38 his.ter. 43. 50.99. 36. 83. 121. 44.4. 109 ter. 120 his. 60. 32. 24. 72. 16. 35. 26. 2. 31. 52. l\i. 91. 5.82. 13.

45. 67 his. 181. 28. 102. 23. 17. 49. 13. 213.22. 30. 26. 43. 48. 66. 100.149. 4 bis. 20. 24. 87. 67. 35. 31. 57. 53.47 bis. 12. 58. 27. 38. 47. 194. 75. 24. 40. 61. 44.50. 49. 85. 11. 21.32. 136. 41 bis. 31. 59.11. 56. 105. 14.17.153. 17. 21. 20.6. 60. 58 bis. 48 bis.l8. 111. %%. 91. 77. 86. 2 his. 38. 72.5. 12 bis. 46 ter. 84 bis. 44. 91. 29. 77. 33. 18. 20bis. 23. 185. 40 ter. 61. 18. %9. 24. 59. 37. 70. 81 ter. 27.42. 127. 11 bis. 33 ter. 66. 17. 77. 180. 167. 53.23ter.28.134 bis. 30. 25.146. 87. 18. 57 bis. 74. 44. 216. 168. 43. 86. 21. 19 bis. 165. 75. 73. 2. 57.93bis. 34 bis.19. 82. 58. 76 bis. 3. 37.43 bis. 28. ai.99. 56. 88. 110. 25 his. 42. 57. 32 his. 19. 96. 22. 33. 74. 65bis. 33. !t9. 34. %^. 6. 46. 116. 35. 29. 77. 80. 30.31 ter. 40 bis. 43 quater. 3. 61. 39bis. 41. 52. 23. 59. 9. 77. 86. 19. 31. 109. 47. 24bis. 45. 60. 6. 41. 44. 47. 166. 60. 14sexies. 49. 50. !I4. 94. 58 bis. 93. 34. 21 bis. 12. 76 bis. 74. 67. 93. 62. 23. 11.38 bis. 118. %1. 24. 97. 60. 51 bis. 50. 66.30. 78. 20. 164. 19. 27bis. 29. 44. 44. 2. 33. 94. 20. 25. 19 bis 22. 67. 44. 54 bis. 22. 85. !tl.63 bis. 30bis. 78 bis. 57. 24. 42. 15. 84. 70 bis. 18. 187 bis. 208. 98.154.62.16. 22. 32. 9. 35.31. 11 bis. 32ter. 37. 6. a6. 86. .9. 5 septies. 29 bis. 13. 32. 71. 28. 228. 86.7. 2. 16 his. 61.

52.143. 65 bis. 52 bis. 46 bis. 37 bis. 15. 22.14. 6. 4. 46. 14. 19. 21 ter. 3. 11. 19. 36. 2. 69. 74. 68.2. 44. 31. 11 bin. 49.7 bis. 58. 9 ter.22. 151.11. 48 bis. 54. 2 bis. 10. 51. la. 24. 12. 4. 66. 18. 11.3. 18 bis. 35. 42. 25 bis. 59. 19. 111. 3 bis. 16. 44. 48. 7. 74.62. 39 ter.7T. 41. 60. 40. 23. 23. 1. 29. 74. 42 bis. 51. 26 his.6. 62.7. 58. 48 bis. 38 bis. 46.27 ter. 52. %9. 10. 71. . 45 bis. 28. 52 bis. 79. 86 bis. 44.26. 28. 74. 23. 17. 81. 14.122. 115. 28. 44. 40.132. 39 bis. U. 75. 22.47 bis. 72. 50. 29. U.22. 43 his. 15. 27 ter. 30. 2 ter. 15. 23bis. 26 bis.32.8. 86. 20. 65. ai. 55. 17 bis. 32. 58. 8. 50. 46. 9bis. 56 bis. 38 bis. 12 quiiiquies. 63 bis. 6 his. 30bii. 53 ter. 16. 58. 5. 20. 29. 1\&.23 26 bis. 2 hi. 7bis. 29. 27. 6. 13. 26. 18 bis. 54. 53 ter.4. 23. 44. 76. 67.80.21. 34.<i.l4. 14 bis. 43 bis. 17. 112.38bis. 13. 26 bis. 21bis.141. 4. 146. 102. 62. 6. 81.12bis.14.2. 1.19. 38. 8. 45. 10. 38 bis. 24. 54. 59. 30. 33. 40. 46. 55.168. 30. 8. M. 34 bis. 98. 24 186 ^ 42. 23. 4. 3. 7. 48 bii. 8 ter. 39. 23. 34. 16. 33. 77 bis. 51.22.

22. 13. ^a. 17.22. 10.30 bis. 1^. 49. 36. 123.26. 14. 3. 30 bis.60. 40. 49.9. 42bis. 21. 140. 14. 35 ter.4. 90.34.3. 9. 52bii. 43. ^2. 26. 22 bis. 17. 10. 35. 1. 2 bis. 9bis. 30. 33. 28. !t4.42. 7. 39. 42. 31. 1^. 36. 20. 49. M.57. 83. 24. 11. 13. 14. 22 bis. 13 bis. 37.23. 139. 27. 2. 19. 71.21. 50. 4. 46qiiatffr. 23 bis. 9 bis. 5. 32. 17.79. 8. 12. 60. 106. 186. 8. 59. 44. 4 bis. 35. 35. 6. 82. 29.25.10. 19. 57. 28. 22.11. 31. 14 bis. ^0. ^0. 30. 4bis. 52. 52.7.8 bis. 253. 18. 8. 16.28.22 ter. 15.29. 15 bis. 22. 66. 51. 9.68. 1. 13. 15.29. 47 quater. 21. 18. 54. 2. 44. 78. 68 bis. 45. 17. 57. 20. 27. 15. 10 ter. 16 bis. 20. 24. 33. G. 25. 34. 38. 8. 74 bis. 51.26. 1. 23.11. 33. 10. 17 ter. 133.15. 4. 14. 2 . 7. 65 bis. 23.14.93. 32. M. %1.123. 5.5. 48. 21. 28.l0. 11 his. 53. 27. 5.3. 47 bis. 1.40. 17 bis. 35 his. 33. 33. 16 ter. 47.41.13. 24 bis. 6. 60. 4. 20. 11.4^. 43. 13. 7. 86. 46. 51. 18. W. 2. 7. 124. 19. 31. 83. 29 bis.3.44bis.33. 14. 32. 13. 42. 8. 53. 33.41. 40. 29. 15bis. 4^.1 47. 29 bis. 45ter. 14. 54. 21 bin.87. 57.1. 58. 44.27. 27.33. M.41.43. 11. 20. 12. 35. 21. 20. 50. !tO.6. 69quater. 16 bis. ^^. 4%. 50. 17. 42 ter. 48 bis. 3 qaater. 29 bifi. 4t. 5.91.8.6. 18. 35. 52 bin. 37.13 ter. 50 bis. ^S. 25. 194. ^0.52 bis. 4. 34.11. 36 his. 11 bis. 52. 51. 9. 4. 15. 54. \ 105. 28. 18. 30 bis. 39. '%. 111. 29 bis. 15. 4<5. 40.89. 8. 45. 50. 26. 14 bis. 32. 44 ter. 43. \S1.11. 29. 22.9. 1. 53.

16. 10. 11. 14. 6. 23.29. as. 10 bis. 22. 19.12.36.42. 9.43. 11. 25.1!t. 02. 50. 14.1. ^.43. 00.69. OS. 3.99. 81 bi. 12 his.8. 3. 0.SO. 04.13 his. OO. 13. 14. 10.20.10.80.82.8. 44. ":^J (/ ^ U-f5 !t. 160. 1. 7.82. 1^. 0.1. 2.11.70. 4. 10. 17.27.80.1.74. 11. 10. 27. 46. 24. 10. 00.74. 9.OO. 159. 0^7 19. 10^. 7. 147.2. 8. 59.20.57. 40.SS.34. S. 12. 62. 2. 27.3.4. S2.26. 64. 122.44. 21. 11.2. 8 his.16. 4 ter. OS. 145. 5. 200. 18. 00. 45. 02.4. 8. 6 bis. 20.0^.51. 27. 99.4. 15. 11. 14.5. 11. 8. a!t. 18. 01. 9.102. 37. 5. 10. 11.4. 00. lO.S^. ^%^| \i2. 12. 17. %1. 143. 70.3. 4 ter. 1.36.81. 118. 29. 112 .a2. 11 his.quater.17.3 his.47. 4.20. 114. 8. 7. 2.!l4. . 90.15. 2.7. 69. 01. 11.6his.6bis. 12.11. SO. 1. 144. 130.11bis. 6. Ill. 0^. 15.31. 9. 39. 55.11. 84.21. 27.11.10bis. 2. 144. 87. 102. 14. 01. 203. 1. IS. 20 quiiiquies. 16. 34. 14. 126. 5.100. 27 bis. 5. 49. 6. 145 his.36. 196. 6.10. 7. 41.7.100. 9.5. 183. 68. 20: 28.3. 3.43. 4. 6. ia. 10.13. a.4.

40. 90.C<7. 4.1. 18. 282. 8.49. 37.99 bin. 32.5. 250 bis. 20.ll. ^. 2%. 2. M. 13. 24. 20. 42. 0.19. 34. 2S.33. 40. 5. 2^.62. 80.174.49. 80.7.!tO. 24. ^a. 10.11.^2. 10.7. 3. 17. 24. a. ^0. 22. 248. 4a. 47. 38. IS.20.22. ^. 11. 26. 5 bis. 2. tt.10. 21. 40. . IS.98. 9. *lo^ 10.2S. 9. 54. 16. 80. 00.11.3. S.3.%S. 12.46. 20. 0.31.23. 69 his. 0*.ll. 39.31. 27. 18. 28.160. 25 bis.60. 2a. 62. 36. aa. 51. 10. 8.66. 96.69. IS. 20.0a. 18.3.13. 115. 113. 14.169.112.^^. 24. 112.21. 27.^S.0!t.20. xJUi 20.21.55. 3.10.46. 32.21. ^1. 37. 39. 35. 271. 12. 4. 20. f7. 82. 92. 45. 14 bis. 250 biM. ^1. 10. 45. 9. la. 1%. 10. 57. 8. 121.77.51. \&0. 269. 9.22. siJUuo^ 22.1\l. 41.19. 13. 2\&. 85. 36. 69. as.156. 12. 72.39. 4. 1. 79. 20.73. 39. 5.13. 10. 14. 31. 41. 16.45.37. 36. 12. 18.20. kJuo !t. 4a. 19. 11. 11. 2. !tO. 50. 39. 57. !tS. 10. 78. 214. 20 bis.114.

24. ai.M.12. 37. 14. 29. 69 his.64. 78. 29. 79.72. 2S. 102. la. 87 his. i4x^ a. \&. aO. 19.20. 36. 58 his. 1^. 42.72. 31. a2. 9. 57.152. 34. 113. la. — o ^ L^iii 20. 2. 47. ^90 . 20. 4. la.33.14. 2. 64 his. 0. 37.40. 02. 25 bis.4^. 10. 73. \&1. 56. 57. 41. 9. 20. 100. 174.31.55. 17. 34.48. 53. 88. 33. ai. 8. 24. 24. 7. 19. 22. 50. 32. IS. 4. 69. 11. 12. 40.i4. 117. aO.21.1. 19. 121. 0. 2a. 1. 46. 21. LL^ ia. 14. aa.34. 87.04. 9.17. 31. 4a. 34. 79. 36. 1.ii. 84. OS. 120. a2. 22. 139 bis. 109. 20.99. 11. 119. 91. 10. 45bis. 72.23. 161. 4a. 8. 189. 37. M:.122. as. 20. 20. 11. 47. 10. 78. 68 bis. a^. 5. aO. 11.

27.10. 20. 64.00.10.115. 38. 43. 61.22.20. 2S.141. 00. 10. 00. 28. 84. 56. 40. 241. 47. aa. 10. 2. 32.20. 146.146. 79 bis.11. 00. 18. 14.77.0. 20. 96. 66 his. 0. 2. 181.72.^0.a. 97.57. 04.53. 22. jiXU 0. 69.71. 10.65.56. 40.1. 20. a. 31. 7. 2. 30. 192.18. 67. 56.11. 146.85.154. ai. ia.2. 162. 12.12. 40. 83.4.21. 58.145. la.1. 136. 00. 250. 52.63.17.10.72. 62.as. 100. 9. 105.62. 04. 15. 121.74. 30.1.80. 11. 10.53.24.01. 134.04. O.15.123. 29. 42. 5. 59. 162. 67 hti. 49.^. 101. 12. 22.91. 180. 1. 71.33. 234.21. 10. 41.22. 233. 20. 2.76. Lie a. 214.7. 50. 17. SI. 69.67. 10. 8.16. 70. 193. .54. 52. OO.10.00. 41.0.54.44. 123. 130. 94. 44. 5^. 45. 232.46. 49. ^. 70.a4. a2.45. 41. 61.5 his. 21.2. 4.67. 14. 2. 77.00.60. 24. 164. 12.56.4. 118.61. 120.130.42. 22. 148. 40.254.42.33. 12.23.50.0S.25.33. 25.15. 19. 70.247.40. 29.9.20.62.11. 50 bis. 96 bis.21. 2. 149.

ST.24.43. 13. SO. la. »0. 72.153.%%.1. 1. 98. 99. 3. 19 bli. 19. S2. 16T. 11.73. 1«. 32.llt.113. 8. S8. 15. 11.107. 33. 17. 75.31. 91. %«. 11 bii.28. 41. 103. ITbii. 18. 10. 85 bis.a8. 41 bia. 10. %. 11. 4. 0. 85. 1. 33. 1. 39 (er.80 bii. Stt.M. nS. 0. 11.164.13. 19. 123. 3.187. 1.32. 33.39. 166. 44. 44. 3. 4S.191. 14. 114. e.10.79. 8S.13.132. 67. 10. 04.72.I4. IS. 11. OO.162.3S. 106. 40. %%.O. 41 hi. 111.28. IH.11.38. IS. 33. 88. 3. 81. Ift. 14. 10.11. 41.tt'X. 26.11.31. M. 82. 49. 5. S8. 65.49. 40.ia. lt.10. S.6». S. 21. 14.4D.68.U. 69.8. II.i18.38. 41. 158.43. 83. 13. 21 bin. 10. S2. 16 bis.10.12E.«G.11. 41. %«. 56.8«. 1.72.0.ll.10. 84. 1.159.!ia. 41.254. 18. 36. M. 2. 78. 83. 77. 43. 1ft. ltO. IS. ltt. 4.4.5. 81.S«. SB. 40.t. Zl. 14.1.14. 61.68. 131. S0. 38. 60. 31.4'[. «a. 46. 81. 160. 29.118. 1«. 70 bit. 10. 9.. 4. mm& 11. . 13 bii.ia]. Ifi. 4. O^ ' %.4». 91 bis.40. 4S. t. 11. 160.151. 44. IB. 69. M.

/\Jlb 0.90. 10.91.17.61.11. 4.11.83. 14.17.198. ij'yX^ 1. 166.1.96.39. . IS.11. UL« a.38.94.3. " " 0. &° 0. 1. 90. ^jjji^ 11. O.6. 137.^y**i W.44. 4. 6. 17. tll^ 00.S3. t y UJS 4.31. 94.10.31. I^ii* 0. 68.00. OO. 84. 264.10.11. Bl. ^yi" 4ft.91.30.83.160.108. ^j^riSO. IbUi 49.38. 17. 1 00. 41.94.1.4. 49. 4ft.118. 1%. OO. Si.1. Uiii 11. L^JL^ %0.96.00. 13. 00.00. 01. %. 0. ^ M. ^)^ 41. 24. S. . 1. 1. j^iAiailj 4. 88.

109.11. 1. O0.5i. 08.*Ijl4. ^Lit 4. ft.89.9.10.11. 1^14^ 10. U. 1Lcjii 10.41. 1 ^4* I itt>t>4^j 14.41.6. 19. 1.30. ^|j. j^L. SLU^ 01.00. 119. 10. .39. j '^^ I 1. 2D.11.9S.JjeLjr»i.44. ^ ti. 89.66.90.49.0. ^4i4i.21.i>.63.1.18.24.iii 10. iVfii 86.« 01.14. 00.7I. .19 8. . iCJUb 4 122. BjJ^ 0. 11.48. j i^AjLel l'.19. aJclUt oo.5r*i.121.18. 138.11. 7. 31. ^t^xit^U ««.10. >>L^ 1.109. ^^Ul ». 10.8.

O.57. 10. |U* »». )4. OW« 1ft. 31.11. 00.160.89.47.24.49.51. 61.10. ^y^ 4. OluJ 1.06. 0.39.00.11. xjLoI 00. ^L**-tj 0. 0. 01.86.44.19.160. 13.1.196. 97. uLUI 01.42. 13.111. tl^ 0.1.13.40. 01. 116.40.9. 60. iJ'Jii 14.116.191. UiUt 40.158 0.11.19. 1.190.114.00.M« %1.1. 01. 1.23.10.13.01.130.2G1.1. C>^>^ 1.33.131.39.41. 34. ^3 14. UJ^I 1ft.13.00.84. 3.36.1.41.00. W^ 11. iW . b« 1.16.51. xSL«U 0.^. ^i^ 19.16.150.81 40.

