You are on page 1of 16

No

Lokasi

Item Pek.

Gambar Potongan

Jumlah
Kebutuhan
Panj.

Panj.
12 M
8

jml

Panj. Panj. Panj. Panj.


12 M 12 M 12 M 12 M
D 13 D 16 D 22 D 25

Jumlah
Kg
8

Kg

Kg

Kg

Kg

D 13

D 16

D 22

D 25

Sisa
Keterangan
Panj

Jml

11.8
1

BALOK T. WUDLU
AS 7 & 8 (A s/d E)

BALOK T. WUDLU
AS 7 - 8 (B - C )

TULANGAN POKOK
Besi D 16

TULANGAN POKOK
Besi D 16

TULANGAN POKOK
Besi D 16

85
0,15

12.00

10

10

189.39

1.20

10

18.94

3.49

35

170.45

20

378.78

1.05
86

0,5

87

0,15

1.53
5.02

8
1

2.40

1 Ke 89

3.15

BALOK T. WUDLU
AS 7 & 8 (A s/d E)

SENGKANG
Besi 8

0,19
88

1.20

188

19

89.96

1.20

115

11

52.08

30

142.04

0,34

BALOK T. WUDLU
AS 7 - 8
( B - C) & (C - D) &
( D - E) & (E - F)

BALOK GED. UTAMA


AS A & F (1 s/d 6)

SENGKANG
Besi 8

BALOK 450 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 16
BALOK 450 X 250
TULANGAN POKOK
Besi D 16

89

Dari 66 & 88

11.85
90
0,15

12.00

10

10

189.39

5.15

10

94.69

12.00

10

10

189.39

6.00

10

94.69

30

568.17

5
91

1.7

0,15
5

BALOK GED. UTAMA


AS 1 & 6 ( A s/d F )

BALOK GED. UTAMA


AS A & F (1 s/d 6)

BALOK 450 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 16

92

BALOK 450 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 16

93

SENGKANG
Besi 8

11.85
0,15
5,85
0,15

0,19
94

1.30

236

26

123.10

26

123.10

0.30

26

1.06

16

1.06

1.06

8 Ke 119

1.06

0,39

BALOK GED. UTAMA


AS B & E ( 2 s/d 5 )

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi D 25

95

TULANGAN POKOK
Besi D 22

10.44

10.94

16

96

idem

10.94

TULANGAN POKOK
Besi D 13

97

idem

10.94

TULANGAN POKOK
Besi 8

98

idem

10.94

369.90

0,25
286.45

100.02

37.88

8
8

Page 1 of 16

37.88

100.02

286.45

369.90

No

Lokasi

Item Pek.

Gambar Potongan

Jumlah
Kebutuhan
Panj.

BALOK GED. UTAMA


AS B & E (2 s/d 5)

SENGKANG
Besi 8

Panj.
12 M
8

jml

Panj. Panj. Panj. Panj.


12 M 12 M 12 M 12 M
D 13 D 16 D 22 D 25

Jumlah
Kg
8

Kg

Kg

Kg

Kg

D 13

D 16

D 22

D 25

Sisa
Keterangan
Panj

Jml

0.80

43

16

0,29
99

2.80

172

43

203.59

11.75

12.00

16

16

739.80

1.06

1.75

2.00

16

138.71

4.00

11.75

12.00

286.45

1.75

2.00

35.81

11.75

12.00

100.02

1.06

1.75

2.00

25.01

8.00

1 Ke 107 Konversi

12.00

37.88

2.00

4.73

1,04

43
9

BALOK GED. UTAMA


AS 2 & 5 ( B s/d E )

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi D 25

100

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi D 25

101

203.59

0,25
1 Ke 103 Konversi

0,25

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi D 22

102

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi D 22

103

0,25
Dari 101 Konversi

0,25

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi D 13

104

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi D 13

105

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi 8

106

0,25

0,25
11.75

BALOK 1100 X 350


TULANGAN POKOK
Besi 8

0,25

1.75
107

4.00

0,25
9

Page 2 of 16

10

19

42.61

125.03

322.26

878.51

1.00 Dari 105

No

Lokasi

Item Pek.

Gambar Potongan

Jumlah
Kebutuhan
Panj.

10

BALOK GED. UTAMA


AS 2 & 5 ( B s/d E )

SENGKANG
Besi 8

Panj.
12 M
8

jml

Panj. Panj. Panj. Panj.


