You are on page 1of 13

Slide 1 50 PITANJA I ODGOVORA O ANELIMA Slide 2 1. Od kuda dolazi sama rije aneo?

Rije aneo vue korijene iz grke rijei aggelos, koja direktno prevodi hebrejsku rije maleak to znai poslanik, vjesnik ili glasnik. Javljaju se u Bibliji kao bida koja prenose Boje poruke, objavljuju njegovu volju, javljaju se u snu ili slave boga na nebesima. Oni su posrednici izmeu Boga i ovjeka. Slide 3 2. Kada su stvoreni aneli? Ono to sigurno moemo ustvrditi je da su aneli stvoreni i da imaju svoj poetak. Tee je ustanoviti kada su stvoreni, ali u knjizi Joba 38, 4 - 7 dade se naslutiti da su ved postojali kada je Bog stvorio svijet. Slide 4 3. to nauava Katekizam Katolike crkve i itava Crkva? Tko su aneli? Aneli su netjelesna bida, iste duhovne naravi, obdareni milodu, razumom i slobodnom voljom. Aneli su, u svjetlu vjere, stvorena duhovna bida, potpuno razliita od nas, nevidljive ali stvarne osobe, a ne samo znakovi (Usp. Alfons Klein: Engel sind Zeichen, Geist und Leben, 5. 75.). U oima Crkve, aneli uvari nisu nikakve neodreene ptice nebeske, ni neshvatljive pojave, ni isti simboli. To su stvarna bida, snane linosti i isti duhovi koji esto, dok se prikazuju ljudima u vidljivom obliku, bude strah i udivljenja, kako svjedoi Sveto pismo. Slide 5 4. Da li su uvijek teolozi bili sloni to se tie anela? Ne, ak je i kod njih dolo do dileme! Enciklika Humani generis pape Pije XII otro osuuje stajalite pojedinih teologa koji se pitaju jesu li aneli osobna bida na to on jednostavno odgovara da je nuna stanovita prisnost s anelima uvarima. Nadahnuta Svetim pismom Enciklika kae: Nije li Krist o maloj djeci, koja su uvijek bila tako draga njegovu istom srcu, punom ljubavi, rekao: Njihovi aneli na nebu neprestano gledaju lice mojega nebeskog Oca (Mt 18,10)? Kad djeca odrastu, zar ih tada njihovi aneli naputaju? Sigurno ne! I na samom kraju Enciklike papa iznosi: Nauite ved sada poznavati ih! Slide 6

5. Poznato je obradanje pape Ivana XXIII ljudima o anelima uoi 2. vatikanskog sabora. Za to on zagovara? Papa Ivan XXIII uoi odravanja 2. vatikanskog koncila iznosi: Neka Boji aneli budu mili glasnici naih rijeineke govore, uavi u svaku kudu, o naoj brizi za uspostavljanje drutvene sloge, za istodu morala, za vrenje ljubavi i za mir meu narodima. () Posebno demo moliti naeg anela uvara da nam svojim zagovorom pomae u svagdanjem moljenju asoslova kako bismo to inili dostojanstveno, paljivo i pobono, da bude ugodno Bogu i plodno na nas i za due drugih. Slide 7 6. Kako su svetci pisali o anelima? Slide 8 7. Kako ljudi u dananjem dobu gledaju na anele? Premalo je ako kaemo da aneli vie nisu u modi, pie kardinal Garonne. A razlog tomu je to se ljudi nalaze pred dilemom da li da prihvate ta tajanstvena bida zajedno s Crkvom i tako budu out ili ne prihvate i budu in, tj. podre protivnike Evanelja. Slide 9 8. to je pridonijelo takvom razmiljanju? Ne vjerovanju u anele uvelike je pridonijelo razvoj znanosti koja namede ljudima da priznaju i prihvate za svoju egzistenciju ono to je znanost otkrila istraivanjem, tzv. tehniki duh. Taj tehniki duh uzrokuje potekodu psiholoke naravi: rasprostranjena je odbojnost prema apstraktnom umovanju. Metafizika je u krizi. U svijetu uznapredovale tehnologije mislimo kako si samo mi sami moemo pomodi bez oslonca nebeske pomodi, te