II Hanuman Bajrang Baan II हनुमान बजरं ग बाण

Taataay Bhoota Pray-tah Saba Kaampay Dhoopa-day aru Japayne Hamaayshaa. Loama lapaita Lanka-ko Jaarah Laaha samaan lanka jaari-gai. Rama sahay sadaa prati Paalak Bhoota prayta pishacha nischaara. Sumirata hoya ananda hamaaroh Yaha Bajaranga Baan Jayhi Maaray. Tumharay Bala hoo Darpata Nahin Janaka Suta Hari Das Kahawoh. Taaki shapatha Vilamba na laawoh Jai Jai Jaya Dhuni Hota Akaasha. Nahina Jaanat Kacchu-das tumhaaraa Baan upawaan maaga-girigraha manhi. Bhairayhhi Maaru Bajrah-Ki Keelay Om Hrim Hrim Hrim Hanumana Kapisha. Sursa badana paithii Vistaara Aagay jaiyii Lankinii Rokaa. Om San San Sahami Paraanay khal Dala Apnaay jaana ko turata ubaaro. Agni Baitala kaal maari mar Inhain maaru tohi shapatha Ram ki. Rama doota dharu maaru Dhaiikay Jai jai Jai Hanumanta Agadha. Kripaa Karahhu ura Antaraymii Jai Jai Lakshmana Praana kay daataa. Maarayhu laata gaii sura Loka Jaayay Vibhishan ko sukha deenha. Suna Liijay Prabhu Araja hamari Jana kay kaaja vilambana keejay. Raakhu natha Maarayad Naama ki Satya hahu Hari Shapatha paiikay. Aatura dawrii maha Sukha deejay Jaisay kooda sindhu mahi paara. Sidhi Karain Hanuman Jai Hanumanta Santa Hitakaari. Jai Jai Dhwani surpur naba Bhai Aba vilambha kayhi Kaaran Swami. Ati Aatura Jama Kaatara tora Akshaya Kumara mara sanhaara. Sura Samooha samratha Bhata Naagar Om Hanu Hanu Hanu Hanumanta Hateelay. Paayain paroan kara jori manaayaii Om Cham Cham Cham Cham Chapal Chalantaa.ENGLISH  II Hanuman Bajrang Baan II Nishchay Prema Prateet-tay. Dukha Pavata Jaana Kayhi apraadha Pooja jaapa tapa naima achaara. Shankara Suwana Beera Hanumanta Badana Karaala kaala kula ghaalaka. Vinay Karain Sanmaan. Tayhi-Kay Karaja Sakala Shubha. Hanumanata Raksha Karayne Praana ki Yaha Bajranga Baana Jo Jaapay. Yahi awsara aba kayhi gohra-oan Uthu Uthu Chalu Tohi Rama Duhai. Om Hanu Hanu Hanu Hanumantaa Om Ham Ham Hanka Day-tah Kapi Chanchal. Taahi Kaho phir kahana ubaaray Paatha karay Bajranga Baana ki. Sita Nirakhi parama pada Leenhaa Baag ujaari Sindhu Mahana Borah. Takay tana Nahina Rahay Kalesha . Aatura hai dukha Karhu Nipaataa Jai Jai Hanumanta Jayati bala saagar. Sumirata Hota Dusah Dukha Nasha Charana pakar jori mana-oan. Om Hun Hun Hun Hanu Arii Ura Sheesha Jai Anjani Kumara Balawanta.

saran havay. Uma Pati Mahadeo ki jai Pawana suutah Hanumana ki jai . Badha sab har. karay sab kaam sahal Hanuman . paath karay dhari Dhyaana.Doha: Ura Pratitee Dhardh. Siyaa pati Ramachandra ki jai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful