You are on page 1of 10

LAPORAN PROGRAM BINA INSAN GURU SEMESTER 5 : LAWATAN PENANDA ARAS

Pada 7 Februari 2013, seramai 19 orang guru pelatih dari kelas Tahun 3 Pengajian Melayu bersama dua orang mentor telah bersama-sama melaksanakan program Bina Insan Guru (BIG) di Menengah Kebangsaan Permatang Tok Jaya (SMKPTJ) yang terletak di Seberang Perai, Butterworth Pulau Pinang. Tema BIG bagi semester lima kali ini adalah bertemakan ‘Benchmarking’ yang mana dalam program ini saya bersama-sama dengan rakan sekelas dikekendaki memilih satu sekolah untuk dijadikan sebagai penanda aras dan membuat tinjauan dan menilai sekolah berkenaan dari aspek-asspek pengurusan pentadbiran, infrastruktur, pelaksanaan aktiviti bagi meningkatkan penghasilan pelajar, pelaksanaan pengajaran dan amalan budaya sekolah. Mengikut perancangan yang telah ditetapkan, pelajar pengajian Melayu dikehendaki bertolak ke sekolah berkenaan pada pukul 7.00 pagi dan tiba di sekolah pada pukul 7.30 pagi kerana pihak sekolah telah menyediakan sarapan pagi. Walau bagaimanapun, oleh kerana cuaca pada hari tersebut hujan, saya bersama rakan-rakan telah tiba di sekolah tersebut agak lewat dariapda masa yang telah dijanjikan iaitu pada pukul 8.00 pagi. Kedatangan saya dan rakan-rakan telah disambut oleh beberapa orang guru dan pengetua sekolah tersebut iaitu Encik Juhairi bin Ahmad. Saya bersama-sama dengan teman serta mentor-mentor telah dibawa terus ke bilik mesyuarat bagi untuk meletakkan barangan-barangan seperti hamper cenderahati dan beg-beg pelatih guru. Kemudian, saya bersama-sama dengan rakan-rakan telah dijemput untuk menjamu sarapan pagi yang telah disediakan oleh pihak sekolah di Bilik Kokurikulum. Apabila selesai sahaja menjamu sarapan, saya dan rakan-rakan terus bergerak semula ke bilik mesyuarat untuk sesi taklimat pengurusan pentadbiran di sekolah berkenaan terutamanya dalam kejayaan mereka memperolehi status sekolah kluster.

Hasil daripada lawatan dan penelitian terhadap sekolah-sekolah model khas yang telah mereka lawati. Sekolah tersebut juga mempunyai kelas pendidikan khas dan pengajaran bagi pelajar-pelajar pendidikan khas adalah sangat unik. kemasukkan ke asrama bukanlah satu kewajipan. saya juga mengambil tahu tentang aspek-aspek lain berkenaan dengan pengurusan dan pentadbiran sekolah tersebut seperti kepimpinan.Saya bersama-sama dengan rakan-rakan telah dipecahkan kepada beberapa kumpulan mengikut tajuk soalan yang telah disediakan. . maka fokus saya adalah berkenaan dengan tajuk tersebut. SMKPTJ juga mempunyai cara pengurusan yang tersendiri dengan menjadikan beberapa buah sekolah sebagai rujukan dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah. Namun begitu. Oleh kerana saya telah mendapat tajuk infrastruktur dan infostruktur. kreatif dan bermakna hingga memberi kesan kepada kemenjadian pelajarpelajar itu sendiri. Berdasarkan taklimat yang telah disampaikanm SMKPTJ merupakan sebuah sekolah model khas yang mempunyai identitinya yang tersendiri yang mana ia merupakan sebuah sekolah model khas yang mempunyai asrama dan pelajar-pelajar yang belajar di sekolah tersebut dikehendaki menetap di asrama yang telah disediakan. Oleh kerana pihak sekolah iaitu pengetua telah memberi ruang bagi pihak kami untuk bertanyakan soalan sebelum memulakan taklimat. namun ianya menjadi kewajipan bagi pelajar yang menduduki peperiksaan. maka kebanyakkan daripada pihak kami bertanyakan yang berkaitan dengan soalan tugasan yang telah diterima. pihak kakitangan sekolah bersama-sama dengan pengetua telah bekerjasama untuk menghasilkan satu sistem pengurusan organisasi sekolah mengikut kesesuaian sekolah mereka. Namun begitu. Bukan itu sahaja. dan setiap daripada kami akan bertanyakan soalan kepada pihak sekolah bagi memenuhi soalan yang dikehendaki. amalan budaya sekolah dan lain-lain. kepimpinan juga memainkan peranan penting dalam sesebuah organisasi kerana kepimpinanlah yang menggerakkan ahli jawatankuasa untuk berkerja bagi mencapai satu matlamat sekolah yang telah dirangka.