20. a. 31. 60. 1.64. 9.13. M. 9. 65.61. 42. S.59. 71. M. 28.112.0^. 49. 66. 71. 53.Li ^^o^o-c iUi IS. 158.»2. 30. 49 liii.Lo . 9. %. 58.84. 32. 53. 50. 9. ^^/ •• •> • ^^ ^ -* !t. 209. 9. 3. 12. !ta. %. 11. LjSUjT 1. 55. . 1. 9.19.140. »^ 1. 11. ^I5\». 68.5.1.11. 61. \&.156.12.1. 74.11.41. 114. 1.6. 57. 2.44. 6. 112. 59. •> . 11.l. 48.52. 155. M. 56. 49. 130. 11. 247. 8.6.33. 38. 19.75. 1. 51. 1.99.57. 118. m.4.

o ^^o ^ «^0 I «« 01. 4ft. |i. •« . !t9. r^ 'hIajJu 19. 177. L. 108. 4. 27. » 5U. 15. 249. 23.40. • ' a.161. 1S4. 4. V «.263. \&1.4**S a. %. 73.9.7.74. %. 61. i.20 3I %. 6. 172. IS. 11. 26. 89. 1. . \&0.69. SO. 9. 1. «M cs.* U 01. 26. 248. 85.

94. ^ ^^Q^ p^\ 11. 10. 43. \&0. 11. 10.95. 32.15. 1. 56. 96.184. sjgu 0. 16. 25. 146. ^JUAi ».11. 1S1. > «> :>jub 10. 58. 19. (•JUa^' 01. «* lis.. 61. 1. 36. 7. liLISj 10.16. » 09 • •• %.99. 11. IS. 19. L^'JuIi 00. 0. . viLyllS 0.

40. ^(XsjJf 90. 25.^< 9.16. 10. 00. .4.^ . Jul! 00. .145.>. 40.*^ -^ . JsuvJ o^ o ^ r^ c^JuL^t 00. 11.. \&1.^ r — slijuii 11.2. 19. 9. v:i>JuX3Li 19.49. v.49. 00.10. ^j^JoJbJ 104.28.:jju^f 19.^ l^pUS. JuuU 0.60.22.

92.112. olij 19. .40.156. 0. •^ 00. 01. • • • UsiS 1. 50. Lfe^juj 11.49. 1.00.170.72.22.0.^0. 1.43. ^ »? 10. -* o-.85.25.29.2.51.86. 9. 45. O.110. 27.0^ 9 0(1' ^JixILaJ 4.74.70. »*- 11.

09. 9«.': 11.^wr 9-: KJUiJJU 09. 61. 12. 3 10. Uik. 69.87.^\^ 11. 18. 01. 68. 31.69.29. 64. •»r9 0.' or |V^I 00. 41. •• • 9. 9 9* 10.134.92. \3^ 1. 44. AdaJL^ 16. ^os.17. 65.3. 9 J 4 -c 11. . 8. . ^cST sUa^ 11. 11. 97. Si. 2.41. 29.16. LlsXi 00.01. 00.

65.• . ai. 63. 50.6. 118.44.iio. 1%. 19. 54. 23. ^^iJ ia. 80.62.^^.23. 53.3. . 65.24. jl^^Ql 14l.ii. 11 big. . . %6. M. ZO. %6. ^S. 20. 14. 42. 1. 11. 10. 169. ^li la. •• • 1. e^ I ^. 13. U^: 10.86. iiA^b ^«. sLa^Li %0.!t6. -or ao. 0. M.119.81. -or IT.70. 58.ai. :^\^\ 10. 5LiUr40. Zl.9. Z0. 165. 8. •• . 118.

14. f^US* *8. 47. ^^ii.13.sduo %0. &x^U 10.•%. 79. 80.^u a.aO.10. 10. 9 i-t '1 ? 1\&.9. jl^il^ 4. j 61. ^O^ O^ * ai.103.. . 4l^. > «l ^ ■ ^^ v^O. ^^JK\> ai. 10. il^U^ ^s. 88. aJ 10. l^^ \&S.59. 32. 82.114. 137.14. 9 . 0. vJ.

45.44. 40. U. ^^i^ W. %. 10. ^4. 4^. 112. 102. 44.3. 50. 10. a^.23. 4. 34. or /M*3^ \i4. 27. 71. 33. 132.57.3. 11. jLsLiriO.70. 1. 57. 44.12. 104.13.i9. 66. 0. Zl.33. 110. 79. 152.11. 203. 14. 60 big. 31.41.2U^ M. 1\S. ia. 16. M.^1. 41. 1. 6S. 14. ^4. 10. 11. 13. 56.60. Jil^ 108.41. 98. %.31.31.M. 129.10.70.aO.15.ZS. Z6. 42. 191 o. 56 big. 68. 59.23.82.2.60. 35. 44. 4%. 138. 96. 64.16. 85. 149. .aO. aO.9. 29.28. 21.37. 0. 58. 15. 72. M. 31.\&. 72. cjLL^ 41. iwtfLs^* \S^. 61. 34 bis.

29.10. as. Z. 93. t&O.23. 10. ^ . :^C>\1 ^. IZ.11. 142. 6. ^kk^ M. 45. 130. 1^. %.^6.133.78. tj3U3 a << > o.M. 8. &jLiajrio.148. ^ Jj^iJ' 16. 63.69. Z. 14. JJ3JI3 6. ^1. 52. 28. 15. ZO. 74. 4^. 248. juufcJt^ 16. 99.23.JkS^ a6.71.25. 268. 166. 77. 44.132. . 0.11. 1\&. 2.43. %6. 177. %0. 23.84. 34.29. M. 19. %6. 1^. 127. 1.

9. M.Z6. 1. 76. Iil5li %i. 157. jiiJ^ W.42. 60.33. 20. ^jJLtfjlllI Vk. a. 11. M. 10. Jj^ ^4.35. 190. 41.6.47.83.14.16. 87.34. 160. 1.21. 20. 32. 10. Lilolli 10. 8. 18.2. 40. 57. 68. ai. jl^Ulolij »1. 50. sLb^U^ 10. 10. 06.ii.73. 10. 104.11. 40. ai. 68.46.Z1. 55. jJ^ 18. \&. 14. 41.24. 23. -9 .48.89. UilSli^ 1. r cU s ji n». 48. 40.42.31.^ 32. jjdjj^ ^^.5I5IJ 10. auc>Ui S.44. 7.53.

40. Zl. j4S^ilL>i. l^jUici 68.44. 9. ZO. L^li 18.Z8. 47. |iXj«^LS *0.2.10. iji>LJ 06.41. 62.74. 41 . btXS 19. \ 19*i IJO — J^ fTjOj a. 65.4.50. # ■ ^' . 9 9 (^(3^5 1. *Tju 10. 28.21. 11.41. 8. 30. 6Z. Z8.i3. 74. 166. ^ -. dL3^4>Uj 40.17.

« 9 <* • O . fij J^ ^.70. 9.31. 4%. %%. > o 'T ^ ^. 97.15. 67.i.36 a. 5. « 9*09. v>Uijr40.190.. 46.20. 2. 10. ^". :V6.as.••W. / . 4*. 5.09 19.27. 3. %«. . I^^Juf M.U(>llo ^.34. 9 O . M. 5.19.123.2. 273.%a. i.46. 40. 61.JOjJ^ 9. I^. ^.12. j. 19.X^^jol 41. 5. 11. i^jjJlj T. pcXu^ W.%6.^^ ^JLjl 46.

' 9 . 9 J 09.46. . 18 yd^\ *6. 1^. 40. . 19.52. ^Jl3I 10.14.2. ^ '^ 9 . M.6.%. 54.44. jil 6. 9 . I^^JUuJ^ 14..7. 273.. 9.11.cXliU 16. 71. 130.46.19. . 19.^6. 5. j. O*. e l^^jol 16.1. IpJ^ 11. o' 6.2.fe^4)jt zi. 40. 9 .214. u ^CXS a. 5. 46. 2.51. 09 6.2. o e . « 9 (j^pJ-L) »1. ^JoLi 14.

22.106.8. Z9. 1.45.a\&. \&4. 20. 21.57. 22. ^1. : 9 M. Z. 9 . 8. 43. 70. 41.8. ^Ji 61. 21.113.9. 3. 22. 27.101.28.sjJi a6.37.18. 54.2.48. ia. 4. 8. O 9 .36.11.17. 14. 16. 61. aO.208. M.^ 11. 6. 1. 30. M. 89. 41. 41. 49. 34. 18.2.26.23 33. M.51. 46. 44. 2. 33.183.188. 14. 2. 3. aZ. 115.39.50.57.65. 15. M. 40 bin. 9 . 49.44. 163. 22. 14.46. \S4.5.45. 1\&.70. 8. \&0. 11. 18.11. 11. 209. M. S . ^jJJt 6*. 11. 14^ 27.46. 48.39 Z. 53. ZS. . jJoJt^ 10.46. • O.58. W.2. e 9 jJJjC 19. V^.

41. 26.. .194. 62.106. 9 ©£^•5 ». ai. -re 9 .71. io.193.T5.145.\Sxl TO. ll^ii^liS* 4. . 10.11.45. 20. a6. • 9 (» -c 06. 173. jix^yj^^ 8. 11. 177. a8.47.^1. 65.». 1. tfi ' vIS' *4.32. ^uU 19.70.177.105. 25. gyS 1. 74. |U^^U3'3 1.» \yir. 59. a6.94. tf Ljl 1. Jy 11.

23. 23.19. 9. . 199. 55.107.139. a9.41. 6Z.\H. 21. 111. 4.41. 1\&. 16. 14. 9. LUtiJ 11.7. 28. 20.195. 36. 41. 16.:« v^lijUlfj 19. 63.50. Z.aO. kilts 10.69. M. a.97. 1.O^ 18. ««t «^ ^ 9^0^ p^ M.135. 9.15. 6.4.2. 61.1.101.82. . 16.4. 1.I «.91. 1. 104. »Ulyi^ 11.24.10. 16.198. M.2.171. illJy 16.\&1. Z. 91. — f^ -^ ty 1Z. 1.

1. 6. 34. 13t. .21 J? «. 6. oy 9. 46. 199. JUij 11. 40. 1%. 1 16. 60.31. to.84. M. 91 liii.^ u9 %'. SI hii. 34 bii.164.84.6.152. \H. J^l %. 19.95. 4B. 40.k. 103. jpi a*. 12. 4. 27. «.84. «S. 4. I. 36. 8.23. 99. ft.43.11. 103^ 4a. aJZli 14. 16. 26. 2.11. %. «.148. 13.3T. 04.49. 91.t«.1. 1. V KT.8S. «.1.1&9. 9. 11. 114. 64.4»-%%. Uj ».81. 16M69.U.0. ^'J 41. 98. 48. I.00.144. 99. 133. 70. 10. 41.112.\&. 37.10. 93.

%«.S. 16. %l. ft.M. SS. JLiii 1ft. 46. 16. ft. 94. 13. ft. SS.37. 4S.lt. 23. ojtii %ft.«9.1. 3. 1. 34. 11.B.SS.14. 2Sbii. «9.«. «$. 18.%X. 31. 24.18. %0. 1ft. 41.46.». 113. 12S. 4.11. 40. ili 19.t8. 1«.E. %t.22. 14.68. 106. S6.42. 1 hii. 2.%l. 39. lG4.8. Jtiiii" 41.4.». l«. 4. 11. 4tt. iUJpl .4. 42.6ti. 114.-I. 19. 4S. 18. 26. 6T. 6S. 21.91. 112.tS.a». Jut J !lft.1. ^PT M.26. 41.lt».U. 11. 62. «1. Q. 6.4. tS.4.11. I«. 34. 1ft. SI 1.4S. 19. 10. 1. 13. ft.1ft. Itt. 3«. 109. 1. 8. SO.S«. 4. 104.90.14. 10. ST. 14. . 21. 81. It.9. SO. 61. 134. 12. 121.10.»».19.a4. 2.210Jti^ TO.za. 21. as.16.%1. 41. 4«. 11. 41.

1. 23.aJ^> 1. 46.64l>i>.40.6a.85'.28. S6.10.1.10. IS. jjJt! »1.151. 1ft. 63 bii. 11. 14. 44.K4. 93. 49. 36. 160 ft.lft. 21.*» JjjM 19.1G6.36. bit.43.13. 8. .113.1. IS. l. jdf tt. 14.8.49.96.%%. ii.18bia.2. 19. I^jj «. 138 l. 11. »iJp' a.114.15.1.i.19.6.1%.11. n.1. 4.s».2.6.69. 31. 45.19. l%. 19. i8S. 29.16.30. iiuii.130bii. 14.11.t. El. Sl'ji «1. l>ii. .T0.»^.1. 1. 86.186.11. J'oLw ft. »U5yl »4. 46..8. 2.10.2t.

163. . LmJ . 43.ji.13. CiLial %1.3.MfjS a. JjUi 10. 10. L^yLo 9. .11. ll. 1%. 100. 35. M. ia.42. \jXJjJi %. ^lili %a. 5. 153.114. 59. 39. %0.jX«Ijf 9. LIZj ^97.23. ^uJLiJ 49.101.103. ftft. 11.109. >20.192. ^jijli}\ 9ft.91.»».ia3. 1ft. SJ'UhIa 14. ^jXllij 6. ^JjJyJLjl 1«.31 16.lSS. JImJ 1. 1^1'='. Jv^ 6. ^ B « „ > 11.B6.1. lis. 28.66.%%.41. (^y^ ). 13. 1t>S. ^^y^ »ft. 68. 10.37. . 19. ll^j 11.!Mi. 31. L^aJEU 1. 30. 21.

«1aa-J W.i. 19. . " a'—tX ft. '^« 9. jS^IIamiS %^. 101. 14.23.1.19(l. 60.41.9.99. V5*^ OO. 6. 114. 19.Is 4t&. 16. 19. (I ^ o^ a.165. iS^Im. f.68. nUoli 1^.286. 16. LLiJ 19.15. 68. LXjUuO 1. 11. 9 i «. U^ 9%. 54.19. O^ ^^^. 06. 238. SS. 11. 33. SI.19.11. 41.19.33. \'yZjJ O. 194 L^iA*MJJ 00. 49.I^J^Ua %. auuUul IS. 126. SmO "^9 51. l«Ii »0. 62. 90. 6.11. 14. Jyllifj a.44.49.OO. 18.42.126.

o?^-- W. -. %%. 32. 1.31. ^ o ^ Lulo 19. Z. 20. 79.65. S^o [{^^mO 1%. 28. #L1j 49. 1. . SL^ 49.11.59.11. 25. 235. 38. iLJjr%%.26.Tt.4.aLLu<MuL> 6. 59.30. 128. ^ « y L^duJb %. 67.100.%4. »LwyJ« M. «B^ i» » . LuMj 19.12.56.8. \&9. li^M/it a^.9 1 . 126 bii. sLmJ^ 4S.62.ii2. 19.23.

yLJb 4%. 79. 8. SO.176. 71. 1.30.12.M.4. 46. 6\».137.28. 45. 23. 3. 54. 54. 183. pUjI M. as. ^Lij^ 4. 26. 32. 4. 6.223. 32. bUiu as. i%XSLmo %. 80.77. 237.1. 17. 'o^ . as. 6. 40. ftLJJI^ 4. a.9.1. 231. 4. W. u _P. 2. ^L[o 4. ^X^ %%. 14. U^LmJ* %.31. a. 19. «<• %. 6. M. 44.6\S. ai. iJ^LwwJa ^. 0. !I4.aLamuLAJ* 4. 19. as. 232.3. 222.\&. 27bii.100. 4. I^^^UyJ ^. 142. juuwu^ 19. 55. 226. 11. 46.

133. a9..34.98. .A 0. 9 ^Of ^ tyio 11. 15. oa. i. 33.3.64.19. 11. 23. M. ^bUjI M. .M.19. 5uUjt as.48.24.34. 01. V|yll&ll!r^ 11.62.10. 14. 10. 21. ss. 10.3. •••^' IS. S«d^( 00.22. ^ 09 ^Lb a9. 19. ^Uit M. 53. vl^li^ SI.M.^U 43. viuiiirw. cJ^r? *^ij SO. ^^^' ai.

--AJuuo 04. 42. ^^yiJ 4.48.38.^^jJaJJ} 0.14.^ . 4. aV^.4. 82 3 IS. 9 ^ii^^"^ 4>LaJ^Ij 0. 9.S\&. 9 K^Aj 4.43. 49.34. 9 A.10. tj^JiXo 11. 61. 10.7. 12. jJ^lU^ 44. sytJjO 14. 15. s ^-. . * > 3 10. SO. A • wmO .121. . 3. 01. s ^ jmJjo oa.92. l^y^l OS.127. 52.

Imuou SS.JUUaS 4a.35. 47. fyuiOdl^ 1.111. ^. 10.118.y^Li OS.37. ?. 4. .jLLiLllI^' 19. a. . * ^'^ 1. • • ^ o I h AJi 19.8. 7 o ^ ^ 3: 1. 77. 56.4. 261. ^ 4. 36 bii.2.l. 22. lyudjt 40. 54. ^.91. 0.. 50. 9 9 if i t t. 140.203. 87. 40. » o. • •• S. 198. 19. l^C^bii a. 58. 11.2.77. vUIx4flJ as.28. 8 bii. 137.3. 12. .

> ^^ u -» oT^- 94. • • • 195 ^^LU ». 60. M. O . t^i:^ 9. 1. ^^^ 11. ^t^ 1. ^b 1.36. ^1 11. -*• ^ -i* . 92.7.ii.19. 66* ^^LSas.86.9 e 9 JL) SS. 77.ii. 20. 19. ::AX«du SS. 40.

8.5«v^^ 1.196. .40. 9 9 «^ ^^-^lOAjJ^ aa. 9.156. 9 9 0^ %. ju: \i9. * o 9 o^ 9^ 9 9 0- .99 b^ --aU 40. 9 9 . 9 9 ^- 9 9 0-.27. 119. 8.iliS «. 116. lilii 46. 20. 154. 41. 9 9 0-. 154.64. fjb^S'y^j %1. 9 9 0^ ^^yjiOXj 1. ^.77. »Uj^^ ai. 25. 9 0^ %. 41. 61.191.

17. 41. 9 -0—0 . 11 . 10. AjLi M.M. 9 . M.— u . 4a. 37. 9 9 9 «^ 9 9 oJb 11. 9 — o- ae. 81. 9 9 o. 12. mm ' J -90- I^^AJb^ 4S. 45.9 o--: |tfl3^iaLLf M. 9C9 9 o--r „^aB.8. 93. ^9^ 9 9 0^ 4a. 68.32.* f^«^l^ ai.66.o 8 y»f1 iLAi*<y1 as. M.

40. 41.15. 41. ^0.^. -o 9 o.26. a. 122. 8U. 10.o — O 9 ©T* 3l aS.110.1.44.41.«U«^U a. S.74. 01. .46.aO. 210.46. 73 SO. 29. 4 . 9 /^ ao. ai. 10.O > a. 117.^0.107.ti 9 • •• 99 9 oS . 9 . 41. 286.9 0- a.\&a. 251. 1. 9 .12. 9.141. as.45. 13 %.

.aX3! 4a. « *' . S.5.191. ' ' US 11. 11. i . 3.e ^. 110.115. 39.\&i. 10. a..67. f^j^ aa. la. 26. w. 20.196.9 oSv*aJb aa. 9 . t^loEl^ aO.flJG>f 41.59. ai. l. 44. 35.228. ai. 25.o.-9 00.4o. 9flB. 1.i5. 210. 11. L-. 55.o ^"-^ -J 1. 64. 4S. x3vt^LJ aa. 34.25. ^f lioHS W.4i.30. .a\&.9 o--.9 9 O3r^AJL> 40.aa..

» e v.14. 9-0 .jL4aAi a. 101. 1. —I — *»?■ . 30.ao. 273.2i.14.75.M. 41.Lo^t 01. 76. tJLfljl 11. . oLifljJt 4.26. s.101. 117. 114.f-u •* %Lflj5lt. V^. 13.35.118.12. 0.0.3. 175. 6. 01.L^f a. 4a. 189.45. 9 -^ o XjLoJ 11. 238. aa. 30. t 9 e 4. aa«7o. 78 a. 1.

47.106.41. 46. 85. 85. 56. 25. 73. . ftJuolllb 00.^ ^l^b 00. 1. 01. 129. 65.4. 21. 10. ^^Illf 1. 17.10.49. a. 39. lifili 41. 107 bis.15. 40. 77. 24.0.— auuaj^ 11. xl^oli 00. Ilu^^ a)».59. aO. 11.75. 11.28. 77. 9 — o — ^^y^ 10. 40. 80.0. lloLS la. 65. ^IS 00. 114. 82.14. 21.143.17. 14. 134.16.20. aa. 122.33.33.10. 22. a. 1. 59. 0. 17S.. -•• . I fi . 91. L^^l^LL 11. 17. 144. a.

-o 9 ^^W) w^jujO 01.85.« — ! — L** «j 4. ^jli^LoS 00. 9 00. . 45.66.-loijuo 04. 00. 84. 9 9 o-S. 10.41. 81.44.o - . 9 0- 11.# -O 9 twoijuo 10. ^ — I s l# 9 oKft^^aJuo 11.« 9 -0 9 ^. 28. . /rw>yf^iAj»»ji ao.59.

%Z^ 19.^ -'.11.^.69.51.184. 1. Zl. 1. 6. 40. 16. M. 197. 41.^. J. 4%.24. 66.35.109. 2. 17.Aaj 01.11. 47. 10. \&1.5.49. . 1Z. 99. M. 19.g^. 9^.35. %!t.8.6. 20. %^. 44. 22.20fi.M. 13. 6. 41.68 4a. 9.^1. 23. a\&.82. S^U 10.o5w^ 10.\&0. 77. 37.40.43.*' 9 16. kakiir%l.4.44. 150. 12. 18.22.41. M. 2X 26* 196 ^Ja3 -. 90.^0. « » o^ a. 35. 19.i4.

157.' o li^l^ 4. . Sa. 0. > . V 7 1. > . 81.^o . 3. 1. O A ^-..10.^. %9. 11. M. o> 7 . 87. o ^Jhi\ 1. 29.49.m.10.13.72.28." o » %. 82. ai. 4\l. 14. 64. o .8. 37.58. 41. > • o^ as.194.

90. 90.137.87. 1. 9 11.20. 64. %. LUbll 41.44. 90. 15.^. 19. 41. 47. %a. Ikili 11. 14.16. o .- 0.86. 19. M. 23. 128.!.83. ^^iLsi 1.^1.24. 36.. ' ai. 66. . ^^Jiajl 41. 18. ^ . 21.1.5.20.126. 10. •- ai. 52.71.14. 19.11.

^JoiLi M. > . 10.79bii. 19. 1.41. 14. 131.74. ai. 10.1.ft J^UjJ 10. .159. 40.41. 82. 53. 10.102.* ft' o. . 80.24.27. %. 1. 65.\l. M.33.10. 11. 261. 0. 139. 0.3o. 97.101. 36. 101. o ' of T. Oft' o^ P. 71 ao.38. 10.101.10.71.52. 22.* -^lily^ ai. 1\S.\ ai. ^o[«^ . OO. 51. 11.41. 40. 28. ai. ^ ft ^ s ••• > ft -o- ^^yiXJb 10. 46. 49.ft* O -. a\&.24.11. 261 l)ii. Oft ^Oj* Jaibl^ ia. 4. 19. t^Jo^l 0.15.99..

42. aO. &^ 19. M. 51. 11. 21. ^O^O' 11.58. ks5o 19.148. ft. ^1 ^> LlUb 1. 21. 1. 102. 68. ^UlJ 19.30.55.1. 85.122. ^JA^UJJI 9. L^4jul 9. 19.23. 41. 44. 111.123. 10. 18.30. 159. 69. 69. 9 .41. ^O I^Jbbt^ 11. dUdSi 19. 29. 102. i^ 9. 10.11. 41. 1%.22. ^ o ^ .11. 19. 41. ^JJ^lJ »». 5f. 22. 1. jJbS 41. 2S.22.

|UxJLi lt. 1\&.130.T8.44. aa. ^ o 9 O 1. 166.203 1^. 48. 78. Ua3 4. r^^ 1^5 1.35. 167. aO.61.32. gjlj 11. glfcUi ai. 78.280.12.23. ^^llblx) 10.11.41. 0^ sli&li lt&.28. 9.86. T (I T O ^ sdUJIjU 00. I^J^ 10. M. (3«Jb a.8. 16. . 32. 5«Mi %. 24. 105. 10^ 74. aa.

40.i80bii. 9.96. |»liut 0. ai.139. * 0^0^ -Lit %. 37.278.i ^ *t ^ K^y 90. 68.14. 4. JtXJI ^. •« O »o O ft 1. ^ ^o 4. 143. Zl. 16. a ^. -. 38. 140. 26.13. 85.19.25. 74. IS.0. 10. 1. 10. 82. .' e -o^ j|^ 11.6. \&. aa. 29. 9. 116.138. 21. %%.59 11. 41.14.37. 44. 40. jlLiSl^fj 10. 10. Z9. 71.^of l*Liui^ 0. 8.31. 118. f^UbU 00.

27.26. 38. aL«xu 9S. aUJb^ 44. Ott. 0. 41. 5.145.5. 51. . w. I^UlJ^I^ 16.116. 19. |i4^Ljbt so. 21.u55r5 1. ZO. «6.13T. 178.ai. 55.44. aL^ SI. ^o %.1. 32. l&. 33.56. |UC«ljut 00. ^0 . 90. 09. 49. t^ fJMM ^t ^o' %&. 46. 11. 8. 109. 71.12.

10.30. 231.14. 115.55. ^ e 10.11. OS.98.55.09. ^* 10. 11. «• o 11.. 10. aO. 40. 35. 12. 67. 85.33.73. . 0. U.2.29. \&Z. aLiJtJUii 10. M. 207.8. at.XJUJtb %. k^3 40. \&. 165. 19. 3. S. . 9. 4S.6. 04. 14.23. aUxJo S. 168. 74. M.14.37.98. 19. .50.18. OZ. a.

^3 sa. jjijb 10. 85. la. 17. 19. 6. 72.2.110 »! «f- ^U S. M. 10.34. K^ SI. 00. -or — 01.95. 29. 40. lOZ. SI. SI. 0. 38. 24.55. 88.0. > . 10.122. 9.43 I^ifijl 10. ZO. 10.113. ^5 W. OS. 13. ^ . &4JU^ 10.12.8.00. OS.9. 10. SO. JUi 0. 42.70.91. 22.00. OZ. 8.12. 7. > or: -. 83. aZ.

13. 00.53. v:yliUlJt lis. SO. I^lill! 0.01. G o 3 01. 68. JlaJ jLftlJ 10. 51. 26. 99. « X^O ft«.123. 103. JlaL 10. 4.13. 0. 68.73. OS. 18.3 10.19. 10.102. 9 b 9 . .47. 00.89.00. 20. 10. ^Ua5 11.- /r%fc<^iLvA»A»i 11. 0. 123. SO. vLJlbS si. SO.98.109.13.

11.18 LT^ i OS.51. 9 o^ ^ ^*i ^ jLftJo 10. 40.i.I^IaIS' 0. 61. 38. 49.109. 21. 26.82. ^^JJli 00. 40. I >^ 11. . /^ ^o. 10.39. 33. 43. ^jllli* 01. c>US SO. 32. 0.6. ^^5 01. > S*J1juumuO 14. 41. SO. l^jAjU 4.73. 73. 28. OO. 54. 4.

68.117.55. o- O.41.40. 10. 1. SO. SO. ^# ^ S. 2.27. IS.1121)18.*Jir SI.159.7. 49. 48. 67. S. 45.00. 100. Q ^ jj*^ lO.233. 35. 01. SO. 13. . 4.00. 00. (JmIS^ 01. SO. 1. 34 big. 10. 286.17. 189. 73. 0.45. 8.00. 14. 70.64. 281. 155.19.33. 0.00. 14.107. 0. 10.t^ Jdi5 00.36.00. 57. ^. 1. 182.69. O.5. 40.16. 0. 17.01.51.7.41.18. 42. 0. 139. t^jJiCi 00.0.33. 197 57.11. 0. 00.40. 73.00.10. 28. SO. 33. ^^aJJI 00. 18. 164. 14. 27. Ol.00.31.4.00. 11.20. 98.3. 33. 54.19.21.10.10. 4. 117.00.00.35.153.24. SI.

53.15. 127. 9 O- dUMuoj so.7. 9. OS.71. 4. 23. 49. OO. 68.i . 0. lO. ^e'<e jj*|Aibfl5 0.152. 26.40. 53. 00. 16. 116.04. 40. 0.7. 35. ^j*a3if| SO.49. 28. yj4ykjj\ 01. 45.150. 43.15. 96. 10. 11.33.00. lO. . Ol.-us 0. tt -r j^blf 10. 10. 0. OO. 9 >•.

14. 41. M. a6. > > . 10. 86. 16.82.231. TO. 51 bii.121. lO. 28. 111. 0. SS. 9. %0.41. KMnJiiJ 10. a9.1^.116. 64. 5.43. 1 gmrA> 16.^1. 1. 4. Zl. 10. 77. 2. 9. 27.4. 188. 1. 9 ^ *>^ Z.^.80. -» ^ o-^ t g.42.204. 110. 11. 70.T.46. 50.12. 4.87.^9.40.1.16.104.1^.6.33. 15.108. 14.19. 54 O0. 54. 11. 94.fl\ M. 4ft. 4^. IS.5.^.37 vIXm^AaJ 11. 124.27. 4. %1.113.29. 49. 6\l. 198 1. 40.112. 81.23. 203. 6.

M.130. 234.18. 53.4.61.^9. 49.97bii. Uaa^I 6.U. 6. ^. «» . 228. 6.44. 41.41. 04. 4. 123. O.54. Z. 12. IXm^AJ ^.20. 1. 6.6. 57. 35.17.74. 9. ^^. 44. 49.267. 12. O. 23.183. 01. M.M.102.fX^yi^ ^"^9 26. 241.148 158. 1% JhiBit* **') 27.119.^. . V^. IS. 86. 83. 4. 15.30. 43.6.148.7. 17. 82. ia. 9. 41. 0.55.83. 171.130.55. 36. 31.172.66. 14.9.73.0^. o * ' 2?T ^.81. ai. 9. 9. 24.11.I'M A g M» QJ> Jy 1. 234. at.0\&. 11.121.68.11.65.33. 89.91. \&9.9. 9.99. I^^M^JJ^J SO.103. 04.^. 16.

i!j 1.4.236. 35. 09. 14.V^1.33. 24. lO.60.57.104. 11.18.176. 284.9. O.98. 13. IXm^AJ ISSi 0. 11.vJLmaJUi 1) 22.49. 20. 9. 10.66.06. 19. 23.%.88. l»^M>g.04. 162. 223.4. 159. 27. 35.^^. .119. 9.119. 21.74. 9. 16.40.36.\&9. 6.235.10.19. 29.10.93.16. ^ ^ ^ * * * vi>Aij Ol. v-JL^ SI. 4.M.134. SO.129. 8. ULAANftjf* ^9 54. 20. 105.159. ji^iUl 101. 7. 78. til.159. 47.61. 27. 18.^. 40.9. 64. 41. 0. 11. 16.11. 22. 11.40.17.^1. 78.14. 103.10. 33. 79.10.69. 104. 39. 0. ^ g««^^ 10.27. Ol. 14.44. 6. 40. 55. 51 hie. 183. 6.

12. 49. 14.V^1.11. ULdJb 00. 10.106.0^.41. 9^0^ sdLjLftJb 10.00. 4S. 22.12.^5.70.1. 4. 9 •> O^ UjAiS %.55.80.91.108.188.17. ^ 9 ^C^ [IxJU^ 6. [iVJ^iUtL 06. . 4.14. 13. 50. 216.73. 9 9^0^ I^^JtAAJ 14.11.9 ^O^ AJUJ 00.

71. AilXo 00.113.6.12. \^ ^ Q ^ » . 25. 8.67 107.00. 41. 36. 9 -. 129. 1.0-- 11.8.20.42.01.. OS.29.73. 216.26.96.191.196. 16. \&1. 0. 16. 38.112. 11.21. 4. •• ^ ! ^ ^ ^o ^ IjJLflJL? lO.62.34. 1. »o* iXdw^fcAjlj 1. 40.52. 67. 80. 45.84. 10. 54. Ol. 113 bb. 9. 5.160. O. 8. 21.16.54.51. > > ^o^ .

\5. 6O. . 64. 92.ll.273.40. 266. 128.211. 0. M IftAftX) O.60. 16. JULftAAJ SO. 1. 99.54.57.85. 100. 122.O. 10. 267.26. 10.19. 0\&. (JjlLJU 6\i. VH. 96.67.11.264.86.211. 11. ^1.10bii. 40. 86 bii. 36.86.V^1. 14. 40. 93. 1. OO. 274 ter. ^9 . pJJoS 0. iJuJL). 9. * . S.42. 77.268. 36. 10. 9 09 •.10.38.. ^jyAjkl^ ^.1^9. 269. 4. 4. 1S.7. 16.43. 275. v::xiuj' S. I •• • .2. 4. 0. 69. 1. 1\&.216. 7.0^. 2''4.264. 118. 54.14.160. lO.3. 0^.43.ti ^ O. 9. 4.22.

&Ai3 11. \ySj!§S 6\S. Iyu3f O.6. 255. j---. xiftS O. 102. 7.98. jli3if r 11. 278. I.16.S. 61. ^^VflAAj 9. 47. 9 o* 0. 269. ^jliif r 9. 10. ****** tfw A ^^ &AJU 9.7. liU3 9. 93. 16.40.54.10. 78.122. ^yiill^ 9. \ll. 9 9.AaIaJ 41.^ |» gMflft> 9. litii^ 9. 36. 191.\&1. 64. g*i>flPAAMi>^ S. 9. 102. 62. 61. •• i* OA» — 199 . 53.102.34. liiS 6. 85.

66. 4^64. 51. 68. %%. 1.%%. %%.9 . 69. 69. a9. 10. 7. -'■'5 9.139. ^WAAAJUJfa %. o<» o ^ 5* JlAaJum^ %^^ 72. 68. 72. 9. 4S. 9.141. 9. 65.137. 49. 13. 6. 74. 1. M. 1^^ ^. 15.^1. IT. M.90.6%. 13. ai.9. 68. 144.l. 60. 73. 73. JliSilT8. 8.9 ^ ^ o-o U S. •• • .%^. 12.i. 9.37.6..47.24. 81.

.111.85. 1%. iLjiS 4. yjaJlUA 11. ^o— ^or'-- •• • j-*^- (J^OaIS M. * >o^ SyOAJ^ 11. .yiUJt 14. ai.8. 56. • •• • . -» *. 127.8. 41.J^ 14. 150. 123. 4. 55.. 45.. 1. > o^ jUAa^I 4%.