se prije npr. uzdasmo u medicinu kod ozdravljenje nego da se uteknemo anelima. Papa Pavao VI kae: U svijetu misli danas se sumnja u sve, pa tako i u religiju. ini se da duh suvremenog ovjeka moe poinuti i smiriti se tek u potpunoj negaciji, u naputanju svake sigurnosti i svake vjere, kao to se ovjek bolesnih oiju moe ugodno osjedati tek u mraku. Slide 10 9. A to je s umjetnodu? Jesu li prihvatljivi prikazi baby anela? Za otpad od vjere u anele su odgovorni takoer i religiozna iskvarenost i sladunjava umjetnost ija narav anela vie iskrivljuju nego to je tumae. Npr. bucmasti sladunjavi anelidi naih crkava koji se toliko puno razlikuju od aneoskih pojava o kojima govori Danijel ili autor Otkrivenja. ak se je na koncilu u Fermu

moralo upozoriti na opasnost lascivne ljepote nekih umjetnikih djela koja prikazuju anele. Slide 11 10. Jeli postoji nekakva hijerarhija meu anelima? Da, i ona je podijeljena na devet korova podijeljenih na tri reda. PRVI RED sudjeluje u Bojoj transcedenciji i iniciraju drugi red, zadueni su za svijet duha i razumijevanje otajstva. Serafini - (Seraphim-goruda ljubav) oni se klanjaju, ljube, promatraju i slave Boju ljubav i Presveto Trojstvo u ije su otajstvo uronjeni. Kerubini (Cherubim) oboruani gorudim maevima, u svakom trenutku spremni braniti Boje ime i slavu. Prijestolja - ( throni) neprestano prinose Presvetom Trojstvu svoje molitve i djela. DRUGI RED primaju Boje svijetlo, pokredu i ureuju svijet, zadueni su za svijet due i unutranjeg svijeta. Gospodstva (Dominationes) pomau osobama odgovornim za duhovno vodstvo i irenje vjere. Sile - (Virtutes) pomau grenicima koji se kaju i vjernicima da izdre na putu vjere. Vlasti (Potestates) imaju vlast nad sotonom i unutarnji su vodii svedenika u njihovim slubama. TREDI RED zadueni su za vanjski materijalni svijet, objavljuju, uvaju i tumae Boju volju. Poglavarstva (Principatus) zatitnici ljudskih i vjerskih zajednica, klanjatelji pred Presvetim sakramentom. Slide 12 11. Koja je razlika izmeu anela i arhanela? Arhaneli stoje pred prijestoljem Bojim spremni izvriti njegove naredbe. Aneli zatitnici ljudi, nai aneli uvari. Slide 13 12. Koji su najpoznatiji arhaneli? Mihael, Gabrijel, Rafael i Uriel. Slide 14 13. Tko su oni? MIHAEL Njegovo ime znai: Tko je kao Bog? i najpoznatiji je od svih Arhanela. U Bibliji se spominje kao Aneo koji se pojavio pred Mojsijem u vidu plamtedeg grma, onaj koji je izbavio Danijela iz lavlje pilje i Mariji najavio njezinu skoru smrt. Branitelj je svjetla i dobrote, borac protiv zla, pa ga najede prikazuju s maem ili kopljem u ruci. Simbolino ga prikazuju sa elinim oklopom u obliku Lava ili Zmaja. Lav predstavlja svemodnu snagu, hrabrost i ivotnu energiju koju nam Mihael daje. Zmaj je simbol naih strahova koje nam Aneo pomae prevladati. Mihael je zatitnik radosti i ravnotee svih ljudi, ali

