Sathya Sai središnje vijeće Hrvatske

Božanske objave  Božanskog Učitelja
Povodom proslave Mahasamdija, Zagreb, 2013.

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

7. veljače 2013. Za vrijeme  narajana seve

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

3

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

7. veljače 2013.  uvečer  na kvaki vrata – veća količina ispod  Bhagavanove slike i  paadama – riža (akšata) po podu – na Svamijevoj stolici  primijećen grumen  materijaliziranog vibhutija

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

4

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

7. veljače 2013.  uvečer za vrijeme  „Paramam Pavitram” – na središnjoj stazi vibhuti pomiješan s vodom – Materijalizirana riža  (akšata) je podijeljena  prisutnima – zamoljeni da je pomiješaju s  rižom i za Narayana sevu – kako bi mnogi bili  blagoslovljeni prasadamom

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

5

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

8. veljače 2013.  u jutro kurkuma: – ispod stolice – ispod poodoma – na Svamijevoj središnjoj  fotografiji, – na kipu Shirdi Babe i – na kipu Ganeše

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

6

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai) 9. veljače 2013. (podne)

– kuglice Kalkand slatki ša: slatkiša:

• pale sa Svamijeve fotografije • a njegovom paadamu
Božanske objave Božanskog Učitelja

24. travnja 2013.

7

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai) 9. veljače 2013. balvikas 17‐19h

– vibhuti

• na Raminom kalendaru  • i drugim dvjema fotografijama • djeca su uz puno devocije zapjevala bhajane
Božanske objave Božanskog Učitelja

24. travnja 2013.

8

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai) 10. veljače 2013.

– Akhanda bhajani

• jedan od poklonika, dok se klanjao pred Bhagavanom ,  Bhagavanom, bio blagoslovljen ri žom i ru žinim laticama koji su se  rižom ružinim materijalizirali na njegovoj glavi.
Božanske objave Božanskog Učitelja

24. travnja 2013.

9

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

11. veljače 2013. 
– pojavio se mramorni Shiva lingam na kipu Shirdi Babe – u staklenom bokalu dva  Spatika lingama, po 4 cm – na Svamijevoj stolici još vibhutija

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

10

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai) 12. veljače 2013.

– iza kipa Shirdi Babe, Svami je materijalizirao mramorni Nandi
24. travnja 2013.
Božanske objave Božanskog Učitelja

11

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai) 13. veljače 2013.

– kumkuma – s njegove fotografije i – s njegovih stopala
24. travnja 2013.
Božanske objave Božanskog Učitelja

12

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

11. veljače 2013. 
– pojavio se mramorni  Shiva lingam na kipu  Shirdi Babe – u staklenom bokalu dva  Spatika lingama, po 4 cm – na Svamijevoj stolici još vibhutija

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

13

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

14. veljače 2013.  uvečer
– na kalendaru Gospoda  Maruge materijalizirani  vibhuti i srebrno  božansko koplje (vel) naslonjeno na Shiva lingam

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

14

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

15. veljače 2013. 
– na Shirdi Babinom krilu  našli su kip Gospoda  Maha Vishnua sa Sanku  Chakra Gada hastum kako blagoslivlja  pridošle poklonike

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

15

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)

15. veljače 2013. 
– Pokraj Babinih stopala,  Svami je uprizorio kip  Gospoda Hanumana u  neuobičajenoj Abajahasta pozi

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

16

Gilll Nagaru, ul. Kannagi (Chennai)
Svami je kroz  sveprisutnost, svemoć i  sveznanje pokazao da je  cijelo vrijeme s nama.

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

17

U kući poklonika u  Prasanthi Nilayamu

U kući poklonika u Prasanthi Nilayamu
– Samadhi tkaninu sam  stavio pored oltara u  sobi za molitve u 11:25

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

19

U kući poklonika u Prasanthi Nilayamu
– Samadhi tkaninu sam  stavio pored oltara u  sobi za molitve u 11:25

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

20

U kući poklonika u Prasanthi Nilayamu
– U 11:31 sam do šao u  došao sobu za molitvu i  uvjerio se da je na  samadhi tkanini bio  vibhuti. – na tkanini bilo je bilo  dovoljno za 15 – 20  ljudi.

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

21

U kući poklonika u Prasanthi Nilayamu
– U 11:39 kada sam se  ponovno vratio u sobu  za molitve. – na tkanini bilo je bilo  dovoljno za 7 5 – 10 0  100 75 ljudi.

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

22

U kući poklonika u Prasanthi Nilayamu
– Kako je velik broj ljudi  dolazio i odlazio,  odlučio sam složiti  tkaninu i staviti ju u  kutiju te otići.  – Napustio sam kuću u  11:55.

Sai – Deepak B. Daswani

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

23

Vibhuti i kumkum koji su se  pojavili na božićnoj svijeći u  Sai Kulwant dvorani

Vibhuti i kumkum na svijeći u Sai Kulwant dvorani
– Proslava Božića 2012. u Sai Kulwant dvorani

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

25

Vibhuti i kumkum na svijeći u Sai Kulwant dvorani
– Proslava Božića 2012. u Sai Kulwant dvorani

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

26

Vibhuti i kumkum na svijeći u Sai Kulwant dvorani
– Proslava Božića 2012. u Sai Kulwant dvorani

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

27

Vibhuti i kumkum na svijeći u Sai Kulwant dvorani
– Proslava Božića 2012. u Sai Kulwant dvorani

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

28

Vibhuti i kumkum na svijeći u Sai Kulwant dvorani
– Vibhuti i kumkum  pojavili su se na svijeći

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

29

Božanska prisutnost u Combinatoreu

Bo žanska prisutnost u Combinatoreu Božanska

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

31

Bo žanska prisutnost u Combinatoreu Božanska

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

32

Bo žanska prisutnost u Combinatoreu Božanska

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

33

Bo žanska prisutnost u Combinatoreu Božanska

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

34

Bo žanska prisutnost u Combinatoreu Božanska

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

35

Bo žanska prisutnost u Combinatoreu Božanska

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

36

Bo žanska prisutnost u Combinatoreu Božanska

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

37

Bo žanska prisutnost u Combinatoreu Božanska

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

38

Uskršnje otkriće

Uskr šnje otkriće Uskršnje

– Muzej Mauricea Denisa Parizu

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

40

Uskr šnje otkriće Uskršnje

– Gospođa Socrate na ulazu u muzej Mauricea Denisa u Parizu

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

41

Uskr šnje otkriće Uskršnje

– Maurice Denis, autoportreit, 1889.
24. travnja 2013.
Božanske objave Božanskog Učitelja

42

Uskr šnje otkriće Uskršnje
– Maurice Denis, autoportreit

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

43

Uskr šnje otkriće Uskršnje

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

44

Uskr šnje otkriće Uskršnje

– Veliki muzej Mauricea Denisa

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

45

Uskr šnje otkriće Uskršnje

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

46

Uskr šnje otkriće Uskršnje

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

47

Uskr šnje otkriće Uskršnje

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

48

(krug Nalgonda u država A. Pradesh)

Saijev mandir u Kodadu (grad)

Saijev mandir u Kodadu

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

50

Saijev mandir u Kodadu

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

51

Saijev mandir u Kodadu

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

52

Saijev mandir u Kodadu

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

53

Čuda pojavljivanja vibhutija u Puttaparthiju
Shri B. Aravind

Čuda pojavljivanja vibhutija u Puttaparthiju

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

55

Čuda pojavljivanja vibhutija u Puttaparthiju

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

56

Čuda pojavljivanja vibhutija u Puttaparthiju

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

57

Čuda pojavljivanja vibhutija u Puttaparthiju
24. travnja 2013.
Božanske objave Božanskog Učitelja