3. tJSoLi 4. %. 25.96. 4. 1\&. 24.3. 96.14.46. ' ore i# %.15. 79. 20. IftXlli ^. 26. 1. . 9. %0.22. 94.132. t >---o^ a.48. %%.\l. 126. 53.4%. 38. %9.\jOAi o ^ -^ v:>M^ib 16. L4^ 6 9 9^^0^ 4. 58.44. 4%. 25. 60. %a.1%.40. 220. 10.

JjL3 jl^^j^Li %.76. LluiS ^.4. l^iXlS 9. 8. UAJ IS.12. 4. •• • Ia^ 100. •• • 9. 15.20. 154. 8\&. ^^ jili a«. 16.^yl^\jj a%. 22.99. 49. 9 »«^ U«dJbt 94.13. ^^ jLftli %6. Ig^^Iio 61. 96. JJLo %9. .3. 10. 75.15. 43. \i.

f^iSOo %.i8.59. c.ai. 9 ^0 t^iSjt^ 04. sJCLo 16. •:^o> dja > Oi-.v^JUL> 49.a%. ia.^ 04. 'Sufi. 4%. 131. -. dL^I %9. 8. iJiSt 1«.26. JCjI %l.23. .32. 220. 29. 27.5i.l^t %. 238.33.58.7i. L^l^ 14.49. 1. > >. 236. aJuaU %%.10. 4.94. 49.3.--o:«-* ^^ifcLi 4.

0. 113. .36. Jki) 1%.^0' u ^ OOj 0. I JJCS 1. JXe «. ^^yCli 40. 29.232.100. LjJ^yU.--■ ^u — ^ 4. 82.4i. 16. 00.^0 - ^i> 0. 72. 1.81.42. 9. . .106.110.156.88. %. 1«. 73.230.^ > -* ^- pi^ 11. 56. 1^^ »l. %1.

62. 61.68.04. 172.92. 73. I^JjG' 01.* ^9 19. 8.28. JCLo M.21. IS' 0%. 18. 66. .%\&.25. ^ -^.M. 9 <*«9 U. >9 00.44.12. 3 %0.71.09.68.44. 6\&. 86. 9 e •>^9 &MJa3 %6. 00.^1 16. I^aXI£I| 4.%4.09.50. 2. u 9.24.43.09 .

at. 87. 9.33.27. 2. 28. 80. OO. 231.14. JUo 4. %6.12. 82. 14.19. 94.16. 14^ 16. 11.27.i:\&. 40. 4.108.%. a.111. 4.19. 203.104.11. 19. 4ft.5.112.124. 70. ^ ^ o^ 1 ^1*^.46. 54.6. 121. 51 bis. ^i^O ^ o ^ 198 *^ %. . 170. 77.19. la.41.29. 41. *» #• ^^ 6. a9.42.86. 16.110.%l.49. 5. 64. 23.4.10. b\ M.26. (iJlji^ n. 40.*» ^^o ^ a ^ v»ftXJLA. 111.%^. 10. 113.9.»»u 4.1.6\&.^9.49. SI.

148 158. 41.60. 16.55. '. 31. !tl.04.134.11. 16. 04.65. 21.1.130.99.235.9 90' a. 60.57. 11. 35.^.74. 40.1.41. .10. 83.30.4.9.130.0^. ai.129.22. 274. 14. 171. 9.11.01.61.>o^ 0.18.>o* 0. 27. 1. 6.44.119. 19. 162.33.183. ^ |U1^^ %. 4. >o*.267. 9. !» (} ««> ai l 1.61.284. 17.236.61. 11. '.16. 7. 6. 81.20.102. 0.27. 86. 20. 35. UMait 6. M. 24.91. 223.103.49.148.150. ia. 24.9. rt tf "" °'*Ti lO. 1.83.68.^.9.74. 10. 9. 64. 104.

105.44.4.172. 04.40. .06. V • • I 6. 9.20. 97 bii. 82. I^A^Jb^ 10. 49. 19.17. 4. 9. 10. 123.121.176.55. 9. 11. 39.19.41. 1.26. 14.54. 36. ^•^ML^LuLiJf 91. 10. 47. 78. 18. 23.69. 9. 11. 44. 8.11.17. 234. 241. 103. O _ _ • >: O^ 90 O. 14. 89.7. 16. fi 9of o " ^^ \i:AMJij 01. 15. |»gM>flS!> 1. 9.19.119.^9. 35. 9. 43. 6. 09. * •• * * 11. \&9. 12. 12.53.23. 73. 16. 01.

9 ^o^ O. 79. 78.18. 234.119.69.88.ur. 9uf ^ -.9. .33.6. 10.169.159. 4. 183.10.98.57. 6. 51 bii. 22.06.6. 40. VJLmaA^i 1. ^ ^ 9o' LUwJbt* I9 54. 4. 41. 29. 228. 56. 9 <-e^ 0. 91. pijiiir 101.104. L^jiiXi 10. 9«* iX^ILftjl O. 11.

1.34.16. 4.6.216.27.93.25.00.108.^0^ hjulXj 00.55.06.21. dUlAJb 10.17. 13.61.49. 27. 0.61.11. 160. ^ o^ ^tg*"^ ^9 216.188.22. 1.36. 49. -«• ^o? .61. 8.80.11. 4.10. 69.13.91.106. 09.9.10. ^\Sx 00. 11.14.12.6. JLjLflAJ 10.11.70. 21.16.41. 50.6.10.73.66.01.14.29. 40.61. 9 9.5. MJUi 00. 00. UjiAIj 6. 80. 33. o^ ULAJ 00.40.14.12.

10.26. 9.61. 1. 01. 36. oJujI 9. 38.8.20.o^ 11.52. 16.19.196. 129. ^.54.4. 1.10.6.112. .160. 41. 10.64. 9 9 ^O^ 0. 9 — ^ o — ^ ajtAJuCi 90.62.96.^9 .40. Mf ^ O ^ ■ ^ 90 iXdw^fcAjlj 1. 54.57.71.84.67 107. 40.113. 8.19.42.191.51. 06. 45.85. 11.12.06. 4. ^ »o?- 0. 113 bii. 67. .

9 o9 L3^ O. O. < 0.36. 9. 266. 100.43. O O 9 a (j. 06. 269. 16.22. IftAAJb^ 14. 11. 86 bii. 10. 1. 9<'-. 69. 9. 51.43.2.93. 128. AULi 66.211. 274 ter.38. 9. 36.211. 54. 4. 7.40. 267.0^ o . t^iftli! 41.7.14.86. 10.ftLJ 66. 67. 16. 92. 6.264. ^yuli O.7.273. 11. 60. 40.26. 99.0.86.10.122.54. 4. 16. 4. 61.00.268. 61. 77. 10 bii.06. 61. 1.. 9 •» 0. 274.42.8. 275.60. 62.7. • ' '^ . 10. 118.216. 9.264.

^jliijr9.10.6. » o^ 0. 78. 61. 9. ^^II« 9. t^iijU 66. liUj^ 9.98. i«a. &&^ O. liLb 9. AJaAAJuu^tfti 9. 47. ^USi^r IT.122.7.102. 16.191. 93. kftS 9. -. v^ 5^ — .103.16. IIaS 6. 269.34. » of. 63. &£^ 11.' 09 3JuJb 9. 85.O. 278. 36. 64. 255.61.

68. 13.M. 49. 9. o«i« o ^ SaJlaXJLma*) %^) 72.51.%^. J«jJlaJL#Ju %.139. IT. M.1. 72. 81. 69.68. 1. 68. 9.65. 9.64. 144.l.^1.141. 4. 73. 60. 6%. 73.137.M. ai.l. 9.13.6. 69. 7.9. JLfii JliSifT9. 15. O'C 9. 12.47.199 9.37.74.1^1. •• • . 8. M. 6. Ui 1^^ ^.90. %% 10.24. %^. 49.

^ o ^^o • • U^oilS' M. llLftS 4. ai.•- pXo 1. ^^■ S a^' ^. 123. •• • J---- > 'o- t^diOAAJ 11. f. ./^A2iS9. ^.8. 64. 4. .8.'^ 9 A 14. 56. 45. I** »'• 1^. 41.85.^Lljri4..4.123.

4%.AaLl9 t». jL4A. LJb 19. • •• • (JAAJ . 79. u t^lftli ^0.94. yjoJikA 11.. 25. . 46. 3 10.96.93. 12.35..20. (joJijI 1^. 25. 1. 1i. IIxaS ^. 1^. 15. SO. 9. l^.3. 24.3.. .3Li 1.«dilS' 16. (jdail 94.(J^LftJu M.' ». 127. .111. . 58.96. JUAA^t 4^.55. U. |«. 160. 132.

15. 9^0 9 ^ a I fl A A 4) ia.96. 26. 10.14.22.>^o^ a. %%^ 53. 49. L^A^sllo 01. 41. tJS^Li 4.19. . 4.44. 00. 3.48. 10.^o^ 4.0. 38.or* ^UU3l %. I ^ 9^»'tt ^ 65 9 y.3. u > . 126. 220.40.15.

20. 41. ^ 4. >^o^ l^iS^t^ 04. JJLo 19.i20o a. 220. 29. 29. 4.32. »«.10. 43.4. •• • UL^ 100.94. 49. caXJu 49.154. 27. 3Li 4. <!.99. I. . 22.^. iJiSt 10. jlUlfi^ 11. y^yyj^. 04.13. 1. • • • l^ixS 9.jU 1. 48.26.16. 4. ■ ^^JUlJ a«.12. 131. v£JL2s3l %9.3.

236. .. -'^*» 9.^r4. 8.36. .5.— i^^^Q — O »> \ g^iY.232. ^^yCli 40. . > ^O 9 S^ 11. C" jJo * ^..230.81. ^1^1 %. 9^.59.49.> 11.4i. L^t^ 04.* — I JJCS 1. iJo 0. ^J3 0. 56. 75..p > -'^- I^jC oi. 238.33.

OO. 9.113. 19.09. 14.58.100. 8. 10.68. 6.25.71. 9.01. JCjI 11.01. 71. ss.106. I JCLo 09.92.21. ''u *?r* Jajb 9. 09. OO. 28. 0\S.44.46. dWWk 3 10. 2.66.50.156.01.12.00. Ji ^4. 68. JCLo 0.62.51.23. 82.1. 1. 24.44.04. 9 ^0> 10. sJUjO 10.42. \y*^ 01.11. M.72. ^^40. 18. 43.110. . 10.Ljj^yCL* le. 73. 86. JLywt^U *0. 01.18. 16.

.i8.26. > -. v.B. y^MJ^XXm^ 4. iLXiS' 4k. 86.15. juolS5fra.17$. 68. aUU3 *i:. o«« o yUCLbyMt 4. 10.i8.42. 111. 172.^ ^ *n ^ i> Ol.62.ii5. y^ o ^ e^ 9%. GG ^^U3^ M. j^r*i.XJuL»<MbJ 4.. ^ILS a. 200 Jl^ t9.\S.

78.a\&.0 ^^o' ^ s. 23.16.1^. 11. 46. 11. jl4^l^ 41. 11.14.17.88. 62 11. aa.12.28.4. 130. \&. ZO.63. 116. 11. 33. 20. 73. 01.04. 41. 40. 63. 11. . ft. 11.7. 22.90. 19. 10.7. . 14. 23. 268.a%. 15.8. ^ *. 3. 99.6. ). 88.60. 0.60.5. 15. 32. 44.21.35.37.28.35.37.i ^<ft I^IV 11.0^. 1.194.12. \^S. ^1. 4S. aO.11.13. 10. 11. 9.14. 119. \M. S\&. 10. 9.11. 69. 19.197.93. M. 11.24.L^ 40.7. a. II4S W.101.00.41.41. 13. 14. 41.60.26. 60.10. 121.17. 10.73.40. . 17.11. 6.30. 16 bii.9. 11. 11.13. 58. 1. ai.aO.ai.130. xL^I 41. 10. 11.ao. 260.65.

as.%4. 68.37.3.19.118. ai. 49. %1. 110.4\&.14. '^^ 1. 82.156.^l4Df %. 28. 159. 11.41. 1^1435 11.165. 275. 14. 1^1 "• ^ KL^ 10.2U. 1. 12. -. 38. 10. a^.26. It. 72.9. 11.25. 72.4. 10.M.22. Za. 6. 13.26.o^- .)J1. 9.9Z. 6. 43. 37. 7.19.32. %.1s. 16.10.187. . 68.11.8. f.J 1. ^5^ »*i 90. I^^'^lgij 60.1. 13. Zl.34.2.»l4lJ5 1.91.52. 14. 1. 0.51. 100. 106. ^^5 a.3. 10. 5. 60. 11.

'j ^ y^> 4. 0. 90. 15. 167. 189. ^^llif^ 9. 11.159. o ^ u ' ^^4*5 4. 116.169. 19.65. 40. 82. 4. ^S. 7. 68. 0. O •. l^4^Li M. -» ft ^ a^I^ 11. . 12. 17. *. 77. tt. 40. 47. UX^t 1. %«.16. 10. I^L^I 11.* I »<» •*. a. 9 big.ISI^Iil 11.113. 1. 188. 60.90.<•• ^ycLAj a. 166. j^XiCi a.28. 39. ^j4^ «. 0. S.35. 21. 19. 56. 276.

' f ^ ••11.-0 > L^L^xLo 19.27. . 14.4.11. c » > > .^ Jjjujuuo 10. 8. i^Ill M. 4%. LIaJuo 19. 11..9. f ^ (•juut. 1^151^ 19. SI. . llxjl 00. gVltM W.11. 11. .19. 30. 14. .ffin 00. 32.128.55. 90.56. 40. v^UU IS. 23. 40. 8. 76. 19.44.M. 7T.43.14.33.19. 12. 13.

10.00.44.46.144. 19.35.1.53. W. 12.35.00.69. 01^ 76.26. 2««4ai| lb .48. 38.01. S > 11. 91.11. 74 1. 9.13. 27. 10.9.32.40. 30.11. 11.^1. .71.10.50.179. 43.2s.6.Jb 201 14.57.51. 01. 71.00.23.47.106. 23.34.161. 5.11. 51.13.106.09.24.^a. 7. 40. 73. 14. 11.110.14. 4. 00.04. 19. Sir )^ 0.27. 20.11. yyt. 5. 1. ^lllf^ 41.77.59. 8.11. 09. 1&.67. 11. 11. 20.0.04.33.268. 84.20. 0.76. U.90. 11.27.3.00.115. 101.00. 72.39.10.18. ^1.19. O. \&0. 41. 104.11. 56.11.9.^9.35.8.05.128. 1.1. 14.11.105.116. 5. 9. 13.82.01.11.

^^.9. 00. . 23. 92. Oa. 4. S^.6.1^. 22. 259.170. VI. as.14.^4.Za. IZ.64.20. 12.40.73. a. 169. 4. %1.16.33. 99. 188. 8. 24. 40. 45. SS. 41. 04. 77.64.6.48. 37.41.19.20. 34. 18. 95. 276.108. M. 4. 14. 189. Z. 20. 9 y ^yjl ^. aO. 10. 69. 69.9.59.ll.18.17.10. 50 1118.17. 40.44. 11. S 9 .20. 214. ai. 29.36 1)18.20. 18.27.10. 66. 14.48.1. 3. 197.41. 18.25.48. 182. ^9. aO. ^0. 18. m. a. 64.^ \&. 29 bis. M. ^yli\ 1^.162. 14.46.11.^4.59. M. 11. 28.32. 80. )^ 0.85.l.26. 11. %o.40. 14. 7. 10. 70.42.11. 31.144.51. 3. 81.18.41.34. 5. 112.V^8.18. 1. 52.120.!tS. 00. 126. Ill. 35.18. 221. !t4. 9 bis. ai.61. ^. 35. 35.14. 9 9 %«j %4.100.13.6. SS. 10. 41.17.10.75. 0. 8.50. %%. ^.

40. 28.10. 14.32. 168. 1\&. 8.18. 1. W. M.5.17. 35. 22. |i. 258. 19.11. 8.^^'OT. 61. S. ^^1^ 04. la.8. ^j^^ Wt. 24.13.104. ftl. 40. 'lyi 9. Ji^yJ 0. 23.1%. 63.174.167. 14. a. 4a. 35. 195.01. 209.1.20. r?.108.^ I4k.132.91. 0\&. 8. !t4.42.A ». 19.8. 13. jylj M.j^l^ W. OO.58.^.25. 11. 1.^1. 49. . 163.122.157.156. ^^ 04.10. 52. 13\*3 00.1. 105. ^yjf 1. Z.\&1. 4. 5.9. 11. M. 15. ^ f aa. 23. %&. 181.0. 16. 11. 12. 12.1.35. M.32.8.174. 4.69. 4S. 18. 259.

52.a4. 11.7.113.a9. . 160. 114. la. ai.1^.^^.85. 8. 21.159.1.^. 114.40.54. 145. 119.61.48. 39. 103. 11.11. 11. 40.28. 59 bis. 2. 63 bis. 46.216.107.29.19. aft. 3. 63. 4ft.39. 11. 6.74. 1.108. 209. 4)&.i6. 9. 52. 38 bis. 25. 78. 67. 62. 10.38. 101. 3.141.42.128. 68. 1. 99. 136. 10. 19.82.91.71.73.181. 3.3. 10. 1^. 01. 48.a8. 11.183. 8.5.aft.20. 7. 58. 244 bis. 5. 5. 90. 14. 137.98. 3. 1.122. 90.106. 25. 11. 163. 7. 28. 40.i. 6. W. 11. 11. 14. 40. 10. 42.4. 62. Oa.a8. 14.187. 50. 25. 49. 0. 49. 221. 41. 27. a.2. 25.185. 40. 00. 10. 224.35. aO.52. 138. 2.lO. 27. 81.7. 12. 108.ai.196. 1. 61. 71. 20.200.184.16. 11. ai. 184. 12. 9bis. 81. 92. aO.17. 118.38. aa. \&1.ao.6. 134. a. 18. 19.aa. 64. 154. 14. 0. 40. 1ft. 42. 1. 34.43. 46. 32.18. 35.aa.91. 62. 266.203. 20. 19. 77. 25. 2. a. 4.3. 18. 30. 13.21.i. 81.72.91. 5.261. 6.116. 10. 2.5.41.22. aa. 132. 88. 91.5.