12 M 12 M 12 M 12 M
D 13 D 16 D 22 D 25

Jumlah
Kg
8

Sisa

Kg

Kg

Kg

Kg

D 13

D 16

D 22

D 25

Keterangan
Panj

Jml

0.80

51

0.75
7.50

10
1 Ke 113

0.75

16

0,29
108

2.80

204

51

241.47

3,45

3.75

32

3,45

3.75

48

4,65

4.95

1.95

2.10

Dari 111 Konversi

2,1

2.10

Dari 111 Konversi

4,65

4.95

4.95

1,04

51
11

BALOK GED. UTAMA


AS B,C,D (7-8) (5-6)

BALOK 400 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 22

109

BALOK 400 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 16

110

BALOK 400 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 22

111

BALOK 400 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 22

112

BALOK 400 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 22

113

113
BALOK 400 X 250
TULANGAN POKOK
Besi D 22

AS 2 ,3,4,5 (A-B) (E-F)


2

12

BALOK GED. UTAMA


AS (A-1) (B-2)
AS ( F-1 ) (E-2)
AS (8-5) (A-5)
AS (E-5) (F-5)

BALOK 400 X 250


TULANGAN POKOK
Besi D 16

241.47

0,15

BALOK GED. UTAMA


AS B,C,D (7-8) (5-6)

SENGKANG
Besi 8

0,15

BALOK GED. UTAMA


AS (A-1) (B-2)

143.23

2.10

4 Ke 112 & 113 Konversi

0,15

0,15

2.55

1 Dari 109 Konversi

7.05

0,15
4,65

114

94.69

0,15
15

397.72

537.09

0,19
115

1.20

272

27

127.84

1.20

60

28.41

33

156.25

0,34

AS 2 ,3,4,5 (A-B) (E-F)


14

303.02

16

21
13

393.87

11

SENGKANG
Besi 8

116

AS ( F-1 ) (E-2)
AS (8-5) (A-5)
AS (E-5) (F-5)

Page 3 of 16

No

Lokasi

Item Pek.

Gambar Potongan

Jumlah
Kebutuhan
Panj.

15

BALOK GED. UTAMA


AS 1-2 (B,C,D,E)
AS 5-6 (B,C,D,E)
AS A-B (2,3,4)
AS E-F (2,3,4)

BALOK ANAK

2,95

117

Panj.
12 M
8

jml

Panj. Panj. Panj. Panj.


12 M 12 M 12 M 12 M
D 13 D 16 D 22 D 25

Jumlah
Kg
8

Kg

Kg

Kg

Kg

D 13

D 16

D 22

D 25

Sisa
Keterangan
Panj

200.04

16

Jml

40

16 Ke 118

2,2

2.25

32

Dari 117

1.06

Dari 97

3,45

3.55

20

350 X200

TULANGAN POKOK
Besi D 13
2

BALOK ANAK

0,05

118

350 X200

TULANGAN POKOK
Besi D 13
3

BALOK ANAK

0,05

119

350 X200

TULANGAN POKOK
Besi D 13
16

BALOK GED. UTAMA

AS A - B (4-5)
AS E - F (2-3)
AS E - F (3-4)
AS E - F (4-5)

17

BALOK GED. UTAMA


AS 1-2 (B,C,D,E)
AS 5-6 (B,C,D,E)
AS A-B (2,3,4)
AS E-F (2,3,4)

BALOK ANAK

0,06

120

87.52

23

287.56

350 X200

TULANGAN POKOK
Besi D 13

SENGKANG
Besi 8

0.95
4.50

2
1

0,05

0,14
121

1.00

432

36

170.45

36.00

170.45

0,29

Page 4 of 16

Page 5 of 16

Page 6 of 16

Page 7 of 16

Page 8 of 16

No

Lokasi

Item Pek.

Jumlah
Kebutuhan

Gambar Potongan

Panj.

Jumlah
Panj.
12 M
8

jml

Panj. Panj. Panj. Panj.


12 M 12 M 12 M 12 M 12 M
10 D 13 D 16 D 22 D 25

Kg
8

10

Kg

Kg

Kg

Kg

D 13

D 16

D 22

D 25

Poer 50 x 50 x 50 (102 bh)

Besi 8

0,47
0.048

1.93

1,224

204

965.88

0.42

11

204

204

TULANGAN POKOK
Besi D 16

Jml

0,47

SLOOF 300 X 550


As.1 (A-D) dan As.23 (A-D)

Keterangan
Panj

10

8-150

Sisa

965.88

11

11.47

20

20

378.78

0.53

20

12

11 + (2*40d)