vodi i ljude negativnih misli prema Boanskom svjetlu. Ovaj Arhaneo moe proistiti negativnu energiju svakog prostora (kako misli i srca, tako i naeg doma i radnog mjesta). Brine se za nau energiju i entuzijazam donosedi nam nadu. Slide 15 GABRIJEL Arhaneo je navjetenja i glasnik Boje volje. Ime mu znai: Bog je moja snaga. Prema Bibliji, upravo je Gabrijel navijestio Mariji roenje Isusovo, te razdvojio Crveno more kada su Hebreji bjeali pred faraonovim vojnicima. Islamskim je vjernicima znan kao Aneo koji je Muhamedu objavio Kuran (Dibriel). Vjeruje se da je Gabrijel nadahnuo Ivanu Orleansku da pomogne francuskom prijestolonasljedniku. esto ga prikazuju sa srebrnim orlom na grudima koji simbolizira mitsku pticu Feniks, koja se ponovno raa iz pepela. Gabrijela povezuju s emocijama i srcem. Kao glasnik dobrih vijesti donosi svjetlo u istroene dijelove naega ivota, ukazuje nam na kreativne mogudnosti i nova iskustva, priliku da krenemo ispoetka. Gabrijel predstavlja vodu, emocije i Zapad. Ako imamo problem emotivne prirode ili nam je neki dio ivota zablokiran, molimo se Arhanelu Gabrijelu. Okrenemo se prema Zapadu i zamolimo ga da ispuni svjetlom na ivot i pomogne nam sjetiti se svoje boanske svrhe. Slide 16 RAFAEL Vjerojatno je najomiljeniji od svih Arhanela i najede prikazivan u umjetnosti. Slikali su ga veliki majstori kao Botticelli, Tizian i Rembrandt. Njegovo ime znai: Bog iscjeljuje. Zaduen je za iscjeljivanje Zemlje i svih njezinih stanovnika. Biblija kae da je Aneo Rafael iscijelio Tobijino sljepilo, kao i da je nakon potopa dao Noi medicinsku knjigu s uputama za lijeenje. Na slikama ga prikazuju sa znakom Vodenjaka na grudima i esto s maem u ruci, no to je ma obrane, a ne napada. Rafael je zaduen za idenje negativnih misli i brisanje krivih vjerovanja koji u naemu tijelu izazivaju bolest. Ovaj Arhaneo nam daje zdravlje, vjeru i mentalnu snagu. Slide 17 URIEL Arhaneo pomodi i mira, ime mu znai: Boje svjetlo jer stoluje na Nebu u blizini samoga Boga. Vjeruje se da je Uriel upozorio Nou na potop, da je iz Raja na Zemlju donio boansku umjetnost alkemije i ljudima predao Kabalu, mistinu hebrejsku tradiciju. Aneo Uriel daje nam snagu da se suoimo s odgovornostima ivota, donosi nam sigurnost koja ved postoji u dubini naeg

bida. Njegov je najvedi blagoslov to nam pomae transformirati bolna iskustva i razoaranja u pozitivna kroz razumijevanje Boje misli koja je iza svih dogaaja. Svojim svjetlom i mirom pomae nam u otputanju ne oprosta i otpora. Kada nam ponestane stabilnosti u ivotu i preplave nas bolna sjedanja, molimo se Arhanelu Urielu. Slide 18 14. Koja je uloga anela uvara u naem ivotu? Bog ih je stvorio kako bi nas titili, uvali i vodili po njegovom planu i promislu, potujudi pri tom nau slobodnu volju. Oni su tu kako se ne bismo udaljili od Krista Gospodina, te nas budno paze. Svaki od nas ima svoga anela, iako je svaki idi, slavniji i uzvieniji od nas. I ne samo da nas tite ved potiu nae due da se po Kristu uzdignu do sjedinjenja s Bogom, tj. na aneo uvar je uitelj askeze i mistike, vodi i pomodnik na usponu prema vrhuncu. Oni su pozvani da se odupru sotoninim spletkama, da se nastane u duama te tako ouvaju ovjekov mir. Kada Bog priopduje ljudima ne neku nadnaravnu milost, nego neku misao, sugestiju ili nadahnude, obino se slui posredovanjem anela uvara koji tajno djeluje na ljudske sposobnosti i modi. (Usp. Toma Akvinski, Summa theologica, I, q. 113, art. 1, ad 2) Slide 19 15. Od ega treba ovjeka zatiti? 