You are on page 1of 2

Senarai Semak HSP dan Pentaksiran PBS Sains Tingkatan 2 Sub 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 10. 1 11. 1 11. 2 11. 3 11. 4 11.

5 Objektif Memahami organ deria dan fungsinya Memahami deria sentuhan Memahami deria bau Memahami deria rasa Memahami deria pendengaran Memahami deria penglihatan Memahami cahaya dan penglihatan Memahami bunyi dan pendengaran Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menganalisa kelas makanan Menilai kepentingan gizi seimbang Memahami sistem pencernaan manusia Memahami proses penyerapan makanan tercerna Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat B3D2E1 B3D3E1 B1D1E1 B3D4E1 B3D5E1 B3D6E1 BAB 2 : NUTRISI B3D7E1 B2D1E1 B2D2E1 B3D7E2 B3D7E3 B3D8E1 B3D8E3* B3D8E3* B6D2E1 B5D2E1 B4D7E1 B4D4E1 B4D5E1 B4D6E1 B4D6E2 B5D1E1 B6D1E1* B6D1E1* Band 1 Band 2 Band 3 BAB 1 : DUNIA MELALUI DERIA KITA B3D1E1 Band 4 B4D1E1 B4D2E1 B4D3E1 B4D3E1* Band 5 Band 6

BAB 3 : BIODIVERSITI Memahami kepelbagaian B3D9E1 organism hidup dan pengelasannya BAB 4: SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP Menganalisa saling B2D3E1 B4D8E1 bersandaran antara organism hidup Menilai interaksi antara organism hidup Memahami siratan makanan B2D4E1 B3D10E1 B3D10E2 Menganalisa fotosintesis B3D11E1 B5D3E1 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organism hidup Objektif Menganalisa ciri fizikal air Band 1 Band 2 B3D12E1

B6D3E1

B6D3E1

Sub 12. 1

Band 3

Band 4 B4D9E1

Band 5

Band 6

BAB 5: AIR DAN LARUTAN

6 12. 3 14. 7 12. 1 16. 1 14. 2 14. 1 13. 2 17. 4 14. 2 14.12. 8 13. 4 12. 1 17. 2 Menganalisa komposisi air Menganalisa proses penyejatan air Menganalisa larutan dan ketelarutan Menganalisa asid dan alkali Menganalisa kaedah pembersihan air Menganalisa sistem bekalan air Memeliharaan kualiti air Memahami tekanan udara Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan seharian Memahami daya Memahami pengukuran daya Mengaplikasi daya geseran Mengaplikasi kerja. 1 15. 2 16. 5 15. 3 12. 2 12. 5 12. Mengaplikasikan kuasa Memahami sistem sokongan dalam haiwan Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan Memahami bahawa pusat gravity mempengaruhi kestabilan Menghargai kepentingan kestabilan Menganalisa tuas Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Jumlah BAB 8: SOKONGAN B3D20E1 B1D3E1 B3D18E1 B3D19E1 B3D17E1 BAB 7 : DINAMIK B1D2E1 B2D5E1 B2D6E1 B3D13E1 B3D14E1 B3D15E1 B3D16E1 B3D16E2 B3D16E3 BAB 6: TEKANAN UDARA B4D10E1 B5D4E1 B4D11E1 B4D12E1 B4D13E1 B5D5E1 B6D4E1 B4D14E1 B4D15E1 B5D6E1 B4D16E1* B4D16E1* B5D6E1 B4D17E1 BAB 9 : KESTABILAN B3D21E1 B4D18E1 B4D19E1 BAB 10 : MESIN RINGKAS B1D4E1 B3D22E1 B6D6E1 B6D5E1 4 6 27 20 6 6 .