11.64

100

100

1,893.89

0.36

100

13

3.04

3.51

20

126.26

1.47

11.47

29.59

11.64

20

20

147.96

3.51

14.80

1.47
8.49

1
1 Ke 29

0.47

300

516

0.47
TULANGAN POKOK
Besi D10

14

11
0.47

550

210

15

11 + (2*40d)

16

3.04
0.47

SLOOF 300 X 550


As.1 (A-D) dan As.23 (A-D)

SENGKANG
Besi 8

26

127

192.35

2,398.92

0.27

17

1.63

921

132

622.95

0.59

132

0.52
0.048

132

SLOOF 250 X 450


As.1 (A-D) dan As.23 (A-D)

TULANGAN POKOK
Besi D 16

18

622.95

11

11.47

113.63

0.53

20

19

11 + (2*40d)

11.64

30

30

568.17

0.36

100

20

3.04

3.51

37.88

1.47

11

11.47

18

18

340.90

0.53

18

22

11 + (2*40d)

11.64

180

180

3,409.00

0.36

180

23

11

11.47

18

18

340.90

0.53

18

0.47

250
316

0.47

8-150
21

450

0.47

0.47

Page 9 of 16

No

Lokasi

Item Pek.

Jumlah
Kebutuhan

Gambar Potongan

Panj.

Jumlah
Panj.
12 M
8

jml

SLOOF 250 X 450


As.12/A-D,1-23/A,B,C

SENGKANG
Besi 8

Panj. Panj. Panj. Panj.


12 M 12 M 12 M 12 M 12 M
10 D 13 D 16 D 22 D 25

254

Kg
8

10

Kg

Kg

Kg

Kg

D 13

D 16

D 22

D 25

4,810.48

Sisa
Keterangan
Panj

Jml

0.22

24

1.38

1,611

230

1,089.66

0.59

230

1.38

1,209

173

817.42

0.59

173

0.447
0.048

403

SLOOF 200 X 400


As.1 (A-D) dan As.23 (A-D)

TULANGAN POKOK
Besi D 16

25

1,907.08

11

11.47

151.51

0.53

26

11 + (2*40d)

11.64

40

40

757.56

0.36

40

27

3.04

3.51

50.50

1.47

0.47

200

216

0.47

8-150
400

SLOOF 250 X 450


As.12/A-D,1-23/A,B,C

SENGKANG
Besi 8

51

959.57

0.17

28

1.13

461

46

218.27

0.70

46

1.13

346

35

163.82

0.70

35

0.37
0.048

81
6

Kolom 250 x 375


69 bh

TULANGAN POKOK
Besi 10

29

1.75

396

382.09

66

488.27

1.50
2.04

1.75 (sudah termasuk p.penyaluran)


-

375

410
250

210
210

410
8-150

Kolom 250 x 375


33 bh

SENGKANG
Besi 8

66

0.345

17

1.18

194

1.18

145

19

91.62

0.22
0.048
Page 10 of15
16

68.83

488.27

159 Dari 16
1

No

Lokasi

Item Pek.

Gambar Potongan

Jumlah
Kebutuhan
Panj.

Jumlah
Panj.
12 M
8

jml

Kolom 200 x 275


33 bh

TULANGAN POKOK
Besi 10

29

1.75

198

Panj. Panj. Panj. Panj.


12 M 12 M 12 M 12 M 12 M
10 D 13 D 16 D 22 D 25

34
48
33

1.75 (sudah termasuk p.penyaluran)

275
410
200

210
210
410

Page 11 of 16

Kg
8

160.45
229.28

10

244.13

Kg

Kg

Kg

Kg

D 13

D 16

D 22

D 25

Sisa
Keterangan
Panj

1.50

Jml

33

Page 12 of 16

Page 13 of 16

Page 14 of 16

BAR BENDING SCHEDULE

Jumlah
No

Lokasi

Item Pek.

Panj.

Deker Sentra Kosambi

Jumlah

Kebutuhan

Gambar Potongan

Panj.

jml

Panj.

Panj.

Panj. Panj.

12 M

12 M

12 M

12 M

12 M

12 M

10

D 13

D 16

D 22

D 25

Sisa

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

10

D 13

D 16

D 22

D 25

Keterangan
Panj

Jml

tebal selimut beton 50 mm


01

6.40

13

13.00

246.21

5.60

13.00

sisa dipakai 02

6.40

13

13.00

246.21

5.60

13.00

sisa dipakai 02

4.08

15

8.00

151.51

3.84
1.52

8.00
26.00

34

643.92

0.2

0.2
6
02

1.8
4
0.2

Page 15 of 16

Page 16 of 16