1. ovjek po svojoj prirodi je krhak, ranjiv te ga treba zatiti da ostane uravnoteen. Objava nas nauava ta je ta neuravnoteenost koja slabi ljudske modi i unosi nered u nae ponaanje posljedica istonog grijeha. Iskonski je grijeh u neku ruku traumatizirao ljudske modi te je razum oslabio, naroito na polju djelovanja, a volja otvrdnula prema dobru, dok su istodobno potekode na putu k dobru sve vede, a sve vede je i ljudska pouda. Osobni grijesi ovjeka, njegove mane i katkad naslijeeni nedostaci jo vie proiruju ranu koju je nanio istoni grijeh. Izbjegavati govor o istonom grijehu, dovodi do posljedice za moralno zdravlje ovjekovo, znai na neki nain nijekati potrebu zatite anela uvara. Slide 20 2. Zatita u neprestanoj izloenosti zasjedama i napadajima sotone. Zli aneli na zemlji djeluju kako bi kuali ljude u napastima. Sv. Augustin primjeruduje: avao bi vrlo esto kodio duama, ali ne moe, jer je njegova mod podvrgnuta drugoj modi. Kad bi uistinu mogao koditi koliko bi htio, ne bi ostalo pravednika

na zemlji. (Enarrationes in Psalmos, Ps 8). No usprkos tomu, no je i dalje inteligentniji od bilo koje drugog ovjeka na zemlji i sposoban je zavesti svakoga. Slide 21 16. A ipak koja je najvanija uloga anela uvara u naem ivotu? SPOZNATI BOGA, LJUBITI GA I SLUITI MU TE LJUBITI LJUDE ZBOG BOGA JE GLAVNA ZADADA SVAKOG OVJEKA, A ANEO UVAR MI JE SAMO POMAGA U TOJ MISIJI. Slide 22 17. to mogu izgubiti ne prihvadanjem anela uvara? Krdanin ne dobiva nita ako se ponaa kao da ga prijateljska nevidljiva prisutnost, poslana od Boga, ne prati na svakom koraku, spremna da mu prui pomod i prosvjetljenje. Naprotiv, on na taj nain gubi mnogo na svim razinama svojega bida i na svim podrujima svoje aktivnosti. Slide 23 18. Koja je razlika izmeu anela i blaenika, svetaca Bojih? Blaenici Boji posreduju za ljude, mole se za njih, a aneli ne samo da posreduju za ljude, nego i direktno djeluju na njih. Aneli su istodobno branitelji ljudi kod Boga i slubenici Boji kod ljudi. Slide 24 19. Je li se igdje spominju aneli u Starom Zavjetu? itavo Sveto pismo je proeto tajanstvenom prisutnodu anela: od knjige Postanka i Otkrivenja, preko Tobijine knjige i knjige o Makabejcima. Slide 25 20. A u Novom Zavjetu? Gdje? Novi zavjet: navjetenje Mariji da de zaeti i roditi Krista upozorenje Sv. Josipu u snu da bjei u Egipat slue Kristu za vrijeme kunje u pustinji jedan Ga tjei u Getsemanskom vrtu sam Isus govori o njima: o anelima djece koji promatraju Boga i uvaju svoje tidenike, o radosti anela nad obradenikom, o legijama anela koji bi ga mogle obraniti u asu uhidenja za vrijeme prve crkve: osloboenje utamnienih apostola, sv. Petra sv. Petar se na njegov zagovor susrede s Kornelijom, rimskim satnikom, te ga pokrtava () Slide 26

21. Da li moemo redi da aneli imaju ruke, noge, oblik, neku materiju? Ne moemo to znati jer mi zapravo ne poznajemo ni sami sebe. Nije nam poznat duh po kojemu smo mi ljudi i od kojega primamo ono to je u nama. Kako bismo onda mogli poznavati te uzviene duhove ija je uzvienost daleko iznad svega onoga to nam moe pokazati itav svijet? (Taulerove propovijedi, t. III, str. 129. 