You are on page 1of 3

NGN HNG TMCP I n v:

BNG XP LOI CP TN DNG I VI H S VAY KHCH HNG DOANH NGHIP


(nh km theo t trnh thm nh ca Doanh nghip: .............................. ngy ...... /..... / ......) Quy m DN: Ngnh kinh doanh: DT thun (thc t) nm gn nht: THNG TIN THC T KHCH HNG

STT I 1

TIU CH I TNG KHCH HNG Ngnh ngh kinh doanh chnh: u i: Hot ng kinh doanh thc t t 1 n 2 ngnh. DT ca ngnh kinh doanh thc t trong 2 nm gn nht chim ti thiu 90%. Bnh thng: Hot ng kinh doanh thc t t 1 n 3 ngnh Doanh thu ca ngnh kinh doanh thc t trong 2 nm gn nht chim ti thiu 50% n di 90%. Khng cp/chm dt: Hot ng kinh doanh thc t t 4 ngnh tr ln. Doanh thu ca ngnh thc t trong 2 nm gn nht cha n 50%. Kinh nghim trong lnh vc SXKD Kinh nghim SXKD: u i: Kinh nghim hot ng SXKD ngnh ngh chnh thc t lin tc 03 nm. Bnh thng: Kinh nghim hot ng SXKD ngnh ngh chnh thc t lin tc t 2 nm n 3 nm. Hn ch: Kinh nghim hot ng SXKD ngnh ngh chnh thc t lin tc t 1 nm n di 2 nm Khng cp: Kinh nghim hot ng SXKD ngnh ngh chnh thc t < 1 nm Kinh nghim qun tr iu hnh: u i: Trong i ng qun tr iu hnh c t nht 1 ngi c kinh nghim trong lnh vc hot ng chnh t trn 3 nm . Bnh thng: Trong i ng qun tr iu hnh c t nht 1 ngi c kinh nghim trong lnh vc hot ng chnh t 2 nm n 3 nm. Hn ch: Trong i ng qun tr iu hnh c t nht 1 ngi c kinh nghim trong lnh vc hot ng chnh t 1 nm n di 2 nm. Khng cp/Chm dt: i ng qun tr iu hnh khng c kinh nghim hoc c kinh nghim di 1 nm. Lch s quan h Lch s tn dng theo CIC & ti i : u i: tng quan h tn dng t trn 2 nm ti i Ngn hng v khng pht sinh n t nhm 2 tr ln trong vng 2 nm gn nht ti thi im xt duyt. Bnh thng: Khng c n nhm 2 tr ln hoc c pht sinh n nhm 2 trong vng 1 nm (s ngy tr di 30 ngy) v khng pht sinh n nhm 3 n nhm 5 trong vng 2 nm gn nht tnh ti thi im xt duyt. Hn ch: C pht sinh n nhm 2 trong vng 1 nm (s ngy tr t 30 ngy tr ln) v khng c n nhm 3 n nhm 5 trong vng 1 nm gn nht tnh ti thi im xt duyt. Khng cp: C/ang pht sinh n nhm 3 n nhm 5 trong vng 2 nm gn nht tnh ti thi im xt duyt. Chm dt: C/ang pht sinh n nhm 3 n nhm 5 trong vng 2 nm gn nht tnh ti thi im xt duyt v c du hiu chy , khng thc hin ngha v tr n mc d c phn quyt cu c quan c thm quyn Thi hp tc vi i : Bnh thng: Trong qu trnh quan h tn dng vi DAB lun tun th cc qui nh ca Daiabank hoc lun ng hnh cng Ngn hng trong cc t thng lng v iu kin vay, li sut vay. Sn sng hp tc trong vic cung cp cc thng tin ti liu lin quan n khon vay theo yu cu ca Daiabank Khng cp/Chm dt: Hon ton khng hp tc, khng tun th quy nh ca Daiabank. Khng cung cp thng tin, ti liu lin quan n khon vay theo yu cu ca Daiabank. Giao tip vi CBNV Daiabank thiu

XP LOI

2 a

3 a

b.