2. 10. 11. 45 bis. 1. M. 6. 0. 76.29. xAJjh 18.11. 21.86. 22. 141. 156.63. 19.84.51.. a. 81. 11. 57. 2. 2.120. la. — ^U.49. kib 91.32.18. 13.35. ji^UlJI 14. 1. 41. 44. 95. 109. I . &SLl)rii4. 10. aa. 48. 41. Jb- >f. 79.i55. \&. 14.274. 44. 71. 1. 18.159. 256. 4a.13. 20.47. ..ft9. |!hCc. 114. 35 hi«. 53. 19. 110.10.2.30. l*yjtj a\s. 40. 99. 61. &du ao.ai.10. ftl. 4.44.J 18. 120.9. 96. 56. 24. 1. 11.25. 08. 67. 1..1.145. 96.27. 1.aO. G ii^ |»^ a. 11. a.37. 167. 41. 1. 11. 11.183. ft4. .11.252. 83. 36. 41.

8 9 ^^t »1. iiliS aa.45. ^^li. iJliS ft.i^Liiifiijioi.43. 118. 168. 95. JLoLLo 8. 1S9. 11. 38. ». •^JLU 1. iJi. Jus *». JUj a. L^lXo 19. e^ iUi 9. 131. jl^^llll 1.96 ter. IIS.73. ». 9.1&1.87. a4ter. ^•JUU 0.95. 86.78.84.85.38.83. 23.22. 75. 71.]U.121. 26 r^ Xj^\ .87. t^liS 1. I^LoLlo 10. 25. .^L %. 38.

284.11. 11. 44.77. 83. 110. 8ft. 314. 73. 28.1. 41.49. 10. 1. 02. 54. 91I>U.94. 90.34. 18.S. II lji>. . 32liii. SS.\l. 11.61. %Z. 121. IIU. Ilhii. lOUii. 121.41l. 96. 301. 199.61. 94.13. 81. 7S. 117.11. 131. S.S.if.169. 14. 33. S3. 80. U. 7. 15. 18. 38 liii. 109. 30.13. 20 Ilia.t96. 62. 36. 72.136. 20. 13. 96. 16.33. 611. 9S l>U. ai. 1S6. 10. 1S4. 10. 184. S8. 19. 13. 69. 96. 94. 13. 90.36. 10. S8.11.34. B4. 174. 5.84. 70. 32.»1. 9U. 34.131. 17. 11. 131. 19. 81. 40. 1B1 liii. 144. 84. 23S.25.48.4ft. 3S. IB. t9. 33.57. 17. 4. IQ. 22.88. 8. 10. 102.9. l9S. 6. bObil. 165.112. 2S. 43. Bfi.1S7. 30 ter.47. SI. 112. 66. 60.51.41.S7liij. 14.Sl. 36. 193. 107. 116.04.46. 91. 14. 10. GO bii. 91. 57. 1».4. 53. SS. 50. SI. 19. 310. 129. 23. ). 7.30. 93.9:1. SS. 31. 67. 43. M. n. 66. 14.*4.43.14. SS.1. si. 25 liii. 36. 30. 38.4. 11. 49.191. 37. 274. ». HI. 11. 117. 21. 60.16. 39. 1ft.1H.4. 10. 34. 19. 63. It. 176.37. 18. 122. 9. 127. 74. 4%. 61.1%. 1. 60. 23. 71. 21. 39. 286. 67. IS. 91. S. IS. 88.129. 13. 4.10. 10. 63. 39. 32. 193. 30.44. 43. 10. 48. 461)11. 72bii.TS. 116. Gn. 49. IS.9.40. 1ft. 55. 211. 97 1>ii. B. 18. m fue. 40.50. 89. 231.110.189. lOS.44. 108.

3 Ilia. M. Ill bia. 88.9. 23. 10. 3.41.1. 11.12.50.93. 83. 11.8. 9. 51. lUl. GS.4S. lUl 1. 58.S4.19. 30. 169 Ijia.11.27. 101 bia. 31). 11.14.ll.83. 66. ai. 76.61.23.14.10. 19. IB. 39.96. IS. 1%.29. 41. 15. 6S. 19 bii. 9. 9.101.19. 18.16.96. 40. 25. 2. 22 29. 84. 6K. 17. 44.15. 41. 95.63. 5. 119. 64. 46. %0.4.14.ft4. 90 ter. 105. 12 bia. 13.S2. 46. 39. 7.l.76. . 4%. 11. 1. 3S. lUO.9.31. 46. 61.81. >.S1. 103. 122.19. 4.18. IB. 30. 13.33. 115. 31. 69. 41. 49 9.180. 90. 101».7. 1. 71 . 122.36. 1«. 44. «1. 74.30.ftO. fiy X.12.S1. 1.17. 117. IS. 82.13. 11. 94. 11. ia. %%. 33.11. 101. 76. 29. 107.10.199. llOlii 90.87.78.4. 14.34.70. 175.61.15.77. 19.1GI>ii. 61.93.

45. 49. 24. 70.1ft.38. 40. 36.4. 37.35. 14. 12. 2fi.34. 17.lU. 12.161.11.31. II.j«. 4. 9S.4S. II. 175. 77. Sft.31.1.36.9. 29.4.70.11.6. 4.14. .19. 19. 10. 61.48. 1«.41. 18. 11. : . 20.il. 12.2. 4.111. 11.18.11. 3x.84.15.49.14. 2.45.39.87.110.9. 71.35bia.bit. IS.93.63. 10.69. IS.14.2. 11.9.8. 14. 11.15. 55. 14.G9. 3S. lOS. 42. S3.11. 21. 14. 43.5. 44.24. L% .89.18. 38 41.73. 1. 98. 12.6. 13.40. 40 l.106. 16.40. 3biB.16.11. 41. 40.10. 54l. 8.10. 11. 67. 46.4ft.269.11.04. IS. 114. 14bii.B1.11.49. 2G. 3B. 88.4.1.9S. 14.71. S9.31. 90. 39. 376.2.11.14bi>.21. 36. 11.1ft.3. 44.35. 41. l«. 161. 19 bii. IS. 1.36.70. 44.81. ^. 82.4.39.1H.38. 76. 15. 14.44. 8. 17.31. 41. 14. 18.31.18. 19. 94. 4. 2. 13.3. 111.11.38.41. 4G. 10.9. 14. 14.41. 1.1.84.8. 14. 41. 45.9. 1.91. 41. 10.G9. 41.

14. IS.11. . 9.17. 178 ler.146. 10. uMcr.11.63.45 11.15. 14. 10. 11. 11. 2.19. <e. 11.4. 41. 40. 19. 4ft.14.11. 11.1. 175. 128.44.11. 11. 41.14.41.19. 61.15. 14. 35.65. 17 bia. 257. 81. 14. 110. 44. 14.5. 3. 11. 19.58.40. 62. <t.39. 71.11. 40.93.53.155.10.44. 19.104. 101. 6. 18. 41. 69. 28. .27. 10.11.11.41.98. 19. 61bia.260. 14. 3X. \i 1.47. 7. 11.99. 41. 41. 1.41.14. 17.1-9. 31.10. 4B.11.11.1.14.11.14. 11.60.■19. 14.1. ft.43.41.11.34. 63.3.109.30. 1ft. 186. 41.86.148. 11.23. 30H.71.115. 4.54.4.4.6.184.31.14. 1.13. 135. 30.14.6.2s. 23.26.23. 55. 40. 41. 8.7.48.11.126.

^U 18. 91. 9.4«.27. . it.24. 8.'J.92. SS.. ^>^1 "••'■ lit* M. 101. 9. 1. 26.bu^J l.iii.s». >-Ji - VJ^*4^ *^» *^- 00 Ij^ 19. 8.19. ^^^ 4. iuiCi 1.57. %. %a.90. 1. 111.10. 73. 73 bit.109.81. 16.%^. 194. 75. 6. I«^L^ 4. ^L^X %9.«. 1». 9. ia*ii\ 11.118.11. M. c^tl:^L^ 60. 215. tx4*ui 11.22. .04. 1. 20. 36. 7S.11. LLaaI lo.101. 76.12. 34.65 18. 43. 9. Z.

Oa. M. 25. a. 0. 58. 0. 81. 116. i£3J^^ 00.1. 162.30. 1.^jL^ W.15. M. 52.138.194. Slj^^ 10.r j^ a. 84 bii. SI. 3. 9. ^tjLi 0.0. 9. 150. 14. • • 6.122.41 bit. 59. 9%. .38. 49.10. 17. 0.120.28. 181.• *» V ^ «• 9 J^cX^JI 01. 38. 7. 0. OO. . . 3.90. 209.70. 19. 10.20.80.-•^ o -. sUj J^ 'l«. 19.

04. M. 29. jijfeLlJj^J 14. fJe\Sl<Xii 41. OS. 38. O ^ O.«-• •• ^ »• 4. %%. • ^ •• u .4S. SO. 04. 45. 56.7. ^010^5 4. 0%. 24. 1%.6. IS.5. 98. 01. 26. 9. 40.sUjJ^^ »0.26. 99.4. 29. 16. 203 ^ 1.5. OO. 00. 16. %9. 177. -. 40. .31. %0. 35.2. 70. 50. 10. 11. 24. 128. 11.20.5. 10.io.28.. 25. 27.

9 it ^ 1. 136. 24. ^:^ *«. 9.14. 18. 180.73. 16. 9. 71. 10. 10.41.a. 266.\S.159. 81.44.62. 109. 88. 0. 78.%S. 90. w ^ 10.39.^1. 01. ^4.97. I^Jcji* 4. 209. 19. ^tS.4%.145. 36quater.26. o ^ «• 00.95.56. 21.34.%0. 110.52.10. 4.80bii.12. 9.154. 37. 24. 40. ^5 j4^ 4a. 56.14. 274. . 260. 10.52. ^d^ 40. OO. 39.6. 9 O^ O^ O. ^5<Xp5 1. ^ j4^ OO.107. 11. 52.

4. 22. 9. 2. ^Q ^ ^ u LSj^l 1. o — ^. 10.o «> . |i. llilxi^t 40.69. \&. 174. .125.C^^ ^S..19.6. .30. 106.44.4^j4^ 09. Ol.41. xjJ4^ 6.5.ft ^ o . Jj^t 19. 146. 166. f45i>4^ ^1*36. 18. 4. aj J455 OO.il)4>Jfcl 40. 64. us^J4^ 04. «J4>45 4ti. 10. ilSjJbl^ 19.6. 1. |^jJ41^ 41.

19. 165.53. 41. 78. \&.135. 11. O.35. ^ j4^r \i.00. 15. M.51. 108. 24.1.192. 100.36. 40..145.16.94. 10. 10.23 ^J^ 1.^^jaDLi 11.8. 40.24. 192 big. 198. 04. 10.37.155. OO. 0. 1.99. 11.64.42.50.01.94. 19.32. ^i>Li 1. 16. 10. t^JL^^ 00.2. ouJU. 4. 10. 31. LSjOd 1. 16. ^J4^rO. 11.33. . 56. 84. ^Ji4^ 1. 01.41.49.01. ^4>L^ 00.53. 10. O. 41.01. ^j4^ 10. 103.10. b J^ \S. \^dJ^ 6. 0.19. 96.19.01.^! 14. 9.41. 40. > ^ 0.i.1. 52. (5Jl^I O. 83. 19.0. 96. 98.131.185. 25.24bii. 129.97.158. ai. 2. 10.

1.aO. 274. 90.66.9t.19. 0.4. M.S0. 170. 41. %.50. 01. 18. 19^24.13.a. ». 181. ISB.ai. a. U.16.99.B4. 35.23. 4S. a.1.1.12. Q. 23. 1. 2>l.». i504^ M.36. 154. 41. 14.1B3. 18. S6. ft. 15^43 r. »i.1.40. ij^j^ %1. 43.70. %8. a.33. a. L«|J^ 11.22.i9.S8.10. U.8n.4S. 104. 11.36.1. 1. ?■■[> a ' H. 9fi. .. ft.iii. 35. M. T. 18. 9ft.0.66. 1. 122. 1%. n. 37. %.11. IIS.33. i. S3. l». 90.4.91. 14. 44. %.66.Hl. lo. as. 82.l^s. 23. 31. 158.14.es. 10.6S. *jCt(\4v ft.Ijv>l0 0\&. 3.132.88.aO.ISS. %8. 41.ll. ao. 19. 19T.31. 0.l». 192. 45. 4. 70 bii. 4.41. IS.«.86.40. 4. 13. 34. 39.M.23. 10. 8S.114.177. a. U. j^Jiib 41. lO.ftl. II. 30. 114.49.181. It. 30. 11. 11.ia.3. ST. 4. 2U.40.202. 28.13. 4B.

1ft. ST.30. 8.7. 34. 55. 19. 20.18. 21.59.11. 18 ft.41.28.1. t8. 53.56. 36. 51.19.188. 132. 21.48. tfji^^r (Job %.168. Gl. 22. »1. 151. 9. 71.25. 56.33. 77. 04. 11. 44. 19.76. 7.119. 11. 28. IS.2. 77. 1. 16. 137. IS.49.171 203. 54.1%. 79. 41.lft. 43.6 78.14. 38. 41 . 28. 73. 3. %. lft. ~LS. 40. 159. 42 ler.4 TM. 36.13.32.ji4^I a. 52.11T.28. 61. 46.106. S3. 141. ft. 41. 35. 06.117. 11. 1S4.41. i< 97. 106.1S. S.97. 73. 4. %%.31 liii.8: 12.16. 2ft.78 I3D. 1%. 10. 55. 23. 23. 50. 11. 10. 14. 59. 45. 12. 93. 3.10. 32.10. I2t. S5.S2.32. 64.13.lS2 %. 14. «8. 61. 1% 24. 01. 18. 14 Mi.120.41.37 20. 28. 6S. ^.110. 11. «. 58.49.23. 120. 126. 1U l>il. 58.18.38.5. 101. 90. 38. 103. 65. ft. ft.9. 4B. 10. . 1 liia. 1.137.115.90.23. 34. ft.

S9. 131 . 90.10. 2. 33. 2. 31ft.55.75.3. 81.139.24. 14.61.BO. 17. 11.61. 43.71.33. 9. 145.24.1S4.30. 23. 9tt. ftl.%ft.14. 11.3T.128. 2.50.19.77.12. 1.44. 20.1. 105.24. 6.120.S6. 03.90. 6. 32. 1.61. 11. ftft. ItX^I M. «». 2*. 46.4%. 28.33. CO.8. 44. 07.28.69.35. 18.6. 5T.11. 92. 13. IIT. 41.47. 3. 92. 24. 1. 4. 14. 24.137. 19. Ij^ 10. ft. 21.18.11.12 15S.14. 8. 140. 150.16.125. 113.261. 31. 25.41.80 Ilia.01. 21.18.10. 81.36. 1M>. tJ4J 1.36. 21. 10.3.43. as. 20. \^lX 12.25.33. 11. ll.1ft. 24. ft8. 10. 23.1 1ft. 22. ftl.95.3. 27. 2. 14. 18. »2. 101. 1>5. 19. 28.5.15.21.46. 18.64.1G1.38.10. 33.6.M.22. 10«. 10.20.

ft. 22.20. 2ft.30.18. 16.33. 21. 92. 20.04.63.92. 5. 24D. 93.11.83. 94.6. 231.10.43.47. .11.fi3. 6 . 21. «/> . 23.54. ^^jL* 11.33.42.33. 8. 63. Gen.53. t.11.29. 29. 74.65.12. 20. 5. ^5p^ 19. 10. 54. 21. 31.13.1.11.^ .49. .19.216.11.10.43.26.13.43.16.161. 39.34. 47.31. 6. 84.33. 19.12.26.48.5. 2. 106.31. 3S. 21. <6.28.20. 10.75 21.- ^9T* 6.11. 34. 49. 43. 1. 4.16. 18. 46. 17. 2. 3.80. \yy^i>J 9.1.110.73. 41. 118. 37. 54. 11. 28.40.66.68.11. 40. t . 21.114.41. 5S. 41.4». 21.\cc.30. 19.2. 19. 76. 19. 28.119.18. 25. (jyy^jL^ 9. B.9. 36.108.26.21. 1ft. 10. 61.

96. SD3.%l.. as. 1. 93. SO. S8. 247. %9.206.66.30. tt. 16. 14. 18.1S. 14. 121.95. S2.3. 39.77. 149.93. 41. G4. J-L^G 86. 39l.11. %S. 92.78.1.40. n. S. 46. 8. 72.3. 24. »•. ai.108.80.1.42. 10. 16. 37.11. 10.1ft. ftl. 13.UB.10.11. < ». 3 ' -v ^^i 45.118. ■ '. 61. 95. 81.lbZ.il. ffJ^ M.35. GS. 41. 27.1S. 3.10.4. 1ft.19.36. 89.35. 8ft. 14B. 3«. 11.I03. «. 38.93.G0. %1. n. 7.6 1. 94. 12S.l. 10. 112.29[ili.GG. 16. 12. ft. S2. S3.14. 11. IT. 18. %. SO.44. 51.1 . 14. ft. 'I9. ftO. 11. 32. 3S.6S. 15.13. 4». %0. 34. 43 41. 11. 1S9.ftft.5^*^'-*i 2.14. 17.S1. 4a. 14S. 11. 24. . 41.