58

Čuda pojavljivanja vibhutija u Puttaparthiju

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

59

Vibhuti Sundara
Sonya Tomlinson Warren

Vibhuti Sundara

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

61

Vibhuti Sundara

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

62

Vibhuti Sundara

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

63

Vibhuti Sundara

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

64

Svami je sveprisutan u  Sai Kailash – Ooty
gospodin Narasimha Murthy

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty
– 'Mnogi stranci koji dolaze ovamo  postaju sve vi še i vi še duhovni.  više više Tijekom sljedećih 18 godina cijeli  ć će se  svijet promijeniti. Posvuda  ć će biti mir i  spokojstvo. To  ć će biti univerzalni  svijet.' – bo žanski govor 14. 2. 2009 božanski

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

66

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty
– 'On je zaposlen ovdje,  i tamo, posvuda.'

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

67

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty
– Sai Kailash – na gornjem katu  pored ulaza, velika količina  š afrana i kumkuma. Ova je  šafrana prostorija uvijek bila puna  Svamijevih  č čuda i u pro šlosti. prošlosti.

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

68

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty
– Imao sam blagoslov biti  ovdje 6. travnja 2013.

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

69

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty

– Imao sam blagoslov biti  ovdje 6. travnja 2013.
24. travnja 2013.
Božanske objave Božanskog Učitelja

70

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty
– Mo žete vidjeti, Njegov  Možete stolac koji je bio u  pokrajnjoj prostoriji 5.  travnja navečer  tijekom noći se preselio  na balkon. Balkonska  su vrata bila zaključana  tijekom noći.

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

71

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty
– Njegov stolac

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

72

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

73

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty

– Mno štvo je slatki ša bilo  Mnoštvo slatkiša prosuto po Njegovom  krevetu ujutro 7.  travnja

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

74

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty

– Slatki ši koji su  Slatkiši pronađeni u Njegovom  krevetu … krevetu…

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

75

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

76

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty

– travanj – podnevni obrok – poslije podne u 15 sati obrok ragija je On dirao. 
24. travnja 2013.
Božanske objave Božanskog Učitelja

77

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty
– Vidjelo se da je uzeto  malo hrane

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

78

Svami je sveprisutan u Sai Kailash – Ooty
– I, na kraju, prekrivač za  krevet – vuneni  prekrivač je bio  pomaknut prema gore.  Obično se nalazi na  mjestu gdje su noge,  slo žen. složen.

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

79

Pojavljivanje vibhutija u  Easwarammaminoj školi u sobi ravnatelja
gospodin Narasimha Murthy

Vibhutij u Easwarammaminoj š koli, soba ravnatelja školi,

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

81

Vibhutij u Easwarammaminoj š koli, soba ravnatelja školi,

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

82

Vibhutij u Easwarammaminoj š koli, soba ravnatelja školi,

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

83

Vibhutij u Easwarammaminoj š koli, soba ravnatelja školi,

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

84

Cvjetni vijenac koji se njiše  tijekom jedne od proba zbora  koji pjeva božićne pjesme
gospodin Narasimha Murthy

Cvjetni vijenac koji se nji še tijekom probe zbora njiše

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

86

Cvjetni vijenac koji se nji še tijekom probe zbora njiše

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

87

Cvjetni vijenac koji se nji še tijekom probe zbora njiše

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

88

Cvjetni vijenac koji se nji še tijekom probe zbora njiše

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

89

Cvjetni vijenac koji se nji še tijekom probe zbora njiše

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

90

Cvjetni vijenac koji se nji še tijekom probe zbora njiše

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

91

čudo povezano uz pozdrav sklopljenih ruku – namaskāra
gospodin Narasimha Murthy

čudo povezano uz pozdrav sklopljenih ruku – namaskāra

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

93

čudo povezano uz pozdrav sklopljenih ruku – namaskāra

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

94

Bo žanske objave Bo žanskog Učitelja Božanske Božanskog
Izradili: Dunja Pavliček Jarmila Hanuška Tristan Sem

24. travnja 2013.

Božanske objave Božanskog Učitelja

95

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful