You are on page 1of 4

I/ Phn loi Bikini

Bikini iu cn phi ni !!! Box mnh hin ti c rt nhiu mem hiu sai v Bikini, nhc n Bikini th c ngh ngay n Underwear S. c rt nhiu topic nhm ln nh vy nn hm nay post topic ny phn loi Bikini Loi trang phc tm hai mnh cho mi ngi cng xem nh ; ). Bikini V n ln trn o?! B trang phc tm hai mnh ny xut hin ln u tin trn bi bin nc Php vo nm 1947. Mt nh sng ch ngi Php tn l Louis Rard c nhn bng pht minh cho sn phm quyn r ny. Khi b o tm ny ra i, ngi ta b chong n ni Louis quyt nh t tn n theo tn ca mt hn o Bikini Atoll trn Thi Bnh Dng, ni din ra v th v kh ht nhn ni ting. Bikini c v nng bng v gy sc nh mt v n ln trn bi bin. Bikini Cc ch em cng h ? Bikini c rt nhiu ch em gi, bao gm: Bikini: o tm hai mnh vn l ng t ca lng thi trang o tm. Mnh di hnh tam gic ca bikini khng bao gi li mt. Tankini: Mt bin th ca bikini, loi o tm ny c mnh trn di hn l ch mt phn nh ca bng v c kiu dng th thao. Loi ny thch hp cho ci c gi cha t tin lm v vng 2 ca mnh.

Bandini: mt kiu bikini vi di buc mnh trn. [spoiler= V d:] [/spoiler]

Camikini: cng ging nh Tankini nhng mnh trn ging nh chic o nt ngc (o cami)

G-Sting: bikini ch gm ba mnh tam gic con con vi nhng si dy mng, c thit k theo tinh thn h c ch no l h ht. [***] Seekini: o bi hai mnh v trong sut. [***] Burkini: o bi kn ton b, ch h phn bn chn, bn tay v mt. Loi o ny dnh ring cho ph n Hi Gio y! [***] [***]: Hi phn cm nn khng ly Vd : D. [Tng hp nhiu ngun]

II/ Phn bit gia Model Idol ( Bikini Model ) v AV idol (Actress XXX)

Loi 1: l nhng din vin XXX hay cn gi l AV Idol , nhng ngi ny h cng chp nh Bikini v c nhng video " show sexy " nh cc ngi mu Bikini . Loi 2: L nhng ngi mu Bikini hay cn gi l Model Idol , Bikini Model hay Swimsuite Model c ngha ngi mu Bikini hay ngi mu o tm . Nhng ngi ny ko bao gi ng phim XXX , h ch c nhng video " Show Sexy " m thi. http://www.bra.vn