20. 113.16.1ft. . OO. 18.11. iii 4. 69.10. St. iU4i 11.28.ft0. SI. 3G 09.98.Lxlsc( 00. 2G.95. 8.G. IS.16. 78. ?A. X0. ll. 42. 32. 40.12. Uiii?5 11.1%. .no- 6.! ilBVr». n.24.2D. niLL^i ii. 6.175.154. 134.8.128.St. >.tS. iiUxJMS 6. 14. 6. 2.ft4. xIXl«Li 1.116.Z8. 44.4. ftl. 4. 3. 46.l»S.73. 7. ^giSl»^ M. 16. JLLiT us.22.S8.1G8. Lc^ 10.41.44. 41. ft. 58. 37.*6- . 2G. 39. 6. Z8. 30. 40.10.10.8. G.ft4. 18.3S.9. %1. dLJ4-P ".!tl. 14. O. 19.36. 43. SG. Uilliti «. &.139. 44. L^1SJjd\ 1. 26.14. 208.8. 18.

25.1. 86.6. 83. 23. 136.0.277. LJQ4^I 1. 76. 116. SB. 'i r%i.49. 16. 178 bii. \SkX^.37. r* 275.40.131.41.89. 6.10.59. 0. 46.48. 1. 68.16. dUl^ %8.4.103.88 ^2^i4jrw. 50.8. |i ^ XIj . 177. 74.J^X:^ 14. 56.84.47.172.8s.34. 131 hia. 127.88. 157. 7.110 .i9i.71. 28. 4. ISS.11. 11. t>XX^ 10. ts^H* **'"■ L^fXL^ 11. l 18.38. 6.11Z.3.46.ri g . . )0. 1S3. iixi4ijr».16. 164. 200.154.107.35.7. 20. G3.103.61. 113. 44. 4S. 87. 48. ft. 24.33. UilLl^t 1.48. 23. '^.j. t^XIili 60. 22. 10.51. 7. 155.5.48.8.60.88.14. 160.29. 6. . 17.276. 82.1U0.T3. 24. 67. 30. ISO.18.

S8. 18.ft8. 42. . 113. 37. 91.68 Ui>. ai. 49.20.9.23. 58.2J. 47. 10. %%^ 2.4. 46I.18. 8. 5. 11. 21. 11. 5. 9. 21. 8ft. 5.61.35.16.ftl. 13.5.21.66. W.14.4. 78. 37. n. 49. 21.08. 19. 18.5. 13.2ft. 54.SU. 51. 21.3. 18.40. 79 kii. 41. 6.3a. 20. 79. 43. 2. 7. 40. ft0. KG. 11. J5.36.18. 40.71.47. 11. 9. 7S. 41. 7. ftO. 3. 11.14. 10. 35. 11.3.60. 42. 4. 43. .ii. 6. 41. 34. ftl.11. 83. 18.22. 10. 28. 101. 75.10.18. 10.9. . 26.18. 33bii. 66. 19. 77.80. 16.41.59. 10.4. 4G. 48. 34. I. 10.24. 4ft. 19.6. 10. 29. 14. 44. 37. 35.49. 14.12. 19. 30. 52. 6. 43. 205 44. OO. 1. 23.3.3.18.53. 25. 39.10. SO. 31. 6. 10. 82. 41. 76.59. 116. 12.46.42.61. 13.15. 32. 42. 28. 56.57.40. 52. 37. 26. 40 .S3. 28. G5. 64. 16.7. 46. 47. 20.%0. 16. 37.12.53. 7. 12. il.10. 83. 19. B2.19. G8. 34.ftl. 104. 60. 27 29.40.11. 65. 46. 60. 8. lt<.32. .

10. 37. 62. 11.170. 21.81. 98.75.41. 110.56.30.8.21.81.66. 134 bii. 137.103..60. 66. 10. 21.79.11. 28.11. 248. it 21. 69. ft. 4.3.39. 144. 21. SO.63. O. 162.11. G. 198. 218 244.0. 71. 88. 51. 156 l. 3. 1. 167. 197. 11. 46. 11. 7.24. 9. 17.21.4. 73. 247. 11.161.5.17. ft2. 156. 71. 20. 1.1. 21. 34. 4.60. .18. 3. 8. 9. 193.87.164. lis. 85. 45. 47. 23.5. 21.4. 0.83. 8. ft2.161. 19. 16. 166.3. 2.4. 39. 68.1. 45. IGO. 172 bii.166.137. 7.11. 249. 46. 191. 15. 106. 2. 46. 153 bii. 193.59. 117. . 264 :77. 173. 153 bia. 41.50. 12. 6. 7. 83. . 165. 29.19.63. 1G6.35.10. 103 bia. 11. 11. 38. 101. 38.12. 43.68.ii. 136. 45. 103.85 bia.60.94.41. ITS bia. 6. 1. ig4Icr. 182.64.31. 67.85. 28. Tl.1T8. 37. 14.44. 79.40. 4. 15.49. 5 bia. 25. 57. 8G 73 bii. 43. 41. 40. 61. 158. 8.100. 48. 6. a. 47. 6. 2. 73.36. 33 bia.32. 16.

118. 11. 20.64.10T. U. a«. 91. 77. ««. 101. M. n.141. M.5. 37. 21.l»T. 80. \%. 33.e9. &9. %1. 65.ai.11. 26. 1*. %%. : 49. 11. 29. 26.l01. M. 244. lOM. 69 .'. S. 77. 10. 14. SI.9. %9.1. at. 57. as. 32.23.S1.lS. 30. 11.116. 4. 39.91.17. 1D6. 118. 149. 181. 25.4a.40. 66. 28. 206 ■4 bil.31.2U. 97. 30.57. 19. 13. 20. %4.70. 49. 42. 1%. 143.94. 17. 1ft. 61.1D. 4B. 1.131. 3.iaS.122. 35. 14. 66. 43.iao. tl bii.161.9. IS. 36. 108.S5liij. 100.S.SS. SO. %a. 9S.19.1. 66. ST. T5. tTbii. 13. 38. G8.39. 6S.S. 22.T3. '51. 14. 4.156. 41. 177. 64. 21. 34 bii. 27. M. 46. 22. 44. 63.84.107. 14 hii. Sa. 4. 1«.31. 16. g». 10. 11.43.90.lV. IT. 22 bia. 15. 3ft. 16. 13.4. 99. 13. 14 . 28.17. S6.IS. 65. 101. 19. 1.>9. 62. 114. ai. SO.14.83.lll. 91. 10. 101. 108. 17. S. «. Ill 114.3. CIS. Z4. 16. 12.41. 18. 112. %8.

ID. . 48. 25. 120. 24hii. 26.S.t.21. 173.47. . 21. 17 ter.4.76. 4B. 45. 23. 81. SO.48. • 87. 16 1. 41.20.2B.11.51. 38. 12. 4G. 26.11.60. 19. 1». 10.48. ISS.34. 24. 11. ft9. 49.6. 36. M.7..8».71.41.13. 60. 4. W. att. 4t. S.22.1 1 ai :? .4a. 31. 6. 14. 41.6.13. 41.17.36. 71. IS.71. 36. 34. 16. • tn. 43.10.S. 44.17.11. M. . «8. 49. 11. 40.66. 23. 41. 41.1S.71.40. 4. 33. 18. 84. Vl.14. S.1.8. M.30tfr.14. 15. ft.M 29.7. 48. 18. S. 31. 34. S3.41.23.21. . 33 -. W>. 85. 11. 171. 73. ID. 1S.' 49. 9. 4«.34. 9. 19. ft4.8. 8.3. M. 49. 109.21.

44. 95.10.S9.11. 111. 7.100. 48. 173. 48. 63. 194. 15. 18. 178 bli.13. 10. IS. 96. a.48.49. 2D. 103. 94.19. Vt.1. 110. 37.19.10S.169.50.6. 197.86.18. t. 275. 37. 11. 6. ftl. 6. 36.21. 4^. 11. 84. 19. 41. a. 18t. 107. 1.58. 36. 31.3T. 69.8. IT.9. 37. lO. 43. t9t. G. IGO. %.1%. IS.23. 9fl.38.111.48. 44. 09.2. 103. . 4. 14. 41. 76. 10.l. 3.16.19. 19. 5.10. 19.71. 9.14.66. 41. 41.91.56. 08.19. 11.18.88.40. %4. 3. 106. ^\ 1. 16. 13. 84.13. 33. 37. 11.17. 106.114.51. 30. 41.59. 18. %1.22. 23.5S. 15.104.l.1. 43. 93. LI* 9.43. 4ft. 8.11. 41. 40.%!.13. 69.96. 9.101.34.34. 4S.18. 4. 14. 64. 80. 3.31. 08.33.53.6. 6.75. 14.91. Zl. 11.51.40 tiii.

1.7. 27 bii. 40. 113.19Iiia.08. 119. vLt^ 08. 11. a». ^\'^ 01. G. 48.175.16.1.21.1. Jujb SJu>U 00. 19. OO. 38.jI^T49.5. S. 1 )flti 4. 81.153.5.11.1ft.99.jLiL»j c»M.1. ^^4li M.3. . 40. tlh^Aj 40. lO.148. ^' . 14. 52. 1^ 4.il. Jj. I nniP 00.3S. 24. 4.80.107. \^: 40.11. ySa 104.24l>ii. !««: 9. 18.14. Aec. 118.134. 11. 18.04. 391. 4. ]>g^«*' 1.2.5. 09.10 on 4.13. 08. 11. 15.00. ^ O. 183. yLiU 08. .31.

136. 59 65. 338. 41. 98. 1«3.^4^ 4.281.1S. 105ljii 111. 43. St.36.4. 61. 40. 150. 4. O.10.42.32.09.10.11. 159. IT. .5. 59. 01. 128.186 180. 78. 114. in 119.31. 0.9. 7. 18.63.89. IS.00.ft3. 36. 1S6. T3.O.31.04. S0. 11. 1ft. 143. 04. 78. 117.3ft. 119. 66.23. 70. 10. 79.14.11. 183. 18. 66. 19. 57. 31. 5. l.00. 126.12.36.10.39. Ol.4.42. 73 ler.8. 18. 77 bi*. 78. 102.18. 10.183.34. 16 bii. 1. 08. 0. 25. 19.116. . 4. S2. 14. 09.106. 90. 14.31. 10. 24 11.80.168. 00. 11.79. 00.6. 21. 13 bi*.S«.27. 31. SI. 19.130. 88.26. 18. 48.3.20. 97. 11. 19. 4.01.310. 49.64. ITShii.t. 77. 25. 39 hil.5. 237. T6.84. IBS. It.14.90. 131. 61.1. 1.61 ter.12. ».04. 1. 14. lO. 338. 70.86. 58hU. «■ Hi 4.11. 28. 19. 40. G4. 21.11.4bii. 33. 3e.19. 8S.10.10. SS.1.

6.34.180 373. 200. 37.17.80. SI. 43.15. 79.15. 41.99.74. 1«.48.18.l0. 9G. 09. 12. 3C. 19.»«.41.36.18. B. 00.01. 133.104.21. 61 bii. 41.31.14.69. Ol.58. 24.41.5.61.75. t4. ST.80. 64. IT.00.101. 32. 85. 38.17. 14. ■S. 49. 48.108.13. S.36.5Shii.101.46. 40. 9. 10. 1.1M.59. 68.t0. 41.60.38. 51. 11.11. 4. 8 ter.131. 40.23. 08.44. 09.24. 44. 69. 6. 14.65.1.36. 00. 11. l. S8. 48.00.11. 6T.11.00. 84.13.10.13bii.111.10«.1TB.16. 106.10.35.110. 00. ST. TT.18S. %y 27. 44.39.30. IS.39 hit. IS.4.52.99. 61. S.39.B8. 19. 30. 40.23ter. 09. 113. 30. 1.14.10.21.16. 212.19. 69. G4. 04.01.9.84. t.11. 4B.41.3.18.10.04.104. 63.1. 1. 11.137. 16. 39.08. 31.41. 4%. 6. 11.3. 23.4. 13.60. 0. 64. 34. .31.33.8. 69. 29 bit.11.45.19.49.41. 17.16. 131. 213 bii.11. TO. 41. 33 bij. 81.101. 2.6. 4.1S9. 13.4.7.18.78.OO. 140.ia. 14.19.28. 83.6.3. 9. 10. 11.3. 41. 7. 49.8. 14. 44. 11. 3.3. 44.9.2. 58.14. 44. 0. 10.

M. 26 ter. 3. 109. 2. 4. 73. 17. 145. 103 bis. 11. 27 bis. ^0. 130. 97. 14. 21. «%. M.2. 62. 53.60. 25. 78 bis. %\&. %^. 19. 102.24. 60.62. 16. ^^. 142. 175. 81. 84 bis. 4. 99. «1. . 115. 7l)i8. 48. 80. 14.3. 27. 6.4.143. 81. M.1. 66. 57.214.63.94. 165. 61. M.55.40. OT. 94.123.124. 14. 50.14.36. 11.^.141. 2. M. 14.17. %1.13. 64. 18 bis. ^0. 6. 4a. 22. 4. 41.8. !IA.195. 107.4.7. 34. 46. ^4. 44. 117. 126.7.32. 9. 43. 74. 41. 79. 114. 127.3. 99.120. 72.79.00. 2.70.90. 101.36.111.7. 80. ^1.4. 1. 70. 2. 60. 24. 49.56.1^. 10. 4^. 20. 9. 98. 40. 4%. 71. Z!i. 1. 49.33. 4.65. 18.82.20. 16. 21.85. 55.136. 56. 41.35. 40. 26.1%. 12.256.^. 38. 28. 9.41.33.92. 4. 142.^9.108. 31. 63.

i24.93. 52. li^ a)s. oa. 1.4.4. 2. 9. 7. 1. 9 > (>yD ao. 61.1.0*. 105.16. V^^ 10.04. 134.j^ 10.24.14. 6. 90. 56. aa. 45. 158. 3lib %. 26.10.1.147. (>yD 11.1. \&.61. 7. ^y&l M. 48. 17. 08. > 9 i^yS^ 11.119.01. ^Li 0.19.91. 00.21. 9\S. 48. 64. 41. %. 14. 0.110.110. 40.14. ^LjjLi 9.0.10. 129.48. 11. 63.M. 3. 01.40.73. 59.2. s ^ f^ .63. lll^ 04. .

28.40. 175.5. 18. 54.17. 53.09. 29. 39. 12.88. 51. 09. 142 bis. *^ )S. 68. 0.29. ^.50. 81.21. M.^.41. 0. 71. W.36.84. 42.150. OO.80. 4^.28. 27.73.15. 32. ib^U» 101.00.54. 4.140. 0)S. 14. 1.21.00.56. 17.4.19. 13. 45. 47 24. 10.2.02.89. 66.104. 4&. OO. 27. 1. eT^ 14. 1.2. 0.M.)S2.14.1^.91. 11. 54.79. 52.135. 45. 17. 0.99.11. O. 114. 56.103.22 l^jf^b 0. 92.57. 19.172.52.00.10. 6.18. 44.63.14.44.01. 6.18. 19. . 151. 46. 1.119.4.66.111.88. — ^*.41. 3. 109. 21. »"< 24. |i^tl^l 0.33.40. \^.37. 58. 83. 20.50.50.21.0. 09.22. 10.41. 44.0^.45. 45.8. 0.

OT.0. 44.50.42. 00.69.%%. 41. 41. 84.13. 40.7. 40. 63. 36. 23. Ol. 0. 54. 6. OO. O. OO. 14.20. 20. 5.70.153.273.40. 97. 02.126. %%. 29. 7.10. 9. 29. 39. 19. 4.81. 44. 33. OO. ^Lif 90.11. 01.47. OO.1. 0.74. 16.21. 21. 22. c -- 14. 55. 32.19.10.^2. Ajf^^^f 0. 10.6.65.13.104.^1.134. 0\^.«.42. 34.154. 11.34. 23. — « ^ %. • Myft^ 11. 40.33. 98.30. 207 .185. 45.^ ^if«-jJ 4.34.26.10.94. 17.3.80. 39. 16. 114. 01. ^5^1 tt».41. 44.25.105.21. 4\5. LjD 101. 14. 31.14.69. 12.

.01.78.10. iLtji 11.. 20. » O . 40.7.0.44.. 47.19. 90.19. OO.110. Ol.41.225.14.104.* Ur^^ M. 44. 10.01. I . 02.11. 208 ol .22.0. c u 20.261.43.23. 2. 38 bis. r u > .

50. xsli: 89. ft) Li^GJI^ 16. 267 bii.66. 92.168. 266. 257. . ^9.26. S9. ^^ W. S. 5. %4.57. ^2^•p°^ •». 4. ji^yo ia. %. 11. 80. •• •• jiipr 41. Ujyo 1%. 4.15.yt L • • or. ^.82. Ubyo M. 2. 46. 21. 73. 94. 96. 66. Jlix^ 1. a.