130) Slide 27 22. Da li su astronauti vidjeli anele u svemiru? Pitali su amerikog astronauta McDivitta, inae katolika, da li je osjetio prisutnost anela u svemiru, na to je on njima odgovorio: Meni se ini da nema razlike izmeu ovoga i onoga svijeta. Ako ved na ovoj zemlji ivite u prijateljstvu s anelima i Bogom, vi dete tako ivjeti i na drugom svijetu. Ako ne osjedate njihovu prisutnost na zemlji, nedete je osjetiti ni na Mjesecu ni na Marsu (Nostro Tempo, Torino, 22. X. 1967.) Slide 28 23. Kako moemo komunicirati s drugim anelima preko svoga anela? Vrlo lijepa tajna pape Ivana XXIII iz 1962.: Kad nam je dunost razgovarati s osobom koja je teko pristupana naim argumentima i kojoj stoga moramo pridi s jo uvjerljivijim rijeima, mi se utjeemo svojemu anelu uvaru. Molimo ga da posreduje kod anela uvara one osobe s kojom demo se susresti. Nakon uspostavljanja meusobnog razumijevanja izmeu ta dva anela, razgovor postaje mnogo laki (...) postidi demo njihovu intervenciju i utjecaj na ljudski razum i volju, pa ak i na tehnika sredstva koja zbog krivo shvadenog natjecanja i zbog traenja rekorda pod svaku cijenu, mogu postati uzrokom ljudske propasti. Slide 29 24. Da li se moe zao duh pretvoriti u dobroga te nas na taj nain zavarati? Da, moe i to vrlo esto i radi! Sotona se pretvara u anela svjetla (2 Kor 11, 14). Zao duh ima sposobnost da poprimi oblije dobra. Takvi demoni se zaodijevaju djelidima istine kako bi je prikazali prihvatljivom, a zapravo nas varaju. Kad navode na grijeh, prekrivaju ga velom kreposti. Zaveden i prevaren, ovjek poputa napasti. Slide 30

25. Kako djeluju ti demoni? Obino ne djeluju opdenito i apstraktno, nego uvijek individualno, eledi se tako to vie prilagoditi samim potrebama pojedinca, njegovim eljama, potrebama, slabostima, interesima, te uskladivi sve to, napadaju. esto se javljaju u snovima, matarijama, predodbama koje djeluju veoma primamljivo. U krajnjem sluajnu oni ovjeka dovode do rastresenosti duha. Slide 31 26. Da li avao moe djelovati i na molitvu? Moe! On nas moe odvradati od nje, te ini sve to je u njegovoj modi kako bi nas sprijeio u njoj i to tako da nam dadne isprazne misli. Misledi ili o proteklom danu veer ili o narednom danu ujutro, avao nas odvlai od same molitve. Kao to nas odvlai i tijekom same molitve kad nam odvue misli negdje drugdje. No tada nastane borba izmeu dobroga i zloga anela gdje se dobri aneo bori da se ostane u molitvi. On je poticatelj molitve i uzdravatelj budnosti u njoj. Sveti Ivan od Kria kae: udno je koliko sotona cijeni kontemplaciju. Sotona smatra da je za njega vedi dobitak natetiti malo molitvenom ivotu jedne kontemplativne due, nego veoma nakoditi mnotvu osoba koje u duhovnom ivotu nisu toliko napredovale. On ak smatra da je to vedi dobitak nego navesti mnogo dua na teki grijeh, jer ove imaju vrlo malo ili nita da izgube, dok kontemplativna dua posjeduje veliko i neprocjenjivo blago. avao je nepopravljivi neprijatelj na iju zavodniku prisutnost u naoj neposrednoj blizini esto zaboravljamo. Slide 32 27. Ako su oni toliko jaki, modniji i lukaviji od nas kako je mogude da se obranimo od njih? Jedan sveti nauavatelj kae: Da uvjeti borbe ne bi bili neravnopravni, ovjek dobiva pomod boanske milosti, a zatim i aneoske zatite. Ne boj se, jer ih je vie s nama nego s njima! Slide 33 28. to je dakle onda bilo s Adolfom Hitlerom? Na koji nain je demon djelovao preko njega? Benediktinac Alojzije Mager, istie kao je Hitler bio pod velikim utjecajem Sotone. On bijae ubojica ljudi od poetka i nije stajao vrsto u istini, jer u njemu nema istine. (Iv 8, 44). Mager iz te reenice izvlai dva znaka koje karakteriziraju avolski svijet: la i ubojstvo. La ubija duhovni ivot, a ubojstvo tjelesni ivot. Unitavati i ubijati, to je sotonska taktika. Mnogi su ga poeli nazivati: medij Sotonin