Mau 03/XEP LOAI KHACH HANG THEO CHINH SACH TIN DUNG MAU KHDN

STT

TIU CH vn ha hoc c nhng hnh vi gy mt uy tn cho Ngn hng. Gi mo ch k, con du trong giao dch. C cung cp thng tin sai s tht S dng sn phm dch v ca ngn hng u i: Ch s dng cc sn phm dch v ca ngn Daiabank. Bnh thng: S dng cc sn phm dch v khc ti Daiabank theo t l ti tr tn dng ca Daiabank vi cc TCTD khc. Hn ch: Khng s dng cc sn phm dch v khc ti Daiabank theo t l ti tr tn dng ca Daiabank vi cc TCTD khc TNH HNH TI CHNH (1 ) DOANH NGHIP VA & NH Bo co ti chnh: Tn sut cung cp BCTC: u i: Cung cp BCTC thng xuyn 6 thng/ln hoc hng qu v t khai VAT cung cp hng thng. Bnh thng: Cung cp BCTC thng xuyn 1 nm/ln v t khai VAT cung cp hng qu. Khng cp/chm dt: Khng cung cp BCTC, khng cung cp t khai VAT hoc cc bo co khng c ch k hu quyn. tin cy ca BCTC: Bnh thng: minh bch, tin cy ca bo co cao hoc tng i. Khng cp/chm dt: Mc minh bch v tin cy khng cao. Cc ch tiu ti chnh: Mc tng trng doanh thu/sn lng 2 nm gn nht: u i: Tng trng DT > 0%. Bnh thng: Mc gim doanh thu hoc mc gim sn lng 30%. Khng cp: Mc gim doanh thu v mc gim sn lng > 30%. N vay ngn hng/VCSH: u i: X 3. Bnh thng: 3<X 5. Khng cp: X > 5 * Trng hp ti sn bo m thuc nhm 0, 1, 2 v thuc s hu ca chnh ch/c ng chnh doanh nghip/Ch tch Hi ng thnh vin/Ch DNTN: u i: X 7. Bnh thng: 7<X 10; Khng cp: X > 10. ROE nm ti chnh hin hnh: u i: 1%, Bnh thng: X 0%, Khng cp: X < 0% DOANH NGHIP LN Bo co ti chnh: Tn sut cung cp BCTC: u i: Cung cp BCTC thng xuyn 6 thng/ln hoc hng qu v t khai VAT cung cp hng thng . Bnh thng: Cung cp BCTC thng xuyn 1 nm/ln v t khai VAT cung cp hng qu. Khng cp/Chm dt: Khng cung cp hoc cc bo co khng c ch k hu quyn. minh bch v tin cy ca BCTC: Bnh thng: minh bch, tin cy ca bo co cao hoc tng i. Khng cp/chm dt: Mc minh bch v tin cy khng cao. Cc ch tiu ti chnh: Mc tng trng doanh thu/sn lng 2 nm gn nht: u i: Mc tng trng doanh thu/sn lng > 0%. Bnh thng: Khng c tng trng v trng hp gim th mc gim doanh thu/ sn lng 30%. Khng cp: Khng c tng trng v trng hp gim th mc gim doanh thu/sn lng t trn 30% n 50%. Chm dt: Mc gim doanh thu hoc mc gim sn lng > 50% ROE nm ti chnh hin hnh (TSL/N ngn hn phi tr) u i: X 1%. Bnh thng: 0%X<0,5%. Khng cp: X < 0%. T s thanh khon hin hnh: u i: X 1 . Bnh thng: 0,9 X < 1. Khng cp: X < 0,9. N vay ngn hng/VCSH: u i: X 3. Bnh thng: 3 < X 4. Khng cp: X > 4. *Trng hp ti sn bo m thuc nhm 0, 1, 2 v thuc s hu ca chnh ch/c ng chnh doanh nghip/Ch tch Hi ng thnh vin/Ch DNTN: u i: X 5. Bnh thng: 5 < X 8. Khng cp: X > 8. N phi tr/VCSH:

THNG TIN THC T KHCH HNG

XP LOI

c.

I II 1 a

b 2 a

1 a

b 2 a

b c d

1*Ghi ch: Chn 1 trong 2 phn (DN nh/DN va v ln) ph hp vi quy m DN, cc dng khng lin quan th xa b Mau 03/XEP LOAI KHACH HANG THEO CHINH SACH TIN DUNG MAU KHDN

STT

TIU CH u i: X 5. Bnh thng: 5 < X 6. Khng cp: X > 6. *Trng hp ti sn bo m thuc nhm 0, 1, 2 v thuc s hu ca chnh ch/c ng chnh doanh nghip/Ch tch Hi ng thnh vin/Ch DNTN: u i: X 7. Bnh thng: 7 < X 10. Khng cp: X > 10. Vng quay vn lu ng: Bnh thng: X 1. Khng cp: X < 1. NGUN TR N Bnh thng: Ton b ngun tr n l hot ng kinh doanh ngnh ngh chnh ca doanh nghip (khng bao gm thu nhp t hot ng u t ti chnh v thu nhp bt thng); hoc c mt phn ngun tr n l thu nhp t hot ng u t ti chnh (<30%) nhng khng bao gm thu nhp bt thng Khng cp/chm dt: C ngun tr n l thu nhp t hot ng u t ti chnh (30%) v/hoc t thu nhp bt thng nh bn cc ti sn ang phc v cho hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip, t i vay cc ngn hng khc hoc cc t chc, c nhn khc TI SN BO M u i: Tng gi tr TSB nm trong nhm Cp tn dng u i 100% hn mc tn dng. Bnh thng: Tng gi tr TSB nm trong nhm Cp tn dng u i + TSB nm trong nhm cp tn dng bnh thng t t 70% n di 100% hn mc tn dng . Hn ch: Tng gi tr TSB nm trong nhm Cp tn dng u i + TSB nm trong nhm cp tn dng bnh thng t t 50% n di 70% hn mc tn dng. Khng cp: Tng gi tr TSB nm trong nhm Cp tn dng u i + TSB nm trong nhm cp tn dng bnh thng < 50% hn mc tn dng (i vi cc PGD th ti sn nhm 3 u thuc nhm khng cp tn dng) NGNH NGH KINH DOANH Hn ch: Xy dng chim t 50%-70% doanh thu. Vn ti kho bi: u t phng tin vn ti qua s dng. Khng cp: Xy dng chim trn 70% doanh thu. Vn ti kho bi: u t phng tin vn ti qua s dng v khng tin hnh th tc sang tn. Hot ng kinh doanh bt ng sn. Hot ng ti chnh, ngn hng v bo him. Tiu dng v hot ng dch v khc THEO QUY M KHON VAY Cp tn dng bnh thng: n 100 t ng. Hn ch cp tn dng: t trn 100 t ng n 200 t ng. Khng cp tn dng: trn 200 t ng

THNG TIN THC T KHCH HNG

XP LOI

f III

IV

VI

Xp loi cp tn dng i vi khch hng: 1. Khch hng mi; hoc tng cp tn dng cho khch hng hin hu: u i
2. i vi khch hng hin hu:

Bnh thng

Hn ch

Khng cp

u i

Duy tr

Hn ch

Khng cp

Chm dt

NHN VIN QHKH (k v ghi r h tn)

KIM SOT (k v ghi r h tn)

Mau 03/XEP LOAI KHACH HANG THEO CHINH SACH TIN DUNG MAU KHDN