75. 4.16.15. 8.11.^. JliAjf 11. 9.37. 9.16. 20. |^3LL4^ 4. 77. 99. ULj^I Z9. 25.5.7. 25. ». .84."^ !t.184. iSli^t 19. 4.25. 19.^.^.7. 8 --^ ^liIilT**.154. 74. ^l. ». 60.24.a.89.3i. 11.153. 11. ^ <i ? -? u ^ ^ *»5 »». 4. L^Jl^: 19. 87.91. (^'y^ 41. --.7. 37.153. 78.17.9.

.7. 1.94. 5.41.65. 27.10.&§L£ue. 19.20.79. J^l 12. Jj^33 91. 62 1\&. 67. 93. 103. 92. 99. 90.11. 26. 32.9. ^9.28. " ^y Z9. 22. I^JC^. 4. 23.76. 41.10. 42. 22. * 1.23. 49.84. Jci.94.24. 11.21.42.100 1118. 16. \i. 1^4X^53 19. 142. 21. 54. Ij^li 19^64. 42. 21. 11. ^.41. 12.23.1.74.12.79. 22. v:l>Ju>. 12.4. a9. )S9. 36.47. 6. 23. Ljk^lJ 4.8. 91. 19. 1. M..101. ^ jL:fiJ ^.16. !i9. 146. 85.192. 144. 20. 84. 122. 14. 10. 19.110. 1.^ 12.39. 88. 55. ^. 9.26.23.79.11.77. 2.

9.57. 17.283.4.11. 9 0^ 84X2^ 24. M. %. 9flS ^ |^J4X«Uj a.51.114.19.. 13 J^ 20.9.102.68. 71.34. 90.57. 4. 4. 20. 2. jylxl^ 6^ 6. 11. !»2.93. 104.120. 24.29.24. ^^4X:SUm 4.•f-r 20. 70. 9.80. 12.46. 65.68.93. &S^jLa^ 1.11. dj4 9i. 28. . M. 70.. 19.^.^ ^-' jjJ^iJ 19.6. Lr^^'3 ^^'''^ . 11. 75. W. 22.173.156.. 49.26. (>^.27. 11. 28.39. 33. 9.

1-19 > o A 6. 52. ^ > . ai. 16 «il^5 1. 21. 4%. ^^5 W. %a. > J « 16.78. V^ M. 62. 16. &JL^.8. 60. 36.0- lUd^l^ 19.)S) 53. 2. ^ U ^ #L^aJ) \. » o «.79. JL^ ^) T5 9.

25. 109.l %%. Vt^ 20.22. 144. «^^ 61.iio.102bii. %. 11. 42. 274. 9. 105. M. M. 139. 8«^. 9 9 9 ^"^ 5y^JI %0. — e 1. 27.27. WO.1%. \&^.%a. ^ o a. SO. 95. 29.11.1%.61. «^^ M. 9. M. 9^0 . 14^3 \i. 40. «jL^ 16. 22.22. 24. 10. 8. oo. 107. 14.9 u a. 38. G 9 9 1\&. 37. 2. 6ft. IZ. 71. 93. l. 145.

103. 9 9 9 9 1. 9 9 jyj^ya.124. '.^48.40.a».29. 7. IS. 6.c S^yf 16. 11. 49.^1.102.28.^4. 99.46. &«^^ a.27. 172. 143. Ud^^ 4. 92.51.36. 10. 41.!i. 11.11.66. 9 ^ 99 9. 21. 18.61. 79. 28. 27. %1. 9^0 .60. 29.9 9 a.)S.ai. 28.52.. 69. 11. ^.106.52. 14. 88. ^ 9 9f. 40. 11. 4.139. 145. 29. 6.19.24. 106.8. 1. 14^5 1.9.^ ttl. ai. M. 10. 1. ^ ^ Q a.

14. . 35.^^.12. 5. aa.22. ^ o I 91 14. 11. 4. 19. a. 13.10.4. 41. 6.41. %4. 60.4. 19. 158.5. 19.^. 45. 12.52. a.77. 11. 9.19.10. 11.a.4. 53.99. \&4.17. 68. 13. a9. 15. 19. 15.31. ^y la.16. %1.23. 127.65.^.108. 16. 40.«%. 19. a^. 49. 39. jua^ly 11. la. 'Is ^ of ^ 14. 4. 19. ^ o \ 11.24. 16.110.19. 69. 2. 19.6. 67.169.

11.161bii.a6. 11. 27.27. 4a. 3. 19.160.11.4. 62. I 4. 41.70. 14. a9.ai. 11. 4a. 75. 6. 120. 45. 12.2.19. 88. 31.1.98.6.6.4. ji^. 28. > 99?^ ji^yi 91. gjo.73.11.161.189. 20. 1.124. 87.114. 62. 32.111.68.29.1.92. aO.1. I 16. gjL^I^ 14.13 a.6. 209. 4. 14. 10. 38. SJu^l^ 4.19. 6.46.41.i5.1%.1a. 5. ao.16.3.103.ai.11. 64.96.49. 11.49. a\». IjUd.^ 14.63.ia.10.34.28. 31. .!il. 63.84. 1^. ^Q ^ fix" Li ai. 69. 4. 63. 16. 16.11. 10.l 6. 40.60.64. 79.8.12.

110.12. 11.42.65. 1. 50.19.l.49. 19.14. ai. la. 16.44.9. 38.46. 41. 10.112.6i. 11. 113. 39.26 aO.15. 1.93.93.61.50.2. 41. 103.106.45.202. ^^^4a. 4a. 109. 19. ^^^ 6. 121. o ^yU ai.19.146. 38.16. 209 ao. ^^ 6. LI^^ 4a. . 61. ai. 9 9 &A^. 19.70. 109. 25. 11.5.9 6. I 6.T. .ia. 108. 8.50.6.a9. 46. 4. L^^ 11. la. 6. ao. 1. 13.

2. 4.28.dS9 fi>.96. «>^ a. 90. ^^^1^! 69. f^4>35 60. 16. •(>^ 11. 19. 2. 268. a. 1. . •cv .69. IbiB.114. 22. 45. 27. o «B s^y^ 1.4. ^^5p5 9. 103. 11. 515' 1. IS5 11. 7.75.103. 39.22. t>^«>yl 96.9. 4.92.62.^ o 11. 10. 9 9 4>^J^ 11.20. gt>^ 4. 99.14.91. gSliJb 60. ai. Jof a.

47. lbjL9 4.8. M.18. M.98..40. M. C(>«JumjOI 6. JiJuJ ». «>|^ a'T. ^ o' . «» «• ^ O ^ O 9 L^OyuMuOJ 11. 85. 7. 80. g5j aa. .178. &)(>•( 1^. 4>ll) 14. IbO^ 4.225.23.16. oipr »s. 19.:^4>^l 46. 48. 30.94.94. 4>U %6.122.8. %0. ^ ^ ^ %4.12.18.210 m -•«-»- U. %0. Cot^ 9.47.

9. o *: ^ Ju 11. 28.42 . %4>^ 6.10.jOi 4. UuO 9. jJkS^ 1. 11. 124. |i. 4^. > o .278. 11. 28.44.110. >>-:-.87. 241.io6.83. jlijpJO^ 6. Li^.1.128. ^j6 14.68. -- 6. jjdi 16. 56.120. 27.M.6. o T ^ ^stXi 68. 112.124.179. ^355 1».125.22bii.73.^1. 60. O^.45.166. 27. 06. JJ63 19.12. 42.ijJJ Tti. 138. LijJuJ ao. ^Jjt 1. a. 234. 14. 16. 0. VJJJU^ 1.)5a. ^jiU* ll. 21.1^.69.

vL%S 19. 133. > 0-0 . '29.27. 1. 72. 98.41.23.15. >«r 6. v^«^ 19. 74. 91. 4.18.. di^lpl 0.6. 8. O6.64. 5.71.105. ^j^t^ ^*.175.'6 40. ^)^! 1.67.01.168.11. f^. 27. *L^5 l». 16. 1. 4. I^y 4. 40. 12. 56.83. 59.^f 40. 44. 1. 1.27. iS^j.233. ai. 47. ijJ^ 19. 4^. \yisy 1. li^jo 4S. 41. 11.cXi lO. 125.

h3^3 66. 176.1\5.-'i. I. 10. jll^S^^li 11.85..*» *» 06. O^.^ .y 06. 01.100.72. Li^ij^ 01. 61. 4. 4>^^^f 11. 23. .15. iXjjpl 60.20. OS.89.« ^ &^\Ju\ 69. 10.99.100 O. 58. 22.JI 11. ij.S9.37.19. 89.100. LiSy^ 19. . > ». ^3^\j 10. |5!^ 19. ^ «Sj^ «.- ^. ^ .

> y v. 61.40.50. 16. ^r\y^ 19. ^^t^ 16.4. S^ltr O.19. 11. 103.yyy) as.5.53. 34.61. 95. 31.46. 11.69.13. 06.20. 10. 78. 27. 18. c^Gs^Li 100. 16. 184. 64.l5^i^ 6.21. 164. |USlj5 4.00. 49.9. 85.7. 94.74. 25.31. a. 10. 66. Oa. 4. 9 - . p^r^ 11.^^. 9.94.102. 66. 2. 69. 89. aulj^ 14. 1.14.66. 28. ^^I^U 6.20. « ^ 6.34.^ ^-r- 1. 6.119. O. '. 16.

\%. 31. KK. M. 27. 1. y^^i 15. Li^Ky 41. 39. 16. ^ypTai. M. 16. 90. M. ^^.27. 11. 6. 11. 11. 16.83. \&1.48. ao.37. 27. 16. > > . > -^. M.1 aO. ^e 6. 8.11.^fcj 6. 16.5.M. . 164. 19. 6. 19. 31.«.9.85. 164.)3 1^. > « - ^tjJL«JI TO.153. 6 6.3o.a)s. 39. 25. 9.

101. 9 o-?r lit. 8. 98. ^^k^yt Z. 11. 101. 105. 7. Ikj.^ a. IuUmU 4. %1. 6. t)i 9 ^ 9 ai. 41. 8. 105. &jLljf^ !t4.148. 6. 211 xiLl 6^. 1. aO.99. kjLM^ a.T. 18. iULAM* 4.239. <^?.6.22. %%.. a.28. 46.^T 6S. . IS. 19. 87. 14. 256.. XJLaJI 6. 80. 1.». 5.J 100. r* " ' ^jJxm/.104. ^^y I w. 17.182. "^U. 137. 248.37. 85.7.^6.

84.129. J o-c /UMy^\ %. 109.153. 40. 129.^t4. ^. .66. ai.XflS 16. o ^ :>JL4A/: 1. 16. a^imTI ^^. 33.4. 7. 59.155.54. ^5 *<>'■'• ^ ^ tt 9 a. LLdl^ 16. 64. %.1. 233. 263.66.18. 6^. 271. 237. 6.32. 286. ^Jjiiii S4. 8 &li& %.64.117.\l. > - L«aj. 17. v. Juufi^b 1«. 248. UL^t^ 4.17.

. ijuyM^yS vO. 10. 9 ^ . 98. 22. 75. 19.^^:« 'J ^. JWL^^MaJLlJj M. 180.77. 39. 159. 4^. OO. &JUu %. 118. (j**f«^«Jf 114.256. 112.4. 9 ^ it S^ aO.140. 11. 9 ^ 6. 82. 59.a^. ^Oy 13. 1. Zl. . lOO. 15.93. 56. 16. 18. ff # •!" 1*1 mr 69.ai.18.. %1. 1% g flV) j 6.

4. 7. &JLu0.12.a. ^.50. 154. 21. ^^ a.12.13. 21. a. U. ^^ i^jj TO. 178.14. 4. as. . 14. 1^. 6. IT*'*-. 35. Jl^' 11. XjuO^t ^. 17 Ilia. ^5^^! 4. 102.» JuiOJ 6. 4A.83. &loy M. 11. 92. 5^ tt^.14. 4. 19. 3 bis iU^pt a. 25. 176. 241. ii.105. %^ 31. lyLlJ 11. ft.16. 13. 152.130. 145. 10%.M. 153. 1 ffv*^ . a. 00. UJLi0^ %% 51.15. 4%.137bii. 25.15. ^ o ^ 212 ijjudy^ 46. 4.83. V5^5 ^*.

6^. > -* 131 %1. ii* 41. 47. 9 ^^ • •• %)S.2. o ^ ^ %4. * ^^ A^*^ aa. G.- t^udj 4.u.48. 59.57. .103. . 4. 5. ij. 1.> ^^ 1.90. > .!14.156. 41. 12.

121.25.-» > 19. oa. 15. f^ibt^ 9. 10.73. 19. 26. 0()Sj 40. 11.97.54. 4.49. . (T*^ ia^. 20. 16.42. 14. )S. 115. 48. lijb^ 9. flb^ 11.62. ^t^ 9. 29. 12. L^ailS* M. UfjLC^ 1. 1. \S. ^^ 9. 22. 42. \&1. 69. fJ^Ja^ 49. 9. 69. 16.8. — ^ ^ y 4. 121.37. 47. 9.19. 27. 12.25. 71. 52. jj^yA^ M. 1. 37 bis. 45.04. 49.192.

68. 00. 31.12. Ol. 9. 16. 09. 56. 01. 17. 26. 40.40. 11.ilX«t Ol.41. 87. 10.75.40.20. 8. 9. 5.57.11. M. 61. 5. 5.41.3S.19.26. 1%. 271 bit. 16. 29.40. 8^J^^ 9. 40. ^}d^\ 46.34. 89. 7.78.104.89.66.10. 21. 33. pJkAJ %0.47. 01.01. 4. 1. 10. JUU 1^.38.121. 21.15.97. 70. 4\&. . 14.16. O.%%.iyjj^33 14. 85.. 46.46.09. 77.16.112. iljj^^ a9. 11.6i.16. jl^iUj^j 41. 11. 9 o pejLt^ 11. 60. 19. O^. . 77.4.

11.46. 82. 10.9. 41. CS 9 9 . 7.63. 103.109.97.48.39.16.01. 10.61.14.01. 01. 60. |. 19. 11. 235. 10. 77. 42. 9 « JlC^ 11. LSj^t^ 0. ^1.^9 ^^iX^y *. 9 9 o 9^9 4.28.49.68. 9 -.19. 66. 31. 06. I 0^^^ 19. 98 bii. 95.16.^lij^l53 00. 206. 108. 22.9 6.38.138.^ o ^ jLt^l 01. 5. 5. 01.34.41. . 134. 0^. 119 bii.106. 31.83. 9 o 11. 73.43. 26.53. |ijjLcl%J 9. 11. 30.. lijLcl^^ 1.^0. 25.15.7. 44. 10. M.48.

9 o-jfj" ^y£. 54X1.46. 17. 19.192. 2^^^ .y^\ 9)S. 18. 14. 00.57.47. 14. TO.55. .5. 13. jLclIt 19. 74. 21. 97 ^(i^yo 00.31.48.19. v>Uuje 14. 9^0 54X^3 1. 11.25.116. 27.58. 1.145. M. 11. 19.60. 62. 89. 00.10. 19. Ju^ftlJb TO. 00.** - 19. 112. 2.29. 45. jLfrftjO 19. Juix. Jj^i^ 11.7.43.40. 4>ULAjt 9. fcXc^ ^ o ^ SJl^^ 9..

9. ^S^yo 00. Jjix^ 00.16.232. ^ 9 6^ . :. 61.. 231. ^ 9 % 6ib£\ 11.9 9 O mX^yje 11. jl^ijLt^ W. 61.43. &Ia«j 11. 12. 4. 04. ^y^ 1. 9 O.2.38. 16. l^Juft^ 11. 9 0.48.4S.Jac. |UlLet «4. as 9 / ^ J^yfelAi 4. |.136.| 06. 99 o^-.i Jlc^ ^4.20.. 92.90. 164.83. 6)S. 46. .

^ e «• d^^ 1.%4.34.18.50.88. ^^U 10. 1.iS^} 213 # ^ o ^ a. 11. 121. (jj: i«.)S. # . 276. &k&^i^ 16. 132.62. .12.. 10. 9 9 ^ of ILixl: 69. ^} .143.126.o ^ O. 58.

r4^^3 46. y^-w^y 1^^^^ %^.18. 4. 65. ^. LLj^-^ 4. M.KftiajO 11.34. vjli 11. 04. 172. 52. 27. > ^ o if ^^ fi^> .39.18. 65. 50.39. 43. (^^ 4. 25. <m ^ 9 ^^ ^.30. sLitti 04. 9 C^m^9< 9 I fi^ l^UIlS' 16.

16. 40. Oa. 38.r 10. 10. :^:^y^ 11. 1. 155.47. . 7. 1». 13. 16.77.88. 113. 20. %. t82. ^O. . ^^y ». t^^'^ 00. . 19.i^ »».30. 6. 153. 112. Ip^ 16. 62. 10. 123. 8. 112.241.72.11. ^^^JuaU 8*. 5. ' J^iLly^ 4. ^1 -^ ' ^ 9 ^y O. 11. O. 69.104. 06. 181. .. %. 1. 1. v^. 274. 48.86. 191.40.M. 2. ^jp^' 0. 281. 10. ^P lO.70.. .«•«« 9 O.40. ^. 9. «^. 59. 102. 6.Li 10.60. Si^9 O.10.234.24. 11. O .

M.186.61. O. 11. ^Uxi«j* ^. 38. v^I^ULijO M. 11.^ Ijyj^ 4. ^^^f OT.139. :f^^ 41. 16.99. 18. 82. 1T2. ^ 90. 117.17. vILLuo 1.154. 185. jl^iLlp 4.111. 3. 38. 111. 29. bLLuo 1«.ip^Li 1. 37.93.42. 6. :^\Ju^^ 44. . 90S ^^ &Ai^' 6. LjaSIJ 1. ^^ j^y 16. ^yiy^ 11. U^^LaaJ 1.104. ^^'p'lj *.40.37. o--' 1^. ^^ j^y.153.138. 80.83. C^LaaJ 06. 50. . ouvit^ O. 36.