Slide 34 29. to je s ljudima koji su izvan krdanske vjere? Nekrdanin kojemu je uslijed nepremostivih zapreka Objava ostala nepoznata, a koji ipak ivi estitim i ispravnim ivotom, moe se spasiti izvan vidljive Crkve. Slide 35 30. Na koji nain aneli ostvaruju svoje poslanje u naemu svagdanjem ivotu? Anelima je svojim zapovjedio da te uvaju na svim putovima tvojim. Na rukama de te nositi da se ne spotakne o kamen. Nogom de gaziti lava i ljuticu, zgazit de lavida i zmiju. (PS 91, 11-13). Sv. Toma Akvinski navodi kako oni poznaju neusporedivo bolje od ovjeka materijalni svijet i njegove zakone te imaju na nj tajanstveni utjecaj. Taj utjecaj je tako velik da prelazi granice znanosti i tehnike te nam neka aneoska djela izgledaju udesna, a u stvari su prirodna. Anelu je uvaru povjereno da mu pomae u svim njegovim zgodama i nezgodama. On moe pomodi ovjeku u fizikom smislu, nosedi ga, uklanjajudi s njegova puta neki opasni predmet ili ivotinju, upozoravajudi ga na opasnost ili pogibelj i sl., mada moe djelovati i u psihikom pogledu: da mu prosvijetli pamet, pa mu pomogne na ispitu i sl. Pomodu slika i pokreta aneli utjeu na nau matu, pamdenje i osjedajnost kako bi nas prosvijetlili. Djelovanje anela ne ulazi direktno u razum i volju, jer to je mogude samo Bogu, nego ulaze preko slika i koje nam se npr. stvaraju kako rijeiti neki problem. Djelovanjem anela porastu ljudske sposobnosti, proiruju se modi razuma i ljubavi, te ojaa inteligencija. I kao to Sv. Toma primjeduje: sama aneoska blizina i prisutnost dovoljne se da nas uine boljima. On nas ui kako nebeski, obradajudi joj se, jaaju ljudsku duu prenosedi na nju neto od vlastitog savrenstva. Slide 36 31. Ako aneli imaju takav veliki utjecaj na nas, kako to da nismo toga svjesni? To objanjava Sv. Toma zajedno s P. Legrandom: Ne, tu ne postoji nuno nikakav osobni kontakt, jer ovjek prosvijetljen djelovanjem anela moe toga djelovanja ne biti svjestan i misliti da se radi o nekom sretnom sluaju. ovjek dobiva svjetlo i njime se slui i ne primjedujudi da je porast njegove inteligencije i lucidnosti rezultat aneoske pomodi i utjecaja. () Svako bide koje je iznutra prosvijetljeno svjesno je tog prosvjetljenja. Ljudi meutim nisu svjesni da su prosvijetljeni od anela. Dakle oni to i nisu. Slide 37

32. to znai inspiracija, nadahnude? Jeli i to djelo anela? Naravno da jeste! Takav ovjek de redi: Toga dana i asa imao sam osjedaj da primam neku vrst poruke koja me prosvjetljuje i upravlja moje korake u odreenom smjeru. Takav ovjek de odmah zapisati ili napraviti to to mu je u tom asu dano, pa makar to bilo u 3 sata po nodi i trajalo 5 sati jer aneo dadne inspiraciju koja de se ispuniti i dovriti kroz sam in toga on de te dalje kroz to voditi. Aneo ima slobodna prostor kretanja ljudskom matom i osjedajima, ali uvijek u skladu s Bojim odlukama. Slide 38 33. Zato uopde postoje aneli? Zar Bog ne moe sve sam obaviti? Sigurno da Bogu nije bila potrebna aneoska pomod i posredovanje. On je u stanju demobilizirati sve anele uvare na planeti i sve sam obavljati. Ali nije u tome bit, nego u njegovoj ljubavi, u njegovom davanju svakome, za svakoga. ovjek ima premalo, a Bog previe, ako tako moemo redi. I upravo zato da bi izlio preobilje i viak svog bogatstva na druge, stvorio je milijarde anela uvara. Slide 39 34. Postoji li