Mereka mempunyai satu tanggapan baik antara satu sama lain dan mempercayai kebolehan dalam kalangan mereka. Sebarang permasalahan yang dihadapi di sekolah akan diselesaikan menerusi mesyuarat dalam kalangan guru-guru dan ibu bapa murid-murid. Beliau bukan sahaja seorang pengetua yang berkepimpinan semata-mata.Oleh itu. Apabila menyentuh soal pengurusan dan pentadiran sekolah. terutamanya encik Juhairi bin Ahmad selaku pengetua sekolah. sistematik dan teratur. pengetua iaitu encik Juhairi bin Ahmad dapat menjalankan tugas dengan lancar dan bersistematik. Guru-guru kanan juga memainkan peranan yang sangat penting kerana encik Juhairi juga telah menyatakan bahawa kejayaan sekolah tersebut dalam memperolehi pencapaian sebagai sebuah sekolah kluster adalah disebabkan kerjasama daripada pihak guru-guru kanan dan guru-guru di sekolah tersebut dalam membantu dalam merealisasikan matlamat yang telah dibina. oleh kerana terdapatnya beberapa guru kanan yang sangat berkaliber disertai dengan barisan-barisan staf yang menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap kerja. Dari aspek iklim dan budaya sekolah. Oleh kerana budayanya . Sesi perbincangan yang dijalankan ini telah memberi peluang kepada ibu bapa untuk mengetahui perkara yang telah berlaku di sekolah dan mereka juga bersama-sama memberikan kerjasama kepada pihak sekolah bagi menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hal ini kerana cara pembawakan diri beliau adalah berdasarkan satu konsep perbincangan bersama dengan ibu bapa dan guru-guru di sekolah. sepanjang pemerhatian dan taklimat yang telah didengar daripada pihak sekolah. pengetua berkenaan telah memikul tanggungjawab dengan memegang 3 aliran persekolahan iaitu aliran rendah dan aliran pendidikan khas. malah beliau juga merupakan seorang yang bertanggungjawab terutamanya berkenaan dengan masalah dalam pembelajaran pelajar. saya mendapati beliau merupakan seorang pengetua yang mengamalkan konsep kepimpinan yang demokratik. sekolah ini telah memilih pendidikan islam dan seni serta kebudayaan sebagai aliran utama di sekolah. Kejayaan para pelajar dalam mendapatkan pencapaian yang cemerlang tidak kiralah dari aspek akademik mahupun kokurikulum jelas memperlihatkan bahawa pengurusan di sekolah tersebut adalah berjaya. Walaupun begitu.

maka kebanyakkan aktiviti di sekolah tersebut telah mengamalkan aktiviti yang berkonsepkan keagamaan. Perjumpaan yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk membina hubungan yang lebih erat antara waris dan guru bagi mendapatkan kerjasama daripada pihak waris dalam membantu meningkatkan prestasi pelajar-pelajar atau anak-anak waris. masalah pelajar dan sebagainya berkaitan dengan pembelajaran bersama-sama dengan ibubapa pelajar. Sikap inisiatif mereka dalam memperkembangkan kebolehan pelajar di samping menaikkan imej dan nama sekolah tsama sekali telah tercapai kerana pencapaian tertinggi kumpulan boria tersebut adalah sehingga peringkat antarabangsa. aktiviti ceramah telah dijalankan dengan mengaitkan ilmu sains dengan agama dalam hari sambutan isra’ dan mikraj bagi membantu pelajar-pelajar untuk memupuk minat mereka dalam subjek sains di samping menjadi menjadi motivasi intrinsik kepada pelajar untuk mempelajari subjek tersebut dengan lebih gigih dan mendalam. saya mendapati SMKPTJ merupakan sekolah kluster yang mempunyai banyak kemudahan dari dalam membantu pelajar memperkembangkan diri dari aspek kemahiran dan intelektual. Sekolah tersebut juga turut mengamalkan satu bentuk iklim atau budaya yang berteraskan kepada seni dan kebudayaan.bertemakan keagamaan. Sekolah ini sangat terkenal dan aktif falam bahagian seni suara terutamanya dalam nasyid dan boria. Keadaan ini dipengaruhi draipada persekitaran Pulau Pinang itu sendiri yang mana boria merupakan satu persembahan yang agak hangat di Pulau Pinang. Berdasarkan pemerhatian saya. Hal ini kerana sekolah tersebut telah menyediakan pelbagai kemudahan pembelajaran seperti pusat sumber. Saya juga telah membuat pemantauan bersama-sama dengan teman-teman Pengajian Melayu dari aspek infrastruktur. Sekolah tersebut juga mengamalkan budaya dalam pengurusan pelajar yang mana pihak sekolah sentiasa mengadakan satu perjumpaan bersama waris pada waktu-waktu yang tertentu. Sebagai contoh. sekolah tersebut telah mengambil kesempatan untuk mengaktifkan kumpulan boria dan melibatkan pelajarpelajar di sekolah tersebut dalam persembahan boria. guru-guru akan membentangkan prestasi pelajar. Pada hari perjumpaan tersebut. bilik studio muzik. asrama bagi pelajar lelaki dan . Oleh itu.

Bukan itu sahaja. Bilik seni juga sangat memuaskan kerana persekitaran adalah kondusif dan bersih serta barang-barang hasil kerja pelajar telah disusun dengan baik dan teratur. Perkara yang menarik tentang bilik tersebut adalah bilik tersebut merupakan sebuah bilik yang kedap bunyi yang mana sebarang bentuk muzik yang kuat tidak akan didengar oleh orang yang berada di luar bilik tersebut. banyak menyediakan pelbagai memudahan alatan muzik yang mencukupi di samping mempunyai persekitaran bilik yang sangat kondusif. Infrastruktur studio muzik terutamanya. terdapat sesetengah kelas telah menyediakan sudut membaca bagi menyemai budaya membaca dalam kalangan pelajar. perpustakaan di sekolah berkenaan juga telah berjaya menyediakan pelbagai kemudahan yang mampu membantu perkembangan mental pelajar-pelajar kerana pelbagai bahan bacaan tidak kiralah buku rujukan. Sepanjang pemerhatian saya. buku cerita. Bagi aspek infostruktur. Asrama di sekolah tersebut banyak menyediakan kemudahan kepada muridmurid seperti tandas. bilik tersebut juga telah menyediakan pelbagai kemudahan kepada pelajar seperti peralatan-peralatan untuk melukis dan mewarna. kemas dan teratur. kelas-kelas juga telah dijaga dengan rapi. dan beberapa infrastruktur lain yang mempengaruhi perkembangan kemahiran dan mental pelajar. bilik seni. bilik tersebut juga terdapat cermin yang sangat besar yang digunakan bertujuan untuk melihat pantulan pergerakan pelajar yang berlatih tarian boria tersebut. bilik prep dan sebagainya.perempuan. . kelas pendidikan khas. Bukan itu sahaja. katil. Bilik tersebut sangat besar dan terdapat sebuah lagi bilik studio muzik yang digunakan oleh pelajar dan guru untuk berlatih boria yang memerlukan ruang yang besar. Saya dan rakan-rakan juga sempat melawat bilik seni di sekolah tersebut. bersih dan mempunyai peralatan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi. Terdapat beberapa hasil tangan pelajar yang telah disusun di dalam almari kaca yang kelihatan sentiasa dikemaskan. Begitu juga dengan kelas-kelas yang sempat saya bersama dengan rakan-rakan melawat untuk membuat pemerhatian berkenaan dengan susun atur bilik darjah dan kekondusifannya. Asrama bagi pelajar lelaki dan perempuan juga kelihatan sangat bersih. Bukan itu sahaja.

kami mula bergerak pulang ke institut pada pukul 2. Kemudian. SMKPTJ memperolehi pencapaian kluster adalah berdasarkan pencapaian peratusan kelulusan mereka dalam peperiksaan Pendidikan Islam di samping keaktifan murid-murid mereka dalam merangkul pelbagai kemenangan hinggalah ke peringkat antarabangsa. Setelah selesai sahaja penyampaian hamper penghargaan kepada pihak sekolah. Selesai sahaja ucapan daripada pihak pengetua dan wakil daripada pihak IPG Kampus Pulau Pinang. Kemudahan-kemudahan yang telah disediakan di samping kepimpinan pengetua dan guru-guru di sekolah tersebut yang bersungguh-sungguh memainkan peranan mereka dalam meningkatkan pencapaian sekolah. dan perkembangan murid-murid ke arah yang lebih baik dan cemerlang. Pelajar sering menggunakan perpustakaan sekolah bagi mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelajaran mereka. pihak kami telah dijemput untuk menjamu hidangan makanan tengah hari yang telah dihidangkan di bilik mesyuarat Aspuri. Pengurusan dan pentadbiran yang sistematik serta kepimpinan yang baik merupakan kunci utama kejayaan sekolah tersebut. Apabila selesai sahaja lawatan ke destinasi terakhir iaitu asrama pelajar yang terletak di belakang sekolah. saya bersama-sama dengan rakan-rakan sekelas dan dua orang mentor mengambil gambar bersama-sama dengan pihak sekolah di hadapan pintu masuk asrama lelaki sebagai tanda kenangan kedatangan kami di sekolah tersebut.30 petang menaiki 2 buah van institut. saya berharap hasil lawatan dan tinjauan kami di sekolah berkenaan dapat membantu saya untuk mendapatkan idea dan cara kepimpinan yang lebih baik pada masa akan datang. . Secara keseluruhannya. penyampaian hamper sebagai tanda penghargaan kepada pihak sekolah dalam memberikan kerjsama kepada pihak kami.mahupun ilmiah telah pun disediakan dan disusun dengan baik serta rapi. terutamanya pertandingan Boria. perpustakaan tersebut juga menyediakan ruangan-ruangan atau sudut yang mengandungi maklumat yang berguna dan berfaedah kepada pelajar. Bukan itu sahaja. Oleh itu.

GAMBAR-GAMBAR HASIL LAWATAN PENANDA ARAS DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMATANG TOK JAYA .