101. O ^^ . ly^ M. 38. 8. 11. 11.4. 56.1.4. ^ ^ o^ or* joyu^f o.131.2. 10 ^^V^ ^. 9^9 4X5^ 04. l^4>y^ O.i6.25. 9 9 oy « 1.11s. Hji^T 104. 6.9 P--9 ^•: 41. 66. 35. <«So 1.12. 52.48. 01« 84.10. 6. Ijli^ 11. 6.44. 22. W. 6. 4. > »--.69.J^^li OS.

9 *1.)S0. 1. 21.iliy 10. L4Ajti^ ^6.7.^o«« %6. •• 9 9 t^' ft. 9 . M. Lili^^ w. 4a. . IS.6. 170. 27.30. ftliy 40. 15. iai 00. i. 72..7 11. 29. 2. 9-^ !«JUL9 U.\&6. 51. ^13 10. 1. 1. . (jyiyS'yi »4. 27. 60. 15. l^yt^tp IS. ^y *. 93.60. 64. 1. SO.48.11.

73.19. 56. 1. 5.214 9 I " ••-.^. OZ. 6\&. %. Lllii ^.197. I J 66. la. 'a- o 'a: a. 200.70.^. 25. 73.9.6.16. 14. \&9. 79. 62. M.^^. 94. 4. \&. 16. a.188. 70.33.1. 64. 3 16. 4. 88bii. 94ter. 44. 2. 5. ^. .35. 9.13. 33.7. 199.9. 97. M.128. 185. 208. 1^. a.ia. yn^ 18.l. 197. ^. 21. 90. a.109. I^i'^ 40.166. ^' 40.32.

1. 1.^. 10. 179 41.6. 63.9.41.1.44.10.41.4.231.1. 154. a6. ai. •V ^1 a.161. 1.199.4. 6^. 90. 282. 10. 202. a6.4. 282. 144.0.^jlXJ^ a.142. 112.128. 13. . (f3. %^. 121. 185. 19.37. 1. 54. ^.100. gJxii %4. *a^ %.38. 1. 8.97. 11. a. 45. 6f). 110. 70.39. 97. 16. 60.224. IaAaJ ^.80. la. 126. 16. 125.179. 131.61. 281. aa. I^i^3 1. 54.108.17. S. 117.10. 23.124.127.175.223.174. ^9. 19U. 170.32. 120.130.68bii. 28. 1.1. 17.^1. 10. a6. 57. 45. 49. 18. 64. 10. 1. a. 89. 1^ 11. 200.126. 132.124.155.233.58.10. 156.51. 62. 11.183. 10. )&1. ^8.1. iJUU 4. 184.^.29. 1*. 1^.6. 6. 14.168. ^9. 70. 6.27.64. 183.150.6. 107. 9.11. ^jif^ M. 32. 112. 12.^.21.51. 33.^.116. 283.3.^. ao.116. 163.25. 9 ^'« a. 7. 192.10. 22. 32. 278.29.164.106. lyu'Li %. 06. 177.119. 16.

172.125. 97. 11. 48. 10. 38. aulii 1. 55.54.^4.41.18.55.238.70.14.49.41. 33. ttS.71. 16. LUU' 19.02. 193.132. ^jjL«L»1« 11.124.1.111. 5.54.127. 11. 1.^0. 15.7.19. 10. 16. jl^if^ 41. 34.15. ai. 6.30 11. 18.44. 11.36.176.83. 4.44.\S. 6\i. 16. a. 90. %. 27.17.1. %. 9.2.3. 9. aa.ll. . 45. a.26. 19. 0. 1. %.8.34.aO. 9. 50. 110. 97. 14.18.51.^.11. 109. 58. 1^.242. 18.25. 8.08.18. 38. 49. 4^.190. 32.34. lif^^ 91.^9.35.18.3. 27. 33. 0. 11. a^.41.60.01.9.30.07. 40.64.51. "^ Slii 1.1.16.1. 19. 88. 41. 37. 22. 19.l. 19. 132.3. aa. *A1.

31. 51. 13. 40. O. \&0. 76.34. 101.34. 51.^^C" 41.118. 1. 16.14. 34. 11. & 9 K£o 10. 13. 14. . 30.. •. 54.10.15. 18. 20. 68. 18. 64. \&0. W. ^\&. 48. . 8.^ol 00.2. 33.14.154. 18. M. 16. 9 o u.19. \S.44. 59. 16.16.67. J^yS 14. 09. 56. 16.69. 31. 30.

3. I^JL^^' 10. Ol.1. 14. lO.> ^ .193. 153.^^5^-4.84. 1.29. 72.89. . 90.8. UI^ 6. 10. 85. « c ^yb»^ 0.te. 15. |49. 130. 11. t JL^sI^ «. 26. 19. 87. 67.^.60.63. 28. _ O OS 1.47. 08. 10. 11. 06. 6. 40. 167. 102. 29. oA. 11. 81.217. lO. \ ^ "" 4.8. 61. 60.^^34. 11. 66.11.23. 9.^ sy^ttJ 08. 59. juL^pT 1. 63. 4.83. O\&.

26. 42.Ju^yCj 19. 4.36. 6.3. 06. IIS. d. 19. jJIj iia.15. a%. %1. 60. S jJo %. 10.64. 108. 131. 153. 233. 56.». 14.14. o c 8.51. 83. 70.3. 9. 169. J^. 233. 26.3. 14. vLaJa |ULl5 49. L^jJIj a. ^1. 11. 67.28.39. 109.28. \&S. 55.60.9.3. 66. Jt^-5 ». 1. 88. 8. 90. 8jJ^ *1.11. M. 40. . -107.45. ^. 3. 4.6. ^.32.47.-i. ^4. 9. 112.15.19.11.6^. 10. «n. 2.67. 152.39.

86. . 33. 28. 11. ^^6^^'f^ 9.12. IS. 04.66.19. 12. 13 bin. 233. 42 4. 14 bin. 4. IS.32. 70. 152. 00.111. 37. Z)S. ai. 36.15.91.141. 101. jj^ 19. 93.. JJI^^ 90. 12 bii. ^. jj^ 19.ia. ' I " f^ JlU 11. f^iSily 0. a. 3. a».81. .4^. 19. 69. as. 93bi8. 10. 37. 19. Jj^. 169.3. 8. a.JJH 11. 6.2.iio.34. jLltj W. 233. la.r^5?^1 4. Ua.26. 80. y > 18.75. 175 bii.^11. 0. 11. v::^JJ^ 19. a. 3.. 9.2i. 11. 6. 29. 8 bis. 3. 34.

7. 233. 9.14. 29. 126. \S. j^ii:^^ a. 11. jU^J. 40. vifjjlp'll. 233. e " A A '^ &>jJtp 40. 14.13. 9 ^ * M.16.e ^ vdJbjJI^^ »1. 19. 13. gjJl^ a. ^1 jjy r 4. 19. 10. 17. « t--^! . 42.i7. 14. 01. 40. 40. ^JbjJl. 136. a ^ %1. 19.33. a. 9.109. 14. 22. 25. Jt-- j 19. IjuJ. %9. 57. ao.

9 f«. f.32.115. 01. 17. \1. 139.5y^ ». 6. .129. 58. 4. 139. i^) ^. ^jJtXJIpb ». !t. 109. 31. 145. ^f jjpr w.40. 6. 5jJI.77. 24.^ ^^cXJIpl 4. 01. ^J^yi 40. 172. Jli %. 31. &j^ 4. JLlJ^Uli a. 77. 233. 144. %i. 152. as.134. O " 1.j M. (>^^l ^^.233.J^. i^yy> s. 107.100. 10. 15. 0' ^ ^ J ^IjJ^I^ 4. 33. GS ai. 176. 211. 12.35. ^^tpji I. a. %.

12. 83. 46. OS. 47. 77. 1. 61. ^p^ «.49. 115. 41. 0. 82. %. 16. 28. 11. 1 JyCi 01. 40. 50. 145.00. 34. 18.23. 9.93.6. 139. . 04. 6.4. a O.24. 73. 4S. 77. 215 109.o«S — «» .51. 17. »ifp aa. 10. 9. 58. 4. 24. 22.82. 04.01. 201. a. O. fJiyiyS •0. 04. . SS. 15. as.- 11. 9^3 9. 23. 00. 195. 00.88.3. 24. M. 49.9. 04. y^ s. 61. 76.IJ«J a. J^ ft. 04. 44. 30.

00. 11.62.19. 00.84. 45 .01. 39.9. 54.91. 4. 41. 9.41. 23. O.01.3. 149. 16.77. 91. 40.247.28.174.32. 258. ^?: 10. 216 i^ — (5 £. O.20.17. S0.13.01. 55.0. c 01. 57.102.60.84.50. 90. 10.1.12.130. 00. 56. 13.1.178. c J^.131. 11. 00. 0. 0. Ol. O. 90. JIS*: 01.93. Jl^ 10. >-»« y— — -■ &3y^ 10.04.6. 61.54.29. 10. 40. 16. 18. 56. 0. 4S.10. 9.

2. 78. 111. 259. W.^ fil.73.^5ljL!^t 41.M. 5. 114. ^^. 4%. 1.9.117.77.34. 74. S. 1%. 27.4. 17. *^} %. 69. 25. 99.118. a. a^. 195. 138. 27. 50.40. . 56. 102.17.. 4S.22. 26. 101. 128. )S.46.23. 14. 31. 62.W. auJ^ %. ^5 -1.18.19. 4.4a. 11. 6.42. 45.46. 7. au5?pri8. 19. 11. ^5 4. ai. ^pf 4*. .37. 30. 60. 6. 1. ^. 22.91.4)S.a9. 91.11. 9. IS. 9. _& 118.122. 6. 63. 173.47. B. 4^. 28.56. 41.2l. !t.4.75. 115. W.169. 42.31.72. 9.f «. 84.48. 16. 10.7. 65. !t9. 35. 3. 84. G. 19.6%. SisLx-y 1. 11. .UJ.282. 143.

65. pCJ^ ^.19. ^^ 44. 60.40. 286. o^ %. > -- V*! **»"• > -^ slAiil 19. 41 bii.41.14. 78. jLo 41. ai.76. .61.19. ^1^ 4. 9.106. j^^ 6. 51. 71. 9. 41. 12 Ilia. 1. 6 Ilia.1. 66. 22.37. '.16. ^. 34. 3S. 35.4. 78. iU^I^ 69...154. 11. 1%.127. 1\S. ^JUJI!)i^».9.--? 16. 4.134. 13..^34.16.

%a.-^ v-A^ 19. 10. > ^to^ ft. o ^ 14. UoS 10.49. i 06.44. OuJt: 11.143. 31. 9.41. 66. I " 7-** LjJ^ ». 14. 41 ^ 1. 11.5. o . . !i)S. ^1^3 »».*5^ » . 2. 78.20. ^1. Ul^^ 19.74. 62.-:o- 1.5.50.143. a6. 98.83.41.33.

47. M. dULj^ 46.73. %. t^^ 1. 73 bia. 42. 90.54. 15. 38.13.37. 34. U. 40. %. O.24. . 11. 6.10.10s.47. w ^ «jl5o^ 09. 26.13.8. 11.140.6. 45. 101.14.97. 18. 72. 28. 37.16.1. 34. 49. 0. jj^^f Ol.2.14. 19. 19 . 6. 26. 41. 01. %9. 4)&. 11.4. I^Ijd: 19. v^Liyl 19.31.1.82. 41.5.16.91. 51. 19.65.19. Ol.41. 60. 133.3. 6.84. 19. 34. 19. )SO.53.4. lli^ 11. 19. 19. 1. 29.20.104. 69. 23.

7.45. 27. 33. 14. 59. 0\S. 01. 66. 11. 41.33.lll. 182. 38 bia. 9. 8. O.34 bia. 30. 73.11.26. 10.06.11. 1. 63.169.19. 13.9.54. 20.35. «.49. 42. XJt i_. 34. 4. 36. 16. 10. 11. 11.27. 14. 21. 8.20.5.26.20.6. 84.82. 1.39 96. 44. 42. lO. '45 00. 77. 1. 38.150. 29.30. 49 bia. 19. 38. %. 15. 50. 42. 46. 41.47. 116 bia. 7. \i. 83. 48. 11.16. 46. 44. 80 bia.49. 11. 19.149. ^.98. 80. 50 bia. ID.19. 31.OO. 75. 26. 11. 59. 82.182.41. 147. 82.09.27. 69. 66. .14. 09. 09.19.20. 40. 44.L> • • O.22. O0. 19.101. liiii^ 19. 11.00.04.

%\. 30. 1. \.43.26. S. IT.12. 96.414. 29. 93. 83.128. 11.13. 18.38. 42. 88.25. TB. 73. 84. 24. 29.29. . 41. 57. 41.57.15. 66.78. 262.11.9. 131 134. 66. IS. 68. 19. 65. 63.31.39. S3. 22. 101.23. 63. 89. 62.27. 44. ISO. 38 bii. 76.45.34. 47. 81. 95. U. 89. 60. 11. 269. 4. 08.28.9. 48. 24. 85. 76. 82. 50. 64.61. 11. 118. 81. 51. 94. 38.S. 78. 104. 15. 5! 64.108. 93.32. 1. 173. 1.16.135. 104. S6.12. »*.11.32. 52. 101 105 109. 16S 18. 76. 27.10. 39.84.U. S3.10. 27.33. 46. 41.21.93. 67. OS. 71. 20.13. 167.l4S. 81. 7: 134.30. 19.69. 7t. 36. 19. 112. 30. 25. 96.103. 39. SI. 95. 91. 38. 71. 141. 100. 115. 47. 110. 32. 86. 46.18. 179. ZSS. 89.41. 78.47. 75.28. 27B.1. 135. 32.4. 63. 33.73. G' 94.6. 2S.34. 77. 11.30. 45. 11.26.31. 6S. 113. S8.119. 81. 98. SB.130. 1. 92. 72. 59.1. 12. 69. 13. 23. 143.34. 209.98. OS. 85. 3 45.157.124. 48. 37.20. 56. 167.14. 18.SI. 16. 116.10.97.97.74. 57. 34. 90. 21. ft. 80. 94. 116. 30. Zfi. llfi.9. 103.204.46.5. ISJ.33. 366.7.85. 23. SC.16. 33. 65. 102. 17S.44.40.

1.8. 40. 18. 103. 25.110.«a.84.10.3. 48.2. 89. 40.41. OS. 11. 68. S4. JJm 12.2 10.11.iD. 19. 33. 59. 41. 28. 31. 91.M. 48. 41.82. 67. 66.71. 9.90.87. «9. 3D.6.6. 75.86.2 11. ft.6. 98.22.W.14. 18.60. 10. jLLo^l 12.13.S.11. 18.41.6. ««.41.18. 10. 7. 11. 39.87.9. 10.14.31. 98. 12.13 «%. 44. 101. Si— . 37.12. 2. 1.i. 35. 19. 104.1 10.16. 12. 34. 6.13. 109. Uj. 27.19. 6>. 4ft.i4. 1. 46. 49.U. IjmU^' 12. 32. S6. 1. 13. S4. ft4. 29. 80.18. «1. 41.LIj 11. as. 8. X 12. 11. 13. 31. 1. 40. 90.30. 11. 41. 49. 91.9. 3S. 52. 30. 14. 4. 60. 49. S3. 51. 44. 91. 1.

21. 1.18.ft1. 69. n. 1.14. j4:yri8.8. ^^liJj 4. ^JoL 80. 8S.55. ^(>^Vri8.12. 40. IS. 20. Jul 1.116.43.96.3. 172.i6.1. (Xli l. 11.Ijl^ 11. S ) t.45. IjJ 111.l.26. 2.13.1. . ^•^^ 10. S9. 48.29. 14.11. 48.1. 2. 43.4l. LIJj 20. SO. ft9.2.318.ft9. QMjL) ft.^ pyUri*ft. 5.39. O^^L 161. 21.46 j-ilij 4. 79. 136.13. 4. hlijJ^ 11.66.ft8. 10.43. Jj ft. 4. 40. \Sjj. i Jj 9.64. 49. iL^U 12.9. 2ft.45. 21t.41. ^ixly.194.

1ft.95. 24. 4. 71. 3. mJ^ 2. 46. 22.93.8. 148.9. 14.106.99.42. JOkJ 1. 28. 2. 29. ft9.90. 2. 18. 12. 93.11.40. 42. ft. 29. 11.1S.41. 41. ft. *1.11. ft.92. 83. jjjuo »8. 91. 6S.21.31.41. 20.31. 12. 8. 21.48.14.55. 19. 10. 1ft.8. 15. 13.118.29.118.1. 2.9.3S.1S. 45.'9. 4.38. 11.91. 1ft. L^jJ 2. 41.256. 31. 1. ft.69.4j j^! ft.51. 6.41.7. ftl. dtoJ »^10. 1.44. 9. 32. 1.28. 4ft.2. 1 14. 9.11.150. ft.19.191.32.1S. |!^(>4l 90. ft. (^t>j ft. 89. 21. 12. 10.24. 9. 52.217 l.23.109. 31. .12.10. 1.62. 20. 30. 2. SO Ilia. 1. 69. 65. 21.

4.14. 11. 90.68. ft.13.48.14bi>. . 9.10.93.24. 34.ft.1. 48.1. vl)4^t?4' ' 19. 8.