izmeu Boga i anela neka vrst meuovisnosti? Ako je pak aneoska zatita tu zato da prosvijetli razum svoga tidenika, kakva je onda uloga Duha Svetoga u nadahnudima koja dolaze odozgo? Kao to postoji odnos ministar naelnik koji izvruje njegove naloge tako postoji i odnos Bog aneo. Bog je izvor milosti. Neke milosti dolaze izravno od Njega, a druge posredstvom anela. Ima milosti koje Bog podjeljuje duama neposredno, jer aneli nisu za njih nadleni. Bog je vrhovni gospodar i uvar svemira, ali se slui sebi podreenim upraviteljima i uvarima koji su izvrioci njegovih naloga. Bog se nalazi na vrhu piramide, a aneli na niim katovima. Nema tu dakle ni traga nekoj konkurenciji ili protivnosti, nego je posrijedi meuosobna suradnja. Slide 40 35. Kako se onda mjeri kvaliteta duhovnog ivota? Prema djelovanju anela? Ne, aneli su u nama po dobrim mislima koje nam nadahnjuju, a ne po dobru kojim djeluju. Oni nas na dobro potiu, ali ga ne stvaraju u nama. Naprotiv, Bog je u nama prisutan na taj nain da neposredno utjee na nau duu i obasipa ju darovima ili bolje reeno, tako da se sam iri u nama i omoguduje nam da postanemo dionici njegova boanstva. Aneli su s naom duom, ali Bog je u njoj.

Slide 41 36. Koja je uloga Njegovih izvanrednih darova, kao to su karizme? Karizme, na primjer dar jezika, razlikovanje duhova, prorotvo, imaju prvenstveno drutveno funkciju. Dua ih ne dobiva u prvom redu radi unapreenja vlastitog duhovnog ivota, nego radi voenja i pouavanja drugih. Karizme dolaze od Boga kao izvora, ali posredstvom anela. Slide 42 37. Mogu li aneli uvari trajkati ili otidi na godinji odmor? Ne! Oni su deurni svaki dan, cijeli dan, 24 sata dnevno od roenja ovjekova pa do njegove smrti. Slide 43 38. Da li se aneo rastui nad neizljeivim bolestima, patnjom djeceda li pati zbog tih fizikih i moralnih zala? Ako da, onda ne moe uivati puninu blaenstva i srede, jer nebo za njega prestaje biti nebo ili je pak egoist i hladan nad tim problemima? Da li aneo ima razumijevanja? Aneo ne trpi zbog ljudskih patnji i grijeha. Njemu bi mogli zadati bol i alost samo dogaaji i ini protivni njegovoj volji, koja je u skladu s Bojom voljom, a na svijetu se nita ne dogaa to bi Boja pravda bila dopustila ili prepustila. Prema tome, ne dogaa se nita protivno volji anela, jer je sve dogaanje ukljueno u planove Boje Providnosti. Sv. Robert Bellarmnin, crkveni nauitelj kae: Aneli uvari uvaju ljude od tjelesnih i duhovnih pogibelji. Sve to se odnosi na ljude tie se i anela, oni su za sve to zainteresirani i nisu nipoto ravnoduni prema tomu. Aneli u nekim sluajevima direktno interveniraju, a nekada se ak i ne ustruavaju energino intervenirati, kako bi zatitili vjenu sudbinu Bojeg prijatelja. Slide 44 39. Iz toga onda proizlazi esto postavljanje pitanje: zato Bog uopde doputa zlo u svijetu? Ako Bog doputa zlo, to je uvijek i iskljuivo zato da iz njega prije ili kasnije izae neko dobro. Uvijek poslije kie dolazi sunce. Slide 45 40. Kako je to mogude? Ima li koji poznati primjer tomu? Uzmimo npr. Svima poznatom Ignacija Lojolskog. Stradao je pod opsadom Pamplone slomivi nogu. I dok su ovi na zemlji vikali: Kakve li nesrede!, oni na nebu su vikali: Kakve li

srede! To je osloboenje! jer je tada Ignacije zamijenio vojniku karijeru neusporedivo uzvienijom karijerom, da bi iz svega toga danas ostao njegov trag isusovci. Slide 46 41. Da li aneoska pomod ovisi o tome koliko oni gledaju Boga ili ne? Ne, ne ovisi. U vanjskom djelovanju anela nema niega to ne bi bilo povezano s promatranjem Boga, izvora njihova blaenstva. Kao to umjetnik u svoj nutrini promatra plan djela koje izvana ostvaruje, tako i aneo istodobno promatra Boga i slui ljudima. Slide 47 42. Kada de aneo uvar modi djelovati u nama? Onda kada kaemo Bogu da, a najvedem neprijatelju ne. Tko se zatvara pred zlim duhom, otvara se Bogu. Ljudi pak koji se otvaraju Bogu, otvaraju se i njegovim poslanicima i glasnicima na zemlji. Slide 48 43. Ako aneli imaju sposobnost da prosvijetle ljude, zato onda ljudi i dalje grijee? Iz veoma jednostavnog razloga: nije dovoljno da aneo uvar daje ljudima dobra nadahnuda; potrebno je da ona budu primljena. Slide 49 44. Zato i na temelju ega vjerujemo u anele? Mi ne vjerujemo u njih na temelju nekog moranja u postojanju izmeu Boga i ovjeka, niti zato to i druge religije nauavaju o dobrim i zlim anelima, nego na temelju Crkve, vjerne tumaiteljice Objave, koja o njima govori kao o istini koju je sam Bog objavio. Sv. Augustin: Postojanje anela moemo spoznati jedino po vjeri. Slide 50 45. Kako moemo opravdano vjerovati u anele? Vjerom! Uzimo primjer rendgena: mi vjerujemo da de nam rendgenske zrake prodrijeti do kosti i da de doktori znati da li se neto dogodilo ili ne, tj. da li je npr. nastupio prijelom ili ne. Dakle, da bi neto vidjeli to nam nije dostupno samo osjetilom vida, potreban nam je instrument. U pronalasku anela jo nismo izumili instrument kojim bi ih vidjeli, unato tome to ih vidimo, a vidimo ih duhovnim oima, onim istim oima kojim vidimo Boga.

Slide 51 46. Da li se igdje u Nicejsko Carigradskom vjerovanju spominje da vjerujemo u anele? U Vjerovanju, na misi, ne spominjemo anele izriito, nego samo neizravno: ispovijedamo krdansko vjerovanje u jednoga Boga, Stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga. A kao to tumai tridentski sabor pod pojmom nebo i zemlja izmeu ostaloga ubrajaju se: nebeski svod, sunce, zvijezde, biljke, ivotinje, ljudi, mnotvo anela Slide 52 47. Da li nas aneli naputaju ako napustimo Boga? Ne! Ljubav aneoska prema ovjeku je vidovita, ista, jaka i postojana. Ljubav anela proizlazi iz ljubavi Boga prema ljudima te od nje dobiva postojanost i velikodunost. Slide 53 48. A u emu se onda ta ljubav razlikuje od meuljudske ljubavi? Ona je postojana, ne podlijee promjenama, zaboravu ili nevjernosti dok meuljudsku ljubav mogu promijeniti glavobolja, razdraenost, uvreda, kritika, sebinost, koristoljublje, neobazrivost, dvosmislena rije te tako baciti u zaborav ljubav prema toj osobi, ljubav koja je Bogom bila dana. Slide 54 49. Koja je najeda molitva anelu uvaru? Anele uvaru mili, Svojom snagom me zakrili. Prema Bojem obedanju uvaj mene nodu, danju. Osobito pak me brani Da mi duu grijeh ne rani. A kad s ovog svijeta poem, Sretno da u nebo doem. Da se ondje s tobom mogu Vijekom klanjat dragom Bogu. Amen. Slide 55 50. Ima li koja kratka molitva koju mogu moliti uvijek i svugdje, u kojoj god se prilici nalazim? Anele Boji, uvaru moj, tebi me dragi predao Bog, danas (sada) me ravnaj, prosvjeduj Ti, uvaj i brani me od zla svih. Slide 56 Sva slava Ocu vjenomu; On sve to Sin ih otkupi, to tjeitelj ih posveti, Po anelima uvao.